akcje noble banku

Getin Noble Bank scali akcje i szybko opuści listę alertów

Getin Noble Bank scali akcje notowane na GPW. - Chciałbym zapewnić inwestorów, że poza wymaganym proceduralnie okresem zawieszenia akcje banku będą notowane na rynku notowań ciągłych - przekazał Krzysztof Rosiński, prezes Getin Noble Banku.

Getin Noble Bank chce sprzedać akcje Noble Securities w 2018 r.

Warszawa, 26.04.2018 (ISBnews) - Getin Noble Bank planuje sprzedaż akcji Noble Securities w tym roku i rozpoznanie z tego tytułu dodatniego wyniku finansowego. Ekspozycja GNB na obligacje GetBack jest znikoma - bank w lutym 2016 r. wycofał te papiery z oferty, poinformowali przedstawiciele

Getin Noble Bank sprzeda 10,93% akcji BIK Idea Bankowi

Warszawa, 05.12.2016 (ISBnews) - Zarząd Getin Noble Banku podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody w zakresie zamiaru zbycia przez bank akcji imiennych Biura Informacji Kredytowej (BIK) w łącznej liczbie 1 700 akcji serii A, stanowiących 10,93% kapitału zakładowego i uprawniających do tyluż

Akcjonariusze Getin Noble Banku zdecydowali o emisji akcji serii D i E

Warszawa, 25.07.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Getin Noble Banku (GNB) podjęli uchwałę w sprawie emisji akcji serii D i E po ok. 100 mln zł każda w ramach subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, podała spółka. Cena emisyjna akcji serii D i E 

Noble Securities preferuje akcje banków PKO BP, Alior i Millennium

Warszawa, 18.01.2017 (ISBnews) - Sektor bankowy czeka ciężki 2017 r., przy czym najlepsze perspektywy mają PKO BP, Alior Bank oraz Bank Millennium, uważają analitycy Noble Securities. Po okresie znaczących wzrostów zalecają natomiast sprzedawanie akcji ING Banku Śląskiego. "Sektor bankowy

Getin Noble Bank planuje emisję akcji serii D i E o na łącznie ok. 200 mln zł

emisyjna akcji serii D i E została ustalona na poziomie ceny nominalnej, tj. 2,73 zł za sztukę.  "Getin Noble Bank niniejszym informuje, że w dniu 18 czerwca 2018 r. rada nadzorcza emitenta podjęła uchwałę zatwierdzającą porządek obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, w ramach którego

Idea Bank kupił 10,93% akcji BIK od Getin Noble Banku za 50 mln zł

Warszawa, 19.12.2016 (ISBnews) - Idea Bank zawarł, przy udziale i za pośrednictwem domu maklerskiego Noble Securities, umowę, na podstawie której nabył od Getin Noble Banku 1 700 akcji imiennych Biura Informacji Kredytowej (BIK). Cena transakcji wyniosła 50 mln zł, podał Idea Bank. "

Getin Noble Bank nie planuje emisji akcji 

Warszawa, 22.03.2016 (ISBnews) - Getin Noble Banku nie planuje emisji akcji w celu wzmocnienia bazy kapitałowej i poprawy wskaźników wypłacalności, poinformował prezes Krzysztof Rosiński. "Na chwilę obecną nie przewidujemy emisji akcji, aby poprawić wskaźniki kapitałowe. Mamy na

Akcjonariusze Getin Noble Banku zdecydowali o scaleniu akcji w stosunku 3:1

Warszawa, 18.04.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze Getin Noble Banku (GNB) zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto za 2015 rok w kwocie 1,12 mln zł na kapitał zapasowy i scaleniu akcji w stosunku 3:1, wynika z uchwał walnego. W efekcie wartość nominalna jednej akcji GNB zostanie podniesiona do 2,73

Getin Noble Bank wzmocnił kapitały bez emisji akcji, spełnia wymogi KNF

Warszawa, 01.09.2016 (ISBnews) - Getin Noble Bank (GNB) osiągnął rekomendowany przez Komisję Nadzoru Finansowego poziom wskaźników kapitałowych bez konieczności przeprowadzenia emisji akcji. Jednostkowy oraz skonsolidowany wskaźnik CAR Getin Noble Banku wynosił 15,6%, a CET1 12,3% na koniec

NWZ Getin Noble Banku zdecyduje 10 XII o możliwości emisji akcji do 240 mln zł

Warszawa, 16.11.2015 (ISBnews) - Akcjonariusze Getin Noble Banku zdecydują na walnym zgromadzeniu 10 grudnia w sprawie uchwały dotyczącą upoważnienia zarządu do emisji akcji o wartości do 240 mln zł, poinformował bank. "Zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia podyktowane jest

Getin Noble trafi do grona giełdowych outsiderów. Lista alertów i wykluczenie z indeksu

Getin Noble trafi do grona giełdowych outsiderów. Lista alertów i wykluczenie z indeksu

- przekazał w czwartek Getin Noble Bank. - Zgodnie z decyzją GPW pierwsze notowanie akcji po scaleniu odbędzie się 4 października. Będzie to zdecydowanie później niż zakładaliśmy, lecz zaistniałe opóźnienie nie wynika z winy Banku - tłumaczy Krzysztof Rosiński, prezes Getin Noble Banku. - Chciałbym zapewnić

