akcje obligacje krok po kroku

Pekao Bank Hipoteczny uplasował obligacje o wartości 300 mln zł

. Ich oprocentowanie to 3-miesięczny WIBOR powiększony o marżę w wysokości 45 punktów bazowych. "Nowy program emisji obligacji pozwoli nam na dywersyfikację źródeł finansowania, optymalizację kosztów i jest kolejnym krokiem w procesie przebudowy banku" - powiedział prezes Pekao BH Tomasz

GPW: Zmiana dokładności kroków notowania akcji i na rynku terminowym od 4 marca

Warszawa, 25.02.2019 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie zmienia kroki notowania dla akcji, funduszy typu ETF, kontraktów terminowych na akcje i kursy waluty od 4 marca 2019 r. Kursy tych instrumentów będą określane z dokładnością do czterech miejsc po przecinku (0,0001 zł

Idea Bank analizuje decyzję UOKiK dot. oferowania obligacji GetBacku

Warszawa, 01.08.2019 (ISBnews) - Idea Bank otrzymał dziś decyzję Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), w której Urząd stwierdził, że bank wprowadzał konsumentów w błąd podczas sprzedaży obligacji korporacyjnych GetBack. Po zapoznaniu się z treścią tego dokumentu zostanie podjęta

Pekao TFI: Inwestorzy oczekują poprawy wyników spółek, ale mogą się rozczarować

powinno nadal wspierać wyceny obligacji skarbowych. Choć, po dynamicznym spadku rentowności w pierwszej połowie roku, bardzo prawdopodobna jest korekta spadkowa, nie zmienia to jednak faktu, iż w środowisku spowalniającego wzrostu oraz rozkręcającej się akcji luzowania monetarnego głównych banków

GPW zmienia zasady kwalifikacji do Listy Alertów i Strefy Niższej Płynności

;przeprowadzona na koniec I  kw. 2020 r. "Decyzja o obniżeniu progu groszowości w Liście Alertów to w głównej mierze konsekwencja wprowadzenia od 4 marca 2019 r. nowych kroków notowań umożliwiających notowanie instrumentów finansowych z dokładnością do czterech miejsc po przecinku

Tower Investments rozważy emisję obligacji w przyszłym roku

projektów handlowych opiewa na ok. 37 mln zł. "Zrobimy wszystko, żeby nabyć wszystkie projekty, które wymienialiśmy jako cele emisji. W 2016 r. po debiucie na NewConnect przeprowadziliśmy emisję obligacji. W 2018 r. rozważymy analogiczny krok po debiucie na rynku głównym GPW. Wraz z nową emisją akcji

Zapiski z posiedzenia FED. Chiny otwierają rynek obligacji - Komentarz walutowy z dnia 06.07.2017

szansa na istotne zwiększenie zysków przez te przedsiębiorstwa, co powinno go przesunąć w stronę normy. Rynki akcji zignorowały tę obserwację. Reakcja miała miejsce natomiast na rynku obligacji, gdzie rentowność wzrosła. Było to reakcją na spodziewane dalsze wzrosty stóp procentowych na kolejnych

Akcjonariusze Qumaka zdecydują 19 V o emisji obligacji do kwoty 30 mln zł

spółce dalszy rozwój i realizację strategii, podano w uzasadnieniu uchwały. "Jednocześnie spółka podejmuje kroki celem podwyższenia kapitału do 30 mln zł poprzez emisję akcji lub/i obligacji zamiennych. Pozyskane w ten sposób środki posłużą do wykupienia obligacji wyemitowanych na podstawie

NWZ Ronsona zdecyduje 14 IX o przeniesieniu siedziby do Polski i dywidendzie

(tj. 0,06 zł na akcję), wynika z zawiadomienia spółki. 3 lipca br. Ronson Development, przy poparciu rady nadzorczej, podjął decyzję o rozpoczęciu procedury przeniesienia siedziby z Holandii do Polski. Według spółki przeniesienie siedziby do Polski to naturalny krok dla Ronsona. Jego

Prezes GPW: Liczymy na 10% przychodów z innowacji technolog. w ciągu kilku lat

pierwszy krok w kierunku zmiany filozofii funkcjonowania Giełdy Papierów Wartościowych z kierunku skoncentrowanego na transakcjach na taki tworzenie i sprzedawanie innowacji" - powiedział w rozmowie z ISBnews.TV Marek Dietl, po uroczystym otwarciu biura w Łodzi. "Liczymy na to, że w ciągu kilku

Nowy fundusz Beta ETF na indeks WIG20short zadebiutował na GPW

alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie. (ISBnews)  

Bank Millennium ma zgodę KNF na przejęcie Euro Banku

na poziomie 80%) i silnymi wskaźnikami kapitałowymi po decyzji walnego zgromadzenia akcjonariuszy o zatrzymaniu całego zysku i po styczniowej emisji obligacji podporządkowanych (całkowity współczynnik TCR na poziomie 25,6%). Wzmocnienie buforów kapitałowych i płynnościowych było naturalnym krokiem w

