akcje kupno

Port Lotniczy Radom. Izraelski inwestor zainteresowany kupnem akcji

Spółka iHLS informuje, że podpisała umowę kupna międzynarodowego lotniska w Polsce. I sugeruje, że chodzi o Radom. Rzecznik PLR: umowy nie podpisaliśmy, ale potwierdzam, że rozmowy z izraelskim inwestorem trwają

Sfinks ma umowę kupna 40% akcji Dominium za 20 mln zł

Warszawa, 29.06.2017 (ISBnews) - Sfinks Polska zakończył negocjacje dotyczące nabycia akcji Dominium, do której należy sieć ponad 70 restauracji kuchni włoskiej działających pod marką "Gusto Dominium", poinformowała spółka. Sfinks za łączną kwotę 20 mln zł kupi 3 103 320 sztuk akcji

OPTeam zawarł przyrzeczoną umowę kupna akcji PeP od PWPW za 75 mln zł

Warszawa, 22.06.2016 (ISBnews) - OPTeam zawarł z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych (PWPW) przyrzeczoną umowę zakupu 6,1 mln akcji Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności (PeP), stanowiących 50% w kapitale zakładowym i 58,84% głosów na walnym zgromadzeniu, podała spółka. Wartość

Nowy prezes SMT wykorzysta środki ze zbycia iAlbatros na kupno akcji SMT

Warszawa, 11.12.2015 (ISBnews) - Moncef Khanfir, nowy prezes Grupy Kapitałowej SMT, przeznaczy całość otrzymanej ceny (ok. 12,5 mln zł) ze sprzedaży udziałów iAlbatros na rzecz SMT, na zakup akcji SMT SA, wynika z komunikatu spółki. "Moncef Khanfir, nowy prezes zarządu Grupy Kapitałowej

"Rzeczpospolita": Chińczycy z Air China znowu chcą kupić Polskie Linie Lotnicze LOT

, a wiadomo, że intensywnie poszukują takich okazji - mówi Adrian Furgalski, ekspert lotniczy, wiceprezes TOR. Według niego 49 proc. akcji LOT-u może kosztować ok. 100 mln dolarów. Air China kupi LOT? Ostatnia okazja do sprzedaży LOT-u nadarzyła się w zeszłym roku, gdy zainteresowany był amerykański

Właściciel 30 akcji PZU zamieszał na walnym. Chciał kupna BZ WBK

zdążyli zapoznać się z jego wnioskiem. Wniosek jednak przepadł. Za uchwałą głosował tylko on, przeciw była większość akcjonariuszy posiadających 50 mln akcji. Wstrzymali się posiadacze mający 4,7 mln walorów spółki.

AB chce skupić do 3,24 mln akcji własnych za maks. 15 mln zł

akcji nie może przekraczać wartości wyższej spośród ceny akcji z ostatniej niezależnej transakcji giełdowej i najwyższej bieżącej niezależnej oferty kupna w systemie obrotu, b) liczba akcji nabywanych w ciągu jednego dnia nie może przekroczyć 25% średniego dziennego wolumenu obrotu akcjami emitenta

Przyspieszyć prywatyzację na Białorusi

Tylko w 2008 roku Białoruś przygotowała do prywatyzacji 176 przedsiębiorstw. 107 zostało przekształconych w spółki akcyjne. Akcje tylko dwóch trafiły na rynek, w pozostałych trwa restrukturyzacja. W bieżącym roku do prywatyzacji zostanie przygotowanych kolejnych 213 zakładów, w których obecnie trwa

Getin Noble Bank ma porozumienie m.in z Talanx i Meiji Yasuda ws. TU Europa

przypadku naruszenia przez emitenta lub Getin Holding zobowiązań do nierozporządzania akcjami TU Europa w wyżej wskazanym okresie skutkującego niemożliwością wykonania przez Talanx (lub podmiot wskazany przez Talanx) opcji kupna, emitent i Getin Holding będą solidarnie zobowiązani do zapłaty na rzecz Talanx

Poranny komentarz rynkowy – Chiny zainteresowane europejskim długiem

Chiny a sprawa europejskaEmisja przez EFSF obligacji przeznaczonych na ratowanie Portugalii zaplanowana jest na połowę czerwca. Zainteresowanie nią Chin nie jest niczym nadzwyczajnym. Już wcześniej Pekin nie tylko składał podobne deklaracje, ale brał również aktywny udział w aukcjach długów krajów z

Poranny komentarz rynkowy – SNB straszy, ECB interweniuje, Niemcy hamują

Spekulacje które osłabiły frankaOstatnie dni przyniosły gwałtowny wzrost EUR/CHF. W poniedziałek kurs wspiął się do 1,1457, testują najwyższe poziomy od końca lipca. Tymczasem jeszcze 9 sierpnia para ta znalazła się na poziomie 1,0068, notując najniższe poziomy w historii. Szwajcarska waluta osłabił

OFE PZU 'Złota Jesień' zwiększyło udział w Kruku do ponad 5% głosów na WZ

Warszawa, 16.04.2019 (ISBnews) - Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień" w wyniku zawarcia transakcji kupna 23 109 akcji spółki Kruk na GPW Warszawie, po jej rozliczeniu 15 kwietnia br., osiągnął więcej niż 5% ogólnej liczby głosów w tej spółce, podało Powszechne Towarzystwo