Societe Generale, PZU i Getin zainteresowane Alior Bankiem

Romain Zaleski sprzedaje posiadany za pośrednictwem spółki Carlo Tassara 25-procentowy pakiet akcji Alior Banku. Jest on największy udziałowcem w Aliorze, a zakup tego pakietu daje w praktyce kontrolę nad bankiem. - Do końca maja jeden z podmiotów powinien otrzymać wyłączność negocjacyjną

Fuzje i upadki - zmiany na polskim rynku finansowym

się poprzez przeniesienie całego majątku Getin Banku na Noble Bank. Za jedną akcję Getin Banku akcjonariusze Getin Banku otrzymają 2,85 akcji Noble Banku. Noble Bank przyzna akcjonariuszom Getin Banku akcje emisji połączeniowej w zamian za akcje w Getin Banku. Noble bierze wszystko Zgodnie z

Środa, giełda i waluty, godz. 17.00: Akcje ostro w górę

Dobre wyniki finansowe Noble Banku i niezłe BRE Banku za pierwszy kwartał sprawiły, że inwestorzy w Warszawie powrócili do zakupów akcji. Na popołudniowym zamknięciu indeks największych spółek WIG20 był aż o 3,75 proc. na plusie. Już rano wystrzelił ponad psychologiczną barierę 1700 pkt., a pod

Getin Noble Bank: Sprzedaż Noble Securities przyniesie ok. 90 mln zł zysku netto

Warszawa, 28.09.2018 (ISBnews) - Getin Noble Bank szacuje, że wpływ sprzedaży Noble Securities na rzecz Leszka Czarneckiego na wynik brutto banku wyniesie ok. 100 mln zł, natomiast na jednostkowy wynik netto banku - ok. 90 mln zł, podał bank. 21 czerwca 2018 r. Getin Noble Bank zawarł

Getin Noble Bank otrzymał dwie niewiążące oferty od funduszy private equity 

Warszawa, 14.06.2019 (ISBnews) - Getin Noble Bank (GNB) otrzymał dziś informację, iż do doradcy inwestycyjnego reprezentującego bank w procesie poszukiwania inwestora finansowego wpłynęły dwie niewiążące oferty od wybranych funduszy private equity dopuszczonych do badania due diligence banku

Idea i Getin Noble dopuszczą wybrane fundusze do due diligence od 4 lutego

specjalizuje się w usługach bankowych i finansowych dla małych firm. Akcje Idea Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2015 r. Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na GPW

Getin Noble Bank oczekuje, że sprzedaż Noble Securities nastąpi w 2018 r.

Bank poinformował dziś, iż szacuje, że wpływ sprzedaży Noble Securities na rzecz Leszka Czarneckiego na wynik brutto banku wyniesie ok. 100 mln zł, natomiast na jednostkowy wynik netto banku - ok. 90 mln zł.  21 czerwca 2018 r. Getin Noble Bank zawarł warunkową umowę sprzedaży akcji imiennych

KNF uchyliła zakaz wykonywania przez GNB prawa głosu z 3,74% akcji Idea Banku

Warszawa, 05.02.2020 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie uchyliła zakaz wykonywania przez Getin Noble Bank prawa głosu z akcji Idea Banku, stanowiących 3,74% kapitału zakładowego Idea Banku, nabytych z naruszeniem przepisu art. 25 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Tym samym

Getin Noble Bank chce pozyskać inwestora finansowego

małych firm. Akcje Idea Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2015 r.  Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na GPW. (ISBnews)  

Getin Noble Bank ma zgodę KNF na połączenie z BPI Bankiem Polskich Inwestycji

połączenie Getin Noble Bank SA i BPI Bank Polskich Inwestycji SA poprzez przeniesienie całego majątku BPI Bank Polskich Inwestycji SA na Getin Noble Bank SA" - czytamy w komunikacie. BPI Bank Polskich Inwestycji S.A. jest spółką należącą do Getin Noble Banku w wyniku transakcji sprzedaży 100% akcji

Marek Kempny został powołany na członka zarządu Idea Banku

Warszawa, 31.07.2019 (ISBnews) - Rada nadzorcza Idea Banku powołała Marka Kempnego na członka zarządu, podał bank. Marek Kempny do lipca 2018 r. był członkiem zarządu BPI Banku Polskich Inwestycji Grupa Getin Noble, a wcześniej pełnił tę funkcję także w Dexia Kommunalkredit Bank Polska. W

GNB wznowi w tym tygodniu rozmowy ws. ewentualnej fuzji z Idea Bankiem 

i pozwolić zbudować silny bank uniwersalny z rozwiniętym modelem bankowości dla małych i średnich firm. Głównym akcjonariuszem Idea Banku jest Leszek Czarnecki, posiadający (bezpośrednio i pośrednio poprzez Getin Holding, LC Corp BV i Getin Noble Bank) 80,55% akcji, uprawniających do 80,82

Getin Noble Bank i Idea Bank podpisały plan połączenia, fuzja prawna w III kw.

