akcje mogą mieć wartość

Witold Gadomski

Ministerstwo Dziwnych Kroków

Ministerstwo Dziwnych Kroków

Gdyby ogłosić konkurs na najgłupszy pomysł obecnego rządu, Krzysztof Tchórzewski miałby dużą szansę na pierwsze miejsce. Chce zmusić kontrolowane przez Ministerstwo Energetyki spółki do podniesienia wartości nominalnej akcji po to, by obciążyć je podatkiem wynoszącym w sumie 10 mld zł. Z punktu widzenia spółek księgowa sztuczka proponowana przez ministra nie ma żadnego sensu. Zresztą urzędnicy Ministerstwa Energetyki tego nie ukrywają. Chodzi po prostu o to, by spółki wpłaciły dodatkowe pieniądze do budżetu. Podniesiona wartość nominalna akcji będzie potraktowana jako zysk, od którego należy się podatek.

Jak giełda zareaguje na prezentację iPhone 6? Oto kamienie milowe w historii Apple [WYKRES]

Apple obecny jest na giełdzie od ponad 30 lat. Sprawdzamy, jaki wpływ na wartość akcji miały prezentacje kolejnych modeli jednego z najpopularniejszych smartfonów świata - iPhone'a. Czy dzisiejsza premiera jego szóstej generacji spowoduje zamieszanie na giełdzie? Przekonaj się, czytając naszą relację na żywo już od godz. 19.

Boruta-Zachem zakończył publiczną emisję akcji o wartości blisko 10,6 mln zł

Warszawa, 06.09.2019 (ISBnews) - Boruta-Zachem dokonał przydziału 52 915 030 akcji w ramach oferty publicznej akcji serii E z zachowaniem prawa poboru, podała spółka. Wartość emisji to 10,58 mln zł. Otwarcie subskrypcji nastąpiło 30 lipca 2019 r., a zamknięcie 25 sierpnia 2019 r. W

Portfel Mirbudu (z Kobylarnią) miał wartość ok. 1 979 mln zł na koniec czerwca

Warszawa, 04.07.2019 (ISBnews) - Portfel zamówień Mirbudu S.A. miał wartość 1 717,4 mln zł, a Kobylarni S.A. z Grupy Mirbudu 262 mln zł na koniec czerwca br., podał Mirbud w podsumowaniu miesiąca. Ponadto w czerwcu br. Mirbud złożył oferty w 7 postępowaniach niepublicznych i 6 przetargach

Akcjonariusze Selvity zdecydowali o podziale spółki i zmianie nazwy

zakładowego spółki przejmującej z kwoty 100 000,0 zł  do kwoty 12 876 983,20 zł tj. o kwotę 12 776 983,20 zł poprzez emisję 15 971 229 akcji spółki przejmującej (akcje podziałowe), w tym:  1) 4 050 000 akcji imiennych serii A spółki przejmującej o wartości nominalnej 0,80 zł

Mostostal Zabrze zakłada zakończenie scalenia akcji na początku października

, powinien się zakończyć z końcem września lub z początkiem października" - powiedział Pietyszuk podczas konferencji prasowej. Dodał, że ten proces jest niezbędny ze względu m.in. na ograniczenia statutowe wielu funduszy, które nie mogą inwestować w akcje o wartości poniżej 50 groszy za sztukę. 

Bank Pocztowy nie wyklucza emisji akcji w przyszłym roku 

dokapitalizowania to ok. 90 mln zł.  "Zakładamy, że w razie rozwoju biznesu ewentualna potrzeba zwiększenia kapitałów będzie w przyszłym roku. Emisja miałaby porównywalną wartość [co ostatnio]" - powiedział prezes, zapytany o plany emisji akcji.  Ostatnia emisja akcji Banku Pocztowego

Santander BP wyemituje bankowe papiery wartościowe o wartości do 550 mln zł

, 6. Cena emisyjna BPW będzie równa wartości nominalnej BPW, 7. BPW będą oprocentowane według stałej stopy procentowej wynoszącej 2,02% w skali roku, 8. Świadczenia z tytułu BPW będą mieć wyłącznie charakter pieniężny, 9. BPW nie będą zabezpieczone,  10. BPW będą emitowane jako BPW na

Primetech: Cena w wezwaniu Famuru odpowiada wartości godziwej

Warszawa, 04.07.2019 (ISBnews) - Zarząd Primetech uważa cenę w wezwaniu Famuru za odpowiadającą wartości godziwej spółki, podała spółka. "Cena proponowana w wezwaniu wynosi 1,45 zł za jedną akcję spółki. Cena akcji proponowana w wezwaniu jest wyższa od średniej arytmetycznej ze średnich

Revolut: Użytkownicy kart Standard i Premium mogą handlować akcjami bez prowizji

użytkownikom kart Metal, umożliwiając im zakup i sprzedaż akcji 300 amerykańskich spółek bezpośrednio w aplikacji. Od dziś użytkownicy będą mieli do dyspozycji akcje kolejnych 150 spółek, w tym znanych korporacji jak Worldpay, Twilio i Groupon. W sumie lista dostępnych akcji obejmie walory 450 spółek z

Komputronik podejmie działania w celu emisji akcji lub obligacji zamiennych

obligacje nie będą miały formy dokumentu. 2. Emitowane obligacje mogą być emitowane jako obligacje niezabezpieczone lub jako obligacje zabezpieczone, zgodnie z warunkami emisji ustalanymi przez upoważniony do tego zarząd spółki. 3. Wartość nominalna jednej obligacji zostanie ustalona przez zarząd, przy

Open Finance zrezygnował z podwyższenia kapitału w drodze nowej emisji akcji

lipcu 2018 r. Open Finance informował o podjęciu uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze nowej emisji do 6 528 854 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 gr każda. Miały zostać wyemitowane i zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej. Open Finance jest

Netia szacuje możliwy odpis aktualizacyjny na 150,7 mln zł za 2017 r.

pakietu akcji Netii, reprezentującego łącznie 33% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Netii oraz o ogłoszeniu wezwania na 66% akcji spółki. Skuteczna realizacja wezwania może mieć wpływ na strategię i działalność operacyjną Netii, wskazano. "Po przeprowadzeniu analiz i konsultacji z

PHZ Baltona ocenia cenę w wezwaniu PPL jako godziwą

wzywający zamierza nabyć wszystkie akcje spółki, tj. 11 256 577 akcji wyemitowanych przez spółkę o wartości nominalnej 0,25 zł każda, przypomniano. Grupa kapitałowa Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Baltona S.A. zajmuje się sprzedażą towarów w sklepach wolnocłowych zlokalizowanych przede wszystkim w

Zarząd ZM Ropczyce uważa cenę w wezwaniu na niższą od wartości godziwej

Warszawa, 23.01.2019 (ISBnews) - Zarząd Zakładów Magnezytowych Ropczyce (ZM Ropczyce) uważa cenę zaproponowaną w wezwaniu na akcje spółki za niższą od wartości godziwej akcji, podała spółka. Zarząd ocenił, że cena w wezwaniu jest ustalona zgodnie z zapisami ustawy o ofercie publicznej, podano w

Mostostal Zabrze chce przeprowadzić scalanie akcji w stosunku 2:1

Warszawa, 19.06.2019 (ISBnews) - Mostostal Zabrze podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia procesu scalania (połączenia) akcji, podała spółka. Zarząd planuje przeprowadzenie scalenia w stosunku 2:1, w ten sposób, iż wartość nominalna akcji spółki zostanie podwyższona z dotychczasowej kwoty 1 zł

Wartość aktywów Quercus TFI spadła m/m do 2,54 mld zł na koniec września

Buczek, cytowany w komunikacie.  Wg niego, kluczową kwestią pozostaje rozstrzygnięcie czy będziemy na świecie mieć tylko spowolnienie, czy recesję. Dane makro na razie potwierdzają słabnięcie kondycji globalnej gospodarki. "Banki centralne robią jednak, co mogą, by uchronić

Enter Air sfinalizował umowę objęcia 49% akcji Germania Flug

Warszawa, 24.05.2019 (ISBnews) - Enter Air objął 1 499 nowych akcji imiennych Germania Flug o wartości nominalnej 100 CHF każda, stanowiących ok. 49% akcji w podwyższonym kapitale zakładowym, podała spółka. "Jednocześnie, zarząd emitenta informuje, że z uwagi na fakt, iż emitent nie jest

Odpisy obniżą skonsolidowany wynik ZE PAK o 220 mln zł za 2018 r.

wsparcia z rynku mocy dla jednostek niespełniających kryteriów emisyjności. "W procesie analizy największy wpływ na wyniki miało uwzględnienie zmiany w zakresie wartości odzyskiwalnej aktywów trwałych, związane z ustaleniami zapadłymi na forum UE dotyczącymi wewnętrznego rynku energii, które to

Legimi przeprowadzi emisję akcji serii G m.in. na sfinanowanie przejęcia Readfy

Warszawa, 21.03.2019 (ISBnews) - Zarząd Legimi podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia, w ramach kapitału docelowego, emisji od 26 820 do 250 000 akcji serii G na okaziciela o wartości nominalnej równej 0,1 zł każda akcja i łącznej wartości nominalnej do 25 000 zł, podała spółka. Próg emisji nie

Santander BP wyemituje bankowe papiery wartościowe wys. do 150 mln zł 

emisyjna BPW będzie równa wartości nominalnej BPW, 7. BPW będą oprocentowane według stałej stopy procentowej wynoszącej 2,05% w skali roku, 8. Świadczenia z tytułu BPW będą mieć wyłącznie charakter pieniężny, 9. BPW nie będą zabezpieczone,  10. BPW będą emitowane jako BPW na okaziciela, nie

Getin Noble Bank przygotowuje się do procesu scalenia akcji

Warszawa, 21.12.2018 (ISBnews) - Getin Noble Bank postanowił o rozpoczęciu działań mających na celu przygotowanie procesu scalenia akcji banku, czyli zmniejszenia ogólnej liczby akcji banku z jednoczesnym podwyższeniem ich wartości nominalnej zgodnie z ustalonym stosunkiem wymiany przy zachowaniu

Tauron: Zmiany odpisów obniżą skons. wynik finansowy za 2018 r. o 377,9 mln zł

wyniku finansowego netto wyniesie 377,9 mln zł" - czytamy dalej. W odniesieniu do jednostkowego sprawozdania finansowego przeprowadzone analizy wykazały: - zasadność utworzenia odpisów z tytułu utraty wartości akcji w Tauron Wydobycie S.A. w wysokości 54,1 mln zł. - zasadność utworzenia

Tauron zakończył testy na utratę wartości aktywów, wpływ na wynik: 218 mln zł

269 mln zł. Szacunkowy wpływ na obniżenie skonsolidowanego wyniku finansowego netto wyniesie 218 mln zł, podano także. "W jednostkowym sprawozdaniu finansowym zostanie ujęte utworzenie odpisów z tytułu utraty wartości akcji i obligacji w Tauron Wydobycie S.A. w wysokości 157 mln zł. Ponadto

