akcje kwk borynia

Przegląd informacji ze spółek

nowych sekcji liniowych obudowy zmechanizowanej i 8 szt. skrajnych wraz z niezbędnym wyposażeniem dla JSW KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie Ruch Zofiówka, podał Famur. Wartość umowy netto to 85 018 800 zł.  PBDiM Kobylarnia z grupy kapitałowej Mirbudu podjęła decyzję o nieprzystępowaniu do zawarcia

Przegląd prasy

. skrajnych wraz z niezbędnym wyposażeniem dla JSW KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie Ruch Zofiówka, podał Famur. Wartość umowy netto to 85 018 800 zł.  --PBDiM Kobylarnia z grupy kapitałowej Mirbudu podjęła decyzję o nieprzystępowaniu do zawarcia umowy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad