akcje kogeneracji

Akcjonariusze Kogeneracji zdecydują 21 VI o wypłacie 2,7 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 24.05.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Zespołu Elektrowni Wrocławskich Kogeneracja zdecydują o przeznaczeniu 40,23 mln zł zysku za 2017 rok na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 2,7 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne, zaplanowane na 21 czerwca.  "Zwyczajne

PGE wezwała do sprzedaży 2,38 mln akcji Kogeneracji po 81,8 zł/szt.

Warszawa, 01.02.2018 (ISBnews) - PGE Polska Grupa Energetyczna wezwała do sprzedaży 2 383 999 akcji Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja po cenie w wysokości 81,8 zł za każdą akcję, podał pośredniczący Dom Maklerski PKO BP. „Wzywający, w wyniku nabycia od EDF

Akcjonariusze Kogeneracji zdecydowali o wypłacie 6,25 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 31.05.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja zdecydowali przeznaczyć na dywidendę kwotę 93,125 mln zł, co oznacza wypłatę w wysokości 6,25 zł na akcję, wynika z uchwał walnego zgromadzenia. Dzień prawa do dywidendy ustalono na 10 sierpnia, a

Akcjonariusze Kogeneracji zdecydują 31 maja o 6,25 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 28.04.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 31 maja o przeznaczeniu 93,13 mln zł na dywidendę za 2015 r., co da wypłatę w wysokości 6,25 zł na akcję, wynika z projektów uchwał

Paweł Szczeszek zrezygnował z funkcji prezesa Kogeneracji

przez niego funkcji prezesa zarządu. Złożona rezygnacja nie zawiera informacji o jej przyczynach" - czytamy w komunikacie. Paweł Szczeszek pełnił funkcję prezesa Kogeneracji od grudnia 2018 r. Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja składa się z 3 zakładów produkcyjnych o łącznej mocy

Akcjonariusze Kogeneracji zdecydują 3 VI o niewypłacaniu dywidendy

jednostki dominującej w 2019 r. wobec 7,58 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 26,45 mln zł wobec 77,04 mln zł zysku rok wcześniej. W czerwcu ub.r. akcjonariusze Kogeneracji postanowili nie przeznaczać do podziału zysku netto za rok 2018 w kwocie 77 036 079 zł i

ZEW Kogeneracja zawiesza wypłaty dywidendy z zysków za lata 2018-2020

rekomendować wypłatę dywidendy na poziomie 20-40% wyniku jednostkowego netto Kogeneracji, korygowanego o wielkość odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych. Jednocześnie zarząd zarekomendował przeznaczenie w całości zysku netto za rok 2018 w kwocie 77,04 mln zł na kapitał rezerwowy. "W

Kogeneracja miała 15,45 mln zł straty netto, 18,13 mln zł straty EBIT w III kw.

i białych o 5 921 tys. zł, głównie z powodu zmiany ustawodawstwa w zakresie świadectw pochodzenia z produkcji w skojarzeniu. Dotychczasowy system wsparcia energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji oparty na świadectwach pochodzenia energii elektrycznej z kogeneracji wygasł z końcem 2018 roku

Kogeneracja miała 82,92 mln zł zysku netto, 104,01 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 093 mln zł w 2019 r. wobec 965,85 mln zł rok wcześniej. Sprzedaż energii elektrycznej wyniosła 2 557 GWh, a sprzedaż ciepła wyniosła 10 545 TJ. Skonsolidowany wynik EBITDA wyniósł 247 mln zł w 2019 r., w tym 145 mln zł w Kogeneracji

PGE nie chce wycofywać Kogeneracji z giełdy

Warszawa, 19.05.2017 (ISBnews) - Polska Grupa Energetyczna (PGE) nie planuje wycofywać Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja z giełdy po przejęciu spółki od EDF, poinformował prezes PGE Henryk Baranowski. "Nie zamierzamy Kogeneracji wycofywać z giełdy, wezwanie ogłosimy

PGE miała wstępnie ok. 1,86 mld zł zysku netto w 2019 r.

mln zł, EBITDA segmentu Energetyka Odnawialna: 536 mln zł" - czytamy w komunikacie.  "Skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł około 1 864 mln złotych (czyli 1 zł na akcję)" - czytamy dalej. Nakłady inwestycyjne wyniosły około 7 009

Radosław Woszczyk będzie czasowo wykonywał obowiązki prezesa Kogeneracji

Energia Ciepła. Wcześnie był m.in. członkiem zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej oraz Spółki Energetycznej "Jastrzębie", a następnie PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa. PGE Energia Ciepła jest największym akcjonariuszem Kogeneracji (58,07% akcji wg informacji ze strony spółki

PGE miała wstępnie 1 702 mln zł zysku netto, 4 395 mln zł EBITDA w I poł. 2019

Warszawa, 13.09.2019 (ISBnews) - Polska Grupa Energetyczna (PGE) odnotowała skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w wysokości ok. 1 702 mln zł (czyli 0,91 zł na akcję) w I poł. 2019 r., podała spółka, prezentując wstępne szacunkowe dane. "