HM Inwest planuje emisję obligacji o wartości 10 mln zł

realizacji celu uchwały, w tym w szczególności do ustalenia treści propozycji nabycia i warunków emisji obligacji" - podano w komunikacie. Zgoda rady nadzorczej została udzielona do końca br. W czerwcu br. akcjonariusze spółki zatwierdzili nową emisję akcji o wartości 8-10 mln zł. Jak informował

Ronson zdecydował o rozpoczęciu procedury przeniesienia siedziby do Polski

koncentruje się bowiem wyłącznie na polskim rynku – to tu realizujemy wszystkie nasze inwestycje, nasze główne biuro mieści się w Warszawie, a także akcje i obligacje naszej spółki notowane są w Warszawie. Przeniesienie siedziby zwiększy przejrzystość i zmniejszy biurokrację - oznacza brak podwójnego

OT Logistics ma umowę dot. restrukturyzacji zadłużenia o wartości 175 mln zł

przewiduje, po spełnieniu przez spółkę określonych wymogów, m. in. ujednolicenia warunków finansowania, częściowego obniżenia oprocentowania, warunkowego przedłużenia terminów zapadalności finansowań o co najmniej 12 miesięcy, ustanowienia nowych zabezpieczeń, a także warunkowego udzielenia nowego

Cognor zrefinansuje obligacje kredytem na 50 mln euro

terminowego w kwocie 50 mln euro, przeznaczonego na spłatę obligacji zabezpieczonych wyemitowanych na rynkach zagranicznych w kwocie ok. 80,9 mln euro, grupa pozyska dodatkowo do 80 mln zł limitu obrotowego" - czytamy w komunikacie. Uchwała dotycząca podniesienia maksymalnej liczby emitowanych akcji

Konrad Kąkolewski przekazał wyjaśnienia do UKNF dot. rozmów z PFR i PKO BP

Nadzoru Finansowego (KNF). Wczoraj GPW zawiesiła notowania akcji i obligacji spółki do końca dnia.  Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) podała dziś, że podejmuje wszystkie niezbędne kroki w celu pełnego wyjaśnienia zaistniałej sytuacji wokół spółki GetBack oraz umożliwienia jak najszybszego

Przegląd informacji ze spółek

zawiesiły realizację transakcji sprzedaży nieruchomości w Gorzyczkach na rzecz spółki NICRE za 4 mln zł netto, w związku z dokonaniem przez kupującego płatności wyłącznie części umownego zadatku, podała spółka. Akcjonariusze Komputronika zdecydują o emisji obligacji zamiennych na akcje serii G o

HubStyle chce rozwinąć sieć franczyzową, pierwszy sklep ruszył we Wrocławiu

dystrybucji. "Rozwój stacjonarnych sklepów to krok milowy naszej działalności, możliwy m.in. dzięki pozyskaniu nowego inwestora, który wspiera nas finansowo i posiada bogaty know-how w zakresie zarządzania modelem franczyzowym. Widzimy zapotrzebowanie naszych klientek na placówki stacjonarne, w 

BZ WBK TFI wprowadzi 9 nowych subfunduszy w I kw. 2018 r. (aktual.)

prezes Jacek Marcinowski. "Kiedy w listopadzie 2017 wprowadzaliśmy, w ramach parasola Arka BZ WBK FIO, subfundusz Arka BZ WBK Akcji Małych i Średnich Spółek informowaliśmy, że jest to pierwszy krok w planowanym dynamicznym rozwoju naszej oferty. Jej ostatni etap to wdrożenie zaplanowane do 12

Santander Bank Polska nie będzie finansował nowych elektrowni węglowych

produktów z plastiku najpierw w centralach, a w kolejnych krokach, również we wszystkich oddziałach" - czytamy także.  Santander Bank Polska jako pierwszy bank komercyjny wyemitował zielone obligacje w 2017 roku (137,1 mln euro), udzielił finansowania klientom w ramach programu wspierającego

Konsorcjum GPW ma memorandum z Elewarr na magazyny dla Platformy Żywnościowej

i przyczyni się do transparentności obrotu gospodarczego. Polskie rolnictwo i polska wieś mogą być lokomotywą wzrostu gospodarczego w Polsce, dlatego uruchomienie platformy jest krokiem we właściwą stronę i szansą na realną poprawę sytuacji zarówno rolników jak i konsumentów" - powiedział

Przegląd informacji ze spółek

, poinformowała wiceprezes Bożena Graczyk. Idea Bank otrzymał dziś decyzję Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), w której Urząd stwierdził, że bank wprowadzał konsumentów w błąd podczas sprzedaży obligacji korporacyjnych GetBack. Po zapoznaniu się z treścią tego dokumentu zostanie podjęta decyzja co

