akcje kupno

WZ CD Projekt zdecydowało o skupie akcji na rozliczenie kupna Strange New Things

Warszawa, 08.05.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze CD Projekt zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy i skupie do 21,1 tys. akcji własnych w celu rozliczenia transakcji nabycia przedsiębiorstwa spółki Strange New Things, wynika z uchwał walnego. „Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy

Port Lotniczy Radom. Izraelski inwestor zainteresowany kupnem akcji

Port Lotniczy Radom. Izraelski inwestor zainteresowany kupnem akcji

, rzecznik radomskiego lotniska. Jak dodaje, szczegóły negocjacji są poufne. Wiadomo, że inwestorzy maksymalnie mogą zakupić 49 proc. akcji spółki i mieć 49 głosów na walnym zgromadzeniu. Miasto jako większościowy właściciel spółki nadal miałoby głos decydujący. A pozyskanie inwestora zewnętrznego to w tej

Sfinks ma umowę kupna 40% akcji Dominium za 20 mln zł

Warszawa, 29.06.2017 (ISBnews) - Sfinks Polska zakończył negocjacje dotyczące nabycia akcji Dominium, do której należy sieć ponad 70 restauracji kuchni włoskiej działających pod marką "Gusto Dominium", poinformowała spółka. Sfinks za łączną kwotę 20 mln zł kupi 3 103 320 sztuk akcji

OPTeam zawarł przyrzeczoną umowę kupna akcji PeP od PWPW za 75 mln zł

Warszawa, 22.06.2016 (ISBnews) - OPTeam zawarł z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych (PWPW) przyrzeczoną umowę zakupu 6,1 mln akcji Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności (PeP), stanowiących 50% w kapitale zakładowym i 58,84% głosów na walnym zgromadzeniu, podała spółka. Wartość

Nowy prezes SMT wykorzysta środki ze zbycia iAlbatros na kupno akcji SMT

Warszawa, 11.12.2015 (ISBnews) - Moncef Khanfir, nowy prezes Grupy Kapitałowej SMT, przeznaczy całość otrzymanej ceny (ok. 12,5 mln zł) ze sprzedaży udziałów iAlbatros na rzecz SMT, na zakup akcji SMT SA, wynika z komunikatu spółki. "Moncef Khanfir, nowy prezes zarządu Grupy Kapitałowej

"Rzeczpospolita": Chińczycy z Air China znowu chcą kupić Polskie Linie Lotnicze LOT

, a wiadomo, że intensywnie poszukują takich okazji - mówi Adrian Furgalski, ekspert lotniczy, wiceprezes TOR. Według niego 49 proc. akcji LOT-u może kosztować ok. 100 mln dolarów. Air China kupi LOT? Ostatnia okazja do sprzedaży LOT-u nadarzyła się w zeszłym roku, gdy zainteresowany był amerykański

Właściciel 30 akcji PZU zamieszał na walnym. Chciał kupna BZ WBK

zdążyli zapoznać się z jego wnioskiem. Wniosek jednak przepadł. Za uchwałą głosował tylko on, przeciw była większość akcjonariuszy posiadających 50 mln akcji. Wstrzymali się posiadacze mający 4,7 mln walorów spółki.

Przyspieszyć prywatyzację na Białorusi

Tylko w 2008 roku Białoruś przygotowała do prywatyzacji 176 przedsiębiorstw. 107 zostało przekształconych w spółki akcyjne. Akcje tylko dwóch trafiły na rynek, w pozostałych trwa restrukturyzacja. W bieżącym roku do prywatyzacji zostanie przygotowanych kolejnych 213 zakładów, w których obecnie trwa

AB chce skupić do 3,24 mln akcji własnych za maks. 15 mln zł

akcji nie może przekraczać wartości wyższej spośród ceny akcji z ostatniej niezależnej transakcji giełdowej i najwyższej bieżącej niezależnej oferty kupna w systemie obrotu, b) liczba akcji nabywanych w ciągu jednego dnia nie może przekroczyć 25% średniego dziennego wolumenu obrotu akcjami emitenta

Ringier Axel Springer nabył w wezwaniu 33,5 mln akcji MZN Property

Warszawa, 29.04.2020 (ISBnews) - W ramach realizacji odpowiedzi na wezwanie Ringier Axel Springer Media AG zawarte zostały transakcje kupna na łączną liczbę 33 552 302 akcji zwykłych na okaziciela spółki MZN Property, podał Pekao Investment Banking działający jako podmiot pośredniczący

Poranny komentarz rynkowy – Chiny zainteresowane europejskim długiem

Chiny a sprawa europejskaEmisja przez EFSF obligacji przeznaczonych na ratowanie Portugalii zaplanowana jest na połowę czerwca. Zainteresowanie nią Chin nie jest niczym nadzwyczajnym. Już wcześniej Pekin nie tylko składał podobne deklaracje, ale brał również aktywny udział w aukcjach długów krajów z

Open Finance chce sprzedać część lub wszystkie akcje Noble Funds TFI

) zostanie skierowana do akcjonariuszy NF TFI, wskazanych przez zarząd i zatwierdzonych przez radę nadzorczą spółki. W przypadku przyjęcia oferty kupna ww. akcji, transakcja będzie przedmiotem postępowania przed Komisją Nadzoru Finansowego - zamiar przekroczenia 10%, 20%, 1/3 lub 50% ogólnej liczby głosów