DM BOŚ podniósł wycenę PGE do 13,9 zł, nadal rekomenduje 'trzymaj'

akcję. W piątek na zamknięciu kurs wynosił 12,89 zł. "Podtrzymujemy długoterminową rekomendację fundamentalną 'trzymaj', mimo że oceniamy wycenę spółki jako niewymagającą i spodziewamy się dodatniej dynamiki EBITDA w ujęciu rok-do-roku w 2017. Czekamy na nową strategię dla segmentu kogeneracji i

Kogeneracja: Cena w wezwaniu PGE odpowiada wartości godziwej

Warszawa, 15.02.2018 (ISBnews) - Zarząd Kogeneracji uważa, że cena akcji w wezwaniu PGE ustalona na 81,8 zł za sztukę odpowiada wartości godziwej spółki, podano w komunikacie. Na początku lutego PGE Polska Grupa Energetyczna wezwała do sprzedaży 2 383 999 akcji Zespołu Elektrociepłowni

TGE nie analizowała jeszcze wpływu wzrostu obliga na wysokość obrotów

% obliga giełdowego dla energii elektrycznej z wyłączeniem kogeneracji i energii ze źródeł odnawialnych. Jednocześnie minister energii Krzysztof Tchórzewski zwrócił się do przedsiębiorstw energetycznych, aby od 1 sierpnia 2018 r. obrót energią prowadziły wyłącznie na najbardziej konkurencyjnych i

PGE miała wstępnie 585 mln zł zysku netto, 1,82 mld zł EBITDA w I kw. 2019

zł" - czytamy w komunikacie. Skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł około 585 mln zł (czyli 0,31 zł na akcję). Nakłady inwestycyjne wyniosły 1 008 mln zł. Szacunkowe zadłużenie netto na dzień 31 marca 2019 r. wyniosło około 11 894 mln zł, podano

PGE Toruń i ZEW Kogeneracja mają ponad 11 mln zł dofinansowania na modernizacje

podczas przesyłania sieciami), co z kolei zwiększy efektywność energetyczną, podkreślono w materiale. Projekty rozpoczną się jeszcze w tym roku, a ich zakończenie planowane jest na 2022 rok. Planowane całkowite koszty projektu w Toruniu wynoszą blisko 24 mln zł, natomiast w przypadku Kogeneracji jest to

PGE miała wstępnie ok. 2,17 mld zł zysku netto w I-III kw. 2019 r.

, EBITDA segmentu Obrót: 532 mln zł, EBITDA segmentu Energetyka Odnawialna: 410 mln zł, wymieniono w informacji. "Skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł około 2 173 mln zł (czyli 1,16 zł na akcję). Nakłady inwestycyjne wyniosły 4 468 mln zł. Szacunkowe

Przegląd prasy

wysokosprawnej kogeneracji --Wartość backlogu Synektika wzrosła o 188% r/r do 9,2 mln zł na koniec 2019 r.  --NBP: Eksport liczony w euro spadł o 1% r/r, import spadł o 4,6% w XI --NBP: Saldo na rachunku C/A to +1 457 mln euro w XI, konsensus: +500 mln euro --Lotnisko Chopina w Warszawie miało 18,9

PGE wdraża optymalizację, zamyka projekty spoza podstawowej działalności

przede wszystkim wynikami finansowymi i operacyjnymi grupy kapitałowej PGE za 2019 r., w szczególności wynikiem netto, który wyniósł -3,9 mld zł, notowaniami giełdowymi akcji PGE na GPW, a także negatywnym wpływem epidemii koronawirusa na sytuację gospodarczą w Polsce i na Świecie, ze szczególnym

PGE zamknęła transakcję nabycia aktywów EDF w Polsce

głosów w Kogeneracji, PGE będzie zobligowana do ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji w liczbie powodującej osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów w Kogeneracji. Koszt wezwania następczego nie jest uwzględniony w wartości transakcji" - czytamy dalej. Polska Grupa Energetyczna

PGE Nowa Energia zainstaluje do 300 punktów ładowania we współpracy z VW

miesięcznie. Zgodnie z planami rozwojowymi, w 2020 roku liczba punktów ładowania ma zostać potrojona. W 2019 r. PGE Nowa Energia zawarła także umowę inwestycyjną, obejmując 51,47% akcji firmy 4Mobility. Dzięki temu spółka z Grupy PGE ma szansę wykorzystywać doświadczenie dostawcy usług car-sharing w rozwoju

Przegląd prasy

wiceprezesa Kogeneracji --Action: Sąd zatwierdził ugodę w postępowaniu mediacyjnym z udziałem Atos Polska --Mo-Bruk rekomenduje 10,25 zł dywidendy na akcję za 2019 rok --BGK: Decyzje RPP obniżą wynik odsetkowy o ok. 50-70 mln zł kwartalnie --Bank Millennium: Decyzje RPP obniżą wynik odsetkowy o ok. 85

Kogeneracja rekomenduje 6,58 zł dywidendy na akcję z zysku za 2016 r.

Warszawa, 07.03.2017 (ISBnews) - Zarząd Kogeneracji podjął uchwałę w sprawie rekomendowania akcjonariuszom przeznaczenia 98,04 mln zł z zysku netto za 2016 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 6,58 zł na akcję, podała spółka. "Wniosek w sprawie podziału zysku za 2016 rok, który

Energa jest zainteresowana kogeneracją z portfela EdF w Polsce

w Polsce. Ostatnio Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja informował, że EDF rozważa pozyskanie inwestora strategicznego dla Kogeneracji. Grupa Energa to trzeci największy operator systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii, a także trzeci największy sprzedawca energii

Energa zaktualizuje w tym roku strategię i kierunki rozwoju

bilansie wytwórczym spółki. "Dużą wartość widzimy w stopniowej ewolucji w kierunku zwiększania mocy wytwórczych w grupie i zdynamizowaniu inwestycji w tym obszarze. Chcemy to osiągnąć m.in. dzięki zwiększaniu udziału w wysokosprawnej kogeneracji" - napisał także Kaśków. Grupa Energa to trzeci

BOŚ nagrodził firmy z południa Polski za działalność proekologiczną

wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych)" - czytamy w komunikacie. Wyróżnieniem w kategorii "innowacja ekologiczna" został uhonorowany Hotel Arłamów , m.in. za elektrociepłownię o potrójnej, wysokosprawnej kogeneracji na biomasę, produkującej ciepło, prąd elektryczny oraz wodę

Przegląd prasy

19,84 mln zł straty netto, 16,68 mln zł straty EBIT w I kw. 2020 r. --Paweł Szczeszek zrezygnował z funkcji prezesa Kogeneracji --PFR: 182,1 tys. firm otrzymało 36 mld zł subwencji w ramach tarczy finansowej --Play rozszerzył ofertę platformy Play Now o pakiet News --MF: Oprocentowanie obligacji

Przegląd prasy

--Akcjonariusze Kogeneracji zdecydują 3 VI o niewypłacaniu dywidendy --MF: Sprzedaż obligacji detalicznych wzrosła m/m do ponad 5,4 mld zł w kwietniu --Koszt wsparcia budownictwa komunalnego i czynszowego to 337 mln zł w 2020 r. --GDDKiA: Średni dobowy ruch na drogach krajowych spadł o 42% r/r w kwietniu

Przegląd prasy

1,5 mld zł --Wskaźnik PMI dla usług USA spadł do 49,4 pkt w lutym wg wst. danych --Wskaźnik PMI dla przemysłu USA spadł do 50,8 pkt w II wg. wst. danych --KNF: Wynik finansowy netto TFI wzrósł r/r do 954,95 mln zł w 2019 r. --R. Woszczyk delegowany do zarządu Kogeneracji po rezygnacji P

DM mBanku: Akcje PGE wyglądają 'najciekawiej' wśród spółek energetycznych

wyprzedaży, jaka miała miejsce w okresie 2015-16, znacznej poprawie globalnego sentymentu do sektora użyteczności publicznej i rysującej się perspektywie zatwierdzenia rynku mocy oraz nowego wsparcia dla kogeneracji, są przesłanki do przeważania polskich spółek energetycznych w portfelu w średnim terminie

PGE sfinansuje przejęcie aktywów EDF z linii kredytowych i wolnych środków

elektrociepłowni, tj. Wrocław, Zielona Góra, Czechnica i Zawidawie oraz sieci dystrybucji ciepła w Zielonej Górze, Siechnicach i Zawidawiu. Spółki z Grupy EDF mają łącznie 50% akcji Kogeneracji. Umowa sprzedaży aktywów EDF w Polsce może zostać zawarta do 26 lipca 2017 roku. Udział Grupy PGE w produkcji energii

Przegląd informacji ze spółek

dnia 31 grudnia 2019 r. wynosi 7,6 mln zł. Zarząd Celon Pharma zarekomenduje akcjonariuszom wypłatę dywidendy wysokości 3,6 mln zł, tj. 0,08 zł na akcję z zysku za 2019 r., podała spółka. Maciej Zużałek ma objąć funkcję prezesa zarządu Ten Square Games w czerwcu br., zastępując na tym

SA KIG zobowiązał EC Stalowa Wola do zapłaty 333,8 mln zł

Stalowej Woli (ECSW), w której PGNiG posiada, pośrednio przez spółkę zależną PGNiG Termika 50% akcji w kapitale zakładowym, a kolejne 50% posiada spółka zależna Tauronu - Tauron Wytwarzanie.  "Postępowanie przed Sądem Arbitrażowym dotyczyło roszczenia o zapłatę, ustalenie stosunku prawnego oraz

