akcje nowe emisje

sprawdź też:

nowe

Inwestor objął nową emisję 130 tys. akcji Infoscan po 3 zł

Warszawa, 10.10.2019 (ISBnews) - Infoscan zakończył subskrypcję 130 tys. akcji objętych po 3 zł w ramach emisji prywatnej, podała spółka. Cena emisyjna jest większa o prawie 7% od średniej ceny zamknięcia na przestrzeni ostatniego miesiąca oraz o 20% wyższa od ceny zamknięcia z 9

Akcjonariusze PBKM zdecydowali o emisji ponad 3,5 mln nowych akcji po 62 zł/szt.

Warszawa, 14.10.2019 (ISBnews) -  Akcjonariusze Polskiego Banku Komórek Macierzystych (PBKM) zdecydowali o emisji akcji nowej serii, skierowanej do obecnego inwestora tj. Active Ownership Fund. Cena emisyjna jednej nowej akcji została ustalona na 62 zł, a łączna cena emisyjna

Akcjonariusze PBKM zdecydują 14 X o emisji nowych akcji serii M bez pp 

Warszawa, 17.09.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Polskiego Banku Komórek Macierzystych (PBKM) zdecydują 14 października 2019  r. o emisji akcji nowej serii, skierowanej do obecnego inwestora. Cena emisyjna jednej nowej akcji wyniesie 62 zł, a  łączna cena emisyjna za wszystkie nowe

Carbon Studio przydzielił wszystkie akcje nowej emisji i pozyskał 2,7 mln zł

Warszawa, 29.05.2019 (ISBnews) - Carbon Studio przydzielił wszystkie akcje nowej emisji i pozyskał 2,7 mln zł, podała spółka. Redukcja w transzy małych inwestorów wyniosła 18,3%. Na przełomie III i IV kwartału spółka chce zadebiutować na rynku NewConnect. "Carbon Studio [&hellip

Open Finance zrezygnował z podwyższenia kapitału w drodze nowej emisji akcji

Warszawa, 11.01.2019 (ISBnews) - Open Finance po dokonaniu ponownej analizy kwestii podwyższenia kapitału zakładowego spółki, w tym mając na uwadze obecny poziom notowań akcji, podjął decyzję o odstąpieniu od procedury podwyższenia kapitału w drodze nowej emisji akcji, podał Open Finance. W

Abris chce objąć nową emisję GetBack proporcjonalnie do posiadanych akcji

Warszawa, 19.03.2018 (ISBnews) - GetBack otrzymał oświadczenie od Abris Capital Partners dotyczące objęcia akcji nowej emisji, w którym zadeklarował objęcie nowych walorów w liczbie proporcjonalnej do aktualnego zaangażowania Abris w GetBack, poinformowała spółka. "GetBack otrzymał

GetBack: Inwestorzy z Izraela i USA zainteresowani nową emisją akcji

przewiduje kolejne podwyższenie liczby akcji maksymalnie do 50 000 000 sztuk. Emisja ta będzie również miała charakter subskrypcji prywatnej, skierowanej do wybranych obecnych i nowych długoterminowych strategicznych inwestorów" - czytamy dalej. Akcje pierwszej transzy miałyby być przedmiotem

Selvita przydzieliła wszystkie 2,2 mln akcji nowej emisji

Warszawa, 26.02.2018 (ISBnews) - Selvita dokonała przydziału 2,2 mln akcji nowej emisji serii H we wtórnej ofercie publicznej, poinformowała spółka.   "W transzy inwestorów indywidualnych przydzielonych zostało 27 435 akcji oferowanych. W transzy inwestorów instytucjonalnych

Open Finance rozważa nową emisję akcji w zw. z problemami emisji akcji serii E

Warszawa, 03.04.2017 (ISBnews) - Zarząd Open Finance w związku z niedojściem do skutku emisji akcji serii E rozważa skierowanie akcji nowej emisji do inwestorów, którym przysługiwało roszczenie o zwrot ceny emisyjnej akcji serii E, podała spółka.  "Zarząd emitenta rozważa

Biomed-Lublin ma ofertę objęcia akcji nowej emisji przez inwestora

460 zł, tj. z kwoty 5 335 581 zł do kwoty 5 746 041 zł w drodze emisji nieuprzywilejowanych akcji na okaziciela serii O o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja" - czytamy w komunikacie. W uchwale ustalono cenę emisyjną nowych akcji serii O na kwotę 1,12 zł za jedną akcję serii O, płatną w

Selvita: Emisja nowych akcji zakłada utrzymanie udziału akcjonariuszy w kapitale

. NWZ ma zatwierdzić emisję akcji z z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. "Projekt uchwały zakłada, że w pierwszej kolejności nowe akcje zostaną przydzielone inwestorom, którzy wyrażą chęć uczestniczenia w ofercie w zgodzie z jej parametrami oraz przedstawią odpowiednie

GTC: Cztery fundusze otrzymały dywidendę w formie akcji nowej emisji serii M

Warszawa, 13.06.2018 (ISBnews) - Cztery fundusze posiadające 73% kapitału zakładowego Globe Trade Centre (GTC) zdecydowały się na otrzymanie dywidendy w formie akcji i zapisało się na 13 233 492 akcji nowej emisji serii M, podała spółka.  "Udało nam się uzyskać atrakcyjną wartość dla

