akcje mci notowania

Eurocash nabędzie 55,59% akcji Frisco.pl od funduszy MCI za łącznie 128,6 mln zł

Warszawa, 23.12.2019 (ISBnews) - Dwa fundusze MCI (MCI Tech i Helix) podpisały umowy, na mocy których do końca czerwca 2020 r. sprzedadzą posiadane łącznie 55,59% akcji Frisco.pl na rzecz Eurocasha za łączną kwotę 128,63 mln zł, wynika z komunikatów MCI Capital i Eurocasha. "

MCI Capital rozpoczął proces sprzedaży pakietu akcji Genomedu

Warszawa, 26.07.2017 (ISBnews) - MCI Capital TFI rozpoczął proces negocjacji sprzedaży pakietu akcji Genomed należącego do MCI.CreditVentures 2.0. FIZ, podała spółka. Na połowę marca fundusz MCI miał 34,22% kapitału i 36,44% głosów Genomedu. MCI Capital (dawniej MCI Management) jest funduszem

Grupa Eurocash nabyła pozostałe 56% akcji Frisco za 132,5 mln zł.

Warszawa, 25.06.2020 (ISBnews) - Grupa Eurocash nabyła pozostałe 56% akcji we Frisco od funduszy MCI za 132,5 mln zł, zwieszając swój udział do 100%, podała spółka. "Frisco.pl należy obecnie do liderów polskiego rynku e-grocery. Dzięki przejęciu Frisco S.A. nasza Grupa zyska wiedzę i

MCI Capital ogłosił zaproszenie do do składania ofert sprzedaży własnych akcji

Warszawa, 16.07.2019 (ISBnews) - Zarząd MCI Capital ogłosił zaproszenie do do składania ofert sprzedaży własnych akcji w celu umorzenia, zgodnie z zatwierdzonym przez akcjonariuszy upoważnieniem spółki do nabycia akcji własnych i użycia kapitału zapasowego, podała spółka. "

MCI Capital otrzymał oferty nabycia 5,38 mln akcji własnych

wykonaniu powyższego upoważnienia została określona na poziomie 10 zł za jedną akcję. MCI Capital to utworzona w 1999 r., jedna z wiodących w regionie CEE, publicznie notowana grupa private equity o charakterze multistage. MCI, za pośrednictwem funduszy PE/VC, realizuje inwestycje w obszarze early stage

MCI Capital miał 45,23 mln zł zysku netto, 45,85 mln zł EBIT w III kw. 2019 r.

12,6%, co przełożyło się na wzrost wyniku MCI o 124,7 mln zł. Łączna kontrybucja pozostałych funduszu do wyniku MCI to (31,4) mln zł, wskazano także. MCI Capital to utworzona w 1999 r., to jedna z wiodących w regionie CEE, publicznie notowana grupa private equity o charakterze multistage. MCI, za

MCI Venture Projects ogłosił przymusowy wykup dawnego ABC Data po 1,44 zł/akcja

Warszawa, 23.07.2019 (ISBnews) - MCI Venture Projects ogłosił przymusowy wykup pozostałych ok. 9,41% akcji Vicis New Investments (wcześniej ABC Data) po 1,44 zł za akcję, podał pośredniczący Santander Biuro Maklerskie. Pozostali akcjonariusze Vicis posiadają łącznie 11 792 627 akcji

Vicis New Investments wystąpiła o zgodę na zniesienie dematerializacji akcji

Warszawa, 09.08.2019 (ISBnews) - Vicis New Investments (dawniej ABC Data) wystąpiła do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na przywrócenie formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) 125 266 899 akcjom spółki, stanowiącym 100% udziału w kapitale

MCI Management nabył w wezwaniu 4,033 mln akcji MCI Capital

działającym na zasadach PE/VC, notowanym na GPW od 2001 r. MCI Management Sp. z o.o. jest spółką holdingową. Jej podstawową działalnością są inwestycje w papiery wartościowe, głównie akcje MCI Capital S.A. oraz akcje Private Equity Managers S.A. notowane na GPW. Dodatkowo spółka posiada także nieruchomości

MCI.TechVentures sprzedaje cały posiadany pakiet akcji w Geewa

streamingu gier online Vortex.gg, w który zaangażowany jest fundusz Internet Ventures, podano także. MCI Capital to utworzona w 1999 r., to jedna z wiodących w regionie CEE, publicznie notowana grupa private equity o charakterze multistage. MCI, za pośrednictwem funduszy PE/VC, realizuje inwestycje w

MCI miał 11,27 mln zł straty netto w II kw. 2019 r.

