akcje i notowanie giełdowe

tm, reuters, pap

Krwawa sesja na warszawskiej giełdzie

Krwawa sesja na warszawskiej giełdzie

Zapowiedzi zmian w funduszach emerytalnych w dalszym ciągu negatywnie odbijają się na notowaniach giełdowych w Warszawie. Środowy ponad 2-proc. spadek był, jak się okazało, tylko przygrywką do czwartkowej bardzo mocnej przeceny. Analitycy twierdzą, że akcji polskich spółek pozbywają się inwestorzy zagraniczni. W miarę stabilnie za to zachowuje się złoty

Indeksy i wskaźniki - jak zrobić z nich użytek [Z klasy do kasy]

Giełda to nie tylko spółki, które są na niej notowane, ale przede wszystkim indeksy giełdowe. Informują inwestorów, jak radzi sobie rynek akcji lub jego segmenty. Z kolei wskaźniki zebrane w tabelach z notowaniami sięgają jeszcze głębiej, informując, co się dzieje w samych spółkach

Hossa na Wall Street kusi, ale jest drogo. Jak inwestować w USA i nie stracić?

Akcje amerykańskich i niemieckich spółek notują historyczne rekordy, podczas gdy krajowy indeks giełdowy WIG po kryzysie finansowym odrobił zaledwie dwie trzecie strat. Jak inwestować na zagranicznych rynkach?

Komisja Europejska może zmienić zasady finansowania inwestycji przez portale społecznościowe [Newseria]

Komisja Europejska może zmienić zasady finansowania inwestycji przez portale społecznościowe [Newseria]

Fed nadal drukuje dolary, ale widzi poprawę w gospodarce

Fed nadal drukuje dolary, ale widzi poprawę w gospodarce

. Dzięki dodrukowi i utrzymywaniu stóp procentowych na zerowym poziomie Fed chce ożywić gospodarkę USA, a przede wszystkim poprawić sytuację na rynku pracy. Blisko pięć lat po rozpoczęciu najgłębszego kryzysu, od Wielkiego Kryzysu w latach 30. ubiegłego wieku, stopa bezrobocia nadal utrzymuje się na

Kurs spółki DSS faluje w rytm wystąpień ministra Nowaka

Kurs spółki DSS faluje w rytm wystąpień ministra Nowaka

2012. Jednak wykonawcy zostali zobowiązani do tego, aby trasa była przejezdna do maja 2012 r., czyli przed mistrzostwami. Zmiany kursu DSS i tak są niewielkie w porównaniu z wahaniami, jakie notował miedziowy gigant KGHM. W przypadku tej spółki na notowania wpływały kolejno: zaproponowanie skupu akcji

Coca-Cola z niższymi zyskami. Winne: zła pogoda i odwrót od gazu

Coca-Cola z niższymi zyskami. Winne: zła pogoda i odwrót od gazu

Największy na świecie producent napojów gazowanych w drugim kwartale 2013 r. zarobił na czysto 2,68 mld dol. wobec 2,79 mld dol. sprzed roku. Skorygowany zysk na akcję wyniósł 59 centów. Analitycy liczyli, że będą to 63 centy na akcję. Przychody spółki w tym czasie wyniosły 12,75 mld dol. wobec

Sąd ogłosił upadłość likwidacyjną PolRestu. Inwestorzy pozbywają się akcji

Sąd ogłosił upadłość likwidacyjną PolRestu. Inwestorzy pozbywają się akcji

akcje spółki straciły jedną czwartą swojej wartości i na koniec sesji kosztowały 0,35 zł. Zdaniem cytowanych przez "Parkiet" analityków prawdopodobieństwo, że akcjonariusze otrzymają zwrot choć części zainwestowanych pieniędzy, jest bliskie zera.

Kulczyk przejął akcje Pekaesu

, a AKJ zarządzał spółką. Akcje ostatecznie trafiły w ręce Kulczyk Holding, bo rozmowy AKJ z pięcioma zainteresowanymi inwestorami branżowymi i finansowymi spaliły na panewce z powodu kryzysu. AKJ wcześniej założył, że wyjdzie z inwestycji po trzech latach. - Nasze zainteresowanie inwestycją wiąże się

Niepokojące notowania indeksu firm transportowych

Niepokojące notowania indeksu firm transportowych

To najstarszy amerykański indeks giełdowy. Powstał w 1884 roku na bazie notowań 11 spółek transportowych, z których dziewięć to były przedsiębiorstwa kolejowe. Dzisiaj DJTA grupuje 20 spółek amerykańskiego sektora transportowego, wśród których są linie lotnicze, firmy zajmujące się transportem

Polska Grupa Energetyczna stanie się największą polską firmą na GPW

mld zł), czy PKO BP (38-39 mld zł).PGE stałaby się największą krajową i trzecią największą firmą notowaną na GPW po włoskim UniCredit i czeskim CEZ, którego wartość to około 80 mld zł. Na razie PGE czeka z oficjalną publikacją wyników do momentu zatwierdzenia przez KNF jej prospektu.Wartość spółki

SP ma pakiety poniżej 10 proc. akcji w 27 spółkach z GPW. Będzie sprzedawał?

udziałowcy bardzo rzadko decydują się na zakup małych pakietów, tylko po to, by uporządkować strukturę właścicielską. W ostatnim czasie resort sprzedał m.in. akcje Przedsiębiorstwa Rekonstrukcji i Modernizacji Urządzeń Energetycznych REMAK (3,33 proc. za 3,6 mln zł) i Budimex SA (0,02 proc. za 304 tys

