akcje kino polska

Akcjonariusze Kino Polska TV zdecydowali o 0,3 zł dywidendy na akcję

kapitał zapasowy spółki. Dywidenda wyniesie 0,3 zł brutto na jedną akcję, podała spółka. "Do dywidendy będą uprawnieni akcjonariusze, którym będą przysługiwały akcje spółki w dniu 1 lipca 2019 r." - czytamy w komunikacie. Liczba akcji objętych dywidendą: 19 821 404. Kino Polska TV S.A. to

Kino Polska TV zarekomenduje 0,3 zł dywidendy na akcję za 2018 r.

Warszawa, 05.04.2019 (ISBnews) - Kino Polska TV przedłoży zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu wniosek w zakresie przeznaczenia kwoty 5,946 mln zł na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,3 zł brutto na akcję, podała spółka. Pozostała kwota 7 468 947,85 zł z zysku za ubr. ma

Agora rozpoczęła negocjacje z Kino Polska ws. sprzedaży akcji Stopklatki

Warszawa, 07.03.2018 (ISBnews) - Agora podpisała z Kino Polska TV list intencyjny dotyczący potencjalnego kupna przez Kino Polska całości posiadanych przez Agorę akcji w spółce Stopklatka. Zgodnie z treścią listu, Agora i Kino Polska będą prowadziły negocjacje dotyczące zasad i warunków

Agora sprzedała spółce Kino Polska TV wszystkie posiadane akcje w Stopklatce

Warszawa, 14.06.2018 (ISBnews) - Agora zawarła z Domem Maklerskim BZ WBK, działającym na zlecenie i na rachunek Kino Polska TV umowę sprzedaży całości posiadanych przez Agorę akcji w spółce Stopklatka, poinformowała Agora. "W wyniku transakcji w dniu dzisiejszym Agora zbędzie wszystkie

Akcjonariusze Kino Polska TV zdecydowali o 0,55 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 18.06.2018 (ISBnews) - Zwyczajne walne zgromadzenie Kino Polska TV podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto za 2017 r. w wysokości 21 882 255,45 zł, w ten sposób, że kwotę 10 901 772,20 zł przeznaczono na wypłatę dywidendy. Dywidenda wyniesie 0,55 zł brutto na jedną akcję, podała

Kino Polska TV rekomenduje 1 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 18.03.2016 (ISBnews) - Kino Polska TV rekomenduje przeznaczenie 19,82 mln zł na dywidendę z zysku 2015 roku i lat poprzednich, co oznacza wypłatę w wysokości 1 zł na akcję, podała spółka. "Zarząd emitenta podjął decyzję o przedstawieniu najbliższemu zwyczajnemu walnemu

Kino Polska TV wnioskuje o wypłatę 1,13 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 20.03.2017 (ISBnews) - Kino Polska TV wnioskuje o przeznaczenie łącznie 22,398 mln zł na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 1,13 zł brutto na akcję, podała spółka. Środki na dywidendę będą pochodzić z wypracowanego przez spółkę w roku 2016 zysku w kwocie ok. 18,1 mln zł oraz

Akcjonariusze Kino Polska TV zdecydowali o wypłacie 1,13 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 31.05.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Kino Polska TV zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę 22,4 mln zł z zysku netto za 2016 r. i lata ubiegłe, tj. 1,13 zł na jedną akcję, poinformowała spółka. "Zwyczajne walne zgromadzenie Kino Polska podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku

KNF zatwierdziła prospekt emisyjny akcji serii C Kino Polska TV

Warszawa, 11.12.2014 (ISBnews) – Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Kino Polska TV w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii C, poinformowała Komisja. Firmą inwestycyjną jest Noble Securities.   

Akcjonariusze Kino Polska TV zdecydowali o 1 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 17.05.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze Kino Polska TV zdecydowali na walnym zgromadzeniu zwołanym na 16 maja o przeznaczeniu na dywidendę 19,82 mln zł z zysku za 2015 r. i lat ubiegłych, co oznacza wypłatę w wysokości 1 zł na jedną akcję, poinformowała spółka. "Do dywidendy

Akcjonariusze Kino Polska TV zdecydują 16 maja o 1 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 20.04.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze Kino Polska TV zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 16 maja o przeznaczeniu na dywidendę 19,82 mln zł z zysku za 2015 r. i lat ubiegłych, co da wypłatę w wysokości 1 zł na jedną akcję, wynika z projektów uchwał. "1. Po rozpatrzeniu

Akcjonariusze Kino Polska zdecydowali o wypłacie łącznie 1 zł na akcję dywidendy

Warszawa, 24.06.2015 (ISBnews) - Akcjonariusze Kino Polska TV zdecydowali przeznaczyć na dywidendę kwotę 14,2 mln zł z zysku netto za rok obrotowy 2014 oraz kwotę 5,62 mln zł z kapitału zapasowego, co daje 1 zł brutto na akcję, podała spółka.  Do dywidendy będą uprawnieni

Kino Polska TV rekomenduje wypłatę 1,0 zł dywidendy na akcję za 2014 r.

Warszawa, 24.03.2015 (ISBnews) - Zarząd Kino Polska TV rekomenduje wypłatę łącznie 19,82 mln zł, tj.  1 zł brutto dywidendy na akcję z zysku za 2014 r. i z lat ubiegłych, podała spółka. "Zarząd spółki rekomendował będzie zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu, aby pozostałą po wypłaceniu

Akcjonariusze Kino Polska TV zdecydują 23 czerwca o 1 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 28.05.2015 (ISBnews) – Akcjonariusze Kino Polska TV zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 23 czerwca br. o przeznaczeniu łącznie 19,82 mln zł na dywidendę za 2014 r., co da wypłatę w wysokości 1 zł na akcję, wynika z projektów uchwał walnego. "Zwyczajne walne

Kino Polska TV: K. Woźnicka członkiem zarządu odpowiedzialnym za dział finansowy

Warszawa, 02.07.2020 (ISBnews) - Rada nadzorcza Kino Polska TV powołała Katarzynę Woźnicką na 3-letnią kadencję członka zarządu, odpowiedzialnego za dział finansowy, HR oraz dział prawny, podała spółka. Woźnicka była m.in. zatrudniona w latach 2014-2018 w Stopklatka jako dyrektor finansowy

Kino Polska TV widzi największy potencjał wzrostu w kanale Zoom TV

Warszawa, 15.05.2020 (ISBnews/ISBtech.pl) - Kino Polska TV widzi największy potencjał wzrostu w kanale naziemnym Zoom TV, poinformował ISBtech prezes Kino Polska TV Bogusław Kisielewski. "Naszym nadrzędnym celem na najbliższe lata jest awans do TOP 5 największych grup telewizyjnych w

Kino Polska liczy, że Zoom TV osiągnie rentowność w 2021 roku

, live, zaznaczono także. Kino Polska TV S.A. to grupa medialna. Głównymi gałęziami biznesowymi grupy są: emisja i produkcja kanałów telewizyjnych, dystrybucja, działalność wydawnicza, produkcja filmowa, rekonstrukcja i archiwizacja dzieł polskiej kinematografii oraz internet. Akcje spółki są notowane

GPW i OFE docisnęły spółkę. Global City Holdings ogłasza rekordowe wezwanie

fundusze będą inwestować na giełdzie coraz mniej. Na jej korzyść działało to, że nie ma w Polsce przepisów, które regulowałyby, jak należy się zachować w takiej sytuacji: spółka jest zarejestrowana za granicą, ale jej akcje notowane są tylko w Warszawie. Giełda mówi: Stop GCH ogłosiła więc, że schodzi z

W wezwaniu na Stopklatkę złożono zapisy na 208 361 akcji

. Przedmiotem wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Stopklatka, ogłoszonego 11 października 2019 roku oraz zmienionego 20 listopada 2019 roku przez spółkę Kino Polska TV (nabywający), było 250 476 akcji spółki Stopklatka, przypomniano. "W trakcie wezwania złożone zostały zapisy na sprzedaż

Kino Polska TV planuje uruchomić własną platformę VOD

Warszawa, 15.05.2020 (ISBnews/ISBtech.pl) - Gdyby nie koronawirus, zdjęcia do pierwszego "dużego" filmu Kino Polska TV właśnie by się rozpoczynały, poinformował ISBtech prezes Bogusław Kisielewski. Grupa planuje uruchomić własną platformę VOD. "Ramówki naszych kanałów

KNF zezwoliła Stopklatce na wycofanie z NewConnect z dniem 29 lutego

filmowego Stopklatka TV oraz internetowego portalu o tematyce filmowej stopklatka.pl. Właścicielem spółki jest giełdowe Kino Polska TV. (ISBnews)  

Kino Polska TV miało 1,78 mln zł zysku netto, 3,34 mln zł zysku EBIT w III kw.

