akcje kupno sprzedaż

Ringier Axel Springer nabył w wezwaniu 33,5 mln akcji MZN Property

Warszawa, 29.04.2020 (ISBnews) - W ramach realizacji odpowiedzi na wezwanie Ringier Axel Springer Media AG zawarte zostały transakcje kupna na łączną liczbę 33 552 302 akcji zwykłych na okaziciela spółki MZN Property, podał Pekao Investment Banking działający jako podmiot pośredniczący

Energa przedstawi stanowisko ws. wezwania PKN Orlen do 29 stycznia

PKN Orlen do kupna akcji Energi SA miało miejsce w ubiegłym tygodniu. Spółka ogłosiła wezwanie do zapisywania się na sprzedaż wszystkich wyemitowanych akcji Energi SA. Obecnie Zarząd Energi SA analizuje warunki wezwania oraz konsekwencje ekonomiczno-finansowe dla Grupy Energa i zgodnie z przepisami

Getin Noble Bank ma porozumienie m.in z Talanx i Meiji Yasuda ws. TU Europa

kary umownej w wysokości 50 mln euro, podano także.   "Zmienione zostały warunki wykonania opcji kupna oraz opcji sprzedaży przysługujących odpowiednio Talanx (lub podmiotowi wskazanemu przez Talanx) oraz Getin Holding w odniesieniu do Akcji TU Europa (w tym akcji TU Europa będących w

Getin Holding ma warunkową umowę sprzedaży Carcade za ok. 181,45 mln zł

nastąpi, po spełnieniu wskazanych powyżej warunków, na podstawie umowy kupna-sprzedaży udziału, poddanej prawu rosyjskiemu. Oczekuje się, że zawarcie umowy kupna-sprzedaży udziału nastąpi nie później niż do 27 marca 2020 r., wskazano również "Łączna wartość transakcji będzie wynosić 2 960 000 000

TGE ma zgodę KNF na prowadzenie Zorganizowanej Platformy Obrotu

rynkiem regulowanym ani alternatywnym systemem obrotu, kojarzący w sposób uznaniowy składane przez podmioty trzecie oferty kupna i sprzedaży" - czytamy w komunikacie. Przedmiotem obrotu na OTF mogą być różne instrumenty (w tym obligacje, strukturyzowane produkty finansowe, uprawnienia do

ZCh Police mają dokumentację transakcyjną dot. finansowania Polimerów Police

sponsorów, a dla pierwotnych sponsorów opcję kupna od Hyundai, w każdym przypadku w odniesieniu do akcji Polyolefins o łącznej wartości (obliczanej na podstawie ceny pierwotnie uiszczonej przez Hyundai i KIND za takie akcje) nieprzekraczającej 70 000 000 USD, za tę samą kwotę wyrażoną w USD, w przypadku

Przegląd informacji ze spółek

dystrybucyjne grupy kapitałowej Inter Cars zwiększyła się o 1,5% r/r do 784,5 mln zł w listopadzie 2019 r., podała spółka. Ferrum podpisał ma umowę z Izostal na kupno i dostarczenie rur do Gazociąg Polska - Słowacja za 51,9 mln zł brutto, podała spółka. W wyniku wezwania na sprzedaż akcji ES-System zostały

Przegląd informacji ze spółek

Gazprom Export aneks do kontraktu kupna-sprzedaży gazu ziemnego z 25 września 1996 r., podało PGNiG. W treści aneksu strony potwierdziły zasady stosowania formuły cenowej zakupu gazu dostarczanego w ramach Kontraktu Jamalskiego, wskazanej w wyroku końcowym Trybunału Arbitrażowego w Sztokholmie. Zarząd

Saski Partners: Rynek M&A w Polsce najgorsze ma już za sobą, nadchodzi ożywienie

przedsiębiorstw i skłonić ich do szybszej sprzedaży. Pomimo pandemii transakcje są bowiem cały czas są zawierane. Wśród największych przejęć ogłoszonych w minionych tygodniach są m. in. kupno Grupy Interia przez Telewizję Polsat, sieci sklepów Tesco w Polsce przez właściciela Netto, czy też przejęcie stacji

Fedha nabyła w wezwaniu 15,1 mln akcji Vantage Development

na sprzedaż akcji spółki Vantage Development S.A. zawarte zostały na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. transakcje kupna na łączną liczbę 15 101 694 akcji zwykłych na okaziciela spółki Vantage Development S.A." - czytamy w komunikacie. Na początku lutego br. Fedha - spółka

CEZ rozpocznie negocjacje równoległe z India Power ws. zbycia aktywów w Bułgarii

warunków zawieszających umowę między CEZ a Inercom minął 30 listopada. W lutym 2018 r. CEZ Group podpisał umowę sprzedaży swoich bułgarskich aktywów ze spółką Inercom Bulgaria. CEZ rozpoczął proces sprzedaży tych aktywów w drugiej połowie 2016 r. Grupa otrzymała kilka ofert kupna na początku 2017 r., a

Ronson ma umowę z GCH ws. przejęcia kolejnych etapów projektu Nova Królikarnia

inwestycji realizowanej na warszawskim Mokotowie za łączną cenę 78,9 mln zł. „Łączna wartość transakcji wynikającej z umowy sprzedaży akcji i umowy opcji call wynosi 162,7 mln zł" – podano w informacji. Ronson to spółka deweloperska notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. (ISBnews)

