akcje jsw dywidendy

Walne zgromadzenie JSW zostało przerwane do 3 lipca

porządku obrad walnego zgromadzenia jest m.in. uchwała w sprawie przeznaczenia 200,77 mln zł z zysku netto za 2018 r. na dywidendę, tj. wypłaty 1,71 zł za akcję. Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest

Przegląd prasy

. Warsewiczem na czele powołany na nową kadencję --R. Małłek został czasowo powołany do zarządu JSW --Mercor: Środki z emisji akcji zainwestujemy w produkcję i sprzedaż mcr Silboard --ZA Puławy rekomendują 2 VII na dzień dywidendy i 18 VII na dzień wypłaty --Cyfrowy Polsat rekomenduje wypłatę 0,93 zł

JSW osiągnęła porozumienie z obligatariuszami ws. spłaty papierów na 1,3 mld zł

dodatkowych zobowiązań, w tym zobowiązań informacyjnych. Ponadto Porozumienie zakłada, że do czasu całkowitej spłaty zobowiązań z tytułu obligacji wyemitowanych w ramach programu emisji, zarząd JSW będzie mógł rekomendować walnemu zgromadzeniu JSW wypłatę dywidendy jedynie przy określonym poziomie (aktualnym

Przegląd prasy

Cargo ma umowę z Enea Wytwarzanie na ok. 143,5 mln zł brutto --Akcjonariusze Banku Pekao zdecydowali o wypłacie 6,6 zł dywidendy na akcję --Walne zgromadzenie JSW zostało przerwane do 3 lipca --Fitch: Nowe sankcje USA dla Chin obniżyłyby wzrost PKB Polski o 0,314 pkt w 2020 --Akcjonariusze

Przegląd prasy

kombajnów chodnikowych --JSW chce ograniczyć ślad węglowy o ok. 1,5 mln t CO2 dzięki silnikom kogener. --Akcjonariusze Alumetalu zdecydowali o wypłacie 4,08 zł dywidendy na akcję --Akcjonariusze Pharmeny zdecydują 25 VI o niewypłacaniu dywidendy --Spółki z Grupy Boryszew ogłosiły wezwanie na 100% akcji

Przegląd prasy

uchwałę, zgodnie z którą rekomenduje wypłatę dywidendy w kwocie 61 039 490,2 zł, tj. 0,52 zł na jedną akcję, z zaliczeniem na poczet tej dywidendy kwoty 41 084 272,25 zł, tj. 0,35 zł na jedną akcję, wypłaconej akcjonariuszom w grudniu 2018 roku tytułem zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok

Przegląd prasy

pogorszenia swojej sytuacji w II kw. br. --NBP: Gorsze prognozy popytu wśród firm eksportowych i nieeksportowych w II kw. --NBP: Spadł odsetek firm planujących podwyżki płac w II kw. br. --Akcjonariusze Stalprofilu zdecydują 16 V o wypłacie 0,23 zł dywidendy na akcję --Rada nadzorcza X-Trade powołała

Przegląd informacji ze spółek

skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 2,42 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Kruk zarekomenduje akcjonariuszom wypłatę dywidendy w wysokości 5 zł na jedną akcję. Wypłata nastąpi w całości z kapitału zapasowego, podała spółka. 

Przegląd prasy

kilku tygodni --JSW chce latem sfinalizować refinansowanie zadłużenia w złotych --PGZ Stocznia Wojenna zainwestuje ok. 50 mln zł w modernizację infrastruktury --Akcjonariusze Ciechu zdecydowali o 7,5 zł dywidendy na akcję --JSW podtrzymuje plan wydobycia 15,4 mln ton węgla w br. --BM Reflex

Przegląd prasy

spadła o 4,5 tys. w I kw. 2019 r.  --Erbud Operations z umową na termomodernizację szpitala w Krakowie za 41,8 mln zł --JSW wybrała ofertę Famuru za 84,42 mln zł netto na najem 10 kombajnów chodn. --Akcjonariusze JSW zdecydują 26 VI o wypłacie 1,71 zł dywidendy na akcję za 2018 --Ipsos: Wskaźnik

Przegląd informacji ze spółek

blokadzie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego spółki POL-MOT Auto, podał Urząd. Akcjonariusze Ulma Construccion Polska zdecydują na walnym zgromadzeniu, zwołanym na 9 maja br. o wypłacie dywidendy wysokości 30 009 658,72 zł tj. 5,71 zł brutto na jedną akcję, wynika z projektów

Przegląd prasy

wydawanie pieniądza elektronicznego --Kruk rekomenduje wypłatę 5 zł dywidendy na akcję za 2018 r. --Indeks WIG20 wzrósł o 0,22% na zamknięciu we wtorek --Fitch potwierdził ratingi A- oraz AA+(pol) Gliwic, perspektywa stabilna --Produkcja miedzi płatnej KGHM wyniosła 60,3 tys. ton w III, wzrost o 24

