akcje na giełdzie woda

Maciej Samcik

Cena uncji złota przebiła 1200 dol. Polacy kupują sztabki na kilogramy

Cena uncji złota przebiła 1200 dol. Polacy kupują sztabki na kilogramy

Kryzys euro i spadki na światowych giełdach akcji to woda na młyn dla złota, którego cena po raz pierwszy w tym roku przekroczyła 1200 dol za uncję. I zbliża się do historycznego rekordu.

CEZ Esco Poland złożył wniosek do UOKiK ws. przejęcia kontroli nad Metrolog

Poland B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia bezpośredniej wyłącznej kontroli nad Metrolog sp. z o.o. z siedzibą w Czarnkowie" - czytamy w komunikacie. CEZ Esco Poland należy do grupy kapitałowej, na czele której stoi ČEZ, a. s., której akcje notowane są na giełdach papierów wartościowych w

ACE: GIS ma 100% akcji w spółce

i głosów na walnym zgromadzeniu spółki po 13,5 zł za sztukę. Grupo Industrial Saltillo jest meksykańską spółką notowaną na giełdzie w Meksyku, która wytwarza i sprzedaje produkty w sektorach części samochodowych, budownictwa (podłogi z ceramiki i porcelany, podgrzewacze wody i przewody rurowe z

Kofola CS zamierza przeprowadzić ofertę i doprowadzić do podwójnego notowania

Warszawa, 06.11.2015 (ISBnews) - Kofola CeskoSlovensko (Kofola CS), jako podmiot dominujący Grupy Kofola, "powzięła zamiar" przeprowadzenia oferty publicznej akcji i chce następnie doprowadzić do notowania jej akcji na Praskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (PSE) oraz Giełdzie

GIS kupi akcje ACE w wezwaniu pomimo nieprzekroczenia progu 95% walorów

wezwaniu na 100% akcji ACE do 16,2 zł za akcję, tj. o 20% w porównaniu do pierwotnej ceny w wezwaniu wynoszącej 13,5 zł. Po dokonaniu transakcji, GIS planuje przejąć pełną kontrolę nad ACE oraz rozważy wycofanie spółki z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. GIS zdecydowała o

Grupo Industrial Saltillo ogłosiło wezwanie na 100% akcji ACE po 13,5 zł za szt.

obrotu na GPW, zgodnie z obowiązującymi przepisami" - podano także. Grupo Industrial Saltillo jest meksykańską spółką notowaną na giełdzie w Meksyku, która wytwarza i sprzedaje produkty w sektorach części samochodowych, budownictwa (podłogi z ceramiki i porcelany, podgrzewacze wody i przewody

Kofola CS: Całkowita wartość oferty brutto wynosi 765 mln CZK

umów, w ramach rozliczenia oferty publicznej. Erste Group Bank AG w wykonaniu umowy gwarantowania nie nabył żadnych akcji sprzedawanych, zaznaczono w komunikacie. "Obrót akcjami Kofola CS będzie odbywał się na Giełdzie Papierów Wartościowych w Pradze od 2 grudnia (przy czym formalnie 275 000

Sześciu członków rady dyrektorów ACE złożyło rezygnacje

. Pod koniec października GIS ogłosiło wezwanie na 21 230 515 akcji Automotive Components Europe (ACE), stanowiących 100% kapitału i głosów na walnym zgromadzeniu spółki po 13,5 zł za sztukę. Grupo Industrial Saltillo jest meksykańską spółką notowaną na giełdzie w Meksyku, która wytwarza i sprzedaje

Kofola CS ogłosiła przymusowy wykup 0,2% akcji spółki Kofola po 57 zł szt.

CeskoSlovensko została spółką dominującą Kofola S.A. i spółką dominującą najwyższego szczebla dla całej Grupy Kofola. Akcje Kofola CS zostały dopuszczone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Pradze 1 października 2015 r. W połowie września Kofola nabyła nieprowadzącą wcześniej działalności czeską

Łączna liczba akcji oferowanych przez Kofola ES może wynieść do 2,175 mln

, słowackiego organu nadzoru nad rynkami kapitałowymi o zatwierdzeniu prospektu w każdym z tych krajów.  "Prospekt emisyjny przygotowany w związku z ofertą publiczną i dopuszczeniem akcji spółki do obrotu na Praskiej Giełdzie Papierów Wartościowych oraz Giełda Papierów Wartościowych jest jedynym

Pożegnanie z giełdą. Czemu znane marki z niej uciekają? Co chcą ukryć?

