akcje petrolinvestu

Andrzej Kublik

Powrót cesarza spekulacji. Na giełdzie znowu handel akcjami Petrolinvestu

Powrót cesarza spekulacji. Na giełdzie znowu handel akcjami Petrolinvestu

Po ponad rocznej przerwie wznowiono obrót akcjami spółki naftowej Petrolinvest, słynnej kiedyś z planów eksploatacji złóż ropy naftowej w Kazachstanie, która określana była w środowisku giełdowych spekulantów mianem cesarza spekulacji.

Giełda zawiesiła obrót akcjami Petrolinvestu, Hawe i Mediatela

kwartalnych i zawierają opinię biegłego rewidenta - tłumaczył "Wyborczej" Piotr Cieślak, wiceprezes Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Obrót akcjami Mediatela zawieszono do 15 kwietnia 2016 r. włącznie, Petrolinvestu - do 8 kwietnia, Hawe - do 22 kwietnia. Z wnioskiem o zawieszenie notowań

KNF utrzymała karę pieniężną i bezterm. wykluczenie z obrotu akcji Petrolinvestu

2016 r. KNF podjęła decyzję o wykluczeniu bezterminowym akcji Petrolinvestu z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym na GPW i nałożyła na spółkę karę pieniężną w wysokości 800 tys. zł wobec stwierdzenia naruszeń polegających na nienależytym wykonaniu obowiązków informacyjnych. Petrolinvest odwołał się

Akcjonariusze Petrolinvestu zdecydowali o scaleniu akcji w stosunku 16:1

Warszawa, 24.09.2015 (ISBnews) – Zwyczajne walne zgromadzenie Petrolinvestu podjęło uchwałę w sprawie scalenia akcji w stosunku 16:1, podała spółka. "Zwyczajne walne zgromadzenie spółki oznacza nową serią A wszystkie akcje zwykłe na okaziciela spółki dotychczasowych serii A, B, C

Po decyzji KNF akcje Petrolinvestu potaniały o połowę. Spółka się odwoła

Po decyzji KNF akcje Petrolinvestu potaniały o połowę. Spółka się odwoła

akcji Petrolinvestu. W środę po południu taniały o połowę - z 28 gr do 14 gr. Petrolinvest jest na cenzurowanym Komisji od dłuższego czasu. W styczniu za rozpowszechnianie nierzetelnych informacji, które mogły wprowadzać w błąd inwestorów, kary finansowe dostali członkowie zarządu firmy.

KNF chce wykluczenia z obrotu akcji Petrolinvestu od 29 czerwca

Warszawa, 31.05.2017 (ISBnews) - Zgodnie z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), 28 czerwca 2017 r. powinien być ostatnim dniem obrotu akcjami Petrolinvest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), podał regulator. Wykluczenie akcji z obrotu na rynku regulowanym nastąpi z dniem

KNF wykluczyła bezterminowo akcje Petrolinvestu z obrotu na GPW

Warszawa, 19.07.2016 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wykluczyła bezterminowo akcje Petrolinvest SA z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), co nastąpi po upływie 30 dni od dnia, w którym ww. decyzja KNF

GPW zawiesiła obrót akcjami Mediatela, Petrolinvestu i Hawe

Warszawa, 22.03.2016 (ISBnews) - Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zdecydował o zawieszeniu obrotu akcjami spółek Mediatel, Petrolinvest i Hawe, podała Giełda. "W związku z żądaniem zgłoszonym przez Komisję Nadzoru Finansowego na podstawie art. 20 ust 2 ustawy z dnia

800 tys. zł kary dla Petrolinvestu i bezterminowe wykluczenie z giełdy

800 tys. zł kary dla Petrolinvestu i bezterminowe wykluczenie z giełdy

Wykluczenie z obrotu akcji Petrolinvestu ma nastąpić w ciągu trzydziestu dni. Członkowie KNF zagłosowali za sankcjami wobec spółki jednogłośnie. Petrolinvest jest na cenzurowanym Komisji od dłuższego czasu. W styczniu za rozpowszechnianie nierzetelnych informacji, które mogły wprowadzać w błąd

Petrolinvest analizuje możliwość zaskarżenia decyzji KNF o wykluczeniu z obrotu

2017 roku zostanie przeprowadzona korekta nadzwyczajna list uczestników indeksów sWIG80, WIG, WIG-Poland i WIG-paliwa polegająca na wykreśleniu akcji Petrolinvestu z list uczestników tych indeksów, co wynika z decyzji KNF w sprawie wykluczenia akcji tej spółki z obrotu. W lipcu 2016 r. KNF podjęła

