akcje nbp

Akcja NBP i Caritasu: 250 mln zł na program Skrzydła

Ile ważą 2 mld starych złotych? Niemal 3,5 tony. Tyle monet i banknotów sprzed denominacji zebrał Narodowy Bank Polski i Caritas Polska w ramach akcji "Wymieńmy się"

NBP: Należy oczekiwać przyspieszenia akcji kredytowej ze strony banków

Warszawa, 03.02.2015 (ISBnews) - W kolejnych kwartałach można spodziewać się przyspieszenia tempa wzrostu kredytów konsumpcyjnych, wynika z "Raportu o stabilności systemu finansowego. Styczeń 2015 r." Narodowego Banku Polskiego (NBP). Utrzyma się również dynamika wzrostu kredytów

Akcja kredytowa mBanku wzrosła 0,3% kw/kw w III kw, wskaźnik NBP wzrósł do 5,9%

Warszawa, 26.10.2016 (ISBnews) - Wartość kredytów i pożyczek netto udzielonych przez mBank wzrosła o 0,3% kw/kw i wyniosła 81,01 mld zł na koniec III kw. br., podała instytucja. Jednocześnie wskaźnik kredytów niepracujących (NPL) wzrósł do 5,9% w III kw. z 5,8% w poprzednim kwartale. Marża odset

Skąd banki wezmą franki? Spór o udział NBP w przewalutowaniu

Skąd banki wezmą franki? Spór o udział NBP w przewalutowaniu

, uszczuplenie rezerw walutowych, gdyby kupować waluty nie na rynku, lecz bezpośrednio w banku centralnym. NBP będzie "podstawiał" franki? O tym, że NBP miałby się stać kluczowym rozgrywającym w operacji konwersji, wiadomo od kilku tygodni. PiS ma problem z opracowaniem bezpiecznej metody zamiany

Bankowcy: Nie mamy już ani czasu, ani pieniędzy

Pierwsza runda rozmów Narodowego Banku Polskiego z bankami się zakończyła. NBP pytał bankowców, z czego wynikają trudności w udzielaniu kredytów i co należy zrobić, żeby udrożnić strumień gotówki płynący z banków do gospodarki. Problem jest palący: w ciągu sześciu miesięcy od października 2008 r

'Minutes' RPP: Członkowie RPP podzielni co skali obniżki stóp proc. w marcu

mogą być niestandardowe instrumenty polityki pieniężnej, wynika z "minutes" z tego spotkania, opublikowanych przez Narodowy Bank Polski (NBP). "Niektórzy członkowie Rady oceniali, że o ile na obecnym posiedzeniu należy obniżyć stopy procentowe, jednak skala obniżki stóp procentowych

'Minutes' RPP: Cięcie stóp w maju ograniczy ryzyko dalszej aprecjacji złotego

dochody eksporterów, a przez to oddziaływałaby negatywnie na aktywność i zatrudnienie w polskiej gospodarce, wynika z "minutes" z tego spotkania, opublikowanych przez Narodowy Bank Polski (NBP). "Tym samym, obniżka stóp poprawi średniookresowe perspektywy krajowej koniunktury i - poprzez

Walewski z BGK: Wzrost PKB 'na plusie', jeśli pandemia ustąpi po kilkunastu tyg.

; - powiedział ISBnews Walewski. Oceniając wartość całego pakietu pomocowego - tzw. tarczy antykryzysowej zaproponowanego przez rząd o wartości 212 mld zł oraz działania Narodowego Banku Polskiego (NBP) podkreślił, iż kluczowym jest to, iż jest kompleksowy i został zaproponowany bardzo szybko. "Tarcza

NBP: Dalszy spadek rentowności banków może być wyzwaniem dla systemu finansowego

Warszawa, 17.06.2020 (ISBnews) - Dalsze obniżenie rentowności banków może stanowić dodatkowe wyzwanie dla systemu finansowego, ocenia Narodowy Bank Polski (NBP) w "Raporcie o stabilności systemu finansowego. Wydanie specjalne: skutki pandemii COVID-19". "Dalsze obniżenie

Balcerowicz o prywatyzacji KGHM: To "wyprowadzanie socjalizmu z firm"

Przeciwko prywatyzacji sprzeciwia się załoga zakładu. Od szóstej do ósmej rano trwał protest pracowników KGHM. Balcerowicz określił przyspieszenie prywatyzacji KGHM jako "wyprowadzanie socjalizmu z przedsiębiorstw". Były prezes Narodowego Banku Polskiego zaznaczył, że nie zna żadnego prawa

'Minutes':Część RPP ma obawy, że wyższa inflacji na pocz. 2020 może się utrwalić

krajowej polityki pieniężnej czynników, może znaleźć się na wyższym poziomie, choć nadal poniżej górnej granicy odchyleń od celu, wynika z "minutes" z tego spotkania, opublikowanych przez Narodowy Bank Polski (NBP). Z kolei część członków Rady stwierdziła, że w przypadku ewentualnego

NBP: Nowe inwestycje w I kw. planuje 20,5% firm - o 3,9 pkt proc. mniej kw/kw

kwartalnym pozostają negatywne i wskazują na możliwe dalsze ograniczenie akcji inwestycyjnej w tej grupie w początku nowego roku, natomiast większej poprawie uległy ich plany o zasięgu rocznym " - czytamy także. Według NBP, obniżonej aktywności inwestycyjnej można oczekiwać w przedsiębiorstwach

Przegląd prasy

Bogdanka miała wstępnie 187,69 mln zł zysku netto w I półroczu --Jujubee zamierza wyemitować 150 tys. akcji bez pp dla menedżerów --Elektrobudowa dostarczy do Anglii rozdzielnice i systemy za ponad 14 mln zł --PSPA: Projekt rozporządzenia ME to pozorne wsparcie elektromobilności --Premier powołał

NBP: Napływ inwestycji bezpośrednich do Polski wzrósł do 11,82 mld euro w 2018r.

