akcje nowa emisja

GK Immobile jest gotowa objąć 9 mln akcji nowej emisji ZBM Zremb-Chojnice

Warszawa, 18.12.2017 (ISBnews) - GK Immobile jest zainteresowana objęciem w wyniku nowej emisji akcji 9 mln akcji na okaziciela w spółce Zakład Budowy Maszyn Zremb-Chojnice w restrukturyzacji, po cenie emisyjnej 0,75 zł za jedną akcję, tj. o łącznej wartości emisji nowych akcji w wysokości 6,75

Qumak kupi od Euvic spółkę IT Works za akcje nowej emisji

Warszawa, 05.12.2017 (ISBnews) - Qumak podpisał z Euvic list intencyjny, według którego nabędzie od Euvic 100% akcji spółki IT Works w zamian za swoje akcje nowej emisji serii N, podała spółka. Docelowo Qumak ma przejąć Euvic. "W treści listu strony zadeklarowały, iż będą w dobrej wierze

Ferrum proponuje wierzycielom konwersję 126,8 mln zł długu na akcje nowej emisji

Warszawa, 08.12.2017 (ISBnews) - Ferrum przedstawi wierzycielom propozycje układowe, które zakładają konwersję łącznie 126,8 mln zł długu na 33,37 mln akcji nowej emisji serii F po cenie 3,8 zł za akcję, podała spółka. "Spółka podjęła w dniu 8 grudnia 2017 r. decyzję o przyjęciu i

Creepy Jar przydzielił wszystkie akcje nowej emisji, pozyskał 2,1 mln zł

Warszawa, 30.11.2017 (ISBnews) - Creepy Jar dokonał przydziału 32 354 akcji nowej emisji serii C, poinformowała spółka. Z publicznej oferty spółka pozyskała 2,1 mln zł. Redukcja w transzy detalicznej wyniosła 38,5%. W transzy inwestorów instytucjonalnych sprzedano 30 973 akcji serii A

7Levels przydzielił wszystkie akcje nowej emisji i pozyskał 1,5 mln zł

Warszawa, 30.10.2017 (ISBnews) - 7Levels dokonał przydziału 25 tys. akcji nowej emisji serii C i w efekcie z publicznej oferty spółka pozyskała 1,5 mln zł, podano w komunikacie. "Jesteśmy zadowoleni, że wszystkie akcje nowej emisji znalazły nabywców. Pracujemy nad tym, żeby możliwie szybko

Akcjonariusze Cube.ITG zdecydują o emisji do 5 mln nowych akcji 6 XI

więcej niż 5 mln nowych akcji spółki kolejnych serii (kapitał docelowy), wynika z projektów uchwał. Łączna cena emisyjna wszystkich emisji w ramach kapitału docelowego nie będzie wyższa niż 40 mln zł. "Zdaniem zarządu wprowadzenie upoważnienia umożliwia szybkie pozyskanie środków finansowych w

Echo z głównym akcjonariuszem chcą zwiększyć free float akcji bez nowej emisji

drodze emisji nowych akcji. „Spółka, wraz ze swoim większościowym akcjonariuszem, rozważa zwiększenie liczby akcji spółki znajdujących się w wolnym obrocie na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie w drodze oferty niepodlegającej obowiązkowi sporządzenia

Toya prowadzi rozmowy o objęciu nowej emisji akcji MaxCom

Warszawa, 12.05.2016 (ISBnews) - Toya przystąpiła do negocjacji, aby określić warunki brzegowe transakcji objęcia nowej emisji akcji producenta urządzeń telekomunikacyjnych MaxCom, podała spółka. "Zarząd Toya podjął decyzję o, przystąpieniu do negocjacji mających na celu przygotowanie

Walne MCI Capital upoważniło zarząd do emisji nowych akcji do maks. 6,27 mln zł

Warszawa, 24.08.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze MCI Capital podjęli uchwałę m.in. w sprawie zmiany statutu przez udzielenie zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego poprzez emisję nowych akcji o wartości nominalnej 1 zł każda i łącznej wartości

Midven ma list intencyjny ws. objęcia nowej emisji akcji Arts Alliance

Warszawa, 28.02.2017 (ISBnews) - Midven podpisał z akcjonariuszami Arts Alliance list intencyjny dotyczący zamiaru objęcia 90% nowej emisji akcji Arts Alliance, podał Midven. Planowana inwestycja ma na celu realizowanie inwestycji w gry komputerowe i mobilne za pośrednictwem Arts Alliance, podano

ZPC Otmuchów obejmie do 17,37 mln akcji nowej emisji PWC Odra

Warszawa, 21.12.2016 (ISBnews) - Rada nadzorcza ZPC Otmuchów zgodziła się na objęcie nie więcej niż 17,375 mln akcji nowej emisji w spółce zależnej PWC Odra, podano w komunikacie. „Decyzja w sprawie ewentualnego podwyższenia kapitału zakładowego PWC Odra w drodze emisji 19 775 261 akcji

Echo Polska Properties z emisji nowych akcji pozyskało ok. 150 mln euro

emisji nowych akcji, planowanej na 13 kwietnia 2017, kapitał akcyjny EPP będzie liczył 704 970 210 akcji. Koordynatorem i współprowadzącym księgę popytu była spółka Java Capital z RPA" - czytamy dalej.  W sierpniu 2016 r. Echo Polska Properties N.V. (EPP, wcześniej Echo Prime Properties

