akcje i obligacje

Infoscan wyemitował dwie transze obligacji zamiennych na akcje

Warszawa, 14.05.2020 (ISBnews) - Infoscan wyemitował kolejne dwie transze obligacji zamiennych na akcje w ramach umowy inwestycyjnej z funduszem European High Growth Opportunities Securitization Fund, podała spółka. W ramach transakcji spółka przydzieliła inwestorowi obligacje o wartości

Sfinks przeprowadzi emisję obligacji serii A2 zamiennych na akcje

skorzystać z alternatywnego rozwiązania w stosunku do realizowanej wcześniej emisji akcji serii P i rozpocząć emisję obligacji zamiennych na akcje. W ocenie zarządu, mogą one stanowić alternatywę dla inwestorów ze względu na specyfikę tego rodzaju instrumentów finansowych, jak na przykład standardowo

Trakcja PRKiI wyemituje obligacje zamienne na akcje o wart. 27,65 mln zł

Warszawa, 30.04.2020 (ISBnews) - Zarząd Trakcji PRKiI, po uzyskaniu uprzedniej akceptacji przez radę nadzorczą, podpisał warunki emisji obligacji serii F i serii G zamiennych na akcje serii D o łącznej wartości nominalnej 27 647 487 zł, które uprzednio zostały zatwierdzone uchwałą zarządu, podała

Komputronik podejmie działania w celu emisji akcji lub obligacji zamiennych

zaoferowanie takiemu Inwestorowi lub Inwestorom odpowiednio akcji lub obligacji zamiennych na akcje spółki, jest uzupełnieniem kompetencji zarządu do skutecznego uzyskania finansowania dla spółki. Wyłączenie prawa poboru umożliwiać będzie elastyczne i sprawne reagowanie na potrzeby związane z

Infoscan wyemitował I transzę obligacji zamiennych na akcje

Warszawa, 05.11.2019 (ISBnews) - Infoscan wyemitował pierwszą transzę obligacji zamiennych na akcje w ramach umowy inwestycyjnej z funduszem European High Growth Opportunities Securitization Fund, podała spółka. W ramach transakcji spółka przydzieliła Inwestorowi obligacje o wartości nominalnej

LPP nie planuje emisji akcji ani obligacji, obsługuje zadłużenie na bieżąco

Warszawa, 15.04.2020 (ISBnews) - LPP nie planuje emisji akcji, ani obligacji i przewiduje, że w przypadku obligacji wyemitowanych w ub.r. odsetki będą wypłacone zgodnie z harmonogramem, poinformował wiceprezes Przemysław Lutkiewicz. LPP podkreśla, że na bieżąco obsługuje swoje zadłużenie. "

Akcjonariusze Work Service nie podjęli uchwał ws. emisji akcji i obligacji

Warszawa, 12.11.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Work Service nie podjęli uchwał dotyczących emisji obligacji zamiennych na akcje, podwyższenia kapitału zakładowego i oferty publicznej akcji, podała spółka. Akcjonariusze nie podjęli uchwał w sprawie: emisji obligacji zamiennych na akcje

NWZ Work Service odstąpiło od rozpatrzenia uchwał dot. emisji akcji i obligacji

Warszawa, 18.10.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Work Service odstąpili od rozpatrzenia uchwał dotyczących emisji obligacji zamiennych na akcje, podwyższenia kapitału zakładowego i oferty publicznej akcji, podała spółka. "Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki odstąpiło od rozpatrzenia

Trakcja pracuje nad emisją obligacji zamiennych na akcje dla ARP na 20 mln zł

Warszawa, 23.10.2019 (ISBnews) - Trakcja ocenia, że restrukturyzacja finansowa zakończyła się sukcesem i pozwoliła na pozyskanie łącznie ok. 1,2 mld zł finansowania w różnych instrumentach. Obecnie spółka pracuje jeszcze nad ewentualną emisją obligacji zamiennych na akcje skierowaną do Agencji

Bumech przydzielił obligacje serii C1 wart. 17,28 mln zł zamienne na akcje

Warszawa, 11.06.2019 (ISBnews) - Bumech dokonał przydziału 4 320 069 obligacji zamiennych serii C1, które są obligacjami niezabezpieczonymi, zamiennymi na akcje serii I, podała spółka. Wartość nominalna jednej obligacji jest równa jej cenie emisyjnej i wynosi 4 zł. Łączna wartość nominalna

Akcjonariusze Bumechu zdecydowali o emisji obligacji zamiennych na akcje

Warszawa, 28.05.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Bumechu zdecydowali o emisji do 4,5 mln obligacji serii C1 zamiennych na akcje serii I, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, wynika z uchwał walnego zgromadzenia. "Spółka wyemituje nie więcej niż 4 500 000 obligacji

TXM pozyska z emisji akcji i obligacji 31,9 mln zł

Warszawa, 14.08.2018 (ISBnews) - TXM sfinalizował dokapitalizowanie spółki poprzez emisję akcji i obligacji o łącznej wartości 31,9 mln zł, podała spółka. Zarząd poinformował także o podpisaniu z bankami finansującymi umów zmieniających, które gwarantują spółce utrzymanie linii kredytowych

Stupnicki ze Skarbiec TFI: Hossa na rynkach obligacji i akcji także w II półr.