Getin Noble Bank ma porozumienie m.in z Talanx i Meiji Yasuda ws. TU Europa

przypadku naruszenia przez emitenta lub Getin Holding zobowiązań do nierozporządzania akcjami TU Europa w wyżej wskazanym okresie skutkującego niemożliwością wykonania przez Talanx (lub podmiot wskazany przez Talanx) opcji kupna, emitent i Getin Holding będą solidarnie zobowiązani do zapłaty na rzecz Talanx

Energa przedstawi stanowisko ws. wezwania PKN Orlen do 29 stycznia

PKN Orlen do kupna akcji Energi SA miało miejsce w ubiegłym tygodniu. Spółka ogłosiła wezwanie do zapisywania się na sprzedaż wszystkich wyemitowanych akcji Energi SA. Obecnie Zarząd Energi SA analizuje warunki wezwania oraz konsekwencje ekonomiczno-finansowe dla Grupy Energa i zgodnie z przepisami

Poranny komentarz rynkowy – SNB straszy, ECB interweniuje, Niemcy hamują

Spekulacje które osłabiły frankaOstatnie dni przyniosły gwałtowny wzrost EUR/CHF. W poniedziałek kurs wspiął się do 1,1457, testują najwyższe poziomy od końca lipca. Tymczasem jeszcze 9 sierpnia para ta znalazła się na poziomie 1,0068, notując najniższe poziomy w historii. Szwajcarska waluta osłabił

OFE PZU 'Złota Jesień' zwiększyło udział w Kruku do ponad 5% głosów na WZ

Warszawa, 16.04.2019 (ISBnews) - Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień" w wyniku zawarcia transakcji kupna 23 109 akcji spółki Kruk na GPW Warszawie, po jej rozliczeniu 15 kwietnia br., osiągnął więcej niż 5% ogólnej liczby głosów w tej spółce, podało Powszechne Towarzystwo

FTI Profit zadebiutuje we wtorek na rynku NewConnect

Warszawa, 29.03.2018 (ISBnews) - FTI Profit zadebiutuje na rynku NewConnect we wtorek, 3 kwietnia br., poinformowała Giełda. Na rynku NewConnect zadebiutuje: 1 mln akcji serii A, 4 mln akcji serii B i 5 mln akcji serii C. FTI Profit będzie 404. spółką notowaną na NewConnect oraz 2

TGE ma zgodę KNF na prowadzenie Zorganizowanej Platformy Obrotu

rynkiem regulowanym ani alternatywnym systemem obrotu, kojarzący w sposób uznaniowy składane przez podmioty trzecie oferty kupna i sprzedaży" - czytamy w komunikacie. Przedmiotem obrotu na OTF mogą być różne instrumenty (w tym obligacje, strukturyzowane produkty finansowe, uprawnienia do

Fortuna: W ramach II okresu zapisów w wezwaniu Fortbet nie zawarto transakcji

Warszawa, 09.06.2017 (ISBnews) - W ramach drugiego okresu przyjmowania zapisów w wezwaniu Fortbet Holdings Limited na 467 028 akcji spółki Fortuna Entertainment Group N.V. nie zostały zawarte na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) żadne transakcje kupna imiennych akcji zwykłych spółki

Tower Investments przyjął program skupu do 100 tys. akcji własnych

Warszawa, 25.07.2018 (ISBnews) - Tower Investments przyjął program skupu do 100 tys. w pełni pokrytych zdematerializowanych akcji własnych, podała spółka. Celem skupu jest dalsza odsprzedaż akcji. "Spółka składać będzie zlecenia maklerskie kupna akcji w łącznej liczbie nie większej niż

Pfleiderer Group chce skupić do 3,23 mln akcji własnych po 47 zł sztuka

przyzna uprawnionym członkom zarządu i rady nadzorczej opcję nabycia istniejących akcji spółki (opcja kupna) w zamian za cenę wykonania opcji pomnożoną przez liczbę akcji nabywanych w ramach opcji kupna, do których menedżer jest uprawniony. Wdrożenie programu motywacyjnego dla wybranych członków rady

KNF nałożyła karę w wys. 400 tys. na J. Ptaszka w zw. z obrotem akcjami Krezusa

. transakcji zbycia 990 000 akcji emitenta o łącznej wartości 3 366 000,00 zł zawartej 18 kwietnia 2018 r. na własny rachunek w czasie trwania okresu zamkniętego w związku z publikacją skonsolidowanego raportu śródrocznego grupy kapitałowej emitenta za I kw. 2018 r., 2. transakcji kupna 136 800 akcji

PKO BP uruchamia płatność BLIK-iem w kantorze

Warszawa, 11.05.2020 (ISBnews) - PKO Bank Polski udostępnił w kantorze internetowym - kupno waluty za pomocą systemu płatności mobilnych BLIK, podał bank. "Wdrożenie transakcji BLIK to ważny krok w otwarciu naszego kantoru na płatności z zewnątrz. Jesteśmy pierwszym bankowym kantorem

Przegląd informacji ze spółek

Akcjonariusze Mabionu zdecydowali o podwyższeniu kapitału zakładowego o maksymalnie 190 728,10 zł, do kwoty nie wyższej niż 1 563 755,3 zł poprzez emisję do 1 907 281 akcji serii U w ramach subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, wynika z