Sąd odrzucił wniosek ZUS o upadłość Petrolinvestu z powodu braku środków

skierowała do GPW żądanie w tej sprawie z powodu okoliczności wskazujących na możliwość dokonywania obrotu akcjami spółki z naruszeniem interesów inwestorów i bezpieczeństwa obrotu, jak podał wcześniej urząd. Wcześniej w czerwcu akcjonariusze Petrolinvestu zgodzili się na przeniesienie notowań akcji spółki

Kolejne kary dla zarządu Petrolinvestu za błędy w raporcie

Kolejne kary dla zarządu Petrolinvestu za błędy w raporcie

na prezeza Petrolinvestu Bertranda Le Guerna i 160 tys. zł dla byłego wiceprezesa Marka Pietruszewskiego. To już kolejna kara dla szefów tej paliwowej spółki z Gdyni. W styczniu KNF podtrzymała dla nich karę za inne przewinienie, również związane z opublikowaniem nierzetelnego raportu. Pod koniec

Nova Giełda nie ma zgody na wprowadzenie instrumentów Petrolinvest do obrotu

Warszawa, 27.07.2017 (ISBnews) - Działania Novej Giełdy w sprawie obrotu instrumentami finansowymi Petrolinvestu podejmowane są bez wiedzy i zgody spółki, podał Petrolinvest. "Zarząd Petrolinvest S.A. [...], w nawiązaniu do opublikowanej na stronie internetowej https://novagielda.pl

KNF chce zawieszenia obrotu na GPW akcjami Mediatel, Petrolinvest i Hawe

Warszawa, 22.03.2016 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) skierowaa do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) żądanie zawieszenia obrotu akcjami spółek Mediatel, Petrolinvest i Hawe, podała Komisja. Powodem wniosku jest "nieprzekazanie przez spółki do publicznej

Akcjonariusze Petrolinvestu zgodzili się na przeniesienie notowań na NewConnect

Warszawa, 27.06.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Petrolinvestu zgodzili się na przeniesienie notowań akcji spółki na NewConnect z rynku głównego GPW, wynika z uchwał zwyczajnego walnego zgromadzenia. "Zwyczajne walne zgromadzenie spółki wyraża zgodę na ubieganie się przez spółkę o

Strata netto Petrolinvestu zwiększyła się r/r do 289,72 mln zł w 2015 r.

zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 145 tys. zł w 2015 r. wobec 10 tys. zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2015 r. wyniósł 13,94 mln zł wobec 223,29 mln zł straty rok wcześniej. Wcześniej GPW zawiesiła notowania akcjami Petrolinvestu na

Petrolinvest uregulował zobowiązania wobec ZUS

. Petrolinvest informował, że działania Novej Giełdy w sprawie obrotu instrumentami finansowymi Petrolinvestu podejmowane są bez wiedzy i zgody spółki. Petrolinvest podkreślał wówczas, że podejmuje natomiast działania mające na celu przywrócenie obrotu akcjami na głównym rynku GPW, bądź na rynku New Connect

180 tys. zł kary dla menedżera giełdowego Petrolinvestu

180 tys. zł kary dla menedżera giełdowego Petrolinvestu

ofercie publicznej kosztowała 227 zł. Spółka wchodziła na warszawski parkiet na samym szczycie silnej pięcioletniej hossy i narastającej gorączki czarnego złota. Dlatego bez problemu znaleźli się chętni na akcje o wartości 120 mln zł. Drobni gracze giełdowi kupili papiery Petrolinvestu o łącznej wartości

Petrolinvest odwoła się od decyzji KNF o wycofaniu akcji spółki z obrotu na GPW

skorzysta z trybu odwołania i złoży wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Komisję" - czytamy w komunikacie. KNF podała wczoraj, że podjęła decyzję o wykluczeniu bezterminowym akcji Petrolinvestu z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym na GPW, co nastąpi po upływie 30 dni od dnia, w którym

KNF zwróciła się o zawieszenie obrotu akcjami 4 spółek w zw. z brakiem raportów

Warszawa, 05.05.2015 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) skierowała do GPW żądanie zawieszenia obrotu akcjami spółek Mewa, MSX Resources, PBO Anioła oraz Petrolinvest, z powodu nieprzekazania jednostkowego raportu rocznego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2014 w