Warszawa, 22.11.2019 (ISBnews) - Kino Polska TV odnotowało 1,78 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 3,35 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 3,34 mln zł wobec 4,96 mln zł zysku

Kino Polska TV widzi w Polsce ogromny potencjał esportu

Warszawa, 15.05.2020 (ISBnews/ISBtech.pl) - Kino Polska TV widzi w Polsce ogromny potencjał esportu, dlatego dalej będzie rozwijać swój kanał esportowy Gametoon HD, poinformował ISBtech prezes Bogusław Kisielewski. Ponadto celuje w co najmniej połowę przychodów generowanych poza Polską. "

GPW: Wycofanie akcji Stopklatka z obrotu nastąpi z dniem 29 lutego

na wycofanie akcji spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu z dniem 29 lutego 2020 r. Stopklatka zajmuje się produkcją i dystrybucją kanału filmowego Stopklatka TV oraz internetowego portalu o tematyce filmowej stopklatka.pl. Właścicielem spółki jest giełdowe Kino Polska TV. (ISBnews

Kino Polska miało 6,38 mln zł zysku netto, 33,43 mln zł zysku EBIT w II kw. 2019

Warszawa, 22.08.2019 (ISBnews) - Kino Polska TV odnotowało 6,38 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 32,35 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 8,52 mln zł wobec 33,43 mln zł zysku

Kino Polska TV: Przychody Stopklatki wzrosły wstępnie o 9% r/r w II kw.

Warszawa, 17.07.2019 (ISBnews) - Stopklatka z Grupy Kino Polska TV osiągnęła zysk netto w wysokości 556 tys. zł w II kwartale 2019 r., wynika ze wstępnych danych finansowych opublikowanych przez spółkę. Przychody Stopklatki z umów z klientami w okresie od kwietnia do czerwca wyniosły 7,7 mln zł i

Kino Polska TV miało 4,2 mln zł zysku netto, 20,6 mln zł EBITDA w I kw. 2020

Warszawa, 21.05.2020 (ISBnews) - Kino Polska TV odnotowało 4,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 3,92 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 5,91 mln zł wobec 5,56 mln zł zysku rok

Kino Polska TV miało 18,54 mln zł zysku netto, 77,5 mln zł EBITDA w 2019 r.

Warszawa, 17.04.2020 (ISBnews) - Kino Polska TV odnotowało 18,54 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 36,43 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 26,1 mln zł wobec 41,67 mln zł zysku rok

Kino Polska TV zwiększy udziały w CTN&P - nadawcy Zoom TV do 100%

Warszawa, 14.12.2017 (ISBnews) - Kino Polska TV 23 stycznia 2018 r. nabędzie 236 udziałów spółki Cable Television Networks & Partners (CTN&P), stanowiących 30% w kapitale zakładowym, za cenę 10 mln zł, podała spółka. "Dzięki tej transakcji emitent posiadać będzie 100% udziałów w kapitale

Kino Polska dąży do piątej pozycji na rynku grup mediowych w Polsce

Warszawa, 22.03.2019 (ISBnews) - Kino Polska zamierza pracować nad dalszym umacnianiem pozycji na rynku mediowym w 2019, co w konsekwencji umiejscowi grupę na piątym miejscu wsród największych grup mediowych w Polsce, ze średniorocznym udziałem na poziomie 3% w oglądalności widowni

Kino Polska miało wstępnie 36,06 mln zł zysku netto w I poł. 2018 r.

Warszawa, 03.08.2018 (ISBnews) - Kino Polska odnotowało 36,06 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2018 r. wobec 6,23 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka, prezentując wstępne dane. Zysk operacyjny wyniósł 38,47 mln zł wobec 8,24 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody

Akcjonariusze Agory zdecydują 12 VI o wypłacie 0,5 zł dywidendy na akcję

współwłaścicielem ponadregionalnego Radia Tok FM. Agora jest współwłaścicielem kanału telewizyjnego Stopklatka TV uruchomionego wspólnie z Kino Polska TV. (ISBnews)

Kino Polska TV nabyła pozostałe udziały CTN&P - nadawcy Zoom TV

Warszawa, 23.01.2018 (ISBnews) - Kino Polska TV nabyła 236 udziałów spółki Cable Television Networks & Partners (CTN&P), stanowiących 30% w kapitale zakładowym, za cenę 10 mln zł i posiada obecnie 100% udziałów, podała spółka. "Cable Television Networks & Partners sp. z o.o. posiada

Kino Polska kupiła 21% udziałów w CTN&P za 10 mln zł

Warszawa, 05.09.2016 (ISBnews) - Spółka zależna Kino Polska - Enezag 3 Sp. z o.o. - dokonała zapłaty ceny w wysokości 10 mln zł na rachunek Polskiej Fundacji Wspierania Rozwoju Komunikacji Elektronicznej "PIKSEL" tytułem nabycia 21% udziałów w kapitale zakładowym Cable Television

Kino Polska miało 3,82 mln zł zysku netto z dz. kont. w I kw. 2019 r.