Pfleiderer Grajewo przydzieliło 15,08 mln akcji serii E nowej emisji

Warszawa, 11.12.2015 (ISBnews) - Pfleiderer Grajewo przydzielił inwestorom 15 077 007 nowych akcji serii E o wartości nominalnej 0,33 zł każda, podała spółka.  Nowe akcje zostały wyemitowane na podstawie uchwały nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki z 27 lipca 2015 r., dotyczącej

Kruk przeznaczy 215 mln zł z emisji nowych akcji m.in. na akwizycje

Warszawa, 16.12.2016 (ISBnews) - Kruk pozyska 215 mln zł w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu na 1 000 000 nowych akcji serii G, przy cenie ustalonej na 215 zł za akcję. Środki z emisji będą przeznaczone na rozwój grupy, szczególnie na dalszą budowę biznesu w Europie Zachodniej

Whitestone Capital rezygnuje z gotowości objęcia akcji nowej emisji Hawe

Warszawa, 29.05.2015 (ISBnews) - Whitestone Capital poinformował, że rezygnuje z gotowości objęcia akcji nowej emisji Hawe o łącznej wartości emisyjnej do 30 mln zł w związku z brakiem ziszczenia do dnia 15 maja 2015 r. warunków wskazanych w "Deklaracji intencji objęcia akcji nowej emisji

WZA Miraculum zdecyduje o obniżeniu kapitału i emisji 13,5 mln nowych akcji

zakładowego spółka planuje następnie jego podwyższenie o kwotę 20 268 334,5 zł poprzez  emisję 13 512 223 nowych akcji o wartości nominalnej 1,5 zł każda, które będą zaoferowane w ramach subskrypcji prywatnej, podano w projektach uchwał walnego, zaplanowanego na 19 grudnia.  "

Artifex Mundi: IPO ruszy 17 X, spółka liczy na ok. 15 mln z nowej emisji akcji

inwestorów indywidualnych przewidziana jest transza ok. 15% akcji oferowanych. Oferującym jest Trigon Dom Maklerski. "Oczekujemy, że spółka z emisji nowych akcji pozyska około 15 mln zł. Zamierzamy przeznaczyć zebrane środki na rozwój działalności wydawniczej oraz inwestycje we wspólne projekty z

Erne Ventures planuje kolejne emisje akcji pod nowe inwestycje i rozwój portfela

Warszawa, 09.08.2016 (ISBnews) -  Fundusz Erne Ventures rozpoczął z potencjalnymi inwestorami rozmowy dotyczące planowanych przez spółkę emisji akcji. Zgodnie z wstępnie ustalonym planem, emisja w wysokości do 10 mln zł miałaby zostać przeprowadzona jeszcze w IV kw. 2016 roku, zaś kolejna

Robyg pozyska z emisji akcji łącznie ok. 80 mln zł na nowe inwestycje

. Robyg pozyska łącznie ok. 80 mln zł, które zostaną przeznaczone na nowe inwestycje w Krakowie lub we Wrocławiu. „Nowo wyemitowane akcje nie będą uczestniczyć w podziale zysku za 2016 rok. Popyt znacząco przewyższył oferowaną liczbę akcji. Spółka pozyska łącznie ok. 80 mln zł, które zostaną

Przegłosowana nowa emisja akcji Warty

Zgromadzeniu Akcjonariuszy Warty. Kulczyk Holding przegłosował kontrowersyjną emisję akcji, która pozwoli mu przejąć pełną kontrolę nad spółką. Prawdopodobnie to wstęp do sprzedaży Warty inwestorowi branżowemu Głosowanie nad wielką emisją nowych akcji było najważniejszym punktem wczorajszego Walnego

Alior sprzeda akcje po 38,9 zł za sztukę. Pieniądze potrzebne na przejęcie BPH

pieniądze na zakup BPH, Alior wyemituje nowe akcje z zachowaniem prawa poboru dla obecnych akcjonariuszy. PZU, główny akcjonariusz Aliora, zobowiązał się do zakupu tych akcji, co oznacza, że tak naprawdę to ubezpieczyciel będzie największym "sponsorem" przejęcia BPH. Zamknięcie transakcji prezes

Alior wyemituje akcje warte ok. 2,2 mld zł. Będzie miał pieniądze na przejęcie BPH

. Wielkość emisji zależy od sytuacji na rynku Alior wypuści na rynek do 220 mln nowych akcji. Ich ostateczna liczba będzie zależeć od zakładanych wpływów z emisji oraz sytuacji na rynku finansowym (m.in. kursu giełdowego Alior Banku). Rolę globalnych koordynatorów emisji pełni BZ WBK, Goldman Sachs

Banki zapłacą za franki, a państwo im pomoże?

po cenie o połowę niższej niż cena rynkowa w momencie emisji. A oddawałby dług, powiększając cenę odkupywanych akcji o wskaźnik inflacji. To podobna koncepcja do zastosowanej przy ratowaniu branży finansowej w USA po upadku Lehman Brothers w 2008 r. - państwo dokapitalizowało wówczas chwiejące się

