akcje nowa europa notowania

AmRest wnioskuje do GPW o zawieszenie notowań akcji w zw. ze zmianą kodu ISIN

kodem ISIN: ES0105375002. Nie będzie to miało wpływu na notowania akcji AmRest na GPW" - czytamy w komunikacie. AmRest Holdings SE jest największą niezależną firmą prowadzącą sieci restauracji w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka rozwija również działalność w m.in. Europie Zachodniej, Rosji oraz

W wezwaniu na akcje Orbisu zawarto transakcje na 45,41 mln akcji

, czyli 66% głosów na walnym zgromadzeniu. AccorInvest jest inwestorem, właścicielem i operatorem hotelowym, obecnym w 26 krajach z 857 hotelami zarządzanymi przez Accor. Grupa inwestuje w konsolidację swojego portfela nieruchomości poprzez modernizacje i nowe projekty rozwojowe w Europie. Orbis to

Zapisami na akcje Orbisu objęto 39,55 mln walorów, stanowiących ok. 86% kapitału

% głosów na walnym zgromadzeniu. AccorInvest jest inwestorem, właścicielem i operatorem hotelowym, obecnym w 26 krajach z 857 hotelami zarządzanymi przez Accor. Grupa inwestuje w konsolidację swojego portfela nieruchomości poprzez modernizacje i nowe projekty rozwojowe w Europie. Orbis to największa w

Bank Pekao zlecił analizy dot. potencjalnej akwizycji mBanku

. Zleciliśmy analizy, na ich podstawie będziemy podejmowali decyzje, ale na razie jest za wcześnie, aby o tym mówić" - powiedział Krupiński podczas konferencji prasowej. W końcu września br. Commerzbank AG, posiadający ok. 69,33% akcji w kapitale zakładowym mBanku, opublikował nową strategię biznesową

AccorInvest ma zgodę KE na przejęcie kontroli nad Orbisem

modernizacje i nowe projekty rozwojowe w Europie. Orbis SA to największa w Polsce i w Europie Wschodniej grupa inwestująca w nieruchomości hotelowe. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. Strategicznym inwestorem Orbisu jest Accor SA. (ISBnews)

GPW zawiesiła obrót akcjami Orbisu od 9 kwietnia br.

projekty rozwojowe w Europie. Orbis to największa w Polsce i w Europie Wschodniej grupa inwestująca w nieruchomości hotelowe. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. (ISBnews)  

AccorInvest kupi akcje Orbisu od Accor, ogłosi wezwanie na wszystkie walory

wyników wezwania, podano także. AccorInvest jest inwestorem, właścicielem i operatorem hotelowym, obecnym w 26 krajach z 857 hotelami zarządzanymi przez Accor. Grupa inwestuje w konsolidację swojego portfela nieruchomości poprzez modernizacje i nowe projekty rozwojowe w Europie. "AccorInvest i

Grupa Eurocash nabyła pozostałe 56% akcji Frisco za 132,5 mln zł.

stage, growth stage i expansion/buyout stage w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, a także w Europie Zachodniej i Skandynawii. MCI Capital SA jest notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2001 r. Grupa Eurocash to największa polska firma zajmująca się hurtową dystrybucją szybko

Pharmena przeniesie notowania z NewConnect na rynek główny GPW w piątek

moim odczuciu powinna przełożyć się na zwiększenie zainteresowania akcjami spółki ze strony nowych inwestorów. Od zeszłego roku zdobyliśmy kilku nowych klientów, zarejestrowaliśmy w Europie cząsteczkę 1-MNA jako nową żywność, rozpoczęliśmy sprzedaż suplementu diety Menavitin Cardio, a także znacząco

AccorInvest ogłosił przymusowy wykup pozostałych akcji Orbisu po 115 zł/szt.

nieruchomości poprzez modernizacje i nowe projekty rozwojowe w Europie. Orbis to największa w Polsce i w Europie Wschodniej grupa inwestująca w nieruchomości hotelowe. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. (ISBnews)

Asseco SEE rekomenduje 0,74 zł dywidendy na akcję za 2019 r.

Europy Południowo-Wschodniej i Turcji, a także na inwestowaniu w nowe spółki w tym regionie. ASEE S.A. prowadzi również działalność operacyjną w zakresie sprzedaży usług i oprogramowania wspierającego kanały komunikacji z klientami i procesy biznesowe (contact center), a także rozwiązań

GPW wznowi dziś obrót akcjami AmRest Holdings

Hiszpanii depozyt macierzysty akcji, w którym akcje spółki zostaną zarejestrowane pod nowym, hiszpańskim kodem ISIN: ES0105375002. AmRest Holdings SE jest największą niezależną firmą prowadzącą sieci restauracji w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka rozwija również działalność w m.in. Europie Zachodniej

Mercor zakończył przegląd opcji strategicznych

wrześniu 2019 r. Mercor podjął decyzję o zakończeniu działań związanych z procesem pozyskania inwestora finansowego poprzez zaoferowanie na jego rzecz mniejszościowego pakietu nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru oraz o jednoczesnym zakończeniu procesu przeglądu opcji strategicznych. Grupa Mercor

