akcje obligacje krok po kroku

Zatryb ze Skarbca TFI: Czynniki makro sugerują szansę zarobku na rynku obligacji

" - powiedział Zatryb w rozmowie z ISBnews. "Po pierwsze, otoczenie makro już wyraźnie wspiera rynki obligacji, szczyt globalnego ożywienia mamy bowiem za sobą, w związku z czym znika presja na podnoszenie stóp procentowych. Co ważniejsze, znika też presja na wzrost rentowności

Braster ma warunkową umowę umożliwiającą pozyskanie kapitału wys. do 44 mln zł

jej postanowień przez walne zgromadzenie spółki, a ponadto zatwierdzenia przez inwestora warunków emisji obligacji zamiennych na akcje oraz decyzji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie trybu dopuszczenia akcji, które zostaną wydane na podstawie umowy. Zarząd emitenta podejmie kroki

Pekao Bank Hipoteczny uplasował obligacje o wartości 300 mln zł

. Ich oprocentowanie to 3-miesięczny WIBOR powiększony o marżę w wysokości 45 punktów bazowych. "Nowy program emisji obligacji pozwoli nam na dywersyfikację źródeł finansowania, optymalizację kosztów i jest kolejnym krokiem w procesie przebudowy banku" - powiedział prezes Pekao BH Tomasz

GPW: Zmiana dokładności kroków notowania akcji i na rynku terminowym od 4 marca

Warszawa, 25.02.2019 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie zmienia kroki notowania dla akcji, funduszy typu ETF, kontraktów terminowych na akcje i kursy waluty od 4 marca 2019 r. Kursy tych instrumentów będą określane z dokładnością do czterech miejsc po przecinku (0,0001 zł

Idea Bank analizuje decyzję UOKiK dot. oferowania obligacji GetBacku

Warszawa, 01.08.2019 (ISBnews) - Idea Bank otrzymał dziś decyzję Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), w której Urząd stwierdził, że bank wprowadzał konsumentów w błąd podczas sprzedaży obligacji korporacyjnych GetBack. Po zapoznaniu się z treścią tego dokumentu zostanie podjęta

Skarbiec TFI: Gdy przyjdzie uspokojenie, możemy długo wspominać okazje z wiosny

, bowiem gdy przyjdzie uspokojenie, możemy długo wspominać okazje z wiosny 2020 r., uważa główny strateg i zarządzający funduszami w Skarbiec TFI Kamil Sobolewski. "Po gwałtownej przecenie duża część akcji czy obligacji wyceniona jest atrakcyjnie. Z największym ryzykiem wiążą się te fundusze, w

Pekao TFI: Inwestorzy oczekują poprawy wyników spółek, ale mogą się rozczarować

powinno nadal wspierać wyceny obligacji skarbowych. Choć, po dynamicznym spadku rentowności w pierwszej połowie roku, bardzo prawdopodobna jest korekta spadkowa, nie zmienia to jednak faktu, iż w środowisku spowalniającego wzrostu oraz rozkręcającej się akcji luzowania monetarnego głównych banków

GPW zmienia zasady kwalifikacji do Listy Alertów i Strefy Niższej Płynności

;przeprowadzona na koniec I  kw. 2020 r. "Decyzja o obniżeniu progu groszowości w Liście Alertów to w głównej mierze konsekwencja wprowadzenia od 4 marca 2019 r. nowych kroków notowań umożliwiających notowanie instrumentów finansowych z dokładnością do czterech miejsc po przecinku

PFR wesprze inwestycje Taurona w OZE; przekaże co najmniej 50 mln zł na każdą

, poinformowano. "Nawiązana współpraca z Polskim Funduszem Rozwoju to istotny krok w zapewnieniu elastycznego finansowania zielonego zwrotu Taurona. W ramach tej strategii tylko do 2025 roku planujemy inwestycje w farmy wiatrowe i farmy fotowoltaiczne o łącznej mocy 1200 MW. W ubiegłym roku nabyliśmy już

Tower Investments rozważy emisję obligacji w przyszłym roku

projektów handlowych opiewa na ok. 37 mln zł. "Zrobimy wszystko, żeby nabyć wszystkie projekty, które wymienialiśmy jako cele emisji. W 2016 r. po debiucie na NewConnect przeprowadziliśmy emisję obligacji. W 2018 r. rozważymy analogiczny krok po debiucie na rynku głównym GPW. Wraz z nową emisją akcji

Morawiecki interweniuje w Komisji Europejskiej w sprawie "tarczy finansowej"

Morawiecki interweniuje w Komisji Europejskiej w sprawie "tarczy finansowej"

- Nie mam pytań, mam jedynie prośbę – mówił 19 maja podczas Forum Gospodarczego Polskiego Funduszu Rozwoju Igor Klaja, prezes firmy OTCF, właściciela producenta odzieży sportowej 4F. – Mam prośbę o rozważenie kroków, które pobudziłyby polski eksport. Polski rynek nie jest wystarczający

