akcje na giełdzie woda

Przegląd prasy

--Lewiatan: Płaca minimalna powinna pozostać w 2021 na poziomie z br. - 2600 zł --Samar: Liczba rejestracji nowych aut o DMC do 3,5 t spadła o 53,75% r/r w V --MR przygotowało zalecenia m.in. dla siłowni, solariów i basenów --Wasko rekomenduje wypłatę 0,02 zł dywidendy na akcję z zysku za 2019 r

GIS rozpoczął przymusowy wykup wszystkich akcji ACE

ACE z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A." - czytamy dalej. W poniedziałek GIS poinformował, że w wyniku wezwania zawarto w dniu 21 grudnia 2015 r. transakcje, których przedmiotem było 19 554 219 akcji ACE. Tydzień temu GIS podjął decyzję o nabyciu akcji spółki ACE

ACE: GIS ma 100% akcji w spółce

i głosów na walnym zgromadzeniu spółki po 13,5 zł za sztukę. Grupo Industrial Saltillo jest meksykańską spółką notowaną na giełdzie w Meksyku, która wytwarza i sprzedaje produkty w sektorach części samochodowych, budownictwa (podłogi z ceramiki i porcelany, podgrzewacze wody i przewody rurowe z

CEZ Esco Poland złożył wniosek do UOKiK ws. przejęcia kontroli nad Metrolog

Poland B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia bezpośredniej wyłącznej kontroli nad Metrolog sp. z o.o. z siedzibą w Czarnkowie" - czytamy w komunikacie. CEZ Esco Poland należy do grupy kapitałowej, na czele której stoi ČEZ, a. s., której akcje notowane są na giełdach papierów wartościowych w

Przegląd prasy

trudny okres kryzysu, mają szansę skutecznie zabiegać o wyższe wynagrodzenia Parkiet --Materna z Millennium DM: W drugiej połowie roku inwestorzy muszą być przygotowani na korektę na giełdach --Dyr. finansowy Amiki: Po majowym otwarciu od razu zauważyliśmy duże ożywienie, sprzedaż z tygodnia na

Kofola CS zamierza przeprowadzić ofertę i doprowadzić do podwójnego notowania

Warszawa, 06.11.2015 (ISBnews) - Kofola ČeskoSlovensko (Kofola CS), jako podmiot dominujący Grupy Kofola, "powzięła zamiar" przeprowadzenia oferty publicznej akcji i chce następnie doprowadzić do notowania jej akcji na Praskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (PSE) oraz Giełdzie

PGNiG OD i BOŚ Bank rozpoczęły współpracę na rzecz poprawy jakości powietrza

ciepłej wody użytkowej, - przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych polegających m.in. na dociepleniu przegród zewnętrznych budynku oddzielających pomieszczenia ogrzewane od środowiska zewnętrznego, w tym: ścian zewnętrznych, ścian zewnętrznych piwnic ogrzewanych, dachów, stropodachów, stropów nad

GIS kupi akcje ACE w wezwaniu pomimo nieprzekroczenia progu 95% walorów

wezwaniu na 100% akcji ACE do 16,2 zł za akcję, tj. o 20% w porównaniu do pierwotnej ceny w wezwaniu wynoszącej 13,5 zł. Po dokonaniu transakcji, GIS planuje przejąć pełną kontrolę nad ACE oraz rozważy wycofanie spółki z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. GIS zdecydowała o

Przegląd informacji ze spółek

Energa jako pierwsza w Polsce wdroży technologię polegającą na instalowaniu paneli fotowoltaicznych na wodzie, podała spółka. Moc zainstalowana planowanej inwestycji będzie wynosić ok. 0,5 MW. Celon Pharma pozytywnie zakończyła procedurę rejestracyjną dla leku Salmex (500 µg + 50 µg

Grupo Industrial Saltillo ogłosiło wezwanie na 100% akcji ACE po 13,5 zł za szt.

obrotu na GPW, zgodnie z obowiązującymi przepisami" - podano także. Grupo Industrial Saltillo jest meksykańską spółką notowaną na giełdzie w Meksyku, która wytwarza i sprzedaje produkty w sektorach części samochodowych, budownictwa (podłogi z ceramiki i porcelany, podgrzewacze wody i przewody

Kofola rozważa przeniesienie siedziby do Czech i przeprowadzenie emisji akcji

Warszawa, 13.05.2015 (ISBnews) – Kofola rozważa przeniesienie siedziby rejestrowej głównej spółki holdingowej grupy do Czech oraz notowanie akcji zarówno na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, jak i na Praskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, a także przeprowadzenie