Warszawa, 16.05.2019 (ISBnews) - Kino Polska odnotowało 3,83 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w I kw. 2019 r. wobec 3,18 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 5,47 mln zł wobec 4,74 mln zł zysku rok wcześniej. "

Santander BP: W długi weekend skokowy wzrost liczby płatności kartami za noclegi

tyle, co przed COVID-19, a nawet więcej niż w okolicach Bożego Ciała w 2019 r." - czytamy w komunikacie. Klienci Santander Bank Polska blisko 2-krotnie więcej płacili za rekreację (kino, fitness) niż w tygodniu poprzedzającym długi weekend. Bardziej ochoczo też podróżowali, co potwierdzają

Zysk netto Kino Polska TV spadł r/r do 2,21 mln zł w I kw. 2017 r.

Warszawa, 11.05.2017 (ISBnews) - Kino Polska TV odnotowało 2,21 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 5,22 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie Zysk operacyjny wyniósł 3,15 mln zł wobec 4,67 mln zł zysku rok

Kino Polska TV uruchomi jeden z pierwszych na świecie kanałów UHD

Central. Drożeją akcje spółki Kino Polska TV to grupa medialna działająca w Europie Środkowo-Wschodniej. Firma powstała w 2003 r., a w 2010 r. została przekształcona w spółkę i rok później zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Obecnie większościowym udziałowcem Kino Polska TV jest

Grupa Kino Polska zaakceptowała warunki umowy z EmiTel dot. nadawania Zoom TV

Warszawa, 06.10.2016 (ISBnews) - Cable Television Networks & Partners (CTN&P), spółka zależna Kino Polska TV, zaakceptowała warunki umowy z Emitelem dotyczące przede wszystkim rozpowszechniania lub rozprowadzania przez Emitel programu Zoom TV w multipleksie MUX8, podało Kino Polska TV. "

Agora ogłosiła ofertę zakupu do 2,5% akcji własnych po 20 zł za szt.

jest współwłaścicielem kanału telewizyjnego Metro na ósmym multipleksie cyfrowej telewizji naziemnej oraz kanału Stopklatka TV uruchomionego wspólnie z Kino Polska TV. (ISBnews)  

Kino Polska TV zakłada, że Zoom TV ruszy pod koniec bieżącego roku

Warszawa, 23.06.2016 (ISBnews) - Kino Polska TV zakłada, że kanał Zoom TV ruszy pod koniec bieżącego roku, poinformował prezes Bogusław Kisielewski. Spółka liczy, że po uruchomieniu Zoom TV Grupa awansuje docelowo na co najmniej 6. miejsce w oglądalności wśród telewizyjnych grup mediowych w

Kino Polska TV miało 3,18 mln zł zysku netto, 11,6 mln zł EBITDA w I kw. 2018

Warszawa, 15.05.2018 (ISBnews) - Kino Polska TV odnotowało 3,18 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 2,21 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 4,74 mln zł wobec 3,15 mln zł zysku rok

Zysk netto Kino Polska wzrósł r/r do 15,91 mln zł w 2017 r.

Warszawa, 23.03.2018 (ISBnews) - Kino Polska odnotowało 15,91 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 15,31 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 21,22 mln zł wobec 18,37 mln zł zysku rok

Kino Polska miało 36,28 mln zł zysku netto, 41,57 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

Warszawa, 22.03.2019 (ISBnews) - Kino Polska odnotowało 36,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 15,9 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 41,57 mln zł wobec 21,22 mln

Kino Polska TV celuje w osiągnięcie ponad 50% przychodów z zagranicy w 2-3 lata

Warszawa, 23.06.2016 (ISBnews) - Kino Polska TV celuje we wzrost przychodów zagranicznych do ponad 50% łącznej sprzedaży w 2-3 lata, poinformował prezes Bogusław Kisielewski. "Obecnie 34% naszych przychodów stanowi zagranica. W ciągu 2-3 lat może to być ponad 50%, co da mocną

Akcjonariusze Agory zdecydowali o skupie do 1,537 mln akcji za maks. 20 zł/szt.

telewizyjnego Metro na ósmym multipleksie cyfrowej telewizji naziemnej oraz kanału Stopklatka TV uruchomionego wspólnie z Kino Polska TV. (ISBnews)

Kino Polska TV miało 3,35 mln zł zysku netto w III kw. 2018 r.

Warszawa, 15.11.2018 (ISBnews) - Kino Polska TV odnotowało 3,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 3,75 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 4,96 mln zł wobec 4,84 mln zł zysku

Kino Polska TV prognozuje 115 mln zł przychodów i 50 mln zł EBITDA w 2016 r.

