akcje nowa europa notowania

GPW wznowi dziś obrót akcjami AmRest Holdings

Hiszpanii depozyt macierzysty akcji, w którym akcje spółki zostaną zarejestrowane pod nowym, hiszpańskim kodem ISIN: ES0105375002. AmRest Holdings SE jest największą niezależną firmą prowadzącą sieci restauracji w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka rozwija również działalność w m.in. Europie Zachodniej

AccorHotels podnosi cenę w wezwaniu na Orbis do 95 zł za jedną akcję

akcję. Grupa Orbis jest największym operatorem hotelowym w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. Partnerem strategicznym Orbisu jest AccorHotels. (ISBnews)

AmRest podwyższył wartość nominalną akcji oraz dokonał podziału ich liczby

zmniejszeniu wartości nominalnej akcji z 1 euro do 0,1 euro poprzez podział liczby akcji, przyznając 10 nowych akcji za jedną starą akcję (split) bez zmiany wysokości kapitału zakładowego, podała spółka. W rezultacie liczba akcji spółki wyniesie 212 138 930, o wartości nominalnej 0,1 euro każda. "Spółka

GPW zawiesiła obrót akcjami AmRest 4-8 października na wniosek spółki

siedziby spółki do Hiszpanii postanowiono przenieść do Hiszpanii depozyt macierzysty akcji, w którym akcje spółki zostaną zarejestrowane pod nowym, hiszpańskim kodem ISIN: ES0105375002. AmRest Holdings SE jest największą niezależną firmą prowadzącą sieci restauracji w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka

AmRest wyemituje 7,42 mln akcji po 9,44 euro (40,75 zł) sztuka

Warszawa, 12.10.2018 (ISBnews) - AmRest wyemituje 7 415 254 nowych akcji w drodze prywatnej subskrypcji z wyłączeniem praw poboru dla dotychczasawych akcjonariuszy po cenie 9,44 euro (40,75 zł) za sztukę, podała spółka. AmRest poinformował o zakończeniu procesu subskrypcji przeprowadzonego

Kurs akcji Pharmeny spadł o 0,31% na debiucie na rynku głównym GPW

Pharmeny na rynku głównym GPW. Zmiana rynku notowań otwiera spółce oraz inwestorom nowe możliwości. Wierzę, że konsekwentne wdrażanie naszych strategicznych założeń pozwoli zrealizować plany biznesowe grupy i zwiększyć wartość spółki dla akcjonariuszy" - powiedział istotny akcjonariusz i prezes Konrad

Mercor zakończył przegląd opcji strategicznych bez emisji akcji dla inwestora

Warszawa, 05.09.2019 (ISBnews) - Mercor podjął decyzję o zakończeniu działań związanych z procesem pozyskania inwestora finansowego poprzez zaoferowanie na jego rzecz mniejszościowego pakietu nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru oraz o jednoczesnym zakończeniu procesu przeglądu opcji

QquarticOn zadebiutuje na NewConnect 18 stycznia

Warszawa, 16.01.2019 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych (GPW) określiła 18 stycznia 2019 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela spółki QuarticOn, podała GPW. Według komunikatu, do obrotu wejdzie 1 066

Akcjonariusze Warimpeksu zdecydowali o 0,06 euro na akcję dywidendy

Warszawa, 05.06.2019 (ISBnews) - Walne zgromadzenie akcjonariuszy Warimpeksu postanowiło, że z łącznego zysku bilansowego w wysokości 10 754 773,67 euro za 2018 r. zostanie wypłacona dywidenda w wysokości 0,06 euro na akcję, a pozostałe saldo zostanie przeniesione na nowy rachunek, podała spółka

Wezwanie Townsend zgodne z interesem Capital Park, ale cena nie jest godziwa

zrealizowania szybkiego wyjścia z inwestycji nieruchomościowej lub spieniężenia zainwestowanego kapitału. Polska jest jednym z nowych rynków docelowych dla inwestycji grupy Madison. W związku z tym grupa Madison, w tym wzywający traktuje nabycie akcji w spółce jako inwestycję długoterminową i zamierza rozwijać

Bank Litwy zatwierdził prospekt emisyjny Auga Group

ustalony na 0,45 - 0,50 euro. Ostateczna cena i wielkość oferty zostaną ustalone ok. 23 lipca. Nowe akcje spółki będą notowane na giełdzie w Wilnie i Warszawie. Na początku roku Auga Group zdecydowała o rozpoczęciu procesu pozyskania dodatkowego kapitału poprzez ofertę publiczną akcji celem

AmRest przewiduje debiut na giełdach w Hiszpanii na 21 listopada

przekonanie, że dzięki tej decyzji dotrzemy na nowe rynki, a także poszerzymy bazę naszych inwestorów i akcjonariuszy oraz zyskamy jeszcze większe uznanie w Europie Zachodniej. Chcemy kontynuować rozwój naszej firmy i stale poszerzać możliwości inwestowania w AmRest" - powiedział przewodniczący rady