Zapiski z posiedzenia FED. Chiny otwierają rynek obligacji - Komentarz walutowy z dnia 06.07.2017

szansa na istotne zwiększenie zysków przez te przedsiębiorstwa, co powinno go przesunąć w stronę normy. Rynki akcji zignorowały tę obserwację. Reakcja miała miejsce natomiast na rynku obligacji, gdzie rentowność wzrosła. Było to reakcją na spodziewane dalsze wzrosty stóp procentowych na kolejnych

Akcjonariusze Qumaka zdecydują 19 V o emisji obligacji do kwoty 30 mln zł

spółce dalszy rozwój i realizację strategii, podano w uzasadnieniu uchwały. "Jednocześnie spółka podejmuje kroki celem podwyższenia kapitału do 30 mln zł poprzez emisję akcji lub/i obligacji zamiennych. Pozyskane w ten sposób środki posłużą do wykupienia obligacji wyemitowanych na podstawie

NWZ Ronsona zdecyduje 14 IX o przeniesieniu siedziby do Polski i dywidendzie

(tj. 0,06 zł na akcję), wynika z zawiadomienia spółki. 3 lipca br. Ronson Development, przy poparciu rady nadzorczej, podjął decyzję o rozpoczęciu procedury przeniesienia siedziby z Holandii do Polski. Według spółki przeniesienie siedziby do Polski to naturalny krok dla Ronsona. Jego

WIG20 najniżej od 2009 roku, inwestorzy panikują

Warszawa, 17.03.2020 (ISBnews/ CMC Markets) - Wczoraj WIG20 był wyceniany w okolicy dołków z czasów wielkiego krachu lat 2008-09. Po fatalnym dla wiodących rynków akcji na świecie poniedziałku, dziś inwestorzy mogą liczyć na stabilizację sytuacji. Dla notowań na GPW kluczową postacią może

Przegląd prasy

TU --KNF dopuszcza wypłatę na dywidendę nawet 100% zysków domów maklerskich --Rafako zleciło rozpoznanie możliwości pozyskania nowych źródeł finansowania --Polnord ma umowę z SGB Bankiem wydłużającą termin wykupu obligacji serii D --ZCh Police przesunęły przydział akcji w ofercie na 23

HM Inwest planuje emisję obligacji o wartości 10 mln zł

realizacji celu uchwały, w tym w szczególności do ustalenia treści propozycji nabycia i warunków emisji obligacji" - podano w komunikacie. Zgoda rady nadzorczej została udzielona do końca br. W czerwcu br. akcjonariusze spółki zatwierdzili nową emisję akcji o wartości 8-10 mln zł. Jak informował

BZ WBK TFI wprowadzi 9 nowych subfunduszy w I kw. 2018 r.

aktywnie zarządzających swoją inwestycją wprowadzamy pięć nowych subfunduszy w ramach funduszu Arka Prestiż SFIO. W tych rozwiązaniach zarządzający BZ WBK TFI inwestować będą w akcje czy obligacje, ale także w starannie wyselekcjonowane fundusze dostarczane przez globalnych zarządzających. Uczestnicy

Prezes GPW: Liczymy na 10% przychodów z innowacji technolog. w ciągu kilku lat

pierwszy krok w kierunku zmiany filozofii funkcjonowania Giełdy Papierów Wartościowych z kierunku skoncentrowanego na transakcjach na taki tworzenie i sprzedawanie innowacji" - powiedział w rozmowie z ISBnews.TV Marek Dietl, po uroczystym otwarciu biura w Łodzi. "Liczymy na to, że w ciągu kilku

Nowy fundusz Beta ETF na indeks WIG20short zadebiutował na GPW

alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie. (ISBnews)  

Bank Millennium ma zgodę KNF na przejęcie Euro Banku

na poziomie 80%) i silnymi wskaźnikami kapitałowymi po decyzji walnego zgromadzenia akcjonariuszy o zatrzymaniu całego zysku i po styczniowej emisji obligacji podporządkowanych (całkowity współczynnik TCR na poziomie 25,6%). Wzmocnienie buforów kapitałowych i płynnościowych było naturalnym krokiem w

Ronson zdecydował o rozpoczęciu procedury przeniesienia siedziby do Polski

koncentruje się bowiem wyłącznie na polskim rynku – to tu realizujemy wszystkie nasze inwestycje, nasze główne biuro mieści się w Warszawie, a także akcje i obligacje naszej spółki notowane są w Warszawie. Przeniesienie siedziby zwiększy przejrzystość i zmniejszy biurokrację - oznacza brak podwójnego

Cognor zrefinansuje obligacje kredytem na 50 mln euro

terminowego w kwocie 50 mln euro, przeznaczonego na spłatę obligacji zabezpieczonych wyemitowanych na rynkach zagranicznych w kwocie ok. 80,9 mln euro, grupa pozyska dodatkowo do 80 mln zł limitu obrotowego" - czytamy w komunikacie. Uchwała dotycząca podniesienia maksymalnej liczby emitowanych akcji