Warszawa, 04.10.2019 (ISBnews) - Napływ bezpośrednich inwestycji do Polski netto wzrósł do 11,82 mld euro w 2018 r. z 8,14 mld euro rok wcześniej, podał Narodowy Bank Polski (NBP). "W 2018 roku napływ do Polski kapitału netto z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich wyniósł 50,4 mld

Łon z RPP: Warto rozważyć umożliwienie aktywności NBP na GPW

gdyby analitycy banku centralnego uznali akcje spółek notowanych na giełdzie warszawskiej, w którymś momencie za silnie niedowartościowane wtedy też należałoby określić zasady kwalifikacji akcji spółek do portfela NBP" - napisał dalej członek Rady. Podkreślił, że w jego ocenie, obecnie polityka

Glapiński: Wzrost gospodarczy pozostanie 'całkiem solidny' w 2019 roku

Warszawa, 22.05.2019 (ISBnews) - Wzrost gospodarczy pozostanie "całkiem solidny" w tym roku po dwóch latach rozwoju w tempie 5%, wynika ze słów prezesa Narodowego Banku Polskiego (NBP) Adama Glapińskiego.  "Na pierwszy plan wybija się wzrost gospodarczy w Polsce, który

NBP zwolnił Idea Bank z utrzymywania części rezerwy obowiązkowej od 19 listopada

Warszawa, 20.11.2018 (ISBnews) - Zarząd Narodowego Banku Polskiego (NBP) podjął uchwałę w sprawie zwolnienia Idea Banku z obowiązku utrzymywania 50% wymaganej rezerwy obowiązkowej od 19 listopada 2018 r. do 31 grudnia 2021r., podał Idea Bank.  "Podstawą prawną dla

PKO BP: Stopy procentowe mogą pozostać bez zmian do 2022 roku

prawie całego składu Rady Polityki Pieniężnej (RPP) w trakcie 2022 roku. "W bazowym scenariuszu zakładamy, że stopy procentowe NBP pozostaną bez zmian, a bank centralny skupi się na wspieraniu gospodarki niestandardowymi narzędziami. Ostatnia redukcja stóp w nietypowej skali 40 pb do nietypowego

ING BSK: Potrzeby pożyczkowe netto wzrosną do min. 70 mld zł z 15 mld zł w br.

finansowe w Polsce konieczne są działania nie tylko obniżające koszt pieniądza, ale także poprawiające dostęp do kredytu. Dlatego naszym zdaniem preferowana forma działania to wspólna akcja NBP i rządu (a także BGK). NBP może rozważyć operacje niestandardowe, podobne do TLTRO lub Growth Funding Scheme

NBP: Banki będą zwiększać udział instr. z Tier II, hybrydowych w fund. własnych

Warszawa, 15.11.2019 (ISBnews) - Banki będą zwiększać w strukturze funduszy własnych udział instrumentów dłużnych stanowiących kapitał Tier II lub instrumentów hybrydowych zaliczanych do kapitału dodatkowego Tier I, przewiduje Narodowy Bank Polski (NBP). "W najbliższych latach należy

MPiT szacuje napływ inwestycji bezpośrednich do Polski na 33,4 mld zł w 2018 r.

Warszawa, 21.02.2019 (ISBnews) - Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) do Polski spadł do 33,4 mld zł w 2018 r. z 34,7 mld zł w 2017 r., szacuje Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT) na podstawie danych Narodowego Banku Polskiego (NBP). Stan zobowiązań z tytułu BIZ

Założenia polityki pieniężnej: RPP utrzymała cel 2,5% +/- 1 pkt na 2020 r.

pieniężna będzie prowadzona w taki sposób, aby sprzyjać utrzymaniu zrównoważonego wzrostu gospodarczego oraz stabilności systemu finansowego. "NBP będzie nadal wykorzystywał strategię średniookresowego celu inflacyjnego na poziomie 2,5% z symetrycznym przedziałem odchyleń o szerokości ±1

NBP: Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą wyniosły -1,47 mld zł w 2018 r.

