akcje lotosu notowania

Prezes PKN Orlen zapowiada złożenie wniosku ws. Lotosu w najbliższych tygodniach

, musimy odpowiedzieć na wiele pytań. Robimy maksymalną liczbę analiz, żeby skrócić kolejne kroki zbliżające nas do przejęcia przez PKN Orlen pakietu większościowego akcji Grupy Lotos" - powiedział Obajtek w rozmowie z tygodnikiem "Sieci". Szef Orlenu po raz kolejny zapewnił, że siedziba

PKN Orlen oczekuje decyzji KE ws. przejęcia Grupy Lotos w ciągu ok. 3 miesięcy

Warszawa, 05.12.2019 (ISBnews) - PKN Orlen spodziewa się wydania przez Komisję Europejską decyzji w sprawie przejęcia przez Orlen Grupy Lotos w ciągu około trzech miesięcy, poinformował prezes Orlenu Daniel Obajtek. "Spodziewam się, że decyzja Komisji Europejskiej w sprawie przejęcia

ZCh Police mają dokumentację transakcyjną dot. finansowania Polimerów Police

wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego Polyolefins i objęcie nowych akcji Polyolefins, a KIND zobowiązał się do zainwestowania w projekt łącznej kwoty 57 000 000 USD (inwestycja KIND, a łącznie z inwestycją Lotos i inwestycją Hyundai inwestycja współsponsorów) poprzez (i

PKN Orlen liczy na decyzję KE w sprawie przejęcia Lotosu w I kw. 2020 r.

roku sytuacja będzie już jasna" - powiedział Protasewicz na konferencji prasowej. Jak podkreślił, przy optymistycznym założeniu, że decyzja Komisji rzeczywiście zostanie podjęta w I kwartale przyszłego roku, fizycznie przejąć 66% akcji Grupy Lotos "powinno się udać" do końca 2020 roku

KGHM: Największy jednorazowy transport z pomocą medyczną wylądował w Warszawie

indywidualnej. Wiemy, jak bardzo te rzeczy są teraz potrzebne służbom w naszym kraju. Jesteśmy dumni, że możemy być częścią akcji na tak wielką skalę" - dodał prezes Grupy Lotos Paweł Majewski. Spółki zapowiedziały, że nie jest to ostatni taki transport. An-225 Mrija to największy samolot na świecie

Prezes PKN Orlen: Fuzja z Lotosem jest korzystna dla firm i polskiej gospodarki

zdarzeń zakłada warunkowe nabycie od Skarbu Państwa 32,99% udziałów Grupy Lotos. Dopiero w następnej fazie doszłoby natomiast do ogłoszenia wezwania na akcje Lotosu do poziomu 66% w związku z zamiarem przekroczenia 33% ogólnej liczby głosów w Grupie Lotos. Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo

PKN Orlen: Rozmowy z KE w sprawie przejęcia Lotosu w finalnej fazie

dokumencie nakreślone zostały ramy struktury transakcji. W pierwszym etapie PKN Orlen planuje nabyć 32,99% akcji od Skarbu Państwa. W kolejnym konieczne będzie ogłoszenie wezwania na zakup akcji reprezentujących do 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Grupy Lotos" - czytamy dalej. Według

Tchórzewski: W przypadku fuzji Orlen-Lotos, gdańska rafineria będzie wydzielona

;Parkiet" podał, że według informacji gazety scenariusz bazowy zakłada, że to gdańska grupa wyemituje akcje, które otrzymają udziałowcy płockiego koncernu. To pozwoli głównemu akcjonariuszowi - Skarbowi Państwa - przeprowadzić całą operacje łatwiej i szybciej. Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo

Prezes PKN Orlen: Nie kupimy Grupy Lotos za wszelką cenę

Warszawa, 04.03.2019 (ISBnews) - Proces przejęcia akcji Grupy Lotos przez PKN Orlen musi się "spinać" biznesowo. Oczywiście, ma on strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego państwa, ale przede wszystkim liczy się ekonomia. Orlen będzie też brać pod uwagę koszty

Grupa Lotos: Platforma Giant w najbliższy weekend dotrze do Gdańska

, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Jej akcje notowane są na GPW od 2005 roku. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 30,2 mld zł w 2018 r. (ISBnews)  

Prezes Grupy Lotos: Połączenie z PKN Orlen ma sens biznesowy

" - podkreślił prezes. Podpisanie listu intencyjnego między Skarbem Państwa a Orlenem nie wpłynęło na realizację strategii Grupy Lotos, podkreślił też Jastrzębski. "Przejęcie akcji przez PKN Orlen będzie tyko oznaczało, że na 'walne' przyjdzie inny prawnik" - powiedział prezes

Grupa Azoty, Hyundai i KIND zmodyfowały porozumienie o finans. Polimerów Police

finansowania projektu, w następujący sposób: (i) Hyundai zobowiązał się do zainwestowania łącznej kwoty w wysokości 73 000 000 USD poprzez wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego spółki i objęcie nowo wyemitowanych akcji spółki; (ii) KIND zobowiązał się do