Fortum Holding złożył do UOKiK wniosek ws. przejęcia kontroli nad Grupą Duon

. Zajmują się produkcją i dostarczaniem energii cieplnej, a także wytwarzaniem energii elektrycznej w kogeneracji. Grupa Fortum jest również obecna na polskim rynku za pośrednictwem działu Power Solutions. Grupa Duon to niezależny dostawca gazu ziemnego i energii elektrycznej, którego akcje notowane są

Tobiszowki z ME: Skala inwestycji w Elektrowni Rybnik będzie znana w czerwcu

właścicielem 4 elektrociepłowni, tj. Wrocław, Zielona Góra, Czechnica i Zawidawie oraz sieci dystrybucji ciepła w Zielonej Górze, Siechnicach i Zawidawiu. Spółki z Grupy EDF mają łącznie 50% akcji Kogeneracji. Umowa sprzedaży aktywów EDF w Polsce może zostać zawarta do 26 lipca 2017 roku. Udział Grupy PGE

KHW sprzedał ZEC Katowice na rzecz spółki z grupy EDF

Warszawa, 02.09.2015 (ISBnews) - Katowicki Holding Węglowy (KHW) podpisał z DK Energy Polska - spółką należącą do grupy EDF - umowę sprzedaży 100% akcji Zakładów Energetyki Cieplnej Katowice, podał holding. "DK Energy Polska złożyła do Katowickiego Holdingu Węglowego najkorzystniejszą

DK Energy Polska złożyło wniosek do UOKiK ws. przejęcia ZEC Katowice

stronie internetowej. "Koncentracja polega na przejęciu kontroli przez DK Energy Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie nad Zakładami Energetyki Cieplnej S.A. (ZEC) z siedzibą w Katowicach w drodze nabycia całościowego pakietu akcji" - czytamy w komunikacie. DK Energy Polska Sp. z o.o

Przegląd prasy

, SRK i gm. Suszec dot. KWK Krupiński --Inpro sprzedało 220 mieszkań w III kw. 2019 r. --ME liczy na wzrost produkcji energii z kogeneracji do 2030r. o 50% wobec 2017r. --ING Bank Hipoteczny wyemituje 5-letnie zielone listy zastawne warte 400 mln zł  --Tygodniowy przegląd informacji ISBtech

Przegląd prasy

aneks do umowy na roboty w Otwocku --Marvipol zlecił Warbudowi budowę 'Topiel No 18' w Warszawie za 45 mln zł netto --Dąbrowski z ME: Inwestycje w nowe bloki węglowe po 2025 r. - w kogeneracji --Sprzedaż detaliczna w USA wzrosła o 0,1% m/m we wrześniu --Inflacja bazowa wyniosła 0,9% r/r we

Przegląd informacji ze spółek

poziomie 20-40% wyniku jednostkowego netto Kogeneracji, korygowanego o wielkość odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych. Jednocześnie zarząd zarekomendował przeznaczenie w całości zysku netto za rok 2018 w kwocie 77,04 mln zł na kapitał rezerwowy. Składka Alior Banku na fundusz przymusowej

Przegląd prasy

--Alior: Wierzyciele Ruchu przyjęli propozycje umorzenia części wierzytelności --Kwieciński: Dla posiadaczy obecnych IKE powstaną subkonta dla środków z OFE --Kwieciński: Limit inwestycji IKE w akcje będzie maleć o 2,5 pkt proc. rocznie --PSE: Krajowe zużycie energii elektrycznej spadło o 4,36% r/r

PGNiG Termika rozważy objęcie udziałów w TF Silesia

.  Rada Ministrów zdecydowała dzisiaj o wniesieniu do 100% akcji Kompanii Węglowej do Towarzystwa Finansowego Silesia, Według ministra skarbu Andrzeja Czerwińskiego TF Silesia, które przejmie 11 kopalń Kompanii Węglowej, stanie się podstawą grupy paliwowo-energetycznej. "TF Silesia

Przegląd prasy

wcześniej --Rada nadzorcza Ronsona przyjęła rekomendację łącznie 0,19 zł dywidendy na akcję --Portfel zamówień APS Energia miał wartość ponad 42 mln zł na koniec marca --Strata netto APS Energia zmniejszyła się r/r do 2,36 mln zł w I kw. 2017 r. --Strata netto z działalności kont. Integer.pl

Przegląd prasy

procedowaniu art. 7 unijnego traktatu i formalne wysłuchanie Polski 26 czerwca --MCI Management nie planuje wycofania MCI Capital z obrotu na GPW --Hieronim Ruta sprzedał w transakcji pakietowej prawie wszystkie posiadane akcje Cyfrowego Polsatu Parkiet --Grupa Azoty przeprowadza konsolidację

Przegląd prasy

ok. 75 mln zł netto --Liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych wyniosła 218 tys. w USA --Akcjonariusze Kogeneracji zdecydowali o wypłacie 2,7 zł dywidendy na akcję --Zarząd Amiki rekomenduje cenę skupu akcji w widełkach 100-135 zł za akcję --FlixBus miał 2 mln pasażerów w Polsce w I poł. br