Warszawa, 04.10.2019 (ISBnews) - Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą (ogółem) były ujemne i wyniosły -1,47 mld zł w 2018 r. wobec 8,2 mld zł w 2017 r., podał Narodowy Bank Polski (NBP). "W 2018 roku polskie inwestycje bezpośrednie za granicą były ujemne -1,5 mld zł głównie za sprawą

'Minutes' RPP: Wzrost PKB przekroczył 4% w 2019 roku

, opublikowanych przez Narodowy Bank Polski (NBP). "Podkreślano jednocześnie, że kurs złotego był stabilny, bilans obrotów bieżących zbliżony do zera, a akcja kredytowa rosła nieco wolniej od tempa wzrostu nominalnego PKB. Ponadto dług publiczny prawdopodobnie obniżył się w relacji do PKB. Zwracano również

Przegląd prasy

zarządzane przez PKO TFI przekroczyły 5% głosów na WZA PCM --Mirbud planuje ogłosić skup akcji JHM Development po 1,6 zł/szt. --Ursus miał 104,6 mln zł jednost. straty netto w 2018r. wg szac. danych --NBP: Firmy oczekują wzrostu inflacji PPI w II kw. br. --NBP: Firmy spodziewają się wyraźnego

Przegląd prasy

. --MF: Mateusz Berger został przewodniczącym Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego --Decyzje RPP i NBP obniżą wynik netto Alior Banku o ok. 75 - 85 mln zł kwartalnie --Ten Square Games rekomenduje wypłatę 3,78 zł dywidendy na akcję za 2019 r. --LW Bogdanka miała wstępnie 33,7 mln zł zysku netto w

NBP: Skala szoku zw. z koronawirusem jest 'znaczna' w sektorze bankowym

ograniczenia dostępności kredytu w gospodarce, ocenia Narodowy Bank Polski (NBP) w "Raporcie o stabilności systemu finansowego. Wydanie specjalne: skutki pandemii COVID-19". "Polski system finansowy wszedł w okres pandemii COVID-19 w dobrej kondycji, odporny na szoki i bez znaczących

Getin Holding ma warunkowe umowy sprzedaży Idea Bank Ukraina i spółki NFS

mniejszej niż 200 000 000 UAH na rzecz emitenta (co stanowi równowartość 32 860 000 zł wg średniego kursu NBP z dnia 20 grudnia 2019 r.), (ix) niewystąpienie istotnej niekorzystnej zmiany w rozumieniu warunkowej umowy sprzedaży IB" - czytamy w komunikacie. Przeniesienie własności akcji Idea Bank

Glapiński: Akcja kredytowa rośnie w odpowiednim tempie, nie zagraża stabilności

Warszawa, 18.07.2019 (ISBnews) - Akcja kredytowa od kilku lat rośnie w odpowiednim tempie i nie zagraża stabilności systemu finansowego, ocenia prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) Adam Glapiński. "Akcja kredytowa od kilku lat rośnie w odpowiednim tempie, które z jednej strony wspiera

Przegląd prasy

, import wzrósł o 2,5% w VIII --NBP: Saldo na rachunku C/A to -606 mln euro w VIII --Łukasz Hołubowski został nowym prezesem IKS Solino z Grupy Orlen --Akcjonariusze PBKM zdecydowali o emisji ponad 3,5 mln nowych akcji po 62 zł/szt. --DataWalk pozyskał 15 mln zł w ramach emisji akcji serii N --MF

Przegląd prasy

wypłacie 0,06 zł dywidendy na akcję za 2019 --Akcjonariusze PHN zdecydowali o wypłacie 0,54 zł dywidendy na akcję --NBP planuje m.in. operacje strukturalne outright buy 8 i 22 lipca --MF: Wśród nabywców euroobligacji dominowali dziś inwestorzy z Europy i USA --Indeks WIG20 spadł o 0,6% na

NBP: Sektor budowlany w fazie silnego ożywienia, ryzykiem spowolnienie gosp.

firmach budowlanych i deweloperskich, podał Narodowy Bank Polski (NBP) w "Raporcie o sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2018 r." "Ryzyk systemowych nie widać, jak również ryzyka nagłego odpływu zainteresowania klientów, bo mamy wciąż strukturalny

NBP: Fundusze PE mogą odegrać ważną rolę w finansowaniu startupów

przez GPW akcje wprowadziły łącznie 34 krajowe przedsiębiorstwa (główny rynek GPW - 15, NewConnect - 19), z czego siedem przeniosło jedynie notowania swoich akcji z ASO na rynek regulowany, podał także NBP. (ISBnews)  

Przegląd prasy

rolnictwa ISBnews --Indeks WIG20 spadł o 0,13% na zamknięciu w poniedziałek --Aktywa pod zarządzaniem Skarbiec TFI wzrosły m/m do 3,86 mld zł w czerwcu --Adventum International kupił Poznańskie Centrum Finansowe od Peakside Capital --BBI Development przeprowadzi skup akcji własnych do maksymalnej

'Minutes': Członkowie RPP niepewni co do tempa wzrostu inflacji na pocz. 2020 r.

członkowie Rady zwracali uwagę, że stopa referencyjna NBP deflowana zarówno wskaźnikiem inflacji CPI, jak i wskaźnikiem inflacji po wyłączeniu cen energii i żywności jest obecnie ujemna. Członkowie ci oceniali, że przyczynia się to do zwiększania akcji kredytowej dla gospodarstw domowych, w warunkach

Przegląd prasy

Warszawa, 20.03.2020 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita  --Glapiński: NBP działa, by przejściowy szok nie zmienił się w kryzys. W II połowie 2021 r. wzrost gospodarczy powinien przyspieszyć, choć przestoje w niektórych

Przegląd prasy

mieć min. 80 stacji Avia na koniec 2020 roku --Kurs akcji Drageus Games wzrósł o 3,3% podczas debiutu na NewConnect --EuroRating obniżył rating CCC do BB z BB+, perspektywa negatywna --Eurostat: Inflacja HICP w Polsce przyspieszyła do 3% r/r w grudniu --Eurostat: Inflacja HICP w strefie euro

Przegląd prasy

kolejne sektory: cyfryzację usług, ochronę zdrowia i cyfryzację produkcji, zapowiada prezes Tomasz Czechowicz -- Mamy pogłębiające się załamanie produkcji rolnej i jej rentowności, ocenia były wicepremier Janusz Piechociński  Parkiet  --13 listopada z GPW znikną akcje Impexmetalu i

'Minutes': Większość RPP oczekuje stabilizacji stóp w kolejnych kwartałach

(NBP). "Członkowie ci zaznaczali, że przemawiają za tym aktualne prognozy wskazujące na ograniczone ryzyko trwałego odchylenia dynamiki cen od celu inflacyjnego. Podkreślali oni, że za stabilizacją stóp przemawia także utrzymująca się podwyższona niepewność dotycząca skali i trwałości osłabienia

NBP podtrzymał swoje uwagi dotyczące projektu ustawy o PPK

Warszawa, 27.07.2018 (ISBnews) - Narodowy Bank Polski (NBP) podtrzymał swoje uwagi dotyczące projektu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK), wynika z opinii banku centralnego, opublikowanej przez Rządowe Centrum Legislacji (RCL).  "W odniesieniu do zapisów przedłożonego

Przegląd prasy

kolejny rekord frekwencji  --Deweloperzy sprzedali 64-65 tys. lokali w 2019 r. pomimo prawie dwucyfrowego wzrostu cen  Parkiet -- W 2020 r. można spodziewać się wyraźniejszej poprawy koniunktury na krajowym rynku akcji, wynika z prognoz ekspertów biur maklerskich --Analitycy prognozują

NBP zwolnił BOŚ Bank z utrzymywania rezerwy obowiązkowej do końca 2021 r. 

Warszawa, 26.06.2018 (ISBnews) - Zarząd Narodowego Banku Polskiego (NBP) zdecydował o zwolnieniu Banku Ochrony Środowiska z obowiązku utrzymywania 55-proc. wymaganej rezerwy obowiązkowej do końca 2021 r., podał BOŚ.  "Powyższe zwolnienie obowiązywać będzie od dnia 2 lipca 2018 r

Przegląd prasy

--Akcjonariusze Śnieżki zdecydowali o 2,6 zł dywidendy na akcję z zysku za 2019 r. --ZWZ Grupy Żywiec zdecydowało o wypłacie łącznie 15 zł dywidendy na akcję --Bank Pekao: Umacnianie PLN może stworzyć ryzyko interwencji NBP na rynku FX --PKP Cargo zawarło umowy na rozbudowę Terminala Małaszewicze za ok

NBP: Napływ polskich inwestycji bezp. za granicę spadł do 10,43 mld zł w 2017 r.

Warszawa, 05.10.2018 (ISBnews) - Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą osiągnęły kwotę 10,43 mld zł w 2017 r. wobec 45,74 mld zł w 2016 r., podał Narodowy Bank Polski (NBP). "W 2017 roku polskie inwestycje bezpośrednie za granicą osiągnęły kwotę 10,4 mld zł, przy czym wartość

Przegląd prasy

--MLP Group wyemituje obligacje o łącznej wartości do 30 mln euro --Główni akcjonariusze Ten Square Games chcą sprzedać do 13,3% akcji w ABB --Emilewicz: Jesteśmy w stanie spełnić wymagania firm Aliansu Bateryjnego --Indeks WIG20 wzrósł o 0,68% na zamknięciu we wtorek --MR oczekuje ponad 300

Przegląd prasy

zwiększających płynność państw UE --Novaturas wycofał prognozę 5-6 mln euro EBITDA w br. ze względu na koronawirusa --Altus TFI skupiło akcje własne w celu umorzenia wart. 5,2 mln zł  --NBP zdecydował o wykorzystaniu dodatkowych instrumentów w zw. z koronawirusem --Indeks WIG20 spadł o 1,79% na

NBP: Banki będą się skupiać na bardziej dochodowych kredytach, gł. konsumenckich

Warszawa, 15.11.2019 (ISBnews) - W obliczu rosnących obciążeń zewnętrznych banków w najbliższych latach będą one dążyć do zwiększenia udziału pozycji charakteryzujących się wyższą dochodowością, w tym w szczególności kredytów konsumpcyjnych, oczekuje Narodowy Bank Polski (NBP). "Można

Przegląd prasy

obowiązywania konstytucji dla biznesu aż 4 664 postępowania podatkowe wobec przedsiębiorców trwały  ponad 2 lata  --Ponad 60% startupów w Polsce nie ma klientów za granicą  Parkiet --Akcje małych spółek dały zarobić w listopadzie, oczekiwania na grudzień są podobne 

Santander BP przyjmie wnioski o pomoc finans. PFR poprzez bankowość internetową

tys. polskich przedsiębiorstw. PFR będzie emitował obligacje gwarantowane przez Skarb Państwa na finansowanie tarczy finansowej - opiewającej na ok. 100 mld zł - rządu, natomiast Narodowy Bank Polski (NBP) będzie mógł skupować te papiery od banków komercyjnych. Santander Bank Polska (d. Bank

PKO BP udostępni pomoc finansową PFR poprzez iPKO lub iPKO biznes

obligacje gwarantowane przez Skarb Państwa na finansowanie tarczy finansowej - opiewającej na ok. 100 mld zł - rządu, natomiast Narodowy Bank Polski (NBP) będzie mógł skupować te papiery od banków komercyjnych. PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 348,04

NBP: Banki mniej odporne na rynkowe "trzęsienie ziemi"

inne wnioski płynące z raportu. NBP negatywnie ocenia też skutki wprowadzenia podatku bankowego. Obowiązuje on od lutego. Jego stawka to 0,44 proc. rocznie od wartości aktywów. Rząd liczy, że uzyska z niego 4-5 mld zł rocznie. Zdaniem NBP może on spowodować zmniejszenie akcji kredytowej banków. Obniży

Przegląd prasy

pandemii o 5% r/r --Jest duże ryzyko, że wynik sektora bankowego będzie najsłabszy od 2004 r., kiedy wyniósł 2,3 mld zł --Szczurek z EBOR: Jeśli NBP zachowa niezależność, jego zaangażowanie w finansowanie programów antykryzysowych nie doprowadzi do załamania kursu złotego i nadmiernej inflacji

Przegląd prasy

jesienią  -- Ministerstwo Finansów chce jeszcze w tym roku zaoferować instrument oszczędnościowy, który pozwoli ściągnąć z rynku nadmiar gotówki i ograniczyć tym samym rozwój szarej strefy  -- Inwestorzy zaczęli realizować spektakularne zyski osiągnięte na rynkach akcji w ostatnich trzech

Przegląd prasy

wymagane zgody antymonopolowe na przejęcie Work Service --IMS ma umowę ramową z bankiem na dostawę systemów Digital Signage --Indeks WIG20 spadł o 0,57% na zamknięciu w środę --Pekabex z najkorzystniejszą ofertą na prace dla Gaz-Systemu w Rembelszczyźnie --Marie Zélie planuje emisję akcji na

Przegląd prasy

wysokosprawnej kogeneracji --Wartość backlogu Synektika wzrosła o 188% r/r do 9,2 mln zł na koniec 2019 r.  --NBP: Eksport liczony w euro spadł o 1% r/r, import spadł o 4,6% w XI --NBP: Saldo na rachunku C/A to +1 457 mln euro w XI, konsensus: +500 mln euro --Lotnisko Chopina w Warszawie miało 18,9

Inflacja może spowolnić do ok. 1,2-2% r/r na koniec tego roku wg analityków

przełomie 1q/2q21, gdy może przejściowo obniżyć się poniżej dolnego progu dopuszczalnych odchyleń od celu NBP. Ultraluźna polityka fiskalna (w połączeniu z programem zapowiedzianym przez KE) będzie naszym zdaniem oddziaływać w kierunku wzrostu inflacji w średnim terminie. Nie przeszkodzi temu obniżona akcja

ZBP: Finansowanie przez banki hipotek na poziomie 60 mld zł mało realne w 2020r.

Warszawa, 27.11.2019 (ISBnews) - Ze względu na nadmierne obciążenia sektora bankowego finansowanie akcji kredytowej w segmencie hipotecznym na poziomie 60 mld zł w przyszłym roku i kolejnych latach jest raczej mało realne, uważa przewodniczący Komitetu ds. Finansowania

Przegląd prasy

Grendziński zrezygnował z funkcji wiceprezesa --NBP: Depozyty ogółem spadły o 0,3% m/m, kredyty wzrosły o 1,1% m/m w I --NBP: Podaż pieniądza M3 wzrosła o 9,3% r/r na koniec stycznia 2020 r. --Asseco SEE rekomenduje 0,74 zł dywidendy na akcję za 2019 r. --Orange Polska wprowadza nowe Plany Firmowe

Przegląd prasy

stopniowy spadek czynszów --KE zaprasza do składania wniosków dot. nowowczesnych technologii niskoemisyjnych --NBP sprzedał 7-dniowe bony pieniężne za 167,23 mld zł --PKO BP zawiesza do odwołania lokaty terminowe dla firm i przedsiębiorstw --Samar: Liczba rejestracji nowych aut o DMC do 3,5 t spadła

'Minutes' RPP: Inflacja pozostanie umiarkowana w kolejnych kwartałach

Warszawa, 26.10.2017 (ISBnews) - Podczas październikowego posiedzenia większości członków Rady Polityki Pieniężnej (RPP) oceniła, że inflacja pozostanie umiarkowana w kolejnych kwartałach, wynika z "minutes" z tego spotkania, opublikowanych przez Narodowy Bank Polski (NBP). "

Przegląd prasy

dywidendy na akcję --Ultimate Games nabyło prawa do 'Super One Tap Tennis'; premiera w tym roku --Spółka zal. Marvipolu ma umowę nabycia gruntu w Sopocie za 5,01 mln zł netto --ZWZ CDA zdecydowało o 0,5 zł dywidendy na akcję i o programie motywacyjnym --Nowak z MF: Stan środków na rachunkach

