akcje komputronik

Komputronik zamierza ogłosić wezwanie na akcje Karen Notebook

Komputronik, który będzie dysponować 52,4 proc. głosów na WZA Karen Notebook, zamierza ogłosić wezwanie do sprzedaży do 66 proc. akcji tej spółki przed końcem bieżącego tygodnia. Cena w wezwaniu będzie wyższa niż obecna cena giełdowa akcji Karen Notebook - poinformował PAP prezes Komputronika Wojciech Buczkowski.

Komputronik: Cena w wezwaniu Marinera odpowiada wartości godziwej

Warszawa, 06.06.2017 (ISBnews) - Komputronik uważa, że cena, zaproponowana w wezwaniu Marinera Invest - tj. 6,5 zł za sztukę - odpowiada wartości godziwej, podała spółka. "Po zapoznaniu się z opinią o cenie nabycia sporządzonej przez Deloitte (...), zarząd stwierdza, że w jego

Akcjonariusze Komputronika zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2018/2019

zysk z lat ubiegłych 2012 i 2014 w kwocie łącznej 40,85 tys. zł przypadający na akcje własne na kapitał rezerwowy i zdecydowało pokryć stratę z lat ubiegłych w kwocie 526,09 tys. zł z kapitału zapasowego. W głosowaniach brali udział akcjonariusze reprezentujący 59,8% kapitału. Za podjęciem uchwały o

KNF zatwierdziła prospekt emisyjny 1,35 mln akcji serii E Komputronika

Warszawa, 01.04.2015 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Komputronika sporządzony w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym GPW 1 355 600 akcji serii E spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda, podał Komputronik

Komputronik zawarł umowę ugody z Clean & Carbon Energy i innymi podmiotami

582 274 szt. akcji CCE z rachunków maklerskich spółek z Grupy Komputronik na rzecz Bio-Kasz oraz CCE w rozliczeniu obligacji wymiennych na akcje" - czytamy dalej.   Umowa ugody została zawarta z uwzględnieniem warunków zawieszających. "W ocenie stron ugody, strony osiągnęły w

Większościowi akcjonariusze Komputronika nie poprą uchwał o emisji

Warszawa, 17.09.2019 (ISBnews) - Większościowi akcjonariusze kontrolujący Komputronik nie poprą projektów uchwał przewidujących upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału i emisję obligacji zamiennych, wynika z komunikatu spółki.  "Jak wynika z przedłożonej

Komputronik może wypłacić znacząco wyższą dywidendę za 2014 r.

rekomendacja zarządu. W lipcu ub.r. akcjonariusze Komputronika zdecydowali o wypłacie 2,58 mln zł dywidendy, co dało 0,27 zł na akcję. Rok wcześniej dywidenda wyniosła 0,11 zł na akcję. Komputronik, dystrybutor sprzętu IT, jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2007 roku. Spółka wchodzi w skład grupy

Marinera podniosła cenę w wezwaniu na akcje Komputronika do 7,18 zł z 6,5 zł

Warszawa, 30.06.2017 (ISBnews) - Marinera Invest podjęła decyzję o podwyższeniu ceny, po której będzie nabywała akcje Komputronika objęte wezwaniem, ogłoszonym 13 kwietnia br., do 7,18 zł za walor z 6,5 zł, podał Komputronik w komunikacie. Kilka dni temu prezes Komputronika Wojciech

Zapisy w wezwaniu Marinera na akcje Komputronika przesunięte na 8 VI 7 VII

Warszawa, 08.05.2017 (ISBnews) - Zapisy w wezwaniu Marinera Invest na 46,03% akcji Komputronika zostały przesunięte na 8 czerwca - 7 lipca br., podała spółka. Planowana data realizacji transakcji na GPW to 12 lipca br., a data rozliczenia - 14 lipca br., podano także. Zgodnie z pierwotnym

Zapisy w wezwaniu Marinera na sprzedaż 46,03% akcji Komputronika ruszają dziś

Warszawa, 08.06.2017 (ISBnews) - Zapisy na sprzedaż 46,03% akcji firmy Komputronik, w ramach wezwania ogłoszonego przez Marinera Invest , rozpoczęły się dziś i potrwają do 7 lipca br., podała spółka. "Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Komputronik S.A. ogłoszone zostało 13

Komputronik: Zakończenie wezwania 7 lipca jest terminem ostatecznym

Warszawa, 27.06.2017 (ISBnews) - Termin zakończenia wezwania na akcje Komputronika w dniu 7 lipca jest terminem ostatecznym i nie nie ma możliwości jego wydłużenia, poinformował ISBnews.tv prezes Wojciech Buczkowski. "Czas wezwania Marinera Invest na akcje Komputronik mija 7 lipca

Większościowi akcjonariusze Komputronika chcą wycofać spółkę z obrotu na GPW

Warszawa, 13.04.2017 (ISBnews) - Większościowi akcjonariusze Komputronika - EKB i WB iTOTAL - planują ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż 100% akcji spółki i chcą wykluczyć je z obrotu na GPW, poinformował Komputronik. Komputronik ujawnił informacje, które 25 stycznia 2017 r

Wezwanie Marinera Invest na akcje Komputronika nie doszło do skutku

Warszawa, 11.07.2017 (ISBnews) - Ogłoszone przez Marinera Invest wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Komputronika nie doszło do skutku z powodu nie ziszczenia się warunku zawieszającego, poinformowała spółka. "Ogłoszone przez Marinera Invest sp. z o.o. z siedzibą w Plewiskach w

Zysk netto Komputronika wzrósł r/r do 13,25 mln zł w r. obrotowym 2016

Warszawa, 30.06.2017 (ISBnews) - Komputronik odnotował 13,25 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w roku obrotowym 2016, zakończonym 31 marca 2017, wobec 11,94 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.  Zysk operacyjny

Akcjonariusze Komputronika zdecydowali o 0,5 zł dywidendy na akcję

przeznaczono część zysku netto tj. 4 786 174,5 zł. Zysk przypadający na jedną akcję wyniósł 0,5 zł. Dywidendą objęto 9 572 349 akcji. Dzień dywidendy wyznaczono na termin 30 listopada 2015 r., natomiast dzień wypłaty dywidendy przypada w dniu 14 grudnia 2015 r." - czytamy w komunikacie. Komputronik

Prezes Komputronika: Chcemy wycofać się z GPW m.in. przez trend boczny notowań

głównych akcjonariuszy Wojciech Buczkowski. "Wraz z rodziną podjęliśmy decyzję o zamiarze całkowitego przejęcia spółki i wycofania jej z giełdy oraz długoterminowym zaangażowaniu w jej rozwój, już jako spółki prywatnej. Utrzymujący się od lat trend boczny notowań akcji Komputronik S.A., jak również

Komputronik przesunął dzień wypłaty dywidendy na 30 grudnia

zgromadzeniu o przeznaczeniu 4,79 mln zł z zysku netto za rok obrotowy zakończony w dniu 31 marca 2015 roku na dywidendę, co daje wypłatę w wysokości 0,5 zł na akcję. Pierwotnie dzień dywidendy wyznaczono na 30 listopada 2015 r., natomiast dzień wypłaty dywidendy na 14 grudnia 2015 r. Komputronik

Akcjonariusze Komputronika 19 września zdecydują o emisji obligacji zamiennych

Warszawa, 02.09.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Komputronika zdecydują o emisji obligacji zamiennych na akcje serii G o wartości nominalnej do 97 939,4 zł zł, wynika z projektów uchwał na nadzwyczajne walne zgromadzenie, zwołane na 19 września br.  "Zwyczajne walne zgromadzenie

Akcjonariusze Komputronika zdecydują 30 IX o wypłacie 0,5 zł na akcję dywidendy

Warszawa, 02.09.2015 (ISBnews) - Akcjonariusze Komputronika zdecydują o przeznaczeniu kwoty 4,78 mln zł, czyli 0,5 zł na akcję, na dywidendę za rok obrotowy zakończony w dniu 31 marca 2015 roku, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na dzień 30 września. "Dzień, według którego

Marinera Invest ogłosiło wezwanie na 46,03% akcji Komputronika po 6,5 zł/ szt.

złożenie przez spółkę wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o wydanie zezwolenia na zniesienie dematerializacji akcji spółki. Komputronik podał dziś - zapowiadając ogłoszenie wezwania na akcje - że 11 kwietnia 2017 r. Marinera Invest zawarło z mBankiem umowę kredytu w celu finansowania nabycia

Przegląd informacji ze spółek

ING Bank Śląski rozpoczął 20 listopada negocjacje ws. zakupu 45% akcji NN Investment Partners TFI, a 18 grudnia br. podpisał przedwstępną umowę dotycząca tej transakcji, podał bank. Cena za 45% akcji NN TFI została ustalona na około 177,2 mln zł.  Oferta Torpolu, warta 406,8 mln zł brutto

Przegląd prasy

dwóch największych z czterech głównych projektów IT przewidzianych w strategii Poczty Polskiej przekroczy 100 mln zł --ZUS podpisał z IBM Polska umowę na dostawę i instalację dwóch nowych serwerów IBM klasy mainframe z rodziny z14 o wartości 54 mln zł ISBnews --ING BSK kupi 45% akcji NN Investment

