akcje kino polska

Akcjonariusze Kino Polska TV zdecydowali o 1 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 17.05.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze Kino Polska TV zdecydowali na walnym zgromadzeniu zwołanym na 16 maja o przeznaczeniu na dywidendę 19,82 mln zł z zysku za 2015 r. i lat ubiegłych, co oznacza wypłatę w wysokości 1 zł na jedną akcję, poinformowała spółka. "Do dywidendy

Akcjonariusze Kino Polska TV zdecydują 16 maja o 1 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 20.04.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze Kino Polska TV zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 16 maja o przeznaczeniu na dywidendę 19,82 mln zł z zysku za 2015 r. i lat ubiegłych, co da wypłatę w wysokości 1 zł na jedną akcję, wynika z projektów uchwał. "1. Po rozpatrzeniu

Akcjonariusze Kino Polska zdecydowali o wypłacie łącznie 1 zł na akcję dywidendy

Warszawa, 24.06.2015 (ISBnews) - Akcjonariusze Kino Polska TV zdecydowali przeznaczyć na dywidendę kwotę 14,2 mln zł z zysku netto za rok obrotowy 2014 oraz kwotę 5,62 mln zł z kapitału zapasowego, co daje 1 zł brutto na akcję, podała spółka.  Do dywidendy będą uprawnieni

Akcjonariusze Kino Polska TV zdecydują 23 czerwca o 1 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 28.05.2015 (ISBnews) – Akcjonariusze Kino Polska TV zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 23 czerwca br. o przeznaczeniu łącznie 19,82 mln zł na dywidendę za 2014 r., co da wypłatę w wysokości 1 zł na akcję, wynika z projektów uchwał walnego. "Zwyczajne walne

Nietypowy deweloper ma pomysł dla polskich emerytów

Nietypowy deweloper ma pomysł dla polskich emerytów

marże. Dobrym przykładem jest tu projekt Neptun Film. Było to przedsiębiorstwo państwowe, które kupiliśmy w przetargu publicznym w 2005 roku. Ta spółka prowadziła 42 kina na północy Polski, między innymi miała jedno z największych kin - znajdowało się na Gdańskiej Starówce przy Fontannie Neptuna, miało

GPW i OFE docisnęły spółkę. Global City Holdings ogłasza rekordowe wezwanie

fundusze będą inwestować na giełdzie coraz mniej. Na jej korzyść działało to, że nie ma w Polsce przepisów, które regulowałyby, jak należy się zachować w takiej sytuacji: spółka jest zarejestrowana za granicą, ale jej akcje notowane są tylko w Warszawie. Giełda mówi: Stop GCH ogłosiła więc, że schodzi z

Kino Polska TV zwiększy udziały w CTN&P - nadawcy Zoom TV do 100%

Warszawa, 14.12.2017 (ISBnews) - Kino Polska TV 23 stycznia 2018 r. nabędzie 236 udziałów spółki Cable Television Networks & Partners (CTN&P), stanowiących 30% w kapitale zakładowym, za cenę 10 mln zł, podała spółka. "Dzięki tej transakcji emitent posiadać będzie 100% udziałów w kapitale

Kino Polska TV nabyła pozostałe udziały CTN&P - nadawcy Zoom TV

Warszawa, 23.01.2018 (ISBnews) - Kino Polska TV nabyła 236 udziałów spółki Cable Television Networks & Partners (CTN&P), stanowiących 30% w kapitale zakładowym, za cenę 10 mln zł i posiada obecnie 100% udziałów, podała spółka. "Cable Television Networks & Partners sp. z o.o. posiada

Kino Polska kupiła 21% udziałów w CTN&P za 10 mln zł

Warszawa, 05.09.2016 (ISBnews) - Spółka zależna Kino Polska - Enezag 3 Sp. z o.o. - dokonała zapłaty ceny w wysokości 10 mln zł na rachunek Polskiej Fundacji Wspierania Rozwoju Komunikacji Elektronicznej "PIKSEL" tytułem nabycia 21% udziałów w kapitale zakładowym Cable Television

Zysk netto Kino Polska TV spadł r/r do 2,21 mln zł w I kw. 2017 r.

