akcje państwowe ceny

Przegląd informacji ze spółek

grupy kapitałowej Orlen - powołała do składu zarządu Łukasza Hołubowskiego powierzając mu funkcję prezesa, podała spółka. Akcjonariusze Polskiego Banku Komórek Macierzystych (PBKM) zdecydowali o emisji akcji nowej serii, skierowanej do obecnego inwestora tj. Active Ownership Fund. Cena

Baltona wyemituje obligacje o łącznej wartości nominalnej 175 mln zł

zakładowego oraz ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy za cenę 20 796 864 zł (tj. 2,29 zł za jedną akcję)" - czytamy również w komunikacie. Jednocześnie na podstawie umowy inwestycyjnej kupujący zobowiązał się w terminie kolejnych trzech dni roboczych od dnia emisji obligacji

Oferty Wasko najkorzystniejsze w pięciu częściach postępowania NASK

). Cena brutto oferty: 7 580 288,59 zł, podano także. Wasko - spółka z branży IT - świadczy kompleksowe usługi informatyczne i integracyjne oraz serwisowe. Akcje spółki zadebiutowały na GPW w 2001 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 247 mln zł w 2017 r. (ISBnews)

Noble Securities obniżyło rekomendację PKP Cargo do 'redukuj', wycenę do 45,2 zł

Warszawa, 15.12.2017 (ISBnews) - Analitycy Noble Securities obniżyli rekomendację dla PKP Cargo do "redukuj" z "trzymaj" i jednocześnie obniżyli cenę docelową akcji do 45,2 zł z 48,6 zł, wynika z raportu datowanego na 12 grudnia. Rekomendacja została wydana przy cenie 55,8

Vestor DM podniósł rekomendację Pekao 'kupuj', wycena bez zmian 146 zł

Warszawa, 13.01.2017 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego Vestor podnieśli rekomendację dla Banku Pekao do "kupuj" z "neutralnie" i utrzymali cenę docelową akcji na poziomie 147 zł, wynika z raportu datowanego na 13 stycznia. Rekomendacja została wydana przy cenie

Kilka dni po odwołaniu prezes Bogdanki sprzedał akcje kopalni

. Taniejący węgiel... Akcje Bogdanki dołują od dłuższego czasu. Tylko w ciągu ostatnich 12 miesięcy potaniały o połowę. Niedawny prymus branży górniczej w Polsce boryka się ostatnio ze spadkami cen węgla na światowych rynkach i konkurencją ze strony dotowanych państwowych kopalń. Z tego powodu od ubiegłego

Przegląd informacji ze spółek

każda i cenie emisyjnej wysokości 8 zł  za akcję, w drodze subskrybcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, wynika z projektów uchwał na nadzwyczajne walne zgromadzenie, zaplanowane na 12 listopada. Mercator Medical zawarł z Yusen Logistics umowę o świadczenie usług

Haitong Bank podniósł rekomendację Tauronu do 'neutralnie', wycenę do 2,58 zł

Warszawa, 20.12.2016 (ISBnews) - Haitong Bank podniósł rekomendację Tauronu Polska Energia do "neutralnie" ze "sprzedaj" i cenę docelową akcji do 2,58 zł z 2,38 zł, podał bank w raporcie datowanym na 19 grudnia. We wtorek ok. godziny 10:30 kurs akcji spółki wynosił 2,89

Ceny węgla w górę. Co z zyskami polskich kopalń?

. osób. Akcje JSW w górę Zdaniem Krukowskiego dużo szybciej korzystny wzrost cen węgla koksującego może odczuć Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW), która jest największym w Europie producentem tego typu surowca. Władze JSW, prezentując swój plan naprawczy, zaznaczyły, że chcą się skupić na produkcji

Przegląd informacji ze spółek

Grupy PGE, podała spółka. Cena zamknięcia aukcji mieści się w przedziale 235,91 do 269,58 PLN/kW/rok. Minister Aktywów Państwowych (MAP) obejmie nadzór właścicielski nad 210 spółkami z udziałem Skarbu Państwa m.in. z sektora energetycznego, surowcowego, zbrojeniowego, a także nad takimi spółkami, jak

Koncern Rosnieft znalazł w Indiach pieniądze na załatanie deficytu Rosji

Koncern Rosnieft znalazł w Indiach pieniądze na załatanie deficytu Rosji

W środę Rosnieft sfinalizował umowę z konsorcjum indyjskich państwowych koncernów naftowych kierowanych przez firmę Oil India Limited o sprzedaży 23,9 proc. akcji spółki eksploatującej złoża ropy naftowej Wankor na Syberii. Za akcje tej spółki Rosnieft dostał 2,02 mld dol. Transakcję z indyjskim

Teroplan chce zadebiutować na NewConnect do końca tego roku

NewConnect mamy zamiar zrealizować do końca tego roku. Z prywatnej emisji akcji zrealizowanej w lutym br. planowaliśmy pozyskać ok. 2 mln zł, jednak zainteresowanie inwestorów naszymi akcjami okazało się tak duże, że wyznaczyliśmy wyższą cenę emisyjną i pozyskaliśmy ok. 2,3 mln zł" - powiedział 

