akcje kupno sprzedaż

Ronson ma umowę z GCH ws. przejęcia kolejnych etapów projektu Nova Królikarnia

inwestycji realizowanej na warszawskim Mokotowie za łączną cenę 78,9 mln zł. „Łączna wartość transakcji wynikającej z umowy sprzedaży akcji i umowy opcji call wynosi 162,7 mln zł" – podano w informacji. Ronson to spółka deweloperska notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. (ISBnews)

Fedha nabyła w wezwaniu 15,1 mln akcji Vantage Development

na sprzedaż akcji spółki Vantage Development S.A. zawarte zostały na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. transakcje kupna na łączną liczbę 15 101 694 akcji zwykłych na okaziciela spółki Vantage Development S.A." - czytamy w komunikacie. Na początku lutego br. Fedha - spółka

Herkules skupił 4,65 mln akcji własnych po 4,2 zł/szt.

nabycia akcji. Zawarcie umów sprzedaży na 4,65 mln walorów oraz rozliczenie transakcji nastąpi 10 stycznia. "Konsekwentnie skupujemy akcje własne, których kurs giełdowy w ocenie zarządu i rady nadzorczej nie odzwierciedla właściwie ich wartości wynikającej z potencjału grupy kapitałowej, jej

GPW uruchomi Program Wsparcia Rozwoju Technologii dla członków giełdy od 1 marca

, cytowana w komunikacie. Do działań objętych programem będą się zaliczać m.in. zakup licencji lub zwiększenie potencjału technologicznego związanego z działalnością animatora rynku, działów sprzedaży instytucjonalnej, stworzenie lub kupno aplikacji dla inwestorów indywidualnych, podano również. Program

PKO BP chce przejęć kolejne aktywo finansowe w 2020 r.

Warszawa, 21.10.2019 (ISBnews) - PKO Bank Polski jest zainteresowany przejęciami podmiotów o aktywach ponad 100 mld zł i planuje kolejną akwizycję w 2020 roku, poinformował prezes Zbigniew Jagiełło. PKO BP będzie przyglądał się mBankowi, ale nie oznacza to zrealizowania transakcji kupna tego

Agora sprzedała spółce Kino Polska TV wszystkie posiadane akcje w Stopklatce

Warszawa, 14.06.2018 (ISBnews) - Agora zawarła z Domem Maklerskim BZ WBK, działającym na zlecenie i na rachunek Kino Polska TV umowę sprzedaży całości posiadanych przez Agorę akcji w spółce Stopklatka, poinformowała Agora. "W wyniku transakcji w dniu dzisiejszym Agora zbędzie wszystkie

Spółka Abrisu skupiła w wezwaniu 1,92 mln akcji WDX

transakcje kupna na łączną liczbę 1 915 740 akcji spółki WDX, w tym 1 855 740 akcji zwykłych na okaziciela oraz 60 000 akcji uprzywilejowanych imiennych. Ilość nabytych akcji odpowiada 20,74% kapitału zakładowego spółki, dających łącznie prawo do wykonywania 1 975 740 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, co

Beta Securities Poland planuje wprowadzanie kolejnych rodzajów ETF-ów

- ta opłata za zarządzanie jest najniższa na rynku. Spread [różnica między ofertą kupna i sprzedaży] jest niższy, niż na akcjach i niewiele wyższy od kontraktów terminowych na WIG20. Chcemy żeby to było wyróżnikiem naszego ETF - spready znacząco niższe od rynku kasowego" - wskazał członek

Cyfrowy Polsat złożył zlecenie zakupu ok. 32% akcji Netii za ok. 638,8 mln zł

zlecenia kupna akcji Netia, tj. zlecenie kupna akcji Netia w liczbie 63 407 500  od spółki Mennica Polska S.A. oraz zlecenie kupna akcji Netia w liczbie 47 294 941 od FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, stanowiących łącznie pakiet akcji reprezentujący 33% ogólnej liczby

Przegląd informacji ze spółek

LPP odnotowało 310 mln zł zysku operacyjnego w II kw. tego roku (wzrost o 49% r/r) przy 2 048 mln zł przychodów ze sprzedaży (wzrost o 20% r/r), podała spółka, prezentując wstępne dane. Accor Hotels Romania, spółka zależna Orbisu podpisała umowę kupna hotelu Mercure Unirii w Bukareszcie za ok

Roman Karkosik zaprzecza zarzutom manipulacji kursem Krezusa

zarzutów dotyczących manipulowania akcjami Krezusa w 2012 roku. Co prawda, do tej pory nie otrzymałem uzasadnienia tej decyzji, jednak zdecydowanie zaprzeczam jakoby moim celem przy dokonywaniu transakcji kupna i sprzedaży akcji była manipulacja i wprowadzanie w błąd uczestników rynku" – czytamy

Summa Linguae pracuje nad przejściem na GPW z NC, rozważa ICO

; - powiedział ISBnews Zdanowski. Ponadto Summa Linguae jest głównym inwestorem spółki Exfluency, która - jak wskazuje prezes Summa Linguae - jest pierwszą w branży LSP (language service providers) spółką, oferująca platformę typu marketplace do sprzedaży i kupna zasobów językowych (np. tłumaczeń, pamięci

Ziemia nie tylko dla rolników. Czy będzie łatwiej kupić lub sprzedać ziemię?

