akcje jsw dywidenda

JSW rekomenduje niewypłacanie dywidendy za 2019 r.

zarząd uzna za istotne i które będą miały wpływ na dostosowanie jej do tych czynników, przypomniano. W lipcu 2019 r. akcjonariusze JSW zdecydowali o wypłacie dywidendy wysokości 200,77 mln zł z zysku netto za 2018 r. co dało wypłatę 1,71 zł na akcję. Jednocześnie, na wniosek przedstawiciela Skarbu

Akcjonariusze JSW zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2019 rok

Warszawa, 30.06.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2019 rok. "Zwyczajne walne zgromadzenie JSW postanawia: I. zysk netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku w kwocie 330 405 920,03 zł przeznaczyć

Walne zgromadzenie JSW zostało przerwane do 3 lipca

porządku obrad walnego zgromadzenia jest m.in. uchwała w sprawie przeznaczenia 200,77 mln zł z zysku netto za 2018 r. na dywidendę, tj. wypłaty 1,71 zł za akcję. Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest

Przegląd prasy

. firm otrzymało 34 mld zł subwencji w ramach tarczy finansowej --Akcjonariusze Stalexportu zdecydują 19 VI o 0,05 zł na akcję dywidendy za 2019 --NBP sprzedał 7-dniowe bony pieniężne za 142,16 mld zł --Rzecznik MŚP chce, by umorzenie mikropożyczek następowało z mocy prawa --Szumowski: Będziemy

Przegląd prasy

wypłacie 0,06 zł dywidendy na akcję za 2019 --Akcjonariusze PHN zdecydowali o wypłacie 0,54 zł dywidendy na akcję --NBP planuje m.in. operacje strukturalne outright buy 8 i 22 lipca --MF: Wśród nabywców euroobligacji dominowali dziś inwestorzy z Europy i USA --Indeks WIG20 spadł o 0,6% na

Przegląd prasy

: Strategia dla polskiej biotechnologii powinna zakładać tzw. leapfrogging --Marszałek Sejmu: Wybory prezydenckie odbędą się w niedzielę, 28 czerwca --ZWZ Mercator Medical zdecydowało o 0,5 zł dywidendy na akcję i buy-backu --Akcjonariusze JSW zdecydują 30 czerwca o niewypłacaniu dywidendy z zysku za

Przegląd prasy

--Lewiatan: Płaca minimalna powinna pozostać w 2021 na poziomie z br. - 2600 zł --Samar: Liczba rejestracji nowych aut o DMC do 3,5 t spadła o 53,75% r/r w V --MR przygotowało zalecenia m.in. dla siłowni, solariów i basenów --Wasko rekomenduje wypłatę 0,02 zł dywidendy na akcję z zysku za 2019 r

JSW osiągnęła porozumienie z obligatariuszami ws. spłaty papierów na 1,3 mld zł

dodatkowych zobowiązań, w tym zobowiązań informacyjnych. Ponadto Porozumienie zakłada, że do czasu całkowitej spłaty zobowiązań z tytułu obligacji wyemitowanych w ramach programu emisji, zarząd JSW będzie mógł rekomendować walnemu zgromadzeniu JSW wypłatę dywidendy jedynie przy określonym poziomie (aktualnym

Przegląd prasy

. Warsewiczem na czele powołany na nową kadencję --R. Małłek został czasowo powołany do zarządu JSW --Mercor: Środki z emisji akcji zainwestujemy w produkcję i sprzedaż mcr Silboard --ZA Puławy rekomendują 2 VII na dzień dywidendy i 18 VII na dzień wypłaty --Cyfrowy Polsat rekomenduje wypłatę 0,93 zł

Przegląd informacji ze spółek

przeznaczeniu całości zysku netto za 2019 rok na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, wynika z projektów uchwał na walne. Łączna wartość dywidendy ma wynieść 5 groszy na akcję. Red Dev Studio planuje premiery gier: "Doubles Hard", "Powetris" i "Space Shift" jeszcze w II kw

Przegląd informacji ze spółek

czerwca, o podziale zysku netto za 2019 r., w kwocie 283,85 mln zł następująco: 104,18 mln zł na dywidendę dla akcjonariuszy, tj. 5,45 zł na jedną akcję, a 179,67 mln zł na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał. Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) podjął decyzję o kontynuacji negocjacji

Przegląd prasy

Cargo ma umowę z Enea Wytwarzanie na ok. 143,5 mln zł brutto --Akcjonariusze Banku Pekao zdecydowali o wypłacie 6,6 zł dywidendy na akcję --Walne zgromadzenie JSW zostało przerwane do 3 lipca --Fitch: Nowe sankcje USA dla Chin obniżyłyby wzrost PKB Polski o 0,314 pkt w 2020 --Akcjonariusze