Przegląd informacji ze spółek

segmentach oraz dochodach komercyjnych w 2019 roku, podała instytucja. Zarząd Banku Pekao postanowił przedłożyć akcjonariuszom propozycję wypłaty dywidendy za 2018 rok w wysokości 6,6 zł na 1 akcję. Łączna wartość proponowanej dywidendy do wypłaty wynosi 1 732,3 mln zł, tj. 75% jednostkowego zysku netto za

Przegląd informacji ze spółek

Ciechu zdecydowało o przeznaczeniu na dywidendę 395,25 mln zł z zysku za 2017 r. i lata poprzednie na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 7,5 zł na akcję, podała spóła. Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) podtrzymuje plan wydobycia 15,4 mln ton węgla w tym roku, pomimo zgłaszanego wcześniej 

Przegląd prasy

oprocentowanie zostawili bez zmian. Jeden z nich ma dług w euro ISBnews --Benefit Systems wraz ze spółką zależną kupił 2 kluby fitness za 11,25 mln zł --Akcjonariusze PGNiG zdecydowali o wypłacie 0,18 zł dywidendy na akcję za 2018 r. --PKP Intercity ma umowę na modernizację 14 el. zespołów trakcyjnych za 275

Przegląd informacji ze spółek

Agencję Leków (EMA). Mabion nie przewiduje emisji akcji w tym roku, poinformował prezes Artur Chabowski.   Akcjonariusze ES-System zdecydują o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2018 r., wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 16 maja. PKO Banki Polski i PKO Bank

Przegląd informacji ze spółek

terminu wypłaty dywidendy na walnym zgromadzeniu zwołanym na 27 czerwca br. Akcjonariusze Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex zdecydują o przeznaczeniu na dywidendę kwoty 7,6 mln zł, co oznacza wypłatę w wysokości 0,31 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 24

Przegląd prasy

akcję --Aplitt przejął 100% udziałów Monetii za 16,6 mln zł --Akcjonariusze Celon Pharma zdecydowali o wypłacie 0,17 zł dywidendy na akcję --JSW rozmawia nt. przedpłaty kilkuset mln zł długu obligacyjnego do końca maja --MF utrzymało w czerwcu oprocentowanie obligacji detal. na poziomie z maja

Przegląd prasy

. wykorzystania informacji poufnej dot. akcji Ursusa --Akcjonariusze Ulma zdecydują 9 maja o wypłacie 5,71 zł dywidendy na akcję --MFW obniżył prognozy globalnego wzrostu PKB do 3,3% w 2019 r. --MFW podniósł prognozę wzrostu PKB Polski na ten rok o 0,2 pkt proc. do 3,8% --JSW ma umowę kredytu terminowego

Przegląd prasy

"klubu banków", 100 mln euro z EBI i 260 mln zł z NFOŚiGW i BOŚ, poinformował wiceprezes Robert Ostrowski.  --Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) zakłada, że wypłaci ok.25-30% zysku za 2018 r. w formie dywidendy, poinformował prezes Daniel Ozon.  --Vercom, spółka z grupy

Przegląd prasy

--KNF nałożyła karę wysokości 560 tys. zł na TU Generali --Tomasz Czechowicz ma zgodę KNF na przejęcie kontroli nad MCI Capital TFI --KNF zezwoliła na zniesienie dematerializacji akcji Synthosu od 3 kwietnia --Gaz-System chce kontynuować współpracę z australijskimi firmami --JSW będzie starać

mDM wskazał 26 spółek jako kluczowe pozytywne rekomendacje na 2018 r.

Warszawa, 09.02.2018 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego mBanku jako kluczowe pozytywne rekomendacje w strategii inwestycyjnej na 2018 r. wskazują akcje spółek: Agora, Alior Bank, Ciech, Dino, Dom Development, Echo Investment, Elektrobudowa, Energa, Erbud, Famur, JSW, Komercni Banka, Kruk, LC

Przegląd informacji ze spółek

przeznaczyło 10,91 mln zł z zyslu za 2017 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 2 zł na akcję z wyłączeniem akcji własnych posiadanych przez spółkę, podało Konsorcjum Stali. Akcjonariusze J.W. Construction Holding zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto za 2017 r., wynoszącego 26,94 mln zł, na

Przegląd informacji ze spółek

) w Warszawie zmienia kroki notowania dla akcji, funduszy typu ETF, kontraktów terminowych na akcje i kursy waluty od 4 marca 2019 r. Kursy tych instrumentów będą określane z dokładnością do czterech miejsc po przecinku (0,0001 zł), podała Giełda. Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) oraz Prairie Mining

