akcje inpro

Inpro zarekomenduje 0,25 zł dywidendy na akcję za 2018 r.

Warszawa, 16.04.2019 (ISBnews) - Zarząd Inpro zaproponuje akcjonariuszom wypłatę dywidendy za rok 2018 w wysokości 0,25 zł na akcję, podała spółka. "Powyższe zamierzenie zostanie potwierdzone uchwałą zarządu, która będzie podjęta w najbliższych tygodniach. Jednocześnie takowa rekomendacja

Akcjonariusze Inpro zdecydowali o wypłacie 0,25 zł dywidendy na akcję za 2018 r.

Warszawa, 12.06.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Inpro zdecydowali o przeznaczeniu 10 mln zł z zysku za 2018 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,25 zł na akcję, podała spółka. "Walne zgromadzenie akcjonariuszy Inpro postanowiło przeznaczyć część zysku netto spółki za

Akcjonariusze Inpro zdecydują 12 czerwca o wypłacie 0,25 zł na akcję dywidendy

Warszawa, 16.05.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Inpro zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 12 czerwca o przeznaczeniu 10,01 mln zł z zysku netto za 2018 rok na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,25 zł na akcję, podała spółka w projektach uchwał na ZWZ. "Zwyczajne walne

Inpro zaproponuje 0,25 zł dywidendy na akcję za 2017 r.

Warszawa, 26.04.2018 (ISBnews) - Zarząd Inpro zaproponuje akcjonariuszom wypłatę 0,25 zł dywidendy na akcję za 2017 r., podała spółka. "Powyższe zamierzenie zostanie potwierdzone uchwałą zarządu, która będzie podjęta w najbliższych tygodniach" - czytamy w komunikacie. W czerwcu ub.r

Akcjonariusze Inpro zdecydowali o 0,25 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 14.06.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Inpro zdecydowali o przeznaczeniu 10,01 mln zł z zysku za 2017 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,25 zł na akcję, podała spółka. "Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Inpro postanowiło przeznaczyć część zysku netto spółki

Akcjonariusze Inpro zdecydują 14 VI o wypłacie 0,25 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 17.05.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Inpro zdecydują o przeznaczeniu 10,01 mln zł z zysku netto za 2017 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,25 zł na akcję, podano w projektach uchwał na zwyczajne walne zgromadzenie zwołane na 14 czerwca. Pozostała część zysku netto

Inpro rekomenduje wypłatę 0,25 zł dywidendy na akcję za 2017 r.

Warszawa, 09.05.2018 (ISBnews) - Zarząd Inpro podjął uchwałę, w której wnioskuje, aby część zysku netto spółki za 2017 rok w kwocie 10,01 mln zł została przeznaczona na wypłatę dywidendy, co oznaczałoby 0,25 zł dywidendy na akcję, poinformowała spółka. "Zarząd Inpro wnioskuje

Inpro rekomenduje 0,3 zł dywidendy na akcję za 2015 r.

Warszawa, 14.04.2016 (ISBnews) - Zarząd Inpro zdecydował o zarekomendowaniu akcjonariuszom przeznaczenia 12,01 mln zł z zysku za 2015 r. na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 0,3 zł na akcję, podała spółka. "Zgodnie z w. w. uchwałą zarząd Inpro S.A. wnioskuje, aby część zysku netto

Akcjonariusze Inpro zdecydują 2 o wypłacie 0,25 zł dywidendy na akcję za 2016 r.

Warszawa, 28.04.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Inpro zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 2 czerwca o przeznaczeniu 10,01 mln zł na dywidendę z zysku za 2016 r., tj. o wypłacie 0,25 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie. "Zwyczajne walne zgromadzenie

Inpro rekomenduje wypłatę 0,25 zł dywidendy na akcję z zysku za 2016 r.

Warszawa, 20.04.2017 (ISBnews) - Zarząd Inpro zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenie 10,01 mln z zysku netto za 2016 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,25 zł na akcję, podała spółka. Pozostała część ubiegłorocznego zysku w kwocie 15,36 mln zł ma zostać przeznaczona na

Inpro rekomenduje wypłatę 0,25 zł dywidendy na akcję za 2016 r.

Warszawa, 07.04.2017 (ISBnews) - Zarząd Inpro zarekomenduje akcjonariuszom wypłatę dywidendy w wysokości 0,25 zł na akcję z zysku za 2016 rok, podała spółka. "Powyższe zamierzenie zostanie potwierdzone uchwałą zarządu, która będzie podjęta w najbliższych tygodniach. Jednocześnie

Akcjonariusze Inpro zdecydowali o wypłacie 0,09 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 17.06.2015 (ISBnews) - Akcjonariusze Inpro zdecydowali o wypłacie dywidendy w wysokości 3,6 mln zł, tj. 0,09 zł na akcję, z zysku za 2014 r., podała spółka. "Zgodnie z podjętą uchwałą nr 12 zwyczajne walne zgromadzenie zkcjonariuszy Inpro S.A. postanowiło przeznaczyć część

Inpro zaproponuje wypłatę 0,3 zł dywidendy na akcję za 2015 rok

Warszawa, 05.04.2016 (ISBnews) - Inpro zaproponuje zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy wypłatę dywidendy za rok 2015 w wysokości 0,30 zł za akcję, podała spółka. "Powyższe zamierzenie zostanie potwierdzone uchwałą zarządu, która będzie podjęta w najbliższych tygodniach

Akcjonariusze Inpro zdecydowali o 0,30 zł dywidendy na akcję za 2015 r.

Warszawa, 18.05.2016 (ISBnews) - Akcjonariuszy Inpro zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 12,01 mln zł na dywidendę, co da wypłatę w wysokości tj. 0,30 zł na akcję, podała spółka. Pozostała część zysku w kwocie 14,64 mln zł została przeznaczona na kapitał zapasowy, podało Inpro. "

Akcjonariusze Inpro zdecydują 17 maja o wypłacie 0,3 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 20.04.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze Inpro zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 17 maja o wniosku w sprawie przeznaczenia na dywidendę 12,01 mln zł z zysku netto na 2015 r., co dałoby wypłatę w wysokości 0,30 zł na akcję, podała spółka. "Zwyczajne walne zgromadzenie

Inpro rekomenduje 0,9 zł dywidendy na akcję z zysku za 2014 r.

Warszawa,14,05.2015 (ISBnews) - Zarząd Inpro rekomenduje przeznaczenie kwoty 3,6 mln zł na dywidendę, co daje 0,9 zł wypłaty na akcję, podała spółka. "Zarząd Inpro S.A. wnioskuje, aby część zysku netto spółki za 2014 rok w kwocie 3 603 600,00 zł, tj. 0,09 zł na każdą akcję, przeznaczona

Inpro rekomenduje wypłatę 0,09 zł dywidendy na akcję za 2014 r.

Warszawa, 30.04.2015 (ISBnews) - Zarząd Inpro podjął uchwałę o rekomendowaniu akcjonariuszom wypłaty dywidendy za 2014 r, w wysokości 0,09 zł na akcję, podała spółka. "Rekomendacja zarządu w sprawie proponowanej wysokości dywidendy zostanie ostatecznie przedstawiona w uchwale zarządu

Akcjonariusze Inpro zdecydują 16 czerwca o wypłacie 0,09 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 19.05.2015 (ISBnews) – Akcjonariusze Inpro zdecydują podczas walnego zgromadzenia zwołanego na 16 czerwca o przeznaczeniu 3,6 mln zł na dywidendę, co da wypłatę 0,09 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne.  "Zwyczajne walne zgromadzenie, postanawia

Inpro rekomenduje wypłatę 0,15 zł dywidendy z zysku za 2019 r.

Warszawa, 25.05.2020 (ISBnews) - Zarząd Inpro zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenia 6 mln zł z zysku netto za 2019 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę 0,15 zł na akcję, podała spółka. "Zarząd Inpro S.A. wnioskuje, aby część zysku netto spółki za 2019 rok w kwocie 6 006 000 zł, tj

Inpro wykupiło przedterminowo obligacje serii A o wartości nominalnej 20 mln zł

Warszawa, 11.03.2015 (ISBnews) - Inpro wykupiło przedterminowo 2 tys. obligacji serii A o łącznej wartości nominalnej 20 mln zł, podała spółka. Obligacje zostały wykupione w celu umorzenia. "W dniu wykupu wypłacono obligatariuszom za każdą obligację cenę nominalną powiększoną o należne

DM Navigator:Deweloperzy z Catalyst wyemitowali papiery za 106,6 mln zł w III kw

planowaną emisję akcji. Uważamy, że niełatwa jest również sytuacja i2 Development, którego struktura zapadalności długu nie jest szczególnie komfortowa" - czytamy dalej. W raporcie podano też, że w I-III kw. br. deweloperzy dokonali wykupów o łącznej wartości 609,9 mln zł, z czego 227,8 mln zł

Przegląd informacji ze spółek

ok. 2,1 mld zł. Akcjonariusze Stalprofilu podczas walnego zgromadzenia spółki zdecydowali - wbrew rekomendacji zarządu spółki - o przeznaczeniu 1,23 mln zł na dywidendę dla akcjonariuszy, co oznacza wypłatę 0,07 zł dywidendy na akcję. Akcjonariusze Inpro zdecydowali podczas zwyczajnego walnego

Przegląd prasy

będzie partnerem strategicznym projektu Nowy Wełnowiec w Katowicach --Akcjonariusze Stalprofilu zdecydowali o wypłacie 0,07 zł dywidendy na akcję --Akcjonariusze Inpro zdecydowali o wypłacie 0,15 zł dywidendy na akcję za 2019 r. --Cisco chce utrzymać dotychczasowe tempo rozwoju centrum w Krakowie