GetBack ma list intencyjny z inwestorem branżowym ws. objęcia akcji nowej emisji

Warszawa, 22.03.2018 (ISBnews) - GetBack podpisał list intencyjny z nowym zagranicznym inwestorem branżowym, który mógłby objąć akcje planowanych nowych emisji, podała spółka.  "Z zastrzeżeniem, że walne zgromadzenie GetBack podejmie uchwały dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego

Altus TFI przejmie Esaliens TFI w zamian za akcje nowej emisji

Esaliens TFI, w zamian za akcje nowej emisji Altus TFI, które zostałyby wydane dotychczasowym akcjonariuszom Esaliens TFI, podano także. Proces miałby zakończyć się wpisem połączenia do rejestru przedsiębiorców na przełomie października/ listopada br.  "W ocenie zarządu Altus TFI, niezwłoczne

NFOŚiGW przeznaczy 210 mln zł na objęcie akcji nowej emisji BOŚ

. akcjonariusze BOŚ zdecydowali o emisji do 40 mln sztuk nowych akcji bez prawa poboru. Dziś  bank poinformował, że podjął decyzję o rozpoczęciu oferty i subskrypcji do 40 mln akcji zwykłych na okaziciela serii V o wartości nominalnej 10 zł każda.  "Udział NFOŚiGW (aktualnie na poziomie

Akcjonariusze Polwaksu zdecydują 25 marca br. o nowej emisji akcji

zakładowego spółki poprzez emisję nie więcej niż 20,6 mln akcji zwykłych na okaziciela serii E, oferowanych po cenie emisyjnej wynoszącej 1 zł za sztukę, z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, oznaczenia dnia prawa poboru oraz zmiany statutu spółki, podał Polwax. Obecnie kapitał zakładowy

GK Immobile jest gotowa objąć 9 mln akcji nowej emisji ZBM Zremb-Chojnice

Warszawa, 18.12.2017 (ISBnews) - GK Immobile jest zainteresowana objęciem w wyniku nowej emisji akcji 9 mln akcji na okaziciela w spółce Zakład Budowy Maszyn Zremb-Chojnice w restrukturyzacji, po cenie emisyjnej 0,75 zł za jedną akcję, tj. o łącznej wartości emisji nowych akcji w wysokości 6,75

Qumak kupi od Euvic spółkę IT Works za akcje nowej emisji

Warszawa, 05.12.2017 (ISBnews) - Qumak podpisał z Euvic list intencyjny, według którego nabędzie od Euvic 100% akcji spółki IT Works w zamian za swoje akcje nowej emisji serii N, podała spółka. Docelowo Qumak ma przejąć Euvic. "W treści listu strony zadeklarowały, iż będą w dobrej wierze

Ferrum proponuje wierzycielom konwersję 126,8 mln zł długu na akcje nowej emisji

Warszawa, 08.12.2017 (ISBnews) - Ferrum przedstawi wierzycielom propozycje układowe, które zakładają konwersję łącznie 126,8 mln zł długu na 33,37 mln akcji nowej emisji serii F po cenie 3,8 zł za akcję, podała spółka. "Spółka podjęła w dniu 8 grudnia 2017 r. decyzję o przyjęciu i

Creepy Jar przydzielił wszystkie akcje nowej emisji, pozyskał 2,1 mln zł

Warszawa, 30.11.2017 (ISBnews) - Creepy Jar dokonał przydziału 32 354 akcji nowej emisji serii C, poinformowała spółka. Z publicznej oferty spółka pozyskała 2,1 mln zł. Redukcja w transzy detalicznej wyniosła 38,5%. W transzy inwestorów instytucjonalnych sprzedano 30 973 akcji serii A

7Levels przydzielił wszystkie akcje nowej emisji i pozyskał 1,5 mln zł

Warszawa, 30.10.2017 (ISBnews) - 7Levels dokonał przydziału 25 tys. akcji nowej emisji serii C i w efekcie z publicznej oferty spółka pozyskała 1,5 mln zł, podano w komunikacie. "Jesteśmy zadowoleni, że wszystkie akcje nowej emisji znalazły nabywców. Pracujemy nad tym, żeby możliwie szybko

Akcjonariusze Cube.ITG zdecydują o emisji do 5 mln nowych akcji 6 XI

więcej niż 5 mln nowych akcji spółki kolejnych serii (kapitał docelowy), wynika z projektów uchwał. Łączna cena emisyjna wszystkich emisji w ramach kapitału docelowego nie będzie wyższa niż 40 mln zł. "Zdaniem zarządu wprowadzenie upoważnienia umożliwia szybkie pozyskanie środków finansowych w

Echo z głównym akcjonariuszem chcą zwiększyć free float akcji bez nowej emisji

drodze emisji nowych akcji. „Spółka, wraz ze swoim większościowym akcjonariuszem, rozważa zwiększenie liczby akcji spółki znajdujących się w wolnym obrocie na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie w drodze oferty niepodlegającej obowiązkowi sporządzenia

