akcje oferowane

Unimot przydzielił wszystkie oferowane 2,2 mln akcji serii J

Warszawa, 23.02.2017 (ISBnews) - Unimot przydzielił 2,2 mln akcji serii J oferowanych w ramach oferty publicznej, podała spółka. "Zarząd Unimot stwierdza, iż publiczna emisja akcji serii J doszła do skutku. Łącznie zostało objętych i opłaconych 2 200 000 sztuk akcji […] tj

Pekabex przydzielił inwestorom wszystkie oferowane akcje

Warszawa, 23.06.2015 (ISBnews) - W ramach pierwszej oferty publicznej Pekabeksu inwestorom przydzielone zostały wszystkie oferowane akcje, czyli prawie 7,37 mln sztuk, w tym 3 mln akcji nowej emisji. Zapisy złożone przez inwestorów indywidualnych zostały zredukowane średnio o 84%, podała spółka

Alior Bank przydzielił wszystkie oferowane 56,66 mln akcji serii I

Warszawa, 10.06.2016 (ISBnews) - Alior Bank przydzielił wszystkie oferowane 56,66 mln akcji serii I w ramach emisji z prawem poboru, podała instytucja. "Należycie subskrybowanych i opłaconych zostało 56 550 249 akcji oferowanych. W trakcie subskrypcji zostało złożonych 3 973 zapisów w

Polnord rozpoczął działania związane z oferowaniem i subskrypcją akcji serii T

Warszawa, 14.11.2019 (ISBnews) - Polnord podjął decyzję o rozpoczęciu działań w celu wykonania uchwały emisyjnej poprzez emisję nie więcej niż 75 mln akcji zwykłych na okaziciela serii T, o wartości nominalnej 2 zł każda, podała spółka. "Według informacji posiadanych przez spółkę

Trans Polonia oferuje 8,5 mln akcji serii I po 5,8 zł za sztukę

Warszawa, 23.06.2017 (ISBnews) - Trans Polonia, w porozumieniu z oferującym, ustaliła ostateczną cenę akcji oferowanych na 5,80 zł za jedną akcję i ostateczną liczbę akcji oferowanych na 8,5 mln sztuk, podała spółka. Pod koniec maja Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt

Wind Mobile ustalił cenę emisyjną akcji oferowanych na 7,8 zł

Warszawa, 09.09.2015 (ISBnews) - Wind Mobile ustalił cenę emisyjną akcji oferowanych na 7,8 zł, czyli na dolnym poziomie widełek cenowych, podała spółka. "Ofertą publiczną objętych jest łącznie 1 370 000 akcji zwykłych na okaziciela oferowanych przez emitenta oraz sprzedających, w tym

EBOR chce nabyć do 20% akcji oferowanych InPostu

Warszawa, 18.09.2015 (ISBnews) - InPost i Integer.pl zawarły z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR) umowę ramową w związku z rozważanym przez EBOR nabyciem do 20% akcji oferowanych, podała spółka. "Jeżeli EBOR postanowi nabyć akcje oferowane w ofercie, nabycie nastąpi po cenie

CI Games zwiększyło liczbę oferowanych akcji serii G do 1,1 mln sztuk

Warszawa, 16.11.2016 (ISBnews) - CI Games zdecydowało o zwiększeniu liczby akcji serii G oferowanych w ramach subskrypcji prywatnej o 530 tys. do 1,1 mln , podała spółka. Termin zamknięcia subskrypcji nie ulega zmianie.  "Zarząd [...] podjął uchwałę o zmianie liczby akcji

Zortrax sprzedał wszystkie oferowane akcje, redukcja 66% w transzy otwartej

Rafał Tomasiak, cytowany w komunikacie.  Emisja akcji Zortrax była podzielona na dwie transze. Obligatariusze nabyli wszystkie papiery, na jakie złożyli zapis. Natomiast w transzy otwartej liczba zapisów znacząco przekroczyła liczbę oferowanych akcji. W efekcie w tej transzy redukcja zapisów

Wirtualna Polska uplasowała wszystkie oferowane akcje, redukcja w detalu 83%

Warszawa, 05.05.2014 (ISBnews) – Wirtualna Polska uplasowała wszystkie oferowane 9,19 mln akcji akcji serii B i E, podała spółka. Redukcja w transzy detalicznej wyniosła 83%, a łączna wartość oferty wyniosła 294,2 mln zł. "Stopa redukcji zapisów Inwestorów Indywidualnych

X-Trade Brokers DM: Inwestorom przydzielono wszystkie oferowane 16,43 mln akcji

Warszawa, 04.05.2016 (ISBnews) - Akcjonariusz sprzedający akcje X-Trade Brokers Dom Maklerski w ofercie publicznej przydzielił wszystkie 16,433 mln akcji oferowanych 1 789 inwestorom, podała spółka. "1 644 000 akcji oferowanych zostało przydzielonych inwestorom indywidualnym, 14 789 709

Amica oferuje do 2,38% akcji własnych po 120 zł za sztukę

Warszawa, 01.10.2018 (ISBnews) - Amica w ramach skupu akcji własnych ogłosiła ofertę zakupu nie więcej niż 250 tys. akcji (do 2,38%) po 120 zł za sztukę, podała spółka w raporcie bieżącym. Przyjmowanie ofert sprzedaży akcji od akcjonariuszy spółki rozpocznie się 1 października 2018 r., a

Wind Mobile ustalił przedział cenowy akcji oferowanych na 7,8-9,2 zł

Warszawa, 07.09.2015 (ISBnews) - Wind Mobile ustalił przedział cenowy akcji oferowanych na 7,8-9,2 zł, podała spółka. "Przedział cenowy na potrzeby składania przez inwestorów Deklaracji Zainteresowania Nabyciem Akcji Oferowanych wynosi 7,8-9,2 zł za jedną akcję" – czytamy w

Łączna liczba akcji oferowanych przez Kofola ČS może wynieść do 2,175 mln

Warszawa, 20.11.2015 (ISBnews) - Kofola ČeskoSlovensko a.s. (Kofola CS) - główna spółka holdingowa grupy Kofola - planuje w ramach oferty publicznej na terytorium Czech, Polski i Słowacji emisję obejmującą do 275 000 nowych akcji oraz do 825 000 istniejących akcji oferowanych przez CED Group

UniCredit oferuje certyfikaty odpowiadające 7,3% akcji Banku Pekao

Warszawa, 08.12.2016 (ISBnews) - Po zawarciu umowy z PZU i Polskim Funduszem Rozwoju (PFR) dotyczącej sprzedaży ok. 32,8% akcji Banku Pekao, UniCredit (UCI) zaoferował na rynku certyfikaty odpowiadające pozostałym 7,3% akcji polskiego banku znajdującym się w rękach UCI, podał włoski bank

PZU faworytem w wyścigu do chorwackiego ubezpieczyciela

- polski ubezpieczyciel oferuje 900,9 euro za jedną akcję CO, a Adris - 790,27 euro za akcję. Adris oferuje jednak większą kwotę na dokapitalizowanie spółki - 130 mln euro wobec 50 mln euro oferty PZU. Z materiałów dotyczących przetargu wynika, że PZU chce kupić łącznie 158 174 akcje, co oznacza, że jest

PGNiG dokupi własnych akcji. Ich cena spadła

PGNiG dokupi własnych akcji. Ich cena spadła

W piątek zarząd PGNiG zdecydował, że odkupi od inwestorów giełdowych 37,1 mln akcji własnych w cenie 5 zł za sztukę. Oferty od inwestorów zainteresowanych tych tą transakcją będą przyjmowane od najbliższego poniedziałku do godziny 16 we wtorek. Sfinalizowanie transakcji zaplanowano na najbliższy

Bank Millennium ma miliard. Nowe akcje rozeszły się na pniu

Bank Millennium zaproponował swoim dotychczasowym inwestorom zakup dodatkowych akcji, by podwyższyć kapitał nadszarpnięty przez kryzys finansowy. Obnażył on zbyt ryzykowną politykę banku w oferowaniu walutowych kredytów hipotecznych. Szefowie Millennium postanowili więc zwrócić się o wsparcie do

Total FIZ rozpoczął proces ABB na akcje Scope Fluidics po maks. 70 zł/szt. 

Warszawa, 10.12.2019 (ISBnews) - Total FIZ - akcjonariusz Scope Fluidics - rozpoczął proces budowania przyspieszonej książki popytu (ABB), którego celem jest oferowanie i sprzedaż w ramach oferty do 170 772 akcji spółki, stanowiących do ok. 7,37% w kapitale zakładowym oraz dających prawo do

Introl planuje nabyć do 434 782 akcji własnych po 2,3 zł/szt. w celu umorzenia

Warszawa, 11.03.2020 (ISBnews) - Introl planuje nabyć do 434 782 akcji własnych w celu umorzenia Oferowana cena zakupu akcji wynosi 2,3 zł za sztukę, podała spółka. Wysokość środków przeznaczonych na nabycie akcji będzie nie większa niż 1 mln zł, przy czym będą one pochodziły ze

ZCh Police przesunęły przydział akcji w ofercie na 23 grudnia

Warszawa, 18.12.2019 (ISBnews) - Przydział akcji oferowanych Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police (ZCh Police) przesunięto na 23 grudnia z pierwotnie planowanego terminu 18 grudnia, wynika z zaktualizowanego harmonogramu emisji. "23 grudnia 2019 r. przydział akcji oferowanych

Sfinks Polska podjął uchwałę o emisji do 6 mln akcji serii P bez prawa poboru

emisyjna akcji serii P wynosi 1 zł każda akcja. 3) Minimalna liczba akcji serii P - 1 000 000, maksymalna liczba akcji serii P - nie więcej niż 6 000 000. 4) Z uwzględnieniem warunków opisanych w uchwale zarządu: akcje serii P oferowane będą z zastrzeżeniem prawa pierwszeństwa ich objęcia dla

Członkowie zarządu Creepy Jar sprzedają w ABB 7,06% akcji po 950 zł za sztukę

Warszawa, 07.07.2020 (ISBnews) - Prezes Creepy Jar Krzysztof Kwiatek oraz członkowie zarządu Krzysztof Sałek i Tomasz Soból zwiększyli łączną liczbę akcji oferowanych w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB) do 48 000 walorów, co stanowi 7,06% kapitału (z oferowanych 30 000 akcji

Introl nabył 434 782 akcji własnych w ofercie, redukcja zapisów: 92,54%

złożono zapisy sprzedaży przekroczyła ilość akcji, na jaką została ogłoszona oferta, co spowodowało redukcję zapisów, której średni poziom wyniósł 92,54%" - czytamy w komunikacie. 11 marca br. Introl podał, że planuje nabyć do 434 782 akcji własnych w celu umorzenia Oferowana cena zakupu akcji

Aplisens ogłosił skup 7,25% akcji po 12 zł za szt.