Przegląd prasy

prezes IGTE Małgorzata Rusewicz  -- Fundusz Rezerwy Demograficznej może przekroczyć swój limit alokacji w polskie akcji wynoszący 30%, ale nie musi to oznaczać automatycznej podaży  -- Jeśli pojawią się oznaki odbicia gospodarczego w strefie euro, to frank szwajcarski powinien zareagować na nie

Przegląd prasy

Krakowem a Tarnowem na autostradzie A4 --Po deklaracji Polski i USA dot. technologii 5G kursy akcji telekomów na GPW spadały --W zakładach Toyoty w Laskowicach ruszyła produkcja 2-litrowych silników do napędów hybrydowych --Prezes BOŚ Banku: Nie wykluczamy udziału w konsorcjum banków finansujących

Przegląd prasy

--Akcjonariusze Kogeneracji zdecydują 21 VI o wypłacie 2,7 zł dywidendy na akcję --Enea nie planuje zmiany polityki dywidendowej --Auto Partner zwiększy powierzchnię magazynową do 86,5 tys. m2 (aktual.) --BGKN i PKP mają warunkowe umowy dot. budowy mieszkań w 12 lokalizacjach --KE nałożyła zobowiązania na

Przegląd prasy

układowe GetBack. Swoją wersję układu na rada wierzycieli --Mosty w Polsce też grożą katastrofą budowlaną --Resort energii nie chce zmian w kogeneracji  --LPP weszło do Izraela z marką Reserved - to 21 zagraniczny rynek dla spółki, która w tym roku pojawi się także w Kazachstanie i na Słowenii

Przegląd prasy

stanu na 1 października --Indeks WIG20 wzrósł o 0,42% na zamknięciu we wtorek --Rafako miało 7,03 mln zł zysku netto, 7,81 mln zł zysku EBIT w III kw. 2018 r. --Rząd przyjął nowelę o zasadach zarządzania mieniem państwowym --Rząd przyjął nowelę dot. promowania energii elektrycznej z kogeneracji

Przegląd informacji ze spółek

Zachodniej w Łodzi, który zwiększa jej wartość o ok. 4,7 mln euro netto (ok. 20,3 mln zł netto), podała spółka. EC Będzin S.A. postanowiła zakończyć proces sprzedaży EC Będzin sp z o.o. z uwagi na aktualne warunki rynkowe oraz brak ustawy o wsparciu kogeneracji, utrudniające jej realną wycenę, podała

Przegląd informacji ze spółek

Alumetal odnotował 70,69 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 89,94 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Rada nadzorcza Kogeneracji powołała w skład zarządu Piotra Frąszczaka, powierzając mu funkcję prezesa, oraz

Przegląd prasy

częściej w sektorze publicznym niż w prywatnych firmach Puls Biznesu --Firma kurierska GLS Poland otworzyła największe swoje centrum dystrybucji przesyłek w naszym kraju --MLP Group w pełni rozpoczęło prace nad magazynowym REIT-em ISBnews --K. Wrzesiński wyznaczony na p.o. prezesa Kogeneracji po

Przegląd informacji ze spółek

należąca do małżeństwa Elżbiety i Jacka Tarczyńskich, podniosła cenę w publicznym wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Tarczyński do 14 zł za akcję z 12,6 zł za akcję, poinformował wzywający. Zniesiony został też warunek podjęcia uchwały o zniesieniu dematerializacji akcji jako warunek

Przegląd prasy

jednocześnie prąd i ciepło w procesie tzw. kogeneracji; projekt ustawy może być gotowy do końca roku wg gazety --Rynek wycenia, że podwyżki stóp procentowych nadejdą najwcześniej na początku 2019 r. Dziennik Gazeta Prawna --Pilotażowa emisja obligacji skarbowych dla Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Przegląd prasy

100% akcji Kogeneracji --Sacellum (dawniej Cristallum 2) zmieniło warunek w wezwaniu na Gekoplast --Sprzedaż detaliczna w USA wzrosła o 0,8% m/m w listopadzie --Liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych wyniosła 225 tys. w USA --Gaz-System ma 140 mln zł dofinansowania na gazociąg Tworóg

Przegląd prasy

--Coraz więcej osób pyta o możliwość zrezygnowania z usług telewizji kablowej, aby tylko uniknąć płacenia abonamentu RTV na telewizję i publiczne radio ISBnews --Akcjonariusze FO Dębica zdecydują 22 VI o wypłacie dywidendy 2,35 zł na akcję --Zysk netto Asseco Poland spadł r/r do 60,9 mln zł w I kw

Przegląd prasy

miał wartość 680 mln zł w 2017 r. ISBnews --Indeks WIG20 spadł o 0,77% na zamknięciu w czwartek --PGE wezwała do sprzedaży 2,38 mln akcji Kogeneracji po 81,8 zł/szt. --Przemysław Sęczkowski zrezygnował z funkcji wiceprezesa Asseco Poland --Mercator Medical miał wstępnie ok. 2 mln zł zysku

