akcje mogą mieć wartość

Witold Gadomski

Ministerstwo Dziwnych Kroków

Ministerstwo Dziwnych Kroków

Gdyby ogłosić konkurs na najgłupszy pomysł obecnego rządu, Krzysztof Tchórzewski miałby dużą szansę na pierwsze miejsce. Chce zmusić kontrolowane przez Ministerstwo Energetyki spółki do podniesienia wartości nominalnej akcji po to, by obciążyć je podatkiem wynoszącym w sumie 10 mld zł. Z punktu widzenia spółek księgowa sztuczka proponowana przez ministra nie ma żadnego sensu. Zresztą urzędnicy Ministerstwa Energetyki tego nie ukrywają. Chodzi po prostu o to, by spółki wpłaciły dodatkowe pieniądze do budżetu. Podniesiona wartość nominalna akcji będzie potraktowana jako zysk, od którego należy się podatek.

Jak giełda zareaguje na prezentację iPhone 6? Oto kamienie milowe w historii Apple [WYKRES]

Apple obecny jest na giełdzie od ponad 30 lat. Sprawdzamy, jaki wpływ na wartość akcji miały prezentacje kolejnych modeli jednego z najpopularniejszych smartfonów świata - iPhone'a. Czy dzisiejsza premiera jego szóstej generacji spowoduje zamieszanie na giełdzie? Przekonaj się, czytając naszą relację na żywo już od godz. 19.

PKN Orlen chce mieć docelowo 100% udziałów w Enerdze

Gdańsk, 27.04.2020 (ISBnews) - PKN Orlen docelowo będzie chciał mieć 100% udziałów w Enerdze i wycofać tę spółkę z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), zapowiedział prezes Daniel Obajtek. "Orlen zawsze ma zasadę, by docelowo mieć 100% udziałów w przejmowanych spółkach. Tak

PKN Orlen sfinalizował przejęcie 80% akcji spółki Energa

Obajtek zapowiedział, że PKN Orlen docelowo będzie chciał mieć 100% udziałów w Enerdze i wycofać tę spółkę z GPW. Na początku grudnia 2019 r. PKN Orlen ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 414 067 114, tj. wszystkich akcji wyemitowanych przez Energa o wartości nominalnej 10,92 zł każda. Cena

Wezwanie Townsend zgodne z interesem Capital Park, ale cena nie jest godziwa

Warszawa, 23.10.2019 (ISBnews) - Capital Park ocenia, że wezwanie do zapisywania się na sprzedaż jego akcji, ogłoszone 8 października br. przez Townsend Holding B.V. jest zgodne z interesem spółki, ale zaproponowana cena wysokości 5,84 zł za akcję nie odzwierciedla wartości godziwej

Termin wezwania na akcje BSC Drukarni Opakowań przedłużony do 26 marca

transakcji nabycia akcji na GPW: 31 marca 2020 r. Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia akcji: 3 kwietnia 2020 r." - czytamy w komunikacie. Pierwotnie zapisy na sprzedaż akcji w wezwaniu przyjmowane miały być od 12 lutego do 12 marca br. Rozliczenie transakcji sprzedaży akcji miało

The Farm 51 negocjuje partnerstwo z globalnym podmiotem dot. marki World War 3

realizacja kontraktu będzie mieć znaczny wpływ na wyniki finansowe emitenta za bieżący rok jak i kolejne lata, podano również. The Farm 51 specjalizuje się w tworzeniu zaawansowanych gier akcji. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od 2012 r. (ISBnews)  

Boruta-Zachem zakończył publiczną emisję akcji o wartości blisko 10,6 mln zł

Warszawa, 06.09.2019 (ISBnews) - Boruta-Zachem dokonał przydziału 52 915 030 akcji w ramach oferty publicznej akcji serii E z zachowaniem prawa poboru, podała spółka. Wartość emisji to 10,58 mln zł. Otwarcie subskrypcji nastąpiło 30 lipca 2019 r., a zamknięcie 25 sierpnia 2019 r. W

United Label pozyskał 3 mln zł w pierwszej transzy emisji akcji

Warszawa, 29.06.2020 (ISBnews) - Grupa INC zakończyła pierwszą transzę emisji akcji United Label, skierowaną do dużych inwestorów, w której pozyskała 3 mln zł, podała spółka. Druga transza emisji akcji, o wartości 1,4 mln zł, rozpocznie się 1 lipca w formie publicznej kampanii crowdinvestingowej

PKO BP wykupi obligacje o wart. 250 mln euro i 194,41 mln USD

Warszawa, 17.04.2020 (ISBnews) - PKO Bank Polski przyjmie do wykupu obligacje 2021 o łącznej wartości nominalnej 250 000 000 euro oraz obligacje 2022 o łącznej wartości nominalnej 195 410 000 USD, podał bank. Przewidywana data rozliczenia oferty wykupu to 21 kwietnia 2020 r. "

Portfel Mirbudu (z Kobylarnią) miał wartość ok. 1 979 mln zł na koniec czerwca

Warszawa, 04.07.2019 (ISBnews) - Portfel zamówień Mirbudu S.A. miał wartość 1 717,4 mln zł, a Kobylarni S.A. z Grupy Mirbudu 262 mln zł na koniec czerwca br., podał Mirbud w podsumowaniu miesiąca. Ponadto w czerwcu br. Mirbud złożył oferty w 7 postępowaniach niepublicznych i 6 przetargach

Elemental Holding podpisał umowę nabycia akcji Elemental Asia

podatkowego Elemental Asia, zawrą umowę, która będzie określała ilość akcji będących przedmiotem sprzedaży, a także cenę sprzedaży akcji" - czytamy w komunikacie. Strony ustaliły, że cena sprzedaży akcji zostanie ustalona w oparciu o wartość przedsiębiorstwa Elemental Asia, stanowiącą siedmiokrotność

CM International wydłuża zapisy na akcje do 30 stycznia 2020 r.

