akcje orlen

W wezwaniu PKN Orlen na akcje Energi zawarto transakcje na 331 313 082 akcji

Warszawa, 27.04.2020 (ISBnews) - W wezwaniu PKN Orlen na akcje Energi zawarto transakcje na łącznie 331 313 082 akcji, uprawniających do 476 241 082 głosów na walnym zgromadzeniu, wynika z komunikatu pośredniczącego w wezwaniu Biura Maklerskiego PKO BP. "Przedmiotem transakcji zawieranych

Akcjonariusze PKN Orlen zdecydowali o wypłacie 1 zł dywidendy na akcję za 2019

Warszawa, 05.06.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze PKN Orlen zdecydowali podczas walnego zgromadzenia spółki o przeznaczeniu 427,71 mln zł z zysku netto za 2019 rok na dywidendę, co oznacza wypłatę 1 zł na akcję. Akcjonariusze jednogłośnie zatwierdzili uchwałę w sprawie podziału zysku spółki za

PKN Orlen podniósł cenę w wezwaniu na akcje Energi do 8,35 zł za sztukę

Warszawa, 15.04.2020 (ISBnews) - PKN Orlen podniósł cenę w wezwaniu na wszystkie akcje Energi do 8,35 zł za walor z dotychczas oferowanych 7 zł za akcję, podał koncern. "Wzywający działając również jako jedyny podmiot nabywający akcje w wezwaniu, niniejszym informuje, że z dniem 15

Akcjonariusze PKN Orlen zdecydują 5 czerwca o wypłacie 1 zł na akcję dywidendy

Warszawa, 11.05.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze PKN Orlen zdecydują podczas walnego zgromadzenia spółki, zwołanego na 5 czerwca 2020 roku, o wypłacie 427,71 mln zł dywidendy dla akcjonariuszy, tj. 1 zł na każdą akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie. "Zwyczajne walne

PKN Orlen ma zapisy na akcje dające co najmniej 66% głosów na WZ Energi

Warszawa, 20.04.2020 (ISBnews) - PKN Orlen ma w ramach wezwania na akcje Energi zapisy na akcje uprawniające do wykonywania co najmniej 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Energi, podał PKN Orlen. Tym samym ziścił się warunek zastrzeżony w wezwaniu. "PKN Orlen [...] w dniu 20

PKN Orlen zmienił propozycję ws. dywidendy za 2019, rekomenduje 1 zł na akcję

Warszawa, 05.05.2020 (ISBnews) - Zarząd PKN Orlen zmienił propozycję w sprawie podziału zysku spółki za 2019 r. i rekomenduje przeznaczenie na dywidendę 427 709 061 zł, czyli 1 zł na akcję, podała spółka. "Zarząd [...] informuje, że mając na względzie bieżącą oraz prognozowaną sytuację

PKN Orlen zarekomendował 3 zł na akcję dywidendy z zysku za 2019 rok

Warszawa, 18.03.2020 (ISBnews) - Zarząd PKN Orlen proponuje akcjonariuszom przeznaczenie 1,28 mld zł z zysku za 2019 rok na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 3 zł na akcję, podała spółka. "Zarząd PKN Orlen [...] postanowił zaproponować zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu spółki, by

PKN Orlen przedłużył termin wezwania na akcje Energi do 22 kwietnia

Warszawa, 26.03.2020 (ISBnews) - PKN Orlen przedłużył termin przyjmowania zapisów w wezwaniu na akcje Energi do 22 kwietnia 2020 r., z 9 kwietnia 2020 r., podała spółka. Nowe daty w wezwaniu to: Data zakończenia przyjmowania zapisów - 22 kwietnia br., Przewidywany dzień transakcji nabycia

PKN Orlen ogłosił wezwanie na 100% akcji Energi po 7 zł/szt., zapisy ruszą 31 I

Warszawa, 05.12.2019 (ISBnews) - PKN Orlen ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 414 067 114 tj. wszystkich akcji wyemitowanych przez Energa S.A. o wartości nominalnej 10,92 zł każda. Cena akcji w wezwaniu została określona na 7 zł za jedną sztukę, podał koncern.  Data

PKN Orlen: Akcjonariusze Unipetrolu wyrazili zgodę na przymusowy wykup akcji

Warszawa, 28.08.2018 (ISBnews) - Walne zgromadzenie Unipetrolu – czeskiej spółki zależnej PKN Orlen wyraziło zgodę na przeprowadzenie wykupu akcji reprezentujących ok. 5,97% kapitału zakładowego, podał koncern. Na przełomie września i października PKN Orlen stanie się wyłącznym

Akcjonariusze PKN Orlen zdecydują 14 VI o wypłacie 3,5 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 15.05.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze PKN Orlen zdecydują o wypłacie 1,56 mld zł dywidendy z zysku za 2018 r., co oznacza 3,5 zł dywidendy na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zaplanowane na 14 czerwca.  "Zwyczajne walne zgromadzenie Polskiego Koncernu

Akcjonariusze PKN Orlen zdecydowali o wypłacie 3,5 zł dywidendy na akcję

Płock, 14.06.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze PKN Orlen zdecydowali na walnym zgromadzeniu o wypłacie 1,5 mld zł dywidendy z zysku za 2018 r., co oznacza 3,5 zł dywidendy na akcję. Walne zgromadzenie postanowiło dokonać podziału zysku netto koncernu za rok obrotowy 2018 w wysokości