Herkules skupił 4,65 mln akcji własnych po 4,2 zł/szt.

nabycia akcji. Zawarcie umów sprzedaży na 4,65 mln walorów oraz rozliczenie transakcji nastąpi 10 stycznia. "Konsekwentnie skupujemy akcje własne, których kurs giełdowy w ocenie zarządu i rady nadzorczej nie odzwierciedla właściwie ich wartości wynikającej z potencjału grupy kapitałowej, jej

Agora sprzedała spółce Kino Polska TV wszystkie posiadane akcje w Stopklatce

Warszawa, 14.06.2018 (ISBnews) - Agora zawarła z Domem Maklerskim BZ WBK, działającym na zlecenie i na rachunek Kino Polska TV umowę sprzedaży całości posiadanych przez Agorę akcji w spółce Stopklatka, poinformowała Agora. "W wyniku transakcji w dniu dzisiejszym Agora zbędzie wszystkie

GPW uruchomi Program Wsparcia Rozwoju Technologii dla członków giełdy od 1 marca

, cytowana w komunikacie. Do działań objętych programem będą się zaliczać m.in. zakup licencji lub zwiększenie potencjału technologicznego związanego z działalnością animatora rynku, działów sprzedaży instytucjonalnej, stworzenie lub kupno aplikacji dla inwestorów indywidualnych, podano również. Program

Spółka Abrisu skupiła w wezwaniu 1,92 mln akcji WDX

transakcje kupna na łączną liczbę 1 915 740 akcji spółki WDX, w tym 1 855 740 akcji zwykłych na okaziciela oraz 60 000 akcji uprzywilejowanych imiennych. Ilość nabytych akcji odpowiada 20,74% kapitału zakładowego spółki, dających łącznie prawo do wykonywania 1 975 740 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, co

PKO BP chce przejęć kolejne aktywo finansowe w 2020 r.

Warszawa, 21.10.2019 (ISBnews) - PKO Bank Polski jest zainteresowany przejęciami podmiotów o aktywach ponad 100 mld zł i planuje kolejną akwizycję w 2020 roku, poinformował prezes Zbigniew Jagiełło. PKO BP będzie przyglądał się mBankowi, ale nie oznacza to zrealizowania transakcji kupna tego

Cyfrowy Polsat złożył zlecenie zakupu ok. 32% akcji Netii za ok. 638,8 mln zł

zlecenia kupna akcji Netia, tj. zlecenie kupna akcji Netia w liczbie 63 407 500  od spółki Mennica Polska S.A. oraz zlecenie kupna akcji Netia w liczbie 47 294 941 od FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, stanowiących łącznie pakiet akcji reprezentujący 33% ogólnej liczby

Beta Securities Poland planuje wprowadzanie kolejnych rodzajów ETF-ów

- ta opłata za zarządzanie jest najniższa na rynku. Spread [różnica między ofertą kupna i sprzedaży] jest niższy, niż na akcjach i niewiele wyższy od kontraktów terminowych na WIG20. Chcemy żeby to było wyróżnikiem naszego ETF - spready znacząco niższe od rynku kasowego" - wskazał członek

Roman Karkosik zaprzecza zarzutom manipulacji kursem Krezusa

zarzutów dotyczących manipulowania akcjami Krezusa w 2012 roku. Co prawda, do tej pory nie otrzymałem uzasadnienia tej decyzji, jednak zdecydowanie zaprzeczam jakoby moim celem przy dokonywaniu transakcji kupna i sprzedaży akcji była manipulacja i wprowadzanie w błąd uczestników rynku" – czytamy

Przegląd informacji ze spółek

LPP odnotowało 310 mln zł zysku operacyjnego w II kw. tego roku (wzrost o 49% r/r) przy 2 048 mln zł przychodów ze sprzedaży (wzrost o 20% r/r), podała spółka, prezentując wstępne dane. Accor Hotels Romania, spółka zależna Orbisu podpisała umowę kupna hotelu Mercure Unirii w Bukareszcie za ok

Przegląd informacji ze spółek

Zarząd Budimeksu zdecydował, że zarekomenduje akcjonariuszom podjęcie decyzji o wypłacie dywidendy w wysokości 4,56 zł brutto na jedną akcję z zysku wypracowanego w 2019 roku, podała spółka. Grupa Mercor pozyskała zamówienia o wartości ok. 27,7 mln zł w kwietniu 2020 r., co oznacza

Menadżerowie Asseco South Eastern Europe kupią 4,28% akcji po 10,89 zł

Warszawa, 23.06.2017 (ISBnews) - Menadżerowie Asseco South Eastern Europe zawarli umowy kupna 2 221 356 akcji spółki  stanowiących 4,28% udział w kapitale zakładowym po cenie 10,89 zł za jedną akcję, poinformowało Asseco Poland. "Umowy zostały zawarte, pośrednio lub bezpośrednio, z

Walton Spencer kupi akcje iAlbatrosa i spełni zobowiązania wobec CIRB

oferenta Walton Spencer LLC, spółka powinna podjąć działania w celu doprowadzenia do odkupu akcji sprzedanych CIRB, korzystając w tym celu z zagwarantowanej sobie opcji kupna, natomiast realizacja nabycia przez Walton Spencer LLC powinna zostać poprzedzona podjęciem uchwały walnego zgromadzenia

