akcje obligację podobieństwa

PKO BP wyręcza rząd

W USA to bank centralny Fed wziął na siebie ciężar ratowania firm uznanych politycznie za ?zbyt wielkie, aby upaść?. U nas taką rolę przyjął PKO BP, w którym państwo jest tylko mniejszościowym właścicielem.

Niall Ferguson: Robin Hood świata nie zbawi

Niall Ferguson: Robin Hood świata nie zbawi

unikania podatków). CZYTAJ TEŻ: W USA wybory czy rewolucja Thomas Piketty w głośnej książce "Kapitał w XXI wieku" podaje inną przyczynę rosnących nierówności - jego zdaniem kapitał przyrasta szybciej niż dochód narodowy (tzn. nieruchomości, akcje na giełdzie, obligacje itp. rosną szybciej niż