Warszawa, 11.05.2017 (ISBnews) - Kino Polska TV odnotowało 2,21 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 5,22 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie Zysk operacyjny wyniósł 3,15 mln zł wobec 4,67 mln zł zysku rok

Agora ogłosiła ofertę zakupu do 2,5% akcji własnych po 20 zł za szt.

jest współwłaścicielem kanału telewizyjnego Metro na ósmym multipleksie cyfrowej telewizji naziemnej oraz kanału Stopklatka TV uruchomionego wspólnie z Kino Polska TV. (ISBnews)  

Grupa Kino Polska zaakceptowała warunki umowy z EmiTel dot. nadawania Zoom TV

Warszawa, 06.10.2016 (ISBnews) - Cable Television Networks & Partners (CTN&P), spółka zależna Kino Polska TV, zaakceptowała warunki umowy z Emitelem dotyczące przede wszystkim rozpowszechniania lub rozprowadzania przez Emitel programu Zoom TV w multipleksie MUX8, podało Kino Polska TV. "

Kino Polska TV uruchomi jeden z pierwszych na świecie kanałów UHD

Kino Polska TV uruchomi jeden z pierwszych na świecie kanałów UHD

Central. Drożeją akcje spółki Kino Polska TV to grupa medialna działająca w Europie Środkowo-Wschodniej. Firma powstała w 2003 r., a w 2010 r. została przekształcona w spółkę i rok później zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Obecnie większościowym udziałowcem Kino Polska TV jest

Kino Polska TV zakłada, że Zoom TV ruszy pod koniec bieżącego roku

Warszawa, 23.06.2016 (ISBnews) - Kino Polska TV zakłada, że kanał Zoom TV ruszy pod koniec bieżącego roku, poinformował prezes Bogusław Kisielewski. Spółka liczy, że po uruchomieniu Zoom TV Grupa awansuje docelowo na co najmniej 6. miejsce w oglądalności wśród telewizyjnych grup mediowych w

Akcjonariusze Agory zdecydowali o skupie do 1,537 mln akcji za maks. 20 zł/szt.

telewizyjnego Metro na ósmym multipleksie cyfrowej telewizji naziemnej oraz kanału Stopklatka TV uruchomionego wspólnie z Kino Polska TV. (ISBnews)

Kino Polska TV celuje w osiągnięcie ponad 50% przychodów z zagranicy w 2-3 lata

Warszawa, 23.06.2016 (ISBnews) - Kino Polska TV celuje we wzrost przychodów zagranicznych do ponad 50% łącznej sprzedaży w 2-3 lata, poinformował prezes Bogusław Kisielewski. "Obecnie 34% naszych przychodów stanowi zagranica. W ciągu 2-3 lat może to być ponad 50%, co da mocną

Agora skupiła łącznie 1,08 mln akcji własnych w celu ich umorzenia

współwłaścicielem kanału telewizyjnego Metro na ósmym multipleksie cyfrowej telewizji naziemnej oraz kanału Stopklatka TV uruchomionego wspólnie z Kino Polska TV. (ISBnews) 

Kino Polska TV prognozuje 115 mln zł przychodów i 50 mln zł EBITDA w 2016 r.

Warszawa, 11.07.2016 (ISBnews) - Kino Polska TV prognozuje, że w tym roku osiągnie przychody ze sprzedaży ogółem w wysokości 115 mln zł i wynik EBITDA w wysokości 50 mln zł, podała spółka. "Wskazane wyżej wyniki nie uwzględniają ewentualnego rozpoczęcia naziemnego nadawania kanału Zoom TV

Umowa Kino Polska TV i Piksela dot. ZoomTV weszła w życie

politycznych w sygnale multipleksu ósmego. Kino Polska TV S.A. to grupa medialna. Głównymi gałęziami biznesowymi grupy są: emisja i produkcja kanałów telewizyjnych, dystrybucja, działalność wydawnicza, produkcja filmowa, rekonstrukcja i archiwizacja dzieł polskiej kinematografii oraz internet. Akcje spółki

Zysk netto z dz. kontyn. Kino Polska TV wzrósł r/r do 17,83 mln zł w 2015 r.

Warszawa, 18.03.2016 (ISBnews) - Kino Polska TV odnotowało 17,83 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w 2015 r. wobec 14,16 mln zł rok wcześniej. Zysk przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej - z działalności kontynuowanej i zaniechanej - wyniósł 16,42 mln zł

Agora skłania się do skupu akcji w formie ogłoszenia oferty

Stopklatka TV uruchomionego wspólnie z Kino Polska TV. (ISBnews)

Kino Polska TV obejmie 385 udziałów w CTN&P za 10 mln zł

Warszawa, 23.05.2016 (ISBnews) - Kino Polska TV przyjęło ofertę objęcia 385 nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Cable Television Networks & Partners Sp. z o.o. za 10 mln zł, podała spółka. "Kino Polska TV S.A. informuje, iż 23 maja 2016 r., w wykonaniu umowy

Kino Polska TV dokonuje odpisu, który obniży wynik grupy za 2016 o 1,9 mln zł

Warszawa, 20.01.2017 (ISBnews) - Kino Polska TV rozpoznało konieczność utworzenia odpisu aktualizacyjnego dotyczącego spółki zależnej Cyfrowe Repozytorium Filmowe (CRF), który wpłynie na obniżenie wyniku finansowego grupy za rok 2016 o kwotę 1,93 mln zł oraz obniżenie wyniku finansowego w