Orbis: Wzywający 'z powodzeniem' wesprze rozwój spółki; cena jest godziwa

dokumencie wezwania wzywający wskazał, że zamierza nabyć akcje jako inwestycję długoterminową. Wzywający zamierza wspierać bieżący rozwój i wzrost spółki jako wiodącego na rynku właściciela i operatora hoteli w Polsce oraz w częściach Europy Wschodniej. Wzywający uważa, że spółka posiada możliwą do

M. Zmitrowicz i P. Wetmański powołani do zarządu Banku Pekao na nową kadencję

jednym z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku akcje Pekao są notowane na warszawskiej giełdzie.  (ISBnews)

AccorHotels podnosi cenę w wezwaniu na Orbis do 95 zł za jedną akcję

akcję. Grupa Orbis jest największym operatorem hotelowym w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. Partnerem strategicznym Orbisu jest AccorHotels. (ISBnews)

AmRest podwyższył wartość nominalną akcji oraz dokonał podziału ich liczby

zmniejszeniu wartości nominalnej akcji z 1 euro do 0,1 euro poprzez podział liczby akcji, przyznając 10 nowych akcji za jedną starą akcję (split) bez zmiany wysokości kapitału zakładowego, podała spółka. W rezultacie liczba akcji spółki wyniesie 212 138 930, o wartości nominalnej 0,1 euro każda. "Spółka

AmRest wyemituje 7,42 mln akcji po 9,44 euro (40,75 zł) sztuka

Warszawa, 12.10.2018 (ISBnews) - AmRest wyemituje 7 415 254 nowych akcji w drodze prywatnej subskrypcji z wyłączeniem praw poboru dla dotychczasawych akcjonariuszy po cenie 9,44 euro (40,75 zł) za sztukę, podała spółka. AmRest poinformował o zakończeniu procesu subskrypcji przeprowadzonego

GPW zawiesiła obrót akcjami AmRest 4-8 października na wniosek spółki

siedziby spółki do Hiszpanii postanowiono przenieść do Hiszpanii depozyt macierzysty akcji, w którym akcje spółki zostaną zarejestrowane pod nowym, hiszpańskim kodem ISIN: ES0105375002. AmRest Holdings SE jest największą niezależną firmą prowadzącą sieci restauracji w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka

Akcjonariusze Asseco SEE zdecydowali o wypłacie 0,74 zł dywidendy na akcję

liniami biznesowymi, których działalność koncentruje się w aktualnie należących do Grupy ASEE spółkach z sektora IT z regionu Europy Południowo-Wschodniej i Turcji, a także na inwestowaniu w nowe spółki w tym regionie. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. (ISBnews)  

Kurs akcji Pharmeny spadł o 0,31% na debiucie na rynku głównym GPW

Pharmeny na rynku głównym GPW. Zmiana rynku notowań otwiera spółce oraz inwestorom nowe możliwości. Wierzę, że konsekwentne wdrażanie naszych strategicznych założeń pozwoli zrealizować plany biznesowe grupy i zwiększyć wartość spółki dla akcjonariuszy" - powiedział istotny akcjonariusz i prezes Konrad

AccorInvest Group ogłosiła wezwanie na 100% akcji Orbisu po 115 zł/szt.

przez Accor. Grupa inwestuje w konsolidację swojego portfela nieruchomości poprzez modernizacje i nowe projekty rozwojowe w Europie. Orbis SA to największa w Polsce i w Europie Wschodniej grupa inwestująca w nieruchomości hotelowe. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. Strategicznym inwestorem Orbisu

QquarticOn zadebiutuje na NewConnect 18 stycznia

Warszawa, 16.01.2019 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych (GPW) określiła 18 stycznia 2019 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela spółki QuarticOn, podała GPW. Według komunikatu, do obrotu wejdzie 1 066

Mercor zakończył przegląd opcji strategicznych bez emisji akcji dla inwestora

Warszawa, 05.09.2019 (ISBnews) - Mercor podjął decyzję o zakończeniu działań związanych z procesem pozyskania inwestora finansowego poprzez zaoferowanie na jego rzecz mniejszościowego pakietu nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru oraz o jednoczesnym zakończeniu procesu przeglądu opcji

Akcjonariusze Warimpeksu zdecydowali o 0,06 euro na akcję dywidendy

Warszawa, 05.06.2019 (ISBnews) - Walne zgromadzenie akcjonariuszy Warimpeksu postanowiło, że z łącznego zysku bilansowego w wysokości 10 754 773,67 euro za 2018 r. zostanie wypłacona dywidenda w wysokości 0,06 euro na akcję, a pozostałe saldo zostanie przeniesione na nowy rachunek, podała spółka

Bank Litwy zatwierdził prospekt emisyjny Auga Group

ustalony na 0,45 - 0,50 euro. Ostateczna cena i wielkość oferty zostaną ustalone ok. 23 lipca. Nowe akcje spółki będą notowane na giełdzie w Wilnie i Warszawie. Na początku roku Auga Group zdecydowała o rozpoczęciu procesu pozyskania dodatkowego kapitału poprzez ofertę publiczną akcji celem