Ziemia nie tylko dla rolników. Czy będzie łatwiej kupić lub sprzedać ziemię?

, nie ma żadnych szans na kupno ziemi większej niż 1 ha? Po pierwsze, sprzedający ziemię, która nas interesuje, musi udowodnić, że nie znalazł chętnego wśród okolicznych rolników. Bo w myśl przepisów to oni mają prawo kupić grunt wystawiony na sprzedaż (np. na aukcji) w ich sąsiedztwie. Sprzedający musi

Menadżerowie Asseco South Eastern Europe kupią 4,28% akcji po 10,89 zł

Warszawa, 23.06.2017 (ISBnews) - Menadżerowie Asseco South Eastern Europe zawarli umowy kupna 2 221 356 akcji spółki  stanowiących 4,28% udział w kapitale zakładowym po cenie 10,89 zł za jedną akcję, poinformowało Asseco Poland. "Umowy zostały zawarte, pośrednio lub bezpośrednio, z

Walton Spencer kupi akcje iAlbatrosa i spełni zobowiązania wobec CIRB

oferenta Walton Spencer LLC, spółka powinna podjąć działania w celu doprowadzenia do odkupu akcji sprzedanych CIRB, korzystając w tym celu z zagwarantowanej sobie opcji kupna, natomiast realizacja nabycia przez Walton Spencer LLC powinna zostać poprzedzona podjęciem uchwały walnego zgromadzenia

Fortum Holdings nabyło w wezwaniu 93,35% akcji Grupy Duon

na wezwanie, zawarte zostały transakcje kupna na łączną liczbę 111 892 261 akcji spółki Grupa Duon S.A., w tym 107 606 446 akcji na okaziciela [...]. Ilość nabytych akcji odpowiada 93,35% kapitału zakładowego spółki, dających łącznie prawo do wykonywania 111 892 261 głosów na walnym zgromadzeniu

Przegląd informacji ze spółek

wcześniejszej spłaty kredytu. Rezerwa w kwocie 48,8 mln zł obciąży wyniki trzeciego kwartału 2019 r., podała instytucja. Akcjonariusze Vivid Games zdecydowali o udzieleniu zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału poprzez emisję nowych akcji z częściowym lub całkowitym wyłączeniem prawa poboru

Moody's podwyższył rating Cyfrowego Polsatu do Ba1, perspektywa stabilna

operacyjnych Grupy lub wzrost poziomu zadłużenia powyżej określonych poziomów wskaźników zdefiniowanych przez Moody's" - czytamy także. Rating nie jest rekomendacją dotyczącą kupna, sprzedaży ani utrzymania stanu posiadania papierów wartościowych i może zostać w każdym momencie poddany zmianie lub

Przegląd prasy

Swarożynie --Ursus ma warunkową umowę sprzedaży akcji Ursus Bus za 34-34,5 mln zł --PCM uważa cenę w wezwaniu PKO Leasing za nieodpowiadającą wartości godziwej --Murapol ma przedwstępną umowę kupna nieruchomości we Wrocławiu za 6,5 mln zł --Szacowana wartość obrotów Polwaxu z JMP wyniesie ok. 65 mln

DM mBanku rozpoczął rekomendowanie Atal od 'kupuj' i wyceny 44,1 zł

Warszawa, 18.04.2017 (ISBnews) -  Analitycy Domu Maklerskiego mBanku rozpoczęli rekomendowanie akcji Atalu od zalecenia "kupuj" i wyceny na poziomie 44,1 zł, wynika z raportu datowanego na 10 kwietnia. W dniu wydania rekomendacji kurs wynosił 34,89 zł, zaś we wtorek około godziny

Rynki czekają na odczyt sprzedaży detalicznej w eurolandzie

stosunku do złotego słabsza niż dolar jest aktualnie wspólna waluta. Już dziś o 11:00 poznamy odczyt sprzedaży detalicznej w strefie euro w maju. Rynek oczekuje wzrostu wskaźnika o 0,3% (z -0,4% w poprzednim okresie), co dałoby rocznie wartość 1,6%. Dzisiaj to jedyne dane, które mogą być katalizatorem

Przegląd prasy

poczet dywidendy wys. 0,6 zł/akcję --Asbis wypłaci dywidendę zaliczkową wys. 0,06 USD na akcję  --Cyfrowy Polsat pozyskał 1 mld zł finansowania w postaci dodatkowego kredytu --Paweł Jarczewski został powołany na stanowisko prezesa Rafako --OT Logistics negocjuje sprzedaż Deutsche

Jujubee pozyskuje środki z emisji akcji na rozwój, dywersyfikuje akcjonariat

dotychczasowych dużych (lub głównych) akcjonariuszy. Te same osoby objęły 50 tys. akcji nowej emisji (dokonując w ten sposób dokapitalizowania). We wszystkich transakcjach kupna i sprzedaży cena akcji była stała i wynosiła 11 zł za sztukę.  "Konstrukcja transakcji była tak zaplanowana, żeby

Przegląd prasy

. 2020 --Leszek Michnowski złożył rezygnację z funkcji wiceprezesa Mercator Medical --Archicom ma umowę przedwstępną kupna działki w Poznaniu pod ok. 1,3 tys. lokali --URE: Kolejne aukcje na sprzedaż energii z OZE odbędą się 5-13 XII --Akcja kredytowa Santander BP wzrosła o 22,3% r/r w IIII kw