Uniserv-Piecbud przydzielił inwestorom obligacje o wartości 10 mln zł

obligacji utwierdza nas w przekonaniu, że rozwijamy się w dobrym kierunku, a naszym kolejnym krokiem będzie planowana w tym roku emisja akcji i debiut na rynku głównym GPW. Chcemy przyśpieszyć tempo naszego rozwoju i wykorzystać dobrą koniunkturę oraz planowane na najbliższe lata inwestycje

akcje obligacje krok po kroku

. do kapitału własnego --AAA Auto: Rynek aut używanych w Polsce obejmował 275,4 tys. pojazdów w VII --Idea Bank analizuje decyzję UOKiK dot. oferowania obligacji GetBacku --Bank Pocztowy i EnveloBank uruchomiły płatności Google Pay --Prezes PAR: O dalszych krokach po odmowie ESMA zdecydujemy w sierpniu

Przegląd informacji ze spółek

dywidendę wysokości 1,12 zł na akcję, wynika z projektów uchwał. Alior Bank czeka na pisemne uzasadnienie wyroku sądu w sprawie odmowy zatwierdzenia układu Ruchu z wierzycielami i podejmie dalsze kroku prawne po jego przeanalizowaniu, podał bank. Alior Bank podkreślił jednocześnie, że konsekwentnie dąży

Przegląd informacji ze spółek

Finlandii, a sklepy Buslika w nowym formacie zadebiutują w Rosji najwcześniej pod koniec 2020 r., poinformował ISBnews wiceprezes Tomasz Przybyła.  CDRL planuje wypłacić dywidendę za 2019 rok na poziomie ubiegłorocznym czyli ok. 30% skonsolidowanego zysku netto tj. ok. 1 zł na akcję, poinformował

Paged wniesie segment sklejkowy do funduszu inwestycyjnego zamkniętego

funduszy inwestycyjnych, podał Paged. "FIZ stanowić będzie w Grupie Paged wyodrębniony podmiot dedykowany do przyszłej działalności inwestycyjnej Grupy" – czytamy w komunikacie. Pierwszym krokiem w tym kierunku było przeniesienie własności pakietu 62,01% akcji Sklejka Pisz na Kinglet 3

Przegląd prasy

Warszawa, 22.10.2019 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Warszawska SKM przeprowadzi nowy przetarg na 21 pociągów jeszcze w tym roku, po zerwaniu kontraktu z Pesą Parkiet --Social.Estate zapowiada pierwsze projekty nieruchomości

GPW wprowadza kontrakty terminowe na funta brytyjskiego

kurs funta brytyjskiego to kolejny krok do uatrakcyjnienia oferty giełdy dla inwestorów. Zarówno kontrakty terminowe na waluty, jak i kontrakty na akcje, cieszą się zainteresowaniem aktywnych uczestników obrotu" - powiedziała prezes GPW Małgorzata Zaleska, cytowana w komunikacie

KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Uniserv-Piecbud, publikacja jutro

, podała Komisja. W osobnym komunikacie spółka podała, że publikacja prospektu zaplanowana jest na wtorek, 20 czerwca. "Emisja akcji i debiut na rynku głównym GPW to kolejny krok, który pozwoli przyśpieszyć tempo naszego rozwoju. Sukces przeprowadzonej w kwietniu emisji obligacji utwierdza nas w

Zortrax chce złożyć wniosek o dopuszczenie na NC zaraz po dematerializacji akcji

Warszawa, 06.03.2019 (ISBnews) - Zortrax planuje złożenie wniosku o dopuszczenie do notowań na rynku NewConnect zaraz po tym, jak zakończy proces dematerializacji akcji w tym miesiącu, poinformował dyrektor IR Zortrax Mariusz Babula. "Jesteśmy obecnie znacznie bardziej dojrzałą

Przegląd prasy

aktywami w Niezależnym Domu Maklerskim -- W najbliższych miesiącach oferta funduszy inwestycyjnych w bankach skurczy się Dziennik Gazeta Prawna  --Resort energii robi kolejny krok wstecz w sprawie OZE --W styczniu sprowadzono zza granicy 1,96 mln ton węgla, w tym 1,29 mln ton z Rosji. Łączny

Przegląd informacji ze spółek

730 tys. akcji po 3,7 zł za sztukę w ramach IX transzy programu skupu akcji własnych, podała spółka.  Famur rozpoznał w segmencie powierzchniowym (surface) dodatkowe ryzyka w wysokości ok. 18 mln zł, nie ujęte w wyniku III kw. Spółka zakłada możliwość ich ograniczenia lub całkowitej

Konsorcjum GPW rusza z pracami nad Platformą Żywnościową

. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną

Samcik robi rozgrzewkę z inwestowania. Można zarobić więcej niż w banku

, z dnia na dzień poszedł do funduszu inwestycyjnego kupującego akcje i powierzył mu część swoich oszczędności. Przeważnie pierwszym krokiem jest najbardziej bezpieczna kategoria funduszy - te, które inwestują pieniądze w obligacje i podobne do nich papiery wartościowe. Żaden fundusz inwestycyjny