Warszawa, 17.09.2019 (ISBnews) - Aplisens ogłosił skup do 913 150 akcji własnych, stanowiących 7,25% kapitału zakładowego, po 12 zł za akcję, podała spółka. "W ramach oferty spółka oferuje akcjonariuszom spółki nabycie od nich notowanych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę

CCC rozpoczyna budowę księgi popytu w ramach emisji do 13,7 mln nowych akcji

więcej niż 2 062 535 istniejących akcji oferowanych przez spółkę Ultro, podała spółka.     "Przewiduje się, że umowy objęcia akcji serii I zostaną zawarte przez inwestorów do dnia 6 maja 2020 r. (około 14 maja 2020 r. w przypadku akcji serii J), a wpłaty wkładów pieniężnych za

Główni akcjonariusze Ten Square Games chcą sprzedać do 13,3% akcji w ABB

, stanowiących nie więcej niż 13,31% udziału w kapitale i głosów, podała spółka.  "Maciej Popowicz oferuje do sprzedaży w ABB nie więcej niż 651 712 akcji sprzedawanych, stanowiących nie więcej niż 9,0% udziału w kapitale zakładowym spółki oraz w ogólnej liczbie głosów w spółce; a Arkadiusz Pernal

PKN Orlen podniósł cenę w wezwaniu na akcje Energi do 8,35 zł za sztukę

Warszawa, 15.04.2020 (ISBnews) - PKN Orlen podniósł cenę w wezwaniu na wszystkie akcje Energi do 8,35 zł za walor z dotychczas oferowanych 7 zł za akcję, podał koncern. "Wzywający działając również jako jedyny podmiot nabywający akcje w wezwaniu, niniejszym informuje, że z dniem 15

Cena akcji w ofercie Venture Inc ustalona na 2 zł

Warszawa, 02.10.2017 (ISBnews) - Venture Inc ustaliła cenę akcji oferowanych na 2 zł za jedną akcję, podała spółka. Jednocześnie zarząd skorzystał z uprawnienia do określenia ostatecznej liczby akcji oferowanych i ustalił ją, w porozumieniu z oferującym, na 15 mln sztuk. "Zważywszy na

Aż 42 proc. zysku - rekordowy wynik struktury w 2012 roku

Kto zainwestował w odpowiednie produkty strukturyzowane może dzisiaj cieszyć się z dwucyfrowych zysków w skali roku. Zgodnie z danymi Structus.pl pierwsze miejsce pod względem wyniku zajął oferowany przez Deutsche Bank PBC Certyfikat Express db EuroStoxx50 II, którego zwrot uzależniony był od

Games Operators: cena za akcję w ofercie publicznej ustalona na 22 zł

sprzeda spółka PlayWay zaś prezes spółki zdecydował się na sprzedaż 350 tys. akcji. Po objęciu wszystkich oferowanych akcji nowi inwestorzy będą kontrolowali 20,56% akcji w akcjonariacie spółki. Łączna wartość oferty wyniesie 24,2 mln zł, z czego do Games Operators trafi 5,5 mln zł. Santander Bank

Cena maksymalna w ofercie publ. akcji OncoArendi ustalona na 33 zł/szt.

porozumieniu z oferującym ustalił cenę maksymalną akcji oferowanych na potrzeby składania zapisów przez inwestorów indywidualnych w wysokości 33 za 1 akcję oferowaną" - czytamy w komunikacie. Spółka podała w opublikowanym dziś prospekcie, że pierwsza oferta publiczna akcji obejmuje łącznie nie mniej niż

Generali Investments TFI zmieniło strategię trzech subfunduszy akcyjnych

Warszawa, 16.01.2020 (ISBnews) - Generali Investments TFI zmieniło strategię kolejnych trzech subfunduszy akcyjnych i otworzyło je na nowe rynki, podała spółka. Od 13 stycznia br. w ofercie dostępne są dwa subfundusze: Generali Akcji Amerykańskich i Generali Akcji Europejskich. Po wprowadzonych w

Trakcja ustaliła liczbę akcji serii C w ofercie na 24,77 mln sztuk

771 519 sztuk akcji. Zgodnie z uchwałą w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, łączna liczba akcji serii B wynosi 10 279 909 sztuk akcji. Łączna liczba akcji oferowanych wynosi 35 051 428 sztuk akcji" - czytamy w komunikacie. Pod koniec września nadzwyczajne walne zgromadzenie Trakcji

Rafako ustaliło cenę emisyjną akcji serii K na 4 zł/szt.