Właściciele Kino Polska TV rozpoczęli przegląd opcji strategicznych dla grupy

; - czytamy także. Kino Polska TV S.A. to grupa medialna. Głównymi gałęziami biznesowymi grupy są: emisja i produkcja kanałów telewizyjnych, dystrybucja, działalność wydawnicza, produkcja filmowa, rekonstrukcja i archiwizacja dzieł polskiej kinematografii oraz internet. Akcje spółki są notowane na GPW od

EVR rozpoczęło rekomendowanie Kino Polska TV od 'kupuj' i wyceny 18,3 zł

Warszawa, 16.10.2015 (ISBnews) - East Value Research (EVR) rozpocząło rekomendowanie spółki Kino Polska TV od zalecenia "kupuj" z 12-miesięczną ceną docelową na poziomie 18,3 zł za akcję, wynika z raportu instytucji. Rekomendację sporządzono przy cenie za akcję wynoszącej 13,5 zł

Zysk netto Kino Polska wzrósł r/r do 3,75 mln zł w III kw. 2017 r.

Warszawa, 10.11.2017 (ISBnews) - Kino Polska odnotowało 3,75 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 3,42 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 4,84 mln zł wobec 4,71 mln zł zysku rok

East Value Research obniżył wycenę Kino Polska do 18,3 zł, nadal zaleca 'kupuj'

Warszawa, 26.07.2016 (ISBnews) - Analitycy East Value Research obniżyli cenę docelową akcji Kino Polska TV do 18,3 zł z 14,9 zł i podtrzymali rekomendację "kupuj", wynika z raportu wydanego przez dom maklerski. Rekomendacja została wydana przy cenie za akcję 12,05 zł. We wtorek około

Kino Polska TV chce umacniać pozycję za granicą, rozważy nowe rynki

Warszawa, 13.11.2015 (ISBnews) - Grupa Kino Polska TV chce umacniać pozycję za granicą, uwzględniając również wejście na nowe rynki, podała spółka. Zakłada również inwestycje w obszarze "nowych mediów". "Strategicznym celem grupy kapitałowej Kino Polska TV, który będzie miał

Brytyjczycy przejmują kina Cinema City. Duże zmiany na rynku

polskich miastach. Dla porównania - największym graczem jest obecnie należący do Agory Helios, który ma 32 kina w całej Polsce (Cinema City ma jednak więcej ekranów od Heliosa). Łącznie trzy największe sieci (oprócz tych dwóch jest jeszcze Multikino) mają ponad 90 kin z około 750 ekranami. To daje im 80

Zysk netto Kino Polska TV zmniejszył się r/r do 3,42 mln zł w III kw. 2016 r.

akcjach, którym zostali objęci wybrani członkowie kluczowego personelu Grupy, podano również W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2016 r. wyniósł 16,56 mln zł wobec 14,15 mln zł zysku rok wcześniej. Kino Polska TV S.A. to grupa medialna. Głównymi gałęziami biznesowymi grupy są: emisja i

Grzegorz Kossakowski zrezygnował z funkcji członka zarządu Agory

ponadregionalnego Radia Tok FM. Agora jest współwłaścicielem kanału telewizyjnego Metro na ósmym multipleksie cyfrowej telewizji naziemnej oraz kanału Stopklatka TV uruchomionego wspólnie z Kino Polska TV. (ISBnews)

Zysk netto z dz. kontyn. Kino Polska spadł r/r do 3,77 mln zł w I kw. 2016 r.

Warszawa, 13.05.2016 (ISBnews) - Kino Polska odnotowało 3,77 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w I kw. 2016 r. wobec 4,69 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Spółka miała w tym okresie 5,22 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności

Kino Polska miała wstępnie 28,78 mln zł przychodów i 2,21 mln zł netto w I kw.

Warszawa, 04.05.2017 (ISBnews) - Grupa kapitałowa Kino Polska TV miała wstępnie ok. 28,78 mln zł przychodów, ok. 10,43 mln zł EBITDA i ok. 2,21 mln zł zysku netto w I kwartale 2017 r., podała spółka.  "Przychody ze sprzedaży produktów i usług:  3 miesiące zakończone 31

Zysk netto Kino Polska TV z dz. kont. spadł r/r do 13,87 mln zł w 2016 r.

Warszawa, 17.03.2017 (ISBnews) - Kino Polska TV odnotowało 13,87 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w 2016 r. wobec 17,83 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk netto ogółem wyniósł 15,35 mln zł wobec 16,07 mln zł rok wcześniej. Zysk netto

Agora rekomenduje skup akcji do kwoty 23,83 mln zł

dystrybucji zysków z lat poprzednich poprzez skup akcji własnych podejmie zwyczajne walne zgromadzenie spółki" – czytamy dalej. Agora jest m. in. wydawcą "Gazety Wyborczej" - największej polskiej gazety opiniotwórczej - oraz czasopism. Do grupy należą także serwisy internetowe

Zysk netto Kino Polska TV wzrósł r/r do 4,8 mln zł w III kw. 2015 r.