Pożegnanie z giełdą. Czemu znane marki z niej uciekają? Co chcą ukryć?

restrukturyzacji spółek. Żeby ratować spółkę przed bankructwem, właściciel Barlinka, jeden z najbogatszych Polaków Michał Sołowow, zdecydował się na wykupienie pozostałych akcji i wycofanie firmy z giełdy. W ten sposób łatwiej mu było negocjować z bankami program naprawczy, bo drobni inwestorzy nie ingerowali w

CBN zatwierdził prospekt Kofola CeskoSlovensko dot. debiutu na praskiej giełdzie

planuje: 1. dopuszczenie akcji Kofola CeskoSlovensko do obrotu na Praskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, co ma nastąpić w przybliżeniu 1 października 2015 r.; a następnie po dopuszczeniu do obrotu na PSE 2. podwyższenie kapitału zakładowego Kofola CeskoSlovensko w drodze wniesienia aportu przez

Kontrakty terminowe na kryptowaluty, czyli zakłady o ich przyszłą cenę. Czy to zniszczy bitcoina, czy uspokoi rekordy?

Kontrakty terminowe na kryptowaluty, czyli zakłady o ich przyszłą cenę. Czy to zniszczy bitcoina, czy uspokoi rekordy?

Na amerykańskiej giełdzie instrumentów pochodnych CBOE można kupić trzy odmiany kontraktów na bitcoina. Najkrótszy ma termin rozliczenia zaledwie za miesiąc, najdłuższy to kontrakt trzymiesięczny. Dzięki takim kontraktom nie trzeba będzie mieć kryptowaluty, żeby na bitcoinie zarabiać (albo tracić

Raport londyńskiej giełdy: 30 polskich firm w zestawieniu najlepszych w UE

Raport londyńskiej giełdy: 30 polskich firm w zestawieniu najlepszych w UE

w kwestii wyboru akurat londyńskiej giełdy. Ale parkiety mają o co walczyć. - Większość dużych firm jest już notowana gdzieś na europejskich giełdach. Dlatego największa walka jest właśnie o małe i średnie firmy. Zwłaszcza że istnieją też niegiełdowe platformy obrotu akcjami, na których handlować

Kofola CzS wyemituje 22 mln nowych akcji, zwiększy udział w Kofola SA do 99,8%

sprzedaży akcji własnych zostaną przeznaczone na zasilenie kapitału obrotowego spółki, podsumowano w komunikacie. Pod koniec września Czeski Bank Narodowy (CBN) zatwierdził prospekt emisyjny spółki Kofola CeskoSlovensko związany z jej planowanym debiutem na praskiej giełdzie. Kofola podtrzymała wtedy

IPO Kofola CeskoSlovensko na GPW możliwe w IV kw. 2015 lub I kw. 2016 r.

odpowiadających ich udziałom w aktualnej strukturze akcjonariatu emitenta; a następnie po tej sprzedaży 2. dopuszczenie akcji Kofola CeskoSlovensko do obrotu na Praskiej Giełdzie Papierów Wartościowych; a następnie po dopuszczeniu do obrotu 3. podwyższenie kapitału zakładowego Kofola CeskoSlovensko w drodze

TMR zainwestuje w Szczyrku ponad 60 mln euro do 2019 r.

Liptovský Mikuláš jest największym podmiotem świadczącym usługi turystyczne na Słowacji. Spółka jest właścicielem i operatorem ośrodków narciarskich i hoteli w Tatrach Wysokich i Tatrach Niskich. Jest notowana na rynku głównym warszawskiej giełdy od października 2012 r. (ISBnews)  

GIS podniosła cenę w wezwaniu na ACE do 16,2 zł

wezwanie na 21 230 515 akcji Automotive Components Europe (ACE), stanowiących 100% kapitału i głosów na walnym zgromadzeniu spółki po 13,5 zł za sztukę. Grupo Industrial Saltillo jest meksykańską spółką notowaną na giełdzie w Meksyku, która wytwarza i sprzedaje produkty w sektorach części samochodowych

ACE: Wzywający GIS to dobry partner, ale oferowana cena nie jest godziwa

akcji Automotive Components Europe (ACE), stanowiących 100% kapitału i głosów na walnym zgromadzeniu spółki po 13,5 zł za sztukę. Zapisy będą przyjmowane od 17 listopada do 16 grudnia. Grupo Industrial Saltillo jest meksykańską spółką notowaną na giełdzie w Meksyku, która wytwarza i sprzedaje

Zamet Industry zakończył produkcję ram platform wiertniczych dla projektu Kaombo

lat prowadzi działalność w wielu sektorach gospodarki. Akcje Zamet Industry S.A. zadebiutowały na Giełdzie Papierów Wartościowych w październiku 2011 r. (ISBnews)  

Przegląd informacji ze spółek

widoczny już w wynikach IV kw. 2016 r., podał Geotrans. Grupa Żywiec postanowiła wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy za 2016 r. w kwocie 11 zł za jedną akcję, poinformowała spółka. Atal zakończył realizację kolejnej inwestycji we Wrocławiu - drugi etap Stara

Przegląd informacji ze spółek

. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zakwalifikowała akcje 23 spółek do Listy Alertów, podała Giełda. Akcjonariusze Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) podejmą decyzję w sprawie podniesienia kapitału w drodze emisji 22,25-43,67 mln akcji z wyłączeniem prawa poboru na walnym zgromadzeniu zwołanym

Krynica 2016. PGNiG chce gwałtownie zwiększyć wydobycie gazu w Norwegii

giełdzie własne akcje za 700 mln zł. PGNiG zapowiadał, że na ten cel przeznaczy część gotówki, zarezerwowanej dotąd na ewentualne przejęcia firm wydobywczych na świecie. Prezes Woźniak tłumaczył zaś, że dotąd nie pojawiła się atrakcyjna oferta zakupu takich firm w Norwegii lub w Ameryce Północnej. PGNiG

Przegląd informacji ze spółek

Towarowa Giełda Energii (TGE) - spółka zależna Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) - jest na etapie koncepcyjno-analitycznym opracowywania nowej strategii. Rozważane rozwiązania to m.in. wydłużenie sesji i nowe stawki opłat dla uczestników rynku, poinformował ISBnews dyrektor TGE ds

Sat Revolution chce stworzyć fabrykę satelitów i docelowo orbitalną flotę

, spółka będzie starała się o pozyskanie kwoty do 40 mln zł poprzez emisje akcji do polskich prywatnych inwestorów. Ewentualne wejście na giełdę rozważane byłoby "dopiero, gdy Sat Revolution będzie przynosiła pieniądze". "Od czerwca planujemy mocne testy satelitów pod wystrzelenie na

Przegląd informacji ze spółek

Integer.pl, upoważniających do 70,01% głosów na walnym zgromadzeniu po cenie 41,10 zł za jedną akcję, podała spółka. Solino - spółka zależna PKN Orlen - zainwestuje ponad 200 mln zł w realizację strategii kawernowej, w tym w budowę pompowni wody przemysłowej i rozbudowę sieci rurociągów

Przegląd prasy

proekologiczne --Archicom ma w ofercie ok. 1,9 tys. lokali, bank ziemi na ok. 5,9 tys. kolejnych --Marża rafineryjna PKN Orlen spadła r/r i wyniosła 3,9 USD/b w XII --Pracodawcy RP: Indeks Optymizmu Przedsiębiorców spadł do 118,3 pkt w grudniu --Solino z Grupy Orlenu oddało do użytku stację poboru wody z

Przegląd informacji ze spółek

NanoGroup na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) został przesunięty z piątku, 24 listopada z powodu przedłużenia formalnego procesu dopuszczenia akcji do obrotu, podała spółka. NanoGroup liczy, że zadebiutuje 4 listopada.  Trwają analizy dotyczące struktury finansowania projektu

Przegląd prasy

Przegląd prasy Warszawa, 06.10.2017 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy.   Rzeczpospolita --Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zwiększyła pulę środków przeznaczoną na finansowanie działań związanych z emisją akcji lub obligacji na

Nowy prezes KGHM z chińskim doświadczeniem. Rzecznik rządu ujawnił informację poufną

W piątek obradowała rada nadzorcza KGHM. Z informacji spółki wynika, że jednym z punktów posiedzenia były zmiany w zarządzie tego notowanego na giełdzie miedziowego kombinatu. Rada odwołała Krzysztofa Skórę, a nowym prezesem został Radosław Domagalski-Łabędzki. Doświadczenie z Chin i od Sołowowa

Naftowy sojusz Kremla z Zatoką Perską

W czwartek na giełdzie w Moskwie transakcje akcjami giganta naftowego Rosnieft rozgrzały parkiet. Kurs akcji po wzroście o 5 proc. sięgnął rekordowe 376 ruble za sztukę, a naftowa spółka zapewniła połowę obrotów parkietu. Tak inwestorzy zareagowali entuzjastycznie na wieść o prywatyzacji koncernu

Dla kogo fundusze, dla kogo giełda?

pozostawić w funduszach inwestycyjnych, na lokatach i w obligacjach. Skąd tak wysoki limit? Chodzi o rozłożenie ryzyka i koszty transakcji na giełdzie. Powinieneś mieć tyle pieniędzy, by móc rozłożyć kapitał na dwie-trzy spółki i nie kupować ich akcji za kilka tysięcy złotych, a co najmniej za kilka - naście

Brutal i Wars uratowane? Fundusz Noble Funds zainwestował 8 mln zł

Noble Funds za 4 mln zł kupił dwuletnie obligacje zwykłe Miraculum, a za kolejne 4 mln zł - dwuletnie obligacje zamienne na akcje. - Dla spółki to ważny krok na drodze do pełnego ustabilizowania sytuacji finansowej - mówi prezes producenta kosmetyków Andrzej Kalita. Miraculum opracowuje i sprzedaje