Selvita wnioskuje do KNF o zatwierdzenie prospektu emisyjnego Selvita CRO

zatwierdzenie prospektu emisyjnego spółki Selvita CRO S.A. sporządzonego w związku z ofertą publiczną 11 921 229 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,80 zł każda oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.:  - 11

Akcjonariusze CDRL zdecydują 12 listopada o buy-backu za max. 3 mln zł

na wyższych wskaźnikach, niż wycenia nas rynek. Taka sytuacja nie powinna mieć miejsca" - powiedział prezes CDRL Marek Dworczak, cytowany w komunikacie. W ramach programu skupu spółka nabędzie nie więcej niż 96 872 akcji o wartości nominalnej 0,5 zł każda, stanowiące nie więcej niż 1,6

Prezes PZU: Cena akcji Alior Banku nie uwzględnia jego potencjału

. Traktujemy Alior Bank jako inwestycję strategiczną. Jeśli chodzi o jego wartość w naszej grupie i wynikach, bardziej patrzymy na potencjał generowania zysków na działalności podstawowej i wyników grupy PZU i nie jesteśmy przywiązani do ceny akcji" - powiedział Surówka podczas konferencji prasowej

Murapol zakłada w strategii na l.2019-2021 średnio 3-3,5 tys. przekazań rocznie

ma mieć wartość poniżej 0,6x, podano także. Murapol podał wczoraj, że przyjął strategię grupy kapitałowej na lata 2019-2021+, która zakłada m.in. wysoką dywersyfikację geograficzną, skupienie i wykorzystanie zasobów wyłącznie na biznesie deweloperskim oraz wzmocnienie pozycji na rynkach finansowych

KNF: Silny wzrost cen nieruchom. grozi nadmiernym zadłużeniem (aktual.)

stosunku do końca 2017 r. "W kontekście rozwoju akcji kredytowej, należy zwrócić uwagę na duży wzrost średniej wartości kredytu, który nastąpił w ostatnich latach (z 180 tys. zł w styczniu 2013 r. do 267,9 tys. zł w grudniu 2018 r., tj. o 48,9%), a który wynika głównie ze wzrostu cen na rynku

XTPL pozyskał 10,14 mln zł z emisji akcji serii S, inwestorzy objęli całą pulę

. Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej, wyniosła 10,14 mln zł. "Ponad 10 mln zł zasiliło konto XTPL w wyniku przeprowadzonej emisji akcji. W podwyższeniu kapitału zrealizowanym w trybie subskrypcji prywatnej wzięli

Przegląd informacji ze spółek

akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 0,1 zł każda. Akcje serii N zostały objęte po cenie emisyjnej równej 46 zł. Enea Elektrownia Połaniec - spółka zależna Enei - zmodernizuje instalację odsiarczania spalin (IOS) kosztem prawie 40 mln zł brutto, podała grupa. Rada nadzorcza

Analizy Online: Aktywa TFI spadły o 0,6% m/m do 257,7 mld zł w marcu 

kapitałowe miały się w marcu dobrze i wartość środków klientów funduszy w związku z tym rosła, to jednak przeważył ujemny bilans sprzedaży. Patrząc na poszczególne segmenty rynku, największy spadek aktywów w ujęciu wartościowym dotyczył funduszy aktywów niepublicznych (ponad -1 mld zł). Dalej w kolejności

Akcjonariusze OT Logistics zdecydowali o emisji do 2,3 mln akcji serii E bez pp

Warszawa, 18.02.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze OT Logistics zdecydowali o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki w drodze emisji do 2,3 mln akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,24 zł każda, bez prawa poboru, wynika z podjętych dziś uchwał.  "Podwyższa

Giełdowy Indeks Produkcji GIP60 wzrósł o 0,66% m/m do 936,73 pkt w marcu

najbliższym czasie konsumpcja wewnętrzna powinna podtrzymać przyzwoitą dynamikę wzrostu gospodarczego, ale należy pamiętać, że osłabienie niemieckiej gospodarki może w dłuższym okresie mieć negatywny wpływ również na naszą gospodarkę. Póki co, polski przemysł rozwija się w bardzo dobrym tempie, a akcje

ABC Data ma wiążącą ofertę na sprzedaż czeskiej spółki zależnej

aktualnie przedmiotem analizy zarządu ABC Data" - czytamy w komunikacie.  Zarząd ABC Data poinformował także, że jest w trakcie weryfikowania wyceny spółki zależnej. Według szacunków zarządu, transakcja może mieć negatywny wpływ na jednostkowy wynik finansowy ABC Data oraz skonsolidowany wynik

GPW: Getin Noble Bank wejdzie do indeksu mWIG40 zamiast Wawela po sesji 21 VI

indeksów został sporządzony po sesji 24 maja br. W rankingu uwzględniono obroty akcjami za okres ostatnich 12 miesięcy, licząc wstecz od dnia rankingu. Wartość akcji w wolnym obrocie została obliczona na podstawie kursu zamknięcia akcji z dnia 23 maja 2019 r. W rankingu nie zostały uwzględnione spółki z

Generali Investments TFI: Orzeczenie TSUE może być zagrożeniem dla banków

szwajcarskich. Skumulowana wartość kredytów udzielonych w walucie szwajcarskiej w bankach notowanych na GPW przekracza 80 mld zł" - wskazał dyrektor. Według niego, tak proklienckie podejście do zawartych umów może generować gigantyczne straty dla banków i może mieć szersze konsekwencje dla całej

