akcje online

PAP

Analizy Online: 126 funduszy polskich akcji na minusie

Analizy Online: 126 funduszy polskich akcji na minusie

W czerwcu wszystkie ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe osiągały zyski; największe odnotował fundusz Skandia Gwarancja na Nobla UFK - wynika z wyliczeń firmy analitycznej Analizy Online.

Wielkie straty w "tureckich" i "rosyjskich" funduszach inwestycyjnych

W ciągu 12 miesięcy (według stanu na koniec lutego) fundusze akcji rosyjskich przyniosły średnio blisko 17 proc. strat, a te inwestujące w Turcji stopniały o ponad 35 proc. O sytuacji na tamtejszych rynkach dyskutowali podczas IV Found Forum Analiz Online przedstawiciele branży

Union Investment, Allianz, Arka... Z nimi najszybciej odrabiasz straty z bessy

Union Investment, Allianz oraz Arka - to fundusze akcji, które najlepiej chroniły pieniądze swoich klientów w czasie bessy i najszybciej odrabiały straty w czasie tegorocznego odbicia - wynika z opracowania firmy Analizy Online

Polacy wciąż nie ufają funduszom. Przez rok wpłaciliśmy tylko 5 mld zł

-2008 r. z portfeli polskich oszczędzających w funduszach wyparowało aż 60 mld zł. Większość z tej kwoty to spadek wartości akcji znajdujących się w portfelach funduszy, a reszta to w panice wycofywane i przenoszone do bezpiecznych banków resztki pieniędzy.Z szacunków Analiz Online wynika, że Polacy

Przełom! Fundusze więcej akcji kupują niż sprzedają

Przełom! Fundusze więcej akcji kupują niż sprzedają

W kwietniu po raz pierwszy od końca 2007 roku saldo inwestycji funduszy inwestycyjnych i emerytalnych w polskie akcje było dodatnie - podały w raporcie Analizy Online. Zobacz ofertę funduszy inwestycyjnych w naszym Centrum Finansowym Wartość portfela akcyjnego funduszy inwestycyjnych i

Dlaczego Polacy uciekają od funduszy obligacji?

Dlaczego Polacy uciekają od funduszy obligacji?

funduszy dłużnych 11,6 mld zł netto - podają Analizy Online. Powód? Stopy zwrotu niektórych funduszy przekraczały 10 proc. w skali roku! W ostatnich tygodniach trend się odwrócił i koniunktura na rynku wyraźnie się pogorszyła. "Rentowności 10-latek w czerwcu wzrosły o 70 punktów bazowych do 4,3 proc

"Parkiet": Fundusze polskich akcji najlepszą inwestycją

FIZ, który zarobił 64 proc. Najwięcej spośród funduszy polskich akcji zarobił Allianz Akcji Plus - prawie 38 proc.

AO: W 2008 fundusze polskich akcji straciły średnio 49,8 proc.

"W obliczu ogromnych zawirowań na światowych giełdach, w wyniku których indeksy straciły po kilkadziesiąt procent wartości, nie dziwią ujemne wyniki funduszy inwestujących, przynajmniej część aktywów, w akcje. Zupełnie inaczej przedstawia się sytuacja funduszy dłużnych, które wykorzystały

Kurs Comperii po debiucie na GPW spada o ponad 5,7 proc.

W ramach oferty publicznej ostateczna liczba akcji oferowanych wyniosła 575.000 sztuk, z czego dla inwestorów instytucjonalnych przeznaczono 353.100 akcji, a dla inwestorów indywidualnych - 221.900 akcji. Cena emisyjna akcji serii F Comperii została ustalona na 20 zł. Comperia jest spółką

Spółki i sektory z warszawskiej giełdy na jakie stawiają zarządzający OFE

Zarządzający z OFE zainwestowali również m.in. w akcje 8 spółek nienotowanych na GPW, dwa prawa poboru oraz certyfikaty inwestycyjne 5 funduszy. W tym po raz pierwszy - w fundusz związany z rynkiem złota."To, co charakteryzuje portfel OFE, to dość bliska więź z indeksem WIG - oceniający siłę

Nowy szef AIG jest sfrustrowany ograniczaniem pensji

Robert Benmosche objął stery AIG w sierpniu i jest już piątym szefem firmy w ciągu półtora roku. Inwestorzy mieli nadzieję, że uda mu się wyprowadzić na prostą pogrążoną w kłopotach finansowych firmę, która przyjęła pomoc rządową w wysokości 182,3 mld dol. Aż 80 proc. akcji AIG należy teraz do

Comperia zadebiutuje na GPW 25 marca

Ostateczna liczba akcji oferowanych wyniosła 575.000 sztuk, z czego dla inwestorów instytucjonalnych przeznaczono 353.100 akcji, a dla inwestorów indywidualnych - 221.900 akcji. Cena emisyjna akcji serii F Comperii została ustalona na 20 zł. Budowa księgi popytu trwała od 31 stycznia do 10 lutego

Aktywa funduszy detalicznych przekroczyły 100 mld zł w październiku

zainteresowaniem cieszyły się ponownie fundusze akcji, ze szczególnym uwzględnieniem funduszy małych i średnich spółek, które zostały zasilone kwotą ponad 600 mln zł, podano również. Analizy Online biorą pod uwagę 494 fundusze oferowane bez ograniczeń. (ISBnews)  

Aktywa TFI wzrosły 20. raz z rzędu - o 0,4% m/m do 188,9 mld zł w styczniu

Warszawa, 11.02.2014 (ISBnews) - Pierwszy miesiąc tego roku zakończył się wzrostem wartości środków zgromadzonych w funduszach krajowych TFI o 0,4% do 189,78 mld zł. Styczeń to 20. miesiąc z rzędu miesiąc, w którym rosła wartość majątku zarządzana przez krajowe TFI, podały Analizy Online