Fortum Holdings nabyło w wezwaniu 93,35% akcji Grupy Duon

na wezwanie, zawarte zostały transakcje kupna na łączną liczbę 111 892 261 akcji spółki Grupa Duon S.A., w tym 107 606 446 akcji na okaziciela [...]. Ilość nabytych akcji odpowiada 93,35% kapitału zakładowego spółki, dających łącznie prawo do wykonywania 111 892 261 głosów na walnym zgromadzeniu

Przegląd informacji ze spółek

AC SA odnotowało 11,58 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2020 r. wobec 12,39 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Aplisens zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenie 2,98 mln zł z zysku za 2019 rok na wypłatę dywidendy, co daje 0,25 zł na jedną akcję, podała spółka

Przegląd prasy

w USA wyniósł 2,1% kw/kw w III kw. 2019 r. wg fin. danych --ZCh Police zaoferują do 60,82 mln nieobjętych akcji wybranym inwestorom --Biomed-Lublin trzykrotnie zwiększy produkcję leku GAMMA anty-D --JHM Development zleciło realizację budynków w Gdańsku za 21,87 mln zł netto --Sprzedaż miedzi

Summa Linguae pracuje nad przejściem na GPW z NC, rozważa ICO

; - powiedział ISBnews Zdanowski. Ponadto Summa Linguae jest głównym inwestorem spółki Exfluency, która - jak wskazuje prezes Summa Linguae - jest pierwszą w branży LSP (language service providers) spółką, oferująca platformę typu marketplace do sprzedaży i kupna zasobów językowych (np. tłumaczeń, pamięci

Echo: Wing zawarł przyrzeczoną umowę zakupu większościowego pakietu

pozycja spółki Wing nabiera realnych kształtów" - dodał Steinberg. Griffin Real Estate stanie się współinwestorem wspierającym Wing w jego ambitnych planach rozwoju dotyczących zarówno Echo Investment, jak i polskiego rynku nieruchomości, wskazano w materiale. "Kupno 66% akcji Echo

Ziemia nie tylko dla rolników. Czy będzie łatwiej kupić lub sprzedać ziemię?

, nie ma żadnych szans na kupno ziemi większej niż 1 ha? Po pierwsze, sprzedający ziemię, która nas interesuje, musi udowodnić, że nie znalazł chętnego wśród okolicznych rolników. Bo w myśl przepisów to oni mają prawo kupić grunt wystawiony na sprzedaż (np. na aukcji) w ich sąsiedztwie. Sprzedający musi

Przegląd informacji ze spółek

, określonego w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji MZN Property, podała spółka. Tym samym spełnił się ostatni z warunków wezwania. Na rynku NewConnect zadebiutowała dziś spółka zależna PlayWay - SimFabric, producent gier i symulatorów na komputery i urządzenia mobilne, poinformowała Giełda

Przegląd informacji ze spółek

Krzysztof Kwiatek. Enspirion - spółka z Grupy Energa - uruchomi w lutym własną platformę WORM wspierającą transakcje kupna-sprzedaży zobowiązań do dostaw zakontraktowanej mocy. Głównym celem platformy ma być wsparcie obrotu obowiązkami mocowymi na rynku wtórnym. Akcjonariusze Indykpolu zdecydowali o

Przegląd informacji ze spółek

. Ultimate Games miał szacunkowo 8,81 mln zł przychodów i 4,09 mln zł zysku netto w 2019 r., podała spółka.  Luksemburska Aeref V PL Investment, kontrolowana ostatecznie przez Ares Management Corporation, zawarła przedwstępną umowę kupna 98,04% akcji w Murapolu, podał Awbud. Urząd Ochrony

DM mBanku rozpoczął rekomendowanie Atal od 'kupuj' i wyceny 44,1 zł

Warszawa, 18.04.2017 (ISBnews) -  Analitycy Domu Maklerskiego mBanku rozpoczęli rekomendowanie akcji Atalu od zalecenia "kupuj" i wyceny na poziomie 44,1 zł, wynika z raportu datowanego na 10 kwietnia. W dniu wydania rekomendacji kurs wynosił 34,89 zł, zaś we wtorek około godziny

'Cyfrowa' strategia PKO Leasing zakłada wzrost udziału rynkowego do 17% w 2022r.

sprzedaży online aut używanych. PKO Leasing wspólnie z Masterlease zbudują otwartą platformę, za pośrednictwem której klient będzie miał możliwość kupna samochodów pochodzących ze sprawdzonego źródła. Serwis zakłada dostęp zarówno do nowych jak i używanych samochodów, a korzystać z niej będą mogli zarówno

Przegląd informacji ze spółek

wcześniejszej spłaty kredytu. Rezerwa w kwocie 48,8 mln zł obciąży wyniki trzeciego kwartału 2019 r., podała instytucja. Akcjonariusze Vivid Games zdecydowali o udzieleniu zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału poprzez emisję nowych akcji z częściowym lub całkowitym wyłączeniem prawa poboru

Jujubee pozyskuje środki z emisji akcji na rozwój, dywersyfikuje akcjonariat

dotychczasowych dużych (lub głównych) akcjonariuszy. Te same osoby objęły 50 tys. akcji nowej emisji (dokonując w ten sposób dokapitalizowania). We wszystkich transakcjach kupna i sprzedaży cena akcji była stała i wynosiła 11 zł za sztukę.  "Konstrukcja transakcji była tak zaplanowana, żeby