Inwestorzy na GPW powinni dziś obserwować złotego i odczyty z gospodarek UE

Warszawa, 05.03.2019 (ISBnews/ CMC Markets) - Po najnowszych doniesieniach z Chin, na rynek napłynie dziś wiele cennych wskazówek dla inwestorów, w postaci publikacji danych z gospodarek UE. Kupujący akcje na GPW powinni też zwrócić uwagę na notowania złotego. Dziś w nocy sporo działo się w

Auga: Liczba akcji w ofercie została zwiększona o 20 mln do łącznie 80 mln sztuk

mln akcji istniejących.  Przedział cenowy akcji Auga Group został ustalony na 0,45 - 0,50 euro. Ostateczna cena i wielkość oferty zostaną ustalone ok. 23 lipca. Nowe akcje spółki będą notowane na giełdzie w Wilnie i Warszawie. Na początku roku Auga Group zdecydowała o rozpoczęciu procesu

Mercor chce pozyskać inwestora finansowego w zamian za nowe akcje

najkorzystniejsze dla ich dalszego rozwoju uznał pozyskanie dla Mercor inwestora finansowego, który objąłby, wskutek skierowanej do niego nowej emisji akcji, mniejszościowy pakiet akcji emitenta w ramach podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy (rozważana transakcja

Akcjonariusze GTC zdecydują o wypłacie 0,37 zł dywidendy na akcję 14 maja

drodze emisji akcji serii N jest umożliwienie akcjonariuszom spółki [...] dokonania wyboru otrzymania dywidendy, która ma zostać wypłacona przez spółkę na podstawie uchwały o dywidendzie, w formie nowych akcji serii N zamiast w formie gotówki. Powyższa opcja została przewidziana, aby umożliwić

Asseco SEE rekomenduje wypłatę dywidendy w wys. 0,52 zł na akcję

liniami biznesowymi, których działalność koncentruje się w aktualnie należących do Grupy ASEE spółkach z sektora IT z regionu Europy Południowo-Wschodniej i Turcji, a także na inwestowaniu w nowe spółki w tym regionie. ASEE S.A. prowadzi również działalność operacyjną w zakresie sprzedaży usług i

Ciech planuje kolejne rejestracje środków ochrony roślin w Rumunii w 2020 r.

podjętej przed kilkoma laty strategicznej decyzji o ekspansji na rynek rumuński, zbudowała na nim szerokie portfolio 10 produktów. Środki ochrony roślin z Nowej Sarzyny obecne są na kluczowych dla Rumunii uprawach: kukurydzy, słonecznika, zbóż i rzepaku. Spółka oferuje fungicydy oparte na takich

Mercor: Sfinansujemy inwestycje ze środków własnych, ew. kredytem lub leasingiem

lub leasingiem" - dodał. Na początku września spółka poinformowała, że podjęła decyzję o zakończeniu działań związanych z procesem pozyskania inwestora finansowego poprzez zaoferowanie na jego rzecz mniejszościowego pakietu nowych akcji oraz o jednoczesnym zakończeniu procesu przeglądu opcji

Impas na linii USA-Chiny dziś nadal kluczowy dla notowań na GPW

, dotyczące rynku pracy (JOLTS-Nowe Miejsca Pracy) o godz. 16:00, a także zmiana wysokości kredytów konsumenckich, publikowana o 21:00, już po zamknięciu sesji na GPW. Łukasz Wardyn, dyrektor - Europa Wschodnia, CMC Markets (ISBnews/ CMC Markets)  

Oponeo.pl sprzedało Autocentrum.pl Grupie WP za 9,35 mln zł

Warszawa, 30.10.2019 (ISBnews) - Oponeo.pl sprzedało na rzecz Wirtualna Polska Media 100% akcji Autocentrum.pl za łączną cenę sprzedaży w wysokości 9,35 mln zł, podało Oponeo.pl. W odrębnym komunikacie Grupa WP podała, że nowym prezesem AutoCentrum został Rafał Warecki. "Cena sprzedaży

Pharmena liczy na ok. 15,3 mln zł z oferty zw. z przejściem na rynek główny GPW

Warszawa, 20.03.2019 (ISBnews) - Zapisy podstawowe i dodatkowe w ramach praw poboru do 2 638 516 akcji zwykłych na okaziciela serii E w ofercie publicznej Pharmeny potrwają od 4 do 23 kwietnia 2019 r. Spółka w pierwszej kolejności, tj. do 3 kwietnia zamierza przenieść notowania akcji na

Echo: Wing zawarł przyrzeczoną umowę zakupu większościowego pakietu

międzynarodowej. Polski rynek nieruchomości jest największy w Europie Środkowo-Wschodniej, co daje możliwości znacznego wzrostu i rozwoju. Zakup większościowego pakietu akcji Echo Investment, rentownej i renomowanej spółki giełdowej, wzmocni obie firmy oraz otworzy przed nimi nowe możliwości na szczeblu

Grupa Auga chce przedłużyć czas trwania oferty publicznej

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) zawarli umowę ramową, na podstawie której EBOiR zapisze się na nowo emitowane akcje spółki w ofercie publicznej. Auga oferuje łącznie do 80 mln akcji (w tym do 40 mln akcji nowej emisji). Przedział cenowy akcji Auga Group został ustalony na 0,45 - 0,50 euro. Nowe

