akcje jsw prognozy

DM BOŚ podniósł wycenę JSW do 120 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'

Warszawa, 25.07.2017 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego BOŚ podnieśli cenę docelową akcji Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) do 120 zł ze 111,5 zł i podtrzymali rekomendację "kupuj", wynika z raportu datowanego na 17 lipca. Rekomendacja została wydana przy cenie 76,32 zł za

Vestor DM podniósł wycenę JSW do 107 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'

Warszawa, 02.10.2017 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego Vestor podnieśli cenę docelową akcji Jastrzębskiej spółki Węglowej (JSW) do 107 zł z 102 zł i podtrzymali rekomendację "kupuj", wynika z raportu datowanego na 28 września. Rekomendacja została wydana przy cenie za akcję 93

DM Vestor rekomenduje 'kupuj' dla JSW, wycena 112 zł

Warszawa, 15.05.2017 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego Vestor wydali rekomendację „kupuj" dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) z ceną docelową na poziomie 112 zł na akcję, wynika z raportu datowanego na 11 maja. W dniu wydania rekomendacji kurs wynosił 78 zł, w poniedziałek

Haitong Bank podniósł rekomendację JSW do 'kupuj', wycenę do 32,28 zł

Warszawa, 10.08.2016 (ISBnews) - Haitong Bank podniósł rekomendację dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) do "kupuj" z "neutralnie" i cenę docelową akcji - do 32,28 zł z 12,99 zł, wynika z raportu datowanego na 9 sierpnia. "Rekomendacja została zaktualizowana za

BESI rekomenduje 'sprzedaj' dla Bogdanki i JSW

capex oraz niektórych kosztów. Jednak z uwagi na to, że JSW nie będzie dokonywać cięć kosztów kadrowych, BESI uważa, że jeśli prognoza makro pogorszy się bardziej niż obecne założenia, na horyzoncie może się pojawić emisja akcji. To może doprowadzić do pogorszenia nastawienia do walorów tej spółki

Przegląd prasy

akcję --Aplitt przejął 100% udziałów Monetii za 16,6 mln zł --Akcjonariusze Celon Pharma zdecydowali o wypłacie 0,17 zł dywidendy na akcję --JSW rozmawia nt. przedpłaty kilkuset mln zł długu obligacyjnego do końca maja --MF utrzymało w czerwcu oprocentowanie obligacji detal. na poziomie z maja

Dane o inflacji z Wielkiej Brytanii i USA wpłyną dziś na rynki walutowe i giełdy

Warszawa, 18.10.2016 (ISBnews/ CMC Markets) - Dla kondycji polskiego rynku akcji kluczowe będą utrzymanie się WIG20 ponad pułapem 1709 pkt oraz nastroje na akcjach JSW. Dziś ważne będą też spływające odczyty inflacyjne, które mogą "namieszać" na większości aktywów, począwszy od funta i

Przegląd prasy

+R --Sfinks Polska może przejąć sieć Piwiarnia Warki od Grupy Żywiec --Murapol HRE FIZAN zaangażował się kapitałowo w projekt Murapol Ordona --Środki z emisji akcji Stelmetu pozostamą w kapitale obrotowym --JSW nie odnotuje zdarzenia jednorazowego w zw. z deputatami --Indeks wskaźników

Przegląd informacji ze spółek

pozostawieniu środków pozyskanych z ubiegłorocznej emisji akcji w ramach oferty publicznej w kapitale obrotowym, poinformowała spółka. Środki te efektywnie obniżyły zadłużenie, a takie ich przeznaczenie zapewnia większą elastyczność w zakresie wykorzystania dostępnych źródeł finansowania rozwoju grupy, dodano

Przegląd informacji ze spółek

Łapiński złożył rezygnację z funkcji prezesa i członka zarządu Ronson Europe ze skutkiem od 1 grudnia br., podała spółka. Rada nadzorcza CCC wyraziła zgodę na ustalenie ceny emisyjnej akcji serii H na 265 zł za sztukę, podała spółka.  OT Logistics nabył 1 584 124 akcji Luka Rijeka d.d. (11,75

Przegląd informacji ze spółek

na ZWZ spółki. JSW szacuje tegoroczny capex na poziomie ok. 1 mld zł, poinformował p.o. prezesa Daniel Ozon. Akcjonariusze Dom Development zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 125,59 mln zł na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 5,05 zł na 1 akcję, wynika z uchwał walnego. Akcjonariusze

Przegląd prasy

2018 r. --Unibep ma umowę na realizację inwestycji w Norwegii wartości ok. 14,8 mln zł --Dwaj akcjonariusze Archicomu chcą sprzedać 13% akcji w procesie ABB --UTK: Przewóz węgla, ropy i gazu wg masy wzrósł o ponad 10% r/r w I kw. 2017 r. --Indeks WIG20 wzrósł o 0,22% na zamknięciu w środę

