akcje obligacje porównanie

Obroty na rynku głównym GPW wzrosły o 65,1% r/r do 26,72 mld zł w czerwcu

19 sesji rok wcześniej. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest

NBP: Fundusze PE mogą odegrać ważną rolę w finansowaniu startupów

leasing (56 mld zł wobec 49,2 mld zł w 2016 r.), a kolejnym - emisja długoterminowych obligacji na rynku krajowym (21,8 mld zł wobec 21,7 mld zł w 2016 r.). Środki z funduszy PE znalazły się na trzecim miejscu (21,8 mld zł wobec 21,7 mld zł w 2016 r.), zaś emisja akcji na rynkach GPW - na czwartym (3,3

Akcjonariusze GPW zdecydowali o wypłacie 3,18 zł dywidendy na akcję za 2018 r. 

2018 r. wyniósł 151,93 mln zł wobec 71,68 mln zł zysku rok wcześniej. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i

Przegląd informacji ze spółek

budowlane z wydajnością tylko o ok. 5-20% niższą w porównaniu do sytuacji sprzed pandemii, wynika z raportu "Sektor budownictwa w obliczu COVID-19", przygotowanego przez Polski Związek Pracodawców Budownictwa (PZPB). PCC Exol - zgodnie z harmonogramem emisji obligacji serii C1 emitowanych w

Obroty na rynku głównym GPW wzrosły o 59,5% r/r do 26 mld zł w marcu

mln zł). W marcu 2020 r. na GPW odbyło się 22 sesji giełdowych w porównaniu do 21 sesji rok wcześniej. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów

Obroty na rynku głównym GPW spadły o 8,8% r/r do 16,2 mld zł w czerwcu

porównaniu do 21 sesji rok wcześniej. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r

NBP: Banki będą zwiększać udział instr. z Tier II, hybrydowych w fund. własnych

portfelach banków komercyjnych. W przeciwnym kierunku oddziaływało umorzenie akcji i instrumentów dłużnych banków przekształcanych w oddziały, amortyzacja części składników funduszy własnych w związku ze zbliżającymi się terminami zapadalności obligacji i pożyczek podporządkowanych w kapitale Tier II oraz

Obroty na rynku głównym GPW spadły o 7,5% r/r do 14 mld zł w grudniu

. zadebiutowały obligacje miasta Koszalin (wartość oferty 35 mln zł). W grudniu 2019 r. na GPW odbyło się 18 sesji giełdowych w porównaniu do 17 sesji rok wcześniej. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych

Skarbiec Holding miał 14,34 mln zł zysku netto w I-III kw. r.obr. 2019/2020

zarządzaniem Skarbiec TFI sięgała niemal 2,7 mld zł, w tym aktywa funduszy pieniężnych, obligacji i aktywów niefinansowych zarządzanych przez Skarbiec TFI wynosiły ok. 1,4 mld zł, a aktywa funduszy akcji, mieszanych i alternatywnych - ok. 1,3 mld zł, podano w komunikacie. Według stanu na 31 marca 2020 r

Obroty na rynku głównym GPW spadły o 3,8% r/r do 16,9 mld zł w maju

zagranicznych notowanych na Głównym Rynku sięgnęła na koniec maja 2019 roku 1 182,4 mld zł (275,5 mld euro), wskazano również. W maju 2019 r. na GPW odbyło się 21 sesji giełdowych, w porównaniu do 20 sesji rok wcześniej. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także

Misselling, czyli naciąganie. Jak się nie dać oszukać instytucjom finansowym

Misselling, czyli naciąganie. Jak się nie dać oszukać instytucjom finansowym

wiedzy na temat kupowanych obligacji, akcji, robionych lokat czy branych pożyczek. Po piąte: umowy na zakup powinny być napisane językiem zrozumiałym dla laika. I trzeba je dokładnie czytać przed podpisaniem. Tu też nie można klienta popędzać. Pewnie to truizm, ale tak naprawdę przeczytanie i

Buwog uplasował obligacje zamienne na akcje o wartości 300 mln euro

obligacje nie są oprocentowane; początkowa premia konwersji została ustalona na 35% powyżej ceny referencyjnej akcji wynoszącej 23,2592 euro, w porównaniu do początkowej ceny konwersji 31,4 euro" - czytamy w komunikacie. Dziś rano spółka podała, że zarząd Buwog w porozumieniu z radą nadzorczą

Obroty na rynku głównym GPW spadły o 8,2% r/r do 18,7 mld zł w styczniu

NewConnect w styczniu 2020 r. zadebiutowały akcje spółek Plantwear (wartość oferty 1,5 mln zł) i Drageus Games (wartość oferty 1,18 mln zł). W styczniu 2020 r. na GPW odbyło się 21 sesji giełdowych w porównaniu do 22 sesji rok wcześniej. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów

Obroty na rynku głównym GPW spadły o 14,7% r/r do 15,39 mld zł w listopadzie

(wartość oferty 16 mln zł). W listopadzie 2019 r. na GPW odbyło się 19 sesji giełdowych w porównaniu do 20 sesji rok wcześniej. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek

Przegląd informacji ze spółek

akcje i przejęcie przez wierzycieli zastawu na 2,26 mln akcji, wynika z komunikatu spółki. Skonsolidowany zysk operacyjny Stalproduktu wyniósł 21,7 mln zł w IV kwartale 2019 r., w porównaniu do 57,9 mln zł, stanowiących średnią wyników z IV kwartału 2017 i 2018 roku, podała spółka, prezentując

Przegląd informacji ze spółek

celu sfinansowania nabycia akcji własnych spółki, wynika z podjętych uchwał. Klienci Banku Millennium mogą zlecać w serwisie internetowym Millenet przelewy ze swoich kont w kolejnych dwóch bankach, poinformował bank. Do usługi zostały dołączone rachunki prowadzone w bankach ING i Santander. Groclin

GPW miała 37,14 mln zł zysku netto, 44,79 mln zł zysku EBIT w IV kw. 2018 r.

mln zł rok wcześniej. Wynik z działalności operacyjnej w 2018 r. sięgnął 170,2 mln zł w porównaniu do 186,5 mln zł w 2017 r. EBITDA osiągnęła 202 mln zł, tj. o 6% mniej wobec 2017 r. "Na wyniki finansowe Grupy GPW wpłynęły m.in. przychody finansowe ze sprzedaży akcji spółki stowarzyszonej

GPW: Udział inwestorów indywidualnych na głównym rynku wyniósł 12% r/r w 2019 r.

% obrotów (wzrost o 3 pkt proc. r/r), podała giełda. "W 2019 r. na głównym rynku akcji GPW to inwestorzy zagraniczni mieli największy udział w obrocie. Wyniósł on 63%, o 4 pkt proc. więcej w porównaniu z poprzednim rokiem. W II półroczu 2019 r. inwestorzy zagraniczni odpowiadali za 66% obrotów, o 5

MCI Capital miał 45,23 mln zł zysku netto, 45,85 mln zł EBIT w III kw. 2019 r.

zł w III kw. 2019 r. wobec 25,68 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. 2019 r. spółka miała 60,45 mln zł zysku netto w porównaniu z 45,22 mln zł zysku rok wcześniej, przy zyskach z inwestycji w wysokości 71,61 mln zł w porównaniu z 90,66 mln zł rok wcześniej. Zrealizowany wynik spowodował wzrost

Ministerstwo Finansów na większą skalę wchodzi do gry o nasze pieniądze. Od dziś oferuje obligacje trzymiesięczne

Ministerstwo Finansów na większą skalę wchodzi do gry o nasze pieniądze. Od dziś oferuje obligacje trzymiesięczne

Dlaczego to może być ważne wydarzenie dla naszych kieszeni? Proponowane przez rząd oprocentowanie trudno przecież uznać za hit sezonu, 1,5 proc. to znacznie mniej niż oprocentowanie innych obligacji oferowanych obecnie przez skarb państwa. Dla porównania: za dwuletnie obligacje w październiku rząd

Przegląd informacji ze spółek

jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 2,3 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zwyczajne walne zgromadzenie Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy z zysku za 2019 rok w wysokości 2,6 zł na akcję, tj. w łącznej kwocie do 32,81 mln zł, podała spółka

Obroty na rynku głównym GPW wzrosły o 12,1% r/r do 16,8 mld zł w lipcu

(263,9 mld euro).   Na NewConnect w lipcu 2019 r. zadebiutowała spółka DB Energy (oferta publiczna o wartości 3,25 mln zł). W lipcu 2019 r. na GPW odbyły się 23 sesje giełdowe, w porównaniu do 22 sesji rok wcześniej.  GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów

Inwestorzy na GPW w dobrych nastrojach, ale niepewność będzie rosła

gospodarek świata do quasinormalnej aktywności. Kluczowe są notowania w USA, bo to one dyktują nastroje w Warszawie. Nastroje inwestorów poprawiły amerykańska Rezerwa Federalna i Bank Japonii. Fed rozszerzyła program pożyczek dla największych firm w wysokości 750 mld USD pod zastaw obligacji korporacyjnych

Obroty na rynku głównym GPW spadły o 17,9% r/r do 18 mld zł w listopadzie

Catalyst w listopadzie tego roku zadebiutowały obligacje firmy JHM Development o wartości 10,5 mln zł. W listopadzie 2018 r. na GPW odbyło się 20 sesji giełdowych, w porównaniu do 21 sesji rok wcześniej. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek

Quercus TFI miało 2,73 mln zł zysku netto, 3,14 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020

wyprzedaż akcji i niektórych innych instrumentów finansowych o niespotykanej od lat skali. Wpłynęło to na spadek wartości tych instrumentów i w konsekwencji spadek wartości jednostek uczestnictwa /certyfikatów inwestycyjnych. Klienci w większej niż dotychczas skali wycofywali się z inwestycji w fundusze

Obroty na rynku głównym GPW spadła o 22,6% r/r do 16,53 mld zł w październiku

Instalacyjnych Ekopark (oferta prywatna o wartości 1 001 000 zł). Na rynku Catalyst w październiku zadebiutowały obligacje firmy Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex o wartości 20 mln zł. W październiku 2018 r. na GPW odbyły się 23 sesje giełdowe, w porównaniu do 22 sesji rok wcześniej. GPW prowadzi rynek

Obroty na rynku głównym GPW spadły o 32,1% r/r do 17,1 mld zł we wrześniu

odbyły się 21 sesje giełdowe, w porównaniu do 20 sesji rok wcześniej, podsumowano. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych

MCI miał 11,27 mln zł straty netto w II kw. 2019 r.

. 2019 r. wobec 4,59 mln zł zysku rok wcześniej. W I-II kw. 2019 r. spółka miała 15,22 mln zł zysku netto w porównaniu z 56,32 mln zł zysku rok wcześniej, przy zysku z inwestycji w wysokości 24,77 mln zł w porównaniu z 64,98 mln zł rok wcześniej. W pierwszym półroczu 2019 r. NAV na akcję na koniec

Obroty na rynku głównym GPW spadły o 4,6% r/r do 16,4 mld zł w sierpniu

2019 r. na GPW odbyły się 21 sesje giełdowe, w porównaniu do 22 sesji rok wcześniej. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji

Bank Handlowy miał 113,67 mln zł zysku netto, 51,98 mld zł aktywów w III kw.2019

początku roku zwiększył się o 16%, wskazała także instytucja. "Bank z sukcesem rozwija też bankowość prywatną. Liczba klientów tej linii biznesu była 22% wyższa niż rok wcześniej, między innymi dzięki inicjatywom, takim jak wsparcie klienta w inwestowaniu na światowych rynkach obligacji i akcji oraz

Brexit. Ubezpieczenie naszego długu skoczyło w górę

Inwestorzy zagraniczni, którzy pożyczyli Polsce prawie 500 mld zł, np. kupując emitowane przez kolejne rządy obligacje, surowo ocenili skutki, jakie może przynieść naszej gospodarce opuszczenie Unii przez Wielką Brytanię. Runęły ceny polskich akcji oraz kurs złotego do euro, dolara i franka. Ale

Przegląd informacji ze spółek

Większość obligatariuszy posiadających obligacje wyemitowane przez Rottneros AB zgodzili się na wypłatę przez nią dodatkowej dywidendy, podało Arctic Paper, które posiada 51,27% udziału w akcjach i w ogóle głosów Rottneros AB. Grupa Lokum Deweloper sprzedała 64 lokale w III kwartale 2019 roku w

Fitch podniósł długoterminowy rating krajowy obligacji przych. GAiT do AA+(pol)

pozytywnej na stabilną. "W opinii Fitch, między spółką i programem obligacji przychodowych a miastem Gdańsk (A-/stabilna) występuje związek kredytowy. Dzisiejsze akcje ratingowe dotyczące ratingów krajowych spółki i ratingów dla programu oraz emisji obligacji przychodowych dostosowują ich ratingi do

BOŚ Bank miał 17,83 mln zł zysku netto, 19,55 mld zł aktywów w II kw. 2018 r.

97,21 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 25,15 mln zł wobec 25,72 mln zł rok wcześniej. "Grupa BOŚ S.A. wypracowała w II kwartale 2018 roku zysk netto w wysokości 17,8 mln zł, tj. wyższy o 9,1% w porównaniu do wyniku osiągniętego w I kwartale 2018 roku. Grupa BOŚ S.A

Best chce od Kredyt Inkaso informacji nt. obciążenia majątku spółki

Warszawa, 30.05.2019 (ISBnews) - Zarząd Best jest głęboko zaniepokojony przebiegiem obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Kredyt Inkaso, podał Best. Obawia się bowiem obciążenia zabezpieczeniem dla obligacji całego majątku Kredyt Inkaso, w istocie stanowiącego przedsiębiorstwo spółki lub

Morawiecki interweniuje w Komisji Europejskiej w sprawie "tarczy finansowej"

pracowników, z obrotem przekraczającym 50 mln euro (lub sumą bilansową 43 mln euro). O wsparcie mogą ubiegać się tylko ci, którzy odnotowali spadek przychodów ze sprzedaży o co najmniej 25 proc. w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 (w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego

Obroty na rynku głównym GPW wzrosły o 28,7% r/r do 25,17 mld zł we wrześniu

wcześniej. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną

GPW zachęca do emisji na Catalyst obligacji długoterminowych o stałym kuponie

mld euro, co stanowi aż 48,6% wszystkich transakcji zawieranych w tym okresie w regionie CEE. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji

Przegląd prasy

USA --Platforma internetowej sprzedaży samochodów PKO BP Automarket startuje dzisiaj Gazeta Wyborcza --Ceny najmu w wielu miastach spadły już o 15-20% w porównaniu z okresem przed pandemią ISBnews --Zyska, MK: Projekt ustawy o morskiej energ. wiatrowej wróci do uzgodnień 6 VII

GPW miała 41,12 mln zł zysku netto, 47,02 mln zł zysku EBIT w III kw. 2019 r.

I-III kw. 2019 r. wyniósł 108,24 mln zł wobec 138,21 mln zł zysku rok wcześniej. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji

Bumech miał 2,99 mln zł straty netto, 3,34 mln zł straty EBIT w III kw. 2019 r.

wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 16,75 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 20,36 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. 2019 r. spółka miała 1,81 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 19,73 mln zł straty rok wcześniej, przy

GPW miała 11,2 mln zł zysku netto, 31,73 mln zł zysku EBIT w IV kw. 2019 r.

dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie

Obroty na rynku głównym GPW wzrosły o 4,6% r/r do 20,3 mld zł w styczniu

Warszawa, 01.02.2019 (ISBnews) - Łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku GPW wyniosła 20,3 mld zł w styczniu 2019 r., czyli o 4,6% więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej, podała spółka. "Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wzrosła w styczniu 2019 r. o 3,9% rdr

WIG20 najniżej od 2009 roku, inwestorzy panikują

Warszawa, 17.03.2020 (ISBnews/ CMC Markets) - Wczoraj WIG20 był wyceniany w okolicy dołków z czasów wielkiego krachu lat 2008-09. Po fatalnym dla wiodących rynków akcji na świecie poniedziałku, dziś inwestorzy mogą liczyć na stabilizację sytuacji. Dla notowań na GPW kluczową postacią może

Przegląd informacji ze spółek

Akcjonariusze Ulma Construccion Polska zdecydują na walnym zgromadzeniu, zwołanym na 6 maja br. o podziale zysku netto za rok obrotowy 2019 w kwocie 43 499 480,39 zł, przeznaczając na wypłatę dywidendy kwotę 13 664 643,2 zł (kwota dywidendy brutto na jedną akcję wyniesie 2,6 zł) oraz

Analizy Online: Aktywa TFI wzrosły m/m do 257,72 mld zł w kwietniu

Warszawa, 14.05.2019 (ISBnews) - Wartość aktywów krajowych funduszy inwestycyjnych nieznacznie wzrosła - o 0,04 mld zł w porównaniu z poprzednim miesiącem do 257,72 mld zł na koniec kwietnia, podały Analizy Online oraz Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA). Wzrost to efekt

Aktywa Skarbiec TFI spadły m/m do 16 205,3 mln zł na koniec października

październiku przekroczyły 3,96 mld zł, co oznacza wzrost o 26% w porównaniu z końcem 2016 r., podała spółka.  "Na powyższą sumę aktywów składają się: Fundusze aktywów finansowych i niefinansowych skierowane do szerokiego grona inwestorów (Subfundusze wydzielone w ramach funduszy Skarbiec FIO i

Przegląd informacji ze spółek

br., podała spółka. Acciona Construcción zdecydowała o nabyciu akcji Mostostalu Warszawa w wezwaniu mimo niespełnienia się warunku złożenia zapisów na co najmniej 3 181 267 akcji w I etapie wezwania, podała spółka. Zapisy na pierwszą emisję obligacji publicznych serii AJ1 w ramach VI Programu

Przegląd informacji ze spółek

MCI Capital poinformowało o wcześniejszej spłacie obligacji serii P o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 37 mln zł. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) - spółka zależna Polskiej Grupy Energetycznej - (PGE) zawarła umowę z konsorcjum General Electric Global Services GmbH

PCM odstąpił od dotychczasowej polityki dywidendowej

finansowania działalności operacyjnej, podano także. "Wobec niższego wyniku netto osiągniętego przez grupę kapitałową spółki w roku 2018 w porównaniu z wynikami osiągniętymi w poprzednich latach oraz utrzymującego się słabego sentymentu rynków finansowych dla programów emisji obligacji korporacyjnych