Moody's podwyższył rating Cyfrowego Polsatu do Ba1, perspektywa stabilna

operacyjnych Grupy lub wzrost poziomu zadłużenia powyżej określonych poziomów wskaźników zdefiniowanych przez Moody's" - czytamy także. Rating nie jest rekomendacją dotyczącą kupna, sprzedaży ani utrzymania stanu posiadania papierów wartościowych i może zostać w każdym momencie poddany zmianie lub

Przegląd prasy

Swarożynie --Ursus ma warunkową umowę sprzedaży akcji Ursus Bus za 34-34,5 mln zł --PCM uważa cenę w wezwaniu PKO Leasing za nieodpowiadającą wartości godziwej --Murapol ma przedwstępną umowę kupna nieruchomości we Wrocławiu za 6,5 mln zł --Szacowana wartość obrotów Polwaxu z JMP wyniesie ok. 65 mln

Przegląd informacji ze spółek

wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji wyemitowanych przez tą spółkę, podał PKN Orlen. Famur podpisał ze stroną społeczną szereg porozumień w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy o 20%, tym samym obniżeniu wynagrodzeń o 20% począwszy od maja 2020 roku przez okres kolejnych trzech

Przeglad informacji ze spółek

, sprzętu elektronicznego i artykułach spożywczych obecnie realizuje akcję dostaw sprzętu AGD do placówek medycznych w całej Polsce, podała spółka. Pierwsze transporty wyjechały już z magazynów spółki. Kwiecień był dla Unimotu dobry, zgodny z zakładanym budżetem, a spadki sprzedaży rekompensowane były

Przegląd prasy

2,1 mld zł z niecałych 1,1 mld zł oraz postawić 4 tys. smartboksów do końca 2021 r. --Komisje sejmowe chcą obniżenia limitów inwestycji w krajowe akcje dla IKE utworzonych po likwidacji OFE --AutomotiveSuppliers.pl: Produkcja silników samochodowych w Polsce wzrosła o 18% r/r do niemal 1,5 mln

Przegląd prasy

Therapeutics --KIR przekazał 0,5 mln zł na pomoc szpitalom w walce z COVID-19 --Akcjonariusze Neuki zdecydują 5 V o skupie do 200 tys. akcji własnych --Energa Operator przeznaczyła 600 mln zł na inwestycje w 2019 r. --POPiHN: Wartość sprzedaży polskich stacji paliw to ok. 132 mld zł w 2019 r

Rynki czekają na odczyt sprzedaży detalicznej w eurolandzie

stosunku do złotego słabsza niż dolar jest aktualnie wspólna waluta. Już dziś o 11:00 poznamy odczyt sprzedaży detalicznej w strefie euro w maju. Rynek oczekuje wzrostu wskaźnika o 0,3% (z -0,4% w poprzednim okresie), co dałoby rocznie wartość 1,6%. Dzisiaj to jedyne dane, które mogą być katalizatorem

OTP wycofał ofertę kupna FM Banku PBP - prasa

wobec KNF. W maju ub.r. Abris Capital Partners, większościowy akcjonariusz FM Banku PBP, złożył oficjalną notyfikację do ministra skarbu i ministra spraw zagranicznych w związku z decyzją KNF nakładającą na fundusz zakaz wykonywania prawa głosów z akcji banku oraz nakaz ich sprzedaży do końca tego

Grupa Archicom zwiększyła sprzedaż do 571 mieszkań w okresie styczeń-listopad

początku roku nabywców znalazło tam 215 mieszkań, a od uruchomienia sprzedaży mieszkań na osiedlu sprzedano już 898 mieszkań. "Końcówka roku na rynku mieszkaniowym jest kolejną odsłoną długoterminowego trendu wzrostowego, w którym sprzedaż wspierają niskie stopy procentowe i poprawa ogólnej

Przegląd prasy

poczet dywidendy wys. 0,6 zł/akcję --Asbis wypłaci dywidendę zaliczkową wys. 0,06 USD na akcję  --Cyfrowy Polsat pozyskał 1 mld zł finansowania w postaci dodatkowego kredytu --Paweł Jarczewski został powołany na stanowisko prezesa Rafako --OT Logistics negocjuje sprzedaż Deutsche

Wielton zwiększył udziały we francuskiej spółce Fruehauf do 100% akcji

Warszawa, 19.12.2017 (ISBnews) - Wielton podpisał z mniejszościowymi akcjonariuszami spółki Fruehauf SAS aneks dotyczący nabycia kolejnych 34,69% akcji francuskiej firmy. Łączna wartość transakcji wyniesie 11 mln euro, podała spółka. . Transakcja zostanie sfinalizowana w ramach opcji kupna

Przegląd prasy

Ruchu --Spółka zależna Monnari przeniosła ZPC do innej spółki z Grupy Monnari --Grupa ALSO Holding i MCI wezwały do sprzedaży 37,1% akcji ABC Data po 1,3 zł/szt --Indeks WIG20 spadł o 2,03% na zamknięciu w piątek --Rząd chce obniżyć akcyzę i opłatę przejściową, by nie wzrosły ceny energii

