akcje i obligacje

Akcjonariusze Work Service nie podjęli uchwał ws. emisji akcji i obligacji

Warszawa, 12.11.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Work Service nie podjęli uchwał dotyczących emisji obligacji zamiennych na akcje, podwyższenia kapitału zakładowego i oferty publicznej akcji, podała spółka. Akcjonariusze nie podjęli uchwał w sprawie: emisji obligacji zamiennych na akcje

NWZ Work Service odstąpiło od rozpatrzenia uchwał dot. emisji akcji i obligacji

Warszawa, 18.10.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Work Service odstąpili od rozpatrzenia uchwał dotyczących emisji obligacji zamiennych na akcje, podwyższenia kapitału zakładowego i oferty publicznej akcji, podała spółka. "Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki odstąpiło od rozpatrzenia

Trakcja pracuje nad emisją obligacji zamiennych na akcje dla ARP na 20 mln zł

Warszawa, 23.10.2019 (ISBnews) - Trakcja ocenia, że restrukturyzacja finansowa zakończyła się sukcesem i pozwoliła na pozyskanie łącznie ok. 1,2 mld zł finansowania w różnych instrumentach. Obecnie spółka pracuje jeszcze nad ewentualną emisją obligacji zamiennych na akcje skierowaną do Agencji

Bumech przydzielił obligacje serii C1 wart. 17,28 mln zł zamienne na akcje

Warszawa, 11.06.2019 (ISBnews) - Bumech dokonał przydziału 4 320 069 obligacji zamiennych serii C1, które są obligacjami niezabezpieczonymi, zamiennymi na akcje serii I, podała spółka. Wartość nominalna jednej obligacji jest równa jej cenie emisyjnej i wynosi 4 zł. Łączna wartość nominalna

Stupnicki ze Skarbiec TFI: Hossa na rynkach obligacji i akcji także w II półr.

Warszawa, 05.07.2019 (ISBnews) - Hossa na rynkach akcji i obligacji utrzyma się jeszcze przynajmniej przez II półrocze tego roku, przy czym zyski na rynkach globalnych powinny być wciąż wyższe niż na rynku krajowym i na rynkach wschodzących, uważa Krzysztof Stupnicki, członek zarządu i

TXM pozyska z emisji akcji i obligacji 31,9 mln zł

Warszawa, 14.08.2018 (ISBnews) - TXM sfinalizował dokapitalizowanie spółki poprzez emisję akcji i obligacji o łącznej wartości 31,9 mln zł, podała spółka. Zarząd poinformował także o podpisaniu z bankami finansującymi umów zmieniających, które gwarantują spółce utrzymanie linii kredytowych

Akcjonariusze Bumechu zdecydowali o emisji obligacji zamiennych na akcje

Warszawa, 28.05.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Bumechu zdecydowali o emisji do 4,5 mln obligacji serii C1 zamiennych na akcje serii I, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, wynika z uchwał walnego zgromadzenia. "Spółka wyemituje nie więcej niż 4 500 000 obligacji

Akcjonariusze Sygnity zdecydowali o programie emisji obligacji i emisji akcji

Warszawa, 25.06.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Sygnity zdecydowali o przeprowadzeniu programu emisji obligacji o wartości do 100 mln zł, a także w sprawie emisji do 10 mln akcji serii Z z wyłączeniem prawa poboru, emisji akcji serii AA o wartości do 17,25 mln zł i emisji do 30 mln akcji serii AB

Quercus TFI: Nie posiadamy już obligacji, ani akcji GetBack 

Warszawa, 20.04.2018 (ISBnews) - Quercus Ochrony Kapitału i Quercus Multistrategy FIZ nie posiadają już obligacji GetBack. Żaden fundusz Quercusa nie posiada również akcji tej spółki, poinformował Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych.  "W związku z pojawiającymi się

Walne TXM zdecydowało o emisji akcji i obligacji zamiennych na akcje

Warszawa, 10.07.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze TXM zdecydowali o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G w subskrypcji prywatnej i emisji obligacji serii A zamiennych na akcje na okaziciela serii H, podała spółka. Cena emisyjna nowych akcji, jak i konwersji obligacji

NWZ Biomedu-Lublin zdecyduje 6 XII o emisji akcji lub obligacji zamiennych

C uprawniające do objęcia nie mniej niż 1 000 000 i nie więcej niż 11 000 000 akcji zwykłych spółki, na okaziciela serii Q, o wartości nominalnej 0,1 zł każda. Obligacje zostaną wyemitowane do dnia 20 grudnia 2018 roku. Na podstawie art. 33 pkt 2 Ustawy o obligacjach, propozycja objęcia obligacji

GPW zawiesiła obrót akcjami i obligacjami GetBack do końca dnia

Warszawa, 16.04.2018 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zawiesiła obrót akcjami i obligacjami GetBack dziś do godz. 17:30 "ze względu na interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu", podała GPW. GPW zdecydowała o zawieszeniu 28 rodzajów instrumentów