KRD: 36% Polaków mających problem z zadłużeniem przesuwa spłatę na później

lub sprzedają posiadane akcje bądź obligacje. Po takie rozwiązanie sięga 9% badanych. Czasem podejmują bardziej radykalne kroki - 8% osób wyprzedaje majątek, np. sprzęt elektroniczny, aby mieć z czego zapłacić zobowiązania. "Nie jest to komfortowa sytuacja, ale na pewno to znacznie lepszy

Przegląd prasy

handlująca grami komputerowymi - rozpoczęła przygotowania do debiutu giełdowego ISBnews --PHN i Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna nawiązują współpracę --Kofola chce wycofać się z obrotu na GPW, oferta skupu akcji po 78,6 zł sztuka --Action: Suma wierzytelności objętych układem wynosi 349,42 mln

Immofinanz zamierza nabyć ok. 26% CA Immo, później dokona pełnego połączenia

pierwszym krokiem do pełnego połączenia spółek, które będzie poprzedzone sprzedażą rosyjskich aktywów Immofinanz. "Całkowita wartość transakcji to ok. 604 mln euro, które to środki mają zostać pozyskane dzięki dodatkowemu długowi i emisji obligacji zamiennych na akcje" - czytamy w komunikacie

Przegląd prasy

. --Capital Park sprzedał Eurocentrum w Warszawie na rzecz CPIPG --Indeks WIG20 spadł o 0,42% na zamknięciu w środę --Konkurs na zarząd PGNiG VI kadencji został zakończony bez rozstrzygnięcia --IMS planuje skupić 730 tys. akcji po 3,7 zł za sztukę --Famur pracuje nad ograniczeniem rozpoznanych ryzyk w

Przegląd informacji ze spółek

oraz Domove, podał bank.  PKO Bank Hipoteczny po raz drugi zaoferuje inwestorom zielone listy zastawne w ramach kontynuacji pozyskiwania środków na finansowanie i refinansowanie energooszczędnych nieruchomości mieszkaniowych. Wartość emisji wyniesie 250 mln zł, a termin zapadalności listów

Reino Partners buduje giełdowy holding finansowy przez przejęcie spółki Graviton

oczekują atrakcyjniejszej oferty, która nie jest ograniczona do akcji i obligacji. Jako liderzy w zakresie produktów opartych o nieruchomości komercyjne oraz prekursorzy nowej jakości dla inwestorów, chcemy i możemy stanowić awangardę zmian, których istotną częścią będzie konsolidacja" &ndash

Przegląd prasy

zł na jedną akcję za 2017 r. --GPW zawiesiła obrót akcjami i obligacjami GetBack do końca dnia --BOŚ Bank: Najważniejsza w tym tygodniu dane sfery realnej gospodarki polskiej --Tchórzewski: Energetyka jądrowa jest niezbędna ze względu na zobowiązania unijne --Mercator Medical miał wstępnie ok

Przegląd prasy

krokiem w procesie refinansowania zadłużenia grupy, natomiast brak podobnej zgody w przypadku obligacji serii F nie ma wpływu na bieżącą działalność oraz proces refinansowania pozostałego zadłużenia. --Inter Cars złożył wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie utworzenie z

GetBack chce odbudować wartość spółki, nie wyklucza sprzedaży części portfeli

wartości spółki, jej wiarygodności i kontynuowania dotychczasowej działalności. "Najważniejsze jest jednak przedstawienie sprawozdania finansowego, dopiero po tym możemy myśleć o kolejnych krokach. Zakładamy na przykład, że w ciągu 'małych' kilku lat spółka wróci także na rynek długu. Najpierw

Dwugłos z RPP bez wpływu na złotego, ten wciąż wpatrzony w EUR/USD

węgierskiego forinta, a także z większym popytem na polskie obligacje i akcje. O godzinie 09:30 kurs EUR/PLN znajdował się na poziomie 4,3035 zł (+0,5 gr), USD/PLN 3,6560 zł (-0,5 gr), a CHF/PLN 3,7380 zł (bez zmian). Rano na rynek dotarły nowe wypowiedzi członków Rady Polityki Pieniężnej (RPP). Grażyna

Przegląd prasy

elektrycznych --ZUS przekazał do OFE 42,35 mln zł --MCI Management ogłosiło wezwanie na ok. 19 mln akcji MCI Capital po 9,8 zł/szt. --Nextbike Polska ma umowę na Koniński Rower Miejski --Unibep ma umowę na budowę osiedla w Norwegii za ok. 55,7 mln zł netto --Zarząd Zametu z Tomaszem Jakubowskim na

Przegląd informacji ze spółek

zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) - podniósł do 400 000 zł jednostkową wartość nominalną obligacji podporządkowanych emitowanych w ramach Drugiego Publicznego Programu Emisji Obligacji, podał bank.  Około 1/3 luksusowych apartamentów sprzedanych w Śródmieściu Warszawy w pierwszych