Przegląd prasy

Ruchu --Spółka zależna Monnari przeniosła ZPC do innej spółki z Grupy Monnari --Grupa ALSO Holding i MCI wezwały do sprzedaży 37,1% akcji ABC Data po 1,3 zł/szt --Indeks WIG20 spadł o 2,03% na zamknięciu w piątek --Rząd chce obniżyć akcyzę i opłatę przejściową, by nie wzrosły ceny energii

Indeksowi WIG20 nadal brakuje 'paliwa' do wzrostów

trendzie horyzontalnym. Zmienność jest niewielka, a obroty bardzo niskie. Inwestorzy po prostu czekają na niższe poziomy. Nie chcą ryzykować kupna w środku średnioterminowego zakresu wahań wycen. Więcej chęci do poważnej aktywności może dać zejście WIG20 w okolice 2100 pkt. lub nagła poprawa nastrojów na

GPW: Zmiana dokładności kroków notowania akcji i na rynku terminowym od 4 marca

giełdowe kursy akcji i ETF-ów będą ustalane z większą niż dotychczas dokładnością. "To może wpłynąć na zmniejszenie rynkowych spreadów (różnic pomiędzy ceną kupna i sprzedaży) oraz pozwoli na bardziej dokładną rynkową wycenę tych instrumentów. Zmiana będzie miała szczególne znaczenie dla tzw

Wielton zwiększył udziały we francuskiej spółce Fruehauf do 100% akcji

Warszawa, 19.12.2017 (ISBnews) - Wielton podpisał z mniejszościowymi akcjonariuszami spółki Fruehauf SAS aneks dotyczący nabycia kolejnych 34,69% akcji francuskiej firmy. Łączna wartość transakcji wyniesie 11 mln euro, podała spółka. . Transakcja zostanie sfinalizowana w ramach opcji kupna

Grupa Archicom zwiększyła sprzedaż do 571 mieszkań w okresie styczeń-listopad

początku roku nabywców znalazło tam 215 mieszkań, a od uruchomienia sprzedaży mieszkań na osiedlu sprzedano już 898 mieszkań. "Końcówka roku na rynku mieszkaniowym jest kolejną odsłoną długoterminowego trendu wzrostowego, w którym sprzedaż wspierają niskie stopy procentowe i poprawa ogólnej

Revolut dostał europejską licencję bankową, może przyjmować depozyty

funkcjom, takim jak analiza wydatków, kontrola budżetu i automatyczne oszczędzanie, społeczność użytkowników urosła do ponad 3 mln. W grudniu 2017 roku fintech zaoferował klientom możliwość kupna i sprzedaży walut cyfrowych w ramach aplikacji, a w sierpniu 2018 roku ogłosił plan uruchomienia platformy do

Spółka zależna PBKM kupiła 95% akcji hiszpańskiej IVI Cordon

Warszawa, 25.01.2019 (ISBnews) - Spółka zależna Polskiego Banku Komórek Macierzystych (PBKM) Sevibe Cells SL zawarła umowę kupna 95% akcji hiszpańskiej spółki IVI Cordon, podał PBKM. Łączna wartość transakcji wyniosła 1,705 mln euro, na którą złożyły się cena zapłaty za akcje i przejęcie pożyczki

OTP wycofał ofertę kupna FM Banku PBP - prasa

wobec KNF. W maju ub.r. Abris Capital Partners, większościowy akcjonariusz FM Banku PBP, złożył oficjalną notyfikację do ministra skarbu i ministra spraw zagranicznych w związku z decyzją KNF nakładającą na fundusz zakaz wykonywania prawa głosów z akcji banku oraz nakaz ich sprzedaży do końca tego

KNF: Obrót akcjami Krezusa zostanie wznowiony w poniedziałek

czerwca 2018 r. Taleja Sp. z o.o. zawierała transakcje kupna i sprzedaży, w wyniku których finalnie zmniejszyła swój stan posiadania o 11 052 064 akcje spółki o łącznej wartości 21 243 883,00 zł, które stanowiły 20,2% ich ogólnej liczby. Komisja wskazała, że oznacza to, że Taleja Sp. z o.o. nie wypełniła

Poczta Polska chce partnera branżowego dla Banku Pocztowego - prasa

podwyżki dla pracowników i inwestycje na rynku kurierskim. Na sprzedaż naciskają związkowcy z pocztowej Solidarności" - czytamy w gazecie. "Rz" ustaliła, że oferta kupna ma trafić nie tylko do PKO BP, który już od kilku lat stara się zwiększyć swój udział w Pocztowym, ale też do Pekao. Na

Krezus: Doniesienia o rzekomej manipulacji akcjami bez wpływ na bieżącą sytuację

przekroczyła 36 mln zł. Podejrzani inwestorzy zdominowali obrót akcjami spółki Krezus, a ich udział w wolumenie kupna wyniósł blisko 68 %, a w wolumenie sprzedaży ok. 31%" - napisano w komunikacie prokuratury. Roman Karkosik jest większościowym akcjonariuszem Alchemii, Boryszewa i Impexmetalu. Posiada

Obroty ogółem na NewConnect spadły o 10,2% r/r do 95,28 mln zł w maju

maju inwestorzy powitali PKO Bank Hipoteczny SA (emisja hipotecznych listów zastawnych o wartości 500 mln zł) oraz SAPPEERS.COM (oferta prywatna 201 tys. zł, transakcje kupna-sprzedaży 2,25 mln zł). W maju 2016 r. na GPW odbyło się 20 sesji giełdowych, podobnie jak rok wcześniej. (ISBnews)

Przegląd prasy

zaciągnięcie 250 mln euro pożyczki podporządkowanej --Commerzbank pokaże 27 IX projekt strategii; zakłada m.in. sprzedaż akcji mBanku --Zarządca ZM Henryk Kania ma czas na złożenie planu restruktur. do 31 X --Patrick Roesink złożył rezygnację z funkcji wiceprezesa ING BSK od 31 marca 2020 --Polnord

NBP podtrzymał swoje uwagi dotyczące projektu ustawy o PPK

rynku oraz pozostałych spółek notowanych na GPW w Warszawie" - czytamy także. Ponadto w momentach dokonywania korekt w składzie indeksu WIG20 może chodzić do dodatkowych zaburzeń notowań ze względu na konieczność sprzedaży przez podmioty prowadzące PPK akcji spółek wychodzących z indeksu i

FTF Galleon nabył łącznie 40,57% akcji Rovese po III fazie wezwania

ramach realizacji trzeciej fazy przyjmowania zapisów trwającej od dnia 16 grudnia 2014 r. do dnia 8 stycznia 2015 r. włącznie, (…) zawarto transakcje kupna na łączną liczbę 11.000.420 akcji zwykłych na okaziciela spółki Rovese. Ilość nabytych akcji odpowiada 1,36 % kapitału zakładowego spółki

Jujubee pozyskało ponad 1 mln zł dzięki prywatnej emisji

dofinansowania spółki poprzez emisję akcji serii F została maksymalnie uproszczona. Było to możliwe dzięki sprzedaży niewielkiej części dotychczasowych akcji i nabycia przez głównych akcjonariuszy nowych akcji wyemitowanych przez Jujubee. We wszystkich transakcjach kupna cena była stała i wynosiła 7 zł za akcję

Akcjonariusze Kerdos zdecydują 18 XI o powołaniu audytora ws. Meng Drogerie

października Kerdos Group podał, że jego spółka zależna DC Service zawarła z BB Royal Holding (BBRH) i Dawidem Sukaczem porozumienia o rozwiązaniu umowy kupna-sprzedaży odpowiednio 38,47% i 12,32% akcji spółki Meng Drogerie z powodu trudności związanych z rozliczeniem transakcji. W sierpniu br. Kerdos

Przegląd prasy

podnoszenia stóp proc. w 2019 r. --Marcin Piasecki zrezygnował z funkcji wiceprezesa PFR --Mabion chce rozszerzenia patentu w trybie PCT dla swojej terapii SM --Glapiński: RPP przeanalizuje dokładniejsze szac. dot. podwyżek cen energii w I --Sprzedaż Gino Rossi spadła o 26,1% r/r do 12,6 mln zł w

Gobarto podpisało z Cedrobem umowę zakupu 100% akcji ZM Silesia za 78 mln zł

83% akcji w kapitale zakładowym Gobarto, przypomniano. "Spółka Gobarto zawarła również umowę kupna należących do Cedrobu zakładu przetwórstwa w Ciechanowie oraz dwudziestu pięciu sklepów firmowych. Wartość transakcji wyniosła 28 mln zł" - czytamy dalej. Transakcje są elementem

Kerdos Group odwołał prognozę wyników finansowych na 2015 r.

rozwiązaniu umowy kupna-sprzedaży odpowiednio 38,47% i 12,32% akcji spółki Meng Drogerie z powodu trudności związanych z rozliczeniem transakcji. Kerdos Group to spółka holdingowa, skupiona na sprzedaży detalicznej i hurtowej artykułów kosmetycznych i higienicznych poprzez sieć drogerii, w tym za granicą

Przegląd informacji ze spółek

uprawnień do emisji CO2 w wysokości ok. 10,9 mln w 2019 r., podała spółka. Gino Rossi zawarło aneks do umowy pożyczki z CCC, zmieniający datę spłaty zobowiązania na 15 maja 2019 r., podała spółka. Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień" w wyniku zawarcia transakcji kupna 23 109 akcji

Polskim akcjom będą dziś sprzyjać dobre nastroje globalne

z decyzjami. Jednocześnie ci, którzy w ostatnich miesiącach powiększali swoje portfele o akcje z WIG20, oraz ta grupa inwestorów, która czekała na wyklarowanie się sytuacji, musiała przystąpić do bardziej agresywnego kupna i „gonić rynek". Dzisiaj znowu warto zwrócić uwagę na banki. WIG

Walton Spencer uznał ofertę na zakup akcji iAlbatros Group za wygasłą

Innowacyjnych Rozwiązań Biomedycznych (CIRB) na kwotę 4,8 mln zł. Zgodnie z oczekiwaniami oferenta Walton Spencer LLC, spółka powinna podjąć działania w celu doprowadzenia do odkupu akcji sprzedanych CIRB, korzystając w tym celu z zagwarantowanej sobie opcji kupna, natomiast realizacja nabycia przez Walton