Energa i jej obligatariusze porozumieli się ws.zmiany warunków emisji obligacji

., marży odsetkowej do poziomu 1,70% w skali roku ponad 3-miesięczną stopę WIBOR w porównaniu do dotychczasowego poziomu w wysokości 1,50%  w skali roku. "Zmiana warunków emisji obligacji zabezpiecza interesy spółki, ponieważ przy obliczaniu wskaźnika dźwigni finansowej nie będą uwzględniane

Sygnity miało 4,55 mln zł zysku netto w III kw. r. fin. 2018/2019

najistotniejszych elementów restrukturyzacji było także uzyskanie porozumienia z wierzycielami. Było to m.in. możliwe dzięki wykupowi obligacji, który przeprowadziliśmy ze środków pozyskanych z emisji akcji. Obecnie struktura naszego bilansu jest 'zdrowa', a spółka bez problemu na bieżąco obsługuje zadłużenie

Inwestorzy na GPW w oczekiwaniu na kontynuację wzrostów

przez obniżki stóp procentowych, atrakcyjność rynków akcyjnych, mierzona stopami dywidend w porównaniu do rentowności 10-letnich obligacji w USA, jest najwyższa od 80 lat. Gdyby amerykańskie indeksy kierowały się nadal w górę, to wspomniane krótkie pozycje, a dokładniej ich zamykanie, może przyczynić

Przegląd informacji ze spółek

wzrost o 8,5% w stosunku do września br. W porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła także praca przewozowa wykonana przez grupę: wyniosła 2,2 mld tkm (+11%), podał przewoźnik. APS Energia wstrzymuje się z realizacją planowanego wcześniej skupu akcji w związku z zapotrzebowaniem na kapitał obrotowy i

Vantage Dev. przydzielił obligacje z dwóch emisji o łącznej wartości 65 mln zł

Warszawa, 12.12.2016 (ISBnews) - Vantage Development przydzielił w trybie oferty prywatnej 500 tys. obligacji na okaziciela serii O o łącznej wartości nominalnej 50 mln zł oraz 150 tys. obligacji serii O1 o łącznej wartości nominalnej 15 mln zł, poinformowała spółka. Obligacje

Przegląd informacji ze spółek

obligacji serii FA wyniesie 22 mln zł. Zarządzający funduszami akcji zagranicznych w Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych stawiają sobie za cel poszukiwanie nieodkrytych jeszcze przez rynek innowacyjnych firm. Poszukują spółek, które będą w stanie rozwijać się w tempie kilkudziesięciu procent

GPW celuje w podwojenie liczby debiutów na rynku głównym i NewConnect do 2020

rocznie. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną

Aktywa Skarbiec TFI wzrosły m/m do 16,66 mld zł na koniec marca

. Nadal większym zainteresowaniem cieszą się rozwiązanie bezpieczne, tj. pieniężne, obligacji i aktywów niefinansowych – ich aktywa na koniec marca wzrosły o 14,2% YTD i 5,5% m/m. Wartość aktywów funduszy akcji, mieszanych i alternatywnych spadła w marcu o 2,6% w porównaniu do poprzedniego miesiąca

Akcja kredytowa PKO BP wzrosła o 8,6% r/r do 246,3 mld zł w I kw. 

ulokowali w obligacjach oszczędnościowych Skarbu Państwa 30,6 mld zł, czyli o ponad 50% więcej r/r. W kwietniu miesięczna sprzedaż osiągnęła rekordowy poziom 5,4 mld zł, podano także. W I kwartale 2020 roku grupa kapitałowa zachowała wysoki udział w rynku kredytów i oszczędności na poziomie odpowiednio

Societe Generale został nowym emitentem certyfikatów strukturyzowanych na GPW

rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie. (ISBnews)

Elektrobudowa obniżyła cele dot. przychodów, EBITDA na 2019, odwołała - na 2020

wyniosą w 2020 r. 728 mln zł, a wynik EBITDA sięgnie 9 mln zł. "Jednocześnie spółka wskazuje, że jej intencją pozostaje pozyskanie środków finansowych w formule obejmującej emisję akcji serii F, emisję obligacji zabezpieczonych oraz udostępnienie nowych limitów gwarancyjnych przez instytucje

FKD miała 0,65 mln zł straty netto, 0,14 mln zł zysku EBIT w IV kw. 2018 r.

przychody ze sprzedaży sięgnęły 0,98 mln zł w IV kw. 2018 r. wobec 7,53 mln zł rok wcześniej. W I-IV kw. 2018 r. spółka miała 0,52 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 4,81 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 16,98 mln zł w porównaniu z 18,89 mln zł rok

Cognor miał 16,03 mln zł zysku netto, 50,96 mln zł EBIT w II kw. 2018 r.

