akcje notowania cena

ToP

Vistula zaskakuje i reperuje finanse nową emisją

Vistula zaskakuje i reperuje finanse nową emisją

Akcjonariusze mocno zadłużonego producenta garniturów i koszul będą głosować nad nową emisją akcji po wysokiej cenie. Notowania poszybowały w górę

mBank kusi Polaków lokatami, z których zysk ma gwarantować m.in. sieć sklepów Biedronka. Polacy to kupią?

Lokata jest roczna (wpłata minimalna 1 tys. zł), wymyślona przez mBank, a jej posiadacz może liczyć nawet na 7-procentowy zysk. To dużo, zważywszy że dziś większość banków roczne lokaty wynagradza 3-4 procentami zysku. Warunek: ceny akcji określonych spółek handlowych muszą codziennie rosnąć lub przynajmniej utrzymywać się na stałym poziomie (nie mogą spaść więcej niż o 2 proc. od dzisiejszych notowań). Jeżeli akcje np. za pół roku spadną, klient zarobi proporcjonalnie mniej - ok. 3,5 proc. na lokacie.

Środa, zamknięcie: Miłe złego początki. WIG20 kończy pod kreską

0,11 proc. Identyczną przecenę ma na koncie także indeks całego rynku WIG. I zamiast przebicia 2750 pkt oglądamy go na poziomie 2724 pkt. A gdyby nie utrzymujące się do końca dnia wzrosty cen akcji PKO BP, PZU i Pekao (0,5-1,1 proc. w górę), to byłoby jeszcze gorzej. W sumie więc środa była na

PDA spółki Telestrada wzrosły o 9% na debiucie na NewConnect

Prawa do akcji (PDA) spółki Telestrada, wirtualnego operatora w telekomunikacyjnej sieci stacjonarnej, wzrosły podczas czwartkowego debiutu na rynku nieregulowanym NewConnect o 8,67% do 6,52 zł. Cena emisyjna wyniosła 6,00 zł. Telestrada jest 16-tą spółką notowaną na nowym rynku. Spółka pozyskała

Wikana ogłosiła ofertę zakupu maks. 1,26 mln akcji po 1,4 zł za sztukę

Warszawa, 13.01.2020 (ISBnews) - Wikana ogłosiła ofertę zakupu do 1 262 994 akcji po cenie 1,4 zł za sztukę, podała spółka. Na dzień ogłaszania oferty akcje te stanowią nie więcej niż 6,3% kapitału zakładowego spółki. "Termin ogłoszenia oferty: 13.01.2020 r. Termin rozpoczęcia przyjmowania

PKN Orlen podniósł cenę w wezwaniu na akcje Energi do 8,35 zł za sztukę

Warszawa, 15.04.2020 (ISBnews) - PKN Orlen podniósł cenę w wezwaniu na wszystkie akcje Energi do 8,35 zł za walor z dotychczas oferowanych 7 zł za akcję, podał koncern. "Wzywający działając również jako jedyny podmiot nabywający akcje w wezwaniu, niniejszym informuje, że z dniem 15

AB chce skupić do 3,24 mln akcji własnych za maks. 15 mln zł

, jaki został notowany na giełdzie w ciągu ostatnich 20 dni notowań poprzedzających dzień nabycia akcji, c) niezależnie od postanowień wskazanych w lit. a) - b), minimalna cena nabycia akcji nie może być niższa od 1 zł za jedną akcję i nie może być wyższa niż 30 zł za jedną akcję" - czytamy dalej

GPW nie przewiduje tworzenia możliwości handlu na ujemnych wartościach

Warszawa, 25.05.2020 (ISBnews/ISBtech.pl) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) nie przewiduje tworzenia możliwości handlu na ujemnych wartościach, poinformował ISBtech rzecznik prasowy GPW Paweł Lasiuk. "Instrumenty notowane na GPW, których cena jest zależna od kontraktów

Milton Essex ustalił cenę emisyjną akcji serii L na 1,35 zł

Warszawa, 06.07.2020 (ISBnews) - Milton Essex uchwalił, że cena emisyjna za jedną akcję zwykłą na okaziciela serii L wyniesie 1,35 zł, podała spółka. Ostateczną liczbę akcji serii L ustalono na 2 750 000. "Zarząd Milton Essex SA […] informuje, że w dniu 5 lipca 2020 roku, podjął

Spółka Bielowickiego podniosła cenę w wezwaniu na akcje Radpolu do 2 zł/ szt.

Warszawa, 29.06.2020 (ISBnews) - THC SICAV-RAIF S.A. (działający w zakresie subfunduszu (compartment) Fund 3) - należący do Grzegorza Jana Bielowickiego - podniósł cenę, po której nabywane będzie 100% akcji Radpolu, do 2 zł za sztukę, podali wzywający i pośredniczące w wezwaniu Santander Biuro

GK Immobile ogłosiła ofertę skupu do 455 tys. akcji własnych po 2,2 zł/szt.