Mizarus objął akcje Cube.ITG w ramach przejęcia ITMED

754 800 nowych akcji na okaziciela serii B1 spółki o wartości nominalnej 2 zł każda" - czytamy w komunikacie. Mizarus objął akcje serii B1 w związku z transakcją sprzedaży 34 udziałów ITMED na rzecz Cube.ITG, w ramach tzw. opcji call II. Akcje serii B1 zostały wyemitowane na podstawie

Przegląd prasy

targowe --Od stycznia do kwietnia kupiliśmy za granicą 2 mln ton węgla wg gazety Puls Biznesu --Konsorcjum PZU-PFR około południa podpisze ostateczną umowę kupna akcji Pekao od UniCredit ISBnews --Aktywa Altus TFI wzrosły m/m do 15,37 mld zł na koniec maja br. --Sfinks uzgodnił przejęcie sieci

Przegląd informacji ze spółek

Polskiego Banku Komórek Macierzystych (PBKM) Sevibe Cells SL zawarła umowę kupna 95% akcji hiszpańskiej spółki IVI Cordon, podał PBKM. Łączna wartość transakcji wyniosła 1,705 mln euro, na którą złożyły się cena zapłaty za akcje i przejęcie pożyczki udzielonej IVI Cordon. Szacowany wolumen sprzedaży gazu

mDM: 'Najciekawsze' spółki budowlane to Unibep, Erbud, Budimex i Elektrobudowa

ZN'17-19 Echo o 27% rekomendując kupno dewelopera. Spadek kursu o 20% m/m jest związany z podażą 33% akcji przez akcjonariusza większościowego, a fundamenty uzasadniają wyższą wycenę. Echo oferuje najwyższy DYield'18 w sektorze (10,8%). Grono atrakcyjnych deweloperów uzupełnia Capital Park, który

Spółka zależna Kerdos rozwiązała umowy nabycia akcji Meng Drogerie

Warszawa, 09.10.2015 (ISBnews) - DC Service - spółka zależna Kerdos Group - zawarła z BB Royal Holding (BBRH) i Dawidem Sukaczem porozumienia o rozwiązaniu umowy kupna-sprzedaży odpowiednio 38,47% i 12,32% akcji spółki Meng Drogerie z powodu trudności związanych z rozliczeniem transakcji

TGE uruchomi program poprawy płynności od 1 lutego 2019 r.

maksymalny spread animatora rynku zostanie rozszerzony dwukrotnie, pozwalając podmiotowi pełnić swoją funkcję bez ponoszenia nadmiernego ryzyka rynkowego. Rozwiązanie to nie zdejmuje jednak z animatora obowiązku utrzymywania aktywnych zleceń kupna i sprzedaży na danym instrumencie. Program "Najlepszy

Ciech ma umowę na zakup 75% akcji hiszpańskiego Proplanu wartą 33,5 mln euro

pozostałych 6 250 udziałów stanowiących 25% udziałów w kapitale zakładowym Proplan, która wejdzie w życie po zamknięciu transakcji. Umowa ta przewiduje opcję kupna przez spółkę (opcja call) i sprzedaży przez wspólnika Proplan (opcja put) dodatkowych udziałów Proplan. Opcje call i put mogą zostać zrealizowane

Przegląd prasy

przekroczyć 100 mln zł ISBnews --Indeks WIG20 spadł o 0,76% na zamknięciu w poniedziałek --LPP miało wstępnie 310 mln zł zysku EBIT w II kw. 2018 r. --Orbis ma umowę kupna hotelu Mercure Unirii w Bukareszcie za ok. 11,35 mln euro --Karswell zaprosił do sprzedaży 9,69 mln akcji Elektrimu po 14 zł

Przegląd informacji ze spółek

przychodów ze sprzedaży i wypracować zysk na sprzedaży, poinformowali przedstawiciele spółki.  Sławomir Zawada zrezygnował z funkcji prezesa PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) – spółki zależnej Polskiej Grupy Energetycznej, podała spółka. Stalexport Autostrady miał 141,81 mln

Dziś na GPW warto obserwować spółki rafineryjne i surowcowe

horyzontalnym, inwestorzy z rezerwą podchodzą do poważniejszego kupna akcji. Dziś warto obserwować spółki rafineryjne i surowcowe. Warto przypomnieć, iż spółki wchodzące w skład indeksu FTSE Developed Index mają łączną kapitalizację rynkową wynoszącą ok. 43 biliony USD. Ponadto na rynku są miliardy dolarów

Immofinanz przedstawi ofertę kupna 29% w CA Immobilien Anlagen

Warszawa, 23.03.2015 (ISBnews) - Zarząd i rada nadzorcza Immofinanz zdecydowały o przedstawieniu oferty kupna 29% kapitału zakładowego w CA Immobilien Anlagen AG po cenie 18,50 euro za akcję, poinformowała firma. "Wielkość ta odzwierciedla ok. 28,7 mln akcji CA Immo. Cena zaoferowana za

Przegląd informacji ze spółek

zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) podjął decyzję o wypłacie akcjonariuszom zaliczki w kwocie 404 482 039,99 zł na poczet przewidywanej dywidendy z zysku spółki za 2018 r., co daje 0,07 zł na akcję, podała spółka  Grupa 