GTC: Cztery fundusze otrzymały dywidendę w formie akcji nowej emisji serii M

Warszawa, 13.06.2018 (ISBnews) - Cztery fundusze posiadające 73% kapitału zakładowego Globe Trade Centre (GTC) zdecydowały się na otrzymanie dywidendy w formie akcji i zapisało się na 13 233 492 akcji nowej emisji serii M, podała spółka.  "Udało nam się uzyskać atrakcyjną wartość dla

Akcjonariusze Trans Polonia zdecydują 26 VI o wypłacie 2,74 mln zł dywidendy

do dywidendy, kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wyniesie 0,12 zł. Jednocześnie walne ma postanowić o pokryciu straty z lat ubiegłych w wysokości 240 605,64 zł, powstałej w wyniku ujęcia efektu wdrożenia nowego Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej MSSF 9 w całości z

KE ma nowe przepisy poprawiające dostęp MŚP do rynków kapitałowych

ponoszonych przez MŚP, które chcą być notowane na giełdzie i emitować papiery wartościowe na rynkach rozwoju MŚP będących systemem obrotu nowej kategorii przeznaczonym dla małych emitentów, podano także. "Zmiana przepisów jest również ukierunkowana na zwiększenie płynności notowanych na giełdzie akcji

GPW wznowi obrót akcjami UniCredit od czwartku

akcjami zwykłymi pod nowym kodem ISIN IT0005239360 od dnia 26 stycznia 2017 roku" - czytamy w komunikacie. GPW zawiesiła obrót akcjami UniCredit na okres od 17 do 25 stycznia 2017 r. w związku ze scaleniem akcji. UniCredit jest jedną z największych grup bankowych w Europie, działającą w 50

Rynek w oczekiwaniu na brytyjski parlament i wyniki spółek w USA

właśnie dzisiaj. Szczególnie godne uwagi są notowania tych spółek notowanych w Nowym Jorku, które mają ekspozycję na globalną gospodarkę. Ich wyniki będą wpływały na nastrój również na polskiej giełdzie. Swoje wyniki publikują dzisiaj takie tuzy jak 3M, Lockheed Martin, Pfizer, Verizon, Xerox (przed sesją

Gothaer TU oficjalnie zmieniło nazwę na Wiener TU S.A. VIG

. Należy do niego ok. 50 spółek w 25 krajach. Akcje VIG są notowane na giełdzie w Austrii oraz w Czechach. (ISBnews)

Ceny ropy mogą dziś zaważyć na notowaniach na GPW

, stale zaskakiwanemu nowymi zwrotami akcji ws. Brexitu, ale też spółkom kontynentalnej Europy. Niektórzy inwestorzy zaczynają spekulować, jak na słabą koniunkturę zareaguje Europejski Bank Centralny, który we wrześniu może być presją oczekiwań dotyczących uruchomienia zdecydowanej akcji kredytowej. Jeśli

Negatywne dane nt. niemieckiej gospodarki spodziewane, bez wpływu na giełdy

rynków akcji na świecie. Dzisiaj GUS poda wskaźnik cen dóbr inwestycyjnych w drugim kwartale bieżącego roku. Nie są to jednak dane, które ostatnio miały wpływ na notowania akcji. W Europie nie będą już dzisiaj publikowane dane uznawane w ostatnich miesiącach za istotne dla rynków. Takimi mogą być

CHL kupiło Rubelite z Irlandii, strukturę zarządzania oprze na polskiej Airtime

podjęła decyzję, że po Airtime i Prime Exchange, nabędzie poprzez swoją spółkę zależną Terra Spa akcje Rubelite Technologies Ltd., tj. irlandzkiej spółki działającej na rynku usług internetowych i międzynarodowego handlu telekomunikacyjnego. Dzięki temu grupa, uzyskawszy trwałe miejsce na rynkach Europy

Windeln.de, z portfela MCI.TechVentures, pozyskał azjatyckich inwestorów

Warszawa, 08.03.2019 (ISBnews) - Windeln.de, spółka z portfela MCI.TechVentures, pozyskała nowych istotnych azjatyckich inwestorów, którzy objęli akcje spółki warte ok. 10,1 mln euro, podano w komunikacie. "Przeprowadzone podwyższenie kapitału pomoże w realizacji przyjętych w ostatnich

AmRest kupuje 10% akcji hiszpańskiej Glovo za 25 mln euro

Warszawa, 18.07.2018 (ISBnews) - AmRest Holdings SE podpisał umowę akcjonariuszy, umowę subskrypcji i umowę zakupu udziałów z Glovoapp23 (Glovo, z siedzibą w Barcelonie) oraz jego obecnymi i nowymi akcjonariuszami. Na mocy umów AmRest, w wyniku nabycia części akcji Glovo za 25 mln euro, stanie

Dekpol rozpoczął budowę najnowocześniejszej ocynkowni w Polsce dla Inter Metalu

technologicznie ocynkownia w skali kraju, a nawet Europy. "W ramach przyjętego projektu powstanie ocynkownia ogniowa z wewnętrznymi instalacjami o powierzchni  5 250 m2 oraz część socjalno-biurowa o wielkości 840 m2. Nowe zlecenie zakłada również zaprojektowanie i wykonanie zewnętrznej infrastruktury