obligacje refinansować, a którego nie mogliśmy wykorzystać z powodu niewystarczających wpływów z ubiegłorocznej emisji akcji" – dodał Zoła. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 535,7 mln zł w II kw. 2018 r. wobec 411,22 mln zł rok wcześniej. Jeśli chodzi o przepływy gotówkowe

Echo miało 31,27 mln zł zysku netto, 69,48 mln zł zysku EBIT w III kw. 2018 r.

zgromadzone 522 mln zł. Kilka tygodni temu uplasowaliśmy wśród inwestorów indywidualnych pięcioletnie obligacje o wartości 50 mln zł. W listopadzie sprzedaliśmy pozostałe akcje EPP. Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR) z akcji EPP wynosiła około 15%, licząc z dywidendami. Mamy komfortową sytuację gotówkową, która w

Obroty na rynku głównym GPW spadły o 15,1% r/r do 15,1 mld zł w grudniu

prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na

Aktywa pod zarządzaniem Skarbiec TFI spadły m/m nieznacznie w lutym

, mieszanych i alternatywne jak grupy funduszy pieniężnych, obligacji i aktywów niefinansowych utrzymały podobne poziomy aktywów do notowanych na koniec poprzedniego - zmiany analogicznie +0,01% i - 0,07% m/m" - czytamy w komunikacie. Aktywa funduszy akcji, mieszanych i alternatywnych zarządzanych przez

KNF: Wynik netto domów maklerskich spadł o 82,2% r/r do 27,7 mln zł w 2019 r. 

finansowymi przeznaczonymi do obrotu, pozwoliły na wygenerowanie zysku netto sektora domów maklerskich w wysokości 27,7 mln zł.  "Wśród 37 domów maklerskich prowadzących działalność w 2019 r. 23 podmioty osiągnęły zysk, a 14 poniosło stratę. Dla porównania w 2018 r. zysk netto osiągnęło 28 domów

Przegląd informacji ze spółek

Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR) w związku z rozważaniem przez EBOR nabycia obligacji, które mogą zostać wyemitowane przez spółkę w ramach pierwszej emisji obligacji o łącznej maksymalnej wartości nominalnej 2 mld zł, podała spółka. Do pełnienia funkcji członków zarządu PZ Cormay kolejnej

ZBP/GPW: 27% Polaków nie ma jakiejkolwiek wiedzy nt. działania giełdy

inwestycyjnych. Wśród tych najczęściej rozpoznawanych ankietowani wskazali na akcje (78%) i obligacje (51%). Osoby z wykształceniem wyższym i mieszkańcy dużych miast są lepiej zorientowani w tym obszarze, choć z drugiej strony aż 66% mieszkańców wsi deklaruje, że zna pojęcie "akcje" i "obligacja

GPW miała 42,55 mln zł zysku netto, 48,17 mln zł zysku EBIT w II kw. 2019 r.

zysk netto w I poł. 2019 r. wyniósł 95,06 mln zł wobec 123,56 mln zł zysku rok wcześniej. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji

Zysk netto GPW wzrósł r/r do 41,93 mln zł w II kw. 2017 r.

porównaniu z 58,62 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 178,67 mln zł w porównaniu z 155,49 mln zł rok wcześniej. W I półroczu 2017 r. EBITDA Grupy GPW wyniosła 102,9 mln zł, co oznacza wzrost o 18,7 mln zł w stosunku do 84,2 mln zł osiągniętych w I półroczu 2016 roku

Atal przekazał 1668 lokali w I-III kw. br., o 32% więcej r/r

Warszawa, 20.10.2017 (ISBnews) - Atal po 9 miesiącach 2017 roku przekazał 1 668 lokali, w porównaniu do 1 260 rok wcześniej, poinformowała spółka. Oznacza to wzrost o ponad 32% r/r. "Atal na tle branży deweloperskiej wyróżnia się bardzo dobrymi wskaźnikami ekonomicznymi. Rynek docenia

Prezes LPP: Chcemy zwiększać dywidendę zgodnie z przyjętą polityką o 10% rocznie

finansowo. To daje nam bezpieczeństwo nawet przy najgorszych scenariuszach, po to, żeby nie zdarzył się jakiś kolejny kryzys, w którym zmuszeni bylibyśmy do emisji obligacji zamiennych na akcje.  Moim zadaniem jest dbać o długofalowe bezpieczeństwo finansowe tej firmy i dawać zyski wszystkim, którzy w

Przegląd informacji ze spółek

zawiesiły realizację transakcji sprzedaży nieruchomości w Gorzyczkach na rzecz spółki NICRE za 4 mln zł netto, w związku z dokonaniem przez kupującego płatności wyłącznie części umownego zadatku, podała spółka. Akcjonariusze Komputronika zdecydują o emisji obligacji zamiennych na akcje serii G o