Warszawa, 12.05.2020 (ISBnews) - Grupa Kapitałowa Immobile rozpocznie w środę skup do 455 tys. akcji własnych po cenie 2,2 zł za jedną akcję, podała spółka. Skup akcji zostanie przeprowadzony według następującego harmonogramu: - Termin ogłoszenia oferty: 12.05.2020 r. - Termin rozpoczęcia

Radpol ocenia, że cena w wezwaniu THC SICAV-RAIF nie odpowiada wartości godziwej

Warszawa, 29.05.2020 (ISBnews) - Zarząd Radpolu ocenia, że cena zaproponowana w wezwaniu THC SICAV-RAIF nie odpowiada wartości godziwej akcji, podała spółka. "Zarząd stwierdza, że cena akcji proponowana w wezwaniu nie odpowiada wartości godziwej akcji spółki" - czytamy w stanowisku

Spółka G.Bielowickiego wydłużył zapisy w wezwaniu na 100% akcji Radpolu do 8 VII

wezwaniu Santander Biuro Maklerskie. Nowy przewidywany dzień transakcji nabycia akcji to 13 lipca, a przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia akcji to 16 lipca 2020 r. Akcje stanowią 100% kapitału i głosów na walnym zgromadzeniu, wyznaczona cena to 1,32 zł na akcję, przypomniano. 29 maja

CCC rozpoczyna budowę księgi popytu w ramach emisji do 13,7 mln nowych akcji

sprzedaż akcji sprzedawanych zostanie przeprowadzona około dnia 14 maja 2020 r. w trybie transakcji pakietowych z terminem rozliczenia przypadającym w dniu przewidywanego rozpoczęcia notowań PDA na rynku regulowanym GPW, podano także. "Na warunkach ustalonych w umowie plasowania: (1) inwestorzy

Spółka zależna od MCI sprzedała wszystkie akcje tureckiej spółki Indeks

spółka zależna od subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0. wydzielonego w ramach funduszu MCI.PrivateVentures FIZ, dokonała zbycia wszystkich - 3 125 000 akcji spółki Indeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş, z siedzibą w Istanbule. Cena zbycia akcji ustalona została na poziomie 9,10

Kurs akcji DataWalk wzrósł o 0,97% na debiucie na rynku głównym GPW

Warszawa, 28.02.2019 (ISBnews) - Akcje spółki DataWalk zadebiutowały dzisiaj na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych. Na otwarciu kurs akcji wzrósł wobec ceny odniesienia o 0,97% i wyniósł 20,9 zł. DataWalk jest 464. spółką notowaną na głównym rynku oraz 2. debiutem na tym rynku w 2019

Mirbud podwyższył kapitał zakładowy PBDiM Kobylarnia do 25 mln zł

Warszawa, 28.02.2020 (ISBnews) - Kapitał zakładowy Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia, spółki zależnej Mirbudu, został podwyższony w drodze emisji 40 mln akcji serii G o cenie emisyjnej równej cenie nominalnej, tj. 0,1 zł każda, do 25 mln zł, podał Mirbud. Mirbud działa

MCI.PrivateVentures FIZ ogłosił squeeze-out ATM, notowania na GPW zawieszone

Warszawa, 02.07.2020 (ISBnews) - MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, po osiągnięciu bezpośrednio i przez podmioty zależne 97,97% udziału w kapitale zakładowym ATM, zażądał przymusowego wykupu pozostałych 2,03% akcji po cenie 12 zł za akcję, podał podmiot pośredniczący Trigon Dom

Introl planuje nabyć do 434 782 akcji własnych po 2,3 zł/szt. w celu umorzenia

Warszawa, 11.03.2020 (ISBnews) - Introl planuje nabyć do 434 782 akcji własnych w celu umorzenia Oferowana cena zakupu akcji wynosi 2,3 zł za sztukę, podała spółka. Wysokość środków przeznaczonych na nabycie akcji będzie nie większa niż 1 mln zł, przy czym będą one pochodziły ze

Elemental Holding podpisał umowę nabycia akcji Elemental Asia

podatkowego Elemental Asia, zawrą umowę, która będzie określała ilość akcji będących przedmiotem sprzedaży, a także cenę sprzedaży akcji" - czytamy w komunikacie. Strony ustaliły, że cena sprzedaży akcji zostanie ustalona w oparciu o wartość przedsiębiorstwa Elemental Asia, stanowiącą siedmiokrotność

Introl nabył 434 782 akcji własnych w ofercie, redukcja zapisów: 92,54%

złożono zapisy sprzedaży przekroczyła ilość akcji, na jaką została ogłoszona oferta, co spowodowało redukcję zapisów, której średni poziom wyniósł 92,54%" - czytamy w komunikacie. 11 marca br. Introl podał, że planuje nabyć do 434 782 akcji własnych w celu umorzenia Oferowana cena zakupu akcji

MCI Capital otrzymał oferty sprzedaży łącznie 945 259 akcji

pośredniczącym w rozliczeniu będzie Noble Securities S.A." - czytamy w komunikacie. 21 stycznia MCI Capital informował o zaproszeniu do sprzedaży nie więcej niż 1 818 181 akcji spółki, które zamierzał nabyć w celu ich umorzenia. Oferowana cena zakupu wynosiła 11 zł za sztukę. MCI Capital to

AR Packaging ogłosił squeeze-out 1,83% akcji BSC DO, notowania na GPW zawieszone

Warszawa, 27.04.2020 (ISBnews) - AR Packaging Sweden AB ogłosił zamiar nabycia akcji BSC Drukarnia Opakowań w drodze przymusowego wykupu, podał podmiot pośredniczący Santander Biuro Maklerskie. W związku z tym GPW zawiesiła od dziś notowania akcji spółki. "Przedmiotem przymusowego wykupu

Sescom chce skupić do 20 tys. akcji własnych po cenie 17,9-26,8 zł/ szt.

