akcje lafarge sprzedaż

Strata netto Awbudu to 1,45 mln zł w III kw. 2017 r. wobec zysku rok wcześniej

wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 50,85 mln zł w III kw. 2017 r. wobec 66,5 mln zł rok wcześniej. W okresie I-III kw. 2017 r. spółka miała 1,21 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2,2 mln zł zysku rok wcześniej, przy

Przegląd prasy

konsularne nigdy nie były dobrze przygotowane na uproszczony tryb zatrudniania cudzoziemców, który wprowadzono w 2012 r. - wynika z ustaleń NIK, do których dotarła gazeta Puls Biznesu --Robak z Lafarge: W najbliższych dwóch latach spodziewamy się dużego wzrostu rynkowego, związanego z kumulacją projektów

Przegląd prasy

sieci światłowodowych wzrosła o 30% do prawie 420 tys. km w 2015 r. --Awbud ma umowę na magazyn paliw dla Lafarge w Bielawach za 12,7 mln zł netto --KNF wykluczyła bezterminowo akcje Petrolinvestu z obrotu na GPW --KNF zgodziła się na zniesienie dematerializacji akcji Midasa --KNF nałożyła kary

Przegląd informacji ze spółek

Turcji i zaogniona sytuacja w tym kraju nie spowodowała awersji do ryzyka, a wręcz wpłynęła pozytywnie na ceny akcji z krajów pozostałych rynków wschodzących. Eastside - Bis sp. z o.o. - spółka pośrednio zależna od Boryszewa - zawarła z podmiotami z grupy Skanska umowy dotyczące sprzedaży projektu

Minister nie odwoła aukcji kopalni kwarcytu

przedsiębiorstwa. Ministerstwo chce sprzedać kopalnię na aukcji, cena wywoławcza to prawie 18 mln zł za 90,25 proc. akcji spółki. Sprzedaż na zasadzie "kto da więcej" nie daje pracownikom gwarancji zatrudnienia ani utrzymania przywilejów socjalnych. Związki domagają się prywatyzacji po negocjacjach z