Akcje JHM Development wrócą do systemu notowań ciągłych 2 stycznia

Warszawa, 29.12.2014 (ISBnews) - Akcje JHM Development przestały być kwalifikowane do listy alertów i powrócą do systemu notowań ciągłych 2 stycznia, podała spółka. "Począwszy od sesji giełdowej w dniu 2 stycznia 2015 roku nastąpi wznowienie obrotu akcjami emitenta na rynku kierowanym

Sylwetka Adama Górala

; pod względem przychodów Asseco jest piątym producentem oprogramowania w Europie. Asseco powstało z połączenia kilku znanych firm informatycznych: Softbanku, Prokomu Software, Compu Rzeszów i ABG. Jej spółki zależne działają m.in. na Bałkanach, w Hiszpanii, Niemczech, Czechach i na Słowacji. Zatrudnia

GPW dała Global City 6 miesięcy na spełnienie warunków wycofania spółki z obrotu

nałożenia na spółkę dodatkowych warunków wykluczenia jej akcji" - powiedział prezes GPW Paweł Tamborski, cytowany w komunikacie. "Kwestia zniesienia dematerializacji i wycofania z obrotu giełdowego akcji spółek zagranicznych, zdematerializowanych zgodnie z polskimi przepisami prawa i notowanych

Rząd Chin wydał na ratowanie giełd 133 mld euro

Rząd Chin wydał na ratowanie giełd 133 mld euro

CSI300 spadł o 0,9 proc. Pekin zdecydował się na całą serię bezprocentowych środków, by uratować giełdę przed załamaniem: zakazano między innymi sprzedaży krótkiej, agencje rządowe i domy maklerskie podjęły masowy skup akcji, zawieszono debiuty giełdowe (initial public offering - IPO) i obroty akcjami

SII: Kryzys zachwiał reputacją giełdowych spółek

, badania było m.in. uzyskanie informacji jak zarządzający spółkami giełdowymi postrzegają polski rynek kapitałowy, czy widzą konieczność prowadzenia działań z zakresu public relations oraz relacji inwestorskich i jak według nich powinny one wyglądać. W badaniu, wzięły udział 84 spółki. Z badania wynika, że

BM BGŻ podwyższyło wycenę ZM Kania do 3,75 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'

zł. W czwartek na zamknięciu notowań giełdowych cena akcji spółki wynosiła 2,95 zł.   Analitycy BM BGŻ prognozują, że zysk netto spółki w tym roku wyniesie 34,1 mln zł, aby w 2016 r. zwiększyć się do 38,6 mln zł. Przewidywane przychody wyniosą odpowiednio: 949 mln zł i 1.078,9 mln zł

W wezwaniu na Bioton została zawarta transakcja giełdowa dot. 5.958.796 akcji

Warszawa, 18.08.2015 (ISBnews) - W wyniku wezwania na akcje Biotonu, ogłoszonego przez NovoTek Pharmaceuticals Limited została zawarta transakcja giełdowa, której przedmiotem było 5.958.796 akcji spółki objętych wezwaniem, podał Bioton. "(…) Millennium Dom Maklerski S.A

GPW zawiesiła obrót akcjami DSS, Alterco, Ideon i Cash Flow

to, że akcje spółki zostaną wykluczone z obrotu giełdowego 25 maja br., Komisja nie podjęła decyzji o żądaniu zawieszenia notowań. (ISBnews)  

GPW ma list intencyjny ws. wykorzystania nieruchomości spółki

-Finansowym "Nowy Świat" jest dominującym akcjonariuszem Centrum Giełdowego (CGSA), które jest współwłaścicielem (obok GPW) kompleksu Centrum Giełdowe, w którym siedzibę ma m.in. GPW, podała spółka. "W ramach wyżej wymienionych prac przedmiotem analiz i negocjacji mogą być również warunki

GPW zawiesiła obrót Intakus od 13 do 24 X wz. ze scaleniem akcji

Warszawa, 08.10.2014 (ISBnews) – Giełda Papierów Wartościowych zawiesi w dniach 13-24 października notowania akcji Intakus w związku ze zmianą ich wartości nominalnej, podała Giełda. "Po rozpatrzeniu wniosku spółki Intakus S.A. o zawieszenie notowań akcji tej spółki w związku ze

Akcjonariusze Best zdecydują 15 czerwca o splicie akcji w stosunku 1:4

Warszawa, 19.05.2015 (ISBnews) - Akcjonariusze Best zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 15 czerwca m.in. o podział akcji w stosunku 1 do 4, podała spółka. Ponadto Best podjął działania, dzięki którym akcje spółki zostaną przeniesione do systemu notowań ciągłych. Obecnie akcje Best

Startuje I etap VIII edycji konkursu SEG Złota Strona Emitenta

cytowany w komunikacie. Ocenie konkursowej będą podlegały strony internetowe wszystkich spółek polskich i zagranicznych, których akcje w dniu 29 sierpnia 2014 roku były notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w tym na rynku NewConnect. Witryny internetowe będą oceniane w ramach 5

GPW wykluczy Bipromet z obrotu z dniem 25 maja na wniosek spółki

zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia przez emitenta dodatkowych warunków. W dniu 6 maja 2015 r. został złożony przez spółkę Bipromet S.A. wniosek o wykluczenie z obrotu giełdowego akcji tej spółki z uwagi na fakt, że wszystkie jej akcje, po przeprowadzonym przymusowym