FTI Profit zadebiutuje we wtorek na rynku NewConnect

Warszawa, 29.03.2018 (ISBnews) - FTI Profit zadebiutuje na rynku NewConnect we wtorek, 3 kwietnia br., poinformowała Giełda. Na rynku NewConnect zadebiutuje: 1 mln akcji serii A, 4 mln akcji serii B i 5 mln akcji serii C. FTI Profit będzie 404. spółką notowaną na NewConnect oraz 2

Fortuna: W ramach II okresu zapisów w wezwaniu Fortbet nie zawarto transakcji

Warszawa, 09.06.2017 (ISBnews) - W ramach drugiego okresu przyjmowania zapisów w wezwaniu Fortbet Holdings Limited na 467 028 akcji spółki Fortuna Entertainment Group N.V. nie zostały zawarte na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) żadne transakcje kupna imiennych akcji zwykłych spółki

Tower Investments przyjął program skupu do 100 tys. akcji własnych

Warszawa, 25.07.2018 (ISBnews) - Tower Investments przyjął program skupu do 100 tys. w pełni pokrytych zdematerializowanych akcji własnych, podała spółka. Celem skupu jest dalsza odsprzedaż akcji. "Spółka składać będzie zlecenia maklerskie kupna akcji w łącznej liczbie nie większej niż

Getin Holding ma warunkową umowę sprzedaży Carcade za ok. 181,45 mln zł

akcji ZAO Idea Bank z siedzibą w Mińsku, Białoruś, tj. 26 690 akcji stanowiących 22,059% kapitału zakładowego Idea Bank Białoruś, za łączną cenę 573 351 746 RUB (co stanowi równowartość 35 146 462,03 zł wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia 29 listopada 2019 r.), (iii) rozwiązanie umowy

KNF nałożyła karę w wys. 400 tys. na J. Ptaszka w zw. z obrotem akcjami Krezusa

. transakcji zbycia 990 000 akcji emitenta o łącznej wartości 3 366 000,00 zł zawartej 18 kwietnia 2018 r. na własny rachunek w czasie trwania okresu zamkniętego w związku z publikacją skonsolidowanego raportu śródrocznego grupy kapitałowej emitenta za I kw. 2018 r., 2. transakcji kupna 136 800 akcji

Pfleiderer Group chce skupić do 3,23 mln akcji własnych po 47 zł sztuka

przyzna uprawnionym członkom zarządu i rady nadzorczej opcję nabycia istniejących akcji spółki (opcja kupna) w zamian za cenę wykonania opcji pomnożoną przez liczbę akcji nabywanych w ramach opcji kupna, do których menedżer jest uprawniony. Wdrożenie programu motywacyjnego dla wybranych członków rady

Bricks Acquisitions Limited nabyło w wezwaniu 98,16% akcji Robyga

dniu 7 lutego 2018 r. w ramach realizacji odpowiedzi na wezwanie, zawarte zostały transakcje kupna na łączną liczbę 284 066 044 akcji zwykłych na okaziciela spółki Robyg S.A. […]. Ilość nabytych akcji odpowiada 98,16% kapitału zakładowego spółki, dających łącznie prawo do wykonywania 284 066 044

GPW może otrzymać 30,3 mln zł dofinansowania z NCBiR na Platformę Transakcyjną

UTP (Universal Trading Platform). Obecnie spółka jest na wstępnym etapie analiz dotyczących ewentualnego wdrożenia nowej Platformy Transakcyjnej" - zastrzeżono w komunikacie. Rozważane przez GPW opcje to: - kupno nowej Platformy Transakcyjnej od zewnętrznego dostawcy, - outsourcing

Fedha nabyła w wezwaniu 15,1 mln akcji Vantage Development

Warszawa, 30.03.2017 (ISBnews) - W ramach wezwania spółki Fedha na akcje Vantage Development zawarto transakcje kupna 15,1 mln akcji, podał pośredniczący w wezwaniu Dom Maklerski PKO BP. "Dom Maklerski PKO Banku Polskiego informuje, że w dniu 30 marca 2017 r. w ramach realizacji wezwania

Fedha ogłosiła przymusowy wykup 3,38 mln akcji Vantage po 3,7 zł sztuka

czerwca. Dzień wykupu ustalono na 23 czerwca. Wcześniej w ramach wezwania spółki Fedha na akcje Vantage Development zawarto transakcje kupna 15,1 mln akcji. Na początku lutego br. Fedha - spółka należąca pośrednio do Grzegorza Dzika, działająca w porozumieniu z Grzegorzem Dzikiem, Józefem

Cyfrowy Polsat złożył zlecenie zakupu ok. 32% akcji Netii za ok. 638,8 mln zł

zlecenia kupna akcji Netia, tj. zlecenie kupna akcji Netia w liczbie 63 407 500  od spółki Mennica Polska S.A. oraz zlecenie kupna akcji Netia w liczbie 47 294 941 od FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, stanowiących łącznie pakiet akcji reprezentujący 33% ogólnej liczby

Herkules skupił 4,65 mln akcji własnych po 4,2 zł/szt.

, otoczenia rynkowego i ewentualnych akwizycji" - wyjaśnił Żółcik. Poza ostatnio skupionymi akcjami, spółka posiada 2 mln szt. wcześniej nabytych walorów w ramach przyjętego przez WZA w połowie minionego roku Programu obejmującego kupno 3,5 mln szt. akcji  w terminie do końca 2019 r. W listopadzie

Agora sprzedała spółce Kino Polska TV wszystkie posiadane akcje w Stopklatce

dotyczący potencjalnego kupna przez Kino Polska całości posiadanych przez Agorę akcji w spółce Stopklatka. Agora jest m.in. większościowym właścicielem sieci kin Helios, firmy Next Film, zajmującej się produkcją i dystrybucją filmową oraz wydawcą "Gazety Wyborczej" i czasopism. Grupa jest

Spółka Abrisu skupiła w wezwaniu 1,92 mln akcji WDX

transakcje kupna na łączną liczbę 1 915 740 akcji spółki WDX, w tym 1 855 740 akcji zwykłych na okaziciela oraz 60 000 akcji uprzywilejowanych imiennych. Ilość nabytych akcji odpowiada 20,74% kapitału zakładowego spółki, dających łącznie prawo do wykonywania 1 975 740 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, co

GPW uruchomi Program Wsparcia Rozwoju Technologii dla członków giełdy od 1 marca

, cytowana w komunikacie. Do działań objętych programem będą się zaliczać m.in. zakup licencji lub zwiększenie potencjału technologicznego związanego z działalnością animatora rynku, działów sprzedaży instytucjonalnej, stworzenie lub kupno aplikacji dla inwestorów indywidualnych, podano również. Program

Agora rozpoczęła negocjacje z Kino Polska ws. sprzedaży akcji Stopklatki

Warszawa, 07.03.2018 (ISBnews) - Agora podpisała z Kino Polska TV list intencyjny dotyczący potencjalnego kupna przez Kino Polska całości posiadanych przez Agorę akcji w spółce Stopklatka. Zgodnie z treścią listu, Agora i Kino Polska będą prowadziły negocjacje dotyczące zasad i warunków

Ronson ma umowę z GCH ws. przejęcia kolejnych etapów projektu Nova Królikarnia

przelewu pożyczek udzielonych przez GCH na rzecz Nova, podał Ronson. Ponadto strony zawarły umowę, na mocy której przyznane zostały na rzecz Ronson trzy opcje kupna w stosunku do udziałów w ośmiu innych spółkach celowych projektu, posiadających pozostałe etapy projektu Nova Królikarnia, podlegające

Gobarto: ZM Silesia podniesie kapitał o 20,75 mln zł

Warszawa, 27.03.2018 (ISBnews) - Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą Zakłady Mięsne Silesia, zależnej od Gobarto, podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego do kwoty 23,5 mln zł z kwoty 2,75 mln zł, tj. o kwotę 20,75 mln zł, w drodze emisji 41 500 000 szt. akcji

PKO BP chce przejęć kolejne aktywo finansowe w 2020 r.

Warszawa, 21.10.2019 (ISBnews) - PKO Bank Polski jest zainteresowany przejęciami podmiotów o aktywach ponad 100 mld zł i planuje kolejną akwizycję w 2020 roku, poinformował prezes Zbigniew Jagiełło. PKO BP będzie przyglądał się mBankowi, ale nie oznacza to zrealizowania transakcji kupna tego

DM PKO BP obniżył wycenę dla Pekao do 132 zł, nadal rekomenduje 'trzymaj'

Warszawa, 29.07.2016 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego PKO BP obniżyli cenę docelową akcji Banku Pekao do 132 zł z 148 zł i podrzymali rekomendację 'trzymaj', wynika z raportu datowanego na 22 lipca. Rekomendacja została wydana przy cenie 128,85 zł za akcję, zaś w piątek, ok

Bank Millennium ma zgodę KNF na przejęcie Euro Banku

Warszawa, 29.05.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wydała zgodę na nabycie przez Bank Millennium 99,787% akcji Euro Banku, podały Bank Millennium i KNF w osobnych komunikatach. Tym samym spełniony został drugi warunek niezbędny do zmiany właścicielskiej w Euro Banku, zawarty w

CEZ rozpocznie negocjacje równoległe z India Power ws. zbycia aktywów w Bułgarii

Warszawa, 03.12.2018 (ISBnews) - CEZ rozpocznie negocjacje równoległe w sprawie zbycia aktywów w Bułgarii z India Power, podała spółka. Jednocześnie w mocy pozostaje umowa ze spółką Inercom. "Mimo, że warunki zawieszające nie zostały spełnione, umowa nabycia akcji zawarta z Inercom w

Beta Securities Poland planuje wprowadzanie kolejnych rodzajów ETF-ów

- ta opłata za zarządzanie jest najniższa na rynku. Spread [różnica między ofertą kupna i sprzedaży] jest niższy, niż na akcjach i niewiele wyższy od kontraktów terminowych na WIG20. Chcemy żeby to było wyróżnikiem naszego ETF - spready znacząco niższe od rynku kasowego" - wskazał członek

Roman Karkosik zaprzecza zarzutom manipulacji kursem Krezusa

zarzutów dotyczących manipulowania akcjami Krezusa w 2012 roku. Co prawda, do tej pory nie otrzymałem uzasadnienia tej decyzji, jednak zdecydowanie zaprzeczam jakoby moim celem przy dokonywaniu transakcji kupna i sprzedaży akcji była manipulacja i wprowadzanie w błąd uczestników rynku" – czytamy

GPW zgadza się na wycofanie Global City z obrotu 28 IX, stawia warunek

warunkiem ogłoszenia przez spółkę Global City Holdings N.V. skupu akcji własnych oraz złożenia na giełdzie, za pośrednictwem członka giełdy Ipopema Securities S.A., najpóźniej na sesji giełdowej w dniu 15 września 2015 r. zlecenia kupna 130 351 akcji tej spółki, po cenie, po jakiej akcje spółki były