Przegląd prasy

kombajnów chodnikowych --JSW chce ograniczyć ślad węglowy o ok. 1,5 mln t CO2 dzięki silnikom kogener. --Akcjonariusze Alumetalu zdecydowali o wypłacie 4,08 zł dywidendy na akcję --Akcjonariusze Pharmeny zdecydują 25 VI o niewypłacaniu dywidendy --Spółki z Grupy Boryszew ogłosiły wezwanie na 100% akcji

Przegląd informacji ze spółek

dywidendy z zysków z lat ubiegłych, co oznacza wypłatę w wysokości 0,5 zł na akcję, podała spółka.  Z kolei na skup akcji własnych spółka przeznaczy 30,7 mln zł, a ustalone widełki cenowe to 1-54 zł za walor. Akcjonariusze Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) zdecydują podczas walnego

Przegląd prasy

lata 2020-2022 zakłada łącznie 24 mln zł inwestycji --Strategia Aplisens zakłada przeznaczanie min. 25% rocznych zysków na dywidendy --JSW miała 628,9 mln zł zysku netto, 1 939,5 mln zł EBITDA w 2019 r. --Strategia Aplisens zakłada ok. 32 mln zł EBITDA, 142,5 mln zł przychodów w 2022 --Aplisens

Przegląd informacji ze spółek

Akcjonariusze Erbudu zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2019 rok, a także o skupie akcji własnych, za maksymalnie 16,5 mln zł, w celu umorzenia i następnie obniżenia kapitału zakładowego, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie. Akcjonariusze

Przegląd prasy

do KNF wniosek o wycofanie akcji z obrotu na GPW --Akcjonariusze Wawelu zdecydowali o wypłacie 30 zł dywidendy na akcję --Zarząd PKO BP ze Zbigniewem Jagiełłą jako prezesem powołany na kolejną kadencję --Oferta konsorcjum Bumechu na prace za 13,46 mln zł netto wybrana przez JSW --KE proponuje

Przegląd informacji ze spółek

Feerum zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 29 czerwca o przeznaczeniu 4 768 958 zł na dywidendę za 2019 rok, tj. o wypłacie 0,5 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie. PKN Orlen obejmie 65% akcji Ruchu i będzie większościowym inwestorem, odpowiedzialnym za rozwój spółki

Przegląd prasy

współpracy z Politechniką Warszawską --EPEC i Energa Kogeneracja podpisały nową umowę na dostawy ciepła dla Elbląga --Oferta Ferrum warta 17,8 mln euro netto wybrana w przetargu Gaz-Systemu --Akcjonariusze Apatora zdecydują 2 lipca o łącznie 1,1 zł dywidendy na akcję --Gaz-System i Gas TSO of Ukraine

Przegląd prasy

--Prezes Legimi: Debiutu na NewConnect spodziewamy się w kolejnych 2 miesiącach --Canal+ Polska może trafić na giełdowy parkiet; na sprzedaż może być 49% akcji Puls Biznesu --Patkowski z MF: Docelowo warto zastanowić się nad likwidacją klina podatkowego i podążaniem taką ścieżką, by osoby mniej

Przegląd prasy

uchwałę, zgodnie z którą rekomenduje wypłatę dywidendy w kwocie 61 039 490,2 zł, tj. 0,52 zł na jedną akcję, z zaliczeniem na poczet tej dywidendy kwoty 41 084 272,25 zł, tj. 0,35 zł na jedną akcję, wypłaconej akcjonariuszom w grudniu 2018 roku tytułem zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok

Przegląd informacji ze spółek

Węglowej (JSW) zdecydował, że nie będzie rekomendował akcjonariuszom wypłaty dywidendy za 2019 r., podała spółka. Movie Games zaprezentuje dziś poprzez stronę Steam nową grę "American Motorcycle Simulator", poinformowała spółka. Idea Bank oczekuje, że koszt ryzyka w kolejnych kwartałach

Przegląd prasy

pogorszenia swojej sytuacji w II kw. br. --NBP: Gorsze prognozy popytu wśród firm eksportowych i nieeksportowych w II kw. --NBP: Spadł odsetek firm planujących podwyżki płac w II kw. br. --Akcjonariusze Stalprofilu zdecydują 16 V o wypłacie 0,23 zł dywidendy na akcję --Rada nadzorcza X-Trade powołała

Przegląd prasy

wypłacie 1 zł na akcję dywidendy --Trakcja ma umowę na 56,73 mln zł netto na budowę mostów w ciągu drogi nr 455 --Protektor miał 0,49 mln zł straty netto, 3,05 mln zł zysku EBIT w 2019 r. --Odpisy zw. m.in. z PGG obniżą wynik netto Grupy Energa za 2019 r. o 451 mln zł --JSW podjęła działania