Misselling, czyli naciąganie. Jak się nie dać oszukać instytucjom finansowym

, bankowych tabelach kursowych oraz takie, w przypadku których występuje duża różnica między kursem kupna a sprzedaży waluty, polisolokaty, w przypadku których nawet druga część ich nazwy – „lokata” – była myląca. Wyprowadziła się od rodziców; ci przestali płacić czynsz. Komornik

Przegląd informacji ze spółek

zewnętrzne (przede wszystkim to, że globalna hossa może potrwać jeszcze 7-16 miesięcy), jak i krajowe sprawiają, że obecnie jest dobry moment na kupno akcji z WIG, uważa Jakub Menc, zarządzający funduszami akcji w Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. Famur podpisał umowę z Jastrzębską Spółką

Saldo wpłat i umorzeń w TFI wyniosło 2,06 mld zł w maju

) oraz UniWIBID Plus (UniFundusze SFIO), które pozyskały po +0,1 mld zł. W przypadku rozwiązań z przewagą obligacji skarbowych w portfelach mieliśmy natomiast do czynienia z niewielkim zainteresowaniem klientów, zarówno jeśli chodzi o kupno, jak i sprzedaż jednostek" - czytamy dalej. Dużą

Na rynku FX nerwowo, uwaga skupiona na wypowiedziach bankierów centralnych

powyższe na uwadze należy powiedzieć, że pomimo obserwowanego dobrego zachowania polskiej waluty, mogącego świadczyć o jej sile, pojawienie się tylu czynników ryzyka, nie zachęca do kupna. Wręcz przeciwnie. Są to mocne powody do jej sprzedaży i kupna "twardych" walut. Zwłaszcza euro i

Przegląd informacji ze spółek

opcji kupna wszystkich udziałów w kapitale zakładowym spółki Eurozet posiadanych przez SFS Ventures s.r.o. z siedzibą w Pradze (Republika Czeska) zgodnie z postanowieniami umowy wspólników z dnia 20 lutego, podała spółka. Elektrobudowa, w ramach uzgodnień w zakresie docelowej umowy w sprawie

Przegląd informacji ze spółek

mln zł. Przydzielono w sumie 26 309 199 akcji po cenie emisyjnej wynoszącej 3 zł za akcję, podała spółka. Plaza Centers Polish Operations – spółka zależna Plaza Centers – podpisała niewiążący list intencyjny z funduszem inwestycyjnym w sprawie sprzedaży centrum handlowo

Próchnik chce zawęzić asortyment, sprzedawać głównie przez internet

Warszawa, 09.04.2018 (ISBnews) - Próchnik przedstawił założenia planu restrukturyzacji, który obejmuje oparcie sprzedaży głównie o internet oraz koncentrację na produkcji okryć wierzchnich, a także zbycie marki Rage Age. Zarząd, który 27 marca br. złożył do sądu wniosek o

Przegląd informacji ze spółek

analiz związanych z możliwością połączenia Getin Noble Banku (GNB) i Idea Banku (IB), zarządy obu banków uzgodniły, a rady nadzorcze obu instytucji zaakceptowały 'Plan połączenia' i złożenie odpowiedniego wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Zarządy banków uzgodniły parytet wymiany akcji na

Przegląd prasy

rekomendację Aliora do 'kupuj', a wycenę do 90 zł --Pelion będzie walczył o utrzymanie marży procentowej grupy w 2017 r. --PGNiG i JSW podpisały list intencyjny w sprawie współpracy --Akcjonariusze Orbisu zgodzili się na sprzedaż 2 hoteli w Sudetach za 26,5 mln zł --TDJ nabył 395 akcji Kopeksu w ramach

MCI VP X SKA sprzeda 7,75% akcji Netii na rzecz FIP 11 FIZAN za 158,06 mln zł

mln zł, podało MCI. "Na podstawie umowy zobowiązującej, strony przyjęły m.in. następujące zobowiązania: do dnia 9 kwietnia 2015 roku Fundusz złoży wskazanemu przez siebie domowi maklerskiemu zlecenie kupna akcji od MCI VP X SKA za cenę akcji, z terminem realizacji tego zlecenia przez Dom

GPW pozostaje w ogonie Europy przez sektor finansowy

pakiecie jest skuteczna obrona w najbliższych dniach poziomu ok. 1790 punktów. Powodem wyprzedaży walorów należącego do Włochów banku była informacja, według której UniCredit może całkowicie wycofać się z działalności w naszym kraju. Oznaczałoby to sprzedaż nawet 40 proc. akcji Pekao SA pozostających w

Wielton: Kwestia przejęcia aktywów we Włoszech rozstrzygnie się do końca czerwca

ona wynieść 15 tys. sztuk. We Włoszech sprzedaż ma wynieść około 1,5 tys. sztuk rocznie. W wyniku umowy Wielton S.A. przejął w I. etapie transakcji większościowy, tj. 65,31% pakiet akcji firmy Fruehauf od akcjonariusza finansowego MBO Capital 2 FCPR i kilku akcjonariuszy mniejszościowych

Przegląd prasy

uszczelnianie systemu --PE przegłosował stopniowy zakaz używania części produktów jednorazowych --Nielsen: Wartość sprzedaży piwa w ciągu 9 miesięcy br. wzrosła o 8% r/r Parkiet --Grupa Lotos przebudowuje lokomotywę manewrową, by była napędzana wodorem Dziennik Gazeta Prawna --Litwa jest przeciwna