FTI Profit rozważa emisję obligacji, wprowadziłoby je na Catalyst

Warszawa, 03.04.2018 (ISBnews) - FTI Profit, którego akcje zadebiutowały dziś na rynku Newconnect, rozważa przeprowadzenie emisji obligacji oraz wprowadzenie ich na rynek Catalyst, poinformował prezes Łukasz Wasilewski. "Potencjalną emisję obligacji skoordynujemy z zakupami portfeli

Twitter na sprzedaż? Zainteresowany Google

Telewizja CNBC powołuje się na źródło bliskie Twitterowi. Zgodnie z jej informacjami do transakcji miałoby dojść jeszcze w tym roku. Wśród potencjalnych zainteresowanych kupnem Twittera mają być m.in. gigant Google, amerykański koncern dostarczający usług opartych na przetwarzaniu danych w chmurze

Walton Spencer kupi akcje iAlbatrosa i spełni zobowiązania wobec CIRB

oferenta Walton Spencer LLC, spółka powinna podjąć działania w celu doprowadzenia do odkupu akcji sprzedanych CIRB, korzystając w tym celu z zagwarantowanej sobie opcji kupna, natomiast realizacja nabycia przez Walton Spencer LLC powinna zostać poprzedzona podjęciem uchwały walnego zgromadzenia

Notowania złota i srebra delikatnie obsuwają się w dół

polityczno-gospodarczą na świecie. Warto pamiętać, że złoto jest traktowane przez licznych inwestorów jako tak zwane safe haven („bezpieczna przystań"), czyli aktywo zachowujące swoją wartość w czasach podwyższonej zmienności na rynkach akcji i innych koniunkturalnych aktywów. Wzrostom cen

Dziś dla GPW najważniejsze będą doniesienia z zagranicy, a mniej dane z kraju

zakresu trendu horyzontalnego. Dzisiaj, biorąc pod uwagę słabe nastroje na rynkach zagranicznych, niepewność ograniczy apetyty na kupno akcji. To może powodować łatwy powrót do spadków. Warto dziś obserwować zachowanie się walorów Getin Noble Bank. Jego właściciel Leszek Czarnecki oskarżył szefa KNF

Menadżerowie Asseco South Eastern Europe kupią 4,28% akcji po 10,89 zł

Warszawa, 23.06.2017 (ISBnews) - Menadżerowie Asseco South Eastern Europe zawarli umowy kupna 2 221 356 akcji spółki  stanowiących 4,28% udział w kapitale zakładowym po cenie 10,89 zł za jedną akcję, poinformowało Asseco Poland. "Umowy zostały zawarte, pośrednio lub bezpośrednio, z

Summa Linguae pracuje nad przejściem na GPW z NC, rozważa ICO

ISBnews CEO i założyciel Summa Linguae Krzysztof Zdanowski. "Spółka aktualnie prowadzi prywatną emisje akcji o wartości ok. 10 mln zł, a po jej zamknięciu zamierza złożyć wniosek o przeniesienie notowań na GPW. Pierwsze notowanie na dużym parkiecie jest możliwe na przełomie roku 2018/2019"

GPW: Zmiana dokładności kroków notowania akcji i na rynku terminowym od 4 marca

giełdowe kursy akcji i ETF-ów będą ustalane z większą niż dotychczas dokładnością. "To może wpłynąć na zmniejszenie rynkowych spreadów (różnic pomiędzy ceną kupna i sprzedaży) oraz pozwoli na bardziej dokładną rynkową wycenę tych instrumentów. Zmiana będzie miała szczególne znaczenie dla tzw

DM mBanku rozpoczął rekomendowanie Atal od 'kupuj' i wyceny 44,1 zł

Warszawa, 18.04.2017 (ISBnews) -  Analitycy Domu Maklerskiego mBanku rozpoczęli rekomendowanie akcji Atalu od zalecenia "kupuj" i wyceny na poziomie 44,1 zł, wynika z raportu datowanego na 10 kwietnia. W dniu wydania rekomendacji kurs wynosił 34,89 zł, zaś we wtorek około godziny

PZU, PFR i PKO BP mają porozumienie w zw. z nabyciem pakietu Pekao

kupna przez konsorcjum PZU i PFR 32,8% akcji Pekao S.A. za łączną kwotę 10,6 mld zł. Bank Pekao działa od ponad 85 lat i jest jednym z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku akcje Pekao są notowane na warszawskiej giełdzie. Grupa kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA

Haitong Bank podniósł wycenę GTC do 10,7 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'

wypłaconą w bieżącym roku" - czytamy w komunikacie poświęconym rekomendacji. "Analitycy Haitong Bank pozostają pozytywnie nastawieni do Globe Trade Center i postrzegają ostatni spadek kursu akcji - o 4% w ciągu dwóch miesięcy, 2% poniżej mwig40 - jako dobrą okazję do kupna. Analitycy

Moody's podwyższył rating Cyfrowego Polsatu do Ba1, perspektywa stabilna

operacyjnych Grupy lub wzrost poziomu zadłużenia powyżej określonych poziomów wskaźników zdefiniowanych przez Moody's" - czytamy także. Rating nie jest rekomendacją dotyczącą kupna, sprzedaży ani utrzymania stanu posiadania papierów wartościowych i może zostać w każdym momencie poddany zmianie lub

