akcje mosty łódź

Przegląd informacji ze spółek

Mosty-Łódź (lider) i PBDI (partner) zawarł znaczącą umowę na roboty budowlane o wartości 715,2 mln zł netto na zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) - Lubawka, zadanie IV od węzła Kamienna Góra Północ (z węzłem) do granicy państwa, o długości ok 15,3 km, podał Erbud. Inwestorem jest

Przegląd informacji ze spółek

Ferrum a AMFCP wyniosła ok. 24,6 mln zł netto, poinformowała spółka. Krajowa Izba Odwoławcza (KIO) uwzględniła odwołanie od decyzji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) w sprawie wykluczenia konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia (lider) oraz Mirbud

Przegląd informacji ze spółek

Infinity Akcji FIZ, na podstawie których nabył łącznie 1 630 000 akcji Polnordu, stanowiących 4,99% ogólnej liczby głosów i kapitału zakładowego, za łącznie 18,09 mln zł, podał Murapol. Tym samy zwiększył udział w Polnordzie do 9,87%. Elemental Holding zawarł umowę inwestycyjną z PFR TFI w ramach

Przegląd prasy

zależna Inpro ma list intencyjny ws. dzierżawy hotelu w Mikołajkach --UOKiK chce, by banki udzielały kredytów hipotecznych na stałą stopę proc. --Strabag i Mosty Łódź mają umowy na odcinki S19 za łącznie ok. 720 mln zł --PAIH uruchomiła Zagraniczne Biuro Handlowe w Tel Avivie --Nextbike Polska ma

Przegląd prasy

, poinformowała spółka. --Krajowa Izba Odwoławcza (KIO) uwzględniła odwołanie od decyzji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) w sprawie wykluczenia konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia (lider) oraz Mirbud (partner) z postępowania o udzielenie zamówienia

Przegląd informacji ze spółek

spółka. Oferta konsorcjum Vistalu Gdynia jako lidera konsorcjum oraz Most Sp. z o.o. jako partnera konsorcjum, warta 19,5 mln zł brutto, na wykonanie robót budowlanych na wiadukcie nad linią PKP w ciągu drogi krajowej nr 22 koło Elbląga została uznana za najkorzystniejszą, podała spółka. MPK - Łódź

Przegląd prasy

. --Konsorcjum Torpolu, Astaldi, Przedsiębiorstwa Usług Technicznych Intercor i Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów (PBDiM) złożyło do Sądu Okręgowego w Łodz pozew o zapłatę przeciwko Polskim Kolejom Państwowym (PKP), PKP Polskim Liniom Kolejowym (PKP PLK) i miastu Łódź w związku z nienależytym wykonaniem

Przegląd informacji ze spółek

obligacje kuponowe na łączną kwotę 230 mln zł, podała spółka. Środki z bieżącej emisji zostaną przeznaczone m.in. na spłatę obligacji, których termin wykupu przypada na przyszły rok. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) zawarła z firmą Przedsiębiorstwo Robót Mostowych Mosty Łódź umowę

Przegląd prasy

Wrocławiu --Oferta PRM Mosty-Łódź najtańsza w przetargu na odcinek S6 Nowogard-Płoty --Przedsprzedaż mieszkań Budimex Nieruchomości wzrosła do 580 w II kwartale --GPW wykluczyła od środy obligacje serii B Gino Rossi z obrotu na Catalyst --Metinvest otworzył przedstawicielstwo w Polsce, chce utrzymać

Przegląd informacji ze spółek

raporcie. Rada nadzorcza Impexmetalu zaakceptowała zamiar zwiększania udziału w kapitale zakładowym spółki Alchemia do osiągnięcia poziomu 51% kapitału zakładowego w perspektywie 3 kolejnych lat, z obecnych 20,75%, podała spółka. Oferta Przedsiębiorstwa Robót Mostowych Mosty-Łódź, warta 390,25 mln zł

Przegląd prasy

obligacje o wartości 230 mln zł --Mosty Łódź mają umowę na odcinek S6 w zachodniopomorskim za 390 mln zł --Mostostal Warszawa nie może dokończyć budowy zakładu koło Kielc --ACE zwiększyło sprzedaż wolumenową o 12,1% r/r do 8,9 mln części w III kwartale --PKP PLK ogłosiły przetarg na modernizację linii

Przegląd prasy

o 0,69% na zamknięciu we wtorek --RN Impexmetalu zgodziła się na zwiększanie udziału w Alchemii do 51% w 3 lata --Oferta PRM Mosty-Łódź najkorzystniejsza w przetargu na odcinek S6 Nowogard-Płoty --Wskaźnik zaufania konsumentów Conference Board wzrósł do 101,5 pkt w sierpniu --Rząd przyjmie

Przegląd prasy

Warszawa, 17.07.2015 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --W I półroczu inwestorzy finansowi przejęli udziały firm warte ponad 3 mld zł wg gazety --Elektroenergetyczną stację przesyłową wysokich napięć, wpisującą się w projekt mostu

Ustawiony przetarg na trasę S8? "Koleżeńska przysługa"

centrale firm same nie dogadują cen, "wypijając se na Majorce kawę, drinka". Ten przetarg wygrała inna firma, niż planowały to osoby zmawiające się przez telefon. Zmowę miano przerwać na A4, gdy udziału w niej odmówił Zygmunt Pater z firmy Mosty Łódź. - Nie interesuje to mnie. Przegram, to

Inwestują i pożyczają. Polskie miasta tkwią w długach po uszy

Inwestują i pożyczają. Polskie miasta tkwią w długach po uszy

wokół Dworca Łódź Fabryczna. 4. Łódź posiada 18 spółek. Ich łączny dług to 1 mld 377 mln zł. Jedną z inwestycji, która wpłynęła na zadłużenie miasta jest przebudowa infrastruktury wokół Dworca Łódź Fabryczna. Koszt: 412,9 mln zł. 1. Dług miasta wynosi 1 mld 753 mln zł, co stanowi 62,95 proc