Przegląd informacji ze spółek

British Automotive Holding (BAH) rekomenduje przeznaczenie 14,54 mln zł z zysku za 2018 r. na wypłatę dywidendy, podała spółka. Akcjonariusze zdecydują o wypłacie na walnym zgromadzeniu zwołanym na 20 maja br. Do tej pory spółka wypłaciła w formie zaliczek 0,26 zł na akcję, do wypłaty w dwóch

Przegląd prasy

--Wild z MI: Potrzeba nowej polityki w zakresie sieci lotnisk w Polsce --Tomasz Czechowicz powołany ponownie na prezesa MCI Capital --Akcjonariusze Pfleiderer Group zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2018 r. --Akcjonariusze Tarczyńskiego zdecydowali o wypłacie 0,5 zł dywidendy na akcję --WiseEuropa

Przegląd informacji ze spółek

) zdecydowali o przeznaczeniu 1,04 mld zł z zysku netto na dywidendę, co oznacza wypłatę 0,18 zł na akcję, wynika z uchwał walnego zgromadzenia. Jednocześnie przeznaczono 1 mld zl na finansowanie rozbudowy i modernizacji sieci dystrybucyjnej. PKP Intercity podpisało umowę na modernizację 14 elektrycznych

Przegląd informacji ze spółek

na ZWZ spółki. JSW szacuje tegoroczny capex na poziomie ok. 1 mld zł, poinformował p.o. prezesa Daniel Ozon. Akcjonariusze Dom Development zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 125,59 mln zł na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 5,05 zł na 1 akcję, wynika z uchwał walnego. Akcjonariusze

Przegląd informacji ze spółek

% zysku za 2018 r. w formie dywidendy, poinformował prezes Daniel Ozon.  Vercom, spółka z grupy technologicznej R22, może do końca br. przeprowadzić akwizycje jednej lub dwóch spółek, poinformował prezes Krzysztof Szyszka. Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) podtrzymuje plan produkcji na 2018 r. i

akcje jsw dywidendy

% r/r na koniec lipca 2019 r. --JSW może opublikować aktualizację strategii w I kw. 2020 r. --BM Reflex: Ceny paliw na stacjach na ogół pozostaną stabilne --KPF/IRG SGH: Rośnie liczba deklaracji ws

Przegląd prasy

rozwiązania Internetu Rzeczy --Związkowcy w PKN Orlen liczą na dodatkową nagrodę w 2019 roku --JSW zakłada wiążącą decyzję ws. aktywów Prairie w ciągu kilku miesięcy --JSW rozmawia z Prokuratorią Generalną nt. emisji akcji wartej 0,5-1 mld zł --Impexmetal miał wstępnie 141,6 mln zł zysku netto w 2018

Przegląd informacji ze spółek

zł od jednego z największych banków w Polsce, podał Kruk. Akcjonariusze Echo Investment zdecydują 25 kwietnia br. o przeznaczeniu 0,5 zł na akcję na dywidendę z zysku za 2017 r., wynika z projektów uchwał na walne. Zarząd Dom Development zarekomendował podwyższenie kwoty przeznaczonej na wypłatę

Przegląd prasy

. --Zarząd ING Banku Śląskiego zdecydował o przedłożeniu akcjonariuszom propozycji przeznaczenia kwoty 455,35 mln zł na wypłatę dywidendy, co stanowi 29,8% skonsolidowanego zysku netto oraz 29,8% jednostkowego zysku netto banku za 2018 r., podał bank. Proponowana wartość dywidendy na jedną akcję to 3,5 zł

Przegląd prasy

33,77 mln zł od ZUO --GPW: SP wniósł o dołączenie na NWZ 23 IV punktów o zmianach w RN i zarządzie --Kruk wygrał przetarg na 2 portfele o łącznej wartości ok. 334 mln zł --Akcjonariusze Echo Investment zdecydują 25 IV o 0,5 zł dywidendy na akcję --Dom Development zwiększy łączną kwotę

Przegląd informacji ze spółek

, natomiast wynagrodzenie za realizację II etapu, w przypadku zlecenia jego realizacji przez zamawiającego, określono na ok. 33,4 mln zł netto. Akcjonariusze 4fun Media zdecydowali o wypłacie 1,017 mln zł dywidendy, czyli 0,25 zł na akcję, podała spółka. Work Service zawarła z Profólió

Przegląd prasy

ok. 3 miesiące, po przygotowaniu sprawozdań finansowych --Akcjonariusze PZU zdecydowali o wypłacie 1,4 zł dywidendy na akcję za 2016 r. --Sfinks ma umowę kupna 40% akcji Dominium za 20 mln zł --Famur i JSW podpisały list intencyjny ws. utrzymania ruchu maszyn --Zortrax: Prospekt spółki w