Przegląd informacji ze spółek

kapitałowa PKN Orlen osiągnęła w 2018 roku najwyższą w historii sprzedaż asfaltu, na poziomie 1,45 mln ton, co oznacza wzrost o 3% w porównaniu do rekordu z poprzedniego roku, podała spółka. Echo Investment zamierza rozpocząć 18 lutego 2019 r. ofertę publiczną do 250 tys. obligacji serii J oraz do 150

BOŚ: Współczynniki kapitałowe poprawiły się dzięki restrukturyzacji bilansu

data wykupu obligacji własnych na kwotę 200 mln zł. "Bank konsekwentnie redukuje koszty funkcjonowania. Ogólne koszty administracyjne Grupy BOŚ w pierwszym kwartale 2018 r. Grupy BOŚ wyniosły 100 mln zł i były o 10% niższe w porównaniu z analogicznym okresem 2017 r." - czytamy dalej

PFR: Tarcza finansowa zapewni subwencje dla ponad 670 tys. przedsiębiorstw

Warszawa, 08.04.2020 (ISBnews) - Zapowiedziana dziś tarcza finansowa zostanie skierowana do ponad 670 tys. polskich przedsiębiorstw, poinformował Polski Fundusz Rozwoju (PFR). Według dzisiejszych zapowiedzi, PFR będzie emitował obligacje gwarantowane przez Skarb Państwa na finansowanie

Zysk Grupy Skarbiec wzrósł o 112% r/r w I-IX 2019 dzięki m.in. funduszom zagr.

portfele akcji spółek zagranicznych, poinformowała Anna Milewska, prezes Skarbiec Holding i Skarbiec TFI w rozmowie z ISBnews.TV. Za III kw. kalendarzowe 2019 r. skonsolidowany wynik netto Skarbiec Holding wyniósł 28,1 mln zł, wobec 13,3 mln zł za ten sam okres 2018 roku. Dla porównania wynik netto Grupy

5 rzeczy, które warto wiedzieć o obligacjach Orlenu

. rocznie. Z jednej strony to bardzo nisko, jeżeli to oprocentowanie porównamy z innymi ofertami obligacji korporacyjnych notowanych już na rynku Catalyst - handluje się na nim wyemitowanymi już przez spółki papierami dłużnymi. Oferta Orlenu jest najtańsza i poniżej średniej dla obligacji korporacyjnych

Cognor Holding złożył KNF prospekt dot. oferty publicznej akcji

banków pismo obejmujące zobowiązanie do udzielenia finansowania bankowego na ten sam cel w wysokości 50 mln euro. Oprocentowanie kredytu oparte jest na stawce WIBOR lub EURIBOR plus marża na poziomie rynkowym dla tego typu transakcji. Dla porównania, obecne oprocentowanie obligacji, które mają zostać

Przegląd informacji ze spółek

jest partnerem VAC w tym projekcie. Portfel zamówień Grupy Asseco na 2019 rok na poziomie przychodów wynosi obecnie 6,2 mld zł i jest o 14% wyższy w porównaniu do backlogu prezentowanego w marcu 2018 roku, podała spółka. Wirtualna Polska Holding nie wyklucza dalszych akwizycji zarówno w Polsce, jak

BOŚ ocenia, że zysk netto na poziomie 180 mln zł netto w 2021 r. jest realny 

się. Powiedziałbym, że to będzie nie mniej niż 180 mln zł" - powiedział Garbarczyk podczas konferencji prasowej. W I poł. 2019 r. bank miał 44,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 34,18 mln zł zysku rok wcześniej. Jak poinformował dyrektor departamentu kontrolingu i

Przegląd informacji ze spółek

kwartale 2019 roku poziom marży downstream koncernu będzie niższy od średniej za 2018 rok, podała spółka. Nakłady inwestycyjne PKN Orlen wyniosły 3,1 mld zł w I-III kw. 2019 roku w porównaniu do 2,9 mld zł rok wcześniej, podała spółka. Miraculum uchwaliło emisję 1,5 mln obligacji zamiennych

Generali Investments TFI: Złoto pozostanie atrakcyjną inwestycją w 2020 r. 

gospodarcze. Inwestycja w złoto chroni kapitał przed inflacją, jest także odwrotnie skorelowana z rynkiem akcji. Niskie lub ujemne środowisko stóp procentowych powoduje, że obligacje płacą niskie, nieatrakcyjne odsetki. Mała opłacalność inwestowania w obligacje czy trzymania kapitału na lokatach bankowych

Przegląd prasy

bilety tańsze o połowę w porównaniu z InterCity i wyższy komfort -- W  2018 r. spadł ruch i obroty generowane przez centra handlowe  Parkiet  -- Dziś ruszają nowe indeksy makrosektorowe, a wśród nich WIG. Games -- Efekty afery GetBacku powoli zacierają się  w wycenach

Copernicus Capital TFI zmienił politykę subfunduszy, rozwija sieć dystrybucji

statutem w 66% są zorientowane na inwestycje za granicą. Subfundusz Best Brands (dawniej Akcji), lokujący aktywa głównie w akcje znanych i stabilnych światowych spółek, zakłada ich selekcję na podstawie kryteriów, takich jak siła biznesu, rozpoznawalność i renoma marki, czy silna pozycja w branży. Z

Zapisy na akcje Cognoru potrwają od 13 do 17 października br.