Warszawa, 11.07.2016 (ISBnews) - Kino Polska TV prognozuje, że w tym roku osiągnie przychody ze sprzedaży ogółem w wysokości 115 mln zł i wynik EBITDA w wysokości 50 mln zł, podała spółka. "Wskazane wyżej wyniki nie uwzględniają ewentualnego rozpoczęcia naziemnego nadawania kanału Zoom TV

Agora skupiła łącznie 1,08 mln akcji własnych w celu ich umorzenia

współwłaścicielem kanału telewizyjnego Metro na ósmym multipleksie cyfrowej telewizji naziemnej oraz kanału Stopklatka TV uruchomionego wspólnie z Kino Polska TV. (ISBnews) 

Umowa Kino Polska TV i Piksela dot. ZoomTV weszła w życie

politycznych w sygnale multipleksu ósmego. Kino Polska TV S.A. to grupa medialna. Głównymi gałęziami biznesowymi grupy są: emisja i produkcja kanałów telewizyjnych, dystrybucja, działalność wydawnicza, produkcja filmowa, rekonstrukcja i archiwizacja dzieł polskiej kinematografii oraz internet. Akcje spółki

Agora objęła kolejne udziały w czeskiej spółce ROI Hunter

uruchomionego wspólnie z Kino Polska TV. (ISBnews)  

Zysk netto z dz. kontyn. Kino Polska TV wzrósł r/r do 17,83 mln zł w 2015 r.

Warszawa, 18.03.2016 (ISBnews) - Kino Polska TV odnotowało 17,83 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w 2015 r. wobec 14,16 mln zł rok wcześniej. Zysk przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej - z działalności kontynuowanej i zaniechanej - wyniósł 16,42 mln zł

Agora rekomenduje 0,5 zł dywidendy na akcję z kapitału zapasowego

naziemnej oraz kanału Stopklatka TV uruchomionego wspólnie z Kino Polska TV. (ISBnews)  

Agora jest potencjalnie zainteresowana zwiększeniem udziału w Stopklatce

jesteśmy zainteresowani zwiększeniem udziału w tym projekcie" - powiedział Hojka podczas konferencji prasowej, odnosząc się do ogłoszonego w styczniu przeglądu opcji strategicznych przez Kino Polska. Obecnie Agora posiada 41,14% akcji spółki Stopklatka, podczas gdy Kino Polska TV jest właścicielem

Zysk netto Kino Polska wyniósł 4,02 mln zł w II kw. 2017 r.

Warszawa, 24.08.2017 (ISBnews) - Kino Polska odnotowało 4,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 4,15 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 5,09 mln zł wobec 5,31 mln zł zysku rok

Kino Polska TV obejmie 385 udziałów w CTN&P za 10 mln zł

Warszawa, 23.05.2016 (ISBnews) - Kino Polska TV przyjęło ofertę objęcia 385 nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Cable Television Networks & Partners Sp. z o.o. za 10 mln zł, podała spółka. "Kino Polska TV S.A. informuje, iż 23 maja 2016 r., w wykonaniu umowy

Kino Polska TV miało 32,35 mln zł zysku netto w II kw. 2018 r. (aktual.)

. spółka Kino Polska TV zaliczyła nabycie 30% udziału w Cable nadawcy kanału Zoom TV, nabycie 41,14% akcji w kapitale zakładowym spółki Stopklatka, połączenie Kino Polska TV ze spółkami zależnymi (Cable Television Networks & Partners, KPTV Media oraz Cyfrowe Repozytorium Filmowe) oraz wypłata ponad 10

Kino Polska TV miało 3 mln zł zysku netto, 33,43 mln zł zysku EBIT w II kw. 2018 r.

. spółka Kino Polska TV zaliczyła nabycie 30% udziału w Cable nadawcy kanału Zoom TV, nabycie 41,14% akcji w kapitale zakładowym spółki Stopklatka, połączenie Kino Polska TV ze spółkami zależnymi (Cable Television Networks & Partners, KPTV Media oraz Cyfrowe Repozytorium Filmowe) oraz wypłata ponad 10

Agora skłania się do skupu akcji w formie ogłoszenia oferty

Stopklatka TV uruchomionego wspólnie z Kino Polska TV. (ISBnews)

Przegląd prasy

koronawirusa ograniczy inflację --Agora: Zamknięcie kin na 2 tygodnie nie wpłynie istotnie na wyniki grupy w br. --Akcjonariusze Konsorcjum Stali chcą wycofania akcji z obrotu na GPW --Agora miała 17,7 mln zł zysku netto, 74,8 mln zł EBITDA w IV kw. 2019 r. --GetBack złożył pozew przeciwko Altus TFI i

Właściciele Kino Polska TV rozpoczęli przegląd opcji strategicznych dla grupy

; - czytamy także. Kino Polska TV S.A. to grupa medialna. Głównymi gałęziami biznesowymi grupy są: emisja i produkcja kanałów telewizyjnych, dystrybucja, działalność wydawnicza, produkcja filmowa, rekonstrukcja i archiwizacja dzieł polskiej kinematografii oraz internet. Akcje spółki są notowane na GPW od