Polityka dywidendowa PKN Orlen nie zmieni sie po przejęciu Grupy Lotos

Warszawa, 27.02.2018 (ISBnews) - PKN Orlen będzie kontynuował politykę dywidendową w przypadku ewentualnego przejęcia Grupy Lotos, poinformowała ISBnews spółka. Możliwym scenariuszem jest warunkowe nabycie od Skarbu Państwa 32,99% akcji w Grupie Lotos a następnie ogłoszenie wezwania do 66%, w

Daniel Obajtek został powołany na prezesa PKN Orlen na nową kadencję

Warszawa, 23.04.2020 (ISBnews) - Rada nadzorcza PKN Orlen powołała Daniela Obajtka na prezesa w okresie nowej wspólnej kadencji zarządu, podała spółka. "Minister Aktywów Państwowych działający jako podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji spółki należących do skarbu państwa, powołał

DM mBanku obniżył wyceny PKN Orlen i Grupy Lotos, nadal rekomenduje 'sprzedaj'

Warszawa, 05.12.2017 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego mBanku obniżyli ceny docelowe akcji PKN Orlen i Grupy Lotos i podtrzymali rekomendacje "sprzedaj". Jednocześnie podtrzymano rekomendację "trzymaj" dla Grupy MOL i podniesiono cenę docelową, wynika z raportu

DM BOŚ podniósł rekomendację Grupy Lotos do 'trzymaj', wycenę do 32,5 zł

Warszawa, 13.07.2016 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego BOŚ podwyższyli rekomendację dla akcji Grupy Lotos do "trzymaj" ze "sprzedaj", a cenę docelową do 32,5 zł, wynika z raportu datowanego na 5 lipca.  W dniu wydania rekomendacji kurs wynosił

Pado z DM BDM: Przejęcie Lotosu może opóźnić udział Orlenu w programie atomowym

kolejne transakcje. Być może dojdzie tu również do opóźnienia" - dodał Pado. Z informacji, jakie podał portal wGospodarce.pl wynika, że możliwym scenariuszem przejęcia Grupy Lotos przez PKN Orlen jest warunkowe nabycie od Skarbu Państwa 32,99% akcji w Grupie Lotos, a następnie

Przegląd informacji ze spółek

Zakłady Mięsne Henryk Kania w restrukturyzacji nie wykupią w terminie obligacji serii F o wartości nominalnej 50 mln zł, podała spółka. Spółka nie wypłaci również odsetek od obligacji serii F i H.  Nastąpiło rozliczenie wezwania na 46 776 642 akcji Impexmetalu w cenie 4,25 zł za

Przegląd prasy

I kw. --Idea Bank miał 1,89 mld zł straty netto, 20,47 mld zł aktywów w 2018 r. --GPW miała 24,45 mln zł zysku netto, 38,57 mln zł EBITDA w I kw. 2019 r. --Grupa Lotos rekomenduje wypłatę 3 zł dywidendy na akcję z zysku za 2018 r. --Santander BP miał 350,69 mln zł zysku netto, 208,27 mld zł aktywów

Kliszcz z BM mBanku: Spółki paliwowe wchodzą w gorszy okres cyklu koniunktury

kładzie ostatnio nacisk na budowę koncernu multienergetycznego (planowane akwizycje Grupy Lotos i Grupy Energa), co ma pozwolić na dywersyfikację źródeł przychodów i zwiększenie odporności na wahania czynników makroekonomicznych. "Niewykluczone, że dla wyraźnych spadków notowań praktycznie

Przegląd prasy

wewnątrz UE  Puls Biznesu -- Komisja Europejska zamierza zgodzić się na przejęcie grupy Lotos przez PKN Orlen, ale wymaga to wielu ustępstw ze strony Orlenu, w tym m.in. dezyinwestycji.  W grę wchodzi wymiana z MOL-em i partner na część akcji Lotosu Gazeta Wyborcza  --- Trwa

IS: Potencjał Orlenu wyjdzie na dobre inwestycjom w infrastrukturę Lotosu

Lotosu. Takie inwestycje, rozwojowe i modernizacyjne, Orlen prowadzi w czeskim Unipetrolu, litewskich Możejkach i włocławskim Anwilu. Miarą skuteczności tych działań może być fakt, że o ile akcje Unipetrolu w 2005 r. kosztowały 80 koron, obecnie są warte 380 koron" - zwrócili także uwagę analitycy

Przegląd informacji ze spółek

. Notowania na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) nie zostaną zawieszone, zapewnił prezes GPW Marek Dietl. Grupa Lotos zakłada ok. 500 mln zł nakładów inwestycyjnych na segment poszukiwania i wydobycia węglowodorów w 2020 roku, poinformował wiceprezes koncernu ds. produkcji i handlu Jarosław

PKN Orlen podpisał list intencyjny dotyczący przejęcia Grupy Lotos

. Transakcja zakłada nabycie przez PKN Orlen akcji Grupy Lotos od jej akcjonariuszy, w tym w szczególności od Skarbu Państwa, przy zachowaniu wymogów wynikających z przepisów [...] regulujących wymóg ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji" - czytamy w komunikacie. 