Generali Investments TFI: Wyrok TSUE może być zagrożeniem dla sektora bankowego

szwajcarskich. Skumulowana wartość kredytów udzielonych w walucie szwajcarskiej w bankach notowanych na GPW przekracza 80 mld zł" - wskazał dyrektor. Według niego, tak proklienckie podejście do zawartych umów może generować gigantyczne straty dla banków i może mieć szersze konsekwencje dla całej

Akcjonariusze GPW zgodzili się na sprzedaż pakietu Aquis

zgód, przy założeniu, że wartość sprzedaży udziałów w Aquis będzie nie niższa niż 11,475 mln GBP. Ostateczna wartość transakcji zależeć będzie od warunków rynkowych. Wcześniej na początku marca br. wiceprezes GPW Jacek Fotek poinformował, że IPO Aquis Exchange może mieć miejsce w bieżącym roku. Pod

KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Selvita CRO

ofertą publiczną 11 921 229 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,8 zł każda. W ramach procesu podziału spółka przejmująca wyemituje łącznie 15 971 229 akcji z czego 4 050 000 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,80 zł każda oraz łącznej wartości nominalnej 3 240 000

Akcjonariusze GPW zdecydują 23 IV o zgodzie na sprzedaż udziałów w Aquis

, wynika z projektów uchwał. "GPW posiada obecnie 20,31% udziałów w głosach i prawach majątkowych wynikających z akcji Aquis Exchange Limited (Aquis), spółki stowarzyszonej GPW. Wartość początkowa inwestycji GPW w Aquis w cenie zakupu wynosiła (5 mln GBP, czyli 25,3 mln zł.). Na 31 grudnia 2017 r

Limit akcji w IKE powstałych z OFE: 90% aktywów do końca 2020; 67,5% do 2029

% wartości tych aktywów do dnia 31 grudnia 2029 r." - czytamy w uzasadnieniu do projektu. "Fundusze inwestycyjne zarządzające środkami pochodzącymi z OFE (przeniesionymi na IKE) będą miały minimalne progi zaangażowania w polskie akcje w celu uniknięcia ryzyka nadmiernej podaży akcji na GPW ze

Giełdowy Indeks Produkcji GIP60 spadł o 7,08% m/m do 796,9 pkt w VIII

Indeksu Produkcji były to najgorsze wakacje w ponadtrzyletniej historii notowań. Nienajlepszy okres dla akcji polskich producentów sprawił, że indeks GIP60 zredukował swoją wartość do najniższych poziomów w historii" - powiedział analityk i współtwórca GIP dr Maciej Zaręba, cytowany w komunikacie

Zolkiewicz & Partners: Wyceny na GPW atrakcyjne, może rozpocząć się gra pod PPK

starała się wykorzystać ten fakt, nabywając akcje wcześniej, poinformował ISBnews Piotr Żółkiewicz, zarządzający funduszem Zolkiewicz & Partners Inwestycji w Wartość FIZ. "Wyceny na polskiej giełdzie są atrakcyjne. Jednak, jak to zazwyczaj na rynku kapitałowym bywa, spadek wycen

Dekpol ma list intencyjny z Panattoni ws. realizacji magazynu w gminie Ożarów

Mazowiecki, podała spółka. "Zakończenie przez emitenta realizacji inwestycji oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie ma nastąpić w czerwcu 2020 r. Wartość wynagrodzenia netto emitenta za wykonanie inwestycji została ustalona na poziomie ok. 5% przychodów grupy kapitałowej emitenta za 2018r

Infoscan: Emisja obligacji w ramach I transzy finansowania w ciągu kilku dni

samym spełniony został ostatni warunek umowy i już wkrótce spółka pozyska środki finansowe z pierwszej transzy inwestycji, podał Infoscan.  Transakcja zakłada emisję obligacji zamiennych na akcje w ramach 6 transz o wartości nominalnej 750 tys. zł każda. Dodatkowo spółka będzie miała możliwość

Cena emisyjna w ofercie Play Communications ustalona na 36 zł za akcję 

wartość oferty może mieć wartość 4,4 mld zł.  Oferta obejmuje maksymalną liczbę oferowanych akcji tj. 121 572 621 istniejących akcji zwykłych luksemburskiej spółki Play Communications S.A., należącej do Play Holdings 1 S.à r.l. będącej własnością i kontrolowanej przez spółki Tollerton

Akcjonariusze Polwaksu zdecydują 25 marca o emisji akcji serii K

1 zł.  "Podwyższa się kapitał zakładowy spółki o kwotę nie niższą niż 0,05 zł oraz nie wyższą niż 1 030 000 zł poprzez emisję nie mniej niż 1 oraz nie więcej niż 20 600 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,05 zł każda. Cena emisyjna akcji nowej emisji wynosi

Baltona wyemituje obligacje o łącznej wartości nominalnej 175 mln zł

, natomiast cena nabycia akcji spółki w wezwaniu dla akcjonariuszy mniejszościowych zostanie ustalona przez PPL zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, podano także. "Wezwanie będzie miało charakter warunkowy i związane będzie z koniecznością: i. uzyskania zgody na transakcję ze

GUS: Wynik finansowy netto TFI spadł o 5,5% r/r do 471,9 mln zł w I półr.

aktywów finansowych największy udział miały środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (88,1%). W pasywach towarzystw funduszy inwestycyjnych kapitały (fundusze) własne wyniosły 1 878,5 mln zł (wzrost o 15,3%) i stanowiły ich największą część (73,4%). Wartość kapitału zagranicznego w kapitale podstawowym