Warszawa, 05.07.2019 (ISBnews) - Hossa na rynkach akcji i obligacji utrzyma się jeszcze przynajmniej przez II półrocze tego roku, przy czym zyski na rynkach globalnych powinny być wciąż wyższe niż na rynku krajowym i na rynkach wschodzących, uważa Krzysztof Stupnicki, członek zarządu i

Akcjonariusze Sygnity zdecydowali o programie emisji obligacji i emisji akcji

Warszawa, 25.06.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Sygnity zdecydowali o przeprowadzeniu programu emisji obligacji o wartości do 100 mln zł, a także w sprawie emisji do 10 mln akcji serii Z z wyłączeniem prawa poboru, emisji akcji serii AA o wartości do 17,25 mln zł i emisji do 30 mln akcji serii AB

Quercus TFI: Nie posiadamy już obligacji, ani akcji GetBack 

Warszawa, 20.04.2018 (ISBnews) - Quercus Ochrony Kapitału i Quercus Multistrategy FIZ nie posiadają już obligacji GetBack. Żaden fundusz Quercusa nie posiada również akcji tej spółki, poinformował Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych.  "W związku z pojawiającymi się

Walne TXM zdecydowało o emisji akcji i obligacji zamiennych na akcje

Warszawa, 10.07.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze TXM zdecydowali o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G w subskrypcji prywatnej i emisji obligacji serii A zamiennych na akcje na okaziciela serii H, podała spółka. Cena emisyjna nowych akcji, jak i konwersji obligacji

NWZ Biomedu-Lublin zdecyduje 6 XII o emisji akcji lub obligacji zamiennych

C uprawniające do objęcia nie mniej niż 1 000 000 i nie więcej niż 11 000 000 akcji zwykłych spółki, na okaziciela serii Q, o wartości nominalnej 0,1 zł każda. Obligacje zostaną wyemitowane do dnia 20 grudnia 2018 roku. Na podstawie art. 33 pkt 2 Ustawy o obligacjach, propozycja objęcia obligacji

GPW zawiesiła obrót akcjami i obligacjami GetBack do końca dnia

Warszawa, 16.04.2018 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zawiesiła obrót akcjami i obligacjami GetBack dziś do godz. 17:30 "ze względu na interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu", podała GPW. GPW zdecydowała o zawieszeniu 28 rodzajów instrumentów

Polimex-Mostostal wyemitował obligacje serii C zamienne na akcje

Warszawa, 27.09.2017 (ISBnews) - Polimex-Mostostal skierował do Bankowego Towarzystwa Kapitałowego (BTK) oraz Towarzystwa Finansowego Silesia (TFS) propozycje nabycia obligacji serii C zamiennych na akcje na okaziciela serii U, poinformowała spółka. Propozycja nabycia obligacji została przyjęta i

Akcjonariusze Bumechu zdecydują 25 V o emisji obligacji zamiennych na akcje

Warszawa, 30.04.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Bumechu zdecydują o emisji do 4,5 mln obligacji serii C1 zamiennych na akcje serii I, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenia zwołane na 25 maja. "Spółka wyemituje nie więcej

Redan obejmie akcje TXM za 7,9 mln zł, Concordia - obligacje zam. za 20 mln zł

Warszawa, 13.08.2018 (ISBnews) - Redan i 21 Concordia 1 s.a.r.l. zawarli umowę jako akcjonariusze TXM w konsekwencji zaplanowanego dokapitalizowania przez nie TXM, podał Redan. Redan obejmie akcje TXM za 7,9 mln zł, Concordia - obligacje zamienne na akcje za 20 mln zł "[Umowa] została

GPW bezterminowo zawiesiła obrót akcjami i obligacjami GetBack na żądanie KNF

Warszawa, 17.04.2018 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zawiesiła obrót akcjami i obligacjami GetBack bezterminowo na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), podała GPW.  Wczoraj GPW zawiesiła notowania akcji i obligacji spółki do końca dnia. 

Obligatariusz Miraculum dokonał zamiany 2,7 tys obligacji na akcje

nominalnej akcji, tj. o kwotę 2,7 mln zł, podano także. Miraculum podało we wtorek, że rozmawia z WSP w sprawie obniżenia ponoszonych przez spółkę kosztów finansowych obligacji oraz, ze WSP nie wyklucza zamiany części obligacji na akcje. Działalność Miraculum koncentruje się na opracowywaniu i sprzedaży

Dirlango: Możliwe emisje akcji i obligacji własnych lub spółek portfelowych

rozwoju projektów technologicznych w Polsce. Aby stworzyć produkty skalowalne, potrzebny jest kapitał i jedną z dróg jest giełda. Emisje akcji czy obligacji - bo mógłby być mix - uwzględniamy zarówno w przypadku Dirlango, jak i poszczególnych spółek holdingowych. Jest to długofalowa perspektywa i żadne