GPW: Zmiana dokładności kroków notowania akcji i na rynku terminowym od 4 marca

giełdowe kursy akcji i ETF-ów będą ustalane z większą niż dotychczas dokładnością. "To może wpłynąć na zmniejszenie rynkowych spreadów (różnic pomiędzy ceną kupna i sprzedaży) oraz pozwoli na bardziej dokładną rynkową wycenę tych instrumentów. Zmiana będzie miała szczególne znaczenie dla tzw

Indeksowi WIG20 nadal brakuje 'paliwa' do wzrostów

trendzie horyzontalnym. Zmienność jest niewielka, a obroty bardzo niskie. Inwestorzy po prostu czekają na niższe poziomy. Nie chcą ryzykować kupna w środku średnioterminowego zakresu wahań wycen. Więcej chęci do poważnej aktywności może dać zejście WIG20 w okolice 2100 pkt. lub nagła poprawa nastrojów na

Obroty ogółem na NewConnect spadły o 10,2% r/r do 95,28 mln zł w maju

maju inwestorzy powitali PKO Bank Hipoteczny SA (emisja hipotecznych listów zastawnych o wartości 500 mln zł) oraz SAPPEERS.COM (oferta prywatna 201 tys. zł, transakcje kupna-sprzedaży 2,25 mln zł). W maju 2016 r. na GPW odbyło się 20 sesji giełdowych, podobnie jak rok wcześniej. (ISBnews)

Przegląd prasy

. 2020 --Leszek Michnowski złożył rezygnację z funkcji wiceprezesa Mercator Medical --Archicom ma umowę przedwstępną kupna działki w Poznaniu pod ok. 1,3 tys. lokali --URE: Kolejne aukcje na sprzedaż energii z OZE odbędą się 5-13 XII --Akcja kredytowa Santander BP wzrosła o 22,3% r/r w IIII kw

FTF Galleon nabył łącznie 40,57% akcji Rovese po III fazie wezwania

ramach realizacji trzeciej fazy przyjmowania zapisów trwającej od dnia 16 grudnia 2014 r. do dnia 8 stycznia 2015 r. włącznie, (…) zawarto transakcje kupna na łączną liczbę 11.000.420 akcji zwykłych na okaziciela spółki Rovese. Ilość nabytych akcji odpowiada 1,36 % kapitału zakładowego spółki

Krezus: Doniesienia o rzekomej manipulacji akcjami bez wpływ na bieżącą sytuację

przekroczyła 36 mln zł. Podejrzani inwestorzy zdominowali obrót akcjami spółki Krezus, a ich udział w wolumenie kupna wyniósł blisko 68 %, a w wolumenie sprzedaży ok. 31%" - napisano w komunikacie prokuratury. Roman Karkosik jest większościowym akcjonariuszem Alchemii, Boryszewa i Impexmetalu. Posiada

Poczta Polska chce partnera branżowego dla Banku Pocztowego - prasa

podwyżki dla pracowników i inwestycje na rynku kurierskim. Na sprzedaż naciskają związkowcy z pocztowej Solidarności" - czytamy w gazecie. "Rz" ustaliła, że oferta kupna ma trafić nie tylko do PKO BP, który już od kilku lat stara się zwiększyć swój udział w Pocztowym, ale też do Pekao. Na

Revolut dostał europejską licencję bankową, może przyjmować depozyty

funkcjom, takim jak analiza wydatków, kontrola budżetu i automatyczne oszczędzanie, społeczność użytkowników urosła do ponad 3 mln. W grudniu 2017 roku fintech zaoferował klientom możliwość kupna i sprzedaży walut cyfrowych w ramach aplikacji, a w sierpniu 2018 roku ogłosił plan uruchomienia platformy do

KNF: Obrót akcjami Krezusa zostanie wznowiony w poniedziałek

czerwca 2018 r. Taleja Sp. z o.o. zawierała transakcje kupna i sprzedaży, w wyniku których finalnie zmniejszyła swój stan posiadania o 11 052 064 akcje spółki o łącznej wartości 21 243 883,00 zł, które stanowiły 20,2% ich ogólnej liczby. Komisja wskazała, że oznacza to, że Taleja Sp. z o.o. nie wypełniła

Spółka zależna PBKM kupiła 95% akcji hiszpańskiej IVI Cordon

Warszawa, 25.01.2019 (ISBnews) - Spółka zależna Polskiego Banku Komórek Macierzystych (PBKM) Sevibe Cells SL zawarła umowę kupna 95% akcji hiszpańskiej spółki IVI Cordon, podał PBKM. Łączna wartość transakcji wyniosła 1,705 mln euro, na którą złożyły się cena zapłaty za akcje i przejęcie pożyczki

Akcjonariusze Kerdos zdecydują 18 XI o powołaniu audytora ws. Meng Drogerie

października Kerdos Group podał, że jego spółka zależna DC Service zawarła z BB Royal Holding (BBRH) i Dawidem Sukaczem porozumienia o rozwiązaniu umowy kupna-sprzedaży odpowiednio 38,47% i 12,32% akcji spółki Meng Drogerie z powodu trudności związanych z rozliczeniem transakcji. W sierpniu br. Kerdos