PKN Orlen planuje zwiększyć capex do 7,7 mld zł w 2020 roku

partnera do realizacji inwestycji. Planowane na 2020 rok nakłady inwestycyjne nie uwzględniają środków na ewentualne akwizycje. "W obszarze akwizycji kontynuowano proces przejęcia kontroli kapitałowej nad Grupą Lotos, a także ogłoszono wezwanie do sprzedaży 100% akcji Grupy Energa. W 2019 roku

Przegląd informacji ze spółek

r., wynoszącego 10,5 mln zł, co oznacza wypłatę w wysokości 2,16 zł na akcję, podała spółka. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Gaming Factory w związku z ofertą publiczną akcji serii B i E oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

MSP złoży zapis na cały przysługujący mu pakiet nowych akcji Grupy Lotos

Lotos będą notowane od 20 do 25 listopada. Na początku listopada Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Grupy Lotos sporządzony na potrzeby oferty publicznej do 55 mln akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł każda oraz ubiegania się o dopuszczenie

Przegląd prasy

--Wielkość wyprzedaży, podobna do tej, która miała miejsce podczas kryzysu finansowego z lat 2008-2009 wskazuje, że rynki akcji zakładają najczarniejsze scenariusze --Liczba transakcji M&A zablokowanych przez urzędy antymonopolowe (uwzględniając też te, w których strony same zrezygnowały z fuzji ze względu

mDom Maklerski obniżył rekomendację Grupy Lotos do 'trzymaj', wycenę do 26,5 zł

28,09 zł za akcję, zaś w poniedziałek przed godz. 16:00 kurs akcji wynosił 28,91 zł. "Notowania Lotosu mimo relatywnie największej w regionie ekspozycji na słabnącą marżę na dieslu utrzymują się YTD na zbliżonym poziomie. Częściowo gorszą rentowność w rafinerii kompensuje też rosnąca cena ropy

Przegląd prasy

. --Energa OZE ma przedwstępną umowę zakupu budowanej farmy fotowoltaicznej na 8 MWe --AgioFunds TFI złożyło wniosek do UOKiK ws. przejęcia FIZ-u od Lartiq --EBOR objął obligacje za kwotę Play 25 mln euro --GPW zawiesiła notowania Indykpolu wz. z ogłoszeniem przymusowego wykupu akcji --GPW zawiesiła

Przegląd prasy

--Sprzedaż detaliczna w USA spadła o 16,4% m/m w kwietniu --Polwax złożył w KNF zaktualizowany prospekt w zw. z emisją akcji serii E --Grupa Lotos ma list intencyjny z gminą Tczew ws. wodoru do napędu autobusów --Morawiecki: Będziemy podnosić zasiłek dla osób bezrobotnych do 1,2 tys. zł --Best

PKN Orlen zwiększy udział polskich produktów w sprzedaży na stacjach do 60%

posiadanych ok. 2700 stacji dojdzie kolejnych kilkaset, co dodatkowo wzmocni siłę promocji polskich marek i zasięg akcji. "Transakcja przejęcia Lotosu przebiega zgodnie z planem, rozmawiamy z KNF i chcemy ją dopiąć w I połowie 2019 r. Dopiero później rozpoczniemy pozostałe procesy związane ze spółkami

mDM podniósł rekomendację dla Lotosu do 'kupuj' i wycenę do 35,5 zł

cenie za akcję w wysokości 28 zł, zaś w środę, ok. godz. 16:12 kurs akcji wynosił 28,7 zł, po spadku o 0,52% wobec ostatniego zamknięcia.  "Komunikat Lotosu o przejęciu aktywów wydobywczych w Norwegii z punktu widzenia notowań spółki przeszedł na rynku bez echa. Transakcja umożliwia

PKN Orlen podtrzymuje capex na poziomie 4,8 mld zł w 2018 r.

Orlen Zbigniew Leszczyński potwierdził, że harmonogram dotyczący przejęcia Grupy Lotos jest prowadzony zgodnie z założeniami i spółka czeka obecnie na decyzję Komisji Europejskiej w jakim trybie ten proces będzie realizowany.  "Jeżeli chodzi o zakup 66% akcji Lotosu, to w tym względzie

Przegląd informacji ze spółek

indeks mWIG40TR (total return), który będzie inwestował pieniądze powierzone przez inwestorów w akcje spółek notowanych na GPW, wchodzące w skład  indeksu mWIG40TR, podała Giełda. Jest to drugi w historii GPW polski fundusz inwestycyjny typu ETF (Exchange Traded Fund), który został utworzony i

mDM wskazał 26 spółek jako kluczowe pozytywne rekomendacje na 2018 r.