Warszawa, 25.10.2017 (ISBnews) - Rafako podjęło uchwałę, zgodnie z którą cena emisyjna akcji zwykłych na okaziciela serii K (akcje oferowane) została ustalona w wysokości 4 zł za jedną sztukę, podała spółka. "1 jednostkowe prawo poboru uprawnia do objęcia 0,50040033204 akcji oferowanej

OncoArendi przydzieliło wszystkie akcje w IPO, redukcja w transzy indyw. 49,44%

Warszawa, 04.04.2018 (ISBnews) - OncoArendi Therapeutics przydzielił wszystkie akcje serii F oferowane w pierwotnej ofercie publicznej (IPO), tj., 2 mln sztuk, poinformowała spółka. Średnia stopa redukcji zapisów inwestorów indywidualnych wyniosła 49,44%, podano także. "Emitent

PKO BP zawiesza do odwołania lokaty terminowe dla firm i przedsiębiorstw

Warszawa, 03.07.2020 (ISBnews) - PKO Bank Polski (PKO BP) zawiesi od 6 lipca 2020 r. do odwołania oferowanie lokat terminowych dla firm i przedsiębiorstw, podał bank. "Lokaty otwarte do 5 lipca 2020 r. będą prowadzone na dotychczasowych warunkach, natomiast w pierwszym dniu kolejnego

Biomed-Lublin zdecydował o emisji do 6 mln akcji serii R, rozpoczyna ABB

budowania księgi popytu. Po zakończeniu procesu budowania księgi popytu zarząd podejmie uchwałę o ustaleniu ceny emisyjnej akcji oraz ostatecznej liczby oferowanych akcji, podano także. Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek jest polską firmą farmaceutyczną działającą od 1944 roku. Firma zajmuje

T-Bull przydzielił ostatecznie 37 889 akcji serii F w ofercie

Warszawa, 19.07.2018 (ISBnews) - T-Bull przydzielił ostatecznie 37 889 akcji serii F w ramach oferty publicznej, podała spółka. „Inwestorom indywidualnym przydzielono 18 992 nowych akcji z 21 103 nowych akcji oferowanych w ramach transzy inwestorów indywidualnych, a inwestorom

Games Operators przydzielił 1,1 mln akcji w ramach oferty publicznej

24,2 mln zł, z czego do Games Operators trafi 5,5 mln zł. Zapisy na akcje Games Operators przyjmowane były od inwestorów detalicznych od 5 do 11 marca, zaś od inwestorów instytucjonalnych od 13 do 17 marca. 18 marca inwestorom przydzielono wszystkie oferowane akcje, czyli 1,1 mln sztuk. Do

Wznowiona oferta publiczna 2,75 mln akcji Milton Essex rozpoczyna się jutro

ramach oferty publicznej oferowanych jest 2 750 000 akcji nowej emisji, zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,1 zł każda" - czytamy suplemencie nr 3 do dokumentu ofertowego, opublikowanego 2 marca br. Zgodnie z nowym harmonogramem, budowa księgi popytu ma potrwać od 30 czerwca do 2 lipca

MCI Capital otrzymał oferty sprzedaży łącznie 945 259 akcji

pośredniczącym w rozliczeniu będzie Noble Securities S.A." - czytamy w komunikacie. 21 stycznia MCI Capital informował o zaproszeniu do sprzedaży nie więcej niż 1 818 181 akcji spółki, które zamierzał nabyć w celu ich umorzenia. Oferowana cena zakupu wynosiła 11 zł za sztukę. MCI Capital to

Cognor przydzielił 26,53 mln akcji w ofercie publicznej

Warszawa, 23.11.2017 (ISBnews) - Cognor dokonał przydziału 26,53 mln akcji oferowanych we wtórnej ofercie publicznej (SPO), podała spółka. "W związku z przydziałem akcji oferowanych spółka podaje do publicznej wiadomości, że spółka przydzieliła inwestorom 26 528 415 akcji oferowanych"

OEX ustalił cenę emisyjną na 17 zł i liczbę akcji serii D

Warszawa, 30.05.2018 (ISBnews) - OEX ustalił cenę emisyjną akcji serii D na 17 zł za jedną akcję oferowaną, a ostateczna liczba akcji wynosi 1 101 445, poinformowała spółka. "Zarząd OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, iż 29 maja 2018 r., na podstawie upoważnienia

R22 zadebiutuje na GPW w piątek

Warszawa, 28.12.2017 (ISBnews) - R22 zadebiutuje na głównym rynku GPW w piątek, 29 grudnia, podała spółka. 21 grudnia br. R22 przydzieliła wszystkie 5 201 596 akcji zwykłych, oferowanych w ramach oferty publicznej, w tym 1 701 596 akcji zwykłych na okaziciela oferowanych przez

Cena akcji OncoArendi Therapeutics w IPO ustalona na 29 zł/szt.

Warszawa, 28.03.2018 (ISBnews) - OncoArendi Therapeutics ustalił cenę akcji serii F w pierwotnej ofercie publicznej (IPO) na 29 zł za akcję i ostateczną liczbę akcji oferowanych na 2 mln sztuk, podała spółka. "Całkowita wartość oferty publicznej spółki OncoArendi Therapeutics, przy

"DGP": Fiskus skontroluje sklepy z dopalaczami

Andrzej Parafianowicz mówi, że wyniki ubiegłorocznych działań potwierdziły, że trzeba było objąć kontrolą punkty z dopalaczami. Sprzedawcy nie zawsze byli w porządku: części sprzedaży nie odnotowywali, zaniżali wysokość podatku dochodowego oraz należności celnych. A na zapleczach niektórych sklepów

OEX rozpoczyna skup do 421,1 tys. akcji własnych po 19 zł/szt.