, wskazano także. MCI Capital to utworzona w 1999 r., to jedna z wiodących w regionie CEE, publicznie notowana grupa private equity o charakterze multistage. MCI, za pośrednictwem funduszy PE/VC, realizuje inwestycje w obszarze early stage, growth stage i expansion/buyout stage w krajach Europy Środkowo

ALSO Holding i MCI nabyli 34,74 mln akcji ABC Data w wezwaniu

ALSO Holding - poprzez podmiot zależny Roseville Investments - oraz Grupa MCI wezwały do sprzedaży akcji ABC Data, stanowiących 37,1% głosów na walnym zgromadzeniu po 1,3 zł za sztukę. ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. (ISBnews)

EBOR udzieli Eurocashowi 50 mln euro pożyczki m.in. na przejęcie Frisco.pl

się sprzedażą żywności online Frisco.pl, a także na zwiększone potrzeby spółki w zakresie kapitału obrotowego" - czytamy w informacji. Pod koniec grudnia 2019 r. Eurocash i MCI poinformowały, że dwa fundusze MCI (MCI Tech i Helix) podpisały umowy, na mocy których do końca czerwca 2020 r

MCI Management podniosło cenę w wezwaniu na MCI Capital do 10,2 zł za szt.

funduszem technologicznym działającym na zasadach PE/VC, notowanym na GPW od 2001 r. MCI Management Sp. z o.o. jest spółką holdingową. Jej podstawową działalnością są inwestycje w papiery wartościowe, głównie akcje MCI Capital S.A. oraz akcje Private Equity Managers S.A. notowane na GPW. Dodatkowo spółka

Fundusz z Grupy MCI sprzedał posiadane akcje Genomedu spółce Diagnostyka

Warszawa, 11.06.2018 (ISBnews) - MCI.CreditVentures 2.0 FIZ, fundusz z Grupy MCI, sprzedał wszystkie posiadane akcje Genomedu, który specjalizuje się w sekwencjonowaniu i syntezie DNA oraz diagnostyce genetycznej, poinformowało MCI. Na transakcji fundusz zrealizował zwrot ponad 6x CoC. Nowym

Eurocash ma umowę z EBOR na 50 mln euro pożyczki m.in. na przejęcie Frisco.pl

na przejęcie Frisco.pl i podniesienie kapitału obrotowego spółki. Pod koniec grudnia 2019 r. Eurocash i MCI poinformowały, że dwa fundusze MCI (MCI Tech i Helix) podpisały umowy, na mocy których do końca czerwca 2020 r. sprzedadzą posiadane łącznie 55,59% akcji Frisco.pl na rzecz Eurocasha za

MCI i ALSO przedłużyli zapisy w wezwaniu na akcje ABC Data do 13 maja

Warszawa, 17.04.2019 (ISBnews) - MCI Venture Projects sp. z o.o. VI S.K.A. oraz Roseville Investments - podmiot zależny ALSO Holding - przedłużyli termin przyjmowania zapisów w wezwaniu na akcje ABC Data do 13 maja z przewidywanego wcześniej terminu 17 kwietnia, podało Santander Biuro Maklerskie

MCI zarekomenduje przeznaczenie 50 mln zł na buy-back w tym roku

Warszawa, 16.05.2018 (ISBnews) - Zarząd MCI Capital zarekomenduje akcjonariuszom zatwierdzenie programu w wysokości 50 mln zł do realizacji w 2018 r., podała spółka. "Spółka konsekwentnie realizuje skup akcji własnych w celu umorzenia. Po skupieniu akcji za 57,7 mln zł w 2017 r

ABC Data sprzedała grupie ALSO swoje przedsiębiorstwo za łącznie 182,6 mln zł

ALSO Holding i MCI na akcje ABC Data zawarto transakcje zbycia 34,74 mln akcji. Pod koniec grudnia 2018 roku Grupa ALSO Holding - poprzez podmiot zależny Roseville Investments - oraz Grupa MCI wezwały do sprzedaży akcji ABC Data, stanowiących 37,1% głosów na walnym zgromadzeniu po 1,3 zł za

Sąd Apelacyjny zasądził 2,2 mln zł wraz z odsetkami na rzecz MCI Capital

Capital. Sąd wskazał, iż wysokość szkody MCI ustalił na zasadzie uznania sędziowskiego. "W 2006 roku MCI zainicjowała ze Skarbem Państwa spór mający na celu doprowadzenie do naprawienia szkody powstałej w majątku MCI związanej z utratą wartości akcji JTT. Szkoda ta, w ocenie MCI, co znalazło pełne

Wzywający nabędą akcje ABC Data pomimo niespełnienia części warunków wezwania

członka wskazanego przez wzywającego, uchwał w sprawie zmiany w statucie. 21 grudnia 2018 roku Grupa ALSO Holding oraz Grupa MCI wezwały do sprzedaży akcji ABC Data, stanowiących 37,1% głosów na walnym zgromadzeniu po 1,3 zł za sztukę. ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na

MCI Capital zaprasza do sprzedaży do 835 tys. akcji po 8,82 zł za szt.

upoważnienia została określona na poziomie 8,82 zł za jedną akcję" – czytamy w komunikacie. MCI Capital (dawniej MCI Management) jest funduszem technologicznym działającym na zasadach venture capital, notowanym na GPW od 2001 r. (ISBnews)

MCI.PrivateVentures FIZ wyszedł z inwestycji w lifebrain AG

Warszawa, 16.05.2018 (ISBnews) - Fundusz MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wyodrębnionym subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0. dokonał zbycia wszystkich posiadanych akcji w kapitale zakładowym lifebrain AG, poinformował MCI Capital. Spółka dokonała również zwrotu pożyczki

MCI Management ogłosiło wezwanie na ok. 19 mln akcji MCI Capital po 9,8 zł/szt.

. - przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia akcji: 10 sierpnia 2018 r. MCI Capital jest funduszem technologicznym działającym na zasadach PE/VC, notowanym na GPW od 2001 r. MCI Management Sp. z o.o. jest spółką holdingową. Jej podstawową działalnością są inwestycje w papiery wartościowe, głównie

Vicis New Investments ma zgodę KNF na zniesienie dematerializacji akcji

akcjom spółki, stanowiącym 100% udziału w kapitale zakładowym. Na początku lipca br. ABC Data zawarła z MCI.PrivateVentures Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym działającym na rzecz Subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0, reprezentowanym przez MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (MCI), ALSO Holding

Warunek minimalnej liczby akcji w wezwaniu na ABC Data został spełniony

Warszawa, 14.03.2019 (ISBnews) - Warunek wezwania na sprzedaż akcji ABC Data, dotyczący złożenia w ramach zapisów na sprzedaż minimalnej liczby akcji ziścił się, podali wzywający. "W związku z wezwaniem ogłoszonym w dniu 21 grudnia 2018 r. przez MCI Venture Projects [...] oraz Roseville

Zysk netto MCI Capital spadł r/r do 10,65 mln zł w I kw. 2017 r.

. wobec 67,7 mln zł rok wcześniej. Wartość aktywów MCI wyniosła 1 327 mln zł na koniec I kw. 2017 r. Na koniec okresu wskaźnik NAV na akcję (NAV/s) wyniósł 17,74 zł. MCI Capital (dawniej MCI Management) jest funduszem technologicznym działającym na zasadach venture capital, notowanym na GPW od 2001 r

Termin zapisów w wezwaniu na ABC Data został wydłużony do 17 kwietnia

nabycia akcji na GPW: 23 kwietnia 2019 r. Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia akcji przez KDPW: 26 kwietnia 2019 r." - czytamy w komunikacie. 21 grudnia 2018 roku Grupa ALSO Holding oraz Grupa MCI wezwały do sprzedaży akcji ABC Data, stanowiących 37,1% głosów na walnym zgromadzeniu po

MCI Capital miało 174,53 mln zł zysku netto, 183,89 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

 dynamiczny wzrost zysku z inwestycji do 219 mln zł, który był pochodną wzrostu wartości posiadanych przez Grupę MCI certyfikatów inwestycyjnych funduszy, poinformowała spółka. Na koniec 2018 roku wartość aktywów netto wyniosła w Grupie MCI 1 265 mln zł. W przeliczeniu na jedną akcję

MCI Capital chce skupić do 1,055 mln akcji własnych po 9,47 zł 

spółki. Cena ustalona przez zarząd spółki w wykonaniu upoważnienia WZA została określona na poziomie 9,47 zł za jedną akcję" - czytamy w komunikacie. MCI Capital (dawniej MCI Management) jest funduszem technologicznym działającym na zasadach venture capital, notowanym na GPW od 2001 r. (ISBnews

MCI Capital miało 1,36 mln zł straty netto, 3,57 mln zł zysku EBIT w III kw.

naszego portfela nowe inwestycje, które powinny budować wyniki w przyszłości. Przykładem takiej transakcji jest nabycie pakietu akcji w spółce IAI. Również fuzja między Morele i Pigu, jest dla nas wydarzeniem, którego efekt będzie widoczny w przyszłych wynikach MCI" - dodał prezes. Pierwsze trzy

MCI może skupować akcje do kwoty 70 mln zł 'w zależności od wysokości kursu'

% akcji bez wezwania.  MCI Capital (dawniej MCI Management) jest funduszem technologicznym działającym na zasadach venture capital, notowanym na GPW od 2001 r. (ISBnews)

ABC Data: Spełnił się jeden z warunków wezwania na sprzedaż akcji

Warszawa, 29.04.2019 (ISBnews) - Roseville Investments - podmiot zależny ALSO Holding - wzywający do sprzedaży akcji ABC Data uzyskał bezwarunkową zgodę organu antymonopolowego w Serbii, podały MCI Venture Projects VI, Roseville Investments oraz Santander Biuro Maklerskie. "Tym samym

Eurocash: Nie zapadły żadne decyzje dot. zmian właścicielskich we Frisco

, odnosząc się do złożenia przez spółkę do UOKiK wniosku w sprawie przejęcia kontroli nad Frisco. "Już w 2014 r., kiedy zostaliśmy mniejszościowym akcjonariuszem Frisco SA, informowaliśmy, że w przyszłości możemy odkupić pozostałe akcje od funduszy MCI. Jesteśmy więc naturalnym partnerem do

MCI.PrivateVentures sprzedał iZettle AB na rzecz PayPal za szac. 44 mln USD

Warszawa, 18.05.2018 (ISBnews) - MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wyodrębnionym subfunduszem MCI.TechVentures 1.0 zawarł z PayPal Holdings Inc. umowę sprzedaży wszystkich posiadanych akcji w kapitale zakładowym iZettle AB, podał MCI Capital. Szacowana wartość transakcji to 44

MCI sfinalizował inwestycję w IAI przez objęcie 51% spółki kontrolującej

oraz Sebastian Muliński 14% udziałów.  W ramach transakcji, akcje spółki IAI zostaną wycofane z obrotu giełdowego NewConnect. Pierwsza umowa pomiędzy stronami została zawarta w połowie października bieżącego roku. MCI Capital to utworzona w 1999 r., to jedna z wiodących w regionie CEE