Przegląd prasy

pkt we IX --Budimex Nieruchomości sprzedał 555 mieszkań, przekazał 282 w III kw. 2019 r. --Inpro przekazało 83 lokale w III kw., większości obrotów spodziewa się w IV kw. --BM Reflex nie spodziewa się odbicia cen paliw na stacjach w najbliższym czasie --KSSE ma porozumienie z JSW Innowacje

Przegląd prasy

o 1,42% na zamknięciu we wtorek --GDDKiA ma umowę z firmą Polaqua na realizację odcinka A2 za ok. 559,2 mln zł --Grupa WP przekaże 1 tys. przyłbic szpitalom jednoimiennym --NWZ BSC Drukarni Opakowań zdecyduje 4 V o zniesieniu dematerializacji akcji --BAH sprzedał 815 samochodów JLR w okresie

Przegląd prasy

inwestycji --Inpro zarekomenduje 0,15 zł na akcję dywidendy za 2019 r. --Emilewicz: III etap odmrażania - restauracje, fryzjerzy i wydarzenia do 50 osób --PKN Orlen, KGHM, Pekao: Kryzys szansą dla polskich czempionów - debata ISBnews --EY: 38% klientów korzysta tylko z kanałów tradycyjnych, kupując

Przegląd informacji ze spółek

11bit studios ma trzy umowy na wydanie gier komputerowych tworzonych przez zewnętrzne studia deweloperskie, podała spółka. Inpro złożyło ponowny, poprawiony wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie budynków osiedla Azymut w Gdyni, podała spółka. Konsorcjum Polimexu Mostostal i jego spółki

DM Navigator: Deweloperzy z Catalyst zwiększyli sprzedaż o 4,7% r/r w III kw.

rynku mieszkaniowego jest natomiast wyrok TSUE w sprawie kredytów frankowych. Istnieje obawa czy banki, posiadające duży udział takich kredytów w aktywach nie będą zmuszone do przejściowego wstrzymywania akcji kredytowej lub zaostrzania warunków" - czytamy dalej. Wg DM Navigator największą

Przegląd informacji ze spółek

Kwieciński. Atlas Estates odnotowało 1,75 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 0,92 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zarząd Inpro zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenia 6 mln zł z zysku netto za 2019 r

Przegląd prasy

o 19,79% r/r w VI --Inpro odnotowało 91 przedwstępnych umów sprzedaży w II kw. 2020 r. --KOWR: Eksport produktów mięsnych to 2,1 mld euro w I-IV br. podobnie jak rok temu --Shell: Sprzedaż się odbudowuje, ale wciąż nie wróciła do poziomu sprzed pandemii --Shell Polska poszerza ofertę usług w

Przegląd informacji ze spółek

, obecnie starszy wiceprezes Grupy MOL ds. logistyki oraz prezes Slovnaftu, słowackiej spółki zależnej MOL. PKO Bank Polski (PKO BP) zawiesi od 6 lipca 2020 r. do odwołania oferowanie lokat terminowych dla firm i przedsiębiorstw, podał bank. Inpro zawarło 91 przedwstępnych umów sprzedaży lokali w II kw

Przegląd informacji ze spółek

wprowadził do oferty 126 lokali z IX, a zarazem przedostatniego, etapu projektu Promenady Wrocławskie, podała spółka. Cena w wezwaniu na akcje Colian Holding została podniesiona do 4,1 zł z 3,76 zł wcześniej, podali wzywający.  Zarząd spółki zależnej od Inpro - Hotel Mikołajki Sp. z o.o. - ustalił

Przegląd prasy

szuka inwestora, który podniesie kapitał lub kupi część akcji; zainteresowanych spółką jest już kilkanaście podmiotów ISBnews --NBP: Po posiedzeniu RPP w czwartek nie odbędzie się konferencja prasowa --Draw Distance: Gra 'Serial Cleaner' przekroczyła 1 mln posiadaczy --Akcjonariusze PGNiG

Przegląd prasy

mln euro straty netto, 0,36 mln euro zysku EBIT w I kw. --Przedsiębiorcy apelują do KE o notyfikację tarczy finansowej PFR --Inpro rekomenduje wypłatę 0,15 zł dywidendy z zysku za 2019 r. --Akcjonariusze Baltony zdecydowali o wycofaniu akcji z obrotu na GPW --Work Service: M. Preston będzie

Przegląd informacji ze spółek

Celon Pharma uzyskał patent w Japonii obejmujący inhibitory kinazy PI3K oraz ich zastosowanie w leczeniu chorób o podłożu immunologicznym, chorób zapalnych oraz w terapiach onkologicznych, podała spółka. Echo Investment pozytywnie ocenia deklaracje zawarte w wezwaniu Wing na 41,44 mln akcji

DM Navigator: Deweloperzy z Catalyst zwiększyli sprzedaż o 2,3% r/r w I kw.