Łon z RPP: NBP mógłby być aktywny na rynkach obligacji korporacyjnych i akcji

Warszawa, 10.10.2017 (ISBnews) - Doświadczenia innych banków centralnych wskazują, że warto rozważyć zaangażowanie Narodowego Banku Polskiego (NBP) zarówno na rynku obligacji korporacyjnych, jak i na rynku akcji, uważa członek Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Eryk Łon. "Chociaż pojawiają się

CCC rozważa emisję obligacji zamiennych na akcje na 150 mln euro oraz buy-back

, zarząd zamierza wystąpić także do walnego zgromadzenia o zgodę i upoważnienie na nabywanie, z wpływów m.in. z emisji obligacji, akcji własnych spółki, za kwotę nieprzekraczającą 300 mln zł i w terminie do końca 2019 roku. Projekt upoważnienia przewiduje skupowanie akcji własnych na rynku regulowanym lub

Immofinanz zaoferuje obligacje zamienne na akcje o wartości 200-300 mln euro

Warszawa, 13.01.2017 (ISBnews) - Immofinanz zaprosił posiadaczy obligacji zamiennych na akcje o łącznej wartości 515,1 mln euro do ich konwersji na akcje zwykłe Immofinanz i Buwog lub rozliczenia w gotówce za akcje Buwog, podała spółka. Oferta trwa w dniach 12-19 stycznia br., czytamy w

IPO 3D pozyskała 3,94 mln zł z emisji obligacji na wykup akcji Zortax

Warszawa, 18.10.2016 (ISBnews) -  IPO 3D zakończyła publiczną ofertę obligacji, podczas której sprzedała 788 obligacji o łącznej wartości emisyjnej 3,94 mln zł, poinformowała spółka. Za środki zgromadzone podczas emisji IPO 3D zamierza skupić akcje Zortrax. "Oferowaliśmy obligacje o

Misselling, czyli naciąganie. Jak się nie dać oszukać instytucjom finansowym

wiedzy na temat kupowanych obligacji, akcji, robionych lokat czy branych pożyczek. Po piąte: umowy na zakup powinny być napisane językiem zrozumiałym dla laika. I trzeba je dokładnie czytać przed podpisaniem. Tu też nie można klienta popędzać. Pewnie to truizm, ale tak naprawdę przeczytanie i

Zapisy na obligacji IPO 3D na wykup akcji Zortax - od dziś do 13 X (aktual.)

600 do 2 145 sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii ZTRX-A o wartości nominalnej 4 500 zł każda i o łącznej wartości nominalnej od 2 700 000 zł do 9 652 500 zł, poinformowała spółka. Celem emisji jest wykup akcji Zortrax od zainteresowanych akcjonariuszy, a zapisy startują 29 września i potrwają

Zapisy na obligacji IPO DK na wykup akcji Zortax potrwają od dziś do 13 X

, poinformowała spółka. Celem emisji jest wykup akcji Zortrax od zainteresowanych akcjonariuszy, a zapisy startują 29 września i potrwają do 13 października, podano także.  "Będzie to pierwsza publiczna oferta tego rodzaju obligacji na polskim rynku kapitałowym. Zostanie ona przeznaczona dla

Buwog zdecydował o emisji obligacji zamiennych na akcje o wartości 300 mln euro

zamienne na akcje na okaziciela i będą oferowane z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy Buwog. "W transakcji tej Buwog poszukuje dywersyfikacji swoich źródeł finansowania. Wpływy netto z emisji obligacji będą użyte głównie na programy wzrostu ze szczególnym uwzględnieniem

Buwog uplasował obligacje zamienne na akcje o wartości 300 mln euro

zdecydował o uruchomieniu oferty obligacji niezabezpieczonych zamiennych na akcje o łącznej wartości nominalnej 300 mln euro, zapadających w 2021 r. Obligacje będą zamienne na akcje na okaziciela i będą oferowane z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy Buwog. W transakcji tej Buwog

PFR kupi obligacje zamienne na akcje spółki H.Cegielski-Poznań za 40 mln zł

Warszawa, 28.04.2017 (ISBnews) - Polski Fundusz Rozwoju (PFR) zainwestuje w H. Cegielski-Poznań (HCP) w Poznaniu 40 mln zł w formie obligacji zamiennych na akcje, podał fundusz. "Poprzez zaangażowanie kapitałowe Polskiego Funduszu Rozwoju w zakłady Cegielskiego, otwieramy nowy rozdział w

Polbrand nie wyklucza wejścia na rynek akcji i kolejnych emisji obligacji

scenariusze i wejście na rynek akcji nie jest wykluczone. Zrobimy to w odpowiednim momencie rozwoju naszej spółki" - powiedział ISBnews Ziembicki. Spółka finansuje swoją działalność zarówno kredytami, jak i obligacjami, korzysta także z faktoringu ze względu na długie terminy płatności w branży

Auxilia planuje debiut na NC w styczniu, nie wyklucza emisji akcji lub obligacji

Warszawa, 15.12.2015 (ISBnews) - Auxilia oczekuje debiutu na NewConnect w styczniu przyszłego roku. Spółka chce zwiększać przychody o 25-30% średniorocznie i w najbliższych 2-3 latach może sięgnąć po dodatkowy kapitał, pochodzący z emisji akcji lub obligacji, poinformował prezes Bartosz

W co inwestować? Jak nie akcje, to obligacje?