Na GPW w centrum uwagi akcje detalistów, na świecie Brexit

. Dlatego też analitycy znowu przychylniej patrzą na akcje detalistów. Niedawno poprawili wyceny i rekomendowali kupno akcji CCC. Dzisiaj rano LPP opublikowało wyniki za trzeci kwartał. Widać znaczną poprawę w stosunku do tego samego okresu w ubiegłym roku w zakresie zysku operacyjnego i netto oraz

Fundusz Waterland skupił ok. 61,16% akcji Kredyt Inkaso w wezwaniu

, Holandia (wzywający) oraz Ipopema Securities S.A informują, że w dniu 6 września 2016 r. w ramach realizacji odpowiedzi na wezwanie, zostały rozliczone transakcje kupna na łączną liczbę 7 911 380 akcji tj. około 61,16% akcji spółki, uprawniających do 7 911 380 głosów na walnym zgromadzeniu spółki i

Fortum Holdings nabyło w wezwaniu 93,35% akcji Grupy Duon

na wezwanie, zawarte zostały transakcje kupna na łączną liczbę 111 892 261 akcji spółki Grupa Duon S.A., w tym 107 606 446 akcji na okaziciela [...]. Ilość nabytych akcji odpowiada 93,35% kapitału zakładowego spółki, dających łącznie prawo do wykonywania 111 892 261 głosów na walnym zgromadzeniu

PZU: Finalizacja nabycia akcji Banku Pekao ustalona na 7 czerwca

przed NWZA" - czytamy w komunikacie. Umowa nabycia znacznego pakietu akcji Banku Pekao została zawarta pomiędzy PZU oraz PFR a UniCredit S.p.A. 8 grudnia 2016 r. Dotyczy kupna przez konsorcjum PZU i PFR 32,8% akcji Pekao S.A. za łączną kwotę 10,6 mld zł. "Zakup tej instytucji potwierdza

Indeksowi WIG20 nadal brakuje 'paliwa' do wzrostów

trendzie horyzontalnym. Zmienność jest niewielka, a obroty bardzo niskie. Inwestorzy po prostu czekają na niższe poziomy. Nie chcą ryzykować kupna w środku średnioterminowego zakresu wahań wycen. Więcej chęci do poważnej aktywności może dać zejście WIG20 w okolice 2100 pkt. lub nagła poprawa nastrojów na

Spółka zależna PBKM kupiła 95% akcji hiszpańskiej IVI Cordon

Warszawa, 25.01.2019 (ISBnews) - Spółka zależna Polskiego Banku Komórek Macierzystych (PBKM) Sevibe Cells SL zawarła umowę kupna 95% akcji hiszpańskiej spółki IVI Cordon, podał PBKM. Łączna wartość transakcji wyniosła 1,705 mln euro, na którą złożyły się cena zapłaty za akcje i przejęcie pożyczki

Krezus: Doniesienia o rzekomej manipulacji akcjami bez wpływ na bieżącą sytuację

przekroczyła 36 mln zł. Podejrzani inwestorzy zdominowali obrót akcjami spółki Krezus, a ich udział w wolumenie kupna wyniósł blisko 68 %, a w wolumenie sprzedaży ok. 31%" - napisano w komunikacie prokuratury. Roman Karkosik jest większościowym akcjonariuszem Alchemii, Boryszewa i Impexmetalu. Posiada

Archicom ma umowę na grunt za 6,1 mln zł netto pod budowę ok. 525 mieszkań

Warszawa, 24.10.2016 (ISBnews) - Archicom zawarł umowę kupna gruntu o powierzchni ok. 1,1 ha, położonego przy ul. Michała Kamieńskiego we Wrocławiu za cenę 6,12 mln zł netto, przeznaczonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zabudowę mieszkaniową

Revolut dostał europejską licencję bankową, może przyjmować depozyty

Warszawa, 13.12.2018 (ISBnews) - Revolut otrzymał europejską licencję bankową i planuje rozszerzenie oferty o produkty depozytowe, pożyczki konsumenckie i zapowiadaną wcześniej platformę do bezprowizyjnego inwestowania w akcje, podała firma. Fintech rozpocznie wprowadzanie i testy nowych

S&P500 na nowych szczytach, GPW pozostaje daleko w tyle

słabszej kondycji polskiej gospodarki. Nieznacznie gorsze dane z zagranicy paradoksalnie mogą być natomiast pretekstem do kupna akcji, według logiki, że gorsza koniunktura przybliża perspektywę niższych stóp procentowych. 70% inwestorów działających na polskim rynku akcji poprzez kontrakty CFD Poland20

FTF Galleon nabył łącznie 40,57% akcji Rovese po III fazie wezwania

ramach realizacji trzeciej fazy przyjmowania zapisów trwającej od dnia 16 grudnia 2014 r. do dnia 8 stycznia 2015 r. włącznie, (…) zawarto transakcje kupna na łączną liczbę 11.000.420 akcji zwykłych na okaziciela spółki Rovese. Ilość nabytych akcji odpowiada 1,36 % kapitału zakładowego spółki

Ziemia nie tylko dla rolników. Czy będzie łatwiej kupić lub sprzedać ziemię?

objęte np. akcje i udziały spółek posiadających ziemię rolną. KOWR może odkupić nieruchomość rolną od spółek osobowych (jawnych, partnerskich, komandytowych i komandytowo-akcyjnych), gdyby zmieniał się wspólnik lub doszedł nowy.  Co się zmieni w obrocie ziemią? Nowa ustawa skraca z dziesięciu do

