akcje kghm tfi

Przegląd prasy

osiągnąć 20 mln zł oszczędności w 2019 roku --Investors TFI zostało wpisane do ewidencji PPK --Arctic Paper liczy na uniknięcie złamania kowenantów w II kw. 2019 --KGHM został mecenasem Zamku Królewskiego w Warszawie --Orbis zdecydował o rozpoczęciu rozmów z Accor nt. zbycia 'asset light

Przegląd prasy

Skarbiec TFI, jego obszary przejmuje A. Milewska --Akcjonariusze Famuru zdecydowali o wypłacie 0,53 zł dywidendy na akcję --Ferrum: Wartość rynkowa linii Bender wynosi 74,6 mln zł wg rzeczoznawcy --Altus TFI: Rockbridge TFI sprzedało 5,85% akcji FO Dębica za 79,19 mln zł --Akcjonariusze Primetech

Przegląd prasy

zapisy na 21,7 mln akcji --Polwax przejął od Orlen Projekt teren inwestycyjny --Kernel przerobił 628,73 tys. ton ziarna słonecznikowego w I kw. 2019/2020 --Ursus Bus opóźnia się w spłacie nieodnawialnego kredytu obrotowego na rzecz BGK --Altus TFI chce przenieść zarządzanie Omega WNSFIZ do

Przegląd prasy

/2021 r. --TFI PZU odnotowało rekordowe 1,2 mld zł zewnętrznej sprzedaży netto w I-X 2019 --Oferty Budimeksu (1 037 mln zł) i Polaqua (749 mln zł) wybrane na odcinki S61 --KPMG: 54% Polaków gotowych zapłacić więcej za odzież 'made in Poland' --Konsorcjum spółki Polimeksu ma umowę na prace dla

Przegląd informacji ze spółek

rozpoczęła dziś emisję akcji, z której chce pozyskać 4 mln zł, poinformował prezes Marcin Kaszuba Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU (TFI PZU) odnotowuje w tym roku rekordową sprzedaż w segmencie klienta zewnętrznego - łączna sprzedaż netto po 10 miesiącach wynosi ponad 1,2 mld zł, podała Grupa PZU

Przegląd prasy

zbliżonym do IX --Oferta Mirbudu za 414,7 mln zł najkorzystniejsza na obwodnicę Poręby i Zawiercia --Sprzedaż miedzi płatnej KGHM wyniosła 67,5 tys. ton we IX, wzrost o 12% r/r --PKO BP chce przejęć kolejne aktywo finansowe w 2020 r. --Twisto liczy na 0,5 mln klientów w Polsce w 2022 r., wprowadza

Przegląd informacji ze spółek

. Capital Park osiągnął blisko 40-proc. poziom wynajmu całej powierzchni projektu ArtN - dawnej fabryki Norblina w Warszawie, a Pekao oraz Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) uruchomiły finansowanie na łącznie ok. 160 mln euro, podano w komunikacie. Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP), KGHM Polska Miedź i

Przegląd prasy

chce ponowić przegląd opcji strategicznych --Famur miał wstępnie ok. 51 mln zł zysku netto w III kw. 2019 r. --KGHM miał 695 mln zł zysku netto, 823 mln zł zysku netto ze sprzedaży w III kw. --Indeks WIG20 spadł o 0,57% na zamknięciu w środę --Getin Holding miał 47,63 mln zł zysku netto z dział

Przegląd informacji ze spółek

Komisja.  Komisja Nadzoru Finansowego (KNF), na podstawie przepisów MiFIR, podjęła decyzję w sprawie wprowadzenia zakazu oferowania klientom detalicznym inwestycji w opcje binarne, podał urząd. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nałożyła na Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Altus TFI

Przegląd informacji ze spółek

serii GA o łącznej wartości nominalnej 15 mln zł, emitowane w ramach VII Programu Emisji Obligacji, podała spółka Polwax złożył do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o zawieszenie postępowania w sprawie zatwierdzenia prospektu sporządzonego w związku z ofertą publiczną akcji na okaziciela serii

Przegląd prasy

Krakowem a Tarnowem na autostradzie A4 --Po deklaracji Polski i USA dot. technologii 5G kursy akcji telekomów na GPW spadały --W zakładach Toyoty w Laskowicach ruszyła produkcja 2-litrowych silników do napędów hybrydowych --Prezes BOŚ Banku: Nie wykluczamy udziału w konsorcjum banków finansujących

Przegląd prasy

202 stacje paliw Moya, celuje w 350 do końca 2023 r. --PZ Cormay dokona przeglądu opcji strategicznych, decyzje mogą zapaść w I kw. --Porozumienie akcjonariuszy wezwało do sprzedaży akcji Alchemii po 4,8 zł/ szt. --KGHM przeprowadzi testy na utratę wartości aktywów w Chile i Kanadzie --PCC

Przegląd informacji ze spółek

wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji Alchemii innych niż akcje przez nie posiadane. Boryszew zawarł jako gwarant umowę kredytową, na podstawie której Impexmetalowi został udzielony kredyt na nabycie akcji Alchemii w ramach wezwania oraz gwarancja, podała spółka KGHM Polska Miedż

Przegląd informacji ze spółek

wcześniejszej spłaty kredytu. Rezerwa w kwocie 48,8 mln zł obciąży wyniki trzeciego kwartału 2019 r., podała instytucja. Akcjonariusze Vivid Games zdecydowali o udzieleniu zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału poprzez emisję nowych akcji z częściowym lub całkowitym wyłączeniem prawa poboru

Przegląd informacji ze spółek

zlecenia zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią, wyniosła 14 620 250 787,35 zł na koniec maja, podało TFI. Miesiąc wcześniej ich wartość wynosiła 14 715 277 825,38 zł.  Rada właścicieli chilijskiej kopalni Sierra Gorda - w której KGHM Polska Miedź ma 55% udziałów

Przegląd informacji ze spółek

Wartość aktywów netto zarządzanych przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Altus TFI) z uwzględnieniem aktywów przekazanych do zarządzania podmiotom zewnętrznym na podstawie zlecenia zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią, wyniosła 320 663 368,28 zł na koniec

Przegląd prasy

mln zł --MC: Rusza budowa SI2PEM, która zostanie zakończona w sierpniu 2020 r. --Ekstraklasa rozpoczęła sprzedaż praw mediowych bukmacherom --KGHM: Nowo wprowadzone zawody górnicze to przełom w kształceniu kadr dla grupy --Aviva będzie oferować PPK poprzez swoje TFI --SCFO planuje

Przegląd prasy

Warszawa, 14.11.2018 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --KGHM chciałby rozszerzyć współpracę z Chińczykami o sprzedaż kolejnych surowców oraz technologii górniczych --IERiGŻ: Ceny detaliczne żywności wzrosną o 0,1-1,3% r/r w grudniu

Przegląd informacji ze spółek

odwrócenie negatywnego trendu odpływu aktywów z funduszy detalicznych, poinformowała prezes Skarbiec Holding i Skarbiec TFI Anna Milewska. Spółka w przyszłym tygodniu złoży wniosek o wpis do ewidencji PPK.  Sprzedaż miedzi płatnej KGHM Polska Miedź wyniosła 51,7 tys. ton w kwietniu 2019 r. i była

Przegląd informacji ze spółek

;do sprzedaży 50 333 095 akcji zwykłych na okaziciela Gino Rossi uprawniających do 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu po cenie w wysokości 0,55 zł za każdą akcję, podała spółka. Pośredniczącym jest Dom Maklerski PKO BP. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) ustaliła dla grupy Getin

Przegląd prasy

na politykę monetarną głównych banków centralnych ISBnews --Szacunkowy wynik netto Altus TFI wyniósł 6,42 mln zł w I półr. 2019 --GPW wykluczy z obrotu akcje ABM Solid od 27 lipca --Indeks WIG20 spadł o 0,06% na zamknięciu w poniedziałek --Jacek Gdański powołany na członka zarządu ds

Przegląd informacji ze spółek

Szacunkowy wynik netto grupy kapitałowej Altus TFI wyniósł 6,42 mln zł w I półroczu 2019, wobec 40,33 mln zł rok wcześniej, co stanowi spadek o 84,1%, podała spółka. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie podjął uchwałę w sprawie wykluczenia z obrotu giełdowego na Głównym Rynku akcji

Przegląd informacji ze spółek

jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 1,48 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Agencja Fitch Ratings umieściła rating Getin Noble Bank (GNB) na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym (tzw. Rating Watch Negative), podał bank.  Sprzedaż miedzi płatnej KGHM Polska

Przegląd prasy

Puls Biznesu --Rynek venture capital rozwija się w Polsce wolno, ale sytuacja jest już dużo lepsza niż jeszcze dziesięć lat temu --AgioFunds TFI liczy na uruchomienie pierwszego polskiego ETF-a w pierwszych dniach stycznia ISBnews --Spółka Polenergii będzie realizować plan inwestycyjny, nakłady

Przegląd prasy

AB miała 11,73 mln zł zysku netto w I kw. r.obr. 2019/2020 --Forte miało 1,24 mln zł zysku netto, 18,97 mln zł zysku EBIT w III kw. 2019 r. --Indeks WIG20 wzrósł o 0,42% na zamknięciu w poniedziałek --KNF: Wynik finansowy netto TFI wzrósł r/r do 708,41 mln zł w I-III kw. 2019 r. --Gaz-System

Przegląd prasy

zmniejsza nierówności i zapobiega nadużyciom ISBnews --PKO BP wyemitował euroobligacje warte łącznie 750 mln euro --GPW wykluczy akcje Monday Development z obrotu na rynku NewConnect od 19 VII --KBC TFI zażądał od Sygnity wykupu obligacji na 6,8 mln zł --KNF udzieliła pozwolenia PGE TFI na

Cena ropy mocno wzrasta, Brent powyżej 40 USD/ baryłkę po raz pierwszy w br.

Intermediate wyceniane były wówczas poniżej 30 dolarów za baryłkę. Od tamtego czasu wartość tej pierwszej wzrosła o blisko 50%. Odbicie dotknęło w ostatnim okresie wiele surowców, m.in. metale przemysłowe. Cena miedzi wzrosła od tegorocznego dołka o około 15%, na czym korzysta m.in. KGHM, którego kurs akcji

Przegląd informacji ze spółek

Jarosław Broda. Akcjonariusze Introlu zdecydują o przeznaczeniu 2,09 mln zł z kapitału rezerwowego na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 0,08 zł na akcję, wynika z projektów uchwał walnego zgromadzenia zwołanego na 9 kwietnia. Tauron Polska Energia zakłada, że w zaplanowanej na ten rok aktualizacji

Przegląd informacji ze spółek

sprzedaży 100% akcji w kapitale zakładowym spółki Simple Creative Products, podało Gino Rossi. Cena sprzedaży akcji Simple wynosi 1,0 zł.  Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Altus TFI)  odnotowało 2,48 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej

Przegląd informacji ze spółek

prezes Skarbiec TFI i Skarbiec Holding Anna Milewska. Akcjonariusze Famuru zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę 304,62 mln zł, co oznacza wypłatę w wysokości 0,53 zł na akcję (z wyłączeniem akcji własnych), podała spółka. Oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego wartość rynkowa linii do

Przegląd informacji ze spółek

. Wartość kontraktu to 185,2 mln zł netto. KGHM Polska Miedź rozpoczął próby wykorzystania drona zaprojektowanego do poruszania się pośród przeszkód w Zakładach Górniczych Polkowice-Sieroszowice. W przyszłości urządzenia tego typu mają pomóc w akcjach ratowniczych pod ziemią i ułatwić kontrolę trudno

Przegląd prasy

Company miało 13 mln zł przychodów w kwietniu, bez zmian r/r --Elektrobudowa: W nowej strategii będzie m.in. kogeneracja i elektromobilność --Akcjonariusze B. Handlowego zdecydują 5 VI o wypłacie 3,74 zł dywidendy na akcję --KGHM uruchomił wydział granulatu w Hucie Miedzi 'Cedynia' --Prezes KGHM: Nie

Przegląd prasy

w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw notowanych na GPW utrzyma się powinniśmy się przekonać w ciągu najbliższego miesiąca lub dwóch, uważa zarządzający funduszami akcji w Union Investment TFI Robert Burdach. --Bank Pekao udostępnił środowisko testowe dla usługodawców PSD2. Uprawnione

Na GPW nastroje nadal są słabe, poprawić je mogą dobre wyniki spółek za III kw.

Warszawa, 13.11.2014 (ISBnews/ TFI PZU) - Poranna zwyżka w Azji może zapowiadać udany początek notowań w Europie i w konsekwencji na giełdzie w Warszawie. Dziś o podobny scenariusz może być zdecydowanie trudniej - szczególnie w przypadku naszego parkietu. Bo choć giełdy we Frankfurcie i Paryżu

Przegląd prasy

inwestycje warte 2,8 mld euro w ciągu 5 lat --BGK liczy na 1 mld euro zaangażowanych w Fundusz Inwest. Trójmorza w ciągu roku --MIR dofinansuje budowę mostu na Sole w ramach programu 'Mosty dla Regionów' --OECD obniżyła prognozy wzrostu PKB dla USA - do 2,4%, strefy euro do 1,1% w br. --KGHM

Przegląd prasy

środę --Dekpol ma pozwolenie na budowę hotelu w Warszawie --Pure Biologics uzyskał patent w USA dot. podstaw działania platformy PureApta --Synektik podpisał umowę ze szpitalem w Siedlcach wart. 9,06 mln zł --QuarticOn chce przyspieszyć rozwój, planuje emisję akcji --Wikana nabyła ok. 237 tys

Przegląd informacji ze spółek

zdecydowali o wypłacie 18,54 mln zł dywidendy z zysku za 2016 r., tj. 0,1 zł na akcję, podała spółka. Bowim pracuje obecnie nad założeniami polityki dywidendowej. Ewentualne przejęcie Kopex-PBSz przed PeBeKa - spółkę zależną KGHM - dałoby efekt synergii, uważa prezes KGHM Polska Miedź Radosław Domagalski

Przegląd informacji ze spółek

Skarbiec Holding podjął decyzję o rozpoczęciu negocjacji z akcjonariuszami Trigon TFI, mających na celu docelową zamianę posiadanych przez nich akcji Trigon TFI na akcje nowej emisji spółki w styczniu 2018 r., podała spółka, ujawniając opóźnioną informację poufną. Celem negocjacji jest

Przegląd prasy

--KNF nałożyła karę wysokości 560 tys. zł na TU Generali --Tomasz Czechowicz ma zgodę KNF na przejęcie kontroli nad MCI Capital TFI --KNF zezwoliła na zniesienie dematerializacji akcji Synthosu od 3 kwietnia --Gaz-System chce kontynuować współpracę z australijskimi firmami --JSW będzie starać

Przegląd prasy

wzrósł do 22 tys. ton w ciągu 11 miesięcy 2018 r. 2 tys. ton rok wcześniej Parkiet --Po połączeniu Getin Noble i Idea Banku rozważana jest zmiana nazwy i marki powstałego w ten sposób podmiotu wg gazety --i2 Development nie wyklucza skupu akcji własnych Dziennik Gazeta Prawna --Rząd planował

Przegląd prasy

emeryturę o 18-33% wg szacunków gazety --Centralny Rejestr Faktur (CRF) może być opracowany w 1-1,5 roku wg źródła gazety z MF --Przewodniczący i wiceprzewodniczący rady nadzorczej KGHM mogą stracić stanowiska podczas WZ 21 czerwca wg gazety Puls Biznesu --Prezes Quercus TFI: Druga połowa roku

Przegląd prasy

na stanowisko prezesa --Bank Millennium udostępnił nowy serwis internetowy --Akcjonariusze Ulma zdecydowali o wypłacie 5,71 zł dywidendy na akcję --KGHM planuje emisję obligacji do kwoty 2 mld zł na rynku polskim w II kw. --PSA planuje produkować duże samochody dostawcze w Gliwicach od końca

Przegląd prasy

BH do A-, podniósł perspektywę do stabilnej --Zysk netto Altus TFI wyniósł wstępnie 10,7 mln zł w III kw. br. --Atal uzna w przychodach za III kw 605 przekazanych lokali wg ostatecznych danych --Indeks WIG20 spadł o 0,18% na zamknięciu w poniedziałek --Konsorcjum Stali miało wstępnie 11,22

Przegląd informacji ze spółek

Medicalgorithmics odnotowało 1,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 2,44 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Pierwsze notowanie na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW akcji spółki Selvita CRO, która

Przegląd prasy

; spadły też ceny polis OC dla firm --PGG przedstawi w środę plan działania do 2030 r. Parkiet --Kurs akcji Ursusa przebił poziom 5 zł, ustanawiając historyczny rekord Dziennik Gazeta Prawna --Klimat dla wprowadzenia nowego podziału administracyjnego kraju po 2019 r. zaczyna się poprawiać wg

Zysk Quercus TFI spadł r/r do 6,3 mln zł w III kw., liczy na lepszy kolejny kw.

finansowego i obawy o stan chińskiej gospodarki powodowały większą zmienność na warszawskiej GPW. "Wyraźnie zaznaczyło się to w sierpniu, kiedy byliśmy świadkami mocnej przeceny akcji. Najbardziej odczuły to spółki surowcowe - JSW i KGHM, firmy energetyczne oraz banki. Natomiast w segmencie średnich i

Przegląd prasy

LPP, które zamierzamy zainwestować w Polsce; inwestycje w branżę hotelową wydały się ciekawą opcją ISBnews --Abadon RE zdecydował o przedterminowym wykupie obligacji na łącznie 25 mln zł --CCC wezwał do sprzedaży 50,33 mln akcji Gino Rossi po cenie 0,55 zł/szt. --KNF obniżyła bufor na ryzyko

Przegląd prasy

netto, 62,22 mln zł zysku EBIT w II kw. 2018 --Sygnity ustaliło cenę emisyjną akcji serii Z na 2,7 zł --Akcjonariusze Mercora zdecydują 20 IX o niewypłacaniu dywidendy --Kruk wygrał przetarg na zakup portfeli wierzytelności na łącznie ok. 488 mln zł --KNF: Wynik finansowy netto TFI wzrósł r/r do

Przegląd informacji ze spółek

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wykluczyła akcje Globalworth Poland Real Estate z obrotu z dniem 29 września, podała giełda.  Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wykluczyła akcje Gino Rossi z obrotu z dniem 29 września, podała giełda. Pfleiderer odnotowało