Jedna trzecia funduszy obligacji uzyskała zwrot z kapitału zbliżony do bankowych depozytów. Słabe wyniki - mniej niż 3,5 proc. zysku - miały dwa. Stracił tylko jeden. Dla porównania: w ciągu ostatnich 12 miesięcy potaniały jednostki uczestnictwa wszystkich funduszy akcji. I to mocno - nawet 40 proc

Z czego wycisnąć procenty? Oszczędzanie w roku wielkich zmian

, polisą bezpieczeństwa jest takie ulokowanie oszczędności, by nie były wystawione tylko na jeden rodzaj ryzyka. Akcje: Odcinać kupony z dywidendy Skoro niskie stopy procentowe i coraz wyższa inflacja mogą nadgryzać pieniądze zdeponowane na lokacie w banku, to być może nadchodzi czas, by choć niewielką

Gant zapewnia, że spłaci majowe obligacje. Akcje o 20 proc. w górę

- Nie dopniemy spłaty obligacji do 23 maja, ale na pewno dokonamy tego za dwa-trzy tygodnie. Nadal jesteśmy na etapie pozyskiwania środków z Sokołowskiej [inwestycja mieszkaniowa Kaskada na Woli w Warszawie] i spływu środków z tytułu warrantów. Ponadto negocjujemy sprzedaż posiadanych aktywów, w

Inwestowanie w fundusze - ryzykowne czy bezpieczne?

inwestycyjnych (w skrócie TFI), czyli firmy, które muszą posiadać specjalną licencję i kontrolowane są (jak banki) przez Komisję Nadzoru Finansowego. Każde TFI zwykle zarządza kilkoma lub kilkunastoma funduszami. Każdy fundusz zbiera pieniądze od klientów, a następnie inwestuje je w akcje, obligacje lub inne

Bombą atomową w fundusze inwestycyjne? [ANALIZA SAMCIKA]

mniejsze od planowanych wpływy z nowego podatku do budżetu, trzeba brać pod uwagę, że spadnie zainteresowanie polskimi akcjami i obligacjami (bo one również bywają składnikiem funduszy zamkniętych). A to oznaczałoby kolejną falę bessy na giełdzie. Strzał w kolano? Polski rynek kapitałowy i tak jest w

Nowy podatek od transakcji finansowych. Ograniczy obroty?

Unia Europejska pracuje nad podatkiem od transakcji finansowych (Financial Transaction Tax - FTT). Obciążone nim mają być transakcje kupna i sprzedaży. To podatek pośredni: od obrotu, a nie od zysku. Jego wysokość uzależniona byłaby od rodzaju instrumentu finansowego, np. od akcji i obligacji

Ile to kosztuje: polisa inwestycyjna

kapitał na emeryturę sięgający 280-290 tys. zł. Oczywiście wszystko przy założeniu dość agresywnej tzw. alokacji składek, czyli przeznaczaniu prawie wszystkich pieniędzy na inwestycję w akcje, a tylko niewielkiej części w obligacje, i to wcale nie w te najbezpieczniejsze (bo emitowane przez firmy, a nie

PCC Exol przydzielił obligacje serii C2 za 25 mln zł, średnia redukcja: 61%

czynnych (surfaktantów) w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Jest jedynym producentem surfaktantów anionowych i niejonowych w Polsce. Od 2012 r. akcje spółki są notowane na rynku podstawowym warszawskiej giełdy. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 638,61 mln zł w 2019 r

Miraculum zdecydowało o emisji obligacji zamiennych o wartości do 3 mln zł

w celu realizacji bieżących zobowiązań powstających w związku z kontraktami, podano także. Cena emisyjna obligacji serii S2 i akcji serii P równa będzie 3 zł, co oznacza, że posiadacz obligacji będzie uprawniony do objęcia w zamian za jedną obligację jednej akcji serii P. "W związku z

Po co jest akcja? Czyli bądź z ryzykiem za pan brat

: jak najwięcej. Co wtedy? Spokojny sen z lokatami czy obligacjami pod poduszką już nie wystarczy. Chcąc mieć szansę na ponadprzeciętny zysk, bo gwarancji nikt nie da - trzeba wziąć głębszy oddech i wykonać o krok więcej, pójść w ryzyko. I tak dochodzimy do akcji, które cechuje wyższy poziom ryzyka