Akcje PMPG będą notowane w systemie notowań ciągłych od wtorku

mogły być podstawą do optymizmu dla akcjonariuszy. Jednak fakt pozostawania poza głównym systemem notowań działał na naszą niekorzyść i na niekorzyść kursu akcji. Dlatego z satysfakcją przyjmuję decyzję o przywróceniu naszych akcji do systemu notowań ciągłych i jestem przekonany, że przełoży się to na

GPW zawiesiła notowania Nordea Bank Polska w związku z połączeniem z PKO BP

Warszawa, 28.10.2014 (ISBnews) - Zarząd GPW zawiesił - na wniosek spółki - notowania akcji Nordea Bank Polska w związku ze zbliżającym się terminem jego połączenia z PKO Bankiem Polskim, podała giełda. Zawieszenie będzie obowiązywać od 28 października do dnia wykluczenia z obrotu giełdowego

GPW zawiesiła obrót NTT System od 13 do 24 X wz. ze scaleniem akcji

Warszawa, 08.10.2014 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie zawiesiła notowania akcji NTT System na wniosek spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej od 13 do 24 października, podała Giełda. "Po rozpatrzeniu wniosku spółki NTT System S.A. o zawieszenie notowań

Global City ogłosiło buy-back po 47,7 zł za sztukę, fundusze będą sprzedawać

większościowego akcjonariusza GCH. Oferowana cena jest o 13,9% wyższa od kursu akcji GCH na zamknięciu notowań 8 czerwca br., wynoszącego 41,89 zł. Fundusze emerytalne posiadające w sumie 26,6% akcji GCH - Nordea Otwarty Fundusz Emerytalny (posiadający 2,812,981 akcji), Otwarty Fundusz Emerytalny PZU Złota

Kruk na razie nie przedstawi założeń polityki dywidendowej

. Uważamy, że dobre spółki potrafią rosnąć szybko i płacić dywidendę i chcemy taką spółką być" - powiedział Zasepa podczas konferencji prasowej. W lipcu Kruk wypłacił pierwszą w giełdowej historii dywidendę, która wyniosła 1,5 zł na akcję. Kruk S.A. jest największą w Polsce firmą zarządzającą

GPW: Pomimo ewakuacji budynku giełdy, sesja przebiega bez zakłóceń

dojść po pozyskania przez podmioty nieuprawnione archiwalnych danych używanych do logowania do Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej i symulatora giełdowego GPW Trader". Jednocześnie podkreślano, że "zaistniała sytuacja pozostaje bez wpływu na prawidłowe funkcjonowanie i bezpieczeństwo

GPW ma zrezygnować z wynajmu sal notowań dla rynków NewConnect i Catalyst

Warszawa, 12.02.2015 (ISBnews) – Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) w ramach oszczędności ma zrezygnować z wynajmu sal notowań dla rynków NewConnect i Catalyst w biurowcu przy ul. Książecej w Warszawie, wynika z informacji agencji ISBnews. "Giełda wprowadza

Obroty ogółem na rynku głównym GPW spadły o 12,6% r/r do 16,1 mld zł w II

notowanych na Głównym Rynku (GR) na koniec lutego 2015 r.wyniosła 609 mld zł (147 mld euro). Łączna kapitalizacja 471 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na GR GPW wyniosła na koniec lutego tego roku 1,285 mld zł (310 mld euro). W lutym 2015 r. na GPW odbyło się 20 sesji giełdowych, tyle samo

Kuriozalna wpadka Ursusa na giełdzie. Opublikował raport sprzed roku

Każda spółka giełdowa informacje o aktualnych wydarzeniach na parkiecie, m.in. o uchwałach podejmowanych przez walne zgromadzenie akcjonariuszy, musi przekazywać inwestorom poprzez ESPI (Elektroniczny System Przekazywania Informacji) nadzorowany przez Komisję Nadzoru Finansowego. I tak w środę po

Obroty ogółem na rynku głównym GPW wzrosły o 3,2% r/r do 19,34 mld zł w lipcu

Warszawa, 05.08.2015 (ISBnews) – Łączna wartość obrotów akcjami na głównym rynku warszawskiej giełdy wyniosła 19,34 mld zł w lipcu, co oznacza wzrost o 3,2% w skali roku, podała GPW. W okresie styczeń-lipiec br. obroty ogółem spadły o 2,3% r/r i wyniosły 133,28 mld zł. Wartość obrotów

Co GPW zrobiła dla wielbicieli tabletów

jest, że przykrych niespodzianek w postaci niespodziewanych przerw w pracy programu GPW w tym wypadku po prostu nie ma. To co najważniejsze i najbardziej przydatne w aplikacji dla inwestora giełdowego przebywającego w terenie, znajduje się na trzech zakładkach - przyciskach: Rynki, Notowania i

Ronson: Zainteresowanie nabyciem spółki jest duże

Warszawa, 20.02.2015 (ISBnews) - Zainteresowanie nabyciem pakietu akcji spółki od Global City Holdings oraz U. Dori Group Ltd jest duże, poinformował dyrektor finansowy Tomasz Łapiński. "Zainteresowanie jest spore. Są to zarówno inwestorzy finansowi, jak i branżowi, głównie zagraniczni

PZU robi ukłon w stronę drobnych inwestorów giełdowych. Podzieli akcje

rynkowa spółki pozostaje bez zmian" - czytamy w komunikacie. Chodzi o to, że obecnie PZU należą do jednych z najdroższych akcji spośród wszystkich 472 spółek notowanych na GPW - droższe są tylko walory LPP (ok. 7,7 tys. zł) i Wawelu (ok. 1,3 tys. zł). Takie ceny utrudniają handel, bo żeby kupić

