akcje lafarge sprzedaż

Przegląd informacji ze spółek

Turcji i zaogniona sytuacja w tym kraju nie spowodowała awersji do ryzyka, a wręcz wpłynęła pozytywnie na ceny akcji z krajów pozostałych rynków wschodzących. Eastside - Bis sp. z o.o. - spółka pośrednio zależna od Boryszewa - zawarła z podmiotami z grupy Skanska umowy dotyczące sprzedaży projektu

Minister nie odwoła aukcji kopalni kwarcytu

przedsiębiorstwa. Ministerstwo chce sprzedać kopalnię na aukcji, cena wywoławcza to prawie 18 mln zł za 90,25 proc. akcji spółki. Sprzedaż na zasadzie "kto da więcej" nie daje pracownikom gwarancji zatrudnienia ani utrzymania przywilejów socjalnych. Związki domagają się prywatyzacji po negocjacjach z