Przegląd prasy

przejmie 22,2% udziałów w złożu Król Lear na Morzu Północnym --Akcjonariusze KGHM zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2018 r. --Akcjonariusze LPP zdecydowali o 60 zł dywidendy na akcję z zysku za 2018 r. --Ultimate Games ma licencję na wydanie gry 'City Eye' na PC --Obligacje serii AP Atalu

Przegląd informacji ze spółek

Cena zaproponowana w wezwaniu Funduszu Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw FIZAN na sprzedaż akcji Ferrum wysokości 4,39 zł za akcję, nie odpowiada wartości godziwej spółki, ale jest adekwatna do obecnie panujących nastrojów na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), ocenił zarząd

Przegląd prasy

spowolnienia na polską gospodarkę Puls Biznesu --Francuski operator Orpea planuje budowę domów dla seniorów w mniejszych polskich miastach --Mimo wysokich stóp zwrotu na amerykańskim rynku akcji bezsprzecznym liderem w tym roku jest segment obligacji skarbowych ISBnews --Indeks WIG20 spadł o 0,2% na

Przegląd prasy

projektu lekowego --Skarbiec TFI: Jeszcze nie czas na globalną bessę na rynku akcji --Spółki Warty zebrały prawie 6,4 mld zł składki przypisanej brutto w 2018 r. --CD Projekt: Spokko nie pracuje nad mobilnym 'Gwintem', tylko nad innym projektem --P. Gula i K. Kokot powołani na stanowiska

Coraz gorsze perspektywy dla GPW, WIG20 najniżej od 3 lat

Warszawa, 09.07.2015 (ISBNews/ TFI PZU) - Warszawski parkiet kolejny dzień nie daje inwestorom zbyt wielu powodów do zadowolenia. I choć wczorajsze notowania zakończyły się co prawda na niewielkim minusie (WIG20 spadł na koniec dnia o -0,10 proc.), to większa przecena wydaje się tylko kwestią

Przegląd prasy

GNB --Copernicus TFI przejmuje od Altus TFI zarządzanie Altus 20 FIZ --Akcjonariusze Kino Polska TV zdecydowali o wypłacie 1,13 zł dywidendy na akcję --Strata netto Groclinu wyniosła 1,68 mln zł w I kw. 2017 r. --Zysk netto Vindexusa wzrósł r/r do 4,7 mln zł w I kw. 2017 r. --GetBack kupi od

Przegląd prasy

--Przy PKO TFI powstaje fundusz venture capital, który będzie inwestować w fintechy i nowe technologie --Deutsche Bahn oraz przedstawiciele Sauerlandu pomagają spółce Pesa w produkcji linków ISBnews --Akcjonariusze Sygnity zdecydowali o programie emisji obligacji i emisji akcji --PKP PLK

Przegląd prasy

łączną kwotę 100 mln zł --Unibep zrealizuje inwestycję budowlaną w Kutnie za ok. 26 mln zł --Akcjonariusze Asseco SEE zdecydowali o wypłacie 0,52 zł dywidendy na akcję --Union Investment TFI: Ochłodzenie nastrojów na rynkach akcji w USA w II półr. --Ceny producentów w USA wzrosły o 0,6% m/m w

Union Investment TFI: Inwestorzy na GPW zaakceptowali spodziewane zwycięstwo PiS

powrócić po wyborach" - wskazuje analityk Union Investment. Jak podkreśla, drugim istotnym ogniwem w rynkowej grze jest KGHM, którego udział w WIG20 wynosi ok. 7%. Na cenę akcji polskiego giganta miały wpływ pomysły dotyczące podatku miedziowego. W pierwszej połowie września pojawiła się zapowiedź

Przegląd prasy

I kadencji, który zwiększył dług publiczny o 323 mld zł --Podniesienie cen abonamentów w Play o 5 zł sprawiło, że wartość telekomów na giełdzie urosła o prawie 3 mld zł Parkiet --Po ciężkim maju w czerwcu rynki akcji mają odrabiać straty wg analityków ankietowanych przez gazetę --Prezes JSW

Przegląd prasy

jest godziwa, ale adekwatna do nastrojów --Moody's podniósł ratingi depozytów Banku Millennium do Baa2/Prime-2 --Tauron i KGHM mają list intencyjny dot. stacji ładowania pojazdów elektrycznych --Oferta Famuru dla KWK Ruda za 59,9 mln zł netto wybrana przez PGG --Emitel ma 10-letnią umowę z

Przegląd informacji ze spółek

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży towarów osiągnięte przez grupę Monnari Trade w styczniu 2019 roku wyniosły ok. 20,2 mln zł i były wyższe o 16,09% w skali roku, podała spółka. Hitachi Capital Polska podniósł cenę w wezwaniu na akcje Prime Car Management do 18,05 zł za akcję z 12,09 zł