Przegląd prasy

pow. handlowej na koniec I poł. 2018 r. --KNF obniżyła dodatkowy bufor na ryzyko kredytów walut. BOŚ do 0,5 pkt proc. --KGHM jest wstępnie zainteresowany sprzedażą udziałów w PGE EJ1 --Radosław Woszczyk będzie czasowo wykonywał obowiązki prezesa Kogeneracji --Alstom oficjalnie otworzył nową

Przegląd prasy

  -- Przedstawiciele GetBacku przez miesiąc szukali dojścia do najbliższych współpracowników szefa rządu. Działano na granicy prowokacji --Część wartych 350 mln zł akcji pracowniczych spółek Polskiej Grupy Zbrojeniowej jest w posiadaniu mniejszościowych akcjonariuszy, którzy mogą np. domagać się

Przegląd prasy

. 2017 r. wobec zysku rok wcześniej --OT Logistics złożył ofertę w przetargu ponad 11,75% akcji Luka Rijeka --Zysk netto Mercator Medical spadł r/r do 0,87 mln zł w I poł. 2017 r. --Zysk netto Kogeneracji wzrósł r/r do 114,5 mln zł w I poł. 2017 r. --Vistula Group planuje 15 mln zł w br. na

Przegląd prasy

--Czarterowa spółka Ryanair Sun w sezonie 2018 chce mieć w bazie lub bazach w Polsce pięć samolotów ISBnews --Mostostal Zabrze:Aktualizacja wyceny kontraktu obniży wynik o 19,9 mln zł w 2016 --Akcjonariusze Brastera zdecydowali o emisji do 3 mln akcji serii I bez pp --Grupa Lotos: Postój remontowy

Przegląd prasy

uwagi na aktualne warunki rynkowe oraz brak ustawy o wsparciu kogeneracji, utrudniające jej realną wycenę, podała spółka. Spółka zamierza skupić się na rozwoju działalności operacyjnej jako grupa finansowo-produkcyjna, aby systematycznie budować wartość dla akcjonariuszy. Podtrzymuje też zapowiedź

Przegląd informacji ze spółek

24,54 mln akcji serii F z prawem poboru, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na dzień 31 maja. Grupa kapitałowa Ferrum miała wstępnie ok. 73,25 mln zł przychodów i ok. 1,46 mln zł zysku netto w I kwartale, podała spółka. Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos wyniosła 8,03 USD/baryłkę w

Przegląd prasy

) wydał zgodę na dokonanie koncentracji, polegającej na utworzeniu przez Helios (spółkę zależną Agory) wraz z dwiema osobami fizycznymi wspólnego przedsiębiorcy joint venture w segmencie gastronomicznym, podała Agora. --Zarząd Kogeneracji uważa, że cena akcji w wezwaniu PGE ustalona na 81,8 zł za sztukę

Przegląd informacji ze spółek

przedsiębiorcy joint venture w segmencie gastronomicznym, podała Agora. Zarząd Kogeneracji uważa, że cena akcji w wezwaniu PGE ustalona na 81,8 zł za sztukę odpowiada wartości godziwej spółki, podano w komunikacie. Mostostal Warszawa podpisał umowę na rozbudowę centrum badawczo-rozwojowego dla Mondelez

Przegląd informacji ze spółek

spółka. Polwax podpisał z ThyssenKrupp Uhde Energineering Services umowę w sprawie dostawy kluczowego wyposażenia instalacji odolejania rozpuszczalnikowego, podała spółka. Wartość umowy to 7,195 mln euro. Braster chce w II kwartale br. przeprowadzić emisję do 3 mln nowych akcji bez prawa poboru, z

Przegląd informacji ze spółek

Soho Development sprzedało 41 lokali mieszkalnych w III kw. 2018 r., poinformowała spółka. Na koniec września br. w ofercie dewelopera znajdowało się 58 lokali. Luma Holding Limited - podmiot zależny od Radosława Miśkiewicza - podwyższyło cenę w wezwaniu na 33,1% akcji Protektora do 5 zł za

Przegląd prasy

LIFO wyniósł 551,1 mln zł w IV kw. --Kogeneracja rekomenduje 6,58 zł dywidendy na akcję z zysku za 2016 r. --Zysk netto Kogeneracji wzrósł r/r do 156,78 mln zł w 2016 r. --DM BOŚ podniósł wycenę Inter Cars do 294 zł, nadal rekomenduje 'trzymaj' --Archicom uchwalił emisję obligacji serii M2/2017

Przegląd informacji ze spółek

Radpol przydzielił inwestorom 10 mln akcji serii E, podała spółka. Rozmowy Sygnity z wierzycielami pozostają w toku, podała spółka.  Pekabex Bet, spółka w 100% zależna od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex, podpisała z Budimeksem umowę na dostawę i montaż żelbetowej

Przegląd informacji ze spółek

Rada nadzorcza Kogeneracji podjęła uchwałę w sprawie odwołania Wojciecha Heydla ze składu zarządu, w tym ze sprawowanej funkcji prezesa, poinformowała spółka. Do pełnienia obowiązków prezesa RN wyznaczyła dotychczasowego członka zarządu Krzysztofa Wrzesińskiego.  i2 Development