Rekordowa popularność funduszy inwestycyjnych

Rekordowa popularność funduszy inwestycyjnych

najbezpieczniejszych. Do funduszy akcyjnych wpłaciliśmy około 0,5 mld zł, z czego ok. 250 mln zł trafiło do funduszy akcji polskich. To blisko rekordowego kwietnia 2011 roku, kiedy trafiło tam 300 mln zł. To dane szacunkowe Analiz Online, dokładne dane będą znane dopiero w przyszłym tygodniu.Czy nam się to opłaciło

Aktywa TFI wzrosły 15. miesiąc z rzędu, o 1,7% m/m do 171,95 mld zł w sierpniu

negatywnie wpłynęła na wynik zarządzania funduszy na nich operujących. Podczas gdy aktywa funduszy akcji polskich zwiększyły się o 0,7 mld zł, czyli 3,3%, aktywa funduszy akcji zagranicznych zmniejszyły się o ponad 0,2 mld zł, czyli o 4,9%, podały też Analizy Online. (ISBnews)  

Saldo wpłat i umorzeń w TFI wyniosło +530 mln zł w lutym

Warszawa, 12.03.2014 (ISBnews) - Luty był 17-tym z kolei miesiącem z dodatnim napływem środków do funduszy inwestycyjnych - nadwyżka wpłat nad umorzeniami wyniosła łącznie +530 mln zł, podały Analizy Online. Niemal całość nowych środków trafiła do funduszy detalicznych. Wcześniej Analizy

Google z nowym rekordem - 900 dol. za jedną akcję

Google z nowym rekordem - 900 dol. za jedną akcję

zapałem kupowali akcje internetowego giganta na kilka godzin przed imprezą, Google I/O na której prezentowane są najnowsze pomysły firmy. Tym razem Google przedstawił m.in. usługę Play Music All Access, która jest odpowiedzią na serwisy udostępniające muzykę online takie jak Spotify, czy Deezer.Google

Aktywa TFI wzrosły o 2,5% m/m do 182,8 mld zł w listopadzie

GPW. Dobra koniunktura na rynku akcji miała wpływ na wynik zarządzania, wypracowany przez fundusze inwestycyjne, który wg szacunków Analiz Online wyniósł ok. 3,2 mld zł w ub. miesiącu. "Hossa na światowych giełdach przełożyła się na wzrost wartości aktywów funduszy akcyjnych. Środki

Patent na precyzyjną kampanię e-marketingową w Internecie

Planowanie i ewaluacja budżetów marketingowych przy wsparciu technologii RTB to jedna z furtek do przyszłości reklamy w Internecie.  Dlatego też GRUPA 365NET znana z wcześniejszych działań w sektorze online wprowadza  nową ofertę "NR1WINTERNECIE" która jest  odpowiedzią na

Aktywa OFE wzrosły o 0,8% m/m do 305,8 mld zł w listopadzie

Warszawa, 03.12.2013 (ISBnews) - Aktywa zgromadzone w otwartych funduszach emerytalnych (OFE) osiągnęły wartość 305,8 mld zł na koniec listopada. Miesięczna dynamika wzrostu wartości nieco wyhamowała i wyniosła 0,8%, podczas gdy w październiku było to 3,9%, podały Analizy Online. "

Wartość aktywów TFI wzrosła o 0,6% m/m do 172,9 mld zł na koniec września

sprzyjała dobra koniunktura głównie na rynkach akcji, zarówno w Polsce jak i za granicą. (…) Negatywnie na wartość aktywów wpłynęło ujemne saldo wpłat i wypłat do funduszy inwestycyjnych, które Analizy Online szacują na ok. -0,4 mld zł. O ujemnym bilansie sprzedaży zadecydowały wypłaty z funduszy

MCI Management oraz Invia.cz inwestują 5 mln USD w rozwój Travelata.ru

Warszawa, 01.07.2013 (ISBnews) – MCI Management, poprzez Invia.cz - spółkę portfelową funduszu MCI.TechVentures, zainwestował 5 mln USD w Travelata.ru, podało MCI w komunikacie. „Travelata.ru, wiodąca spółka w segmencie dystrybucji pakietów turystycznych online (e-travel) na

Wartość aktywów TFI spadła o 0,3% m/m do 191,9 mld zł na koniec marca

funduszy akcyjnych zmniejszyła się o 5,9% do 30,5 mld zł, a ich udział w rynku spadł poniżej 16%. Według Analiz Online, w największym stopniu spadek aktywów odczuły fundusze akcji polskich małych i średnich spółek, których wartość na koniec miesiąca wyniosła 3,8 mld zł, tj. o blisko 16% mniej niż na

Dentsu Aegis Network przejmuje 95,6% agencji Socializer

Warszawa, 17.01.2014 (ISBnews) - Holding reklamowy Dentsu Aegis Network podpisał umowę inwestycyjną z Socializer, na podstawie której przejmie 95,6% akcji tej spółki. Grupa Socializer (agencje Socializer, Lubię To oraz marka Socialformance) działać będzie pod marką Isobar, wchodzącą w skład

Comperia ustaliła cenę emisyjną akcji na 20 zł za sztukę

Warszawa, 11.02.2014 (ISBnews) – Comperia  ustaliła cenę emisyjną na 20 zł za jedną akcję, podała spółka. Ostateczna liczba alokowanych akcji została ustalona na poziomie 575 tys. akcji. Oznacza to, że Comperia pozyska ostatecznie 11,5 mln zł brutto, które przeznaczy na realizację

Średnia stopa zwrotu OFE wyniosła -2,1% w marcu

Warszawa, 02.04.2014 (ISBnews) - Średnia stopa zwrotu funduszy emerytalnych wyniosła -2,1% w marcu br. wobec +5,2% w lutym, wynika z szacunków Analiz Online. Według nich, wynik ten to efekt spadków, które dominowały na warszawskim parkiecie. Od początku lutego, kiedy ponad połowa aktywów OFE

Saldo wpłat i umorzeń w TFI wyniosło 500-600 mln zł w grudniu wg szacunków

Warszawa, 10.01.2014 (ISBnews) -  Grudniowa nadwyżka wpłat nad umorzeniami w funduszach inwestycyjnych wyniosła 500-600 mln zł, wynika z szacunków Analiz Online. Oznacza to, że w całym 2013 rok fundusze pozyskały nowe środki wysokości 16,4 mld zł. To najlepszy rezultat od 2007, gdy

Saldo wpłat i umorzeń w TFI było dodatnie w listopadzie

Warszawa, 09.12.2013 (ISBnews) - Listopad był kolejnym miesiącem, w którym suma wpłat do funduszy inwestycyjnych przewyższyła wartość umorzonych środków, wynika ze wstępnych informacji Analiz Online. Według szacunków, w przypadku funduszy detalicznych saldo tych operacji w listopadzie wyniosło

Saldo wpłat i umorzeń w TFI wyniosło 1,1 mld zł w listopadzie

Warszawa, 13.12.2013 (ISBnews) - Listopad był kolejnym miesiącem, w którym suma wpłat do funduszy inwestycyjnych przewyższyła wartość umorzonych środków - tym razem o 1,1 mld zł. Według szacunków Analiz Online od początku roku saldo wpłat i wypłat wyniosło ok. 25,1 mld zł, czyli niewiele mniej

Polacy wpłacili miliardy do funduszy inwestycyjnych. Najwięcej od 2007 roku

gotówki został skierowany do funduszy pieniężnych i gotówkowych. Zbliżonym saldem mogą się pochwalić fundusze dłużne skupione na obligacjach korporacyjnych. Analizy Online szacują, że po siedmiu dobrych miesiącach dla funduszy akcji grudzień przyniósł w tym segmencie niedużą, acz wyraźną przewagę umorzeń

Saldo wpłat i umorzeń w TFI mogło wynieść ok. 0,2 mld zł w marcu

Warszawa, 07.04.2014 (ISBnews) - Nadwyżka wpłat nad umorzeniami w funduszach inwestycyjnych mogła wynieść ok. 0,2 mld zł w marcu, wynika ze wstępnych szacunków Analiz Online. W dużej mierze jest to efekt udanej subskrypcji nowo utworzonego funduszu absolute return, do którego klienci wpłacili

Wartość giełdowa Tencent przekroczyła 100 mld dol.

konkurenci Tencent to wyszukiwarka Baidu i potentat w e-handlu Alibaba Group.Na akcjach spółki można było zarobić w tym roku już 69 proc., co w porównaniu z ponad 2-proc. wzrostem głównego indeksu giełdowego Hang Seng jest wynikiem więcej niż bardzo dobrym.Setki milionów użytkownikówOd 2004 roku popularność

Aktywa OFE wzrosły w maju o 3,2% m/m - najsilniejszy wzrost w tym roku

(wzrost wyniósł blisko 8,7 mld zł m/m), podały Analizy Online. "Decydujący wpływ na wzrost wartości aktywów w minionym miesiącu miał wynik zarządzania, który wyniósł blisko 8,4 mld zł. Średni wynik funduszy emerytalnych wyniósł w maju +3,1%. Wprawdzie na rynku długu mieliśmy do czynienia ze

Kurs PDA Analiz Online, wzrósł na debiucie na NC o 44,62% do 17,21 zł

Warszawa, 05.10.2010 (ISB) – Kurs praw do akcji (PDA) spółki Analizy Online wzrósł na debiucie na New Connect o 44,62% do 17,21 zł. Spółka jest 63. debiutantem na NC w tym roku i 166 emitentem notowanym na tym rynku. Kurs odniesienia wynosił 11,90 zł. Na rynku alternatywnym zadebiutowało 110

W maju do TFI trafiło ponad 600 mln zł nowych środków

Online najwięcej środków trafiło do funduszy pieniężnych oraz dłużnych, choć maj przyniósł też dodatni bilans w grupie funduszy polskich akcji.

Aktywa OFE wzrosły o 3,4% m/m w lipcu po spadku w poprzednim miesiącu

Analizy Online. "Na wzrost aktywów w lipcu miał wpływ pozytywny wynik zarządzania, którego wartość szacujemy na +7,7 mld zł. Jednostki funduszy emerytalnych zyskały średnio +2,8%. Dodatnie stopy zwrotu to efekt dobrej koniunktury na krajowym rynku akcji" - czytamy w raporcie. Najlepiej

Pierwszy wirtualny sklep w warszawskim metrze

Pierwszy skanowanie kodów za pomocą smartfona i zamawianie w ten sposób produktów do domów zrealizował amerykański Wallmart. Z tym że oprócz kupowania online możliwe było również po prostu wzięcie produktu z półki i zapłacenie w kasie.Pomysł na sklep, w którym nie będzie produktów na półkach, lecz

100 zł za otwarcie konta przez internet w ING Banku Śląskim

: http://www.ingbank.pl/indywidualni/konta-osobiste Klienci mogą otworzyć konto w ING Banku Śląskim całkowicie online, bez udziału kuriera lub wizyty w oddziale. Bank umożliwia potwierdzenie danych poprzez autoryzację przelewem z innego banku. Akcję promocyjną "100 zł za otwarcie Konta"

Union Investment TFI oczekuje wzrostu aktywów netto do 9 mld zł na koniec 2014 r

. "Od początku roku nasze aktywa netto wzrosły już o 200 mln zł, do ponad 8,3 mld zł- łącznie z portfelami asset management, głównie w efekcie z napływu nowych środkówi" - powiedział ISBnews Jakubowski w kuluarach IV Fund Forum, organizowanego przez Analizy Online. W tym roku spółka chce

Oszczędności Polaków wzrosły o 12% r/r do 1.134 mld zł na koniec III kw.