. 2017 r. wreszcie pokazał wyraźny wzrost inwestycji, co powinno być kontynuowane w całym 2018 roku i wspierać notowania na GPW" - czytamy w raporcie. Analitycy wskazali też kluczowe negatywne rekomendacje, zaliczając do nich akcje Banku Millennium, Getin Noble Banku, PKO BP i PKN Orlen (wszystkie

Aktualizacja strategii PKN Orlen zakłada 10,3 mld zł średniorocznej EBITDA LIFO

zakłada zwiększenie przerobu ropy o 0,3 mln ton do 33,7 mln ton w 2022 r., zwiększenie udziału w rynku paliw o 2,4 pkt proc. do 18,4% i wzrost wydobycia węglowodorów o 7 tys. boe/d do 25 tys. boe/d. Aktualizacja nie uwzględnia procesu zakupu akcji i integracji z Grupą Lotos. Po uzyskaniu zgody Komisji

DM BOŚ dodał PGNiG, Dino, Mercatora i Azoty do 'top picks'

Warszawa, 23.10.2017 (ISBnews) - Do listy spółek, których kurs akcji w najbliższym miesiącu powinien zachowywać się lepiej niż cały rynek analitycy Domu Maklerskiego BOŚ dodali akcje PGNiG, Dino Polska, Mercatora i Grupy Azoty. Z listy najlepszych spółek usunięto jednocześnie: Eurotel, Sanok

PKN Orlen: Przejęcie Energi umożliwi m.in. pozyskanie znaczącego portfela OZE

kapitałowe Grupy Lotos, jak i decyzja dotycząca wezwania na akcje Grupy Energa. Już dziś nasz segment energetyczny odpowiada za blisko 15% zysku operacyjnego EBITDA. Po przejęciu Grupy Energa udział ten zwiększy się do prawie 30%" - powiedział Obajtek, cytowany w komunikacie.  Wskazał, że zgodnie

PKN Orlen spodziewa się zamknięcia transakcji przejęcia Energi w I poł 2020 r.

Warszawa, 05.12.2019 (ISBnews) - PKN Orlen spodziewa się zamknięcia transakcji przejęcia Grupy Energa w I poł 2020 r., poinformował prezes Orlenu Daniel Obajtek. "Przejęcie Energi to zdecydowanie prostszy proces niż przejęcie Grupy Lotos. Spodziewamy się pozytywnej decyzji Komisji

Przegląd prasy

zdecydują 30 czerwca o niewypłacaniu dywidendy --Akcjonariusze BNP Paribas BP zdecydują 29 VI o niewypłacaniu dywidendy za 2019 --Akcjonariusze MCI Capital zdecydują 30 VI o niewypłacaniu dywidendy --Grupa Lotos ma zgodę RN na objęcie akcji Grupy Azoty Polyolefins --Akcjonariusze Grupy Lotos

DM BOŚ dodał ASEE, Celon, Pharma, Emperia, Lotos, MDG i OEX do 'top picks'

Warszawa, 12.12.2016 (ISBnews) - Do listy spółek, których kurs akcji w najbliższym miesiącu powinien zachowywać się lepiej niż cały rynek analitycy Domu Maklerskiego BOŚ dodali ASEE, Celon, Pharma, Emperia, Lotos, Medicalgorithmics (MDG) , OEX. Z listy najlepszych spółek usunięto

Przegląd prasy

, polski LOT i brytyjska firma inwestycyjna Greybull ISBnews --Seco/Warwick zarekomenduje akcjonariuszom skup do 1 mln akcji własnych --Bank Millennium utworzył rezerwę na kredyty walutowe wys. 150 mln zł w IV kw. --Indeks WIG20 wzrósł o 0,4% na zamknięciu w czwartek --NCBR rozpoczęło nabór w XI

DM BOŚ dodał Inter Cars, Mercor, Idea Bank I Lena Lighting do 'top picks'

Warszawa, 18.12.2017 (ISBnews) - Do listy spółek, których kurs akcji w najbliższym miesiącu powinien zachowywać się lepiej niż cały rynek analitycy Domu Maklerskiego BOŚ dodali akcje spółek: Inter Cars, Mercor, Idea Bank i Lena Lighting. Z listy najlepszych spółek usunięto jednocześnie

Przegląd prasy

merytorycznym pozew zbiorowy frankowiczów przeciwko Millennium --Europejski Bank Centralny obniży stopę depozytową i uruchomi program skupu aktywów na najbliższym posiedzeniu, które odbędzie się 12 września - wynika z najnowszej ankiety przeprowadzonej przez agencję Reuters --Chętnych do kupowania akcji

Przegląd informacji ze spółek

zamknięciem rurociągu "Przyjaźń" Grupa Lotos podjęła decyzję o zakupie surowca z Rosji drogą morską z portu w Primorsku, podała spółka. Grupa Kapitałowa Immobile oficjalnie zakończyła proces akwizycji przemysłowej spółki Atrem S.A., która nastąpiła w wyniku transakcji nabycia akcji

Przegląd informacji ze spółek

spółka. Henryk Sobierajski zrezygnował z funkcji członka rady nadzorczej Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin i został powołany na prezesa spółki, podał ZE PAK. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie wyznaczyła pierwszy dzień notowań akcji spółki Klabater na NewConnect na 15

PKN Orlen ma bezwarunkową zgodę Komisji Europejskiej na przejęcie Energi

zadowoleniem przyjęliśmy pozytywną decyzję Komisji Europejskiej dotyczącą zgody na zakup akcji Grupy Energa. Dzisiaj jesteśmy krok dalej w realizacji strategicznego celu, jakim jest budowa silnego koncernu zdolnego do konkurowania na międzynarodowym rynku i odpornego na zmienne czynniki makroekonomiczne. 