Przegląd informacji ze spółek

dotyczącej wypłaty dywidendy za rok 2016 w łącznej wysokości 0,19 zł na jedną akcję, podała spółka. Oznacza to, że po wypłacie w marcu br. dywidendy zaliczkowej akcjonariusze otrzymają po 0,1 zł na walor. Grupa APS Energia miała w portfelu zamówienia do realizacji do końca roku za ponad 42 mln zł na koniec

Przegląd prasy

zdecydują 8 czerwca o wypłacie 2,59 zł dywidendy na akcję --Zysk netto Inpro wzrósł r/r do 6,23 mln zł w I kw. 2017 r. --Zysk netto Kogeneracji wzrósł r/r do 101,58 mln zł w I kw. 2017 r. --Strata netto Eurocash wyniosła 14,9 mln zł w I kw. 2017 r. wobec zysku rok wcześniej --Zysk netto PCC Rokita

Przegląd prasy

maklerskiej --Fitch podniósł ratingi Kolei Mazowieckich do BBB, BBB+ i AA-(pol) i wycofał je --Akcjonariusze Kogeneracji zdecydowali o wypłacie 6,25 zł dywidendy na akcję --Nowak z MF: Sfinansowano ok. 68% całorocznych potrzeb pożyczkowych --MF zaoferuje obligacje za 3-6 mld zł na 1 przetargu w

Przegląd informacji ze spółek

wysokości 0,73 zł na jedną akcję, wynika z projektów uchwał na walne. Atal podjął uchwałę w sprawie utworzenia programu emisji obligacji, który przewiduje m.in. emisję jednej lub więcej serii obligacji, do maksymalnej kwoty 70 mln zł, podała spółka.   APS Energia odnotowała 2,9 mln zł skonsolidowanej

Przegląd informacji ze spółek

kolejne 500 osób i zainwestuje w szkolenia ok. 20 mln zł. Wind Mobile przydzielił w ofercie wszystkie 1,37 mln akcji, podała spółka. F5 Networks z USA wybrało Polskę na miejsce kluczowej inwestycji Technical Center Warsaw, związanej z obsługą klienta, usługami bezpieczeństwa oraz rozwojem produktów

Przegląd prasy

półroczu będziemy dążyli do dalszego efektywnego wykorzystywania zwiększonych mocy produkcyjnych instalacji oraz optymalizacji kosztów, w tym produkcji Dziennik Gazeta Prawna --Rozmowy między PZU i Polskim Funduszem Rozwoju a UniCredit ws. odkupienia należących do Włochów akcji Banku Pekao mogą się

Przegląd prasy

Kogeneracji zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2014 r. --DM BOŚ obniżył wycenę JSW do 9,1 zł, nadal rekomenduje 'sprzedaj' --DM BOŚ obniżył wycenę Bogdanki do 52 zł, nadal rekomenduje 'sprzedaj' --Kurs akcji Brastera spadł o 7,95% na debiucie na rynku głównym GPW --Lisala wzywa do sprzedaży 24,45

R. Woszczyk delegowany do zarządu Kogeneracji po rezygnacji P. Strączyńskiego

członkiem zarządu Exatela. Od stycznia 2018 roku jest członkiem zarządu PGE Energia Ciepła. Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja składa się z 3 zakładów produkcyjnych o łącznej mocy elektrycznej 365,7 MW i cieplnej 1 080,4 MW. Większościowy pakiet akcji spółki należy do Polskiej Grupy

Przegląd prasy

nie zakłada utrzymania wydobycia równie wysokiego jak w I kw. --Akcjonariusze Kogeneracji zdecydują 31 maja o 6,25 zł dywidendy na akcję --Grupa Lotos może zaprezentować nową strategię po skompletowaniu zarządu --Deflacja HICP w Niemczech wyniosła 0,1% r/r w kwietniu wg wstępnych danych --KE

M. Michałek powołany na prezesa, a K. Kwiecień na wiceprezesa Kogeneracji

Rozliczeń. W latach 2017-2018 był członkiem rady nadzorczej PGNiG Termika, podano również. Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja składa się z 3 zakładów produkcyjnych o łącznej mocy elektrycznej 365,7 MW i cieplnej 1 080,4 MW. Większościowy pakiet akcji spółki należy do Polskiej Grupy

Przegląd prasy

Warszawa, 25.01.2016 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --ME zapewnia, że pod koniec roku rozpoczęło prace nad koncepcją nowego systemu wsparcia kogeneracji --Rafał Milczarski, Andrzej Wysocki oraz Marcin Celejewski to nazwiska

Wokół parkietu: Ciepłownicy podgrzali giełdę

jakieś roszady w ich akcjonariacie lub przygrywki do nich. Państwo od dawna chce zbyć resztówkę akcji w Kogeneracji, na które chętnych na pewno nie braknie. Zainteresowane są nimi zapewne też niemiecki i francuski potentat energetyczny. Może więc ktoś z tego grona przystąpił do wyprzedzających zakupów