Echo: Wing zawarł przyrzeczoną umowę zakupu większościowego pakietu

Warszawa, 13.12.2019 (ISBnews) - Wing - węgierska spółka działająca w sektorze nieruchomości - zawarła przyrzeczoną umowę zakupu pakietu ok. 56% akcji Echo Investment, podało Echo. "Zakup wiodącego na rynku, największego polskiego dewelopera to potężny krok w kierunku naszej ekspansji

Konrad Kąkolewski przekazał wyjaśnienia do UKNF dot. rozmów z PFR i PKO BP

Nadzoru Finansowego (KNF). Wczoraj GPW zawiesiła notowania akcji i obligacji spółki do końca dnia.  Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) podała dziś, że podejmuje wszystkie niezbędne kroki w celu pełnego wyjaśnienia zaistniałej sytuacji wokół spółki GetBack oraz umożliwienia jak najszybszego

OT Logistics ma umowę dot. restrukturyzacji zadłużenia o wartości 175 mln zł

przewiduje, po spełnieniu przez spółkę określonych wymogów, m. in. ujednolicenia warunków finansowania, częściowego obniżenia oprocentowania, warunkowego przedłużenia terminów zapadalności finansowań o co najmniej 12 miesięcy, ustanowienia nowych zabezpieczeń, a także warunkowego udzielenia nowego

Złoty kontynuuje spadki, ale daleko od prawdziwego krachu

r. Nowy program ma objąć różne klasy aktywów, w tym obligacje skarbowe. Jednocześnie kolejne kroki wprowadza się w USA. Amerykański Senat przyjął, a Donald Trump podpisał w środę pakiet pomocowy na czas epidemii koronawirusa o szacunkowej wartości 105 mld USD. Przewiduje on między innymi darmowe

BZ WBK TFI wprowadzi 9 nowych subfunduszy w I kw. 2018 r. (aktual.)

prezes Jacek Marcinowski. "Kiedy w listopadzie 2017 wprowadzaliśmy, w ramach parasola Arka BZ WBK FIO, subfundusz Arka BZ WBK Akcji Małych i Średnich Spółek informowaliśmy, że jest to pierwszy krok w planowanym dynamicznym rozwoju naszej oferty. Jej ostatni etap to wdrożenie zaplanowane do 12

HubStyle chce rozwinąć sieć franczyzową, pierwszy sklep ruszył we Wrocławiu

dystrybucji. "Rozwój stacjonarnych sklepów to krok milowy naszej działalności, możliwy m.in. dzięki pozyskaniu nowego inwestora, który wspiera nas finansowo i posiada bogaty know-how w zakresie zarządzania modelem franczyzowym. Widzimy zapotrzebowanie naszych klientek na placówki stacjonarne, w 

Santander Bank Polska nie będzie finansował nowych elektrowni węglowych

produktów z plastiku najpierw w centralach, a w kolejnych krokach, również we wszystkich oddziałach" - czytamy także.  Santander Bank Polska jako pierwszy bank komercyjny wyemitował zielone obligacje w 2017 roku (137,1 mln euro), udzielił finansowania klientom w ramach programu wspierającego

Przegląd informacji ze spółek

zawiesiły realizację transakcji sprzedaży nieruchomości w Gorzyczkach na rzecz spółki NICRE za 4 mln zł netto, w związku z dokonaniem przez kupującego płatności wyłącznie części umownego zadatku, podała spółka. Akcjonariusze Komputronika zdecydują o emisji obligacji zamiennych na akcje serii G o

Uniserv-Piecbud przydzielił inwestorom obligacje o wartości 10 mln zł

obligacji utwierdza nas w przekonaniu, że rozwijamy się w dobrym kierunku, a naszym kolejnym krokiem będzie planowana w tym roku emisja akcji i debiut na rynku głównym GPW. Chcemy przyśpieszyć tempo naszego rozwoju i wykorzystać dobrą koniunkturę oraz planowane na najbliższe lata inwestycje

Konsorcjum GPW ma memorandum z Elewarr na magazyny dla Platformy Żywnościowej

i przyczyni się do transparentności obrotu gospodarczego. Polskie rolnictwo i polska wieś mogą być lokomotywą wzrostu gospodarczego w Polsce, dlatego uruchomienie platformy jest krokiem we właściwą stronę i szansą na realną poprawę sytuacji zarówno rolników jak i konsumentów" - powiedział

Paged wniesie segment sklejkowy do funduszu inwestycyjnego zamkniętego

funduszy inwestycyjnych, podał Paged. "FIZ stanowić będzie w Grupie Paged wyodrębniony podmiot dedykowany do przyszłej działalności inwestycyjnej Grupy" – czytamy w komunikacie. Pierwszym krokiem w tym kierunku było przeniesienie własności pakietu 62,01% akcji Sklejka Pisz na Kinglet 3