Haitong Bank podniósł rekomendacje dla 4 banków, podtrzymał dla 5 kolejnych

do ' kupuj' z 'neutralnie' i podwyższa cenę docelową akcji do 130 zł ze 125 zł. Podwyższenie rekomendacji jest efektem ostatniego spadku kursu akcji Banku Pekao" - czytamy w komunikacie. Analitycy Haitong obawiają się spadku wartości, jeżeli Bank Pekao stanie się firmą państwową, ale po

Przegląd prasy

doprowadzą do znaczących podwyżek cen samochodów  -- Przybywa miast, które chcą zakazu używania węgla przez mieszkańców  --Polacy powinnni dłużej pracować, ale rząd nie chce słyszeć o podwyższeniu wieku emerytalnego Parkiet --Dom Inwestycyjny Xelion, należący do grupy Pekao może zmienić

Przegląd informacji ze spółek

Zarząd Grupy Azoty Police - spółki wchodzącej w skład Grupy Azoty - ustalił cenę emisyjną akcji zwykłych na okaziciela serii C na 10,2 zł za sztukę, podała spółka. Biomed-Lublin ma umowę z Ministerstwem Zdrowia na dostawy szczepionki przeciwgruźliczej BCG 10 w łącznej ilości 100 000 ampułek z

Przegląd informacji ze spółek

Bumech dokonał przydziału 4 320 069 obligacji zamiennych serii C1, które są obligacjami niezabezpieczonymi, zamiennymi na akcje serii I, podała spółka. Wartość nominalna jednej obligacji jest równa jej cenie emisyjnej i wynosi 4 zł. Łączna wartość nominalna przydzielonych obligacji to 17 280 276

Za podniesienie kapitału PGE zapłaci ponad 109 mln zł podatku

Za podniesienie kapitału PGE zapłaci ponad 109 mln zł podatku

Pierwotnie kapitał zakładowy spółki miał zostać podniesiony z 18,7 mld zł do 24,3 mld zł. Miało się to odbyć poprzez podniesienie ceny nominalnej akcji z 10 do 13 zł. Przy takiej skali transakcji spółka zapłaciłaby podatek do budżetu w wysokości nawet miliarda złotych. Pieniądze miałyby pochodzić z

Przegląd informacji ze spółek

;mln zł, czyli 4,7 zł na akcję, podała spółka. Zakłady Mięsne Henryk Kania otrzymały od Alior Banku oświadczenie o wypowiedzeniu w całości bez zachowania terminu wypowiedzenia umowy współpracy wstąpienia w prawa wierzycieli (faktoring odwrotny) z 27 marca 2018, w ramach której bank zobowiązał

Rosja finansowała prywatyzację swojego giganta naftowego Rosnieft

Rosja finansowała prywatyzację swojego giganta naftowego Rosnieft

międzynarodowej i może ominąć międzynarodowe sankcje. Zastrzyk pieniędzy ze sprzedaży akcji Rosnieftu poprawił też finanse Rosji, nadszarpnięte przez sankcje i spadek cen ropy naftowej. Pierwsze niejasności Gdy Putin ogłaszał sukces, pojawiły się pierwsze pytania dotyczące tej zaskakującej prywatyzacji. Już dwa

Przegląd informacji ze spółek

września 2019 r. do 3 października 2019 r.) otrzymała jedną ofertę na 237 006 sztuk akcji serii H, stanowiących ok. 1,184% udziału w kapitale zakładowym, podała spółka. Akcje zostały nabyte 9 października po cenie 1 zł/sztuka. Lokum Deweloper wprowadził do sprzedaży 152 lokale w inwestycji Lokum Monte w

Rosnieft przejęła kontrolę nad konkurencyjnym koncernem Basznieft

, największy prywatny koncern naftowy w Rosji. Łukoil, który dotąd uchodził za głównego konkurenta Rosnieft w tej prywatyzacji, wyjaśnił, że cena transakcji byłaby za wysoka. Natomiast minister Uliukajew wyjaśnił, że rząd Rosji przyjął ofertę Rosnieft, bo była ona o 20,6 proc. wyższa od giełdowej ceny akcji

Przegląd informacji ze spółek

- przestały być kwalifikowane do segmentu Lista Alertów. XTPL podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego w drodze emisji od 68 tys. do 78 tys. akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, podała spółka. Cena emisyjna wynosi 130 zł za akcję

Rządowy fundusz z OFE czy z trzeciego filaru?

przeniesione akcje z OFE. To oznaczałoby częściową nacjonalizację spółek, których akcje mają OFE. Teoretycznie, żeby nie doprowadzić do dużych spadków cen, cały proces wyprzedawania akcji musiałby potrwać co najmniej kilka lat. Rząd mógłby też pożyczać pieniądze pod zastaw tych akcji. - To spowodowałoby