Finansowego (KNF). Zarządy banków uzgodniły parytet wymiany akcji na 0,185 akcji Idea Banku za 1 akcję Getin Noble Banku, podał GNB. Fuzja prawna obu banków planowana jest na III kwartał 2019 roku, a jej warunkiem koniecznym jest m.in. zezwolenie KNF.  Połączony bank będzie funkcjonował pod nazwą

EuroRating podniósł perspektywę ratingu B- GNB, potwierdził rating B+ Idea Banku

. Grupa Idea Bank specjalizuje się w usługach bankowych i finansowych dla małych firm. Akcje Idea Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2015 r. Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i

Akcjonariusze Getin Noble Banku zdecydowali o połączeniu z Bankiem BPI

Finansowego 12 czerwca zezwoliła na połączenie Getin Noble Banku i BPI Banku Polskich Inwestycji poprzez przeniesienie całego majątku BPI na Getin Noble Bank.  BPI Bank Polskich Inwestycji S.A. jest spółką należącą do Getin Noble Banku w wyniku transakcji sprzedaży 100% akcji spółki przez poprzedniego

Open Finance chce sprzedać część lub wszystkie akcje Noble Funds TFI

przeznaczona na spłatę kredytów zaciągniętych w Getin Noble Banku (GNB), co pozwoli na uwolnienie akcji będących przedmiotem zastawu. "Obecnie spółka posiada 69 910 akcji NF TFI co stanowi 36,3% kapitału zakładowego NF TFI oraz tyle samo głosów na walnych zgromadzeniu NF TFI. Spośród posiadanych przez

Idea Bank chce poinformować o wynikach analiz ws. połączenia z GNB w listopadzie

sprawie współpracy przy analizie zasadności potencjalnego połączenia obu podmiotów.  Głównym akcjonariuszem Idea Banku jest Leszek Czarnecki, posiadający (bezpośrednio i pośrednio poprzez Getin Holding, LC Corp BV i Getin Noble Bank) 80,55% akcji, uprawniających do 80,82% ogólnej liczby głosów na

BOŚ Bank umożliwi klientom płatności za pośrednictwem BLIK-a

prezes Polskiego Standardu Płatności, operatora systemu BLIK Dariusz Mazurkiewicz, cytowany w komunikacie. Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ S.A. Aktywa razem banku wyniosły 18,49 mld zł na koniec 2019 r

GNB: Przecena akcji na GPW to pochodna zdarzeń niezależnych od banku

Warszawa, 14.11.2018 (ISBnews) - W opinii zarządu Getin Noble Banku (GNB), obserwowana obecnie przecena akcji spółki na GPW jest pochodną zewnętrznych i niezależnych od banku wydarzeń, które nie są związane z jego działalnością operacyjną oraz kondycją finansową, podał bank.  "

Idea Bank dopuścił fundusz private equity do procesu due diligence

Warszawa, 10.07.2019 (ISBnews) - Zarząd Idea Banku podjął decyzję o dopuszczeniu nowo wybranego funduszu private equity, zainteresowanego potencjalnym nabyciem akcji banku, do ograniczonego procesu due diligence, począwszy od 10 lipca 2019 r., podał bank. "Zarząd Idea Bank S.A. informuje

EuroRating obniżył rating kredytowy Getin Noble Banku do B- z B

ostatnich wydarzeń na reputację i wiarygodność Getin Noble Banku na rynku kapitałowym (a także na notowania akcji i obligacji banku) może dodatkowo znacznie utrudnić bankowi w przyszłości pozyskiwanie kapitału na rynku, co wobec konieczności wykupu i refinansowania zapadających kolejnych serii obligacji (w

Prezes GH: Połączenie Idea Banku i GNB byłoby korzystne dla akcjonariuszy

Warszawa, 21.09.2018 (ISBnews) - Połączenie Idea Banku i Getin Noble Banku (GNB) przyniosłoby znaczące synergie biznesowe oraz kosztowe, zwiększyłoby płynność akcji, a tym samym byłoby korzystne dla akcjonariuszy, wynika ze słów prezesa Getin Holding Piotra Kaczmarka. "Synergie

KNF nie zgodziła się na połączenie Idea Banku z Getin Noble Bankiem

" - podsumowano w komunikacie. Na początku sierpnia ub.r. Getin Noble Bank podpisał z Idea Bankiem umowę w sprawie współpracy przy analizie zasadności potencjalnego połączenia obu podmiotów. Grupa Idea Bank specjalizuje się w usługach bankowych i finansowych dla małych firm. Akcje Idea

GNB i Idea Bank oczekują, że połączony bank osiągnie 8% ROE w 2021 r.

podatkiem) w skali trzech lat.  Grupa Idea Bank specjalizuje się w usługach bankowych i finansowych dla małych firm. Akcje Idea Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2015 r. Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest

Jerzy Pruski został powołany do pełnienia obowiązków prezesa Idea Banku

. stanowisko wiceprezesa Getin Noble Bank i członka rady nadzorczej Banku Polskich Inwestycji. Grupa Idea Bank specjalizuje się w usługach bankowych i finansowych dla małych firm. Akcje Idea Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2015 r.  (ISBnews)

GNB widzi powrót odpływów środków klientów do 'normalnych poziomów'

Warszawa, 28.11.2018 (ISBnews) - Getin Noble Bank (GNB) po zauważalnym odpływie środków klientów z depozytów i rachunków bieżących widzi stabilizowanie się sytuacji i powrót odpływów do normalnych poziomów - sprzed publikacji medialnych na temat spółki, poinformowali przedstawiciele banku