Przegląd prasy

PFR, który zacznie obowiązywać 28 maja, zmusi część przedsiębiorców do zwrotu otrzymanych już środków wg gazety ISBnews --PMPG Polskie Media miało 105 tys. zł straty netto, 36 tys. zł EBITDA w I kw. --Akcjonariusze BOŚ Banku zdecydują 17 czerwca o niewypłacaniu dywidendy za 2019r. --JSW miała

Przegląd prasy

kilku tygodni --JSW chce latem sfinalizować refinansowanie zadłużenia w złotych --PGZ Stocznia Wojenna zainwestuje ok. 50 mln zł w modernizację infrastruktury --Akcjonariusze Ciechu zdecydowali o 7,5 zł dywidendy na akcję --JSW podtrzymuje plan wydobycia 15,4 mln ton węgla w br. --BM Reflex

Przegląd informacji ze spółek

Handlowy podtrzymuje deklarację przeznaczania min. 75% zysku netto na dywidendę i chciałby, by stopa dywidendy była "w okolicach" 5%, poinformował prezes Sławomir S. Sikora. Ewentualna oferta publiczna Allegro to decyzja właścicieli, zarząd skupia się na systematycznym wzroście jakości

Przegląd informacji ze spółek

skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 2,42 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Kruk zarekomenduje akcjonariuszom wypłatę dywidendy w wysokości 5 zł na jedną akcję. Wypłata nastąpi w całości z kapitału zapasowego, podała spółka. 

Przegląd prasy

--Primetech miał 120,52 mln zł zysku netto z działalności kontynuowanej w 2019 r. --Gi Group ma zgodę niemieckiego organu antymonopolowego na przejęcie Work Service --GPW zarekomendowała 2,4 zł dywidendy na akcję z zysku za 2019 r. --Orbis złożył wniosek do KNF w sprawie wycofania akcji z obrotu na GPW

Przegląd prasy

2020 r., ale najwcześniej od 1 stycznia 2021 r. ma obowiązywać podatek od dywidend wypłacanych polskim funduszom inwestycyjnym Gazeta Wyborcza --Firmy sprzedające węgiel naciskają na rząd, by opóźnić wprowadzenie zakazu sprzedaży miału węglowego wg gazety ISBnews --Gi Group ma wszystkie

Przegląd prasy

spadła o 4,5 tys. w I kw. 2019 r.  --Erbud Operations z umową na termomodernizację szpitala w Krakowie za 41,8 mln zł --JSW wybrała ofertę Famuru za 84,42 mln zł netto na najem 10 kombajnów chodn. --Akcjonariusze JSW zdecydują 26 VI o wypłacie 1,71 zł dywidendy na akcję za 2018 --Ipsos: Wskaźnik

Przegląd prasy

TU --KNF dopuszcza wypłatę na dywidendę nawet 100% zysków domów maklerskich --Rafako zleciło rozpoznanie możliwości pozyskania nowych źródeł finansowania --Polnord ma umowę z SGB Bankiem wydłużającą termin wykupu obligacji serii D --ZCh Police przesunęły przydział akcji w ofercie na 23

Przegląd prasy

mld zł --Tomasz Duda został powołany na wiceprezesa JSW ds. rozwoju --PKO BP: Gospodarka w pełni odrobi szok związany z koronawirusem --Ruszyły zapisy na akcje BSC Drukarni Opakowań w wezwaniu spółek AR Packaging --PKO BP jest gotowy do otwarcia oddziału na Słowacji, czeka na decyzje admin

Przegląd informacji ze spółek

blokadzie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego spółki POL-MOT Auto, podał Urząd. Akcjonariusze Ulma Construccion Polska zdecydują na walnym zgromadzeniu, zwołanym na 9 maja br. o wypłacie dywidendy wysokości 30 009 658,72 zł tj. 5,71 zł brutto na jedną akcję, wynika z projektów

Przegląd prasy

akcję --Aplitt przejął 100% udziałów Monetii za 16,6 mln zł --Akcjonariusze Celon Pharma zdecydowali o wypłacie 0,17 zł dywidendy na akcję --JSW rozmawia nt. przedpłaty kilkuset mln zł długu obligacyjnego do końca maja --MF utrzymało w czerwcu oprocentowanie obligacji detal. na poziomie z maja

Przeglad informacji ze spółek

koronawirusem, w tym respiratorów oraz urządzeń do monitorowania stanu zdrowia osób chorych na COVID-19.  Akcjonariusze Wawelu zdecydują podczas walnego zgromadzenia zwołanego na 27 maja o wypłacie dywidendy w łącznej kwocie 44,99 mln zł, czyli 30 zł na jedną akcję, wynika z projektów