Kofola CS: Całkowita wartość oferty brutto wynosi 765 mln CZK

umów, w ramach rozliczenia oferty publicznej. Erste Group Bank AG w wykonaniu umowy gwarantowania nie nabył żadnych akcji sprzedawanych, zaznaczono w komunikacie. "Obrót akcjami Kofola CS będzie odbywał się na Giełdzie Papierów Wartościowych w Pradze od 2 grudnia (przy czym formalnie 275 000

Przegląd prasy

--Polenergia ma umowę na prace przy budowie Farmy Wiatrowej Dębsk o mocy 121 MW --PFR: 235 tys. firm otrzymało 44,5 mld zł subwencji w ramach tarczy finansowej --Przychody Wojasa spadły o 23,7% r/r do 18,9 mln zł w maju --BOŚ Bank oferuje EKOpożyczkę wspierającą działania służące retencjonowaniu wód

Przegląd informacji ze spółek

sprawie zatwierdzenia jej prospektu emisyjnego, podała spółka. Zarząd spółki podjął decyzję o przesunięciu debiutu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na późniejszy okres. BNP Paribas Bank Polska zdecydował o utworzeniu rezerwy dotyczącej proporcjonalnego zwrotu prowizji w przypadku

Przegląd informacji ze spółek

ABC Data) wystąpił do zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) z wnioskiem o wykluczenie z obrotu giełdowego wszystkich akcji, podała spółka. Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police (ZCh Police) szacuje łączne skutki finansowe czasowego unieruchomienia instalacji syntezy amoniaku oraz

Kofola CS ogłosiła przymusowy wykup 0,2% akcji spółki Kofola po 57 zł szt.

ČeskoSlovensko została spółką dominującą Kofola S.A. i spółką dominującą najwyższego szczebla dla całej Grupy Kofola. Akcje Kofola CS zostały dopuszczone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Pradze 1 października 2015 r. W połowie września Kofola nabyła nieprowadzącą wcześniej działalności czeską

Sześciu członków rady dyrektorów ACE złożyło rezygnacje

. Pod koniec października GIS ogłosiło wezwanie na 21 230 515 akcji Automotive Components Europe (ACE), stanowiących 100% kapitału i głosów na walnym zgromadzeniu spółki po 13,5 zł za sztukę. Grupo Industrial Saltillo jest meksykańską spółką notowaną na giełdzie w Meksyku, która wytwarza i sprzedaje

Przegląd prasy

dofinansowanie inwestycji gromadzących wodę Puls Biznesu -- Producent papierowych wyrobów higienicznych Velvet przejmuje czeską grupę Maracell. Według źródeł 'PB' za kwotę około 70 mln zł. Na przejęcie będzie musiał się jeszcze zgodzić czeski urząd antymonopolowy --Rząd pracuje nad nowelizacją prawa nadającą

Łączna liczba akcji oferowanych przez Kofola ČS może wynieść do 2,175 mln

, słowackiego organu nadzoru nad rynkami kapitałowymi o zatwierdzeniu prospektu w każdym z tych krajów.  "Prospekt emisyjny przygotowany w związku z ofertą publiczną i dopuszczeniem akcji spółki do obrotu na Praskiej Giełdzie Papierów Wartościowych oraz Giełda Papierów Wartościowych jest jedynym

CBN zatwierdził prospekt Kofola CeskoSlovensko dot. debiutu na praskiej giełdzie

planuje: 1. dopuszczenie akcji Kofola CeskoSlovensko do obrotu na Praskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, co ma nastąpić w przybliżeniu 1 października 2015 r.; a następnie po dopuszczeniu do obrotu na PSE 2. podwyższenie kapitału zakładowego Kofola CeskoSlovensko w drodze wniesienia aportu przez

Przegląd informacji ze spółek

. budowę barki przystosowanej do bunkrowania gazem LNG innych statków, podała spółka.  Akcjonariusze Giełdy Praw Majątkowych Vindexus zdecydowali o przeznaczeniu 2,9 mln zł na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,25 zł na akcję z zysku za 2017 r., wynika z uchwał zwyczajnego walnego

Przegląd prasy

: Jeszcze kilkanaście spółek portfelowych może wejść na giełdę Dziennik Gazeta Prawna --Bolecki z PMR: Wydatki na obuwie wzrosły o 3,8% r/r do 8,8 mld zł w 2019 r.; produkcja spadła do 31 mln par - najniższego poziomu od 2012 r. Puls Biznesu --Prezes Jeronimo Martins: Przygotowujemy właśnie

Kofola CzS wyemituje 22 mln nowych akcji, zwiększy udział w Kofola SA do 99,8%

sprzedaży akcji własnych zostaną przeznaczone na zasilenie kapitału obrotowego spółki, podsumowano w komunikacie. Pod koniec września Czeski Bank Narodowy (CBN) zatwierdził prospekt emisyjny spółki Kofola CeskoSlovensko związany z jej planowanym debiutem na praskiej giełdzie. Kofola podtrzymała wtedy