PKN Orlen chce wykupić wszystkie pozostałe akcje Unipetrolu

Warszawa, 23.05.2018 (ISBnews) - Rada nadzorcza PKN Orlen wyraziła zgodę na nabycie wszystkich 10 827 673 akcji spółki Unipetrol a.s. należących do akcjonariuszy mniejszościowych, reprezentujących ok. 5,97% kapitału zakładowego Unipetrol, podał Orlen. „W najbliższym czasie PKN Orlen złoży

PKN Orlen rekomenduje 3,5 zł dywidendy na akcję z zysku za 2018 rok

Warszawa, 20.03.2019 (ISBnews) - PKN Orlen zarekomenduje akcjonariuszom wypłatę 3,5 zł na akcję dywidendy z zysku za 2018 rok, podała spółka. "Jako zarząd PKN Orlen zarekomendowaliśmy najwyższy w historii koncernu poziom dywidendy, w wysokości 3,5 zł na akcję. Było to możliwe dzięki

PKN Orlen rozważa dalszy wykup akcji Unipetrolu, by osiągnąć 100%

Warszawa, 26.04.2018 (ISBnews) - PKN Orlen skłania się do ogłoszenia kolejnego wykupu akcji czeskiego Unipetrolu - analizuje osiągnięcie 100-procentowej kontroli nad tą spółką, poinformował członek zarządu ds. finansowych Wiesław Protasewicz. "Analizujemy osiągnięcie 100% kontroli nad

PKN Orlen złożył wniosek o przeprowadzenie wykupu 5,97% akcji Unipetrolu

Warszawa, 23.05.2018 (ISBnews) - PKN Orlen złożył wniosek do Czeskiego Banku Narodowego o przeprowadzenie wykupu akcji Unipetrolu reprezentujących ok. 5,97% kapitału zakładowego spółki, poinformował koncern. Ostateczne rozliczenie transakcji powinno nastąpić w IV kwartale 2018 r., podano także

PKN Orlen złożył ofertę finansowania Ruchu, chce przejąć 100% akcji tej spółki

Warszawa, 11.04.2019 (ISBnews) - PKN Orlen złożył ofertę finansowania Ruchu, z zamiarem przejęcia 100% akcji spółki, poinformował prezes Orlenu Daniel Obajtek. "Złożyliśmy dziś ofertę finansowania #RUCH, z zamiarem przejęcia 100% akcji spółki. Badanie due dilligence wskazało synergie

DM BOŚ: Akcje Lotosu to obecnie lepsza inwestycja, niż akcje PKN Orlen

raportu datowanego na 10 stycznia. W dniu wydania rekomendacji kurs akcji Grupy Lotos wynosił 56,16 zł. W środę na zamknięciu cena akcji wynosiła 56,38 zł. W dniu wydania rekomendacji kurs akcji PKN Orlen wynosił 106,05 zł. W środę na zamknięciu cena akcji wynosiła 109,95 zł. "Naszym zdaniem

PKN Orlen: Po wykupie 5,97% akcji Unipetrolu dług netto pozostanie bezpieczny

Warszawa, 21.06.2018 (ISBnews) - PKN Orlen ocenia, że po przeprowadzeniu wykupu 5,97% akcji Unipetrolu dług netto koncernu pozostanie na bezpiecznym poziomie, podał PKN Orlen. "Ostateczne rozliczenie transakcji powinno nastąpić do końca 2018 r. Zostanie ona sfinansowana ze środków własnych

PKN Orlen ma zgodę Czeskiego Banku Narodowego na wykup 5,97% akcji Unipetrolu

Warszawa, 20.06.2018 (ISBnews) - Czeski Bank Narodowy wyraził zgodę na przeprowadzenie przez PKN Orlen wykupu wszystkich akcji spółki Unipetrol a.s., należących do akcjonariuszy mniejszościowych Unipetrol, czyli 10 827 673 akcji, reprezentujących ok. 5,97% kapitału zakładowego, podał Orlen

Akcjonariusze PKN Orlen zdecydowali o wypłacie 3 zł dywidendy na akcję

Płock, 26.06.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze PKN Orlen zdecydowali o przeznaczeniu 1,28 mld zł z zysku za 2017 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 3 zł na akcję, uchwaliło walne zgromadzenie.   "Zwyczajne walne zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego Orlen S.A

PKN Orlen: W ofercie na akcje Unipetrol złożono odpowiedzi na 31,05% kapitału

Warszawa, 06.02.2018 (ISBnews) - Liczba akcji Unipetrol a.s., które zgłoszono do sprzedaży w odpowiedzi na ogłoszenie przez PKN Orlen dobrowolnego warunkowego wezwania stanowi 31,05% kapitału zakładowego spółki, podał Orlen. "W momencie rozliczenia nabycia tych akcji udział PKN Orlen w

PKN Orlen nabył w wezwaniu 31,04% akcji Unipetrol za ok. 3,5 mld zł

Warszawa, 26.02.2018 (ISBnews) - PKN Orlen nabył w wezwaniu 56 280 592 akcji Unipetrol, stanowiących około 31,04% kapitału zakładowego. Cena za jedną akcję Unipetrol wyniosła 380 CZK, a cena wszystkich nabytych akcji wyniosła około 3,5 mld zł i została pokryta przez spółkę gotówką pochodzącą ze