Asseco SEE przesunęło termin walnego zgromadzenia ws. dywidendy na 16 VI

inwestowaniu w nowe spółki w tym regionie. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. (ISBnews)

AccorInvest ma 98,6% akcji Orbisu, został nowym inwestorem strategicznym

w historii grupy, stając się wyłącznie inwestorem i operatorem nieruchomości hotelowych w regionie Europy Wschodniej. Współpraca z inwestorem, który szczególnie dobrze rozumie i wspiera realizację strategii Orbisu, będzie nowym etapem w rozwoju naszej firmy. Dziś AccorInvest i Orbis zapisują

AmRest przewiduje debiut na giełdach w Hiszpanii na 21 listopada

przekonanie, że dzięki tej decyzji dotrzemy na nowe rynki, a także poszerzymy bazę naszych inwestorów i akcjonariuszy oraz zyskamy jeszcze większe uznanie w Europie Zachodniej. Chcemy kontynuować rozwój naszej firmy i stale poszerzać możliwości inwestowania w AmRest" - powiedział przewodniczący rady

Wezwanie Townsend zgodne z interesem Capital Park, ale cena nie jest godziwa

zrealizowania szybkiego wyjścia z inwestycji nieruchomościowej lub spieniężenia zainwestowanego kapitału. Polska jest jednym z nowych rynków docelowych dla inwestycji grupy Madison. W związku z tym grupa Madison, w tym wzywający traktuje nabycie akcji w spółce jako inwestycję długoterminową i zamierza rozwijać

Inwestorzy na GPW w dobrych nastrojach, ale niepewność będzie rosła

platformy transakcyjnej CMC Markets nie podzielają optymizmu płynącego z giełd azjatyckich. Tylko 33% z nich na kontraktach CFD Poland20 na akcje największych polskich spółek ma otwarte pozycje na wzrost. Na dzisiaj najważniejszym wsparciem dla WIG20 pozostaje dołek wczorajszych notować, a później poziom

Auga: Liczba akcji w ofercie została zwiększona o 20 mln do łącznie 80 mln sztuk

mln akcji istniejących.  Przedział cenowy akcji Auga Group został ustalony na 0,45 - 0,50 euro. Ostateczna cena i wielkość oferty zostaną ustalone ok. 23 lipca. Nowe akcje spółki będą notowane na giełdzie w Wilnie i Warszawie. Na początku roku Auga Group zdecydowała o rozpoczęciu procesu

Grzegorz Kujawski został nowym szefem Zespołu Analityków Trigon DM

kapitałowym od samego początku. Uczestniczył w prywatyzacji i dystrybucji akcji "Pierwszej Piątki" spółek notowanych na GPW. Prowadził największe projekty prywatyzacyjne oraz inwestycyjne w Europie Środkowej. Doradzał przy transakcjach za łączną kwotę ponad 19 mld USD. (ISBnews)

Inwestorzy na GPW powinni dziś obserwować złotego i odczyty z gospodarek UE

Warszawa, 05.03.2019 (ISBnews/ CMC Markets) - Po najnowszych doniesieniach z Chin, na rynek napłynie dziś wiele cennych wskazówek dla inwestorów, w postaci publikacji danych z gospodarek UE. Kupujący akcje na GPW powinni też zwrócić uwagę na notowania złotego. Dziś w nocy sporo działo się w

PCC Exol: Opóźni się realizacja inwestycji z uwagi na sytuację makroekonomiczną

(surfaktantów) w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Jest jedynym producentem surfaktantów anionowych i niejonowych w Polsce. Od 2012 r. akcje spółki są notowane na rynku podstawowym warszawskiej giełdy. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 638,61 mln zł w 2019 r. (ISBnews)  

Mercor chce pozyskać inwestora finansowego w zamian za nowe akcje

najkorzystniejsze dla ich dalszego rozwoju uznał pozyskanie dla Mercor inwestora finansowego, który objąłby, wskutek skierowanej do niego nowej emisji akcji, mniejszościowy pakiet akcji emitenta w ramach podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy (rozważana transakcja

CCC wprowadza do sieci nowe marki premium, poszerza ofertę akcesoriów

Warszawa, 02.06.2020 (ISBnews) - Grupa CCC do obecnej kolekcji wprowadziła do sprzedaży nowe marki premium: Bugatti, Tom Tailor, Mustang, Igor oraz Relife i proponuje klientom rozszerzony wybór akcesoriów, podała spółka. Celem jest wzmocnienie pokrycia wszystkich segmentów cenowych dla różnych

Akcjonariusze GTC zdecydują o wypłacie 0,37 zł dywidendy na akcję 14 maja

drodze emisji akcji serii N jest umożliwienie akcjonariuszom spółki [...] dokonania wyboru otrzymania dywidendy, która ma zostać wypłacona przez spółkę na podstawie uchwały o dywidendzie, w formie nowych akcji serii N zamiast w formie gotówki. Powyższa opcja została przewidziana, aby umożliwić

Asseco SEE rekomenduje wypłatę dywidendy w wys. 0,52 zł na akcję

liniami biznesowymi, których działalność koncentruje się w aktualnie należących do Grupy ASEE spółkach z sektora IT z regionu Europy Południowo-Wschodniej i Turcji, a także na inwestowaniu w nowe spółki w tym regionie. ASEE S.A. prowadzi również działalność operacyjną w zakresie sprzedaży usług i

X-Trade Brokers: Wyjście Enterprise Investors bez wpływu na strategię rozwoju

i giełdzie. Od 2002 roku działa na rynkach zagranicznych, gdzie oferuje klientom zaawansowane technologicznie aplikacje transakcyjne. Jest licencjonowany w ponad 10 krajach Europy. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r. Sebastian Gawłowski (ISBnews/ ISBtech.pl)  

M. Melaniuk powołany na prezesa Polnordu; T. Łapiński członkiem zarządu

międzynarodowej grupy Futureal, jest liderem na rynku nieruchomości mieszkaniowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Tomasz Łapiński współodpowiada za rozwój spółki na nowych rynkach. Łapiński jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (ukończył Wydział Finansów i Bankowości). W latach 2000-2008 pracował

Właściciel Coffeedesk zwiększył przychody o 34% do 14,99 mln zł w I kwartale

analogicznym okresie roku ubiegłego" - skomentował dyrektor finansowy Coffeedesk i prezes zarządu All Good Marcin Gardzielik, cytowany w komunikacie. W I kwartale br. roku Coffeedesk obsłużył ponad 35 tys. zamówień. "Roczne przychody na poziomie 54,5 mln zł (za 2019) spółka-matka All Good notuje

Ciech planuje kolejne rejestracje środków ochrony roślin w Rumunii w 2020 r.

podjętej przed kilkoma laty strategicznej decyzji o ekspansji na rynek rumuński, zbudowała na nim szerokie portfolio 10 produktów. Środki ochrony roślin z Nowej Sarzyny obecne są na kluczowych dla Rumunii uprawach: kukurydzy, słonecznika, zbóż i rzepaku. Spółka oferuje fungicydy oparte na takich

Dla wzrostów WIG20 potrzebne jest odbicie indeksu WIG-Banki

Warszawa, 19.05.2020 (ISBnews) - Giełdy na całym świecie ogarnęła świetna atmosfera. Notowania akcji wspiera optymistyczna mieszanka kolejnych kroków otwierających gospodarki, pozytywnych komentarzy szefa Fed i obiecujących wyników pierwszej szczepionki przeciw COVID-19. Jeśli WIG20 ma rosnąć, to

Mercor: Sfinansujemy inwestycje ze środków własnych, ew. kredytem lub leasingiem

lub leasingiem" - dodał. Na początku września spółka poinformowała, że podjęła decyzję o zakończeniu działań związanych z procesem pozyskania inwestora finansowego poprzez zaoferowanie na jego rzecz mniejszościowego pakietu nowych akcji oraz o jednoczesnym zakończeniu procesu przeglądu opcji

Impas na linii USA-Chiny dziś nadal kluczowy dla notowań na GPW

, dotyczące rynku pracy (JOLTS-Nowe Miejsca Pracy) o godz. 16:00, a także zmiana wysokości kredytów konsumenckich, publikowana o 21:00, już po zamknięciu sesji na GPW. Łukasz Wardyn, dyrektor - Europa Wschodnia, CMC Markets (ISBnews/ CMC Markets)  

Pharmena liczy na ok. 15,3 mln zł z oferty zw. z przejściem na rynek główny GPW

Warszawa, 20.03.2019 (ISBnews) - Zapisy podstawowe i dodatkowe w ramach praw poboru do 2 638 516 akcji zwykłych na okaziciela serii E w ofercie publicznej Pharmeny potrwają od 4 do 23 kwietnia 2019 r. Spółka w pierwszej kolejności, tj. do 3 kwietnia zamierza przenieść notowania akcji na

BOŚ Bank oferuje EKOpożyczkę wspierającą działania służące retencjonowaniu wód

-Warszawa. Bank Ochrony Środowiska jako pierwszy w Polsce wdrożył nowy produkt w ramach programu Climate Leadership, podsumowano.  Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ S.A. Aktywa razem banku wyniosły 18,49

Orbis rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2019 r

, zarząd Orbis S.A. rekomenduje zatrzymanie w spółce całego zysku wypracowanego w 2019 roku w kwocie 778 676 161,47 zł z przeznaczeniem go na cele statutowe" - podsumowano.  Orbis to największa w Polsce i w Europie Wschodniej grupa inwestująca w nieruchomości hotelowe. Spółka jest notowana na

Grupa Auga chce przedłużyć czas trwania oferty publicznej

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) zawarli umowę ramową, na podstawie której EBOiR zapisze się na nowo emitowane akcje spółki w ofercie publicznej. Auga oferuje łącznie do 80 mln akcji (w tym do 40 mln akcji nowej emisji). Przedział cenowy akcji Auga Group został ustalony na 0,45 - 0,50 euro. Nowe

PZU TFI na platformie inPZU uruchomiło trzy nowe subfundusze pasywne

Papierów Wartościowych subfundusz inPZU Akcje CEEplus, w którego skład wchodzi 114 środkowoeuropejskich spółek o wysokiej wartości i płynności, podało PZU. "Od 22 stycznia PZU oferuje na platformie inPZU dwa nowe unikatowe fundusze pasywne typu feeder opracowane przez TFI PZU we współpracy z Goldman

Oponeo.pl sprzedało Autocentrum.pl Grupie WP za 9,35 mln zł

Warszawa, 30.10.2019 (ISBnews) - Oponeo.pl sprzedało na rzecz Wirtualna Polska Media 100% akcji Autocentrum.pl za łączną cenę sprzedaży w wysokości 9,35 mln zł, podało Oponeo.pl. W odrębnym komunikacie Grupa WP podała, że nowym prezesem AutoCentrum został Rafał Warecki. "Cena sprzedaży

MedApp chce pozyskać ok. 2,7 mln zł w ramach oferty publicznej akcji

), a także rozszerzyć działania marketingowe związane z ich komercjalizacją. Nowe środki pozwolą również rozpocząć proces certyfikacji FDA w Stanach Zjednoczonych. Inwestorzy mogą zapisywać się na akcje od 10 do 28 lutego. Minimalny zapis wynosi 3 tys. akcji, podano. "MedApp z początkiem

GTC: Cztery fundusze otrzymały dywidendę w formie akcji nowej emisji serii M

Warszawa, 13.06.2018 (ISBnews) - Cztery fundusze posiadające 73% kapitału zakładowego Globe Trade Centre (GTC) zdecydowały się na otrzymanie dywidendy w formie akcji i zapisało się na 13 233 492 akcji nowej emisji serii M, podała spółka.  "Udało nam się uzyskać atrakcyjną wartość dla

GPW wznowi obrót akcjami UniCredit od czwartku

akcjami zwykłymi pod nowym kodem ISIN IT0005239360 od dnia 26 stycznia 2017 roku" - czytamy w komunikacie. GPW zawiesiła obrót akcjami UniCredit na okres od 17 do 25 stycznia 2017 r. w związku ze scaleniem akcji. UniCredit jest jedną z największych grup bankowych w Europie, działającą w 50

X-Trade Brokers miał wstępnie 175,97 mln zł zysku netto w I kw. 2020 r.

liczbie nowych klientów wynoszący 21 911 wobec 6 843 rok wcześniej, tj. wzrost o 220,2%. To efekt kontynuowania zoptymalizowanej strategii sprzedażowo-marketingowej, sukcesywnego wprowadzania do oferty nowych produktów, takich jak instrumenty CFD oparte na indeksach sektorowych, akcje i ETF-y oraz

Asseco: Współpraca z Polkomtelem pozwoli na szybsze dostosowanie 5G dla firm

Polkomtel tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza-Żaka. Akcje Cyfrowego Polsatu są notowane na GPW od 2008 r. Asseco Poland S.A. specjalizuje się w produkcji i rozwoju oprogramowania. Jest to największy software house z polskim kapitałem, ponad połowę

Redan miał 52,58 mln zł straty netto z dz. kont. w 2019 r.

58,7% akcji do 30,9% w wyniku konwersji części wierzytelności na nowe akcje, ale dzięki temu segment dyskontowy będzie miał szansę dalej działać i - także dla nas - jego wartość będzie rosła" - podkreślił w liście. Kruszyński stwierdził też, że patrząc na kolejne okresy jest "ostrożnym

Lepsze dane z Chin i droższa ropa mogą dziś pomóc notowaniom na GPW

;byków" będzie w dużej mierze uzależniona jednak od notowań na głównych parkietach w Europie. Nastawienie inwestorów przeprowadzających transakcje na niemieckim indeksie DAX poprzez kontrakty CFD dostępne na platformie CMC Markets jest w dalszym ciągu spadkowe. Jednocześnie w ostatnich godzinach

Mo-Bruk ma umowę na zagospodarowanie odpadów Synthosu za 5,9 mln zł

3,51 zł na akcję, poinformowano także. Grupa kapitałowa Synthos jest czołowym producentem surowców chemicznych w Polsce i Europie. Była notowana na GPW od 2004 r. do kwietnia 2018 r. Strategia spółki opiera się na ciągłym rozwoju innowacyjności i wprowadzaniu nowoczesnych technologii produkcyjnych w

KE ma nowe przepisy poprawiające dostęp MŚP do rynków kapitałowych

ponoszonych przez MŚP, które chcą być notowane na giełdzie i emitować papiery wartościowe na rynkach rozwoju MŚP będących systemem obrotu nowej kategorii przeznaczonym dla małych emitentów, podano także. "Zmiana przepisów jest również ukierunkowana na zwiększenie płynności notowanych na giełdzie akcji

Akcjonariusze Trans Polonia zdecydują 26 VI o wypłacie 2,74 mln zł dywidendy

do dywidendy, kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wyniesie 0,12 zł. Jednocześnie walne ma postanowić o pokryciu straty z lat ubiegłych w wysokości 240 605,64 zł, powstałej w wyniku ujęcia efektu wdrożenia nowego Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej MSSF 9 w całości z

Echo: Wing zawarł przyrzeczoną umowę zakupu większościowego pakietu

międzynarodowej. Polski rynek nieruchomości jest największy w Europie Środkowo-Wschodniej, co daje możliwości znacznego wzrostu i rozwoju. Zakup większościowego pakietu akcji Echo Investment, rentownej i renomowanej spółki giełdowej, wzmocni obie firmy oraz otworzy przed nimi nowe możliwości na szczeblu

X-Trade Brokers miał wstępnie 37,2 mln zł zysku netto w IV kw. 2019 r.

76,8%. To efekt kontynuowania zoptymalizowanej strategii sprzedażowo-marketingowej, sukcesywnego wprowadzania do oferty nowych produktów, takich jak instrumenty CFD oparte na indeksach sektorowych, akcje i ETF-y oraz ekspansji na nowe rynki geograficzne. Z kolei średnia liczba aktywnych klientów była

Orbis miał 34,76 mln zł straty netto, 40,41 mln zł straty EBIT w I kw. 2020 r.

. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. W kwietniu br. Orbis złożył wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o udzielenie zezwolenia na wycofanie akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym. (ISBnews)  

Decycja Fed może nie wystarczyć, żeby zatrzymać spadki na giełdach, w tym na GPW

%. W obecnej sytuacji trudno jednak mówić o powrocie optymizmu. Jest to raczej spekulacyjne podbicie cen mocno przecenionych aktywów. Lepsze notowania na parkietach w Azji powinny przenieść się do Europy, a biorąc pod uwagę nocne notowania kontraktów terminowych na DAX można wnioskować, iż rynek

Inwestorzy na GPW w oczekiwaniu na kontynuację wzrostów

pobiciem luki spadkowej z marca, a rosną obawy, że w USA zbliżamy się do poważnej korekty szalonych wzrostów. Inwestorzy na GPW powinni dzisiaj obserwować złotego. Jego umocnienie wywindowało kursy do ważnych poziomów. Ewentualne odbicie USD i EUR może wprowadzić nerwowość w notowaniach akcji na GPW

AmRest chce przenieść siedzibę do Hiszpanii, rozważa drugą giełdę

rozważa ubieganie się o wprowadzenie akcji do obrotu na innej giełdzie papierów wartościowych w Europie Zachodniej. "W wyniku przeniesienia powstanie nowa siedziba spółki w Hiszpanii, która jest obecnie drugim co do wielkości rynkiem Grupy. Ponadto spółka planuje rozszerzyć działalność w Europie

AmRest kupuje 10% akcji hiszpańskiej Glovo za 25 mln euro

Warszawa, 18.07.2018 (ISBnews) - AmRest Holdings SE podpisał umowę akcjonariuszy, umowę subskrypcji i umowę zakupu udziałów z Glovoapp23 (Glovo, z siedzibą w Barcelonie) oraz jego obecnymi i nowymi akcjonariuszami. Na mocy umów AmRest, w wyniku nabycia części akcji Glovo za 25 mln euro, stanie

Cena emisyjna w ofercie Play Communications ustalona na 36 zł za akcję 

kluczowych pracowników (nowe akcje) w dniu pierwszego notowania lub wkrótce po nim w ramach programów motywacyjnych. Ponadto, 222 222 nowych akcji przeznaczonych do emisji w ramach przyszłych programów motywacyjnych przeznaczonych dla nowych menedżerów i kluczowych pracowników rozpoczynających pracę w Play

Rynek w oczekiwaniu na brytyjski parlament i wyniki spółek w USA

właśnie dzisiaj. Szczególnie godne uwagi są notowania tych spółek notowanych w Nowym Jorku, które mają ekspozycję na globalną gospodarkę. Ich wyniki będą wpływały na nastrój również na polskiej giełdzie. Swoje wyniki publikują dzisiaj takie tuzy jak 3M, Lockheed Martin, Pfizer, Verizon, Xerox (przed sesją

Rekordy indeksów giełdowych w USA mogą dziś pomóc GPW

Warszawa, 19.09.2017 (ISBnews/ CMC Markets) - Notowania amerykańskich indeksów giełdowych biją kolejne rekordy. Od 2007 r. ich wartość urosła już o 60%. Tymczasem akcje na GPW zwyżkowały w tym samym okresie o 36%, pozostając „w cieniu". Szczyty za oceanem mogą dziś pomóc giełdzie w

UniCredit zakłada wznowienie obrotu na GPW po resplicie od czwartku

dniem 26 stycznia 2017 roku, podano również. GPW zawiesiła obrót akcjami UniCredit na okres od 17 do 25 stycznia 2017 r. w związku ze scaleniem akcji. UniCredit jest jedną z największych grup bankowych w Europie, działającą w 50 krajach na świecie, w tym w blisko 20 europejskich. Jest notowany na

X-Trade Brokers miał 57,7 mln zł zysku netto, 65,41 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

sektorowych, równocześnie cały czas poszerzana była oferta akcji oraz ETF o nowe instrumenty pożądane przez klientów. Zapewniliśmy inwestorom dostęp do prawie 4 300 instrumentów finansowych z całego świata" - napisał prezes Omar Arnaout w liście do akcjonariuszy. "XTB posiada solidny

Windeln.de, z portfela MCI.TechVentures, pozyskał azjatyckich inwestorów

Warszawa, 08.03.2019 (ISBnews) - Windeln.de, spółka z portfela MCI.TechVentures, pozyskała nowych istotnych azjatyckich inwestorów, którzy objęli akcje spółki warte ok. 10,1 mln euro, podano w komunikacie. "Przeprowadzone podwyższenie kapitału pomoże w realizacji przyjętych w ostatnich

Akcjonariusze AmRestu zdecydowali o przeniesieniu siedziby do Hiszpanii

wpływu na notowanie akcji spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Zaproponowano też możliwość ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu na innej giełdzie papierów wartościowych w Europie Zachodniej. AmRest Holdings SE jest największą niezależną firmą prowadzącą sieci restauracji w

Gothaer TU oficjalnie zmieniło nazwę na Wiener TU S.A. VIG

. Należy do niego ok. 50 spółek w 25 krajach. Akcje VIG są notowane na giełdzie w Austrii oraz w Czechach. (ISBnews)

Ceny ropy mogą dziś zaważyć na notowaniach na GPW

, stale zaskakiwanemu nowymi zwrotami akcji ws. Brexitu, ale też spółkom kontynentalnej Europy. Niektórzy inwestorzy zaczynają spekulować, jak na słabą koniunkturę zareaguje Europejski Bank Centralny, który we wrześniu może być presją oczekiwań dotyczących uruchomienia zdecydowanej akcji kredytowej. Jeśli

Luma podwyższyło cenę w wezwaniu na akcje Protektora do 5 zł, wydłużyło termin

. Nowa cena jest o 14% wyższa od ceny zamknięcia na sesji 5 września 2018 r. (tj. 4,4 zł za akcję; wezwanie ogłoszono 6 września) oraz 19% wyższa od ceny pierwotnie oferowanej w wezwaniu (tj. 4,2 zł za akcję), podkreślono w komunikacie. "Nowa cena w wezwaniu ma charakter ostateczny, zawiera premię

CHL kupiło Rubelite z Irlandii, strukturę zarządzania oprze na polskiej Airtime

podjęła decyzję, że po Airtime i Prime Exchange, nabędzie poprzez swoją spółkę zależną Terra Spa akcje Rubelite Technologies Ltd., tj. irlandzkiej spółki działającej na rynku usług internetowych i międzynarodowego handlu telekomunikacyjnego. Dzięki temu grupa, uzyskawszy trwałe miejsce na rynkach Europy

ZA Puławy rozpoczęły rozruch wytwórni nawozów granul. na bazie saletry amonowej

2021 r. modernizacji i rozbudowie instalacji kwasu azotowego Grupa Azoty Puławy będzie najnowocześniejszym kompleksem azotowym w Europie, zaznaczono.  Grupa Azoty ZA Puławy wchodzi w skład Grupy Azoty. Jej akcje notowane są na GPW od 2005 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły sięgnęły

Bank Pekao przedstawi plany dot. nowych oddziałów zagranicznych w tym kwartale

banków Europy Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku akcje Pekao są notowane na warszawskiej giełdzie. (ISBnews)

Negatywne dane nt. niemieckiej gospodarki spodziewane, bez wpływu na giełdy

rynków akcji na świecie. Dzisiaj GUS poda wskaźnik cen dóbr inwestycyjnych w drugim kwartale bieżącego roku. Nie są to jednak dane, które ostatnio miały wpływ na notowania akcji. W Europie nie będą już dzisiaj publikowane dane uznawane w ostatnich miesiącach za istotne dla rynków. Takimi mogą być

Lepsza atmosfera za granicą może dziś pomóc podźwignąć WIG20 z marazmu

wsparcia. Trudno zatem o optymizm wśród polskich inwestorów, szczególnie gdy wyniki polskich indeksów porówna się z amerykańskimi. S&P500 notuje nowe szczyty wszechczasów, a amerykańska hossa wkrótce będzie miała jedenaste urodziny. S&P500 od 2009 r. rośnie średnio o kilkadziesiąt procent rocznie, a

Wszyscy akcjonariusze Silvair Inc. zawarli umowy lock-up akcji

aneksem do prospektu emisyjnego, w wyniku zawarcia dodatkowych umów, lock-up na 365 dni dotyczy 98,2% takich akcji, a ograniczenia zbycia do 180 dni dotyczy pozostałych 1,8%. Umowy dotyczące ograniczeń zbywalności akcji nie dotyczą akcji nowej emisji. Silvair jest w trakcie oferty publicznej, a 9 lipca