Solvay wkrótce ruszy z produkcją w zakładzie za 300 mln

Solvay Silica to część Grupy Solvay. Ten potężny koncern chemiczny działa w 56 krajach, jego akcje można kupić na giełdach w Brukseli (gdzie spółka ma siedzibę) i w Paryżu. Zatrudnia prawie 30 tys. pracowników. W 2013 r. we Włocławku w pobliżu Anwilu Solvay Silica rozpoczął budowę zakładu do

Przegląd prasy

Warszawie (GPW) wykluczyła akcje Polionu z obrotu od piątku, 29 września, br., poinformowała giełda. --Inwestorzy złożyli zapisy na wszystkie obligacje serii F spółki Echo Investment o łącznej wartości 125 mln zł, podała spółka. Oferta była II transzą zatwierdzonego programu emisji obligacji o

Danone rośnie, ale nie w Europie. Będzie zwalniał

spowolnienia w Europie Południowej. Inwestorzy wyniki Danone przyjęli z zadowoleniem. Przed południem akcje spółki na paryskiej giełdzie zyskiwały ponad 5 proc., znacząco tym samym wpływając zarówno na nastroje w Paryżu, jak i na innych europejskich rynkach.

PiS rozliczy prywatyzację poprzedników

tym, że nie było chętnych do zakupu spółki po takiej wyższej cenie. Obecnie akcja tej firmy na giełdzie kosztuje ok. 86 zł. W związku z raportem NIK skarb państwa nie wykonuje na razie żadnych ruchów i oświadcza, że "analizuje transakcje sprzedaży akcji spółek skarbu państwa z ostatnich lat"

Przegląd prasy

obrót akcjami Banku BPH w związku z przymusowym wykupem --Radenska z Grupy Kofola kupuje właściciela marki wody Studenac od Podravki --Grupa AB jest dobrze przygotowana do wzrostu skali działalności w II półroczu --Na rynku walutowym niewielkie zmiany w oczekiwaniu na środową decyzję Fedu

Anwil na giełdzie, Orlenowi lżej

gotówki na potrzebne inwestycje. Zapytani o wartość emisji przedstawiciele Orlenu i Anwilu nabierają wody w usta. Nieoficjalnie szacuje się, że wartość oferty spółki może osiągnąć 1, 5 mld zł. W jaki sposób Anwil znajdzie się na giełdzie? Najprawdopodobniej dojdzie do nowej emisji. Część akcji sprzeda

Polscy producenci gier rosną w siłę. Branża czeka na "Wiedźmina"

"Dead Island" sprzedano w ponad 10 mln egzemplarzy, co na razie jest rekordem krajowej branży. Techland nie jest obecny na warszawskiej giełdzie, dlatego nie musi publikować wyników finansowych. W lutym, niedługo po premierze, jego nowa gra "Dying Light" wylądowała na szczycie listy

Przegląd prasy

: Wody pobierane przez firmy, które uzyskały koncesję na ich wydobycie, podlegają opłatom koncesyjnym zgodnie z prawem geologicznym, nie podlegają więc opłatom za pobór wody Gazeta Wyborcza --W I połowie 2016 r. do kin poszło 23,6 mln osób, tj. o 9,6% więcej niż przed rokiem Cashless.pl

Alma ma kłopoty. Co się dzieje ze znanymi delikatesami?

3 sierpnia, popołudnie. Delikatesy Alma przy Puławskiej w Warszawie. Większość półek zastawiona jest piwem, sokami Food&Joy (marki własnej Almy) i wodą mineralną. W dziale "Przekąski" na półce o długości metra stoją cztery dipy - rozstawione szeroko, co 15 cm jeden. Pół godziny później

Przegląd prasy

biznes na rzecz Fairfax, do którego należy Polish Re Gazeta Wyborcza --Rzecznik rządu: Zgodnie z osobistą decyzją pani premier, nie będzie żadnych podwyżek opłat za wodę, obowiązywać będą takie same opłaty jak w 2016 r. - zarówno te dotyczące przedsiębiorców, jak i konsumentów ISBnews --Przychody

Przegląd informacji ze spółek

. Apator nadal zakłada sprzedaż aktywów spoza podstawowego biznesu, jednak nie widzi teraz odpowiednich warunków do ich zbycia, poinformował prezes Andrzej Szostak. Apator liczy w tym roku na wzrost przychodów przede wszystkim w segmencie opomiarowania gazu oraz wody i ciepła, poinformował prezes Andrzej

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

telefoniczne centrum obsługi abonentów.    GIEŁDA, EMISJE, M&A  Venture Inc: Ustaliła cenę akcji oferowanych na 2 zł za jedną akcję, podała spółka. Jednocześnie zarząd skorzystał z uprawnienia do określenia ostatecznej liczby akcji oferowanych i ustalił ją, w porozumieniu z oferującym, na

Dwucyfrowa podwyżka za przesyłki w paczkomatach InPost

jest rentowny. Inwestorzy nabierają dystansu. InPost (odpowiadający za usługi pocztowe i kurierskie) od momentu debiutu na giełdzie jesienią ubiegłego roku stracił prawie 30 proc. na wartości. 13 października jedna akcja spółki kosztowała 24,26 zł. Teraz porusza się w okolicach 17 zł. Integer