Przegląd prasy

netto w l. 2017-2021 --Zysk netto Krynicy Vitamin wzrósł r/r do 5,9 mln zł w I poł. 2016 r. --Mabion zakończył rekrutację pacjentów do podbadania MabionCD20 RZS --Indeks WIG20 spadł o 1,21% na zamknięciu w piątek --JSW zawarła z ARP i TF Silesia umowę zbycia akcji WZK Victoria za 350 mln zł

Przegląd prasy

. PKB do 2020 --Ursus i algierski Karmag Industrie utworzą spółkę joint-venture --JSW: Rok 2017 będzie czasem rozwoju po okresie skupienia na restrukturyzacji --JSW: Do emisji akcji raczej nie dojdze w I połowie br. --KGHM zaprezentuje zaktualizowaną strategię do końca kwietnia --BM Reflex

Przegląd informacji ze spółek

Infinity Akcji FIZ, na podstawie których nabył łącznie 1 630 000 akcji Polnordu, stanowiących 4,99% ogólnej liczby głosów i kapitału zakładowego, za łącznie 18,09 mln zł, podał Murapol. Tym samy zwiększył udział w Polnordzie do 9,87%. Elemental Holding zawarł umowę inwestycyjną z PFR TFI w ramach

Przegląd informacji ze spółek

restrukturyzację operacyjną i finansową, poinformował p.o. prezesa Daniel Ozon. Do wtórnej emisji akcji (SPO) Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) raczej nie dojdzie w I poł. br., poinformował p.o. prezesa JSW Daniel Ozon. KGHM Polska Miedź zaprezentuje zaktualizowaną strategię do końca kwietnia, poinformował

Przegląd informacji ze spółek

odnotował 0,39 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 29,91 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) utrzymało prognozę wydobycia gazu ziemnego

Przegląd prasy

planuje zwiększyć sprzedaż mieszkań o ponad 20% w 2018 r. --Union Investment TFI: Ceny akcji mniejszych spółek na GPW nadal mogą iść w górę --Energa ma umowy na dostawy węgla do elektrowni Ostrołęka B z PGG, Bogdanką i JSW --BIEC: BOP spadł o 0,5 pkt w XII; w całym 2017 liczba ofert pracy wzrosła o

Przegląd informacji ze spółek

w porządku obrad walnego zgromadzenia Elektorbudowy, zwołanego na 25 kwietnia br,. dotyczące podniesienia planowanej wypłaty dywidendy do 10 zł na akcje wobec proponowanych przez zarząd Elektrobudowy 6 zł na akcję, podała spółka. Akcjonariusze Emperia Holding upoważnili zarząd do podwyższenia

Przegląd prasy

53,1 pkt w IX wg fin. danych --Modelowa marża rafineryjna Lotosu wzrosła r/r do 10,4 USD/bbl we wrześniu --Fitch podwyższył prognozę wzrostu PKB Polski na ten rok o 0,7 pkt do 4% --JSW udostępniła stację ładowania samochodów elektrycznych przy swojej siedzibie --NBP: Napływ inwestycji

Przegląd prasy

WIG20 spadł o 0,7% na zamknięciu w środę --Radpol przydzielił 10 mln akcji serii E po cenie emisyjnej 1,4 zł sztuka --Hargreaves Lansdown otwiera nowe centrum technologiczne w Warszawie --Sygnity: Wierzyciele uzgadniają ostateczny kształt porozumienia --Spółka Pekabeksu ma umowę na konstrukcję w

Przegląd prasy

r. wyniesie 3% rocznie --PKN Orlen będzie dążył do obniżki kosztów działalności oraz do zwiększania produkcji wyrobów wysokomarżowych kosztem przynoszących straty, takich jak chociażby ciężki olej opałowy Parkiet --Większość spółek, które publikują prognozy podczas IPO, realizują je --Prezes

Przegląd prasy

emisyjna akcji serii H CCC została ustalona na 265 zł --OT Logistics nabyło 11,75% walorów Luka Rijeka, ogłosi wezwanie na akcje --Gaz-System wykonuje drugi otwór rozpoznawczy pod magazyn gazu Damasławek --BGK rozdysponuje blisko 1 mld zł w ramach 2 programów dot. mieszkań --Apator oczekuje wzrostu

Przegląd prasy

mniejsze i średnie instytucje finansowe powołały wspólny bank hipoteczny i razem emitowały listy zastawne --W 2018 r. akcja kredytowa może przyśpieszyć, marża odsetkowa będzie co najmniej utrzymana, wynik prowizyjny się poprawi, a koszty pozostaną pod kontrolą - przewidują prezesi największych banków

Przegląd prasy

udało im się oszczędzać wobec 41% dwa lata temu Puls Biznesu --Kowalczyk z PiS: Altgernatywny pomysł to podatek od transakcji finansowych, który miałby objąć - oprócz banków - m.in. domy maklerskie, TFI czy ubezpieczycieli ISBnews --JSW: Rozwiązanie i zawiązanie rezerwy da 70 mln zł pozytywnego

Przegląd prasy

rząd nagle zmienił oznaczenie dróg ekspresowych ISBnews --Akcjonariusze GPW zdecydują 22 VI o 2,36 zł dywidendy na akcję --Erbud ma warunkową umowę na budowę Galerii Młociny w Warszawie za 534,61 mln zł --JSW Koks sprzeda gaz koksowniczy do ArcelorMittal za ok.200 mln zł w ciągu 5 lat --Kruk

Przegląd prasy

-System zdecydują 11 V o niewypłacaniu dywidendy --Dino Polska zadebiutuje na rynku głównym GPW w środę --11 bit studios rekomenduje przeznaczenie zysku za 2016 r. na kapitał zapasowy --JSW, Famur, PG Silesia będą współpracować z uczelniami w ramach 'Górnictwa OK' --NBP: Prognoza centralna

Przegląd informacji ze spółek

; PGS Software podjął uchwałę, w której zwraca się do rady nadzorczej z wnioskiem o pozytywne zaopiniowanie propozycji zarządu dotyczącej wypłaty zaliczki w wysokości 12 groszy na akcję na poczet dywidendy za rok obrotowy 2016, podała spółka. Akcjonariusze Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) zdecydują

Przegląd prasy

% dochodów, to przy obecnej składce na ubezpieczenie emerytalne wynoszącej 19,52%  PPK pomogą powiększyć emeryturę o jedną czwartą Parkiet --Najpewniejszym kandydatem na prezesa JSW jest obecny wiceprezes ds. finansowych Robert Ostrowski wg gazety Dziennik Gazeta Prawna --Pracownik otrzymujący

Przegląd prasy

Centers ma umowę sprzedaży Suwałki Plaza --ARR: Eksport wieprzowiny wzrósł wolumenowo o 6% r/r, drobiu o 16% w I-X 2016 --ARR: Eksport zbóż i ich przetworów wzrósł r/r do 2,7 mln ton w VII-X --Podział akcji OT Logistics w stosunku 1 do 8 nastąpi w piątek --JSW: Już 326 pracowników KWK Krupiński

Przegląd informacji ze spółek

pozostałymi wzywającymi, zostały zawarte transakcje, których przedmiotem było 1 048 746 akcji, podał podmiot pośredniczący Dom Maklerski BZ WBK. Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) podpisała z PGNiG Termika – spółką zależną Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) - przedwstępną umowę

Przegląd prasy

piątek --Vivid Games zadebiutuje na głównym rynku GPW --PGE, Enea, Energa i PGNiG Termika złożyły ofertę na aktywa EDF w Polsce --Braster ma umowę na produkcję swoich urządzeń z Rosti Bianor --PGS Software proponuje 12 gr na akcję zaliczki na poczet dywidendy --Płace mogą nadal rosnąć, ale

Przegląd prasy

przez banki, które wyłożą 200 mln zł kredytu. Spółka ma przejść restrukturyzację Parkiet --Najpewniejszym kandydatem na szefa JSW jest obecny wiceprezes ds. finansowych - ustalił Parkiet" --Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, jako kolejna międzynarodowa instytucja, zrewidował w górę prognozy

Przegląd prasy

- alarmuje Najwyższa Izba Kontroli. Może się to skończyć sankcjami --Swoboda obrotu nieruchomościami coraz bardziej się kurczy; najpierw pozbawiono jej właścicieli gruntów rolnych, potem leśnych, a teraz tych z prywatnymi basenami i oczkami Parkiet --JSW ma zapowiadaną od dawna długoterminową strategię

Przegląd prasy

września br. ponad 34 mln podręczników --MFW podtrzymał prognozę deficytu general government Polski na 2,9% PKB w 2017 r. --Akcjonariusze BZ WBK zdecydują 17 maja o wypłacie 5,4 zł dywidendy na akcję --NWZ Work Service zdecydowało o emisji akcji serii X o wartości 20,5 mln zł --MR: Polski przemysł

Przegląd informacji ze spółek

, co oznacza wypłatę w wysokości 0,26 zł na akcję, podano w projektach uchwał na ZWZ. Pozostałe 4,32 mln zł z zysku na trafić na kapitał zapasowy. Rada nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) oddelegowała Daniela Ozona do czasowego wykonywania czynności prezesa - na okres od 8 czerwca do 7

Przegląd prasy

przychodów i 4,6 mln zł zysku netto w I kw. r.obr. 2016 --Akcjonariusze NTT System zdecydują 9 V wypłacie 0,22 zł dywidendy na akcję --Zysk netto IMC wyniósł 14,84 mln USD w 2015 r. wobec straty rok wcześniej --MSP chce transparentnych zasad wynagradzania menedżerów w spółkach z udziałem SP --JSW ma

Przegląd prasy

Agencja Energii (IEA) obniżyła o 400 tys. baryłek dziennie prognozę zapotrzebowania na ropę wydobywaną w państwach OPEC --W Polsce i regionie produkcja tworzyw sztucznych (polimerów) ciągle jest zdecydowanie za mała, aby zaspokoić wewnętrzny popyt Dziennik Gazeta Prawna --Już 9,5 mln pracujących

Przegląd prasy

Warszawa, 25.11.2016 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Decyzją KE uzgodnioną z Ministerstwem Energii zakład Pokój I (z PGG) oraz kopalnia Krupiński (z JSW) mają zostać przekazane do SRK w I kwartale 2017 r. wg gazety --Po likwidacji

Przegląd prasy

4-5%, dzięki ożywieniu zarówno po stronie przedsiębiorstw, jak i sektora publicznego --Podniesienie bufora zabezpieczającego i wagi ryzyka na hipoteki walutowe oznaczają konieczność zwiększenia kapitałów przez banki, co może ograniczyć akcję kredytową Parkiet --Prezes Tower Inv.: Nie zmieniamy

Przegląd prasy

% na zamknięciu w piątek --MR obniżyło prognozę wzrostu PKB na 2016 r. do 3,4% z 3,5% --PHN i Enea rozpoczynają współpracę w zakresie sprzedaży energii elektrycznej --Ursus otrzymał kolejną płatność od Ethiopian Sugar Corp., łącznie już 33 mln USD --Amica rozpoczęła budowę magazynu wysokiego

Przegląd prasy

wzrosły m/m do 15,173 mld zł na koniec lutego --Grupa Briju miała wstępnie 683,7 mln zł przychodów i 22,3 mln zł netto w 2016r. --Indeks WIG20 spadł o 0,70% na zamknięciu w poniedziałek --Daniel Ozon został oddelegowany do pełnienia obowiązków prezesa JSW --Fitch podniósł prognozę wzrostu PKB dla

Przegląd prasy

zgodne z interesem spółki, cena godziwa --AAT Holding przydzielił w ofercie wszystkie 2,4 mln akcji --Piechociński: Umowa gospodarcza z Iranem zostanie podpisana na dniach --PMR obniżył prognozę wzrostu rynku budownictwa do 6% r/r w tym roku --Zarząd FM Forte zdecydował o budowie zakładu płyt

Przegląd prasy

spodziewa się wykonania prognozy; analizuje, czy poda ją na przyszły rok --Bogdanka: Cel 9 mln ton produkcji w 2017 r. jest niezagrożony --Kapitalni.org: Blisko 60% korzystających z platformy ma odłożone oszczędności --Apator spodziewa się wzrostu sprzedaży m.in. w opomiarowaniu wody, ciepła w 2018

Przegląd prasy

--Atlas Estates ma 53,5 mln euro kredytu na refinansowanie Hiltona w Warszawie --Akcjonariusze ZE PAK zdecydowali o wypłacie 1,2 zł dywidendy na akcję --Victoria Dom uplasowała obligacje o wartości 15 mln zł --Delko złożyło do UOKiK wniosek o zgodę na przejęcie Delkor --JSW uruchomiła wydobycie w

Przegląd prasy

firmy --Tchórzewski: Emisja akcji JSW niewykluczona na przełomie roku --PKO BP: Zastosujemy się do zalecenia KNF ws. dywidendy w wys. max. 50% zysku --Wzrost zatrudnienia i płac sugerują poprawę dynamiki PKB w II kw. wg analityków --Kapsch podpisał list intencyjny z Gliwicami ws. poprawy

Przegląd prasy

Warszawa, 24.04.2017 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Właściciele P4, operatora sieci Play, rozważają wprowadzenie spółki na GPW --Prognozy na 2017 rok zakładają, że będzie to kolejny rekordowy rok pod względem liczby pasażerów na

Przegląd prasy

akcji Rovese --Akcjonariusze Introlu zdecydowali o 0,45 zł dywidendy na akcję --IEO: Brak wsparcia OZE może oznaczać upadek firm produkujących komponenty --EBC podwyższył prognozę wzrostu strefy euro na 2016 do 1,6%, obniżył na 2018 r. --Techland chce być globalnym wydawcą gier wideo