Słabe perspektywy dla GPW w średnim terminie

Warszawa, 10.11.2015 (ISBnews/ CMC Markets) - Średnio- i długoterminowy obraz głównych indeksów GPW martwi coraz bardziej. Z punktu widzenia analizy technicznej ryzyko przyspieszenia spadków, po wyraźnym przebiciu przez WIG20 poziomu 2000 pkt, może przerażać. Inwestorzy nastawieni na kupno

Przegląd informacji ze spółek

, podało Rafako. K-Holding S.p.A zamierza ogłosić wezwanie do sprzedaży 100% akcji Gekoplastu do 30 listopada, ale nie później niż do 31 grudnia 2017 r, podał Gekoplast.  Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) złożyło wniosek do PAO Gazprom i OOO Gazprom Export o renegocjację

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

globalną internetową platformą funkcjonującą w oparciu o dane. Oferuje ona kupno i sprzedaż używanych profesjonalnych pojazdów użytkowych dla branży rolniczej, budowlanej czy transportowej. Założona w 2017 r. Tradus gromadzi wokół siebie użytkowników z ponad 40 krajów. "Rynek używanych pojazdów

KNF zgłosiła do prokuratury możliwe manipulacje kursem Alchemii

kupującym i sprzedającym był ten sam inwestor. Co do zasady, zlecenia sprzedaży były składane w domu maklerskim A, natomiast zlecenia kupca w domu maklerskim B, wyjaśniono. „UKNF ustalił, iż transakcje między rachunkami inwestora zawierane były w wyniku zleceń kupna i sprzedaży, które wpłynęły do

Capex Energi w tym roku może być wyższy niż w 2015 r.

okazać się wyższa. "Jeśli tu się pojawią jakieś nowe inwestycje, projekty, to ta kwota będzie wyższa" - powiedział. W 2015 r. capex w segmencie Dystrybucja wyniósł 1 123 mln zł, w segmencie Wytwarzanie - 392 mln zł, zaś w Sprzedaży - 58 mln zł, podała spółka w prezentacji wynikowej

ARP: Przejęcie WZK Victoria przyspieszy budowę szóstej baterii koksowniczej

Rozwoju Przemysłu oraz Towarzystwo Finansowe Silesia sfinalizowały 30 września b. transakcję kupna WZK Victoria od JSW. ARP nabyła 34% akcji za kwotę 130 mln zł. Z kolei TF Silesia za cenę bliską 220 mln zł kupiła 58% akcji. "Jednym z zadań ARP (Grupa PFR) jest inwestowanie w rozwój dużych

Wikana zbyła działki za 10,5 mln zł, celem dalsza racjonalizacja banku gruntów

Warszawa, 28.11.2014 (ISBnews) - Wikana sprzedała dwie nieruchomości w Lublinie przy ul. Koncertowej za 10,5 mln zł. Prezes spółki Sławomir Horbaczewski zapowiada kolejne transakcje w ramach racjonalizacji posiadanego przez spółkę banku gruntów - zarówno zbycia jak i kupno nieruchomości

GPW obniża opłaty dotyczące transakcji na akcjach oraz danych giełdowych

z 0,2 zł. "Obniżenie kosztów dla środowiska brokerskiego obejmuje zmniejszenie opłaty stałej od zlecenia oraz zmniejszenie opłaty miesięcznej za udostępnianie inwestorom indywidualnym danych giełdowych o pierwszej ofercie kupna/sprzedaży" - czytamy w komunikacie. Obniżka opłat ma formę

JLL: Transakcje inwestyc. w segmencie handlowym wyniosły 2,26 mld euro w 2015

kluczowych transakcji na rynku w 2015 r. JLL zalicza m.in. przejęcie centrum Riviera w Gdańsku przez Union Investment (291-300 mln euro), kupno Bonarka City Center w Krakowie przez TPG (wartość poufna), przejęcie centrów Karolinka w Opolu i Pogoria w Dąbrowie Górniczej przez BlackRock (220,8 mln euro) i

Przegląd prasy

spodziewany jest kolejny rekord sprzedaży mieszkań na rynku pierwotnym - REAS spodziewa się, że w sześciu największych aglomeracjach sprzedaż (liczona z rezerwacjami) skoczy o 16% do 72 tys. lokali --ASM: Cenę jako kryterium wyboru dóbr codziennego użytku wskazało 65% respondentów, ale dla aż 73

Eurocash uzyska 44,13% akcji Frisco dzięki umowom z funduszami MCI

Larnaca, Cypr zawarto warunkową umowę kupna istniejących akcji Frisco, podano w komunikacie. "Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału Frisco i nabyciu akcji od Hiranya, Eurocash będzie posiadał akcje reprezentujące 44,13% kapitału zakładowego Frisco i dające prawo do 44,13% głosów na walnym

PZU, PFR sfinalizowali zakup 32,8% akcji Banku Pekao od UniCredit za 10,6 mld zł

czasowym" - czytamy w komunikacie. W ramach zamknięcia transakcji PZU i PFR złożyły zlecenia kupna akcji Banku Pekao w transakcjach pakietowych na sesji giełdowej z terminem realizacji tego samego dnia roboczego, tj. 7 czerwca 2017 r., a UniCredit złożył analogiczne zlecenia sprzedaży. "W

"Rzeczpospolita": Chińczycy z Air China znowu chcą kupić Polskie Linie Lotnicze LOT