OTP wycofał ofertę kupna FM Banku PBP - prasa

Warszawa, 13.01.2015 (ISBnews) - OTP wycofał ofertę kupna FM Banku PBP podała agencja Reuters, powołując się na nieoficjalne źródła. "Węgierski bank OTP wycofał ofertę kupna polskiego FM Bank od firmy private equity Abris Capital, powiedziało agencji Reuters źródło zaznajomione z

Przegląd informacji ze spółek

LPP odnotowało 310 mln zł zysku operacyjnego w II kw. tego roku (wzrost o 49% r/r) przy 2 048 mln zł przychodów ze sprzedaży (wzrost o 20% r/r), podała spółka, prezentując wstępne dane. Accor Hotels Romania, spółka zależna Orbisu podpisała umowę kupna hotelu Mercure Unirii w Bukareszcie za ok

Notowania GPW będą dziś zniżkować w ślad za światowymi parkietami

akcji po niższych cenach, zmienią swoje limity kupna i przesuną je na niższe poziomy, co może spowodować powiększenie się luki. Na szczęście nic złego jeszcze nie dzieje się ze złotym. To daje nadzieje, że inwestorzy zagraniczny nie będą w pośpiechu i za wszelką cenę wychodzić z rynku. Jako

Jujubee pozyskuje środki z emisji akcji na rozwój, dywersyfikuje akcjonariat

dotychczasowych dużych (lub głównych) akcjonariuszy. Te same osoby objęły 50 tys. akcji nowej emisji (dokonując w ten sposób dokapitalizowania). We wszystkich transakcjach kupna i sprzedaży cena akcji była stała i wynosiła 11 zł za sztukę.  "Konstrukcja transakcji była tak zaplanowana, żeby

Obroty ogółem na NewConnect spadły o 10,2% r/r do 95,28 mln zł w maju

Warszawa, 02.06.2016 (ISBnews) - Łączna wartość obrotów akcjami na rynku NewConnect w maju br. spadła o 10,2% r/r do 95,28 mln zł, podała giełda. Narastająco w okresie styczeń-maj wartość obrotów spadła o 26,2% r/r do 590,65 mln zł. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku

NBP podtrzymał swoje uwagi dotyczące projektu ustawy o PPK

wprowadzono zapis, zgodnie z którym w ramach części udziałowej portfela funduszy nie mniej niż 50% aktywów netto powinni być ulokowane w akcje (i powiązane z nim instrumenty) spółek wchodzących w skład indeksu WIG20. "Oznacza to koncentrację napływu znacznych środków do dosyć wąskiej grupy spółek

Walton Spencer uznał ofertę na zakup akcji iAlbatros Group za wygasłą

Innowacyjnych Rozwiązań Biomedycznych (CIRB) na kwotę 4,8 mln zł. Zgodnie z oczekiwaniami oferenta Walton Spencer LLC, spółka powinna podjąć działania w celu doprowadzenia do odkupu akcji sprzedanych CIRB, korzystając w tym celu z zagwarantowanej sobie opcji kupna, natomiast realizacja nabycia przez Walton

Przegląd informacji ze spółek

wcześniejszej spłaty kredytu. Rezerwa w kwocie 48,8 mln zł obciąży wyniki trzeciego kwartału 2019 r., podała instytucja. Akcjonariusze Vivid Games zdecydowali o udzieleniu zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału poprzez emisję nowych akcji z częściowym lub całkowitym wyłączeniem prawa poboru

Prezes PZU: Przejęcie Pekao uczyni z PZU finansowego giganta w regionie CEE

konsolidacji polskiego sektora bankowego" - czytamy dalej.  Umowa nabycia znacznego pakietu akcji Banku Pekao została zawarta pomiędzy PZU oraz PFR a UniCredit S.p.A. 8 grudnia 2016  r. Dotyczy kupna przez konsorcjum PZU i PFR 32,8% akcji Pekao S.A. za łączną kwotę 10,6 mld zł. Sfinalizowanie

Gobarto podpisało z Cedrobem umowę zakupu 100% akcji ZM Silesia za 78 mln zł

83% akcji w kapitale zakładowym Gobarto, przypomniano. "Spółka Gobarto zawarła również umowę kupna należących do Cedrobu zakładu przetwórstwa w Ciechanowie oraz dwudziestu pięciu sklepów firmowych. Wartość transakcji wyniosła 28 mln zł" - czytamy dalej. Transakcje są elementem

KNF: Obrót akcjami Krezusa zostanie wznowiony w poniedziałek

czerwca 2018 r. Taleja Sp. z o.o. zawierała transakcje kupna i sprzedaży, w wyniku których finalnie zmniejszyła swój stan posiadania o 11 052 064 akcje spółki o łącznej wartości 21 243 883,00 zł, które stanowiły 20,2% ich ogólnej liczby. Komisja wskazała, że oznacza to, że Taleja Sp. z o.o. nie wypełniła

Cedrob ogłosił wezwanie na pozostałe akcje Gobarto, chce wycofać firmę z GPW

dokapitalizowania spółki na tak szeroką skalę również oceniam jako ograniczoną. Dlatego, mając na uwadze zarówno nasze ambitne cele i plany, jak i interes pozostałych akcjonariuszy, uznaliśmy, że kupno przez Cedrob pozostałych akcji Gobarto i delisting spółki będzie najkorzystniejszym rozwiązaniem dla wszystkich