. Część z nich sygnalizuje, że potrzebują więcej czasu na podjęcie decyzji. W odpowiedzi na ich sugestie podjęliśmy decyzję o wydłużeniu do końca stycznia nadchodzącego roku zapisów w ramach oferty publicznej. Dodatkowym atutem jest fakt, że będziemy mieć więcej czasu aby zaprezentować biznes CM

Boryszew dokonał odpisu na kwotę 158 mln zł, bez wpływu na działalność

Warszawa, 10.03.2020 (ISBnews) - Boryszew dokonał odpisu na utrata wartości firmy powstałej na rozliczeniu nabycia akcji Alchemia, ale mają one charakter księgowy i nie będą miały wpływu na płynność finansową oraz bieżącą działalność operacyjną, podała spółka. "Zarząd Boryszew S.A

XTPL planuje emisje akcji oraz obligacji zamiennych na akcje

finansowania dla spółki poprzez emisję nowych akcji oraz obligacji zamiennych" - czytamy w komunikacie.  Finansowanie miałoby zostać pozyskane poprzez: 1) emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela w liczbie do 42 000 w podwyższonym kapitale zakładowym spółki, w ramach subskrypcji prywatnej

Akcjonariusze BSC Drukarni Opakowań uznają cenę w wezwaniu za zbyt niską

wezwaniu na akcje tej spółki ogłoszonym przez A&R Carton i Colorpack, wynoszącą 40,38 zł za akcję za nieodzwierciedlającą wartości godziwej, podała BSC Drukarnia Opakowań. Akcjonariusze zapowiedzieli jednocześnie, że nie wezmą udziału w wezwaniu. "Do spółki wpłynęło pismo w związku z ogłoszonym

Milton Essex liczy na debiut na NewConnect we wrześniu

notowań być może w III kwartale. Liczymy, że we wrześniu nasze akcje pojawią się w notowaniach" - powiedział Solan podczas wideokonferencji. Przypomniał, że oferta odbywa się w trybie bezprospektowym i maksymalna wartość finansowania do pozyskania to 1 mln euro. Jego potencjalne przeznaczenie nie

Pozbud T&R miał wstępnie 348 tys. zł zysku netto w 2019 r.

wskazuje, że na spadek jednostkowego zysku netto największy wpływ miały następujące zdarzenia: 1) konieczność dokonania odpisu z tytułu utraty wartości akcji posiadanych w spółce Ever Home S.A. - wartość odpisu 4 360 tys. zł, który to odpis obciążył koszty finansowe jednostki dominującej, lecz nie miał

R22 wykonało opcję nabycia 30 646 akcji H88 za 6,82 mln euro

2020 r., podano dalej. W marcu 2019 r. R22 zawarł porozumienie z TCEE Fund III S.C.A. na mocy którego zakupi w dwóch transzach 28,48% akcji w spółce H88. Na dzień zawarcia porozumienia R22 posiadał 71,52% akcji w spółce H88. Pierwsza transza miała obejmować 30,647 akcji za kwotę 6 816 516,7 euro

Akcjonariusze Selvity zdecydowali o podziale spółki i zmianie nazwy

zakładowego spółki przejmującej z kwoty 100 000,0 zł  do kwoty 12 876 983,20 zł tj. o kwotę 12 776 983,20 zł poprzez emisję 15 971 229 akcji spółki przejmującej (akcje podziałowe), w tym:  1) 4 050 000 akcji imiennych serii A spółki przejmującej o wartości nominalnej 0,80 zł

Mostostal Zabrze zakłada zakończenie scalenia akcji na początku października

, powinien się zakończyć z końcem września lub z początkiem października" - powiedział Pietyszuk podczas konferencji prasowej. Dodał, że ten proces jest niezbędny ze względu m.in. na ograniczenia statutowe wielu funduszy, które nie mogą inwestować w akcje o wartości poniżej 50 groszy za sztukę. 

Ipopema TFI nie będzie uczestniczyć w wezwaniu na akcje BSC Drukarni Opakowań 

Warszawa, 25.02.2020 (ISBnews) - Fundusze zarządzane przez Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Ipopema TFI) uznają cenę zaproponowaną w wezwaniu na akcje BSC Drukarni Opakowań za rażąco niską i nieodzwierciedlającą wartości godziwej akcji spółki. W związku z powyższym nie zamierzają

Bank Pocztowy nie wyklucza emisji akcji w przyszłym roku 

dokapitalizowania to ok. 90 mln zł.  "Zakładamy, że w razie rozwoju biznesu ewentualna potrzeba zwiększenia kapitałów będzie w przyszłym roku. Emisja miałaby porównywalną wartość [co ostatnio]" - powiedział prezes, zapytany o plany emisji akcji.  Ostatnia emisja akcji Banku Pocztowego

Akcjonariusze Unimotu zdecydowali o wypłacie 1,97 zł na akcję dywidendy za 2019

Warszawa, 03.06.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze Unimotu zdecydowali w trakcie zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki o wypłacie dywidendy z zysku za 2019 rok w kwocie 16,15 mln zł, co oznacza 1,97 zł na akcję, podała spółka. "Wysokość dywidendy: 16 149 701 zł 46 gr, Wartość dywidendy