Kino Polska TV dokonuje odpisu, który obniży wynik grupy za 2016 o 1,9 mln zł

Warszawa, 20.01.2017 (ISBnews) - Kino Polska TV rozpoznało konieczność utworzenia odpisu aktualizacyjnego dotyczącego spółki zależnej Cyfrowe Repozytorium Filmowe (CRF), który wpłynie na obniżenie wyniku finansowego grupy za rok 2016 o kwotę 1,93 mln zł oraz obniżenie wyniku finansowego w

EVR rozpoczęło rekomendowanie Kino Polska TV od 'kupuj' i wyceny 18,3 zł

Warszawa, 16.10.2015 (ISBnews) - East Value Research (EVR) rozpocząło rekomendowanie spółki Kino Polska TV od zalecenia "kupuj" z 12-miesięczną ceną docelową na poziomie 18,3 zł za akcję, wynika z raportu instytucji. Rekomendację sporządzono przy cenie za akcję wynoszącej 13,5 zł

Akcjonariusze Agory zdecydują 20 VI o wypłacie 0,5 zł dywidendy na akcję

jest współwłaścicielem kanału telewizyjnego Metro na ósmym multipleksie cyfrowej telewizji naziemnej oraz kanału Stopklatka TV uruchomionego wspólnie z Kino Polska TV. (ISBnews)

Zysk netto Kino Polska wzrósł r/r do 3,75 mln zł w III kw. 2017 r.

Warszawa, 10.11.2017 (ISBnews) - Kino Polska odnotowało 3,75 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 3,42 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 4,84 mln zł wobec 4,71 mln zł zysku rok

Przegląd prasy

pandemią, a pensje poszły w górę ISBnews --T-Bull miał 0,05 mln zł straty netto, 0,08 mln zł straty EBIT w I kw. 2020 r. --PKP Cargo: Sąd apelacyjny utrzymał w mocy decyzję UOKiK o 14,22 mln zł kary --KE wzywa Polskę do przestrzegania przepisów, dot. efektywności energetycznej --Kino Polska TV: K

Helios z grupy Agory jest w trakcie podpisywania pierwszych umów w gastronomii

współwłaścicielem kanału telewizyjnego Metro na ósmym multipleksie cyfrowej telewizji naziemnej oraz kanału Stopklatka TV uruchomionego wspólnie z Kino Polska TV. (ISBnews)  

Przegląd prasy

mld euro w III --Eurostat: PKB spadł o 3,8% kw/kw w strefie euro, w UE o 3,3% w I kw. 2020 r. --Unified Factory, po zatwierdzeniu układu, chce odbudowywać swój biznes --PMR: Wartość rynku artykułów DIY spadnie o 0,3% r/r do 36,1 mld zł w 2020 r. --Kino Polska TV widzi w Polsce ogromny

Kino Polska TV chce umacniać pozycję za granicą, rozważy nowe rynki

Warszawa, 13.11.2015 (ISBnews) - Grupa Kino Polska TV chce umacniać pozycję za granicą, uwzględniając również wejście na nowe rynki, podała spółka. Zakłada również inwestycje w obszarze "nowych mediów". "Strategicznym celem grupy kapitałowej Kino Polska TV, który będzie miał

Brytyjczycy przejmują kina Cinema City. Duże zmiany na rynku

polskich miastach. Dla porównania - największym graczem jest obecnie należący do Agory Helios, który ma 32 kina w całej Polsce (Cinema City ma jednak więcej ekranów od Heliosa). Łącznie trzy największe sieci (oprócz tych dwóch jest jeszcze Multikino) mają ponad 90 kin z około 750 ekranami. To daje im 80

East Value Research obniżył wycenę Kino Polska do 18,3 zł, nadal zaleca 'kupuj'

Warszawa, 26.07.2016 (ISBnews) - Analitycy East Value Research obniżyli cenę docelową akcji Kino Polska TV do 18,3 zł z 14,9 zł i podtrzymali rekomendację "kupuj", wynika z raportu wydanego przez dom maklerski. Rekomendacja została wydana przy cenie za akcję 12,05 zł. We wtorek około

akcje kino polska

euro w czerwcu --ITI Neovision złożył wniosek do UOKiK ws. przejęcia kontroli nad Kino Świat --Sportmaster złożył wniosek do UOKiK ws. przejęcia kontroli nad Go Sport Polska --Carrefour Polska otworzył 30 nowych sklepów franczyzowych w II kw. 2019 r. --URE: Średnia cena zakupu gazu z państw UE

Przegląd prasy

wiceprezesa Kogeneracji --Action: Sąd zatwierdził ugodę w postępowaniu mediacyjnym z udziałem Atos Polska --Mo-Bruk rekomenduje 10,25 zł dywidendy na akcję za 2019 rok --BGK: Decyzje RPP obniżą wynik odsetkowy o ok. 50-70 mln zł kwartalnie --Bank Millennium: Decyzje RPP obniżą wynik odsetkowy o ok. 85