Przegląd informacji ze spółek

, poinformowała wiceprezes Bożena Graczyk. Idea Bank otrzymał dziś decyzję Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), w której Urząd stwierdził, że bank wprowadzał konsumentów w błąd podczas sprzedaży obligacji korporacyjnych GetBack. Po zapoznaniu się z treścią tego dokumentu zostanie podjęta decyzja co

GPW wprowadza kontrakty terminowe na funta brytyjskiego

kurs funta brytyjskiego to kolejny krok do uatrakcyjnienia oferty giełdy dla inwestorów. Zarówno kontrakty terminowe na waluty, jak i kontrakty na akcje, cieszą się zainteresowaniem aktywnych uczestników obrotu" - powiedziała prezes GPW Małgorzata Zaleska, cytowana w komunikacie

Przegląd informacji ze spółek

dywidendę wysokości 1,12 zł na akcję, wynika z projektów uchwał. Alior Bank czeka na pisemne uzasadnienie wyroku sądu w sprawie odmowy zatwierdzenia układu Ruchu z wierzycielami i podejmie dalsze kroku prawne po jego przeanalizowaniu, podał bank. Alior Bank podkreślił jednocześnie, że konsekwentnie dąży

akcje obligacje krok po kroku

. do kapitału własnego --AAA Auto: Rynek aut używanych w Polsce obejmował 275,4 tys. pojazdów w VII --Idea Bank analizuje decyzję UOKiK dot. oferowania obligacji GetBacku --Bank Pocztowy i EnveloBank uruchomiły płatności Google Pay --Prezes PAR: O dalszych krokach po odmowie ESMA zdecydujemy w sierpniu

KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Uniserv-Piecbud, publikacja jutro

, podała Komisja. W osobnym komunikacie spółka podała, że publikacja prospektu zaplanowana jest na wtorek, 20 czerwca. "Emisja akcji i debiut na rynku głównym GPW to kolejny krok, który pozwoli przyśpieszyć tempo naszego rozwoju. Sukces przeprowadzonej w kwietniu emisji obligacji utwierdza nas w

Przegląd informacji ze spółek

skorygowany o odpisy wyniósł ok. 2,1 mld zł, czyli 17% więcej niż rok wcześniej. PKN Orlen otrzymał bezwarunkową zgodę Komisji Europejskiej na przejęcie Grupy Energa, podała spółka. To kolejny krok, po ogłoszeniu wezwania, przybliżający koncern do dalszej dywersyfikacji działalności i budowy koncernu

Ebury: Amplituda wahań pary EUR/PLN może się zwiększyć w tym tygodniu 

rynku pracy. Warto jednak wspomnieć też o chińskich indeksach PMI, które w maju znalazły się na poziomach wskazujących na ekspansję zarówno sektora przemysłu, jak i usług. Lepsze nastroje na rynku widoczne były nie tylko w umocnieniu walut emerging markets i zwyżkach na rynku akcji, ale też w słabości

Przegląd informacji ze spółek

Finlandii, a sklepy Buslika w nowym formacie zadebiutują w Rosji najwcześniej pod koniec 2020 r., poinformował ISBnews wiceprezes Tomasz Przybyła.  CDRL planuje wypłacić dywidendę za 2019 rok na poziomie ubiegłorocznym czyli ok. 30% skonsolidowanego zysku netto tj. ok. 1 zł na akcję, poinformował

Przegląd prasy

Warszawa, 22.10.2019 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Warszawska SKM przeprowadzi nowy przetarg na 21 pociągów jeszcze w tym roku, po zerwaniu kontraktu z Pesą Parkiet --Social.Estate zapowiada pierwsze projekty nieruchomości

Przegląd prasy

, skoro ruch klientów nadal jest mocno ograniczony --Ponad 90% Polaków pozytywnie ocenia nowe technologie w medycynie --Prezes Żabki: W tym roku możemy się spodziewać otwarcia kilkuset nowych sklepów Parkiet --Największe okazje w przypadku obligacji deweloperów notowanych na rynku wtórnym już

Zortrax chce złożyć wniosek o dopuszczenie na NC zaraz po dematerializacji akcji

Warszawa, 06.03.2019 (ISBnews) - Zortrax planuje złożenie wniosku o dopuszczenie do notowań na rynku NewConnect zaraz po tym, jak zakończy proces dematerializacji akcji w tym miesiącu, poinformował dyrektor IR Zortrax Mariusz Babula. "Jesteśmy obecnie znacznie bardziej dojrzałą

Przegląd prasy

aktywami w Niezależnym Domu Maklerskim -- W najbliższych miesiącach oferta funduszy inwestycyjnych w bankach skurczy się Dziennik Gazeta Prawna  --Resort energii robi kolejny krok wstecz w sprawie OZE --W styczniu sprowadzono zza granicy 1,96 mln ton węgla, w tym 1,29 mln ton z Rosji. Łączny

Samcik robi rozgrzewkę z inwestowania. Można zarobić więcej niż w banku

, z dnia na dzień poszedł do funduszu inwestycyjnego kupującego akcje i powierzył mu część swoich oszczędności. Przeważnie pierwszym krokiem jest najbardziej bezpieczna kategoria funduszy - te, które inwestują pieniądze w obligacje i podobne do nich papiery wartościowe. Żaden fundusz inwestycyjny