akcji objętych wszystkimi ofertami sprzedaży złożonymi w terminie ich przyjmowania, będzie wyższa niż 421 052, spółka dokona proporcjonalnej redukcji, zaznaczono. Oferowana cena zakupu akcji wynosi 19 zł  za jedną akcję. "Skup akcji zostanie przeprowadzony według następującego harmonogramu

Cena emisyjna w ofercie Morizona ustalona na 1,5 zł

akcji oferowanych na poziomie 1,50 zł za jedną akcję oferowaną" - czytamy w komunikacie. W transzy inwestorów instytucjonalnych oferuje się: 2 376 500 akcje, w transzy inwestorów indywidualnych oferuje się: 984 862 akcje oferowane, podano także. Morizon.pl to technologiczna platforma

GetBack przydzielił w ofercie publicznej 40 mln akcji

Warszawa, 10.07.2017 (ISBnews) - GetBack przydzielił w ramach oferty publicznej łącznie 40 mln akcji oferowanych, w tym 20 mln akcji nowej emisji i 20 mln akcji sprzedawanych, podała spółka. "W ramach przydziału akcji oferowanych inwestorom indywidualnym przydzielono 3 000 000 akcji

R22 wykonało opcję nabycia 30 646 akcji H88 za 6,82 mln euro

Warszawa, 28.01.2020 (ISBnews) - R22 wykonało opcję nabycia 30 646 akcji spółki H88 od TCEE Fund III S.C.A. Sicar za łączną cenę 6,82 mln euro, podała spółka. "Zarząd R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu [...] działając na podstawie zawartej umowy Exit Agreement, wykonał wobec TCEE Fund III

Aplisens złożył ofertę skupu do 255 079 akcji własnych po cenie 12,8 zł/szt.

Warszawa, 11.07.2018 (ISBnews) - Aplisens podjął uchwałę w sprawie realizacji skupu do 255 079 akcji własnych po cenie 12,8 zł za jedną akcję, podała spółka. "W ramach oferty spółka oferuje akcjonariuszom spółki nabycie od nich notowanych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę

Aplisens otrzymał oferty na sprzedaż ok. 2,26 mln akcji własnych

Warszawa, 08.10.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Aplisensu złożyli oferty sprzedaży na łącznie 2 260 658 akcji w ramach oferty zakupu do 913 250 akcji własnych, podał Aplisens na podstawie informacji uzyskanej z Alior Banku - Biura Maklerskiego, pośredniczącego w przeprowadzeniu i rozliczeniu

CI Games ustaliło cenę emisyjną akcji serii H na 0,9 zł

Warszawa, 11.06.2019 (ISBnews) - CI Games, po dokonaniu wstępnej alokacji zapisów za pośrednictwem systemu informatycznego GPW i działając w uzgodnieniu z oferującym - Trigon Domem Maklerskim, ustaliło cenę ostateczną oferowanych w ramach oferty publicznej akcji serii H na 0,9 zł za akcję, podała

Cena emisyjna akcji R22 została ustalona na 17,5 zł

uzgodnieniu z koordynatorem oferty oraz w porozumieniu ze współprowadzącym księgę popytu, ustalili cenę ostateczną akcji oferowanych na 17,5 zł za jedną akcję oferowaną" - czytamy w informacji. Ostateczna liczba akcji w ofercie jest równa maksymalnej wielkości zapowiadanej w prospekcie i wynosi 5 201

Zapisy na akcje Milton Essex rozpoczną się 23 marca

. wyodrębnienie transzy dużych inwestorów oraz transzy małych inwestorów" - czytamy w dokumencie ofertowym. Przydział akcji oferowanych i podanie do publicznej wiadomości wyników oferty publicznej spółka zaplanowała w terminie do 6 kwietnia br. Wcześniej, pod koniec lutego zarząd Milton Essex za

CM International zamierza przeprowadzić publiczną emisję akcji

powyższym pomiędzy emitentem, a jednym z domów maklerskich zawarta została umowa w zakresie oferowania akcji w ramach planowanej oferty publicznej" - czytamy w komunikacie. Szczegółowe parametry planowanej oferty publicznej nie zostały jeszcze ustalone. Aktualnie zarząd poddaje analizie obecną

Moonlit przydzieli 400 tys. akcji w IPO wybranej grupie inwestorów

Warszawa, 29.05.2018 (ISBnews) - Moonlit zdecydował, że przydzieli 400 tys. z 1 mln akcji oferowanych w pierwotnej ofercie publicznej (IPO) wybranej grupie inwestorów, podała spółka.  "Oznacza to, że w ciągu pierwszych 6 dni trwania oferty udało się spółce uzyskać wiążące deklaracje

Cena emisyjna w ofercie publicznej TXM ustalona na 5 zł

publiczna obejmie do 4 mln akcji serii E spółki. "Emitent, na podstawie rekomendacji oferującego wydanej na podstawie wyników procesu budowy księgi popytu przeprowadzonego wśród wybranych inwestorów instytucjonalnych, ustalił cenę akcji oferowanych oferowanych w ramach oferty na poziomie 5,00 zł za

Rafako liczy na ok. 145-165 mln zł wpływów netto z oferty akcji serii K

Warszawa, 06.11.2017 (ISBnews) - Rafako liczy na pozyskanie wpływów netto z emisji akcji K w kwocie ok. 145-165 mln zł, podała spółka w prospekcie. Cenę emisyjną 42,5 mln akcji ustalono na 4 zł. Akcje oferowane są z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy - dzień prawa poboru