PCC Exol wyemituje obligacje serii C2 o wartości nominalnej 25 mln zł

Warszawa, 28.05.2020 (ISBnews) - Zarząd PCC Exol podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii C2 oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji obligacji, poinformowała spółka. Łączna wartość nominalna obligacji serii C2 wyniesie 25 mln zł.  "W ramach programu spółka wyemituje

PHN rekomenduje wypłatę 0,54 zł dywidendy na akcję z zysku za 2019 r.

nieruchomości komercyjnych pod względem wartości portfela. Od 2013 r. PHN jest notowany na GPW. W 2019 r. miał 171,9 mln zł skonsolidowanych przychodów z najmu. (ISBnews)

BSC Drukarnia Opakowań: Cena w wezwaniu podwyższona do 40,5 zł za akcję

Carton, kontroluje obecnie 60,82% akcji BSC Drukarni Opakowań. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, A&R Carton miał obowiązek ogłoszenia wezwania na akcje zapewniające osiągnięcie progu 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki. A&R Carton zdecydował się jednak na ogłoszenie wezwania na

Santander BP wyemituje bankowe papiery wartościowe o wartości do 550 mln zł

, 6. Cena emisyjna BPW będzie równa wartości nominalnej BPW, 7. BPW będą oprocentowane według stałej stopy procentowej wynoszącej 2,02% w skali roku, 8. Świadczenia z tytułu BPW będą mieć wyłącznie charakter pieniężny, 9. BPW nie będą zabezpieczone,  10. BPW będą emitowane jako BPW na

Akcjonariusze Work Service uzgodnili sprzedaż akcji potencjalnemu inwestorowi

za akcję, podała spółka. Work Service ma również porozumienie z obligatariuszami w sprawie warunków spłaty obligacji zapadających w maju br. Spłacie podlegać będzie 30% wartości nominalnej obligacji w wysokości 10,6 mln zł. "Zarząd Work Service […] otrzymał informację o osiągnięciu

Program motywac. 11 bit studios zakłada 156 mln zł zysku brutto w l. 2020-2023

- maksymalnie 150 000 warrantów subskrypcyjnych, uprawniających do objęcia takiej samej ilości akcji spółki, o wartości nominalnej 0,1 zł każda; 5) Cena konwersji warrantów na akcje - średni ważony kurs akcji spółki na zamknięcie sesji notowań giełdowych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z I

Open Finance zrezygnował z podwyższenia kapitału w drodze nowej emisji akcji

lipcu 2018 r. Open Finance informował o podjęciu uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze nowej emisji do 6 528 854 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 gr każda. Miały zostać wyemitowane i zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej. Open Finance jest

Primetech: Cena w wezwaniu Famuru odpowiada wartości godziwej

Warszawa, 04.07.2019 (ISBnews) - Zarząd Primetech uważa cenę w wezwaniu Famuru za odpowiadającą wartości godziwej spółki, podała spółka. "Cena proponowana w wezwaniu wynosi 1,45 zł za jedną akcję spółki. Cena akcji proponowana w wezwaniu jest wyższa od średniej arytmetycznej ze średnich

Netia szacuje możliwy odpis aktualizacyjny na 150,7 mln zł za 2017 r.

pakietu akcji Netii, reprezentującego łącznie 33% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Netii oraz o ogłoszeniu wezwania na 66% akcji spółki. Skuteczna realizacja wezwania może mieć wpływ na strategię i działalność operacyjną Netii, wskazano. "Po przeprowadzeniu analiz i konsultacji z

Akcjonariusze PHN zdecydują 30 VI o wypłacie 0,54 zł dywidendy na akcję

sektorze nieruchomości komercyjnych pod względem wartości portfela. Od 2013 r. PHN jest notowany na GPW. W 2019 r. miał 171,9 mln zł skonsolidowanych przychodów z najmu. (ISBnews)

Akcjonariusze PHN zdecydowali o wypłacie 0,54 zł dywidendy na akcję

ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 49,9 mln zł wobec 31,7 mln zł zysku rok wcześniej. Polski Holding Nieruchomości (PHN) jest jednym z największych w Polsce podmiotów w sektorze nieruchomości komercyjnych pod względem wartości portfela. Od 2013 r. PHN jest notowany na GPW. W 2019 r. miał

Revolut: Użytkownicy kart Standard i Premium mogą handlować akcjami bez prowizji

użytkownikom kart Metal, umożliwiając im zakup i sprzedaż akcji 300 amerykańskich spółek bezpośrednio w aplikacji. Od dziś użytkownicy będą mieli do dyspozycji akcje kolejnych 150 spółek, w tym znanych korporacji jak Worldpay, Twilio i Groupon. W sumie lista dostępnych akcji obejmie walory 450 spółek z

EuroRating potwierdził rating PKN Orlen na poziomie BBB, perspektywa stabilna

minimum jej giełdowych notowań (i jednocześnie odpowiadającej zaledwie 27% jej wartości księgowej netto) na rzecz spółki, w której Skarb Państwa posiada tylko 27,5% akcji. Agencja oceniła zatem tę transakcję jako niekorzystną dla obecnego głównego akcjonariusza Energi. EuroRating nie