Przegląd informacji ze spółek

) zdecydowali o wypłacie dywidendy wysokości 200,77 mln zł z zysku netto za 2018 r. co oznacza 1,71 zł na akcję. Jednocześnie, na wniosek przedstawiciela Skarbu Państwa, akcjonariusze zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 1 162 936 856,05 zł na kapitał zapasowy, wobec propozycji zarządu przeznaczenia tej kwoty

Przegląd prasy

--Prezydent podpisał nowę ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej --Capex JSW w kolejnych latach będzie przekraczał 1 mld zł rocznie --JSW nie wyklucza wypłaty dywidendy za 2017 r., decyzja po I kw. 2018 r. --Morawiecki: Potrzebujemy więcej inwestycji wygenerowanych przez oszczędności --PKN Orlen

Przegląd informacji ze spółek

Spółki Węglowej (JSW) zdecydują o przeznaczeniu 200,77 mln zł z zysku netto za 2018 r. na dywidendę, tj. o wypłacie 1,71 zł za akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 26 czerwca. Zapisy na maksymalnie 12 mln akcji CI Games emitowanych w ramach kapitału docelowego potrwają od 4

Przegląd informacji ze spółek

Brokers w związku z podejrzeniem istotnego naruszenia przepisów prawa w szczególności w obszarze świadczenia usług maklerskich na rzecz klientów spółki oraz organizacją i funkcjonowaniem systemów transakcyjnych, poinformował spółka. Zarząd Gekoplastu, który posiada 703 376 akcji spółki, stanowiących

Przegląd prasy

I kadencji, który zwiększył dług publiczny o 323 mld zł --Podniesienie cen abonamentów w Play o 5 zł sprawiło, że wartość telekomów na giełdzie urosła o prawie 3 mld zł Parkiet --Po ciężkim maju w czerwcu rynki akcji mają odrabiać straty wg analityków ankietowanych przez gazetę --Prezes JSW

Przegląd informacji ze spółek

, na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,5 zł na akcję, podała spółka. Zarząd Agory podjął uchwałę w sprawie rekomendacji akcjonariuszom przeznaczenia kwoty 23 290 415,50 zł zł na wypłatę dywidendy, co daje 0,5 zł na akcję, podała spółka. Wypłata dywidendy nastąpi w części z zysku netto za

Przegląd informacji ze spółek

Finansowego (KNF) z wnioskiem o zgodę na zaliczenie do kapitału podstawowego Tier 1 banku jednostkowego zysku netto za IV kw. 2018 roku, podał bank. Oznacza to, że zarząd banku nie zamierza rekomendować wypłaty dywidendy z zysku netto wypracowanego w 2018 roku. Plantwear rozpoczął emisję 363 636 akcji serii

Przegląd prasy

spółki H.Cegielski-Poznań za 40 mln zł --Zysk netto Stalproduktu wzrósł r/r do 325,78 mln zł w 2016 r. --Akcjonariusze Monnari zdecydują 25 V o niewypłacaniu dywidendy za 2016 r. --Akcjonariusze Tarczyńskiego zdecydowali o wypłacie 0,65 zł dywidendy na akcję --Pharmena ma patent na 1-MNA w USA

Przegląd prasy

I kw. 2019 r. --Ronson Development rekomenduje 0,06 zł dywidendy na akcję za 2018 r. --BSC Drukarnia Opakowań miała wstępnie 13,76 mln zł EBITDA w I kw. 2019 r. --Mercor chce pozyskać inwestora finansowego w zamian za nowe akcje --Indeks WIG20 spadł o 0,86% na zamknięciu w poniedziałek

Przegląd informacji ze spółek

2018/19, podała spółka. Kwota zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy wynosi 13,9 mln zł, co oznacza 0,54 zł na akcję. Budimex zawarł umowę nabycia 89 760 akcji (51% kapitału) spółki FBSerwis za cenę 98,5 mln zł (wobec pierwotnej oferty w wysokości 95,44 mln zł), podał Budimex. Ponadto w umowie

Przegląd prasy

--Tobiszowski: JSW powinna postawić na innowacje, a SRK musi się zastanowić m.in. nad nieruchomościami ISBnews --Dom Development ma przedwstępną umowę nabycia Euro Styl za 260 mln zł --Akcjonariusze Unibepu zdecydują 13 czerwca o skupie do 2,5 mln akcji własnych --PCM rekomenduje wypłatę 2,36 zł

Przegląd informacji ze spółek

(KNF) zezwoliła na przywrócenie wszystkim zdematerializowanym akcjom spółki Synthos formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) z dniem 3 kwietnia 2018 r., podał urząd. Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) będzie się starać by wypłacić dywidendę w 2019 roku, wynika z wypowiedzi prezesa

Przegląd prasy

pasażerów o 3,1% r/r w maju --PGNiG zwiększy dostaw LNG od Venture Global LNG o 1,5 mln ton rocznie --Samar: Rejestracje nowych samochodów użytkowych wzrosły o 16,1% r/r w maju --Akcjonariusze Projprzem Makrum zdecydowali o wypłacie 0,6 zł dywidendy na akcję --Większościowy akcjonariusz Baltony ma