Polskim akcjom będą dziś sprzyjać dobre nastroje globalne

z decyzjami. Jednocześnie ci, którzy w ostatnich miesiącach powiększali swoje portfele o akcje z WIG20, oraz ta grupa inwestorów, która czekała na wyklarowanie się sytuacji, musiała przystąpić do bardziej agresywnego kupna i „gonić rynek". Dzisiaj znowu warto zwrócić uwagę na banki. WIG

DM BPS rekomenduje 'kupuj' Colian, wycena 4,15 zł

rekomendujemy kupno walorów spożywczej spółki" - czytamy w raporcie. Rekomendacja została wydana przy cenie za akcję 3,65 zł. W poniedziałek na zamknięciu kurs wynosił 3,8 zł. Analitycy DM BPS prognozują, że zysk netto spółki wzrośnie do 45,4 mln zł w 2015 r. przy wzroście przychodów do 923,3 mln zł

Dla GPW ważniejsze PPK i Włochy niż spotkanie przywódców USA i Korei Północnej

obecny stan i potencjał GPW, są teraz KGHM, PKN i banki. KGHM szybko dotarł do poziomu 98 zł. Ewentualne przebicie 100 zł da inwestorom sygnał do kupna wielu polskich akcji, będzie bowiem oznaczało, że na GPW przynajmniej wybiórczo zagląda zagraniczny kapitał. W przypadku PKN krótkoterminowym celem

Warszawska giełda pozytywnie zaskoczyła

mln zł przed rokiem. Nic dziwnego, że brakuje inwestorów chętnych do kupna akcji polskich firm, skoro główny indeks warszawskiego parkietu WIG20 stracił w ciągu ostatnich 12 miesięcy blisko jedną piątą wartości. To jeden z gorszych wyników na świecie. Na Wall Street w tym czasie główne indeksy nie

Rynki czekają na odczyt sprzedaży detalicznej w eurolandzie

w tym kierunku. W USA trwa „inwestycyjna fiesta". Mamy nowe szczyty na głównych indeksach, rosły ETF-y związane z obligacjami oraz rynkiem nieruchomości, a dolar pozostaje silny. Jak długo jeszcze? Jeżeli rynek uzna, że czeka nas trend obniżek stóp procentowych, to rynek akcji i

Immofinanz przedstawi ofertę kupna 29% w CA Immobilien Anlagen

Warszawa, 23.03.2015 (ISBnews) - Zarząd i rada nadzorcza Immofinanz zdecydowały o przedstawieniu oferty kupna 29% kapitału zakładowego w CA Immobilien Anlagen AG po cenie 18,50 euro za akcję, poinformowała firma. "Wielkość ta odzwierciedla ok. 28,7 mln akcji CA Immo. Cena zaoferowana za

Cloud Technologies planuje przeznaczyć posiadaną gotówkę na inwestycje

Warszawa, 24.10.2018 (ISBnews) - Cloud Technologies zamierza przeznaczyć posiadaną gotówkę na wkład własny w ramach projektów rozwojowych, na które otrzymał dofinansowanie, rozważa też kupno wykorzystywanej platformy informatycznej, poinformował ISBnews prezes Cloud Technologies Piotr Prajsnar

mDM obniżył rekomendację PKO BP do 'akumuluj'

 Warszawa, 12.05.2015 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego mBanku obniżyli rekomendację dla PKO Banku Polskiego do "akumuluj" z "kupuj", wynika z raportu datowanego na 6 maja. Rekomendacja została wydana przy cenie 36,47 zł. We wtorek ok. godz. 15:30 za akcję

Przegląd prasy

--Amica: Strategia uwzględnia przejęcia lub pozyskanie marek --Grupa Azoty Siarkopol: Nie będzie zwolnień grupowych w spółce --Archicom ma umowę kupna działki we Wrocławiu pod ok. 320 lokali --Dekpol ma list intencyjny ze spółką Karuzela Kołobrzeg ws. budowy centrum handl. --Wasko: Katowice

Akcjonariusze Benefit Systems zdecydują 15 VI o niewypłacaniu dywidendy za ub.r.

inwestycyjnych, jak również zapotrzebowanie spółek na płynne środki pieniężne.  "Nabyte akcje własne spółki mogą zostać wykorzystane do rozliczeń w ramach zawieranych przez spółkę transakcji akwizycyjnych, jak również kupna udziałów bądź akcji w podmiotach stowarzyszonych lub zależnych. W opinii

Jujubee pozyskało ponad 1 mln zł dzięki prywatnej emisji

dofinansowania spółki poprzez emisję akcji serii F została maksymalnie uproszczona. Było to możliwe dzięki sprzedaży niewielkiej części dotychczasowych akcji i nabycia przez głównych akcjonariuszy nowych akcji wyemitowanych przez Jujubee. We wszystkich transakcjach kupna cena była stała i wynosiła 7 zł za akcję

Na rynku FX nerwowo, uwaga skupiona na wypowiedziach bankierów centralnych

. Na rynkach finansowych zrobiło się bowiem ostatnio bardzo nerwowo, co nie zachęca do kupna aktywów ryzykownych. Jednym z kluczowych czynników wpływających na notowania złotego jest zachowanie EUR/USD. We wtorek para ta dynamicznie wybiła się górą z 1,5-miesięcznej konsolidacji w przedziale 1,11

DM BPS obniżył wyceny 6 banków i rekomendację ING BSK, podniósł dla Millennium

października. Wyceny 6 banków - PKO BP, Pekao, ING BSK, mBanku, Banku Handlowego i Alior Banku zostały obniżone, zaś wycena Banku Millennium podwyższona. Cena docelowa akcji  PKO BP została obniżona do 35,6  zł wobec 36,7 zł wcześniej (z rekomendacją "kupuj"), akcji Pekao do 164,1