Polimex-Mostostal wyemitował obligacje serii C zamienne na akcje

Warszawa, 27.09.2017 (ISBnews) - Polimex-Mostostal skierował do Bankowego Towarzystwa Kapitałowego (BTK) oraz Towarzystwa Finansowego Silesia (TFS) propozycje nabycia obligacji serii C zamiennych na akcje na okaziciela serii U, poinformowała spółka. Propozycja nabycia obligacji została przyjęta i

Akcjonariusze Bumechu zdecydują 25 V o emisji obligacji zamiennych na akcje

Warszawa, 30.04.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Bumechu zdecydują o emisji do 4,5 mln obligacji serii C1 zamiennych na akcje serii I, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenia zwołane na 25 maja. "Spółka wyemituje nie więcej

Redan obejmie akcje TXM za 7,9 mln zł, Concordia - obligacje zam. za 20 mln zł

Warszawa, 13.08.2018 (ISBnews) - Redan i 21 Concordia 1 s.a.r.l. zawarli umowę jako akcjonariusze TXM w konsekwencji zaplanowanego dokapitalizowania przez nie TXM, podał Redan. Redan obejmie akcje TXM za 7,9 mln zł, Concordia - obligacje zamienne na akcje za 20 mln zł "[Umowa] została

GPW bezterminowo zawiesiła obrót akcjami i obligacjami GetBack na żądanie KNF

Warszawa, 17.04.2018 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zawiesiła obrót akcjami i obligacjami GetBack bezterminowo na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), podała GPW.  Wczoraj GPW zawiesiła notowania akcji i obligacji spółki do końca dnia. 

Obligatariusz Miraculum dokonał zamiany 2,7 tys obligacji na akcje

nominalnej akcji, tj. o kwotę 2,7 mln zł, podano także. Miraculum podało we wtorek, że rozmawia z WSP w sprawie obniżenia ponoszonych przez spółkę kosztów finansowych obligacji oraz, ze WSP nie wyklucza zamiany części obligacji na akcje. Działalność Miraculum koncentruje się na opracowywaniu i sprzedaży

Dirlango: Możliwe emisje akcji i obligacji własnych lub spółek portfelowych

rozwoju projektów technologicznych w Polsce. Aby stworzyć produkty skalowalne, potrzebny jest kapitał i jedną z dróg jest giełda. Emisje akcji czy obligacji - bo mógłby być mix - uwzględniamy zarówno w przypadku Dirlango, jak i poszczególnych spółek holdingowych. Jest to długofalowa perspektywa i żadne

Łon z RPP: NBP mógłby być aktywny na rynkach obligacji korporacyjnych i akcji

Warszawa, 10.10.2017 (ISBnews) - Doświadczenia innych banków centralnych wskazują, że warto rozważyć zaangażowanie Narodowego Banku Polskiego (NBP) zarówno na rynku obligacji korporacyjnych, jak i na rynku akcji, uważa członek Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Eryk Łon. "Chociaż pojawiają się

Misselling, czyli naciąganie. Jak się nie dać oszukać instytucjom finansowym

Misselling, czyli naciąganie. Jak się nie dać oszukać instytucjom finansowym

wiedzy na temat kupowanych obligacji, akcji, robionych lokat czy branych pożyczek. Po piąte: umowy na zakup powinny być napisane językiem zrozumiałym dla laika. I trzeba je dokładnie czytać przed podpisaniem. Tu też nie można klienta popędzać. Pewnie to truizm, ale tak naprawdę przeczytanie i

CCC rozważa emisję obligacji zamiennych na akcje na 150 mln euro oraz buy-back

, zarząd zamierza wystąpić także do walnego zgromadzenia o zgodę i upoważnienie na nabywanie, z wpływów m.in. z emisji obligacji, akcji własnych spółki, za kwotę nieprzekraczającą 300 mln zł i w terminie do końca 2019 roku. Projekt upoważnienia przewiduje skupowanie akcji własnych na rynku regulowanym lub

Immofinanz zaoferuje obligacje zamienne na akcje o wartości 200-300 mln euro

Warszawa, 13.01.2017 (ISBnews) - Immofinanz zaprosił posiadaczy obligacji zamiennych na akcje o łącznej wartości 515,1 mln euro do ich konwersji na akcje zwykłe Immofinanz i Buwog lub rozliczenia w gotówce za akcje Buwog, podała spółka. Oferta trwa w dniach 12-19 stycznia br., czytamy w

IPO 3D pozyskała 3,94 mln zł z emisji obligacji na wykup akcji Zortax

Warszawa, 18.10.2016 (ISBnews) -  IPO 3D zakończyła publiczną ofertę obligacji, podczas której sprzedała 788 obligacji o łącznej wartości emisyjnej 3,94 mln zł, poinformowała spółka. Za środki zgromadzone podczas emisji IPO 3D zamierza skupić akcje Zortrax. "Oferowaliśmy obligacje o

Zapisy na obligacji IPO 3D na wykup akcji Zortax - od dziś do 13 X (aktual.)

600 do 2 145 sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii ZTRX-A o wartości nominalnej 4 500 zł każda i o łącznej wartości nominalnej od 2 700 000 zł do 9 652 500 zł, poinformowała spółka. Celem emisji jest wykup akcji Zortrax od zainteresowanych akcjonariuszy, a zapisy startują 29 września i potrwają

Zapisy na obligacji IPO DK na wykup akcji Zortax potrwają od dziś do 13 X

, poinformowała spółka. Celem emisji jest wykup akcji Zortrax od zainteresowanych akcjonariuszy, a zapisy startują 29 września i potrwają do 13 października, podano także.  "Będzie to pierwsza publiczna oferta tego rodzaju obligacji na polskim rynku kapitałowym. Zostanie ona przeznaczona dla

Buwog zdecydował o emisji obligacji zamiennych na akcje o wartości 300 mln euro

zamienne na akcje na okaziciela i będą oferowane z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy Buwog. "W transakcji tej Buwog poszukuje dywersyfikacji swoich źródeł finansowania. Wpływy netto z emisji obligacji będą użyte głównie na programy wzrostu ze szczególnym uwzględnieniem

PFR kupi obligacje zamienne na akcje spółki H.Cegielski-Poznań za 40 mln zł

Warszawa, 28.04.2017 (ISBnews) - Polski Fundusz Rozwoju (PFR) zainwestuje w H. Cegielski-Poznań (HCP) w Poznaniu 40 mln zł w formie obligacji zamiennych na akcje, podał fundusz. "Poprzez zaangażowanie kapitałowe Polskiego Funduszu Rozwoju w zakłady Cegielskiego, otwieramy nowy rozdział w

Buwog uplasował obligacje zamienne na akcje o wartości 300 mln euro

zdecydował o uruchomieniu oferty obligacji niezabezpieczonych zamiennych na akcje o łącznej wartości nominalnej 300 mln euro, zapadających w 2021 r. Obligacje będą zamienne na akcje na okaziciela i będą oferowane z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy Buwog. W transakcji tej Buwog

Polbrand nie wyklucza wejścia na rynek akcji i kolejnych emisji obligacji

scenariusze i wejście na rynek akcji nie jest wykluczone. Zrobimy to w odpowiednim momencie rozwoju naszej spółki" - powiedział ISBnews Ziembicki. Spółka finansuje swoją działalność zarówno kredytami, jak i obligacjami, korzysta także z faktoringu ze względu na długie terminy płatności w branży

Auxilia planuje debiut na NC w styczniu, nie wyklucza emisji akcji lub obligacji

Warszawa, 15.12.2015 (ISBnews) - Auxilia oczekuje debiutu na NewConnect w styczniu przyszłego roku. Spółka chce zwiększać przychody o 25-30% średniorocznie i w najbliższych 2-3 latach może sięgnąć po dodatkowy kapitał, pochodzący z emisji akcji lub obligacji, poinformował prezes Bartosz

W co inwestować? Jak nie akcje, to obligacje?

Jedna trzecia funduszy obligacji uzyskała zwrot z kapitału zbliżony do bankowych depozytów. Słabe wyniki - mniej niż 3,5 proc. zysku - miały dwa. Stracił tylko jeden. Dla porównania: w ciągu ostatnich 12 miesięcy potaniały jednostki uczestnictwa wszystkich funduszy akcji. I to mocno - nawet 40 proc

Z czego wycisnąć procenty? Oszczędzanie w roku wielkich zmian

, polisą bezpieczeństwa jest takie ulokowanie oszczędności, by nie były wystawione tylko na jeden rodzaj ryzyka. Akcje: Odcinać kupony z dywidendy Skoro niskie stopy procentowe i coraz wyższa inflacja mogą nadgryzać pieniądze zdeponowane na lokacie w banku, to być może nadchodzi czas, by choć niewielką

Gant zapewnia, że spłaci majowe obligacje. Akcje o 20 proc. w górę

- Nie dopniemy spłaty obligacji do 23 maja, ale na pewno dokonamy tego za dwa-trzy tygodnie. Nadal jesteśmy na etapie pozyskiwania środków z Sokołowskiej [inwestycja mieszkaniowa Kaskada na Woli w Warszawie] i spływu środków z tytułu warrantów. Ponadto negocjujemy sprzedaż posiadanych aktywów, w

Bombą atomową w fundusze inwestycyjne? [ANALIZA SAMCIKA]

mniejsze od planowanych wpływy z nowego podatku do budżetu, trzeba brać pod uwagę, że spadnie zainteresowanie polskimi akcjami i obligacjami (bo one również bywają składnikiem funduszy zamkniętych). A to oznaczałoby kolejną falę bessy na giełdzie. Strzał w kolano? Polski rynek kapitałowy i tak jest w

Inwestowanie w fundusze - ryzykowne czy bezpieczne?

inwestycyjnych (w skrócie TFI), czyli firmy, które muszą posiadać specjalną licencję i kontrolowane są (jak banki) przez Komisję Nadzoru Finansowego. Każde TFI zwykle zarządza kilkoma lub kilkunastoma funduszami. Każdy fundusz zbiera pieniądze od klientów, a następnie inwestuje je w akcje, obligacje lub inne

Hitem minionego roku giełda i fundusze obligacji, kitem złoto

To był udany rok dla oszczędzających. Można było dobrze zarobić w funduszach obligacji i na giełdzie, przyzwoicie na lokatach bankowych i kontach oszczędnościowych. Stracili natomiast amatorzy złota, którego cena miała poszybować na fali wieszczonego przez wielu ekonomistów głębokiego kryzysu w

Nowy podatek od transakcji finansowych. Ograniczy obroty?

Unia Europejska pracuje nad podatkiem od transakcji finansowych (Financial Transaction Tax - FTT). Obciążone nim mają być transakcje kupna i sprzedaży. To podatek pośredni: od obrotu, a nie od zysku. Jego wysokość uzależniona byłaby od rodzaju instrumentu finansowego, np. od akcji i obligacji

Miraculum wyemituje obligacje o łącznej wartości 4,5 mln zł

komunikacie. Obligacje zostaną wykupione po upływie 24 miesięcy od dnia przydziału chyba, że posiadacz wykona prawo do zamiany obligacji na akcje serii P. Cena emisyjna obligacji serii S1 i akcji serii P równa będzie 3,00 zł, co oznacza, że posiadacz obligacji będzie uprawniony do objęcia w zamian za jedną

Atal ustalił warunki emisji obligacji serii AU do maks. kwoty 100 mln zł

Warszawa, 18.09.2019 (ISBnews) - Zarząd Atalu podjął uchwałę w sprawie ustalenia warunków emisji obligacji serii AU oraz w sprawie wzoru propozycji nabycia obligacji, podała spółka. Zgodnie z powyższą uchwałą w ramach programu emisji obligacji wyemitowane zostaną obligacje 2-letnie serii AU o

Ile to kosztuje: polisa inwestycyjna

kapitał na emeryturę sięgający 280-290 tys. zł. Oczywiście wszystko przy założeniu dość agresywnej tzw. alokacji składek, czyli przeznaczaniu prawie wszystkich pieniędzy na inwestycję w akcje, a tylko niewielkiej części w obligacje, i to wcale nie w te najbezpieczniejsze (bo emitowane przez firmy, a nie

Po co jest akcja? Czyli bądź z ryzykiem za pan brat

: jak najwięcej. Co wtedy? Spokojny sen z lokatami czy obligacjami pod poduszką już nie wystarczy. Chcąc mieć szansę na ponadprzeciętny zysk, bo gwarancji nikt nie da - trzeba wziąć głębszy oddech i wykonać o krok więcej, pójść w ryzyko. I tak dochodzimy do akcji, które cechuje wyższy poziom ryzyka

Finanse dla koneserów. Złoto, wino, dzieła sztuki - ile można zarobić?

zarabiać nawet wtedy, kiedy na giełdzie jest czerwono, a ceny akcji spadają jak kamień w wodę. Eksperci twierdzą, że w inwestycje alternatywne, niezależne od rynku akcji i obligacji, powinno się ulokować nie więcej niż 20 proc. kapitału. Na rozwiniętych rynkach światowych inwestorzy instytucjonalni lokują

Polnordu wyemituje 5-letnie obligacje o łącznej wartości nom. do 150 mln zł

akcji serii T. Ponadto obligatariusz: (i) w 2022 r. nie później niż 30 listopada 2022 r. oraz (ii) w 2023 r. nie później niż 30 listopada 2023 r., ma prawo złożyć spółce żądanie wcześniejszego wykupu wszystkich albo niektórych obligacji (przy założeniu, że spółka w danym roku dokona wykupu maksymalnie w

Akcjonariusze Komputronika 19 września zdecydują o emisji obligacji zamiennych

obligacji zamiennych na akcje spółki, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G lub serii późniejszych, zmian statutu spółki oraz opcjonalnego wyłączenia prawa poboru obligacji i akcji - jest potrzeba pozyskania środków finansowych na dalszy rozwój spółki w najbardziej

Niemiecki rząd nie pomoże Deutsche Bankowi? Akcje ostro w dół

trwającego procesu restrukturyzacji, ale jest zadowolony z postępu. Od początku roku akcje Deutsche Banku spadły o ok. 50 proc. za sprawą prowadzonej na szeroką skalę restrukturyzacji i cięcia kosztów, w tym m.in. dużych zwolnień. Jeszcze w 2008 roku niemiecki gigant zaliczył 3,9 mld euro straty. Przez

Atal wyemitował obligacje serii AU na kwotę 100 mln zł

prowadzonym przez GPW i BondSpot. Atal to firma deweloperska specjalizująca się w budownictwie kompleksów mieszkaniowych, zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce. Jej akcje notowane są na GPW od 2015 r. (ISBnews)  

Rating funduszy inwestycyjnych - styczeń 2009

metodologii ratingu W zestawieniu oceniamy fundusze utworzone na mocy polskiego prawa i zarządzane przez licencjonowane przez Komisję Nadzoru Finansowego towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI). Oceniamy fundusze w pięciu podstawowych kategoriach (akcji, mieszane, stabilnego wzrostu, obligacji i rynku

Pekao Bank Hipoteczny wyemituje obligacje o wartości nominalnej 300 mln zł 

; Obligacje mogą zostać zarejestrowane w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A, podano także.  Pekao Bank Hipoteczny zdecydował 10 sierpnia br. o ustanowieniu programu powtarzających się emisji obligacji na okaziciela o łącznej wartości nominalnej do 1 000 000 000 zł i

Wtorek, zamknięcie: Wyprzedaż akcji, frank po 3,7 zł

Poniedziałkowy horror na giełdach - wywołany lękiem przed niezatwierdzeniem w USA zwiększenia limitu zadłużenia i słabymi danymi o koniunkturze w amerykańskim przemyśle - doprowadził do ostrej przeceny akcji, zwyżki cen złota i franka. Wydawało się naturalne, że we wtorek dojdzie do odreagowania

Atal wyemituje obligacje o wartości nominalnej do 100 mln zł 

Warszawa, 11.04.2019 (ISBnews) - Zarząd Atalu podjął uchwałę w sprawie emisji dwuletnich obligacji serii AP o wartości nominalnej do 100 mln zł, podała spółka.  "Zarząd spółki podjął uchwałę w sprawie ustalenia warunków emisji obligacji serii AP, oraz w sprawie wzoru propozycji

Redan wydłużył termin spłaty obligacji serii F i zmienił harmonogram spłat

Warszawa, 18.07.2019 (ISBnews) - Redan zawarł z właścicielem wszystkich obligacji serii F spółki porozumienie w sprawie wydłużenia terminu spłaty do 10 sierpnia 2021 r. i zmiany harmonogramu wykupu częściowego, wynika z komunikatu spółki. "Zawarł z obligatariuszem posiadającym

OT Logistics: Decyzja GPW dot. obligacji serii H nie oznacza konieczności wykupu

) Regulaminu ASO". "GPW zastrzegła, że na możliwość zmiany tej decyzji wpływ mogą mieć: (i) odbycie zgromadzenia obligatariuszy obligacji zwołanego na dzień 28 października 2019 r. oraz (ii) zrealizowanie działań w ramach planu poprawy płynności finansowej, tj. m.in. emisji akcji, sprzedaży aktywów

Dekpol przydzielił obligacje serii F4 o łącznej wartości nominalnej 13 mln zł

Warszawa, 30.10.2018 (ISBnews) - Dekpol podjął uchwałę o dokonaniu przydziału 13 000 sztuk obligacji serii F4 o wartości nominalnej 1 000 zł każda i o łącznej wartości nominalnej 13 mln zł na rzecz Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja Fundusz Inwestycyjny

Atal ustanowił program emisji obligacji do maks. kwoty 100 mln zł

przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji powierza się BNP Paribas Bank Polska w trybie przewidzianym zawartymi w tym celu umowami, podsumowano.  Atal to firma deweloperska specjalizująca się w budownictwie kompleksów mieszkaniowych, zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce. Jej akcje notowane

Bank Millennium wyemituje obligacje podporządkowane o wartości do 830 mln zł

Warszawa, 17.01.2019 (ISBnews) - Zarząd Banku Millennium podjął uchwałę w sprawie wyemitowania do 1 660 obligacji podporządkowanych serii W o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 830 mln zł, podał bank. Wartość nominalna jednej obligacji wyniesie 500 tys. zł, cena emisyjna każdej

Braster chce przesunąć termin wykupu obligacji serii A na 9 listopada 2020 r.

listopada 2020 r. "Zarząd Braster S.A. informuje, iż w związku z przedłużającym się procesem realizacji warunków umowy o emisji i subskrypcji obligacji zamiennych na nowe akcje oraz warrantów subskrypcyjnych zawartej z European High Growth Opportunities Securitization Fund, z uwagi na fakt, iż obecna

Bank Millennium wyemitował obligacje podporządkowane na kwotę 830 mln zł

Warszawa, 30.01.2019 (ISBnews) - Bank Millennium wyemitował 1 660 obligacji podporządkowanych serii W na łączną kwotę 830 mln zł. Wszystkie obligacje tej serii zostały objęte przez obligatariuszy, podał bank.  Oprocentowanie obligacji jest zmienne, oparte o stawkę WIBOR 6M

Zaginione skrzynie z majątkiem II RP

lutym tego roku ABW zatrzymała kilka osób, które reaktywowały przedwojenną śląską spółkę Giesche SA. Jej wszystkie akcje też były w amerykańskich skrzyniach. Zaginione, skradzione? Wysłane do Polski akcje i obligacje IIRP należały do obywateli amerykańskich, którzy przed wojną tu inwestowali. Po

Vivid Games rozpoczęło przegląd dostępnych opcji strategicznych

wypełnienia zobowiązań spółki wynikających z obligacji: 1) wcześniejszy wykup części obligacji; 2) przedłużenie terminu wykonania zobowiązań z obligacji; 3) dokonanie konwersji obligacji na akcje spółki, podano również. Zarząd przeglądać będzie i rozważy również inne opcje strategiczne, które pojawić

Atal zwiększył wartość programu emisji obligacji o 100 mln zł

alternatywnym systemie obrotu Catalyst lub BondSpot. "Jesteśmy rozpoznawalnym, wiarygodnym i sprawdzonym graczem na rynku kapitałowym. Nasz model finansowania działalności opiera się na dywersyfikacji źródeł kapitału, przy czym obligacje stanowią jego istotną część. W zeszłym roku sfinalizowaliśmy zakupy

Zarząd Pekao wyraził zgodę na emisję obligacji podporządkowanych do 1,5 mld zł

Warszawa, 11.09.2018 (ISBnews) - Zarząd Banku Pekao podjął uchwałę wyrażającą zgodę na emisję obligacji podporządkowanych o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 1 500 000 000 zł. Bank rozważa emisję w październiku br., ale termin ten jest uzależniony od sytuacji na rynku obligacji

Obligacje serii AP Atalu zadebiutowały na Catalyst

2021 roku, podano. "Warunki emisji obligacji serii AP z punktu widzenia spółki, jak i inwestorów są atrakcyjne. Oferta spotkała się z dużym zainteresowaniem wśród instytucji finansowych, ponieważ jesteśmy doświadczonym oraz wiarygodnym partnerem. Zamierzamy dalej regularnie pozyskiwać środki na

Atal wyemitował obligacje serii AP na kwotę 100 mln zł

Warszawa, 26.04.2019 (ISBnews) - Atal wyemitował dwuletnie, niezabezpieczone obligacje serii AP na kwotę 100 mln zł, podała spółka. Termin wykupu obligacji nowej emisji przypada 26 kwietnia 2021 roku. Obligacje zostaną wprowadzone, w ramach rynku Catalyst, do alternatywnego systemu obrotu

Pekao Bank Hipoteczny ustanowił program emisji obligacji do kwoty 1 mld zł 

Warszawa, 10.08.2018 (ISBnews) - Pekao Bank Hipoteczny zdecydował o ustanowieniu programu powtarzających się emisji obligacji na okaziciela o łącznej wartości nominalnej do 1 000 000 000 zł i o jednostkowej wartości nominalnej 1 000 zł każda lub wielokrotności tej kwoty, podał bank. 

BOŚ Bank wykupił obligacje serii A o łącznej wartości nomin. 120 mln zł

warunki emisji obligacji podporządkowanych serii A, które umożliwiały bankowi skorzystanie z prawa do dokonania wcześniejszego wykupu wszystkich obligacji podporządkowanych serii A po upływie 5 lat od daty ich emisji" – czytamy dalej. Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na

Getin Holding chce pozyskać z emisji obligacji kwotę do 40 mln zł

emisji obligacji w terminie do 30 czerwca 2019 r. Celem emisji obligacji będzie finansowanie bieżącej działalności emitenta" - czytamy w komunikacie. Parametry obligacji, w tym w szczególności oprocentowanie, okres wykupu i zabezpieczenie zostaną ustalone przez emitenta po przeprowadzeniu rozmów z

BOŚ wykupił przed terminem obligacje serii D o wartości nominalnej 100 mln zł 

wykupu wszystkich obligacji podporządkowanych serii D po upływie 5 lat od daty ich emisji pod warunkiem, że na wcześniejszy zwrot przez emitenta środków pieniężnych uprzednio wyraziła zgodę Komisja Nadzoru Finansowego" - czytamy w komunikacie.  Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są

BOŚ planuje wcześniejszy wykup wszystkich obligacji serii D 18 listopada

Warszawa, 06.09.2018 (ISBnews) - Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) ogłosił zamiar przedterminowego wykupu wszystkich obligacji podporządkowanych serii D wyemitowanych 18 maja 2011 r. o wartości nominalnej 100 mln zł. Wcześniejszy wykup obligacji nastąpi 18 listopada br., podał bank. "

Zatryb ze Skarbca TFI: Czynniki makro sugerują szansę zarobku na rynku obligacji

Skarbiec TFI Grzegorz Zatryb. "Przez ostatnie trzy lata standardowym zachowaniem było ogłaszaniu pogrzebu rynku obligacji i za każdym razem wszyscy się mylili. Wydaje mi się, że ten rok będzie kolejnym, w którym obligacje pozwolą inwestorom przyzwoicie zarobić. Tak jest co najmniej z dwóch względów

Infoscan: Emisja obligacji w ramach I transzy finansowania w ciągu kilku dni

samym spełniony został ostatni warunek umowy i już wkrótce spółka pozyska środki finansowe z pierwszej transzy inwestycji, podał Infoscan.  Transakcja zakłada emisję obligacji zamiennych na akcje w ramach 6 transz o wartości nominalnej 750 tys. zł każda. Dodatkowo spółka będzie miała możliwość

BOŚ zamierza wykupić przedterminowo obligacje o wartości 120 mln zł

wykupu 3 maja 2018 roku" - czytamy w komunikacie. Obligacje zostały wyemitowane w 3 listopada 2009 r. Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ S.A. (ISBnews)

Afera GetBack. UOKIK: Idea Bank nie grał uczciwie wobec klientów oferując im obligacje firmy GetBack

i bez akcji. Gwarantowane obligacje korporacyjne na 24 miesiące 6 proc. w skali roku wypłata odsetek co miesiąc". Postępowanie na szeroką skalę" Wejście UOKiK do banku spowodowane było 520 skargami poszkodowanych klientów, którzy stracili zainwestowane pieniądze, bo bankowcy stosowali

Getin Holding pozyskał środki na działalność z innych źródeł zamiast z obligacji

krajach w 7 branżach (bankowość, leasing, pośrednictwo finansowe, doradztwo księgowe, finansowanie publicznej służby zdrowia i jednostek samorządu terytorialnego, obrót i zarządzanie wierzytelnościami oraz faktoring). Akcje Getin Holding są notowane na GPW od 2001 roku. (ISBnews)  

BZ WBK wyemituje obligacje podporządkowane serii F o wartości nom. 1 mld zł

Warszawa, 20.03.2018 (ISBnews) - Bank Zachodni WBK (BZ WBK) podjął decyzję o emisji obligacji podporządkowanych serii F o łącznej wartości nominalnej 1 mld zł, poinformował bank. Rozliczenie emisji nastąpi w dniu 5 kwietnia 2018 r., podano także. "Obligacje zostaną wyemitowane na podstawie

Cyfrowy Polsat podjął działania związane z pozyskaniem finansowania do 1 mld zł

Warszawa, 30.10.2019 (ISBnews) - Cyfrowy Polsat podjął uchwałę w sprawie podjęcia wstępnych działań związanych z potencjalnym pozyskaniem dodatkowego finansowania dłużnego w postaci kredytu lub obligacji do 1 mld zł, podała spółka. Intencją spółki jest pozyskanie finansowania do końca I

GetBack przydzielił obligacje serii II, BAA i BAB o wartości 32,89 mln zł

Warszawa, 14.04.2017 (ISBnews) - GetBack przydzielił obligacje serii II, BAA i BAB o łącznej wartości nominalnej 32,89 mln zł, a emisja doszła do skutku, podała spółka. "Obligacje zostały wyemitowane na podstawie stosownych uchwał zarządu oraz zaoferowane poprzez kierowanie propozycji

Obligacje serii AH spółki Atal zadebiutowały na Catalyst

r. "Atal pozyskał dodatkowe finansowanie na atrakcyjnych warunkach zarówno dla spółki, jak i inwestorów. Środki z emisji obligacji posłużą do dalszego rozwoju grupy oraz jej projektów deweloperskich" - powiedział prezes Atalu Zbigniew Juroszek, cytowany w komunikacie. Atal to firma

PKO BP uplasował emisję obligacji podporządkowanych o wartości nom. 1 mld zł

Warszawa, 28.02.2018 (ISBnews) - PKO Bank Polski uplasował emisję obligacji podporządkowanych o łącznej wartości nominalnej 1 mld zł, podała instytucja. Rozliczenie emisji nastąpi 5 marca 2018 r. "Obligacje zostaną wyemitowane na podstawie ustawy o obligacjach, a środki uzyskane z

GPW przydzieliła obligacje serii D o łącznej wartości 60 mln zł

objętych ofertą i ich ceny nominalnej wyniosła 60 000 000 zł. Cena nominalna i cena emisyjna jednej obligacji wynosiła 100 zł" - czytamy w komunikacie. W okresie subskrypcji zapisy złożyło 18 inwestorów, którym przydzielono obligacje. Rozliczenie emisji obligacji jest planowane 2 stycznia 2017 r

Remedis wyemitował obligacje serii FM1 o łącznej wartości 1,15 mln zł

. Wielkość emisji: 1 150 000,00 zł. Termin wykupu obligacji: 31 marca 2017 r. Obligacje nie są obligacjami zamiennymi na akcje ani obligacjami z prawem pierwszeństwa" - podano w komunikacie. Remedis specjalizuje się w restrukturyzacji placówek ochrony zdrowia. Spółka jest notowana na NewConnect od

Bank Millennium wyemituje obligacje o łącznej wartości nom. do 700 mln zł

niepublicznej i będą niezabezpieczone. "Po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego obligacje będą stanowić instrumenty w Tier II banku [...] Emisja zostanie przeprowadzona w formacie 10NC5 czyli obligacje z dziesięcioletnim terminem wykupu, z opcją call dającą prawo bankowi do wykupu wszystkich

PKO BP przeprowadzi emisję obligacji dla Olsztyna na kwotę 90,5 mln zł

nabycia wszystkich obligacji, prowadzenia depozytu i obsługi płatności odsetkowych oraz wykupu obligacji. Obligacje zostaną wyemitowane z terminem wykupu od 7 do 14 lat z przeznaczeniem na finansowanie deficytu budżetu związanego z realizacją wydatków majątkowych. Najważniejsze inwestycje realizowane w

Brazylia wprowadziła podatek od kapitału zagranicznego

da Silva w piątek. Analitycy uważają, że tego rodzaju działanie podkopuje zaufanie inwestorów i może niekorzystnie wpłynąć na dobry wizerunek, który kraj zyskał w ich oczach w ostatnich latach. Podatek dla zagranicznych inwestorów może umocnić za to rządzących przed wyborami w przyszłym roku

PCC Exol wyemituje obligacje serii B1 o wartości nominalnej 25 mln zł

lat i 6 miesięcy od dnia ich przydziału. Obligacje serii B1 będą emitowane jako obligacje niezabezpieczone, a spółka będzie miał prawo ich wcześniejszego wykupu" - czytamy w komunikacie. Obligacje serii B1 nie będą miały formy dokumentu, będą zdematerializowane oraz zostaną wprowadzone do obrotu

Bank Millennium rozważa emisję obligacji podporządkowanych

Warszawa, 25.10.2018 (ISBnews) - Bank Millennium rozważa emisję obligacji podporządkowanych i w związku z tym dokona analizy popytu na rynku na tego rodzaju instrumenty dłużne, podała instytucja. "Bank Millennium rozważa emisję obligacji podporządkowanych i w związku z tym dokona

KNF zatwierdziła prospekt emisyjny PCC Exol dot. programu emisji 1 mln obligacji

Warszawa, 22.07.2019 (ISBnews) - Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny PCC Exol, dotyczący czwartego programu emisji 1 000 000 obligacji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 100 zł każda, podała KNF. "Z upoważnienia Komisji Nadzoru

Deutsche Balaton ma umowę z Nestmedic dot. inwestycji do 8,6 mln zł w spółkę

inwestycji w emitenta w łącznej kwocie do ok. 8,6 mln zł (przy założeniu realizacji postanowień umowy związanych z emisją obligacji i warrantów subskrypcyjnych [...]). Realizacja inwestycji nastąpi m. in. poprzez objęcie obligacji imiennych zamiennych na nowe akcje emitenta, o wartości nominalnej 150 zł

Dekpol warunkowo przydzieli obligacje serii G o łącznej wartości 76,88 mln zł

Warszawa, 08.03.2018 (ISBnews) - Dekpol podjął uchwałę o dokonaniu warunkowego przydziału 76 880 obligacji serii G o wartości nominalnej 1000 zł każda i łącznej wartości nominalnej 76,88 mln zł, poinformowała spółka. Przydział został dokonany pod warunkiem dokonania ostatecznego rozrachunku

Unified Factory ma zgodę na otwarcie przyspieszonego postępowania układowego

000 zł. [...] Cena emisyjna nowych akcji wyniesie 6 zł za 1 akcję. [...] Wartość akcji po cenie emisyjnej wyniesie 7 500 000 zł" - czytamy dalej. Liczba akcji przypadająca na każdą obligację wyniesie 50 sztuk akcji. Liczba akcji przypadających każdemu wierzycielowi będzie równa ilorazowi (i

Legimi przydzieliło obligacjie serii U o łącznej wartości 2,58 mln zł

finansowe. Nasze przychody rosną w dwucyfrowym tempie ok. 50-60% r/r. od przeszło 4 lat. To po części zasługa dużej aktywności emisyjnej - dość powiedzieć, że tylko w tym roku łącznie z emisji obligacji i akcji pozyskaliśmy ok. 5 mln zł. Nadal jesteśmy w dynamicznej fazie rozwoju, stąd zakończona emisja

NWAI DM: Proponowane zmiany na rynku obligacji mogą uniemożliwić jego rozwój

od 2007 r. Dotychczas broker współpracował z ponad 100 emitentami i zrealizował transakcje (m.in. emisje obligacji i emisje akcji) o wartości ponad 2,5 mld zł. (ISBnews)  

Braster ma warunkową umowę umożliwiającą pozyskanie kapitału wys. do 44 mln zł

Warszawa, 06.03.2019 (ISBnews) - Braster podpisał warunkową umowę emisji i subskrypcji obligacji zamiennych na nowe akcje oraz warrantów subskrypcyjnych z European High Growth Opportunities Securitization Fund (inwestor), podała spółka. Zgodnie z postanowieniami umowy, inwestorowi w zamian za

Comp ustanowił program emisji obligacji do kwoty 100 mln zł

2017 roku podjął uchwałę w sprawie ustanowienia przez spółkę nowego programu emisji obligacji ograniczonego do kwoty 100 000 000,00 złotych stanowiącej maksymalną dopuszczalną łączną wartość wyemitowanych i niewykupionych obligacji w ramach tego programu" – czytamy w komunikacie. Obligacje

Archicom pozyskał z emisji obligacji 50 mln zł

Archicom. Na bieżąco rozpoczynamy nowe inwestycje, by utrzymać ponad 2 000 mieszkań w ofercie. Nasza ponad dwuletnia obecność na rynku kapitałowym, zarówno jeśli chodzi o akcje, jak i obligacje, udowodniła, że potrafimy w efektywny sposób wykorzystywać pozyskane środki na rozwój i w efekcie wypracowywać

Idea Bank analizuje decyzję UOKiK dot. oferowania obligacji GetBacku

Warszawa, 01.08.2019 (ISBnews) - Idea Bank otrzymał dziś decyzję Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), w której Urząd stwierdził, że bank wprowadzał konsumentów w błąd podczas sprzedaży obligacji korporacyjnych GetBack. Po zapoznaniu się z treścią tego dokumentu zostanie podjęta

Baltona wyemituje obligacje o łącznej wartości nominalnej 175 mln zł

zakładowego oraz ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy za cenę 20 796 864 zł (tj. 2,29 zł za jedną akcję)" - czytamy również w komunikacie. Jednocześnie na podstawie umowy inwestycyjnej kupujący zobowiązał się w terminie kolejnych trzech dni roboczych od dnia emisji obligacji