;na popycie na nowe mieszkania w okresie najbliższych 2 lat. Do pewnego stopnia rynek wspierać będą obniżone stopy procentowe, które w teorii powinny stymulować akcję kredytową, a docelowo popyt, jednak tu dużo będzie zależeć także od podejścia banków kredytujących zarówno nabywców (kredyty

Przegląd prasy

negatywna --ZIiT z Krakowa unieważnił przetarg z udziałem ZUE --Ultimate Games zadebiutuje na rynku NewConnect w piątek --Alior Bank współtworzy m.in. z Mastercard paneuropejską platformę na Open API --Akcjonariusze Seleny FM zdecydowali o wypłacie 0,3 zł dywidendy na akcję --Zarząd Inpro z

Przegląd prasy

korzyści ISBnews --Małgorzata Rusewicz została wybrana na prezesa IZFiA --Indeks WIG20 spadł o 0,6% na zamknięciu we wtorek --11bit studios ma trzy umowy na wydanie gier komputerowych --PSE: Cena zamknięcia w aukcji mocy na 2024 r. wyniosła 259,87 zł/kW/rok --Inpro złożyło ponowny wniosek o

Przegląd prasy

--Aegon i Signal Iduna połączyły siły, aby przygotować wspólną i nową ofertę grupowych ubezpieczeń na życie i zdrowotnych --Bursa z Opti TFI: Przez ostatnie 10 lat S&P500 potroił wartość, ale kolejna dekada też nie będzie stracona dla rynku akcji dzięki bezprecedensowej zmianie technologicznej ISBnews

Przegląd prasy

obowiązywania konstytucji dla biznesu aż 4 664 postępowania podatkowe wobec przedsiębiorców trwały  ponad 2 lata  --Ponad 60% startupów w Polsce nie ma klientów za granicą  Parkiet --Akcje małych spółek dały zarobić w listopadzie, oczekiwania na grudzień są podobne 

Przegląd informacji ze spółek

Wirtualna Polska Holding w ramach akcji "Podaruj Przylbice Szpitalowi" przekaże 1 000 przyłbic, które trafią do 10 szpitali jednoimiennych lub przeznaczonych do walki z koronawirusem, podała spółka. Akcjonariusze BSC Drukarni Opakowań zdecydują o zniesieniu dematerializacji akcji

Przegląd informacji ze spółek

. Zarząd Jujubee podjął uchwałę w formie aktu notarialnego w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję 150 tys. akcji w cenie 2 zł za sztukę, w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, skierowaną do menedżerów, podała spółka

Przegląd prasy

Warszawa, 31.07.2017 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Nowa ustawa wprowadza szereg obowiązków dla sprzedających kredyty hipoteczne --Prezes Inpro: Deficyt mieszkań w Polsce szacuje się na 0,5-3 mln lokali --Prezes Inpro: Realny

Przegląd prasy

--Kino Polska podniosło cenę w wezwaniu na akcje Stopklatki do 7 zł za szt. --LW Bogdanka miał 66,03 mln zł zysku netto, 176,93 mln zł EBITDA w III kw. 2019 --Rafako prowadzi proces uzgodnień dot. zmiany umowy na realizację proj. Jaworzno --Inpro miało 6,24 mln zł zysku netto, 9,13 mln zł zysku

Przegląd informacji ze spółek

planuje premiery czterech gier jeszcze w II kw. i podtrzymuje plan stworzenie portfolio 10-15 gier niskobudżetowych na kilku platformach elektronicznej dystrybucji gier, podała spółka. Zarząd Inpro zaproponuje akcjonariuszom wypłatę dywidendy za 2019 r. w wysokości 0,15 zł na akcję, podała spółka

Przegląd informacji ze spółek

akcję, wynika z projektów uchwał na walne. Akcjonariusze Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zdecydują podczas zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki, zwołanego na 22 czerwca, o przeznaczeniu z zysku za 2019 r. 100,73 mln zł na dywidendę i 14,39 mln zł na kapitał rezerwowy, wynika z

Przegląd prasy

ekologicznych, części lokalnej społeczności i naszych czeskich sąsiadów --Nowak z MF: Nie ma planów zmian tzw. podatku Belki, poza zapisami w strategii rozwoju rynku kapitałowego Parkiet --Firmy korzystają z możliwości przesunięcia terminu wdrażania PPK na jesień --Wiceprezes Inpro: Mamy potencjał, aby

Przegląd prasy

najniższego od ponad 5 lat poziomu  --JP Morgan spodziewa się, że wartość programów skupu akcji spółek tylko z indeksu S&P spadnie w tym roku o 70% --Ucieczka inwestorów od dolara oraz przecena ropy naftowej przyniosła silne spadki wielu waltut Dziennik Gazeta Prawna  --Wiceminister

Przegląd informacji ze spółek

wcześniejszej spłaty kredytu. Rezerwa w kwocie 48,8 mln zł obciąży wyniki trzeciego kwartału 2019 r., podała instytucja. Akcjonariusze Vivid Games zdecydowali o udzieleniu zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału poprzez emisję nowych akcji z częściowym lub całkowitym wyłączeniem prawa poboru

Przegląd informacji ze spółek

akcji pozwolą w okresie do dwóch kwartałów powrócić na ścieżkę wzrostu liczby klientów, poinformował ISBtech prezes Michał Sadowski. Dokapitalizowanie Getin Noble Banku (GNB) w tej chwili nie jest w pierwszej trójce priorytetów. Ze względu na epidemię bank nie ma pewności czy plan naprawczy będzie

Przegląd prasy

projekcie offshore --Inpro wprowadziło do oferty 138 lokali w ramach I etapu inwestycji Ostoja w Rumi --Prezes PKN Orlen: Logo Orlenu na wszystkich stacjach koncernu w ciągu 3 lat --Kwieciński: Banki z udziałem SP 'zerkają pozytywnie' na okazje do przejęć --Kwieciński: Koszty wyroku TSUE dla banków

Przegląd informacji ze spółek

czasie Budimex Nieruchomości przekazał 282 mieszkania wobec 228 rok wcześniej. Inpro przekazało 83 lokale w III kw. 2019 r. wobec 96 szt. rok wcześniej, podała spółka. Jednocześnie poinformowała, że przeważająca część obrotów grupy przypadać będzie na ostatni kwartał roku. ING Bank Hipoteczny

Przegląd informacji ze spółek

zakupu 100% akcji Walcownia Metali "Dziedzice" S.A. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach za około 160 mln zł, poinformowała spółka. List intencyjny ważny jest do dnia 31 maja 2018 r. Tauron Polska Energia zawarł umowę zakupu węgla z Polską Grupą Górniczą (PGG), poinformowała spółka. Wartość

Przegląd prasy

Police nie podjęli uchwały ws. emisji akcji --Rząd przyjmie projekt noweli ustawy o biokomponentach i biopaliwach w II kw. --AC SA miało wstępnie 63,46 mln zł przychodów w I kw. 2019 r. --Trakcja ma umowę na prace na linii Racibórz - Chałupki za ok. 28 mln zł --CDRL: Wdrożenie MSSF 16 wpłynie

Przegląd informacji ze spółek

diagnostyki arytmii. m-Health Solutions zobowiązała się do zakupu i aktywacji 1 tys. urządzeń PocketECG w pierwszym roku współpracy, podał Medicalgorithmics. Akcjonariusze Rawlplug podjęli uchwałę o wypłacie 10,74 mln zł dywidendy, co daje 0,33 zł na akcje, podała spółka. Agencja S&P Global Ratings

Przegląd informacji ze spółek

rozpoczęła dziś emisję akcji, z której chce pozyskać 4 mln zł, poinformował prezes Marcin Kaszuba Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU (TFI PZU) odnotowuje w tym roku rekordową sprzedaż w segmencie klienta zewnętrznego - łączna sprzedaż netto po 10 miesiącach wynosi ponad 1,2 mld zł, podała Grupa PZU

Przegląd prasy

% na zamknięciu w poniedziałek --Grupa Azoty sfinalizuje proces zakupu Goat TopCo do końca I kw. 2019 r. --Akcjonariusze Konsorcjum Stali zdecydowali o skupie akcji za max. 19,5 mln zł --Akcjonariusze Brastera zdecydują 26 XI o emisji do 23,08 mln akcji bez pp --Oferta Mirbudu wybrana przez ARP

Przegląd informacji ze spółek

Zarząd Grupy Kęty będzie rekomendował akcjonariuszom wypłatę dywidendy w wysokości 22,5 zł na akcję z zysku za 2018 r. i z części kapitału zapasowego, podała spółka. Tauron odnotował 204,88 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r

Przegląd prasy

Games negocjuje sprzedaż pakietu kontrolnego --Sfinks Polska wyemituje 2-6 mln akcje serii P bez prawa poboru --GA Siarkopol planuje budowę nowej kopalni siarki kosztem nawet 200 mln zł --Erbud Industry ma umowę z Tauronem na remont kotła w Sierszy za 21 mln zł netto --Oferty ES-Systemu wybrane

Przegląd prasy

list intencyjny m.in. ws. dofinansowania --Energa ma ugodę z kolejną farmą wiatrową ws. praw majątkowych --Akcjonariusze Inpro zdecydowali o wypłacie 0,25 zł dywidendy na akcję za 2018 r. --C&W: Prawie 25% magazynów w Polsce służy e-commerce --Mastercard: 47% e-konsumentów za biometrycznym

Przegląd informacji ze spółek

Neuca nabyła, realizując ogłoszoną w czerwcu ofertę zakupu akcji własnych, 150 tys. walorów, podał pośredniczący w ofercie Dom Maklerski mBanku. Braster podpisał umowę dystrybucyjną z firmą Gysgy Reha Kft. z siedzibą na Węgrzech, podała spółka. Skonsolidowane przychody Baltony wyniosły 46,74

Przegląd prasy

. szukających alternatywy dla depozytów --IRENA: Polska wśród krajów o najw. inwestycjach w energetykę wiatrową w Europie --Liczba akcji Cognoru uprawnionych do dywidendy wzrosła do 123,4 mln sztuk --GUS: 87,2% firm stosuje środki bezpieczeństwa ICT --Amazon planuje stworzyć ponad 9 tys. miejsc pracy na

Przegląd informacji ze spółek

netto za rok 2018, który wyniósł 90,9 mln zł, w kwocie 61,04 mln zł, tj. 0,52 zł na jedną akcję, z zaliczeniem na poczet tej dywidendy kwoty 41,08 mln zł, tj. 0,35 zł na 1 akcję, wypłaconej akcjonariuszom w grudniu 2018 r., podała spółka. Polska Spółka Gazownictwa (PSG) z grupy kapitałowej PGNiG

Przegląd informacji ze spółek

jego poszczególnych aspektów, mogą zapaść w pierwszym kwartale br. Roman Karkosik, Grażyna Karkosik, Boryszew, Impexmetal oraz Eastside-Bis - jako porozumienie - ogłosili wezwanie do sprzedaży 29,245 mln akcji Alchemii, stanowiących 14,62% głosów, po cenie 4,80 zł za akcję, podał pośredniczący

Przegląd prasy

tys. zgłoszeń zarządców sukcesyjnych pojawiło się do połowy marca w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) ISBnews --Tauron miał 204,88 mln zł zysku netto, 790,73 mln zł zysku EBIT w 2018 r. --Grupa Kęty rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 22,5 zł na akcję

Przegląd prasy

energię opłaci się w przyszłości --Skarbiec TFI: Obecnie jest dobry moment na kupno akcji z WIG --Famur ma umowę z JSW na dostawę kompleksu ścianowego o wartości 123,7 mln zł --Inpro rekomenduje 0,25 zł dywidendy na akcję za 2018 r. --JLL: W I kw. przybyło 620 tys. m2 magazynów, w budowie jest ok

Przegląd informacji ze spółek

krótkim czasie nawet do 1 000 gospodarstw domowych, podała spółka. Zarząd Inpro zaproponuje akcjonariuszom wypłatę dywidendy za rok 2018 w wysokości 0,25 zł na akcję, podała spółka. Getin Noble Bank (GNB) podpisał umowę z firmą CRIF na dostarczenie rozwiązania StrategyOne, które pozwoli bankowi

Przegląd prasy

--Alior: Wierzyciele Ruchu przyjęli propozycje umorzenia części wierzytelności --Kwieciński: Dla posiadaczy obecnych IKE powstaną subkonta dla środków z OFE --Kwieciński: Limit inwestycji IKE w akcje będzie maleć o 2,5 pkt proc. rocznie --PSE: Krajowe zużycie energii elektrycznej spadło o 4,36% r/r

Przegląd informacji ze spółek

 pierwszej fazie projektu.  Akcjonariusze Seleny FM zdecydowali o przeznaczeniu 6,85 mln zł z zysku za 2017 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,3 zł na akcję, podała spółka. Akcjonariusze Inpro zdecydowali o przeznaczeniu 10,01 mln zł z zysku za 2017 r. na dywidendę, co

Przegląd prasy

. pojazdów na koniec II kw. br. --Sprzedaż Archicomu spadła o 10,3% r/r do 349 lokali w II kw. 2019 r. --Inpro sprzedało 178 lokali, przekazało 121 w II kw. 2019 r. --Forum Energii zaleca rynek lokalizacyjny jako model zmian rynku energii w Polsce --Zapisy w wezwaniu Famuru na sprzedaż akcji

Przegląd informacji ze spółek

Portfel zamówień grupy Asseco na 2020 rok wynosi obecnie 7 601 mln zł, co oznacza wzrost o 22% w skali roku, podała spółka. Zarzad i rada nadzorcza Asseco Poland zdecydowały o rekomendowaniu akcjonariuszom wypłaty 3,01 zł dywidendy na akcję z zysku za 2019 r., podała spółka. Asseco

Przegląd informacji ze spółek

pochodzenia, podała Energa. Warunki ugody są neutralne dla wyniku spółki. Akcjonariusze Inpro zdecydowali o przeznaczeniu 10 mln zł z zysku za 2018 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,25 zł na akcję, podała spółka. Zakłady Mięsne Henryk Kania otrzymały od lAlior Banku wypowiedzenie dwóch

Przegląd prasy

fragment autostrady A4 wokół Częstochowy oraz odcinek drogi S3 pod Lubinem Parkiet --BFG sonduje, czy komercyjni kredytodawcy chcieliby pomóc jednemu ze spółdzielczych konkurentów wg gazety --Maraszek z Inpro: Przewidujemy stabilizację cen mieszkań w tym roku Puls Biznesu --OECD: Najsłabsi nie

Przegląd prasy

dowodach osobistych ma upowszechnić wydawanie w Polsce dowodów osobistych z warstwą elektroniczną --PGE zaproponuje wyższą cenę za akcję Polenergii, a nowa główna właścicielka spółki - Dominika Kulczyk - może dać kontrofertę wg gazety --Prezes GetBacku: Pracujemy nad nową propozycją układową; obecna

Przegląd prasy

Kvarko zainwestował w spółkę itTicket wdrażającą AI --Inpro sprzedało w całości I, II i III etap Harmonii Oliwskiej w Gdańsku --OncoArendi chce zakończyć wyniki badań fazy 1b dla OATD-01 w II/III kw. br. --Akcjonariusze Alchemii zawarli porozumienie, planują wezwanie na resztę akcji --Boryszew

Przegląd informacji ze spółek

r. sprzedaż sięgnęła 755 lokali, co oznacza wzrost o 16,9% r/r, podała spółka. Inpro sprzedało 178 lokali w II kw. 2019 r. wobec 200 rok wcześniej i 186 kwartał wcześniej, a przekazało 121 lokali, w porównaniu do 158 w II kw. roku ubiegłego, podała spółka. Zapisy na sprzedaż akcji Primetechu w

Przegląd prasy

straty EBIT w I kw. 2019 r. --Forte miało 13,88 mln zł zysku netto, 24,42 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019 r. --Protektor rekomenduje 0,02 zł dywidendy na akcję z zysku za 2018 r. --CPI FIM miało 14,17 mln euro zysku netto z dz. kont. w I kw. 2019 r. --Inpro miało 0,48 mln zł zysku netto, 1,61 mln zł zysku

Przegląd informacji ze spółek

Akcjonariusze CD Projekt podjęli uchwałę o wypłacie dywidendy w wysokości 100 926 000 zł tj. w kwocie 1,05 zł na jedną akcję, podała spółka. CI Games odnotowało 1,95 mln zł skonsolidowanej straty netto w I kw. 2019 r. wobec 0,58 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w

Przegląd informacji ze spółek

podzielonej płatności (tzw. split payment) w stosunku do płatności faktur zakupu dokonywanych przez spółki Grupy Tauron, poinformowała spółka. Moonlit dokonał przydziału akcji emitowanych w ramach pierwszej oferty publicznej. Inwestorzy złożyli zapisy na 1,15 mln akcji oferowanych po cenie emisyjnej 2 zł

Przegląd informacji ze spółek

Orlen Jarosław Dybowski. Inpro uruchomiło sprzedaż 138 lokali w ramach nowej inwestycji Ostoja w Rumi, podała spółka. Prace związane z przygotowaniem terenu pod inwestycję już się rozpoczęły, a zakończenie budowy osiedla jest zaplanowane na 30 lipca 2021 roku.  PKN Orlen ogłosi dziś na

Przegląd prasy

przypisane brutto Open Life TU Życie wyniosły ponad 491,4 mln zł w I kw. --Vantage wprowadził do oferty 126 lokali w IX etapie Promenad Wrocławskich --Cena w wezwaniu na akcje Coliana podniesiona do 4,1 zł --Spółka zależna Inpro ustaliła warunki negocjacji dzierżawy hotelu w Mikołajkach --Pharmena ma

Przegląd prasy

Grupa Lotos. --Krezus podpisał z Boryszewem list intencyjny w sprawie zakupu 100% akcji Walcownia Metali "Dziedzice" S.A. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach za około 160 mln zł, poinformowała spółka. List intencyjny ważny jest do dnia 31 maja 2018 r. --Tauron Polska Energia zawarł

Przegląd informacji ze spółek

, podała spółka. Immofinanz sfinalizował transakcję sprzedaży pakietu ok. 26% akcji CA Immobilien Anlagen (CA Immo) na rzecz SOF-11 Starlight ze Starwood Capital Group za 757,9 mln euro, podała spółka. Inpro planuje przeprowadzić emisję 3-letnich obligacji, zabezpieczonych, na okaziciela, o łącznej

Przegląd informacji ze spółek

zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) podjął decyzję o wypłacie akcjonariuszom zaliczki w kwocie 404 482 039,99 zł na poczet przewidywanej dywidendy z zysku spółki za 2018 r., co daje 0,07 zł na akcję, podała spółka  Grupa 

Przegląd informacji ze spółek

Kino Polska TV przyjęło ofertę objęcia 385 nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Cable Television Networks & Partners Sp. z o.o. za 10 mln zł, podała spółka. Akcjonariusze City Service SE zdecydowali o wypłacie kwoty 3,16 mln euro, czyli 0,1 euro na akcję, dywidendy, podała

Przegląd prasy

instytucji lada moment będzie już mogło wyjść na rynek z ofertą PPK, ponieważ zostaną umieszczone w ewidencji prowadzonej przez PFR Parkiet --Trigon DM: W ubiegłym miesiącu fundusze emerytalne pozbyły się polskich akcji o wartości około 162 mln zł --Rynek neutralnie zareagował na przedstawiony w

Przegląd prasy

. 13 mln USD --Indeks WIG20 wzrósł o 0,56% na zamknięciu w piątek --Medicalgorithmics ma umowę z m-Health Solutions na sprzedaż PocketECG w Kanadzie --Akcjonariusze Rawlplug zdecydowali o wypłacie 0,33 zł dywidendy na akcję --S&P podtrzymał długoterm. rating Pekao na poziomie BBB+ z perspektywą

Przegląd prasy

dywidendy na akcję --Sare miało szacunkowo ok. 360 tys. zł straty netto, 533 tys. zł EBITDA w I kw. --RN CCC powołała zarząd na kolejną kadencję z M. Czyczerskim jako prezesem --CCC rekomenduje wypłatę 0,48 zł dywidendy na akcję --Baltona ma umowę z PT Dystrybucja na dostawy towarów do sklepów

Przegląd informacji ze spółek

GPW. Inpro sprzedała wszystkie 320 mieszkań w ramach osiedla Wróbla Staw w Gdańsku Jasieniu, poinformowała spółka.  Spółka Braster sprzedała blisko 2 tys. urządzeń Braster oraz prawie 500 usług w formie abonamentu w ciągu pierwszych 2,5 miesięcy obecności na rynku, poinformowała firma. 

Przegląd prasy

panującym na zagranicznych rynkach akcji Dziennik Gazeta Prawna --Polskie służby specjalne badają spółki powiązane z byłym prezesem GetBacku i przyglądają się transakcji, która miała narazić spółkę na szkodę wielkich rozmiarów --Brakujące odcinki drogi S6 na Pomorzu i fragment S10 z Torunia do

Przegląd informacji ze spółek

podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji 2-6 mln akcji serii P z wyłączeniem prawa poboru, w ramach kapitału docelowego, podała spółka. Grupa Azoty Siarkopol (GA Siarkopol) planuje pozyskanie koncesji i uruchomienie kolejnej kopalni siarki na złożu Rudniki, gdzie pracę znajdzie ok. 100

Przegląd prasy

głównym rynku GPW pozyskały łącznie 115 mln zł ze sprzedaży nowych akcji wobec prawie 640 mln zł rok wcześniej Parkiet --Prezes Marvipolu: Naszym celem na cały 2018 r. jest utrzymanie wzrostu sprzedaży rzędu kilkunastu procent; priorytetem jest rentowność --Dystrybutorzy części samochodowych liczą

Przegląd informacji ze spółek

MCI Capital TFI rozpoczął proces negocjacji sprzedaży pakietu akcji Genomed należącego do MCI.CreditVentures 2.0. FIZ, podała spółka. PGE Polska Grupa Energetyczna miało wstępnie ok. 3,44 mld zł EBITDA i ok. 1,497 mld zł skonsolidowanego zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki

Przegląd prasy

firmą Lidl o łącznej wartości 15,3 mln zł netto --Akcjonariusze PCC Rokita zdecydowali o wypłacie 7,56 zł dywidendy na akcję --MLP Group wyemituje obligacje w ramach programu do wartości 50 mln euro --Zysk netto PMPG Polskie Media wzrósł r/r do 7,99 mln zł w 2016 r. --Grupa Robyg zakontraktowała

Przegląd prasy

finalistów na FinTech & RegTech 13 XII w Luksemburgu --POHiD: Nowela dot. zakazu handlu w niedziele - próba ograniczenia wolności gosp. --Akcjonariusze Grupy AB zdecydują 20 XII o skupie akcji własnych -Liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych wyniosła 224 tys. w USA --Zamówienia na dobra trwałego

Przegląd prasy

tygodniu dla rynków istotne rozmowy USA - Chiny i Brexit --Sprzedaż BAH wzrosła o 12% r/r do 236 samochodów w grudniu --AAA AUTO uruchamia oddziały w Gliwicach i Krakowie --Jan Piotrowski zrezygnował z funkcji członka zarządu Unibepu --Akcjonariusze Introlu zdecydowali o skupie akcji własnych na

Przegląd informacji ze spółek

Unibep ze skutkiem na 7 stycznia 2019 r., podała spółka. Akcjonariusze Introlu zdecydowali o skupie akcji własnych w celu umorzenia za maksymalną kwotę 8 mln zł, wynika z uchwał podjętych na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu. Inpro sprzedało netto 163 lokale w IV kw. 2018 r., co stanowi spadek o