Saski Partners: Rynek M&A w Polsce najgorsze ma już za sobą, nadchodzi ożywienie

przedsiębiorstw i skłonić ich do szybszej sprzedaży. Pomimo pandemii transakcje są bowiem cały czas są zawierane. Wśród największych przejęć ogłoszonych w minionych tygodniach są m. in. kupno Grupy Interia przez Telewizję Polsat, sieci sklepów Tesco w Polsce przez właściciela Netto, czy też przejęcie stacji

Bricks Acquisitions Limited nabyło w wezwaniu 98,16% akcji Robyga

dniu 7 lutego 2018 r. w ramach realizacji odpowiedzi na wezwanie, zawarte zostały transakcje kupna na łączną liczbę 284 066 044 akcji zwykłych na okaziciela spółki Robyg S.A. […]. Ilość nabytych akcji odpowiada 98,16% kapitału zakładowego spółki, dających łącznie prawo do wykonywania 284 066 044

Getin Holding ma warunkową umowę sprzedaży Carcade za ok. 181,45 mln zł

akcji ZAO Idea Bank z siedzibą w Mińsku, Białoruś, tj. 26 690 akcji stanowiących 22,059% kapitału zakładowego Idea Bank Białoruś, za łączną cenę 573 351 746 RUB (co stanowi równowartość 35 146 462,03 zł wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia 29 listopada 2019 r.), (iii) rozwiązanie umowy

Fedha nabyła w wezwaniu 15,1 mln akcji Vantage Development

Warszawa, 30.03.2017 (ISBnews) - W ramach wezwania spółki Fedha na akcje Vantage Development zawarto transakcje kupna 15,1 mln akcji, podał pośredniczący w wezwaniu Dom Maklerski PKO BP. "Dom Maklerski PKO Banku Polskiego informuje, że w dniu 30 marca 2017 r. w ramach realizacji wezwania

GPW może otrzymać 30,3 mln zł dofinansowania z NCBiR na Platformę Transakcyjną

UTP (Universal Trading Platform). Obecnie spółka jest na wstępnym etapie analiz dotyczących ewentualnego wdrożenia nowej Platformy Transakcyjnej" - zastrzeżono w komunikacie. Rozważane przez GPW opcje to: - kupno nowej Platformy Transakcyjnej od zewnętrznego dostawcy, - outsourcing

ZCh Police mają dokumentację transakcyjną dot. finansowania Polimerów Police

sponsorów, a dla pierwotnych sponsorów opcję kupna od Hyundai, w każdym przypadku w odniesieniu do akcji Polyolefins o łącznej wartości (obliczanej na podstawie ceny pierwotnie uiszczonej przez Hyundai i KIND za takie akcje) nieprzekraczającej 70 000 000 USD, za tę samą kwotę wyrażoną w USD, w przypadku

Blockchain Lab rozpoczyna współpracę z łotewskim studiem MadSword

założeniami - finansowanie maksymalnie do poziomu 1,144 mln zł, do momentu osiągnięcia przez spółkę tzw. break-even point (próg rentowności), co jest planowane w bieżącym roku. Zgodnie z zapisami umowy o współpracy Blockchain Lab posiada opcję kupna dodatkowych 10% akcji w nowej spółce MadSword Studios za 40

Fedha ogłosiła przymusowy wykup 3,38 mln akcji Vantage po 3,7 zł sztuka

czerwca. Dzień wykupu ustalono na 23 czerwca. Wcześniej w ramach wezwania spółki Fedha na akcje Vantage Development zawarto transakcje kupna 15,1 mln akcji. Na początku lutego br. Fedha - spółka należąca pośrednio do Grzegorza Dzika, działająca w porozumieniu z Grzegorzem Dzikiem, Józefem

Cyfrowy Polsat złożył zlecenie zakupu ok. 32% akcji Netii za ok. 638,8 mln zł

zlecenia kupna akcji Netia, tj. zlecenie kupna akcji Netia w liczbie 63 407 500  od spółki Mennica Polska S.A. oraz zlecenie kupna akcji Netia w liczbie 47 294 941 od FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, stanowiących łącznie pakiet akcji reprezentujący 33% ogólnej liczby

Agora sprzedała spółce Kino Polska TV wszystkie posiadane akcje w Stopklatce

dotyczący potencjalnego kupna przez Kino Polska całości posiadanych przez Agorę akcji w spółce Stopklatka. Agora jest m.in. większościowym właścicielem sieci kin Helios, firmy Next Film, zajmującej się produkcją i dystrybucją filmową oraz wydawcą "Gazety Wyborczej" i czasopism. Grupa jest

Spółka Abrisu skupiła w wezwaniu 1,92 mln akcji WDX

transakcje kupna na łączną liczbę 1 915 740 akcji spółki WDX, w tym 1 855 740 akcji zwykłych na okaziciela oraz 60 000 akcji uprzywilejowanych imiennych. Ilość nabytych akcji odpowiada 20,74% kapitału zakładowego spółki, dających łącznie prawo do wykonywania 1 975 740 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, co

Herkules skupił 4,65 mln akcji własnych po 4,2 zł/szt.