Akcjonariusze PKN Orlen zdecydują 26 VI o wypłacie 3 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 30.05.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze PKN Orlen zdecydują 26 czerwca o przeznaczeniu 1,28 mld zł z zysku za 2017 r. na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 3 zł na akcję , wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie.   "Zwyczajne walne zgromadzenie Polskiego Koncernu

PKN Orlen zakłada w strategii systematyczny wzrost dywidendy na akcję

Warszawa, 16.12.2016 (ISBnews) - PKN Orlen zakłada w strategii na lata 2017-2021 systematyczny wzrost dywidendy na akcję, uzależniony od sytuacji finansowej, podała spółka. "Do głównych celów operacyjnych i finansowych na lata 2017-2018 należą: Utrzymanie obecnej polityki dywidendowej

PERN nabył 4,9% akcji PKN Orlen od sierpnia 2016 r.

Warszawa, 20.01.2017 (ISBnews) - PERN nabył od sierpnia ub.r. blisko 21 mln akcji PKN Orlen, stanowiących 4,9% kapitału zakładowego, za kwotę ok. 1,5 mld zł, podało Ministerstwo Energii. "Zarząd PERN SA, biorąc pod uwagę istotną rolę spółki w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego kraju

PKN Orlen rekomenduje 3 zł dywidendy na akcję z zysku za 2017 r.

Warszawa, 15.03.2018 (ISBnews) - Zarząd PKN Orlen zarekomendował przeznaczenie na dywidendę 1,28 mld zł z zysku netto za 2017 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 3 zł na akcję, podała spółka. "Zarząd PKN Orlen S.A. informuje, że postanowił zaproponować zwyczajnemu walnemu

PKN Orlen ogłasza wezwanie na Unipetrol po 380 CZK za akcję, chce 100% kapitału

Warszawa, 13.12.2017 (ISBnews) - PKN Orlen rozpoczął procedurę ogłoszenia dobrowolnego warunkowego wezwania na akcje czeskiej spółki zależnej Unipetrol po 380 CZK za akcję, podał koncern. Docelowo PKN Orlen zamierza kupić wszystkie akcje Unipetrolu i wycofać spółkę z praskiej giełdy. "

PKN Orlen wypłacił 3 zł dywidendy na akcję, najwięcej w historii spółki

Warszawa, 04.08.2017 (ISBnews) - PKN Orlen wypłacił dziś dywidendę w wysokości 3 zł na akcję, najwyższą w historii spółki, podał koncern.  "Decyzją zwyczajnego walnego zgromadzenia, z rekordowego zysku netto PKN Orlen za rok 2016 na poziomie 5,36 mld zł blisko 1/4 trafi na rachunki

Akcjonariusze PKN Orlen zdecydowali o 2 zł dywidendy na akcję

Płock, 03.06.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze PKN Orlen zdecydowali o przeznaczeniu 855,42 mln zł z zysku netto na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 2 zł na akcję - zgodnie z wnioskiem zarządu. Za uchwałą oddano 247 922 551 głosów na zwyczajnym walnym zgromadzeniu, przeciw 13 125 555

Akcjonariusze PKN Orlen zdecydowali o wypłacie 3 zł dywidendy na akcję

Płock, 30.06.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze PKN Orlen zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu 1 283,13 mln zł z zysku netto za 2016 r., wynoszącego 5 364,46 mln zł, na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 3 zł na akcję. "Naszym celem jest, by dywidenda wypłacana przez

Orlen Upstream nabył w wyniku wezwania 67,3% akcji FX Energy

Warszawa, 15.12.2015 (ISBnews) - Spółka specjalnego przeznaczenia (SPV) powołana przez Orlen Upstream nabyła 67,3% akcji zwykłych FX Energy, Inc w wyniku rozliczenia wezwania, podał PKN Orlen. "Akcjonariusze FX Energy otrzymali 1,15 USD (czyli ok. 4,56 zł) w gotówce za każdą posiadaną

Akcjonariusze PKN Orlen zdecydują 30 czerwca o wypłacie 3 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 17.05.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze PKN Orlen zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 30 czerwca o przeznaczeniu 1 283,13 mln zł z zysku netto za 2016 r., wynoszącego 5 364,46 mln zł, na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 3 zł na akcję, podano w projektach uchwał na ZWZ

PKN Orlen proponuje wypłatę 3 zł na akcję dywidendy za 2016 r.

Warszawa, 15.03.2017 (ISBnews) - PKN Orlen zaproponuje zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu przeznaczenie kwoty 1,28 mld zł na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 3 zł na akcję, podała spółka. "Zysk netto spółki za 2016 rok w wysokości 5 364 455 552,64 zł podzielić w następujący sposób

ING o akcjach PKN Orlen

Analitycy ING podwyższyli cenę docelową dla akcji PKN Orlen, jednocześnie utrzymując dla nich rekomendację sprzedaj. ING wycenia jedną akcję PKN na poziomie 41 zł wobec 35 zł szacowanych wcześniej. Obecnie na GPW za jedną akcję trzeba zapłacić 44,60 zł, co oznacza wzrost o 0,6% w stosunku do

PKN Orlen rekomenduje 1,65 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 25.03.2015 (ISBnews) - Zarząd PKN Orlen rekomenduje akcjonariuszom przeznaczenie 705,72 mln zł z kapitału zapasowego na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 1,65 zł na akcję, podała spółka. "Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego Orlen S.A. informuje, że postanowił zaproponować

PKN Orlen: NN OFE z wnioskiem na walne o wypłatę 3,5 zł na akcję dywidendy

Warszawa, 18.05.2016 (ISBnews) - Nationale - Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny zgłosił projekt uchwały zwyczajnego walnego zgromadzenia PKN Orlen zakładający wypłatę z zysku netto za rok obrotowy 2015 oraz części kapitału zapasowego kwoty ok. 1,497 mld zł, czyli 3,5 zł na akcję, wynika z

Akcjonariusze PKN Orlen zdecydują 3 VI o wypłacie 2 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 26.04.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze PKN Orlen zdecydują o przeznaczeniu na dywidendę 855,42 mln zł, co da wypłatę w wysokości 2 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na 3 czerwca. "Zwyczajne walne zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego Orlen [&hellip

PKN Orlen sfinalizował nabycie 100% akcji FX Energy za ok. 487,6 mln zł

Warszawa, 04.01.2016 (ISBnews) - Orlen Upstream - spółka zależna PKN Orlen - sfinalizował nabycie 100% akcji FX Energy, podał koncern. Wartość transakcji wyniosła 125 mln USD (ok. 487,6 mln zł), łącznie z zobowiązaniami kredytowymi. Dzięki transakcji Orlen poszerzył posiadaną bazę zasobową

PKN Orlen rekomenduje 2 zł dywidendy na akcję za 2015 r.

Warszawa, 24.03.2016 (ISBnews) - Zarząd PKN Orlen postanowił rekomendować walnemu zgromadzeniu spółki przeznaczenie 855,42 mln zł z zysku za 2015 r. na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 2 zł na akcję podała spółka. "Propozycja zarządu przewiduje by zysk netto spółki w wysokości 1 047

Panama Papers: Orlen w podatkowym raju. Co się działo z akcjami pracowników

program prywatyzacji rafinerii, których akcje miały trafić na giełdę. Kolejny rząd AWS nieco zmodyfikował ten program i na początku 1998 r. zapowiedział, że najpóźniej jesienią 1999 r. dojdzie do giełdowego debiutu Petrochemii Płock, znanej dziś jako PKN Orlen (debiut nastąpił 26 listopada 1999 r.). To

Orlen Upstream przedłużył ofertę na akcje FX Energy do 8 grudnia

Warszawa, 07.12.2015 (ISBnews) - Kiwi Acquisition Corp. - spółka zależna Orlen Upstream - przedłużyła ofertę na akcje FX Energy, Inc. do 8 grudnia z planowanego ostatnio 5 grudnia, podało FX Energy. "Oferta została wydłużona by dać więcej czasu akcjonariuszom na jej rozważenie

Akcjonariusze PKN Orlen zdecydują 28 kwietnia o 1,65 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 02.04.2015 (ISBnews) - Akcjonariusze PKN Orlen zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 28 kwietnia br. o przeznaczeniu 705,72 mln zł na wypłatę dywidendy za 2014 r., co da wypłatę w wysokości 1,65 zł na akcję, wynika z projektów uchwał ZWZ. "Zwyczajne walne zgromadzenie

Spółka PKN Orlen ma zgodę urzędową na przejęcie od ENI akcji Česká Rafinérská

Warszawa, 19.12.2014 (ISBnews) – Unipetrol, spółka zależna PKN Orlen, otrzymał formalną zgodę czeskiego Urzędu Antymonopolowego na przejęcie od włoskiego koncernu ENI, akcji Česká Rafinérská, stanowiących 32,445% kapitału zakładowego tej spółki, podał Orlen. Decyzja

Więcej państwa w Orlenie. Nowym akcjonariuszem została państwowa spółka PERN

zaciągnął kredyt na zakup akcji Orlenu, ale nie ujawnił od kogo. - Zaciągnęliśmy kredyt w jednym z polskich banków - powiedział nam rozmówca związany z PERN. W swoim komunikacie Ministerstwo Energii podkreśliło, że PERN zapewniło sobie wpływy z dywidendy, jaką będzie wypłacać Orlen. Dywidenda z zysków

Orlen kontra prezydent Rzeszowa. Do akcji wkracza UOKiK

"W ramach prowadzonego postępowania analizowana jest m.in. kwestia ewentualnego nadużywania pozycji dominującej przez PKN ORLEN SA poprzez stosowanie takiej polityki cenowej na szczeblu hurtowym i detalicznym, która może ograniczać konkurencję, skutkując eliminacją z rynku innych

PKN Orlen wnioskuje do UOKiK ws. nabycia części mienia PPUH Sarel

Warszawa, 29.06.2020 (ISBnews) - PKN Orlen złożył do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek ws. nabycia części mienia PPUH Sarel - Ryszard Sabik, które jest właścicielem i prowadzącym stację paliw Orlen na podstawie umowy franczyzowej w Jelczu-Laskowice, podał Urząd. Wniosek

PKN Orlen złożył wniosek do UOKiK ws. przejęcia części mienia PPUH Sarel

, sprzętowe i ogólnobudowlane. PKN Orlen jest zintegrowanym wertykalnie przedsiębiorcą (PKN Orlen jest spółką dominującą grupy kapitałowej Orlen, której największym akcjonariuszem jest Skarb Państwa - posiadający ok. 27,52% akcji oraz głosów na walnym zgromadzeniu) aktywnym przede wszystkim w sektorze