Rekordy indeksów giełdowych w USA mogą dziś pomóc GPW

Warszawa, 19.09.2017 (ISBnews/ CMC Markets) - Notowania amerykańskich indeksów giełdowych biją kolejne rekordy. Od 2007 r. ich wartość urosła już o 60%. Tymczasem akcje na GPW zwyżkowały w tym samym okresie o 36%, pozostając „w cieniu". Szczyty za oceanem mogą dziś pomóc giełdzie w

AmRest chce przenieść siedzibę do Hiszpanii, rozważa drugą giełdę

rozważa ubieganie się o wprowadzenie akcji do obrotu na innej giełdzie papierów wartościowych w Europie Zachodniej. "W wyniku przeniesienia powstanie nowa siedziba spółki w Hiszpanii, która jest obecnie drugim co do wielkości rynkiem Grupy. Ponadto spółka planuje rozszerzyć działalność w Europie

InventionMed złożył prospekt do KNF wz. zamiarem przejścia na GPW z NC

Warszawa, 29.04.2019 (ISBnews) - InventionMed złożył prospekt emisyjny do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w związku z zamiarem przejścia na rynek główny GPW z NewConnect, podała spółka. Debiut na głównym rynku warszawskiej giełdy nie będzie wiązał się z emisją akcji. "Twórca

GK GPW będzie doradzać bałtycko-fińskiej giełdzie gazu GET Baltic

integracyjne wpisuje się projekt "Hubu gazowego", który w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju został określony jako "(...) centrum przesyłu i handlu gazem dla państw Europy Środkowej i Wschodniej oraz państw bałtyckich" - czytamy także. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz

Luma podwyższyło cenę w wezwaniu na akcje Protektora do 5 zł, wydłużyło termin

. Nowa cena jest o 14% wyższa od ceny zamknięcia na sesji 5 września 2018 r. (tj. 4,4 zł za akcję; wezwanie ogłoszono 6 września) oraz 19% wyższa od ceny pierwotnie oferowanej w wezwaniu (tj. 4,2 zł za akcję), podkreślono w komunikacie. "Nowa cena w wezwaniu ma charakter ostateczny, zawiera premię

Cena emisyjna w ofercie Play Communications ustalona na 36 zł za akcję 

kluczowych pracowników (nowe akcje) w dniu pierwszego notowania lub wkrótce po nim w ramach programów motywacyjnych. Ponadto, 222 222 nowych akcji przeznaczonych do emisji w ramach przyszłych programów motywacyjnych przeznaczonych dla nowych menedżerów i kluczowych pracowników rozpoczynających pracę w Play

Pharmena ma zgodę RN na emisję obligacji i/lub pożyczkę na łącznie do 12 mln zł

emisji obligacji i/lub zaciągnięcia pożyczki jest finansowanie 'pomostowe' wprowadzenia do sprzedaży w Polsce i Europie suplementów diety Menavitin opartych na innowacyjnej cząsteczce 1-MNA do czasu pozyskania środków z emisji akcji serii E z zachowaniem przez dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru

Akcjonariusze AmRestu zdecydowali o przeniesieniu siedziby do Hiszpanii

wpływu na notowanie akcji spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Zaproponowano też możliwość ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu na innej giełdzie papierów wartościowych w Europie Zachodniej. AmRest Holdings SE jest największą niezależną firmą prowadzącą sieci restauracji w

Inwestorzy na GPW ofiarą obaw o chiński odwet na amerykanach

pogrążyły wczoraj notowania akcji, również w Warszawie. Aktualnie kluczowym wsparciem dla WIG20 jest pułap 2100 pkt. i można się obawiać, że popyt na akcje nie pojawi się dopóki notowania nie spadną do tego właśnie poziomu. W sytuacji wyprzedaży na parkietach w USA inwestorzy jeszcze szybciej uciekali z

UniCredit zakłada wznowienie obrotu na GPW po resplicie od czwartku

dniem 26 stycznia 2017 roku, podano również. GPW zawiesiła obrót akcjami UniCredit na okres od 17 do 25 stycznia 2017 r. w związku ze scaleniem akcji. UniCredit jest jedną z największych grup bankowych w Europie, działającą w 50 krajach na świecie, w tym w blisko 20 europejskich. Jest notowany na

Bank Pekao przedstawi plany dot. nowych oddziałów zagranicznych w tym kwartale

banków Europy Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku akcje Pekao są notowane na warszawskiej giełdzie. (ISBnews)

Wszyscy akcjonariusze Silvair Inc. zawarli umowy lock-up akcji

aneksem do prospektu emisyjnego, w wyniku zawarcia dodatkowych umów, lock-up na 365 dni dotyczy 98,2% takich akcji, a ograniczenia zbycia do 180 dni dotyczy pozostałych 1,8%. Umowy dotyczące ograniczeń zbywalności akcji nie dotyczą akcji nowej emisji. Silvair jest w trakcie oferty publicznej, a 9 lipca