, otoczenia rynkowego i ewentualnych akwizycji" - wyjaśnił Żółcik. Poza ostatnio skupionymi akcjami, spółka posiada 2 mln szt. wcześniej nabytych walorów w ramach przyjętego przez WZA w połowie minionego roku Programu obejmującego kupno 3,5 mln szt. akcji  w terminie do końca 2019 r. W listopadzie

Agora rozpoczęła negocjacje z Kino Polska ws. sprzedaży akcji Stopklatki

Warszawa, 07.03.2018 (ISBnews) - Agora podpisała z Kino Polska TV list intencyjny dotyczący potencjalnego kupna przez Kino Polska całości posiadanych przez Agorę akcji w spółce Stopklatka. Zgodnie z treścią listu, Agora i Kino Polska będą prowadziły negocjacje dotyczące zasad i warunków

Gobarto: ZM Silesia podniesie kapitał o 20,75 mln zł

Warszawa, 27.03.2018 (ISBnews) - Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą Zakłady Mięsne Silesia, zależnej od Gobarto, podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego do kwoty 23,5 mln zł z kwoty 2,75 mln zł, tj. o kwotę 20,75 mln zł, w drodze emisji 41 500 000 szt. akcji

Ronson ma umowę z GCH ws. przejęcia kolejnych etapów projektu Nova Królikarnia

przelewu pożyczek udzielonych przez GCH na rzecz Nova, podał Ronson. Ponadto strony zawarły umowę, na mocy której przyznane zostały na rzecz Ronson trzy opcje kupna w stosunku do udziałów w ośmiu innych spółkach celowych projektu, posiadających pozostałe etapy projektu Nova Królikarnia, podlegające

DM PKO BP obniżył wycenę dla Pekao do 132 zł, nadal rekomenduje 'trzymaj'

Warszawa, 29.07.2016 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego PKO BP obniżyli cenę docelową akcji Banku Pekao do 132 zł z 148 zł i podrzymali rekomendację 'trzymaj', wynika z raportu datowanego na 22 lipca. Rekomendacja została wydana przy cenie 128,85 zł za akcję, zaś w piątek, ok

GPW uruchomi Program Wsparcia Rozwoju Technologii dla członków giełdy od 1 marca

, cytowana w komunikacie. Do działań objętych programem będą się zaliczać m.in. zakup licencji lub zwiększenie potencjału technologicznego związanego z działalnością animatora rynku, działów sprzedaży instytucjonalnej, stworzenie lub kupno aplikacji dla inwestorów indywidualnych, podano również. Program

GPW zgadza się na wycofanie Global City z obrotu 28 IX, stawia warunek

warunkiem ogłoszenia przez spółkę Global City Holdings N.V. skupu akcji własnych oraz złożenia na giełdzie, za pośrednictwem członka giełdy Ipopema Securities S.A., najpóźniej na sesji giełdowej w dniu 15 września 2015 r. zlecenia kupna 130 351 akcji tej spółki, po cenie, po jakiej akcje spółki były

PKO BP chce przejęć kolejne aktywo finansowe w 2020 r.

Warszawa, 21.10.2019 (ISBnews) - PKO Bank Polski jest zainteresowany przejęciami podmiotów o aktywach ponad 100 mld zł i planuje kolejną akwizycję w 2020 roku, poinformował prezes Zbigniew Jagiełło. PKO BP będzie przyglądał się mBankowi, ale nie oznacza to zrealizowania transakcji kupna tego

Roman Karkosik zaprzecza zarzutom manipulacji kursem Krezusa

zarzutów dotyczących manipulowania akcjami Krezusa w 2012 roku. Co prawda, do tej pory nie otrzymałem uzasadnienia tej decyzji, jednak zdecydowanie zaprzeczam jakoby moim celem przy dokonywaniu transakcji kupna i sprzedaży akcji była manipulacja i wprowadzanie w błąd uczestników rynku" – czytamy

Twitter na sprzedaż? Zainteresowany Google

Telewizja CNBC powołuje się na źródło bliskie Twitterowi. Zgodnie z jej informacjami do transakcji miałoby dojść jeszcze w tym roku. Wśród potencjalnych zainteresowanych kupnem Twittera mają być m.in. gigant Google, amerykański koncern dostarczający usług opartych na przetwarzaniu danych w chmurze

Walton Spencer kupi akcje iAlbatrosa i spełni zobowiązania wobec CIRB

oferenta Walton Spencer LLC, spółka powinna podjąć działania w celu doprowadzenia do odkupu akcji sprzedanych CIRB, korzystając w tym celu z zagwarantowanej sobie opcji kupna, natomiast realizacja nabycia przez Walton Spencer LLC powinna zostać poprzedzona podjęciem uchwały walnego zgromadzenia

CEZ rozpocznie negocjacje równoległe z India Power ws. zbycia aktywów w Bułgarii

Warszawa, 03.12.2018 (ISBnews) - CEZ rozpocznie negocjacje równoległe w sprawie zbycia aktywów w Bułgarii z India Power, podała spółka. Jednocześnie w mocy pozostaje umowa ze spółką Inercom. "Mimo, że warunki zawieszające nie zostały spełnione, umowa nabycia akcji zawarta z Inercom w

Przegląd informacji ze spółek

dystrybucyjne grupy kapitałowej Inter Cars zwiększyła się o 1,5% r/r do 784,5 mln zł w listopadzie 2019 r., podała spółka. Ferrum podpisał ma umowę z Izostal na kupno i dostarczenie rur do Gazociąg Polska - Słowacja za 51,9 mln zł brutto, podała spółka. W wyniku wezwania na sprzedaż akcji ES-System zostały

