akcje pge giek sa

Justyna Sobolak

Na ile szczepienia przyspieszą powrót do biur? Sprawdzamy

Na ile szczepienia przyspieszą powrót do biur? Sprawdzamy

Na razie na zasadzie dobrowolności, ale wiele firm już postawiło twarde ramy czasowe powrotu pracowników do biur. Powszechność szczepień i malejąca krzywa zakażeń skłaniają do powolnej rezygnacji z pracy zdalnej lub przynajmniej jej ograniczania.

Przegląd prasy

--Portfel zamówień Pekabeksu miał wartość 480,75 mln zł na koniec I półr. --Pekabex miał 12,29 mln zł zysku netto, 16,79 mln zł zysku EBIT w I poł. 2019 r. --Rafako ma umowę z PGE GiEK na modernizację instalacji za 244,94 mln zł netto --PEM: Proces wyjścia z inwestycji w ramach ATM jest na

Przegląd informacji ze spółek

Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów, należącej do PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) – spółki zależnej Polskiej Grupy Energetycznej (PGE), do 31 grudnia 2026 r., podała spółka. Przedłużenie nie wiąże się z powiększeniem obszaru działalności kopalni. Akcjonariusze PKP Cargo

Przegląd informacji ze spółek

walnego zgromadzenia. Akcjonariusze AC SA postanowili przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę niemal 24,23 mln zł, czyli 2,50 zł na akcję, podała spółka. Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację Urzędu Regulacji Energetyki (URE) w sprawie ustalenia wartości korekty rocznej kosztów osieroconych

Przegląd prasy

Warszawie na Pruszków, a termin jej realizacji przesunął na koniec września 2019 r., podała spółka --Minister Środowiska wydłużył koncesję wydobywczą dla tzw. Pola Bełchatów w Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów, należącej do PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) – spółki zależnej

Przegląd informacji ze spółek

Pawlika, podała spółka. Reino Dywidenda Plus postanowił o wstrzymaniu IPO w związku z okresowo niesprzyjającą sytuacją rynkową, podała spółka. Zgodnie z deklaracjami, proces ma zostać wznowiony w pierwszym możliwym terminie. W należącej do PGE Górnictwo i Energetyczka Konwencjonalna (PGE GiEK

Przegląd informacji ze spółek

%, podało PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK). Budimex zwiększył kwotę limitu na gwarancje bankowe w Banku Zachodnim WBK i Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) o odpowiednio 100 mln zł i 50 mln zł, podała spółka. Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników Przewozów Regionalnych jednogłośnie

Przegląd prasy

o wypłacie 2,5 zł dywidendy na akcję --Sąd oddalił apelację URE ws. zmiany kosztów osieroconych dla PGE GiEK Opole --Wykorzystanie mocy produkcyjnych w USA spadło do 74,8% w marcu --Produkcja przemysłowa w USA spadła o 0,6% m/m w marcu --Bohdan Pecuszok został prezesem KGHM ZANAM --Dekpol

Przegląd informacji ze spółek

, podał DM WDM. Wszystkie dotychczasowe aktywa i zobowiązania WDM Capital zostaną przeniesione do spółki zależnej DM WDM - WDM Inwestycje. Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy oraz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) zawarły porozumienie w sprawie rozwiązania umowy o wspólnej realizacji