Przegląd prasy

--Mercator miał 2,86 mln zł straty netto, 0,27 mln zł straty EBIT w I poł. 2019 r. --Indeks WIG20 wzrósł o 0,77% na zamknięciu w poniedziałek --GK GPW będzie doradzać bałtycko-fińskiej giełdzie gazu GET Baltic --PKP Cargo: Rozwiązanie rezerwy poprawi wynik grupy za III kw. o ok. 24,4 mln zł

Raport londyńskiej giełdy: 30 polskich firm w zestawieniu najlepszych w UE

w kwestii wyboru akurat londyńskiej giełdy. Ale parkiety mają o co walczyć. - Większość dużych firm jest już notowana gdzieś na europejskich giełdach. Dlatego największa walka jest właśnie o małe i średnie firmy. Zwłaszcza że istnieją też niegiełdowe platformy obrotu akcjami, na których handlować

Przegląd prasy

.  --Akcjonariusze Giełdy Praw Majątkowych Vindexus zdecydowali o przeznaczeniu 2,9 mln zł na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,25 zł na akcję z zysku za 2017 r., wynika z uchwał zwyczajnego walnego zgromadzenia. --Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) od lipca planuje

Kontrakty terminowe na kryptowaluty, czyli zakłady o ich przyszłą cenę. Czy to zniszczy bitcoina, czy uspokoi rekordy?

Na amerykańskiej giełdzie instrumentów pochodnych CBOE można kupić trzy odmiany kontraktów na bitcoina. Najkrótszy ma termin rozliczenia zaledwie za miesiąc, najdłuższy to kontrakt trzymiesięczny. Dzięki takim kontraktom nie trzeba będzie mieć kryptowaluty, żeby na bitcoinie zarabiać (albo tracić

IPO Kofola CeskoSlovensko na GPW możliwe w IV kw. 2015 lub I kw. 2016 r.

odpowiadających ich udziałom w aktualnej strukturze akcjonariatu emitenta; a następnie po tej sprzedaży 2. dopuszczenie akcji Kofola CeskoSlovensko do obrotu na Praskiej Giełdzie Papierów Wartościowych; a następnie po dopuszczeniu do obrotu 3. podwyższenie kapitału zakładowego Kofola CeskoSlovensko w drodze

Chińska giełda znów w górę

zakup akcji. Dodatkowo obniżyła oprocentowanie pożyczek na ten cel do zaledwie 3%. Warto zwrócić uwagę, że poziom 3000 pkt to nie jest żadna reguła na chińskiej giełdzie, gdyż główny indeks znajdował się poniżej tego poziomu od połowy 2011 roku do niemal końca 2014 roku. Indeks wybił się w górę

Przegląd prasy

o mocy 121 MW --Kruk wróci do większych inwestycji w pod koniec br., spłaty w V na poziomie z IV --NBP sprzedał 7-dniowe bony pieniężne za 150,83 mld zł --NFOŚiGW rozdysponuje 60 mln zł dotacji z UE na gospodarowanie wodami opadowymi --PKO BP: Rynek nieruchomości inwest. czeka spadek w II kw

TMR zainwestuje w Szczyrku ponad 60 mln euro do 2019 r.

Liptovský Mikuláš jest największym podmiotem świadczącym usługi turystyczne na Słowacji. Spółka jest właścicielem i operatorem ośrodków narciarskich i hoteli w Tatrach Wysokich i Tatrach Niskich. Jest notowana na rynku głównym warszawskiej giełdy od października 2012 r. (ISBnews)  

Przegląd prasy

być emerytura obywatelska wg gazety ISBnews --Grupa PKP: GovTech pozwoli uwolnić pomysły służące innowacjom na kolei --AmRest sprzeda 100% udziałów w PizzaPortal firmie Glovoapp23 --Vicis New Investments wnioskuje o wykluczenie akcji z obrotu na GPW --Indeks WIG20 wzrósł o 1,44% na

Przegląd prasy

emisyjną akcji serii M na 1 zł --ES-System skupi się na utrzymaniu 40-proc. poziomu marży na sprzedaży --Sprzedaż detaliczna powoli spada, nadal istotna dla wzrostu wg analityków --Mercor na obecnym etapie preferuje inwestora branżowego --C&W: W Polsce w budowie było rekordowe 2,25 mln m2 magazynów

GIS podniosła cenę w wezwaniu na ACE do 16,2 zł

wezwanie na 21 230 515 akcji Automotive Components Europe (ACE), stanowiących 100% kapitału i głosów na walnym zgromadzeniu spółki po 13,5 zł za sztukę. Grupo Industrial Saltillo jest meksykańską spółką notowaną na giełdzie w Meksyku, która wytwarza i sprzedaje produkty w sektorach części samochodowych