Ryszard Krauze obejmie nową emisję akcji Biotonu

Spółka biotechnologiczna Bioton wyemituje do 250 mln akcji serii T z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, skierowaną do Ryszarda Krauzego, podała spółka w komunikacie. Cena emisyjna akcji wynosi 0,20 zł, a wartość emisji do 50 mln zł. "Zarząd podjął uchwałę o emisji w

J.W. Construction czuje koniunkturę, chce kasy z giełdy

Deweloper w ciągu ostatnich dwóch lat sprzedał łącznie 2630 mieszkań. Teraz firma postanowiła przyspieszyć na budowach. - Środki z emisji akcji zostaną przeznaczone przede wszystkim na realizację ambitnych planów inwestycyjnych - powiedział główny udziałowiec dewelopera Józef Wojciechowski. 87 mln

Wirtualna Polska chce pozyskać 100 mln zł z debiutu. Cena maksymalna na poziomie 37 zł za akcję

ostateczną ich ceną. Oznacza to, że w zależności od ustalonej ceny liczba akcji nowej emisji może zostać zmniejszona. Wirtualna Polska oczekuje, że pozyska z nowej emisji 80-100 mln zł, z czego 50-80 mln przeznaczy na akwizycje, a od 20 do 30 mln pozyskanych z nowej emisji przeznaczy na spłatę zadłużenia

Vistula zaskakuje i reperuje finanse nową emisją

. Wszystko za sprawą sobotniego komunikatu spółki, który pozytywnie zaskoczył inwestorów. Na walnym 29 czerwca odbędzie się głosowanie nad emisją prawie 8,3 mln akcji po cenie emisyjnej aż 4,85 zł, czyli blisko dwukrotnie wyższej niż kurs z ostatniego piątku. Mają je objąć nowi inwestorzy wskazani przez

20,5 zł za akcję PKO BP

Tyle inwestorzy zapłacą za papiery z nowej emisji banku. Jedną nową akcję będzie można kupić za cztery już posiadane - wynika z opublikowanego w czwartek wieczorem prospektu emisyjnego Prospekt emisyjny PKO BP został co prawda zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego już w zeszłym

Prospekt emisyjny PKO BP: nowe akcje będą kosztowały 20,5 zł

Bank podał, że zapisy na akcje nowej emisji PKO BP potrwają od 7 do 20 października. Od 7 do 15 października w obrocie giełdowym inwestorzy będą mogli handlować prawami poboru. Prospekt emisyjny PKO BP został co prawda zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego już w zeszłym tygodniu, ale

Jak kupić nowe akcje PKO BP? W środę startuje sprzedaż papierów za 5 mld zł!

To będzie największa w historii warszawskiej giełdy sprzedaż akcji z tzw. prawem poboru dla dotychczasowych udziałowców. To znaczy, że prawo do zakupu nowych akcji po preferencyjnej cenie będą mieli tylko ci, którzy już posiadają "stare" akcje PKO BP. Z tej emisji największy w Polsce bank

99,1 proc. inwestorów zamieniło prawa poboru na nowe akcje PKO BP

Prawa do udziału w emisji akcji PKO BP zostały zrealizowane w 99,16 proc. - podał Reuters, powołując się na nieoficjalne informacje. Jeśli wiadomość się potwierdzi, nie będzie potrzeby korzystania z oferty banków, które gotowe były objąć ewentualne akcje, po które nikt inny by się nie zgłosił. PKO

Dziś ostatnia szansa, żeby kupić nowe akcje PKO BP. Przyjdź z gotówką!

późno, pieniądze nie zdążą dotrzeć (chyba że bank i biuro maklerskie mają system księgujący przelewy natychmiast, ale to rzadkość). W sumie wartość emisji wyniesie 5,1 mld zł. Bank sprzeda 250 mln nowych akcji. Sprzedaż akcji PKO BP to największa w historii polskiej giełdy emisja akcji z tzw. prawem

Trakcja Polska przydzieliła wszystkie akcje

Trakcja Polska przydzieliła wszystkie akcje, które były przedmiotem publicznej oferty - poinformowała spółka w komunikacie. Zapisy inwestorów indywidualnych zredukowano o 67,5 proc. Inwestorom indywidualnym przydzielono 1 mln akcji istniejących i 3 mln papierów nowej emisji. "W związku ze

Goldman Sachs z dobrym zyskiem

wynagradzał swój zespół tak, jak w I kwartale tego roku, to jego przeciętny pracownik zarobi w tym roku ponad 675 tys. dolarów! W 2007 r. średni dochód na mieszkańca w USA sięgał zaledwie 38,6 tys. dolarów. Obecnie bank szykuje się do emisji nowych akcji, chcąc pozyskać z rynku ok. 5 mld dolarów. Środki te

Goldman Sachs planuje dużą emisję

O zamiarach banku poinformował piątkowy "The Wall Street Journal". Według nieoficjalnych źródeł gazety emisja nowych akcji może zostać ogłoszona na początku przyszłego tygodnia. Dokładnej wartości jeszcze nie ustalono, ale ma ona przynieść bankowi co najmniej kilka miliardów dolarów. Jego