Przegląd informacji ze spółek

Ciechu zdecydowało o przeznaczeniu na dywidendę 395,25 mln zł z zysku za 2017 r. i lata poprzednie na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 7,5 zł na akcję, podała spóła. Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) podtrzymuje plan wydobycia 15,4 mln ton węgla w tym roku, pomimo zgłaszanego wcześniej 

Przegląd prasy

wydawanie pieniądza elektronicznego --Kruk rekomenduje wypłatę 5 zł dywidendy na akcję za 2018 r. --Indeks WIG20 wzrósł o 0,22% na zamknięciu we wtorek --Fitch potwierdził ratingi A- oraz AA+(pol) Gliwic, perspektywa stabilna --Produkcja miedzi płatnej KGHM wyniosła 60,3 tys. ton w III, wzrost o 24

Przegląd informacji ze spółek

segmentach oraz dochodach komercyjnych w 2019 roku, podała instytucja. Zarząd Banku Pekao postanowił przedłożyć akcjonariuszom propozycję wypłaty dywidendy za 2018 rok w wysokości 6,6 zł na 1 akcję. Łączna wartość proponowanej dywidendy do wypłaty wynosi 1 732,3 mln zł, tj. 75% jednostkowego zysku netto za

Przegląd informacji ze spółek

Zarząd Budimeksu zdecydował, że zarekomenduje akcjonariuszom podjęcie decyzji o wypłacie dywidendy w wysokości 4,56 zł brutto na jedną akcję z zysku wypracowanego w 2019 roku, podała spółka. Grupa Mercor pozyskała zamówienia o wartości ok. 27,7 mln zł w kwietniu 2020 r., co oznacza

Przegląd informacji ze spółek

stalowych dla zadań towarzyszących gazociągowi Baltic Pipe Lot C, podała spółka. Akcjonariusze Apatora zdecydują podczas walnego zgromadzenia, zwołanego na 2 lipca br., o przeznaczeniu z zysku netto za 2019 rok na dywidendę 36 086 960,80 zł, co oznacza wypłatę w łącznej wysokości 1,1 zł na akcję (tj. 0,65

Przegląd informacji ze spółek

, operacyjne oraz stabilność finansową, podała spółka. R22 otrzyma ze spółki zależnej Vercom dywidendę w wysokości 7,3 mln zł oraz 4,4 mln zł wynagrodzenia związanego ze skupem akcji Vercom w celu ich umorzenia, podała spółka. Pekabex BET - spółka zależna Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex - ocenia

Przegląd informacji ze spółek

Stalexport Autostrady podjął uchwałę w przedmiocie przedstawienia radzie nadzorczej oraz zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu wniosku w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019 oraz wypłaty dywidendy w łącznej kwocie 12,363 mln zł, podała spółka. Mercor odnotował 6,62 mln zł

Przegląd prasy

oprocentowanie zostawili bez zmian. Jeden z nich ma dług w euro ISBnews --Benefit Systems wraz ze spółką zależną kupił 2 kluby fitness za 11,25 mln zł --Akcjonariusze PGNiG zdecydowali o wypłacie 0,18 zł dywidendy na akcję za 2018 r. --PKP Intercity ma umowę na modernizację 14 el. zespołów trakcyjnych za 275

mDM wskazał 26 spółek jako kluczowe pozytywne rekomendacje na 2018 r.

Warszawa, 09.02.2018 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego mBanku jako kluczowe pozytywne rekomendacje w strategii inwestycyjnej na 2018 r. wskazują akcje spółek: Agora, Alior Bank, Ciech, Dino, Dom Development, Echo Investment, Elektrobudowa, Energa, Erbud, Famur, JSW, Komercni Banka, Kruk, LC

Przegląd prasy

-2030 --Strategia JSW przewiduje wzrost wydobycia węgla do ok. 18 mln ton w 2030 r. --Orange Polska oczekuje, że bieżący rok będzie kolejnym okresem wzrostu --Orange Polska prognozuje wzrost EBITDAaL w ujęciu r/r w 2020 r. --Orange Polska nie będzie rekomendował wypłaty dywidendy za 2019 r

Przegląd informacji ze spółek

-Zofiówka" Ruch "Zofiówka" należących do Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW), podała spółka. Akcjonariusze CI Games zdecydują podczas walnego zgromadzenia spółki, zwołanego na 23 lipca br., o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2019 rok, w kwocie 2,01 mln zł, wynika z treści projektów uchwał

Przegląd prasy

--KNF nałożyła karę wysokości 560 tys. zł na TU Generali --Tomasz Czechowicz ma zgodę KNF na przejęcie kontroli nad MCI Capital TFI --KNF zezwoliła na zniesienie dematerializacji akcji Synthosu od 3 kwietnia --Gaz-System chce kontynuować współpracę z australijskimi firmami --JSW będzie starać