Komputronik podejmie działania w celu emisji akcji lub obligacji zamiennych

obligacje nie będą miały formy dokumentu. 2. Emitowane obligacje mogą być emitowane jako obligacje niezabezpieczone lub jako obligacje zabezpieczone, zgodnie z warunkami emisji ustalanymi przez upoważniony do tego zarząd spółki. 3. Wartość nominalna jednej obligacji zostanie ustalona przez zarząd, przy

GPW: Biomed-Lublin i Mercator Medical wejdą do indeksu mWIG40 po 19 VI

uwzględniono obroty akcjami za okres ostatnich 12 miesięcy, licząc wstecz od dnia rankingu. Wartość akcji w wolnym obrocie została obliczona na podstawie kursu zamknięcia akcji z dnia 19 maja 2020 r. W rankingu nie zostały uwzględnione spółki z ostatniego kwartyla kapitalizacji w wolnym obrocie, podano także

Zarząd ZM Ropczyce uważa cenę w wezwaniu na niższą od wartości godziwej

Warszawa, 23.01.2019 (ISBnews) - Zarząd Zakładów Magnezytowych Ropczyce (ZM Ropczyce) uważa cenę zaproponowaną w wezwaniu na akcje spółki za niższą od wartości godziwej akcji, podała spółka. Zarząd ocenił, że cena w wezwaniu jest ustalona zgodnie z zapisami ustawy o ofercie publicznej, podano w

Przegląd prasy

pracę straci ponad 200 pracowników z ok. 3 tys. zatrudnionych ISBnews --Akcjonariusze PCC Rokita zdecydowali o wypłacie 3,41 zł dywidendy na akcję --Ferro nadal chce zwiększać sprzedaż zagraniczną, rozważa akwizycje --Primetech miało 0,99 mln zł zysku netto z działalności kont. w I kw. 2020 r

Enea: Jednorazowe operacje zwiększą skons. wynik netto za 2019 o 43,7 mln zł

wartości bilansowej aktywów w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Enea Ciepło sp. z o.o. na kwotę 20,4 mln zł. [...] Emitent informuje, iż w dniu 31 marca 2020 r. podjęta została decyzja o ujęciu w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym GK Enea odpisu z tytułu utraty wartości akcji Polskiej Grupy

Inwestorzy na GPW w dobrych nastrojach, ale uwaga na Hong-Kong

miały większego przełożenia na notowania na GPW. Większy wpływ na polski rynek akcji, poprzez powiązania z globalnymi nastrojami, może mieć popołudniowa publikacja amerykańskiego wskaźnika zaufania konsumentów Conference Board, którą poznamy o 16:00. Maciej Leściorz - dyrektor ds. sprzedaży i edukacji

United Label pozyskał 1,4 mln zł w II transzy emisji akcji, łącznie 4,4 mln zł

Warszawa, 03.07.2020 (ISBnews) - United Label zakończył kampanię crowdinvestingową przeprowadzoną na platformie CrowdConnect.pl. Inwestorzy zapisali się na wszystkie akcje dostępne w ramach II transzy o wartości 1,4 mln zł, podała spółka. W ramach całej oferty publicznej spółka pozyskała 4,4 mln

Orbis: Wzywający 'z powodzeniem' wesprze rozwój spółki; cena jest godziwa

Warszawa, 27.01.2020 (ISBnews) - Zarząd Orbisu ocenia, że Accor, po sukcesie wezwania na sprzedaż 100% akcji Orbisu, będzie miał możliwość i niezbędne zasoby, by z powodzeniem wspierać rozwój spółki, podał Orbis. Cena w wezwaniu, wynosząca 115 zł/szt., jest - według zarządu - godziwa. "W

Mostostal Zabrze chce przeprowadzić scalanie akcji w stosunku 2:1

Warszawa, 19.06.2019 (ISBnews) - Mostostal Zabrze podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia procesu scalania (połączenia) akcji, podała spółka. Zarząd planuje przeprowadzenie scalenia w stosunku 2:1, w ten sposób, iż wartość nominalna akcji spółki zostanie podwyższona z dotychczasowej kwoty 1 zł

Odpisy obniżą skonsolidowany wynik ZE PAK o 220 mln zł za 2018 r.

wsparcia z rynku mocy dla jednostek niespełniających kryteriów emisyjności. "W procesie analizy największy wpływ na wyniki miało uwzględnienie zmiany w zakresie wartości odzyskiwalnej aktywów trwałych, związane z ustaleniami zapadłymi na forum UE dotyczącymi wewnętrznego rynku energii, które to

Legimi przeprowadzi emisję akcji serii G m.in. na sfinanowanie przejęcia Readfy

Warszawa, 21.03.2019 (ISBnews) - Zarząd Legimi podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia, w ramach kapitału docelowego, emisji od 26 820 do 250 000 akcji serii G na okaziciela o wartości nominalnej równej 0,1 zł każda akcja i łącznej wartości nominalnej do 25 000 zł, podała spółka. Próg emisji nie

Enter Air sfinalizował umowę objęcia 49% akcji Germania Flug

Warszawa, 24.05.2019 (ISBnews) - Enter Air objął 1 499 nowych akcji imiennych Germania Flug o wartości nominalnej 100 CHF każda, stanowiących ok. 49% akcji w podwyższonym kapitale zakładowym, podała spółka. "Jednocześnie, zarząd emitenta informuje, że z uwagi na fakt, iż emitent nie jest