Jest zgoda, Sylwester Cacek może kupić akcje Redanu po 2,5 zł za sztukę

2,50 zł za jedną akcję" - czytamy w przyjętej uchwale. Akcje nowej emisji zostaną objęte za wkłady pieniężne, które wniesione zostaną przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. WZ zdecydowało o pozbawieniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. "Wobec ograniczonych

Votum Centrum Odszkodowań planuje wejść na GPW

Kancelaria odszkodowawcza Votum Centrum Odszkodowań planuje wejść na GPW w połowie 2009 roku, pozyskując z nowej emisji akcji 40-70 mln zł. Spółka chce rozwijać sieć klinik rehabilitacyjnych - poinformował wiceprezes Votum Adam Gilowski. Votum prowadzi na razie działalność jako kancelaria

Bankowe cuda - jak poprawić finanse, wypłacając dywidendę

Gadomski, że "komentatorzy pomijają drugą część proponowanej operacji - podniesienie kapitału banku przez emisję nowych akcji". I podpiera się przykładami: "Kilka dużych banków przeprowadziło ostatnio podobne operacje. Santander wypłacił 4,8 mld euro dywidendy, a jednocześnie podniósł

Bioton ma 3 umowy o współpracy ze spółkami grupy Polpharma

Bioton, producent insuliny ludzkiej, zawarł trzy umowy współpracy ze spółkami grupy Polpharma, podał Bioton w komunikacie w środę. Dwie z nich dotyczą współpracy w zakresie badań i sprzedaży leków, trzecia objęcia przez spółkę Medana - należącą do grupy Polpharmy - 75 mln akcji nowej emisji za 15

Prywatyzacja z obywatelami, ale bez energii. Rząd wykona plan?

mu się przeprowadzić kilka kluczowych debiutów giełdowych w nowej formule "akcjonariatu obywatelskiego". Czyli tak skonstruowanych, by jak najwięcej indywidualnych klientów mogło kupić akcje debiutujących na giełdzie spółek, bez konieczności zaciągania absurdalnie wysokich kredytów i

ZPC Otmuchów zamierza przeprowadzić wtórną emisję akcji w 2018 r.

Warszawa, 18.12.2017 (ISBnews) - Zarząd ZPC Otmuchów podjął decyzję o zamiarze przeprowadzania wtórnej emisji akcji (SPO) z prawem poboru, podała spółka. "Środki pozyskane z emisji nowych akcji spółka planuje przeznaczyć na inwestycje w modernizację oraz rozbudowę mocy produkcyjnych. Na

Rafako zakończyło emisję 42,5 mln akcji serii K

akcji nowej emisji. Wobec czego, dokonano przydziału 42,5 mln akcji zwykłych na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 2 zł - każda subskrybentom, którzy złożyli prawidłowe zapisy na akcje serii K, w tym: 35 107 416 akcji nowej emisji podmiotom, które złożyły zapisy w ramach wykonania prawa

Fundusze Pionieera obejmą nowe akcje Hawe. A Hawe może przejmować

"Wszystko wskazuje, że tak się stanie" - powiedział Kwiatkowski dziennikarzom. Hawe ma z tymi funduszami umowę wstępną. Spółka ma podwyższyć kapitał o 5%, a zarząd proponuje, żeby cenę emisyjną akcji ustalić na 2 zł. Pozyskane środki mają zostać przeznaczone na dokończenie drugiego etapu

Polska Grupa Energetyczna stanie się największą polską firmą na GPW

Polska Grupa Energetyczna po swoim debiucie od razu wskoczy na pierwsze miejsce w rankingu najcenniejszych polskich spółek giełdowych. Jej wycena rynkowa może przekroczyć 50 mld zł - wynika z szacunków "Rzeczpospolitej". Zdeklasuje największe spółki GPW, jak Pekao (wartość rynkowa ok. 40 m

Śnieżka może objąć akcje Radomskiej Fabryki Farb i Lakierów

Warszawa, 12.02.2018 (ISBnews) - Śnieżka rozważa przeprowadzenie inwestycji poprzez objęcie akcji nowej emisji serii E w podwyższonym kapitale zakładowym Radomskiej Fabryki Farb i Lakierów (RFFiL), poinformowała spółka. NWZ RFFiL podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki

NanoGroup zadebiutuje na GPW w piątek

zostanie zaoferowanych 880 000 akcji nowej emisji wobec pierwotnych planów emisji do 8,8 mln nowych akcji. W skład NanoGroup wchodzą trzy spółki zależne działające od kilku lat (NanoVelos S.A., NanoSanguis S.A., NanoThea S.A.), w których prowadzony jest rozwój pięciu zaawansowanych projektów

Stoppoint pozyskał 5 mln zł z emisji akcji m.in. na zakup software

" – czytamy w komunikacie. W wyniku emisji kapitał zakładowy spółki zostanie podwyższony o kwotę 5 mln zł. Akcje nowej emisji zostały zaoferowane wybranym inwestorom w ramach subskrypcji prywatnej. "Jestem zadowolony, że wszystkie osoby, które jeszcze przed emisją akcji interesowały

GetBack przydzielił w ofercie publicznej 40 mln akcji

Warszawa, 10.07.2017 (ISBnews) - GetBack przydzielił w ramach oferty publicznej łącznie 40 mln akcji oferowanych, w tym 20 mln akcji nowej emisji i 20 mln akcji sprzedawanych, podała spółka. "W ramach przydziału akcji oferowanych inwestorom indywidualnym przydzielono 3 000 000 akcji

Dom Development wyemituje 100 tys. akcji bez pp, cena emisyjna to 35 zł/szt.