Warszawa, 05.12.2013 (ISBnews) - Oszczędności polskich gospodarstw domowych wzrosły o 2,6% tj. o 29 mld zł, w skali kwartału do 1.134 mld zł na koniec września. Roczny wzrost wyniósł 12%,  podały Analizy Online. "Rekordowo niskie stopy procentowe NBP przekładają się na

Do funduszy inwestycyjnych płyną miliardy. Prawie tyle co przed krachem

W minionym miesiącu najwięcej środków - ponad 1 mld zł - trafiło do funduszy absolutnej stopy zwrotu (starają się zarabiać bez względu na zmieniające się trendy na rynku). Analizy Online wskazują, że to zasługa wielu chętnych na certyfikaty funduszu PKO Globalnej Strategii FIZ, do którego klienci

Wartość aktywów w TFI wzrosła o ponad 29% r/r do 192,4 mld zł na koniec lutego

Online oraz Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami Kluczowy dla wzrostu aktywów w lutym okazał się wynik zarządzania, bowiem ponad 75% funduszy zakończyło miesiąc z dodatnią stopą zwrotu. Również bilans sprzedaży był dodatni i według szacunków Analiz Online wyniósł 0,5 mld zł. „Liderem pod

Aktywa TFI wzrosły 13. miesiąc z rzędu, o 1,3% m/m do 166,1 mld zł w czerwcu

Warszawa, 10.07.2013 (ISBnews) - Wartość aktywów funduszy inwestycyjnych pod zarządzaniem wzrosła o 1,3% w skali miesiąca do 166,1 mld zł w czerwcu. Jest to trzynasty z rzędu miesiąc, w którym wartość krajowych TFI rośnie, podały Analizy Online oraz Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Z technologią za pan brat: czym jest inteligentna reklama?

Real-Time Bidding to trend którego nie wypada nie znać. Jest to nowy sposób zakupu reklamy online, w którym każda odsłona sprzedawana jest temu, kto drogą licytacji jest gotów zapłacić za nią jak najwięcej. Początek RTB, nazwanego potocznie inteligentną reklamą display, przypada na rok 2009. Dzięki

Spadek sprzedaży Mattel. Spada popularność Barbie

Największy amerykański producent zabawek zanotował spadek zysku netto o 53 proc., z 16,6 mln dol. w zeszłym roku do 7,8 mln dol. Wyniki finansowe za trzy miesiące do końca marca rozczarowały analityków i spowodowały obniżenie kursu akcji o ponad 7 proc. Przychody Mattel spadły o 3 proc., do 928,4

Zysk netto Getin Holding wzrósł kw/kw do 79,6 mln zł w III kw. 2013 r.

wynosiły ponad 7,8 mld PLN (+70,9% r/r). Spółka stale rozwija nowe kanały pozyskiwania Klientów w tym: markę Lion's Bank specjalizującą się w usługach typu private banking, platformę kredytową online oraz księgowość online, podał Getin w komunikacie. "Getin Holding stale umacnia swoją pozycję na

Aktywa TFI wzrosły o 1,7% m/m do 169 mld zł w lipcu

Online, lipcowy bilans sprzedaży wyniósł blisko 0,9 mld zł i odpowiadał za jedną trzecią przyrostu środków. Do wzrostu wartości aktywów w największym stopniu przyczyniły się fundusze inwestujące co najmniej część środków na rynku akcji. O 1,3 mld zł, czyli 5,1%, wzrosła wartość aktywów funduszy

Saldo wpłat i umorzeń w TFI wyniosło zaledwie 5 mln zł w marcu

miesięcy, podały Analizy Online. "Niechęć do ryzyka wywołana widmem konfliktu zbrojnego w największym stopniu dotknęła funduszy, które lokują część aktywów na rynku akcji. W przypadku produktów akcyjnych saldo wpłat i wypłat wyniosło aż -1,2 mld zł. To najgorszy wynik od sierpnia 2011 roku, jednego

Inwestorzy pod napięciem, czyli oczekiwania na giełdowy debiut Energi

tys. osób. Fundusze wracają do łask O tym, że ludzie szukają sposobów na pomnażanie oszczędności, świadczą dane płynące z funduszy inwestycyjnych. Według serwisu Analizy Online rosną aktywa zgromadzone w funduszach inwestujących w akcje spółek notowanych na warszawskiej giełdzie. W październiku aktywa

Bosch chce kupić polskiego Zelmera. Kurs akcji poszybował w górę

grudnia 2012 roku i potrwają do 11 lutego 2013 roku. Bosch kupi akcje, pod warunkiem że właściciele co najmniej 75 proc. akcji spółki zdecydują się na ich sprzedaż. Zobacz notowania Zelmera online [WYKRES]

Ruszyła kampania marketingowa hoteli Best Western w Polsce

Western należą hotele, których właścicielami są indywidualni inwestorzy, Best Western Polska, dzięki działającemu na terenie Polski biuru, wspiera ich działania na poziomie ogólnopolskim. Regularnie organizowane są akcje marketingowe online i dystrybucyjne, których celem jest zwiększenie sprzedaży

Sierpień był najgorszym miesiącem dla akcyjnych TFI od początku 2009 roku

rynkach akcji, a spadki na wielu giełdach oscylowały wówczas w granicach -20%. Przejściowo spadek indeksu WIG wynosił nawet –23%" - głosi raport. Analizy Online przypominają, że w drugiej połowie sierpnia indeksy giełdowe zdołały odrobić część strat. "Mimo wyraźnej poprawy po wystąpieniu