Przegląd informacji ze spółek

rozpoczęła dziś emisję akcji, z której chce pozyskać 4 mln zł, poinformował prezes Marcin Kaszuba Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU (TFI PZU) odnotowuje w tym roku rekordową sprzedaż w segmencie klienta zewnętrznego - łączna sprzedaż netto po 10 miesiącach wynosi ponad 1,2 mld zł, podała Grupa PZU

Przegląd informacji ze spółek

akcji nowej serii, skierowanej do obecnego inwestora. Cena emisyjna jednej nowej akcji wyniesie 62 zł, a  łączna cena emisyjna za wszystkie nowe akcje wyniesie 218 407 700 zł, wynika z projektów uchwał na NWZ. Inter Cars postanowił zakończyć negocjacje dotyczące utworzenia wspólnego

Internetowa promocja, której nie ma. Tablet za 109 zł? Jest, ale dużo droższy

Czytelniczka pojechała do sklepu Komputronik Megastore, chcąc skorzystać z internetowej promocji. Sklep na stronie internetowej informował o możliwości zakupu tabletu Lark FreeMe 70.65 w cenie specjalnej 109 zł. Przy opisie promocji podana była informacja, że nie obowiązuje ona tylko w sklepie

akcje komputronik

--Komputronik podejmie działania w celu emisji akcji lub obligacji zamiennych -Sąd odmówił otwarcia postępowania układowego wobec Ursus Bus --Postępowanie układowe Ursusa zostało umorzone --Benefit Systems

Przegląd informacji ze spółek

siedzibą w Bócsa, Węgry, podała Śnieżka. Grupa kapitałowa Immobile (GK Immobile) wezwało do sprzedaży nie mniej niż 6 091 852 akcji  (4 655 600 akcji imiennych i 1 436 252 akcji na okaziciela spółki Atrem uprawniających do 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu po cenie w wysokości

Przegląd informacji ze spółek

Akcjonariusze Compu zdecydowali o upoważnieniu zarządu do skupu maksymalnie 1,183 mln akcji własnych po cenie w przedziale 30-100 zł. Jednocześnie na ten cel utworzono kapitał rezerwowy w kwocie 118,363 mln zł, podała spółka. Akcjonariusze Pelionu zdecydowali o wypłacie dywidendy w łącznej

Przegląd prasy

targowe --Od stycznia do kwietnia kupiliśmy za granicą 2 mln ton węgla wg gazety Puls Biznesu --Konsorcjum PZU-PFR około południa podpisze ostateczną umowę kupna akcji Pekao od UniCredit ISBnews --Aktywa Altus TFI wzrosły m/m do 15,37 mld zł na koniec maja br. --Sfinks uzgodnił przejęcie sieci

Przegląd prasy

połowę mniej, a jest ich w Polsce 2,5 mln i są w najlepszych lokalizacjach ISBnews --Śnieżka ma umowę przejęcia węgierskiej spółki Poli-Farbe --GK Immobile wezwał do sprzedaży 66% akcji Atrem --Indeks WIG20 wzrósł o 0,01% na zamknięciu w poniedziałek --Tomasz Nadolski został powołany na

Przegląd prasy

premierę gry 'Plane Mechanic Simulator' na 13 lutego --Deficyt w handlu zagranicznym USA spadł do 49,3 mld USD w listopadzie --Na London School of Economics ruszył konkurs dla polskich startupów ł.pitch --Komputronik celuje w 30% wzrostu 'we wszystkich obszarach' w 2019 r. --Welconomy Forum in

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

.   Źródło: ISBnews Grupa WP: Podtrzymuje politykę dywidendową i nadal jest nastawiona bardziej na kolejne akwizycje, poinformowała członek zarządu ds. finansowych Elżbieta Bujniewicz Belka.   Źródło: ISBnews OEX: Rozpoczyna realizację skupu akcji własnych w celu umorzenia

Przegląd informacji ze spółek

to II kw. 2020 r. Bioton otrzymał całość ceny sprzedaży wszystkich posiadanych akcji w SciGen Ltd., tj. 26,76 mln USD, podała spółka. Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) zakłada, że do końca sierpnia podejmie decyzję w sprawie aktywów należących do Prairie Mining Limited wobec wcześniejszego terminu

Przegląd informacji ze spółek

na akcję, poinformowała spółka. Akcjonariusze Torpolu zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 10,1 mln zł, czyli 0,44 zł na akcję na wypłatę dywidendy oraz kwoty 5,25 mln zł na kapitał zapasowy z zysku za 2016 r., podała spółka. Akcjonariusze Newagu zdecydowali na walnym zgromadzeniu o

Przegląd informacji ze spółek

budowę dwóch bloków parowych opalanych węglem w Indonezji na wyspie Lombok (2x50 MW, podało Rafako. Oferta publiczna akcji Cherrypick Games, z której spółka liczy na pozyskanie ok. 6,2 mln zł, rozpocznie się 22 sierpnia od book buildingu, poinformował prezes Marcin Kwaśnica. Środki zostaną