FTI Profit rozważa emisję obligacji, wprowadziłoby je na Catalyst

Warszawa, 03.04.2018 (ISBnews) - FTI Profit, którego akcje zadebiutowały dziś na rynku Newconnect, rozważa przeprowadzenie emisji obligacji oraz wprowadzenie ich na rynek Catalyst, poinformował prezes Łukasz Wasilewski. "Potencjalną emisję obligacji skoordynujemy z zakupami portfeli

Przegląd prasy

powołany na członka zarządu Medicalgorithmics --Środowy poranek przynosi lekkie osłabienie złotego do euro i dolara --A&R Carton przejął akcje BSC Drukarni Opakowań od dwóch akcjonariuszy --ZUS przekazał do OFE 172,01 mln zł --Błaszczak: Umowę ws. kupna 32 samolotów F-35 sfinalizujemy w przyszłym

Bank Millennium ma zgodę KNF na przejęcie Euro Banku

Warszawa, 29.05.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wydała zgodę na nabycie przez Bank Millennium 99,787% akcji Euro Banku, podały Bank Millennium i KNF w osobnych komunikatach. Tym samym spełniony został drugi warunek niezbędny do zmiany właścicielskiej w Euro Banku, zawarty w

Beta Securities Poland planuje wprowadzanie kolejnych rodzajów ETF-ów

- ta opłata za zarządzanie jest najniższa na rynku. Spread [różnica między ofertą kupna i sprzedaży] jest niższy, niż na akcjach i niewiele wyższy od kontraktów terminowych na WIG20. Chcemy żeby to było wyróżnikiem naszego ETF - spready znacząco niższe od rynku kasowego" - wskazał członek

Echo: Wing zawarł przyrzeczoną umowę zakupu większościowego pakietu

pozycja spółki Wing nabiera realnych kształtów" - dodał Steinberg. Griffin Real Estate stanie się współinwestorem wspierającym Wing w jego ambitnych planach rozwoju dotyczących zarówno Echo Investment, jak i polskiego rynku nieruchomości, wskazano w materiale. "Kupno 66% akcji Echo

Menadżerowie Asseco South Eastern Europe kupią 4,28% akcji po 10,89 zł

Warszawa, 23.06.2017 (ISBnews) - Menadżerowie Asseco South Eastern Europe zawarli umowy kupna 2 221 356 akcji spółki  stanowiących 4,28% udział w kapitale zakładowym po cenie 10,89 zł za jedną akcję, poinformowało Asseco Poland. "Umowy zostały zawarte, pośrednio lub bezpośrednio, z

Notowania złota i srebra delikatnie obsuwają się w dół

polityczno-gospodarczą na świecie. Warto pamiętać, że złoto jest traktowane przez licznych inwestorów jako tak zwane safe haven („bezpieczna przystań"), czyli aktywo zachowujące swoją wartość w czasach podwyższonej zmienności na rynkach akcji i innych koniunkturalnych aktywów. Wzrostom cen

Dziś dla GPW najważniejsze będą doniesienia z zagranicy, a mniej dane z kraju

zakresu trendu horyzontalnego. Dzisiaj, biorąc pod uwagę słabe nastroje na rynkach zagranicznych, niepewność ograniczy apetyty na kupno akcji. To może powodować łatwy powrót do spadków. Warto dziś obserwować zachowanie się walorów Getin Noble Bank. Jego właściciel Leszek Czarnecki oskarżył szefa KNF

DM mBanku rozpoczął rekomendowanie Atal od 'kupuj' i wyceny 44,1 zł

Warszawa, 18.04.2017 (ISBnews) -  Analitycy Domu Maklerskiego mBanku rozpoczęli rekomendowanie akcji Atalu od zalecenia "kupuj" i wyceny na poziomie 44,1 zł, wynika z raportu datowanego na 10 kwietnia. W dniu wydania rekomendacji kurs wynosił 34,89 zł, zaś we wtorek około godziny

Summa Linguae pracuje nad przejściem na GPW z NC, rozważa ICO

ISBnews CEO i założyciel Summa Linguae Krzysztof Zdanowski. "Spółka aktualnie prowadzi prywatną emisje akcji o wartości ok. 10 mln zł, a po jej zamknięciu zamierza złożyć wniosek o przeniesienie notowań na GPW. Pierwsze notowanie na dużym parkiecie jest możliwe na przełomie roku 2018/2019"

Przegląd informacji ze spółek

. Ultimate Games miał szacunkowo 8,81 mln zł przychodów i 4,09 mln zł zysku netto w 2019 r., podała spółka.  Luksemburska Aeref V PL Investment, kontrolowana ostatecznie przez Ares Management Corporation, zawarła przedwstępną umowę kupna 98,04% akcji w Murapolu, podał Awbud. Urząd Ochrony

PZU, PFR i PKO BP mają porozumienie w zw. z nabyciem pakietu Pekao

kupna przez konsorcjum PZU i PFR 32,8% akcji Pekao S.A. za łączną kwotę 10,6 mld zł. Bank Pekao działa od ponad 85 lat i jest jednym z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku akcje Pekao są notowane na warszawskiej giełdzie. Grupa kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA

Haitong Bank podniósł wycenę GTC do 10,7 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'

wypłaconą w bieżącym roku" - czytamy w komunikacie poświęconym rekomendacji. "Analitycy Haitong Bank pozostają pozytywnie nastawieni do Globe Trade Center i postrzegają ostatni spadek kursu akcji - o 4% w ciągu dwóch miesięcy, 2% poniżej mwig40 - jako dobrą okazję do kupna. Analitycy