Santander BP: Trudno obecnie oszacować ryzyko prawne zw. z tzw. dużym TSUE

klauzul zawartych w umowie kredytowej zidentyfikowanych jako niedozwolone w zakresie mechanizmu ustalania różnic kursowych prowadzące do zastosowania kursu średniego NBP, 4. Odrzucenie roszczenia.  Horyzont czasowy: 3 lata" - podano także.  Santander Bank Polska (d. Bank

Łon z RPP: Warto pomyśleć o szybkiej obniżce stóp procentowych o 25 pb

. Przypomniał jednak rok 2009, kiedy także pod wpływem bessy na rynkach akcji oraz w związku z krachem na rynku nieruchomości nastroje konsumentów były kiepskie. "Warto więc być przewidującym i już pomyśleć o szybkiej obniżce stóp procentowych NBP o 25 pkt bazowych. Chodzi o to, aby dać także uczestnikom

Nowy banknot 500 zł pozwoli obniżyć koszty przechowywania gotówki w NBP

spadła. "Obecnie NBP odnotowuje jedynie 4,6 sztuk fałszywych banknotów na milion, podczas gdy w poprzednich latach liczba ta sięgała 7-10 szt./mln. Modernizacja polskich banknotów, poprzedzona ogólnopolską akcją informacyjną, wpłynęła nie tylko na podniesienie bezpieczeństwa polskiej waluty, lecz

Przegląd prasy

marcu i na początku kwietnia --Play przybliży seniorom nowe technologie w ramach akcji 'zostańwdomu' --AmRest zredukował godziny pracy i płace dla 44% pracowników w Polsce --ZP PPS: Niższa sprzedaż w branży spirytusowej może potrwać 2-3 kwartały --NBP: Eksport liczony w euro wzrósł o 5,7% r/r

Idea Bank nie ma problemów z płynnością, oczekuje od BFG pomocy dla sektora

nakładać kolejnych składek na fundusz świadczeń gwarantowanych w kolejnych kwartałach. Bank radzi sobie płynnościowo, nie potrzebuje wsparcia NBP, dodał prezes. "Wśród instytucji, które zadeklarowały pomoc i rozwiązania w obecnej sytuacji brakuje mi aktywności jednej instytucji - Bankowego Funduszu

WIG20 najniżej od 2009 roku, inwestorzy panikują

Warszawa, 17.03.2020 (ISBnews/ CMC Markets) - Wczoraj WIG20 był wyceniany w okolicy dołków z czasów wielkiego krachu lat 2008-09. Po fatalnym dla wiodących rynków akcji na świecie poniedziałku, dziś inwestorzy mogą liczyć na stabilizację sytuacji. Dla notowań na GPW kluczową postacią może

Projekcja NBP: Wzrost PKB wyniesie 4,6% w 2018 r. i 3,8% w 2019 r.

publicznych, podkreślił NBP. NBP zwrócił też uwagę, że zarówno dane ze sprawozdań finansowych firm (F-01/I-01), jak i z rachunków narodowych wskazują, że przedsiębiorstwa umiarkowanie zwiększają akcję inwestycyjną Bieżąca stopa inwestycji tych podmiotów pozostaje bowiem relatywnie niska pomimo bardzo

GPW: Zmiana harmonogramu sesji niesie ze sobą zbyt duże ryzyko operacyjne

(dystrybucja przez GPW komunikatów z TBSP oraz wyliczanie TBSP Index na potrzeby NBP), podano także. Jak wskazuje GPW, takie zmiany wymagają szczegółowych przygotowań, testowania, a przede wszystkim osobistej obecności pracowników GPW oraz spółek grupy w budynku Centrum Giełdowego. Wymagają też stawienia się

Przegląd prasy

o 1,42% na zamknięciu we wtorek --GDDKiA ma umowę z firmą Polaqua na realizację odcinka A2 za ok. 559,2 mln zł --Grupa WP przekaże 1 tys. przyłbic szpitalom jednoimiennym --NWZ BSC Drukarni Opakowań zdecyduje 4 V o zniesieniu dematerializacji akcji --BAH sprzedał 815 samochodów JLR w okresie

Tauron: Abener Energia żąda zapłaty 156,45 mln zł i 0,54 mln euro przez ECSW

Warszawa, 20.12.2019 (ISBnews) - Elektrociepłownia Stalowa Wola (ECSW), w której 50% akcji posiada Tauron Wytwarzanie - spółka zależna Taurona Polskiej Energii, otrzymała pozew wniesiony do Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie przez Abener Energia, w którym zawarto

KGHM: Testy na utratę wartości zwiększyły wynik brutto grupy za 2019 o 64 mln zł

przedsięwzięciu Sierra Gorda SCM w wysokości 27,9 mln USD (106 mln zł przeliczone według kursu średniego NBP na dzień 31 grudnia 2019 r.); * zasadność odwrócenia części dokonanego w latach ubiegłych odpisu dotyczącego aktywów kopalni Zagłębia Sudbury w kwocie 44,6 mln USD (169 mln zł przeliczone według kursu

Przegląd prasy

tydzień rosła, w czerwcu również powiało optymizmem --Wśród najlepszych funduszy po pierwszej połowie roku trzon stanowią strategie inwestujące w akcje firm nowoczesnych gałęzi gospodarczych notowanych zarówno na Zachodzie, jak i w Polsce Dziennik Gazeta Prawna --Prezes HRE Think Tank: Rynek będzie