MCI i ALSO Holding podniosły cenę w wezwaniu na ABC Data do 1,44 zł za akcję

Warszawa, 06.03.2019 (ISBnews) - MCI Venture Projects i Roseville Investments - podmiot zależny ALSO Holding- podniosły cenę w wezwaniu na 37,1% akcji ABC Data do 1,44 zł za akcję z 1,3 zł poprzednio, podali wzywający. "Wzywający oraz Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro

MCI Capital ocenia, że wezwanie jest zgodne z interesem spółki, a cena - godziwa

, notowanym na GPW od 2001 r. MCI Management Sp. z o.o. jest spółką holdingową. Jej podstawową działalnością są inwestycje w papiery wartościowe, głównie akcje MCI Capital S.A. oraz akcje Private Equity Managers S.A. notowane na GPW. Dodatkowo spółka posiada także nieruchomości biurowe i czerpie pożytki z

Vicis New Investments wnioskuje o wykluczenie akcji z obrotu na GPW

MCI.EuroVentures 1.0, reprezentowanym przez MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (MCI), ALSO Holding AG (inwestor) oraz Roseville Investments (BidCo) umowę sprzedaży przedsiębiorstwa emitenta na rzecz BidCo za 147,6 mln zł. Vicis New Investments (dawniej ABC Data) jest notowany na GPW od 2010 r

Grupa ALSO Holding i MCI wezwały do sprzedaży 37,1% akcji ABC Data po 1,3 zł/szt

Warszawa, 21.12.2018 (ISBnews) - Grupa ALSO Holding oraz Grupa MCI wezwały do sprzedaży akcji ABC Data, stanowiących 37,1% głosów na walnym zgromadzeniu po 1,3 zł za sztukę, podało MCI. Zapisy na akcje będą przyjmowane od 15 lutego do 18 marca 2019 roku. "Santander Bank Polska S.A

Zapisy na akcje w wezwaniu ABC Data zostały przedłużone do 14 czerwca

2018 roku Grupa ALSO Holding oraz Grupa MCI wezwały do sprzedaży akcji ABC Data, stanowiących 37,1% głosów na walnym zgromadzeniu po 1,3 zł za sztukę.   ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. (ISBnews)  

ABC Data: Zapisy na akcje zostały wydłużone do 13 czerwca br.

antymonopolowego na Ukrainie. Pod koniec kwietnia br. poinformowano, że Roseville Investments uzyskał bezwarunkową zgodę organu antymonopolowego w Serbii. 21 grudnia 2018 roku Grupa ALSO Holding oraz Grupa MCI wezwały do sprzedaży akcji ABC Data, stanowiących 37,1% głosów na walnym zgromadzeniu po 1,3 zł za

ABC Data: Zapisy na akcje zostały wydłużone do 20 maja

antymonopolowego na Ukrainie. Pod koniec kwietnia br. poinformowano, że Roseville Investments uzyskał bezwarunkową zgodę organu antymonopolowego w Serbii. 21 grudnia 2018 roku Grupa ALSO Holding oraz Grupa MCI wezwały do sprzedaży akcji ABC Data, stanowiących 37,1% głosów na walnym zgromadzeniu po 1,3 zł za

Fundusze z Grupy MCI pozyskały 240 mln zł ze sprzedaży aktywów w 2017 r.

wyjście z inwestycji w obszarze finansowania dłużnego udzielonego spółce Spearhead w wysokości 44,5 mln zł w funduszu MCI.CreditVentures. Drugą,  zrealizowaną przez subfundusz MCI.EuroVentures, była sprzedaż części posiadanych akcji notowanej na giełdzie w Stambule spółki Index na kwotę ponad 36 mln

MCI Capital liczy na wzrost wartości portfela inwestycyjnego

bilansie MCI to 1 341 mln zł. Wartość aktywów netto NAV MCI wyniosła 1 043 mln zł. Aktywa netto wyniosła na koniec 2016 r. 17,75 zł na akcję MCI. Grupa ocenia "silny potencjał aprecjacji portfela" w funduszach MCI.EuroVentures i MCI.TechVentures z racji relacji bieżącej wyceny vs. koszt

MCI Capital miało 67,62 mln zł zysku netto w I kw. 2018 (aktualizacja)

W dzisiejszej depeszy nt. wyników MCI podaliśmy, że 67,62 mln zł to skonsolidowany zysk netto, tymczasem jest to zysk jednostkowy - spółka nie publikuje już raportów skonsolidowanych. Poniżej zaktualizowana wersja depeszy Warszawa, 16.05.2018 (ISBnews) - MCI Capital odnotowało 67,62 mln zł

MCI miało 3,77 mln zł zysku netto, 6,25 mln zł zysku EBIT w II kw. 2018 r.

zysku rok wcześniej. NAV na akcję na koniec czerwca br. wyniósł 21,96 zł, co stanowi wzrost o 7% od początku roku. Fundusze, których MCI jest dominującym inwestorem, ogłosiły w czasie I półrocza wyjścia z inwestycji na rekordową kwotę 592,5 mln zł (Dotpay/eCard, iZettle oraz lifebrain, dzięki którym