Przegląd prasy

pierwszy Innowacyjny Dworzec Systemowy w Nasielsku --Wzrost PKB może znowu przyspieszyć, nawet do 3,8% w całym roku wg analityków --Torpol chce brać udział w przetargach w Słowenii, Chorwacji i Serbii --JSW kontynuuje rozmowy z obligatariuszami, nie ma żądań opcji put --JSW może rozważyć emisję akcji

Przegląd informacji ze spółek

Venture Inc ustaliła cenę akcji oferowanych na 2 zł za jedną akcję, podała spółka. Jednocześnie zarząd skorzystał z uprawnienia do określenia ostatecznej liczby akcji oferowanych i ustalił ją, w porozumieniu z oferującym, na 15 mln sztuk. Oferty Famuru, warte łącznie 74,03 mln zł netto, zostały

Przegląd prasy

i koksowego ISBnews --RN KGHM oddelegowała 2 członków rady do czynności nadzorczych nad aktywami zagr. --KNF zatwierdziła prospekt Mex Polska dotyczący akcji serii E --MF: Sprzedaż obligacji detalicznych wzrosła m/m do 407 mln zł w lipcu --Archicom kupi działkę we Wrocławiu na ok. 550

Przegląd informacji ze spółek

Brand24 ustalił cenę emisyjną akcji w ramach prowadzonej oferty prywatnej na 31,76 zł za sztukę, podała spółka. Debiut na NewConnect planowany jest na początek 2018 r. Orco Property Group sprzedało działki o łącznej powierzchni 52 tys. m2 w Czechach w ramach prowadzonego w Pardubicach banku

Przegląd prasy

--Akcjonariusze PBKM zdecydowali o wypłacie 1,8 zł dywidendy na akcję --W wezwaniu na Pelion złożono zapisy na sprzedaż 6 942 165 akcji --Lokum proponuje wyznaczyć dzień dywidendy na 20 czerwca --Akcjonariusze Kruka zdecydowali o wypłacie 2 zł dywidendy na akcję --ZUE z najkorzystniejszą ofertą na remont

Przegląd prasy

NewConnect spadły o 46,5% r/r do 105,9 mln zł w XI --Obroty ogółem na rynku głównym GPW wzrosły o 21,6% r/r do 18,6 mld zł w XI --GPW wyklucza akcje Magellana z obrotu z dniem 6 grudnia --JSW: Pracownicy KWK Krupiński otrzymają oferty pracy w innych zakładach spółki --Maspex ma 60 mln euro kredytu z

Przegląd prasy

płatności --W nowej strategii JSW do 2030 r. znajdzie się zapis o utrzymaniu produkcji koksu na poziomie około 3,6 mln ton rocznie Parkiet --Prezes Polnordu: W bieżącym roku planujemy sprzedaż około 1,25 tys. lokali i widać już po wynikach I półrocza, że jest to cel realny Dziennik Gazeta Prawna

Przegląd informacji ze spółek

Węglową (JSW), gwarantujące dostawy węgla na kolejne lata eksploatacji elektrowni Ostrołęka B, poinformowała spółka. PGG jest obecnie większościowym dostawcą, a pozostali są tzw. dostawcami uzupełniającymi. Cena emisyjna akcji emisji nr 9 dla posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii B, którzy wyrazili

Przegląd prasy

--To KIR ma zbudować bezpłatną sieć akceptacji kart w urzędach - właśnie wysłał zapytanie ofertowe w tej sprawie ISBnews --ZWZ Marvipolu zdecyduje o 0,11 zł dywidendy na akcję po zgodzie obligatariuszy --Akcjonariusze Newagu zdecydują 28 VI o wypłacie 1 zł dywidendy na akcję --Braster podpisał

Przegląd prasy

zwiększyć przyszłą emeryturę --Elektrobudowa podtrzymała prognozy zysku i przychodów na 2016 r. --PZU nie jest zainteresowane zakupem aktywów SABMillera --KH Logistyka ogłosił squeeze-out 3,22% akcji Pekaesu po 15,1 zł/ szt. --Solar Company zaskarża decyzję KNF dotyczącą kary w wysokości 800 tys. zł

Giełdy i złoty nabrały animuszu

poprawy kondycji gospodarki USA. W tej sytuacji w dół poszedł kurs dolara, co wzmocniło notowania surowców i spółek surowcowych, wśród nich debiutanta JSW. Akcje górniczej spółki rozpoczęły sesję od ceny ze środy równej cenie sprzedaży 136 zł, ale później kurs zaczął piąć się w górę i momentami

Przegląd informacji ze spółek

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) zawarła aneks do umowy o dalszej współpracy z PKO Bankiem Polskim, Bankiem Gospodarstwa Krajowego, ING Bankiem Śląskim i PZU FIZAN BIS 1 (obligatariuszami) wydłużający termin na uzgodnienie i podpisanie listy najistotniejszych zasad i warunków przeprowadzenia