Przegląd prasy

handlująca grami komputerowymi - rozpoczęła przygotowania do debiutu giełdowego ISBnews --PHN i Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna nawiązują współpracę --Kofola chce wycofać się z obrotu na GPW, oferta skupu akcji po 78,6 zł sztuka --Action: Suma wierzytelności objętych układem wynosi 349,42 mln

Immofinanz zamierza nabyć ok. 26% CA Immo, później dokona pełnego połączenia

pierwszym krokiem do pełnego połączenia spółek, które będzie poprzedzone sprzedażą rosyjskich aktywów Immofinanz. "Całkowita wartość transakcji to ok. 604 mln euro, które to środki mają zostać pozyskane dzięki dodatkowemu długowi i emisji obligacji zamiennych na akcje" - czytamy w komunikacie

Priorytetem Infoscanu jest jak najszybsze osiągnięcie rentowności operacyjnej 

te realizacje, które mamy w planach nam pójdą. Chcemy realizować rzeczy krok po kroku i pozytywnie zaskakiwać. Chcemy uzyskać rentowność jak najszybciej będzie to możliwe, bo dla nas to jest priorytet" - podkreślił wiceprezes.  Infoscan planuje wejście na kolejne rynki zagraniczne. Spółka

Konsorcjum GPW rusza z pracami nad Platformą Żywnościową

. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną

KRD: 36% Polaków mających problem z zadłużeniem przesuwa spłatę na później

lub sprzedają posiadane akcje bądź obligacje. Po takie rozwiązanie sięga 9% badanych. Czasem podejmują bardziej radykalne kroki - 8% osób wyprzedaje majątek, np. sprzęt elektroniczny, aby mieć z czego zapłacić zobowiązania. "Nie jest to komfortowa sytuacja, ale na pewno to znacznie lepszy

Przegląd informacji ze spółek

730 tys. akcji po 3,7 zł za sztukę w ramach IX transzy programu skupu akcji własnych, podała spółka.  Famur rozpoznał w segmencie powierzchniowym (surface) dodatkowe ryzyka w wysokości ok. 18 mln zł, nie ujęte w wyniku III kw. Spółka zakłada możliwość ich ograniczenia lub całkowitej

Przegląd informacji ze spółek

Wirtualna Polska Holding w ramach akcji "Podaruj Przylbice Szpitalowi" przekaże 1 000 przyłbic, które trafią do 10 szpitali jednoimiennych lub przeznaczonych do walki z koronawirusem, podała spółka. Akcjonariusze BSC Drukarni Opakowań zdecydują o zniesieniu dematerializacji akcji

Reino Partners buduje giełdowy holding finansowy przez przejęcie spółki Graviton

oczekują atrakcyjniejszej oferty, która nie jest ograniczona do akcji i obligacji. Jako liderzy w zakresie produktów opartych o nieruchomości komercyjne oraz prekursorzy nowej jakości dla inwestorów, chcemy i możemy stanowić awangardę zmian, których istotną częścią będzie konsolidacja" &ndash

Przegląd prasy

zł na jedną akcję za 2017 r. --GPW zawiesiła obrót akcjami i obligacjami GetBack do końca dnia --BOŚ Bank: Najważniejsza w tym tygodniu dane sfery realnej gospodarki polskiej --Tchórzewski: Energetyka jądrowa jest niezbędna ze względu na zobowiązania unijne --Mercator Medical miał wstępnie ok

GetBack chce odbudować wartość spółki, nie wyklucza sprzedaży części portfeli

wartości spółki, jej wiarygodności i kontynuowania dotychczasowej działalności. "Najważniejsze jest jednak przedstawienie sprawozdania finansowego, dopiero po tym możemy myśleć o kolejnych krokach. Zakładamy na przykład, że w ciągu 'małych' kilku lat spółka wróci także na rynek długu. Najpierw

Przegląd prasy

krokiem w procesie refinansowania zadłużenia grupy, natomiast brak podobnej zgody w przypadku obligacji serii F nie ma wpływu na bieżącą działalność oraz proces refinansowania pozostałego zadłużenia. --Inter Cars złożył wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie utworzenie z

2C Partners chce zadebiutować na głównym rynku GPW jeszcze w 2015 r.