Fortum Holdings nabyło w wezwaniu 93,35% akcji Grupy Duon

na wezwanie, zawarte zostały transakcje kupna na łączną liczbę 111 892 261 akcji spółki Grupa Duon S.A., w tym 107 606 446 akcji na okaziciela [...]. Ilość nabytych akcji odpowiada 93,35% kapitału zakładowego spółki, dających łącznie prawo do wykonywania 111 892 261 głosów na walnym zgromadzeniu

Fundusz Waterland skupił ok. 61,16% akcji Kredyt Inkaso w wezwaniu

, Holandia (wzywający) oraz Ipopema Securities S.A informują, że w dniu 6 września 2016 r. w ramach realizacji odpowiedzi na wezwanie, zostały rozliczone transakcje kupna na łączną liczbę 7 911 380 akcji tj. około 61,16% akcji spółki, uprawniających do 7 911 380 głosów na walnym zgromadzeniu spółki i

GPW: Zmiana dokładności kroków notowania akcji i na rynku terminowym od 4 marca

giełdowe kursy akcji i ETF-ów będą ustalane z większą niż dotychczas dokładnością. "To może wpłynąć na zmniejszenie rynkowych spreadów (różnic pomiędzy ceną kupna i sprzedaży) oraz pozwoli na bardziej dokładną rynkową wycenę tych instrumentów. Zmiana będzie miała szczególne znaczenie dla tzw

PZU: Finalizacja nabycia akcji Banku Pekao ustalona na 7 czerwca

przed NWZA" - czytamy w komunikacie. Umowa nabycia znacznego pakietu akcji Banku Pekao została zawarta pomiędzy PZU oraz PFR a UniCredit S.p.A. 8 grudnia 2016 r. Dotyczy kupna przez konsorcjum PZU i PFR 32,8% akcji Pekao S.A. za łączną kwotę 10,6 mld zł. "Zakup tej instytucji potwierdza

Archicom ma umowę na grunt za 6,1 mln zł netto pod budowę ok. 525 mieszkań

Warszawa, 24.10.2016 (ISBnews) - Archicom zawarł umowę kupna gruntu o powierzchni ok. 1,1 ha, położonego przy ul. Michała Kamieńskiego we Wrocławiu za cenę 6,12 mln zł netto, przeznaczonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zabudowę mieszkaniową

Na GPW w centrum uwagi akcje detalistów, na świecie Brexit

. Dlatego też analitycy znowu przychylniej patrzą na akcje detalistów. Niedawno poprawili wyceny i rekomendowali kupno akcji CCC. Dzisiaj rano LPP opublikowało wyniki za trzeci kwartał. Widać znaczną poprawę w stosunku do tego samego okresu w ubiegłym roku w zakresie zysku operacyjnego i netto oraz

Przegląd informacji ze spółek

Zarząd Budimeksu zdecydował, że zarekomenduje akcjonariuszom podjęcie decyzji o wypłacie dywidendy w wysokości 4,56 zł brutto na jedną akcję z zysku wypracowanego w 2019 roku, podała spółka. Grupa Mercor pozyskała zamówienia o wartości ok. 27,7 mln zł w kwietniu 2020 r., co oznacza

Krezus: Doniesienia o rzekomej manipulacji akcjami bez wpływ na bieżącą sytuację

przekroczyła 36 mln zł. Podejrzani inwestorzy zdominowali obrót akcjami spółki Krezus, a ich udział w wolumenie kupna wyniósł blisko 68 %, a w wolumenie sprzedaży ok. 31%" - napisano w komunikacie prokuratury. Roman Karkosik jest większościowym akcjonariuszem Alchemii, Boryszewa i Impexmetalu. Posiada

Moody's podwyższył rating Cyfrowego Polsatu do Ba1, perspektywa stabilna

operacyjnych Grupy lub wzrost poziomu zadłużenia powyżej określonych poziomów wskaźników zdefiniowanych przez Moody's" - czytamy także. Rating nie jest rekomendacją dotyczącą kupna, sprzedaży ani utrzymania stanu posiadania papierów wartościowych i może zostać w każdym momencie poddany zmianie lub

Navigator Capital i Fordata: Liczba transakcji M&A spadła do 52 w II kw. 2020 r.

/IT/Telekom (19%), usługi finansowe (12%) oraz handel detaliczny (12%). "Największa transakcją w II kwartale 2020 r. było przejęcie przez PKN Orlen pakietu 80% akcji grupy kapitałowej Energa, jednego ze znaczących dostawców i producentów energii, który posiada blisko 17% udział w rynku

FTF Galleon nabył łącznie 40,57% akcji Rovese po III fazie wezwania

ramach realizacji trzeciej fazy przyjmowania zapisów trwającej od dnia 16 grudnia 2014 r. do dnia 8 stycznia 2015 r. włącznie, (…) zawarto transakcje kupna na łączną liczbę 11.000.420 akcji zwykłych na okaziciela spółki Rovese. Ilość nabytych akcji odpowiada 1,36 % kapitału zakładowego spółki