Amerykański fundusz kupił ponad 11 proc. akcji Agory

- zainwestował w ponad 100 tego typu firm w prawie 40 krajach. Łącznie inwestycje to prawie 140 mln dol. Pierwszej pożyczki fundusz udzielił słowackiej gazecie "SME". Analityk: kupno akcji pozytywne dla Agory - MDIF posiada zespół wykwalifikowanych specjalistów, który pomaga klientom na całym świecie

BZ WBK sfinalizował sprzedaż 17% akcji spółek BZ WBK-Aviva

sfinalizowana w wyniku wykonania przez Aviva opcji kupna 17% akcji obu spółek oraz spełnienia się warunków zawieszających, w tym zgody Komisji Nadzoru Finansowego. "Po wykonaniu przeniesienia przez bank, bank posiada 49% łącznej liczby akcji w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczby głosów na walnych

Mizarus objął akcje Cube.ITG w ramach przejęcia ITMED

wymagalnych wierzytelności pieniężnych obejmującego wobec emitenta z tytułu zapłaty za udziały ITMED sp. z o.o. będące przedmiotem opcji kupna II w wysokości 3 774 000 zł z wierzytelnością emitenta z tytułu objęcia przez Mizarus akcji serii B1 wyemitowanych w ramach skierowanej do niego oferty w wysokości 3

Dziś na GPW warto obserwować spółki rafineryjne i surowcowe

horyzontalnym, inwestorzy z rezerwą podchodzą do poważniejszego kupna akcji. Dziś warto obserwować spółki rafineryjne i surowcowe. Warto przypomnieć, iż spółki wchodzące w skład indeksu FTSE Developed Index mają łączną kapitalizację rynkową wynoszącą ok. 43 biliony USD. Ponadto na rynku są miliardy dolarów

Przegląd prasy

Swarożynie --Ursus ma warunkową umowę sprzedaży akcji Ursus Bus za 34-34,5 mln zł --PCM uważa cenę w wezwaniu PKO Leasing za nieodpowiadającą wartości godziwej --Murapol ma przedwstępną umowę kupna nieruchomości we Wrocławiu za 6,5 mln zł --Szacowana wartość obrotów Polwaxu z JMP wyniesie ok. 65 mln

Soros kupił udziały w największej kopalni złota za 264 mln dol.

dol. Miliarder ujawnił też, że posiada opcje kupna ponad miliona akcji SPDR Gold Trust, czyli specjalnego funduszu inwestycyjnego, który odzwierciedla ceny złota. Soros, którego majątek szacuje się na 24 mld dolarów, ostrzega od dłuższego czasu przed zagrożeniami wynikającymi ze stanu gospodarki Chin

TGE uruchomi program poprawy płynności od 1 lutego 2019 r.

maksymalny spread animatora rynku zostanie rozszerzony dwukrotnie, pozwalając podmiotowi pełnić swoją funkcję bez ponoszenia nadmiernego ryzyka rynkowego. Rozwiązanie to nie zdejmuje jednak z animatora obowiązku utrzymywania aktywnych zleceń kupna i sprzedaży na danym instrumencie. Program "Najlepszy

Wielton zwiększył udziały we francuskiej spółce Fruehauf do 100% akcji

Warszawa, 19.12.2017 (ISBnews) - Wielton podpisał z mniejszościowymi akcjonariuszami spółki Fruehauf SAS aneks dotyczący nabycia kolejnych 34,69% akcji francuskiej firmy. Łączna wartość transakcji wyniesie 11 mln euro, podała spółka. . Transakcja zostanie sfinalizowana w ramach opcji kupna

MCI VP X SKA sprzeda 7,75% akcji Netii na rzecz FIP 11 FIZAN za 158,06 mln zł

mln zł, podało MCI. "Na podstawie umowy zobowiązującej, strony przyjęły m.in. następujące zobowiązania: do dnia 9 kwietnia 2015 roku Fundusz złoży wskazanemu przez siebie domowi maklerskiemu zlecenie kupna akcji od MCI VP X SKA za cenę akcji, z terminem realizacji tego zlecenia przez Dom

Stracili na giełdzie, teraz walczą o odzyskanie utopionych pieniędzy

mniej bolesna. Zadziałało sprzężenie zwrotne: im większy lewar, tym większe zamówienia i większa redukcja zleceń kupna akcji. Redukcja w transzy detalicznej na akcje LC Corp wyniosła... ponad 98 proc. A więc inwestorzy kupili tylko dwie akcje na 100 zamówionych. Jak łatwo policzyć, jeśli lewar wynosił

Przegląd prasy

--ABC Data ma umowę ramową z inwestorem, będzie wezwanie na 100% akcji --Play wypowiedział umowę roamingu krajowego Polkomtelowi --Konsorcjum Ursus Bus wybrane przez Szczecin na dostawę 11 autobusów elektr. --JSW ma warunkową umowę kupna PBSz od Grupy Primetech za 204 mln zł --ABC Data

Przegląd informacji ze spółek

uprawnień do emisji CO2 w wysokości ok. 10,9 mln w 2019 r., podała spółka. Gino Rossi zawarło aneks do umowy pożyczki z CCC, zmieniający datę spłaty zobowiązania na 15 maja 2019 r., podała spółka. Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień" w wyniku zawarcia transakcji kupna 23 109 akcji