Przegląd informacji ze spółek

. Akcjonariusze Arena.pl wyrazili zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H z wyłączeniem prawa poboru oraz notowanie tych akcji na NewConnect lub regulowanym rynku Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie, podała spółka.  ATT Polymers GmbH, spółka

Przegląd informacji ze spółek

103 971 900 zł brutto. Skarbiec Holding oczekuje, że wyniki Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych w roku kalendarzowym 2019 będą bardzo dobre, co daje podstawy do oczekiwania, że wartość dywidendy na akcję, wypłacona przez Skarbiec Holding może być wyższa w ujęciu rocznym w 2020 roku

Przegląd informacji ze spółek

. Zarząd Polwaksu podjął uchwałę w sprawie rezygnacji z upoważnienia do określenia ostatecznej liczby oferowanych akcji nowej emisji, podała spółka. W efekcie Polwax zaoferuje łącznie 20,6 mln akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,05 zł, tj. maksymalną liczbę akcji. Kapitał

ACE: Wzywający GIS to dobry partner, ale oferowana cena nie jest godziwa

akcji Automotive Components Europe (ACE), stanowiących 100% kapitału i głosów na walnym zgromadzeniu spółki po 13,5 zł za sztukę. Zapisy będą przyjmowane od 17 listopada do 16 grudnia. Grupo Industrial Saltillo jest meksykańską spółką notowaną na giełdzie w Meksyku, która wytwarza i sprzedaje

Przegląd prasy

;16,4 mln zł EBITDA (+5% r/r) w 2018 r., podała spółka. --Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zdecydował o wykluczeniu z obrotu giełdowego na głównym rynku akcji Emperia Holding z dniem 21 sierpnia 2018 r., podała spółka. --Cognor odnotował 16,03 mln zł skonsolidowanego zysku

Przegląd prasy

wartości 515,3 mld zł w październiku --Patriotyczna III edycja Gamingu na Giełdzie odbędzie się 14 listopada --Kredyty BNP Paribas BP wzrosły o 36,4% r/r w I-III kw.; NPL: 5,7% w III kw. --MOL podwyższył prognozę oczyszczonej (CCS) EBITDA do 2,4 mld USD w 2019 r. --PKO BP przedstawi nowe cele

Zamet Industry zakończył produkcję ram platform wiertniczych dla projektu Kaombo

lat prowadzi działalność w wielu sektorach gospodarki. Akcje Zamet Industry S.A. zadebiutowały na Giełdzie Papierów Wartościowych w październiku 2011 r. (ISBnews)  

Przegląd informacji ze spółek

widoczny już w wynikach IV kw. 2016 r., podał Geotrans. Grupa Żywiec postanowiła wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy za 2016 r. w kwocie 11 zł za jedną akcję, poinformowała spółka. Atal zakończył realizację kolejnej inwestycji we Wrocławiu - drugi etap Stara

Przegląd informacji ze spółek

. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zakwalifikowała akcje 23 spółek do Listy Alertów, podała Giełda. Akcjonariusze Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) podejmą decyzję w sprawie podniesienia kapitału w drodze emisji 22,25-43,67 mln akcji z wyłączeniem prawa poboru na walnym zgromadzeniu zwołanym

Krynica 2016. PGNiG chce gwałtownie zwiększyć wydobycie gazu w Norwegii

giełdzie własne akcje za 700 mln zł. PGNiG zapowiadał, że na ten cel przeznaczy część gotówki, zarezerwowanej dotąd na ewentualne przejęcia firm wydobywczych na świecie. Prezes Woźniak tłumaczył zaś, że dotąd nie pojawiła się atrakcyjna oferta zakupu takich firm w Norwegii lub w Ameryce Północnej. PGNiG

Przegląd informacji ze spółek

Orco Property Group nabyło portfel nieruchomości w północno-zachodnich Czechach o łącznej wartości ok. 3,8 mln m2 oraz 50% udziałów budynku, położonego w historycznym centrum Pragi, podała spółka.  Akcjonariusze Fortuna Entertainment Group zdecydują o wycofaniu akcji spółki z obrotu na

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

;Tomasz Hadzik, członek zarządu PayPo.  Źródło: spółka GIEŁDA, EMISJE, M&A Art Games Studio: Pozyskało z emisji akcji serii E 900 tys. zł, a środki te zostaną przeznaczone na realizację celów strategicznych, zaplanowanych na lata 2020-2022, podała spółka. Źródło: ISBnews DataWalk: Akcjonariusze

Przegląd informacji ze spółek

Towarowa Giełda Energii (TGE) - spółka zależna Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) - jest na etapie koncepcyjno-analitycznym opracowywania nowej strategii. Rozważane rozwiązania to m.in. wydłużenie sesji i nowe stawki opłat dla uczestników rynku, poinformował ISBnews dyrektor TGE ds