Przegląd informacji ze spółek

jedną akcję, wynika z projektów uchwał na walne spółki zwołane na 12 czerwca. Akcjonariusze R22 zdecydują na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu zwołanym na 12 czerwca o przeprowadzeniu skupu akcji własnych o wartości do 2,5 mln zł oraz zmianie roku obrotowego, podała spółka. Jednocześnie zarząd

Przegląd prasy

podpisał nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii --Spółka Abrisu sfinalizowała przejęcie większościowego pakietu akcji WDX --ZIPSEE 'Cyfrowa Polska' będzie przekonywać przedsiębiorców do split payment --KGHM zakończył postój remontowy w Hucie Miedzi Głogów II --Lokum Deweloper sprzedał

Przegląd prasy

kontynuować rewizję strategii w 2017 r. -- S&P przyznał rating na poziomie BBB dla emisji obligacji mBanku --KGHM zakłada produkcję 425,3 tys. ton miedzi i 1 221 ton srebra w 2017 r. --KGHM zakłada 2,09 mld zł inwestycji rzeczowych i 1,02 mld zł kapitałowych w br. --Saturn TFI przejęło od Altus TFI

Przegląd prasy

--BOŚ Bank: Uwaga rynków w tym tyg. na danych o PKB z Polski i bankach centralnych --ZM Ropczyce otrzymały od ZM Invest ofertę odkupienia własnych akcji --Open Finance kupuje ok. 2,78% Noble Funds TFI od LC Corp B.V. za 8,5 mln zł --Gaz-System zaczął przewiert pod Sanem w ramach gazociągu

Przegląd prasy

The Banker Puls Biznesu --Tobiszowski: Decyzje w sprawie aktywów zagranicznych i inwestycji w krajowe wydobycie to najważniejsze wyzwania przed nowym zarządem KGHM --GUS uruchomił program, który pomoże opracować wzór waloryzacji kontraktów drogowych --Hiszpański CAF podpisał wstępną umowę dot

Przegląd informacji ze spółek

Fitch Ratings dokonał zmiany ratingu przyznanego hipotecznym listom zastawnym wyemitowanym przez Pekao Bank Hipoteczny do A- wobec A wcześniej. Jednocześnie perspektywa tego ratingu uległa podwyższeniu z negatywnej na stabilną, podał bank. Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI

Przegląd informacji ze spółek

mld zł w IV kw. 2018 r., tj. 65% więcej r/r, poinformowała spółka. W tym samym okresie spłaty z portfeli nabytych wyniosły 432 mln zł (wzrost o 15% r/r), podano także. Investors TFI zakłada w tym roku scenariusz "twardego resetu" (silnego zniechęcenia inwestorów do rynków akcji) na

Przegląd prasy

KGHM: Przy odpowiednich parametrach cenowych w 2019 r. możemy, jako zarząd, rozważać rekomendację dywidendy Puls Biznesu --IBS: Liczba osób w wieku produkcyjnym zmniejszy się w Polsce z obecnych 27 mln do 16 mln, a liczba emerytów niemal się podwoi, zwiększając z obecnych 6 mln do 11 mln w 2060 r

Przegląd informacji ze spółek

Murapolu, poinformował ISBnews Grzegorz Boguski z kancelarii Matczuk Wieczorek i Wspólnicy (MWW), reprezentującej ok. 1 tys. inwestorów funduszy FinCrea. Wczoraj FinCrea TFI odwołała się od listopadowej decyzji Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) dotyczącej cofnięcia zezwolenia na wykonywanie przez nie

Przegląd prasy

Warszawa, 09.07.2018 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Największy spadek liczby wypadków w 2017 r. zanotowano na drogach krajowych (9,5%), a najmniejszy na drogach wojewódzkich (1,6%) --Michał Sapota, członek zarządu Mount TFI

Przegląd prasy

za akcję --Przychody Monnari Trade wzrosły o 16,09% r/r do ok. 20,2 mln zł w styczniu --Indeks WIG20 spadł o 1,78% na zamknięciu w czwartek --Aktywa Altus TFI spadły m/m do 4,61 mld zł na koniec stycznia --Konsorcjum Trakcji ma umowę na przebudowę w Krakowie za 76,6 mln zł netto --Biedronka

Przegląd prasy

zysku EBIT w I poł. 2019 r. --KGHM ogłosił nabór do konkursu w ramach programu 'GovTech Polska' --Ultimate Games: Wishlist outstanding w sklepie Steam wynosi 772 tys. graczy --MPiT: Sejm uchwalił nowe Prawo zamówień publicznych --Portfel zam. Elektrotim S.A. wzrósł o 21,5% r/r do 248,68 mln zł na koniec