. można składać zapisy na akcje 2C Partners. Spółka oferuje 1,3 mln akcji po cenie 2,20 zł każda. Zapisy przyjmują dom maklerski Ventus Asset Management oraz Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska. Środki pozyskane z emisji spółka wykorzysta na zakup kamienicy przy ulicy Mińskiej 14 (ok. 1,7 mln zł), na

Dwugłos z RPP bez wpływu na złotego, ten wciąż wpatrzony w EUR/USD

węgierskiego forinta, a także z większym popytem na polskie obligacje i akcje. O godzinie 09:30 kurs EUR/PLN znajdował się na poziomie 4,3035 zł (+0,5 gr), USD/PLN 3,6560 zł (-0,5 gr), a CHF/PLN 3,7380 zł (bez zmian). Rano na rynek dotarły nowe wypowiedzi członków Rady Polityki Pieniężnej (RPP). Grażyna

Przegląd prasy

. --Capital Park sprzedał Eurocentrum w Warszawie na rzecz CPIPG --Indeks WIG20 spadł o 0,42% na zamknięciu w środę --Konkurs na zarząd PGNiG VI kadencji został zakończony bez rozstrzygnięcia --IMS planuje skupić 730 tys. akcji po 3,7 zł za sztukę --Famur pracuje nad ograniczeniem rozpoznanych ryzyk w

JSW sprzedała PEC w Jastrzębiu Zdroju na rzecz PGNiK Termika za 190,4 mln zł

000,00 zł, przy czym kwota 50 000 000,00 PLN zostanie zapłacona dopiero po otrzymaniu przez PGNiG Termika potwierdzenia rozwiązania umów poręczenia, na podstawie których PEC udzielił poręczenia w celu zabezpieczenia roszczeń obligatariuszy, którzy objęli obligacje wyemitowane przez SEJ w ramach programu

Przegląd informacji ze spółek

oraz Domove, podał bank.  PKO Bank Hipoteczny po raz drugi zaoferuje inwestorom zielone listy zastawne w ramach kontynuacji pozyskiwania środków na finansowanie i refinansowanie energooszczędnych nieruchomości mieszkaniowych. Wartość emisji wyniesie 250 mln zł, a termin zapadalności listów

Przegląd informacji ze spółek

zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) - podniósł do 400 000 zł jednostkową wartość nominalną obligacji podporządkowanych emitowanych w ramach Drugiego Publicznego Programu Emisji Obligacji, podał bank.  Około 1/3 luksusowych apartamentów sprzedanych w Śródmieściu Warszawy w pierwszych

Wawel Service pozyskał 11 mln zł z emisji obligacji, planuje debiut na GPW

dalszych kroków na rynku kapitałowym. W grę mogą wchodzić zarówno kolejne emisje na rynku obligacji, jak i poszukiwanie inwestorów długoterminowych w segmencie private equity oraz klasyczna droga po kapitał na GPW. "W niedalekiej przyszłości planujemy debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych

Przegląd prasy

elektrycznych --ZUS przekazał do OFE 42,35 mln zł --MCI Management ogłosiło wezwanie na ok. 19 mln akcji MCI Capital po 9,8 zł/szt. --Nextbike Polska ma umowę na Koniński Rower Miejski --Unibep ma umowę na budowę osiedla w Norwegii za ok. 55,7 mln zł netto --Zarząd Zametu z Tomaszem Jakubowskim na

GPW obniża opłaty dotyczące transakcji na akcjach oraz danych giełdowych

, cytowany w komunikacie. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od listopada 2010 r. GPW

Przegląd informacji ze spółek

, jako dzień pierwszego notowania dwóch serii obligacji AOW Faktoring o łącznej wartości 10 mln zł w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst, podała giełda.   Neuca Med - spółka zależna od Neuca - nabyła 24% akcji Telemedycyna Polska i podpisała umowę inwestycyjną, na mocy której może zwiększyć

Przegląd informacji ze spółek

istotnym krokiem w procesie refinansowania zadłużenia grupy, natomiast brak podobnej zgody w przypadku obligacji serii F nie ma wpływu na bieżącą działalność oraz proces refinansowania pozostałego zadłużenia. Inter Cars złożył wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

mln zł, co oznacza, że wartość dywidendy na jedną akcję wyniesie 2,48 zł, wliczając w to dwie zaliczki, podała spółka. Kwota pozostała do wypłaty to 1,28 zł na jedną akcję.  Źródło: ISBnews Legimi: Podjęło uchwałę w sprawie emisji od 500 do 2 500 sztuk obligacji zwykłych na okaziciela

CD Capital strategicznym partnerem Prairie w projekcie kopalni koło Lublina

zapotrzebowanie na wydatki związane ze sporządzeniem ostatecznego studium wykonalności projektu i realizacją pozostałych prac niezbędnych dla uzyskania koncesji wydobywczej, czytamy dalej. "Po konwersji obligacji na akcje i wykonaniu opcji, CD Capital będzie miał ponad 30% w kapitale akcyjnym i dwóch

Przegląd prasy

rezerwowe spadły o 2,2% r/r do 88,53 mld euro w marcu --MF sprzedało na przetargu uzupełniającym obligacje o wartości 285 mln zł --PKP SA ma nowy zarząd z Mirosławem Pawłowskim na czele --Newag rekomenduje wypłatę 1 zł dywidendy na akcję --PCC Rokita wyemituje obligacje serii DA o wartości

KPF/IRG SGH: Barometr Rynku Consumer Finance spadł do 57,3 pkt w IV kw.