PCC Exol wyemituje obligacje serii C2 o wartości nominalnej 25 mln zł

lat i 3 miesięcy od dnia ich przydziału. Obligacje serii C2 będą emitowane jako obligacje niezabezpieczone. Emitent będzie miał prawo wcześniejszego wykupu obligacji serii C2" - czytamy w komunikacie. PCC Exol jest największym producentem środków powierzchniowo czynnych (surfaktantów) w Polsce

Bank Millennium nie planuje emisji obligacji w tym roku

program emisji obligacji banku wygasa w lipcu br., zaś nowy program obligacji jest przygotowany w taki sposób, że pozwala na emisje obligacji różnego typu, spełnia też wymagania MREL. "Wymogi MREL są odroczone, więc nie mamy żadnej presji w tym roku, żeby emitować obligacje. Wymagania będą niższe i

Finanse dla koneserów. Złoto, wino, dzieła sztuki - ile można zarobić?

zarabiać nawet wtedy, kiedy na giełdzie jest czerwono, a ceny akcji spadają jak kamień w wodę. Eksperci twierdzą, że w inwestycje alternatywne, niezależne od rynku akcji i obligacji, powinno się ulokować nie więcej niż 20 proc. kapitału. Na rozwiniętych rynkach światowych inwestorzy instytucjonalni lokują

Cyfrowy Polsat utworzył program obligacji na 1 mld zł, celuje w emisję w I kw.

trybie (i) oferty publicznej papierów wartościowych lub (ii) poprzez proponowanie nabycia w inny sposób; e) obligacje mogą być emitowane w jednej lub w wielu seriach; f) obligacje będą niezabezpieczone; g) maksymalna liczba obligacji danej serii proponowanych do nabycia (tj. liczba emitowanych

Miraculum wyemituje obligacje o łącznej wartości 4,5 mln zł

komunikacie. Obligacje zostaną wykupione po upływie 24 miesięcy od dnia przydziału chyba, że posiadacz wykona prawo do zamiany obligacji na akcje serii P. Cena emisyjna obligacji serii S1 i akcji serii P równa będzie 3,00 zł, co oznacza, że posiadacz obligacji będzie uprawniony do objęcia w zamian za jedną

PCC Exol przydzielił obligacje serii C1 o łącznej wartości 20 mln zł

powierzchniowo czynnych (surfaktantów) w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Jest jedynym producentem surfaktantów anionowych i niejonowych w Polsce. Od 2012 r. akcje spółki są notowane na rynku podstawowym warszawskiej giełdy. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży PCC Exol sięgnęły 636 mln zł w 2018 r

Atal ustalił warunki emisji obligacji serii AU do maks. kwoty 100 mln zł

Warszawa, 18.09.2019 (ISBnews) - Zarząd Atalu podjął uchwałę w sprawie ustalenia warunków emisji obligacji serii AU oraz w sprawie wzoru propozycji nabycia obligacji, podała spółka. Zgodnie z powyższą uchwałą w ramach programu emisji obligacji wyemitowane zostaną obligacje 2-letnie serii AU o

Rating funduszy inwestycyjnych - styczeń 2009

metodologii ratingu W zestawieniu oceniamy fundusze utworzone na mocy polskiego prawa i zarządzane przez licencjonowane przez Komisję Nadzoru Finansowego towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI). Oceniamy fundusze w pięciu podstawowych kategoriach (akcji, mieszane, stabilnego wzrostu, obligacji i rynku

Niemiecki rząd nie pomoże Deutsche Bankowi? Akcje ostro w dół

trwającego procesu restrukturyzacji, ale jest zadowolony z postępu. Od początku roku akcje Deutsche Banku spadły o ok. 50 proc. za sprawą prowadzonej na szeroką skalę restrukturyzacji i cięcia kosztów, w tym m.in. dużych zwolnień. Jeszcze w 2008 roku niemiecki gigant zaliczył 3,9 mld euro straty. Przez

PKO BP wykupi obligacje o wart. 250 mln euro i 194,41 mln USD

Warszawa, 17.04.2020 (ISBnews) - PKO Bank Polski przyjmie do wykupu obligacje 2021 o łącznej wartości nominalnej 250 000 000 euro oraz obligacje 2022 o łącznej wartości nominalnej 195 410 000 USD, podał bank. Przewidywana data rozliczenia oferty wykupu to 21 kwietnia 2020 r. "

Wtorek, zamknięcie: Wyprzedaż akcji, frank po 3,7 zł

Poniedziałkowy horror na giełdach - wywołany lękiem przed niezatwierdzeniem w USA zwiększenia limitu zadłużenia i słabymi danymi o koniunkturze w amerykańskim przemyśle - doprowadził do ostrej przeceny akcji, zwyżki cen złota i franka. Wydawało się naturalne, że we wtorek dojdzie do odreagowania

Polnordu wyemituje 5-letnie obligacje o łącznej wartości nom. do 150 mln zł

akcji serii T. Ponadto obligatariusz: (i) w 2022 r. nie później niż 30 listopada 2022 r. oraz (ii) w 2023 r. nie później niż 30 listopada 2023 r., ma prawo złożyć spółce żądanie wcześniejszego wykupu wszystkich albo niektórych obligacji (przy założeniu, że spółka w danym roku dokona wykupu maksymalnie w