Przegląd informacji ze spółek

charakter ryczałtowy i zostało ustalone na 26 mln zł netto. DataWalk zakończył ofertę publiczną akcji serii M, z której pozyskał ponad 10 mln zł, podała spółka. Przeniesienie notowań na GPW jest planowane w połowie lutego. Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów

Przegląd informacji ze spółek

prezydent USA zdecyduje się wykorzystać niepokoje w Hong-Kongu do zaognienia wojen handlowych z Chinami. WIG20 tymczasem znajduje się przy górnej granicy zakresu notowań. Indeksowi pomagają akcje CD Projekt, które skutecznie testują poziom 400 zł za akcję, potwierdzając status spółki jako „gwiazdy GPW

Przegląd informacji ze spółek

, podała spółka.  Akcjonariusze J.W. Construction Holding zdecydowali o przeznaczeniu kwoty do 10 mln zł na skup akcji własnych w celu umorzenia, poinformowała spółka w uchwałach walnego. Grupa Lotos odnotowała 157,47 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki

DM BOŚ dodał Netię i PKN Orlen do 'top picks', usunął 4 spółki

Warszawa, 19.04.2017 (ISBnews) - Do listy spółek, których kurs akcji w najbliższym miesiącu powinien zachowywać się lepiej niż cały rynek analitycy Domu Maklerskiego BOŚ dodali Netię i PKN Orlen. Z listy najlepszych spółek usunięto jednocześnie: Pelion, Mercator, Sanok i Comarch. Według

DM BOŚ dodał Inter Cars, Alior, KGHM, Play, Playway i Eurotel do 'top picks'

Warszawa, 11.09.2017 (ISBnews) -  Do listy spółek, których kurs akcji w najbliższym miesiącu powinien zachowywać się lepiej niż cały rynek analitycy Domu Maklerskiego BOŚ dodali akcje Inter Cars, Alior Bank, KGHM, Play, Playway i Eurotela. Z listy najlepszych spółek usunięto jednocześnie

DM BOŚ dodał akcje Azotów, LiveChat i Agory do 'top picks'

Warszawa, 20.07.2017 (ISBnews) - Do listy spółek, których kurs akcji w najbliższym miesiącu powinien zachowywać się lepiej niż cały rynek analitycy Domu Maklerskiego BOŚ dodali akcje Azotów, LiveChat i Agory. Z listy najlepszych spółek usunięto jednocześnie: Enel-Med i Tower Investments

PKN Orlen sfinalizował transakcję zakupu 100% udziałów w czeskim Unipetrolu

rynku . Zakup Unipetrolu oznacza wzmocnienie Grupy Orlen. Wraz z planowanym przejęciem Grupy Lotos pozwoli nam skuteczniej konkurować na wymagającym europejskim rynku. Dlatego finalizację zakupu Unipetrolu traktujemy jako ważny etap w dalszym rozwoju Grupy Orlen" – powiedział prezes Daniel

GPW: Mamy potencjał, aby umocnić pozycję w gronie dojrzałych rynków

dużych spółek (large cap) dołączy PKO Bank Polski. Do średnich spółek (mid cap): PKN Orlen, Grupa Lotos, PGE, PGNiG, KGHM Polska, Bank Pekao, PZU, BZ WBK, mBank, LPP, Dino Polska, CD Projekt, Cyfrowy Polsat. Jako małe spółki (small cap) zakwalifikowano Bank Millennium, AmRest Holdings, Bank Handlowy

Przegląd prasy

przedłużył termin wezwania na akcje Energi do 22 kwietnia --KE chce przedłużyć termin na wnioski dla rolników, zwiększyć pomocy państwa --Bank Handlowy miał 480,12 mln zł zysku netto, 51,98 mld zł aktywów w 2019 r. --Grupa Kęty miała 294,89 mln zł zysku netto, 523,12 mln zł EBITDA w 2019 r. --Indeks

DM BOŚ dodał Vistulę, Neukę, Asseco BS, Eurotel i JSW do 'top picks'

Warszawa, 23.11.2017 (ISBnews) - Do listy spółek, których kurs akcji w najbliższym miesiącu powinien zachowywać się lepiej niż cały rynek analitycy Domu Maklerskiego BOŚ dodali akcje Vistuli, Neuki, Asseco BS, Eurotela i JSW. Z listy najlepszych spółek usunięto jednocześnie: Azoty, InterCars i

Przegląd prasy

pracę straci ponad 200 pracowników z ok. 3 tys. zatrudnionych ISBnews --Akcjonariusze PCC Rokita zdecydowali o wypłacie 3,41 zł dywidendy na akcję --Ferro nadal chce zwiększać sprzedaż zagraniczną, rozważa akwizycje --Primetech miało 0,99 mln zł zysku netto z działalności kont. w I kw. 2020 r