% nie podejmuje żadnych kroków przy pełnej świadomości, że się nie poprawi sytuacja związana z emeryturami. Z kolei 1/3 jakieś oszczędności gromadzi, a tylko 5,5% inwestuje w tym celu w fundusze, akcje lub obligacje" - dodała.    Według KPF i IRG SGH, przeprowadzone badanie ukazuje, że

Przegląd informacji ze spółek

. UniCredit sprzedał ok. 121,4 mln akcji, stanowiących 20% kapitału FinecoBanku po 4,55 euro za sztukę, czyli łącznie za ok. 552 mln euro brutto w procesie przyspieszonej budowy księgi popytu, podała instytucja. Inno-Gene zakończył subskrypcję prywatną i przydzielił 772 obligacji serii A o wartości

Przegląd informacji ze spółek

Dudek z ponad 7-proc. zaangażowaniem, poinformowała spółka. To kolejny krok zacieśniający współpracę między spółką telemedyczną, a uznanym kardiologiem.  Kredyt Inkaso rozpoczęło dziś przyjmowanie zapisów na czteroletnie obligacje serii PA02 o wartości do 30 mln zł, poinformowała spółka

Przegląd informacji ze spółek

, po cenie w wysokości 100 zł za akcję. Zapisy rozpoczną się 14 grudnia i będą trwać do 21 lutego 2018 r. Działalność rozpoczął program Polski Inkubator Gier (PIG), poinformował QubicGames. Będzie to ogólnopolskie przedsięwzięcie, które umożliwi niezależnym zespołom, a nawet pojedynczym osobom

Przegląd informacji ze spółek

, stanowiących 33,1% głosów po 4,20 zł za akcję, podał pośredniczący DM mBanku. Przychody TIM wzrosły o 9,7% r/r do 64,35 mln zł w sierpniu 2018 r., podała spółka, prezentując wstępne dane. W okresie styczeń-sierpień br. przychody wzrosły o 18,6% do 487,9 mln zł. Szacunkowa wartość skonsolidowanych

Przegląd prasy

sprzedaży węgla --Sejmowa komisja chce przesłuchać pierwszych kandydatów do RPP jeszcze w tym roku --Mediatel odwołał walne ws. emisji warrantów i akcji, planowane na 4 stycznia --Famur wyemituje obligacje serii A o łącznej wartości nominalnej do 108 mln zł --Komisja Finansów Publicznych przyjęła

Politycy chcą znowu oszukać rynek

Typowym przykładem jest działanie Europejskiego Banku Centralnego, który kupuje co miesiąc obligacje rządowe o wartości 80 mld euro, a w czerwcu zaczął nawet kupować obligacje korporacyjne. To próba oszukania rynku. Działania EBC powodują, że stopy procentowe nie są na poziomie rynkowym, to znaczy

Przegląd informacji ze spółek

, wiceprezesa ds. strategii i rozwoju i wiceprezesa ds. korporacyjnych w ramach IX wspólnej kadencji zarządu, podała spółka. Immofinanz zawarł umowy w sprawie nabycia 25 690 163 akcji CA Immobilien Anlagen (CA Immo), stanowiących ok. 26% udziału w kapitale zakładowym tej spółki, po cenie 23,5 euro za walor

Przegląd informacji ze spółek

dywidendę 6,58 mln zł z zysku za 2017 r., co da wypłatę w wysokości 1,1 zł na akcję, podała spółka. OT Logistics zawarł z Bankiem Pekao i mBankiem umowę zlecenia w sprawie ustanowienia programu emisji obligacji na rynku polskim na kwotę 200 mln zł, podała spółka. Echo Investment ocenia, że po

Przegląd informacji ze spółek

znaleźć się w pierwszej trójce na rynku detalicznym Słowacji, co oznacza, że powinna posiadać co najmniej 100 stacji paliw w tym kraju, poinformował prezes Unipetrolu - spółki w 100% zależnej od PKN Orlen - Tomasz Wiatrak. Polski Holding Nieruchomości (PHN) planuje emisję kolejnej transzy obligacji w

Przegląd prasy

% CAGR --BIEC: WPI wzrósł w grudniu, zakończona po 2,5 roku deflacja nie była uciążliwa --Przychody Auto Partner wzrosły o 42,8% r/r do 64,78 mln zł w listopadzie --Obligacje Kancelarii Medius na łącznie 15 mln zł debiutują dziś na Catalyst --Playway zakończył kampanię gry 'Agony' w serwisie

Przegląd prasy

zł na nabycie 7 339 449 akcji po cenie jednostkowej 3,27 zł za jedną sztukę, podała spółka. --Tatry Mountain Resorts (TMR) planuje dokonać dwóch nowych emisji obligacji, pierwszej na maksymalnie łącznie 90 mln euro (6-letnie, zabezpieczone) i drugiej do łącznie 1,5 mld CZK (4-letnie, zabezpieczone