Dekpol ma list intencyjny z firmą Iglotex ws. budowy zakładu w Skórczu

działalności deweloperskiej. Od 2015 roku akcje spółki notowane są na GPW. W 2017 r. Dekpol miał 579 mln zł skonsolidowanych przychodów. (ISBnews)  

Ursus zawarł umowę objęcia akcji zwykłych serii S z czterema podmiotami

;Pol-Mot Holding objął 800 000 akcji, Prologus - 880 000, Pol-Mot Auto - 1 520 000, a Invest-Mot - 100 000 akcji zwykłych na okaziciela serii S emitowanych przez Ursus, o wartości nominalnej 1 zł każda akcja, za cenę emisyjną w wysokości 2,5 zł. "Przed opisanym wyżej objęciem Pol-Mot

GUS: Wynik finansowy netto TFI wzrósł o 33,2% r/r do 906,9 mln zł w 2018 r. 

mln zł (o 2%).  "Dłużne papiery wartościowe miały najwyższą wartość tj. 136 592,0 mln zł (wzrost o 3,7%). Wartość akcji zmniejszyła się do kwoty 75 144,4 mln zł (o 10,6%). Wierzytelności ukształtowały się na poziomie 17 162,0 mln zł (spadek o 6,8%). Lokaty w tytułach uczestnictwa

Redan dokonał odpisu aktual. wartość udziałów w TXM w wys. 12,5 mln zł

Redan za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r. obciążając koszty finansowe, a tym samym obniżając o tą kwotę wynik przed opodatkowaniem. "Odpis ten - w związku z tym, że dotyczy akcji w spółce zależnej - zostanie wyłączony w ramach konsolidacji sprawozdań grupy Redan, a zatem nie będzie miał

Akcja kredytowa PKO BP wzrosła o 8,4% r/r w I-III kw., wskaźnik NPL: 4,3% w III

wartość kredytów w PLN wzrosła o 10% r/r do 87,9 mld zł, a w walutach obcych - spadła o 2,1% r/r do 26,2 mld zł. Kredyty korporacyjne miały wartość 58,7 mld zł (+8,7% r/r), bankowości detalicznej i prywatnej - 30,5 mld zł (8,8% r/r), a firm i przedsiębiorstw - 33,6 mld zł (+8,3% r/r), podano także w

Akcjonariusze PBKM zdecydują 23 listopada o emisji do 946,96 tys. akcji serii L

wyższej niż 2 855 009 zł poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii L w liczbie nie mniejszej niż 1 i nie większej niż 946 964 sztuk, o wartości nominalnej 0,5 złotego każda akcja" - czytamy w projektach uchwał.  Nowa emisja akcji serii L zostanie przeprowadzona w

Mercor: Środki z emisji akcji zainwestujemy w produkcję i sprzedaż mcr Silboard

kolejny etap procesu inwestycyjnego związanego z budową fabryki płyt mcr Silboard, bo wydane do tej pory 3 mln zł na linię produkcyjną to nie jest jedyny koszt. Chcemy mieć potem środki obrotowe na rozpoczęcie na dużą skalę sprzedaży płyt. To da nam na komfort w realizacji strategicznego kierunku rozwoju

Nestmedic sprzedał 143 tys. akcji, środki przeznaczy na system Pregnabit

zyskały uznanie w oczach inwestorów, którzy kupują akcje istotnie wyżej od obecnej ceny rynkowej. W naszej ocenie dostrzegają tym samym wartość, jaką są podpisane ostatnie umowy zagraniczne i krajowe. Obecnie jesteśmy zaangażowani w kilka procesów negocjacyjnych na rynkach międzynarodowych i w Polsce, co

Ferrum złożyło zapis dotyczący sprzedaży akcji własnych w wezwaniu Watchet

" - czytamy w komunikacie. Środki pieniężne pozyskane ze sprzedaży akcji własnych zostaną przeznaczone na zasilenie kapitału obrotowego, podano także. 11 czerwca spółka podała, że ocenia, iż cena zaproponowana w wezwaniu ogłoszonym przez Watchet nie odpowiada wartości godziwej spółki, jednak

BOŚ Bank liczy na kolejne umowy z JST dot.' Czystego powietrza' jeszcze w br.

przewiduje jednostkowych zdarzeń, które mogłyby mieć wpływ na wyniki banku całego roku.  "Nie przewidujemy w IV kw. istotnych zdarzeń jednorazowych. Trwają pewne prace związane projektami ekologicznymi, ale nie jesteśmy pewni, czy się zrealizują w tym kwartale" - powiedział prezes podczas

Polimex-Mostostal: Cena w wezwaniu odbiega od wartości godziwej

Warszawa, 10.04.2017 (ISBnews) - Zarząd Polimeksu-Mostostalu uważa, że realizacja wezwania na 0,07% akcji spółki ogłoszonego przez Polską Grupę Energetyczną (PGE), Eneę, Energę i PGNiG Technologie nie powinna mieć znaczącego wpływu na działalność spółki, a cena w wezwaniu odbiega od wartości

Agora sprzedała spółce Kino Polska TV wszystkie posiadane akcje w Stopklatce

posiadane akcje w Stopklatce (tj. 4 596 203 akcji zwykłych, stanowiących 41,14% kapitału zakładowego Stopklatki). Cena za jedną akcję wynosi 7 zł, a wartość transakcji to około 32 mln zł" - czytamy w komunikacie. W konsekwencji transakcji wygaśnie umowa inwestycyjna dotycząca Stopklatki zawarta