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji 26 066 akcji zwykłych na okaziciela serii B w drodze subskrypcji prywatnej, podała spółka. Źródło: ISBnews Incuvo: Spółka z branży gier wideo, której specjalizacją jest produkcja i portowanie

Przegląd informacji ze spółek

Akcjonariusze Amica S.A. zdecydowali o wypłacie 30,1 mln zł  tj. 4 zł dywidendy na akcję z zysku za 2018 r. oraz powołali nowy zarząd, powierzając ponownie Jackowi Rutkowskiemu stanowisko prezesa, podała spółka. Atal odnotował 45,29 mln zł skonsolidowanego zysku netto

Sat Revolution chce stworzyć fabrykę satelitów i docelowo orbitalną flotę

, spółka będzie starała się o pozyskanie kwoty do 40 mln zł poprzez emisje akcji do polskich prywatnych inwestorów. Ewentualne wejście na giełdę rozważane byłoby "dopiero, gdy Sat Revolution będzie przynosiła pieniądze". "Od czerwca planujemy mocne testy satelitów pod wystrzelenie na

Przegląd prasy

. --Akcjonariusze Arena.pl wyrazili zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H z wyłączeniem prawa poboru oraz notowanie tych akcji na NewConnect lub regulowanym rynku Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie, podała spółka.  --ATT Polymers GmbH, spółka

Przegląd informacji ze spółek

Integer.pl, upoważniających do 70,01% głosów na walnym zgromadzeniu po cenie 41,10 zł za jedną akcję, podała spółka. Solino - spółka zależna PKN Orlen - zainwestuje ponad 200 mln zł w realizację strategii kawernowej, w tym w budowę pompowni wody przemysłowej i rozbudowę sieci rurociągów

Dla kogo fundusze, dla kogo giełda?

pozostawić w funduszach inwestycyjnych, na lokatach i w obligacjach. Skąd tak wysoki limit? Chodzi o rozłożenie ryzyka i koszty transakcji na giełdzie. Powinieneś mieć tyle pieniędzy, by móc rozłożyć kapitał na dwie-trzy spółki i nie kupować ich akcji za kilka tysięcy złotych, a co najmniej za kilka - naście

Przegląd prasy

rozwijał giełdę w Arabii Saudyjskiej  -- GPW proponuje rabaty, ale oczekuje od brokerów zaangażowania  -- Resort energii widzi w Polsce miejsce na co najmniej 10 małych reaktorów dających ciepło dla przemysłu    Dziennik Gazeta Prawna  -- Urząd Regulacji Energetyki prowadzi

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

; Źródło: spółka GIEŁDA, EMISJE, M&A  Huckleberry Games: GPW podjęła uchwałę w sprawie zawieszenia obrotu na rynku NewConnect akcjami spółki, podała spółka.Źródło: ISBnews Fundusz bValue: Zainwestował 1 mln zł w Roq.ad, narzędzie do marketingu online, które łączy dane o aktywności klienta na

Przegląd prasy

proekologiczne --Archicom ma w ofercie ok. 1,9 tys. lokali, bank ziemi na ok. 5,9 tys. kolejnych --Marża rafineryjna PKN Orlen spadła r/r i wyniosła 3,9 USD/b w XII --Pracodawcy RP: Indeks Optymizmu Przedsiębiorców spadł do 118,3 pkt w grudniu --Solino z Grupy Orlenu oddało do użytku stację poboru wody z

Przegląd informacji ze spółek

NanoGroup na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) został przesunięty z piątku, 24 listopada z powodu przedłużenia formalnego procesu dopuszczenia akcji do obrotu, podała spółka. NanoGroup liczy, że zadebiutuje 4 listopada.  Trwają analizy dotyczące struktury finansowania projektu

Naftowy sojusz Kremla z Zatoką Perską

W czwartek na giełdzie w Moskwie transakcje akcjami giganta naftowego Rosnieft rozgrzały parkiet. Kurs akcji po wzroście o 5 proc. sięgnął rekordowe 376 ruble za sztukę, a naftowa spółka zapewniła połowę obrotów parkietu. Tak inwestorzy zareagowali entuzjastycznie na wieść o prywatyzacji koncernu

Nowy prezes KGHM z chińskim doświadczeniem. Rzecznik rządu ujawnił informację poufną

W piątek obradowała rada nadzorcza KGHM. Z informacji spółki wynika, że jednym z punktów posiedzenia były zmiany w zarządzie tego notowanego na giełdzie miedziowego kombinatu. Rada odwołała Krzysztofa Skórę, a nowym prezesem został Radosław Domagalski-Łabędzki. Doświadczenie z Chin i od Sołowowa

Przegląd prasy

Przegląd prasy Warszawa, 06.10.2017 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy.   Rzeczpospolita --Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zwiększyła pulę środków przeznaczoną na finansowanie działań związanych z emisją akcji lub obligacji na

Solvay wkrótce ruszy z produkcją w zakładzie za 300 mln

Solvay Silica to część Grupy Solvay. Ten potężny koncern chemiczny działa w 56 krajach, jego akcje można kupić na giełdach w Brukseli (gdzie spółka ma siedzibę) i w Paryżu. Zatrudnia prawie 30 tys. pracowników. W 2013 r. we Włocławku w pobliżu Anwilu Solvay Silica rozpoczął budowę zakładu do

Danone rośnie, ale nie w Europie. Będzie zwalniał

spowolnienia w Europie Południowej. Inwestorzy wyniki Danone przyjęli z zadowoleniem. Przed południem akcje spółki na paryskiej giełdzie zyskiwały ponad 5 proc., znacząco tym samym wpływając zarówno na nastroje w Paryżu, jak i na innych europejskich rynkach.

Przegląd informacji ze spółek

Cena zaproponowana w wezwaniu Funduszu Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw FIZAN na sprzedaż akcji Ferrum wysokości 4,39 zł za akcję, nie odpowiada wartości godziwej spółki, ale jest adekwatna do obecnie panujących nastrojów na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), ocenił zarząd

DNB Polska: Decyzja o modelu sieci 5G w Polsce powinna zapaść jak najszybciej

obecny w Polsce od 2002 roku. To specjalistyczny bank korporacyjny obsługujący duże przedsiębiorstwa i sektor publiczny. Właścicielem banku jest Grupa DNB - największa norweska grupa finansowa, o aktywach wysokości 270 mld euro (na koniec 2015 r.),  prowadząca działalność w 19 krajach. Jej akcje

Przegląd prasy

Warszawie (GPW) wykluczyła akcje Polionu z obrotu od piątku, 29 września, br., poinformowała giełda. --Inwestorzy złożyli zapisy na wszystkie obligacje serii F spółki Echo Investment o łącznej wartości 125 mln zł, podała spółka. Oferta była II transzą zatwierdzonego programu emisji obligacji o

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

2020 r. Źródło: Trigon Wydarzenie: Czwarta edycja konferencji Gaming na Giełdzie - tym razem w wersji online - odbędzie się w dniach 3-4 czerwca. Agencja ISBnews jest partnerem medialnym wydarzenia. BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW): Nie przewiduje tworzenia

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

nowoczesnemu podejściu do benefitów pracowniczych. Projekt firmy opiera się na finansowych korzyściach dla pracowników, jednym z nich jest możliwość wcześniejszego otrzymania wynagrodzenia niż zakłada to umowa z pracodawcą.  Źródło: spółka GIEŁDA, EMISJE, M&A  ABC Data: W wezwaniu na akcje

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Studio: Po tegorocznych debiutach gier planuje rozważyć przejście z NewConnect na główny rynek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, poinformował prezes Jakub Bąk. Źródło: ISBnews Kreditech Polska: Właściciel serwisu pożyczkowego Monedo Now i dostawca alternatywnych sposobów finansowania zakupów w

PiS rozliczy prywatyzację poprzedników

tym, że nie było chętnych do zakupu spółki po takiej wyższej cenie. Obecnie akcja tej firmy na giełdzie kosztuje ok. 86 zł. W związku z raportem NIK skarb państwa nie wykonuje na razie żadnych ruchów i oświadcza, że "analizuje transakcje sprzedaży akcji spółek skarbu państwa z ostatnich lat"

Przegląd prasy

obrót akcjami Banku BPH w związku z przymusowym wykupem --Radenska z Grupy Kofola kupuje właściciela marki wody Studenac od Podravki --Grupa AB jest dobrze przygotowana do wzrostu skali działalności w II półroczu --Na rynku walutowym niewielkie zmiany w oczekiwaniu na środową decyzję Fedu

Przegląd prasy

certyfikaty ABW   ISBnews --Akcjonariusze Polskiego Holdingu Nieruchomości (PHN) zdecydują o przeznaczeniu kwoty 12,64 mln zł na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 0,27 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 19 czerwca. --Zarząd Ciechu zarekomendował 

Anwil na giełdzie, Orlenowi lżej

gotówki na potrzebne inwestycje. Zapytani o wartość emisji przedstawiciele Orlenu i Anwilu nabierają wody w usta. Nieoficjalnie szacuje się, że wartość oferty spółki może osiągnąć 1, 5 mld zł. W jaki sposób Anwil znajdzie się na giełdzie? Najprawdopodobniej dojdzie do nowej emisji. Część akcji sprzeda

Przegląd prasy

: Wody pobierane przez firmy, które uzyskały koncesję na ich wydobycie, podlegają opłatom koncesyjnym zgodnie z prawem geologicznym, nie podlegają więc opłatom za pobór wody Gazeta Wyborcza --W I połowie 2016 r. do kin poszło 23,6 mln osób, tj. o 9,6% więcej niż przed rokiem Cashless.pl

Alma ma kłopoty. Co się dzieje ze znanymi delikatesami?