Akcjonariusze Medicalgorithmics zdecydują 7 I o emisji do 721 303 akcji bez pp

ich kontynuacja jest w najlepszym interesie akcjonariuszy spółki. W celu kontynuacji podjętych działań biznesowych spółka zwoła na dzień 7 stycznia 2020r. nadzwyczajne walne zgromadzenie z projektami uchwał umożliwiającymi podniesienie kapitału spółki poprzez emisję do 20% nowych akcji na GPW"

akcje nowa europa notowania

nowe spółki w tym regionie. ASEE S.A. prowadzi również działalność operacyjną w zakresie sprzedaży usług i oprogramowania wspierającego kanały komunikacji z klientami i procesy biznesowe (contact center), a także rozwiązań uwierzytelniających. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.  (ISBnews

Pharmena otrzymała 6,5 mln zł finansowania pomostowego od akcjonariuszy 

wprowadzenia nowych produktów do sprzedaży na terenie Polski i Europy, spółka planuje pozyskać środki z zapowiadanej emisji akcji serii E z zachowaniem prawa poboru. Pharmena planuje wyemitować w drodze emisji publicznej w ramach subskrypcji zamkniętej do 2,6 mln akcji. Cena emisyjna akcji została

Revolut dostał europejską licencję bankową, może przyjmować depozyty

bezprowizyjnego inwestowania w akcje i finalną fazą przygotowań do wejścia na pięć nowych rynków poza Europą, jesteśmy coraz bliżej tego by stać się Amazonem w bankowości. Wizja jest prosta: jedna aplikacja, dziesiątki milionów użytkowników, zarządzanie dowolnym aspektem finansowego życia z poziomu smartfona i

Sescom miał 3,05 mln zł zysku netto, 3,93 mln zł EBIT w I poł. r.obr. 2017/2018

pozycję jednego z wiodących dostawców na rynku usług FM w Europie. Podpisujemy nowe kontrakty i realizujemy usługi w kolejnych krajach. W 2020 roku  będziemy też gotowi do wejścia na rynki poza Europą" - skomentował prezes Sławomir Halbryt, cytowany w komunikacie. W marcu 2018 roku Sescom

Mercor spodziewa się przeprowadzenia przeglądu opcji w ciągu kilku miesięcy

związanych z procesem pozyskania inwestora finansowego poprzez zaoferowanie na jego rzecz mniejszościowego pakietu nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru oraz o jednoczesnym zakończeniu procesu przeglądu opcji. "Chcielibyśmy, na pewno" - powiedział także Krempeć, pytany czy dwucyfrową dynamikę

Indeksowi WIG20 nadal brakuje 'paliwa' do wzrostów

polskiego rynku. Ogniskiem zapalnym są nadal globalne napięcia handlowe i niepewność polityczna. Na GPW można dziś oczekiwać spokojnych notowań i wzajemnego obserwowania się „byków" i „niedźwiedzi". Początek nowego tygodnia nie przyniósł nic nowego. Od 13 maja WIG20 pozostaje w

X-Trade Brokers miał wstępnie 15,51 mln zł zysku netto w III kw. 2019 r.

klientów zwiększyła się o 796 k/k, tj. o 8,6%. To efekt kontynuowania zoptymalizowanej strategii sprzedażowo-marketingowej oraz sukcesywnego wprowadzania do oferty nowych produktów, takich jak akcje i ETF-y. Z kolei średnia liczba aktywnych klientów była wyższa o 7 859 w porównaniu do III kwartału 2018 r

Redan: Sieć Top Secret powiększy się o ok. 20 nowych sklepów w 2019 r.

Redan prowadzi działalność w zakresie detalicznej sprzedaży odzieży w Polsce oraz w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Redan opiera się na dwóch filarach: dyskontowym (sieć sklepów Textilmarket) oraz modowym (marki Top Secret, Troll oraz - od 2011 r. - Drywash). Od 2003 roku spółka jest notowana

Akcjonariusze GTC zdecydują o emisji do 19,4 mln akcji na dywidendę w akcjach

umożliwienie akcjonariuszom spółki, którzy spełniają kryteria określone w projekcie uchwały dokonania wyboru otrzymania dywidendy, która ma zostać wypłacona przez spółkę na podstawie uchwały o dywidendzie, w formie nowych akcji serii M zamiast w formie gotówki. Powyższa opcja została przewidziana, aby

X-Trade Brokers wprowadza do oferty 76 nowych ETF-ów

Warszawa, 11.12.2018 (ISBnews) - Dom Maklerski X-Trade Brokers rozszerza ofertę o 76 nowych ETF-ów (exchange traded fund) notowanych w Unii Europejskiej, podała spółka. "Tym samym inwestorzy zainteresowani ekspozycją na rynki zagraniczne mają już dostęp do 151 instrumentów tego typu. Wśród

Nastroje inwestorów na GPW mogą się dziś poprawić

polskich akcji blue chips. Amerykański Nasdaq poprawił wczoraj historyczny rekord notowań. Dziś wzrostem "popisał się" japoński Nikkei i to pomimo skandalu korupcyjnego, w który uwikłany jest tamtejszy minister finansów. Najważniejszą wiadomością jest więc, że notowania głównego japońskiego