Przegląd prasy

cięciu dotacji połowa klientów może zrezygnoważ z już zamówionych aut --Sondaż IBRiS: 41,3% ankietowanych Polaków twierdzi, że wypłata środków unijnych powinna być uzależniona od stanu praworządności, 47,2% jest przeciwnego zdania --Urzędnicy MAP obawiają się, że oferowane za każdą akcję Energi

Dziś na GPW warto obserwować spółki rafineryjne i surowcowe

horyzontalnym, inwestorzy z rezerwą podchodzą do poważniejszego kupna akcji. Dziś warto obserwować spółki rafineryjne i surowcowe. Warto przypomnieć, iż spółki wchodzące w skład indeksu FTSE Developed Index mają łączną kapitalizację rynkową wynoszącą ok. 43 biliony USD. Ponadto na rynku są miliardy dolarów

Przegląd informacji ze spółek

"pod klucz" za cenę ryczałtową w kwocie 992 811 000,00 euro netto w zakresie podstawowym, podała spółka. Wydobycie węglowodorów w Grupie Lotos wyniosło 20 512 boe/d w I kw. 2019 r., w tym wydobycie ropy naftowej wyniosło 8 906 boe/d, a gazu ziemnego 11 606 boe/d, podała spółka. Ferrum

Przegląd prasy

do takiej działalności  --Stacje paliwa notują silny spadek sprzedaży paliw i kawy, co uderza w ich kondycję  Parkiet -- Uczestnicy rynku kapitałowego apleują do rządu o zniesienie podatku Belki i zachęty dla inwestorów  --W marcu odpływy z funduszy sięgnęły ok. 20 mld zł netto

Przegląd informacji ze spółek

Ze względu na złożoność procesu przejęcia Grupy Lotos przez PKN Orlen, Komisja Europejska (KE) uznała dzisiaj, że potrzebuje więcej czasu na jego pełną analizę. Dlatego współpraca z Komisją będzie kontynuowana w tzw. drugiej, finalnej fazie, poinformował PKN Orlen. Pogłębione analizy pozwolą na

DM BOŚ dodał Sanok, Enel-Med, GTC, Famur i Unimot do 'top picks'

Warszawa, 07.06.2017 (ISBnews) - Do listy spółek, których kurs akcji w najbliższym miesiącu powinien zachowywać się lepiej niż cały rynek analitycy Domu Maklerskiego BOŚ dodali Sanok, Enel-Med, GTC, Famur i Unimot. Z listy najlepszych spółek usunięto jednocześnie: Vistulę, Trakcję, Netię, LPP

Przegląd prasy

przedstawiciele tego sektora szukają inwestorów finansowych ISBnews  --PKN Orlen: Rozmowy z KE w sprawie przejęcia Lotosu w finalnej fazie --Grupa Kęty miała 75,55 mln zł zysku netto, 101,34 mln zł EBIT w II kw. 2019 r. --Indeks WIG20 spadł o 0,83% na zamknięciu w środę --Unibep zrealizuje inwestycję

Przegląd prasy

inwestycyjnych zakończyły kwiecień z zyskiem, a siłą napędową indeksów akcji były spółki technologiczne Dziennik Gazeta Prawna  --Firmy nie zapłacą podatku, jeśli zysk zainwestują zamiast przeznaczyć na dywidendy. Więcej przedsiębiorców skorzysta z 9-proc. CIT i z ryczałtu od przychodów

Przegląd prasy

Warszawa, 25.03.2020 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --IBRiS dla "Rz": 72,2% ankietowanych uważa, że wybory prezydenckie nie powinny odbyć się 10 maja --E-sklepy sprzedające żywność i chemię notują wzrost o setki procent

Przegląd informacji ze spółek

brutto w wysokości 1,45 zł na akcję, podała spółka.  Na wniosek Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU (TFI PZU), Sąd Okręgowy w Warszawie wpisał do rejestru funduszy inwestycyjnych PPK inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty. To pierwszy krok do udziału Grupy PZU w reformie związanej

Przegląd prasy

przygotowaną ofertę zakupu akcji Commerzbanku - donosi Reuters, powołując się na cztery źródła -- Rosnący ruch internetowy i konieczność przechowywania danych firm działających online sprawia, że w Polsce przybywa serwerowni. Nowe plany ma m.in. grupa Zygmunta Solorza Parkiet --Rynek crowdfundingu w

Przegląd prasy

netto, 27,61 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019 r. --Forum 82 FIZ kupi akcji Simple CP od Gino Rossi --Simple miało 0,69 mln zł zysku netto, 0,95 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019 r. --Open Finance miał 4,35 mln zł straty netto, 5,15 mln zł straty EBIT w I kw. 2019 --JHM Development miał 3,15 mln zł

Przegląd informacji ze spółek

Portfel zamówień grupy Asseco na 2020 rok wynosi obecnie 7 601 mln zł, co oznacza wzrost o 22% w skali roku, podała spółka. Zarzad i rada nadzorcza Asseco Poland zdecydowały o rekomendowaniu akcjonariuszom wypłaty 3,01 zł dywidendy na akcję z zysku za 2019 r., podała spółka. Asseco