SeaMaster Aircraft sfinalizowało odwrotne przejęcie Weedo Polska

podjęło 29 czerwca 2015 r. uchwały w sprawie zmiany nazwy spółki z Weedo Polska na SeaMaster Aircraft, wyboru nowych członków rady nadzorczej - obywateli USA, osób blisko związanych z SeaMaster Aircraft, LLC oraz nowej emisji akcji przeznaczonych do objęcia przez dotychczasowych udziałowców SeaMaster

Po panice czas na zakupy. Indeksy i złoty odrobiły część strat

. Podaż akcji narasta i indeksy prą w dół. Ponad 3 proc. spada wskaźnik giełdy we Frankfurcie, gdzie notowane są działające globalnie firmy ubezpieczeniowe oraz przemysłowe działające w sektorze energetycznym. Inwestorzy w Warszawie nie pozostają ślepi na to dzieje się na innych giełdach europejskich oraz

Sankcje? Jakie sankcje? Firmy z UE prowadzą wielkie interesy z Rosją

się walki z rosyjskimi najemnikami. Mercedes zbroi Kamaza Pod koniec lutego na moskiewskiej giełdzie w ciągu dwóch dni kurs akcji największego rosyjskiego producenta ciężarówek Kamaz wzrósł o ponad 50 proc. Z takim entuzjazmem inwestorzy zareagowali na decyzję Komisji Europejskiej, która zgodziła się

W co zainwestować pieniądze? I jak nie stracić na inwestycjach? [Pieniądze Ekstra]

przedsiębiorstwa, które mogą przecież zbankrutować. Największe ryzyko związane jest jednak z funduszami akcyjnymi, a więc inwestującymi w akcje spółek notowanych na giełdzie. Warto od razu zapamiętać jedną z podstawowych zasad rozsądnego inwestowania, która mówi, by nie wrzucać wszystkich jajek do jednego koszyka

Nowy właściciel tatrzańskich kolejek obiecuje inwestycje

, najprawdopodobniej sprzedając akcje spółki na warszawskiej giełdzie. - Nie wykluczamy również przejęcia innych spółek tej branży zarówno w Polsce, jak i za granicą w celu konsolidacji. Chcemy poprawić jakość usług, aby turysta, który przyjedzie na Podhale, spotykał się z ofertą podobną jak w krajach alpejskich, aby

Przegląd prasy

z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A i B, podała KNF. --Vantage Development miał 199,43 mln zł przychodów ze sprzedaży, 29,45 mln zł zysku operacyjnego i 20,66 mln zł zysku netto w okresie 9 miesięcy 2017 r., podała spółka, powołując się na wstępne

Katastrofy nie było, akcje i złoty w górę

skoro gospodarka nie wykazuje ożywienia, to można zakładać spadek zapotrzebowania na ropę czy miedź, co uderzy w spekulacyjnie wywindowane ceny. 10.50 Wskaźniki na giełdach poszły w dół tak niewiele, że można odnieść wrażenie, że inwestorzy na rynku surowcowym i akcji żyją w dwóch różnych światach

Mocne wejście Słowaków w polskie góry. Kolejka na celowniku

, nawet jeśli Zakopane nie wejdzie do konsorcjum - deklaruje Hlavaty. TMR chce mocno związać swe interesy z południem Polski. Od jesieni akcje firmy mają być notowane na warszawskiej giełdzie. To największa firma z branży turystycznej na Słowacji. Spółka jest właścicielem kurortów narciarskich i hoteli w

Argentyna nacjonalizuje emerytury

zawirowania na światowych giełdach spowodowały, że fundusze w ciągu roku straciły około 20 proc. swoich aktywów. Opozycja i niektórzy eksperci uważają jednak, że rząd dzięki przejęciu funduszy zyskuje dodatkowe źródło finansowania swoich wydatków. Argentyna tylko w przyszłym roku musi spłacić około 20 mld dol

Przegląd prasy

Gdańsku rozpoczął największy w swojej historii program inwestycyjny, warty prawie 850 mln zł Parkiet --Mniejszościowi udziałowcy zawarli porozumienie, które ma nie dopuścić do wycofania akcji Polcoloritu z obrotu na warszawskiej giełdzie Dziennik Gazeta Prawna --W Polsce buduje się teraz 39

Emerytura przed 40? Thomas wie, jak oszczędzać. Ten 23-latek zadziwi was skutecznością. Ma też kilka rad

przewodnik". Roth nie pisał w niej o giełdach, akcjach i kursach, ale o tym, jak mądrze zaplanować zakupy, jak spłacić długi, jak wydawać mniej oraz jak zabezpieczyć swoją przyszłość. Książka stała się dla niego na tyle inspirująca, że jej główne przesłanie: "Nie wydawaj więcej, niż zarabiasz