3 sierpnia, popołudnie. Delikatesy Alma przy Puławskiej w Warszawie. Większość półek zastawiona jest piwem, sokami Food&Joy (marki własnej Almy) i wodą mineralną. W dziale "Przekąski" na półce o długości metra stoją cztery dipy - rozstawione szeroko, co 15 cm jeden. Pół godziny później

Przegląd prasy

biznes na rzecz Fairfax, do którego należy Polish Re Gazeta Wyborcza --Rzecznik rządu: Zgodnie z osobistą decyzją pani premier, nie będzie żadnych podwyżek opłat za wodę, obowiązywać będą takie same opłaty jak w 2016 r. - zarówno te dotyczące przedsiębiorców, jak i konsumentów ISBnews --Przychody

Przegląd informacji ze spółek

wysokości 0,73 zł na jedną akcję, wynika z projektów uchwał na walne. Atal podjął uchwałę w sprawie utworzenia programu emisji obligacji, który przewiduje m.in. emisję jednej lub więcej serii obligacji, do maksymalnej kwoty 70 mln zł, podała spółka.   APS Energia odnotowała 2,9 mln zł skonsolidowanej

Dwucyfrowa podwyżka za przesyłki w paczkomatach InPost

jest rentowny. Inwestorzy nabierają dystansu. InPost (odpowiadający za usługi pocztowe i kurierskie) od momentu debiutu na giełdzie jesienią ubiegłego roku stracił prawie 30 proc. na wartości. 13 października jedna akcja spółki kosztowała 24,26 zł. Teraz porusza się w okolicach 17 zł. Integer

Przegląd informacji ze spółek

. Apator nadal zakłada sprzedaż aktywów spoza podstawowego biznesu, jednak nie widzi teraz odpowiednich warunków do ich zbycia, poinformował prezes Andrzej Szostak. Apator liczy w tym roku na wzrost przychodów przede wszystkim w segmencie opomiarowania gazu oraz wody i ciepła, poinformował prezes Andrzej

Po panice czas na zakupy. Indeksy i złoty odrobiły część strat

. Podaż akcji narasta i indeksy prą w dół. Ponad 3 proc. spada wskaźnik giełdy we Frankfurcie, gdzie notowane są działające globalnie firmy ubezpieczeniowe oraz przemysłowe działające w sektorze energetycznym. Inwestorzy w Warszawie nie pozostają ślepi na to dzieje się na innych giełdach europejskich oraz

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

telefoniczne centrum obsługi abonentów.    GIEŁDA, EMISJE, M&A  Venture Inc: Ustaliła cenę akcji oferowanych na 2 zł za jedną akcję, podała spółka. Jednocześnie zarząd skorzystał z uprawnienia do określenia ostatecznej liczby akcji oferowanych i ustalił ją, w porozumieniu z oferującym, na

SeaMaster Aircraft sfinalizowało odwrotne przejęcie Weedo Polska

podjęło 29 czerwca 2015 r. uchwały w sprawie zmiany nazwy spółki z Weedo Polska na SeaMaster Aircraft, wyboru nowych członków rady nadzorczej - obywateli USA, osób blisko związanych z SeaMaster Aircraft, LLC oraz nowej emisji akcji przeznaczonych do objęcia przez dotychczasowych udziałowców SeaMaster

Przegląd informacji ze spółek

) na dostawę łącznie 41 sztuk tramwajów Solaris Tramino, podała spółka. W tym roku LVB złożyło zamówienie na 5 pojazdów. Zarząd Unibepu rekomenduje przeznaczenie 5,26 mln zł z zysku za 2014 r. na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 0,15 zł na akcję, podała spółka. Wniosek zarządu został już

Nowy właściciel tatrzańskich kolejek obiecuje inwestycje

, najprawdopodobniej sprzedając akcje spółki na warszawskiej giełdzie. - Nie wykluczamy również przejęcia innych spółek tej branży zarówno w Polsce, jak i za granicą w celu konsolidacji. Chcemy poprawić jakość usług, aby turysta, który przyjedzie na Podhale, spotykał się z ofertą podobną jak w krajach alpejskich, aby

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

. Źródło: ISBnews GPW: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przyznało Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie dofinansowanie z funduszy unijnych na prace badawczo-rozwojowe związane z budową systemu GPW Data, podała giełda. Budżet projektu szacowany jest na około 8,3 mln zł, z czego 4,2 mln zł

W co zainwestować pieniądze? I jak nie stracić na inwestycjach? [Pieniądze Ekstra]

przedsiębiorstwa, które mogą przecież zbankrutować. Największe ryzyko związane jest jednak z funduszami akcyjnymi, a więc inwestującymi w akcje spółek notowanych na giełdzie. Warto od razu zapamiętać jedną z podstawowych zasad rozsądnego inwestowania, która mówi, by nie wrzucać wszystkich jajek do jednego koszyka