PHZ Baltona ocenia cenę w wezwaniu PPL jako godziwą

wzywający zamierza nabyć wszystkie akcje spółki, tj. 11 256 577 akcji wyemitowanych przez spółkę o wartości nominalnej 0,25 zł każda, przypomniano. Grupa kapitałowa Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Baltona S.A. zajmuje się sprzedażą towarów w sklepach wolnocłowych zlokalizowanych przede wszystkim w

Wartość aktywów Quercus TFI spadła m/m do 2,54 mld zł na koniec września

Buczek, cytowany w komunikacie.  Wg niego, kluczową kwestią pozostaje rozstrzygnięcie czy będziemy na świecie mieć tylko spowolnienie, czy recesję. Dane makro na razie potwierdzają słabnięcie kondycji globalnej gospodarki. "Banki centralne robią jednak, co mogą, by uchronić

Santander BP wyemituje bankowe papiery wartościowe wys. do 150 mln zł 

emisyjna BPW będzie równa wartości nominalnej BPW, 7. BPW będą oprocentowane według stałej stopy procentowej wynoszącej 2,05% w skali roku, 8. Świadczenia z tytułu BPW będą mieć wyłącznie charakter pieniężny, 9. BPW nie będą zabezpieczone,  10. BPW będą emitowane jako BPW na okaziciela, nie

Przegląd informacji ze spółek

Zwyczajne walne zgromadzenie Projprzem Makrum zdecydowało o wypłacie dywidendy z zysku za 2019 r., w kwocie łącznej 3,59 mln zł, to jest 0,6 zł na jedną akcję, podała spółka. Wznowiona oferta publiczna akcji Milton Essex będzie obejmowała 2,75 mln akcji zwykłych na okaziciela serii L, o

Akcjonariusze CDRL zdecydują 12 listopada o buy-backu za max. 3 mln zł

na wyższych wskaźnikach, niż wycenia nas rynek. Taka sytuacja nie powinna mieć miejsca" - powiedział prezes CDRL Marek Dworczak, cytowany w komunikacie. W ramach programu skupu spółka nabędzie nie więcej niż 96 872 akcji o wartości nominalnej 0,5 zł każda, stanowiące nie więcej niż 1,6

Getin Noble Bank przygotowuje się do procesu scalenia akcji

Warszawa, 21.12.2018 (ISBnews) - Getin Noble Bank postanowił o rozpoczęciu działań mających na celu przygotowanie procesu scalenia akcji banku, czyli zmniejszenia ogólnej liczby akcji banku z jednoczesnym podwyższeniem ich wartości nominalnej zgodnie z ustalonym stosunkiem wymiany przy zachowaniu

Detalion Games pozyskał 1,4 mln zł w kampanii crowdfundingowej

publiczna podzielona na dwie transze. Pierwsza transza, w ramach tzw. cichej rundy inwestycyjnej, została skierowana do członków Klubu 149. W niecałe 24 godziny inwestorzy złożyli skuteczne deklaracje objęcia akcji o wartości ponad 1 mln zł. Druga to kampania equity crowdfundingu, czyli crowdinvestingu, na

Tauron: Zmiany odpisów obniżą skons. wynik finansowy za 2018 r. o 377,9 mln zł

wyniku finansowego netto wyniesie 377,9 mln zł" - czytamy dalej. W odniesieniu do jednostkowego sprawozdania finansowego przeprowadzone analizy wykazały: - zasadność utworzenia odpisów z tytułu utraty wartości akcji w Tauron Wydobycie S.A. w wysokości 54,1 mln zł. - zasadność utworzenia

Selvita wnioskuje do KNF o zatwierdzenie prospektu emisyjnego Selvita CRO

zatwierdzenie prospektu emisyjnego spółki Selvita CRO S.A. sporządzonego w związku z ofertą publiczną 11 921 229 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,80 zł każda oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.:  - 11

Murapol zakłada w strategii na l.2019-2021 średnio 3-3,5 tys. przekazań rocznie

ma mieć wartość poniżej 0,6x, podano także. Murapol podał wczoraj, że przyjął strategię grupy kapitałowej na lata 2019-2021+, która zakłada m.in. wysoką dywersyfikację geograficzną, skupienie i wykorzystanie zasobów wyłącznie na biznesie deweloperskim oraz wzmocnienie pozycji na rynkach finansowych

Giełdowy Indeks Produkcji GIP60 spadł o 8,29% r/r w 2019 r.

, których doświadczały spółki. "Dlatego tradycyjnie o zwycięzcy rocznego rankingu GIP60 decyduje względna stopa wzrostu ceny akcji liczona od ceny otwarcia pierwszej sesji roku do ceny zamknięcia ostatniej. Największy roczny wzrost wartości rynkowej w 2019 roku zanotowała spółka ZPUE, dla której cena

Tauron zakończył testy na utratę wartości aktywów, wpływ na wynik: 218 mln zł

269 mln zł. Szacunkowy wpływ na obniżenie skonsolidowanego wyniku finansowego netto wyniesie 218 mln zł, podano także. "W jednostkowym sprawozdaniu finansowym zostanie ujęte utworzenie odpisów z tytułu utraty wartości akcji i obligacji w Tauron Wydobycie S.A. w wysokości 157 mln zł. Ponadto

Giełdowy Indeks Produkcji GIP60 wzrósł o 18% m/m do 651,42 pkt w kwietniu

aspekt pozytywnie wpłynął również na wartość Giełdowego Indeksu Produkcji, który wzrósł o 18% do poziomu 651,42 pkt i odrobił już połowę strat wywołanych ogólnoświatowym problemem epidemiologicznym" - powiedział analityk i współtwórca GIP Maciej Zaręba, cytowany w komunikacie. W kwietniu akcje

Trakcja: Rozprzestrzenianie się SARS CoV-2 może mieć wpływ na wyniki w 2020 r.

Warszawa, 17.03.2020 (ISBnews) - Gwałtowne rozprzestrzenianie się wirusa SARS CoV-2 w Polsce oraz na innych rynkach, na których Trakcja PRKiI oraz jej spółki zależne prowadzą działalność gospodarczą, może mieć wpływ na wyniki finansowe spółki i grupy w 2020 r., podała Trakcja. "Na dzień

Dekpol miał 50,79 mln zł zysku netto, 70,96 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

wartości ponad 432 mln zł netto. Do realizacji po okresie sprawozdawczym pozostawały projekty o łącznej wartości ponad 270 mln zł netto, z czego znaczącą większość prac zrealizujemy w 2020 roku. Na koniec 2019 roku mieliśmy także zawarte listy intencyjne na realizację inwestycji o łącznej wartości ponad

Prezes PZU: Cena akcji Alior Banku nie uwzględnia jego potencjału

. Traktujemy Alior Bank jako inwestycję strategiczną. Jeśli chodzi o jego wartość w naszej grupie i wynikach, bardziej patrzymy na potencjał generowania zysków na działalności podstawowej i wyników grupy PZU i nie jesteśmy przywiązani do ceny akcji" - powiedział Surówka podczas konferencji prasowej

Akcjonariusze OT Logistics zdecydowali o emisji do 2,3 mln akcji serii E bez pp

Warszawa, 18.02.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze OT Logistics zdecydowali o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki w drodze emisji do 2,3 mln akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,24 zł każda, bez prawa poboru, wynika z podjętych dziś uchwał.  "Podwyższa

KNF: Silny wzrost cen nieruchom. grozi nadmiernym zadłużeniem (aktual.)

stosunku do końca 2017 r. "W kontekście rozwoju akcji kredytowej, należy zwrócić uwagę na duży wzrost średniej wartości kredytu, który nastąpił w ostatnich latach (z 180 tys. zł w styczniu 2013 r. do 267,9 tys. zł w grudniu 2018 r., tj. o 48,9%), a który wynika głównie ze wzrostu cen na rynku

Analizy.pl: Aktywa TFI spadła o 0,7% m/m do 268,4 mld zł w lutym

o 1,9 mld zł (-0,7%) do 268,4 mld zł na koniec lutego" - czytamy w komunikacie. Spadek aktywów dotknął głównie tych funduszy, które inwestowały część portfela w akcjach lub instrumentach odzwierciedlających ceny ropy naftowej lub złota. "Wartość środków w funduszach akcji spadła w

Analizy Online: Aktywa TFI spadły o 0,6% m/m do 257,7 mld zł w marcu 

kapitałowe miały się w marcu dobrze i wartość środków klientów funduszy w związku z tym rosła, to jednak przeważył ujemny bilans sprzedaży. Patrząc na poszczególne segmenty rynku, największy spadek aktywów w ujęciu wartościowym dotyczył funduszy aktywów niepublicznych (ponad -1 mld zł). Dalej w kolejności

XTPL pozyskał 10,14 mln zł z emisji akcji serii S, inwestorzy objęli całą pulę

. Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej, wyniosła 10,14 mln zł. "Ponad 10 mln zł zasiliło konto XTPL w wyniku przeprowadzonej emisji akcji. W podwyższeniu kapitału zrealizowanym w trybie subskrypcji prywatnej wzięli

PKN Orlen dokonał odpisów na łączną kwotę około 2,5 mld zł w I kw. 2020 r.

wartość akcji Grupy Orlen Lietuva oraz udziałów Grupy Orlen Upstream. "W obu przypadkach PKN Orlen posiada 100% akcji/udziałów. Kwota tej operacji została oszacowana na około - 2 mld zł. Odpis dotyczący Orlen Lietuva wynika również z braku zmaterializowania się efektu IMO w 2020 roku. Odpisy te nie

Kogeneracja miała wstępnie ok. 132 mln zł zysku netto w I kw. 2020 r.

Dominująca 415 Gwh), podano także. Nakłady inwestycyjne wyniosły około 9 mln zł. "Istotny wpływ na wynik finansowy netto grupy w I kwartale 2020 r. miała sprzedaż w marcu 2020 r. uprawnień do emisji CO2 łącznie na kwotę 110 400 tys. zł z puli niewydanych uprawnień do emisji CO2 za poprzednie lata

Akcjonariusze GPW zgodzili się na sprzedaż pakietu Aquis

zgód, przy założeniu, że wartość sprzedaży udziałów w Aquis będzie nie niższa niż 11,475 mln GBP. Ostateczna wartość transakcji zależeć będzie od warunków rynkowych. Wcześniej na początku marca br. wiceprezes GPW Jacek Fotek poinformował, że IPO Aquis Exchange może mieć miejsce w bieżącym roku. Pod

Przegląd informacji ze spółek

akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 0,1 zł każda. Akcje serii N zostały objęte po cenie emisyjnej równej 46 zł. Enea Elektrownia Połaniec - spółka zależna Enei - zmodernizuje instalację odsiarczania spalin (IOS) kosztem prawie 40 mln zł brutto, podała grupa. Rada nadzorcza

Akcjonariusze DataWalk zdecydują 30 VI o m.in. o programie motywacyjnym

duże wypłaty dla osób uczestniczących w programie, ale dopiero w momencie, gdy na skutek rosnącej pozycji rynkowej spółki oraz wzrostu jej wartości dojdzie do jej przejęcia przez nowego inwestora, przy jednoczesnym dokonaniu wezwania na 100% akcji spółki lub w innym mechanizmie gwarantującym

ABC Data ma wiążącą ofertę na sprzedaż czeskiej spółki zależnej

aktualnie przedmiotem analizy zarządu ABC Data" - czytamy w komunikacie.  Zarząd ABC Data poinformował także, że jest w trakcie weryfikowania wyceny spółki zależnej. Według szacunków zarządu, transakcja może mieć negatywny wpływ na jednostkowy wynik finansowy ABC Data oraz skonsolidowany wynik

Quercus TFI miało 2,73 mln zł zysku netto, 3,14 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020

wyprzedaż akcji i niektórych innych instrumentów finansowych o niespotykanej od lat skali. Wpłynęło to na spadek wartości tych instrumentów i w konsekwencji spadek wartości jednostek uczestnictwa /certyfikatów inwestycyjnych. Klienci w większej niż dotychczas skali wycofywali się z inwestycji w fundusze

Giełdowy Indeks Produkcji GIP60 wzrósł o 0,66% m/m do 936,73 pkt w marcu

najbliższym czasie konsumpcja wewnętrzna powinna podtrzymać przyzwoitą dynamikę wzrostu gospodarczego, ale należy pamiętać, że osłabienie niemieckiej gospodarki może w dłuższym okresie mieć negatywny wpływ również na naszą gospodarkę. Póki co, polski przemysł rozwija się w bardzo dobrym tempie, a akcje

ZCh Police mają dokumentację transakcyjną dot. finansowania Polimerów Police

sponsorów, a dla pierwotnych sponsorów opcję kupna od Hyundai, w każdym przypadku w odniesieniu do akcji Polyolefins o łącznej wartości (obliczanej na podstawie ceny pierwotnie uiszczonej przez Hyundai i KIND za takie akcje) nieprzekraczającej 70 000 000 USD, za tę samą kwotę wyrażoną w USD, w przypadku

Akcjonariusze GPW zdecydują 23 IV o zgodzie na sprzedaż udziałów w Aquis

, wynika z projektów uchwał. "GPW posiada obecnie 20,31% udziałów w głosach i prawach majątkowych wynikających z akcji Aquis Exchange Limited (Aquis), spółki stowarzyszonej GPW. Wartość początkowa inwestycji GPW w Aquis w cenie zakupu wynosiła (5 mln GBP, czyli 25,3 mln zł.). Na 31 grudnia 2017 r

Analizy.pl: Aktywa TFI spadły o 0,2% m/m do 238,4 mld zł w marcu

odnotowano jednak wzrost aktywów. Najbardziej wyraźny w funduszach akcji - wartość środków w nich zgromadzonych urosła aż o 2,7 mld zł, co było zasługą zarówno wielkiego odbicia na globalnych rynkach, jak i wysokiego bilansu sprzedaży. Wielu klientów funduszy zdecydowało się podjąć ryzyko i zainwestować na

Przegląd prasy

scenariuszu nawet o 11,2% Gazeta Wyborcza  -- Na wybory zapisała się rekordowa liczba Polaków za granicą. Wielu nie dostało przesyłek z kartami wyborczymi, a MSZ rozkłada ręce -- Fundusz Medyczny ma mieć co roku 4 mld zł m.in. na leczenie dzieci. Nie będą to jednak dodatkowe pieniądze, ale te

Cena emisyjna w ofercie Play Communications ustalona na 36 zł za akcję 

wartość oferty może mieć wartość 4,4 mld zł.  Oferta obejmuje maksymalną liczbę oferowanych akcji tj. 121 572 621 istniejących akcji zwykłych luksemburskiej spółki Play Communications S.A., należącej do Play Holdings 1 S.à r.l. będącej własnością i kontrolowanej przez spółki Tollerton

GPW: Getin Noble Bank wejdzie do indeksu mWIG40 zamiast Wawela po sesji 21 VI

indeksów został sporządzony po sesji 24 maja br. W rankingu uwzględniono obroty akcjami za okres ostatnich 12 miesięcy, licząc wstecz od dnia rankingu. Wartość akcji w wolnym obrocie została obliczona na podstawie kursu zamknięcia akcji z dnia 23 maja 2019 r. W rankingu nie zostały uwzględnione spółki z

Synektik złożył ofertę dot. robota chirurgicz. w przetargu WIM na 16,1 mln zł

Warszawa, 26.06.2020 (ISBnews) - Synektik złożył ofertę dotyczącą robota chirurgicznego Da Vinci w przetargu ogłoszonym przez Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie przy ul. Szaserów, podała spółka. Wartość złożonej przez spółkę oferty wynosi 16 088 234,20 zł netto. "Zarząd spółki

Generali Investments TFI: Orzeczenie TSUE może być zagrożeniem dla banków

szwajcarskich. Skumulowana wartość kredytów udzielonych w walucie szwajcarskiej w bankach notowanych na GPW przekracza 80 mld zł" - wskazał dyrektor. Według niego, tak proklienckie podejście do zawartych umów może generować gigantyczne straty dla banków i może mieć szersze konsekwencje dla całej