NBP podtrzymał swoje uwagi dotyczące projektu ustawy o PPK

rynku oraz pozostałych spółek notowanych na GPW w Warszawie" - czytamy także. Ponadto w momentach dokonywania korekt w składzie indeksu WIG20 może chodzić do dodatkowych zaburzeń notowań ze względu na konieczność sprzedaży przez podmioty prowadzące PPK akcji spółek wychodzących z indeksu i

Kerdos Group odwołał prognozę wyników finansowych na 2015 r.

rozwiązaniu umowy kupna-sprzedaży odpowiednio 38,47% i 12,32% akcji spółki Meng Drogerie z powodu trudności związanych z rozliczeniem transakcji. Kerdos Group to spółka holdingowa, skupiona na sprzedaży detalicznej i hurtowej artykułów kosmetycznych i higienicznych poprzez sieć drogerii, w tym za granicą

Jujubee pozyskało ponad 1 mln zł dzięki prywatnej emisji

dofinansowania spółki poprzez emisję akcji serii F została maksymalnie uproszczona. Było to możliwe dzięki sprzedaży niewielkiej części dotychczasowych akcji i nabycia przez głównych akcjonariuszy nowych akcji wyemitowanych przez Jujubee. We wszystkich transakcjach kupna cena była stała i wynosiła 7 zł za akcję

Mizarus objął akcje Cube.ITG w ramach przejęcia ITMED

754 800 nowych akcji na okaziciela serii B1 spółki o wartości nominalnej 2 zł każda" - czytamy w komunikacie. Mizarus objął akcje serii B1 w związku z transakcją sprzedaży 34 udziałów ITMED na rzecz Cube.ITG, w ramach tzw. opcji call II. Akcje serii B1 zostały wyemitowane na podstawie

Gobarto podpisało z Cedrobem umowę zakupu 100% akcji ZM Silesia za 78 mln zł

83% akcji w kapitale zakładowym Gobarto, przypomniano. "Spółka Gobarto zawarła również umowę kupna należących do Cedrobu zakładu przetwórstwa w Ciechanowie oraz dwudziestu pięciu sklepów firmowych. Wartość transakcji wyniosła 28 mln zł" - czytamy dalej. Transakcje są elementem

Walton Spencer uznał ofertę na zakup akcji iAlbatros Group za wygasłą

Innowacyjnych Rozwiązań Biomedycznych (CIRB) na kwotę 4,8 mln zł. Zgodnie z oczekiwaniami oferenta Walton Spencer LLC, spółka powinna podjąć działania w celu doprowadzenia do odkupu akcji sprzedanych CIRB, korzystając w tym celu z zagwarantowanej sobie opcji kupna, natomiast realizacja nabycia przez Walton

Spółka zależna Kerdos rozwiązała umowy nabycia akcji Meng Drogerie

Warszawa, 09.10.2015 (ISBnews) - DC Service - spółka zależna Kerdos Group - zawarła z BB Royal Holding (BBRH) i Dawidem Sukaczem porozumienia o rozwiązaniu umowy kupna-sprzedaży odpowiednio 38,47% i 12,32% akcji spółki Meng Drogerie z powodu trudności związanych z rozliczeniem transakcji

Przegląd prasy

zaciągnięcie 250 mln euro pożyczki podporządkowanej --Commerzbank pokaże 27 IX projekt strategii; zakłada m.in. sprzedaż akcji mBanku --Zarządca ZM Henryk Kania ma czas na złożenie planu restruktur. do 31 X --Patrick Roesink złożył rezygnację z funkcji wiceprezesa ING BSK od 31 marca 2020 --Polnord

Przegląd prasy

targowe --Od stycznia do kwietnia kupiliśmy za granicą 2 mln ton węgla wg gazety Puls Biznesu --Konsorcjum PZU-PFR około południa podpisze ostateczną umowę kupna akcji Pekao od UniCredit ISBnews --Aktywa Altus TFI wzrosły m/m do 15,37 mld zł na koniec maja br. --Sfinks uzgodnił przejęcie sieci

Immofinanz przedstawi ofertę kupna 29% w CA Immobilien Anlagen

Warszawa, 23.03.2015 (ISBnews) - Zarząd i rada nadzorcza Immofinanz zdecydowały o przedstawieniu oferty kupna 29% kapitału zakładowego w CA Immobilien Anlagen AG po cenie 18,50 euro za akcję, poinformowała firma. "Wielkość ta odzwierciedla ok. 28,7 mln akcji CA Immo. Cena zaoferowana za

Polskim akcjom będą dziś sprzyjać dobre nastroje globalne

z decyzjami. Jednocześnie ci, którzy w ostatnich miesiącach powiększali swoje portfele o akcje z WIG20, oraz ta grupa inwestorów, która czekała na wyklarowanie się sytuacji, musiała przystąpić do bardziej agresywnego kupna i „gonić rynek". Dzisiaj znowu warto zwrócić uwagę na banki. WIG