Nowy podatek uderzy głównie w polskie sieci. Akcje Biedronki w górę

przede wszystkim ideologicznego i trudnego w nadzorze. Prawdopodobnie również nowy podatek nie obejmie handlu internetowego oraz będzie miał niewiele wyłączeń. Nie zapłacą go jedynie sprzedawcy wody, prądu, gazu i leków refundowanych. Wszyscy inni już tak. Nowa danina spadnie więc zarówno na duże sieci

Japonia liczy ofiary i straty po tsunami

ich akcje drożały wczoraj na giełdzie w Tokio nawet o 20 proc. Czytaj także: Morze wyrzuca na plaże tysiące ciał ofiar tsunami

Tak dramatycznej wyprzedaży akcji banków warszawska giełda nie widziała od lat

PKO BP straciły prawie 8 proc. Taniejące w zawrotnym tempie akcje banków sprawiły, że w posadach zadrżała cała giełda - główny indeks WIG20 spadł aż o 6,3 proc. i znalazł się na najniższym poziomie od czterech lat, demolując po raz kolejny oszczędności setek tysięcy indywidualnych akcjonariuszy i

Kto wykupi greckie spółki?

. Istniejące od 1950 roku przedsiębiorstwo energetyczne DEI jest posiadaczem 97 elektrowni oraz sieci linii przesyłowych w całym kraju. Skarb państwa posiada obecnie 51,1 proc. notowanej od 10 lat na giełdzie firmy. Zgodnie z planem George Papandreou na sprzedaż wystawione ma zostać 17 proc. akcji. Wartość

Finanse dla koneserów. Złoto, wino, dzieła sztuki - ile można zarobić?

zarabiać nawet wtedy, kiedy na giełdzie jest czerwono, a ceny akcji spadają jak kamień w wodę. Eksperci twierdzą, że w inwestycje alternatywne, niezależne od rynku akcji i obligacji, powinno się ulokować nie więcej niż 20 proc. kapitału. Na rozwiniętych rynkach światowych inwestorzy instytucjonalni lokują

Rząd będzie skupował zielone certyfikaty? Ich ceny szaleją

, Tauron), muszą je kupować, np. na giełdzie energii. Cenę certyfikatu doliczają klientom do rachunku. Przeciętna rodzina płaci za energię odnawialną ok. 6 zł miesięcznie, przynajmniej 2-3 razy tyle dopłaca dodatkowo w cenach towarów, np. chleba - piekarnie mają piece na prąd, a energetycy doliczają im też

Bajeczne dywidendy za akcje PZU

. I na co mi to? O akcjach niechętnie mówią nie tylko byli pracownicy PZU. Także obecni właściciele, którzy skupowali je przez ostatnie lata, nabierają wody w usta, kiedy pytamy o dywidendę. - Nie mam nic wspólnego z tymi akcjami - ucina znany bokser Dariusz "Tiger" Michalczewski. Firma

Jan Kulczyk nie żyje. Pomnażał pieniądze z prędkością światła. Jedyne, czego naprawdę żałował, to to, że nie grał na pianinie [SYLWETKA]

globalną polską marką działającą na wielu płaszczyznach, m.in. w sektorach energetycznym, surowcowym, w nieruchomościach i infrastrukturze. Kulczyk był również posiadaczem znaczącego pakietu akcji browarniczego giganta SabMiller (jego wartość jest szacowana na 8,8 mld zł). Nazywano go także "polskim

Sześć sposobów na to, by mieć wyższą emeryturę [PIENIĄDZE EKSTRA]

, może teraz rwać sobie włosy z głowy, bo okazało się, że wielokrotnie więcej zyskałby, pozostając wiernym akcjonariuszem. Kilka dni temu na giełdzie akcje kosztowały 465 zł. Oznacza to, że giełdowy "długodystansowiec" zarobił 48,8 proc. tylko na wzroście kursu. Z lokaty bankowej czy

Hypo zostaje na lodzie?

usta. Tylko rzecznik ministerstwa finansów przestrzegł banki i pytał, czy wiedzą, co robią. Tydzień temu, gdy gruchnęła wiadomość o kłopotach HRE, akcje banku spadły o 70 proc., na łeb poleciały też kursy innych instytucji finansowych, a DAX, indeks giełdy we Frankfurcie nad Menem, spadł do najniższego

Oligarchowie w opałach

Rosyjskie majątki, mocno związane z hossą na rosyjskiej giełdzie, wysokimi cenami surowców i łatwym kredytem, bardzo gwałtownie straciły na wartości. W żadnym innym miejscu na świecie miliardy nie wyparowują VIP-om z kieszeni tak szybko jak w kraju Putina. Majątek większości rosyjskich oligarchów