Ryszard Krauze usuwa się w cień

Syberii. Na zakup 60 proc. udziałów i pożyczki dla trzech rosyjskich spółek naftowych Petrolinvest wydał prawie 65 mln dol., a w 2009 r. umorzył te pożyczki i sprzedał udziały rosyjskich spółek za 2,3 tys. dol. W ostatni piątek akcje Petrolinvestu na zamknięcie giełdy kosztowały 16 gr za sztukę, a

Przegląd informacji ze spółek

projektach, które ma cechować wysoka jakość i zrównoważone budżety produkcyjne oraz marketingowe, dostosowane do rzeczywistego potencjału sprzedażowego danego projektu, wynika z przyjętej strategii rozwoju CI Games na lata 2017-2019. Akcjonariusze Petrolinvestu zgodzili się na przeniesienie notowań akcji

Przegląd prasy

którego posiadaniu jest ponad 5% akcji Petrolinvestu. Cel to powrót spółki do notowań na warszawskiej giełdzie ISBnews --Qumak podpisał umowę z dużą spółką działającą w sektorze elektroenergetycznym na dostawę i wdrożenie  jednolitego systemu zarządzania tożsamością użytkowników (IdM - Identity

KNF utrzymała w mocy karę 150 tys. zł dla Bertranda Le Guerna

Warszawa, 06.11.2015 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) utrzymała w mocy decyzję z 2 września 2014 r., w przedmiocie nałożenia na Bertranda Le Guerna kary pieniężnej w wysokości 150 tys. zł wobec stwierdzenia, że dopuścił się on manipulacji akcjami spółki Petrolinvest, poinformowała

Przegląd prasy

--BGŻ BNP Paribas: Polacy spożywają ok. 6,3 kg czekolady rocznie --Aplisens rekomenduje 0,28 zł dywidendy na akcję za 2017 r. --KGHM wybrał ofertę Budimeksu za 578 mln zł netto na I etap OUOW Żelazny Most --Deflacja konsumencka CPI w USA wyniosła 0,1% m/m w marcu --Inflacja CPI spowolniła do 1,3

Przegląd informacji ze spółek

skargę Petrolinvestu na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) dotyczącą wykluczenia akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym oraz nałożenia kary pieniężnej w wysokości 800 tys. zł, poinformowała Komisja. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) zwrócił zgłoszenie Michała Skotnickiego w

Przegląd prasy

Energetycznego (Górnośląska, Małopolska i Wschodnia) ISBnews --KNF wyklucza bezterminowo B3System z obrotu na GPW --KNF skierowała do GPW żądanie zawieszenia obrotu Petrolinvest od czwartku --Akcjonariusze Ipopemy zdecydowali o wypłacie 0,03 zł na akcję dywidendy --AmRest wyemituje instrumenty dłużne

Przegląd prasy

do 20 mln euro z prywatnej emisji obligacji serii AE2 --KNF utrzymała karę pieniężną i bezterm. wykluczenie z obrotu akcji Petrolinvestu --KNF obniżyła kary pieniężne dla PZU, Warty i MNI --Trakcja ma umowę na roboty za 165 mln zł netto na linii kolej. 405 na Pomorzu --Akcjonariusze Seco

Przegląd informacji ze spółek

, podała spółka w raporcie. Rada nadzorcza Petrolinvestu powołała Franciszka Kroka na stanowisko wiceprezesa, podała spółka. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych postanowił określić poniedziałek 16 kwietnia jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji spółki

Przegląd prasy

netto w 2017 r. --WSA oddalił skargę Petrolinvestu na decyzję KNF wykluczającą akcje z obrotu --Zamówienia na dobra trwałego użytku w USA wzrosły o 2,8% m/m w XII - dane fin. --Zamówienia w przemyśle USA wzrosły o 1,7% m/m w grudniu --Solaris ma umowę na 74 przegubowce dla przewoźnika z Dü

Przegląd prasy

ISBnews --PCC Exol proponuje wypłatę 0,04 zł dywidendy na akcję --Energa dokona odpisów wysokości 304,6 mln zł w sprawozdaniu grupy za I kw. br. --Izabela Olszewska delegowana do czasowego wykonywania czynności prezesa BondSpot --Rzecznik Finansowy wydał 'istotny pogląd' w sprawie kredytów

