akcje jas mos

Przegląd informacji ze spółek

koncesje na wydobycie węgla, które gwarantują nieprzerwaną eksploatację do roku 2051, podała spółka. Nowe koncesje dotyczą złóż węgla "Pniówek", "Szczygłowice", "Jas-Mos 1" oraz "Bzie-Dębina 1 Zachód". Ponadto wydłużono terminy obowiązywania koncesji wydobywczych dla

JSW oddaje kopalnię i prosi skarb państwa o więcej pieniędzy

JSW oddaje kopalnię i prosi skarb państwa o więcej pieniędzy

państwowej Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK - która zajmuje się m.in likwidacją nierentownych zakładów), część zakładu Jas-Mos wraz z załogą. Obecnie kopalnia Jas-Mos zatrudnia ponad 3 tys. osób. Do SRK na zasadzie dobrowolności miałoby trafić ok. 1,6 tys. pracowników. Według zarządu spółki dalsze

JSW osiągnęła porozumienie z obligatariuszami ws. spłaty papierów na 1,3 mld zł

poprawy wyniku finansowego Grupy Kapitałowej JSW i osiągnięcia długofalowej rentowności, przypomniano. Wśród działań tych należy wymienić przekazanie części jednostek produkcyjnych: Ruchu Jas-Mos oraz KWK Krupiński do Spółki Restrukturyzacji Kopalń wraz z częścią załogi odpowiednio w drugim półroczu 2016

Rada nadzorcza JSW zatwierdziła plan działań optymalizacyjnych na lata 2016-25

kluczowych działań optymalizacyjnych, Plan zakłada sprzedaż wybranych aktywów GK JSW (sprzedaż akcji SEJ S.A. oraz WZK Victoria S.A.), przekazanie aktywów wydobywczych Ruchu Jas-Mos oraz KWK Krupiński do Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. (odpowiednio w drugim półroczu 2016 roku oraz pierwszym kwartale 2017

Przegląd informacji ze spółek

wcześniej (z wyłączeniem KWK Krupiński i Ruchu Jas-Mos - odpowiednio: 3,47 mln ton wobec 3,56 mln ton), podała spółka. Erbud zawarł z CGL VIII - spółką z Grupo Lar, umowę na budowę II etapu zespołu zabudowy mieszkaniowej 'Bliskie Bemowo' przy ul. Powstańców Śląskich w Warszawie, podała spółka. Wartość

JSW sprzeda zakłady koksownicze Victoria za 350 mln zł. Nabywcami są spółki skarbu państwa

mln zł. W ramach restrukturyzacji JSW zdecydowała się też oddać do państwowej Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK - zajmuje się m.in likwidacją nierentownych zakładów) część zakładu Jas-Mos wraz z załogą. Obecnie kopalnia ta zatrudnia ok. 2,5 tys. osób. Do SRK miałoby trafić - na zasadzie

Przegląd prasy

skupu akcji Libet będzie wypłacać dywidendę. --Produkcja węgla w Jastrzębskiej Spółce Węglowej (JSW) wyniosła 3,54 mln ton w III kw. 2017 r. wobec 4,1 mln ton rok wcześniej (z wyłączeniem KWK Krupiński i Ruchu Jas-Mos - odpowiednio: 3,54 mln ton wobec 3,36 mln ton), podała spółka. --Libet oczekuje

Przegląd informacji ze spółek

III kw. 2017 r. wobec 4,1 mln ton rok wcześniej (z wyłączeniem KWK Krupiński i Ruchu Jas-Mos - odpowiednio: 3,54 mln ton wobec 3,36 mln ton), podała spółka. Libet oczekuje, że sprzedaż w tym roku będzie na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego, a do 2018 r. jest nastawiony "bardzo

Przegląd prasy

mln zł na produkcje w Polsce w tym roku; platforma nc+ uruchomi także serwis z wideo niezależny od jej pakietów Parkiet --JSW może zbyć lub zlikwidować kopalnię Krupiński i ruch Jas-Mos wg gazety Dziennik Gazeta Prawna --Gdyby w kasie państwa zabrakło wpływów z dywidend , utrzymanie deficytu