Azoty wygrały konkurs największych spółek GPW "Złotej Strony Emitenta"

Nagrody wręczono podczas VI Kongresu Relacji Inwestorskich Spółek Giełdowych Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych. Celem Konkursu Złota Strona Emitenta jest promocja nowych trendów komunikacji korporacyjnej on-line. "Co roku w ramach konkursu badamy wszystkie spółki giełdowe, których akcje

Rollercoaster w Szanghaju. Komuniści wygrali z giełdą?

kilku dni próbują zatrzymać wielką wyprzedaż akcji rozpoczętą w połowie czerwca. Od tego czasu do środy główny indeks chińskiej giełdy stracił około 30 proc., a indeks ChiNext informujący o notowaniach mniejszych przedsiębiorstw około 40 proc. Spadki w Chinach wiązano, tak na marginesie, również ze

Przychody J.W. Construction spadły o jedną trzecią. Akcje w dół

Kierowana przez miliardera Józefa Wojciechowskiego spółka zarobiła w tym czasie 8,34 mln zł, wobec 11,44 mln zł w 2013 r. Na otwarciu piątkowych notowań giełdowych akcje J.W. Construction traciły na wartości 5 proc., jednak już o 10.25 strata zmniejszyła się do 2,5 proc., do 2,70 zł za sztukę

GPW wykluczy z obrotu akcje Mieszka w środę

(stanowiących 8,99% kapitału) po cenie 3,99 zł za sztukę. Posiadał wtedy 37.192.256 akcji spółki, stanowiących 91,01% kapitału zakładowego i uprawniających do tyluż głosów na walnym zgromadzeniu. 27 listopada zarząd giełdy zawiesił notowania akcji Mieszka począwszy od 26 listopada w związku z przekazanym

WIG20 pozostaje głównym indeksem giełdowym, znika WIG50 i WIG250

giełdowej pozostaje bez zmian. Giełda Papierów Wartościowych prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. GPW rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz

GPW zawiesiła notowania Cube.ITG w zw. ze scaleniem akcji

dnia 6 listopada 2014 r. (włącznie), tracą ważność po zakończeniu sesji giełdowej w tym dniu, a okresie zawieszenia zlecenia maklerskie na akcje Cube.ITG S.A. nie będą przyjmowane, podano także. Cube.ITG koncentruje się na wdrażaniu i integracji rozwiązań aplikacyjnych (zarówno własnych, jak i firm

Obroty ogółem na rynku głównym GPW wzrosły o 2% r/r do 19,1 mld zł w maju

Warszawa, 02.06.2015 (ISBnews) - Łączna wartość obrotów akcjami na głównym rynku warszawskiej giełdy wyniosła 19,12 mld zł w maju, co oznacza wzrost o 2% w skali roku, podała GPW. W okresie styczeń-maj br. obroty ogółem spadły o 5% r/r i wyniosły 93,31 mld zł. Wartość obrotów akcjami w

Koniec telenoweli: Tamborski prezesem GPW, Patrowicz z czarną polewką

;. Znany jest z kontrowersyjnych operacji giełdowych polegających m.in. na inwestowaniu w mało dochodowe firmy, których akcje idą w krótkim terminie mocno do góry. Spółki z jego stajni to m.in. Atlantis, IF Capital, Resbud czy Elkop. Głośnym echem w środowisku odbiło się walne zgromadzenia Atlantisu i FON

Zawieszone notowania Banco Santander

. Przed podaniem tych informacji hiszpański nadzór giełdowy zawiesił notowania spółki. Podobną decyzję podjęła również w czwartek polska Komisja Nadzoru Finansowego. Tuż przed podaniem tej informacji, kurs akcji Banco Santander rósł o 3,3 proc. do 6,9 euro. Na polskiej giełdzie notowania banku zawieszono

Obroty ogółem na rynku głównym GPW wzrosły o 8,6% r/r do 18 mld zł w kwietniu

Warszawa, 05.05.2015 (ISBnews) - Łączna wartość obrotów akcjami na głównym rynku warszawskiej giełdy wyniosła 18 mld zł w kwietniu, co oznacza wzrost o 8,6% w skali roku, podała GPW. W okresie styczeń-kwiecień br. obroty ogółem spadły o 6,7% r/r i wyniosły 74,19 mld zł. Wartość obrotów

Taniejące miedź i srebro dołują kurs akcji KGHM

Akcje KGHM straciły w środę 8,79 proc. i kosztowały 93,30 zł. Tak niskich cen na tabeli notowań inwestorzy giełdowi nie widzieli od lipca 2010 r. W ciągu ostatnich trzech tygodni akcje giganta z Lubina potaniały o 15 proc. Analitycy wskazują, że w wycenę rynkową KGHM uderzają przede wszystkim

Jak szaleństwo z gier przenosi się na giełdowy parkiet

Gra "This War of Mine" została nie tylko bardzo ciepło przyjęta przez graczy komputerowych, ale też do czerwoności rozgrzała graczy giełdowych. Akcje 11 bit studios notowane są bowiem na warszawskim rynku NewConnect, stworzonym specjalnie dla mniejszych innowacyjnych spółek. Jeżeli w

Australijska spółka górnicza szykuje się do debiutu na GPW

Prospekt emisyjny Prairie Mining Limited został już notyfikowany w polskiej Komisji Nadzoru Finansowego. Na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych spółka zadebiutuje w ciągu kilku najbliższych dni. Równolegle akcje australijskiej spółki notowane będą na dwóch innych giełdach - w Sydney (ASX