Open Finance TFI podpisał plan połączenia z Noble Funds TFI

Finance TFI o wartości nominalnej 1 zł każda przyznana zostanie 1 akcja Noble Funds TFI o wartości nominalnej 5 zł, podano również. Na początku sierpnia br. zarząd i rada nadzorcza Getin Noble Banku (GNB) zatwierdziły zaktualizowany "Plan trwałej poprawy rentowności", uzupełniony o zamiar

Prezes GNB: Połączenie z Idea Bankiem to więcej plusów, niż minusów 

Klimczak.  W ub. tygodniu prezes Getin Holding Piotr Kaczmarek powiedział w rozmowie z ISBnews, że połączenie Idea Banku i Getin Noble Banku przyniosłoby znaczące synergie biznesowe oraz kosztowe, zwiększyłoby płynność akcji, a tym samym byłoby korzystne dla akcjonariuszy. Wskazał, że po

Akcje GNB zostaną zawieszone przez GPW od 22 IX do 3 X w zw. ze scaleniem

Warszawa, 21.09.2016 (ISBnews) - Akcje Getin Noble Banku (GNB) zostaną zawieszone w notowaniach na GPW od 22 września do 3 października w związku z rejestracją przez sąd zmiany statutu banku w zakresie scalenia akcji w proporcji 3:1. Operacja ta będzie miała jednak charakter wyłącznie techniczny

Idea Bank i Getin Noble Bank: Analizy ewentualnego połączenia są zaawansowane

BV i Getin Noble Bank) 80,55% akcji, uprawniających do 80,82% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu (wg stanu na 25 czerwca br., zamieszczonego na stronie internetowej banku).  Grupa Idea Bank specjalizuje się w usługach bankowych i finansowych dla małych firm. Akcje Idea Banku

GNB miał prawie 900 mln zł luki kapitałowej na koniec III kw. 

Warszawa, 28.11.2018 (ISBnews) - Luka kapitałowa Getin Noble Banku (GNB) wyniosła prawie 900 mln zł na koniec III kw. br., poinformował członek zarządu Karol Karolkiewicz. "Luka kapitałowa wynosiła na koniec września nieco poniżej 900 mln zł" - powiedział Karolkiewicz podczas

EuroRating obniżył rating Getin Noble Banku do B, perspektywa negatywna

przyjmowałby wciąż bardzo niską wartość 6,6%. Ponadto EuroRating zwraca uwagę na fakt, że środki z nowej emisji Getin Noble Bank przeznaczył w większości na zakup akcji innych spółek (Getin Holding S.A. oraz Idea Bank S.A.) powiązanych z głównym udziałowcem banku. Pomimo więc, iż emisja nowych akcji wzmocniła

GNB i IB szacują synergie kosztowe docelowo na ok. 180 mln zł rocznie

Warszawa, 17.01.2019 (ISBnews) - Getin Noble Bank i Idea Bank szacują, iż synergie kosztowe wynikające z fuzji wyniosą docelowo ok. 180 mln zł w skali roku i będą miały charakter powtarzalny, podał GNB. Koszt integracji oszacowano na poziomie 220 mln zł (przed podatkiem) w skali trzech lat

GNB rozszerzył program z EBI o wspólnoty mieszkaniowe z woj. mazowieckiego

Warszawa, 27.07.2018 (ISBnews) - Getin Noble Bank (GNB) rozszerzył prowadzony we współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) program finansowania inwestycji służących poprawie efektywności energetycznej w budynkach wspólnot mieszkaniowych o województwo mazowieckie, podał bank. Na

GNB:100% wagi ryzyka dla kredytów w CHF obniżyłoby lukę kapit. do ok. 600 mln zł

Warszawa, 22.05.2020 (ISBnews) - Getin Noble Bank (GNB) liczy na obniżenie wagi ryzyka dla walutowych kredytów hipotecznych do 100% wobec 150%. Bank szacuje, że pozwoliłoby to zamknąć z nawiązką lukę kapitałową, a łączna luka kapitałowa połączonego bufora zmniejszyłaby się do ok. 600 mln zł

Getin Noble Bank: Odpisy obniżą wynik brutto IV kw. 2018 r. o 72 mln zł

Warszawa, 23.04.2019 (ISBnews) - Getin Noble Bank dokona odpisów, które obniżą wynik finansowy brutto za IV kwartał 2018 r. o kwotę 72 mln zł. Kolejne odpisy i korekty wpłyną na zmniejszenie kapitałów własnych o 59 mln zł, podała instytucja. "W trakcie przygotowywania sprawozdań

GNB ma warunkową umowę sprzedaży akcji DM Noble Sec. na rzecz L. Czarneckiego

Warszawa, 22.06.2018 (ISBnews) - Getin Noble Bank zawarł za pośrednictwem domu maklerskiego Mercurius Dom Maklerski warunkową umowę sprzedaży akcji imiennych domu maklerskiego Noble Securities na rzecz Leszka Czarneckiego, podał bank. Warunkiem zawieszającym zawartym w umowie jest uzyskanie przez

Piotr Petelewicz został powołany na członka zarządu Idea Bank

dyrektora zarządzającego Getin Noble Bank w dziale obszar ryzyka kredytowego detalu. Pracował również jako dyrektor departamentu w mBanku Hipotecznym, a także zdobywał doświadczenie zawodowe w BRE Banku i Invest-Banku. Grupa Idea Bank specjalizuje się w usługach bankowych i finansowych dla małych firm