Polacy inwestują miliardy w lokaty-cuda, które nie przynoszą zysku

, które zarabiają przy wzroście cen akcji, surowców i nieruchomości. Dlatego w czasie bessy na giełdach "struktury" też nie zarabiają, choć - w odróżnieniu od akcji i funduszy - również nie tracą. Czytaj też: Jak (nie) zarobić na lokacie strukturyzowanej, czyli giganci starannie dobrani Marcina

Zobacz jak wysokie podatki płacą największe spółki w Polsce. Rekordzista zasilił budżet ponad 1,5 mld zł

Provident Polska jest David Parkinson. Spółka od ubiegłego roku jest notowana na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, a jej siedziba znajduje się w Warszawie. Podatek naliczony: 36 640 104 zł Provident Polska to instytucja finansowa oferująca pożyczki gotówkowe, będąca częścią międzynarodowej

A może "struktura"? Czyli jak zarobić w niepewnych czasach

cię, żeby pozostać na rynku akcji, ale jednocześnie czujesz przez skórę, że ryzyko zaczyna cię przerastać, być może na pewien okres "struktura" uzależniona od wyników indeksów akcji może być sposobem, by pogodzić ogień z wodą. A więc pozostać na rynku i skorzystać na tym (oczywiście w

Emerytalne wciskanie kitu, czyli... niech premier da mi chociaż wędkę

? Zamiast realnych pieniędzy w OFE, z których część jest przechowywana w akcjach spółek notowanych na giełdzie, a część w obligacjach rządowych - a więc papierach wartościowych, których niewykupienie przez rząd oznaczałoby bankructwo kraju i załamanie jego wiarygodności międzynarodowej, dostajemy jakieś

Kolastyna negocjuje z inwestorem. Rozmowy się przeciągają

. Dwa lata później miała już własne kremy z kolagenem i elastyną, potem także kremy do opalania. Kolastyna z firmy rodzinnej zmieniła się w prężne przedsiębiorstwo: przejęła kilka spółek, w tym znaną krakowską fabrykę Miraculum, kupiła liczące się marki kosmetyczne, w końcu weszła na giełdę. W 2008 r

Kulisy przejęcia "Rzeczpospolitej": kredyt od...Leszka Czarneckiego

zwerbowany w wieku 18 lat przez SB i współpracował przez sześć lat. Biznesmen potwierdził to, ale podkreślił, że nigdy nie donosił na konkretne osoby, nie pisał notatek ani analiz. Po publikacji "Rz" staniały akcje jego banków i ucierpiała reputacja miliardera. W świecie biznesu dużo mówiło się o

Kolej pędzi z inwestycjami za miliardy złotych

na poziomie 505 mln zł. Newag jest bardzo istotnym kontrahentem Cargo. Wejście Mennicy Polskiej do akcjonariatu PKP Cargo mogłoby stworzyć niekomfortową sytuację. Newag wchodzi na giełdę... - My nie będziemy składali oferty na zakup jego akcji. Zarówno Newag, jak i bydgoska Pesa są dobrymi spółkami

Brak chemii, czyli dlaczego zmieniono prezesa BRE Banku

za granicą. Podobno, bo strony nabrały wody w usta. Tym razem jest podobnie. Głosu nie zabrała ani rada nadzorcza, ani przedstawiciele inwestora strategicznego. Tak jakby chodziło o nic nieznaczącą małą spółeczkę rodzinną, a nie wielki, notowany na giełdzie bank mający mnóstwo mniejszościowych

W BP "Pan Napraw To" zastąpił "Toksycznego Tony'ego"

koncernu po katastrofie wzięła amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), a BP musi jeszcze uspokoić zirytowanych inwestorów. W tym roku nie dostaną dywidendy, a na dodatek od czasu katastrofy kurs akcji BP spadł o 35 proc., zmniejszając wycenę giełdową koncernu o 68 mld dol. Teraz są

Czerwona szlachta Chin

nie dba o wygody. Ale majątek jego rodziny Bloomberg szacuje na blisko 2 mld dol.: 376 mln w akcjach, 18-procentowy (pośredni) udział w spółce wydobywczej rzadkich metali wartości 1,7 mld dol. i udziały rzędu 20 mln dol. w notowanej na giełdzie firmie high-tech. Nie przeszkadza to Xi nawoływać do

Skarbówka tropi, a państwo słono płaci

przeciwko Maciejowi Sosińskiemu i jego żonie. Usłyszeliśmy: - Nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na te pytania. Sosiński jest obecnie prezesem zarządu spółki, która w lipcu 2007 r. zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych. Z emisji akcji pozyskała 30 mln zł. W Opolu nie płaci już żadnych podatków

Dubaj - zamek z piasku prawie runął

dodatkowych sześciu miesięcy na wykupienie obligacji. Ta wiadomość wywołała panikę wśród zagranicznych inwestorów. Pierwsze uderzenie trafiło w banki brytyjskie, które kupowały obligacje z Bliskiego Wschodu. Akcje HSBC, Barclays i Standard Chartered straciły w ciągu jednej sesji 5-6 proc., a z londyńskiego