Przegląd prasy

dywidendy za 2016 r. --Akcjonariusze PGE zdecydują 27 czerwca o niewypłacaniu dywidendy za 2016 r. --Szef RN PKP: Dopinamy program remontów dworców, rezygnujemy z wyprzedaży majątku --KNF chce wykluczenia z obrotu akcji Petrolinvestu od 29 czerwca --Warimpex sprzedał osiem hoteli tajskiemu

Przegląd informacji ze spółek

Petrolinvest Mockavos Perpyla - spółki zależnej Petrolinvestu, poinformowała spółka. OT Logistics dokonało przydziału 25 445 obligacji serii F o łącznej wartości nominalnej 25,4 mln zł, podała spółka. Akcjonariusze Herkulesa postanowili o skupie do 11% akcji własnych za maksymalnie 23,88 mln zł, wynika z

Przegląd prasy

--Polnord wybrał KB Dom na generalnego wykonawcę inwestycji 'Fotoplastykon' --Grupa Magellana miała 45,3 mln zł przychodów i 13,7 mln zł zysku netto w I kw. --Murapol kupił działkę w Siewierzu pod inwestycję na 447 mieszkań --Akcjonariusze Ferrum zdecydują 31 V o emisji do 24,54 mln akcji serii F

Przegląd prasy

rozpadać, co grozi napływem setek lub tysięcy ukraińskich emigrantów do Polski --Polacy kupują coraz mniej tradycyjnej czystej wódki; jej miejsce zaczynają zajmować lekkie smakowe trunki, głównie w małych opakowaniach Parkiet --Strata Petrolinvestu to w dużej mierze efekt odpisu dokonanego w związku z

Przegląd informacji ze spółek

Mennica Residence w Warszawie, w tym największy dwupoziomowy penthouse, wynika z komunikatu spółki. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) opublikuje informację o wznowieniu obrotu akcjami Petrolinvestu, albo o dalszym zawieszeniu tego obrotu, we wtorek, 25 października, zapowiedziała giełda

Przegląd prasy

Communications zdecydują 8 III o przejściu na GPW z NC --Litewski PFUS złożył wniosek o upadłość spółki zależnej Petrolinvestu --OT Logistics przydzieliło obligacje serii F o wartości nominalnej 25,4 mln zł --Akcjonariusze Herkulesa zdecydowali o buy-backu do 11% akcji --Elemental Holding ma umowę

Przegląd prasy

złotych, by spełnić nowe, wyśrubowane normy emisji trujących substancji, co grozi podwyżkami cen w najbliższych latach ISBnews --Cena emisyjna akcji serii F 4Mobility została ustalona na 25 zł --Wikana sprzedała umowami deweloperskimi i przedwstęp. 191 lokali w I-III kw. br. --Indeks WIG20 nie

Przegląd prasy

emisji obligacji serii B na maks. 70 mln zł --Akcjonariusze MCI Capital zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy --Bertrand Le Guern został ponownie powołany na prezesa Petrolinvestu --Banco Santander wypłaci 1 sierpnia 0,055 euro na akcję dywidendy zaliczkowej --Netia: Spór zbiorowy w TK Telekom

Przegląd prasy

--Wskaźnik PMI dla sektora usług Niemiec spadł do 54 pkt w VI wg fin. danych --Marvipol zwiększył sprzedaż do 207 samochodów Jaguar i Land Rover w czerwcu --Kurs akcji Morizon spadł o 29,92% na debiucie na rynku głównym GPW --Hyundai Rotem może startować w przetargach na metro, szybkie koleje w Polsce

Przegląd informacji ze spółek

16% więcej niż rok wcześniej. Od początku roku spółka sprzedała 1 213 samochodów, co oznacza wzrost o 21 w skali roku. Akcje spółki Morizon zadebiutowały dzisiaj na rynku głównym GPW. Na otwarciu kurs akcji spadł o 29,92% wobec ceny odniesienia i wyniósł 1,71 zł. W przypadku praw do akcji (PDA) nie

Przegląd prasy

--Produkcja przemysłowa w Chinach wzrosła o 6,3% r/r we wrześniu --Wzrost PKB w Chinach osiągnął 6,7% r/r w III kw. 2016 r. --GPW zdecyduje we wtorek czy wznowić notowania akcji Petrolinvestu --Obligacje serii P Ronsona na 10 mln zł zadebiutują na Catalyst jutro --Alma kwestionuje wypowiedzenie