Rynki nadal w niepewności, czekamy na dane z polskiej gospodarki

Warszawa, 20.02.2018 (ISBnews/ CMC Markets) - Na obecnych poziomach inwestorzy na GPW obawiają się kupowania akcji widząc ryzyko kolejnej fali korekty. Dobre sygnały płyną jednak z rynku złotego. Startu dzisiejszej sesji, po dniu wolnym w USA, nie ułatwi słaba sesja w Japonii. Dzisiaj

Miliardy za Pekao. Czy UniCredit wytarguje od PZU dużą premię?

jestem za tym - mówił, już były, minister skarbu Dawid Jackiewicz. Rząd chce mieć więcej polskiego kapitału w sektorze bankowym. Trwające od kilku tygodni negocjacje pomiędzy PZU a UniCredit dotyczą już tylko ceny za drugi największy bank w Polsce. 40,1 proc. akcji banku, jakie posiada UniCredit, PZU

Przegląd informacji ze spółek

powierzchni 0,4968 ha wraz z innymi świadczeniami wymienionymi w umowie za cenę 21 200 000 zł netto  tj. za kwotę 26 076 000 zł brutto, podała spółka. Spółka zamierza na nieruchomości zrealizować projekt inwestycyjny z szacowaną ilością ok. 150 lokali mieszkalnych. Fitch Ratings podniósł rating

Haitong Bank obniżył rekomendację Energii do 'neutralnie', wycenę do 12,73 zł

Warszawa, 10.02.2016 (ISBnews) - Analitycy Haitong Bank obniżyli rekomendację dla Energii do "neutralnie" z "kupuj", zaś cenę docelową akcji - o 55% do 12,73 zł, wynika z raportu datowanego na 9 lutego. W środę, ok. godz.11 kurs akcji  Energii wynosił 14,12 zł

Przegląd informacji ze spółek

obligacje o wartości nominalnej 100 tys. zł zamienne na akcje. W wezwaniu na sprzedaż akcji Alchemii złożone zostały zapisy na łącznie 23 436 074 akcje po 4,8 zł za sztukę, podał Impexmetal (nabywający). MCI Venture Projects i Roseville Investments - podmiot zależny ALSO Holding- podniosły cenę w

Trzeci filar po nowemu: automatyczne oszczędzanie

, spekulowano, że rząd mógłby stworzyć specjalny państwowy fundusz - np. przy ZUS - do którego zostałyby przeniesione akcje z OFE, które jeszcze pozostały po zmianach z 2014 roku. To oznaczałoby częściową nacjonalizację spółek, których akcje mają OFE. Teoretycznie, żeby nie doprowadzić do dużych spadków cen

JSW kusi inwestorów. Pomogła sprzedaż SEJ i likwidacja kopalni Krupiński

przekazana Spółce Restrukturyzacji Kopalń (państwowemu przedsiębiorstwu, powołanemu m.in. do likwidowanie nierentownych zakładów górniczych) z końcem stycznia 2017 roku. - Te dwa czynniki powodują, że oddala się ryzyko ratunkowej emisji akcji - zauważa Prokopiuk. Taką opcję rozważał resort energii, by

Przegląd prasy

Warszawa, 10.07.2019 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Asekuratorzy znów walczą o klientów cenami obowiązkowego OC pojazdów mechanicznych --Boxoffice.pl: Widownia kin wzrosła o 0,3% r/r w II kwartale br. --Udział przemysłu w

EuroRating obniżył perspektywę ratingu PGE do negatywnej ze stabilnej

potwierdza zapowiedziany właśnie przez PGE zamiar odkupienia od pozostałych trzech państwowych udziałowców 30% akcji spółki celowej powołanej w celu przygotowania budowy pierwszej elektrowni atomowej - PGE EJ1" - czytamy dalej. EuroRating zaznacza, że jakkolwiek planowana przez Ministerstwo Energii

Projekt KPRP dot. kredytów w CHF zakłada m.in. emisję akcji niemych - prasa

Warszawa, 03.06.2016 (ISBnews) - W Kancelarii Prezydenta kończą się prace zespołu ekspertów dotyczące ustawy o kredytach walutowych. Według nowej propozycji, straty banków po przewalutowaniu kredytów frankowych byłyby pokryte poprzez emisje nowych akcji niemych, które objęłaby państwowa

Przegląd prasy

Alchemię złożono zapisy na 23,44 mln akcji --MCI i ALSO Holding podniosły cenę w wezwaniu na ABC Data do 1,44 zł za akcję (ISBnews)  

Przegląd prasy

została ustalona na 16 kwietnia 2020 r. Dziennik Gazeta Prawna  --USA nie nałożą ceł na Meksyk. Cena to emigranci  --Rurociągiem przyjaźć znów popłynęła czysta ropa --Państwowe spółki obniżają kominy płacowe   ISBnews --Ergis ma zgodę dwóch banków m.in. ws. możliwego

Budżet nie wyszarpie miliard złotych z PGE. Kurs akcji w górę

W poniedziałek akcjonariusze Polskiej Grupy Energetycznej decydowali o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki. Zgodnie z projektami uchwał kapitał miał zostać podniesiony z 18,7 mld zł do 24,3 mld zł. Miało się to odbyć poprzez podniesienie ceny nominalnej akcji z 10 do 13 zł. Przy takiej skali