PKN Orlen zakłada, że restrukturyzacja Energi będzie 'pogłębionym procesem'

Bałtyku. Formalnie transakcja przejęcia Energi przez PKN Orlen sfinalizowana została 30 kwietnia br. nabyciem akcji Energi stanowiących około 80% kapitału zakładowego spółki oraz około 85% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Cena wszystkich nabytych akcji wyniosła około 2,77 mld zł i została

PKN Orlen chce mieć docelowo 100% udziałów w Enerdze

;Maklerskie PKO BP poinformowało dziś, że w wezwaniu PKN Orlen na akcje Energi zawarto transakcje na łącznie 331 313 082 akcji, uprawniających do 476 241 082 głosów na walnym zgromadzeniu. Tym samym przedmiotem transakcji zawieranych w ramach wezwania były akcje Energi stanowiące ok. 

Nowe promocje na stacjach paliw - tak wielkie koncerny walczą o klientów

Od 30 czerwca do 2 września na stacjach Orlen i Bliska na kierowców czeka nowa promocja "Wakacyjne rabaty". W każdy wakacyjny weekend klienci, płacąc gotówką, otrzymają 10 gr rabatu na każdym litrze zatankowanego paliwa. Promocja obejmuje benzynę i olej napędowy. Akcją nie jest objęty

Prezes PKN Orlen: Decyzja ws. sposobu realizacji Ostrołęki C - w ciągu miesiąca

; - dodał. Pośredniczące w wezwaniu, Biuro Maklerskie PKO BP poinformowało dziś, że w wezwaniu PKN Orlen na akcje Energi zawarto transakcje na łącznie 331 313 082 akcji, uprawniających do 476 241 082 głosów na walnym zgromadzeniu. Tym samym przedmiotem transakcji zawieranych w

Prezes PKN Orlen: Strategia grupy nie uwzględnia wsparcia górnictwa

Warszawa, 06.12.2019 (ISBnews) - Strategia PKN Orlen nie uwzględnia zaangażowania koncernu we wspieranie górnictwa, poinformował prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. "Wykup akcji @EnergaSA ma dla @PKN_Orlen duże uzasadnienie biznesowe. Chcemy koncentrować się na#OZE i źródłach

Analitycy KBC Securities wydali nowe rekomendacje dla Orlenu i Lotosu

W dniu wydania rekomendacji za jedną akcję PKN Orlen płacono 27,1 zł. W piątek ok. godz. 11:30 kurs wynosił 27,27 zł po spadku o 1,20% "Obniżyliśmy nasze prognozy wyników PKN Orlen w związku ze zmianami w naszych scenariuszach dotyczących branży i sytuacji na rynku walutowym" - czytamy w

Alior Bank ma umowę przedwstępną zakupu 100% udziałów Ruchu za 1 zł 

Orlen obejmie pozycję podmiotu dominującego względem Ruchu.  Alior Banku podał w opóźnionej informacji poufnej, że 28 maja 2020 podpisał umowę przedwstępnego zakupu 108 824 007 akcji spółki Ruch stanowiących łącznie 100% kapitału zakładowego, za cenę 1 zł.  Zgodnie z podpisaną umową

PKN Orlen dokonał odpisów na łączną kwotę około 2,5 mld zł w I kw. 2020 r.

wartość akcji Grupy Orlen Lietuva oraz udziałów Grupy Orlen Upstream. "W obu przypadkach PKN Orlen posiada 100% akcji/udziałów. Kwota tej operacji została oszacowana na około - 2 mld zł. Odpis dotyczący Orlen Lietuva wynika również z braku zmaterializowania się efektu IMO w 2020 roku. Odpisy te nie

Prezes PKN Orlen: W ciągu 2 miesięcy przedstawimy plan synergii z Energą

całkowitym błędzie" - dodał. Pośredniczące w wezwaniu, Biuro Maklerskie PKO BP poinformowało dziś, że w wezwaniu PKN Orlen na akcje Energi zawarto transakcje na łącznie 331 313 082 akcji, uprawniających do 476 241 082 głosów na walnym zgromadzeniu.  Tym samym przedmiotem

Orlen Serwis sfinalizował zakup litewskiej spółki UAB Emas

Warszawa, 06.06.2019 (ISBnews) - Orlen Serwis z grupy kapitałowej PKN Orlen sfinalizował transakcję zakupu akcji litewskiej spółki UAB Emas, stając się jej jedynym właścicielem, podała spółka. Konsolidacja firm z Grupy Orlen umożliwi optymalizację kosztów i nakładów ponoszonych na

Sasin: PKN Orlen spodziewa się decyzji KE ws. przejęcia Energi w I kw.

przez PKN Orlen ofertę pod kątem zasadności odpowiedzi Skarbu Państwa na to wezwanie. "Skutki ekonomiczne oraz społeczne ewentualnego zbycia akcji i ich wpływ na ochronę interesów Skarbu Państwa oraz pracowników spółki będą stanowiły istotny element analiz, a ich wynik będzie miał zasadniczy