Przegląd informacji ze spółek

istotnym krokiem w procesie refinansowania zadłużenia grupy, natomiast brak podobnej zgody w przypadku obligacji serii F nie ma wpływu na bieżącą działalność oraz proces refinansowania pozostałego zadłużenia. Inter Cars złożył wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie

JSW sprzedała PEC w Jastrzębiu Zdroju na rzecz PGNiK Termika za 190,4 mln zł

000,00 zł, przy czym kwota 50 000 000,00 PLN zostanie zapłacona dopiero po otrzymaniu przez PGNiG Termika potwierdzenia rozwiązania umów poręczenia, na podstawie których PEC udzielił poręczenia w celu zabezpieczenia roszczeń obligatariuszy, którzy objęli obligacje wyemitowane przez SEJ w ramach programu

2C Partners chce zadebiutować na głównym rynku GPW jeszcze w 2015 r.

. można składać zapisy na akcje 2C Partners. Spółka oferuje 1,3 mln akcji po cenie 2,20 zł każda. Zapisy przyjmują dom maklerski Ventus Asset Management oraz Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska. Środki pozyskane z emisji spółka wykorzysta na zakup kamienicy przy ulicy Mińskiej 14 (ok. 1,7 mln zł), na

Wawel Service pozyskał 11 mln zł z emisji obligacji, planuje debiut na GPW

dalszych kroków na rynku kapitałowym. W grę mogą wchodzić zarówno kolejne emisje na rynku obligacji, jak i poszukiwanie inwestorów długoterminowych w segmencie private equity oraz klasyczna droga po kapitał na GPW. "W niedalekiej przyszłości planujemy debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych

GPW obniża opłaty dotyczące transakcji na akcjach oraz danych giełdowych

, cytowany w komunikacie. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od listopada 2010 r. GPW

Przegląd informacji ze spółek

, jako dzień pierwszego notowania dwóch serii obligacji AOW Faktoring o łącznej wartości 10 mln zł w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst, podała giełda.   Neuca Med - spółka zależna od Neuca - nabyła 24% akcji Telemedycyna Polska i podpisała umowę inwestycyjną, na mocy której może zwiększyć

Przegląd informacji ze spółek

Dudek z ponad 7-proc. zaangażowaniem, poinformowała spółka. To kolejny krok zacieśniający współpracę między spółką telemedyczną, a uznanym kardiologiem.  Kredyt Inkaso rozpoczęło dziś przyjmowanie zapisów na czteroletnie obligacje serii PA02 o wartości do 30 mln zł, poinformowała spółka

Przegląd informacji ze spółek

znaleźć się w pierwszej trójce na rynku detalicznym Słowacji, co oznacza, że powinna posiadać co najmniej 100 stacji paliw w tym kraju, poinformował prezes Unipetrolu - spółki w 100% zależnej od PKN Orlen - Tomasz Wiatrak. Polski Holding Nieruchomości (PHN) planuje emisję kolejnej transzy obligacji w

Przegląd prasy

rezerwowe spadły o 2,2% r/r do 88,53 mld euro w marcu --MF sprzedało na przetargu uzupełniającym obligacje o wartości 285 mln zł --PKP SA ma nowy zarząd z Mirosławem Pawłowskim na czele --Newag rekomenduje wypłatę 1 zł dywidendy na akcję --PCC Rokita wyemituje obligacje serii DA o wartości

KPF/IRG SGH: Barometr Rynku Consumer Finance spadł do 57,3 pkt w IV kw.

% nie podejmuje żadnych kroków przy pełnej świadomości, że się nie poprawi sytuacja związana z emeryturami. Z kolei 1/3 jakieś oszczędności gromadzi, a tylko 5,5% inwestuje w tym celu w fundusze, akcje lub obligacje" - dodała.    Według KPF i IRG SGH, przeprowadzone badanie ukazuje, że

CD Capital strategicznym partnerem Prairie w projekcie kopalni koło Lublina

zapotrzebowanie na wydatki związane ze sporządzeniem ostatecznego studium wykonalności projektu i realizacją pozostałych prac niezbędnych dla uzyskania koncesji wydobywczej, czytamy dalej. "Po konwersji obligacji na akcje i wykonaniu opcji, CD Capital będzie miał ponad 30% w kapitale akcyjnym i dwóch

Przegląd informacji ze spółek

. UniCredit sprzedał ok. 121,4 mln akcji, stanowiących 20% kapitału FinecoBanku po 4,55 euro za sztukę, czyli łącznie za ok. 552 mln euro brutto w procesie przyspieszonej budowy księgi popytu, podała instytucja. Inno-Gene zakończył subskrypcję prywatną i przydzielił 772 obligacji serii A o wartości