Argentyna nacjonalizuje emerytury

zawirowania na światowych giełdach spowodowały, że fundusze w ciągu roku straciły około 20 proc. swoich aktywów. Opozycja i niektórzy eksperci uważają jednak, że rząd dzięki przejęciu funduszy zyskuje dodatkowe źródło finansowania swoich wydatków. Argentyna tylko w przyszłym roku musi spłacić około 20 mld dol

Przegląd prasy

z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A i B, podała KNF. --Vantage Development miał 199,43 mln zł przychodów ze sprzedaży, 29,45 mln zł zysku operacyjnego i 20,66 mln zł zysku netto w okresie 9 miesięcy 2017 r., podała spółka, powołując się na wstępne

Mocne wejście Słowaków w polskie góry. Kolejka na celowniku

, nawet jeśli Zakopane nie wejdzie do konsorcjum - deklaruje Hlavaty. TMR chce mocno związać swe interesy z południem Polski. Od jesieni akcje firmy mają być notowane na warszawskiej giełdzie. To największa firma z branży turystycznej na Słowacji. Spółka jest właścicielem kurortów narciarskich i hoteli w

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBtech z sektora TMT

; szkoleniowego z Kodilla.com.   Źródło: spółka GIEŁDA, EMISJE, M&A  Twisto: Pozyskało 60 mln zł finansowania w drugiej rundzie inwestycyjnej. Środki przeznaczy na rozwój w Europie Środkowej i Wschodniej, w tym w Polsce, podała spółka. Źródło: ISBnews Vectra: Urząd Ochrony Konkurencji i

Przegląd prasy

Gdańsku rozpoczął największy w swojej historii program inwestycyjny, warty prawie 850 mln zł Parkiet --Mniejszościowi udziałowcy zawarli porozumienie, które ma nie dopuścić do wycofania akcji Polcoloritu z obrotu na warszawskiej giełdzie Dziennik Gazeta Prawna --W Polsce buduje się teraz 39

Środa, zamknięcie: Mocna końcówka sierpnia

Dobre nastroje nie opuściły w środę inwestorów, którzy w końcówce sierpnia wyjątkowo chętnie kupowali akcje, jakby za wszelką cenę chcieli zapomnieć o koszmarnej przecenie z pierwszej połowy miesiąca, która zbiła giełdowe indeksy z grubsza o 20 proc. Już na starcie sesji WIG20 poszedł w górę

Japonia liczy ofiary i straty po tsunami

ich akcje drożały wczoraj na giełdzie w Tokio nawet o 20 proc. Czytaj także: Morze wyrzuca na plaże tysiące ciał ofiar tsunami

Tak dramatycznej wyprzedaży akcji banków warszawska giełda nie widziała od lat

PKO BP straciły prawie 8 proc. Taniejące w zawrotnym tempie akcje banków sprawiły, że w posadach zadrżała cała giełda - główny indeks WIG20 spadł aż o 6,3 proc. i znalazł się na najniższym poziomie od czterech lat, demolując po raz kolejny oszczędności setek tysięcy indywidualnych akcjonariuszy i

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

tylko 62,5% przedsiębiorców. W porównaniu z 2014 rokiem największy przyrost firmowych stron internetowych odnotowano w branży dostaw wody, gospodarowania ściekami i rekultywacji. W cztery lata wynik wzrósł z 74,5% do 84,4%. Na drugim miejscu znajduje się naprawa i konserwacja komputerów oraz sprzętu

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

sales and marketing spółki Olka Wandzla dla ISBnews.  Źródło: ISBnews DataWalk: Zakończył ofertę publiczną akcji serii M, z której pozyskał ponad 10 mln zł, podała spółka. Przeniesienie notowań na GPW jest planowane w połowie lutego.   Źródło: ISBnews intive: MEP Shelfco II S.á.r.l

Emerytura przed 40? Thomas wie, jak oszczędzać. Ten 23-latek zadziwi was skutecznością. Ma też kilka rad

przewodnik". Roth nie pisał w niej o giełdach, akcjach i kursach, ale o tym, jak mądrze zaplanować zakupy, jak spłacić długi, jak wydawać mniej oraz jak zabezpieczyć swoją przyszłość. Książka stała się dla niego na tyle inspirująca, że jej główne przesłanie: "Nie wydawaj więcej, niż zarabiasz

Przegląd prasy

179,22 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. --Akcjonariusze Eurocashu zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 25 kwietnia o wypłacie dywidendy w wysokości 0,73 zł na jedną akcję, wynika z projektów uchwał na walne. Atal podjął uchwałę w sprawie utworzenia programu emisji obligacji