Polnord ustalił cenę emisyjną akcji serii T na 2,12 zł za sztukę

Warszawa, 17.12.2019 (ISBnews) - Cena emisyjna akcji serii T Polnordu została ustalona na 2,12 zł za sztukę, podała spółka Walory będą oferowane bez prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. "Rada nadzorcza spółki, działając na podstawie upoważnienia wyrażonego w § 3 ust. 1

W wezwaniu na BSC Drukarnia Opakowań zawarto transakcje na 3 662 227 akcji

komunikacie. Zapisy na sprzedaż akcji przyjmowane były od 12 lutego do 26 marca br. Inwestor strategiczny oferował 40,50 zł za każdą akcję polskiej firmy.  "Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, docelowo zamierzamy zwiększyć nasz udział w BSC Drukarnia Opakowań do 100%, wycofać akcje spółki z

Program motywac. 11 bit studios zakłada 156 mln zł zysku brutto w l. 2020-2023

kwartału 2020 roku pomniejszony o dyskonto w wysokości 5%; 6) Akcje oferowane w ramach programu motywacyjnego pochodzić będą z: a. 100 000 sztuk - warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki o akcje nowej emisji; b. 50 000 sztuk - akcje własne nabyte przez spółkę na rynku podstawowym Giełdy

Cena 16,4 mln akcji w ofercie X-Trade Brokers ustalona na 11,5 zł/ szt.

Warszawa, 27.04.2016 (ISBnews) - W ofercie X-Trade Brokers DM zostanie zaoferowanych łącznie 16 433 709 akcji oferowanych, w tym:  1 644 000 akcji zostanie zaoferowanych inwestorom indywidualnym, a 14 789 709 inwestorom instytucjonalnym. Ostateczna cena akcji oferowanych w obu transzach

PBKM ustalił cenę emisyjną akcji serii L na 58 zł za szt.

Warszawa, 10.12.2018 (ISBnews) - Zarząd Polskiego Banku Komórek Macierzystych (PBKM) ustalił cenę emisyjną akcji serii L, oferowanych w subskrypcji prywatnej na 58 zł za akcję, a liczbę oferowanych akcji na 918 728, podała spółka. "Zarząd […] ustalił cenę emisyjną akcji serii L w

H88 chce skupić do 80 tys. akcji R22 po 25 zł sztuka

2020 r., jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków zgromadzonych na kapitale rezerwowym H88, przeznaczonych na nabycie akcji. Oferowana cena zakupu akcji wynosi 25 zł za jedną akcję" - czytamy w ogłoszeniu. Podmiot pośredniczący w przeprowadzeniu i rozliczeniu ogłoszenia to mBank. Termin

CCC uplasowało 13,7 mln akcji nowej emisji i pozyskało 506,9 mln zł

Warszawa, 30.04.2020 (ISBnews) - CCC uplasowało wszystkie oferowane tj. 13,7 mln akcji nowej emisji, podała spółka. Cena emisyjna akcji została ustalona na 37 zł, co oznacza, że spółka pozyskała z emisji 506,9 mln zł. Nowe środki zostaną przeznaczone na wzmocnienie kapitału obrotowego spółki, w

Griffin Premium RE.. przydzielił w ofercie publicznej wszystkie akcje

Warszawa, 11.04.2017 (ISBnews) - Griffin Premium RE.. przydzielił w ofercie publicznej wszystkie 89 167 223 akcje oferowane, w tym 5 233 019 akcji oferowanych inwestorom indywidualnym, oraz 83 934 204 akcje oferowane inwestorom instytucjonalnym, podała spółka. Akcje istniejące były sprzedawane

Warunek w wezwaniu Immobile na akcje Atremu został spełniony

BM. Grupa Immobile ogłosiła w lutym wezwanie do sprzedaży akcji Atremu, w wyniku którego zamierza pozyskać nie mniej niż 6,09 mln akcji i nie więcej niż 7,34 mln akcji. Grupa oferowała pierwotnie 2,07 zł za akcję na okaziciela i 3,95 zł za akcję imienną. W kwietniu cena za akcję na okaziciela

OEX otrzymał oferty sprzedaży na łącznie 1,38 mln akcji, stopa alokacji 30,4%

rozliczenia oferty jest 4 grudnia 2019 r." - czytamy w komunikacie. Skup odbywa się w ramach ogłoszonej w połowie listopada oferty zakupu akcji spółki. Oferowana cena zakupu akcji wynosi 19 zł  za jedną akcję. Grupa OEX to jeden z wiodących na polskim rynku podmiotów na rynku outsourcingu

MCI Capital zaprosiło do sprzedaży do 1,81 mln akcji po 11 zł sztuka

Warszawa, 21.01.2020 (ISBnews) - MCI Capital zaprosiło do sprzedaży nie więcej niż 1 818 181 akcji spółki, które zamierza nabyć w celu ich umorzenia, podała spółka. Oferowana cena zakupu wynosi 11 zł za sztukę. "Przedmiotem skupu będzie nie więcej niż 1 818 181 akcji spółki. Cena ustalona

GPW zamierza uruchomić platformę handlu surowcami wtórnymi

Warszawa, 08.04.2020 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) planuje w tym roku rozpoczęcie "operacjonalizowania" koncepcji rynku odpadów, a jego podstawowym celem będzie oferowanie funkcji i usług dla tego rynku, podała spółka. "W 2020 planowane jest