Przegląd prasy

będą lata 2019-2021; nasz błąd, że wszystko rzuciliśmy na rynek w jednym momencie Parkiet --Mabion nie rezygnuje z planu notowania akcji na zagranicznym parkiecie --Drożejący gaz pogrąża biznes nawozowy; producenci ratują spadające marże podwyżkami cen swoich produktów i wzmożonym eksportem na

Przegląd informacji ze spółek

mln zł. Sebastian Sawicki wraz z podmiotem zależnym Kaps Investment i wezwali do sprzedaży ok. 1 141 461 akcji spółki TelForceOne, reprezentujących 13,93% głosów po 3,1 zł za akcję, podano w komunikacie. Grupa kapitałowa Inpro zrealizowała przedsprzedaż (w rozumieniu zawartych umów przedwstępnych

Przegląd informacji ze spółek

Work Service ponownie wydłużył okres wyłączności w sprawie sprzedaży akcji Exact Systems, do 14 sierpnia, podała spółka.  Oferty Famuru, warte łącznie 124,58 mln zł netto, zostały uznane przez Polską Grupę Górniczą (PGG) jako najkorzystniejsze w postępowaniu pn. "Dzierżawa kombajnów

Przegląd prasy

Energetycznego (Górnośląska, Małopolska i Wschodnia) ISBnews --KNF wyklucza bezterminowo B3System z obrotu na GPW --KNF skierowała do GPW żądanie zawieszenia obrotu Petrolinvest od czwartku --Akcjonariusze Ipopemy zdecydowali o wypłacie 0,03 zł na akcję dywidendy --AmRest wyemituje instrumenty dłużne

Przegląd informacji ze spółek

Komputronik odnotował 4,57 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. roku obrotowego (trwającego od 1 października do 31 grudnia 2017 r.) wobec 4,18 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.  Pekabex Bet, spółka w 100

Przegląd prasy

wszystkich posiadanych akcji w SciGen Ltd., tj. 26,76 mln USD, podała spółka. --Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) zakłada, że do końca sierpnia podejmie decyzję w sprawie aktywów należących do Prairie Mining Limited wobec wcześniejszego terminu do końca lipca, poinformował prezes Daniel Ozon. --Trigon

Przegląd informacji ze spółek

. Warunki współpracy zostaną określone do końca kwietnia 2017 r., produkcja gry ruszy w maju br. Większościowi akcjonariusze Komputronika - EKB i WB iTOTAL - planują ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż 100% akcji spółki i chcą wykluczyć je z obrotu na GPW, poinformował Komputronik

Przegląd informacji ze spółek

prezes Przemysław Weremczuk. Geotrans podtrzymuje zamiar przeniesienia notowań na główny rynek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) z NewConnect pod koniec 2017 r., o ile spełni do tego czasu warunki formalne. Spółka bierze pod uwagę emisję akcji przy tej okazji, poinformował ISBnews prezes

Przegląd prasy

sprzedaż 46,03% akcji firmy Komputronik, w ramach wezwania ogłoszonego przez Marinera Invest , rozpoczęły się dziś i potrwają do 7 lipca br., podała spółka. --Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zawiesiła z dniem 8 czerwca obrót akcjami Pelionu w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia

Przegląd informacji ze spółek

transakcji typu spot do października br., poinformował wiceprezes ds. handlu Maciej Woźniak. Zapisy na sprzedaż 46,03% akcji firmy Komputronik, w ramach wezwania ogłoszonego przez Marinera Invest , rozpoczęły się dziś i potrwają do 7 lipca br., podała spółka. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Przegląd informacji ze spółek

przyszłych przepływów pieniężnych. Orange Polska zaproponuje wypłatę dywidendy w wysokości 0,50 zł na akcję, podał operator. Orange Polska ustawił cel dla organicznych przepływów pieniężnych w 2015 r. na poziomie ok. 900 mln zł, podała spółka. Orange Polska oczekuje, że aukcja LTE przebiegnie "

Przegląd prasy

3,5 t wzrosła o 6,73% r/r w VI --Wskaźnik ISM dla sektora usług w USA wzrósł do 57,4 pkt w czerwcu --Abadon RE przydzielił obligacje serii 011 o wartości 15 mln zł --Zachodniopomorskie zamówi w Newagu dodatkowych 10 EZT za 122,7 mln zł netto --IMS skupi 396,3 tys. akcji własnych w ramach buy