Obroty ogółem na rynku głównym GPW wzrosły o 6,1% r/r do 20,6 mld zł w czerwcu

Warszawa, 01.07.2015 (ISBnews) - Łączna wartość obrotów akcjami na głównym rynku warszawskiej giełdy wyniosła 20,64 mld zł w czerwcu, co oznacza wzrost o 6,1% w skali roku, podała GPW. W okresie styczeń-czerwiec br. obroty ogółem spadły o 3,2% r/r i wyniosły 113,95 mld zł. Wartość obrotów

Luka w prawie. Współwłaściciel Cinema City chce "uciec" z GPW

spoczywać teraz decyzja, jak się do niego odnieść. - Zapoznajemy się z wnioskiem spółki, będziemy też chcieli wysłuchać argumentów emitenta. Kwestia wycofania z obrotu giełdowego akcji spółek zagranicznych, zdematerializowanych zgodnie z polskimi przepisami prawa i notowanych wyłącznie na rynku polskim nie

Falenta pozbywa się akcji Hawe. Notowania spółki idą w górę

Marek Falenta, podejrzany o udział w aferze taśmowej, kontrolował notowaną na GPW spółkę Hawe. Bezpośrednio i pośrednio, poprzez cypryjski fundusz Trinitybay Investments, miał nieco ponad 27 proc. akcji spółki, która razem z państwowymi Polskimi Inwestycjami Rozwojowymi (PIR) chce

To był zły rok dla największych polskich spółek

Po pierwsze, spośród 20 największych giełdowych tuzów, zarobić w tym roku udało się wyłącznie na sześciu z nich! Kto kupił pod koniec ubiegłego roku akcje większości największych polskich spółek giełdowych, ten stracił. I to czasem sporo. Polskie górnictwo leży i dogorywa, co widać w cenie akcji

Kiepski debiut chińskiej firmy na polskiej giełdzie. Akcje 5,68 proc. w dół

parkiecie we Frankfurcie. - Notowanie akcji na giełdach w Warszawie i Frankfurcie, pozwoli nam nawiązać kontakty z lokalnymi inwestorami. Dotyczy to zarówno Fenghua, jak i szerszego zjawiska - przekonania się europejskich inwestorów do dobrych spółek z rynku chińskiego. Dzięki obecności na giełdach w

Obroty ogółem na rynku głównym GPW spadły o 7,7% r/r do 21,5 mld zł w marcu

Warszawa, 02.04.2015 (ISBnews) - Łączna wartość obrotów akcjami na głównym rynku warszawskiej giełdy wyniosła 21,48 mld zł w marcu, co oznacza spadek o 7,7% w skali roku, podała GPW. W całym I kw. br. obroty ogółem spadły o 10,7% r/r i wyniosły 56,19 mld zł. Wartość obrotów akcjami wyniosła

Obroty ogółem na rynku głównym GPW spadły o 12,3% r/r do 18,6 mld zł w I

styczniem 2014 r. Kapitalizacja 421 spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku (GR) na koniec stycznia 2015 r. wyniosła 595 mld zł (141 mld euro). Łączna kapitalizacja 472 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na GR GPW wyniosła na koniec stycznia tego roku 1,211 mld zł (287 mld euro). W

Po decyzji EBC: Huśtawka franka, giełdy w górę

notowania złotego wobec euro, gdyż mają one szansę ożywić koniunkturę w eurolandzie, czyli u głównego odbiorcy rodzimego eksportu. Analityk DM mBanku przewiduje, że za część wydrukowanych pieniędzy inwestorzy kupią polskie obligacje. Rewelacje ECB podbiły też notowania akcji europejskich spółek. Niemiecki

KPMG: odejście prezesa oznacza spadek wyceny rynkowej spółki o 4 proc.

akcji nastąpił w przypadku 30 z nich, a zmniejszenie ich wyceny rynkowej było silnie zróżnicowane i wyniosło od 1 proc. do 29 proc. KPMG w swojej analizie powołuje się też na przykłady spoza polskiego rynku. "Gdy w 2010 roku z Hewlett-Packard odszedł Mark Hard, wartość rynkowa spółki spadła o 9,7

W drodze na rynek główny GPW jest obecnie ok. 30 spółek, większość z NewConnect

przeniesienie notowań akcji spółki z NewConnect na rynek główny GPW. Na fali mody na producentów gier o status emitenta na GPW zagra w tym roku Bloober Team. Niewykluczone ponadto, że deweloper HM Invest wróci do planów emisji akcji (zawiesił ubiegłoroczną ofertę) i przejścia na GPW z NC. O przejściu w 2015

Hawe liczy na finalizację sprzedaży do 30% akcji Mediatela w II połowie roku

Warszawa, 14.04.2015 (ISBnews) - Hawe liczy na finalizację sprzedaży do 30% akcji spółki Mediatel funduszom Carlson Ventures International Limited oraz Rainbow Central and Eastern Europe Investments Ltd po dopuszczeniu akcji Mediatela do obrotu giełdowego, poinformowali przedstawiciele spółki

PDA spółki Dekpol zadebiutują jutro na GPW

których mowa powyżej, będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą DEKPOL-PDA i oznaczeniem DEKA." - czytamy w komunikacie.   Warunkiem wprowadzenia do obrotu jest dokonanie przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w dniu 8 stycznia 2015 r. rejestracji tych praw do akcji

Tamborski: Ogłaszamy nowe otwarcie NewConnect

oświetleniowych w Polsce LUG czy specjalizujące się w tworzeniu grafiki komputerowej i animacji 3D na potrzeby reklamy i filmu Platige Image. Obecnie notowane tam są 432 spółki. - To jest rynek dla spółek, które chciały wejść na rynek giełdowy, ale z różnych powodów nie chciały czy też nie mogły zrealizować tego