Toya prowadzi rozmowy o objęciu nowej emisji akcji MaxCom

Warszawa, 12.05.2016 (ISBnews) - Toya przystąpiła do negocjacji, aby określić warunki brzegowe transakcji objęcia nowej emisji akcji producenta urządzeń telekomunikacyjnych MaxCom, podała spółka. "Zarząd Toya podjął decyzję o, przystąpieniu do negocjacji mających na celu przygotowanie

Walne MCI Capital upoważniło zarząd do emisji nowych akcji do maks. 6,27 mln zł

Warszawa, 24.08.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze MCI Capital podjęli uchwałę m.in. w sprawie zmiany statutu przez udzielenie zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego poprzez emisję nowych akcji o wartości nominalnej 1 zł każda i łącznej wartości

Midven ma list intencyjny ws. objęcia nowej emisji akcji Arts Alliance

Warszawa, 28.02.2017 (ISBnews) - Midven podpisał z akcjonariuszami Arts Alliance list intencyjny dotyczący zamiaru objęcia 90% nowej emisji akcji Arts Alliance, podał Midven. Planowana inwestycja ma na celu realizowanie inwestycji w gry komputerowe i mobilne za pośrednictwem Arts Alliance, podano

ZPC Otmuchów obejmie do 17,37 mln akcji nowej emisji PWC Odra

Warszawa, 21.12.2016 (ISBnews) - Rada nadzorcza ZPC Otmuchów zgodziła się na objęcie nie więcej niż 17,375 mln akcji nowej emisji w spółce zależnej PWC Odra, podano w komunikacie. „Decyzja w sprawie ewentualnego podwyższenia kapitału zakładowego PWC Odra w drodze emisji 19 775 261 akcji

Echo Polska Properties z emisji nowych akcji pozyskało ok. 150 mln euro

emisji nowych akcji, planowanej na 13 kwietnia 2017, kapitał akcyjny EPP będzie liczył 704 970 210 akcji. Koordynatorem i współprowadzącym księgę popytu była spółka Java Capital z RPA" - czytamy dalej.  W sierpniu 2016 r. Echo Polska Properties N.V. (EPP, wcześniej Echo Prime Properties

Pfleiderer Grajewo przydzieliło 15,08 mln akcji serii E nowej emisji

Warszawa, 11.12.2015 (ISBnews) - Pfleiderer Grajewo przydzielił inwestorom 15 077 007 nowych akcji serii E o wartości nominalnej 0,33 zł każda, podała spółka.  Nowe akcje zostały wyemitowane na podstawie uchwały nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki z 27 lipca 2015 r., dotyczącej

Kruk przeznaczy 215 mln zł z emisji nowych akcji m.in. na akwizycje

Warszawa, 16.12.2016 (ISBnews) - Kruk pozyska 215 mln zł w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu na 1 000 000 nowych akcji serii G, przy cenie ustalonej na 215 zł za akcję. Środki z emisji będą przeznaczone na rozwój grupy, szczególnie na dalszą budowę biznesu w Europie Zachodniej

Akcjonariusze Polwaksu zdecydują 25 marca br. o nowej emisji akcji (aktual.)

, na żądanie akcjonariusza Krzysztofa Moski, jako akcjonariusza posiadającego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego spółki, ma podjąć uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję nie więcej niż 20,6 mln akcji zwykłych na okaziciela serii E, oferowanych po cenie emisyjnej

Whitestone Capital rezygnuje z gotowości objęcia akcji nowej emisji Hawe

Warszawa, 29.05.2015 (ISBnews) - Whitestone Capital poinformował, że rezygnuje z gotowości objęcia akcji nowej emisji Hawe o łącznej wartości emisyjnej do 30 mln zł w związku z brakiem ziszczenia do dnia 15 maja 2015 r. warunków wskazanych w "Deklaracji intencji objęcia akcji nowej emisji

WZA Miraculum zdecyduje o obniżeniu kapitału i emisji 13,5 mln nowych akcji

zakładowego spółka planuje następnie jego podwyższenie o kwotę 20 268 334,5 zł poprzez  emisję 13 512 223 nowych akcji o wartości nominalnej 1,5 zł każda, które będą zaoferowane w ramach subskrypcji prywatnej, podano w projektach uchwał walnego, zaplanowanego na 19 grudnia.  "

Artifex Mundi: IPO ruszy 17 X, spółka liczy na ok. 15 mln z nowej emisji akcji

inwestorów indywidualnych przewidziana jest transza ok. 15% akcji oferowanych. Oferującym jest Trigon Dom Maklerski. "Oczekujemy, że spółka z emisji nowych akcji pozyska około 15 mln zł. Zamierzamy przeznaczyć zebrane środki na rozwój działalności wydawniczej oraz inwestycje we wspólne projekty z

PiLab uplasował nową emisję akcji z 63% redukcji zapisów

Warszawa, 22.04.2015 (ISBnews) - PiLab wyemitował 207 tys. nowych akcji, które uplasował z 63-proc. redukcją głównie wśród instytucji finansowych, poinformował członek zarządu PiLab, Sergiusz Borysławski. Spółka, zgodnie z planem, pozyskała pierwszą transzę z części finansującej wejście na