Warszawa, 17.01.2018 (ISBnews) - Dom Development zdecydował o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję 100 tys. akcji serii Y w ramach subskrypcji prywatnej, podała spółka. Cena emisyjna akcji serii Y została ustalona na 35 zł. "Emisja akcji serii Y ma nastąpić w drodze subskrypcji

Banco Santander wyemituje 1,458 mld akcji, wypłaci 0,06 euro dywidendy zaliczk.

0,06 euro dywidendy zaliczkowej z zysku za 2017 r.  Celem podwyższenia kapitału jest wzmocnienie i optymalizacja struktury kapitałowej banku po akwizycji 100% Banco Popular Español. "Emisja nowych akcji zostanie przeprowadzona po wartości nominalnej 50 eurocentów plus premia

Radpol: Cena emisyjna akcji serii E została ustalona na 1,4 zł

prawa poboru akcji nowej emisji, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie praw poboru, praw do akcji oraz akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym. Radpol to wytwórca i dostawca instalacji do przesyłu ciepła, produktów dla energetyki oraz rur z tworzyw sztucznych do

Akcjonariusze Próchnika zdecydowali o emisji 60,5 mln akcji z wyłączeniem pp

spółki nastąpi w drodze emisji 60 549 089 nowych akcji na okaziciela serii O, o wartości nominalnej 0,30 zł. Wszystkie akcje nowej emisji zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny, w tym w drodze potrącenia z wierzytelnościami pieniężnymi wobec spółki. Pokrycie akcji wkładem pieniężnym, w tym w

NWZ Vivid Games za emisją 1,5 mln warrantów wymiennych na akcje serii G

objęcia 1,5 mln akcji spółki nowej emisji. Vivid Games S.A. działa na rynku gier od 2006 r. Spółka zajmuje się produkcją gier na smartfony i konsole przenośne. Dotychczas najważniejszym tytułem w dorobku firmy jest światowy hit "Real Boxing". Vivid Games zadebiutował w 2016 r. na rynku głównym

KNF zatwierdziła prospekt Cognoru w zw. z ofertą do 67,33 mln nowych akcji

Warszawa, 05.10.2017 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Cognor Holding, sporządzony w związku publiczną ofertą subskrypcji do 67 333 334 nowo emitowanych akcji emisji nr 11, podała spółka.  "Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt

PKO BP zamierza przeprowadzić emisję obligacji podporządkowanych do 1 mld zł

terminie 5 lat od daty emisji (opcja call). Łączna wartość nominalna obligacji emitowanych w ramach nowej emisji będzie wynosiła nie więcej niż 1 000 000 000 zł" - czytamy w komunikacie.  Bank podał, że środki uzyskane z nowej emisji zostaną przeznaczone - po uzyskaniu zgody KNF - na

Miraculum przeprowadziło emisję akcji serii W o łącznej wartości 17,27 mln zł

Warszawa, 03.08.2017 (ISBnews) - Miraculum dokonało przydziału 11,51 mln akcji nowej emisji serii W. Łączna wartość emisji wyniosła 17,27 mln zł, podała spółka. "W związku z dojściem do skutku emisji akcji spółki serii W poprzez objęcie przez akcjonariuszy spółki wszystkich subskrybowanych

NWZ PWC Odra zdecydowało o emisji do 19,78 mln akcji uprzywilejowanych

spółka. "Cena emisyjna ww. akcji wyniesie 1 zł a akcje nowej emisji zostaną zaoferowane wyłącznie akcjonariuszom PWC Odra, którym przysługiwać będzie prawo poboru" - czytamy w komunikacie. Wcześniej rada nadzorcza ZPC Otmuchów zgodziła się na objęcie nie więcej niż 17,375 mln akcji nowej

Akcjonariusze T-Bull zdecydowali o przejściu na GPW z NC z ofertą akcji

Warszawa, 15.12.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze T-Bull zdecydowali o ubieganiu się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku głównym GPW. Wyrazili też zgodę na emisję nowych akcji serii F i zaoferowanie ich w ofercie publicznej, podała spółka. Akcjonariusze uchylili także marcową uchwałę w sprawie

Akcjonariusze Open Finance zdecydowali o emisji do 20 mln akcji

niż 200 000 zł w drodze emisji nie mniej niż 1, lecz nie więcej niż 20 000 000 akcji zwykłych, na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 gr każda. Akcje nowej emisji zostaną wyemitowane w trybie subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2 KSH oraz zaoferowane w

PKO BP przedterminowo wykupi i zrefinansuje obligacje o wartości nom. 1,6 mld zł

OP0922 i nowej emisji wynosił będzie maksymalnie 3 300 700 000 zł, podał także PKO BP. PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 285,57 mld zł mld zł na koniec 2016 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW. (ISBnews)  

Akcjonariusze Rafako zdecydowali o emisji do 42,5 mln akcji serii K z pp.