Przegląd informacji ze spółek

, poinformowała spółka. Akcjonariusze OT Logistics zdecydowali na wznowionym po przerwie walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu maksymalnie 18 mln zł na nabycie akcji własnych po cenie od 20 d 30 zł za sztukę, wynika z uchwał walnego. W dwa tygodnie od premiery "Best Sniper: Shooting Hunter 3D", w

Przegląd prasy

sieci światłowodowych wzrosła o 30% do prawie 420 tys. km w 2015 r. --Awbud ma umowę na magazyn paliw dla Lafarge w Bielawach za 12,7 mln zł netto --KNF wykluczyła bezterminowo akcje Petrolinvestu z obrotu na GPW --KNF zgodziła się na zniesienie dematerializacji akcji Midasa --KNF nałożyła kary

Przegląd prasy

mają już dwóch przedstawicieli w pięcioosobowej radzie nadzorczej Petrolinvestu, w najbliższym czasie będą chcieli powołać kolejnych --Action uruchomił dwa nowe projekty: Actionmed, czyli dystrybucja sprzętu medycznego oraz eksport żywności do Chin Dziennik Gazeta Prawna --Prezes PZU: Jako Grupa

Przegląd informacji ze spółek

wyemitowała dwuletnie obligacje na okaziciela serii O o łącznej wartości nominalnej 1 mln zł, podała spółka. Zwyczajne walne zgromadzenie Petrolinvestu podjęło uchwałę w sprawie scalenia akcji w stosunku 16:1, podała spółka. Global City Holdings rozliczył transakcje nabycia 35 281 akcji własnych spółki

Czwartek, zamknięcie: Kupujący złapali zadyszkę, złoty wciąż mocny

;średniaków", z których wiele znalazło się na celowniku sprzedających. Najchętniej pozbywano się akcji Petrolinvestu, spółki ze stajni Ryszarda Krauzego, której papiery potaniały aż o 16 proc. Przecena nie dała też wytchnienia handlującym na pozostałych europejskich rynkach. Do kupowania akcji

Przegląd informacji ze spółek

Magdalena Zajączkowska-Ejsymont – z funkcji członka zarządu ds. finansowych, podała spółka. Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) nabędzie, w ramach trzeciej transzy, kolejne 3,83 mln akcji Alior Banku, stanowiących ok. 5,26% kapitału zakładowego po spełnieniu warunków zawieszających, podało PZU

Przegląd prasy

dla Kompanii Węglowej - prasa --Indeks zaufania niemieckich konsumentów Gfk na październik wyniósł 9,6 pkt --Mikrokasa wyemitowała obligacje serii O na łącznie 1 mln zł --Akcjonariusze Petrolinvestu zdecydowali o scaleniu akcji w stosunku 16:1 --GDDKiA ogłosiła przetargi na S6 Słupsk-Lębork i

Przegląd prasy

. 2016 r. wobec straty rok wcześniej --LC Corp wyemitował obligacje o wartości nominalnej 85 mln zł --LPP szykuje program motywac. z warunkiem wzrostu zysku/akcję o min. 10% r/r --Wiśniewscy, Ores i Redral ogłosili wezwanie na Redan po 2,07 zł za akcję --ZE PAK chce zwolnić niewykorzystaną kwotę

Przegląd prasy

prezesa Skarbiec Holding oraz Skarbiec TFI, poinformowała spółka. --Akcjonariusze OT Logistics zdecydowali na wznowionym po przerwie walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu maksymalnie 18 mln zł na nabycie akcji własnych po cenie od 20 d 30 zł za sztukę, wynika z uchwał walnego. --W dwa tygodnie od

Przegląd prasy

byli jedynymi, którzy brali udział ?w przerwanym WZ Petrolinvestu; nie jest wykluczone, że teraz będą rozdawać karty wg gazety --Prezes BOŚ Banku: W perspektywie kilku lat chcielibyśmy osiągnąć ROE na poziomie 8% Dziennik Gazeta Prawna --Ministerstwa gospodarki i obrony robią wszystko, aby dopiero

Przegląd informacji ze spółek

wykorzystaniu akcji własnych spółki nabytych w 2008 roku, podała spółka. Warunkiem uzyskania uprawnienia byłoby osiągnięcie zysku netto Grupy Kapitałowej LPP na akcję za rok obrotowy 2016 wyższego o co najmniej 10% niż zysk netto grupy na akcję uzyskany w poprzednim roku obrotowym. Radosław Wiśniewski