FKD liczy na zapełnienie portfela na 2018 r. w ciągu najbliższych kilku tygodni

; - podkreślił prezes. Według niego, możliwości spółki istotnie zwiększyły się dzięki przeprowadzonym z sukcesem emisjom akcji i obligacji, które pozytywnie wpłyną także na koszty finansowe w FKD. W całym 2016 r. spółka wypracowała 12,7 mln zł przychodów ze sprzedaży. W I pół. 2017 r. jej przychody

Przegląd informacji ze spółek

decyzję o ogłoszeniu skupu akcji własnych. Zarząd planuje przeznaczyć na kolejną rundę skupu około 24 mln zł na nabycie 7 339 449 akcji po cenie jednostkowej 3,27 zł za jedną sztukę, podała spółka. Tatry Mountain Resorts (TMR) planuje dokonać dwóch nowych emisji obligacji, pierwszej na maksymalnie

Przegląd prasy

--Enea złożyła ofertę na zakup 100% akcji Engie Energia Polska --MF zaoferuje obligacje za 14-28 mld zł na 3-4 przetargach w IV kwartale --Rafako: Termin realizacji kontraktu dla Elektrowni Ostrołęka to III kw. 2018 r. --MF zaoferuje obligacje za 8-16 mld zł na 2 przetargach w październiku --GUS

Przegląd prasy

. --W wezwaniu na Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja PGE nabyła 1 202 172 akcji spółki, podał podmiot pośredniczący - Dom Maklerski PKO BP. --Tauron Polska Energia zawarł z bankami aneksy, których efektem jest przedłużenie programu emisji obligacji o dwa lata i zwiększenie w jego ramach

Przegląd prasy

dynamikę sprzedaży ISBnews --Kleba Invest przydzielił obligacje serii Y o wartości nominalnej 3 mln zł --KNF zgodziła się na powołanie Marcina Żółtka na prezesa PTE PZU --Prezes Enei: Jesteśmy o krok od przejęcia Elektrowni Połaniec --Medicalgorithmics wypowiedział umowę aliansu z Wipro --Zysk

Gazprom zrywa umowę z zachodnimi koncernami o Nord Stream 2

nowej bałtyckiej rury Gazprom miał dostać 50 proc. akcji, a jego zachodni partnerzy - po 10 proc. Plan ten wzbudził protesty państw Europy Środkowej i Wschodniej oraz głównych ugrupowań w Parlamencie Europejskim. Wskazywali, że projekt Nord Stream 2 jest sprzeczny z planem unii energetycznej i strategią

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

nadchodzących gier. Źródło:ISBnews Jujubee: Pozyska 300 tys. zł w wyniku objęcia 150 tys. akcji po 2 zł za sztukę, podała spółka. Akcje zostały objęte przez menedżerów. Źródło: ISBnews Gaming Factory: Producent i wydawca gier komputerowych na PC i konsole, złożył do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF

Przegląd informacji ze spółek

zarządu oraz członka zarządu GetBack na okres do 15 czerwca. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zawiesiła obrót akcjami i obligacjami GetBack bezterminowo na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), podała GPW.  Ferro odnotowało 11,06 mln zł skonsolidowanego zysku netto

Przegląd prasy

dokonywanych przez spółki Grupy Tauron, poinformowała spółka. --Moonlit dokonał przydziału akcji emitowanych w ramach pierwszej oferty publicznej. Inwestorzy złożyli zapisy na 1,15 mln akcji oferowanych po cenie emisyjnej 2 zł, podczas gdy w ramach oferty można było nabyć maksymalnie 1 mln akcji o wartości 2

TenderHut planuje zadebiutować na GPW na wiosnę 2019 r.

i z sukcesem wdrażają go w życie" – powiedział dyrektor Departamentu Doradztwa Korporacyjnego w Polskim Domu Maklerskim (PDM) Krzysztof Kuper, cytowany w komunikacie. Dodał,  że jeszcze w wrześniu tego roku PDM będzie wspierać TenderHut w organizacji emisji obligacji, a następnie w

Przegląd prasy

długi agenntów --12 Development w warunkach emisji obligacji nie zaoferował inwestorom dodatkowej premii, ignorując w ten sposób nastroje na rynku, które pogorszyły się po aferze GetBacku  -- W ub. miesiącu znów grupa funduszy pieniężnych i gotówkowych cieszyła się największą popularnością

Przegląd informacji ze spółek

wysokości 0,73 zł na jedną akcję, wynika z projektów uchwał na walne. Atal podjął uchwałę w sprawie utworzenia programu emisji obligacji, który przewiduje m.in. emisję jednej lub więcej serii obligacji, do maksymalnej kwoty 70 mln zł, podała spółka.   APS Energia odnotowała 2,9 mln zł skonsolidowanej

Przegląd prasy

podziale Kopeksu i emisji akcji serii F --Artifex Mundi planuje premiery dwóch nowych gier w II kw. br. --Unimot rekomenduje wypłatę 1,7 zł dywidendy na akcję za 2017 r. --CD Projekt: 'Gwent Homecoming' potrwa 6 mies., po czym gra wyjdzie z beta testów --EuroRating podwyższył perspektywę ratingu