Przegląd informacji ze spółek

, stanowiących 33,1% głosów po 4,20 zł za akcję, podał pośredniczący DM mBanku. Przychody TIM wzrosły o 9,7% r/r do 64,35 mln zł w sierpniu 2018 r., podała spółka, prezentując wstępne dane. W okresie styczeń-sierpień br. przychody wzrosły o 18,6% do 487,9 mln zł. Szacunkowa wartość skonsolidowanych

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

nadchodzących gier. Źródło:ISBnews Jujubee: Pozyska 300 tys. zł w wyniku objęcia 150 tys. akcji po 2 zł za sztukę, podała spółka. Akcje zostały objęte przez menedżerów. Źródło: ISBnews Gaming Factory: Producent i wydawca gier komputerowych na PC i konsole, złożył do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF

Przegląd informacji ze spółek

, po cenie w wysokości 100 zł za akcję. Zapisy rozpoczną się 14 grudnia i będą trwać do 21 lutego 2018 r. Działalność rozpoczął program Polski Inkubator Gier (PIG), poinformował QubicGames. Będzie to ogólnopolskie przedsięwzięcie, które umożliwi niezależnym zespołom, a nawet pojedynczym osobom

Przegląd informacji ze spółek

dywidendę 6,58 mln zł z zysku za 2017 r., co da wypłatę w wysokości 1,1 zł na akcję, podała spółka. OT Logistics zawarł z Bankiem Pekao i mBankiem umowę zlecenia w sprawie ustanowienia programu emisji obligacji na rynku polskim na kwotę 200 mln zł, podała spółka. Echo Investment ocenia, że po

Przegląd prasy

zł na nabycie 7 339 449 akcji po cenie jednostkowej 3,27 zł za jedną sztukę, podała spółka. --Tatry Mountain Resorts (TMR) planuje dokonać dwóch nowych emisji obligacji, pierwszej na maksymalnie łącznie 90 mln euro (6-letnie, zabezpieczone) i drugiej do łącznie 1,5 mld CZK (4-letnie, zabezpieczone

Przegląd informacji ze spółek

decyzję o ogłoszeniu skupu akcji własnych. Zarząd planuje przeznaczyć na kolejną rundę skupu około 24 mln zł na nabycie 7 339 449 akcji po cenie jednostkowej 3,27 zł za jedną sztukę, podała spółka. Tatry Mountain Resorts (TMR) planuje dokonać dwóch nowych emisji obligacji, pierwszej na maksymalnie

Przegląd prasy

sprzedaży węgla --Sejmowa komisja chce przesłuchać pierwszych kandydatów do RPP jeszcze w tym roku --Mediatel odwołał walne ws. emisji warrantów i akcji, planowane na 4 stycznia --Famur wyemituje obligacje serii A o łącznej wartości nominalnej do 108 mln zł --Komisja Finansów Publicznych przyjęła

Politycy chcą znowu oszukać rynek

Typowym przykładem jest działanie Europejskiego Banku Centralnego, który kupuje co miesiąc obligacje rządowe o wartości 80 mld euro, a w czerwcu zaczął nawet kupować obligacje korporacyjne. To próba oszukania rynku. Działania EBC powodują, że stopy procentowe nie są na poziomie rynkowym, to znaczy

FKD liczy na zapełnienie portfela na 2018 r. w ciągu najbliższych kilku tygodni

; - podkreślił prezes. Według niego, możliwości spółki istotnie zwiększyły się dzięki przeprowadzonym z sukcesem emisjom akcji i obligacji, które pozytywnie wpłyną także na koszty finansowe w FKD. W całym 2016 r. spółka wypracowała 12,7 mln zł przychodów ze sprzedaży. W I pół. 2017 r. jej przychody

Przegląd prasy

. --W wezwaniu na Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja PGE nabyła 1 202 172 akcji spółki, podał podmiot pośredniczący - Dom Maklerski PKO BP. --Tauron Polska Energia zawarł z bankami aneksy, których efektem jest przedłużenie programu emisji obligacji o dwa lata i zwiększenie w jego ramach

Przegląd informacji ze spółek

, wiceprezesa ds. strategii i rozwoju i wiceprezesa ds. korporacyjnych w ramach IX wspólnej kadencji zarządu, podała spółka. Immofinanz zawarł umowy w sprawie nabycia 25 690 163 akcji CA Immobilien Anlagen (CA Immo), stanowiących ok. 26% udziału w kapitale zakładowym tej spółki, po cenie 23,5 euro za walor

Przegląd prasy

% CAGR --BIEC: WPI wzrósł w grudniu, zakończona po 2,5 roku deflacja nie była uciążliwa --Przychody Auto Partner wzrosły o 42,8% r/r do 64,78 mln zł w listopadzie --Obligacje Kancelarii Medius na łącznie 15 mln zł debiutują dziś na Catalyst --Playway zakończył kampanię gry 'Agony' w serwisie

Przegląd prasy

dokonywanych przez spółki Grupy Tauron, poinformowała spółka. --Moonlit dokonał przydziału akcji emitowanych w ramach pierwszej oferty publicznej. Inwestorzy złożyli zapisy na 1,15 mln akcji oferowanych po cenie emisyjnej 2 zł, podczas gdy w ramach oferty można było nabyć maksymalnie 1 mln akcji o wartości 2