Przegląd informacji ze spółek

do 481 590 akcji serii D w drodze podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, podała spółka. Akcje - z ceną emisyjną 21 zł za walor - zostaną zaoferowane w ramach oferty prywatnej, a umowy objęcia akcji mają zostać

Konsekwencja zmian w OFE: nacjonalizacja spółek giełdowych

państwowego funduszu. To oznaczałby, że część spółek, których akcje mają w portfelach OFE, zostałaby znacjonalizowana. Państwo przejmie udziały Fundusz Rezerwy Demograficznej miałby nimi zarządzać, dzięki czemu rząd mógłby brać kredyty pod ich zastaw. Politycy mogliby też zadecydować o ich systematycznym

NIK: Prywatyzacja PKP Energetyki była legalna, ale niesie ryzyka

zakresie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego 'Polskie Koleje Państwowe' sprzedaż całości akcji spółki inwestorowi zewnętrznemu była legalna. NIK zwraca uwagę, że ustawa ta zabrania wprawdzie sprzedaży mienia wchodzącego w skład linii kolejowej o

Kolejny skok na kasę w OFE? Rząd chce nam zapisać wirtualne składki

OFE. Teraz w funduszach jest 147 mld zł. By dobrać się do gotówki, rząd musiałby zacząć te akcje sprzedawać. Ale to mogłoby doprowadzić do dużych spadków cen na giełdzie. Dlatego proces ten musiałby potrwać co najmniej kilka lat, a w tym czasie rząd mógłby pożyczać pieniądze pod zastaw tych akcji. To

Przegląd prasy

działalność zapłaci w 2019 roki wyższe składki, niż powinni Parkiet  -- Od początku tego roku ogłoszono już ponad 20 wezwań do sprzedaży akcji firm notowanych na GPW. Inwestorzy będą musieli zaoferować atrakcyjną cenę, by przekonać akcjonariuszy --Niemieccy inwestorzu planuje wyłożyć w Polsce 850

Rządowe OFE na 500+?

filarze, czyli na specjalnych kontach emerytalnych i w pracowniczych programach emerytalnych. Państwowe OFE to nacjonalizacja Stworzenie z OFE państwowego funduszu oznaczałoby częściową nacjonalizację spółek, których akcje mają OFE. Jak wynika z wyliczeń Analiz Online, na koniec 2015 roku fundusze

Przegląd prasy

VI o wypłacie 5,94 zł dywidendy na akcję --Zysk netto Talanx wyniósł 218 mln euro, EBIT 592 mln euro w I kw. 2018 r. --Benefit Systems ustalił cenę emisyjną akcji serii F na 1 035 zł za sztukę --Sąd otworzył przyspieszone postępowania układowe GetBacku --11bit Studios miało 0,98 mln zł straty

Przegląd prasy

zł --Sąd wysłuchał stron ws. przetargu na obsługę informatyczną ZUS, orzeczenie 10 X --EBC: Wzrost podaży pieniądza M3 w strefie euro wyniósł 5,1% r/r w sierpniu --Projprzem: Cena w wezwaniu GK Immobile nadal odbiega od wartości godziwej akcji --Po debacie Clinton-Trump cena złota spada, ale

PiS dokończy rozbiór OFE? Specjalny fundusz albo stopniowa likwidacja?

warszawskiej giełdzie. Ceny akcji i tak spadłyby od razu, bo odzwierciedlają przyszłą sytuację firm - powiedział "Wyborczej" Ryszard Petru, szef Nowoczesnej. Specjalny państwowy fundusz Coraz częściej pojawia się też drugi pomysł na przyszłość OFE. Skoro Trybunał Konstytucyjny uznał, że

Przez miesiąc Rosja przejadła połowę specjalnych rezerw waluty

kupił, także państwowy, koncern Rosnieft. A w połowie grudnia do budżetu Rosji miało też wpłynąć 10,5 mld euro ze sprzedaży prawie 20 proc. akcji koncernu Rosnieft. Kupiło je konsorcjum pod przewodem katarskiego funduszu Qatar Investment Authority i szwajcarskiej firmy handlowej Glencore. Przejadanie

Przegląd prasy

długu korporacyjnego na 250 mln zł, nie wyklucza przeprowadzenia w tym roku kolejnej emisji obligacji w ramach tego programu, poinformował prezes Mariusz Książek. --Akcje spółki ML System zadebiutowały dzisiaj na rynku głównym GPW. Na otwarciu kurs akcji nie zmienił się wobec ceny odniesienia i

Haitong Bank podtrzymuje negatywne stanowisko odnośnie energetyki

podniósł rekomendację dla Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) do "neutralnej" ze "sprzedaj" oraz cenę docelową akcji spółki o 6,1% do 11,90 zł. "Cena docelowa została zaktualizowana ze względu na kilka zmian w modelu rynkowym analityków. Są to: obniżki cen unijnych uprawnień do