Przegląd prasy

serii J_04 --Projekt gazociągu Bernau-Szczecin trafia do zamrażarki co najmniej na czas wyborów ISBnews --Cena emisyjna Vivid Games ustalona na poziomie 5 zł za akcję --Newag zamierza rekomendować 1 zł na akcję dywidendy za 2015 --Erbud ma warunkową umowę z grupą LC Corp o wart. 28,85 mln zł

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

oddział Huawei Consumer Business Group, odpowiedzialny za sprzedaż smartfonów, notebooków, tabletów i akcesoriów, podwoi w tym roku zatrudnienie, podała spółka. Stu specjalistów zostanie przyjętych do pracy w polskim biurze firmy.  Źródło: ISBnews Komputronik: Celem Komputronika jest wzrost "

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

pracowników) Comarch kolejny rok z rzędu utrzymuje pozycję lidera. Według danych IDC firma ma prawie 30 proc. udziału w rynku. Kolejny dostawca posiada 19,8 proc. w tym segmencie.  Źródło: spółka Komputronik: Zwyczajne walne zgromadzenie postanowiło zysk netto spółki za rok obrotowy zakończony 31 marca

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

lipca br. Źródło: NewConnect XTPL: Z sukcesem zakończył emisję akcji, pozyskując ponad 10 mln zł. Stopa redukcji w transzy detalicznej osiągnęła 93,02%, podała spółka. XTPL planuje debiut na NewConnect w sierpniu. Źródło: ISBnews Komputronik: Ogłoszone przez Marinera Invest wezwanie do zapisywania

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

marki podpisał umowy dystrybucyjne z firmami NTT, ABC Data oraz TelForceOne, podała spółka.  Źródło: ISBnews Komputronik: Odnotował 2,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I połowie roku finansowego 2018/2019 ( tj. od 1 kwietnia 2018

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

, Orange Brand Services Limited: Przedłużyły obowiązującą umowę dotyczącą użytkowania marki Orange przez Orange Polska na okres od 24 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2019 r., bez zmiany warunków finansowych tej umowy, podała spółka. Źródło: ISBnews Komputronik: Miał wstępnie 37,12 mln zł skonsolidowanej

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

Inwestycyjny Zamknięty złożył w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek o zgodę na przejęcie kontroli nad Centrum Technologii Mobilnych Mobiltek, podał urząd.   Źródło: ISBnews IMS: Proponuje skup 786 220 akcji własnych po 2,15 zł za akcję w ramach II Transzy Programu Skupu

Przegląd prasy

6,6 tys. zł --IERiGŻ: Produkcja drobiu zwiększy się o ponad 15% r/r do niemal 2,75 mln ton w 2016 r. Parkiet --Morawiecki: Negocjacje w sprawie zakupu od UniCredit akcji Pekao przez PZU i Polski Fundusz Rozwoju są w końcowej fazie Puls Biznesu --Społem i inne polskie sklepy stoją murem za

Przegląd prasy

rodzin rośnie, to zaledwie 8% Polaków deklaruje zwiększenie wydatków na urządzenia mobilne Parkiet --Kurs akcji Briju przez zaledwie dziesięć dni urósł o prawie 30 proc. i znajduje się na najwyższych poziomach w historii Puls Biznesu --Od początku roku polisa OC podrożała średnio o 39

Przegląd prasy

Family o pow. min. 500 m2. Gazeta Wyborcza --W PiS nie zapadły jeszcze decyzje, czy rekonstrukcja obejmie fotel premiera wg gazety ISBnews --Brand24 ustaliło cenę emisyjną akcji na 31,76 zł za sztukę --Orco sprzedało bank ziemi w Czechach --RN BOŚ Banku podjęła uchwałę o powołaniu B

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

prezes Andrzej Dopierała.  Źródło: ISBnews DOOK: Wrocławska spółka, działająca na rynku produkcji oprogramowania, pozyskała 0,65 mln zł w ramach przeprowadzonej oferty prywatnej akcji serii D. Spółka planuje debiut na rynku NewConnect na przełomie lipca i sierpnia br.  Źródło: ISBnews XTPL

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

oferta publiczna, poinformował ISBnews prezes Krzysztof Kwiatek.  Źródło: ISBnews Maxcom: Oferta publiczna łącznie 864 tys. akcji spółki o max. wartości ok. 62 mln zł, rozpoczęła się w poniedziałek. Cena maksymalna ustalona została na 72 zł na walor, podała spółka w prospekcie. Oferta obejmuje do

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

Unified Factory: Akcjonariusze upoważnili zarząd do podjęcia wszelkich czynności mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii C i D do obrotu na rynku regulowanym GPW, podała spółka w komunikacie.   Źródło: ISBnews Stopklatka: Podjęła decyzję w sprawie przekształcenia modelu