Warszawa, 11.05.2020 (ISBnews) - Sescom podjął uchwałę w sprawie przyjęcia i przystąpienia do realizacji programu skupu akcji własnych, podała spółka. Sescom chce nabyć do 20 tys. akcji własnych, ich łączna cena powiększona o koszty nabycia nie przekroczy kwoty kapitału rezerwowego, tj. 600 tys

THC SICAV-RAIF ma zgodę UOKiK na przejęcie kontroli nad Radpolem

100% akcji Radpolu (38 260 605 szt.) po cenie 1,32 zł za 1 akcję. 26 czerwca wzywający podwyższył cenę do 2 zł za akcję. "Zaproponowana cena oznacza premię w stosunku do ceny rynkowej przed wezwaniem w wysokości 69,5% oraz premię do średniej ceny ważonej wolumenem (VWAP) w wysokości 52,7%"

The Dust pozyskał 1,8 mln zł brutto dzięki emisji 225 tys. akcji serii E

Warszawa, 27.11.2019 (ISBnews) - The Dust zawarł z trzema inwestorami umowy objęcia przez tych inwestorów łącznie 225 000 akcji serii E, podała spółka. Cena emisyjna za 1 akcję wynosiła 8 zł, co oznacza pozyskanie przez spółkę środków pieniężnych w wysokości 1,8 mln zł (kwota brutto, która

Altus TFI skupiło akcje własne w celu umorzenia wart. 5,2 mln zł 

akcji spółki nabyta w ramach skupu 5 200 000 - Stopa alokacji 11,85%" - czytamy w komunikacie.  Przedmiotowe akcje zostały nabyte po jednolitej cenie 10 złotych za jedną akcję. Łączna wartość nominalna nabytych akcji wynosi 5 200 000 złotych. Nabyte akcje własne stanowią 11,27% udziału w

Orbis ma zgodę KNF na wycofanie akcji z obrotu na GPW 26 czerwca

AccorInvest Group poinformowała, że po przekroczeniu 95% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Orbisu żąda od pozostałych akcjonariuszy spółki sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji po cenie 115 zł za sztukę. AccorInvest jest inwestorem, właścicielem i operatorem hotelowym, obecnym w 26

Cena złota przekroczyła dziś poziom 1740 USD za uncję

czasem perspektywy dla notowań złota będą jeszcze lepsze. Na razie na rynkach finansowych dostrzegamy polepszenie nastrojów i odreagowanie wzrostowe na rynkach akcji. Jednak efekty kwarantanny dla całej globalnej gospodarki będą szacowane z opóźnieniem, więc pesymizm związany z recesją dopiero może się

Porozumienie Konsorcjum Stali ma 100% akcji spółki po przymusowym wykupie

zgromadzeniu akcjonariuszy" - przypomniano w komunikacie. 3 stycznia strony porozumienia, w skład którego wchodzi Konsorcjum Stali oraz 16 osób, ogłosiły żądanie przymusowego wykupu akcji spółki należących do wszystkich pozostałych akcjonariuszy po cenie 26 zł za akcję. Konsorcjum Stali działa w

Unibep nabył w ramach skupu 1,5 mln akcji własnych

jedną akcję własną. Akcje własne zostały nabyte po jednolitej cenie 9,2 zł za jedną akcję własną tj. za łączną cenę 13 800 000 zł. W ramach skupu złożono oferty sprzedaży obejmujące łącznie 2 125 460 akcji spółki. Średnia stopa redukcji złożonych ofert wynosiła 29,4%" - czytamy w komunikacie

Spółka G. Bielowickiego ogłosiła wezwanie na 100% akcji Radpolu po 1,32 zł/szt.

Warszawa, 14.05.2020 (ISBnews) - THC SICAV-RAIF S.A. (działający w zakresie subfunduszu (compartment) Fund 3) - należący do Grzegorza Jana Bielowickiego - ogłosił wezwanie na 38 260 605 akcji Radpolu, stanowiących 100% kapitału i głosów na walnym zgromadzeniu, po cenie 1,32 zł na akcję, podało

ZE PAK: Cena w wezwaniu Argumenol mieści się w zakresie wartości godziwej

Warszawa, 07.08.2019 (ISBnews) - Zarząd Zespołu Elektrowni Pątnów Adamów Konin (ZE PAK) uważa, że cena w wezwaniu Argumenol na poziomie 7,47 zł za akcję mieści się w szacowanym zakresie wartości godziwej akcji, podała spółka. "Zarząd stwierdza, że jego zdaniem proponowana w wezwaniu

MCI Capital zaprosiło do sprzedaży do 1,81 mln akcji po 11 zł sztuka

Warszawa, 21.01.2020 (ISBnews) - MCI Capital zaprosiło do sprzedaży nie więcej niż 1 818 181 akcji spółki, które zamierza nabyć w celu ich umorzenia, podała spółka. Oferowana cena zakupu wynosi 11 zł za sztukę. "Przedmiotem skupu będzie nie więcej niż 1 818 181 akcji spółki. Cena ustalona

Kontrakty na złoto przekroczyły dziś poziom 1740 USD za uncję (aktual.)

tworzy okazję do kontynuacji trendu wzrostowego. Warto wspomnieć, że cena złota w ostatnich dniach rosła mimo zwyżki wartości amerykańskiego dolara, co również pozytywnie świadczy o sile strony popytowej na rynku tego kruszcu. Można oczekiwać, że z czasem perspektywy dla notowań złota będą jeszcze

Wikana nabyła ok. 237 tys. akcji własnych w celu umorzenia

października po cenie 1 zł/sztuka. W połowie września Wikana zaprosiła do sprzedaży nie więcej niż 1 500 000 akcji spółki, stanowiących nie więcej niż 7,5% kapitału zakładowego, które zamierzała nabyć w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego. Grupa Wikana to jeden z największych deweloperów