PKN Orlen złożył wniosek do UOKiK ws. przejęcia kontroli nad Ruchem

jest spółką dominującą grupy kapitałowej Orlen, której największym akcjonariuszem jest Skarb Państwa - posiadający ok. 27,52% akcji oraz głosów na walnym zgromadzeniu) aktywnym przede wszystkim w sektorze rafinacji oraz sprzedaży (w tym sprzedaży detalicznej) paliw i produktów pokrewnych na obszarze

PKN Orlen ma zgodę UOKiK na przejęcie spółki Ruch

Warszawa, 02.06.2020 (ISBnews) - PKN Orlen ma zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na przejęcie spółki Ruch, podał urząd. Przeprowadzone postępowanie wykazało, że transakcja nie doprowadzi do ograniczenia konkurencji. "Wniosek Polskiego Koncernu Naftowego Orlen o zgodę na

PKN Orlen podpisał z Energą umowę na przeprowadzenie badania spółki

Warszawa, 10.12.2019 (ISBnews) - Ziścił się jeden z warunków zastrzeżonych w wezwaniu PKN Orlen do zapisywania się na sprzedaż akcji Energi, dotyczący podpisania z Energą umowy na przeprowadzenie badania spółki, podał PKN Orlen. PKN Orlen poinformował o zawarciu z Energą umowy na

PKN Orlen: Użytkownicy programu Vitay mogą przekazać środki na walkę z COVID-19

Warszawa, 02.04.2020 (ISBnews) - PKN Orlen rozpoczął akcję charytatywną w ramach programu Vitay, wspierającą placówki zdrowia. Za każde 1000 punktów Vitay przekazane przez użytkowników programu, Fundacja Orlen przeznaczy 5 zł na potrzeby szpitali jednoimiennych na zakup niezbędnego sprzętu

Orlen Paliwa ogłosił konkurs na prezesa zarządu, czeka na oferty do 27 grudnia

spółki Jacka Golińskiego na stanowisko prezesa Energi. PKN Orlen ogłosił 5 grudnia br. wezwanie na 414 067 114 akcji Grupy Energa, tj. 100% kapitału, po 7 zł za sztukę. Orlen Paliwa to spółka z Grupy Orlen specjalizująca się w hurtowej sprzedaży produktów paliwowych. Firma zajmuje się również

PKN Orlen oczekuje decyzji KE ws. przejęcia Grupy Lotos w ciągu ok. 3 miesięcy

go szybciej, gdyby warunki zaradcze były inne. Wolimy negocjować dłużej, żeby transakcja opłacała się obu stronom" - dodał. PKN Orlen ogłosił dziś wezwanie na 100% akcji Grupy Energa. Koncern spodziewa się pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej w kwestii tego przejęcia w ciągu maksymalnie

Alior Bank nabył 100% akcji Ruchu za 1 zł

pozycję podmiotu dominującego względem Ruchu, nabywając 65% akcji spółki.  PKN Orlen będzie odpowiedzialny za rozwój spółki. Koncern planuje otwarcie punktów sprzedaży detalicznej i gastronomii w lokalizacjach poza stacjami paliw, co stanowi platformę do generowania synergii z

PKN Orlen spodziewa się decyzji UOKiK ws. Ruchu do końca I kw. br.

bankiem, PKN Orlen oraz Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń (PZU) w sprawie przejęcia 100% akcji Ruch w restrukturyzacji i sprzedaży ich na rzecz PKN Orlen. Nabycie akcji przez PKN Orlen nastąpi po spełnieniu wszystkich warunków przewidzianych w porozumieniu tj. m.in.: 1. prawomocnego stwierdzenia

Energa przedstawi stanowisko ws. wezwania PKN Orlen do 29 stycznia

Warszawa, 09.12.2019 (ISBnews) - Zarząd Energi analizuje warunki wezwania PKN Orlen na 100% akcji spółki oraz konsekwencje ekonomiczno-finansowe dla Grupy Energa i przekaże swoje stanowisko dotyczące ogłoszonego wezwania najpóźniej do 29 stycznia, wynika z oświadczenia spółki. "Wezwanie

PKN Orlen i PZU złożyły do UOKiK wniosek ws. utworzenia wspólnego przedsiębiorcy

związane z szeroko pojętymi zakupami usług marketingowych i reklamowych.  PKN Orlen jest zintegrowanym wertykalnie przedsiębiorcą (PKN Orlen jest spółką dominującą grupy kapitałowej Orlen, której największym akcjonariuszem jest Skarb Państwa - posiadający ok. 27,52% akcji oraz głosów na walnym

Prezes PKN Orlen: Mam nadzieję na finalizację przejęcia Ruchu do końca roku

przejęcia 100% akcji Ruch w restrukturyzacji i sprzedaży ich na rzecz PKN Orlen. Nabycie akcji przez PKN Orlen nastąpi po spełnieniu warunków przewidzianych w porozumieniu tj. m.in.: 1. prawomocnego stwierdzenia wykonania układów zawartych w przyspieszonych postępowaniach układowych spółki, 2. uzyskaniu

Sasin: Chcemy uzyskać więcej niż 7 zł za akcję Energi

Warszawa, 24.02.2020 (ISBnews) - Ministerstwo Aktywów Państwowych (MAP) zleciło wycenę Energi w kontekście wezwania ogłoszonego przez PKN Orlen i liczy na uzyskanie ceny wyższej niż 7 zł na akcję, poinformował minister Jacek Sasin. "Mamy zleconą wycenę Energi i mamy ofertę ze strony Orlenu

PKN Orlen ma porozumienie ze Skarbem Państwa ws. przejęcia Energi

zatwierdzanymi przez prezesa URE planami rozwoju, podkreślono również. Porozumienie wejdzie w życie z dniem przeniesienia akcji Grupy Energa należących do Skarbu Państwa na PKN Orlen i obowiązuje przez okres 10 lat od dnia wejścia w życie i ulega automatycznemu przedłużeniu na czas nieoznaczony po upływie tego

PKN Orlen zakończył proces due diligence Grupy Lotos

przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Jej akcje notowane są na GPW od 2005 roku. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 30,2 mld zł w 2018 r. Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność

Daniel Obajtek został powołany na prezesa PKN Orlen na nową kadencję

Warszawa, 23.04.2020 (ISBnews) - Rada nadzorcza PKN Orlen powołała Daniela Obajtka na prezesa w okresie nowej wspólnej kadencji zarządu, podała spółka. "Minister Aktywów Państwowych działający jako podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji spółki należących do skarbu państwa, powołał

Prezes PKN Orlen zapowiada złożenie wniosku ws. Lotosu w najbliższych tygodniach

, musimy odpowiedzieć na wiele pytań. Robimy maksymalną liczbę analiz, żeby skrócić kolejne kroki zbliżające nas do przejęcia przez PKN Orlen pakietu większościowego akcji Grupy Lotos" - powiedział Obajtek w rozmowie z tygodnikiem "Sieci". Szef Orlenu po raz kolejny zapewnił, że siedziba

PKN Orlen i PZU mają zgodę UOKiK na utworzenia wspólnego przedsiębiorcy

Warszawa, 03.09.2019 (ISBnews) - PKN Orlen oraz Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) uzyskali zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na utworzenie wspólnego przedsiębiorcy Sigma BIS, podał Urząd. Spółka ma w planach negocjowanie i zakup czasu oraz przestrzeni reklamowej, a także

PKN Orlen: Pozytywna decyzja sądu otwiera drogę do przejęcia Ruchu

przez PKN Orlen pakietu 100% akcji Ruchu i wykorzystanie synergii operacyjnych, wzmocnienie segmentu sprzedaży detalicznej PKN Orlen przy konsekwentnej restrukturyzacji Ruchu. PKN Orlen, zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, zamierza w tym procesie aktywnie uczestniczyć. Kolejnym istotnym etapem

EuroRating potwierdził rating PKN Orlen na poziomie BBB, perspektywa stabilna

. Rating został potwierdzony na poziomie BBB. Utrzymana została również stabilna perspektywa ratingu" - czytamy w komunikacie. Weryfikacja ratingu PKN Orlen związana była z ogłoszonym przez spółkę wezwaniem do sprzedaży akcji koncernu energetycznego Energa uprawniających do co

Prezes PKN Orlen: Przejęcie Energi to nie ostatnia nasza akwizycja

Warszawa, 05.12.2019 (ISBnews) - Ogłoszone dziś przejęcie 100% akcji Grupy Energa nie będzie ostatnią akwizycją przeprowadzaną przez PKN Orlen, zapowiedział prezes koncernu Daniel Obajtek. Podkreślił także, że akwizycje nie wpłyną na plany koncernu w zakresie wypłacania dywidendy. "

PKN Orlen spodziewa się zamknięcia transakcji przejęcia Energi w I poł 2020 r.

przejęcia Energi nie wpłynie w żaden sposób na te plany, ponieważ Energa nie ma doświadczenia związanego z offshorem, ani nie planuje inwestycji w tym obszarze" - wskazał Obajtek. PKN Orlen ogłosił dziś wezwanie na 414 067 114 akcji Grupy Energa, tj. 100% kapitału, po 7 zł za sztukę. Rozpoczęcie

PKN Orlen ma bezwarunkową zgodę Komisji Europejskiej na przejęcie Energi

. Bezwarunkowa zgoda Komisji na realizację transakcji oznacza spełnienie jednego z warunków zwieszających realizację procesu. Ostatnio, w związku z sytuacją spowodowaną epidemią koronawirusa, PKN Orlen podjął decyzję o wydłużeniu do 22 kwietnia 2020 r. terminu przyjmowania zapisów na akcje Grupy Energa

Analitycy o PKN: Inwestorzy mogą mieć nadzieję na zdecydowanie lepszy kwartał, ale...

Analitycy Domu Maklerskiego Millennium obniżyli swoją rekomendację dla PKN Orlen do "neutralnie" z "akumuluj", choć podnieśli cenę docelową dla jednej akcji do 30,9 zł z 30,0 zł, wynika z dokumentu datowanego na 10 czerwca i odtajnionego w środę. W dniu wydania rekomendacji

Indeks WIG20 wzrósł o 1% na zamknięciu w piątek

osiągnął 41 532,37 pkt. Obroty na rynku akcji wyniosły 1 370,59 mln zł, a największe zanotował PKN Orlen - 461 mln zł. Na GPW wzrosły ceny akcji 167 spółek, 158 spadły, a 122 nie zmieniły się. (ISBnews)

PKN Orlen uwzględni odwrócenie odpisu na Orlen Lietuva w jedn. wynikach IV kw.