Komputronik zakończył I etap skupu akcji własnych

Warszawa, 16.10.2014 (ISBnews) – Komputronik zakończył I etap programu skupu akcji własnych, w którym spółka nabyła łącznie 14.196 akcji za średnią cenę jednostkową wynoszącą 7,52 zł. Akcje te stanową 0,14% kapitału zakładowego Komputronika, podała spółka. „Emitent skupił za

Global City Holdings złożyło wniosek o wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW

akcji z notowań na warszawskiej giełdzie. Z kolei w marcu fundusze emerytalne Nordea, PZU, Aviva i ING (w imieniu OFE oraz DFE) zawarły umowę w zakresie ochrony praw akcjonariuszy mniejszościowych w związku z planem wycofania z obrotu publicznego akcji spółki Global City Holdings. Global City

Greckie banki toną na giełdzie w Atenach. Trzeci dzień dramatu

euro. To jedna piąta wartości firmy transportowej Uber - porównuje serwis CNN. Akcje największego banku komercyjnego Banku Grecji (NBG), a także Piraeus Banku, Alpha Banku i Eurobanku w poniedziałek spadły o 30 proc., we wtorek sytuacja wyglądała podobnie, w środę papiery NBG straciły kolejne 25 proc

Dziś GPW będzie pod wpływem globalnych nastrojów i danych o bezrobociu

sprawić, że w krótkiej perspektywie indeksy giełdowe będą notowały słabe wyniki. Nadzieję niesie fakt, że większość głównych, azjatyckich rynków akcji wspięła się we wtorek z powrotem nad kreskę, co stanowi pozytywny sygnał dla innych rynków, w tym europejskich. WIG20 stracił w wyniku poniedziałkowego

Perma-Fix Medical ma zapewnione środki na ukończenie projektu Tc-99m

Warszawa, 27.03.2015 (ISBnews) - Perma-Fix Medical ma zabezpieczone środki na ukończenie prac nad nową technologią pozyskiwania Technetium-99 dzięki m.in. emisji akcji serii E i dofinansowaniu z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i nie potrzebuje pozyskiwać dodatkowego finansowania

Obroty ogółem na rynku głównym GPW spadły o 20,9% r/r do 19,84 mld zł w X

, Internet Media Services i CDRL. Spółki Synektik oraz Internet Media Sevices przeniosły notowania z rynku NewConnect bez przeprowadzania oferty. Łączna wartość ofert debiutujących w październiku spółek wyniosła ponad 72,2 mln zł. W październiku 2014 r. na GPW odbyły się 23 sesje giełdowe, tj. tyle ile w

FiatChrysler wprowadzi Ferrari na giełdę jako odrębną spółkę

amerykańskiej spółki Chrysler, a akcje tego koncernu są notowane na giełdzie w Nowym Jorku, a także giełdzie w Mediolanie. Plan Marchionne przewiduje wydzielenie Ferrari w odrębną spółkę giełdową i sprzedaż przez FCA 10 proc. akcji producenta bolidów spod znaku czarnego konia. Pozostałe akcje spółki Ferrari

Prezes Amiki sprzedał 5,1% akcji spółki 'polskiemu TFI'

akcję, powyżej średniego kursu za poprzednie 3 miesiące (99,9 zł) i 6 miesięcy (100,6 zł). Warunkiem dojścia transakcji do skutku było dokonanie konwersji 176.076 akcji imiennych na akcje na okaziciela (uprzywilejowane co do głosu 2:1) i ich asymilacja z akcjami notowanymi na GPW, a w konsekwencji

GPW zdecydowała o utrzymaniu progu Listy Alertów na poziomie 50 groszy

: wykluczenie akcji emitenta z portfela indeksów, przeniesienie ich do notowań w systemie jednolitym, specjalne oznaczenie emitenta w serwisach informacyjnych giełdy oraz usunięcie akcji z listy papierów, które mogą być przedmiotem krótkiej sprzedaży" – czytamy dalej. Od 2015 r. spółki z

Falenta wycofuje się z biznesu. Sprzedaje akcje ZWG

obrotem giełdowym. Jej wartości nie ujawniono. Wartość rynkowa ZWG (spółka jest notowana na NewConnect, mniejszym rynku warszawskiej giełdy) przekracza jednak 140 mln zł. Zatem Falenta za akcje, których się pozbył, mógł otrzymać około 40 mln zł. W oddzielnym komunikacie ZWG poinformował, że nabywcą 17,47

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - wtorek

- Pyrzowice, odcinek I węzeł Woźniki (bez węzła) - węzeł Pyrzowice (bez węzła). Giełdowy Budimex złożył czwartą pod względem ceny ofertę za 687,09 mln zł brutto. - Zarząd notowanej na rynku NewConnect spółki Dektra będzie rekomendował wypłatę w 2015 r. 1,2 mln zł dywidendy, co daje 1,1 zł na akcję - podała

Everest Investments: Dalszy rozwój po braku odpowiedzi na wezwanie SIG Limited

Warszawa, 13.05.2015 (ISBnews) - Po braku odpowiedzi na sprzedaż 0,1% akcji Everest Investments, ogłoszonym przez SIG Limited, główny akcjonariusz giełdowej spółki - Everest Investments Holding będzie dalej rozwijać jej działalność w oparciu o posiadaną większość głosów, poinformował główny