Przegląd prasy

spadł o 0,61% na zamknięciu w piątek --KNF zgodziła się na powołanie Beaty Daszyńskiej-Muzyczki na prezesa BGK --Vantage Development nabył grunt pod 620 lokali we Wrocławiu za 34,3 mln zł --Porozumienie akcjonariuszy nabyło 169 tys. akcji Netmediów w wezwaniu --mDM podniósł wycenę Wirtualnej

Przegląd informacji ze spółek

34,29 mln zł brutto, podała spółka. Grunt zostanie przeznaczony na budowę około 620 lokali. Andrzej Wierzba i SO SPV 56 nabyli w wezwaniu porozumienia akcjonariuszy 168 963 akcji Netmediów, podał pośredniczący w wezwaniu Dom Maklerski BOŚ. Komputronik podpisał wstępne porozumienie w formie listu

Przegląd informacji ze spółek

3,00 zł za jedną akcję, podała spółka. Spółka oferuje łącznie 3,5 mln akcji, a zapisy w transzy dużych i małych inwestorów potrwają od 3 do 5 grudnia br. Akcjonariusze Alior Banku przyjęli uchwałę w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

, poinformował ISBnews dyrektor działu e-commerce i sprzedaży detalicznej w kanale Vobis Łukasz Dybka.  Źródło: ISBnews Cherrypick Games: Oferta publiczna akcji, z której spółka liczy na pozyskanie ok. 6,2 mln zł, rozpocznie się 22 sierpnia od book buildingu, poinformował prezes Marcin Kwaśnica

Polskie firmy dużo zyskują dzięki istnieniu centrów handlowych

roku o 42 proc. W połowie września padł też historyczny rekord, jeśli chodzi o cenę jednej akcji notowanej na warszawskiej giełdzie. Za jeden papier LPP płacono wtedy 4 tys. zł. Czytaj też: Jedna akcja za 4 tys. zł. Rekord właściciela Reserved Komputronik Swoje wyniki finansowe poprawił obecny w

Przegląd prasy

emerytalnym PZU --Pomimo podatku od sieci handlowych Komputronik ma nadzieję na poprawę wyników w 2016 roku Dziennik Gazeta Prawna --Berlin i Paryż zechcą pewnie zminimalizować skutki Brexitu poprzez dokończenie budowy unii wewnątrz Wspólnoty Puls Biznesu --Dariusz i Mirosław Tarasowie oraz

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

, podał Polski Fundusz Rozwoju (PFR). Źródło: ISBnews Games Operators: Złożył prospekt emisyjny do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), wynika z informacji na stronie urzędu. Źródło: ISBnews Komputronik: Akcjonariusze zdecydują o emisji obligacji zamiennych na akcje serii G o wartości

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

satelitę obserwacyjnego, poinformował Creotech. Obie spółki podpisały dzisiaj także list intencyjny, na mocy którego Creotech w ciągu najbliższych 5 lat przeprowadzi integrację nawet 18 satelitów z docelowej konstelacji ICEYE. Źródło: ISBnews Komputronik: Odnotował 37,61 mln zł skonsolidowanej

Przegląd informacji ze spółek

Brand24 ustalił cenę emisyjną akcji w ramach prowadzonej oferty prywatnej na 31,76 zł za sztukę, podała spółka. Debiut na NewConnect planowany jest na początek 2018 r. Orco Property Group sprzedało działki o łącznej powierzchni 52 tys. m2 w Czechach w ramach prowadzonego w Pardubicach banku

Przegląd prasy

r. --ME: KHW podpisze jutro porozumienie z obligatariuszami --S. Sawicki i Kaps wzywają do zbycia 13,93% akcji TelForceOne po 3,1 zł sztuka --Przedsprzedaż Inpro spadła o 43% r/r do 95 lokali w III kw. 2016 r. --Liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych wyniosła 249 tys. w USA --Projekt

Przegląd informacji ze spółek

roku, poinformował prezes PKO Banku Hipotecznego Rafał Kozłowski. Akcjonariusze Banku Handlowego zdecydowali o przeznaczeniu 970,8 mln zł na dywidendę z zysku za 2014 r., co oznacza wypłatę 7,43 zł na akcję, podał bank. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny sporządzony

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

projektu Informatycznego Systemu Osłony Kraju (ISOK), podała spółka.  Źródło: ISBnews Sare: Miało 18,5 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży i 2,08 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2016 r., podała spółka, powołując się na wstępne wyliczenia. Źródło: ISBnews Komputronik

Przegląd prasy

chce, aby firmy odkładały przynajmniej 20 zł na dodatkową emeryturę swojego pracownika ISBnews --Altus TFI rozpocznie 26 IX przyjmowanie ofert zbycia do 5 mln akcji własnych --PGE: Produkcja energii spadła r/r do 34,7 TWh w okresie styczeń-sierpień 2016 --Komputronik: Sąd arbitrażowy umorzył