Przegląd prasy

WIG20 wzrósł o 1,1% na zamknięciu w piątek --Erbud wybuduje budynek w Bydgoszczy dla Nordic Astrum za min. 50,25 mln zł --Akcjonariusze Mercator Medical zdecydują 30 VI o 0,13 zł dywidendy na akcję --Akcjonariusze PHN zdecydują 30 czerwca o wypłacie 0,26 zł dywidendy na akcję --Daniel Ozon

Przegląd informacji ze spółek

Akcjonariusze Tarczyńskiego zdecydowali o przeznaczeniu całości zysku netto w wysokości 23,59 mln zł na kapitał zapasowy, poinformowała spółka. Akcjonariusze zdecydowali o wypłacie dywidendy w wysokości 0,12 zł na akcję, tj. cały zysk za ubiegły rok wraz z częścią kapitału zapasowego

Przegląd informacji ze spółek

własnych (kapitału zakładowego i kapitału zapasowego) o kwotę ok. 800 mln zł, tak aby spełniać nowe wymogi kapitałowe określone dla sektora bankowego przez Komisję Nadzoru Finansowego, podała instytucja. Akcjonariusze PCC Exol zdecydowali o wypłacie kwoty 15,52 mln zł, czyli 0,09 zł na akcję, dywidendy

Przegląd informacji ze spółek

-2023 zakłada wypłatę dywidendy na poziomie 50% zysku netto, podał bank. Rada nadzorcza mBanku zatwierdziła nową strategię Grupy mBanku na lata 2020-2023 pn. "Rośniemy z klientami i dzięki nim". Wśród celów finansowych bank wskazał: wzrost zwrotu na kapitale (ROE netto) na poziomie ok. 10,5

Przegląd prasy

na akcję --PG Silesia spodziewa się wzrostu cen węgla, zwiększy wydobycie --Feerum chce wypłacać dywidendy w przypadku pozytywnych wyników --Tobiszowki z ME: Skala inwestycji w Elektrowni Rybnik będzie znana w czerwcu --Feerum pracuje nad pozyskaniem kolejnych kontraktów w Afryce --JSW

Przegląd prasy

akcję --Spółka zal. Kredyt Inkaso wyemituje obligacje o wartości nom. do 125 mln zł --Akcjonariusze JSW zdecydują 23 VI o niewypłacaniu dywidendy --Rada nadzorcza Torpolu powołała dotychczasowy zarząd na nową kadencję --Asseco Poland oczekuje poprawy cash flow operacyjnego w II półroczu --BM

Przegląd prasy

osób ISBnews --Indeks WIG20 spadł o 0,02% na zamknięciu w czwartek --Zarząd Konsorcjum Stali z Januszem Smołką na czele powołany na kolejną kadencję --Akcjonariusze Konsorcjum Stali zdecydowali o 2 zł dywidendy na akcję --Ustawa dot. dopłat do czynszu będzie kosztować budżet 16 mld zł w ciągu

Przegląd informacji ze spółek

Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zadebiutowały dwa nowe certyfikaty strukturyzowane wyemitowane przez Societe Generale, podała GPW. Instrumentami bazowymi są indeksy: DivDAX Price Index EUR oraz STOXX® 600 Telecommunications. Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) powinna opublikować zaktualizowaną

Przegląd informacji ze spółek

prezesa - nie gorszy niż 2018. Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) zakłada, że będzie rekomendować wypłatę dywidendy za 2018 r., poinformował prezes Daniel Ozon. IMS zamierza uczestniczyć w zawiązaniu spółki celowej do projektu szaf grających Muzola, podała spółka. IMS ocenia potencjał

Przegląd informacji ze spółek

Akcjonariusze Compu zdecydowali o upoważnieniu zarządu do skupu maksymalnie 1,183 mln akcji własnych po cenie w przedziale 30-100 zł. Jednocześnie na ten cel utworzono kapitał rezerwowy w kwocie 118,363 mln zł, podała spółka. Akcjonariusze Pelionu zdecydowali o wypłacie dywidendy w łącznej

Przegląd prasy

elektryczną na TGE spadł r/r do 10,1 TWh w maju --Akcjonariusze PZU zdecydują 30 czerwca o 2,08 zł dywidendy na akcję --Mieczysław Król powołany na wiceprezesa PKO BP --PKO BP rekomenduje 1 zł dywidendy na akcję --Obroty ogółem na rynku Catalyst wzrosły o 37,7% r/r do 223,09 mln zł w maju --PKN