Fundusz inwestycyjny Ryszarda Krauzego na skraju przepaści

spółek giełdowych: 25 proc. udziałów w Polnordzie (72 mln zł), ok. 12 proc. w Biotonie (54 mln zł), znaczący pakiet akcji Petrolinvestu (kurs spółki jest groszowy, a notowania zawieszono z powodu nieprzekazania w terminie raportu finansowego). PI kontroluje też Osiedle Wilanowskie, znaczącego dewelopera

Przegląd prasy

dywidendy --Indeks WIG20 wzrósł o 0,35% na zamknięciu w poniedziałek --Akcjonariusze Comarchu zdecydują 24 czerwca o niewypłacaniu dywidendy --ZWZ NTT System zdecydowało o wypłacie 0,15 zł dywidendy na akcję za 2014 r. --PBG: Treść propozycji układowych jest ostateczna --CD Projekt przekroczył 1,5 mln

Przegląd prasy

banków płaci klientom za korzystanie z kart ISBnews --Kaps Investment wezwał do sprzedaży 3,945 mln akcji TelForceOne --MOL szacuje, że wypłaci 567 HUF dywidendy na akcję --Indeks WIG20 spadł o 0,39% na zamknięciu we wtorek --Akcjonariusze Enter Air zdecydowali o wypłacie 0,20 zł dywidendy na

Przegląd prasy

-commerce --ABC Data przejęła pakiet kontrolny S4E --Action: Konwersja części długu na akcje najkorzystniejszym rozwiązaniem --PHN chce rozpocząć realizację I etapu Prymasa Tysiąclecia na początku 2017 r. --TelForceOne nabył w wezwaniu 413,83 tys. akcji własnych --BZ WBK: Całkowity majątek Polaków

Przegląd prasy

ubezpieczyciele wdrożą rekomendacje dot. produktów do 1 lipca --Akcjonariusze ATM Grupy zdecydują 18 IV o wypłacie 0,22 zł dywidendy na akcję --Midas rekomenduje niewypłacanie dywidendy za 2015 rok --KNF wykluczyła bezterminowo akcje Alterco z obrotu na GPW --Indeks WIG20 wzrósł o 0,53% na zamknięciu w

Przegląd prasy

Thornton: Tylko 8% polskich firm korzystało z outsourcingu rachunkowości --Polwax nadal pracuje nad rozwojem eksportu, ostrożnie ocenia warunki rynkowe --Dwóch członków RN PKP Cargo z zarzutami o działanie na szkodę spółki - media --DM Vestor podtrzymał wycenę dla Sfinksa na poziomie 5,3 zł za akcję

Przegląd prasy

roku --KNF skieruje notyfikację Aliora ws. działalności w Rumunii tamtejszym organom --mDM obniżył wycenę Synthosu do 4,07 zł, nadal rekomenduje 'trzymaj' --KNF: BGŻ BNP Paribas może kupić akcje Sygma Bank Polska --Indeks WIG20 wzrósł o 1,84% na zamknięciu we wtorek --Spółka zależna Wasko ma umowę

Energa płynie z prądem. I wymyka się z rąk politykom

inwestorzy spodziewali się, że i tym razem szybko zarobią. W dniu debiutu minister skarbu i prezes Mirosław Bieliński mieli jednak nietęgie miny. Ceny akcji spadły z 17 do nawet 15,50 zł. Pewnie część załogi postanowiła szybko spieniężyć swoje akcje, możliwe też, że za spadki odpowiadały agresywnie grające

Przegląd prasy

. --Zysk netto NTT System wzrósł r/r do 0,30 mln zł w III kw. 2014 r. --Zysk netto Vistal spadł r/r do 1,83 mln zł w III kw. 2014 r. --Strata netto Awbudu wzrosła r/r do 1,88 mln zł w III kw. 2014 r. --Strata netto Petrolinvestu zwiększyła się r/r do 23,86 mln zł w III kw. 2014 r. --Strata netto BBI

Krauze walczy o dostęp do morza

. Przedstawiciele Krauzego znali potencjał kąpielowego towarzystwa. Kontrolę nad firmą przejęli po skupieniu większości udziałów, były to akcje na okaziciela wydane w 1930 r. W maju 2000 r. zwołali nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, które uchyliło uchwałę o likwidacji spółki i odwołało likwidatora