Bloober Team wybrał DM BOŚ jako oferującego akcje nowej emisji

Warszawa, 27.01.2015 (ISBnews) - Bloober Team wybrał Dom Maklerski BOŚ jako oferującego akcje nowej emisji, poinformował prezes spółki Piotr Babieno. "Uważam, że DM BOŚ dysponuje obecnie jednym z najlepszych zespołów analityków branży gier komputerowych, dlatego jestem bardzo zadowolony

Erne Ventures planuje kolejne emisje akcji pod nowe inwestycje i rozwój portfela

Warszawa, 09.08.2016 (ISBnews) -  Fundusz Erne Ventures rozpoczął z potencjalnymi inwestorami rozmowy dotyczące planowanych przez spółkę emisji akcji. Zgodnie z wstępnie ustalonym planem, emisja w wysokości do 10 mln zł miałaby zostać przeprowadzona jeszcze w IV kw. 2016 roku, zaś kolejna

Udział NFOŚiGW w kapitale BOŚ wzrośnie do 58,05% po objęciu akcji nowej emisji

Warszawa, 17.05.2018 (ISBnews) - Dzięki objęciu 21 mln akcji w emisji Banku Ochrony Środowiska (BOŚ), udział Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w kapitale banku wzrośnie do 58,05% z 52,41%. To bardzo istotne w kontekście wspólnych planów związanych z

Silvair Inc. planuje emisję nowych akcji w ramach IPO na GPW

Warszawa, 06.06.2018 (ISBnews) - Silvair Inc., spółka oferująca innowacyjne rozwiązania z zakresu IoT (Internet of Things - Internet Rzeczy) zamierza przeprowadzić pierwotna ofertę publiczną (IPO) tylko nowych akcji i zadebiutować na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW

Rafako przydzieliło wszystkie 15,33 mln akcji serii J w ramach nowej emisji

Warszawa, 21.07.2015 (ISBnews) – Rafako przydzieliło wszystkie oferowane w ramach nowej emisji 15 331 998 akcji serii J, podała spółka. „Należycie subskrybowanych i opłaconych zostało 15 331 998 akcji serii J. W związku z powyższym (…) dokonano przydziału 15 331 998 akcji

PFR Life Science objął akcje nowej emisji Selvity warte 40 mln zł

Warszawa, 01.03.2018 (ISBnews) - PFR Life Science z grupy Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) objął akcje warte 40 mln zł w ofercie publicznej Selvity, podała spółka.  Łączna wartość oferty wyniosła ponad 134 mln zł, przypomniano w komunikacie. Emisja akcji miała na celu pozyskanie funduszy

Śnieżka przyjęła ofertę objęcia nowej emisji akcji RFFiL za 2,5 mln zł

Warszawa, 16.02.2018 (ISBnews) - Śnieżka przyjęła ofertę objęcia w drodze subskrypcji prywatnej całości akcji serii E (tj. 2,5 mln akcji) Radomskiej Fabryki Farb i Lakierów (RFFiL), uprzywilejowanych co do prawa głosu, o wartości nominalnej 1 zł każda, po cenie emisyjnej równej wartości

Grupa Lotos przydzieliła wszystkie 55 mln akcji nowej emisji serii D

Warszawa, 09.12.2014 (ISBnews) - Grupa Lotos przydzieliła wszystkie 55 mln akcji nowej emisji serii D, podała spółka. Stopa redukcji zapisów dodatkowych wyniosła 98,33%. "Należycie subskrybowanych i opłaconych zostało 55.000.000 akcji nowej emisji. W trakcie subskrypcji zostało

HydroPhi ma porozumienie z inwestorem z USA dotyczące objęcia akcji nowej emisji

oferty prywatnej akcje nowej emisji, po cenie emisyjnej nie niższej niż 0,30 zł za akcję, w takiej ilości aby łączna wartość emisji akcji serii D i akcji nowej prywatnej emisji objętej przez inwestora wyniosła ok. 3 mln zł, zaznaczono również. Przyjmowanie zapisów i wpłat na akcje oferowane HydroPhi

Bloober Team planuje nową emisję akcji i przeniesienie notowań na GPW z NC

rozpoczęciu przygotowań do otworzenia oddziału w Hong Kongu, który ma stać się centrum działań związanych z rynkiem chińskim i azjatyckim. "Intensyfikacja działań wymaga jednak środków. Dlatego zarząd zwrócił się do akcjonariuszy o wyrażenie zgody na emisję nowych akcji serii D z wyłączeniem prawa

MSP potwierdza chęć objęcia akcji Grupy Lotos nowej emisji za max. 530 mln zł

towarzyszących. Wskutek pełnego wykonania przysługujących mu praw poboru akcji nowej emisji Skarb Państwa zamierza utrzymać dotychczasowy udział w kapitale i głosach na walnym zgromadzeniu Grupy Lotos, który wynosi obecnie 53,19%, podano także w komunikacie. "Chcę podkreślić, że obejmując akcje nowej

Cormay chce odzyskać władzę w Orphee, później nowa strategia i emisja akcji

Warszawa, 24.11.2014 (ISBnews) - Cormay liczy na rychłe przejęcie kontroli operacyjnej nad Orphee, po czym zakłada, że przedstawi strategię w I kw. 2015 r., a następnie przeprowadzi emisję akcji z pp na finansowanie inwestycji, poinformował prezes Janusz Płocica. "Dla nas najlepszą