Przegląd informacji ze spółek

pozyskiwania nowych klientów, ale również odzyskanie zaufania dotychczasowych, poinformował ISBtech prezes Marcin Woźniak. Kino Polska TV widzi największy potencjał wzrostu w kanale naziemnym Zoom TV, poinformował ISBtech prezes Kino Polska TV Bogusław Kisielewski. Kino Polska TV widzi w Polsce ogromny

Przegląd prasy

Warszawa, 31.12.2019 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita  --Pomimo miliardowych nakładów na inwestycje kolejowe, wzrost liczby podróżnych może wyhamować w 2020 r.  --Kina sprzedały w tym roku ponad 60,2 mln biletów. To

Przegląd informacji ze spółek

TV - większościowy akcjonariusz Stopklatki - podwyższył cenę akcji w wezwaniu na walory Stopklatki do 7 zł z 6,2 zł, podało Kino Polska TV. Lubelski Węgiel Bogdanka odnotowała 66,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 9,74

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

-commerce: Wartość internetowej sprzedaży detalicznej w Polsce wzrośnie o 25,6% r/r do 76,8 mld zł w 2020 r. po wzroście o 21,8% r/r do 61,1 mld zł w ub.r., prognozuje firma PMR. Źródło: ISBnews Rynek kinowy: Cinema City nie otworzy kin 3 lipca. Spółka poinformowała że potrzebuje więcej czasu na

Zysk netto Kino Polska TV zmniejszył się r/r do 3,42 mln zł w III kw. 2016 r.

akcjach, którym zostali objęci wybrani członkowie kluczowego personelu Grupy, podano również W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2016 r. wyniósł 16,56 mln zł wobec 14,15 mln zł zysku rok wcześniej. Kino Polska TV S.A. to grupa medialna. Głównymi gałęziami biznesowymi grupy są: emisja i

Przegląd prasy

nie będzie mógł skorzystać z ulgi na ZUS w 2020 r.  -- Spółki za mało inwestują w patenty, znaki  i wzory  -- Kino Polska będzie kręcić własne filmy fabularne, w 2020 r. wprowadzi do kin co najmniej 2 tytuły  Parkiet  -- BM PKO BP chce być liderem rynku, ale nie za

Przegląd prasy

--Asbis: Przychody spadły wstępnie o ok. 8% r/r do ok. 91 mln USD w kwietniu --Notowania ropy na najwyższych poziomach od ponad dwóch miesięcy --Kino Polska TV miało 4,2 mln zł zysku netto, 20,6 mln zł EBITDA w I kw. 2020 --Kurs EUR/USD testuje kluczowy opór, PLN silniejszy --LPP: Celem 2 mld zł

Przegląd prasy

Polska może spodziewać się rekordowej skali dotacji na modernizację i realizację nowych linii kolejowych, ale nie ma co liczyć na duże dofinansowanie budowy dróg  Puls Biznesu -- Właściciele Allegro analizują wprowadzenie spółki na giełdę  -- Walne zgromadzenie akcjonariuszy bydgoskiej

Grzegorz Kossakowski zrezygnował z funkcji członka zarządu Agory

ponadregionalnego Radia Tok FM. Agora jest współwłaścicielem kanału telewizyjnego Metro na ósmym multipleksie cyfrowej telewizji naziemnej oraz kanału Stopklatka TV uruchomionego wspólnie z Kino Polska TV. (ISBnews)

Zysk netto z dz. kontyn. Kino Polska spadł r/r do 3,77 mln zł w I kw. 2016 r.

Warszawa, 13.05.2016 (ISBnews) - Kino Polska odnotowało 3,77 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w I kw. 2016 r. wobec 4,69 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Spółka miała w tym okresie 5,22 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności

Przegląd informacji ze spółek

. Rada nadzorcza Kino Polska TV powołała Katarzynę Woźnicką na 3-letnią kadencję członka zarządu, odpowiedzialnego za dział finansowy, HR oraz dział prawny, podała spółka. Ferrum podpisało umowę częściową z Gaz-Systemem na dostawy izolowanych rur stalowych dla zadań towarzyszących gazociągowi Baltic

Przegląd prasy

I kw. 2020 r. --Kino Polska TV miało 18,54 mln zł zysku netto, 77,5 mln zł EBITDA w 2019 r. --Portfel zamówień Grupy Polimex-Mostostal wynosi ok. 4 mld zł --Polimex-Mostostal miał 50,74 mln zł zysku netto, 95,64 mln zł EBITDA w 2019 r. --Bank Handlowy: Wynik odsetkowy będzie niższy o ok. 100