Warszawa, 18.01.2018 (ISBnews) - PKN Orlen uwzględni odwrócenie odpisu aktualizującego wartość akcji Orlen Lietuva na ok. 0,8 mld zł w jednostkowych wynikach za IV kw. 2017 r., podała spółka. "Oszacowana kwota odwrócenia odpisu wynika głównie z lepszych od planowanych wyników działalności

PKN Orlen złożył wniosek do KE w sprawie przejęcia kontroli nad Energą

polegającej na przejęciu kontroli nad Energa jest jednym z warunków, pod którymi spółka ogłosiła wezwanie do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji Energa" - przypomniano. Na początku grudnia 2019 r. PKN Orlen ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 414 067 114 tj. wszystkich akcji

Indeks WIG20 spadł o 1,08% na zamknięciu w piątek

886,9 pkt. Obroty na rynku akcji wyniosły 750,57 mln zł, a największe zanotował PKN Orlen - 88,97 mln zł. Na GPW wzrosły ceny akcji 148 spółek, 176 spadły, a 123 nie zmieniły się. (ISBnews)

Indeks WIG20 wzrósł o 0,67% na zamknięciu w piątek

zamknięcia o 0,45% i osiągnął 50 670,08 pkt. Obroty na rynku akcji wyniosły 2 120,5 mln zł, a największe zanotował PKN Orlen -  408,76 mln zł. Na GPW wzrosły ceny akcji 173 spółek, 163 spadły, a 106 nie zmieniły się. (ISBnews)

Indeks WIG20 spadł o 0,57% na zamknięciu w środę

osiągnął 50 312,80 pkt. Obroty na rynku akcji wyniosły 1 082,98 mln zł, a największe zanotował PKN Orlen -  106,71 mln zł. Na GPW wzrosły ceny akcji 156 spółek, 184 spadły, a 103 nie zmieniły się. (ISBnews)

PKN Orlen nawiązał współpracę z DM BOŚ w ramach programu 'Orlen w portfelu'

Wydziału Wsparcia i Obsługi Klienta w Domu Maklerskim BOŚ. Uczestnicy programu Orlen w portfelu są uprawnieni do korzystania z promocyjnej oferty paliwowej i pozapaliwowej na stacjach koncernu. Warunkiem jest utrzymanie przez okres co najmniej jednego miesiąca kalendarzowego pakietu minimum 50 akcji PKN

PKN Orlen: Udział w programie 'Orlen w Portfelu' zadeklarowało blisko 2 500 osób

korzystania z promocyjnej oferty paliwowej i pozapaliwowej na stacjach koncernu. Warunkiem jest utrzymanie przez okres co najmniej jednego miesiąca kalendarzowego pakietu minimum 50 akcji PKN Orlen na swoim rachunku maklerskim w BM PKO Banku Polskiego, DM mBanku, DM Banku Ochrony Środowiska lub DM Noble

Indeks WIG20 spadł o 0,72% na zamknięciu w czwartek

0,46% i osiągnął 57 693,12 pkt. Obroty na rynku akcji wyniosły 639,23 mln zł, a największe zanotował PKN Orlen - 95,04 mln zł. Na GPW wzrosły ceny akcji 136 spółek, 161 spadły, a 151 nie zmieniły się. (ISBnews)

Indeks WIG20 wzrósł o 0,08% na zamknięciu w środę

57 957,76 pkt. Obroty na rynku akcji wyniosły 767,62 mln zł, a największe zanotował PKN Orlen - 119,2 mln zł. Na GPW wzrosły ceny akcji 129 spółek, 171 spadły, a 148 nie zmieniły się. (ISBnews)

Indeks WIG20 spadł o 0,36% na zamknięciu we wtorek

57 894,45 pkt. Obroty na rynku akcji wyniosły 491,13 mln zł, a największe zanotował PKN Orlen - 92,64 mln zł. Na GPW wzrosły ceny akcji 134 spółek, 157 spadły, a 157 nie zmieniły się. (ISBnews)

Indeks WIG20 wzrósł o 0,69% na zamknięciu we wtorek

osiągnął 57 816,86 pkt. Obroty na rynku akcji wyniosły 782,99 mln zł, a największe zanotował PKN Orlen - 172,49 mln zł. Na GPW wzrosły ceny akcji 140 spółek, 165 spadły, a 143 nie zmieniły się. (ISBnews)

Alior Bank: Proces restrukturyzacji Ruchu przebiega zgodnie z planem 

Orlen oraz Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń (PZU) w sprawie przejęcia 100% akcji Ruch w restrukturyzacji i sprzedaży ich na rzecz PKN Orlen. Nabycie akcji przez PKN Orlen nastąpi po spełnieniu warunków przewidzianych w porozumieniu tj. m.in.: 1. prawomocnego stwierdzenia wykonania układów zawartych w

Indeks WIG20 wzrósł o 1,24% na zamknięciu w czwartek

zamknięcia o 1,03% i osiągnął 44 769,05 pkt. Obroty na rynku akcji wyniosły 722,17 mln zł, a największe zanotował PKN Orlen - 88,26 mln zł. Na GPW wzrosły ceny akcji 201 spółek, 134 spadły, a 110 nie zmieniły się. (ISBnews)

Indeks WIG20 spadł o 0,87% na zamknięciu w czwartek

. Obroty na rynku akcji wyniosły 901,83 mln zł, a największe zanotował PKN Orlen - 148,67 mln zł. Na GPW w czwartek wzrosły ceny akcji 106 spółek, 203 spadły, a 140 nie zmieniły się. (ISBnews)