akcje orbis notowania

Orbis złożył wniosek do KNF w sprawie wycofania akcji z obrotu na GPW

Warszawa, 17.04.2020 (ISBnews) - Orbis złożył wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o udzielenie zezwolenia na wycofanie akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym, podała spółka. Dziś wcześniej akcjonariusze Orbisu zdecydowali o wycofaniu akcji z obrotu na Giełdzie Papierów

AccorHotels podnosi cenę w wezwaniu na Orbis do 95 zł za jedną akcję

30,5% od kursu zamknięcia notowań akcji Orbis S.A. na rynku podstawowym GPW w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym ogłoszenie wezwania oraz o 9,2% wyższa wobec pierwotnie zaproponowanej ceny" - czytamy w komunikacie. Wezwanie jest bezwarunkowe. Zgodnie z treścią wezwania, zakończenie

GPW zawiesiła obrót akcjami Orbisu od 9 kwietnia br.

: 1)    zlecenia maklerskie na akcje spółki Orbis S.A., przekazane na giełdę, a niezrealizowane do dnia 8 kwietnia 2020 r. (włącznie), tracą ważność; 2)    zlecenia maklerskie na akcje spółki Orbis S.A., począwszy od dnia 9 kwietnia 2020 r. nie będą przyjmowane"

AccorInvest ogłosił przymusowy wykup pozostałych akcji Orbisu po 115 zł/szt.

11 marca 2020 roku wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Orbis [...] ogłoszonego przez AccorInvest Group S.A. z siedzibą w Luksemburgu w dniu 17 grudnia 2019 roku, AccorInvest Group obecnie posiada bezpośrednio 45 412 352 akcje spółki, stanowiące 98,56% kapitału zakładowego spółki

Orbis wstępnie planuje I transzę buy-backu o wartości ok. 560 mln zł do III 2020

Warszawa, 13.11.2019 (ISBnews) - Orbis wstępnie zakłada, że w programie skupu akcji własnych zrealizuje pierwszą transzę o wartości ok. 560 mln zł w terminie nie później niż do końca marca 2020 r., wynika z informacji spółki. "W związku z podjęciem w dniu 12 listopada 2019 r. przez

W wezwaniu na akcje Orbisu zawarto transakcje na 45,41 mln akcji

- Santander Biuro Maklerskie. "Spółka AccorInvest Group, jako podmiot nabywający, nabędzie prawa ze wszystkich akcji, będących przedmiotem zapisów w odpowiedzi na wezwanie w dniu rozliczenia transakcji, tj. 11 marca 2020 r." - czytamy w komunikacie. Wcześniej Orbis podał, że Accor zawarł wiążącą

Zapisami na akcje Orbisu objęto 39,55 mln walorów, stanowiących ok. 86% kapitału

Warszawa, 25.02.2020 (ISBnews) - Liczba akcji Orbisu objętych 24 lutego br. zapisami w wezwaniu ogłoszonym przez AccorInvest Group wyniosła 39 554 606 sztuk, stanowiących ok. 86% kapitału zakładowego spółki, podano w komunikacie. "Wzywający niniejszym informuje, że w dniu 24 lutego 2020 r

AccorInvest ma zgodę KE na przejęcie kontroli nad Orbisem

% kapitału zakładowego spółki. Ponadto, jeżeli będzie to prawnie dopuszczalne, wzywający może postanowić o podjęciu czynności zmierzających do wycofania akcji z obrotu na rynku regulowanym, podano wtedy. Wcześniej Orbis podał, że Accor zawarł wiążącą umowę sprzedaży 85,8% akcji Orbisu na rzecz

AccorInvest kupi akcje Orbisu od Accor, ogłosi wezwanie na wszystkie walory

Warszawa, 17.12.2019 (ISBnews) - Accor zawarł wiążącą umowę sprzedaży 85,8% akcji Orbisu na rzecz AccorInvest Group po cenie 115 zł za walor, podał Orbis. AccorInvest ogłosi wezwanie na wszystkie akcje Orbisu. "Sprzedaż akcji emitenta przez Accor S.A. zostanie przeprowadzona w drodze

Orbis miał 34,76 mln zł straty netto, 40,41 mln zł straty EBIT w I kw. 2020 r.

. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. W kwietniu br. Orbis złożył wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o udzielenie zezwolenia na wycofanie akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym. (ISBnews)  

Akcjonariusze Orbisu zdecydują 12 XI o skupie do 13,08 mln akcji własnych

za akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie. Upoważnienie do nabywania akcji ma obowiązywać do listopada 2021 r. Na jego przeprowadzenie zostanie utworzony kapitał rezerwowy wysokości 850 mln zł, wynika także z projektów. Grupa Orbis jest największym operatorem hotelowym w Polsce i

Orbis: Wzywający 'z powodzeniem' wesprze rozwój spółki; cena jest godziwa

Warszawa, 27.01.2020 (ISBnews) - Zarząd Orbisu ocenia, że Accor, po sukcesie wezwania na sprzedaż 100% akcji Orbisu, będzie miał możliwość i niezbędne zasoby, by z powodzeniem wspierać rozwój spółki, podał Orbis. Cena w wezwaniu, wynosząca 115 zł/szt., jest - według zarządu - godziwa. "W

Akcjonariusze Orbisu zdecydowali o wypłacie 1,6 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 13.06.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Orbisu zdecydowali o przeznaczeniu 73,72 mln zł z zysku za 2017 r. na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 1,6 zł na akcję, podała spółka.  "W związku z podjęciem przez zwyczajne walne zgromadzenie Orbis S.A. uchwały o podziale zysku

Akcjonariusze Orbisu zdecydowali o wycofaniu akcji z obrotu na GPW

rozwojowe w Europie. Orbis to największa w Polsce i w Europie Wschodniej grupa inwestująca w nieruchomości hotelowe. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. (ISBnews)

Orbis miał 1 258,25 mln zł zysku netto, 329,19 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

. Jako właściciel 73 hoteli położonych w 6 państwach Europy Środkowej i Wschodniej, Orbis wkracza dziś w nową erę rozwoju wraz ze swoim nowym akcjonariuszem - spółką AccorInvest, która jest w trakcie nabywania akcji Orbisu od Accoru, dodał. "Mając na uwadze cel, jakim jest zapewnienie najwyższej

Orbis rekomenduje 1,6 zł dywidendy na akcję za 2017 r.

Warszawa, 05.04.2018 (ISBnews) - Zarząd Orbisu zarekomendował wypłatę dywidendy w wysokości 1,6 zł na jedną akcję za 2017 r., podała spółka. "Zarząd Orbis S.A. informuje o podjęciu decyzji w sprawie przedstawienia walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy Orbis S.A. do akceptacji, następującej

AccorInvest Group ogłosiła wezwanie na 100% akcji Orbisu po 115 zł/szt.

- 11 marca 2020 r. Wcześniej Orbis podał, że Accor zawarł wiążącą umowę sprzedaży 85,8% akcji Orbisu na rzecz AccorInvest Group po cenie 115 zł za walor oraz że AccorInvest ogłosi wezwanie na wszystkie akcje Orbisu. W związku z planowanym ogłoszeniem wezwania, zarząd Orbisu podjął decyzję o

Prezes Orbisu: Chcemy być spółką dywidendową

zł zysku rok wcześniej. W połowie ub.r akcjonariusze Orbisu zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę 69,12 mln zł z zysku za 2015 rok, co oznaczało wypłatę w wysokości 1,5 zł na jedną akcję, Orbis posiada największą sieć hoteli w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, która obejmowała 116 obiektów

Orbis rekomenduje wypłatę 1,6 zł dywidendy na akcję za 2016 rok

Warszawa, 06.04.2017 (ISBnews) - Orbis zarekomendował akcjonariuszom wypłatę dywidendy w kwocie 73,72 mln zł, czyli 1,60 zł na akcję z zysku za 2016 rok, podała spółka. "Zarząd Orbis S.A. informuje, że postanowił przedstawić walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy Orbis 

Orbis uważa cenę w wezwaniu AccorHotels za odpowiadającą wartości godziwej

przeprowadzić przymusowy wykup pozostałych akcji od akcjonariuszy mniejszościowych Orbisu, podano wówczas. Grupa Orbis jest największym operatorem hotelowym w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. Partnerem strategicznym Orbisu jest AccorHotels. (ISBnews)  

AccorHotels: W wezwaniu na akcje Orbisu złożono zapisy na ok. 33,1% akcji

styczniu 2019 r. cena w wezwaniu została podniesiona do 95 zł za akcję. Grupa Orbis jest największym operatorem hotelowym w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. Partnerem strategicznym Orbisu jest AccorHotels. (ISBnews)

Orbis ma list intencyjny ws. sprzedaży hotelu w Budapeszcie za 76 mln euro

maja 2017 r. prawa własności hotelu, poprzez skorzystanie z prawa opcji wykupu, podano także. Pod koniec stycznia Orbis poinformował, że Accor, posiadający 52,7% akcji Orbisu, skorzystał z przysługującego mu prawa opcji wykupu hotelu Sofitel Budapest Chain Bridge (z datą realizacji wykupu 31 maja

Accor ogłasza wezwanie na 100% Orbisu, chce go wycofać z GPW

. Przy założeniu, że AccorHotels nabędzie wszystkie akcje Orbisu, których obecnie nie posiada łączna cena za te akcje wyniesie 1 897 mln zł (442 mln euro). "AccorHotels i Orbis rozpoczęły współpracę 45 lat temu, kiedy to podpisały pierwszą umowę Od roku 2000 AccorHotels jako największy

TFI PZU zawarło 3 tys. umów o zarządzenie PPK z firmami z 50-249 pracowników

jeden z największych w kraju zespołów specjalistów w zarządzaniu dłużnymi papierami wartościowymi, akcjami notowanymi na rynkach regulowanych, instrumentami pochodnymi i instrumentami dłużnymi z ryzykiem kredytowym, a także portfelami aktywów niepublicznych. (ISBNews)  

Akcjonariusze Orbisu zdecydują 8 czerwca o 1,6 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 11.05.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Orbisu zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 8 czerwca o przeznaczeniu na dywidendę 73,72 mln zł, co daje 1,6 zł na jedną akcję, wynika w projektów uchwał. Walne zgromadzenie wyznaczy dzień dywidendy na 18 lipca, a dzień wypłaty - na 3

Akcjonariusze Orbisu zdecydowali o wypłacie 1,6 zł dywidendy na akcję

akcji objętych dywidendą wynosi 46 077 008, dzień dywidendy wyznaczony został na dzień 18 lipca 2017 r. termin wypłaty dywidendy ustalony został na dzień 3 sierpnia 2017 r." - czytamy w komunikacie. Grupa Orbis jest największym operatorem hotelowym w Polsce i w Europie Środkowo

Akcjonariusze Orbisu zdecydują 12 VI o wypłacie 1,6 zł dywidendy na akcję

wzrostu wartości spółki" - podano w uzasadnieniu uchwały.  Grupa Orbis jest największym operatorem hotelowym w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. Partnerem strategicznym Orbisu jest AccorHotels. (ISBnews)  

Spółka Orbisu sprzeda hotel w Budapeszcie ze zwrotnym oddaniem w zarządządzanie

Warszawa, 24.11.2017 (ISBnews) - Spółka zależna, w której Orbis posiada 99,92% akcji - Accor-Pannonia Hotels Zrt., oraz dwie spółki stowarzyszone kontrolowane w ramach grupy kapitałowej Starwood zawarły transakcję sprzedaży hotelu "Sofitel Budapest Chain Bridge" ze zwrotnym oddaniem

DM BZ WBK rozpoczął rekomendowanie Orbisu od 'kupuj', wyceny 95,6 zł

w oparciu o model asset light - umożliwiają wzrost przychodów i poprawę rentowności, nawet w przypadku presji na wzrost kosztów pracy" - czytamy w raporcie. Rekomendację wydano przy cenie 77,07 zł. W piątek na zamknięciu notowań za akcję spółki na GPW płacono 83,49 zł. Analitycy prognozują

Przegląd informacji ze spółek

właścicielem 98,6% akcji Orbisu, co oznacza, że dobiegł końca proces sprzedaży akcji Orbisu z zamiarem nabycia 100% akcji spółki, podał Orbis. OPTeam, Innova AF II Sàrl i określone osoby trzecie, jako sprzedający, oraz Rementi Investments, jako kupujący, podpisali przedwstępną umowę sprzedaży 100

Przegląd prasy

przyszłym roku  -- Ceny asfaltu mocno wzrosły - to zła wiadomość dla spółek zajmujących się budową dróg  Dziennik Gazeta Prawna  -- Tauron chce odstąpić kopalnię Węglokoksowi, a biznes ciepłowniczy PGE - ustalił DGP -- Dziesięć banków notowanych na GPW zarobiło w I kw. niecałe 2,5 mld zł

Przegląd informacji ze spółek

Finansowego (KNF) o wyrażeniu zgody na zaliczenie do kalkulacji kapitału Tier II kwoty 40 mln euro, stanowiącej zobowiązanie podporządkowane z tytułu pożyczki podporządkowanej, podał bank. Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie E-Płatności (PeP) kupią 100% akcji PayUp Polska od Eurocash, podał Eurocash

Przegląd prasy

. ma zlecenie od Uniwersytetu Kalifornijskiego o wartości 3,3 mln USD --Akcjonariusze Kino Polska TV zdecydowali o 0,3 zł dywidendy na akcję --Akcjonariusze Ergisu zdecydowali o wypłacie 0,1 zł dywidendy na akcję --Orbis prognozuje EBITDA grupy na poziomie 520-550 mln zł w 2019 r. --Elemental wdroży

Przegląd prasy

2,5 miesiąca od wyroku TSUE przybyło 1,5-2 tys. pozwów Gazeta Wyborcza --Rząd chce przekazać mediom publicznym 1,95 mld zł rekompensaty z tytułu utraconych przez zwolnienia wpływów abonamentowych ISBnews --Orbis sprzedał ostatecznie projekt hotelowy w Toruniu za 11 mln zł netto --Indeks

Przegląd informacji ze spółek

, Inc. zadebiutowały na głównym parkiecie GPW w Warszawie. Kurs akcji na otwarciu notowań wyniósł 18 zł, co oznacza wzrost o 5,88% względem ceny z oferty. Budimex powinien utrzymać pozytywną dynamikę sprzedaży w segmencie budowlanym w kolejnych kwartałach, wynika z komentarza prezesa Dariusza Blochera

Wolf Theiss/Mergermarket: Wartość transakcji M&A w CEE spadła o 18% r/r w 2018r.

notowanej na GPW spółki hotelarskiej Orbis przez jej większościowego akcjonariusza, francuską Grupę Accor" - czytamy także.  Coroczny raport Wolf Theiss/Mergermarket został opracowany w oparciu o badanie opinii przeprowadzone wśród 150 menedżerów, którzy byli zaangażowani w co najmniej jedną

Przegląd prasy

jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 91,66 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. --Akcje Silvair, Inc. zadebiutowały na głównym parkiecie GPW w Warszawie. Kurs akcji na otwarciu notowań wyniósł 18 zł, co oznacza wzrost o 5,88% względem ceny z oferty. --Budimex powinien utrzymać

Przegląd prasy

działalność zapłaci w 2019 roki wyższe składki, niż powinni Parkiet  -- Od początku tego roku ogłoszono już ponad 20 wezwań do sprzedaży akcji firm notowanych na GPW. Inwestorzy będą musieli zaoferować atrakcyjną cenę, by przekonać akcjonariuszy --Niemieccy inwestorzu planuje wyłożyć w Polsce 850

Przegląd prasy

do 30 VI --innogy go! ma specjalną ofertę w cenie biletu komunikacji na czas epidemii --Forte przedłużyło przestój ekonomiczny spółki na kwiecień --PKN Orlen: Użytkownicy programu Vitay mogą przekazać środki na walkę z COVID-19 --JHM Development złożył wniosek do KNF ws. wycofania akcji z

Przegląd prasy

, skoro ruch klientów nadal jest mocno ograniczony --Ponad 90% Polaków pozytywnie ocenia nowe technologie w medycynie --Prezes Żabki: W tym roku możemy się spodziewać otwarcia kilkuset nowych sklepów Parkiet --Największe okazje w przypadku obligacji deweloperów notowanych na rynku wtórnym już

Przegląd informacji ze spółek

, zdaniem analityków. Noobz from Poland (NfP) podpisał umowę z autoryzowanym doradcą i planuje złożyć wniosek o dopuszczenie akcji do notowań na rynku NewConnect w I kw. 2019 r., podała spółka. Grupa Lotos będzie publikować codziennie - od poniedziałku do piątku o 8:00 - wartości modelowej marży

Orbis w pół roku stracił 11,5 mln zł, ale wychodzi z dołka

Półrocze tego roku było dla Orbisu zdecydowanie gorsze, niż pierwsza połowa ubiegłego, kiedy Orbis notował 20,7 mln zł zysku. Ale z drugiej strony hotelowy potentat w ostatnich miesiącach zaczął wychodzić na prostą, bo jeszcze w pierwszym kwartale miał 23 mln zł straty. Dzięki dodatnim wynikom

Przegląd prasy

notowaniach złota w ostatnich dniach zaciążyło wiele czynników, a wykres wskazuje na ryzyko pogłębienia spadku Gazeta Wyborcza --UE chce do końca roku dogadać się z polskim rządem ws. znaczącego ograniczenia emisji CO2 ISBnews --Fitch: Koszty dla banków związane z wyrokiem TSUE byłyby rozłożone na

Przegląd prasy

Finansowego (KNF) o wyrażeniu zgody na zaliczenie do kalkulacji kapitału Tier II kwoty 40 mln euro, stanowiącej zobowiązanie podporządkowane z tytułu pożyczki podporządkowanej, podał bank. --Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie E-Płatności (PeP) kupią 100% akcji PayUp Polska od Eurocash, podał Eurocash

Przegląd informacji ze spółek

one m.in. kontynuację rozwoju wszystkich funkcjonujących dotychczas biznesów, podjęcie działań w obszarze wyodrębnienia i wzmocnienia biznesów spoza obszaru generalnego wykonawstwa i kontynuowanie programu skupu akcji własnych, podała spółka. Zarząd i2 Development podjął decyzję o odwołaniu

Zakopiański hotel "Kasprowy" będzie sprzedany za 52 mln zł. Kupcem Bachleda-Curuś

mieszczące się w mniejszych miejscowościach mają działać na zasadzie franczyzy. Rynek hotelarski w Polsce jest nietypowy na tle Europy Zachodniej, bo bardzo rozdrobniony. Spośród działających 2 tys. hoteli tylko 224 należą do dużych sieci. Orbis jest największą grupą hotelową w Polsce, a na giełdzie notowany

Przegląd informacji ze spółek

czym przeniesieniu notowań nie będzie towarzyszyła emisja akcji, poinformowali przedstawiciele spółki. Polska Grupa Energetyczna (PGE) przygląda się wszystkim potencjalnym akwizycjom i jest zainteresowana każdym aktywem, które pozwoli uzyskać pozytywny wynik na transakcji, poinformował prezes Henryk

Przegląd informacji ze spółek

do portu morskiego w Gdyni", podała spółka. R22, którego akcje od kilku dni są notowane w indeksie małych spółek sWIG80, stawia sobie za cel awans do indeksu średnich spółek mWIG40 w ciągu 2 lat, poinformował prezes i założyciel spółki Jakub Dwernicki. Podtrzymał też deklarację odnośnie planu

Przegląd informacji ze spółek

transakcji sprzedaży 100% akcji Simple Creative Products, poinformował ISBnews prezes Tomasz Malicki.  Orbis nabył działkę o łącznej powierzchni 771 m2, położoną w Krakowie przy ulicy Worcella 8, za cenę 13 mln zł netto, w celu budowy na niej hotelu, podała spółka. Pharmena przeszła pozytywnie

Przegląd informacji ze spółek

oraz ibis Styles, dodano.  Akcjonariusze Midven zdecydują podczas walnego zgromadzenia zwołanego na poniedziałek, 12 lutego br., o przeniesieniu notowań na rynek główny GPW z NewConnect, podała spółka. Midven nie wyklucza, że przejściu na GPW będzie towarzyszyła emisja akcji. ING Bank Śląski

Przegląd informacji ze spółek

międzynarodowej grupy Orbis/AccorHotels, podał Orbis. Otwarcie zaplanowano na IV kwartał 2018 roku. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych wyznaczył pierwszy dzień notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji serii A spółki Termo2Power na  czwartek 29 grudnia, podała giełda. Biomed

Przegląd informacji ze spółek

Orbis patrzy na wyniki 2018 r. "ze spokojem" i ocenia, że wzrost przychodu na dostępny pokój (revenue per available room, RevPAR) ma szansę być podobny, jak w 2017 r., kiedy wyniósł 6,5%, poinformował członek zarządu i dyrektor finansowy Marcin Szewczykowski. Według niego, spółka ma

Przegląd informacji ze spółek

. Damian Puczyński - właściciel Dazumi, operatora marki Stoppoint - objął 265,54 mln akcji serii F notowanej na NewConnect spółki Produkty Klasztorne w zamian za udziały Dazumi. Zdecydowano również o zmianie nazwy Produkty Klasztorne na Stoppoint i przeniesieniu notowań akcji na rynek

Przegląd informacji ze spółek

kalkulacji kapitału Tier II Banku kwoty 60 mln euro, stanowiącej zobowiązanie podporządkowane z tytułu otrzymanej pożyczki podporządkowanej, podał bank. Zarząd Giełdy postanowił określić środę 28 grudnia jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 105 tys. obligacji na

Przegląd informacji ze spółek

programu "Milion w Portfelu" zyskał 10,7%, zaś w ciągu dwóch lat aż 105% wzrostu, poinformował DM. Sawala liczy na zyskowny początek roku dla GPW w Warszawie, dlatego w nowej edycji programu zwiększy udział akcji małych i średnich spółek notowanych na GPW i zwróci się ku branży budowlanej - akcje

Przegląd informacji ze spółek

14 746 akcji spółki Pioneer Pekao Investment Management (PPIM), zapewniających 51% udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu PPIM za cenę 138 mln euro, podał Bank Pekao.  Pekao Bank Hipoteczny wyemitował 50 000 listów zastawnych serii LZ-II-16 o łącznej

Przegląd prasy

. "Poprawa dostępu kolejowego do portu morskiego w Gdyni", podała spółka. --R22, którego akcje od kilku dni są notowane w indeksie małych spółek sWIG80, stawia sobie za cel awans do indeksu średnich spółek mWIG40 w ciągu 2 lat, poinformował prezes i założyciel spółki Jakub Dwernicki

Przegląd informacji ze spółek

30 tys. papierów dłużnych o maksymalnej wartości 3 mln zł, podała spółka. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) zawiesił notowania na NewConnect akcji spółek Nemex, Good Idea, Aton-HT, Air Market, Cerabud oraz akcji i obligacji Uboat-Line, podała giełda. Avia Solutions Group odnotowała

Przegląd prasy

: Mercure oraz ibis Styles, dodano.  --Akcjonariusze Midven zdecydują podczas walnego zgromadzenia zwołanego na poniedziałek, 12 lutego br., o przeniesieniu notowań na rynek główny GPW z NewConnect, podała spółka. Midven nie wyklucza, że przejściu na GPW będzie towarzyszyła emisja akcji. --ING Bank

Przegląd prasy

marca --Orbis rekomenduje wypłatę 1,6 zł dywidendy na akcję za 2016 rok --BGK wstrzymał nabór wniosków z limitu 2018 r. w ramach programu MdM --PGE EJ 1: Ruszają badania lokalizacyjne i środowiskowe dot. elektrowni jądrowej --Zysk Narodowego Banku Polskiego wzrósł r/r do 9,2 mld zł w 2016 r

Przegląd informacji ze spółek

10% r/r.  Voicetel Communications zastanawia się nad przeniesieniem notowań akcji spółki z NewConnect na GPW, ale nie wyklucza innego scenariusza, w tym dual listing, wynika z wypowiedzi prezesa Dawida Wójcickiego. Bioton odnotował 2,19 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego

Przegląd informacji ze spółek

City", "Ibis Budapest Centrum" i "Mercure Budapest Buda" za 64,3 mln euro netto, podał Orbis. Nasza Apteka nabędzie 8,46 mln akcji Farmacolu w ramach wezwania, podał pośredniczący Bank Zachodni WBK - Dom Maklerski BZ WBK. Integer.pl zdecydował o wycofaniu się z

Przegląd informacji ze spółek

sieci elektroenergetycznej na Podkarpaciu i w regionie łódzkim. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny MDI Energia w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii B, C i D, podał urząd. MCI Capital wyemitował 45 obligacji

Przegląd informacji ze spółek

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) nabył 9,48% akcji Griffin Premium RE.. w pierwotnej ofercie publicznej spółki, za kwotę 84,4 mln zł, podał bank. MCI Capital chce skupić nie więcej niż 2 320 712 własnych akcji po cenie 10 zł za jeden walor, wynika z zaproszenia do składania

Przegląd informacji ze spółek

biznesu w Europie Zachodniej, podała spółka.  IMS nie otrzymał żadnych ofert zbycia akcji w ramach II transzy programu skupu akcji i zamknął ją bez realizacji. Spółka rozważy jednak kolejny buy-back w przyszłości, wynika z wypowiedzi wiceprezesa Piotra Bielawskiego dla agencji ISBnews. Orbis 

Przegląd informacji ze spółek

dofinansowanie na kwotę 8,7 mln zł, poinformowały spółki. Parcel Technik liczy również na uzyskanie środków w ramach kolejnej edycji konkursu "4 Stock" w związku z planowaną emisją akcji i przeniesieniem notowań z NewConnect na GPW, podano także. Griffin Premium RE podpisał umowę ramową z Europejskim

Przegląd prasy

-- Domy maklerskie dołączyły do wyścigu technologicznego i stawiają na nowoczesne platformy transakcyjne --Fundusze zarządzane przez krajowe TFI zgromadziły na koniec czerwca 21,2 mld zł w obligacje krajoowe, notowane na Catalyst Dziennik Gazeta Prawna  --Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na

Przegląd prasy

sprzedaży akcji spółek z GPW. Niektóre przeszły bez echa, ale teraz mamy kumulację tych najciekawszych Dziennik Gazeta Prawna  --Ukraińska prokuratura poprosi Polskę o pomoc prawną, by zablokować eksport węgla z Donbasu  --Tylko 1,1% osób, które zaciągnęły zobowiązanie w szwajcarskiej

Przegląd prasy

Warszawa, 08.09.2016 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Mobley z Diageo: Tempo, w jakim rośnie cała kategoria whisky w Polsce przewyższa średnią, jaką notujemy w Europie --Prawdopodobnie tylko PKO BP złożył ofertę na Raiffeisen

Przegląd prasy

pesymistycznym scenariuszu w pierwszej połowie 2017 roku za franka trzeba będzie zapłacić nawet 4,5 zł ISBnews --Sejm poparł jednogłośnie program naprawczy CEPiK 2.0 --EMH i Jarosław Mikos chcą sprzedać do 27,18% akcji Wirtualnej Polski --Orbis sprzedał hotel Mercure Opole za 10,5 mln zł --CEZ

Przegląd informacji ze spółek

European Media Holding oraz Jarosław Mikos zatwierdzili rozpoczęcie transakcji sprzedaży do 27,18% akcji spółki Wirtualna Polska Holding w drodze przyspieszonego budowania księgi popytu, podała Wirtualna Polska. Orbis zawarł umowę sprzedaży hotelu Mercure Opole na rzecz indywidualnego inwestora

Przegląd prasy

- ok. 35,50 USD --Ursus zwiększył sprzedaż ciągników o 52% r/r w I-II przy spadku rynku o 27% --Orbis rekomenduje wypłatę 1,5 zł dywidendy na akcję za 2015 rok --Wskaźnik PMI dla sektora usług strefy euro spadł do 53,1 pkt w III - fin. dane --Wskaźnik PMI dla sektora usług Niemiec spadł do 55,1

Przegląd informacji ze spółek

Orbis. Everest Investments zakończył subskrypcję prywatną i uplasował wszystkie oferowane 400 tys. akcji serii F. Spółka pozyskała środki w wysokości 2 mln zł, poinformował prezes Piotr Sieradzan. Orion Investment spodziewa się, że przeniesienie na rynek główny GPW z NewConnect będzie możliwe

Przegląd informacji ze spółek

czarterowej linii lotniczej w Polsce. Pozyskane z oferty środki będą przeznaczone na odnowienie floty samolotów. Publikacja prospektu jest planowana na 19 czerwca, podała spółka. Orbis rozpoczął ofertę publiczną obligacji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 300 mln zł, podała spółka

Przegląd informacji ze spółek

Przychody Grupy Orbis wzrosły o 9,2% w skali roku do 396,4 mln zł w III kwartale 2016 r., podała spółka, prezentując wstępne dane. Agencja S&P Global Ratings podtrzymała ratingi banku Pekao potwierdzając oceny BBB+ (ocena długookresowa) /A-2 (ocena krótkookresowa) z perspektywą negatywną

Przegląd prasy

: Ponad połowa CFO spodziewa się wzrostu PKB powyżej 2,6% --DM PKO BP rozpoczął rekomendowanie WPH od 'kupuj' i wyceny 45,5 zł --KNF chce zawieszenia notowań akcji Cash Flow do 1 sierpnia włącznie --ING TFI zmienia 21 lipca nazwę na NN Investment Partners TFI --Zysk netto Murapolu wzrósł r/r do 51,96

Przegląd informacji ze spółek

inwestorów indywidualnych na warszawskim parkiecie i intensyfikuje działania w celu promocji inwestycji w akcje notowane na swoim parkiecie, poinformował wiceprezes GPW ds. strategii Grzegorz Zawada. Nie wykluczył, że w celu promowania warszawskiego rynku warszawski rynek skontaktuje się nawet z legendarnym

Przegląd informacji ze spółek

nad Distribev od spółki Grupy Żywiec - Distribev Holding, podała grupa. Akcjonariusze Asbisu zdecydują o skupie do 1 mln akcji własnych za maksymalną kwotę 0,5 mln USD, wynika z projektów uchwał na nadzwyczajne walne zwołane na 30 września br. Orbis zawarł z Melior Investment sp. z o.o

Przegląd informacji ze spółek

Labo Print liczy, że przeniesie notowania akcji z NewConnect na główny rynek Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) do końca 2015 r., poinformował prezes Krzysztof Fryc. Standard & Poor's Ratings Services (S&P) podniósł rating korporacyjny Ciechu oraz obligacji wyemitowanych przez Ciech Group

Przegląd prasy

siedmiu lat najwięcej spośród wszystkich krajów Europy Środkowo-Wschodniej Puls Biznesu --Akcje Banco Santander są relatywnie tańsze i bardziej dochodowe od walorów notowanych już na GPW instytucji finansowych --Poczta Polska wyłoży 2 mln zł na dokapitalizowanie Pocztowego TUW, czeka ją jeszcze

Przegląd prasy

Euronext Paris dopuściła do obrotu 200 mln akcji Orco --Deflacja CPI utrzymała się na poziomie 0,6% r/r we wrześniu wg analityków --Wittchen rozpoczyna dziś IPO, liczy na 20-25 mln zł wpływów netto --Przychody grupy Orbis wzrosły o 7,5% r/r do 362,9 mln zł w III kwartale (ISBnews)  

Przegląd informacji ze spółek

mln zł netto - o powierzchni ok. 2,45 ha, która pozwala na budowę ok. 520 mieszkań, podała spółka. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wykluczyła akcje Asseco Central Europe (Asseco CE) z obrotu giełdowego od 2 maja, podała Giełda. Orbis odnotował 11,15 mln zł skonsolidowanej

Przegląd informacji ze spółek

. będzie notowane na rynku NewConnect, podała spółka. GE Capital Swiss Funding AG (GECSF) podpisał z Bankiem BPH umowę, na mocy której GECSF udzielił bankowi pożyczki o wartości 80 mln CHF (tj. równowartość 323,3 mln zł wg kursu średniego NBP z 30 czerwca 2015 r.), podał bank. Oba podmioty należą do

Przegląd informacji ze spółek

Akcjonariusze Atlus TFI zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto za 2014 r. na kapitał zapasowy. Kwota 32,5 mln zł z kapitału zapasowego zostanie przeznaczona na skup akcji własnych, wynika z uchwał walnego. Orbis wyemitował 300 tys. obligacji zwykłych, na okaziciela serii ORB A 260620, o

Przegląd prasy

wykrawania franków z bilansu zostanie przerywany i nastąpi realizacja scenariusza numer dwa, czyli przygotowanie do upublicznienia akcji Raiffeisena z terminem do końca czerwca 2017 r. wg gazety --Topmall: Co miesiąc notujemy zwyżki sprzedaży Merlin.pl na poziomie 20-30%; liczymy na zysk w 2018 r. Gazeta

Orbis ujawnia strategię współpracy z Accorem

zainwestował w Polsce przed przejęciem Orbisu (sześć już istniejących i sześć budowanych). Nie wiadomo natomiast, ile Orbis za nie Accorowi zapłaci, ale niewykluczone, że w zamian wyemituje dla niego nowe akcje. Szef Orbisu przedstawił wczoraj zarys strategii współpracy z Accorem na najbliższe lata. Firma

Przegląd informacji ze spółek

4.486.686 akcji MNI, stanowiących nie więcej niż 4,53% kapitału zakładowego tej spółki, po cenie 1,50 zł/ szt. Com. Investment przeznaczy na nabywanie akcji w ramach oferty maksymalnie do 6,73 mln zł, poinformowało MNI. Polimex-Mostostal odnotował 115,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego

Przegląd informacji ze spółek

wprowadzić ofertę dla studentów. Orbis podpisał umowę franczyzy na hotel pod marką Ibis Styles, który powstanie w Gnieźnie, podała spółka. Saab podpisał umowę o współpracy z Wojskowymi Zakładamy Lotniczymi Nr 2 w Bydgoszczy (WZL2), w ramach której firmy będą wspólnie promować ofertę modernizacji

Przegląd informacji ze spółek

narodowego programu modernizacji kolei, choć na duże zadania na tym rynku spółka jeszcze czeka. Ten rok, pomimo spowolnienia na krajowym rynku, uważa za "przyzwoity" i ma nadzieję, że dla spółki zakończy się z przychodami na poziomie zbliżonym do 2014 r. (ok. 770 mln zł) Orbis planuje budowę

Komentarz po 1904. sesji giełdy

których trudno liczyć na wyraźniejszą zwyżkę cen naszych akcji. Niepokój udzielił się też naszym graczom w notowaniach ciągłych, w których ceny były niższe niż przed południem.

Giełda - indeksy wzrosły, entuzjazmu nie widać

Dzięki zwyżce notowań kilku rynkowych tuzów - PKN Orlen, TP SA, Prokomu, Softbanku - WIG-20 zyskał w poniedziałek 0,4 proc. i po raz pierwszy od ponad dwóch tygodni pokonał pułap 1900 pkt. Jednak w trakcie notowań ciągłych, wobec braku dopingu z zachodnich giełd i niepewności inwestorów co do

Komentarz giełdowy (28 lipca)

"starej ekonomii" najbardziej rozczarowuje Orbis. Choć francuski Accor zapłaci za strategiczny pakiet tej największej krajowej sieci hoteli aż po 35,5 zł za akcję, na giełdzie papiery Orbisu tanieją w oczach. Po czwartkowej przecenie o ponad 6 proc., wczoraj spółka potaniała o kolejne 5 proc

1884. sesja giełdy

z krajowej makroekonomii, są już wliczone w ceny akcji, więc te nie powinny już dalej spadać. Poza tym opublikowane wczoraj kolejne dane makroekonomiczne, tym razem dotyczące bezrobocia i handlu zagranicznego, nie były już tak katastrofalne jak niedawne dane inflacyjne. Cieszy zwłaszcza

Przegląd informacji ze spółek

kw. 2015 r. wobec 6 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka. Immofinanz oferuje posiadaczom obligacji zamiennych na akcje Buwog o wartości 375 mln euro ich wymianę na akcje zwykłe Buwog, podał Immofinanz. Lokum Deweloper wypracował na poziomie skonsolidowanym 35,9 mln zł przychodów i 10,4