Przegląd prasy

Miski powołany na wiceprezesa ds. finansów w OT Logistics --Komputronik rekomenduje niewypłacanie dywidendy za rok obrot. 2015/16 r. --PGNiG ogłosiło ofertę skupu do 92,76 mln akcji własnych od 29 sierpnia --Nowak: MF może ponownie zaoferować obligacji na rynku Chin za kilka miesięcy --Enea

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

;internetową platformę, oferującą wystrój wnętrz w stylu vintage, poinformował fundusz.     Źródło: ISBnews Komputronik: Zapisy w wezwaniu Marinera Invest na 46,03% akcji spółki zostały przesunięte na 8 czerwca - 7 lipca br., podała spółka.   Źródło: ISBnews Comarch: Zarząd

Przegląd informacji ze spółek

) ze sprzedaży udziałów iAlbatros na rzecz SMT, na zakup akcji SMT SA, wynika z komunikatu spółki. Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Altus TFI) zawarł umowy z Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Forum TFI) dotyczące przejęcia przez Altus TFI zarządzania 2 funduszami: Forum Akcyjny

Przegląd informacji ze spółek

; i filmów z serii "Rocky" w grze "Real Boxing 2", podała spółka. Wind Mobile zadebiutuje na głównym parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w piątek 25 września br., podała spółka. Z emisji akcji spółka pozyskała 5,85 mln zł. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF

Przegląd informacji ze spółek

Akcjonariusze Asbis zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto za 2014 r. w całości na kapitał rezerwowy i przeprowadzeniu skupu akcji własnych w liczbie do 1 mln szt. za maksymalnie łącznie 0,5 mln USD, wynika z uchwał zwyczajnego walnego zgromadzenia. Zakłady Magnezytowe Ropczyce "

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

prezesa Pawła Witkiewicza, zapowiada to historycznie rekordowe przychody w tym roku. Źródło: ISBnews   Vivid Games: Cena emisyjna nowych papierów  została ustalona na maksymalnym poziomie 5 zł za akcję, podała spółka. Źródło: ISBnews   Google: Rozpoczyna nowy program

Przegląd prasy

Rozliczeniowa w I kw. przyszłego roku planuje uruchomić System Płatności Kartowych o nazwie Inkart ISBnews --Warimpex nabył obligacje o łącznej wart. nomin. 23,16 mln zł w celu umorzenia --Nowy prezes SMT wykorzysta środki ze zbycia iAlbatros na kupno akcji SMT --Altus TFI przejmuje zarządzanie dwoma

Przegląd informacji ze spółek

, podała spółka. Komputronik odnotował 3,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. roku finansowego 2015/2016 (od 1 października do 31 grudnia) wobec 9,99 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Orange Polska oczekuje, że

Przegląd informacji ze spółek

Cena emisyjna nowych papierów Vivid Games została ustalona na maksymalnym poziomie 5 zł za akcję, podała spółka. Newag zamierza rekomendować walnemu zgromadzeniu podział zysku spółki netto za rok 2015 poprzez wypłatę dywidendy w wysokości łącznie 45 mln zł, czyli 1 zł na jedną akcję, podała

Black Friday także w Polsce: Gdzie szukać promocji?

czwartek w oczekiwaniu na otwarcie sklepu. Dzięki promocjom i akcjom rabatowym amerykańskie sklepy co roku odnotowują rekordowe wzrosty sprzedaży. W 2014 roku w USA udało im się sprzedać towary za 51 mld dolarów w ciągu tylko jednej doby, rok wcześniej było to aż 57 mld zł. Amerykanie przywykli do łapania

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

" - wskazał Baran. Na bazie kanałów 4Fun wprowadza on TV społecznościową, co ma docelowo zaowocować dodatkową konwersją na przychody. "Jednym z celów jest dywersyfikacja przychodów. Obecnie 95% przychodów generujemy z TV. Dążymy do rozwinięcia akcji specjalnych poprzez poszukiwanie

Przegląd prasy

inwestycje mieszkaniowe --Indeks WIG20 spadł o 0,38% na zamknięciu we wtorek --Akcjonariusze Apatora zdecydowali o 0,8 zł dywidendy na akcję --ZM Polonus złożyły wniosek do UOKiK w sprawie przejęcia Peklimar --MM Cars złożyło wniosek do UOKiK o przejęcie Autoserwis Dolny Śląsk --mDM podniósł

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

konfiguracja powinna spełnić oczekiwania klientów, którzy wymagają kompaktowych i wydajnych urządzeń w atrakcyjnej cenie. Laptop będzie dostępny w kolorze Mystic Silver w sklepach Komputronik, MediaExpert, MediaMarkt, RTV Euro AGD oraz x-kom, a także u operatora Orange. Źródło: spółka NiceLabel: Wiodący