Przegląd informacji ze spółek

zarządu oraz członka zarządu GetBack na okres do 15 czerwca. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zawiesiła obrót akcjami i obligacjami GetBack bezterminowo na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), podała GPW.  Ferro odnotowało 11,06 mln zł skonsolidowanego zysku netto

Przegląd prasy

--Enea złożyła ofertę na zakup 100% akcji Engie Energia Polska --MF zaoferuje obligacje za 14-28 mld zł na 3-4 przetargach w IV kwartale --Rafako: Termin realizacji kontraktu dla Elektrowni Ostrołęka to III kw. 2018 r. --MF zaoferuje obligacje za 8-16 mld zł na 2 przetargach w październiku --GUS

Przegląd prasy

dynamikę sprzedaży ISBnews --Kleba Invest przydzielił obligacje serii Y o wartości nominalnej 3 mln zł --KNF zgodziła się na powołanie Marcina Żółtka na prezesa PTE PZU --Prezes Enei: Jesteśmy o krok od przejęcia Elektrowni Połaniec --Medicalgorithmics wypowiedział umowę aliansu z Wipro --Zysk

Przegląd prasy

zagranicznych klientów dzięki Amazonowi czekają problemy z fiskusem  Puls Biznesu  --W sprawie utworzenia Rzecznika Praw Podatnika resort finansów cofa się tylko o krok, teraz proponuje wybieranie go w konkursie --Stołeczny sąd uznał, że DSH z grupy Metrostav zastosował nieodpowiedni materiał do

Przegląd prasy

długi agenntów --12 Development w warunkach emisji obligacji nie zaoferował inwestorom dodatkowej premii, ignorując w ten sposób nastroje na rynku, które pogorszyły się po aferze GetBacku  -- W ub. miesiącu znów grupa funduszy pieniężnych i gotówkowych cieszyła się największą popularnością

Przegląd informacji ze spółek

wysokości 0,73 zł na jedną akcję, wynika z projektów uchwał na walne. Atal podjął uchwałę w sprawie utworzenia programu emisji obligacji, który przewiduje m.in. emisję jednej lub więcej serii obligacji, do maksymalnej kwoty 70 mln zł, podała spółka.   APS Energia odnotowała 2,9 mln zł skonsolidowanej

Gazprom zrywa umowę z zachodnimi koncernami o Nord Stream 2

nowej bałtyckiej rury Gazprom miał dostać 50 proc. akcji, a jego zachodni partnerzy - po 10 proc. Plan ten wzbudził protesty państw Europy Środkowej i Wschodniej oraz głównych ugrupowań w Parlamencie Europejskim. Wskazywali, że projekt Nord Stream 2 jest sprzeczny z planem unii energetycznej i strategią

TenderHut planuje zadebiutować na GPW na wiosnę 2019 r.

i z sukcesem wdrażają go w życie" – powiedział dyrektor Departamentu Doradztwa Korporacyjnego w Polskim Domu Maklerskim (PDM) Krzysztof Kuper, cytowany w komunikacie. Dodał,  że jeszcze w wrześniu tego roku PDM będzie wspierać TenderHut w organizacji emisji obligacji, a następnie w

Przegląd prasy

podziale Kopeksu i emisji akcji serii F --Artifex Mundi planuje premiery dwóch nowych gier w II kw. br. --Unimot rekomenduje wypłatę 1,7 zł dywidendy na akcję za 2017 r. --CD Projekt: 'Gwent Homecoming' potrwa 6 mies., po czym gra wyjdzie z beta testów --EuroRating podwyższył perspektywę ratingu

Przegląd prasy

małe i średnie firmy w cyfrowym rozwoju --Akcjonariusze OEX zdecydują 14 V o prywatnej emisji akcji wartych max. 20 mln zł --ZM Henryk Kania przydzielił obligacje o wartości nominalnej 15,5 mln zł --TIM planuje jednostkowy capex na poziomie 7,5 mln zł w 2018 r. --TIM: Przychody 3LP od klientów

Przegląd prasy

ponad 100 mln zł pożyczek i kredytów do końca br. --Kino Polska TV wnioskuje o wypłatę 1,13 zł dywidendy na akcję --MF: Dochody podatkowe wzrosły o 25,6% r/r w I-II, z VAT - o 40,1% r/r --MF: Nadwyżka budżetu to 0,9 mld zł po lutym 2017 r. wg wstępnych danych --Oferta spółki Mirbudu na 27,8 mln

Kredyt Inkaso planuje publ. emisję obligacji do 100 mln zł i wejście do Serbii

szacunkowej wstępnej wartości około 150 mln zł, pozwalająca na zwiększenie skali inwestycji w pakiety wierzytelności do poziomu ok. 400 mln zł. Jak zaznaczył prezes, decyzja o emisji akcji zależy od zgody walnego zgromadzenia akcjonariuszy. "Mamy argumenty, aby akcjonariuszy do takiego kroku przekonać