BGK oferuje gwarancje umożliwiające 2,87 mld zł kredytów na fotowoltaikę

Warszawa, 23.05.2019 (ISBnews) - Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) zdecydował, że jeden ze swoich produktów gwarancyjnych, czyli gwarancje Biznesmax, rozszerzy i szczególnie ukierunkuje na fotowoltaikę. Obecne alokacje środków pozwolą na wygenerowanie 2,87 mld zł akcji kredytowej, pokrywającej

Naftowy sojusznik Kremla za dopłatą. Rosja prywatyzuje Rosnieft mimo sankcji Zachodu

stulecia interwencja na rynku naftowym państw, które dostarczają ponad połowę ropy zużywanej na świecie. To także pierwsza w historia wspólna akcja na naftowym rynku państw znad Zatoki Perskiej i Rosji. W jej efekcie o 2 proc. zmaleją dostawy ropy naftowej na światowe rynki i dlatego ceny surowca rosną. Za

Opóźnienie w przejęciu banku Pekao? PZU negocjuje cenę

wszystkich swoich akcji, czyli 40 proc. - mówił nasz informator. Cena może być jednak wyższa przez świetne wyniki banku Pekao po trzecim kwartale 2016 roku. W sumie po trzech kwartałach Pekao zarobił 1,8 mld zł, wpłacając do budżetu 321 mln zł z tytułu podatku bankowego . Gdyby nie to, zysk przewyższyłby

PZU przejmuje Pekao SA. Co oznacza repolonizacja banku dla klientów i inwestorów?

Pod młotek pójdzie 32,8 proc. akcji Pekao, z czego 20 proc. kupi PZU (co będzie go kosztowało 6,5 mld zł), zaś 12,8 proc. przejmie Polski Fundusz Rozwoju za 4,1 mld zł. Cena za akcję wyniesie 123 zł, a więc będzie zbliżona do obecnych giełdowych notowań papierów Pekao. "Z ziemi Włoskiej do

OFE zrepolonizują banki? "Mogą dostać propozycję nie do odrzucenia"

państwowy. Aby nie doprowadzić do dużych spadków cen, cały proces wyprzedawania akcji musiałby potrwać co najmniej kilka lat. Ale za uzyskane pieniądze mógłby kupować instytucje finansowe. Rząd mógłby też pożyczać pieniądze pod zastaw tych akcji. Jednak fundusze nie mają obecnie wolnych środków, które

Porównujemy ceny między Rossmann.pl a Rossmann.de. Co powoduje, że płacimy inne stawki?

organizowane są akcje „2+2 gratis”, „-49 proc. na kosmetyki kolorowe” czy promocje Klubu Rossmann. W Niemczech takich akcji jest mało. Dlatego Rossmann uważa, że badanie obarczone jest „błędem metodologicznym”, bo „należy porównywać średnie ceny sprzedaży". Sieć

Przegląd informacji ze spółek

719 akcji Macrologic po cenie wysokości 59 zł za sztukę, podał pośredniczący w wezwaniu Dom Maklerski PKO BP. Celem wezwania jest przejęcie 100% udziałów i głosów w Macrologic oraz stworzenie grupy kapitałowej Asseco BS.  Griffin Premium RE.. przydzielił w ofercie publicznej wszystkie 89

Przegląd informacji ze spółek

. Akcjonariusze Arena.pl wyrazili zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H z wyłączeniem prawa poboru oraz notowanie tych akcji na NewConnect lub regulowanym rynku Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie, podała spółka.  ATT Polymers GmbH, spółka

Przegląd prasy

minister edukacji narodowej -- Państwowe fabryki broni słabną i nie dają sobie rady na rynku  Parkiet  -- Firmy odzieżowe znajdują się pod mocną presją cen - konsumenci kupują coraz więcej ubrań, ale coraz tańszych  -- Zabobon staje na drodze sieci G - uważa Grażyna Piotrowska

Przegląd prasy

. Jednocześnie zarząd ocenił, że cena 4,8 zł za akcję odpowiada wartości godziwej. --Wasko oraz Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH (lider konsorcjum) podpisały umowę z APTIV Services Poland dotyczącą świadczenia przez konsorcjum usług obliczeniowych, transferu danych, kolokacyjnych oraz

Przegląd prasy

opłacać, bo liczba takich samochodów na drogach jest zbyt mała --Po 2 listopada Kapsch pozostanie podwykonawcą w administrowaniu systemem poboru myta Parkiet --Spółki nawozowe spodziewają się dalszych wzrostów cen swoich produktów w kolejnych kwartałach, ale sytuacja branży pozostaje trudna Puls

Panama Papers: Orlen w podatkowym raju. Co się działo z akcjami pracowników

wywołało wielki entuzjazm w Płocku, gdyż zgodnie z przepisami pracownicy Petrochemii mieli dostać za darmo 15 proc. akcji prywatyzowanego giganta naftowego. Konkretnie było to 6,3 mln akcji w cenie nominalnej 10 zł za sztukę. Już na początku 1998 r. uprawnieni pracownicy i emeryci Petrochemii dostali

Przegląd prasy

% inwestycji albo zakończonych, albo na etapie zaawansowanych prac wykonawczych - mówi prezes Ireneusz Marchel --Spółka Sener Polska wygrała kontrakt na zaprojektowanie i produkcję urządzeń niezbędnych do montażu nowych satelitów dla projektu Electra --W lipcu ceny usług medycznych wzrosły o 5,6% rok do