nie niższą niż 2 zł oraz nie wyższą niż 85 000 000 zł poprzez emisję nie mniej niż 1 oraz nie więcej niż 42 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 2 zł każda" – czytamy w uchwale. Dotychczas kapitał zakładowy spółki wynosił 169 863 996 zł. Akcje nowej emisji

Akcjonariusze Qumaka zdecydowali o emisji do 30 mln akcji serii M

Warszawa, 04.01.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Qumaka zdecydowali o emisji do 30 mln akcji serii M bez prawa poboru, wynika z uchwał walnego. „Podwyższenie zostanie dokonane w drodze emisji nie mniej niż 1 i nie więcej niż 30 000 000 sztuk akcji serii M, o wartości nominalnej

Macro Games rozpocznie 24 X emisję akcji z prawem poboru

Warszawa, 23.10.2017 (ISBnews) - Macro Games rozpocznie we wtorek 24 października emisję do 75 836 059 akcji serii G z zachowaniem prawa poboru dla akcjonariuszy z ceną emisyjną 0,1 zł za sztukę, podał Dom Maklerski Banku PBS. Spółka zamierza pozyskać ponad 7,58 mln zł. "24

Akcjonariusze Qumaka zdecydowali o emisji do 30 mln akcji serii L

Warszawa, 10.08.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Qumaka zdecydowali o emisji do 30 mln akcji serii L, wynika z uchwał walnego. "Podwyższenie zostanie dokonane w drodze emisji nie mniej niż 1 i nie więcej niż 30 000 000 sztuk akcji serii L, o wartości nominalnej wynoszącej 1 zł za każdą

KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Open Finance w zw. z SPO

0,36794017 akcji nowej emisji. W sierpniu akcjonariusze spółki zdecydowali o emisji do 20 mln akcji serii E w trybie subskrypcji zamkniętej. Jako dzień prawa poboru akcji nowej emisji ustalono 30 listopada 2016 r. Open Finance jest największą firmą doradztwa finansowego na polskim rynku. Spółka

Bank Millennium zatwierdził III program emisji BPW o wartości do 1,5 mld zł 

być emitowane od 31 stycznia 2018 r. do końca marca 2023 r. i nie będą zabezpieczone" - czytamy w komunikacie.  Celem emisji BPW będzie pozyskanie środków na finansowanie ogólnej działalności banku, podano także.  Bank Millennium podał, że decyzja o ustanowieniu nowego, trzeciego

Akcjonariusze Próchnika zdecydują o emisji 60,5 mln akcji z wyłączeniem pp 20 XI

kapitału zakładowego spółki nastąpi w drodze emisji 60 549 089 nowych akcji na okaziciela serii O o wartości nominalnej 0,3 zł. Wszystkie akcje nowej emisji zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny, w tym w drodze potrącenia z wierzytelnościami pieniężnymi wobec spółki. Pokrycie akcji wkładem pieniężnym

Konsorcjum Pekao i Handlowego wybrane na doradców do emisji obligacji GPW

Warszawa, 25.08.2016 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) w związku z planowaną emisją długoterminowych obligacji na doradców nowej emisji obligacji wybrała konsorcjum złożone z Banku Pekao oraz Banku Handlowego, poinformowała giełda. Emisja ma na celu zrefinansowanie

Selvita: Prospekt ma trafić do KNF 'niezwłocznie' po uchwaleniu nowej emisji

inny urząd niż KNF, czy wchodzić na zagraniczną giełdę" - dodał prezes. Selvita planuje przeprowadzenie w IV kw. 2017 r. oferty publicznej akcji, w ramach której chce pozyskać 140 mln zł. Spółka planuje wyemitować maksymalnie 2,2 mln zł nowych akcji. Środki z emisji przeznaczone zostaną

Termin debiutu NanoGroup na GPW został przesunięty

; Pod koniec października spółka podała, że cena emisyjna akcji oferowanych w jej pierwotnej ofercie publicznej akcji (IPO) została ustalona na 4,75 zł za sztukę. Ostatecznie zostało zaoferowanych 880 000 akcji nowej emisji wobec pierwotnych planów emisji do 8,8 mln nowych akcji. W skład

Cena maksymalna w ofercie publicznej akcji GetBack ustalona na 27 zł

., Raiffeisen Centrobank AG, Trigon Dom Maklerski S.A., Wood & Company Financial Services A.S. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce) ceny maksymalnej akcji nowej emisji na potrzeby składania zapisów przez Inwestorów Indywidualnych w wysokości 27 zł za jedną akcję nowej emisji" - czytamy w komunikacie. 

Akcjonariusze Trans Polonii zdecydowali o emisji do 8,5 mln akcji serii I bez pp

serii I. Wszystkie akcje nowej emisji serii I będą akcjami na okaziciela" - czytamy w treści uchwały. W interesie spółki, dotychczasowych akcjonariuszy pozbawia się w całości prawa pierwszeństwa objęcia akcji nowej emisji serii I w stosunku do liczby posiadanych akcji (pozbawienie prawa poboru

Akcjonariusze MCI Capital zdecydują o zmianie statutu i przedłużeniu skupu akcji

o zmianie statutu, zarząd spółki ma być uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego spółki o kwotę nie wyższą niż 6 273 237 zł poprzez emisję nowych akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł każda. Prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji wydawanych przez zarząd w

Rafako liczy na ok. 145-165 mln zł wpływów netto z oferty akcji serii K

uczestnictwa w rynku instalacji ochrony środowiska w Polsce. Według planów spółki, na ten cel przeznaczonych będzie ok. 65,0% środków pozyskanych z emisji akcji oferowanych; • finansowanie wkładu własnego spółki w celu wdrożenia produkcyjnego nowych produktów, w tym wysp poligeneracyjnych oraz projektów

NWZ Feerum ws. emisji akcji przerwane do 3 marca

wyłączeniem prawa poboru. Nowe emisje miałyby zostać zaoferowane głównym akcjonariuszom spółki, którzy uprzednio mają zaoferować pakiet dotychczasowych akcji wybranym inwestorom. Celem transakcji jest pozyskanie przez Feerum środków na rozwój. Feerum jest jednym z największych w Polsce producentów

EuroBank pozyskał 250 mln zł z emisji obligacji serii C

Warszawa, 01.12.2017 (ISBnews) - EuroBank przydzielił 2,5 tys. sztuk czteroletnich obligacji zwykłych serii C o łącznej wartości 250 mln zł, podał bank. Środki z emisji zostaną wykorzystane na finansowanie akcji kredytowej. Oferta publiczna obligacji banku, rozpoczęta w 27 listopada  

Oferta publ. akcji NanoGroup ruszy we wtorek, spółka chce pozyskać ok. 45 mln zł

Warszawa, 16.10.2017 (ISBnews) - Pierwotna oferta publiczna do 8,8 mln akcji nowej emisji serii F oraz 1,17 mln akcji istniejących NanoGroup rozpocznie się we wtorek od book-buildingu oraz zapisów w transzy inwestorów indywidualnych, podano w prospekcie. Jeszcze dziś ma zostać opublikowana cena

Akcjonariusze Polimeksu zdecydują 28 grudnia o emisji do 150 mln akcji bez pp

przeprowadzenia negocjacji z inwestorem lub inwestorami co do warunków dokonania inwestycji w spółkę, w szczególności co do wysokości ceny po jakiej inwestor lub inwestorzy, będą zainteresowani objąć akcje nowej emisji oraz zawarcia w tym zakresie stosownych porozumień inwestycyjnych, z uwzględnieniem sytuacji

KNF zatwierdziła prospekt Radpolu w związku z emisją akcji serii E

początku lutego akcjonariusze spółki zdecydowali o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji, ustalenia 12 czerwca jako dnia prawa poboru akcji nowej emisji, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie praw poboru, praw do akcji oraz akcji nowej emisji do obrotu

Open Finance ustalił cenę emisyjną akcji serii E w kwocie 1,16 zł za akcję

poboru uprawniać będzie do subskrybowania 0,36794017 akcji nowej emisji. W sierpniu akcjonariusze spółki zdecydowali o emisji do 20 mln akcji serii E w trybie subskrypcji zamkniętej. Jako dzień prawa poboru akcji nowej emisji ustalono 30 listopada 2016 r. Open Finance jest największą firmą doradztwa

NanoGroup zaoferuje ostatecznie 880 tys. akcji w IPO po 4,75 zł/szt.

Warszawa, 27.10.2017 (ISBnews) - Cena emisyjna akcji oferowanych w pierwotnej ofercie publicznej akcji (IPO) NanoGroup została ustalona na 4,75 zł za sztukę, podała spółka. Ostatecznie zostanie zaoferowanych 880 000 akcji nowej emisji wobec pierwotnych planów emisji do 8,8 mln nowych

Comp ustanowił program emisji obligacji do kwoty 100 mln zł

2017 roku podjął uchwałę w sprawie ustanowienia przez spółkę nowego programu emisji obligacji ograniczonego do kwoty 100 000 000,00 złotych stanowiącej maksymalną dopuszczalną łączną wartość wyemitowanych i niewykupionych obligacji w ramach tego programu" – czytamy w komunikacie. Obligacje

Akcjonariusze Ferrum zdecydują 31 V o emisji do 24,54 mln akcji serii F

drodze emisji od 12 271 626 sztuk do 24 543 252 sztuk akcji serii F z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy Ferrum, ustalenia dnia 31 października 2017 roku jako dnia prawa poboru akcji nowej emisji, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie praw poboru, praw do akcji

Akcjonariusze Qumaka zadecydują 5 grudnia o emisji do 30 mln akcji serii M

Warszawa, 02.11.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Qumaka zadecydują na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu, zwołanym na 5 grudnia, o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję do 30 mln akcji serii M w drodze subskrypcji prywatnej i pozbawieniu w całości prawa poboru dotychczasowych

Akcjonariusze Cube.ITG zdecydują 27 września o emisji do 5 mln sztuk akcji

wskazanie jego nowej kwoty, podała spółka. Zmiany zakładają jedno lub kilka podwyższeń kapitału o kwotę nie wyższą niż 10 mln zł, poprzez emisję nie więcej niż 5 mln szt. akcji kolejnych serii z możliwością wyłączenia prawa poboru. Łączna cena emisyjna wszystkich emisji w ramach kapitału docelowego nie