Strategia firmy na podstawie wpisów z Twittera? Już to robią

rejonu, pogodę, ruch uliczny zmierzony za pomocą GPS-ów w telefonie, jak i właśnie wpisy na Facebooku czy Twitterze. Po obróbce takie dane miałby interpretować model matematyczny-symulator. I przewidywać, czy wzrost cen zbóż na światowych giełdach doprowadzi do rewolty. Przykład? Do FuturICT w Egipcie

Najlepszy prezent

się one z większym ryzykiem, ale w długim okresie dają szansę na ponadprzeciętne zyski. Ważne też, by nasze oszczędności były otoczone profesjonalną opieką. W największych światowych grupach finansowych setki analityków i doradców całą dobę łamią głowy, jak wybrać moment kupna i sprzedaży akcji

Krzysztof Folta i TIM: drużyna po przejściach

kraju. Na parkiecie W 1996 roku zarząd podjął decyzję o wejściu na giełdę. Akcje TIM-u zadebiutowały na GPW w 1998 roku. To, według Krzysztofa Folty, jeden z dwóch najważniejszych momentów w historii firmy. Na czym polegała zmiana? Dzięki środkom uzyskanym z pierwszej emisji firma zbudowała swój

Jerzy Mazgaj: Polska kojarzy się w UE z wódką i kiełbasą

wpierw jest stres, a później moment refleksji. A może rzeczywiście ona ma rację?? Kryzys uczy pokory. I to jest bardzo dobre w biznesie. Sukces usypia. Jak było z giełdą? Ludzie kupowali akcje po 14 zł, sprzedawali po 80. Proste? Proste. Siedząc przed telewizorem, mieli kilkaset procent zysku. Później

SAP i Oracle powalczą o billing w PGNiG

nadal. Wdrażane są kolejne moduły. System zintegrowany lepiej niż poprzednie, rozproszone systemy, pozwala PGNiG spełnić wymogi w zakresie dostarczania informacji finansowo-ekonomicznych dla Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz uczestnikom publicznego obrotu akcjami. Pomaga również zapewnić

PZU faworyzował Amerykanów w przetargu na nowy system?

wszystkich skupiają nie Amerykanie, ale wielki przegrany - polski koncern informatyczny Asseco - który uchodził za pewniaka w przetargu. - Niestety jak na Euro 2012 ktoś musiał odpaść. Asseco pozostaje dla nas bardzo ważnym partnerem - deklaruje kurtuazyjnie Klesyk. Akcje Asseco notowane na warszawskiej

Maciej Dyjas - gdzie spojrzysz tam jego królestwo

, rozwinęliśmy firmę i znów ją sprzedaliśmy. Zrobiliśmy to według pomysłu, który zobaczyliśmy w Izraelu. Bo tam podobnie jak w Polsce nie było nigdzie przyzwoitej wody i sprzedawano ją w pięciolitrowych galonach. Niedługo potem uzyskaliśmy licencję na Canal+. Było ciekawie, postanowiłem więc zostać. A Eastbridge

Ranking najlepszych gier wideo. Na szczycie: tortury, narkotyki i strzelanie do policjantów... [TOP 10]

zainteresowanie, zmuszając jednocześnie do nowych sposobów dystrybucji. W Polsce, wolnej jeszcze od obostrzeń prawa autorskiego, źródło nowych tytułów stanowiła giełda elektroniki w każdym większym mieście. Gry przenoszono na dyskietkach, na których tłusty western żadną miarą nie chciał się zmieścić. Ludzie

Danone kończy z obniżaniem cen

. - Obniżyliśmy ceny z powodu spowolnienia gospodarczego, teraz zamierzamy stopniowo wycofywać się z tej strategii - zapowiedział wczoraj Pierre-Andre Terisse, dyrektor Danone'a ds. finansowych. Po podaniu wyników akcje firmy notowane na giełdzie w Paryżu spadły o 3,4 proc. Zdaniem analityków inwestorów spłoszyło

Nasze portfele w 2010: co zdrożeje, co stanieje

do portfeli. Specjaliści przewidują, że ceny kawy pójdą w górę, podobnie jak większości towarów importowanych do Polski, np. cytrusów i kakao. Wynika to z wahań kursów walut i osłabienia złotówki. Ponadto te towary są bardzo podatne na wszelkie ruchy na światowych giełdach i ich ceny mogą radykalnie

Pokémon GO. Świat oszalał

aplikacja może przebić Twittera pod względem dziennej liczby aktywnych użytkowników. Doskonale wpłynęło to też na pozycję Nintendo na giełdzie - w ciągu kilku dni od premiery gry cena akcji spółki wzrosła o blisko 25%. To największy wzrost firmy od 1983 r. Według analityków giełdowych to okazja dla