Przegląd prasy

tym roku, relatywnie najsłabsze prognozy ma segment sprzętu --Prezes Orange Polska zapewnia, że operatora nie wycofa się z inwestycji w światłowody (FTTH) --Negocjacje w sprawie sprzedaży Raiffeisen Banku Polska na rzecz Alior Banku wciąż są prowadzone Puls Biznesu --JadinTech podpisał z

Przegląd prasy

-- Mimo wzrostu sumy bilansowej i akcji kredytowej, banki w Polsce systematycznie redukują zatrudnienie; zjawisko to utrzyma się z powodu presji na przychody, podatku od aktywów i postępującej cyfryzacji Dziennik Gazeta Prawna --McKinsey: Rozwój farm wiatrowych na polskim Bałtyku może dać gospodarce

Przegląd informacji ze spółek

III kw. br. wobec 141 w analogicznym okresie ub. roku. W tym czasie rozpoznano w wyniku 121 lokali, w porównaniu z 60 rok wcześniej. Spółka ocenia, że tegoroczna prognoza przychodów na poziomie 172,1 mln zł i zysku netto wysokości 42,4 mln zł zostanie zrealizowana, podał deweloper. Konsorcjum NTT

Przegląd prasy

wybrany na prezesa JSW --FO Dębica rekomenduje 2,86 zł dywidendy na akcję za 2015 r. --Akcjonariusze CCC zdecydują 2 czerwca o 2,24 zł dywidendy na akcję --PGNiG odnotowało spadki w upstream, poprawę w dystrybucji i wytwarzaniu w I kw. --Strata netto Synektik zmniejszyła się r/r do 0,27 mln zł w I

Przegląd informacji ze spółek

. Deweloper będzie dążył do "powielenia" w tym mieście oferty, jaką ma we Wrocławiu, także pod względem wielkościowym - to może się stać już w przyszłym roku, poinformowali członkowie zarządu. Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) zawarła z PGNiG Termika umowę sprzedaży akcji Spółki Energetycznej "

Przegląd prasy

netto --Indeks WIG20 wzrósł o 1,8% na zamknięciu w piątek --Akiva Azulay zastąpi Rana Shtarkmana jako CEO Plaza Centers --PZU może wyemitować dług podporządkowany pod przejęcia banków --Esotiq & Henderson przydzielił wszystkie akcje serii F --Akcjonariusze Mercora zdecydują 5 sierpnia o wypłacie

Przegląd prasy

--Redral nabył 1,048 mln akcji Redana w ramach wezwania --JSW ma przedwstępną umowę sprzedaży SEJ na rzecz PGNiG Termika za 371,82 mln zł --Michał Paschalis-Jakubowicz zrezygnował z funkcji członka zarządu Orange Polska --Grupa Vantage sprzedała 180 lokali i wydała 36 w II kwartale 2016 r. --Robyg

Przegląd informacji ze spółek

Labo Print liczy, że przeniesie notowania akcji z NewConnect na główny rynek Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) do końca 2015 r., poinformował prezes Krzysztof Fryc. Standard & Poor's Ratings Services (S&P) podniósł rating korporacyjny Ciechu oraz obligacji wyemitowanych przez Ciech Group

Przegląd prasy

--Uniwheels oczekuje wzrostu EBITDA o ok. 13-18% r/r w tym roku (aktual.) --Grodno rekomenduje 0,17 zł dywidendy na akcję, tj. 29% zysku za 2015/2016 --PGNiG Obrót Detaliczny dostarczy 1,3 TWh gazu dla Ceramiki Paradyż w ciągu 2 lat --Grodno podtrzymuje prognozę 344 mln zł sprzedaży, 9,1 mln zł zysku w

Przegląd informacji ze spółek

da wypłatę w wysokości 0,22 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na ZWZ. IMC odnotowało 14,84 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 46,52 mln USD straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW

Przegląd prasy

--Aż o 46% zdrożały średnio w tym roku akcje notowanych na rynku głównym producentów gier Dziennik Gazeta Prawna --ME: Zarząd JSW z całą stanowczością podkreśla, iż nigdy nie prowadził i nie prowadzi jakichkolwiek rozmów o sprzedaży KWK Krupiński podmiotowi zagranicznemu; wg gazety niemiecka firma

Przegląd prasy

wypłatę 4,53 zł dywidendy na akcję za 2016 r. --KUKE: Liczba upadłości spadła o 10,6% r/r do 42 w II; prognoza na 2017: ok. 600 --GUS podał skład koszyka inflacyjnego na 2017 r. --ME zaakceptowało program likwidacji KWK 'Makoszowy', koszt to maks. 490 mln zł --JSW i GIG mają list intencyjny ws