Złoty pozostaje w trendzie spadkowej przez sytuacją związaną z koronawirusem

trakcie dnia jest olbrzymia i należy liczyć się, że taka sytuacja utrzyma się przez najbliższe tygodnie. Poza rynkiem walutowym i kluczowymi indeksami akcji, warto również śledzić notowania ropy. Inwestorzy analizują statystyki dotyczące zarejestrowanych przypadków zachorowań COVID-19. Na tej podstawie

Cyfrowy Polsat i Asseco nie planują połączenia, ale wspólną ofertę usług

, cytowany w komunikacie. Cyfrowy Polsat ogłosił wczoraj zamiar nabycia do 18 221 000 akcji Asseco Poland, reprezentujących 21,95% kapitału i głosów za cenę 65 zł za jedną akcję. Asseco Poland specjalizuje się w produkcji i rozwoju oprogramowania. Spółka jest notowana na GPW od 1998 roku. Jest to

Pharmena ma zgodę RN na emisję obligacji i/lub pożyczkę na łącznie do 12 mln zł

emisji obligacji i/lub zaciągnięcia pożyczki jest finansowanie 'pomostowe' wprowadzenia do sprzedaży w Polsce i Europie suplementów diety Menavitin opartych na innowacyjnej cząsteczce 1-MNA do czasu pozyskania środków z emisji akcji serii E z zachowaniem przez dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru

Akcjonariusze Asseco SEE zdecydowali o wypłacie 0,52 zł dywidendy na akcję

nowe spółki w tym regionie. ASEE S.A. prowadzi również działalność operacyjną w zakresie sprzedaży usług i oprogramowania wspierającego kanały komunikacji z klientami i procesy biznesowe (contact center), a także rozwiązań uwierzytelniających. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.  (ISBnews

Przegląd informacji ze spółek

w Warszawie (GPW) wyznaczyła pierwszy dzień notowań akcji Drageus Games na rynku NewConnect na 17 stycznia 2020 roku, podała spółka. Atal zakłada, że w 2020 r. jego sprzedaż pozostanie na wysokim poziomie - zbliżonym do wyniku z 2019 r., kiedy zakontraktował rekordową liczbę 3 196 lokali, podała

InventionMed złożył prospekt do KNF wz. zamiarem przejścia na GPW z NC

Warszawa, 29.04.2019 (ISBnews) - InventionMed złożył prospekt emisyjny do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w związku z zamiarem przejścia na rynek główny GPW z NewConnect, podała spółka. Debiut na głównym rynku warszawskiej giełdy nie będzie wiązał się z emisją akcji. "Twórca

PZU pracuje nad nową strategią, analizuje zaangażowanie w sektor bankowy

wartości firmy w wysokości 516 mln zł. Grupa PZU posiada pakiet 31,91% akcji Alior Banku oraz pakiet 20% akcji Banku Pekao. Grupa PZU jest największą instytucją finansową w Europie Środkowo-Wschodniej. Wartość jej skonsolidowanych aktywów przekroczyła w 2019 roku 343 mld zł. Ma 22 mln klientów w pięciu

Dekpol rozpoczął budowę najnowocześniejszej ocynkowni w Polsce dla Inter Metalu

technologicznie ocynkownia w skali kraju, a nawet Europy. "W ramach przyjętego projektu powstanie ocynkownia ogniowa z wewnętrznymi instalacjami o powierzchni  5 250 m2 oraz część socjalno-biurowa o wielkości 840 m2. Nowe zlecenie zakłada również zaprojektowanie i wykonanie zewnętrznej infrastruktury

GK GPW będzie doradzać bałtycko-fińskiej giełdzie gazu GET Baltic

integracyjne wpisuje się projekt "Hubu gazowego", który w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju został określony jako "(...) centrum przesyłu i handlu gazem dla państw Europy Środkowej i Wschodniej oraz państw bałtyckich" - czytamy także. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz

Sescom miał 3,05 mln zł zysku netto, 3,93 mln zł EBIT w I poł. r.obr. 2017/2018

pozycję jednego z wiodących dostawców na rynku usług FM w Europie. Podpisujemy nowe kontrakty i realizujemy usługi w kolejnych krajach. W 2020 roku  będziemy też gotowi do wejścia na rynki poza Europą" - skomentował prezes Sławomir Halbryt, cytowany w komunikacie. W marcu 2018 roku Sescom

Revolut dostał europejską licencję bankową, może przyjmować depozyty

bezprowizyjnego inwestowania w akcje i finalną fazą przygotowań do wejścia na pięć nowych rynków poza Europą, jesteśmy coraz bliżej tego by stać się Amazonem w bankowości. Wizja jest prosta: jedna aplikacja, dziesiątki milionów użytkowników, zarządzanie dowolnym aspektem finansowego życia z poziomu smartfona i

Zarząd Gekoplastu zobowiązał się do sprzedaży akcji w wezwaniu K-Holding

największego europejskiego podmiotu z branży produkcji płyt polipropylenowych - Karton S.p.A., złożył niewiążącą ofertę zakupu do 100% akcji Gekoplast w formie wezwania giełdowego. Gekoplast to największy w Europie Środkowo-Wschodniej i piąty w Europie producent płyt komórkowych z polipropylenu. Gekoplast