Warszawa, 13.11.2015 (ISBnews) - Kino Polska TV odnotowało 4,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 2,61 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 5,3 mln zł wobec 3,28 mln zł zysku

Zysk netto Kino Polska TV spadł r/r do 4,23 mln zł w II kw. 2016 r.

Warszawa, 25.08.2016 (ISBnews) - Kino Polska TV odnotowało 4,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej (z działalności kontynuowanej i zaniechanej) w II kw. 2016 r. wobec 5,08 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Skonsolidowany

Spada liczba kin lokalnych i studyjnych

- W Polsce kina jednosalowe prowadzą często hobbyści, czasem rodziny: żona sprzedaje bilety, mąż obsługuje projektor. Rynek kinowy jest jednak nieubłagany i prędzej czy później małe, tradycyjne kina znikną z krajobrazu Polski, tym bardziej że znajdują się w starych budynkach, często

Śródmieście. Miało być kino. Będzie tylko Biedronka?

nic zdały się akcje w obronie kina organizowane przez widzów i aktywistów miejskich. Prywatny właściciel budynku wypowiedział kinu umowę. Wynajął lokal firmie Jeronimo Martins. Od ostatniego sensu lokal stał pusty. Dopiero niedawno zaczęły się w nim prace budowlane. W międzyczasie przeciwko nadbudowie

Kino Polska i fundacja Piksel chcą wspólnie rozwijać 'uniwersalny' kanał TV

Warszawa, 19.10.2015 (ISBnews) - Kino Polska TV (KPTV) i Polska Fundacja Wspierania Rozwoju Komunikacji Elektronicznej "Piksel" będą wspólnie ubiegać się o koncesję na rozpowszechnianie programu telewizyjnego o charakterze uniwersalnym, oraz w przypadku uzyskania koncesji, wspólnie

Przegląd informacji ze spółek

wynosi ok. 157 mln zł netto. W wezwaniu OT Logistics do zapisywania się na sprzedaż akcji Luka Rijeka d.d. złożono zapisy na sprzedaż 364 115 akcji Luka Rijeka, co stanowi 2,70% kapitału zakładowego, podała spółka.  Kino Polska TV 23 stycznia 2018 r. nabędzie 236 udziałów spółki Cable

Akcjonariusze Agory zdecydowali o wypłacie 0,75 zł dywidendy na akcję

sierpnia 2016 roku. Agora jest m. in. wydawcą "Gazety Wyborczej" - największej polskiej gazety opiniotwórczej - oraz czasopism. Do grupy należą także serwisy internetowe, radiostacje, firma reklamy zewnętrznej AMS, operator kin Helios, drukarnie oraz Stopklatka TV. Spółka zajmuje się również

Ścieżki rowerowe są najważniejsze

Pięć wybranych przez uczestników akcji kategorii potrzeb to: ścieżki rowerowe (40 proc. oddanych głosów), bezpłatne parkingi (38,9 proc.), parki zieleni (36,3 proc.), kino plenerowe (28,8 proc.), toalety publiczne (26,8 proc.). Na podstawie zgłoszeń powstała mapa miejskich potrzeb. Jej drukowana

Przegląd informacji ze spółek

(OEG) zakończył likwidację holenderskiej spółki zależnej Siquia Holding B.V., podała grupa. Kino Polska TV prognozuje, że w tym roku osiągnie przychody ze sprzedaży ogółem w wysokości 115 mln zł i wynik EBITDA w wysokości 50 mln zł, podała spółka. Fachowcy.pl Ventures miała 1 445 klientów

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

), poinformowały PSE. Źródło: ISBnews Qubic Games: Odnotowało 1,12 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2017 r. wobec 0,88 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews Kino Polska: Odnotowało 3,75 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki

Przegląd informacji ze spółek

z niewłaściwym - zdaniem Urzędu - ustalaniem kosztów uzyskania przychodu przez spółkę, podało LPP. Unified Factory ustalił cenę emisyjną w ofercie akcji serii E na poziomie 7,8 zł za jedną akcję, podała spółka. Kino Polska TV rozpoznało konieczność utworzenia odpisu aktualizacyjnego dotyczącego

Agora rekomenduje 0,75 zł dywidendy na akcję

, operator kin Helios, drukarnie oraz Stopklatka TV. Spółka zajmuje się również koprodukcją i dystrybucją filmową. (ISBnews)

Arena.pl miała ok. 179 tys. zł zysku netto po I półroczu

. Użytkownicy serwisu dokonując transakcji zbierają punkty, które mogą być w przyszłości wymienione m.in. na akcje spółki. To pierwszy na świecie program współwłasności w społeczności, finansowany wyłącznie przez polski kapitał. Partnerem strategicznym projektu jest MasterCard - operator bezpiecznego portfela

Przegląd prasy

polskich kin ze sprzedaży biletów wzrosły o 21% r/r do 532 mln zł w I półroczu, a frekwencja powiększyła się o blisko 17% do 27,7 mln biletów Dziennik Gazeta Prawna --MF chce, by handlowcy i restauratorzy sprzedający alkohol bez rejestracji transakcji na kasie skalnej tracili koncesje Puls Biznesu

Przegląd informacji ze spółek

raporcie. Kino Polska odnotowało 3,75 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 3,42 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zakłady Magnetyzowe Ropczyce odnotowały 3,71 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego

GPW dała Global City 6 miesięcy na spełnienie warunków wycofania spółki z obrotu

wyłącznie na rynku polskim, nie jest wprost uregulowana w polskim prawie. Obowiązujące przepisy nie uzależniają bowiem zniesienia dematerializacji oraz wycofania z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym w Polsce, akcji spółki publicznej z siedzibą poza Polską, notowanych wyłącznie na tym rynku, od

Multikino chce wkroczyć na parkiet jeszcze w tym roku

. Pieniądze pozyskane z publicznej oferty wspomogą więc planowany rozwój sieci kin wielosalowych. Zdaniem prezesa Multikina ekranów kinowych za mało jest zwłaszcza w miastach średniej wielkości. - To właśnie tam głównie będą się koncentrowały nasze inwestycje - podkreśla Zygo. W Polsce wciąż chodzimy do

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

.    Źródło: ISBnews 11bit studios: Odnotowało 1,05 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 4,59 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.    Źródło: ISBnews Kino Polska TV: Odnotowało 2,21 mln zł

Przegląd prasy

Dziennik Gazeta Prawna --Po 11 miesiącach w kinach w całej Polsce sprzedano 47,3 mln biletów, podczas gdy w całym 2015 r. sprzedano 44,7 mln biletów --Prezes PZU: Alior Bank nadaje się do tego, by być centrum kompetencyjnym grupy, jeśli chodzi o nowoczesne technologie Puls Biznesu --G2A - spółka

Przegląd informacji ze spółek

w tym bloku, podano w komunikacie. Rada nadzorcza PZU Życie powołała jednogłośnie Pawła Surówkę na stanowisko prezesa zarządu. Jednocześnie RN jednogłośnie odwołała z dniem 23 czerwca ze składu zarządu Beatę Kozłowską-Chyłę oraz Sebastiana Klimka, podała spółka. Kino Polska TV celuje we wzrost

Bunt klientów centrów handlowych w sprawie zakazu handlu w niedzielę

niedzielę - mówi Knap. Na argument, że przecież projekt ustawy Solidarności dopuszcza otwarcie tego dnia w centrach kin i restauracji Knap odpowiada, że pomysłodawcy zakazu nie biorą pod uwagę, że takie obiekty buduje się jako spójną całość. Jeden sklep ma wabić do drugiego. Kiedy ktoś zgłodnieje to pójdzie

Przegląd prasy

. --PKN Orlen w ramach pilotażu postawi na swoich stacjach 23 ładowarki o mocy 50 kW i 100 kW, pierwsze staną latem tego roku wg gazety --Wysokie koszty napraw samochodów elektrycznych sprawią, że ich posiadacze będą płacić wyższe składki za autocasco Parkiet --Prezes Kina Polska TV: Dobrze byłoby

Przegląd informacji ze spółek

na 27 kwietnia, podała instytucja. Labo Print rozpocznie w kwietniu cyfrowy druk etykiet i ich sprzedaż, podała spółka. Celem jest pozyskanie odbiorców w kraju i w Europie Zachodniej. Umowa Kino Polska TV (KPTV) i Polskiej Fundacji Wspierania Rozwoju Komunikacji Elektronicznej "Piksel"

Chcą budować wielki park rozrywki. Na razie wycofują się z GPW

- Robimy to, czego nie udało się zrealizować Michaelowi Jacksonowi - mówił w maju ubiegłego roku Mooky Greidinger, twórca znanej sieci kin Cinema City. Jego spółka przemianowana na Global City Holding (to największy akcjonariusz drugiej co do wielkości sieci kin w Europie - Cineworld) chce zbudować

Akcjonariusze Agory zdecydują 23 VI o wypłacie 0,75 zł dywidendy na akcję

zaopiniowany przez radę nadzorczą spółki. Agora jest m. in. wydawcą "Gazety Wyborczej" - największej polskiej gazety opiniotwórczej - oraz czasopism. Do grupy należą także serwisy internetowe, radiostacje, firma reklamy zewnętrznej AMS, operator kin Helios, drukarnie oraz Stopklatka TV. Spółka

Aż 3 nazwiska z Bollywood, jednak Hollywood trzyma się mocno. Lista najlepiej zarabiających aktorów 2015

młodzieżowych i filmów akcji, jednak w ostatnich latach coraz częściej pokazuje, że stać go na więcej. W 2012 r. był producentem i gwiazdą filmu "Magic Mike", który był sporym hitem i finansowym strzałem w dziesiątkę - film zarobił 167 mln dol., a kosztował tylko 7 mln dol. Do kin jakiś czas temu

Przegląd infornacji ze spółek

września 2017 r., a dniem wypłaty dywidendy 20 września 2017 r., podano także.  Scope Fluidics zadebiutuje na NewConnect w środę 16 sierpnia, podała spółka. Agora będzie kontynuować inwestycje w rozwój kin i systemy nośników reklamy zewnętrznej. Z kolei w obszarach, gdzie powstają treści

Przegląd informacji ze spółek

będzie otwarte w dwóch nowych kinach Picturehouse) oraz 8 kin w Europie Środkowej i Wschodniej oraz w Izraelu (79 ekranów), podała spółka. Wyniki całoroczne mają być "zgodne z oczekiwaniami rynku". Integrated Solutions (IS) - integrator ICT należący do Orange Polska - wygrał przetarg na

Przegląd prasy

Gorzowie za 45,32 mln zł --DM BZ WBK podniósł wycenę Alior Banku do 96,5 zł, nadal rekomenduje 'kupuj' --Włodzimierz Sosnowski i Rafał Stefanowski weszli do zarządu Wasko --Kino Polska TV nabyła pozostałe udziały CTN&P - nadawcy Zoom TV --Volkswagen Poznań rozbuduje zakład w Antoninku pod produkcję

Przegląd prasy

Warszawa, 11.01.2018 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Padł kolejny rekord widowni w polskich kinach, a wpływy kas przekroczyły 1 mld zł --Prezes Cineworld: Nie sądzę, aby zakaz handlu w niedziele miał duży wpływ na nasz biznes w

Przegląd prasy

GNB --Copernicus TFI przejmuje od Altus TFI zarządzanie Altus 20 FIZ --Akcjonariusze Kino Polska TV zdecydowali o wypłacie 1,13 zł dywidendy na akcję --Strata netto Groclinu wyniosła 1,68 mln zł w I kw. 2017 r. --Zysk netto Vindexusa wzrósł r/r do 4,7 mln zł w I kw. 2017 r. --GetBack kupi od

Przegląd informacji ze spółek

liczba lokali które zostaną rozpoznane w przychodach Grupy Kapitałowej za III kwartał wynosi ok. 490 sztuk (wobec 84 rok wcześniej). Cable Television Networks & Partners (CTN&P), spółka zależna Kino Polska TV, zaakceptowała warunki umowy z Emitelem dotyczące przede wszystkim rozpowszechniania lub

Przegląd prasy

ponad 100 mln zł pożyczek i kredytów do końca br. --Kino Polska TV wnioskuje o wypłatę 1,13 zł dywidendy na akcję --MF: Dochody podatkowe wzrosły o 25,6% r/r w I-II, z VAT - o 40,1% r/r --MF: Nadwyżka budżetu to 0,9 mld zł po lutym 2017 r. wg wstępnych danych --Oferta spółki Mirbudu na 27,8 mln

Przegląd prasy

emisyjną w ofercie akcji serii E na 7,8 zł/szt. --MF: Wartość długu SP zapadającego w br. to 82,6 mld zł na koniec listopada ub.r. --MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 1,4% m/m do 923,34 mld zł w XI --Kino Polska TV dokonuje odpisu, który obniży wynik grupy za 2016 o 1,9 mln zł --Ailleron ma

Przegląd prasy

zagranicy w 2-3 lata --Mostostal Zabrze otrzymał 17 mln zł w ramach ugody ws. Altusa --Kino Polska TV zakłada, że Zoom TV ruszy pod koniec bieżącego roku --Akcjonariusze P.A. Nova zdecydowali o wypłacie 0,75 zł dywidendy na akcję --Sprzedaż nowych domów w USA spadła do 551 tys. w maju --Indeks

Przegląd prasy

politykę koncesyjną dla złóż miedzi i węglowodorów --BZ WBK ma umowę ws. nabycia części Deutsche Bank Polska za 1,29 mld zł --Dekpol ma pozwolenie na budowę inwestycji Grano Residence w Gdańsku --OT Logistics kupi w wezwaniu 2,7% akcji Luka Rijeka --Kino Polska TV zwiększy udziały w CTN&P - nadawcy

Przegląd informacji ze spółek

przejęcia Polskiej Dystrybucji Alkoholi (PDA) i ma nadzieję na sfinalizowanie transakcji pomimo tych wątpliwości, podała spółka. PlayWay zadebiutuje na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) w środę, 19 października, podała spółka. Należąca do Agory sieć kin Helios podpisała umowy

Przegląd prasy

Warszawa, 27.06.2016 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Pytlarczyk z mBanku: Szacunki, o ile spadnie polski PKB wskutek Brexitu, w tym momencie należy uznać za niepoważne --Prezes Kino Polska TV: Zoom TV ruszy w kablówkach we

Przegląd prasy

biznesie Richarda Bransona - Virgin Mobile wg gazety ISBnews --Akcjonariusze W Investments zdecydują 26 czerwca o 0,38 zł dywidendy na akcję --Indeks WIG20 spadł o 0,8% na zamknięciu w czwartek --Akcjonariusze Kino Polska TV zdecydują 23 czerwca o 1 zł dywidendy na akcję --Arteria rekomenduje

Przegląd prasy

mają porozumienie co do zasady ws. umowy o zniesieniu większości ceł --GUS: Liczba widzów w kinach wzrosła do 51,8 mln w 2016 r. --Trump: USA gotowe zaspokoić potrzeby energetyczne krajów Inicjatywy Trójmorza --Orbis wprowadza w Polsce markę MGallery by Sofitel, pierwszy hotel we Wrocławiu

Przegląd informacji ze spółek

kwietniu 2017 r. wobec 7,36 USD/baryłkę w marcu i 6,07 USD/baryłkę w kwietniu 2016 r., podała spółka. Tatry mountain resorts, a.s. (TMR) planuje budżet inwestycyjny na poziomie 83 mln euro w bieżącym roku finansowym 2016/2017, podała spółka. Większość kwoty zainwestuje w Polsce. Grupa kapitałowa Kino

Przegląd prasy

Polsce ISBnews --Indeks WIG20 spadł o 0,64% na zamknięciu w czwartek --Strata netto 11bit studios wyniosła 1,05 mln zł w I kw. 2017 r. wobec zysku rok wcześniej --PGE rekomenduje brak dywidendy z zysku za lata 2016-18 --Zysk netto Kino Polska TV spadł r/r do 2,21 mln zł w I kw. 2017 r

Przegląd prasy

kwietniu --Umowa Kino Polska TV i Piksela dot. ZoomTV weszła w życie --Archicom kupuje działkę we Wrocławiu pod budowę ok. 550 mieszkań --Zysk netto Astarty wyniósł 15,94 mln euro w 2015 r. wobec straty rok wcześniej --Paged rekomenduje wypłatę 2 zł dywidendy na akcję (ISBnews)  

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

: spółka Kino Polska TV: Podpisało kontrakt z BBC Worldwide, nabywając prawa telewizyjne i VoD do takich brytyjskich hitów, jak "Doktor Who", "W komnatach Wolf Hall" czy "Wojna i pokój", a także licznych innych tytułów serialowych i filmowych, które będą wyświetlane w

Przegląd informacji ze spółek

może "ostudzić" podatek bankowy, który może zaowocować wzrostem marż kredytów i ograniczeniem akcji kredytowej. Czynniki pozytywne będą jednak, zdaniem szefa Dom Development, przeważały nad ograniczeniami. Zarząd Kino Polska TV otrzymał informację od swoich akcjonariuszy: bezpośredniego

Przegląd prasy

kwartał będą 'relatywnie dobre' --Agora: Frekwencja w kinach w I kw. potwierdza szanse powtórzenia rekordu z 2016 --Tobiszowski z ME: Propozycję miksu energetycznego poddamy pod dyskusję w br. --BM Reflex: Spadki cen paliw na stacjach powinny wyhamować w maju --Agora skłania się do skupu akcji w

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

wynegocjowanie formalnego porozumienia zainteresowane strony ustaliły okres około dwóch tygodni. Źródło: ISBnews Orange Polska: Operator bierze udział w negocjacjach z Multimedia Polska, dotyczących nabycia przez Orange 100% udziałów w Multimedia Polska Energia, która świadczy sprzedaż energii elektrycznej

Przegląd prasy

koniec 2017, brak presji inflacyjnej wg analityków --LPP: Wartość dywidendy za 2016 r. będzie wynosić 35,74 zł za akcje --Scope Fluidics zadebiutuje na NewConnect w środę --T-Mobile Polska prowadzi pilotaże Smart City z miastami Nysa i Pionki --Agora celuje w zwiększanie przychodów w segmentach

Luka w prawie. Współwłaściciel Cinema City chce "uciec" z GPW

Spółka Global City Holdings jest pośrednio właścicielem kin Cinema City. Mająca izraelskie korzenie firma stworzyła od podstaw sieć tych multipleksów w Polsce, ale w ubiegłym roku przeniosła swój biznes kinowy do brytyjskiej spółki Cineworld - to drugi co do wielkości właściciel kin w Europie