Przegląd prasy

tegorocznej aukcji dla OZE --Robyg: Cel minimum dla grupy to sprzedaż na poziomie 3,3 tys. lokali w br. Dziennik Gazeta Prawna --Fundusz Rezerwy Demograficznej zyskał w 2017 r. ponad 25% z inwestycji w akcje Puls Biznesu --W 2017 r. wybudowano więcej biur i więcej pozostawało w budowie w stolicach

Na GPW jest szansa na powrót do wzrostów

Warszawa, 15.01.2015 (ISBnews/ TFI PZU) - Po nieudanej wczorajszej sesji na giełdzie w Warszawie, w czwartek możemy obserwować próbę powrotu do wzrostów. Celem "byków" w przypadku indeksu WIG20 będzie najbliższy poziom oporu przy 2350 punktów. Środowa sesja na GPW zakończyła się

Przegląd informacji ze spółek

Ergis uzyskał od dwóch banków pozytywną decyzję w sprawie możliwego refinansowania obecnego zadłużenia oraz sfinansowania ewentualnego wykupu akcji własnych w celu ich umorzenia, podała spółka.  Akcjonariusze Mercator Medical zdecydowali o przeznaczeniu zysku wysokości 4,5 mln zł za 2018 r

Przegląd prasy

gospodarka jednak na tym mocno nie ucierpi Dziennik Gazeta Prawna  -- Zastrzyk pieniędzy z budżetu w tym i ub. roku dał mediom publicznym chwilę oddechu, ale nie uzdrowił ich sytuacji finansowej --Minister energii może stracić nadzór nad KGHM - wynika z informacji "DGP" -- Do 1 mln zł

Przegląd informacji ze spółek

dywidendy za rok 2018 w łącznej kwocie 3 260 385,9 zł, tj. zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy w gotówce w wysokości 0,18 zł na jedną akcję, podała spółka. Ceny miedzi mogą sięgnąć 7000 USD/t w perspektywie pół roku do roku, uważa prezes KGHM Marcin Chludziński. Polski Fundusz Rozwoju (PFR) na

Przegląd prasy

Hisense złoży ofertę przejęcia 100% akcji Gorenje --Atal przekazał 830 lokali o 66% więcej r/r w I kw. br. --MLP Group wyemitował obligacje serii B o łącznej wartości nom. 10 mln euro --KGHM przedłużył kontrakt na dostawę walcówki miedzianej dla Tele-Foniki Kable --Akcjonariusze JHM Development

Przegląd prasy

, nad PZU - do MR --Przychody w segmencie modowym HubStyle wzrosły o 107% r/r we wrześniu --Obligacje WSiP serii WSIP01250917 wycofane z Catalyst po wcześniejszym wykupie --Altus TFI skupił 5 mln akcji własnych po 16 zł sztuka --HubStyle dokonał przydziału obligacji serii A o wartości nominalnej

Przegląd prasy

negatywną ocenę sektorowego ryzyka polskiego systemu bankowego --Akcjonariusze ZE PAK zdecydowali o 1,2 zł dywidendy na akcję za 2017 r. --GUS: Wynik finansowy netto TFI wzrósł o 34,6% r/r do 680,8 mln zł w 2017 r. --GUS: Wartość wierzytelności wykupionych w faktoringu wzrosła o 17,1% w 2017 r

Przegląd informacji ze spółek

z tymi partnerami to ok. 15 mln zł, poinformowała spółka. Skarbiec TFI planuje dalszą koncentrację na sprzedaży funduszy wysokomarżowych i poszerza ofertę o fundusz inwestujący w akcje małych i średnich spółek notowanych na rynkach globalnych oraz fundusz inwestujący w instrumenty dłużne na całym

Przegląd prasy

spadł r/r do 15,04 mln zł w 2015 r. --ME: Audyt w Kompanii Węglowej wskazał na potrzebę restrukturyzacji --Zysk netto Altus TFI wzrósł r/r do 27,61 mln zł w IV kw. 2015 r. --Kino Polska TV rekomenduje 1 zł dywidendy na akcję --Erbud ma umowę na kompleks mieszk. dla Vantage Development za 52,8

Przegląd informacji ze spółek

. Akcjonariusze Grupy Recykl zdecydują 27 marca o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F, stanowiących nie więcej niż 10% obecnych akcji, tj. 137 667 szt, w drodze subskrypcji prywatnej, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie. Cena emisyjna akcji serii F zostanie określona przez

Przegląd prasy

wtorek --KGHM miał 439 mln zł zysku netto, 1174 mln zł skoryg. EBITDA w I kw. 2018 r. --Bioton sprzeda wszystkie posiadane akcje w SciGen za 26,76 mln USD --KSG Agro miało 1,3 mln USD zysku netto, 2,57 mln USD zysku EBIT w I kw. 2018 r. --Spółka Mostostalu Zabrze ma umowę ze szpitalem w Zielonej