GPW wprowadza indeks WIGtech dla spółek technologicznych od 24 czerwca

spółek, bez których postęp technologiczny nie mógłby mieć miejsca. Giełdy, jako platformy obrotu, same są wysoce wyspecjalizowanymi przedsiębiorstwami, które wdrażają najnowocześniejsze rozwiązania podnoszące jakość oferowanych usług. W swoich założeniach strategicznych także GPW postawiła

Zapisy na akcje ZCh Police na realizację Polimerów Police odbędą się 12-19 XI

na 10,2 zł, a ostateczna liczba oferowanych akcji wyniesie 110 mln szt. Oznacza to, że łączna wartość oferty przekroczy 1,1 mld zł. "Oferta odbędzie się na zasadach prawa pierwszeństwa dotychczasowych akcjonariuszy do objęcia akcji oferowanych w stosunku do liczby posiadanych akcji

ZA Puławy zwiększyły produkcję technicznego dwutlenku węgla nakładem 35,3 mln zł

procesów, gdzie niska temperatura oraz gaz wypierający tlen z powierza, mogą mieć zastosowanie, poinformowano. Grupa Azoty Puławy produkuje dwutlenek węgla nieprzerwanie od 1970 r. Grupa Azoty Puławy wchodzi w skład Grupy Azoty. Jej akcje notowane są na GPW od 2005 r. Jej skonsolidowane

MCI Capital miał 45,23 mln zł zysku netto, 45,85 mln zł EBIT w III kw. 2019 r.

NAV na akcję z poziomu 22,46 zł od początku roku do 23,01 zł na 30 września 2019 r. czyli o 0,55 zł. W lipcu i sierpniu spółka przeprowadziła buyback akcji własnych o wartości 30 mln zł (5,67%) - umorzenie zakupionych akcji własnych spowoduje wzrost NAV na akcję o dodatkowe 0,76 zł, podano w

Pekao Bank Hipoteczny wyemituje obligacje o wartości nominalnej 300 mln zł 

;Obligacje będą miały następujące parametry: 1) Dzień emisji obligacji: 17 września 2018 r. 2) Dzień wykupu obligacji: 18 września 2019 r. 3) Wartość nominalna jednej obligacji: 10 000 zł, 4) Cena emisyjna jednej obligacji: 10 000 zł, 5) Maksymalna liczba obligacji proponowanych do nabycia w serii

Kogeneracja miała wstępnie ok. 35,9 mln zł zysku netto w I-III kw. 2019 r.

dominującej wyniósł około 35,9 mln zł (czyli 2,42 zł na akcję), • nakłady inwestycyjne wyniosły około 91,8 mln zł" - czytamy w komunikacie. W okresie od 1 stycznia do 30 września 2019 r. istotny wpływ na wynik finansowy netto grupy miał spadek szacowanych kosztów z tytułu rekompensat KDT o 68

Millennium dyskutuje z audytorem nt. wpływu orzeczenia TSUE ws. kredytów w CHF

Millennium brał udział w spotkaniu banków dotyczącym orzeczenia TSUE z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) "Chcielibyśmy mieć globalne rozwiązanie tej kwestii, ale szukamy też rozwiązań indywidualnych. Oba podmioty - banki i klienci mają zbyt oddalone oczekiwania. Chcielibyśmy

Pure Biologics pozyskał 10,1 mln zł na rozwój innowacyjnych projektów biotech.

oraz terapeutycznych wyrobów medycznych opartych o technologie aptamerowe. Środki zostały pozyskane w ramach kapitału docelowego, który wynosił przed ofertą 613 590 tys. akcji. "Pierwotnie naszym celem było pozyskanie do 5,5 mln zł brutto. Środki te miały wystarczyć na realizację projektów

Ciech: UCS kwestionuje odliczenie VAT dot. spółki zal. Verbis ETA za IV kw. 2013

stanowi kwota równa wartości nominalnej objętych przez Ciech akcji spółki zależnej, wbrew interpretacji podatkowej wydanej przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej na rzecz Ciech" - czytamy w komunikacie. Spółka zależna oraz jej doradcy nie zgadzają się ze stanowiskiem Urzędu, podkreślono w

Złoto pozostaje pod presją silnego dolara

okolice wywołały jednak zdecydowaną kontrę strony popytowej. Cena złota powróciła na wyższe poziomy i obecnie porusza się w okolicach 1277 USD za uncję. Zwyżka notowań złota, która miała miejsce pomimo wzrostu wartości amerykańskiego dolara, może świadczyć o sile kupujących, a przynajmniej o tym, że nie

Newag miał 13,74 mln zł zysku netto, 22,56 mln zł EBIT w II kw. 2019 r.

na jedną akcję wyniosła 10,54 zł i była wyższa o 1,3, tj. 14,1% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego" - podano  raporcie. Główny wpływ na wyniki grupy miały: - marża brutto ze sprzedaży na poziomie 64,9 mln zł (+15,2% w porównaniu do 1 półrocza 2018); w ujęciu procentowym

Dekpol miał 6,66 mln zł zysku netto, 11,3 mln zł zysku EBIT w III kw. 2019 r.

rok wcześniej. Dekpol opiera się na trzech głównych segmentach: usługach w zakresie generalnego wykonawstwa, produkcji łyżek i osprzętów do maszyn budowlanych i działalności deweloperskiej. Od 2015 roku akcje spółki notowane są na GPW. W 2018 r. Dekpol miał 837 mln zł skonsolidowanych przychodów

Newag miał 23,1 mln zł zysku netto, 32,25 mln zł zysku EBIT w III kw. 2019 r.

zł w porównaniu do dnia 30 września 2018 r. Wartość księgowa jednej akcji wyniosła 11,05 zł" - czytamy w raporcie. Główny wpływ na wyniki grupy miały: - poprawa rentowności brutto na sprzedaży w ujęciu wartościowym o 33,9 mln zł oraz w ujęciu procentowym o 5,78% p.p. będąca konsekwencją

Analizy Online: Aktywa TFI wzrosły m/m do 258,5 mld zł w lipcu

Warszawa, 13.08.2019 (ISBnews) - Wartość aktywów funduszy inwestycyjnych wyniosła 258,5 mld zł na koniec lipca i była wyższa o blisko 1,6 mld zł (+0,5%) licząc miesiąc do miesiąca, podały Analizy Online oraz Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA).  "Wzrost aktywów, to efekt

GPW planuje wprowadzenie do obrotu nowych instrumentów pochodnych

bazowych dla kontraktów terminowych. Jesteśmy przekonani, że dzięki temu inwestorzy szybko zauważą ich zalety i przekonają się do tych instrumentów" - dodała Olszewska. Pierwsza publikacja nowych indeksów będzie miała miejsce 18 marca br. Wartości indeksów będą podawane w sposób ciągły co 15 sekund

Indeks WIG20 nie wykorzystuje siły światowych i europejskich rynków akcji

był zapowiadany już w 2013 roku. Oczywiście, Wielka Brytania to nie tylko Londyn, ale powyższe warto mieć na uwadze. Nie trudno oprzeć się wrażeniu, że podobnie, jak to miało miejsce przez ostatnie kilka lat, WIG20 znowu nie wykorzystał i nie wykorzystuje swojej szansy, a dokładniej siły światowych

Infoscan wyemitował I transzę obligacji zamiennych na akcje

Warszawa, 05.11.2019 (ISBnews) - Infoscan wyemitował pierwszą transzę obligacji zamiennych na akcje w ramach umowy inwestycyjnej z funduszem European High Growth Opportunities Securitization Fund, podała spółka. W ramach transakcji spółka przydzieliła Inwestorowi obligacje o wartości nominalnej

Tauron dokonał odpisów, które obciążą skons. wynik netto za I półr. o 303 mln zł

komunikacie. Jednocześnie spółka podała, że w odniesieniu do jednostkowego sprawozdania finansowego spółki za I półrocze 2018 r. przeprowadzone analizy wykazały zasadność utworzenia odpisów z tytułu utraty wartości akcji w obszarze Wydobycie w wysokości 1 041 mln zł. Natomiast w obszarze Wytwarzanie

GetBack przydzielił w ofercie publicznej 40 mln akcji

oferowanych, natomiast inwestorom instytucjonalnym przydzielono 37 000 000 akcji oferowanych" - czytamy także w komunikacie. 5 lipca GetBack ustalił cenę akcji w pierwotnej ofercie publicznej (IPO) na 18,5 zł, a ostateczną liczbę akcji oferowanych na 40 mln, co oznaczało, że wartość oferty wyniesie 740

Przegląd prasy

potencjalnych beneficjentów 'PIT 0' myśli o przyszłości finansowej --AS24 Polska uruchomi w Polsce pierwszy parking dla ciężarówek przy swojej stacji --AS24 Polska planuje znaczące przyspieszenie rozwoju liczby stacji partnerskich --AS24 chce mieć w Polsce 33 stacje do końca 2019 roku, 50 do końca 2021

CM International rozpoczął publiczną ofertę akcji, chce pozyskać ok. 4,25 mln zł

rejestracji będą stanowiły 8% w kapitale zakładowym spółki. Cena emisyjna w ofercie została wyznaczona na 40,5 zł za jedną akcję. [...] Emisja o wartości 4 252 500 zł, przeprowadzana będzie w formie oferty publicznej skierowanej do nieograniczonego grona adresatów. Minimalną kwota, na jaką może opiewać zapis

Analizy.pl: Aktywa TFI wzrosły m/m do 260,1 mld zł w sierpniu

rynkach akcji, wartość aktywów polskich funduszy inwestycyjnych wzrosła - głównie dzięki funduszom dłużnym i aktywów niepublicznych W sierpniu przez globalne giełdy przeszła kilkuprocentowa korekta. Odzwierciedlający kilkadziesiąt największych parkietów na świecie MSCI AC World spadł o 2,57%, do czego

Prezes PKN Orlen: Nie kupimy Grupy Lotos za wszelką cenę

chcemy kupować Lotosu po to, żeby go mieć, tylko po to, żeby wykorzystać jego potencjał w ramach całej grupy, z korzyścią dla obu podmiotów. Naturalnie, w biznesie lepsze efekty osiąga się mając pełną kontrolę nad firmą. Tym bardziej, kiedy odpowiadamy za jej działalność" - podkreślił

PKN Orlen nabył w wezwaniu 31,04% akcji Unipetrol za ok. 3,5 mld zł

wartości w petrochemii oraz rozwój sieci detalicznej. Umożliwi ono efektywniejsze wykorzystywanie synergii w ramach Grupy Orlen i umocnienie jej pozycji konkurencyjnej" - czytamy w komunikacie. W wyniku rozliczenia transakcji PKN Orlen posiada łącznie 170 507 091 akcji Unipetrol, stanowiących około

Akcjonariusze ZCh Police zdecydowali o emisji akcji na Polimery Police

drodze emisji nie mniej niż 1 i nie więcej niż 110 mln szt. akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 zł każda. Dniem prawa poboru będzie 18 czerwca 2019 r. Ostateczna wysokość podwyższenia kapitału zakładowego spółki oraz liczba i cena emisyjna akcji nowej emisji