Potężne spadki na greckiej giełdzie. Banki tracą jedną trzecią wartości

to już 28 lipca. Aby uniknąć dramatycznych skoków notowań - co się i tak nie udało - zakazano krótkiej sprzedaży (rodzaj transakcji giełdowej pozwalającej zarabiać na spadkach). Z drugiej strony Grecy mogli wczoraj kupować akcje wyłącznie za pieniądze pochodzące z zagranicznych kont, ze sprzedaży

KPMG: odejście prezesa oznacza spadek wyceny rynkowej spółki o 4 proc.

akcji nastąpił w przypadku 30 z nich, a zmniejszenie ich wyceny rynkowej było silnie zróżnicowane i wyniosło od 1 proc. do 29 proc. KPMG w swojej analizie powołuje się też na przykłady spoza polskiego rynku. "Gdy w 2010 roku z Hewlett-Packard odszedł Mark Hard, wartość rynkowa spółki spadła o 9,7

Najsłabszy miesiąc dla surowców od czterech lat. Traci giełda w Chinach i KGHM

, które przekłada się na niskie ceny surowców, nie sprzyja notowaniom KGHM, który jest jednym z największych na świecie producentów miedzi. Dodatkowo polskie indeksy giełdowe znajdują się pod presją spadających cen banków. Wszystko to tworzy bardzo trudne warunki do wzrostów cen akcji miedziowego giganta

MNI sprzedało 1,56 mln sztuk akcji Hyperiona na rzecz Vogbue Managment

usług dodanych do telefonii komórkowej, w telekomunikacji oraz turystyce. Spółka (początkowo jako Szeptel) jest notowana na warszawskiej giełdzie od 1999 r. Giełdowa grupa Hyperion, teledostawca multimedialnych usług konwentowych, kontrolowana jest przez spółkę holdingową MNI, również notowaną na GPW

Początek tygodnia pod znakiem umocnienia złotego

przeszkodziły również słabe nastroje na giełdach - po najsilniejszej od ośmiu lat wyprzedaży w Chinach, dziś spadała większość europejskich indeksów giełdowych, w tym WIG20, którego notowania lekko stabilizował wspomniany KGHM" - dodał. Analityk DM mBanku zwrócił uwagę, że w poniedziałek spokojniej

"PB": Miliarderzy są bogatsi

Wartość posiadanego przez Sołowowa portfela akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych to obecnie 5,88 mld zł. Miejsca drugie i trzecie okupują Leszek Czarnecki (4,05 mld zł) oraz Zygmunt Solorz-Żak (3,98 mld zł). Ten drugi miał jednak więcej szczęścia w inwestowaniu, bo wartość jego akcji

"Puls Biznesu": Miliarderzy są bogatsi

Wartość posiadanego przez Sołowowa portfela akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych to obecnie 5,88 mld zł. Miejsca drugie i trzecie okupują Leszek Czarnecki (4,05 mld zł) oraz Zygmunt Solorz-Żak (3,98 mld zł). Ten drugi miał jednak więcej szczęścia w inwestowaniu, bo wartość jego akcji

Ktoś dał CYNK... i ceny akcji pofrunęły w kosmos

filmie "Wilk z Wall Street". Dyskretna akcja Dlaczego SEC zaspał i tak późno zawiesił notowania spółki? Przede wszystkim dlatego, że do oszustwa doszło nie na głównym rynku amerykańskiej giełdy, ale na tzw. rynku pozagiełdowym. Na nim toleruje się więcej, reakcja nadzoru bywa spóźniona. Poza

MSP wspiera koncepcję debiutu Banku Pocztowego na GPW

i budowania roli Warszawy jako regionalnego centrum finansowego. "Zwiększanie liczby notowanych podmiotów prowadzi do wzrostu płynności obrotu giełdowego, co jest z kolei kluczowym czynnikiem przyciągających inwestorów na warszawski parkiet" - wskazał minister. Według PKO BP, oferta

Akcjonariusze Grupy Nokaut zgodzili się na przejęcie HubStyle

warunkowa umowa darowizny, w której Duratonic przekazuje Grupie Nokaut wspomniane akcje, pod warunkiem, że HubStyle nie zrealizuje podstawionych przed nim celów" - napisano także w materiale. Spółka nie planuje w wprowadzać nowych akcji w najbliższym czasie do obrotu giełdowego. Pod koniec marca

Chiny znalazły odpowiedzialnych za krach. Winni dziennikarz i osoby związane z giełdą

zwyżek" na giełdzie - pisze Reuters. Odsiecz chińskich władz Pekin zdecydował się też na bezprecedensowe środki: nakłonione przez władze domy maklerskie podjęły masowy skup akcji, zawieszono debiuty giełdowe i obroty akcjami wielu spółek, wprowadzono automatyczne blokowanie notowań akcji firm

Dr. Kalliwoda rekomenduje 'kupuj' Perma Fix Medical, wycena 181,6 zł

zależnym spółki giełdowej Perma-Fix Environmental Services, notowanej na rynku Nasdaq. Spółka powstała w celu opracowania nowej technologii pozyskiwania Technetium-99 (Tc-99m), najczęściej używanego do celów medycznych izotopu na całym świecie, uzyskania zatwierdzenia Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i

Warren Buffett znowu miał nosa. Na Wall Street najdrożej w historii

Buffett kupował akcje poprzez swój wehikuł inwestycyjny Berkshire Hathaway. Miliarder zwiększył swoje udziały w IBM o 3,5 proc. - z 76,9 mln akcji do 79,6 mln akcji wartych 12,8 mld dol. (stanowią ok. 8 proc. wszystkich akcji komputerowej spółki). Kurs giełdowy giganta IT od początku roku wzrósł o