MCI Capital miało 104,69 mln zł zysku netto w 2017 r. 20,61 zł NAV na akcję

74,95 mln zł straty rok wcześniej. Największy udział w tym wyniku miał fundusz MCI.EuroVentures, który zarobił 86 mln zł oraz MCI.TechVentures, który wypracował wynik w wysokości 38 mln zł.  "Wartość aktywów MCI na koniec 2017 r. wyniosła 1,4 mld zł. Wskaźnik aktywów netto na akcję na koniec

MCI Management rozpoczął skup nie więcej niż 2,63 mln akcji własnych

Warszawa, 14.11.2017 (ISBnews) - MCI Management rozpoczął skup nie więcej niż 2 630 000 akcji spółki, po cenie za jedną akcję w wysokości 9,8 zł, poinformował MCI Capital. Harmonogram skupu akcji jest następujący: "Data publikacji ogłoszenia: 13 listopada 2017 r. Termin rozpoczęcia

ABC Data: Spełnił się kolejny z warunków wezwania na sprzedaż akcji

przedłużone - do 14 czerwca. 21 grudnia 2018 roku Grupa ALSO Holding oraz Grupa MCI wezwały do sprzedaży akcji ABC Data, stanowiących 37,1% głosów na walnym zgromadzeniu po 1,3 zł za sztukę.   ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. (ISBnews)  

MCI Capital chce skupić do 1,5 mln akcji własnych po 8,8 zł

Warszawa, 12.09.2017 (ISBnews) - MCI Capital chce skupić nie więcej niż 1 500 000 własnych akcji po cenie 8,8 zł za walor, wynika z zaproszenia do składania ofert sprzedaży, jakie opublikowała spółka.  "Nabywca zamierza nabyć nie więcej niż 1 500 000 akcji spółki stanowiących nie

MCI sprzedał cały pakiet akcji Invia za 55,94 mln euro na rzecz Rockaway Travel

Warszawa, 11.03.2016 (ISBnews) - Fundusz MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wyodrębnionym subfunduszem MCI.TechVentures 1.0., w którym MCI poprzez spółki zależne posiada 62,12 % certyfikatów inwestycyjnych, dokonał transakcji sprzedaży całego posiadanego pakietu akcji

Przegląd prasy

wg ZEW --Sprzedaż żywności ekologicznej w małych sklepach wzrosła w tym roku o blisko 38% --Analitycy zastanawiają się, czy nie warto powrócić do pomysłu fuzji Aliora i Pekao --Prezes MCI: Chcemy zakończyć rok z dodatnimi wynikami we wszystkich funduszach i liczymy, że MCI powtórzy rok z

ABC Data: Spełnił się kolejny z warunków wezwania na sprzedaż akcji

nie ziściły się, podkreślono. 29 kwietnia br. poinformowano, że Roseville Investments uzyskał bezwarunkową zgodę organu antymonopolowego w Serbii. 21 grudnia 2018 roku Grupa ALSO Holding oraz Grupa MCI wezwały do sprzedaży akcji ABC Data, stanowiących 37,1% głosów na walnym zgromadzeniu po 1,3 zł

Zysk netto MCI wyniósł 36,71 mln zł w II kw. 2017 r. wobec straty rok wcześniej

porównaniu do 17,75 zł na koniec 2016 r. Połowę wzrostu wskaźnika NAV/s spółka zawdzięcza wzrostowi wartości posiadanych certyfikatów inwestycyjnych, a drugą połowę przeprowadzonemu buyback'owi i umorzeniu akcji, podało MCI. "Jesteśmy zadowoleni ze zrealizowanego w pierwszym półroczu 10% wzrostu NAV/S

MCI Capital miało 67,62 mln zł zysku netto, 71,72 mln zł zysku EBIT w I kw. 2018

Warszawa, 16.05.2018 (ISBnews) - MCI Capital odnotowało 67,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 10,65 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.  Początek tego roku był dla nas bardzo udany. Subfundusz

ABC Data: Cena w wezwaniu jest godziwa dla akcjonariuszy

Warszawa, 13.02.2019 (ISBnews) - Zarząd ABC Data, po uzyskaniu opinii przez zewnętrznego biegłego, firmę mCorporate Finance, przedstawił stanowisko, z którego wynika, że cena 1,3 zł za akcję spółki, ogłoszona w wezwaniu Grupy ALSO Holding oraz Grupy MCI, jest godziwa dla akcjonariuszy z

MCI bierze pod uwagę możliwość wypłacania dywidendy od 2018 r.

przedstawił wstępne założenia polityki dywidendowej na następne lata. Jej celem jest pozytywny wpływ na notowania akcji spółki. Zamiarem zarządu jest, począwszy od 2018 r., przeznaczanie minimum 2% wartości aktywów netto (NAV) MCI na buy-back lub dywidendę. W latach 2016-2017, z uwagi na obowiązujące

MCI Capital: Upoważnienie do podwyższenia kapitału ma charakter przyszłościowy

podała, że celem emisji akcji w ramach kapitału docelowego jest stworzenia podstaw prawnych do sprawnego i dynamicznego podejmowania przez zarząd decyzji o ewentualnym dofinansowaniu spółki w drodze emisji akcji skierowanych do akcjonariuszy lub innych inwestorów finansowych lub branżowych.  MCI

W wezwaniu spółki MCI na akcje ATM złożono zapisy na 12,57 mln akcji

. MCI Capital (dawniej MCI Management) jest funduszem technologicznym działającym na zasadach venture capital, notowanym na GPW od 2001 r. (ISBnews)

MCI Capital chce skupić do 2,32 mln akcji własnych po 10 zł

, zmiana przepisów ułatwi realizację procesu skupu w tym roku, ponieważ umożliwia przeprowadzenie zakupu powyżej 5% akcji bez wezwania.  MCI Capital (dawniej MCI Management) jest funduszem technologicznym działającym na zasadach venture capital, notowanym na GPW od 2001 r. (ISBnews)  

MCI Capital jest gotowy skupić akcje do 100 mln zł i umorzyć je w tym roku

Warszawa, 08.11.2016 (ISBnews) - MCI Capitał po rozpoczęciu skupu akcji własnych zaplanowanych na początku przyszłego miesiąca chce je umorzyć jeszcze do końca 2016 roku, poinformował członek zarządu Ewa Ogryczak.   "Na chwilę obecną udało nam się skupić około 1 mln akcji za

ABC Data ma umowę ramową z inwestorem, będzie wezwanie na 100% akcji

) […] umowę ramową (tzw. framework agreement)" - czytamy w komunikacie. Umowa ramowa określa podstawowe warunki przeprowadzenia transakcji polegającej na ogłoszeniu przez MCI, MCI SPV, inwestora oraz BidCo wspólnego wezwania do zapisywania się na sprzedaż 100% akcji ABC Data, a następnie zbyciu

MCI.EuroVentures i AMC Capital IV Albatros przejmą kontrolę nad ATM

Warszawa, 17.09.2018 (ISBnews) - MCI.EuroVentures, fundusz z Grupy MCI zwiększy zaangażowanie i będzie - wraz z AMC Capital IV  Albatros - współkontrolować 94,5% akcji spółki ATM, poinformował MCI. Sprzedającym 25% udziałów jest ATP Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów

MCI VP X SKA sprzeda 7,75% akcji Netii na rzecz FIP 11 FIZAN za 158,06 mln zł

Warszawa, 30.03.2015 (ISBnews) - MCI VP X SKA - spółka w 100% zależna od funduszu MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty - sprzeda na rzecz FIP 11 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych 26.973.328 akcji Netii, stanowiących 7,75% kapitału, za łączną kwotę 158,06

Fundusz MCI ma objąć akcje w lifebrain AG za 20 mln euro

Warszawa, 16.04.2015 (ISBnews) - MCI.PrivateVentures FIZ, fundusz z grupy MCI Management, zawarł warunkową umowę objęcia nowych akcji lifebrain AG z siedzibą w Wiedniu, stanowiących min. 16% kapitału za 20 mln euro, podał fundusz. "(...) MCI.PrivateVentures Fundusz

MCI zakończyło trzecią transzę pre-IPO Private Equity Managers

Warszawa, 26.02.2015 (ISBnews) - MCI Management zakończyło zbywanie akcji Private Equity Managers (PEM) w ramach trzeciej transzy pre-IPO spółki, poinformowało MCI. Debiut PEM na GPW planowany jest na marzec br. "Akcje w kapitale zakładowym PEManagers zbywane były przez MCI Fund

MCI VP X SKA sprzedało FIP 11 FIZAN 7,75% akcji Netii za 158,06 mln zł

11 FIZAN) 26 973 328 akcji w kapitale zakładowym Netia za cenę jednostkową 5,86 złotych za 1 akcję, łącznie za kwotę 158 063 702 zł, podało MCI. Pod koniec marca br. MCI informowało, że MCI VP X SKA sprzeda na rzecz FIP 11 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych 26 973 328 akcji

Fundusz MCI zainwestuje 10 mln euro w dom aukcyjny Auctionata AG

objęcia akcji w podwyższanym kapitale zakładowym niemieckiej spółki Auctionata AG i ich opłacenia wkładem pieniężnym w wysokości 10 mln euro, podało MCI. "Auctionata AG jest domem aukcyjnym online specjalizujący się w aukcjach dóbr kolekcjonerskich, dającym możliwość licytowania unikatowych dzieł

Strata netto MCI Capital to 82,24 mln zł w 2016 r. wobec zysku rok wcześniej

. Wartość aktywów MCI wyniosła 1 341 mln zł na koniec 2016 r. MCI Capital (dawniej MCI Management) jest funduszem technologicznym działającym na zasadach venture capital, notowanym na GPW od 2001 r. (ISBnews)  

Strata netto MCI Capital wyniosła 80,16 mln zł w III kw. 2016 r.

działalności MCI. Mimo to akcje MCI nadal notowane są z istotnym dyskontem, które obecnie wynosi ponad 40%. Stąd decyzja, by znacząco zwiększyć skup akcji z poziomu 30 mln zł do 100 mln zł" - powiedział prezes MCI Tomasz Czechowicz, cytowany w komunikacie. Wartość aktywów MCI na koniec września 2016 r