Rosyjski właściciel Naszej-klasy inwestuje 180 mln dol. w gry internetowe

"NYT", DST wyprzeda w ten sposób konkurencję, bo rynek gier online rośnie w bardzo szybkim tempie.DST posiada już 1,96 proc. udziałów w portalu Facebook, które zakupił w maju za 200 mln dol. i kolejne akcje, które dokupił za dodatkowe 100 mln dol.Gry online najszybciej zaczęły zdobywać rynek w

Łączą się duże wyszukiwarki nieruchomości

Jak informuje Morizon, transakcja w 48,72 proc. będzie zrealizowana gotówkowo - właściciele Melog.com dostaną od 5,9 do 6,3 mln zł. Pozostała jej część, czyli 51,28 proc., to akcje Morizona. Wczoraj na giełdzie za jedną płacono 0,84 zł.Po zakończeniu całego procesu "dotychczasowi większościowi

Empik przejął serwis internetowy gry-online.pl

To już drugi zakup właściciela Empiku w tym roku. W lutym EMF przejął 61 proc. akcji spółki e-Muzyka, największego gracza w dystrybucji muzyki cyfrowej na polskim rynku. Spółka miała też ochotę na Merlin.pl, największy internetowy sklep z książkami. Na fuzję nie zgodził się jednak Urząd

Kolej na akcjonariat obywatelski. Akcje PKP Cargo skuszą inwestorów?

Sprzedaż akcji PKP Cargo - największego przewoźnika kolejowego w Polsce i drugiego w Europie, po Deutsche Bahn - to jedna z ostatnich szans na zmobilizowanie drobnych inwestorów, aby kupowali akcje w ramach akcjonariatu obywatelskiego wymyślonego w 2010 r. przez byłego ministra skarbu Aleksandra

Tusk: Część obligacyjna aktywów OFE przejdzie do ZUS, państwo nie przejmie akcji

Warszawa, 04.09.2013 (ISBnews) - Rząd postanowił, że część obligacyjna aktywów zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (OFE) zostanie przekazana do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), natomiast wykluczona została możliwość przejęcia przez państwo akcji z portfela OFE, poinformował

Remarketing - ryzyko czy zysk?

końca ubiegłego roku udowadniają, iż do procesu retargetowania, który jest obecnie nieodłączną częścią kampanii online należy podchodzić z dużą dozą rozwagi. Powierzenie tego zadania niekompetentnemu i niedoświadczonemu wykonawcy niesie za sobą duże ryzyko w postaci zniechęcenia potencjalnej grupy

Polski czat podbił świat. Czas na giełdowy debiut

- mówi Ciepły. W Polsce z oprogramowania wrocławskiej firmy korzysta m.in. mBank, Play oraz ING Securities i XTB. - Teraz nasze aplikacje już nie tylko pozwalają komunikować się online z konsultantami, ale badają też aktywność klientów na stronie internetowej. Dzięki temu konsultanci sami mogą inicjować

Comperia złożyła prospekt w KNF, chce przejść na GPW z NC w IV kw. 2013

projektu rozwoju ubezpieczeń w formule łączącej online i offline. Ze środków pozyskanych w planowanej transakcji IPO spółka chce również sfinansować rozwój infrastruktury. Pozostałe środki z nowej emisji akcji zostaną przeznaczone na rozwój programu partnerskiego ComperiaLead, w tym na wdrożenie projektów

Wyższe dochody i spadek kosztów ryzyka mBanku

. Ten sam magazyn przyznał Bankowi nagrodę "Best online tresury services" w kategorii "Best Corporate/Institutional Internet Banks". mBank, jako jedyna polska instytucja, został też nagrodzony w konkursie World's Best Internet Banks 2013. Z kolei w corocznym konkursie

Aktywa TFI wzrosły 12. miesiąc z rzędu, o 3,1% m/m do 164 mld zł w maju

Warszawa, 10.06.2013(ISBnews) – Wartość aktywów funduszy inwestycyjnych pod zarządzaniem wzrosła o 3,1% w skali miesiąca do 164 mld zł w maju. Jest to dwunasty z rzędu miesiąc, w którym wartość krajowych TFI rośnie, podały Analizy Online oraz Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Tak dobrze nie było od roku! Fundusze znów puchną od pieniędzy

Zgodnie z danymi firmy Analizy Online, zbierającej dane o działalności funduszy inwestycyjnych, na koniec stycznia ich majątek wynosił 117,6 mld zł, czyli aż o 2,4 proc. więcej, niż w poprzednim miesiącu. Po raz ostatni tak silny wzrost notowano w marcu zeszłego roku. Niestety nie jest to zasługa

Aktywa TFI wzrosły o 0,7% m/m do 119,66 mld zł w kwietniu

Warszawa, 11.05.2011 (ISB) - Aktywa zarządzane przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI) zwiększyły wartość o 0,7% w skali miesiąca do 119,66 mld zł na koniec kwietnia br., podały Analizy Online oraz Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami. "W ujęciu walutowym, w wyniku osłabienia się

Aktywa OFE wzrosły o 3,9% m/m do 303,4 mld zł na koniec października

Warszawa, 05.11.2013 (ISBnews) - Wartość aktywów otwartych funduszy emerytalnych (OFE) wzrosła w ciągu miesiąca o 3,9%, tj. o 10,9 mld zł, do 303,4 mld zł na koniec października, poinformowały Analizy Online w raporcie. Od początku roku aktywa funduszy emerytalnych powiększyły się o 33,8 mld zł

W funduszach inwestycyjnych mamy już prawie 121 mld zł

funduszy wypracowała w takich warunkach dodatnie wyniki - czytamy w komunikacie firmy Analizy Online. Według szacunków Analiz Online w lutym klienci wpłacili do funduszy więcej, niż wypłacili - saldo było najwyższe od grudnia 2010 r. i wyniosło 1,9 mld zł. Na koniec lutego wartość oszczędności Polaków w

Aktywa OFE spadły o 3% m/m do 272,1 mld zł w czerwcu

Warszawa, 02.07.2013 (ISBnews) - Po trzech miesiącach wzrostu, w czerwcu aktywa funduszy emerytalnych straciły na wartości. Wartość aktywów zarządzanych przez OFE spadła o 3% (8,4 mld zł) w skali miesiąca do 272,1 mld zł na koniec czerwca, podały Analizy Online. Decydujący wpływ na spadek

Aktywa OFE wzrosły o 2,1% m/m do 292 mld zł na koniec września

Warszawa, 02.10.2013 (ISBnews) - Wartość aktywów otwartych funduszy emerytalnych (OFE) wzrosła w ciągu miesiąca o 2,1%, tj. o 6,0 mld zł, do poziomu 292 mld zł na koniec sierpnia. Ub. miesiąc był trzecim z rzędu, kiedy aktywa funduszy emerytalnych zanotowały wzrost, poinformowały Analizy Online

Dobre wyniki hiszpańskiego Inditeksu. Ale marża spada

prowadzonej w Chinach i w Kanadzie.Inditex w ubiegłym roku otworzył 482 nowe sklepy - w sumie na całym świecie ma ich już ponad 6 tys. Spółka mocno stawia też na sprzedaż internetową. Do końca tego roku otworzy między innymi sklep online w Rosji.Co ciekawe, mimo bardzo dobrych wyników w ubiegłym roku, akcje

Grupa ITI chce odkupić 33 proc udziałów od Wejchertów

ITI Holdings podał, że porozumiał się w sprawie nabycia udziałów należących do firm związanych z Łukaszem Wejchertem, Agatą Wejchert-Dworniak oraz Victorią Wejchert."Nabycie akcji własnych jest warunkowe i oczekuje się, że zostanie zrealizowane równolegle z podpisaniem ostatecznych umów

PE za walką ze zjawiskiem prania brudnych pieniędzy

ramienia komisji PE ds. gospodarczych i monetarnych chadek Krisjanis Karins. Jak wyjaśnił europoseł Sławomir Nitras (PO), członek komisji PE ds. gospodarczych i monetarnych, za rzeczywistego beneficjenta będzie uważana osoba posiadająca co najmniej 25 proc. plus jedną akcję danego przedsiębiorstwa. "

Klienci funduszy inwestycyjnych wracają do ryzyka?

Z danych firmy Analizy Online, monitorującej rynek funduszy inwestycyjnych, wynika, że na koniec kwietnia zarządzały one kwotą 104,1 mld zł naszych oszczędności. Oznacza to, że w zeszłym miesiącu portfele funduszy wzrosły o 2,9 mld zł. Dużą część z tej kwoty stanowi przyrost wartości akcji będących

Nowa kampania mBanku: "jeśli" jeszcze nie widziałeś, włącz TV

z ekspertem mBanku w placówce lub przez video chat (Ekspert online), czyli dwa nowe kanały kontaktu mBanku z klientem. Każdy ze spotów zaczyna się od spójnika "jeśli" i właśnie ta forma narracji łączy każdą z historii. Jeśli pojawia się jakaś potrzeba, to mBank szybko podpowiada jak ją

Oszczędności Polaków wzrosły o 1,2% kw/kw. do 950,2 mld zł na koniec I półr.

Warszawa, 02.09.2011 (ISB) - Wartość oszczędności zgromadzonych przez polskie gospodarstwa domowe osiągnęła rekordowy poziom 950,2 mld zł na koniec I półrocza br., podały Analizy Online.  W ujęciu kwartalnym oznacza to przyrost na poziomie 16,8 mld zł, czyli o 1,2%. "Dynamika przyrostu w

Wrocław idzie w ślady Nowego Jorku i Londynu. Działa w nim Centrum Informacji oparte na rozwiązaniach Microsoftu

przyjęło to rozwiązanie - dodaje. Wcześniej we Wrocławiu działało tradycyjne call center. Nowy projekt stworzył możliwość komunikacji online - za pomocą chatu czy formularza na stronie WWW. Obsługa telefoniczna i internetowa działają wspólnie. Za pomocą nowych kanałów komunikacji mieszkańcy mogą pytać o

RTB rozliczane za efekt

użytkownika zainteresowanego produktem, niezależnie od miejsca w sieci, w którym się aktualnie znajduje oraz skuteczność, której miarą jest współczynnik konwersji oraz wzrost sprzedaży online. Model rozliczenia reklamy display w modelu RTB jest różnorodny. W ramach projektu NR1WINTERNECIE możliwe jest

W styczniu z funduszy rynków wschodzących wyparowało 12 mld dol.

momencie, gdy w którejś młodej gospodarce robi się źle, sprzedają akcje i obligacje wszystkich krajów z danego koszyka inwestycyjnego. Za nimi podążają mniejsi gracze. Czy klienci polskich towarzystw funduszy inwestycyjnych także zareagowali nerwowo? - Raczej pojedyncze osoby. Widać to na warszawskiej

Aktywa TFI wzrosły o 3,4% m/m do 188,9 mld zł w grudniu

Online oraz Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami. „Ostatni miesiąc roku potwierdził utrzymującą się od dłuższego czasu tendencję dużego zainteresowania klientów funduszami inwestycyjnymi. Z uwagi na gorszy sentyment na giełdach, wzrost aktywów nie był tym razem wspierany wzrostem cen akcji