OTP wycofał ofertę kupna FM Banku PBP - prasa

Warszawa, 13.01.2015 (ISBnews) - OTP wycofał ofertę kupna FM Banku PBP podała agencja Reuters, powołując się na nieoficjalne źródła. "Węgierski bank OTP wycofał ofertę kupna polskiego FM Bank od firmy private equity Abris Capital, powiedziało agencji Reuters źródło zaznajomione z

Spółka zależna PBKM kupiła 95% akcji hiszpańskiej IVI Cordon

Warszawa, 25.01.2019 (ISBnews) - Spółka zależna Polskiego Banku Komórek Macierzystych (PBKM) Sevibe Cells SL zawarła umowę kupna 95% akcji hiszpańskiej spółki IVI Cordon, podał PBKM. Łączna wartość transakcji wyniosła 1,705 mln euro, na którą złożyły się cena zapłaty za akcje i przejęcie pożyczki

Przegląd informacji ze spółek

AC SA odnotowało 11,58 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2020 r. wobec 12,39 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Aplisens zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenie 2,98 mln zł z zysku za 2019 rok na wypłatę dywidendy, co daje 0,25 zł na jedną akcję, podała spółka

Indeksowi WIG20 nadal brakuje 'paliwa' do wzrostów

trendzie horyzontalnym. Zmienność jest niewielka, a obroty bardzo niskie. Inwestorzy po prostu czekają na niższe poziomy. Nie chcą ryzykować kupna w środku średnioterminowego zakresu wahań wycen. Więcej chęci do poważnej aktywności może dać zejście WIG20 w okolice 2100 pkt. lub nagła poprawa nastrojów na

Revolut dostał europejską licencję bankową, może przyjmować depozyty

Warszawa, 13.12.2018 (ISBnews) - Revolut otrzymał europejską licencję bankową i planuje rozszerzenie oferty o produkty depozytowe, pożyczki konsumenckie i zapowiadaną wcześniej platformę do bezprowizyjnego inwestowania w akcje, podała firma. Fintech rozpocznie wprowadzanie i testy nowych

Przegląd informacji ze spółek

, które zostaną rozpoznane w rachunku wyników za ten okres, wyniosła 387 (145 rok wcześniej), z czego 234 lokali przekazano w wysokomarżowym projekcie City Link III, podała spółka. Work Service dokonał wypowiedzenia opcji kupna w odniesieniu do wszystkich akcji Prohumán 2004 Kft., będących w

Obroty ogółem na NewConnect spadły o 10,2% r/r do 95,28 mln zł w maju

Warszawa, 02.06.2016 (ISBnews) - Łączna wartość obrotów akcjami na rynku NewConnect w maju br. spadła o 10,2% r/r do 95,28 mln zł, podała giełda. Narastająco w okresie styczeń-maj wartość obrotów spadła o 26,2% r/r do 590,65 mln zł. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku

Jujubee pozyskuje środki z emisji akcji na rozwój, dywersyfikuje akcjonariat

dotychczasowych dużych (lub głównych) akcjonariuszy. Te same osoby objęły 50 tys. akcji nowej emisji (dokonując w ten sposób dokapitalizowania). We wszystkich transakcjach kupna i sprzedaży cena akcji była stała i wynosiła 11 zł za sztukę.  "Konstrukcja transakcji była tak zaplanowana, żeby

Notowania GPW będą dziś zniżkować w ślad za światowymi parkietami

akcji po niższych cenach, zmienią swoje limity kupna i przesuną je na niższe poziomy, co może spowodować powiększenie się luki. Na szczęście nic złego jeszcze nie dzieje się ze złotym. To daje nadzieje, że inwestorzy zagraniczny nie będą w pośpiechu i za wszelką cenę wychodzić z rynku. Jako

DM BPS rekomenduje 'kupuj' Colian, wycena 4,15 zł

rekomendujemy kupno walorów spożywczej spółki" - czytamy w raporcie. Rekomendacja została wydana przy cenie za akcję 3,65 zł. W poniedziałek na zamknięciu kurs wynosił 3,8 zł. Analitycy DM BPS prognozują, że zysk netto spółki wzrośnie do 45,4 mln zł w 2015 r. przy wzroście przychodów do 923,3 mln zł

Przegląd prasy

2,1 mld zł z niecałych 1,1 mld zł oraz postawić 4 tys. smartboksów do końca 2021 r. --Komisje sejmowe chcą obniżenia limitów inwestycji w krajowe akcje dla IKE utworzonych po likwidacji OFE --AutomotiveSuppliers.pl: Produkcja silników samochodowych w Polsce wzrosła o 18% r/r do niemal 1,5 mln

S&P500 na nowych szczytach, GPW pozostaje daleko w tyle

słabszej kondycji polskiej gospodarki. Nieznacznie gorsze dane z zagranicy paradoksalnie mogą być natomiast pretekstem do kupna akcji, według logiki, że gorsza koniunktura przybliża perspektywę niższych stóp procentowych. 70% inwestorów działających na polskim rynku akcji poprzez kontrakty CFD Poland20

Przegląd informacji ze spółek

LPP odnotowało 310 mln zł zysku operacyjnego w II kw. tego roku (wzrost o 49% r/r) przy 2 048 mln zł przychodów ze sprzedaży (wzrost o 20% r/r), podała spółka, prezentując wstępne dane. Accor Hotels Romania, spółka zależna Orbisu podpisała umowę kupna hotelu Mercure Unirii w Bukareszcie za ok