Przegląd informacji ze spółek

Kolejami Państwowymi S.A. umowę na realizację zadania pn. "Przebudowa dworca kolejowego Gdańsk Główny" za 99,6 mln zł brutto, podała spółka. Zarząd Taurona przyjął warunki nabycia pięciu farm wiatrowych należących do grupy in.ventus, podała spółka. Farmy zlokalizowane są w północnej Polsce, a

Przegląd prasy

27,2 mln zł. --Pfleiderer Group chce skupić nie więcej niż 7 543 268 własnych akcji (stanowiących ok. 11,66% kapitału) po cenie 40 zł za walor, wynika z zaproszenia do składania ofert sprzedaży, opublikowanego przez spółkę. --Etno Cafe rozpoczyna dzisiaj ofertę do 12 820 akcji nowej emisji

Przegląd prasy

Andrzej Bittel  --Konstytycja biznesu dla przedsiębiorców niczego nie zmienia, bo zawiera zasady, które nie mają realnego zastosowania, nawet procesowego, mówi wiceprezes Business Centre Club  Parkiet  -- Wojna handlowa jeszcze uderzy w rynek akcji, uważa analityk DM mBanku 

Przegląd prasy

państwowy certyfikat. Płatne kursy ma organizować jego spółka --Grzegorz Krychowiak we współpracy z funduszem R Ventures I z grupy Rubicon Partners Ventures zainwestował 750 tys. zł w spółkę Podioom i jej aplikacje: dla osób trenujących fitness i dla trenerów personalnych ISBnews --Indeks WIG20 spadł o

Rollercoaster w Szanghaju. Komuniści wygrali z giełdą?

domy maklerskie i fundusze, w tym wielki państwowy Central Huijin Investment, do zakupów akcji - zobowiązały się w weekend, że zainwestują razem nie mniej niż 120 mld juanów (około 19,3 mld dol.). Wprowadzono też czasowy zakaz krótkiej sprzedaży, zablokowano nowe emisje akcji - aż do odwołania - i w

Przegląd informacji ze spółek

oznacza wzrost rentowności EBIDTA z 9,6% do 13,4% w II kw., podała spółka, prezentując wstępne dane. Artifex Mundi określił cenę emisyjną jednej akcji serii D w wysokości 7,5 zł, zaś liczba zaoferowanych akcji wynosi 1 397 000 sztuk, podała spółka. (ISBnews)

Przegląd prasy

, w tym roku ma ich być jeszcze więcej  -- Tanich ofert wakacyjnych będzie w tym roku jak na lekarstwo  -- Rosną ceny warzyw krajowychi z eksportu  -- Pezes Towarowej Giełdy Energii Piotr Zawistowski liczy, że w na jesieni uzyska zgodę KNF na uruchomienie platformy OTF Parkiet

PIP ostrzega przedsiębiorców - podszywa się pod nią mgr Kloc!

Temat wraca od kilku lat, zmienia się tylko usługa i jej cena. W zeszłym roku pisaliśmy o oszustach, którzy informowali osoby prowadzące własną działalność gospodarczą o obowiązkowych tygodniowych szkoleniach z zakresu BHP. Cena: 470 zł. Teraz sytuacja się powtarza. Najpierw Kloc, potem Klecha Na

Porażka polityki chińskiego rządu

, a państwowe podmioty kupowały akcje, by podbić cenę. Stopy procentowe Ludowego Banku Chin zostały w końcu czerwca obniżone i bank prowadzi luźną politykę kredytową, by zachęcić inwestorów do kupowania akcji. Bank zdewaluował też walutę, by wzmocnić konkurencyjność eksportu i wzrost gospodarczy

PZU traci na repolonizacji banków. Skórka niewarta wyprawki?

przejęciu przez niego banku BPH) oraz 5 mld zł w spadku wartości rynkowej państwowych aktywów (ceny akcji PZU i Aliora). Dlaczego inwestorzy boją się repolonizacji? A tymczasem prezes PZU rusza na grubego zwierza, czyli Pekao. Dlaczego inwestorzy giełdowi nie kochają tych pomysłów? Po pierwsze boją się, że

Przegląd informacji ze spółek

, warta ok. 41,4 mln zł brutto (tj. ok 33,7 mln zł netto), posiada najniższą cenę w przetargu Polskich Kolei Państwowych na "Zaprojektowanie i wybudowanie typowych dworców kolejowych w wersji IDS- A dla lokalizacji Racibory, Wasilków, Zdrody Nowe oraz IDS- B dla lokalizacji Nowy Tomyśl, Dębe Wielkie

Skarb państwa nie weźmie dywidendy z KGHM?

producent miedzi miał ogromne zyski, m.in. ze względu na sprzedaż akcji Polkomtela. Dobre czasy jednak minęły. Ubiegły roku KGHM zakończył na minusie wynoszącym 5 mld zł. Gigantowi ciążą niskie ceny surowców i zagraniczne inwestycje. - Dywidendy są potrzebne. Natomiast są podmioty, z których po prostu nie

"Żubr" wróci w polskie ręce. Czy PZU na tym skorzysta?

akcję pakiet 40 proc. będących w rękach UniCredit ma wartość 12,6 mld zł. Dla Włochów ceną marzeń byłoby 140-145 zł za akcję, co wyznaczałoby cenę pakietu na co najmniej 14,5 mld zł. Średnia pięcioletnia kursu akcji Banku Pekao to 150-160 zł (trzy lata temu cena akcji dochodziła nawet do 200 zł), ale

Przegląd prasy

stanu na 1 października --Indeks WIG20 wzrósł o 0,42% na zamknięciu we wtorek --Rafako miało 7,03 mln zł zysku netto, 7,81 mln zł zysku EBIT w III kw. 2018 r. --Rząd przyjął nowelę o zasadach zarządzania mieniem państwowym --Rząd przyjął nowelę dot. promowania energii elektrycznej z kogeneracji

Prawo i Sprawiedliwość chce przejąć pieniądze z OFE

emerytalnych (IKE, IKZE). Niewykluczone, że II filar, czyli OFE, całkowicie zniknie. Państwowy fundusz inwestycyjny Z nieoficjalnych wypowiedzi naszych rozmówców z rządu wynika, że rozważany jest pomysł stworzenia państwowego funduszu inwestycyjnego - mógłby się np. nazywać Narodowy Fundusz Rozwoju - który

Przegląd informacji ze spółek

Awbud ocenia, że wezwanie do zapisywania się na sprzedaż jego akcji, ogłoszone 27 grudnia 2018 r. przez Abadon Real Estate oraz Petrofox jest zbieżne z interesem spółki, a zaproponowana cena - godziwa, podał Awbud. S&P Global Ratings nadał Alior Bankowi długoterminowy rating  (Long-Term

Przegląd prasy

zarządcę Okęcia --Projekt tworzący pracownicze plany kapitałowe (PPK) powinien zostać skierowany do konsultacji w najbliższych tygodniach wg gazety Puls Biznesu --Zarządzający InValue FIZ i InValue Multi-Asset FIZ: Korekta o zasięgu 5-8% nie jest wykluczona, ale hossa na amerykańskich akcjach będzie

Ziemia nie tylko dla rolników. Czy będzie łatwiej kupić lub sprzedać ziemię?

też dziś ogromną władzę urzędnikom. Minister rolnictwa może decydować o tym, komu Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (dawniej Agencja Nieruchomości Rolnych) może sprzedać państwowe grunty w okresie obowiązywania zakazu ich sprzedaży. KOWR może też korzystać z prawa pierwokupu i wykupu. Zostały nim

Przegląd prasy

zmniejszające opłacalność wytwarzania prądu z węgla - wyższe ceny praw do emisji CO2 mogą nawet dwukrotnie zwiększyć koszty elektrowni Parkiet --Prezes Banku Pekao Luigi Lovaglio raczej nie będzie skłonny pozostać na stanowisku po tym, jak nowymi akcjonariuszami zostaną państwowe PZU i PFR wg gazety

CEE Equity Partners: Celem jest rozwój Biotonu, możliwe zwiększenie udziału

Warszawa, 22.09.2015 (ISBnews) - CEE Equity Partners planuje skupić się na realizacji strategicznych celów dla Biotonu. Fundusz, którym zarządza, może dokupić akcje spółki, o ile cena będzie odpowiadała wartości, poinformowali przedstawiciele firmy. Chcemy zrealizować trzy punkty, o ile

Przegląd informacji ze spółek

oczekiwać spadku cen uprawnień do emisji CO2 w średnim terminie, uważa wiceprezes Taurona Polskiej Energii Jarosław Broda.  Konsorcjum Decsoft i Arcus zawarły ugodę sądową ze Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ). Strona państwowa zobowiązała się zapłacić

Przegląd prasy

nie porozumieli się ws. przywrócenia notowań spółki na GPW --Ceny polis OC nie powinny wzrosnąć w związku z rosnącymi sumami gwarancyjnymi odszkodowań OC --Duży popyt na materiały budowlane w Polsce oraz rosnące koszty ich producentów powodują, że za wyroby tego typu trzeba będzie płacić coraz

Na chińskiej giełdzie zapachniało krachem

proc. na plusie. Największe chińskie domy maklerskie i fundusze, w tym wielki państwowy Central Huijin Investment, rzuciły się na akcje - wbrew światowej koniunkturze - z powodu weekendowych ustaleń z przedstawicielami chińskiego rządu, głównie z Chińską Komisją Regulacyjną ds. Papierów Wartościowych

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

, inwestora strategicznego mPay, Andrzej Basiak. Źródło: ISBnews CI Games: Po dokonaniu wstępnej alokacji zapisów za pośrednictwem systemu informatycznego GPW i działając w uzgodnieniu z oferującym - Trigon Domem Maklerskim, ustaliło cenę ostateczną oferowanych w ramach oferty publicznej akcji serii H na