MCI.EuroVentures i AMC Capital IV Albatros przejmą kontrolę nad ATM

transakcji, MCI.EuroVentures, wraz z AMC Capital IV Albatros (któremu doradza Mezzanine Management), będą kontrolować 94,5% akcji ATM S.A. "Inwestycja w ATM wpisuje się w strategię MCI.EuroVentures, który planuje 2-3 nowe inwestycje w perspektywie najbliższych 12 miesięcy. Fundusz poszukuje dojrzałych

Zarząd Gekoplastu zobowiązał się do sprzedaży akcji w wezwaniu K-Holding

największego europejskiego podmiotu z branży produkcji płyt polipropylenowych - Karton S.p.A., złożył niewiążącą ofertę zakupu do 100% akcji Gekoplast w formie wezwania giełdowego. Gekoplast to największy w Europie Środkowo-Wschodniej i piąty w Europie producent płyt komórkowych z polipropylenu. Gekoplast

Akcjonariusze Warimpexu zdecydowali o 0,06 euro dywidendy na akcję za 2017 r.

akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 14 czerwca 2018 r., podjęto decyzję o wypłacie dywidendy w wysokości 0,06 euro na akcję z zysku bilansowego w wysokości 16 565 193,77 euro, wykazanego w rocznym sprawozdaniu finansowym na dzień 31 grudnia 2017 r., oraz o przeniesieniu pozostałego salda  na nowy

X-Trade Brokers miało 15,51 mln zł zysku netto, 17,97 mln zł zysku EBIT w III kw. 2019 r.

wynoszącą 26 131 wobec 14 930 w porównywalnym okresie. W samym III kwartale 2019 r. liczba nowych klientów zwiększyła się o 796 klientów k/k, tj. o 8,6%. To efekt kontynuowania zoptymalizowanej strategii sprzedażowo-marketingowej oraz sukcesywnego wprowadzania do oferty nowych produktów, takich jak akcje i

Esotiq & Henderson chce podwoić sprzedaż w e-commerce w 2019 r.

Warszawa, 18.04.2019 (ISBnews) - Esotiq & Henderson oczekuje podwojenia sprzedaży w internecie w 2019 r., poinformował wiceprezes Krzysztof Jakubowski. Spółka notuje wyższą sprzedaż w e-commerce m.in. w wyniku wprowadzenia niedziel wolnych od handlu. "W tym roku chcielibyśmy podwoić naszą

Na fali silnych wzrostów w USA i w Japonii polskie akcje mogą dziś odzyskać siłę

Warszawa, 03.10.2017 (ISBnews/ CMC Markets) - Na fali kolejnych rekordów w USA i najwyższego od 2 lat zamknięcia japońskiego Nikkei polskie akcje mogą dziś rano odzyskać siłę. Sytuacja związana z wydarzeniami w Katalonii nie wpływa na notowania na GPW. Złoty przy tym pozostaje słaby. Wszystkie

Redan obejmie akcje TXM za 7,9 mln zł, Concordia - obligacje zam. za 20 mln zł

zawarta w konsekwencji zaplanowanego dokapitalizowania TXM przez Emitenta oraz Concordię, w ramach którego m.in.: 1. Emitent [Redan] planuje objąć 3 950 000 nowo wyemitowanych akcji TXM o łącznej wartości nominalnej 7,9 mln zł, za łączną cenę emisyjną 7,9 mln zł. 2. Concordia planuje objąć obligacje

Zapisy w wezwaniu na akcje AmRest zostały przedłużone do 16 września

Warszawa, 16.08.2016 (ISBnews) - Zapisy w wezwaniu FCapital Dutch na akcje AmRest Holdings SE zostały wydłużone do 16 września, podano w komunikacie. Zapisy miały początkowo odbywać się w terminie 1-16 sierpnia. "W związku z wydłużeniem terminów przyjmowania zapisów w wezwaniu nowy termin

Mercor: Środki z emisji akcji zainwestujemy w produkcję i sprzedaż mcr Silboard

" - kontynuował prezes. Poinformował, że Mercor negocjuje z instytucjami finansowymi. Maksymalna przewidziana przez zarząd liczba akcji nowej emisji odpowiada 19,99% istniejących akcji. Decyzja zostanie podjęta zgodnie z wcześniejszym komunikatem na początku III kw. Inwestycja koło Płocka ma

Jacek Janiuk został powołany na stanowisko prezesa Pekao TFI

oferuje programy oszczędnościowe z wykorzystaniem funduszy inwestycyjnych, skierowane zarówno dla klientów indywidualnych, jak i zakładów pracy. Pekao TFI wchodzi w skład Grupy Banku Pekao, który działa od ponad 85 lat i jest jednym z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku akcje

Giełdy zagraniczne mogą dziś pomagać GPW, gwiazdą parkietu pozostanie CD Projekt

; pozostanie CD Projekt. Pozytywna sesja na rynkach azjatyckich może być dziś paliwem do wzrostów na początku notowań na GPW. Poza parkietem koreańskim, który zakończył dzień z niewielką stratą, główne indeksy zakończyły dzień „na zielono". Wyróżnia się mocna zwyżka akcji chińskich, po

Redan nadal zakłada zwiększenie sieci sprzedaży o kilkanaście placówek w br.