Przegląd informacji ze spółek

638 516 akcji zwykłych na okaziciela serii E w ofercie publicznej Pharmeny potrwają od 4 do 23 kwietnia 2019 r. Spółka w pierwszej kolejności, tj. do 3 kwietnia zamierza przenieść notowania akcji na rynek regulowany GPW, po czym planuje pozyskać w ramach subskrypcji zamkniętej, z zachowaniem

DM PKO BP podtrzymuje neutralne nastawienie do sektora paliwowego

wyceny, silnego bilansu i FCF oraz trzymanie akcji Lotosu, oferującego potencjał wzrostu na skutek odbicia cen ropy" - czytamy dalej. DM PKO BP podniósł rekomendację dla Grupy Lotos do "trzymaj" ze "sprzedaj", a cenę docelową do 28,1 zł z 27,2 zł. Rekomendacja dla MOL została

BM Reflex: Ceny paliw na stacjach powinny nadal spadać w przyszłym tygodniu

: Spadek hurtowych cen paliw na rynku krajowym notowany w tym tygodniu powinien pozwolić na dalszy spadek cen paliw na stacjach w następnym tygodniu. Skala ewentualnych obniżek może być zbliżona do notowanych w tygodniu. Bieżąca sytuacja pozwala na tankownie tańsze niż przed rokiem. Za benzyny płacimy

Przegląd informacji ze spółek

stabilną, podała agencja. Voicetel Communications planuje przeniesienie notowań akcji z NewConnect na rynek główny GPW w 2019 r. i w tym czasie zapadnie także decyzja dotycząca dual listingu, wynika z wypowiedzi prezesa Dawida Wójcickiego. Wartość nominalna wierzytelności nabytych przez grupę Kruk

DM BOŚ dodał Comarch, CD Projekt, Idea Bank i Tower Investments do 'top picks'

Warszawa, 16.02.2017 (ISBnews) - Do listy spółek, których kurs akcji w najbliższym miesiącu powinien zachowywać się lepiej niż cały rynek analitycy Domu Maklerskiego BOŚ dodali Comarch, CD Projekt, Idea Bank i Tower Investments. Z listy najlepszych spółek usunięto jednocześnie Emperię i

DM BOŚ dodał Asbis i Vindexus do 'top picks' na nadchodzący miesiąc

, w następnym miesiącu lepiej od rynku mogą zachować się następujące spółki: 11 bit studios, Asbis, ASEE, Budimex, Emperia, Ergis, JSW, Lotos, LSI Software, Marvipol, Medicalgorithmics, Mercator, Neuca, OEX, Robyg, Sanok, Synthos, Trakcja, Vindexus, Vistula. Z kolei spółki, których notowania mogą

DM BOŚ dodał ABS do 'top picks', usunął Trakcję, Comp, Robyg i PGNiG

najlepiej poradzą sobie na giełdzie następujące spółki: ABS, Agora, Asseco SEE, BSC Drukarnia, CD Projekt, Ciech, Duon, Elektrobudowa, Emperia, Ergis, Eurotel, JW Construction, Lotos, Medicalgorithmics,  Mercator, Netia, Neuca, PKN Orlen, Tell, Unibep i Vistula. Z kolei spółki, których notowania

Przegląd informacji ze spółek

spółka. PKN Orlen przystąpił do procesu badania due diligence w Grupie Lotos, poinformowała Grupa Lotos. Rozpoczęcie procesu jest związane z podpisaniem listu intencyjnego przez PKN Orlen i Skarb Państwa, dodano. Immofinanz podpisał umowy nabycia 19,5 mln akcji (29,14% kapitału) S Immo AG od RPR

Przegląd informacji ze spółek

odstawienia wyeksploatowanych instalacji węglowych. Akcjonariusze Grupy Lotos zdecydowali o przeznaczeniu 184,87 mln zł z zysku netto za 2019 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 1 zł na akcję, podała spółka. Rada nadzorcza Wasko powołała na nową kadencję zarząd z Wojciechem Wajdą jako prezesem

Dobre wyniki finansowe mogą dodać spółkom GPW wiatru w żagle

giełdowe, o ile są pozytywnym sygnałem, o tyle mogą „przechwycić" kapitał, który mógłby trafić do już notowanych spółek. Polskie akcje pozostają mniej więcej w połowie zakresu ruchów cen notowanych od połowy maja. Poziom 2352 pkt. pozostaje oporem dla WIG20, a 2260 pkt. – wsparciem

Przegląd prasy

, branża zmaga się z największym kryzysem w historii  --Coraz więcej spółek notowanych na GPW nie zamierza wypłacać dywidendy z zysku za ub. rok --Pomimo pandemii wielu inwestorów indywidualnych zwiększyło swoją aktywność, a na rynku pojawiają się też nowe osoby -- W piątek Sejm będzie głosował

Przegląd prasy

--Commerzbank oczekuje wpłynięcia ofert na mBank do połowy stycznia wg "Handelsblatt"; mają je złożyć PKO BP i PZU z Pekao wg Reutersa --Wing: Echo pozostanie notowane na GPW Dziennik Gazeta Prawna --Region CEE jest na razie odporny na spowolnienie na Zachodzie, ale w 2020 r. może się to zmienić