Morawiecki wjeżdża na giełdę jak PR-owiec

zebrać pieniądze m.in. na zakup części do produkcji swoich samochodów oraz ich promocję. W tym celu zamierza sprzedać 1 mln nowych akcji o wartości nominalnej 0,5 zł za cenę maksymalnie 10,8 zł za sztukę. Nazajutrz po prezentacji u Morawieckiego spółka zacznie budować tzw. księgę popytu, czyli zbierać od

Arabia Saudyjska z funduszem o wartości 3 bln dol. na życie bez ropy naftowej

- Nie pozwolimy, aby nasz kraj kiedykolwiek znalazł się na łasce wahań cen surowców lub zewnętrznych rynków - zapowiedział w poniedziałek saudyjski książę Mohammad bin Salman (31 lat) na konferencji prasowej w Rijadzie. Urządzono ją po zatwierdzeniu przez rząd Arabii Saudyjskiej planu "Vision

Koncern Enea chce przejąć polską spółkę Engie. Kurs na dnie

Kontrolowany przez państwo koncern energetyczny Enea chce przejąć polskie aktywa francuskiej grupy Engie (dawniej GDF Suez). W piątek spółka poinformowała, że złożyła ofertę na zakup 100 proc. akcji spółki Engie Energia Polska. Cena transakcji nie jest znana. W skład tej grupy wchodzi największa w

Haitong Bank rekomenduje: "sprzedaj" dla polskich spółek energetycznych

Kompanię Węglową... Haitong Bank obniżył rekomendację dla PGE z "neutralnej" na "sprzedaj" oraz obniżył cenę docelową akcji spółki do 11,21 zł (obecnie na giełdzie jedna akcja PGE kosztuje 13 zł). PGE to największy producent i dystrybutor prądu w Polsce. Zdaniem analityków największym

CVC: Nie znamy szczegółów pozwu o unieważnienie prywatyz. PKP Energetyka

transakcji prywatyzacji. W lipcu ub.r. Polskie Koleje Państwowe (PKP) i fundusz CVC Capital Partners podpisały umowę sprzedaży akcji PKP Energetyka. Wartość przedsiębiorstwa w transakcji opiewała na 1 965 mln zł co, po korekcie o wartość długu netto spółki, dawało cenę na poziomie 1 410 mln zł. Spółka

EuroRating obniżył perspektywę ratingu Energi do negatywnej

zaangażowanie (wraz z innym państwowym koncernem energetycznym - Enea) w budowę nowego bloku energetycznego w Elektrowni Ostrołęka. Ponieważ ogłoszony został już przetarg na wyłonienie generalnego wykonawcy nowej elektrowni, należy założyć, że projekt ten został wstępnie skierowany do realizacji" - czytamy

Przegląd prasy

Warszawa, 13.11.2018 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Połowa szefów dużych państwowych firm została wymieniona w ciągu ostatniego roku --Enterprise Investors objął za 100 mln zł pakiet w spółce Anwim, operatorze sieci stacji paliw

Przegląd informacji ze spółek

zaproszenie w łącznej liczbie 33 112 215 akcji, podała spółka. Qumak uzgodnił warunki ugody ze Skarbem Państwa - Krajowym Zarządem Gospodarki Wodnej oraz Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowym Instytutem Badawczym w sprawie wykonania systemu informatycznego osłony kraju przed

Przegląd informacji ze spółek

Alupol Packaging, został szybko ugaszony, nie było żadnych poszkodowanych, podała Grupa Kęty. Grupa podkreśla, że zdarzenie to nie wpłynie na obsługę klientów i wyniki. FCapital Dutch B.V. podniósł cenę w wezwaniu na akcje AmRest Holdings, ogłoszonym 12 lipca br., do 255 zł z 215 zł, podał AmRest

Przegląd prasy

Service --Indeks WIG20 wzrósł o 0,08% na zamknięciu w piątek --Best zwiększył odpis z tytułu posiadanych akcji Kredyt Inkaso o 46,1 mln zł --Minister energii wymienił dwóch członków RN Tauronu --MSP: Ustawy o zarządzaniu mieniem państwowym wchodzą w życie od 1 stycznia --Wskaźnik Chicago PMI

Parlament Wenezueli podważa naftową umowę z Rosją. Opozycja nie chce oddać ropy Rosnieftowi

Wenezueli stwierdził, że ta umowa narusza konstytucję, która wymaga zatwierdzenia przez Zgromadzenie Narodowe Wenezueli wszystkich państwowych kontraktów z zagranicznymi firmami. Parlamentarzyści ocenili też, że Rosjanie zapłacili zaniżoną cenę za udziały w spółce z PDVSA. W odpowiedzi Rosnieft stwierdził

Przegląd informacji ze spółek

Lagardere Travel Retail (LTR) wniósł do Sądu Okręgowego w Warszawie XVI Wydział Gospodarczy pozew przeciwko Przedsiębiorstwu Państwowemu "Porty Lotnicze" (PPL) oraz Przedsiębiorstwu Handlu Zagranicznego "Baltona" o unieważnienie 14 umów najmu zawartych pomiędzy Baltoną a PPL