PPL ogłosił squeeze-out 339 496 akcji Baltony, notowania na GPW zawieszone

Warszawa, 01.04.2020 (ISBnews) - Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze (PPL) ogłosiło zamiar nabycia akcji Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego Baltona (PHZ Baltona) w drodze przymusowego wykupu, podało PPL. W związku z tym GPW zawiesiła od dziś notowania akcji spółki. "W wyniku

Notowania złota kontynuują dobrą passę, 1800 USD/oz. w zasięgu ręki

Warszawa, 07.07.2020 (ISBnews/ Superfund TFI) - Notowania złota kontynuują dobrą passę. Już w poprzednim tygodniu cena tego kruszcu dotarła do najwyższych poziomów od 8 lat. W przypadku cen spot, notowania sięgnęły okolic 1785-1787 USD za uncję podczas sesji 1 lipca, ale wtedy nie dały rady piąć

Akcjonariusze Intersport zdecydują 27 II o emisji do 10 mln akcji serii H

Warszawa, 30.01.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze Intersport zdecydują o emisji nie więcej niż 10 mln akcji serii H bez prawa poboru z ceną emisyjną nie niższą niż 2 zł za akcje, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na 27 lutego. Celem emisji jest szczególnie przejęcie sieci 4 Faces

Jujubee pozyska 300 tys. zł w wyniku objęcia akcji serii I

Warszawa, 04.12.2019 (ISBnews) - Jujubee pozyska 300 tys. zł w wyniku objęcia 150 tys. akcji po 2 zł za sztukę, podała spółka. Akcje zostały objęte przez menedżerów. "Doszło do zawarcia umów objęcia 150 000 akcji serii I, o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Cena emisyjna jednej akcji

PKN Orlen sfinalizował przejęcie 80% akcji spółki Energa

Energa, które stanowią około 80% kapitału zakładowego oraz około 85% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Energa. Cena za jedną akcję Energa wyniosła 8,35 zł, a cena wszystkich nabytych przez spółkę akcji wyniosła około 2,77 mld zł i została pokryta przez spółkę gotówką pochodzącą ze środków

Wing ogłosił wezwanie na 41 444 928 akcji Echo Investment w cenie 4,65 zł/szt.

Warszawa, 03.02.2020 (ISBnews) - Wing - węgierska spółka działająca w sektorze nieruchomości - ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 41 444 928 akcji Echo Investment, uprawniających do wykonywania 10,04% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki, po cenie 4,65 zł za sztukę

GPW wprowadziła certyfikaty typu Long oparte na kontraktach na ropę Brent

serie kontraktu terminowego są rolowane przed wygasaniem, instrumentem bazowym wprowadzonych certyfikatów partycypacyjnych są konkretne serie kontraktów notowanych na Intercontinental Exchange (ICE). Zastosowanie konkretnej serii kontraktu jako instrumentu bazowego spowoduje, że zmiany ceny certyfikatu

R22 wykonało opcję nabycia 30 646 akcji H88 za 6,82 mln euro

Warszawa, 28.01.2020 (ISBnews) - R22 wykonało opcję nabycia 30 646 akcji spółki H88 od TCEE Fund III S.C.A. Sicar za łączną cenę 6,82 mln euro, podała spółka. "Zarząd R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu [...] działając na podstawie zawartej umowy Exit Agreement, wykonał wobec TCEE Fund III

Orbis złożył wniosek do KNF w sprawie wycofania akcji z obrotu na GPW

Wartościowych w Warszawie. W ubiegłym tygodniu spółka AccorInvest Group poinformowała, że po przekroczeniu 95% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Orbisu żąda od pozostałych akcjonariuszy spółki sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji po cenie 115 zł za sztukę. Dzień wykupu został ustalony

Członkowie zarządu Creepy Jar sprzedają w ABB 7,06% akcji po 950 zł za sztukę

), podała spółka. ABB zakończyło się przy dużym popycie na walory spółki, których cenę ustalono na 950 zł, podano także. "Zgodnie z zawiadomieniem, w wyniku transakcji: 1. cena sprzedaży jednej akcji, która podlegała sprzedaży w ramach transakcji (akcje sprzedawane) została ustalona na 950 zł, 2

PZ Cormay kupił w wezwaniu 188 983 akcji Orphee

% kapitału i uprawniających do tyluż głosów na walnym zgromadzeniu po cenie 1,96 zł za sztukę.  Wówczas podano, że wzywający zamierza przeprowadzić proces mający na celu wycofanie akcji z obrotu w alternatywnym systemie obrotu zgodnie z art. 91 Ustawy i przywrócenia akcjom formy dokumentu (zniesienie

Kino Polska podniosło cenę w wezwaniu na akcje Stopklatki do 7 zł za szt.