ZBP: Wartość nowych kredytów hipotecznych wzrosła o 0,41% kw/kw w IV kw. 2018 r.

o nieco wyższej wartości - 13,6 mld zł. Wysoki popyt na kredyty utrzymywał się przez cały rok 2018 i w konsekwencji okazał się on rekordowy pod względem rozmiarów akcji kredytowej. W całej Polsce udzielono łącznie 212,6 tys. nowych kredytów na 53,9 mld zł. Tym samym wyniki okazały się nieco wyższe

BCC: Środki z PPK powinny nieco poprawić sytuację na GPW w II poł. roku

spośród 14 indeksów sektorowych spółek z rynku podstawowego GPW, podano także.  "Drugie półrocze może być lepsze od pierwszego, na co będzie miał wpływ, na razie nieznaczny, kapitał z pracowniczych planów kapitałowych. Nie będzie on jednak wystarczająco duży, aby dać giełdzie silny impuls

Przegląd prasy

; Polmlekiem. Sprzedają mu pierwszą spółkę i około 30-proc. pakiet udziałów w drugiej --Afera z polską wołowiną wciąż odbija się czkawką. Słowacy masowo odwracają się od mięsa z naszych ubojni --Przewoźnicy szynowi czują się dyskryminowani. Chcą mieć takie same stawki za tory jak kierowcy za przejazd

ZCh Police zawieszają ofertę publiczną i zakładają wznowienie w III kwartale

KOWR, inwestorzy nie mieliby możliwości dokonywania obrotu PDA ani akcjami oferowanymi. Ponadto zastosowanie niewłaściwej procedury dotyczącej uprawnień KOWR wynikających z obowiązującej ustawy może skutkować unieważnieniem całej emisji, czego nie można wykluczyć z związku z wątpliwościami

GPW przyjęła warunki brzegowe przy sprzedaży udziałów w Aquis

komunikacie. Wcześniej na początku marca br. wiceprezes GPW Jacek Fotek poinformował, że IPO Aquis Exchange może mieć miejsce w bieżącym roku. Pod koniec lutego GPW podjęła decyzję o rozpoczęciu procesu negocjacji dotyczących warunków brzegowych dla ewentualnej transakcji sprzedaży udziałów w spółce

Giełdowy Indeks Produkcji GIP60 wzrósł o 0,54% m/m do 941,83 pkt w kwietniu

Warszawa, 10.05.2019 (ISBnews) - Giełdowy Indeks Produkcji (GIP) wzrósł w kwietniu o 0,54% m/m do 941,83 pkt, podała firma DSR.  "Akcje polskich spółek produkcyjnych w kwietniu symbolicznie zwiększyły swoją wartość. Podobnie sytuacja wyglądała na całej GPW, gdzie najlepiej

PwC: Na GPW odnotowano 6 IPO, w Europie 41 w II kw. 2019

poprzedniego kwartału (0,7 mld euro). Wzrost wartości europejskich IPO to przede wszystkim efekt pięciu ofert o wielkości przekraczającej 1 mld euro, które miały miejsce na największych rynkach w Europe. Z kolei na rynku głównym GPW odnotowano pierwszy debiut od lipca ubiegłego roku, wynika z najnowszego

Analizy Online: Aktywa TFI spadły o 1,3% m/m do 280,2 mld zł w czerwcu

wszystkim przewagi wypłat nad wpłatami, jednak wpływ miał również ujemny wynik zarządzania, podano także. "Znacznego spadku aktywów doświadczyły również fundusze akcji. Na koniec czerwca zgromadzone w nich było blisko 29,2 mld zł, czyli o -1,1 mld zł mniej niż w maju br. Wynika to zarówno z przewagi

Przegląd informacji ze spółek

raporcie. Portfel zamówień Mirbudu S.A. miał wartość 2 834,8 mln zł, a Kobylarni S.A. z Grupy Mirbudu 155,7 mln zł na koniec października br., podał Mirbud w podsumowaniu miesiąca. Sprzedaż Marie Brizard Wine & Spirits w Polsce (MBWS) (z wyłączeniem efektów kursów walutowych) spadła o 2,7% r/r do 9,4

Akcjonariusze Mabionu zgodzili się na emisję 1,92 mln akcji bez pp po 91 zł/szt.

zł. "Podwyższa się kapitał zakładowy spółki z kwoty 1 180 000 zł o kwotę 192 072,20 zł do kwoty 1 372 072,20 zł. Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zostanie dokonane poprzez emisję 1 920 772 akcji zwykłych na okaziciela serii P o wartości nominalnej 0,10 zł" - czytamy w podjętej

CFG ma umowę z akcjonariuszami dot. spłaty dotychczasowych zobowiązań

utrzymanie wysokiego poziomu profesjonalnego zarządzania firmą. "Chcemy stworzyć nowe mechanizmy motywacyjne efektywnego zarządzania i jednocześnie zapewnić stabilny wzrost wartości akcji. Jesteśmy przekonani, że takie działania będą miały realny wpływ na silne związki pomiędzy spółką i jej kluczowymi

Santander BP na bieżąco tworzy rezerwy na sprawy zw. z wyrokiem tzw. dużegoTSUE

; - powiedział Gajewski podczas konferencji prasowej.  Dodał, że wyrok TSUE z 3 września nie ma automatycznego zastosowania do kredytów, udzielanych przez bank.  "Dla nas istotne byłoby stanowisko Sądu Najwyższego w rozszerzonym składzie - to mogłoby mieć większy wpływ na wyroki polskich sądów