Przegląd prasy

--Stępniewski z Investors TFI: Mniejsza skala obniżek stóp w USA, prowadząca jednocześnie do umocnienia dolara, przełoży się na mniejsze zainteresowanie akcjami firm z rynków wschodzących --Do nadzorcy sądowego ZM Henryk Kania zgłosił się drugi potencjalny inwestor wg gazety Puls Biznesu --Decyzja o

Przegląd informacji ze spółek

Akcjonariusze Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zdecydują podczas walnego zgromadzenia zwołanego na 22 czerwca br. o przeznaczeniu 96,54 mln zł z zysku za 2015 r. i 2,52 z kapitału rezerwowego na dywidendę, co da łącznie 2,36 zł dywidendy na akcję, wynika z projektów uchwał na walne

Przegląd informacji ze spółek

wypłacie 0,27 zł na akcję dywidendy i emisji do 15,5 mln akcji serii L, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na 16 maja. Energa szacuje, że EBITDA grupy wyniesie 601 mln zł w I kwartale 2017 roku, podała spółka Raiffeisen Bank Polska (RBP) zdecydował o odpisaniu marki „Polbank

Przegląd prasy

przedłużył memorandum of understanding z JX Nippon --JSW ma list intencyjny ws. elektrowni szczytowo-pompowej w KWK Krupiński --Akcjonariusze Mercator Medical zdecydowali o wypłacie 0,13 zł dywidendy na akcję --KNF zatwierdziła prospekt Radpolu w związku z emisją akcji serii E --Piotrowski z ME: Nie

Przegląd prasy

. --e-Xim IT chce zadebiutować na NewConnect w II połowie roku --MPiT oczekuje spowolnienia wzrostu produkcji przemysłowej do ponad 2% r/r w III --Asseco SEE rekomenduje wypłatę 0,52 zł dywidendy na akcję za 2017 r. --Energinet wnioskuje o zatwierdzenie przez ministra duńskiej części Baltic Pipe

Przegląd prasy

kryptowaluty -- Prywatni ochroniarze tracą kontrakty na rzecz państwowych spółek. Kancelaria premiera uważa, że problemu nie ma ISBnews --Akcjonariusze Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2017 r. --Akcjonariusze Kopeksu zdecydowali o przeznaczeniu

Przegląd informacji ze spółek

Akcjonariusze Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2017 r. Akcjonariusze Kopeksu zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto za 2017 r. na na pokrycie strat z lat ubiegłych, wynika z uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu. Rada nadzorcza Gino Rossi

Przegląd prasy

InfoMonitor: Pogarsza się poziom moralności finansowej Polaków --Aviva: W brytyjskich PPK uczestniczy 87% pracowników, rosły wpłaty minimalne --Navigator/Fordata: Liczba transakcji M&A wzrosła o 15 r/r do 63 w II kw. 2019 r. --Akcjonariusze JSW zdecydowali o wypłacie 1,71 zł dywidendy na akcję

Przegląd informacji ze spółek

spółki o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2018 rok, podała spółka. Akcjonariusze Tarczyńskiego zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę 5,67 mln zł z zysku za 2018 r., co oznacza wypłatę w wysokości 0,5 zł na akcję, wynika z uchwał podjętych przez walne zgromadzenie. Wyprodukowana przez spółkę T

Przegląd informacji ze spółek

przeznaczenie na dywidendę 9,8 mln zł, tj. 1 zł na akcję, poinformowała spółka.  Skonsolidowane przychody ze sprzedaży CCC za marzec br. wyniosły 254,9 mln zł i były niższe o 19,3% r/r, podała spółka. Przychody za okres styczeń-marzec wyniosły ponad 692,7 mln zł i były niższe o 3,8% r/r. Comarch i True

Przegląd informacji ze spółek

pochodzenia, podała Energa. Warunki ugody są neutralne dla wyniku spółki. Akcjonariusze Inpro zdecydowali o przeznaczeniu 10 mln zł z zysku za 2018 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,25 zł na akcję, podała spółka. Zakłady Mięsne Henryk Kania otrzymały od lAlior Banku wypowiedzenie dwóch

Przegląd prasy

) ISBnews --GTC rekomenduje 0,27 zł dywidendy na akcję za 2016 r. --Zysk netto Eurocash spadł r/r do 179,22 mln zł w 2016 r. --Elzab rekomenduje niewypłacanie dywidendy za 2016 r. --Zysk netto 4Fun Media spadł r/r do 1,35 mln zł w 2016 r. --Konsorcjum Stali miało wstępnie 42,72 mln zł zysku netto

Przegląd informacji ze spółek

rezerwowego co daje 1,15 zł dywidendy na akcję, podała spółka. Boryszew zawarł z Impexmetal oraz SPV Boryszew 3 porozumienie akcjonariuszy spółki Impexmetal, które dotyczy m.in. wspólnego działania w celu ogłoszenia wezwania na pozostałe akcje Impexmetal i docelowe wycofanie spółki z GPW, podano w