Robyg pozyska z emisji akcji łącznie ok. 80 mln zł na nowe inwestycje

. Robyg pozyska łącznie ok. 80 mln zł, które zostaną przeznaczone na nowe inwestycje w Krakowie lub we Wrocławiu. „Nowo wyemitowane akcje nie będą uczestniczyć w podziale zysku za 2016 rok. Popyt znacząco przewyższył oferowaną liczbę akcji. Spółka pozyska łącznie ok. 80 mln zł, które zostaną

Banco Santander przeprowadzi nową emisję akcji o wart. do 7,5 mld euro

Warszawa, 09.01.2015 (ISBnews) - Rada dyrektorów Banco Santander S.A. proponuje emisję poprzez przyspieszoną księgę popytu do 1,258 mld akcji w celu pozyskania kwoty do 7.500 mln euro, podała instytucja. Banco Santander szacuje zysk netto przypisany akcjonariuszom dominującym w 2014 na poziomie

Alior sprzeda akcje po 38,9 zł za sztukę. Pieniądze potrzebne na przejęcie BPH

pieniądze na zakup BPH, Alior wyemituje nowe akcje z zachowaniem prawa poboru dla obecnych akcjonariuszy. PZU, główny akcjonariusz Aliora, zobowiązał się do zakupu tych akcji, co oznacza, że tak naprawdę to ubezpieczyciel będzie największym "sponsorem" przejęcia BPH. Zamknięcie transakcji prezes

Przegłosowana nowa emisja akcji Warty

Zgromadzeniu Akcjonariuszy Warty. Kulczyk Holding przegłosował kontrowersyjną emisję akcji, która pozwoli mu przejąć pełną kontrolę nad spółką. Prawdopodobnie to wstęp do sprzedaży Warty inwestorowi branżowemu Głosowanie nad wielką emisją nowych akcji było najważniejszym punktem wczorajszego Walnego

Alior wyemituje akcje warte ok. 2,2 mld zł. Będzie miał pieniądze na przejęcie BPH

. Wielkość emisji zależy od sytuacji na rynku Alior wypuści na rynek do 220 mln nowych akcji. Ich ostateczna liczba będzie zależeć od zakładanych wpływów z emisji oraz sytuacji na rynku finansowym (m.in. kursu giełdowego Alior Banku). Rolę globalnych koordynatorów emisji pełni BZ WBK, Goldman Sachs

Banki zapłacą za franki, a państwo im pomoże?

po cenie o połowę niższej niż cena rynkowa w momencie emisji. A oddawałby dług, powiększając cenę odkupywanych akcji o wskaźnik inflacji. To podobna koncepcja do zastosowanej przy ratowaniu branży finansowej w USA po upadku Lehman Brothers w 2008 r. - państwo dokapitalizowało wówczas chwiejące się

Ryszard Krauze obejmie nową emisję akcji Biotonu

Spółka biotechnologiczna Bioton wyemituje do 250 mln akcji serii T z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, skierowaną do Ryszarda Krauzego, podała spółka w komunikacie. Cena emisyjna akcji wynosi 0,20 zł, a wartość emisji do 50 mln zł. "Zarząd podjął uchwałę o emisji w

Vistula zaskakuje i reperuje finanse nową emisją

. Wszystko za sprawą sobotniego komunikatu spółki, który pozytywnie zaskoczył inwestorów. Na walnym 29 czerwca odbędzie się głosowanie nad emisją prawie 8,3 mln akcji po cenie emisyjnej aż 4,85 zł, czyli blisko dwukrotnie wyższej niż kurs z ostatniego piątku. Mają je objąć nowi inwestorzy wskazani przez

20,5 zł za akcję PKO BP

Tyle inwestorzy zapłacą za papiery z nowej emisji banku. Jedną nową akcję będzie można kupić za cztery już posiadane - wynika z opublikowanego w czwartek wieczorem prospektu emisyjnego Prospekt emisyjny PKO BP został co prawda zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego już w zeszłym

Jak kupić nowe akcje PKO BP? W środę startuje sprzedaż papierów za 5 mld zł!

To będzie największa w historii warszawskiej giełdy sprzedaż akcji z tzw. prawem poboru dla dotychczasowych udziałowców. To znaczy, że prawo do zakupu nowych akcji po preferencyjnej cenie będą mieli tylko ci, którzy już posiadają "stare" akcje PKO BP. Z tej emisji największy w Polsce bank

99,1 proc. inwestorów zamieniło prawa poboru na nowe akcje PKO BP

Prawa do udziału w emisji akcji PKO BP zostały zrealizowane w 99,16 proc. - podał Reuters, powołując się na nieoficjalne informacje. Jeśli wiadomość się potwierdzi, nie będzie potrzeby korzystania z oferty banków, które gotowe były objąć ewentualne akcje, po które nikt inny by się nie zgłosił. PKO

Dziś ostatnia szansa, żeby kupić nowe akcje PKO BP. Przyjdź z gotówką!

późno, pieniądze nie zdążą dotrzeć (chyba że bank i biuro maklerskie mają system księgujący przelewy natychmiast, ale to rzadkość). W sumie wartość emisji wyniesie 5,1 mld zł. Bank sprzeda 250 mln nowych akcji. Sprzedaż akcji PKO BP to największa w historii polskiej giełdy emisja akcji z tzw. prawem