Moody's obniżył ratingi Getin Noble Banku do B1 z Ba3 oraz do b3 z b2

Warszawa, 10.10.2018 (ISBnews) - Moody's Investors Service obniżył rating indywidualny Getin Noble Banku (GNB) do b3 z b2 oraz długookresowy rating depozytów do B1 z Ba3, zmieniając jednocześnie perspektywę długookresowego ratingu depozytów z 'negatywnej' na 'pod obserwacją', podał bank

GPW: Getin Noble Bank wejdzie do indeksu mWIG40 zamiast Wawela po sesji 21 VI

Warszawa, 07.06.2019 (ISBnews) - W wyniku korekty kwartalnej na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) po sesji 21 czerwca Getin Noble Bank wejdzie w skład indeksu średnich spółek mWIG40 na miejsce Wawela, podała giełda. "W indeksach mWIG40 oraz mWIG40TR będą miały miejsce następujące

Czarnecki: 'Jest szansa', że moje banki będą zyskowne na koniec roku

informacje" - wskazał Czarnecki.  Pod koniec kwietnia wiceprezes Jerzy Pruski poinformował, że plan ochrony kapitału Getin Noble Banku (GNB), zaakceptowany przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF), zakłada dokapitalizowanie kwotą prawie 1 mld zł w ciągu dwóch lat i będzie to kwota

Getin Noble Bank miał 453,39 mln zł straty netto, 49,91 mld zł aktywów w 2018 r.

Warszawa, 26.04.2019 (ISBnews) - Getin Noble Bank odnotował (GNB) 453,39 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 572,9 mln zł straty rok wcześniej, podał bank w raporcie. Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1205,82 mln zł wobec 1290,06 mln

Getin Noble Bank ma porozumienie m.in z Talanx i Meiji Yasuda ws. TU Europa

Warszawa, 21.12.2018 (ISBnews) - Getin Noble Bank zawarł z Talanx International AG z siedzibą w Hanowerze i Meiji Yasuda Life Insurance Company, z siedzibą w Tokio oraz Getin Holding aneks do porozumienia transakcyjnego z dnia 20 marca 2014 r. ws. posiadanych przez emitenta akcjami TU Europa

Getin Noble Bank wyemitował transzę obligacji serii PP6-II wartości 40 mln zł 

inwestorów, ponieważ są ciekawą alternatywą dla lokat bankowych jak również bardziej ryzykownych instrumentów tj. akcji notowanych na GPW. Powyższą tezę potwierdzają ostatnie emisje obligacji Getin Noble Banku, apetyt wśród inwestorów detalicznych na inwestowanie w instrumenty dłużne jest bardzo duży

EuroRating obniżył rating Idea Banku do CC z CCC, perspektywa negatywna

do kontynuacji działalności w średnim terminie będzie poważnie zagrożona. "Do czynników negatywnych przy ocenie ryzyka kredytowego Idea Banku EuroRating zalicza także odmowę przez Komisję Nadzoru Finansowego wydania zezwolenia na połączenie z Getin Noble Bankiem. EuroRating ocenia, że

GPW: Biomed-Lublin i Mercator Medical wejdą do indeksu mWIG40 po 19 VI

: Forte oraz Stalprodukt. W indeksach sWIG80 oraz sWIG80TR będą miały miejsce następujące zmiany: - nowe spółki: Cormay, Forte, Getin Noble Bank, Stalprodukt oraz XTB; - spółki opuszczające indeks: British Automotive Holding, Mercator Medical, Prairie Mining, Quercus oraz Serinus. "Ponadto w

Idea Bank ma alternatywny do fuzji z GNB scenariusz, zmniejszający bilans o 50%

Warszawa, 30.05.2019 (ISBnews) - Niezależnie od prowadzonych prac związanych z planowanym połączeniem z Getin Noble Bank (GNB) oraz dokapitalizowaniem przez zewnętrznego inwestora, Idea Bank opracował oraz przedstawił Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) alternatywną strategię postępowania

GPW zaprezentowała portfel indeksu WIG-ESG

Handlowy, JSW, GTC, InterCars, Grupa Azoty, Eurocash, Budimex, Energa, Kernel, Enea, Tauron, Famur, Comarch, LC Corp, Wirtualna, 11bit, Echo Inv., GPW, PKP Cargo, VRG, Ciech, Benefit Systems, Orbis, Mabion, Amica, Forte, LiveChat, Bogdanka, Boryszew, Stalprodukt, PlayWay, Polimex, Getin Noble Bank, CI

EuroRating obniżył rating kredytowy Idea Banku do CCC, perspektywa negatywna

poziomie jednostkowym i 1,2 mld zł na poziomie skonsolidowanym. "Agencja bierze pod uwagę fakt, że od kilku miesięcy prowadzone są prace mające na celu połączenie Idea Banku z Getin Noble Bankiem oraz znalezienie dla tych banków (osobno lub po połączeniu) nowych inwestorów, którzy mieliby podwyższyć

Open Finance pracuje nad refinansowaniem obligacji

Warszawa, 04.12.2018 (ISBnews) - Open Finance pracuje nad refinansowaniem swoich zobowiązań wynikających z obligacji, poinformował zarząd spółki. „Mamy otwarte linie w Getin Noble Bank i Idea Banku. Scenariusz bazowy to taki, że spółka zarabia i spłaca te zobowiązania. Jest