Przegląd informacji ze spółek

Agencję Leków (EMA). Mabion nie przewiduje emisji akcji w tym roku, poinformował prezes Artur Chabowski.   Akcjonariusze ES-System zdecydują o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2018 r., wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 16 maja. PKO Banki Polski i PKO Bank

Przegląd prasy

. wykorzystania informacji poufnej dot. akcji Ursusa --Akcjonariusze Ulma zdecydują 9 maja o wypłacie 5,71 zł dywidendy na akcję --MFW obniżył prognozy globalnego wzrostu PKB do 3,3% w 2019 r. --MFW podniósł prognozę wzrostu PKB Polski na ten rok o 0,2 pkt proc. do 3,8% --JSW ma umowę kredytu terminowego

Przegląd informacji ze spółek

przeznaczyło 10,91 mln zł z zyslu za 2017 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 2 zł na akcję z wyłączeniem akcji własnych posiadanych przez spółkę, podało Konsorcjum Stali. Akcjonariusze J.W. Construction Holding zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto za 2017 r., wynoszącego 26,94 mln zł, na

Przegląd prasy

"klubu banków", 100 mln euro z EBI i 260 mln zł z NFOŚiGW i BOŚ, poinformował wiceprezes Robert Ostrowski.  --Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) zakłada, że wypłaci ok.25-30% zysku za 2018 r. w formie dywidendy, poinformował prezes Daniel Ozon.  --Vercom, spółka z grupy

Przegląd informacji ze spółek

terminu wypłaty dywidendy na walnym zgromadzeniu zwołanym na 27 czerwca br. Akcjonariusze Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex zdecydują o przeznaczeniu na dywidendę kwoty 7,6 mln zł, co oznacza wypłatę w wysokości 0,31 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 24

Przegląd prasy

energię opłaci się w przyszłości --Skarbiec TFI: Obecnie jest dobry moment na kupno akcji z WIG --Famur ma umowę z JSW na dostawę kompleksu ścianowego o wartości 123,7 mln zł --Inpro rekomenduje 0,25 zł dywidendy na akcję za 2018 r. --JLL: W I kw. przybyło 620 tys. m2 magazynów, w budowie jest ok

Przegląd informacji ze spółek

) w Warszawie zmienia kroki notowania dla akcji, funduszy typu ETF, kontraktów terminowych na akcje i kursy waluty od 4 marca 2019 r. Kursy tych instrumentów będą określane z dokładnością do czterech miejsc po przecinku (0,0001 zł), podała Giełda. Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) oraz Prairie Mining

Przegląd prasy

PKP Cargo w Polsce wzrosły o 1,8% m/m do 7,4 mln ton w marcu --Ronson: Projekty idą zgodnie z planem, nie przewidujemy opóźnień w przekazaniach --Infoscan będzie dystrybutorem sprzętu i asortymentu do walki z koronawirusem --Akcjonariusze Wawelu zdecydują o wypłacie 30 zł dywidendy na akcję 27

Przegląd informacji ze spółek

na ZWZ spółki. JSW szacuje tegoroczny capex na poziomie ok. 1 mld zł, poinformował p.o. prezesa Daniel Ozon. Akcjonariusze Dom Development zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 125,59 mln zł na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 5,05 zł na 1 akcję, wynika z uchwał walnego. Akcjonariusze

Przegląd informacji ze spółek

British Automotive Holding (BAH) rekomenduje przeznaczenie 14,54 mln zł z zysku za 2018 r. na wypłatę dywidendy, podała spółka. Akcjonariusze zdecydują o wypłacie na walnym zgromadzeniu zwołanym na 20 maja br. Do tej pory spółka wypłaciła w formie zaliczek 0,26 zł na akcję, do wypłaty w dwóch

Przegląd informacji ze spółek

koncentracji, polegającej na przejęciu kontroli nad Work Service przez spółkę Gi International, której całościowym właścicielem jest Gi Group SpA, podał Work Service.  Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zarekomendowała wypłatę dywidendy w wysokości 100,73 mln zł, tj. 2,4 zł na akcję z zysku

Przegląd prasy

zysku netto, 19,8 mln zł zysku EBIT w 2019 r. --Indeks WIG20 spadł o 1,52% na zamknięciu we środę --Akcjonariusze Getin Holding zdecydują 5 maja o niewypłacaniu dywidendy za 2019 r --PKN Orlen: KE zastosowała procedurę Statement of Objections ws. przejęcia Lotosu --Klienci Orange Polska spędzają

Przegląd prasy

kosztem 600 mln USD --MR: Sejm przyjął ustawę wprowadzającą Mały ZUS+ --Kredyt Inkaso wyemituje obligacje do kwoty 40 mln zł --Akcjonariusze Kernel Holding zdecydowali o wypłacie 0,25 USD dywidendy na akcję --Mabion oczekuje, że jego wnioski rejestracyjne będą nadal procedowane przez EMA --Enea