Atal przyjął program emisji obligacji o wartości do 150 mln zł

przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji Atal powierzył BNP Paribas Bank Polska. Atal to firma deweloperska specjalizująca się w budownictwie kompleksów mieszkaniowych, zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce. Jej akcje notowane są na GPW od 2015 r. (ISBnews)  

Obligacje serii C Cyfrowego Polsatu zadebiutują na Catalyst w poniedziałek

wartości nominalnej 1 000 zł każda i łącznej wartości nominalnej 1 mld zł. Obligacje serii C zostały przydzielone łącznie 69 inwestorom. Środki z emisji obligacji zostaną przeznaczone na refinansowanie wydatków poniesionych m.in. na modernizację i unowocześnienie infrastruktury telekomunikacyjnej

Akcjonariusze Komputronika 19 września zdecydują o emisji obligacji zamiennych

obligacji zamiennych na akcje spółki, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G lub serii późniejszych, zmian statutu spółki oraz opcjonalnego wyłączenia prawa poboru obligacji i akcji - jest potrzeba pozyskania środków finansowych na dalszy rozwój spółki w najbardziej

Pekao Bank Hipoteczny wyemituje obligacje o wartości nominalnej 300 mln zł 

; Obligacje mogą zostać zarejestrowane w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A, podano także.  Pekao Bank Hipoteczny zdecydował 10 sierpnia br. o ustanowieniu programu powtarzających się emisji obligacji na okaziciela o łącznej wartości nominalnej do 1 000 000 000 zł i

Miraculum przydzieliło 1 mln obligacji zamiennych o łącznej wartości 3 mln zł

) oraz na kapitał obrotowy w celu rozwijania działalności spółki lub w celu realizacji bieżących zobowiązań powstających w związku z kontraktami. Cena emisyjna obligacji serii S2 i akcji serii P równa będzie 3 zł, co oznacza, że posiadacz obligacji będzie uprawniony do objęcia w zamian za jedną

Atal wyemitował obligacje serii AU na kwotę 100 mln zł

prowadzonym przez GPW i BondSpot. Atal to firma deweloperska specjalizująca się w budownictwie kompleksów mieszkaniowych, zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce. Jej akcje notowane są na GPW od 2015 r. (ISBnews)  

Baltona nie spłaciła 5,96 mln zł odsetek od obligacji objętych przez PPL

. Brak terminowej zapłaty wymagalnych odsetek stanowi przypadek naruszenia warunków emisji obligacji, upoważniającego PPL do żądania natychmiastowego wykupu obligacji, podano również. 15 października ub. r. PPL ogłosiło wezwanie na 11 256 577 akcji PHZ Baltona, stanowiących 100% kapitału zakładowego i

Zaginione skrzynie z majątkiem II RP

lutym tego roku ABW zatrzymała kilka osób, które reaktywowały przedwojenną śląską spółkę Giesche SA. Jej wszystkie akcje też były w amerykańskich skrzyniach. Zaginione, skradzione? Wysłane do Polski akcje i obligacje IIRP należały do obywateli amerykańskich, którzy przed wojną tu inwestowali. Po

Atal wyemituje obligacje o wartości nominalnej do 100 mln zł 

Warszawa, 11.04.2019 (ISBnews) - Zarząd Atalu podjął uchwałę w sprawie emisji dwuletnich obligacji serii AP o wartości nominalnej do 100 mln zł, podała spółka.  "Zarząd spółki podjął uchwałę w sprawie ustalenia warunków emisji obligacji serii AP, oraz w sprawie wzoru propozycji

Redan wydłużył termin spłaty obligacji serii F i zmienił harmonogram spłat

Warszawa, 18.07.2019 (ISBnews) - Redan zawarł z właścicielem wszystkich obligacji serii F spółki porozumienie w sprawie wydłużenia terminu spłaty do 10 sierpnia 2021 r. i zmiany harmonogramu wykupu częściowego, wynika z komunikatu spółki. "Zawarł z obligatariuszem posiadającym

PCC Exol zdecydował o wcześniejszym wykupie obligacji serii A2 o wart. 25 mln zł

Warszawa, 28.05.2020 (ISBnews) - PCC Exol zdecydował o wcześniejszym wykupie wszystkich 250 tys. obligacji serii A2 o łącznej wartości nominalnej 25 mln zł, emitowanych przez spółkę w ramach I Programu Emisji Obligacji, podała spółka. "Dzień wcześniejszego wykupu został ustalony na 12

Dekpol przydzielił obligacje serii F4 o łącznej wartości nominalnej 13 mln zł

Warszawa, 30.10.2018 (ISBnews) - Dekpol podjął uchwałę o dokonaniu przydziału 13 000 sztuk obligacji serii F4 o wartości nominalnej 1 000 zł każda i o łącznej wartości nominalnej 13 mln zł na rzecz Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja Fundusz Inwestycyjny