). Od 2003 roku spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. Spółka TXM, w której Redan ma pakiet większościowy akcji, zadebiutowała na GPW w grudniu 2016 r. Marek Knitter (ISBnews)  

Indeks WIG20 pozostaje w zawieszeniu, ale z szansami na wzrosty

Warszawa, 23.07.2019 (ISBnews/ CMC Markets) - WIG20 pozostaje w zawieszeniu, ale z szansami na wzrosty. Pozytywna sesja w Tokio pomoże dziś notowaniom w Warszawie w pierwszej połowie dnia. O godz. 12:00 powinniśmy poznać nowego premiera w Wielkiej Brytanii, którym prawdopodobnie zostanie Boris

Echo: Wing zamierza kontynuować rozwój spółki zgodnie ze strategią wzrostu

wzmacniać na wielu poziomach i zmierzać do wspólnego rozwoju obu firm. Dzięki naszej inwestycji w Echo Investment, ustanawiamy rynkowego lidera Europy Środkowej i Wschodniej, mającego śmiałe, nowe możliwości na przyszłość" - dodał. Wing jest jedną z największych prywatnych firm nieruchomościowych na

MCI Capital miało 174,53 mln zł zysku netto, 183,89 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

stage w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, a także w Europie Zachodniej i Skandynawii. MCI Capital SA jest notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2001 r. (ISBnews)  

Pharmena miała 3 tys. zł straty netto, 0,21 mln zł zysku EBIT w III kw. 2018 r.

, przypomniano. Na realizację strategii wprowadzenia nowych produktów do sprzedaży na terenie Polski i Europy, spółka planuje pozyskać środki z zapowiadanej emisji akcji. Potrzeby kapitałowe związane z realizacją strategii zostały określone na kilkanaście mln zł. Pharmena planuje wyemitować w drodze

Indeks WIG20 z nadziejami na dalsze zwyżki, indeks małych spółek sWIG80 w bessie

kapitału zagranicznego. Rozpoczynające się dziś Forum Ekonomiczne w Krynicy nie powinno wpływać na notowania. W związku z brakiem sesji w USA wczorajsze notowania w Warszawie nie były typowe. Dzień wolny na jednym z kluczowych rynków akcji zmienia optykę inwestorów i ich apetyty na aktywność. Podobnie

Akcjonariusze GTC zdecydowali o emisji do 15,5 mln akcji serii L

Warszawa, 16.05.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze GTC zdecydowali o emisji do 15,5 mln akcji serii L bez prawa poboru, wynika z uchwał walnego. Akcjonariusze będą mogli dokonać wyboru i otrzymać dywidendę w formie nowych akcji serii L, zamiast w formie gotówki. „Kapitał zakładowy spółki

NWZ AmRestu za podwojeniem max ceny akcji do 500 zł w programie skupu akcji

spółki [...] uchylając go i nadając mu nowe następujące brzmienie: 2) cena nabycia za jedną akcję własną nie będzie niższa niż 24,0 zł ani wyższa niż 500,0 zł" - czytamy w komunikacie. Pozostałe postanowienia uchwały nr 7 zwyczajne go walnego zgromadzenia z dnia 19 maja 2015 r. pozostają

GPW i 6 giełd regionu szykuje indeks Trójmorza - CEEplus

jedynie spółek notowanych na GPW. Podpisanie listu intencyjnego rozpoczynającego publikację nowego indeksu regionalnego wpisuje się w współpracę pomiędzy rynkami kapitałowymi regionu. Dzięki temu projektowi głos giełd z Europy Środkowo-Wschodniej będzie lepiej słyszalny w debacie na temat rynków

Kruk przydzielił 1 mln akcji serii G o łącznej wartości 215 mln zł

mln zł. Wymagane wkłady pieniężne na pokrycie akcji zostały wniesione w całości. Decyzja o emisji nowych akcji została w 100% zaakceptowana przez akcjonariuszy 29 listopada ub.r. Środki z emisji będą przeznaczone na rozwój grupy, szczególnie na dalszą budowę biznesu w Europie Zachodniej. Kruk S.A

Kruk rekomenduje wypłatę 5 zł dywidendy na akcję za 2017 r.

rekomendacji wypłaty dywidendy w kolejnych latach. "Polski rynek zarządzania wierzytelnościami jest już rynkiem dojrzałym. Podaż nowych portfeli jest stabilna, a ceny płacone za portfele są jedne z najwyższych w Europie. Naturalnym następstwem będzie postępująca konsolidacja rynku. Szczególnie przy

Bank Pekao podpisał z Microsoftem porozumienie o strategicznym partnerstwie

potwierdził, że w związku ze współpracą można spodziewać się nowych produktów banku. Bank Pekao jest jednym z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku akcje Pekao są notowane na warszawskiej giełdzie.  (ISBnews)  

Rafako liczy na ok. 145-165 mln zł wpływów netto z oferty akcji serii K

przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych przewidziano na 9 listopada, notowanie jednostkowych praw poboru na GPW - na 9-14 listopada, a zakończenie przyjmowania zapisów - na 17 listopada. Przydział akcji ma odbyć się 28 listopada, zaś w dniach 29-30 listopada - przyjmowanie

Indeks WIG20 nie wykorzystuje siły światowych i europejskich rynków akcji

Europie w ostatnich kilkunastu dniach. Można oczekiwać, że akcje pozostaną zmienne w oczekiwaniu na kluczowe wydarzenia i oczekiwania dotyczące stóp procentowych w USA. Dzisiaj różni przedstawiciele FEDu mają swoje wystąpienia dotyczące polityki monetarnej. Jednak kluczowymi wydarzeniami będą

Cube.ITG ustalił cenę emisyjną akcji serii C na 4 zł za sztukę

niż 10 000 000 nowych akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 2 zł każda. Jednocześnie podjęto uchwałę, że akcje zostaną zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej skierowanej wyłącznie do wybranych podmiotów w liczbie nie większej niż 149. Cube.ITG realizuje projekty integracyjne

AC SA miało 11,14 mln zł zysku netto, 12,92 mln zł zysku EBIT w III kw. 2019 r.

sprzedaży" - czytamy dalej. Działalność AC SA opiera się przede wszystkim na sprzedaży samochodowych instalacji gazowych. Akcje spółki są notowane na GPW od 2011 roku.  (ISBnews)  

Nastroje za granicą mogą dziś wspierać GPW, a obawy o złotego - osłabiać

Warszawa, 24.04.2018 (ISBnews/ CMC Markets) - Niezłe nastroje na giełdach zagranicznych mogą dziś sprzyjać notowaniom na GPW. Trzeba jednak uważać na spadki na PLN. Po południu napłyną też istotne dane makro zza oceanu. W dłuższej perspektywie na rynki akcji może wpływać drożejąca ropa. Po

Ferro wybiera doradcę ds. akwizycji, chce być bardziej aktywne w tym obszarze

z największych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej producentów i dystrybutorów techniki sanitarnej, instalacyjnej i grzewczej. Ferro jest notowane na rynku głównym warszawskiej giełdy od 2010 r. (ISBnews)  

Redan ma potwierdzenie objęcia obligacji o wart. nom. 13 mln zł przez inwestora

zamierza wyemitować spółka. Celem jest sprzedaż dwuletnich papierów dłużnych o wartości nominalnej 13 mln zł. Intencją Zarządu Redanu jest przeprowadzenie emisji obligacji do 17 sierpnia 2018 r." - czytamy w komunikacie. Pozyskane środki zostaną w większości wykorzystane na objęcie nowych akcji

Quercus TFI zmieni strategie 4 funduszy, powiększy zespół inwestycyjny 

Warszawa, 01.10.2018 (ISBnews) - Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) pod koniec br. zmieni strategie 4 funduszy: Quercus  Europa, Quercus Rosja, Quercus Selektywny i Quercus Absolutnego Zwrotu FIZ i doda dwa nowe obszary: akcje globalne oraz dłużne instrumenty

Prezes PKO BP: Dalsza konsolidacja polskiego rynku bankowego jest nieuchronna 

razem banku wyniosły 296,91 mld zł na koniec 2017 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.  (ISBnews)  

Protektor: Cena w wezwaniu Luma Holding nie jest godziwa

wskazano, że wzywający traktuje nabycie akcji jako inwestycję długoterminową o charakterze portfelowym, zaś jego głównym zamiarem jest uzyskać status podmiotu pośrednio dominującego względem spółki oraz wspomagać w przyszłości jej działalność jako nowy partner strategiczny. Ponadto wzywający objaśnił, że

DM BOŚ: W tym tygodniu posiedzenie RPP, oczekiwane utrzymanie retoryki

napływających danych makroekonomicznych postępujące zsynchronizowane ożywienie gospodarcze globalnie, przy dodatkowym pozytywnym impulsie w postaci wejścia w życie reformy podatkowej w USA. W rezultacie, w ostatnich dwóch tygodniach miał miejsce wyraźny wzrost notowań akcji na większości rynków, zarówno

GTC rekomenduje 0,33 zł dywidendy na akcję z zysku za 2017 r.

, dlatego rekomendujemy wypłatę dywidendy z zysku za 2017 r. w wysokości 0,33 zł na akcję. Oznacza to wzrost wartości dywidendy na akcję o 22%. Tak jak w poprzednich okresach, sugerujemy umożliwienie akcjonariuszom zainwestowania dywidendy w nowe akcje GTC" - skomentował dyrektor finansowy Erez Boniel

Indeks WIG20 nie może dać sobie rady z poziomem 2400 pkt

Warszawa, 16.04.2019 (ISBnews/ CMC Markets) - Notowania na GPW mogą być pod wpływem spekulacji o wstrzymaniu dalszych podwyżek stóp procentowych przez Fed. Emocji inwestorom mogą w najbliższych dniach dostarczać też doniesienia dotyczące negocjacji handlowych między UE a USA. Jednak dziś

Pekao Bank Hipoteczny uplasował obligacje o wartości 300 mln zł

Europy Środkowo-Wschodniej, którego akcjenotowane na GPW od 1998 roku.  (ISBnews)