Przegląd informacji ze spółek

zł od jednego z największych banków w Polsce, podał Kruk. Akcjonariusze Echo Investment zdecydują 25 kwietnia br. o przeznaczeniu 0,5 zł na akcję na dywidendę z zysku za 2017 r., wynika z projektów uchwał na walne. Zarząd Dom Development zarekomendował podwyższenie kwoty przeznaczonej na wypłatę

Przegląd prasy

--Wild z MI: Potrzeba nowej polityki w zakresie sieci lotnisk w Polsce --Tomasz Czechowicz powołany ponownie na prezesa MCI Capital --Akcjonariusze Pfleiderer Group zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2018 r. --Akcjonariusze Tarczyńskiego zdecydowali o wypłacie 0,5 zł dywidendy na akcję --WiseEuropa

Przegląd informacji ze spółek

% zysku za 2018 r. w formie dywidendy, poinformował prezes Daniel Ozon.  Vercom, spółka z grupy technologicznej R22, może do końca br. przeprowadzić akwizycje jednej lub dwóch spółek, poinformował prezes Krzysztof Szyszka. Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) podtrzymuje plan produkcji na 2018 r. i

Przegląd prasy

33,77 mln zł od ZUO --GPW: SP wniósł o dołączenie na NWZ 23 IV punktów o zmianach w RN i zarządzie --Kruk wygrał przetarg na 2 portfele o łącznej wartości ok. 334 mln zł --Akcjonariusze Echo Investment zdecydują 25 IV o 0,5 zł dywidendy na akcję --Dom Development zwiększy łączną kwotę

Przegląd informacji ze spółek

) zdecydowali o przeznaczeniu 1,04 mld zł z zysku netto na dywidendę, co oznacza wypłatę 0,18 zł na akcję, wynika z uchwał walnego zgromadzenia. Jednocześnie przeznaczono 1 mld zl na finansowanie rozbudowy i modernizacji sieci dystrybucyjnej. PKP Intercity podpisało umowę na modernizację 14 elektrycznych

Przegląd informacji ze spółek

, natomiast wynagrodzenie za realizację II etapu, w przypadku zlecenia jego realizacji przez zamawiającego, określono na ok. 33,4 mln zł netto. Akcjonariusze 4fun Media zdecydowali o wypłacie 1,017 mln zł dywidendy, czyli 0,25 zł na akcję, podała spółka. Work Service zawarła z Profólió

Przegląd prasy

ok. 3 miesiące, po przygotowaniu sprawozdań finansowych --Akcjonariusze PZU zdecydowali o wypłacie 1,4 zł dywidendy na akcję za 2016 r. --Sfinks ma umowę kupna 40% akcji Dominium za 20 mln zł --Famur i JSW podpisały list intencyjny ws. utrzymania ruchu maszyn --Zortrax: Prospekt spółki w

Przegląd informacji ze spółek

roku, co oznacza wzrost o 16%, podała spółka.  Rada nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) powołała Tomasza Dudę na stanowisko wiceprezesa ds. rozwoju, podała spółka. Rozpoczęły się zapisy na sprzedaż akcji BSC Drukarnia Opakowań w wezwaniu ogłoszonym przez A&R Carton i Colorpack

Przegląd prasy

rozwiązania Internetu Rzeczy --Związkowcy w PKN Orlen liczą na dodatkową nagrodę w 2019 roku --JSW zakłada wiążącą decyzję ws. aktywów Prairie w ciągu kilku miesięcy --JSW rozmawia z Prokuratorią Generalną nt. emisji akcji wartej 0,5-1 mld zł --Impexmetal miał wstępnie 141,6 mln zł zysku netto w 2018

Przegląd prasy

. --Zarząd ING Banku Śląskiego zdecydował o przedłożeniu akcjonariuszom propozycji przeznaczenia kwoty 455,35 mln zł na wypłatę dywidendy, co stanowi 29,8% skonsolidowanego zysku netto oraz 29,8% jednostkowego zysku netto banku za 2018 r., podał bank. Proponowana wartość dywidendy na jedną akcję to 3,5 zł

Przegląd prasy

--Prezydent podpisał nowę ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej --Capex JSW w kolejnych latach będzie przekraczał 1 mld zł rocznie --JSW nie wyklucza wypłaty dywidendy za 2017 r., decyzja po I kw. 2018 r. --Morawiecki: Potrzebujemy więcej inwestycji wygenerowanych przez oszczędności --PKN Orlen

Przegląd informacji ze spółek

Brokers w związku z podejrzeniem istotnego naruszenia przepisów prawa w szczególności w obszarze świadczenia usług maklerskich na rzecz klientów spółki oraz organizacją i funkcjonowaniem systemów transakcyjnych, poinformował spółka. Zarząd Gekoplastu, który posiada 703 376 akcji spółki, stanowiących