Przegląd informacji ze spółek

półroczu, poinformowała prezes Aneta Raczek. Zarząd GPW zawiesił obrót akcjami Banku BPH, podała giełda. Wcześniej Alior Bank ogłosił przymusowy wykup 442 923 akcji Banku BPH, stanowiących 0,58% kapitału, które znajdują się w posiadaniu akcjonariuszy mniejszościowych po cenie 31,19 zł za sztukę

Przegląd prasy

zlokalizowany w miejscowości Winna Góra w gminie Środa Wielkopolska, poinformowała spółka. Celem prowadzonych prac jest udokumentowanie złoża gazu, podano również. UniCredit sprzedał ok. 121,4 mln akcji, stanowiących 20% kapitału FinecoBanku po 4,55 euro za sztukę, czyli łącznie za ok. 552 mln euro brutto w

Przegląd informacji ze spółek

Cena zaproponowana w wezwaniu Funduszu Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw FIZAN na sprzedaż akcji Ferrum wysokości 4,39 zł za akcję, nie odpowiada wartości godziwej spółki, ale jest adekwatna do obecnie panujących nastrojów na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), ocenił zarząd

Przegląd informacji ze spółek

) - główna spółka holdingowa grupy Kofola - zażądała przymusowego wykupu akcji spółki od mniejszościowych akcjonariuszy Kofola SA, reprezentujących 0,1985% kapitału zakładowego po cenie 57 zł za akcję, podano w komunikacie. Stalprodukt zaprosił akcjonariuszy do sprzedaży akcji imiennych uprzywilejowanych

Co poza lokatą? Samcik rozprawia się z mitami o oszczędzaniu

inwestowane. Wynajęci przez fundusz zarządzający kupują za nie obligacje, akcje albo inne papiery wartościowe, starając się wybrać te najlepsze. Mam za mało pieniędzy Wśród funduszy inwestycyjnych wiele przyjmuje od klientów nawet wpłaty rzędu 50-100 zł (choć oczywiście są i takie fundusze, do których

Nowy zarząd Kerdos Group wycofał wniosek o ogłoszenie upadłości spółki

pokrzywdzenie wierzycieli i akcjonariuszy mniejszościowych spółki" - czytamy w komunikacie. Moment jego złożenia poprzedzony wyprzedażą pakietu akcji posiadanych przez prezesa Kamila Kliniewskiego bezpośrednio po odwołaniu przez zarząd prognoz finansowych spółki, w dniu, w którym spółka winna ogłosić

Przegląd prasy

finansowe, w tym przede wszystkim domy maklerskie) czeka prawdziwa rewolucja   Parkiet -- 3-proc. wzrostu notowań na otwarciu i zamknięciu pierwszej sesji i około 5,5-proc. zarobku po miesiącu od debiutu spodziewają się uczestnicy rynku po debiutującej w czwartek sieci Play --Choć Polska Grupa

Dobra koniunktura gospodarcza w Polsce wspiera złotego

odwrót inwestorów od naszej rodzimej waluty. Po osiągnięciu we wtorek 21-miesięcznego minimum na parze EUR/PLN, w okolicach  poziomu 4,16, rynek zawrócił „na północ" i obecnie kwotowany jest w okolicach 4,19. USD/PLN konsoliduje się poniżej poziomu 3,80. Wczorajsza, w pełni oczekiwana

Przegląd informacji ze spółek

prezesa zarządu Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU, podało PZU. Enea, po spełnieniu ostatniego z czterech warunków zawieszających umowy warunkowej, jest "o krok" od finalizacji przejęcia 100% akcji spółki Engie Energia Polska, która jest właścicielem Elektrowni Połaniec

Przegląd informacji ze spółek

, podała spółka. Mabion wyemitował 360 tys. akcji serii po 47 zł za akcję, co oznacza wartość emisji wysokości 16,92 mln zł, podała spółka. Poza emisją akcji serii M, Mabion podpisał z głównymi akcjonariuszami spółki przedwstępne umowy objęcia 340 tys. akcji serii N po cenie emisyjnej 47 zł za jedną

Przegląd informacji ze spółek

PCC Rokita uzyskało zgodę na działalność w Podstrefie Brzeg Dolny Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Invest-Park", podała spółka. Szacowana wartość planowanej rozbudowy zakładu to co najmniej 250 mln zł. Agora w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych w celu ich

Franklin Templeton wprowadza dywidendowe klasy tytułów uczestnictwa do oferty

. Po wprowadzeniu do oferty dywidendowych klas tytułów uczestnictwa, inwestor będzie otrzymywał część dochodu lub dywidendę co miesiąc lub co kwartał (w zależności od funduszu i warunków oferty), zyskując większą kontrolę nad dywidendą, którą będzie mógł traktować jako regularny dochód lub reinwestować