Strata netto MCI Capital to 16,24 mln zł w II kw. 2016 wobec zysku rok wcześniej

planowaniu kolejnych inwestycji. A warunki do tego są sprzyjające" - powiedział prezes MCI Capital Tomasz Czechowicz, cytowany w komunikacie. MCI Capital (dawniej MCI Management) jest funduszem technologicznym działającym na zasadach venture capital, notowanym na GPW od 2001 r. (ISBnews)

Akcjonariusze MCI Capital zdecydują o zmianie statutu i przedłużeniu skupu akcji

Warszawa, 28.07.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze MCI Capital zdecydują o wprowadzeniu do statutu możliwości podwyższenia kapitału zakładowego przez zarząd oraz o przedłużeniu skupu akcji własnych, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie, zwołane na 24 sierpnia. Zgodnie z projektem uchwały

MCI.EuroVentures sprzedał pakiet akcji tureckiego Indeksu za ponad 36 mln zł

Warszawa, 14.12.2017 (ISBnews) - MCI.EuroVentures, fundusz z Grupy MCI, sprzedał część akcji tureckiego Indeksu za ponad 36 mln zł i planuje dalsze obniżanie zaangażowania w II poł. 2018 r., podała spółka. Z tej i innych transakcji, do funduszy MCI wpłynęło w tym roku blisko 130 mln zł. "

Zysk netto MCI Capital wyniósł 42,78 mln zł w III kw. 2017 r.

Warszawa, 06.11.2017 (ISBnews) - MCI Capital odnotowało 42,78 mln zł zysku netto w III kw. 2017 r. wobec 80,16 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 45,12 mln zł wobec 77,28 mln zł straty rok wcześniej. Zysk z inwestycji sięgnął 46,03 mln zł w III kw

MCI.EuroVentures obejmie 51% akcji spółki z obszaru e-commerce infrastructure

Warszawa, 15.10.2018 (ISBnews) - MCI.EuroVentures podpisał umowę, na mocy której obejmie 51% akcji spółki IAI, podał fundusz. Spółka oferuje kompleksową obsługę sklepów internetowych i rezerwacji noclegów, dostarczając systemy IdoSell Shop i IdoSell Booking w modelu SaaS, dedykowane do rynków e

Akcjonariusze MCI Capital zdecydują 14 listopada o skupie do 10 mln akcji

listopada 2015 roku, kiedy zatwierdzono skup ponad 3 mln akcji. MCI Capital (dawniej MCI Management) jest funduszem technologicznym działającym na zasadach venture capital, notowanym na GPW od 2001 r. (ISBnews)  

MCI prognozuje 19,75 zł na akcję wartości aktywów netto na koniec 2015

Warszawa, 10.03.2015 (ISBnews) – MCI Management prognozuje wartość aktywów netto na akcję na poziomie 19,75 zł na koniec 2015, poinformował prezes Cezary Smorszczewski. „Prognoza zarządu MCI została opracowana przy następujących założeniach: fundusze, których certyfikaty posiada

Przegląd informacji ze spółek

Zakłady Mięsne Henryk Kania w restrukturyzacji nie wykupią w terminie obligacji serii F o wartości nominalnej 50 mln zł, podała spółka. Spółka nie wypłaci również odsetek od obligacji serii F i H.  Nastąpiło rozliczenie wezwania na 46 776 642 akcji Impexmetalu w cenie 4,25 zł za

KNF zatwierdziła prospekt MCI.PrivateVentures w zw. z programem obligacji

nominalnej nie wyższej niż 200 mln zł. „MCI obecny jest na polskim rynku kapitałowym od 2001 r., zarówno jako emitent akcji, jak i obligacji. Fundusze związane z Grupą MCI znane są dobrze polskim inwestorom z emisji certyfikatów inwestycyjnych i wyróżniających się strategii inwestycyjnych

MCI zamierza wydać 0,5 mld zł na nowe projekty inwestycyjne w tym roku

Warszawa, 10.03.2015 (ISBnews) - MCI Management zamierza zainwestować w tym roku 0,5 mld zł w nowe projekty inwestycyjne. Spółka szacuje , że jej aktywa netto na jedną akcję powinny wzrosnąć o 15-20%, podało MCI. "Po bardzo aktywnym 2014 r., w 2015 roku zamierzamy zdynamizować akcje

Fundusze MCI zrealizowały w tym roku wyjścia z inwestycji na ok. 400 mln zł

Warszawa, 05.12.2016 (ISBnews) - Fundusze powiązane z MCI Capital, zarządzane przez Grupę Private Equity Managers (PEM), zrealizowały w tym roku wyjścia z inwestycji o wartości prawie 400 mln zł, podała spółka "Po sprzedaży akcji w Wirtualnej Polsce, z której fundusz

Akcjonariusze MCI zgodzili się na buy-back do 5% akcji za max. 20 mln zł

Kodeksu spółek handlowych, może być przeznaczona do podziału - w celu wypłaty wynagrodzenia akcjonariuszom z tytułu nabycia od nich akcji" - czytamy dalej. MCI Management jest funduszem technologicznym działającym na zasadach venture capital, notowanym na GPW od 2001 r. (ISBnews)  

MCI.TechVentures może przeprowadzić do 5 nowych inwestycji w 2016 r.

którym MCI poprzez spółki zależne posiada 62,12 % certyfikatów inwestycyjnych, dokonał transakcji sprzedaży całego posiadanego pakietu akcji Invia.cz, a.s (984 566 akcji) na rzecz Rockaway Travel SE z siedzibą w Pradze. Wartość transakcji wyniosła 55 938 750,25 euro. MCI Management jest funduszem

MCI.EuroVentures wyemitował obligacje na rynku czeskim warte ponad 95 mln zł

przejęcie spółki Mobiltek za ponad 100 mln zł oraz zamiar osiągnięcia 33% akcji giełdowego ATM. MCI Capital jest funduszem technologicznym działającym na zasadach venture capital, notowanym na GPW od 2001 r. (ISBnews)

Walne MCI Capital upoważniło zarząd do emisji nowych akcji do maks. 6,27 mln zł

dynamicznego podejmowania przez zarząd decyzji o ewentualnym dofinansowaniu spółki w drodze emisji akcji skierowanych do akcjonariuszy lub innych inwestorów finansowych lub branżowych.  MCI Capital (dawniej MCI Management) jest funduszem technologicznym działającym na zasadach venture capital, notowanym

MCI Capital rozważa ogłoszenie 'mikro wezwania', czeka na opinię prawną

podtrzymuje zamierzenia zakładające skup akcji w 2016 i 2017 oraz możliwą wypłatę dywidendy od 2018 r. w wysokości ok. 2% aktywów netto.  MCI Capital (dawniej MCI Management) jest funduszem technologicznym działającym na zasadach venture capital, notowanym na GPW od 2001 r. (ISBnews)

Akcjonariusze MCI upoważnili zarząd do emisji akcji w ramach kapitału docelowego

akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego" - podano w komunikacie. MCI Management jest funduszem technologicznym działającym na zasadach venture capital, notowanym na GPW od 2001 r. (ISBnews)

Fundusz MCI nabył 59,75% tureckiej spółki z branży travel za ok. 11 mln euro

, podał MCI. "W ramach inwestycji z lokalnym inwestorem finansowym, funduszem IS Private Equity, nabyte zostało 80% akcji w kapitale zakładowym spółki" – czytamy w komunikacie. Spółka działająca w branży travel, założona została w 1997 roku przez braci Derya Bulent Kus i Timucin Kus

Windeln.de, z portfela MCI.TechVentures, pozyskał azjatyckich inwestorów

Warszawa, 08.03.2019 (ISBnews) - Windeln.de, spółka z portfela MCI.TechVentures, pozyskała nowych istotnych azjatyckich inwestorów, którzy objęli akcje spółki warte ok. 10,1 mln euro, podano w komunikacie. "Przeprowadzone podwyższenie kapitału pomoże w realizacji przyjętych w ostatnich

Giełda zdecydowała o wykluczeniu eCard z obrotu od 2 lutego

mobilnych, ratalnych i odroczonych. MCI jest funduszem technologicznym działającym na zasadach venture capital, notowanym na GPW od 2001 r. (ISBnews)

MCI liczy na wyjście ze spółki Invia na początku 2016 r.

dłużej będziemy w tej spółce tym większą stopę zwrotu osiągniemy. Wydaje mi się, że Innova też raczej nie spieszy się z wyjściem z WP" - dodał Czechowicz. MCI Management jest funduszem technologicznym działającym na zasadach venture capital, notowanym na GPW od 2001 r. (ISBnews)  

Fundusz MCI ogłasza przymusowy wykup akcji e-Cardu po 4 zł za sztukę

Warszawa, 19.10.2015 (ISBnews) - Fundusz MCI.EuroVentures - należący do MCI Management - ogłosił przymusowy wykup akcji e-Cardu po 4 zł za sztukę. Przymusowym wykupem objętych jest 1 017 323 akcji, spółki stanowiących 9,67% udziałów w kapitale i głosach. "Dzień rozpoczęcia przymusowego

GPW ogłosiła 40 uczestników Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego

alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie. (ISBnews)  

Przegląd prasy

przychodów w e-commerce, 8% wzrostu powierzchni handl. w br. --Play: Kenbourne i Tollerton sprzedały w ABB ok. 25 mln akcji po 28 zł/szt. --MCI Capital miało 1,51 mln zł zysku netto, 4,04 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020 --P. Jarczewski odwołany z funkcji prezesa Rafako, p.o. prezesa Wasilewska-Semail

Eurocash uzyska 44,13% akcji Frisco dzięki umowom z funduszami MCI

Warszawa, 02.12.2014 (ISBnews) - Eurocash zawarł umowy z dwoma funduszami zarządzanymi przez MCI Management, dzięki czemu obejmie akcje istniejących i nowych akcji Frisco, dające łącznie 44,13% udziału w kapitału zakładowym po jego podniesieniu, podała spółka. Eurcash obejmie akcje nowej

GPW zawiesza obrót akcjami eCard od dziś w związku ze squeeze out'em

będą przyjmowane" - czytamy w komunikacie. Wcześniej dziś fundusz MCI.EuroVentures - należący do MCI Management - ogłosił przymusowy wykup akcji eCard po 4 zł za sztukę. Przymusowym wykupem objętych jest 1 017 323 akcji, spółki stanowiących 9,67% udziałów w kapitale i głosach. Dzień wykupu