Przegląd prasy

--Konsorcjum Stali złoży wniosek o zwrot 31,75 mln zł od organów skarbowych  --Piotr Bogaczyński został odwołany z zarządu Wieltonu --Amica: Pandemia przerwała bardzo dobry początek roku --mBank: Play będzie kontynuował inwestycje, sieć pozostanie sprawna mimo pandemii --Lotos planuje otworzyć

Przegląd prasy

terminie wezwania złożono zapisy na 7,14 mln akcji --PKP IC: Pociągi Pendolino przewiozły do tej pory 17,5 mln pasażerów --Prezes PERN: Do Polski trafiło w kwietniu 690 tys. ton zanieczyszczonej ropy --Rohlig Suus Logistics miał ponad 910 mln zł przychodów w 2018 r. --PERN miał 679 mln zł zysku

Przegląd prasy

;   Parkiet -- Przez co najmniej kilka lat projekty infrastrukturalne powinny napędzać koniunkturę w branży materiałow budowlanych, uważa prezes Lafarge w Polsce Xavier Guesnu --Deweloperzy mieszkaniowi chętniej niż w poprzednich latach zadłużają się, ale notują też wyższą przedsprzedaż

Przegląd prasy

szkód dla poszkodowanych w gminie Wojciechów --Akcjonariusze Amiki zdecydowali o 4 zł dywidendy na akcję, powołali nowy zarząd --Atal miał 45,29 mln zł zysku netto, 59,35 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019 r. --PCC Exol miał 11,79 mln zł zysku netto, 18,5 mln zł EBITDA w I kw. 2019 r. --Zbigniew

Inwestorzy na GPW dziś skupieni na ropie i spółkach z sektora energii

. Chwilę wytchnienia może przynieść uspokojenie sytuacji na giełdach w Chinach. Dzisiejsze sesje na rynkach akcji w Azji wreszcie nie były jednoznacznie spadkowe. Pomimo znacznych zniżek w Japonii jest więc szansa, że europejskie rynki będą spokojniejsze z uwagi na chwilową stabilizację notowań w

Przegląd informacji ze spółek

partnerów. Bloober Team rozważa obecnie głównie drogę rozwoju poprzez M&A lub przez pozyskania partnera branżowego, ale nie wyklucza jednocześnie przeniesienia notowań na główny parkiet GPW, podała spółka. Grupa Kęty prognozuje, że w 2020 r. wypracuje 294 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec

Przegląd prasy

r. --ZM Henryk Kania złożyły wniosek o przyspieszone postępowanie układowe --Ferrum przygotuje przegląd opcji strategicznych --Przychody Wittchena wzrosły o 27% r/r do 16,7 mln zł w maju --Akcjonariusze Aplisensu zdecydowali o 0,35 zł dywidendy na akcję za 2018 r. --Sfinks Polska chce

Przegląd prasy

zagranicznych firmach  --Wpływy z mandatów zmniejszyły się o 313,3 mln zł od początku roku  Parkiet --X-Trade Brokers chce zdominować rynek akcji w Polsce --Branża budowlana liczy na przełom po kłopotach Astaldi --Warszwscy prokuratorzy sprawdzają także działania o charakterze cywilnym w

Przegląd prasy

Lotos wprowadza opłaty w punktach ładowania aut elektrycznych od 27 I --Medinice ma umowę licencyjną z indyjskim dystrybutorem dot. projektu PacePress --Dynamika wzrostu konsumpcji prywatnej wyhamuje w 2020 roku wg analityków --MFiPR: Do tej pory zakontraktowano 92% dofinansowania na kolej z POIiŚ

Przegląd informacji ze spółek

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży towarów osiągnięte przez grupę Monnari Trade w styczniu 2019 roku wyniosły ok. 20,2 mln zł i były wyższe o 16,09% w skali roku, podała spółka. Hitachi Capital Polska podniósł cenę w wezwaniu na akcje Prime Car Management do 18,05 zł za akcję z 12,09 zł

Przegląd prasy

wiceprezesowi, który ma zostać prezesem BZ WBK wg gazety --Lenovo ma 1/3 polskiego rynku PC i 40% rynku tabletów, teraz chce zwiększać udziały w rynku smartfonów ISBnews --Strata netto Wojasa wyniosła 1 mln zł w I poł. 2016 r. wobec zysku rok wcześniej --Akcje Ciechu będą notowane na giełdzie we

Przegląd prasy

--Sierakowska z DM BOŚ: Notowania większości surowców nie powinny spaść dużo niżej od tegorocznych minimów, jeśli nie wydarzy się nic niespodziewanego Dziennik Gazeta Prawna --W eksperckim zapleczu rządu pojawił się pomysł, by osoby mniej zarabiające płaciły najpierw składki na ZUS, a dopiero po

Przegląd informacji ze spółek

okresie średnioterminowym, poinformował wiceprezes Cyfrowego Polsatu i Polkomtelu Maciej Stec. Zmianie rynków notowań Photon Energy na rynki główne giełd w Warszawie i Pradze z rynków alternatywnych nie będzie towarzyszyć emisja akcji. Photon Energy ma zapewnione środki do rozwoju w najbliższych latach