Porozumienie z bankami i nowa strategia JSW ucieszyła inwestorów. Akcje ostro w górę

Porozumienie z bankami i nowa strategia JSW ucieszyła inwestorów. Akcje ostro w górę

największy koszt dla spółki. Jastrzębska Spółka Węglowa oszczędzi także dzięki przekazaniu przynoszących straty kopalń (lub ich części) do Spółki Restrukturyzacji Kopalń, która m.in. zajmuje się likwidacją nierentownych zakładów. Chodzi o Ruch Jas-Mos i i kopalnię Krupiński.. Ta pierwsza ma trafić do SRK w

Przegląd informacji ze spółek

Grodna podjęli decyzję o wypłacie dywidendy w wysokości 2,6 mln zł, czyli 0,17 zł na akcję, podała spółka. Akcjonariusze Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) wyrazili zgodę na przekazanie Ruchu "Jas-Mos" kopalni " Borynia - Zofiówka - Jastrzębie" do Spółki Restrukturyzacji

Przegląd prasy

podpisała instrukcję dla transportu drogowego z Polski --DM PKO BP podniósł rekomendację dla akcji Orange do 'trzymaj', a wycenę do 6 zł --JSW i SRK podpiszą jutro umowę w sprawie przekazania ruchu Jas-Mos --Rafako dostarczy instalacje dla Enea Wytwarzanie za 355,7 mln zł brutto --DM PKO BP podniósł

Przegląd prasy

Polska: Co czwarta firma w Polsce ma internet o prędkości min. 100 Mb/s --Akcjonariusze JSW zgodzili się na przekazanie Ruchu 'Jas-Mos' do SRK --Energa uruchomiła magazyn energii o pojemności 1,5 MWh --EuroRating obniżył rating Deutsche Bank Polska do BB+, perspektywa negatywna --Enefit z grupy

Przegląd informacji ze spółek

nadzorczej Zygmunt Solorz-Żak, podano również. Walne zgromadzenie wspólników Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK) wyraziło zgodę na nieodpłatne nabycie od Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) ruchu Jas-Mos kopalni Borynia-Zofiówka-Jastrzębie. Zawarcie umowy notarialnej zaplanowano na 1 października br

Rząd wreszcie zamyka nierentowne kopalnie

Rząd wreszcie zamyka nierentowne kopalnie

. Krupiński wydobywa rocznie ponad 2 mln ton węgla. Na wieść o jego zamknięciu kurs akcji JSW wzrósł z 25 do 29 zł, a trzeba pamiętać, że spora część górników wciąż jest akcjonariuszami firmy. Do SRK trafią więc dwie kopalnie z JSW - Jas-Mos i Krupiński. Polska Grupa Górnicza Wieści z PGG budzą mieszane

Przegląd prasy

Integer.pl to 157,78 mln zł w I poł. 2016 wobec zysku rok wcześniej --Strata netto InPost to 96,05 mln zł w I poł. 2016 r. wobec zysku rok wcześniej --JSW przekazała Ruch 'Jas'-Mos' nieodpłatnie na rzecz SRK --Prezydent podpisał ustawę zwiększającą limit wydatków na górnictwo do 7 mld zł (ISBnews

Przegląd informacji ze spółek

nieodpłatnego zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci oznaczonej części Kopalni Węgla Kamiennego "Borynia-Zofiówka-Jastrzębie" Ruch "Jas-Mos" na rzecz SRK, podała JSW.

Przegląd informacji ze spółek

, poinformował p.o. wiceprezesa ds. strategii Krzysztof Mysiak. Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) liczy na dodatkowe oszczędności rzędu 100 mln zł w 2016 r. dzięki przejściu pracowników części zakładu Jas-Mos do Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK), poinformował p.o. wiceprezesa ds. ekonomicznych Robert