Idea Bank: Wszystkie operacje przebiegają bez najmniejszych zakłóceń

gwarancji depozytów BFG" - dodał.  Komitet Stabilności Finansowej poinformował po wczorajszym posiedzeniu, że Narodowy Bank Polski (NBP) zadeklarował gotowość natychmiastowego uruchomienia wsparcia płynnościowego w celu zapewnienia obsługi zobowiązań wobec klientów Getin Noble Banku i Idea Banku

DM BOŚ podniósł wycenę GNB do 1,37 zł, nadal rekomenduje 'sprzedaj'

Warszawa, 28.07.2017 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska utrzymali rekomendację "sprzedaj" dla Getin Noble Banku i podnieśli cenę docelową akcji do 1,37 zł ze 1,12 zł, wynika z raportu datowanego na 20 lipca. Rekomendacja została wydana przy cenie 1,46 zł

GNB podwyższy kapitał o 189,99 mln zł w ramach emisji akcji serii C

Warszawa, 26.01.2018 (ISBnews) - Zarząd Getin Noble Banku podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze subskrypcji prywatnej 69 597 068 akcji serii C o wartości nominalnej 2,73 zł każda akcja, podał bank. Na 23 lutego zwołano walne

DM BZ WBK podniósł rekomendację dla GNB do 'kupuj', wycenę do 2,16 zł

Warszawa, 06.02.2018 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego Banku Zachodniego WBK podnieśli rekomendację Getin Noble Banku do "kupuj", a cenę docelową akcji do 2,16 zł z 1,04 zł, wynika z raportu datowanego na 29 stycznia. Rekomendacja została wydana przy cenie 1,72 zł za akcję

GNB złożył wniosek do KNF o utworzenie banku hipotecznego, start w 2017 r.

emitować publiczne listy zastawne, wykorzystując jako zabezpieczenie udzielone w przeszłości i udzielane obecnie przez grupę kredyty dla jednostek samorządu terytorialnego. BPI Bank Polskich Inwestycji S.A. jest spółką należącą do Getin Noble Bank w wyniku transakcji sprzedaży 100% akcji spółki przez

Polnord ma umowę z SGB Bankiem wydłużającą termin wykupu obligacji serii D

wykupu obligacji serii D o wartości nominalnej 30 000 000 zł w ciągu 3 dni od daty postawienia do dyspozycji spółki środków finansowych zgromadzonych na rachunku Noble Securities (podmiot, z którym spółka zawarła umowę o oferowanie akcji serii T) w wyniku subskrypcji akcji serii T, przy czym wykup ten

Getin Holding ma zgodę rosyjskiego organu antymonopolowego na sprzedaż Carcade

Carcade na rzecz GH wszystkich posiadanych przez Carcade akcji ZAO Idea Bank z siedzibą w Mińsku, tj. 26 690 akcji stanowiących 22,059% kapitału zakładowego Idea Bank Białoruś, za łączną cenę 573 351 746 RUB, a także rozwiązanie umowy zastawu rejestrowego zawartej 13 lutego 2019 r. pomiędzy GH a

GNB i Idea Bank Ukraina liczą na 30-50 tys. kont obywateli Ukrainy w ciągu roku

Warszawa, 10.11.2017 (ISBnews) - Getin Noble Bank oraz Idea Bank Ukraina, należący do Getin Holding uruchomiły wspólną ofertę dla Ukraińców mieszkających i pracujących w Polsce. W ciągu roku banki chcą pozyskać łącznie ok. 30-50 tys. kont obywateli Ukrainy, którzy zdecydują się na

GPW zakwalifikowała 38 spółek do listy alertów, 3 usunęła z tego segmentu

października 2019 r" - czytamy w komunikacie. Spółki zakwalifikowane do segmentu lista alertów to: Magna Polonia, Ampli, Budopol Wrocław, Calatrava Capital, Clean & Carbon Energy, CFI Holding, Chemoservis-Dwory, Coal Energy, Cube.ITG, Czerwona Torebka, Drewex, Drop, Fast Finance, Getin Noble Bank

Przegląd informacji ze spółek

za 2019 r., co da wypłatę wysokości 34 CZK brutto na akcję, podała spółka. mBank zawarł z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) umowę portfelowej linii gwarancji płynnościowych, podał mBank. Wartość przyznanego limitu na gwarancje BGK wynosi 11 mld zł. BioMaxima rozpoczęła sprzedaż testów

Idea Bank liczy na szybkie pozyskanie inwestora, ma też scenariusze alternatywne

; - powiedział Pruski. Prezes podkreślił, że bank jest zdeterminowany, by skutecznie przeprowadzić jeden z zakładanych scenariuszy, a wszystkie dotychczasowe działania restrukturyzacyjne szły właśnie w tę stronę. "Będziemy poszukiwali inwestora dla Idea Banku lub połączonych banków [z Getin Noble Bank

PSP: Aktywność użytkowników BLIK w III wzrosła najbardziej w sklepach z RTV-AGD

silniejszy niż ten obserwowany zwykle z miesiąca na miesiąc, związany z rosnącą popularnością tej usługi oraz zwiększającą się liczbą banków oferujących ją klientom, podsumowano. Według ekspertów operatora, akcja #ZostańwDomu, która ma ograniczać ryzyko zarażania się koronawirusem COVID-19, szybko zmieniła

GNB może okresowo nie spełniać wymogów kapitałowych w zw. z nowymi narzutami

, jeśli chodzi o emisję akcji, zaś jeśli chodzi o emisję długu, to nie planujemy zwiększenia tego portfela" - powiedział wiceprezes Jerzy Pruski podczas konferencji.  Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego

GNB: Dalsze wzmacnianie kapitałów będzie miało mniejszy wpływ na wynik II półr.

dużo też nie ma sensu, bo to nie jest najtańsze finansowanie" - podkreślił. Rosiński poinformował, że obecnie nie ma potrzeby emisji akcji banku. Getin Noble Bank (GNB) podał dziś, że osiągnął rekomendowany przez Komisję Nadzoru Finansowego poziom wskaźników kapitałowych bez konieczności

Trudne czasy dla oszczędzających. Bez ryzyka nie uda się uniknąć strat

środków, tak żeby budować poduszkę finansową na nieprzewidziane sytuacje – mówi Marek Ubysz, dyrektor Wydziału Depozytów Detalicznych i Produktów Oszczędnościowych Getin Noble Banku. Korzystne oferty są w różny sposób limitowane. Idea Bank nowym klientom oferuje trzymiesięczną lokatę Happy z

GPW zakwalifikowała 40 spółek do listy alertów, 2 usunęła z tego segmentu

Warszawa, 28.03.2019 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) dokonała kolejnej okresowej weryfikacji i kwalifikacji akcji spółek do segmentu lista alertów. Do segmentu zakwalifikowane zostały akcje 40 emitentów, a akcje 2 emitentów (Getin Noble Bank i Gino Rossi) przestały być

DM Noble Securities obniżył wycenę Millennium do 8,3 zł, nadal zaleca 'akumuluj'

Warszawa, 28.04.2015 (ISBnews) – Analitycy Domu Maklerskiego Noble Securities obniżyli cenę docelową akcji Banku Millennium do 8,3 zł z 8,9 zł i podtrzymali rekomendację "akumuluj" dla akcji spółki, wynika z raportu datowanego na 23 kwietnia. Rekomendacja została wydana przy

GNB planuje emisję prywatną 18 315 019 akcji po cenie 2,73 zł/szt.

Warszawa, 12.04.2017 (ISBnews) - Rada nadzorcza Getin Noble Banku (GNB) wyraziła zgodę na podjęcie przez zarząd uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze subskrypcji prywatnej 18 315 019 akcji serii B, podał bank. Cena emisyjna wynosi 2,73 zł za akcję

DM BOŚ obniżył rekomendację dla Banku Millennium i GNB do 'sprzedaj'

Warszawa, 11.12.2015 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego BOŚ obniżyli do "sprzedaj" rekomendację dla Getin Noble Banku i Banku Millennium, dla 8 banków obniżyli cenę docelową akcji, zaś dla ING BSK wycena została podniesiona, wynika z raportu datowanego na 3 grudnia. "

PKN Orlen: Udział w programie 'Orlen w Portfelu' zadeklarowało blisko 2 500 osób

korzystania z promocyjnej oferty paliwowej i pozapaliwowej na stacjach koncernu. Warunkiem jest utrzymanie przez okres co najmniej jednego miesiąca kalendarzowego pakietu minimum 50 akcji PKN Orlen na swoim rachunku maklerskim w BM PKO Banku Polskiego, DM mBanku, DM Banku Ochrony Środowiska lub DM Noble

Przegląd informacji ze spółek

prezes Daniel Obajtek. Zarmen odstąpił od dalszego udziału w procesie dokapitalizowania w drodze emisji akcji serii F i pozyskania inwestora dla Elektrobudowy, podała Elektrobudowa. Getin Noble Bank (GNB) nie zanotował od końca półrocza 2018 roku znaczących przyrostów pozwów związanych z umowami 

Noble Securities rekomenduje 'trzymaj' dla BZ WBK, 'redukuj' dla B. Handlowego

Warszawa, 26.06.2017 (ISBnews) - Analitycy Noble Securities rozpoczęli wydawanie rekomendacji dla Banku Zachodniego WBK od zalecenia 'trzymaj' i ceny docelowej 350 zł za akcję oraz dla Banku Handlowego od zalecenia 'redukuj' i wyceny 61 zł, wynika z raportu datowanego na 21 czerwca. 

Zysk netto Getin Noble Banku spadł r/r do 44,17 mln zł w 2015 r.