Przegląd prasy

możliwość biometrycznego logowania się do swojej aplikacji mobilnej wg serwisu ISBnews --Zysk netto Banku Handlowego spadł r/r do 626,42 mln zł w 2015 r. --Kogeneracja proponuje wypłatę 6,25 zł dywidendy na akcję za 2015 r. --Zysk netto Kogeneracji wzrósł r/r do 125,4 mln zł w 2015 r. --Indeks

Przegląd prasy

Warszawa, 29.01.2016 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Obłękowski: PKO BP nie planuje podnoszenia marż na kredyty hipoteczne --Prezes CEZ Polska widzi duży potencjał rozwoju ciepłownictwa systemowego i wysokosprawnej kogeneracji

Przegląd prasy

wzrósł o 1,29% na zamknięciu w piątek --Spółka zależna Trakcji ma umowę o wartości 134,7 mln zł netto --KUKE: Eksport wzrósł o 6,3% r/r w lipcu, zwiększy się o 10,8% w całym roku --MG oczekuje przyspieszenia wzrostu PKB w II poł. 2015 r. --PZ Cormay przydzielił wszystkie akcje serii K w ramach oferty

Przegląd prasy

179,22 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. --Akcjonariusze Eurocashu zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 25 kwietnia o wypłacie dywidendy w wysokości 0,73 zł na jedną akcję, wynika z projektów uchwał na walne. Atal podjął uchwałę w sprawie utworzenia programu emisji obligacji

Przegląd prasy

uporządkowanie spraw związanych z kredytami we frankach oraz stabilny złoty Puls Biznesu --Mieszkaniowa hossa potrwa dwa lata wg Zbigniewa Jakubasa ISBnews --Neuca rozpoczęła wdrożenie urządzenia Diabdis, liczy na współpracę z aptekami --Agora rekomenduje 0,75 zł dywidendy na akcję --KGHM wydłużyła

Przegląd prasy

zwiększyć przyszłą emeryturę --Elektrobudowa podtrzymała prognozy zysku i przychodów na 2016 r. --PZU nie jest zainteresowane zakupem aktywów SABMillera --KH Logistyka ogłosił squeeze-out 3,22% akcji Pekaesu po 15,1 zł/ szt. --Solar Company zaskarża decyzję KNF dotyczącą kary w wysokości 800 tys. zł

Przegląd prasy

przekroczenie prędkości Cashless.pl --Jeśli powstanie polska karta, zostanie oparta o Blika ISBnews --RN Comarchu pozytywnie zaopiniowała niewypłacanie dywidendy za 2015 r. --Akcjonariusze Mennicy Polskiej zdecydowali o wypłacie 0,5 zł na akcję dywidendy --Akcjonariusze Torpolu zdecydują 17 VI o

Polenergia liczy na utrzymanie wysokiej dynamiki wzrostu wyników

zmiennością cen rynkowych. Ponadto, strategia wzrostu wartości jest wspierana przez znaczącą poprawę otoczenia regulacyjnego w obszarach energetyki odnawialnej i kogeneracji, zaznaczono również. Jeszcze w tym roku Polenergia uruchomi dwie lądowe farmy w Gawłowicach i Rajgrodzie o łącznej mocy ok. 67 MWe

Przegląd prasy

. --Agora widzi umiarkowanie pozytywną perspektywę na 2016 r. --Zysk netto Kogeneracji wzrósł r/r do 100,07 mln zł w I kw. 2016 r. --PHN: Intraco zostaje, obok wieży powstanie biurowiec klasy A --Zysk netto OT Logistics spadł r/r do 2,45 mln zł w I kw. 2016 r. --Rozpoczęły się zapisy na akcje w

Przegląd prasy

. 2014 r. wobec straty rok wcześniej --M. Sołowow wzywa na Rovese po 1,42 zł za akcję, chce osiągnąć 100% akcji --Konsorcjum Skanska ma umowę na obwodnicę Brodnicy za 48 mln zł --Zysk netto ATM wzrósł r/r do 2,59 mln zł w III kw. 2014 r. --Indeks WIG20 spadł o 0,36% na zamknięciu w czwartek --Strata

Przegląd prasy

roku --KNF skieruje notyfikację Aliora ws. działalności w Rumunii tamtejszym organom --mDM obniżył wycenę Synthosu do 4,07 zł, nadal rekomenduje 'trzymaj' --KNF: BGŻ BNP Paribas może kupić akcje Sygma Bank Polska --Indeks WIG20 wzrósł o 1,84% na zamknięciu we wtorek --Spółka zależna Wasko ma umowę

Przegląd prasy

zdecydują 11 czerwca o 1,50 z zł dywidendy na akcję --ZWZ PA Nova zdecydowało o wypłacie 0,50 zł na akcję dywidendy --UKE: Koszty dostępu do internetu spadły r/r w większości przedziałów prędkości --Alior Bank 'czuje się komfortowo' z konsensusem 353 mln zł zysku netto w br. --Wykorzystanie mocy