Przegląd prasy

stabilności finansowej państwa i sektora bankowego --Raiffeisen Bank International nie wyklucza, że nie sprzeda Raiffeisen Polbank w najbliższych latach --JSW na chwilę obecną posiada kilkunastodniową zwłokę w zapłacie wymagalnych zobowiązań Parkiet --MF analizuje możliwość wprowadzenia zwolnień z

Przegląd prasy

--Jolanta Gruszka powołana na zastępcę prezesa zarządu ds. handlu w JSW --Glapiński: Wzrost PKB wyniesie 2,9-3% r/r w IV kwartale br. --Idea Leasing ma 50 mln euro pożyczki z EBI na finansowanie MŚP i Mid-Caps --Glapiński nadal nie spodziewa się zmiany poziomu stóp proc. w 2017 r. --Vantage sprzedał

Przegląd informacji ze spółek

skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2016 r. wobec 0,27 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.  Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) osiągnęła porozumienie z obligatariuszami, tj. Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim, Bankiem

Przegląd prasy

Kogeneracji zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2014 r. --DM BOŚ obniżył wycenę JSW do 9,1 zł, nadal rekomenduje 'sprzedaj' --DM BOŚ obniżył wycenę Bogdanki do 52 zł, nadal rekomenduje 'sprzedaj' --Kurs akcji Brastera spadł o 7,95% na debiucie na rynku głównym GPW --Lisala wzywa do sprzedaży 24,45

Przegląd prasy

+ --Unipetrol z grupy PKN Orlen ma porozumienie ws. przesyłu ropy w Czechach --RN ZCh Police przyjęła wniosek zarządu ws. wypłaty 0,9 zł dywidendy na akcję --Wojciech Wardacki stanął na czele nowego zarządu ZCh Police --Bank Światowy podtrzymał prognozę wzrostu PKB Polski na poziomie 3,7% w 2016 r

Przegląd prasy

prognozę zysku netto na rok obr. 2014/2015 do 11,22 mln zł --ARP i JSW Koks złożyły wniosek do UOKiK ws. utworzenia wspólnego przedsiębiorcy --Mizarus objął akcje Cube.ITG w ramach przejęcia ITMED --Sąd ustanowił tymczasowego nadzorcę sądowego dla MSX Resources --Sławomir Ziegert został ponownie

Przegląd prasy

powołany na kolejną kadencję --Indeks WIG20 wzrósł o 0,29% na zamknięciu w czwartek --Erbud ma umowę na budynek mieszkalny w Krakowie za 38,5 mln zł netto --Cube.ITG zawarł ostateczną umowę sprzedaży ZCP na rzecz Sescom za 12,5 mln zł --CEZ rekomenduje wypłatę 40 CZK dywidendy na akcję

Przegląd informacji ze spółek

obligatariuszami i na chwilę obecną nie otrzymała od żadnego z nich formalnego żądania wykonania opcji put, poinformował wiceprezes ds. ekonomicznych Robert Kozłowski. Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) skupia się obecnie na odzyskaniu rentowności, a ewentualną emisję akcji może rozważyć dopiero po zrównoważeniu

Przegląd prasy

zł w X --Indeks WIG20 wzrósł o 0,44% na zamknięciu we wtorek --JSW mogła mieć wynik netto od -83,9 do +48 mln zł w III kw. 2015 r.wg analityków --Zysk netto Lokum Deweloper spadł r/r do 13,3 mln zł w I-III kw. 2015 r. --KGHM mógł mieć 151,8-436 mln zł zysku w III kw. 2015 r. wg analityków --Atal

Przegląd informacji ze spółek

Kolbuszewski. Spółka chce utrzymać poziom kosztów w przychodach ogółem na poziomie poniżej 45% w kolejnych okresach. Asseco Western Europe (AWE) zbyło wszystkie posiadane akcji spółki zależnej Matrix42 za 46,34 mln euro, podało Asseco Poland. KGHM Polska Miedź liczy na poprawę wyników operacyjnych

Przegląd prasy

. Przewoźnicy po korekcie prognoz zysku na razie rezygnują z transakcji. Lufthansa odkłada w czasie wykupienie Brussels Airlines, a Alitalia już nie jest zainteresowana Air Malta. Mniej prawdopodobne jest też przejęcie skandynawskich linii SAS i Finnair przez konkurencję - odpowiednio Lufthansę i International

Przegląd prasy

okres dostępności pożyczki z EBI o 12 miesięcy --Strata netto JSW spadła r/r do 59,79 mln zł w I kw. 2016 r. --PMPG Polskie Media chcą przedstawić prognozę finansową do końca I półr. --Indeks WIG20 spadł o 0,11% na zamknięciu w czwartek --Premier powołała Marka Niechciała na stanowisko prezesa