Generali Investments TFI: Wyrok TSUE może być zagrożeniem dla sektora bankowego

szwajcarskich. Skumulowana wartość kredytów udzielonych w walucie szwajcarskiej w bankach notowanych na GPW przekracza 80 mld zł" - wskazał dyrektor. Według niego, tak proklienckie podejście do zawartych umów może generować gigantyczne straty dla banków i może mieć szersze konsekwencje dla całej

Polimex-Mostostal: Cena w wezwaniu odbiega od wartości godziwej

Warszawa, 10.04.2017 (ISBnews) - Zarząd Polimeksu-Mostostalu uważa, że realizacja wezwania na 0,07% akcji spółki ogłoszonego przez Polską Grupę Energetyczną (PGE), Eneę, Energę i PGNiG Technologie nie powinna mieć znaczącego wpływu na działalność spółki, a cena w wezwaniu odbiega od wartości

Limit akcji w IKE powstałych z OFE: 90% aktywów do końca 2020; 67,5% do 2029

% wartości tych aktywów do dnia 31 grudnia 2029 r." - czytamy w uzasadnieniu do projektu. "Fundusze inwestycyjne zarządzające środkami pochodzącymi z OFE (przeniesionymi na IKE) będą miały minimalne progi zaangażowania w polskie akcje w celu uniknięcia ryzyka nadmiernej podaży akcji na GPW ze

KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Selvita CRO

ofertą publiczną 11 921 229 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,8 zł każda. W ramach procesu podziału spółka przejmująca wyemituje łącznie 15 971 229 akcji z czego 4 050 000 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,80 zł każda oraz łącznej wartości nominalnej 3 240 000

Ursus zawarł umowę objęcia akcji zwykłych serii S z czterema podmiotami

;Pol-Mot Holding objął 800 000 akcji, Prologus - 880 000, Pol-Mot Auto - 1 520 000, a Invest-Mot - 100 000 akcji zwykłych na okaziciela serii S emitowanych przez Ursus, o wartości nominalnej 1 zł każda akcja, za cenę emisyjną w wysokości 2,5 zł. "Przed opisanym wyżej objęciem Pol-Mot

Zolkiewicz & Partners: Wyceny na GPW atrakcyjne, może rozpocząć się gra pod PPK

starała się wykorzystać ten fakt, nabywając akcje wcześniej, poinformował ISBnews Piotr Żółkiewicz, zarządzający funduszem Zolkiewicz & Partners Inwestycji w Wartość FIZ. "Wyceny na polskiej giełdzie są atrakcyjne. Jednak, jak to zazwyczaj na rynku kapitałowym bywa, spadek wycen

Akcjonariusze PBKM zdecydują 23 listopada o emisji do 946,96 tys. akcji serii L

wyższej niż 2 855 009 zł poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii L w liczbie nie mniejszej niż 1 i nie większej niż 946 964 sztuk, o wartości nominalnej 0,5 złotego każda akcja" - czytamy w projektach uchwał.  Nowa emisja akcji serii L zostanie przeprowadzona w

Przegląd informacji ze spółek

mln zł z emisji maksymalnie 2 384 245 akcji, skierowanej do inwestorów kwalifikowanych z wyłączeniem obowiązku publikacji prospektu. W ramach strategii kluczowych projektów badawczych na lata 2020-2022 spółka chce mieć co najmniej trzy projekty w fazie klinicznej, w tym dwa w II fazie badań

Agora sprzedała spółce Kino Polska TV wszystkie posiadane akcje w Stopklatce

posiadane akcje w Stopklatce (tj. 4 596 203 akcji zwykłych, stanowiących 41,14% kapitału zakładowego Stopklatki). Cena za jedną akcję wynosi 7 zł, a wartość transakcji to około 32 mln zł" - czytamy w komunikacie. W konsekwencji transakcji wygaśnie umowa inwestycyjna dotycząca Stopklatki zawarta

Akcjonariusze Polwaksu zdecydują 25 marca o emisji akcji serii K

1 zł.  "Podwyższa się kapitał zakładowy spółki o kwotę nie niższą niż 0,05 zł oraz nie wyższą niż 1 030 000 zł poprzez emisję nie mniej niż 1 oraz nie więcej niż 20 600 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,05 zł każda. Cena emisyjna akcji nowej emisji wynosi

Ferrum złożyło zapis dotyczący sprzedaży akcji własnych w wezwaniu Watchet

" - czytamy w komunikacie. Środki pieniężne pozyskane ze sprzedaży akcji własnych zostaną przeznaczone na zasilenie kapitału obrotowego, podano także. 11 czerwca spółka podała, że ocenia, iż cena zaproponowana w wezwaniu ogłoszonym przez Watchet nie odpowiada wartości godziwej spółki, jednak

Grupa BIK miała 3,27 mln zł zysku netto, 11,85 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

wykorzystaliśmy na rozbudowę naszego portfela nieruchomości realizując nowy duży projekt magazynowy pod Wrocławiem. Część pieniędzy przeznaczyliśmy również na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości 2 zł na akcję, co było naszym zobowiązaniem poczynionym jeszcze podczas IPO, ale miało to także wpływ na

Aktualny portfel Comarchu jest o 5-10% wyższy od prognozowanego rok temu

Warszawa, 18.05.2020 (ISBnews) - Tegoroczny portfel zleceń Comarchu jest aktualnie o 5-10% wyższy wobec prognozowanego rok temu o tej samej porze, poinformował wiceprezes Konrad Tarański. "Wartość przychodów Comarchu na 2020 jest większa niż rok temu o tej porze w 2019 r. Ta dynamika