Walton Spencer uznał ofertę na zakup akcji iAlbatros Group za wygasłą

Innowacyjnych Rozwiązań Biomedycznych (CIRB) na kwotę 4,8 mln zł. Zgodnie z oczekiwaniami oferenta Walton Spencer LLC, spółka powinna podjąć działania w celu doprowadzenia do odkupu akcji sprzedanych CIRB, korzystając w tym celu z zagwarantowanej sobie opcji kupna, natomiast realizacja nabycia przez Walton

Prezes PZU: Przejęcie Pekao uczyni z PZU finansowego giganta w regionie CEE

konsolidacji polskiego sektora bankowego" - czytamy dalej.  Umowa nabycia znacznego pakietu akcji Banku Pekao została zawarta pomiędzy PZU oraz PFR a UniCredit S.p.A. 8 grudnia 2016  r. Dotyczy kupna przez konsorcjum PZU i PFR 32,8% akcji Pekao S.A. za łączną kwotę 10,6 mld zł. Sfinalizowanie

Cedrob ogłosił wezwanie na pozostałe akcje Gobarto, chce wycofać firmę z GPW

dokapitalizowania spółki na tak szeroką skalę również oceniam jako ograniczoną. Dlatego, mając na uwadze zarówno nasze ambitne cele i plany, jak i interes pozostałych akcjonariuszy, uznaliśmy, że kupno przez Cedrob pozostałych akcji Gobarto i delisting spółki będzie najkorzystniejszym rozwiązaniem dla wszystkich

Immofinanz przedstawi ofertę kupna 29% w CA Immobilien Anlagen

Warszawa, 23.03.2015 (ISBnews) - Zarząd i rada nadzorcza Immofinanz zdecydowały o przedstawieniu oferty kupna 29% kapitału zakładowego w CA Immobilien Anlagen AG po cenie 18,50 euro za akcję, poinformowała firma. "Wielkość ta odzwierciedla ok. 28,7 mln akcji CA Immo. Cena zaoferowana za

mDM obniżył rekomendację PKO BP do 'akumuluj'

 Warszawa, 12.05.2015 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego mBanku obniżyli rekomendację dla PKO Banku Polskiego do "akumuluj" z "kupuj", wynika z raportu datowanego na 6 maja. Rekomendacja została wydana przy cenie 36,47 zł. We wtorek ok. godz. 15:30 za akcję

Warszawska giełda pozytywnie zaskoczyła

mln zł przed rokiem. Nic dziwnego, że brakuje inwestorów chętnych do kupna akcji polskich firm, skoro główny indeks warszawskiego parkietu WIG20 stracił w ciągu ostatnich 12 miesięcy blisko jedną piątą wartości. To jeden z gorszych wyników na świecie. Na Wall Street w tym czasie główne indeksy nie

Gobarto podpisało z Cedrobem umowę zakupu 100% akcji ZM Silesia za 78 mln zł

83% akcji w kapitale zakładowym Gobarto, przypomniano. "Spółka Gobarto zawarła również umowę kupna należących do Cedrobu zakładu przetwórstwa w Ciechanowie oraz dwudziestu pięciu sklepów firmowych. Wartość transakcji wyniosła 28 mln zł" - czytamy dalej. Transakcje są elementem

Ziemia nie tylko dla rolników. Czy będzie łatwiej kupić lub sprzedać ziemię?

objęte np. akcje i udziały spółek posiadających ziemię rolną. KOWR może odkupić nieruchomość rolną od spółek osobowych (jawnych, partnerskich, komandytowych i komandytowo-akcyjnych), gdyby zmieniał się wspólnik lub doszedł nowy.  Co się zmieni w obrocie ziemią? Nowa ustawa skraca z dziesięciu do

NBP podtrzymał swoje uwagi dotyczące projektu ustawy o PPK

wprowadzono zapis, zgodnie z którym w ramach części udziałowej portfela funduszy nie mniej niż 50% aktywów netto powinni być ulokowane w akcje (i powiązane z nim instrumenty) spółek wchodzących w skład indeksu WIG20. "Oznacza to koncentrację napływu znacznych środków do dosyć wąskiej grupy spółek

Akcjonariusze Benefit Systems zdecydują 15 VI o niewypłacaniu dywidendy za ub.r.

inwestycyjnych, jak również zapotrzebowanie spółek na płynne środki pieniężne.  "Nabyte akcje własne spółki mogą zostać wykorzystane do rozliczeń w ramach zawieranych przez spółkę transakcji akwizycyjnych, jak również kupna udziałów bądź akcji w podmiotach stowarzyszonych lub zależnych. W opinii

Przegląd prasy

energię opłaci się w przyszłości --Skarbiec TFI: Obecnie jest dobry moment na kupno akcji z WIG --Famur ma umowę z JSW na dostawę kompleksu ścianowego o wartości 123,7 mln zł --Inpro rekomenduje 0,25 zł dywidendy na akcję za 2018 r. --JLL: W I kw. przybyło 620 tys. m2 magazynów, w budowie jest ok

BZ WBK sfinalizował sprzedaż 17% akcji spółek BZ WBK-Aviva

sfinalizowana w wyniku wykonania przez Aviva opcji kupna 17% akcji obu spółek oraz spełnienia się warunków zawieszających, w tym zgody Komisji Nadzoru Finansowego. "Po wykonaniu przeniesienia przez bank, bank posiada 49% łącznej liczby akcji w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczby głosów na walnych