Przegląd informacji ze spółek

korekcie w dół wobec ostatniej prognozy, podała spółka. NovoTek Pharmaceuticals Limited z siedzibą w HongKongu ogłosił wezwanie na 28,34 mln akcji Biotonu, stanowiących 33% kapitału, po cenie 7 zł, podano w ogłoszeniu o wezwaniu. Zapisy będą przyjmowane od 16 lipca do 7 sierpnia. Rada nadzorcza Grupy

Przegląd prasy

spadł r/r do 2,62 mln zł w III kw. 2015 r. --Ronson rekomenduje 0,04 zł dywidendy na akcję za 2014 r. --Indeks WIG20 spadł o 0,34% na zamknięciu w poniedziałek --Apanet szykuje się do rozpoczęcia sprzedaży na rynku amerykańskim --MSP zgodziło się na wniesienie 2% akcji PGNiG do TF Silesia --Gerry

Przegląd prasy

Warszawa, 04.12.2015 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Ceny kakao osiągnęły najwyższy poziom od czterech lat. Głównym powodem jest susza w zachodniej Afryce, gdzie znajdują się największe plantacje tego surowca --JSW: Umowa o

Przegląd prasy

firm chce doradzać ZBP przy budowie polskiej karty ISBnews --PKN Orlen sprzedaje Orlen Transport na rzecz Trans Polonia za ok. 84,5 mln zł --JSW wydłużyła czas na uzgodnienie term sheet z obligatariuszami do 24 listopada --PKP Cargo kupuje udziały Orlen KolTrans i ZCP Kolej za łącznie ponad 251

Przegląd prasy

godziwej spółki --Orion zawiesił ofertę akcji serii G bez podania nowego terminu --MF miało do dyspozycji 3,2 mld euro środków walutowych na koniec grudnia --inviPay chce osiągnąć próg rentowności w czerwcu, po 8 miesiącach działalności --Wskaźnik nastrojów NY Empire State spadł do -19,37 pkt w

BZ WBK bierze Kredyt Bank. Złoty pręży muskuły

dealer walutowy ING Banku Śląskiego Bartłomiej Rostek. Godz. 12:15 Zysk netto JSW będzie wyższy o 244 mln zł. Skąd taka różnica? Koszty emisji akcji pracowniczych, do której doszło latem ubiegłego roku, będą niższe niż szacowała spółka, bo liczba pracowników uprawnionych do objęcia

Przegląd informacji ze spółek

 serii PP6-I, podano również. Opoka Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych TFI chce pozyskać co najmniej 250 mln zł nowych aktywów w 2017 roku i wzmacniać zespół zarządzających oraz analityków, poinformował dyrektor sprzedaży Adam Łaganowski. Rada nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW

Przegląd prasy

, brunatnego spadła o 4,8% w X --RN JSW zgodziła się na dodatkowe zabezpieczenia programu obligacji --Apator będzie kontynuował inwestycje i przejęcia --Mirbud ma 40 mln zł pożyczki z ARP m.in. na wcześniejszy wykup obligacji --Idea Bank: Dopłata do BFG w zw. z upadłością SK Banku to ok. 25,4 mln zł

Przegląd informacji ze spółek

wzrosła o 4,4% r/r w III kw. br. do 144,5 tys. ton, podała spółka. Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) odnotowała 0,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 38,2 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. KGHM Polska

Przegląd informacji ze spółek

. wobec 0,02 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Sprzedaż zrealizowana przez spółki dystrybucyjne grupy kapitałowej Inter Cars zwiększyła się o 25% r/r do 506,6 mln zł w październiku br., podała spółka. Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) mogła w III kw. 2015 roku odnotować wynik

Spadki na GPW. Przodował największy deweloper

największego polskiego dewelopera tracą na wartości blisko 9 proc. Bank PKO BP podał dzisiaj wyniki finansowe, które było nieco lepsze od prognoz analityków. Dlaczego spółka tanieje? Inwestorzy, którzy kupowali akcje pod taki scenariusz realizują teraz zyski. Zgodnie ze strategią: kupuj marzenia, sprzedawaj

Interwencja wzmocniła złotego, korekta WIG20

, podczas gdy analitycy spodziewali się tylko miliarda. Także wynik BRE Banku (230 mln zł) był lepszy od prognoz (220 mln zł). BRE zyskuje symbolicznie. Taka reakcja może oznaczać, że lepsze wyniki zostały już wliczone w ceny akcji. Na rynku walutowym złoty dalej tańczy tak jak dolar mu zagra, ale

Przegląd informacji ze spółek

podtrzymała skonsolidowane prognozy zysków netto i przychodów na rok 2016 r., na poziomach odpowiednio: 50,8 mln zł i 1 122,3 mln zł podała spółka. Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) nie jest zainteresowany zakupem aktywów SABMillera w Europie Środkowo-Wschodniej, powiedział prezes Michał Krupiński