Przegląd prasy

. --Projekcja NBP: Inflacja nadal pozostanie wyraźnie poniżej celu do 2018 r. --Olympic zlikwidował holenderską spółkę zależną Siquia Holding --Kino Polska TV prognozuje 115 mln zł przychodów i 50 mln zł EBITDA w 2016 r. --DM BDM obniżył rekomendację Comarchu do 'akumuluj', wycenę podniósł do 158,9 zł

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

" - dodał prezes. Premiera "Snipera 3" jest zaplanowana na przyszły rok, ale jeszcze w tym gracze otrzymają do rąk mobilną wersję "Lords of the Fallen". Źródło: ISBnews   Kino Polska: Akcjonariusze Kino Polska TV zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 23

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

nabyte przez pracowników będą objęte dwuletnim zakazem sprzedaży, poinformowała spółka.   Źródło: ISBnews Kino Polska TV: Rekomenduje przeznaczenie 19,82 mln zł na dywidendę z zysku 2015 roku i lat poprzednich, co oznacza wypłatę w wysokości 1 zł na akcję, podała spółka. Źródło: ISBnews

Kolejna prestiżowa umowa Cyfrowego Polsatu. Nowe filmy na VOD

W wyniku współpracy nawiązanej z wytwórnią NBCUniversal w VOD Cyfrowego Polsatu i w telewizji internetowej ipla pojawi się bogata oferta tytułów filmowych różnych gatunków: od musicalu przez fantastykę, fantasy i komedie romantyczne aż po sensację, thrillery i kino akcji. Wśród dostępnych filmów

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

spółką lub też sprzedaży pakietu większościowego, podało Kino Polska TV.     Źródło: ISBnews Poczta Polska: Szuka technologii i partnerów, z którymi zrealizuje innowacyjne projekty, podała firma. Poczta otrzymała już ponad 20 zgłoszeń od polskich start-upów po kilku dniach od

Ponad 54 miliony złotych - tyle rocznie zarabia 10 najlepiej opłacanych prezesów spółek giełdowych w Polsce. Oto oni

;. Zarobki w 2013 r.: 5 018 000 zł Global City Holdings jest największym operatorem multipleksów w Europie Środkowo-Wschodniej i Izraelu oraz trzecim największym operatorem kin w Europie. Spółka prowadzi 99 kin,  w Polsce jest właścicielem sieci Cinema City. Moshe Greidinger (dziadek obecnego

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

sektora finansowego w Polsce.  Źródło: ISBnews Inwestycje: Połowa polskich firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) deklaruje wzrost wydatków na nowe technologie, wynika z badania "Nowoczesne IT w MŚP 2017", przeprowadzonego przez Ipsos MORI dla Microsoft. Jednocześnie ponad

Przegląd informacji ze spółek

Włodzimierza Sosnowskiego oraz Rafała Stefanowskiego, poinformowała spółka. Wcześniej rezygnację z zasiadania w zarządzie złożyła Katarzyna Ekiert i Katarzyna Maksymowicz. Kino Polska TV nabyła 236 udziałów spółki Cable Television Networks & Partners (CTN&P), stanowiących 30% w kapitale zakładowym, za cenę

Przegląd prasy

będzie nową siedzibą Europejskiej Agencji Leków. Holenderskie miasto skorzysta na brexicie --Mimo słabszego niż przed rokiem trzeciego kwartału, kina w Polsce liczą na kolejny rekord frekwencyjny w całym 2017 roku   Parkiet --Państwowe spółki liczą na niższe daniny dla turbin wiatrowych już

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

YETICO – producencie wyrobów styropianowych. Źródło: spółka   Kino Polska: W długi weekend (od czwartku 4 VI do niedzieli 7 VI) kanały tematyczne grupy kapitałowej (filmowe Kino Polska, FilmBox i Stopklatka TV oraz muzyczny Kino Polska Muzyka) – uzyskały łącznie 2,17

Przegląd prasy

--TMR planuje zainwestować 83 mln euro w bieżącym r. fin., większość w Polsce --Kino Polska miała wstępnie 28,78 mln zł przychodów i 2,21 mln zł netto w I kw. --Prezes PZU: Przejęcie Pekao uczyni z PZU finansowego giganta w regionie CEE --PFR i PZU chcą sfinalizować zakup akcji Pekao przed dniem

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

Warszawa, 07.07.2017 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora telekomunikacja-media-technologie z okresu  3-7 lipca br. BIZNES I FINANSE: RYNEK Kina: W Polsce miały 51,8 mln widzów w 2016 r. wobec 45,7 mln rok wcześniej, podał Główny Urząd

Przegląd prasy

MarcPol, w tym jeden złożony przez zarząd --Sześć firm, które w tym roku dostały zezwolenia na inwestycje w Pomorskiej SSE chce zainwestować 84,17 mln zł ISBnews --Kino Polska TV obejmie 385 udziałów w CTN&P za 10 mln zł --Akcjonariusze City Service SE zdecydowali o wypłacie 0,1 euro na akcję