OT Logistics: Decyzja GPW dot. obligacji serii H nie oznacza konieczności wykupu

) Regulaminu ASO". "GPW zastrzegła, że na możliwość zmiany tej decyzji wpływ mogą mieć: (i) odbycie zgromadzenia obligatariuszy obligacji zwołanego na dzień 28 października 2019 r. oraz (ii) zrealizowanie działań w ramach planu poprawy płynności finansowej, tj. m.in. emisji akcji, sprzedaży aktywów

Atal ustanowił program emisji obligacji do maks. kwoty 100 mln zł

przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji powierza się BNP Paribas Bank Polska w trybie przewidzianym zawartymi w tym celu umowami, podsumowano.  Atal to firma deweloperska specjalizująca się w budownictwie kompleksów mieszkaniowych, zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce. Jej akcje notowane

Bank Millennium wyemituje obligacje podporządkowane o wartości do 830 mln zł

Warszawa, 17.01.2019 (ISBnews) - Zarząd Banku Millennium podjął uchwałę w sprawie wyemitowania do 1 660 obligacji podporządkowanych serii W o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 830 mln zł, podał bank. Wartość nominalna jednej obligacji wyniesie 500 tys. zł, cena emisyjna każdej

Akcjonariusze Brastera zdecydowali o emisji do 29,66 mln akcji serii N

L oraz uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii N z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.  W marcu br. Braster podpisał warunkową umowę emisji i subskrypcji obligacji zamiennych na nowe akcje oraz warrantów

Zarząd Pekao wyraził zgodę na emisję obligacji podporządkowanych do 1,5 mld zł

Warszawa, 11.09.2018 (ISBnews) - Zarząd Banku Pekao podjął uchwałę wyrażającą zgodę na emisję obligacji podporządkowanych o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 1 500 000 000 zł. Bank rozważa emisję w październiku br., ale termin ten jest uzależniony od sytuacji na rynku obligacji

Bank Millennium wyemitował obligacje podporządkowane na kwotę 830 mln zł

Warszawa, 30.01.2019 (ISBnews) - Bank Millennium wyemitował 1 660 obligacji podporządkowanych serii W na łączną kwotę 830 mln zł. Wszystkie obligacje tej serii zostały objęte przez obligatariuszy, podał bank.  Oprocentowanie obligacji jest zmienne, oparte o stawkę WIBOR 6M

Braster chce przesunąć termin wykupu obligacji serii A na 9 listopada 2020 r.

listopada 2020 r. "Zarząd Braster S.A. informuje, iż w związku z przedłużającym się procesem realizacji warunków umowy o emisji i subskrypcji obligacji zamiennych na nowe akcje oraz warrantów subskrypcyjnych zawartej z European High Growth Opportunities Securitization Fund, z uwagi na fakt, iż obecna

Atal zwiększył wartość programu emisji obligacji o 100 mln zł

alternatywnym systemie obrotu Catalyst lub BondSpot. "Jesteśmy rozpoznawalnym, wiarygodnym i sprawdzonym graczem na rynku kapitałowym. Nasz model finansowania działalności opiera się na dywersyfikacji źródeł kapitału, przy czym obligacje stanowią jego istotną część. W zeszłym roku sfinalizowaliśmy zakupy

EBOR zainwestował 200 mln zł w zielone obligacje Cyfrowego Polsatu

Warszawa, 18.02.2020 (ISBnews) - Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) wsparł pierwszą korporacyjną emisję zielonych obligacji w Polsce inwestując 200 mln zł (47 mln euro) w emisję obligacji grupy Cyfrowy Polsat, podała instytucja. "Ramy zielonych obligacji przygotowane przez spółkę są

Unified Factory przedstawiło zaktualizowane propozycje układowe

Warszawa, 20.02.2020 (ISBnews) - Unified Factory, w zaktualizowanych propozycjach układowych, proponuje przeznaczanie 60% jednostkowych rocznych zysków na spłatę obligacji serii C i D w okresie od 2021 do 2029 roku, konwersję 7,56% wierzytelności na akcje i przejęcie przez wierzycieli

GPW proponuje 11 sierpnia jako dzień wypłaty dywidendy

wypłatę dywidendy w wysokości 100,73 mln zł, tj. 2,4 zł na akcję z zysku za 2019 r. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych

Obligacje serii AP Atalu zadebiutowały na Catalyst

2021 roku, podano. "Warunki emisji obligacji serii AP z punktu widzenia spółki, jak i inwestorów są atrakcyjne. Oferta spotkała się z dużym zainteresowaniem wśród instytucji finansowych, ponieważ jesteśmy doświadczonym oraz wiarygodnym partnerem. Zamierzamy dalej regularnie pozyskiwać środki na

Vivid Games rozpoczęło przegląd dostępnych opcji strategicznych

wypełnienia zobowiązań spółki wynikających z obligacji: 1) wcześniejszy wykup części obligacji; 2) przedłużenie terminu wykonania zobowiązań z obligacji; 3) dokonanie konwersji obligacji na akcje spółki, podano również. Zarząd przeglądać będzie i rozważy również inne opcje strategiczne, które pojawić

Polnord ma umowę z SGB Bankiem wydłużającą termin wykupu obligacji serii D

wykupu obligacji serii D o wartości nominalnej 30 000 000 zł w ciągu 3 dni od daty postawienia do dyspozycji spółki środków finansowych zgromadzonych na rachunku Noble Securities (podmiot, z którym spółka zawarła umowę o oferowanie akcji serii T) w wyniku subskrypcji akcji serii T, przy czym wykup ten

BOŚ Bank wykupił obligacje serii A o łącznej wartości nomin. 120 mln zł

warunki emisji obligacji podporządkowanych serii A, które umożliwiały bankowi skorzystanie z prawa do dokonania wcześniejszego wykupu wszystkich obligacji podporządkowanych serii A po upływie 5 lat od daty ich emisji" – czytamy dalej. Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na

Sąd otworzył przyspieszone postępowanie układowe Vivid Games

, które miało odbyć się 23 kwietnia. Vivid Games zapowiadał wtedy, że planuje skorzystać z możliwości układu częściowego i objąć postępowaniem jedynie wierzytelności wynikające z obligacji serii A podlegające wykupowi 5 maja 2020 roku. Według informacji z 17 kwietnia, w ramach PPU Vivid Games zamierza

Pekao Bank Hipoteczny ustanowił program emisji obligacji do kwoty 1 mld zł 

Warszawa, 10.08.2018 (ISBnews) - Pekao Bank Hipoteczny zdecydował o ustanowieniu programu powtarzających się emisji obligacji na okaziciela o łącznej wartości nominalnej do 1 000 000 000 zł i o jednostkowej wartości nominalnej 1 000 zł każda lub wielokrotności tej kwoty, podał bank. 

Cyfrowy Polsat przydzielił obligacje serii C o wartości nominalnej 1 mld zł

obligacje korporacyjne zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie w ramach rynku Catalyst, podsumowano. Cyfrowy Polsat i Polkomtel tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza-Żaka. Akcje

Vivid Games złożył wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego

wtedy, że planuje skorzystać z możliwości układu częściowego i objąć postępowaniem jedynie wierzytelności wynikające z obligacji serii A podlegające wykupowi 5 maja 2020 roku. Według informacji z 17 kwietnia, w ramach PPU Vivid Games zamierza również zamknąć linię biznesową QUASU z możliwą sprzedażą

Atal wyemitował obligacje serii AP na kwotę 100 mln zł

Warszawa, 26.04.2019 (ISBnews) - Atal wyemitował dwuletnie, niezabezpieczone obligacje serii AP na kwotę 100 mln zł, podała spółka. Termin wykupu obligacji nowej emisji przypada 26 kwietnia 2021 roku. Obligacje zostaną wprowadzone, w ramach rynku Catalyst, do alternatywnego systemu obrotu

Brazylia wprowadziła podatek od kapitału zagranicznego

da Silva w piątek. Analitycy uważają, że tego rodzaju działanie podkopuje zaufanie inwestorów i może niekorzystnie wpłynąć na dobry wizerunek, który kraj zyskał w ich oczach w ostatnich latach. Podatek dla zagranicznych inwestorów może umocnić za to rządzących przed wyborami w przyszłym roku

BOŚ planuje wcześniejszy wykup wszystkich obligacji serii D 18 listopada

Warszawa, 06.09.2018 (ISBnews) - Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) ogłosił zamiar przedterminowego wykupu wszystkich obligacji podporządkowanych serii D wyemitowanych 18 maja 2011 r. o wartości nominalnej 100 mln zł. Wcześniejszy wykup obligacji nastąpi 18 listopada br., podał bank. "

BOŚ wykupił przed terminem obligacje serii D o wartości nominalnej 100 mln zł 

wykupu wszystkich obligacji podporządkowanych serii D po upływie 5 lat od daty ich emisji pod warunkiem, że na wcześniejszy zwrot przez emitenta środków pieniężnych uprzednio wyraziła zgodę Komisja Nadzoru Finansowego" - czytamy w komunikacie.  Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są

BOŚ zamierza wykupić przedterminowo obligacje o wartości 120 mln zł

wykupu 3 maja 2018 roku" - czytamy w komunikacie. Obligacje zostały wyemitowane w 3 listopada 2009 r. Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ S.A. (ISBnews)

Getin Holding chce pozyskać z emisji obligacji kwotę do 40 mln zł

emisji obligacji w terminie do 30 czerwca 2019 r. Celem emisji obligacji będzie finansowanie bieżącej działalności emitenta" - czytamy w komunikacie. Parametry obligacji, w tym w szczególności oprocentowanie, okres wykupu i zabezpieczenie zostaną ustalone przez emitenta po przeprowadzeniu rozmów z

Jacek Fotek zrezygnował z pełnienia funkcji wiceprezesa GPW

, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie. (ISBnews)