Przegląd informacji ze spółek

wynosi 26 mln zł netto. Akcjonariusze PCC Exol zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 8,6 mln zł z zysku za 2019 rok na dywidendę, co oznacza wypłatę 0,05 zł na akcję, podała spółka. PKP Cargo odnotowało 114,4 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw

Przegląd prasy

--Elemental Holding: Rezerwy i odpisy mogą obniżyć wynik za 2019 r. o 6,06 mln zł --Akcjonariusze Asseco BS zdecydują 25 III o 1,8 zł dywidendy na akcję --Asseco BS miało 73,44 mln zł zysku netto, 112,18 mln zł EBITDA w 2019 r. --Wasko miało 1,13 mln zł zysku netto, 1,16 mln zł zysku EBIT w IV kw. 2019

akcje jsw dywidenda

% r/r na koniec lipca 2019 r. --JSW może opublikować aktualizację strategii w I kw. 2020 r. --BM Reflex: Ceny paliw na stacjach na ogół pozostaną stabilne --KPF/IRG SGH: Rośnie liczba deklaracji ws

Przegląd informacji ze spółek

Milton Essex w ramach publicznej emisji akcji serii L zamierza przeprowadzić budowę księgi popytu w dniach od 17 do 19 marca, zaś zapisy na akcje potrwają od 23 marca do 1 kwietnia, podała spółka. Infoscan podpisał umowę ze spółką AMC Tech na wykonanie projektu urządzenia do

Przegląd prasy

spółki H.Cegielski-Poznań za 40 mln zł --Zysk netto Stalproduktu wzrósł r/r do 325,78 mln zł w 2016 r. --Akcjonariusze Monnari zdecydują 25 V o niewypłacaniu dywidendy za 2016 r. --Akcjonariusze Tarczyńskiego zdecydowali o wypłacie 0,65 zł dywidendy na akcję --Pharmena ma patent na 1-MNA w USA

Przegląd prasy

społ. --Murapol uruchomił program wspierający kredytobiorców, dołączył do niego mBank --Movie Games rekomenduje 0,32 zł dywidendy na akcję z zysku za 2019 r. --Grupa CCC uruchomiła w Czechach i na Słowacji aplikację mobilną --Wskaźnik nastrojów inwestorów Sentix w strefie euro wzrósł do -41,8

Przegląd informacji ze spółek

Spółki Węglowej (JSW) zdecydują o przeznaczeniu 200,77 mln zł z zysku netto za 2018 r. na dywidendę, tj. o wypłacie 1,71 zł za akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 26 czerwca. Zapisy na maksymalnie 12 mln akcji CI Games emitowanych w ramach kapitału docelowego potrwają od 4

Przegląd informacji ze spółek

) zdecydowali o wypłacie dywidendy wysokości 200,77 mln zł z zysku netto za 2018 r. co oznacza 1,71 zł na akcję. Jednocześnie, na wniosek przedstawiciela Skarbu Państwa, akcjonariusze zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 1 162 936 856,05 zł na kapitał zapasowy, wobec propozycji zarządu przeznaczenia tej kwoty

Przegląd prasy

--Draw Distance liczy na zwiększenie skali projektów dzięki nowej emisji akcji --PGNiG OD ma umowę na dostawy LNG do MZA Warszawa przez kolejne 2 lata --Akcjonariusze Banku Millennium zdecydują 20 marca o niewypłacaniu dywidendy --BM Reflex: Wciąż są szanse na kolejne spadki cen paliw na stacjach

Przegląd prasy

--Tobiszowski: JSW powinna postawić na innowacje, a SRK musi się zastanowić m.in. nad nieruchomościami ISBnews --Dom Development ma przedwstępną umowę nabycia Euro Styl za 260 mln zł --Akcjonariusze Unibepu zdecydują 13 czerwca o skupie do 2,5 mln akcji własnych --PCM rekomenduje wypłatę 2,36 zł

Przegląd informacji ze spółek

. Środki mają być przeznaczone na refinansowanie zadłużenia grupy, w tym na częściowy odkup obligacji serii C1, D1 i Z oraz finansowanie bieżącej działalności, w szczególności zakup portfeli wierzytelności. Akcjonariusze Kernel Holding zdecydowali o wypłacie 0,25 USD dywidendy na akcję za rok finansowy

Przegląd prasy

WIG20 wzrósł o 1,1% na zamknięciu w piątek --Erbud wybuduje budynek w Bydgoszczy dla Nordic Astrum za min. 50,25 mln zł --Akcjonariusze Mercator Medical zdecydują 30 VI o 0,13 zł dywidendy na akcję --Akcjonariusze PHN zdecydują 30 czerwca o wypłacie 0,26 zł dywidendy na akcję --Daniel Ozon