Przegląd prasy

podnoszenia stóp proc. w 2019 r. --Marcin Piasecki zrezygnował z funkcji wiceprezesa PFR --Mabion chce rozszerzenia patentu w trybie PCT dla swojej terapii SM --Glapiński: RPP przeanalizuje dokładniejsze szac. dot. podwyżek cen energii w I --Sprzedaż Gino Rossi spadła o 26,1% r/r do 12,6 mln zł w

mDM: 'Najciekawsze' spółki budowlane to Unibep, Erbud, Budimex i Elektrobudowa

ZN'17-19 Echo o 27% rekomendując kupno dewelopera. Spadek kursu o 20% m/m jest związany z podażą 33% akcji przez akcjonariusza większościowego, a fundamenty uzasadniają wyższą wycenę. Echo oferuje najwyższy DYield'18 w sektorze (10,8%). Grono atrakcyjnych deweloperów uzupełnia Capital Park, który

Przegląd informacji ze spółek

uprawnień do emisji CO2 w wysokości ok. 10,9 mln w 2019 r., podała spółka. Gino Rossi zawarło aneks do umowy pożyczki z CCC, zmieniający datę spłaty zobowiązania na 15 maja 2019 r., podała spółka. Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień" w wyniku zawarcia transakcji kupna 23 109 akcji

Ciech ma umowę na zakup 75% akcji hiszpańskiego Proplanu wartą 33,5 mln euro

pozostałych 6 250 udziałów stanowiących 25% udziałów w kapitale zakładowym Proplan, która wejdzie w życie po zamknięciu transakcji. Umowa ta przewiduje opcję kupna przez spółkę (opcja call) i sprzedaży przez wspólnika Proplan (opcja put) dodatkowych udziałów Proplan. Opcje call i put mogą zostać zrealizowane

Przegląd informacji ze spółek

Polskiego Banku Komórek Macierzystych (PBKM) Sevibe Cells SL zawarła umowę kupna 95% akcji hiszpańskiej spółki IVI Cordon, podał PBKM. Łączna wartość transakcji wyniosła 1,705 mln euro, na którą złożyły się cena zapłaty za akcje i przejęcie pożyczki udzielonej IVI Cordon. Szacowany wolumen sprzedaży gazu

Przegląd prasy

przekroczyć 100 mln zł ISBnews --Indeks WIG20 spadł o 0,76% na zamknięciu w poniedziałek --LPP miało wstępnie 310 mln zł zysku EBIT w II kw. 2018 r. --Orbis ma umowę kupna hotelu Mercure Unirii w Bukareszcie za ok. 11,35 mln euro --Karswell zaprosił do sprzedaży 9,69 mln akcji Elektrimu po 14 zł

Saldo wpłat i umorzeń w TFI wyniosło 2,06 mld zł w maju

) oraz UniWIBID Plus (UniFundusze SFIO), które pozyskały po +0,1 mld zł. W przypadku rozwiązań z przewagą obligacji skarbowych w portfelach mieliśmy natomiast do czynienia z niewielkim zainteresowaniem klientów, zarówno jeśli chodzi o kupno, jak i sprzedaż jednostek" - czytamy dalej. Dużą

Dziś na GPW warto obserwować spółki rafineryjne i surowcowe

horyzontalnym, inwestorzy z rezerwą podchodzą do poważniejszego kupna akcji. Dziś warto obserwować spółki rafineryjne i surowcowe. Warto przypomnieć, iż spółki wchodzące w skład indeksu FTSE Developed Index mają łączną kapitalizację rynkową wynoszącą ok. 43 biliony USD. Ponadto na rynku są miliardy dolarów

TGE uruchomi program poprawy płynności od 1 lutego 2019 r.

maksymalny spread animatora rynku zostanie rozszerzony dwukrotnie, pozwalając podmiotowi pełnić swoją funkcję bez ponoszenia nadmiernego ryzyka rynkowego. Rozwiązanie to nie zdejmuje jednak z animatora obowiązku utrzymywania aktywnych zleceń kupna i sprzedaży na danym instrumencie. Program "Najlepszy

Przegląd informacji ze spółek

przychodów ze sprzedaży i wypracować zysk na sprzedaży, poinformowali przedstawiciele spółki.  Sławomir Zawada zrezygnował z funkcji prezesa PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) – spółki zależnej Polskiej Grupy Energetycznej, podała spółka. Stalexport Autostrady miał 141,81 mln

Na rynku FX nerwowo, uwaga skupiona na wypowiedziach bankierów centralnych

powyższe na uwadze należy powiedzieć, że pomimo obserwowanego dobrego zachowania polskiej waluty, mogącego świadczyć o jej sile, pojawienie się tylu czynników ryzyka, nie zachęca do kupna. Wręcz przeciwnie. Są to mocne powody do jej sprzedaży i kupna "twardych" walut. Zwłaszcza euro i

Przegląd informacji ze spółek

zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) podjął decyzję o wypłacie akcjonariuszom zaliczki w kwocie 404 482 039,99 zł na poczet przewidywanej dywidendy z zysku spółki za 2018 r., co daje 0,07 zł na akcję, podała spółka  Grupa 

MCI VP X SKA sprzeda 7,75% akcji Netii na rzecz FIP 11 FIZAN za 158,06 mln zł

mln zł, podało MCI. "Na podstawie umowy zobowiązującej, strony przyjęły m.in. następujące zobowiązania: do dnia 9 kwietnia 2015 roku Fundusz złoży wskazanemu przez siebie domowi maklerskiemu zlecenie kupna akcji od MCI VP X SKA za cenę akcji, z terminem realizacji tego zlecenia przez Dom