Przegląd prasy

rząd nagle zmienił oznaczenie dróg ekspresowych ISBnews --Akcjonariusze GPW zdecydują 22 VI o 2,36 zł dywidendy na akcję --Erbud ma warunkową umowę na budowę Galerii Młociny w Warszawie za 534,61 mln zł --JSW Koks sprzeda gaz koksowniczy do ArcelorMittal za ok.200 mln zł w ciągu 5 lat --Kruk

Przegląd prasy

inPZU zgromadziła 100 mln zł aktywów --Indeks WIG20 wzrósł o 0,2% na zamknięciu w środę --Fitch potwierdził ratingi BBB+ i AA(pol) Rzeszowa z perspektywą stabilną --R22 kupi pozostałe 28,48% akcji spółki H88 od TCEE Fund III S.C.A. --JSW będzie rekomendować wypłatę 1,71 zł dywidendy na akcję za

Przegląd prasy

chce zwiększyć obecność w Warszawie --BIG InfoMonitor: Długi czynszowe wyniosły 136 mln zł --Boryszew zamknął proces ewent. sprzedaży aktywów z segm. automotive i aluminium --Akcjonariusze Stalprofilu zdecydują 17 V o wypłacie 0,18 zł dywidendy na akcję --Senetic: Stabilizacja rynku chmurowego

Przegląd prasy

z nałożeniem ceł na stal i aluminium przez amerykańską administrację nie jest w interesie Polski --MPiT wspólnie z Urzędem Zamówień Publicznych (UZP) zaprezentowały Koncepcję nowego Prawa Zamówień Publicznych ISBnews --Akcjonariusze Ipopemy zdecydowali o 0,04 zł dywidendy na akcję --JW

Przegląd informacji ze spółek

Akcjonariusze Ipopema Securities zdecydowali o przeznaczeniu całego zysku netto za 2017 r. w kwocie 1,26 mln zł na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,04 zł na akcję, podała spółka. J.W. Construction Holding zawarł umowę nabycia działek stanowiących prawo użytkowania wieczystego gruntu

Przegląd informacji ze spółek

przeznaczeniu do 9,84 mln zł z zysku za 2018 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w kwocie 0,06 zł na akcję, podała spółka. BSC Drukarnia Opakowań odnotowała 13,76 mln zł skonsolidowanej EBITDA w I kw. 2019 r. wobec 10,83 mln zł rok wcześniej, przy 63,23 mln zł przychodów - wobec 54,43 mln zł rok wcześniej

Przegląd informacji ze spółek

. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) dofinansuje kwotą 134 mln zł, pochodzących z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 inwestycję JSW Koks w budowę bloku energetycznego opalanego gazem koksowniczym, którego koszt wyniesie 220 mln zł, podał Fundusz. 

Przegląd prasy

. Oznacza to, że zarząd banku nie zamierza rekomendować wypłaty dywidendy z zysku netto wypracowanego w 2018 roku. --Plantwear rozpoczął emisję 363 636 akcji serii C, podała spółka. Oferta publiczna prezentowana jest na platformie crowdinvesting CrowdConnect.pl. Emisja przeprowadzana jest w związku z

Przegląd prasy

. dywidendę za r. fin. 2017/2018 --Indeks WIG20 wzrósł o 0,68% na zamknięciu w poniedziałek --KNF: PKO BP spełnia wymogi do wypłaty dywidendy wys. do 50% zysku za 2018 r. --PEX PharmaSequence: Rynek apteczny wzrósł o 11,4% r/r do 3,31 mld zł w I --GPW: Zmiana dokładności kroków notowania akcji i na

Przegląd prasy

, poinformowała spółka. --Akcjonariusze zdecydowali o wypłacie dywidendy w wysokości 0,12 zł na akcję, tj. cały zysk za ubiegły rok wraz z częścią kapitału zapasowego pochodzącego z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, wynika z podjętych uchwał.  --Akcjonariusze zdecydowali o wypłacie dywidendy w

Przegląd prasy

EBIT w I kw. 2018 --PZ Cormay miało 0,12 mln zł straty netto, 0,87 mln zł straty EBIT w I kw. 2018r. --ZE PAK miał 15,08 mln zł straty netto, 49,8 mln zł EBITDA w I kw. 2018 r. --JSW: Ryzyko obniżenia produkcji wskutek wstrząsu sięga 380 tys. ton --Agora rekomenduje 0,5 zł dywidendy na akcję z

Przegląd informacji ze spółek

9,63 mln zł, co oznacza wypłatę w wysokości 0,13 zł na akcję, podano w projektach uchwał na ZWZ. Akcjonariusze Polskiego Holdingu Nieruchomości (PHN) zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 30 czerwca o przeznaczeniu 12,16 mln zł z zysku netto za 2016 r., wynoszącego 16,48 mln zł na dywidendę

Przegląd prasy

sankcji na Iran, cena ropy Brent wynosi ok. 73 USD/ baryłkę --Asbis wypłaci zaliczkę na poczet dywidendy w wysokości 0,05 USD na akcję --Honor celuje w pozycję 4. gracza na polskim rynku smartfonów --Konsorcjum Stali chce skupić 783 925 akcji własnych po 26 zł/ szt. --Akcja kredytowa PKO BP

Przegląd prasy

określone dla sektora bankowego przez Komisję Nadzoru Finansowego, podała instytucja. --Akcjonariusze PCC Exol zdecydowali o wypłacie kwoty 15,52 mln zł, czyli 0,09 zł na akcję, dywidendy za 2017 r. podała spółka. --Akcjonariusze Banku BGŻ BNP Paribas zdecydują o przeznaczeniu zysku za 2017 r. w

Przegląd informacji ze spółek

w porządku obrad walnego zgromadzenia Elektorbudowy, zwołanego na 25 kwietnia br,. dotyczące podniesienia planowanej wypłaty dywidendy do 10 zł na akcje wobec proponowanych przez zarząd Elektrobudowy 6 zł na akcję, podała spółka. Akcjonariusze Emperia Holding upoważnili zarząd do podwyższenia

Przegląd prasy

GTC zdecydują 16 V o wypłacie 0,27 zł dywidendy i emisji akcji --Indeks WIG20 wzrósł o 1,67% na zamknięciu we środę --Energa szacuje EBITDA grupy na poziomie 601 mln zł w I kw. 2017 r. --Odpis na markę 'Polbank' obniży wynik netto Raiffeisen BP o 92,3 mln zł w I kw. --Akcjonariusze Orange

Przegląd prasy

. Natomiast przyszły rok powinien być - w ocenie prezesa - nie gorszy niż 2018. --Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) zakłada, że będzie rekomendować wypłatę dywidendy za 2018 r., poinformował prezes Daniel Ozon. --IMS zamierza uczestniczyć w zawiązaniu spółki celowej do projektu szaf grających

Przegląd prasy

--Indeks WIG20 wzrósł o 1,45% na zamknięciu w poniedziałek --Atende rekomenduje wypłatę 0,2 zł dywidendy na akcję za 2016 r. --Budimex wybrany przez Polnord do III etapu Stacji Kazimierz za 57,5 mln zł netto --Elektrownie wiatrowe zanotowały w sobotę 23-proc. udział w miksie energetycznym

Przegląd informacji ze spółek

. 29 mln zł EBITDA i 22 mln zł zysku netto.  Akcjonariusze Globe Trade Centre (GTC) zdecydowali o wypłacie dywidendy wysokości 155,2 mln zł tj. 0,33 zł na akcję z zysku za 2017 r., podała spółka.  Apator odnotował 14,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego

Przegląd informacji ze spółek

Przemysłu (ARP) oraz Towarzystwem Finansowym "Silesia" (TFS) dotyczącej sprzedaży posiadanych przez JSW akcji Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych Victoria (WZK Victoria) za szacunkowo 350 mln zł, podała JSW. Proces przeprowadzenia wyceny wartości aktywów wytwórczych ZPC Otmuchów ulegnie

Przegląd informacji ze spółek

Zarząd Polskiego Banku Komórek Macierzystych (PBKM) zdecydował o rekomendowaniu akcjonariuszom przeznaczenia 4,26 mln zł z zysku netto za 2017 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,9 zł na akcję, podała spółka.  Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny

Przegląd prasy

firmy --Tchórzewski: Emisja akcji JSW niewykluczona na przełomie roku --PKO BP: Zastosujemy się do zalecenia KNF ws. dywidendy w wys. max. 50% zysku --Wzrost zatrudnienia i płac sugerują poprawę dynamiki PKB w II kw. wg analityków --Kapsch podpisał list intencyjny z Gliwicami ws. poprawy

Przegląd prasy

akcję dywidendy zaliczkowej --Budimex nabył pozostałe 51% akcji FBSerwis za 98,5 mln zł --Budimex złożył ofertę nabycia pozostałych akcji FBSerwis za 95,4 mln zł --MPiT: Rząd przyjął projekt nowelizacji prawa własności przemysłowej  --Prezes Pekao TFI: Spółka chce wprowadzić nowatorskie produkty

Przegląd informacji ze spółek

zł na akcję z zysku za 2017 rok, wynika z projektów uchwał na walne, zaplanowane na 12 czerwca.  Akcjonariusze Firmy Oponiarskiej Dębica zdecydują o wypłacie dywidendy wysokości 89,72 mln zł, tj. 6,5 zł na akcję z zysku za 2017 rok, wynika z projektów uchwał na walne, zaplanowane na