Warszawa, 21.11.2019 (ISBnews) - Kino Polska TV - większościowy akcjonariusz Stopklatki - podwyższył cenę akcji w wezwaniu na walory Stopklatki do 7 zł z 6,2 zł, podało Kino Polska TV. "Zarząd Kino Polska TV S.A. niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 20 listopada 2019 r. za

Polnord ustalił cenę emisyjną akcji serii T na 2,12 zł za sztukę

Warszawa, 17.12.2019 (ISBnews) - Cena emisyjna akcji serii T Polnordu została ustalona na 2,12 zł za sztukę, podała spółka Walory będą oferowane bez prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. "Rada nadzorcza spółki, działając na podstawie upoważnienia wyrażonego w § 3 ust. 1

Total FIZ sprzeda 170 772 akcji Scope Fluidics po 60 zł/szt. w ABB

Warszawa, 11.12.2019 (ISBnews) - Total FIZ w ramach budowania przyspieszonej książki popytu (ABB) sprzeda 170 772 akcji akcji Scope Fluidics, stanowiących ok. 7,37% kapitału i głosów, po cenie 60 zł za akcję, podała spółka. "Total FIZ zakończył proces budowania przyspieszonej

Hollywood złożył do KNF wniosek ws. zniesienia dematerializacji akcji

. Wcześniej 14 akcjonariuszy, posiadających łącznie ponad 90% akcji i ponad 90% głosów na walnym zgromadzeniu, ogłosiło przymusowy wykup akcji spółki, reprezentujących 7,43% kapitału zakładowego i 5,76% ogólnej liczby głosów. Cena wykupu wyniosła 1 zł za akcję. Pod koniec lipca br. spółka informowała, że

AccorHotels podnosi cenę w wezwaniu na Orbis do 95 zł za jedną akcję

30,5% od kursu zamknięcia notowań akcji Orbis S.A. na rynku podstawowym GPW w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym ogłoszenie wezwania oraz o 9,2% wyższa wobec pierwotnie zaproponowanej ceny" - czytamy w komunikacie. Wezwanie jest bezwarunkowe. Zgodnie z treścią wezwania, zakończenie

W wezwaniu PKN Orlen na akcje Energi zawarto transakcje na 331 313 082 akcji

)" - czytamy w komunikacie. Na początku grudnia 2019 r. PKN Orlen ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 414 067 114, tj. wszystkich akcji wyemitowanych przez Energa S.A. o wartości nominalnej 10,92 zł każda. Cena akcji w wezwaniu została wówczas określona na 7 zł za jedną sztukę. W

Elemental poprzez spółkę zal. ogłasza ofertę skupu do 8,43 akcji po 1,75 zł/szt

Elemental będą nabywane po cenie 1,75 zł za 1 akcję Elemental" - wymieniono w informacji. Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu i rozliczeniu oferty zakupu akcji Elemental będzie mBank. "Rozpoczęcie przyjmowania ofert sprzedaży - 27 stycznia 2020 r. Zakończenie przyjmowania ofert

Volantis Bidco podniósł cenę w wezwaniu na Pfleiderer Group do 26,6 zł za akcję

Warszawa, 12.08.2019 (ISBnews) - Volantis Bidco podniósł cenę w wezwaniu na akcje Pfleiderer Group do 26,6 zł za sztukę, podał wzywający. "Wzywający [...] niniejszym informuje o podjęciu decyzji o zmianie z dniem 12 sierpnia 2019 r. określonej w punkcie 9 wezwania ceny, po której będą

Akcjonariusze Hollywood ogłosili przymusowy wykup akcji spółki

Warszawa, 16.09.2019 (ISBnews) - Czternastu akcjonariuszy Grupy Hollywood, posiadających łącznie ponad 90% akcji i ponad 90% głosów na walnym zgromadzeniu, ogłosiło przymusowy wykup akcji spółki, reprezentujących 7,43% kapitału zakładowego i 5,76% ogólnej liczby głosów, podała spółka. Cena wykupu

Ringier Axel Springer osiągnął minimalny próg zapisów w wezwaniu na MZN Property

punktach 6 i 30 Wezwania, a tym samym w dniu 25 Marca 2020 r. został spełniony jeden z warunków wezwania" - czytamy w komunikacie. Pod koniec lutego Ringier Axel Springer Media AG ogłosił wezwanie na 100% akcji spółki MZN Property po cenie 1,97 zł za sztukę. Podmiotem pośredniczącym jest Pekao

Akcjonariusze Intersportu zdecydowali o emisji do 10 mln akcji serii H

multibrandowych pod szyldem "4 Faces", rozwój sklepów w formacie Intersport 2.0, zrealizowany jak dotąd w Galerii Krakowskiej w Krakowie, oraz dalszy rozwój kanału sprzedaży e-commerce, podano również. Zarząd spółki został upoważniony do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii H, przy czym cena ta nie

Erbud zaprosił do sprzedaży akcji własnych po 40 zł/sztuka za maks. 16,5 mln zł

Warszawa, 01.07.2020 (ISBnews) - Erbud ogłosił zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji własnych po cenie 40 zł za sztukę i za maksymalnie łącznie 16,5 mln zł (razem z kosztami nabycia), podała spółka. "Celem nabycia akcji własnych będzie umorzenie akcji własnych i następnie

Mirbud zakończył emisję akcji serii K o wartości 6,89 mln zł

Warszawa, 19.09.2019 (ISBnews) - Mirbud podwyższył kapitał zakładowy o 637 775,3 zł w wyniku emisji 6 377 753 akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,1 zł każda, podała spółka. Cena emisyjna wyniosła 1,08 zł za akcję, co daje wpływy z emisji na poziomie 6 887

Akcjonariusze Orbisu zdecydowali o wycofaniu akcji z obrotu na GPW

udzielenie zezwolenia na wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym. W ubiegłym tygodniu spółka AccorInvest Group poinformowała, że po przekroczeniu 95% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Orbisu żąda od pozostałych akcjonariuszy spółki sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji po cenie

Primetech: Cena w wezwaniu Famuru odpowiada wartości godziwej

ogłoszenie wezwania o 21,8%. Ponadto cena akcji jest o 28,1% wyższa od kursu zamknięcia notowań akcji spółki na rynku podstawowym GPW w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym ogłoszenie wezwania. Biorąc pod uwagę powyższe dane dotyczące ceny proponowanej w wezwaniu oraz przedstawione przez zarząd spółki

Konsorcjum Stali chce skupić do 448 413 akcji własnych po 26 zł za sztukę

Warszawa, 12.11.2019 (ISBnews) -  Konsorcjum Stali planuje skupić nie więcej niż 448 413 własnych akcji w cenie 26 zł za sztukę, podała spółka. "Spółka przeznaczy na nabywanie akcji w ramach oferty zakupu akcji maksymalnie do 20 500 000 zł [...] z uwzględnieniem środków przeznaczonych

Gwałtowne zmiany cen ropy naftowej utrzymują się

globalnej gospodarki. W ostatnim czasie notowania ropy naftowej były pociągane w dół także przez sytuację na rynkach akcji. Główne indeksy akcji w USA gwałtownie spadały w poniedziałek, odzwierciedlając pesymizm na szerokim rynku finansowym. W takiej sytuacji trudno o wzrosty cen ropy naftowej, która jest

Mirbud planuje ogłosić skup akcji JHM Development po 1,6 zł/szt.

ogłosić skup akcji JHM po cenie 1,6 zł za sztukę i podwyższyć swój kapitał zakładowy poprzez emisję nowych akcji, skierowanych do akcjonariuszy JHM, którzy złożą oferty sprzedaży akcji. "W ramach planowanej transakcji emitent zamierza: 1. ogłosić zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji

Vivid Games wyemituje 2,54 mln nowych akcji bez pp, cena emisyjna 1,18zł/ szt.

zostaną zaoferowane Remigiuszowi Kościelnemu oraz Jarosławowi Wojczakowskiemu jako pożyczkodawcom w umowach pożyczek jak również Wojciechowi Humińskiemu, członkowi rady nadzorczej spółki, podano także. "Cena emisyjna akcji została określona w sposób opisany w raporcie bieżącym nr 16/2020 z 14

RN Mennicy Polskiej nie zgodziła się na zwiększenie inwestycji w akcje Enei

zwiększał zaangażowania w inwestycję ponad limit określony w raporcie bieżącym numer 4/2020 z dnia 14 stycznia 2020 roku" - czytamy w komunikacie. Spółka określiła wówczas, że będzie nabywać akcje Enei po cenie jednostkowej nie wyższej niż 7,65 zł za jedną akcję i kwocie całkowitej zakupu nie wyższej

AccorInvest ma zgodę KE na przejęcie kontroli nad Orbisem

ogłosiła wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 100% akcji Orbisu po cenie 115 zł za sztukę. W wyniku wezwania, wzywający, jako podmiot nabywający akcje, zamierza nabyć 46 077 008 akcji uprawniających do 46 077 008 głosów na walnym zgromadzeniu, stanowiących 100% głosów na walnym zgromadzeniu i 100

Akcjonariusze IMS uchwalili skup do 890 tys. akcji za cenę 3-6 zł/szt.

Warszawa, 21.01.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze IMS upoważnili zarząd do skupu do 890 tys. akcji spółki za cenę od 3 do 6 zł za akcję w celu umorzenia, wynika z uchwał walnego. Na nabycie akcji własnych przeznaczono kwotę 2,67 mln zł. "Upoważnienie zarządu do nabywania akcji własnych

Akcjonariusze Orbisu zdecydują 12 XI o skupie do 13,08 mln akcji własnych

Warszawa, 16.10.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Orbisu zdecydują na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu, zwołanym na 12 listopada br., o nabyciu do 13 076 923 akcji własnych, stanowiących do 28,38% kapitału zakładowego spółki, w celu umorzenia, po cenie nie niższej niż 65 zł i nie wyższej niż 150 zł

CCC ogłasza squeeze out pozostałych 9,98% akcji Gino Rossi po 0,55 zł/szt.

głosów na walnym zgromadzeniu po cenie w wysokości 0,55 zł za każdą akcję. Gino Rossi zarządza markami modowymi: Gino Rossi i Simple Creative Products. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2006 r.  Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z

Akcjonariusze Asbisu przyjęli program skupu akcji własnych za max. 300 tys. USD

akcji, które mogą zostać nabyte w ramach programu: 500 000 akcji c. Ramy czasowe programu: 12 miesięcy od podjęcia uchwały d. Akcje nabyte w ramach programu mogą pozostać w posiadaniu spółki przez maksimum dwa lata od nabycia e. Minimalna cena transakcyjna nabycia akcji w ramach programu: 1,5 zł za

Akcjonariusze BSC Drukarni Opakowań uznają cenę w wezwaniu za zbyt niską

nieodzwierciedlającą wartości godziwej akcji spółki. W związku z powyższym akcjonariusze oświadczyli, że nie zamierzają sprzedać akcji spółki w wezwaniu po cenie 40,38 zł za akcję" - czytamy w komunikacie. W piśmie wskazano również, że wspólne oświadczenie akcjonariuszy nie jest wyrazem podjęcia żadnych

Cyfrowy Polsat ma wstępnie oferty sprzedaży na 18,178 mln akcji Asseco Poland

nabycia akcji Asseco w ramach zaproszenia w dniu 27 grudnia 2019 roku" - czytamy dalej. Wcześniej Cyfrowy Polsat ogłosił zamiar nabycia do 18 221 000 akcji Asseco Poland, reprezentujących 21,95% kapitału i głosów za cenę 65 zł za jedną akcję. Według zapowiedzi, Cyfrowy Polsat i Asseco

MZN Property: Cena w wezwaniu Ringier Axel Springer Media jest godziwa

notowań przed ogłoszeniem wezwania" - czytamy także. W oparciu o powyższe rozważania zarząd stwierdza, że w jego ocenie cena akcji zaproponowana w wezwaniu odpowiada wartości godziwej spółki i jest dla akcjonariuszy spółki odpowiednia (godziwa) z finansowego punktu widzenia, podano dalej. Pod

Vivid Games wyemituje nowe akcje dla dwóch swoich pożyczkodawców

każdemu z pożyczkodawców objęcia akcji spółki nowej emisji w zamian za wkład pieniężny równy kwocie udzielonej emitentowi pożyczki. Zgodnie z umowami pożyczek, cena emisyjna akcji nowej emisji zostanie ustalona w oparciu o średni kurs akcji emitenta notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w

W wezwaniu na Stopklatkę złożono zapisy na 208 361 akcji

Warszawa, 05.12.2019 (ISBnews) - W wezwaniu na sprzedaż akcji Stopklatki złożone zostały zapisy na łącznie 208 361 akcji, stanowiących 1,87% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, po cenie 7 zł za sztukę, podał pośredniczący w transakcji Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska

Termin wezwania na akcje BSC Drukarni Opakowań przedłużony do 26 marca

, wynoszącą 40,38 zł za akcję za nieodzwierciedlającą wartości godziwej i zapowiedzieli, że nie wezmą udziału w wezwaniu. Także fundusze zarządzane przez Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Ipopema TFI) uznały cenę zaproponowaną w wezwaniu za rażąco niską i nieodzwierciedlającą wartości

Wikana zaprosiła do sprzedaży do 1,5 mln akcji po 1 zł sztuka

Warszawa, 19.09.2019 (ISBnews) - Wikana zaprosiła do sprzedaży nie więcej niż 1 500 000 akcji spółki, stanowiących nie więcej niż 7,5% kapitału zakładowego, które zamierza nabyć w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego, podała Wikana. Oferowana cena zakupu wynosi 1 zł za sztukę

Aplisens ogłosił skup 7,25% akcji po 12 zł za szt.

Warszawa, 17.09.2019 (ISBnews) - Aplisens ogłosił skup do 913 150 akcji własnych, stanowiących 7,25% kapitału zakładowego, po 12 zł za akcję, podała spółka. "W ramach oferty spółka oferuje akcjonariuszom spółki nabycie od nich notowanych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę

Biomed-Lublin zdecydował o emisji do 6 mln akcji serii R, rozpoczyna ABB

budowania księgi popytu. Po zakończeniu procesu budowania księgi popytu zarząd podejmie uchwałę o ustaleniu ceny emisyjnej akcji oraz ostatecznej liczby oferowanych akcji, podano także. Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek jest polską firmą farmaceutyczną działającą od 1944 roku. Firma zajmuje

KNF zezwoliła na zniesienie dematerializacji akcji Gorenje z dniem 11 stycznia

- w ramach procesu poszukiwania partnera strategicznego - wybrało ofertę chińskiej grupy Hisense, oferującej nabycie pakietu 50% i jednej akcji spółki po cenie 12 euro za akcję. W listopadzie ub.r. Gorenje podało, że wybrało doradcę finansowego i prawnego w procesie poszukiwania partnera

Akcjonariusze Work Service obniżyli cenę sprzedaży akcji inwestorowi do 0,21 zł

Warszawa, 13.02.2020 (ISBnews) - Cena ewentualnej sprzedaży 55,89% akcji Work Service przez kluczowych akcjonariuszy na rzecz międzynarodowego inwestora branżowego została obniżona do 0,21 zł/sztukę z 0,3 zł wcześniej, podała spółka. "Zarząd [...] otrzymał informację o zmianie wstępnego

Porozumienie Konsorcjum Stali ogłosiło przymusowy wykup akcji po 26 zł/szt.

Warszawa, 03.01.2020 (ISBnews) - Strony porozumienia, w skład którego wchodzi Konsorcjum Stali oraz 16 osób, ogłosiły żądanie przymusowego wykupu akcji spółki należących do wszystkich pozostałych akcjonariuszy po cenie 26 zł za akcję, podało Konsorcjum Stali. "Przedmiotem przymusowego

Infoscan obniżył cenę emisyjną akcji serii G z 7,5 zł do 6 zł za jedną akcję

konieczności dostosowania ceny emisyjnej do aktualnego poziomu notowań akcji spółki na rynku NewConnect, w związku z wcześniejszymi deklaracjami inwestorów, którzy wyrazili chęć objęcia co najmniej 120 tys. akcji spółki po cenie nieodbiegającej istotnie od ceny rynkowej" - czytamy w komunikacie. Ponadto

Mennica planuje zwiększenie inwestycji w Eneę do maks. 100 mln zł

mln zł. "Łączna maksymalna wartość inwestycji, z uwzględnieniem posiadanych na dzień niniejszego raportu bieżącego akcji, nie przekroczy kwoty 100 mln zł. Wskazana kwota maksymalnego zaangażowania kapitałowego spółki zostanie powiększona o prowizję domu maklerskiego. Maksymalna cena, po jakiej

Rada nadzorcza Unibepu zgodziła się na buy-back do 1,5 mln akcji

Warszawa, 03.02.2020 (ISBnews) - Rada nadzorcza Unibepu podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie skupu do 1,5 mln akcji własnych, podała spółka. "Spółka dokona przed rozpoczęciem skupu akcji własnych publicznego ogłoszenia warunków zaproszenia w formie raportu bieżącego