Medicalgorithmics rozpoczął ofertę publiczną do 721 303 akcji serii G

jest skierowana, na zasadach określonych w zasadach subskrypcji, wyłącznie do inwestorów, którzy: a)zostali wskazani przez zarząd spółki, z zastrzeżeniem postanowień uchwały emisyjnej, do zaproszenia ich do uczestniczenia w procesie budowania księgi popytu na akcje oferowane z grona osób, które są

H88 nabędzie 80 tys. akcji R22, redukcja ofert sprzedaży wyniosła 99,39%

Warszawa, 01.07.2019 (ISBnews) - H88, spółka zależna R22, nabędzie 80 tys. akcji R22 w ramach programu skupu, podało R22. Średnia stopa redukcji złożonych ofert sprzedaży wyniosła ok. 99,39%. "W związku z realizacją programu skupu nabytych zostanie 80 000 akcji na okaziciela spółki, o

Cena akcji w ofercie publicznej Ten Square Games ustalona na 46 zł 

oferowanych w kwocie 46,0 zł  za jedną akcję oferowaną" - czytamy w komunikacie.  Cenę maksymalną dla jednej akcji wyznaczono na 48 zł. Oferta obejmuje 2 043 750 akcji stanowiących 28,1% kapitału spółki.  "Akcjonariusze sprzedający w porozumieniu z oferującym ustalili ostateczną

R22 przydzieliła wszystkie 5,2 mln akcji w ofercie publicznej

Warszawa, 21.12.2017 (ISBnews) - R22 przydzieliła wszystkie 5 201 596 akcji zwykłych, oferowanych w ramach oferty publicznej, w tym 1 701 596 akcji zwykłych na okaziciela oferowanych przez akcjonariuszy sprzedających, podała spółka. Wcześniej cena emisyjna akcji w ofercie publicznej R22 została

W ofercie akcji serii L PZ Cormay inwestorzy objęli 13,48 mln akcji

Warszawa, 22.09.2017 (ISBnews) - W ofercie akcji serii L PZ Cormay inwestorzy objęli 13,48 mln akcji, poinformowała spółka. PZ Cormay oferował 16,7 mln akcji. "Należycie subskrybowanych zostało 13 481 054 akcji serii L. Niezwłocznie po przydziale akcji serii L spółka poinformuje o jego

Cena emisyjna w ofercie Play Communications ustalona na 36 zł za akcję 

wartość oferty może mieć wartość 4,4 mld zł.  Oferta obejmuje maksymalną liczbę oferowanych akcji tj. 121 572 621 istniejących akcji zwykłych luksemburskiej spółki Play Communications S.A., należącej do Play Holdings 1 S.à r.l. będącej własnością i kontrolowanej przez spółki Tollerton

Kurs PDA Grupy R22 wzrósł o 1,6% na debiucie na rynku głównym GPW

4,51%. 21 grudnia br. R22 przydzieliła wszystkie 5 201 596 akcji zwykłych, oferowanych w ramach oferty publicznej, w tym 1 701 596 akcji zwykłych na okaziciela oferowanych przez akcjonariuszy sprzedających. Cena emisyjna akcji została ustalona na 17,5 zł za sztukę. Grupa R22 to holding spółek

Wikana zaprosiła do sprzedaży do 1,5 mln akcji po 1 zł sztuka

Warszawa, 19.09.2019 (ISBnews) - Wikana zaprosiła do sprzedaży nie więcej niż 1 500 000 akcji spółki, stanowiących nie więcej niż 7,5% kapitału zakładowego, które zamierza nabyć w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego, podała Wikana. Oferowana cena zakupu wynosi 1 zł za sztukę

PLL LOT wznowiły loty międzynarodowe, w wakacje będzie ponad 70 kierunków

zarządu ds. handlowych Michał Fijoł, cytowany w komunikacie. Po dodaniu nowych lotów dalekodystansowych, rozkład rejsów międzynarodowych LOT-u na lipiec i sierpień obejmie ponad 70 kierunków, z czego ponad 30 oferowanych w ramach akcji #LOTnaWakacje. Pełna siatka około 250 rejsów tygodniowo dostępna

Oferta OncoArendi Therapeutics warta do 66 mln zł rusza dziś

zł do 66 mln zł netto rozpoczęła się dziś publikacją prospektu. Pierwsza oferta publiczna akcji OncoArendi Therapeutics obejmuje łącznie nie mniej niż 500 000 i nie więcej niż 2 000 000 nowych akcji serii F. Zamiarem spółki jest pozyskanie z emisji akcji oferowanych od 53 mln zł do 66 mln zł netto

Dino Polska przydzieliło wszystkie akcje w ofercie publicznej

Warszawa, 14.04.2017 (ISBnews) - Akcjonariusz sprzedający Dino Polska przydzielił wszystkie tj. 48,04 mln akcji oferowanych w pierwotnej ofercie publicznej, podała spółka. Średnia stopa redukcji zapisów dokonanych przez inwestorów indywidualnych wyniosła 75%.  "Akcjonariusz

Polwax wyemituje ostatecznie 20,6 mln akcji serii E

Warszawa, 31.05.2019 (ISBnews) - Zarząd Polwaksu podjął uchwałę w sprawie rezygnacji z upoważnienia do określenia ostatecznej liczby oferowanych akcji nowej emisji, podała spółka. W efekcie Polwax zaoferuje łącznie 20,6 mln akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,05

Akcjonariusze Aplisensu zdecydowali o wypłacie 0,25 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 25.06.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze Aplisensu zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu 2,98 mln zł z zysku netto za 2019 r. na dywidendę, tj. o wypłacie 0,25 zł na akcję, podała spółka. "Zwyczajne walne zgromadzenie spółki [...] postanowiło, iż zysk netto spółki

KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Rafako dot. oferty 42,5 mln akcji serii K

Warszawa, 31.10.2017 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Rafako sporządzony na potrzeby oferty publicznej 42,5 mln akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 2 zł każda, oferowanych z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy

Zarząd Ergisu ocenił cenę akcji w wezwaniu jako godziwą

Warszawa, 17.10.2019 (ISBnews) - Zarząd Ergisu ocenił, że zaproponowana w wezwaniu do zapisywania się na akcje spółki cena na poziomie 3 zł za sztukę odzwierciedla wartość godziwą spółki, podał Ergis. "Cena akcji oferowana w wezwaniu wynosi 3 zł za każdą akcję spółki i nie jest niższa

BoomBit ma deklaracje objęcia wszystkich nowych akcji w IPO po cenie 19 zł/szt.

.) akcji oferowanych przez dotychczasowych akcjonariuszy. Oznacza to, że wartość oferty może wynieść do 35,2 mln zł (w tym emisja nowych akcji 24,7 mln zł), a kapitalizacja spółki w momencie debiutu na GPW może osiągnąć ok. 255 mln zł. "Dzięki dużemu zainteresowaniu ofertą pozyskamy środki

Cena emisyjna akcji PBKM ustalona na 47 zł, liczba walorów - na 1,2 mln szt.

Warszawa, 13.04.2016 (ISBnews) - Cena akcji oferowanych w ofercie publicznej Polskiego Banku Komórek Macierzystych (PBKM) ustalona została na 47 zł za akcję, a liczba akcji oferowanych na 1 200 000 szt., podała spółka. "Akcjonariusze sprzedający, na podstawie rekomendacji menadżerów oferty

T-Bull ustalił cenę emisyjną na 50zł i liczbę na akcji w ofercie na 40 tys.

Warszawa, 13.07.2018 (ISBnews) - T-Bull ustalił ostateczną cenę emisyjną akcji serii F na 50,00 zł i ostateczną liczbę oferowanych akcji serii F na 40 tys. sztuk, podała spółka  „[...]w tym 21 103 nowych Akcji dla inwestorów indywidualnych i 18 897 nowych akcji dla

Benefit Systems ustalił cenę emisyjną akcji serii F na 1 035 zł za sztukę

. zawartej przez spółkę z Pekao Investment Banking S.A. oraz Wood & Company Financial Services, a.s. Spółka Akcyjna, Oddział w Polsce. Strony określiły w aneksie cenowym cenę emisyjną akcji serii F, cenę sprzedaży akcji własnych, liczbę oferowanych do objęcia akcji serii F oraz liczbę oferowanych do nabycia

Rafako zakończyło emisję 42,5 mln akcji serii K

Warszawa, 30.11.2017 (ISBnews) - Rafako zakończyło emisję akcji serii K, poinformowała spółka. Uplasowano 42,5 mln akcji o wartości nominalnej 2 zł każda, oferowanych z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dodano. "Należycie subskrybowanych i opłaconych zostało 42,5 mln

Akcjonariusze Aplisensu zdecydują 25 VI o 0,25 zł dywidendy na akcję za 2019 r.

Warszawa, 28.05.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze Aplisensu zdecydują o przeznaczeniu 2,98 mln zł zysku netto za 2019 r. na dywidendę, tj. o wypłacie 0,25 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 25 czerwca. "Zwyczajne walne zgromadzenie Aplisens S.A., po

Starward Industries uplasowała wszystkie akcje serii H, pozyskała 2,99 mln zł

Warszawa, 23.12.2019 (ISBnews) - Starward Industries uplasowała wszystkie oferowane akcje serii H, pozyskując blisko 3 mln zł, podała spółka. Zamierza zadebiutować na rynku NewConnect w II kwartale 2020 r. Developer oferował inwestorom 73 005 akcji serii H w cenie 41 zł za sztukę

NanoGroup zaoferuje ostatecznie 880 tys. nowych akcji w IPO po 4,75 zł/szt.

Warszawa, 27.10.2017 (ISBnews) - Cena emisyjna akcji oferowanych w pierwotnej ofercie publicznej akcji (IPO) NanoGroup została ustalona na 4,75 zł za sztukę, podała spółka. Ostatecznie zostanie zaoferowanych 880 000 akcji nowej emisji wobec pierwotnych planów emisji do 8,8 mln nowych

Oferta do 2,82 mln akcji BoomBit od 9 IV, debiut na GPW - w I poł. maja (aktual)

B są akcjami na okaziciela. Akcje serii C oferowane są inwestorom w dwóch transzach: transzy inwestorów indywidualnych oraz transzy inwestorów instytucjonalnych. Akcje serii B oferowane są inwestorom w transzy inwestorów Instytucjonalnych, podano także. Na 8 kwietnia zaplanowano publikację ceny