Warszawa, 05.10.2017 (ISBnews) - Zapisy na akcje emisji nr 11 Cognoru będą trwały od 13 do 17 października, podano w prospekcie emisyjnym. Celem spółki jest pozyskanie od 90 do 101 mln zł w związku z planami restrukturyzacji zadłużenia poprzez wykup obligacji.  Zgodnie z obowiązującym

Aktywa Skarbiec TFI spadły m/m do 18,4 mld zł na koniec maja

Funduszy Akcji SFIO oraz funduszy inwestycyjnych zamkniętych), w tym: a) fundusze akcji, mieszane i alternatywne: 1 876,7 mln zł b) fundusze pieniężne, obligacji i aktywów niefinansowych: 1 980,7 mln zł łącznie: 3 857,4 mln zł 2. Fundusze dedykowane: 14 548,0 mln zł 3. Portfele instrumentów

Bank Millennium miał 159,97 mln zł zysku netto, 82,3 mld zł aktywów w I kw. 2019

porównanie wyników do poprzedniego kwartału" - czytamy dalej. Koszty BFG wyniosły w I kw. br. 84,02 mln zł wobec 54,7 mln zł rok wcześniej. "Koszty ogółem w I kw. 2019 r. wyniosły 384,5 mln zł, co oznacza nominalny wzrost o 16,4% w porównaniu z analogicznym okresem roku 2018. Znaczny wzrost

Przegląd informacji ze spółek

opublikował prognozę jednostkowych i skonsolidowanych wyników finansowych na 2020 rok, która przewiduje przychody grupy kapitałowej na poziomie 328 mln zł i zysk netto wysokości 18,4 mln zł, podała spółka. Zarząd Unibepu zdecydował o przeprowadzeniu skupu akcji własnych oraz ogłosił zaproszenie do składania

Kruk chce być jednym z aktywniejszych emitentów obligacji na GPW

Warszawa, 05.12.2018 (ISBnews) - Kruk chce pozostać aktywnym emitentem obligacji - zarówno skierowanych do inwestorów instytucjonalnych, jak i indywidualnych. Spółka planuje wypłacać rokrocznie dywidendę i zakłada jednocześnie ponad dwukrotny wzrost nakładów inwestycyjnych do 2024 roku

Przegląd prasy

Hisense złoży ofertę przejęcia 100% akcji Gorenje --Atal przekazał 830 lokali o 66% więcej r/r w I kw. br. --MLP Group wyemitował obligacje serii B o łącznej wartości nom. 10 mln euro --KGHM przedłużył kontrakt na dostawę walcówki miedzianej dla Tele-Foniki Kable --Akcjonariusze JHM Development

GUS: Wynik finansowy OFE wyniósł -17 mld zł w 2018 roku

funduszy emerytalnych dominowały akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym - 134 mld zł, a ich udział zmniejszył się o 2,4 pkt proc. w ciągu roku. Kolejną pozycją według wielkości udziału były obligacje, które wyniosły 10,4 mld zł, a ich udział w portfelu inwestycyjnym OFE zmniejszył się z 6,8

GPW miała 24,45 mln zł zysku netto, 38,57 mln zł EBITDA w I kw. 2019 r.

wyniosła 38,57 mln zł w porównaniu z 43,99 mln zł rok wcześniej.  Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 84,16 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 85,94 mln zł rok wcześniej. "Spadek przychodów ze sprzedaży w raportowanym okresie w stosunku do pierwszych 3 miesięcy 2018 r. wynikał

Przegląd prasy

Warszawa, 03.07.2020 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Agencje zatrudnienia mówią teraz o 10-30% wzrostu liczby chętnych na saksy w porównaniu z 2019 r. --Zahamowanie sprzedaży aut w okresie lockdownu i rywalizacja cenowa na rynku

GUS: Wynik finansowy OFE wzrósł r/r do 28,4 mld zł w 2017 r. 

inwestycyjnym otwartych funduszy emerytalnych dominowały akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym – 153,1 mld zł, a ich udział stanowił 85,8% całego portfela inwestycyjnego i wzrósł o 2,4 pkt proc. w ciągu roku. Obligacje wyniosły 12,1 mld zł, a ich udział w portfelu inwestycyjnym OFE