Przegląd informacji ze spółek

mln zł. Przydzielono w sumie 26 309 199 akcji po cenie emisyjnej wynoszącej 3 zł za akcję, podała spółka. Plaza Centers Polish Operations – spółka zależna Plaza Centers – podpisała niewiążący list intencyjny z funduszem inwestycyjnym w sprawie sprzedaży centrum handlowo

Wielton: Kwestia przejęcia aktywów we Włoszech rozstrzygnie się do końca czerwca

ona wynieść 15 tys. sztuk. We Włoszech sprzedaż ma wynieść około 1,5 tys. sztuk rocznie. W wyniku umowy Wielton S.A. przejął w I. etapie transakcji większościowy, tj. 65,31% pakiet akcji firmy Fruehauf od akcjonariusza finansowego MBO Capital 2 FCPR i kilku akcjonariuszy mniejszościowych

Przegląd prasy

rekomendację Aliora do 'kupuj', a wycenę do 90 zł --Pelion będzie walczył o utrzymanie marży procentowej grupy w 2017 r. --PGNiG i JSW podpisały list intencyjny w sprawie współpracy --Akcjonariusze Orbisu zgodzili się na sprzedaż 2 hoteli w Sudetach za 26,5 mln zł --TDJ nabył 395 akcji Kopeksu w ramach

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

planów, z czego 45% z powodu pogorszenia sytuacji finansowej, a 49% ze względu na niepewną przyszłość. Wybuch epidemii spowodował też rezygnację z planowanego kupna sprzętu sportowego (46%), mieszkania (45%) czy wzięcia kredytu gotówkowego (44%). Jednocześnie koronawirus w najmniejszym stopniu wpłynął na

GPW pozostaje w ogonie Europy przez sektor finansowy

pakiecie jest skuteczna obrona w najbliższych dniach poziomu ok. 1790 punktów. Powodem wyprzedaży walorów należącego do Włochów banku była informacja, według której UniCredit może całkowicie wycofać się z działalności w naszym kraju. Oznaczałoby to sprzedaż nawet 40 proc. akcji Pekao SA pozostających w

Przegląd informacji ze spółek

zewnętrzne (przede wszystkim to, że globalna hossa może potrwać jeszcze 7-16 miesięcy), jak i krajowe sprawiają, że obecnie jest dobry moment na kupno akcji z WIG, uważa Jakub Menc, zarządzający funduszami akcji w Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. Famur podpisał umowę z Jastrzębską Spółką

Próchnik chce zawęzić asortyment, sprzedawać głównie przez internet

Warszawa, 09.04.2018 (ISBnews) - Próchnik przedstawił założenia planu restrukturyzacji, który obejmuje oparcie sprzedaży głównie o internet oraz koncentrację na produkcji okryć wierzchnich, a także zbycie marki Rage Age. Zarząd, który 27 marca br. złożył do sądu wniosek o

Słabe perspektywy dla GPW w średnim terminie

Warszawa, 10.11.2015 (ISBnews/ CMC Markets) - Średnio- i długoterminowy obraz głównych indeksów GPW martwi coraz bardziej. Z punktu widzenia analizy technicznej ryzyko przyspieszenia spadków, po wyraźnym przebiciu przez WIG20 poziomu 2000 pkt, może przerażać. Inwestorzy nastawieni na kupno

KNF zgłosiła do prokuratury możliwe manipulacje kursem Alchemii

kupującym i sprzedającym był ten sam inwestor. Co do zasady, zlecenia sprzedaży były składane w domu maklerskim A, natomiast zlecenia kupca w domu maklerskim B, wyjaśniono. „UKNF ustalił, iż transakcje między rachunkami inwestora zawierane były w wyniku zleceń kupna i sprzedaży, które wpłynęły do

Misselling, czyli naciąganie. Jak się nie dać oszukać instytucjom finansowym

, bankowych tabelach kursowych oraz takie, w przypadku których występuje duża różnica między kursem kupna a sprzedaży waluty, polisolokaty, w przypadku których nawet druga część ich nazwy – „lokata” – była myląca. Wyprowadziła się od rodziców; ci przestali płacić czynsz. Komornik

Przegląd informacji ze spółek

analiz związanych z możliwością połączenia Getin Noble Banku (GNB) i Idea Banku (IB), zarządy obu banków uzgodniły, a rady nadzorcze obu instytucji zaakceptowały 'Plan połączenia' i złożenie odpowiedniego wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Zarządy banków uzgodniły parytet wymiany akcji na

Wikana zbyła działki za 10,5 mln zł, celem dalsza racjonalizacja banku gruntów

Warszawa, 28.11.2014 (ISBnews) - Wikana sprzedała dwie nieruchomości w Lublinie przy ul. Koncertowej za 10,5 mln zł. Prezes spółki Sławomir Horbaczewski zapowiada kolejne transakcje w ramach racjonalizacji posiadanego przez spółkę banku gruntów - zarówno zbycia jak i kupno nieruchomości

Capex Energi w tym roku może być wyższy niż w 2015 r.

okazać się wyższa. "Jeśli tu się pojawią jakieś nowe inwestycje, projekty, to ta kwota będzie wyższa" - powiedział. W 2015 r. capex w segmencie Dystrybucja wyniósł 1 123 mln zł, w segmencie Wytwarzanie - 392 mln zł, zaś w Sprzedaży - 58 mln zł, podała spółka w prezentacji wynikowej