akcje ing notowania

ING będzie rekomendować dywidendę w wysokości ok. 30% zysku za 2018 rok

przeznaczeniu na wypłatę dywidendy około 30% zysku jednostkowego banku za 2018 rok" - czytamy w komunikacie. W ub.r. akcjonariusze ING Banku Śląskiego zdecydowali o wypłacie dywidendy za 2017 rok w łącznej wysokości 416,32 mln zł, tj. w 3,2 zł brutto na jedną akcję. ING Bank Śląski jest notowany na GPW

ING BSK ma zgodę RN na zaciągnięcie 250 mln euro pożyczki podporządkowanej 

5 lat, pod warunkiem uzyskania stosownej zgody Komisji Nadzoru Finansowego, podano również.  ING Bank N.V. jest podmiotem dominującym posiadającym 75% akcji i głosów na walnym zgromadzeniu ING Banku Śląskiego. ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 1994 r. Aktywa razem banku wyniosły

Akcjonariusze ING BSK zdecydowali o wypłacie 3,5 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 01.04.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze ING Banku Śląskiego (ING BSK) zdecydowali o wypłacie dywidendy w łącznej wysokości 455 350 000 zł, tj. w kwocie 3,5 zł brutto na jedną akcję, podał bank. "Dzień dywidendy (czyli dzień, w którym właściciele akcji nabywają prawo do dywidendy

ING Bank Śląski sfinalizował zakup 45% akcji NN TFI za 166,3 mln zł  

bazowych, podano. NN Investment Partners TFI zajmuje czwartą pozycję pod względem wartości aktywów. TFI zarządza 36 funduszami otwartymi oraz zamkniętymi o różnych klasach ryzyka (akcji, absolutnego zwrotu, mieszane, obligacyjne oraz pieniężne).  ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 1994 r

Akcjonariusze ING BSK zdecydują 29 marca o wypłacie 3,5 zł dywidendy na akcję

kwietniu 2018 r. akcjonariusze ING Banku Śląskiego zdecydowali o wypłacie dywidendy za 2017 rok w łącznej wysokości 416,32 mln zł, tj. 3,2 zł brutto na jedną akcję. ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 1994 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING. (ISBnews)  

ING BSK ma umowę na 100 mln euro pożyczki podporządkowanej od ING Bank N.V.

w odrębnym raporcie" - czytamy także. ING Bank N.V. jest podmiotem dominującym posiadającym 75% akcji i głosów na walnym zgromadzeniu ING BSK. ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 1994 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING. (ISBnews)

Akcjonariusze ING BSK zdecydują 5 IV o wypłacie 3,2 zł dywidendy na akcję

rok w łącznej wysokości 416 320 tys. zł, tj.w kwocie 3,2 zł brutto na jedną akcję" - czytamy w projekcie uchwały. Dzień dywidendy ma zostać wyznaczony na 25 kwietnia, a termin wypłaty na 10 maja 2018 roku, podano także. ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 1994 r. Jego głównym

ING BSK: Cyfryzacja przyspieszyła wzrost wolumenu kredytów korp. do 40 mld zł

, automatyzacja i w efekcie szybkie przetwarzanie wniosków kredytowych wzmocniło nasz potencjał przy stabilnej liczbie zatrudnionych. Akcja kredytowa rośnie nam dwucyfrowo" - powiedział ISBnews Bolesławski. Inicjatywy cyfryzacyjne koncentrują się wokół platformy ING Biznes, za pomocą której dostępne są

Akcjonarriusze ING BSK zdecydowali o wypłacie 3,2 zł dywidendy na akcję

terminem wypłaty dywidendy jest 10 maja 2018 roku, podano także. "Dywidendą są objęte wszystkie akcje wyemitowane przez bank, tj. 130 100 000 akcji" - czytamy również. ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 1994 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING. (ISBnews)  

ING BSK liczy na zgodę na działalność operacyjną banku hipotecznego w IV kw.

akcji depozytowej. Przekroczyliśmy już 90%, a poziom 93-95% - w zależności od struktury to jest w miarę spokojny element. Jesteśmy daleko od granicy 95% i na pewno do niej nie dojdziemy" - powiedział prezes.  ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 1994 r. Jego głównym akcjonariuszem

ING Bank Śląski rekomenduje wypłatę 3,5 zł brutto dywidendy na akcję za 2018 r. 

. akcjonariusze ING Banku Śląskiego zdecydowali o wypłacie dywidendy za 2017 rok w łącznej wysokości 416,32 mln zł, tj. w 3,2 zł brutto na jedną akcję. ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 1994 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING. (ISBnews)

Marek Kempny został powołany na członka zarządu Idea Banku

latach 2003-2005 był prezesem ING Banku Hipotecznego. Grupa Idea Bank specjalizuje się w usługach bankowych i finansowych dla mikro, małych i średnich firm. Akcje Idea Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2015 r. Aktywa razem banku wyniosły 20,47 mld zł na koniec 2018 r

NN Continental Europe Holdings ma zgodę KNF na nabycie akcji ING PTE od ING BSK

podał, że w dacie przeniesienia własności akcji cena zostanie skorygowana o wartość kolejnych dywidend wypłaconych bankowi przez ING PTE po dacie zawarcia umowy. ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 2004 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING. Aktywa razem banku wyniosły 99,86

ING BSK proponuje 3,2 zł brutto dywidendy na akcję z zysku za 2017 r. 