Warszawa, 22.03.2016 (ISBnews) - Getin Noble Bank odnotował 44,17 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 360,03 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. "Roczny zysk Grupy Getin Noble Bank bez uwzględnienia obciążeń

Prezes Idea Banku zapowiada istotną poprawę wyników w kolejnych kwartałach

ewentualny proces musi się rozpocząć szybko" - ocenił Pruski. Idea Bank na razie nie bierze pod uwagę emisji akcji, choć konceptualnie się nad tym zastanawia. Jednak, jak przyznali członkowie zarządu, na razie musi pokazać dobre wyniki, by zachęcić inwestorów. "Kwota 500 mln zł, która by była

Getin Noble Bank będzie dokapitalizowany kwotą prawie 1 mld zł w ciągu 2 lat 

Warszawa, 25.04.2018 (ISBnews) - Plan ochrony kapitału Getin Noble Banku (GNB), zaakceptowany przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF), zakłada dokapitalizowanie kwotą prawie 1 mld zł w ciągu dwóch lat i będzie to kwota gwarantowana przez głównego akcjonariusza, poinformował

DM Noble Securities podniósł wycenę mBanku do 491 zł, rekomenduje 'trzymaj'

w wysokości 484 zł, zaś we wtorek, ok. godz. 11:10 kurs akcji wynosił 478,35 zł, po wzroście o 0,36% wobec ostatniego zamknięcia. Analitycy DM Noble Securities prognozują, że zysk netto banku spadnie do 1,26 mld zł w 2015 r. i wzrośnie do 1,3 mld zł w roku następnym. (ISBnews)  

GPW usunęła GetinNoble, GinoRossi, Harper, OpenFinance, Sygnity, TXM z indeksów

Warszawa, 24.12.2018 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wykreśliła akcje Getin Noble Bank, Gino Rossi, Harper, Open Finance, Sygnity i TXM z poszczególnych indeksów, podała GPW. "W wyniku korekty nadzwyczajnej po sesji w dniu 28 grudnia 2018 r. z list

DM Noble Securities podniósł wycenę ING BSK do 155,2 zł, rekomenduje 'akumuluj'

Warszawa, 13.04.2015 (ISBnews) – Analitycy Domu Maklerskiego Noble Securities podnieśli cenę docelową akcji ING Banku Śląskiego do 155,2 zł ze 144,4 zł i podtrzymali rekomendację "akumuluj" dla akcji spółki, wynika z raportu datowanego na 9 kwietnia. Rekomendacja została

Getin Holding sprzedał 1,46% akcji Idea Banku za 26,5 mln zł na rzecz LC Corp

Warszawa, 16.12.2016 (ISBnews) - Getin Holding sprzedał 1,148 mln akcji Idea Bank, stanowiących 1,46% kapitału i uprawniających do 1,45% głosów na walnym zgromadzeniu, na rzecz LC Corp B.V. za 26,5 mln zł, podała spółka. Celem sprzedaży jest pozyskanie środków na realizację celów strategicznych i

Getin Noble Bank miał 14 mln zł straty netto, 55 mld zł aktywów w III kw. 2018r.

Warszawa, 28.11.2018 (ISBnews) - Getin Noble Bank odnotował 14 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 72,14 mln zł straty rok wcześniej, podał bank w raporcie. "Miniony kwartał to okres dalszej poprawy sytuacji

Getin Holding ma warunkową umowę sprzedaży Carcade za ok. 181,45 mln zł

akcji ZAO Idea Bank z siedzibą w Mińsku, Białoruś, tj. 26 690 akcji stanowiących 22,059% kapitału zakładowego Idea Bank Białoruś, za łączną cenę 573 351 746 RUB (co stanowi równowartość 35 146 462,03 zł wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia 29 listopada 2019 r.), (iii) rozwiązanie umowy

Haitong Bank podniósł rekomendacje dla 4 banków, podtrzymał dla 5 kolejnych

% i łączne koszty dla branży w wysokości około 19,3 mld zł. (Bank Millennium miał w III kwartale 2016 r. 14,6-procentowy udział w rynku kredytów frankowych)" - wskazano w komunikacie. Haitong Bank podwyższył rekomendację dla Getin Noble Banku do "neutralnie" z ceną docelową akcji na

Przegląd infromacji ze spółek

Polskie E-Płatności (PeP). Cena sprzedaży 100% akcji spółki została ustalona na 110 mln zł, przy czym ostateczna cena sprzedaży może ulec zmianie, w zależności od osiągnięcia przez spółkę uzgodnionych parametrów finansowych. Getin Noble Bank odnotował 116,05 mln zł skonsolidowanej straty netto

Cena sprzedaży 51,17% akcji LC Corp ustalona na 2,1 zł za szt.

Warszawa, 15.09.2017 (ISBnews) - Cena sprzedaży akcji LC Corp. w ofercie 229 004 081 akcji, stanowiących 51,17% kapitału spółki, została ustalona na 2,1 zł, podał LC Corp.  Akcjonariusze LC Corp - Leszek Czarnecki, LC Corp BV, Getin Noble Bank, Open Finance oraz Open Life Towarzystwo

GPW zakwalifikowała akcje 45 spółek do Listy Alertów

, Getin Noble Bank, Gino Rossi, Harper Hygienics, Hubstyle, Hyperion, Ideon, Investment Friends, Indata, IndygoTech Minerals, Interbud-Lublin, Lark.pl, Milkiland, Mostostal Zabrze, New World Resources, Open Finance, PBG, PBS Finanse, Próchnik, Redwood Holding, Regnon, Reinhold, Resbud, Sadovaya Group, Sco

Prezes GNB: Spełnimy wymogi kapitałowe na koniec VI bez sięgania po kapitał

Warszawa, 17.05.2016 (ISBnews) - Getin Noble Bank (GNB) ocenia, że będzie w stanie spełnić dodatkowe wymogi kapitałowe określone przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF), na koniec czerwca br. bez konieczności sięgania po kapitał z emisji akcji, poinformował prezes Krzysztof Rosiński. "