Wartość aktywów TFI spadła o 6,1% m/m do 111,7 mld zł w sierpniu

miesiąc wcześniej" - czytamy w raporcie. Według szacunków Analiz Online, sierpniowy spadek wartości aktywów w ponad 2/3 wynikał ze spadków cen akcji jakie dotknęły rynki kapitałowe świata, w tym również w Polsce. Pozostałą część, niewiele ponad 30%, stanowiła ujemna różnica pomiędzy nowymi wpłatami i

Analizy Online: Pierwszy od trzech miesięcy spadek wartości aktywów OFE

To pierwszy spadek wartości aktywów zanotowany od trzech miesięcy - podkreślają Analizy Online."Styczeń był złym miesiącem dla otwartych funduszy emerytalnych. Do zmniejszenia wartości aktywów OFE przyczyniły się przede wszystkim spadki kursów akcji na giełdzie, które wyniosły w ubiegłym

KBC nadal rekomenduje 'kupuj' dla TVN, obniżył wycenę do 19,70 zł na akcję

; długoterminowym nastawieniu do TVN: nadchodzące ożywienie na rynku reklamy umożliwi poprawę wyników w segmencie telewizyjnym i online, podczas gdy poprawa w segmencie płatnej telewizji powinna dodatkowo zasilić wzrost EBITDA w przyszłości. Nasza wycena jednej akcji wynosi 19,70. Podtrzymujemy naszą rekomendację

Saldo wpłat i umorzeń w TFI wyniosło 3,9 mld zł w czerwcu

dodatni, wynika z raportu Analiz Online. W minionym miesiącu fundusze niedetaliczne pozyskały 3,6 mld zł netto, z czego prawie 2,5 mld zł napłynęło do kilku funduszy aktywów niepublicznych z oferty Ipopema TFI. Pomimo słabej koniunktury na rynku akcji i długu rozwiązania detaliczne również odnotowały

Polskie Jadło rozmawia z inwestorem. Akcje w górę

Wieść o tym zelektryzowała giełdowych graczy. Akcje mocno przecenionej w ostatnim czasie spółki podrożały ponad 10 proc. Notowania Polskiego Jadła online [WYKRES]Polskie Jadło rozmawia z inwestorem w sprawie zaangażowania finansowego, bo potrzebuje pieniędzy. Sieć restauracji wpadła w tarapaty

Oszczędności Polaków wzrosły o 9,4% r/r do 1,08 bln zł na koniec marca 2013 r.

Warszawa, 28.05.2013 (ISBnews) - Wartość oszczędności polskich gospodarstw domowych wyniosła ponad 1,08 bln zł na koniec marca, co oznacza wzrost o 9,4% w skali roku oraz o 2,1% w ujęciu kwartalnym, podały Analizy Online. To szósty kwartał z rzędu, w którym zwiększyła się wartość oszczędności

TVN liczy, że zamknie 16 września emisję obligacji Senior Notes z oproc. 7,375%

), natomiast będą gwarantowane solidarnie przez spółkę oraz jej spółki zależne: TVN Media sp. z o.o. oraz TVN Online Investments Holding B.V. „Grupa TVN przeznaczy środki pozyskane z emisji na wykup wszystkich obligacji Senior Notes o łącznej wartości nominalnej 558 mln euro, wyemitowanych przez TVN

Przegląd wiadomości ze spółek, piątek godz. 15.30

COMPERIA Comperia chce pozyskać z oferty publicznej do 1 mln akcji serii F ok. 10-12 mln zł netto. Oferta spółki związana jest z przeniesieniem notowań jej akcji z rynku NewConnect na główny parkiet warszawskiej GPW - podała Comperia w prospekcie. Przedmiotem oferty publicznej jest do 1.000.000

Skok Baumgartnera to świetna reklama Red Bulla

Skok z wysokości 39 km to niewątpliwy sukces Feliksa Baumgartnera, ale powody do radości ma też jego sponsor Red Bull. - Ta akcja była warta każdego euro - wyjaśnia szef agencji marketingowej ZenithOptimedia Frank-Peter Lortz.Eksperci szacują, że skok Austriaka obejrzały setki milionów widzów na

Oprocentowanie lokat spadło do rekordowo niskiego poziomu

2,17 proc. Ofertę ze stawką ponad 3 proc. zmienił Getin Bank Online. W tym banku oferty często ulegają jednak zmianie, więc niewykluczone, że lokata powróci w kolejnym zestawieniu. Inny bank z czołówki zestawienia - FM Bank - obniżył oprocentowanie lokat trzymiesięcznych i 12-miesięcznych o 0,1 pkt

Saturn rusza ze sklepem internetowym. Media Markt dołączy za kilka dni

najszerszego na rynku elektroniki użytkowej wyboru produktów, dlatego uzupełniamy ofertę handlu stacjonarnego o sprzedaż internetową - powiedział Marcin Rosati, członek zarządu Media Saturn. - Obecnie w Polsce działa 17 sklepów Saturn, głównie w największych miastach. Poprzez sprzedaż online dotrzemy w rejony

Panika w funduszach inwestycyjnych? Polacy wycofali w sierpniu...

Dla funduszy inwestycyjnych ostatnie tygodnie były najtrudniejsze od trzech lat. Kolejny pakiet pomocy dla Grecji, obniżenie ratingu obligacjom emitowanym przez rząd USA, kłopoty finansowe innych państw z południa Europy - Portugalii, Hiszpanii i Włoch - spowodowały drastyczną przecenę akcji. A

Uważaj na te e-sklepy. Naciągnęły klientów przed świętami

przedmiotów. Nie inaczej jest również podczas zakupów online - chcemy wszystko załatwić jak najszybciej i jak najtaniej, a to niestety bardzo często sprowadza na nas kłopoty. Zapominamy, że e-handel jak każdy inny niesie ze sobą ryzyko nieuczciwości sprzedawcy" - czytamy w komunikacie wysłanym przez

TVN uplasował emisję obligacji na 430 mln euro, rozliczenie jest 'formalnością'

będą miały charakter obligacji niezabezpieczonych (high yield), natomiast będą gwarantowane solidarnie przez spółkę oraz jej spółki zależne: TVN Media sp. z o.o. oraz TVN Online Investments Holding B.V. Grupa TVN przeznaczy środki pozyskane z emisji na wykup wszystkich obligacji Senior Notes o

S&P przyznał rating B+ emisji obligacji Senior Notes Grupy TVN na 430 mln euro

przyszłym niezabezpieczonym uprzywilejowanym (senior) zadłużeniem. Obligacje będą miały charakter obligacji niezabezpieczonych (high yield), natomiast będą gwarantowane solidarnie przez spółkę oraz jej spółki zależne: TVN Media sp. z o.o. oraz TVN Online Investments Holding B.V. Grupa TVN przeznaczy

Szef MSP: dotychczasowa współpraca z KE ws. PLL LOT daje nadzieję

;praktycznie online". "Jeśli chodzi o dzisiejsze spotkanie, ono potwierdziło, że ta praca ma odpowiednią dynamikę, że strona polska jest solidnym partnerem i to jest powodem mojego zadowolenia, bo dotrzymujemy słowa, niezwłocznie wyjaśniamy wszelkie wątpliwości, które się pojawiają od

Analizy Online: Kolejny zły miesiąc dla inwestujących w fundusze

W lutym tylko co piąty fundusz inwestycyjny wykazał dodatnią stopę zwrotu. Był to kolejny zły miesiąc dla inwestujących w fundusze - poinformowały we wtorkowym raporcie Analizy Online. "Luty był kiepskim miesiącem dla funduszy inwestycyjnych. Dekoniunktura zarówno na rynku akcji, jak i

Fiskus czeka na nasze PIT-y. Na razie nie ma kolejek

wolimy rozliczać się z fiskusem osobiście, chociaż coraz chętniej korzystamy z formy elektronicznej. Do I US jak na razie wpłynęło 13 tys. deklaracji przez internet. W ubiegłym wszystkich takich zeznań było 14,4 tys. Podatnicy z II US wypełnili ok. 12 tys. zeznań online, co stanowi ok. 30 proc

Przegląd informacji ze spółek

zostaną wydane w związku z tym wnioskiem wyniesie 2,20 mln, zaś udział nowych akcji w kapitale zakładowym spółki wyniesie 8,2968%, podał Sfinks Polska w komunikacie. Akcjonariusze Stalprofilu zdecydowali o wypłacie 2,45 mln zł dywidendy tj. 14 gr na akcję, podała spółka w komunikacie. Fortuna online

Pierwsze kroki na giełdowym parkiecie

ok. 0,39 proc. od wartości kupowanych lub sprzedawanych akcji. Najniższą prowizję w internecie ma obecnie Dom Maklerski "DB Securities" - 0,19 proc. Przebił XTB, dotychczasowego lidera, który każe sobie płacić 0,25 proc. od kwoty transakcji. DB Securities pobiera za to opłatę za trzymanie

Aktywa TFI spadły o 0,4% m/m do 119,2 mld zł w maju

Warszawa, 09.06.2011 (ISB) - Aktywa zgromadzone w krajowych funduszach inwestycyjnych zmniejszyły swą wartość o 0,4% do 119,2 mld zł na koniec maja. To drugi, po styczniowym spadek wartości aktywów w tym roku, podały Analizy Online, firma monitorująca rynek funduszy inwestycyjnych i emerytalnych

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj użytkowników

Akcja Getto

kilka dni, jednak rozwój dalszych wydarzeń zweryfikował te kalkulacjeT. Strzembosz: Akcje zbrojne podziemnej Warszawy 1939–1945. s. 286. ISBN 83-06-00717-4. Plany Armii Krajowej rozważały jako najbardziej realistyczne rozwiązanie dokonanie wyłomów w murze aby umożliwić Żydom ucieczkę z wewnątrz getta

Bitwa na placu Muranowskim

Fahnen konnten aber schon am zweiten Tage des Einsatzes von einer besonderen Kampfgruppe erbeutet werden. Bei diesen Feuerkampf mit Banditen fiel SS Untersturmfuehrer Demke.” Raport Stroopa online w oryginalnej niemieckiej wersji str. 5.Raport Jurgena Stroopa online w wersji niemieckiej

Macworld

, incorporating MacUser, aby podkreślić połączenie z MacUser, wydawnictwa Ziff-Davis, w joint-venture Mac Publishing firm IDG i Ziff-Davis. W tym samym roku nowe wydawnictwo zakupiło serwis MacCentral Online, a pod koniec 2001 International Data Group wykupiła akcje Ziff-Davis, stając się wyłącznym właścicielem

Piledriver (wrestling)

oraz czaszkiBellaOnline.comProWrestlingWikia.com. W 2000 roku federacja WWF zakazała wykonywania tego chwytu swoim zawodnikom, z wyjątkiem zawodników, którzy otrzymali specjalne pozwolenie na akcje tego rodzajuSlam.canoe.ca. Zawodnikami używającymi tego chwytu byli m.in.: The Undertaker, Frankie Kazarian czy Bret Hart. Technika ta została

Dynamiczne wyważanie rozgrywki

agentom lub żywym graczom. Następnie wykorzystywana jest faza nauczania online w celu adaptacji istniejącej już inteligencji do określonego ludzkiego przeciwnika, w celu odkrycia najlepiej pasującej strategii gry przeciwko niemu. Ich pomysł dotyczący umiejętności polega na znalezieniu określonej reguły

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Zdjęcia - akcje online