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - środa

. głosów na WZ, rozpoczną się 31 lipca i potrwają do 13 sierpnia - poinformował pośredniczący w wezwaniu Millennium DM. - Akcjonariusze Airway Medix, spółki notowanej na rynku NewConnect, zdecydują 25 sierpnia o przeniesieniu notowań akcji spółki na rynek główny GPW - podała Airway Medix w treści uchwał

Rutkowski sprzedaje 400 tys. akcji Amiki Wronki po cenie 104 zł za sztukę

(uprzywilejowane co do głosu 2:1) i ich asymilacja z akcjami notowanymi na GPW, a w konsekwencji dopuszczenie tychże akcji do notowań na rynku giełdowym. Pozostałe 223.927 akcji to akcje zwykłe na okaziciela. Po przeprowadzeniu transakcji bez zmian pozostanie liczba akcji Amica Wronki S.A. (7.775.273), natomiast o

Zalando zgarnął z giełdy ponad 600 mln euro

. Pozyska więc z parkietu około 605 mln euro. Wiadomo już, że oferta Zalando spotkała się z wielkim zainteresowaniem inwestorów. Chętni zapisali się na więcej akcji, niż było ich w ofercie. Dokładne dane o popycie będą jednak prawdopodobnie podane dopiero za kilka dni. Notowania Zalando mają wystartować w

OFE przeciwne proponowanym warunkom wycofania Global City Holdings z GPW

giełdowego będą zmuszone do sprzedaży posiadanych pakietów. Efektem mogą być straty poniesione przez inwestorów mniejszościowych i członków OFE wskutek obniżenia wartości posiadanych akcji" – czytamy w komunikacie. Zdaniem funduszy, głównym beneficjentem wycofania akcji z notowań giełdowych i

Portugalczycy sprzedali akcje Banku Millennium za 1,24 mld zł

Od kilku lat mówi się na rynku o tym, że Portugalczycy z Banco Comercial Portugues chcą sprzedać Bank Millennium. Największy portugalski bank nie zdał stress testów i musi znaleźć ponad miliard euro. BCP posiada obecnie 794,7 mln akcji banku (65,5 proc. wszystkich). Na razie Portugalczycy planują

Które banki najmniej ucierpią na pomysłach polityków?

analitycy mają o Alior Banku. Zaserwowali co prawda spadek wyceny docelowej ze 110 zł do 100 zł, ale i podtrzymanie rekomendacji "kupuj" ze względu na plany PZU, by wokół Aliora prowadzić konsolidację branży bankowej w Polsce. W piątek na zamknięciu notowań Alior kosztował 90 zł za akcję i jest

MSP: 25 lat przemian w Polsce pokazało, że na prywatyzacji zyskali wszyscy

kolei z prywatyzacji giełdowej przychody w tym okresie wyniosły 22,1 mld zł. "Prywatyzacja zbliżyła rynek kapitałowy i przeciętnego obywatela, dzięki Akcjonariatowi Obywatelskiemu. Ułatwił on bowiem inwestorom indywidualnym nabywanie akcji spółek Skarbu Państwa debiutujących na warszawskiej

Giełdy w górę po informacjach o porozumieniu w sprawie Ukrainy

lutego spadła poniżej 4 zł. Frank traci 1 proc. i kosztuje ok. 3,95 zł. Straty odrabiają też notowania ropy naftowej. Baryłka ropy Brent rośnie o ponad 2 proc. - do 57 dol. Analitycy Domu Maklerskiego mBanku przestrzegają jednak, że dzisiejsza sytuacja na rynku może się jeszcze zmienić. "Widmo

DM BH skupił w ramach wezwania 41,87 mln akcji BGŻ dla BNP Paribas

dzieli się obecnie na 51 136 764 akcji. "Dom Maklerski Banku Handlowego niniejszym informuje, że przedmiotem transakcji giełdowej zawartej w ramach wezwania w dniu 18 września 2014 r., było 36.866.424 akcji zdematerializowanych, notowanych na giełdzie. Ponadto w ramach wezwania przedmiotem

Słabe wyniki finansowe Twittera, kurs akcji mocno w dół

mniejszy niż Facebooka, który w ubiegłym roku osiągnął 10,4 proc. udział w rynku. Przeciek zaszkodził notowaniom Po publikacji danych akcje spółki na giełdzie w USA straciły na wartości ponad 18 proc. Notowaniom Twittera dodatkowo zaszkodził fakt, że wyniki finansowe wyciekły tuż przed zakończeniem notowań

Redukcja w transzy otwartej w IPO PEManagers przekroczyła 90%

wiceprezes Private Equity Managers, odpowiedzialny za upublicznienie spółki, cytowany w komunikacie. "Co więcej, z pewnością wartym podkreślenia jest fakt, że w ciągu ostatnich dwóch lat na głównym parkiecie GPW tylko w przypadku czterech spółek zanotowano sprzedaż akcji po cenie maksymalnej i żadna

Chińska bańka pęka. Krach na giełdzie w Szanghaju

skoro rząd interweniuje, to musi być naprawdę źle. Wcześniej wbrew światowej koniunkturze do zakupów akcji ruszyły największe chińskie domy maklerskie i fundusze, w tym wielki państwowy Central Huijin Investment. Domy maklerskie zobowiązały się, że zainwestują razem nie mniej niż 120 mld juanów (około

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Zdjęcia - akcje i notowanie giełdowe

Bestsellery