Przegląd informacji ze spółek

Rafako sprzedaje TDJ pakiet akcji spółki FPM, stanowiący 82,19% głosów, za 48 mln zł, podała spółka. Grupa Lotos podpisała umowę sprzedaży paliw w 2015 r. na rzecz BP Europa SE wartą ok. 913 mln zł netto oraz z Shell Polska, a jej wartość wyniosła ok. 1,96 mld zł netto, podała spółka w

Przegląd prasy

spadek oprocentowania; może lekko wzrosnąć akcja kredytowa --Czerwińska: Rozważamy osobę dedykowaną, która w randze pełnomocnika ministra finansów będzie odpowiadała za wdrożenie Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego --Czerwińska: Ostateczny kształt Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego powinien

Przegląd prasy

r., tj. 65% więcej r/r, poinformowała spółka. W tym samym okresie spłaty z portfeli nabytych wyniosły 432 mln zł (wzrost o 15% r/r), podano także. --Investors TFI zakłada w tym roku scenariusz "twardego resetu" (silnego zniechęcenia inwestorów do rynków akcji) na amerykańskich

Przegląd prasy

aktami notarialnymi 238 lokali, w tym 176 mieszkań i 62 garaże. --Money Makers TFI zadebiutuje na rynku NewConnect w czwartek 5 stycznia, podała giełda.  --Akcjonariusze Alma Market zdecydowali o emisji nie więcej niż 5,5 mln akcji serii H do Tomasza Żarneckiego za 1 zł sztuka

Przegląd informacji ze spółek

Games zdecydują o podziale wartości nominalnej akcji w stosunku 1:10, wynika z projektów na walne zwołane na dzień 31 stycznia. Wartość przychodów ze sprzedaży detalicznej i hurtowej osiągnięta w grudniu 2016 r. przez Bytom wyniosła 20,2 mln zł i była wyższa o 24,8% w skali roku, podała spółka. JHM

Przegląd informacji ze spółek

treść umów w zakresie współpracy technologiczno-handlowej oraz pozostałych wspólnych aktywności biznesowych stron, podał Mediatel. Proces podpisywania dokumentów przez obie strony ma zakończyć się nie później niż 15 lipca. Rada nadzorcza KGHM Polska Miedź powołała zarząd X kadencji na okres 3 lat 

Przegląd prasy

KGHM mówi o "długiej perspektywie" myślenia w kwestii kopalni Sierra Gorda w Chile ISBnews --Indeks WIG20 wzrósł o 0,46% na zamknięciu w czwartek --Braster sprzedał 100 urządzeń Braster i pakietów badań na rzecz Benefit Systems --Wielton ma term sheet z bankami ws. finansowania i

Przegląd informacji ze spółek

) ze sprzedaży udziałów iAlbatros na rzecz SMT, na zakup akcji SMT SA, wynika z komunikatu spółki. Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Altus TFI) zawarł umowy z Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Forum TFI) dotyczące przejęcia przez Altus TFI zarządzania 2 funduszami: Forum Akcyjny

Przegląd prasy

niż w III kw., odbicie ok. II kw. 2017 r. --RPP utrzymała stopy bez zmian, oczekuje szybszego wzrostu PKB i CPI w 2017 r. --PFR złożył do UOKiK wniosek o zgodę na przejęcie BGK Nieruchomości i TFI BGK --Mennica Polska ma już kontrakty na produkcję 1,7 mld monet obiegowych w 2017 r. --Neuca

Przegląd informacji ze spółek

zł na akcję, podała spółka. KGHM Polska Miedź zamierza ustanowić program emisji obligacji, w ramach którego zakłada pierwszą emisję niezabezpieczonych obligacji do kwoty 2 mld zł w II kwartale 2019 r., podała spółka. Santander Bank Polska wprowadził do oferty kieszonkowe, mobilne terminale mPos

Przegląd prasy

wierzycielami --Unibep w ciągu miesiąca zdecyduje ws. odwołania od wyroku sądu norweskiego --EBOR nabył 4,4% akcji Globalworth Real Estate Investments --MWW: Spółka zarządzana przez FinCrea TFI sprzedała działkę za 56 mln zł --Indeks WIG20 wzrósł o 0,65% na zamknięciu w piątek --Sprzedaż spółek

Przegląd prasy

--BGŻ BNP Paribas: Polacy spożywają ok. 6,3 kg czekolady rocznie --Aplisens rekomenduje 0,28 zł dywidendy na akcję za 2017 r. --KGHM wybrał ofertę Budimeksu za 578 mln zł netto na I etap OUOW Żelazny Most --Deflacja konsumencka CPI w USA wyniosła 0,1% m/m w marcu --Inflacja CPI spowolniła do 1,3