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

; BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI Komputronik: Oczekuje dalszych wzrostów sprzedaży w najbliższych tygodniach, zwłaszcza w obliczu spodziewanych później podwyżek na rynku elektroniki w Polsce, poinformował prezes Wojciech Buczkowski. Według niego klienci mogą skorzystać na tańszych zakupach z zapasów sprzętu

Przegląd informacji ze spółek

w październiku i 8,29 USD/baryłkę w listopadzie 2014 r., podała spółka. mBank rozpoczął transakcję sprzedaży w trybie przyspieszonego budowania księgi popytu (ABB) nie więcej niż 4 711 700 akcji zwykłych Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU), stanowiących nie więcej niż 0,55% kapitału

Przegląd informacji ze spółek

Wytwórni Papierów Wartościowych (PWPW) wyrazili zgodę na zbycie na rzecz OPTeam łącznie 14,19 mln akcji, stanowiących 50% kapitału zakładowego spółki Polskie ePłatności (Polskie ePłatności, PeP) za kwotę 75 mln zł, podał OPTeam. Idea Bank zawarł z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) umowę dotyczącą

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

zarejestrował zmianę nazwy z Spółka Akcyjna na Draw Distance Spółka Akcyjna, podała spółka.  Źródło: ISBNews CI Games: Odnotował 8,1 mln zł skonsolidowanej straty netto w I-II kw. 2019 r. wobec 9,95 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Komputronik: Odnotował 6,26 mln zł

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

kolejnej gry, po zapowiedzianym "Frostpunk", podała spółka.  Źródło: ISBnews PlayWay: Cena akcji w pierwotnej ofercie publicznej została ustalona na 52 zł, podała spółka. Inwestorom zaoferowanych zostanie 1,2 mln akcji, czyli maksymalna liczba przewidziana w prospekcie emisyjnym. 

Przegląd prasy

skonsolidowany wynik o 40 mln zł w 2015 --Konsorcjum spółki Erbudu ma umowę z Legnicą o łącznej wartości 48,6 mln zł netto --Indeks WIG20 wzrósł o 2,85% na zamknięciu w czwartek --BPH przewiduje, że całkowite koszty restrukturyzacji wyniosą do 212 mln zł --Akcjonariusze EMF wezwali do sprzedaży akcji

Przegląd informacji ze spółek

Securities uplasował kolejną transzę obligacji Getin Noble Banku serii PP6 -II o wartości nominalnej 40 mln zł, podał bank.  Akcjonariusze Polimeksu Mostostalu zdecydują o emisji do 150 mln akcji serii T bez prawa poboru, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na dzień 28 grudnia. W ramach

Przegląd informacji ze spółek

, 95% udziału) oraz Ferrovial Agroman, warta 157,96 mln zł netto, została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu na budowę drugiej jezdni drogi ekspresowej S3 na odcinku Zielona Góra Północ – Niedoradz, podała spółka. Komputronik, w rozpoczętym w kwietniu, pierwszym kwartale roku

Przegląd prasy

finans. netto ubezpieczycieli spadł o 20,2% r/r do 3,5 mld zł w I poł --Blisko 30% żołnierzy wybrałoby śmigłowce z PZL Mielec dla wojska --Polimex ustalił dzień scalenia akcji na 13 października --GUS: Najlepsza koniunktura w usługach w IX w sekcji finanse i ubezpieczenia --GUS: Wskaźnik koniunktury

Przegląd prasy

konkurs na prezesa spółki --Komputronik otworzył Megastore w Wola Parku, planuje dalszy rozwój konceptu --Oponeo.PL otworzyła serwis z oponami dla klientów z Kalifornii --Hawe odwołało walne zwołane na 20 X w obliczu zwołania NWZ na 12 X --Liczba rozpoczętych budów domów w USA spadła do 1126 tys. w

Przegląd prasy

na akcję --SMT przydzieliło obligacje o wartości 18,3 mln zł --Indeks WIG20 wzrósł o 0,70% na zamknięciu w czwartek --Bilfinger i konsorcjum PUT Intercor mają najtańsze oferty na obwodnicę Olsztyna --NTT System rekomenduje wypłatę 0,15 zł dywidendy na akcję za 2014 r. --Bank BGŻ ma zgodę KNF na

Przegląd prasy

dywidendy za 2014 r. --Kofola sfinalizowała nabycie kolejnych 6,82% akcji słoweńskiej Radenskiej --Indeks WIG20 wzrósł o 0,17% na zamknięciu w środę --Jerzy Mazgaj i Łukasz Magiera kandydatami do rady nadzorczej Vistula Group --KGHM zwiększył wartość umowy z Mostostalem Zabrze o 13,1 mln zł netto