Santander BP nie zmienia strategii, ma wystarczająca płynność 

Warszawa, 28.04.2020 (ISBnews) - Santander Bank Polska nie zmienia strategii w związku z pandemią i ocenia, że ma wystarczającą płynność, by nie korzystać obecnie z instrumentów NBP, poinformowali przedstawiciele zarządu. Bank widzi wzrost aktywności klientów w kanałach cyfrowych, ale sprzedaż w

Przegląd prasy

nie mogą żądać opłat za kapitał po unieważnieniu umowy --Oferta spółki Wasko najkorzystniejsza w przetargu dla LPR w Warszawie --MF: Oprocentowanie obligacji oszczędnościowych w I na poziomie z XII --Eurocash nabędzie 55,59% akcji Frisco.pl od funduszy MCI za łącznie 128,6 mln zł --Grupa Azoty

Przegląd prasy

zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2019 r. --Bloober Team chce wybrać doradcę ds. M&A w ciągu dni raczej niż tygodni (aktual) --Indeks WIG20 spadł o 2,29% na zamknięciu w środę --Akcjonariusze Comarchu zdecydowali o 1,5 zł dywidendy na akcję za 2019 r. --NBP: Decyzyjne posiedzenie RPP odbędzie

Przegląd prasy

swoje możliwości Parkiet --Prezes PGNiG: Trudno wyobrazić sobie dalsze istotne spadki cen ropy i gazu --Quercus TFI: Kwiecień w obligacjach korporacyjnych nie będzie tak zły, jak marzec --NBP może odnotować w tym roku jeszcze większy zysk niż 7,8 mld zł w 2019 r. wg ekonomistów --Od początku

Kalendarium ISBnews

;   ŚRODA, 3 czerwca    --10:00: Śniadanie prasowe PKO TFI nt. planów produktowych i perspektyw rynków akcji   --16:00: Konferencja prasowa po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej      PIĄTEK, 5 czerwca   --14:00: NBP: Stan oficjalnych

Przegląd prasy

sektora finansów publicznych, ale umarzane pożyczki staną się wprost obciążeniem dla budżetu --Kropiwnicki z RPP: Warto zastanowić się nad zakupem przez NBP obligacji rządowych na rynku pierwotnym --Kropiwnicki z RPP: Obniżanie stopy procentowej NBP będzie bezskuteczne głównie dlatego, że nie jest

Przegląd prasy

podatkowych --BoomBit odnotował 8,5 mln zł przychodów w styczniu 2020 r. --Idea Bank zaprosił do ugody 154 osoby w zw. z obligacjami GetBack --Elemental: W ofercie skupu złożono zapisy na 5,04% akcji, średnia redukcja 1,98% --BoomBit chce wydawać rocznie 3-6 gier w formule GaaS --PFR TFI: Fundusz

Przegląd prasy

najniższego od ponad 5 lat poziomu  --JP Morgan spodziewa się, że wartość programów skupu akcji spółek tylko z indeksu S&P spadnie w tym roku o 70% --Ucieczka inwestorów od dolara oraz przecena ropy naftowej przyniosła silne spadki wielu waltut Dziennik Gazeta Prawna  --Wiceminister

Przegląd prasy

nabycia sieci detalicznej GO Sport Polska --Jan Poświata został powołany na prezesa Primetech --PGNiG zakłada wydobycie 3,9-4 mld m3 gazu ziemnego w Polsce w br. --GPW podpisała umowę z NCBR na dofinansowanie budowy GPW Data --Argumenol nabył 26,36% akcji ZE PAK w wezwaniu --Biedronka otwiera

'Minutes' RPP: Stabilizacja stóp prawdopodobna w kolejnych kwartałach

Warszawa, 23.11.2017 (ISBnews) - Podczas listopadowego posiedzenia większości członków Rady Polityki Pieniężnej (RPP) oceniła, że stopy procentowe powinny obecnie pozostać niezmienione, wynika z "minutes" z tego spotkania, opublikowanych przez Narodowy Bank Polski (NBP). Podczas

Małgorzata Zaleska kandydatem MSP na prezesa Giełdy Papierów Wartościowych

Warszawa, 07.01.2015 (ISBnews) - Małgorzata Zaleska, była członek zarządu Narodowego Banku Polskiego (NBP), jest kandydatem Ministerstwa Skarbu Państwa (NBP) na nowego prezesa Giełdy Papierów Wartościowych (GPW), poinformował minister Dawid Jackiewicz. Nowy prezes Giełdy, który zastąpi na

Przegląd prasy

% r/r --NBP: Zagraniczne inwestycje bezp. w Polsce wzrosły o 20% do 41,5 mld zł w 2018r. --Inter Cars rekomenduje 0,71 zł dywidendy na akcję za 2018 r. --Introl miał wstępnie 1,4 mln zł zysku netto w 2018 r. --UKNF zawiadomił prokuraturę ws. 10 podmiotów, oferujących obligacje GetBack --MF