Przegląd informacji ze spółek

apeluje do innych firm o połączenie sił w zdobywaniu respiratorów, a także lamp dezynfekujących dla polskich szpitali, podała spółka. Akcjonariusze ING Banku Śląskiego zdecydowali o przeznaczeniu części zysku za 2019 r. na kapitał rezerwowy w kwocie 1,15 mld zł i niewypłacaniu dywidendy, wynika z

Przegląd prasy

ich eliminacji Gazeta Wyborcza  --Ponad 90% Polaków jest gotowych płacić kaucję za plastikowe butelki - wynika z badania Kantar  -- JSW sprzedaje zakazane uchwałami anytysmogowymi trujące odpady węglowe pod hasłem ekologicznego i niskoemisyjnego paliwa  ISBnews --Indeks WIG20

Przegląd prasy

na akcję --PG Silesia spodziewa się wzrostu cen węgla, zwiększy wydobycie --Feerum chce wypłacać dywidendy w przypadku pozytywnych wyników --Tobiszowki z ME: Skala inwestycji w Elektrowni Rybnik będzie znana w czerwcu --Feerum pracuje nad pozyskaniem kolejnych kontraktów w Afryce --JSW

Przegląd prasy

akcję --Spółka zal. Kredyt Inkaso wyemituje obligacje o wartości nom. do 125 mln zł --Akcjonariusze JSW zdecydują 23 VI o niewypłacaniu dywidendy --Rada nadzorcza Torpolu powołała dotychczasowy zarząd na nową kadencję --Asseco Poland oczekuje poprawy cash flow operacyjnego w II półroczu --BM

Przegląd prasy

dywidendy na akcję za 2019 r. --Gaz-System: Gazociąg Tworóg-Kędzierzyn ma pozwolenie na użytkowanie --Gaz-System wybrał wszystkich wykonawców północnej części gazociągu Polska-Litwa --PE chce, by KE przedstawiła do 15 VI wniosek ws. budżetu awaryjnego na 2021 rok --Borys z PFR: Subwencje w ramach

Przegląd prasy

I kadencji, który zwiększył dług publiczny o 323 mld zł --Podniesienie cen abonamentów w Play o 5 zł sprawiło, że wartość telekomów na giełdzie urosła o prawie 3 mld zł Parkiet --Po ciężkim maju w czerwcu rynki akcji mają odrabiać straty wg analityków ankietowanych przez gazetę --Prezes JSW

Przegląd informacji ze spółek

Finansowego (KNF) z wnioskiem o zgodę na zaliczenie do kapitału podstawowego Tier 1 banku jednostkowego zysku netto za IV kw. 2018 roku, podał bank. Oznacza to, że zarząd banku nie zamierza rekomendować wypłaty dywidendy z zysku netto wypracowanego w 2018 roku. Plantwear rozpoczął emisję 363 636 akcji serii

Przegląd informacji ze spółek

(KNF) zezwoliła na przywrócenie wszystkim zdematerializowanym akcjom spółki Synthos formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) z dniem 3 kwietnia 2018 r., podał urząd. Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) będzie się starać by wypłacić dywidendę w 2019 roku, wynika z wypowiedzi prezesa

Przegląd informacji ze spółek

, na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,5 zł na akcję, podała spółka. Zarząd Agory podjął uchwałę w sprawie rekomendacji akcjonariuszom przeznaczenia kwoty 23 290 415,50 zł zł na wypłatę dywidendy, co daje 0,5 zł na akcję, podała spółka. Wypłata dywidendy nastąpi w części z zysku netto za

Przegląd informacji ze spółek

własnych (kapitału zakładowego i kapitału zapasowego) o kwotę ok. 800 mln zł, tak aby spełniać nowe wymogi kapitałowe określone dla sektora bankowego przez Komisję Nadzoru Finansowego, podała instytucja. Akcjonariusze PCC Exol zdecydowali o wypłacie kwoty 15,52 mln zł, czyli 0,09 zł na akcję, dywidendy

Przegląd informacji ze spółek

Akcjonariusze Tarczyńskiego zdecydowali o przeznaczeniu całości zysku netto w wysokości 23,59 mln zł na kapitał zapasowy, poinformowała spółka. Akcjonariusze zdecydowali o wypłacie dywidendy w wysokości 0,12 zł na akcję, tj. cały zysk za ubiegły rok wraz z częścią kapitału zapasowego

Przegląd informacji ze spółek

Akcjonariusze Compu zdecydowali o upoważnieniu zarządu do skupu maksymalnie 1,183 mln akcji własnych po cenie w przedziale 30-100 zł. Jednocześnie na ten cel utworzono kapitał rezerwowy w kwocie 118,363 mln zł, podała spółka. Akcjonariusze Pelionu zdecydowali o wypłacie dywidendy w łącznej