NWZ Work Service odstąpiło od rozpatrzenia uchwał dot. emisji akcji i obligacji

zmiany statutu. 7. Podjęcie uchwały w sprawie: (i) podwyższenia kapitału zakładowego spółki o kwotę nie niższą niż 10 (dziesięć) groszy, ale nie większą niż 3 571 428,50 złotych poprzez emisję nowych akcji zwykłych serii ZA, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich

Trakcja Polska przydzieliła wszystkie akcje

Trakcja Polska przydzieliła wszystkie akcje, które były przedmiotem publicznej oferty - poinformowała spółka w komunikacie. Zapisy inwestorów indywidualnych zredukowano o 67,5 proc. Inwestorom indywidualnym przydzielono 1 mln akcji istniejących i 3 mln papierów nowej emisji. "W związku ze

Goldman Sachs z dobrym zyskiem

wynagradzał swój zespół tak, jak w I kwartale tego roku, to jego przeciętny pracownik zarobi w tym roku ponad 675 tys. dolarów! W 2007 r. średni dochód na mieszkańca w USA sięgał zaledwie 38,6 tys. dolarów. Obecnie bank szykuje się do emisji nowych akcji, chcąc pozyskać z rynku ok. 5 mld dolarów. Środki te

Goldman Sachs planuje dużą emisję

O zamiarach banku poinformował piątkowy "The Wall Street Journal". Według nieoficjalnych źródeł gazety emisja nowych akcji może zostać ogłoszona na początku przyszłego tygodnia. Dokładnej wartości jeszcze nie ustalono, ale ma ona przynieść bankowi co najmniej kilka miliardów dolarów. Jego

Jest zgoda, Sylwester Cacek może kupić akcje Redanu po 2,5 zł za sztukę

2,50 zł za jedną akcję" - czytamy w przyjętej uchwale. Akcje nowej emisji zostaną objęte za wkłady pieniężne, które wniesione zostaną przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. WZ zdecydowało o pozbawieniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. "Wobec ograniczonych

Akcjonariusze Work Service nie podjęli uchwał ws. emisji akcji i obligacji

emisję nowych akcji zwykłych serii ZA, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji nowej emisji serii ZA, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowej emisji serii ZA do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez  GPW

Globalworth Poland Real Estate wyemitował 309,3 mln akcji dla akcjonariusza

akcje została wykonana poprzez potrącenie z roszczeniem z tytułu zobowiązań spółki przejętych przez Globalworth Holding. "Płatność powyżej wartości nominalnej akcji nowej emisji, powiększona w wyniku zaokrąglenia w dół o 0,56 euro, a więc wynosząca łącznie 185 609 235,56 euro

Akcjonariusze Work Service zdecydowali o przerwie w NWZ do 18 X

kwotę nie wyższą niż 3 571 428,50 zł poprzez emisję nowych akcji zwykłych serii ZA  i pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji nowej emisji serii ZA; c) podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji, oferty publicznej akcji nowej emisji

Votum Centrum Odszkodowań planuje wejść na GPW

Kancelaria odszkodowawcza Votum Centrum Odszkodowań planuje wejść na GPW w połowie 2009 roku, pozyskując z nowej emisji akcji 40-70 mln zł. Spółka chce rozwijać sieć klinik rehabilitacyjnych - poinformował wiceprezes Votum Adam Gilowski. Votum prowadzi na razie działalność jako kancelaria

Elektrobudowa przystąpiła do emisji akcji serii F, bez emisji akcji serii E

emisji akcji serii E, podano także. 24 września br. Elektrobudowa informowała, że akcjonariusze zdecydowali podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki - o kwotę nie niższą niż 2 zł, ale nie większą niż 22 118 260 zł - poprzez emisję nowych akcji zwykłych

Akcjonariusze Cherrypick zdecydowali o emisji akcji i niewypłacaniu dywidendy

nowej emisji w drodze subskrypcji prywatnej przy jednoczesnym pozbawieniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy umożliwi spółce realizację zobowiązania podjętego przez członków zarządu spółki: pana Marcina Kwaśnicę i pana Michała Sroczyńskiego, tj. zobowiązania do objęcia akcji nowej emisji w

Elektrobudowa prowadzi rozmowy z inwestorami branżowymi ws. emisji akcji serii F

uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 22,11 mln zł poprzez emisję akcji zwykłych serii F.  "Nową emisję serii F kierujemy zarówno do szeroko rozumianych zewnętrznych inwestorów strategicznych jak i do obecnych akcjonariuszy. Zarząd spółki prowadzi już

Bankowe cuda - jak poprawić finanse, wypłacając dywidendę

Gadomski, że "komentatorzy pomijają drugą część proponowanej operacji - podniesienie kapitału banku przez emisję nowych akcji". I podpiera się przykładami: "Kilka dużych banków przeprowadziło ostatnio podobne operacje. Santander wypłacił 4,8 mld euro dywidendy, a jednocześnie podniósł