10 maja 2018 roku" - czytamy w komunikacie.  W 2017 r. bank miał 1 403,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1 253 mln zł zysku rok wcześniej. ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 1994 r. Jego głównym akcjonariuszem

ING BSK sprzedał 20% udziałów w ING PTE na rzecz NN Continental Europe Holdings

Warszawa, 20.07.2015 (ISBnews) - ING Bank Śląski sfinalizował umowę sprzedaży 20% akcji spółki ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne na rzecz NN Continental Europe Holdings B.V. (dawniej ING Continental Europe Holdings B.V.), podał bank. "Zarząd ING Banku Śląskiego S.A.  informuje

TXM zawarł z PKO BP i ING BSK umowę restrukturyzacyjną

Warszawa, 27.11.2019 (ISBnews) - TXM w restrukturyzacji zawarł z PKO Bankiem Polskim (PKO BP) oraz ING Bankiem Śląskim (ING BSK) przy udziale spółek z Grupy TXM umowę restrukturyzacyjną, podała spółka. "Okres obowiązywania umowy został określony do dnia, w którym wszystkie wierzytelności

ING BSK kupi 45% akcji NN Investment Partners TFI za około 177,2 mln zł

Warszawa, 18.12.2018 (ISBnews) - ING Bank Śląski rozpoczął 20 listopada negocjacje ws. zakupu 45% akcji NN Investment Partners TFI, a 18 grudnia br. podpisał przedwstępną umowę dotycząca tej transakcji, podał bank. Cena za 45% akcji NN TFI została ustalona na około 177,2 mln zł.  "

ING BSK oczekuje wzrostu portfela kredytowego o 13-14 mld zł w 2018 r.

12,15 mld zł (14% r/r).  ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 1994 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING. (ISBnews)    

ING BSK nie zamierza zwalniać tempa wzrostu akcji kredytowej w br. 

Warszawa, 13.02.2019 (ISBnews) - ING Bank Śląski nie planuje zmniejszenia tempa wzrostu akcji kredytowej w 2019 roku, poinformował prezes Brunon Bartkiewicz. Wzrost portfela kredytowego wyniósł 18% r/r (tj. 15,96 mld zł) w ubiegłym roku, poinformował prezes Brunon Bartkiewicz.  "

DM BOŚ podniósł wycenę ING BSK do 188,8 zł, nadal rekomenduje 'sprzedaj'

Warszawa, 26.01.2018 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego BOŚ podnieśli cenę docelową ING Banku Śląskiego do 188,8 zł na akcję ze 183,7 zł, podtrzymując rekomendację "sprzedaj", wynika z raportu datowanego na 18 stycznia. W dniu wydania rekomendacji kurs wynosił 217,5 zł. W

DM BOŚ podniósł wycenę ING BSK do 159,5 zł, nadal rekomenduje 'sprzedaj'

Warszawa, 03.11.2017 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego BOŚ podnieśli cenę docelową ING Banku Śląskiego do 159,5 zł na akcję z 144,1 zł, podtrzymując rekomendację "sprzedaj", wynika z raportu datowanego na 26 października br. W dniu wydania rekomendacji kurs wynosił 194,5 zł

Akcjonariusze ING BSK zdecydowali o wypłacie 4,3 zł na akcję dywidendy

uchwale. Dywidendą są objęte wszystkie akcje wyemitowane przez bank, tj. 130,1 mln akcji. ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 2004 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING. (ISBnews)

GPW: Getin Noble Bank wejdzie do indeksu mWIG40 zamiast Wawela po sesji 21 VI

indeksach WIG20 oraz WIG20TR udział PKO Banku Polskiego zostanie ograniczony do 15%, w indeksach mWIG40 i mWIG40TR udziały ING BSK i Millennium zostaną ograniczone do 10%, natomiast w indeksach WIG30 oraz WIG30TR udziały PKO BP, PKN Orlen oraz PZU zostaną ograniczone także do 10%, podano także. Ranking

Kredyty ING Banku Śląskiego wzrosły o 15% r/r do 100,64 mld zł w III kw.

kwartałach br. bank osiągnął najwyższy w swojej historii przyrost akcji kredytowej, który wyniósł 12,2 mld zł. Dynamicznemu finansowaniu polskiej gospodarki przez ING Bank Śląski towarzyszy dobra dywersyfikacja portfela kredytowego oraz jego odpowiednia jakość - dwa razy lepsza niż na rynku"

ING BSK: Wskaźnik kredyty/depozyty nie przekroczy 95% w perspektywie 5 kwartałów

kierunku poziomu 5 mln klientów. ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 1994 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING. Aktywa razem Grupy wyniosły 117,48 mld zł na koniec 2016 r. (ISBnews)

ING BSK oczekuje dalszego wzrostu wskaźnika kredytów do depozytów

przez dłuższy czas, w pierwszej kolejności będą redukowane. Z tych strumieni, które widzimy wynika, że koszt pozyskania środków będzie rósł, mimo, że stopy procentowe pozostaną na tym samym poziomie" - powiedział Bartkiewicz.  ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 1994 r. Jego głównym

Akcjonariusze ING BSK zdecydują 21 IV o upoważnieniu do podnoszenia kapitału

000 akcji zwykłych serii A i 37 500 000 akcji zwykłych serii B. Na kapitał rezerwowy ma być przeznaczone 1 153,66 mln zł z zysku za 2016 r., a na fundusz ryzyka ogólnego - 55 mln zł, podano także w projektach uchwał. Na początku marca ING Bank Śląski podał, że po otrzymaniu pisma z Komisji Nadzoru

ING Bank Śląski otrzyma 33 mln euro i 12,03 tys. akcji z tytułu transakcji Visa

Warszawa, 17.06.2016 (ISBnews) - Wpływ transakcji przejęcia Visa Europe Limited (Visa Europe) przez Visa Inc. na ING Bank Śląski z tytułu jej rozliczenia obejmuje 33,1 mln euro w gotówce, 12 030 uprzywilejowanych akcji Visa Inc. serii C i udział w odroczonej płatności w wysokości

Kwieciński: Rząd jest za tym, by aktywa mBanku przejęły krajowe instytucje

Skarbu Państwa. W ub. tygodniu "Rzeczpospolita" pisała, powołując się na nieoficjalne informacje, że do gry o mBank może włączyć się - oprócz wcześniej wspominanych PKO Banku Polskiego, Santander Bank Polska czy ING Banku Śląskiego - także BNP Paribas Bank Polska. Gazeta pisała później, że

Akcjonariusze ING Banku Śląskiego zdecydowali o wypłacie 4 zł dywidendy na akcję

" - czytamy w komunikacie. Dzień dywidendy wyznaczono na 20 kwietnia 2015 r., natomiast terminem wypłaty dywidendy jest 5 maja 2015 r., podano również. Dywidendą są objęte wszystkie akcje wyemitowane przez bank, tj. 130,1 mln akcji. ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 2004 r. Jego

ING BSK chce nadal mocno rosnąć w kredytach w 2018 r., szybciej niż rynek 

Warszawa, 31.01.2018 (ISBnews) - ING Bank Śląski oczekuje dalszego wzrostu akcji kredytowej sektora w 2018 roku i chce rosnąć szybciej, niż rynek. Ostatni kwartał ub. roku przyniósł wzrost popytu na kredyt inwestycyjny i bank liczy na kontynuację pozytywnego trendu w kolejnych miesiącach 2018 r

Bank ING BSK miał 372,7 mln zł zysku netto 130,76 mld zł aktywów w II kw. 2018r.

, przedsiębiorców i klientów indywidualnych. W minionym półroczu ING Bank Śląski, po raz kolejny, osiągnął szybszy niż na rynku wzrost akcji kredytowej. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom cyfrowym oraz usługom płatniczym bank zanotował dalszy wzrost liczby transakcji w kanałach elektronicznych" - czytamy w

DM BOŚ podniósł wycenę ING BSK do 144,1 zł, nadal rekomenduje 'sprzedaj'

Warszawa, 27.01.2017 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego BOŚ podnieśli cenę docelową ING Banku Śląskiego do 144,1 zł na akcję z 133,9 zł, podtrzymując rekomendację "sprzedaj", wynika z raportu datowanego na 17 stycznia br. W dniu wydania rekomendacji kurs wynosił 166,3 zł. W

ING Bank Śląski sprzeda 20% akcji ING PTE za 210 mln zł

Warszawa, 11.02.2015 (ISBnews) - ING Bank Śląski podpisał umowę sprzedaży całego posiadanego pakietu 20% akcji ING Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego na rzecz ING Continental Europe Holdings B.V. (ING CEH), podał bank. Cena sprzedaży akcji została ustalona na 210 mln zł. "Sprzedaż

KNF nałożyła na ING Bank Śląski karę w wysokości 0,5 mln zł

, towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz podmiotów prowadzących obsługę funduszy inwestycyjnych, winien w prowadzonej działalności zapewniać najwyższe standardy profesjonalizmu i rzetelności" - czytamy także. ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 1994 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska

TXM pozyska z emisji akcji i obligacji 31,9 mln zł

Warszawa, 14.08.2018 (ISBnews) - TXM sfinalizował dokapitalizowanie spółki poprzez emisję akcji i obligacji o łącznej wartości 31,9 mln zł, podała spółka. Zarząd poinformował także o podpisaniu z bankami finansującymi umów zmieniających, które gwarantują spółce utrzymanie linii kredytowych

Maciej Reluga został powołany na członka zarządu Banku Zachodniego WBK

, a w latach 1996-1998 jako analityk w Narodowym Banku Polskim. Bank Zachodni WBK należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcjenotowane na warszawskiej GPW. Jego głównym akcjonariuszem jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem

Krzysztof Bielecki powołany na I wiceprezesa Getin Holding

Holding jest holdingiem finansowym działającym na rynkach Europy Wschodniej. Akcje Getin Holding są notowane na GPW od 2001 roku. (ISBnews)

TXM uzgodnił z bankami warunki finansowania na kolejne 12 miesięcy

Warszawa, 07.08.2018 (ISBnews) - TXM zakończył negocjacje z PKO Bankiem Polskiem i ING Bankiem Śląskim oraz podpisał term sheet w sprawie warunków finansowania na kolejne 12 miesięcy, podała spółka. Postanowienia zawarte w term sheet zostaną inkorporowane w umowach kredytowych zawartych z PKO

Redan: TXM ma około roku na poprawę wyników

. zwiększenie liczby wejść do sklepów plus dalsza poprawa w asortymencie. Gdyby się okazało w przyszłym roku, że banki nie będą skłonne finansować TXM, to jesteśmy w stanie dogadać się ponownie z Concordią" - dodał prezes.  W sierpniu br. PKO BP i ING Bank Śląski zgodziły się przedłużyć finansowanie

ING Bank Śląski spodziewa się spadku wyników r/r w 2016 r.

Visa Europe i Visa International. Będziemy beneficjentem tej transakcji, która ma być rozliczona w II kwartale tego roku" - powiedziała Kołakowska podczas konferencji prasowej. Pozytywny wpływ tej transakcji na ING BK wyniesie ok. 31 mln euro w gotówce i 10 mln euro w akcjach. "Bank

Akcjonariusze ING Banku Śląskiego zdecydują 31 III o wypłaceniu dywidendy

wcześniej. ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 2004 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING. (ISBnews)

Zysk netto ING Banku Śląskiego wyniósł 360,4 mln zł w II kw. 2017 r.

okresie o 13% do 1 250 mln zł. Wskaźnik koszty/przychody wyniósł w I poł. br. 46,2% w porównaniu z 48,2% w ub. r., łączny współczynnik kapitałowy wyniósł 15,3% w porównaniu z 14,6% w ub.r., zwrot z kapitału (ROE) osiągnął poziom 11,5% w porównaniu z 11,4% w ub.r. ING Bank Śląski jest notowany na GPW

Akcjonariusze ING BSK zdecydują 31 marca o wypłacie 4,0 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 03.03.2015 (ISBnews) - Akcjonariusze ING Banku Śląskiego zdecydują o wypłacie dywidendy wysokości 520,4 mln zł tj. 4,00 zł na akcję, z zysku netto za 2014 r, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zaplanowane na 31 marca. „ING Bank Śląski S.A. wypłaci dywidendę za

ING BSK: Wzrost kredytów dla największych firm tylko dzięki przetargom infrastr.

Warszawa, 03.11.2016 (ISBnews) - ING Bank Śląski oczekuje, że wraz z pojawieniem się przetargów na duże projekty infrastrukturalne nastąpi odwrócenie spadkowego trendu w kredytach dla strategicznych klientów. Bank nie ogranicza akcji kredytowej w związku z podatkiem bankowym, poinformował

Elektrobudowa ustaliła z bankami tymczasowy model finansowania

Warszawa, 29.05.2019 (ISBnews) - Elektrobudowa zawarła z instytucjami finansującymi - Bankiem Handlowym, mBankiem, ING Bankiem Śląskim, Haitong Bankiem oraz BNP Paribas - umowę w sprawie finansowania działalności spółki. Porozumienie ma m.in. zapewnić Elektrobudowie utrzymanie przez ww

Trigon DM: Saldo zakupów netto akcji przez OFE wyniosło ok. zera w czerwcu

sprzedaży pakietu akcji CCC przez głównego akcjonariusza. Najaktywniejsze w tym miesiącu były ING i MetLife. "Najbardziej negatywne nastawienie do polskich akcji wykazał MetLife (-185 mln zł), który, jako jeden z nielicznych OFE, sprzedawał również akcje zagraniczne (-15 mln zł). Większość funduszy

Prezes ING BSK: Zyski 'zdrowych' banków będą rosły szybciej niż suma bilansowa

. Aktywa banków wzrosły w ub.r. o 4,1% r/r i wyniosły 1 781,68 mld zł. ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 1994 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING. Tomasz Oljasz (ISBnews)

ING BSK: Sprzedaż detal. kredytów eko będzie stanowić kilka proc. sprzedaży w br

Bank Śląski planuje także uruchomić pierwsze stacje ładowania samochodów elektrycznych/hybrydowych, które będą dostępne dla wszystkich.  ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 1994 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING. Aktywa razem Grupy wyniosły 126 mld zł na koniec 2017 r

Zarząd ING BSK rekomenduje wypłatę 4,0 zł dywidendy na akcję z zysku za 2014 r.

Warszawa, 24.02.2015 (ISBnews) – Zarząd ING Banku Śląskiego przedłoży walnemu zgromadzeniu propozycję uchwały o przeznaczeniu z zysku za 2014 r. kwoty 520,40 mln zł na wypłatę dywidendy, co stanowi 50% skonsolidowanego zysku netto grupy.  Dywidenda przypadająca na 1 akcję wyniesie

Propozycje układowe TXM przewidują m.in. konwersję wierzytelności na akcje

Warszawa, 19.09.2019 (ISBnews) - TXM przedstawił propozycje układowe dla wierzycieli, których wierzytelności są objęte układem, podała spółka. Spółka proponuje m.in., że wierzytelności zostaną objęte konwersją na nowe akcje TXM w wysokości 65% ich wartości. "Ten tryb postępowania, czyli

DM BOŚ dodał Pekao, Ergis i Tower Investments do 'top picks'

Investments, Vistula. Z kolei spółki, których notowania mogą być gorsze niż zachowanie całego rynku, to: Azoty, CI Games, Comp, Erbud, Eurocash, ING BSK, PGE, PKN Orlen, Tauron. "W ubiegłym miesiącu wyniki uzyskane przez nasz portfel w porównaniu ze stopą zwrotu z indeksu WIG były wyższe o 4,9 pp

Przegląd prasy

przygotowaną ofertę zakupu akcji Commerzbanku - donosi Reuters, powołując się na cztery źródła -- Rosnący ruch internetowy i konieczność przechowywania danych firm działających online sprawia, że w Polsce przybywa serwerowni. Nowe plany ma m.in. grupa Zygmunta Solorza Parkiet --Rynek crowdfundingu w

Przegląd informacji ze spółek

spółka. Henryk Sobierajski zrezygnował z funkcji członka rady nadzorczej Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin i został powołany na prezesa spółki, podał ZE PAK. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie wyznaczyła pierwszy dzień notowań akcji spółki Klabater na NewConnect na 15

EKG: Przed efektami spowolnienia gospodarkę obronią inwestycje, nie konsumpcja

wydatkami i zadłużaniem. "Od kilku lat sektor bankowy jest nadpłynny, choć w ostatnich kilku latach notujemy rekordowe wzrosty akcji kredytowej wśród klientów indywidualnych. Problemem są jednak kredyty korporacyjne, inwestycyjne. Jest ich coraz mniej, a praktycznie znikają' - powiedziała wiceprezes

Elektrobudowa wydłużyła termin uzgodnienia termsheet do 10 X br.

. Umowę podpisały: Bank Handlowy w Warszawie, mBank, ING Bank Śląski, Haitong Bank Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, BNP Paribas Bank Polska, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski oraz Powszechny Zakład Ubezpieczeń, Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych i AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń

DM BOŚ dodał Inter Cars, Mercor, Idea Bank I Lena Lighting do 'top picks'

, OEX, Play, PlayWay, Vindexus, Vistula. Z kolei spółki, których notowania mogą być gorsze niż zachowanie całego rynku, to: Ciech, CI Games, Comp, Erbud, Eurocash, ING BSK, PGE, Polnord, Tauron. "W ubiegłym miesiącu wyniki uzyskane przez nasz portfel w porównaniu ze stopą zwrotu z indeksu WIG

Rośnie kolejka do przejęcia Raiffeisen Polbank. Chętny BNP Paribas?

Zgodnie z porozumieniem z Komisją Nadzoru Finansowego Austriacy muszą albo do końca tego roku sprzedać swoją polską spółkę (po wydzieleniu z niej części z portfelem kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich) innemu bankowi prowadzącemu działalność w Polsce, którego akcje notowane są na GPW

ING BSK sprzedał portfele NPL warte 253,4 mln zł w III kw., w IV kw. nie planuje

. Wartość portfela kredytowego wzrosła kwartalnie o 4%, zaś w skali roku o 20% do 69,17 mld zł. ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 2004 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING. (ISBnews)  

Przegląd informacji ze spółek

mln zł, z czego na ZUE przypada kwota 1 mln zł. W związku ze spełnieniem się wszystkich warunków zawieszających przewidzianych w umowie, ING Bank Śląski zamknął traksakcję nabycia 45% akcji NN Investment Partners TFI (NN TFI) przez ING Investment Holding (Polska), spółkę bezpośrednio zależną od

Elektrobudowa zmierza do emisji akcji serii F do 66% podwyższonego kapitału

Warszawa, 02.08.2019 (ISBnews) - Zarząd Elektrobudowy zdecydował o podjęciu czynności zmierzających do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, w porządku obrad którego zamieszczony zostanie punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji w

Przegląd prasy

--Przychody Esotiq & Henderson wzrosły o ok. 14% r/r do ok. 14,5 mln zł w V --Mostostal Zabrze chce przeprowadzić scalanie akcji w stosunku 2:1 --ING BSK wezwał Vistal Gdynia do zapłaty ponad 62 mln zł --H88 chce skupić do 80 tys. akcji R22 po 25 zł sztuka --ABC Data: Sąd oddalił skargę na decyzję dot. spółki

Piotr i Paweł sfinalizował wielostronne porozumienie dotyczące finansowania

Warszawa, 19.03.2018 (ISBnews) - Sieć handlowa Piotr i Paweł sfinalizowała porozumienie, na mocy którego Bank Zachodni WBK oraz ING Bank Śląski zwiększają zakres finansowania, SGB Bank potwierdza stabilność limitów finansowych, a fundusze zarządzane przez TFI Capital Partners zobowiązały się do

DM BOŚ dodał Vistulę, Neukę, Asseco BS, Eurotel i JSW do 'top picks'

, Vistula. Z kolei spółki, których notowania mogą być gorsze niż zachowanie całego rynku, to: Ciech, CI Games, Comp, Eurocash, ING BSK, PGE, Polnord, Tauron. "W ubiegłym miesiącu wyniki uzyskane przez nasz portfel w porównaniu ze stopą zwrotu z indeksu WIG były wyższe o +1,7 pkt proc., a w

ING Bank Śląski wyemitował 5-letnie obligacje o wartości 300 mln zł

warunki programu emisji własnych dłużnych papierów wartościowych na kwotę 5 mld zł, na którego ustanowienie rada nadzorcza zgodziła się w kwietniu. ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 2004 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING. Aktywa razem banku wyniosły 96,85 mld zł na koniec

DM BOŚ dodał PGNiG, Dino, Mercatora i Azoty do 'top picks'

, Vindexus Z kolei spółki, których notowania mogą być gorsze niż zachowanie całego rynku, to: Arctic Paper, Ciech, CI Games, Comp, Cyfrowy Polsat, Eurocash, ING BSK, Mercor, PGE, Synthos, Tauron. "W ubiegłym miesiącu wyniki uzyskane przez nasz portfel w porównaniu ze stopą zwrotu z indeksu WIG były

Przegląd prasy

zaciągnięcie 250 mln euro pożyczki podporządkowanej --Commerzbank pokaże 27 IX projekt strategii; zakłada m.in. sprzedaż akcji mBanku --Zarządca ZM Henryk Kania ma czas na złożenie planu restruktur. do 31 X --Patrick Roesink złożył rezygnację z funkcji wiceprezesa ING BSK od 31 marca 2020 --Polnord

ING BSK szacuje swój udział w Funduszu Wsparcia Kredytobiorców na ok. 6 mln zł

notowany na GPW od 2004 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING. (ISBnews)  

Wskaźnik C/I ING BSK spadł r/r do 48,2%, marża odsetkowa netto w górę w I półr.

dalszego rozwoju w zakresie akcji kredytowej" - podano w raporcie.  W okresie I-II kw. 2016 r. ING Bank Śląski miał 666,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 605,6 mln zł zysku rok wcześniej. ING Bank Śląski jest notowany na GPW

Wittchen przydzielił w ofercie wszystkie 3,25 mln akcji, wartość IPO: 55 mln zł

strategii będziemy budować wartość dla wszystkich naszych akcjonariuszy" - powiedział prezes spółki Jędrzej Wittchen, cytowany w komunikacie. Przewidywany pierwszy dzień notowania akcji i praw do akcji Wittchen na GPW to 9 listopada br. Funkcję koordynatora oferty publicznej akcji Wittchen oraz

ING BSK: Po trzech kw. powtórzenie wyniku za ub. rok w 2015 wydaje się bliższe

dużym sukcesem. W 2014 r. bank miał 1 040,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 961,5 mln zł zysku rok wcześniej. ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 2004 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING. (ISBnews

Przegląd informacji ze spółek

spółki, zmianę nazwy spółki oraz przywrócenie notowań akcji iAlbatros Group S.A. na GPW, podał przedstawiciel Porozumienia. Wolumen kredytów ING Banku Śląskiego wzrósł o 13% w skali roku i 4% w ujęciu kwartalnym do 87,41 mld zł na koniec III kw. br. Wskaźnik NPL obniżył się do 2,7% w III kw

Przegląd prasy

upłynie pod znakiem stabilizacji notowań złotego --Golub GetHouse kupił działkę na Woli pod 160-metrowy wieżowiec mieszkalny --Na GPW flauta, wybory nie zajmują inwestorów --Fitch podtrzymał ratingi ING Banku Śląskiego, perspektywa stabilna --The Dust: Inwestor sfinansuje częściowy koszt wydania

Przegląd prasy

Katowice --Tchórzewski: Projekt specustawy górniczej nie dotyczy Śląska --Moody's nadał rating Aa3 hipotecznym listom zastawnym serii 1 ING BH --PKO BP: Eksport towarów wzrośnie o 6,5% do 238,1 mld euro w 2019 r. --Kino Polska kupi wszystkie akcje Stopklatki i wycofa z obrotu na NewConnect

Przegląd informacji ze spółek

wtorkowych notowaniach na GPW. ING Bank Śląski odnotował 360,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 406,9 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.  Lubelski Węgiel Bogdanka odnotowała 902,09 mln zł przychodów i 112,12

Global City ogłosiło buy-back po 47,7 zł za sztukę, fundusze będą sprzedawać

większościowego akcjonariusza GCH. Oferowana cena jest o 13,9% wyższa od kursu akcji GCH na zamknięciu notowań 8 czerwca br., wynoszącego 41,89 zł. Fundusze emerytalne posiadające w sumie 26,6% akcji GCH - Nordea Otwarty Fundusz Emerytalny (posiadający 2,812,981 akcji), Otwarty Fundusz Emerytalny PZU Złota

Przegląd informacji ze spółek

jedną akcję, podała spółka. Ewentualna transakcja przejęcia Trigon TFI przez Skarbiec Holding ma mieć charakter niegotówkowy ze względu na realizację przez Skarbiec swojej polityki dywidendowej, podała spółka. Czeski Bank Narodowy wyraził zgodę na przeprowadzenie przez PKN Orlen wykupu wszystkich

Ferrum uzgodniło z bankami propozycję emisji akcji z pp

Warszawa, 23.05.2016 (ISBnews) - Ferrum uzgodniło z instytucjami finansującymi - Bankiem Millennium, ING Bankiem Śląskim oraz mFaktoring - propozycję poszczególnych etapów planowanej emisji akcji serii F z prawem poboru, podała spółka. Banki zgodziły się także uchylić termin uzgodnienie strategii

DM BOŚ dodał Asbis i Vindexus do 'top picks' na nadchodzący miesiąc

Warszawa, 20.01.2017 (ISBnews) - Do listy spółek, których kurs akcji w najbliższym miesiącu powinien zachowywać się lepiej niż cały rynek analitycy Domu Maklerskiego BOŚ dodali Asbis i Vindexus. Z listy najlepszych spółek usunięto jednocześnie GTC, Celon Pharma i Pelion. Według analityków

Przegląd prasy

listy zastawne ING BH zadebiutują na Catalyst w poniedziałek --MF planuje po dwa przetargi obligacji/ mies. i nieregularnie - bonów w 2020 r. --Prezes Boryszewa: Nie mamy aktualnie planów skupu akcji własnych --Baltona miała 17,08 mln zł straty netto, 9,78 mln zł straty EBIT w III kw. 2019 --EC

Przegląd prasy

intencyjny z bułgarskim dystrybutorem Inter Business '91 --Polenergia ma umowę na do 44,5 mln zł kredytów z ING BSK na farmy fotowoltaiczne --Wasko: Oferta COIG za 56 mln zł uznana za najkorzystniejszą w przetargu --Oferta z udziałem spółki Polimeksu na 107 mln zł netto wybrana w przetargu PERN

Przegląd informacji ze spółek

segmencie, poinformował ISBnews CEO Nikolay Baryshnikov. Pharmena złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) prospekt emisyjny w związku z emisją akcji serii E i przeniesieniem notowań na główny rynek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), podała spółka. Zarząd Merlin Group

Złagodzenie obaw o Deutsche Bank sprzyja ryzykownym aktywom

zażądanych 14 mld USD do 5.4 mld USD, czyli mniej więcej do poziomu środków jakie Deutsche Bank ma zarezerwowane na tego typu cele. To właśnie informacja o nałożeniu na DB tak dużej kary była główną przyczyną spadku notowań akcji w drugiej połowie września. Przed tą informacją w połowie września notowania DB

Ograniczona wyprzedaż w USA w reakcji na nowe cła może pomóc GPW

warto obserwować sektor bankowy. WIG-Banki zachowuje się podobnie jak WIG20. Jednak zachowanie kursów banków daje ostatnio sygnał wyprzedzający dla całej GPW. Szczególnie interesujące będą notowania wczorajszych spadkowiczów takich jak Alior Banku (wczoraj -5,2 %), ING BSK (wczoraj -1,9%), Getin Noble

Przegląd informacji ze spółek

serii GA o łącznej wartości nominalnej 15 mln zł, emitowane w ramach VII Programu Emisji Obligacji, podała spółka Polwax złożył do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o zawieszenie postępowania w sprawie zatwierdzenia prospektu sporządzonego w związku z ofertą publiczną akcji na okaziciela serii

Przegląd informacji ze spółek

Polskiego. Cena w wezwaniu to 23,75 zł za akcję. TXM zawarł z PKO Bankiem Polskim oraz ING Bankiem Śląskim - bankami finansującymi TXM - umowę o utrzymaniu status quo, podał Redan. Umowa wygasa 31 maja 2019 r. Wittchen ustalił z firmą Lidl warunki współpracy w zakresie dostawy produktów swojej marki w

Wirtualna Polska zadebiutuje na GPW w czwartek

notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie" - powiedział prezes Jacek Świderski, cytowany w komunikacie. 24 kwietnia spółka ustaliła, że cena akcji w pierwotnej ofercie publicznej wyniesie 32 zł, zaś liczba oferowanych walorów - na 9,19 mln sztuk, w tym 3,34 mln akcji nowej emisji

Przegląd informacji ze spółek

, w ten sposób, iż wartość nominalna akcji spółki zostanie podwyższona z dotychczasowej kwoty 1 zł do kwoty 2 zł. Przeprowadzenie procesu scalenia akcji pozwoli spółce opuścić Listę Alertów GPW i wrócić do notowań ciągłych. Ostateczną decyzję dotycząca scalenia akcji podejmie walne zgromadzenie spółki

Przegląd informacji ze spółek

Akcjonariusze Polnordu zdecydują o emisji do 75 mln akcji serii T z prawem poboru lub z pozbawieniem prawa poboru, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie, zwołane na 23 października. Rank Progress odnotował 10,65 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom

Dziś na GPW notowania akcji będą pod wpływem kursu funta

do notowań po dniu wolnym w Niemczech. Poniedziałek pozwolił inwestorom chwilowo zapomnieć o kłopotach Deutsche Banku i skupić się na analizie zapowiedzi premier Wielkiej Brytanii o rozpoczęciu procesu wyjścia z UE do końca pierwszego kwartału 2017 r. Rynek stwierdził, iż skoro Theresa May tak

Przegląd prasy

Białorusi --KRD: Niemal 70% firm chce 30-dniowego ustawowego terminu na zapłatę faktury --ING zredukuje finansowanie energetyki węglowej do blisko zera w 2025 r. --XTPL rozpoczął prace nad zmianą rynku notowań akcji z NC na GPW --Play uruchomił mobilny market ubezpieczeniowy --Borys z PFR

GPW: W celu promocji rynku moglibyśmy skontaktować się nawet z Warrenem Buffetem

Karpacz, 01.06.2015 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych (GPW) niepokoi się spadającą aktywnością inwestorów indywidualnych na warszawskim parkiecie i intensyfikuje działania w celu promocji inwestycji w akcje notowane na swoim parkiecie, poinformował wiceprezes GPW ds. strategii Grzegorz

GPW ogłosiła nowy skład indeksu Respect, dołączyły Amrest, CCC i PKN Orlen

akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie

Przegląd informacji ze spółek

znajduje odzwierciedlenie w niskich obrotach i niskiej zmienności cen akcji. Rynek czeka na kolejną rundę rozmów handlowych między USA i Chinami, które rozpoczną się w czwartek, oraz na decyzje ratingowe dla polskiego długu, które poznamy w piątek. Fitch Ratings podtrzymał ratingi dla ING Banku Śląskiego

Wyrok TSUE: Nie tak groźny dla banków, nie tak dobry dla klientów jak oczekiwano

. Każdorazowo bowiem o wdrożeniu wyroku na grunt polskiego prawa będzie musiał decydować sąd. Indeks WIG-banki tracił dziś przed godz. 15-tą 0,32%, przy wzroście notowań najszerszego indeksu WIG o 0,17%. Najwięcej traciły: BNP Paribas Bank Polski (-7,4%), Santander Bank Polska (-1,28%), ING Bank Śląski (-1,93

Spółka z grupy GE Capital chce sprzedać do 1,9% akcji BPH w ramach ABB

sprzedaży akcji banku. Do udziału w tym procesie zostały zaangażowane banki inwestycyjne i inni doradcy. Bank BPH jest obecny na polskim rynku od ponad 20 lat. Jest spółką publiczną notowaną na GPW. Siedzibą prawną Banku BPH jest Gdańsk, biuro centrali znajduje się w Warszawie, a główne centra operacyjne

GPW do końca maja przedstawi wytyczne dot. wyjścia Global City z giełdy

wydała rekomendację, według której spółka może przeprowadzić proces wycofania akcji z notowań na warszawskiej giełdzie. Także w marcu fundusze emerytalne Nordea, PZU, Aviva i ING (w imieniu OFE oraz DFE) zawarły umowę w zakresie ochrony praw akcjonariuszy mniejszościowych w związku z planem wycofania