Belka ostro o obciążeniach nakładanych na banki: to przepis na kryzys bankowy

na siebie bank. Kolejne obciążenie nakładane na banki Projekt, który byłby kolejnym po podatku bankowym obciążeniem nakładanym na banki, został negatywnie oceniony przez inwestorów giełdowych (mocne spadki cen akcji większości banków na giełdzie) i ekspertów. We wtorek w sprawie projektu bardzo

Getin Holding: Idea Bank Ukraina miał 44,69 mln zł zysku netto w 2018 roku

w komunikacie. Idea Bank Ukraina w drodze decyzji jedynego akcjonariusza podjętej 27 marca 2019 r. postanowił o wypłacie na rzecz Getin Holding dywidendy z zysku wypracowanego w 2018 r. w wysokości: 169 609 364,94 UAH (równowartość 23 864 037,65 zł według średniego kursu NBP z dnia 27 marca 2019 r

Łon z RPP: Obniżka stóp byłaby elementem uspokojenia wobec m.in. spadku PMI

tej mierze ostatnio wypowiadam dość wyraziście, iż obniżka stóp procentowych powinna być brana pod uwagę także przez NBP. Uważam, że mógłby to być pierwszy krok, który byłby pewnym wprowadzeniem elementu uspokojenia dla niektórych uczestników życia gospodarczego, którzy obserwują np. wskaźnik PMI w

Przegląd prasy

045,12 mld zł na koniec 2019 r. --ING Bank Śląski przekazał 4 mln zł na ochronę zdrowia --MF będzie prezentować podaż SPW w cyklu miesięcznym w II kw. --Ulma Construccion rekomenduje wypłatę 2,6 zł brutto dywidendy na akcję  --MF zaoferuje bony łącznie za 9-21 mld zł na 4 przetargach w

NBP spodziewa się dalszego spadku wskaźników ROA i ROE banków

malejącym zaangażowaniu inwestorów zagranicznych na krajowym rynku obligacji i akcji" - wskazał też NBP. Choć bank centralny ocenia, że rynek mieszkaniowy jest zrównoważony, a ceny w segmencie pierwotnym i wtórnym stabilne, zwraca uwagę, że nadal narasta nierównowaga na rynku nieruchomości

'Minutes' RPP: Inflacja pozostanie umiarkowana w kolejnych kwartałach

Warszawa, 21.09.2017 (ISBnews) - Podczas wrześniowego posiedzenia większości członków Rady Polityki Pieniężnej (RPP) oceniła, że inflacja pozostanie umiarkowana w kolejnych kwartałach, wynika z "minutes" z tego spotkania, opublikowanych przez Narodowy Bank Polski (NBP). "

Kalendarium ISBnews

Odpowiedzialnego Rozwoju w praktyce: kolejna duża inwestycja LG Chem w Polsce --14:00: NBP poda dane o oficjalnych aktywach rezerwowych za wrzesień   WTOREK, 10 października --09:00: Asseco Banking Forum    --10:00: śniadanie prasowe z zarządem 7Levels w związku z pierwszą publiczną

Przegląd prasy

współpracy z Politechniką Warszawską --EPEC i Energa Kogeneracja podpisały nową umowę na dostawy ciepła dla Elbląga --Oferta Ferrum warta 17,8 mln euro netto wybrana w przetargu Gaz-Systemu --Akcjonariusze Apatora zdecydują 2 lipca o łącznie 1,1 zł dywidendy na akcję --Gaz-System i Gas TSO of Ukraine

Przegląd prasy

., mogą rosnąć dalej --STS buduje sieć samoobsługowych terminali, działa ich już 30 --Do projektu ustawy likwidującej OFE trafią przepisy, dzięki którym nie będzie groźby szybkiej wyprzedaży akcji spółek notowanych na GPW --Prezes PKN Orlen: W biznesie skala ma znaczenie - rozumieją to wszyscy

Przegląd prasy

infrastrukturę --PFR: 213,3 tys. firm otrzymało 41 mld zł subwencji w ramach tarczy finansowej --NBP planuje m.in. operacje strukturalne outright buy 10 i 24 czerwca --MF planuje rozporządzenie, wydłużające termin wpłat zaliczek na podatek --Nowak z MF: Stan środków na rachunkach budżetowych to ok. 100

Przegląd prasy

Elektrotimu zakłada 340-400 mln zł przychodów w 2022 r. --GPW zawiesiła obrót obligacjami serii D spółki OT Logistics --PESA zmodernizuje kolejne 82 pojazdy dla PKP Intercity --W wezwaniu FIPP FIZAN na akcje Ferrum nie złożono żadnego zapisu --Przewodniczący KNF Marek Chrzanowski złożył rezygnację ze

Przegląd prasy

na rynku, to będziemy mieli wysokie ceny prądu Parkiet --W ciągu ostatnich 3 lat ogłoszono już niemal 100 wezwań na akcje spółek notowanych na GPW; w 2020 r. również ich nie zabraknie --Inwestorzy i analitycy oczekują, że debiutujący w piątek serial Netfliksa będzie promocją gier z serii "

Przegląd prasy

przygotowaną ofertę zakupu akcji Commerzbanku - donosi Reuters, powołując się na cztery źródła -- Rosnący ruch internetowy i konieczność przechowywania danych firm działających online sprawia, że w Polsce przybywa serwerowni. Nowe plany ma m.in. grupa Zygmunta Solorza Parkiet --Rynek crowdfundingu w