Bioton ma 3 umowy o współpracy ze spółkami grupy Polpharma

Bioton, producent insuliny ludzkiej, zawarł trzy umowy współpracy ze spółkami grupy Polpharma, podał Bioton w komunikacie w środę. Dwie z nich dotyczą współpracy w zakresie badań i sprzedaży leków, trzecia objęcia przez spółkę Medana - należącą do grupy Polpharmy - 75 mln akcji nowej emisji za 15

Zarząd Elektrobudowy proponuje emisję do 949 520 akcji serii E bez pp

;Zgodnie z uchwałą zarządu spółki kluczowe założenia emisji akcji przewidują: (i) podwyższenie kapitału zakładowego spółki o kwotę nie niższą niż 2 złote, ale nie większą niż 1 899 040 zł poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii E w liczbie nie mniejszej niż 1 i nie większej niż 949 520

CM International zamierza przeprowadzić publiczną emisję akcji

Warszawa, 20.11.2019 (ISBnews) - CM International podjął decyzję o zamiarze przeprowadzenia publicznej emisji akcji, podała spółka. "Celem planowanej emisji jest pozyskanie środków finansowych na rozwój prowadzonej działalności, w tym zwiększenie skali prowadzonego biznesu. W związku z

Akcjonariusze Polnordu zdecydują 23 X o emisji do 75 mln akcji serii T

;zł o kwotę nie niższą niż 2,0 zł, ale nie wyższą niż 150 000 000,0 zł zł, tj. do kwoty nie niższej niż 65 386 256,0 zł, ale nie wyższej niż 215 386 254,0 zł, poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii T w liczbie nie mniejszej niż 1 i nie większej niż 75 000 000

Polwax wyemituje ostatecznie 20,6 mln akcji serii E

Warszawa, 31.05.2019 (ISBnews) - Zarząd Polwaksu podjął uchwałę w sprawie rezygnacji z upoważnienia do określenia ostatecznej liczby oferowanych akcji nowej emisji, podała spółka. W efekcie Polwax zaoferuje łącznie 20,6 mln akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,05

Pure Biologics rozpoczęło przygotowania do niepublicznej emisji akcji

bieżącym nr 1/2019 z dnia 31 stycznia b.r. Docelowo planowane jest wprowadzenie akcji nowej emisji do publicznego obrotu" - czytamy w komunikacie. Od grudnia 2018 r. Pure Biologics jest notowana na rynku NewConnect. (ISBnews)  

Akcjonariusze Polwaksu zdecydują 25 marca o emisji akcji serii K

Warszawa, 25.02.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Polwaksu zdecydują 25 marca o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji nie więcej niż 20 600 000 akcji serii E, w drodze subskrypcji prywatnej wynika z projektów uchwał na nadzwyczajne walne. Cena emisyjna akcji nowej emisji ma wynosić

Bank Millennium dostanie zastrzyk kapitału

Chce dzięki temu zebrać 1 mld zł świeżego kapitału. Portugalski Millennium BCP, do którego należy 65,5 proc. wszystkich akcji polskiego Millennium, już zapowiedział, że obejmie przysługujące mu akcje. Dzień prawa poboru ustalono na wtorek 19 stycznia 2010 r. Millennium jest jednym z banków, które

Mirbud planuje ogłosić skup akcji JHM Development po 1,6 zł/szt.

ogłosić skup akcji JHM po cenie 1,6 zł za sztukę i podwyższyć swój kapitał zakładowy poprzez emisję nowych akcji, skierowanych do akcjonariuszy JHM, którzy złożą oferty sprzedaży akcji. "W ramach planowanej transakcji emitent zamierza: 1. ogłosić zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji

mPay liczy, że poprzez obecną emisję akcji pozyska odpowiednich inwestorów

. Jeżeli okaże się, że nie uda nam się podczas tej prywatnej emisji pozyskać solidnego inwestora finansowego lub branżowego, to rozpoczniemy emisję na jednej z platform crowdfundingowych" - powiedział ISBnews Basiak.  Prezes mPay Krzysztof Hejduk podkreślił, że uchwała o nowej emisji akcji

Trakcja rozpoczęła ofertę akcji serii B i C, budowanie księgi popytu do 7 X

Warszawa, 04.10.2019 (ISBnews) - Trakcja PRKiI zawarła z mBankiem umowę plasowania akcji nowej emisji i rozpoczęła ofertę 10 279 909 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,8 zł każda oraz nie mniej niż 13 014 209 i nie więcej niż 25 014 209 akcji zwykłych imiennych serii C

Bank BGŻ BNP Paribas wyemitował 13,3 mln akcji o wartości ok. 800 mln zł

Warszawa, 25.06.2018 (ISBnews) - Banku BGŻ BNP Paribas zakończył subskrypcję akcji nowej emisji - 2 500 000 akcji serii J oraz 10 800 000 akcji serii K o wartości nominalnej 1 złoty każda, oferowanych w ramach emisji prywatnej. Wartość oferty wyniosła 799,99 mln zł, podął bank

Akcjonariusze MedApp zdecydowali o emisji 4 mln akcji serii G

Warszawa, 08.10.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze MedApp podjęli decyzję o pozyskaniu środków na komercjalizację rozwiązań za pośrednictwem emisji akcji, podała spółka. W ramach emisji wyemitowane zostanie 4 mln akcji, stanowiących ok. 2,9% kapitału. Środki pozyskane w ramach oferty zostaną