Przegląd informacji ze spółek

) zlecenie o wartości 3,31 mln USD (tj. 12,45 mln zł) w ramach umowy ramowej z 2016 r., podała Selvita. Zwyczajne walne zgromadzenie Kino Polska TV podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto za 2018 r. w wysokości 13 415 369,05 zł, w ten sposób, że kwotę 5 946 421,2 zł przeznaczono na wypłatę dywidendy

Przegląd informacji ze spółek

umowy wynosi 24,95 mln zł. Asbis Enterprises Plc wypracował w kwietniu 2020 roku skonsolidowane przychody na poziomie ok. 91 mln USD wobec 99 mln USD rok wcześniej, co oznacza spadek o około 8%, podała spółka, prezentując wstępne dane szacunkowe. Kino Polska TV odnotowało 4,2 mln zł skonsolidowanego

Zysk netto Kino Polska TV z dz. kont. spadł r/r do 13,87 mln zł w 2016 r.

Warszawa, 17.03.2017 (ISBnews) - Kino Polska TV odnotowało 13,87 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w 2016 r. wobec 17,83 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk netto ogółem wyniósł 15,35 mln zł wobec 16,07 mln zł rok wcześniej. Zysk netto

Kino Polska miała wstępnie 28,78 mln zł przychodów i 2,21 mln zł netto w I kw.

Warszawa, 04.05.2017 (ISBnews) - Grupa kapitałowa Kino Polska TV miała wstępnie ok. 28,78 mln zł przychodów, ok. 10,43 mln zł EBITDA i ok. 2,21 mln zł zysku netto w I kwartale 2017 r., podała spółka.  "Przychody ze sprzedaży produktów i usług:  3 miesiące zakończone 31

Zysk netto Kino Polska TV wzrósł r/r do 4,8 mln zł w III kw. 2015 r.

Warszawa, 13.11.2015 (ISBnews) - Kino Polska TV odnotowało 4,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 2,61 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 5,3 mln zł wobec 3,28 mln zł zysku

Spada liczba kin lokalnych i studyjnych

- W Polsce kina jednosalowe prowadzą często hobbyści, czasem rodziny: żona sprzedaje bilety, mąż obsługuje projektor. Rynek kinowy jest jednak nieubłagany i prędzej czy później małe, tradycyjne kina znikną z krajobrazu Polski, tym bardziej że znajdują się w starych budynkach, często

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

wartości nominalnej do 1,5 mln zł, podała spółka.  Źródło:ISBnews Kino Polska TV: Większościowy akcjonariusz Stopklatki ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 250 476 akcji Stopklatki, stanowiących 2,24% jej kapitału, podały spółki. Cena za jedną akcję w wezwaniu została ustalona na 6,2 zł

Przegląd prasy

podatku od przychodów z budynków, jeśli rząd zamknął galerię lub sklepy w niech z powodu COVID-19 --Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 w BGK pokrył prawie 21 mld zł wydatków na walkę z koronawirusem --Dane ZUS i GUS wskazują, że obcokrajowcy nie wyjeżdżają z Polski masowo, choć ich brak odbija się na

Agora rekomenduje skup akcji do kwoty 23,83 mln zł

dystrybucji zysków z lat poprzednich poprzez skup akcji własnych podejmie zwyczajne walne zgromadzenie spółki" – czytamy dalej. Agora jest m. in. wydawcą "Gazety Wyborczej" - największej polskiej gazety opiniotwórczej - oraz czasopism. Do grupy należą także serwisy internetowe

Zysk netto Kino Polska TV spadł r/r do 4,23 mln zł w II kw. 2016 r.

Warszawa, 25.08.2016 (ISBnews) - Kino Polska TV odnotowało 4,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej (z działalności kontynuowanej i zaniechanej) w II kw. 2016 r. wobec 5,08 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Skonsolidowany

Przegląd informacji ze spółek

najkorzystniejszą ofertę Mostostalu Warszawa na przebudowę ze zmianą sposobu użytkowania istniejących obiektów poprzemysłowych w Krakowie, podał Mostostal. Wartość oferty to 39,25 mln zł brutto. Grupa Kino Polska TV liczy, że kanał Zoom TV może osiągnąć rentowność w 2021 roku, poinformował prezes Bogusław

Przegląd prasy

Polski na 2019 r. --S&P podniósł prognozę wzrostu PKB Polski w br. do 4,3%, do 3,2% w 2020 r. --S&P podtrzymał długoterminowy rating A- Polski, perspektywa stabilna --Przychody TXM spadły o 29% r/r do ok. 17 mln zł we wrześniu --Kino Polska ogłosiła wezwanie na 2,24% akcji Stopklatki po 6,2 zł za