, a wiadomo, że intensywnie poszukują takich okazji - mówi Adrian Furgalski, ekspert lotniczy, wiceprezes TOR. Według niego 49 proc. akcji LOT-u może kosztować ok. 100 mln dolarów. Air China kupi LOT? Ostatnia okazja do sprzedaży LOT-u nadarzyła się w zeszłym roku, gdy zainteresowany był amerykański

Przegląd prasy

--Zamówienia na dobra trwałego użytku w USA wzrosły o 4,5% m/m w VIII - wst. dane --Liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych wyniosła 214 tys. w USA --Wzrost PKB w USA wyniósł 4,2% kw/kw w II kw. 2018 r. wg finalnych danych --Immofinanz sfinalizował transakcję sprzedaży 26% akcji CA Immo za 757,9 mln

GPW przedłuża okres niższych opłat transakcyjnych

sprzedaży) cen akcji, obligacji i innych instrumentów finansowych notowanych na rynkach GPW w celu zapewnienia płynności obrotu tymi instrumentami. Funkcję animatora rynku pełnią dziś 22 podmioty z 57. firm inwestycyjnych i banków działających na warszawskiej giełdzie oraz będących jej członkami. Zajmują

Dziś na GPW notowania akcji będą pod wpływem kursu funta

kategorycznie wypowiada się o kontroli imigrantów, to istnieje ryzyko wystąpienia ze wspólnego rynku. W efekcie funt przyjął ciosy i zbliżył się do minimum po czerwcowym referendum. Co ciekawe, funt zachowuje się jak akcja spółki, którą czekają kłopoty, podczas gdy ta spółka (gospodarka Wielkiej Brytanii) radzi

Przegląd informacji ze spółek

warunku wezwania przez Maxima Grupe do sprzedaży 100% akcji Emperii Holding, podała spółka. Premier Mateusz Morawiecki być może zdecyduje o tym, że osobiście będzie sprawował nadzór nad Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), poinformowała minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga

Przegląd informacji ze spółek

wynosi 31 199 903,57 zł. Menadżerowie Asseco South Eastern Europe zawarli umowy kupna 2 221 356 akcji spółki  stanowiących 4,28% udział w kapitale zakładowym po cenie 10,89 zł za jedną akcję, poinformowało Asseco Poland. Zarząd Stelmetu ocenia, że akwizycja nowego podmiotu w obecnym roku

Przegląd prasy

Noble Banku (GNB) i Idea Banku (IB), zarządy obu banków uzgodniły, a rady nadzorcze obu instytucji zaakceptowały 'Plan połączenia' i złożenie odpowiedniego wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Zarządy banków uzgodniły parytet wymiany akcji na 0,185 akcji Idea Banku za 1 akcję Getin Noble Banku

Przegląd prasy

Away za 13,11 mln zł --MR: Najszybciej w I-VII wzrósł eksport wyrobów przemysłu lekkiego - o 15,7% r/r --MF: Sprzedaż obligacji detalicznych spadła m/m do 310,5 mln zł w sierpniu --DM Vestor podniósł wycenę Vantage Development do 4,3 zł --Presco Group wezwało do sprzedaży 6,527 mln akcji

Skarb państwa chce przejąć bank Pekao

pieniądze na zakup, emituje nowe akcje z zachowaniem prawa poboru dla obecnych akcjonariuszy. Główny z nich - PZU - zobowiązał się do zakupu tych walorów, co oznacza, że to ubezpieczyciel będzie największym sponsorem przejęcia BPH. Raiffeisen i Pekao na sprzedaż W połowie czerwca w mediach pojawiły się

Przegląd prasy

Navigator Capital: W II kwartale przeprowadzono w Polsce łącznie 57 fuzji i przejęć, a w I półroczu ponad sto, podobnie jak rok wcześniej --China Security & Fire wycofuje się z decyzji o kupnie Konsalnetu - ujawniła w końcu ubiegłego tygodnia agencja Reuters Parkiet --Prezes Budimeksu: Będziemy trochę

Przegląd informacji ze spółek

Braster swoim klientom i pracownikom. Jednocześnie spółka podpisała umowę sprzedaży z jedną z największych sieci aptek w Polsce - Dr Zdrowie. Akcje spółki PlayWay zadebiutowały dzisiaj na rynku głównym GPW. Na otwarciu kurs akcji spadł o 0,58% wobec ceny odniesienia i wyniósł 51,7 zł. Kurs praw do akcji

Chiński gigant chemiczny chce dokonać rekordowego przejęcia

ChemChina kontroluje blisko 90 proc. akcji Pirelli i rozważa jej wycofanie z giełdy w Mediolanie. Kupno Pirelli nie było jedynym dużym zakupem ChemChina w ostatnich latach. W 2011 roku koncern za 2,4 mld dol. przejął 60 proc. akcji izraelskiego koncernu Makhteshim Agan, największego na świecie producenta

FINN, czyli polskie REIT-y, będą miały 8,5-proc. stawkę CIT

Investment Trust) to spółka specjalnego przeznaczenia lub fundusz inwestycyjny, którego celem jest kupno, sprzedaż i zarządzanie nieruchomościami. Takie podmioty korzystają z preferencji podatkowych. Ich celem jest umożliwienie inwestorom - przede wszystkim indywidualnym - inwestowanie na rynku nieruchomości