Akcjonariusze Grupy Azoty Police zdecydują 4 IV o emisji do 110 mln akcji z pp

na nadwyczajne walne zgromadzenie, zaplanowane na 4 kwietnia.  W porządku obrad NWZ znalazł się punkt w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji z prawem poboru nowych akcji, oferty publicznej akcji nowej emisji, ustalenia 7 czerwca 2019 r. jako dnia prawa poboru

Scope Fluidics uzgodnił z Total FIZ wstępne warunki dot. podwyższenia kapitału

Warszawa, 13.11.2019 (ISBnews) - Scope Fluidics uzgodnił z Total FIZ wstępne warunki brzegowe transakcji podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję do 231 540 nowych akcji spółki i skierowania oferty ich objęcia do Total FIZ, podała spółka, powołując się na opóźnioną informację

NWZ Trakcji zdecyduje 13 IX o emisji akcji, spółka chce pozyskać min. 50 mln zł

kosztownego pozyskania przez spółkę kapitału, przy jednoczesnym zapewnieniu płynności akcji serii B oraz akcji serii C, dzięki możliwości skierowania ofert ich nabycia do szerszej grupy zarówno aktualnych, jak i potencjalnych nowych akcjonariuszy spółki" - czytamy także. Emisja umożliwi spółce

Komputronik podejmie działania w celu emisji akcji lub obligacji zamiennych

Warszawa, 23.08.2019 (ISBnews) - Zarząd Komputronika zdecydował o podjęciu działań formalnych, które będą zmierzać do umożliwienia ewentualnego przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego poprzez emisję nowych akcji lub emisję obligacji zamiennych na akcje w

Prywatyzacja z obywatelami, ale bez energii. Rząd wykona plan?

mu się przeprowadzić kilka kluczowych debiutów giełdowych w nowej formule "akcjonariatu obywatelskiego". Czyli tak skonstruowanych, by jak najwięcej indywidualnych klientów mogło kupić akcje debiutujących na giełdzie spółek, bez konieczności zaciągania absurdalnie wysokich kredytów i

Akcjonariusze Grupy Recykl zdecydują 27 marca o emisji akcji serii F

. Cena emisyjna akcji nowej emisji ma wynosić 1 zł.  "Dokonuje się podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 137 667, to jest z kwoty 1 376 671 zł do kwoty nie wyższej niż 1 514 338 zł. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze emisji nowych akcji serii F w liczbie nie

Sfinks ponowi subskrypcję akcji serii P, prezes deklaruje objęcie nawet całości

Warszawa, 09.01.2019 (ISBnews) - W związku z niedojściem do skutku emisji akcji w ramach docelowego podwyższenia kapitału zakładowego Sfinks Polska, spółka rozpoczyna nową subskrypcję akcji serii P z wyłączeniem prawa poboru, w celu realizacji zobowiązań wobec kredytodawcy oraz pozyskania

PL Group planuje przejście na rynek główny GPW z NewConnect w II poł. 2020 r.

zł. Prezes PL Group zapowiedział, że przejściu na GPW towarzyszyć będzie emisja nowych akcji z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. "Obecnie pracujemy nad wielkością emisji, natomiast środki z emisji przeznaczone zostaną na nowe projekty, w tym rozszerzenie

Akcjonariusze Polwaksu zdecydowali o emisji 20,6 mln akcji z prawem poboru

0,05 złotych każda" - czytamy w uchwale. Cena emisyjna akcji nowej emisji wynosić będzie 1 zł. Akcje nowej emisji zostaną wyemitowane w drodze subskrypcji zamkniętej. Dzień prawa poboru ustalono na 31 lipca 2019 r. Za każdą akcję spółki posiadaną na koniec dnia prawa poboru akcjonariuszowi

Akcjonariusze Ropczyc zdecydują 28 VI o upoważnieniu do emisji do 4,69 mln akcji

Warszawa, 31.05.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze ZM Ropczyce zdecydują na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu, zwołanym na 28 czerwca br., o zmianie upoważnienia zarządu do podwyższania kapitału zakładowego przez emisję do 3 454 485 szt. nowych akcji o wartości nominalnej 2,5 zł na upoważnienie do

Infoscan: Emisja obligacji w ramach I transzy finansowania w ciągu kilku dni

Warszawa, 01.10.2019 (ISBnews) - Infoscan podpisał aneks do umowy inwestycyjnej z funduszem European High Growth Opportunities Securitization Fund, w którym zostały doprecyzowane kwestie formalne współpracy oraz zostały zatwierdzone warunki emisji obligacji zamiennych na akcje. Tym

ZPC Otmuchów zamierza przeprowadzić wtórną emisję akcji w 2018 r.

Warszawa, 18.12.2017 (ISBnews) - Zarząd ZPC Otmuchów podjął decyzję o zamiarze przeprowadzania wtórnej emisji akcji (SPO) z prawem poboru, podała spółka. "Środki pozyskane z emisji nowych akcji spółka planuje przeznaczyć na inwestycje w modernizację oraz rozbudowę mocy produkcyjnych. Na