Globalworth Poland RE złożył wniosek do KNF o zniesienie dematerializacji akcji

Estate podjął uchwałę dotyczącą emisji na rzecz Globalworth Holding B.V. 309 348 725 akcji po cenie emisyjnej wynoszącej 1,6 euro za akcję i łącznej cenie emisyjnej wynoszącej 494,957 mln euro. Zapłata za akcje została wykonana poprzez potrącenie z roszczeniem z tytułu zobowiązań

W wezwaniu na akcje Orbisu zawarto transakcje na 45,41 mln akcji

umowę sprzedaży 85,8% akcji Orbisu na rzecz AccorInvest Group po cenie 115 zł za walor oraz że AccorInvest ogłosi wezwanie na wszystkie akcje Orbisu. Wzywający zamierzał nabyć akcje wyłącznie, jeżeli na koniec okresu przyjmowania zapisów złożone zapisy obejmować będą nie mniej niż 30 410 825 akcji

OEX rozpoczyna skup do 421,1 tys. akcji własnych po 19 zł/szt.

Warszawa, 19.11.2019 (ISBnews) - OEX rozpoczyna realizację skupu akcji własnych w celu umorzenia lub odsprzedaży, w cenie 19 zł za sztukę. Spółka skupi nie więcej niż 421 052 akcji o wartości nominalnej 0,20 zł każda, co stanowi nie więcej niż 5,27% jej kapitału zakładowego, podał OEX

Globalwort Poland RE: Cena przymusowego wykupu ustalona na 1,6 euro za akcję

Warszawa, 02.09.2019 (ISBnews) - Izba Przedsiębiorstw Sądu Apelacyjnego w Amsterdamie ustaliła cenę przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych Globalworth Poland Real Estate na 1,6 euro za jedną akcję, podała spółka. W ogólnoholenderskim dzienniku Het Financieele Dagblad

AccorInvest kupi akcje Orbisu od Accor, ogłosi wezwanie na wszystkie walory

Warszawa, 17.12.2019 (ISBnews) - Accor zawarł wiążącą umowę sprzedaży 85,8% akcji Orbisu na rzecz AccorInvest Group po cenie 115 zł za walor, podał Orbis. AccorInvest ogłosi wezwanie na wszystkie akcje Orbisu. "Sprzedaż akcji emitenta przez Accor S.A. zostanie przeprowadzona w drodze

ES-System ocenia cenę w wezwaniu firmy Glamox jako godziwą

Warszawa, 29.10.2019 (ISBnews) - Zarząd ES-System ocenił, że cena 3,5 zł za jedną akcję, zaproponowana w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki, ogłoszonym 14 października 2019 r. przez norweską spółkę Glamox, odpowiada wartości godziwej spółki, podał ES-System. Wzywający

GTC ustaliło cenę emisyjną akcji serii N na 8,29 zł 

Warszawa, 22.05.2019 (ISBnews) - Cena emisyjna jednej akcji serii N Globe Trade Centre (GTC) została ustalona na 8,29 zł, podała spółka.  "Cena emisyjna akcji serii N została obliczona jako średnia arytmetyczna ze średnich, dziennych cen akcji spółki na rynku podstawowym Giełdy

Mirbud: Rozpoczęcie skupu akcji JHM Development 17 czerwca

przejęcia pełnej kontroli nad JHM Developement i wycofanie akcji tej spółki z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). W tym celu postanowił ogłosić skup akcji JHM po cenie 1,6 zł za sztukę i podwyższyć swój kapitał zakładowy poprzez emisję nowych akcji, skierowanych do akcjonariuszy JHM

ZWZ Mennicy Polskiej zdecydowało o 0,5 zł dywidendy na akcję i skupie akcji

następujących warunkach: - łączna liczba nabywanych akcji własnych nie przekroczy 638 096, - łączna kwota, którą spółka przeznaczy na nabycie akcji własnych nie przekroczy 12 761 920 złotych. "Cena, za którą nastąpi nabycie akcji własnych nie będzie wyższa niż cena ostatniego, przed zawarciem

Elemental Holding ma warunkową umowę nabycia 49% udziałów w ERM

w odniesieniu do wartości przedsiębiorstwa ERM, która będzie określona jako siedmiokrotność EBITDA za 2020 rok i pomniejszona o dług netto ERM. Strony przewidziały, że zapłata ceny może nastąpić poprzez przekazanie sprzedającemu akcji własnych emitenta lub ewentualnych wierzytelności" - czytamy

CCC uplasowało 13,7 mln akcji nowej emisji i pozyskało 506,9 mln zł

Warszawa, 30.04.2020 (ISBnews) - CCC uplasowało wszystkie oferowane tj. 13,7 mln akcji nowej emisji, podała spółka. Cena emisyjna akcji została ustalona na 37 zł, co oznacza, że spółka pozyskała z emisji 506,9 mln zł. Nowe środki zostaną przeznaczone na wzmocnienie kapitału obrotowego spółki, w

Unibep zaprosił do sprzedaży do 1,5 mln akcji własnych po 9,2 zł/szt.

Warszawa, 04.02.2020 (ISBnews) - Zarząd Unibepu zdecydował o przeprowadzeniu skupu akcji własnych oraz ogłosił zaproszenie do składania ofert sprzedaży do 1,5 mln akcji spółki po cenie 9,2 zł za sztukę, podała spółka. "Celem nabycia akcji własnych będzie: a) umorzenie akcji własnych lub b