CCC rozważa emisję obligacji zamiennych na akcje na 150 mln euro oraz buy-back

emisji pod prawem polskim lub obcym obligacji zamiennych na nowe lub istniejące akcje spółki. Zarząd zakłada, iż łączna szacunkowa wartość nominalna obligacji może wynieść około 150 mln euro, przy czym ostateczna wartość będzie uzależniona od finalnych warunków rynkowych takiej emisji. Emisja

Akcjonariusze Selvity zdecydowali o publicznej emisji do 2,2 mln akcji serii H

Warszawa, 30.08.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Selvity zdecydowali o emisji do 2,2 mln akcji serii H bez prawa poboru, wynika z uchwał walnego. "Podwyższenie kapitału zakładowego spółki nastąpi poprzez publiczną emisję nie więcej niż 2 200 000 nowych akcji serii H, o wartości

NanoGroup zadebiutuje na GPW w czwartek

spółka podała, że cena emisyjna akcji oferowanych w jej pierwotnej ofercie publicznej akcji (IPO) została ustalona na 4,75 zł za sztukę. Zaoferowanych zostało 880 tys. akcji nowej emisji wobec pierwotnych planów emisji do 8,8 mln nowych akcji. Termin debiutu NanoGroup na Giełdzie Papierów

Atal wyemitował obligacje serii AB na kwotę 40 mln zł

Warszawa, 28.03.2017 (ISBnews) - Atal wyemitował w ramach emisji prywatnej niezabezpieczone obligacje serii AB na kwotę 40 mln zł, podała spółka.  Termin wykupu obligacji nowej emisji przypada 28 marca 2019 r. Obligacje zostaną wprowadzone w ramach rynku Catalyst do alternatywnego systemu

Gorenje rozważa drugą emisję obligacji, subskrypcja zakończyłaby się w maju

. "Gorenje zamierza rozpocząć badanie rynku i oczekuje że proces składania ofert i zakończenie subskrybcji nowych obligacji nastąpi do połowy maja 2017 r." - podsumowano w komunikacie. Grupa Gorenje jest czołowym europejskim producentem sprzętu AGD. Akcje Gorenje notowane są na głównym rynku

Open Finance wyemituje do 20 mln akcji z pp w ramach SPO wartego do 35 mln zł

Warszawa, 03.08.2016 (ISBnews) - Open Finance w ramach wtórnej oferty publicznej (SPO) wartej do 35 mln zł wyemituje do 20 mln akcji serii E w trybie subskrypcji zamkniętej, podała spółka. Jedno prawo poboru uprawniać będzie do subskrybowania 0,36794017 akcji nowej emisji. "Podwyższenie

Akcjonariusze Cube.ITG nie uchwalili emisji akcji z powodu braku quorum

. nadzwyczajne walne zgromadzenie, w ramach którego akcjonariusze mieli podjąć decyzję w zakresie zmian statutowych spółki w zakresie przedłużenia okresu obowiązywania upoważnienia zarządu do emisji akcji z kapitału docelowego oraz wskazanie jego nowej kwoty. Zmiany zakładają jedno lub kilka podwyższeń kapitału

Polski Dom Maklerski chce przeprowadzić kilka emisji obligacji w tym roku

na rynku kapitałowym od wielu lat. Jednocześnie kluczowi menadżerowie są również akcjonariuszami Polskiego Domu Maklerskiego. Nowa formuła oparta o kompetencje nowych osób zarządzających i skupiająca się na małych oraz średnich emisjach obligacji i akcji ma zapewnić rentowość DM i wykorzystać

Cena emisyjna akcji R22 została ustalona na 17,5 zł

Warszawa, 15.12.2017 (ISBnews) - Cena emisyjna akcji w ofercie publicznej R22 została ustalona na 17,5 zł za sztukę, podała spółka. "Zarząd spółki (w odniesieniu do ceny emisyjnej akcji nowej emisji) i akcjonariusze sprzedający (w odniesieniu do ceny sprzedaży akcji sprzedawanych), w

Work Service planuje prywatną emisję obligacji o wartości do 60 mln zł 

wartości 6,1 mld HUF zostanie zrealizowana w 80% w gotówce, natomiast pozostałe 20% płatności zostanie zrealizowane w akcjach Work Service.  "Emisja nowej serii obligacji i powyższa płatność gotówkowa w kwocie ok. 66 mln zł planowana jest w lipcu 2017 r." - podsumowano w informacji. 

GPW rozpoczyna wybór doradców ewentualnej emisji obligacji na 120 mln zł

Warszawa, 08.08.2016 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych (GPW), w związku ze zbliżającym się terminem wykupu obligacji serii A i B, rozpoczyna proces wyboru doradców do ewentualnej emisji długoterminowych obligacji nowej serii o przewidywanej wartości nominalnej 120 mln zł, celem

Akcjonariusze Kruka zdecydują 29 XI o emisji akcji bez prawa poboru

Warszawa, 31.10.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze Kruka mają zdecydować w sprawie nowej emisji akcji serii G bez prawa poboru i zaoferowania ich w subskrypcji prywatnej, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na dzień 29 listopada. „Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału