akcje i notowania giełdowe

ark

Pokemon Go nie da zarobić Nintendo? Akcje w dół

Pokemon Go nie da zarobić Nintendo? Akcje w dół

Japońska firma Nintendo, która jeszcze kilka dni temu cieszyła się ze wzrostu kursu akcji, notuje giełdowe spadki. Wszystko po ogłoszeniu przez firmę informacji, że finansowy sukces gry "Pokemon Go" będzie miał znacznie mniejszy wpływ na jej wyniki, niż zakładano.

Kulczyk przejął akcje Pekaesu

Kulczyk Holding został właścicielem kontrolnego pakietu akcji giełdowej firmy logistycznej Pekaes. Nie zamierza wycofać jej z notowań

MedApp rozpoczął prace związane z przejściem na GPW z NC, planowanym na IV kw.

co dzień nie inwestują na rynku NewConnect. Uważamy, że jesteśmy gotowi na zmianę systemu notowań, dlatego podpisaliśmy umowę z kancelarią SSW, która ma bardzo duże doświadczenie w obsłudze prawnej spółek giełdowych. Chcemy przeniesienie notowań połączyć z dodatkową emisją akcji, która pozwoli nam

DM BOŚ został pierwszym członkiem giełdowego rynku rolnego

maklerskich. Witamy Dom Maklerski BOŚ na pokładzie i cieszymy się na dalszą współpracę. Od początku marca br. GK GPW uruchomiła pilotaż giełdowego rynku rolnego w ramach projektu Platformy Żywnościowej, podano także. "Cieszę się, że DM BOŚ jest pierwszym domem maklerskim na rynku Towarów Rolno

GPW wykluczyła akcje Impexmetalu z obrotu od 13 listopada

Warszawa, 08.11.2019 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) postanowiła wykluczyć akcje Impexmetalu z obrotu giełdowego od 13 listopada, podała spółka. "W związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie udzielenia spółce zezwolenia na przywrócenia akcjom spółki

Polska Grupa Energetyczna stanie się największą polską firmą na GPW

mld zł), czy PKO BP (38-39 mld zł). PGE stałaby się największą krajową i trzecią największą firmą notowaną na GPW po włoskim UniCredit i czeskim CEZ, którego wartość to około 80 mld zł. Na razie PGE czeka z oficjalną publikacją wyników do momentu zatwierdzenia przez KNF jej prospektu. Wartość spółki

IMC zastąpi Polnord w indeksie sWIG80 po sesji 17 kwietnia

portfeli z ww. indeksów wynika z metodologii, zgodnie z którą w indeksach giełdowych nie mogą uczestniczyć spółki, których liczba akcji w wolnym obrocie jest niższa niż 10%" - czytamy w komunikacie. Po sesji 17 kwietnia 2020 r. listy uczestników indeksów sWIG80 i sWIG80TR zostaną uzupełnione o

GPW: Skrócenie godzin sesji to ryzyko istotnego spadku obrotów oraz płynności  

akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie

AB chce skupić do 3,24 mln akcji własnych za maks. 15 mln zł

akcji nie może przekraczać wartości wyższej spośród ceny akcji z ostatniej niezależnej transakcji giełdowej i najwyższej bieżącej niezależnej oferty kupna w systemie obrotu, b) liczba akcji nabywanych w ciągu jednego dnia nie może przekroczyć 25% średniego dziennego wolumenu obrotu akcjami emitenta

GPW przyjęła stanowisko dot. kryteriów dopuszczania akcji do obrotu na rynku

Warszawa, 17.12.2018 (ISBnews) - Decyzją rady nadzorczej oraz zarządu Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) od 1 stycznia 2019 roku zacznie obowiązywać katalog przypadków służących ocenie spełniania przez emitentów jednego z wymogów dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji i praw

GPW liczy, że pierwszym elementem SRRK będzie Sąd Giełdowy

regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez

PZ Cormay kupił w wezwaniu 188 983 akcji Orphee

dematerializacji akcji).  PZ Cormay to producent odczynników diagnostycznych i dystrybutor aparatury medycznej. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2008 r. (ISBnews)

GPW wykluczy akcje Próchnika z obrotu giełdowego z dniem 18 stycznia

Warszawa, 09.01.2019 (ISBnews) - Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) postanowił wykluczyć akcje Próchnika w upadłości z obrotu giełdowego z dniem 18 stycznia, podała spółka. "Stosownie do przepisów art. 91 ust. 9 zdanie pierwsze i ust. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o

KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Ferrum dot. akcji serii F

Warszawa, 19.07.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Ferrum w zamiarem wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji serii F, podała spółka. "Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny sporządzony przez emitenta w związku z ubieganiem

IDM zwróciła się do zarządu GPW o pilne skrócenie sesji giełdowej 

rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie. (ISBnews)

Grupa GPW planuje uruchomić giełdową Platformę Żywnościową w marcu

Papierów Wartościowych w Warszawie. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW

Coal Energy, Interbud i Zastal przestały być kwalifikowane w Liście Alertów

Lista Alertów. Zmiana systemu notowań wynikająca z okresowej weryfikacji i kwalifikacji do segmentu Lista Alertów nastąpi począwszy od sesji giełdowej w dniu 1 lipca 2019 r., podano w informacji. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji

CCC rozpoczyna budowę księgi popytu w ramach emisji do 13,7 mln nowych akcji

inni niż Ultro mogą nabyć nie więcej niż 8 912 535 płynnych akcji (nie więcej niż 6 850 000 akcji serii I przeznaczonych do notowania giełdowego po przeprowadzeniu transakcji oraz nie więcej niż 2 062 535 akcji sprzedawanych od Ultro, które, zgodnie z umową plasowania, Ultro zobowiązała się zaoferować

TGE wprowadziła obrót gazem w SGT na Rynku Dnia Bieżącego

regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez

Photon Energy: Mamy zapewnione środki do rozwoju w najbliższych latach

giełdowy w Czechach, zmieniając rynek obrotu z Free Market. Ponadto akcje Photon Energy notowane będą na frankfurckim Quotation Board, co pozwoli inwestorom ze strefy euro kupować walory spółki bez ponoszenia ryzyka walutowego. Podkreśliła, że zmianie rynków notowań i wejściu na nowy parkiet nie będzie

Hollywood złożył do KNF wniosek ws. zniesienia dematerializacji akcji

procedura wykupu przymusowego akcji oraz formalne opuszczenie notowań giełdowych powinny nastąpić w perspektywie najbliższych 2-3 miesięcy. Grupa Hollywood to największa sieć pralni przemysłowych w Polsce, która rozpoczęła także ekspansję zagraniczną (Niemcy). Jest obecna w trzech segmentach rynku

GPW: Zmiana harmonogramu sesji niesie ze sobą zbyt duże ryzyko operacyjne

akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie

Na GPW zadebiutowały certyfikaty bazujące na indeksie WIG-ESG

bazowych (long faktor) i na ich spadkach (short faktor)" - czytamy dalej. Certyfikaty indeksowe (TRACKERY) najczęściej nie mają terminu wykupu (tzw. open-end). Trackery naśladują 1:1 zmiany instrumentu bazowego (np. produktów rolnych, indeksów giełdowych, surowców, kursów akcji). Umożliwiają

Ultimate Games przejdzie we wtorek na rynek główny GPW z NewConnect

zgodnie z którymi: dzień 29 lipca 2019 r. został wyznaczony jako dzień ostatniego notowania akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E i F spółki na rynku NewConnect w ramach alternatywnego systemu obrotu, z dniem 30 lipca 2019 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym wprowadzone zostaną akcje

Akcjonariusze Hollywood ogłosili przymusowy wykup akcji spółki

przymusowego akcji oraz formalne opuszczenie notowań giełdowych powinny nastąpić w perspektywie najbliższych 2-3 miesięcy. Grupa Hollywood to największa sieć pralni przemysłowych w Polsce, która rozpoczęła także ekspansję zagraniczną (Niemcy). Jest obecna w trzech segmentach rynku - szpitalnym, HoReCa oraz

Certyfikaty na akcje Jeronimo Martins zadebiutowały na GPW

instrumentu bazowego (np. produktów rolnych, indeksów giełdowych, kursów akcji). Umożliwiają zarabianie zarówno na wzrostach, jak i na spadkach (short trackery). Certyfikaty te wykorzystywane są przez inwestorów, którzy chcą uzyskać ekspozycję na inne rynki lub klasy aktywów (np. złoto, srebro, ropa naftowa

Elemental Holding podpisał umowę nabycia akcji Elemental Asia

EFF na rzecz emitenta nie mniej niż 3 061 671 i nie więcej niż 4 162 900 akcji zwykłych na okaziciela w kapitale zakładowym Elemental Asia [...]. Strony postanowiły, że po spełnieniu warunków określonych w umowie, tj. między innymi pozytywnego zakończenia procesu badania stanu prawnego, finansowego i

GPW zakwalifikowała 38 spółek do listy alertów, 3 usunęła z tego segmentu

, Zremb-Chojnice) przestały być kwalifikowane do listy, podała giełda. "Zgodnie z § 3 Działu IV szczegółowych zasad obrotu giełdowego w systemie UTP zmiana systemu notowań wynikająca z okresowej weryfikacji i kwalifikacji do segmentu Lista Alertów nastąpi począwszy od sesji giełdowej w dniu 1

GPW wprowadziła certyfikaty typu Long oparte na kontraktach na ropę Brent

, spotka się z uznaniem ze strony inwestorów. W kolejnych tygodniach i miesiącach planujemy dalszy rozwój oferty produktowej" - dodał Regional Manager RCB Mariusz Adamiak. Produkty strukturyzowane pozwalają pośrednio inwestować w wybrane aktywa bazowe, takie jak indeksy giełdowe, akcje, surowce

GPW wykluczyła akcje Hawe z obrotu giełdowego z dniem 2 czerwca

wykluczyć z obrotu giełdowego akcje spółki Hawe S.A., oznaczone kodem 'PLVENTS00019' - z dniem 2 czerwca 2018 r." - czytamy w komunikacie. Grupa kapitałowa Hawe świadczy kompleksowe usługi operatorskie na bazie posiadanej infrastruktury światłowodowej oraz usługi projektowe i budowlane dla branży

SII: Kryzys zachwiał reputacją giełdowych spółek

, badania było m.in. uzyskanie informacji jak zarządzający spółkami giełdowymi postrzegają polski rynek kapitałowy, czy widzą konieczność prowadzenia działań z zakresu public relations oraz relacji inwestorskich i jak według nich powinny one wyglądać. W badaniu, wzięły udział 84 spółki. Z badania wynika, że

Vicis New Investments wnioskuje o wykluczenie akcji z obrotu na GPW

Warszawa, 13.08.2019 (ISBnews) - Vicis New Investments (dawniej ABC Data) wystąpił do zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) z wnioskiem o wykluczenie z obrotu giełdowego wszystkich akcji, podała spółka. "Spółka wystąpiła do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w

Notowania akcji PGNiG osiągnęły rekordowy poziom 7,26 zł w poniedziałek

Warszawa, 08.01.2019 (ISBnews) - Notowania akcji Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) wzrosły o 4,91% do 7,26 zł na zakończenie sesji giełdowej w poniedziałek, 7 stycznia, osiągając najwyższy poziom od debiutu. Wczorajsza cena akcji przekroczyła dotychczas rekordowy poziom z 7

GPW wykluczyła z obrotu akcje Emperia Holding od 21 sierpnia

; - czytamy w komunikacie. Zgodnie z uchwałą, zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie postanowił wykluczyć z obrotu giełdowego na głównym rynku GPW z dniem 21 sierpnia 2018 r. wszystkie 12 342 027 akcji spółki. Emperia Holding jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2002 r. Grupa handlowa

GPW zmienia zasady kwalifikacji do Listy Alertów i Strefy Niższej Płynności

podlegać będą akcje spółek, których obrót charakteryzuje się niskim poziomem płynności, tzn. gdy na więcej niż połowie sesji giełdowych w ostatnim kwartale przed dniem okresowej weryfikacji liczba transakcji akcjami danej spółki będzie niższa niż pięć transakcji na sesję. Celem

Goldman Sachs został nowym emitentem certyfikatów strukturyzowanych na GPW

strukturyzowanymi oraz zacieśnić współpracę z lokalnymi dystrybutorami.   Do obrotu giełdowego zostały wprowadzone trzy certyfikaty z terminem ostatniego notowania przypadającym na: maj 2024 r. (WIG20), lipiec 2024 r. (STOXX Europe 600 Automobiles & Parts Price EUR) i sierpień 2024 r. (Nikkei 225). Cena

GPW szykuje nowe standardy raportowania giełdowego i budowę hurtowni danych

giełdy, implementacja narzędzi bazujących na AI ma wspierać inwestorów uczestniczących w obrocie przy analizie danych giełdowych i finansowych. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także

Sfinks Polska rozpoczął negocjacje z inwestorem dot. zaangażowania kapitałowego

, harmonogramu czy struktury potencjalnego zaangażowania, podał Sfinks Polska. Potencjalne zaangażowanie kapitałowe inwestora (lub wskazanych przez niego podmiotów) opierałoby się na możliwości: i) dokapitalizowania spółki w drodze obejmowania przez inwestora nowo subskrybowanych przez Sfinks akcji ii) oraz

Konsorcjum GPW ma memorandum z Elewarr na magazyny dla Platformy Żywnościowej

szczególności na bazie magazynów zbożowych będących w posiadaniu Elewarr i spółek zależnych, podała GPW. "Magazyny autoryzowane są gwarantem i wykonawcą rozliczenia transakcji w towarze zawieranych na giełdowym rynku rolnym. Uruchomienie Platformy Żywnościowej jest kluczowym projektem strategicznym

Games Operators: Debiut gry '112 Operator' 23 IV, kolejne co 2 tygodnie

lepszy sposób na debiut giełdowy niż to, że kurs akcji rośnie na mocnym rynku. Łączna kapitalizacja spółek gamingowych notowanych na GPW to prawie 39 mld zł. Spółki z sektora gamingowego okazały się odporne na kryzys" - powiedział prezes GPW Marek Dietl podczas debiutu. Wcześniej tj. na początku

Obroty na rynku głównym GPW wzrosły o 28,6% r/r do 21,7 mld zł w maju

mld zł. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła 1,025 mld zł, o 29,1% więcej niż rok wcześniej. Wartość indeksu WIG na koniec maja 2020 r. wyniosła 48 127,64 pkt i była o 16,9% niższa niż przed rokiem" - czytamy w komunikacie. Na rynku NewConnect w maju 2020 r

Grupa AB może rozpocząć skup akcji w ciągu kilku tygodni

Warszawa, 07.03.2019 (ISBnews) - Grupa AB może rozpocząć skup akcji w ciągu kilku tygodni, wynika z wypowiedzi członka zarządu ds. finansowych Grzegorza Ochędzana. "Domykamy umowę z domem maklerskim i jest to zapewne kwestia kolejnych tygodni" - powiedział Ochędzan na konferencji

GPW wykluczyła akcje NWR z obrotu od 13 grudnia

obrotu wymaga wykluczenia akcji spółki New World Resources Plc z obrotu giełdowego. podsumowano w materiale.  New World Resources Plc było notowane na GPW od 2011 r. (ISBnews)  

GPW: Nasze procedury pozwalają zapewnić nieprzerwane działanie giełdy

, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa obrotu w okresie dużej zmienności rynku. System obrotu giełdowego jest elektroniczny, działa stabilnie i z technicznego punktu widzenia jest odporny na zewnętrzne uwarunkowania" - czytamy w stanowisku GPW. Giełda wskazuje, że rozwiązania technologiczne

Premium Funds pod logo Mousetrap Games prowadzi pierwszy giełdowy crowdfunding

Warszawa, 23.03.2020 (ISBnews/ ISBtech.pl) - Premium Funds, który zmienia nazwę na Oxygen, jako pierwsza giełdowa firma pod logo swojej spółki zależnej Mousetrap Games, zbiera środki w crowdfundingowej emisji akcji na produkcję gier mobilnych. Ponadto nie wyklucza w przyszłości kolejnych emisji

Idea Bank: Nie ma fundamentalnych przesłanek dla znacznych wahań kursu na GPW

Warszawa, 25.04.2018 (ISBnews) - Sytuacja Idea Banku pozostaje stabilna, strategia jest nadal realizowana i nie zachodzą fundamentalne przesłanki uzasadniające znaczące wahania kursu giełdowego, podała instytucja. "W związku ze znaczącą zmiennością notowań giełdowych Idea Bank S.A

W wezwaniu na BSC Drukarnia Opakowań zawarto transakcje na 3 662 227 akcji

obrotu giełdowego i w pełni zintegrować jej działalność z naszą grupą. Cieszę się, że ten scenariusz właśnie się realizuje, umożliwiając nam osiągnięcie synergii operacyjnych i zwiększając możliwości działania spółki na coraz bardziej konkurencyjnym rynku. Ten krok wpisuje się w nasze plany

Mediacap przejdzie na rynek główny GPW z NewConnect w czwartek

Warszawa, 09.08.2016 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) postanowiła wprowadzić w czwartek, 11 sierpnia, do obrotu giełdowego na rynku równoległym akcje spółki Mediacap, podała giełda. Akcje mają być notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "Mediacap

GPW: Zmiana dokładności kroków notowania akcji i na rynku terminowym od 4 marca

; 0,0050 zł, podano także. "Na GPW krok notowania akcji danej spółki lub jednostek danego funduszu typu ETF zależy od kursu (ceny giełdowej) tych instrumentów oraz płynności (wartości) obrotu. Obowiązuje sześć tabel kroków notowania i każda z nich dotyczy innego poziomu płynności [...] Klasyfikacji

GPW wykluczyła akcje MNI z obrotu giełdowego z dniem 27 października

dnia 26.04.2018 r. Powyższe oznacza, że na podstawie art. 91 ust. 9 i 10 ustawy o ofercie publicznej akcje spółki zostaną wycofane z obrotu giełdowego z dniem 27 października 2018 r." - czytamy w komunikacie.  W skład grupy MNI wchodzą firmy działające w branży medialnej, w dziedzinie

Nowy fundusz Beta ETF na indeks WIG20short zadebiutował na GPW

funduszu typu ETF, notowane są na warszawskiej giełdzie na zasadach analogicznych jak akcje, w szczególności można je swobodnie kupować i sprzedawać, a ich płynność wspierana jest przez animatora rynku (dom maklerski). GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także

Black Rock przekroczył 5% głosów na walnym zgromadzeniu Banku Pekao

nad europejskimi bankami z uwagi na wysoką rentowność. Biorąc po uwagę całkowity zwrot z inwestycji (TSR - total shareholder return) uwzględniający zarówno zmianę notowań akcji, jak i wpływy z dywidend, w ciągu ostatnich dwóch lat TSR akcji Pekao zachowywał się o blisko 20% lepiej niż indeks 50

Obroty na rynku głównym GPW wzrosły o 65,1% r/r do 26,72 mld zł w czerwcu

krajowych notowanych na głównym rynku na koniec czerwca 2020 r. wyniosła 472,9 mld zł (105,9 mld euro). Łączna kapitalizacja 440 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na głównym rynku sięgnęła 865,6 mld zł (193,8 mld euro). W ubiegłym miesiącu na GPW odbyło się 21 sesji giełdowych, w porównaniu do

GPW pracuje nad harmonogramem swoich zadań ze strategii rynku kapitałowego

dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie

GPW: Rusza rekrutacja do drugiej edycji Akademii GPW Growth

Warszawa, 23.06.2020 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) rozpoczyna rekrutację do drugiej edycji Akademii GPW Growth, giełdowego programu, którego celem jest wsparcie rozwoju małych i średnich firm, podała spółka. "Przed nami druga edycja Akademii GPW Growth. W

CI Games oczekuje wysokiej rentowności gry 'Sniper Ghost Warrior Contracts'

budowanych na informacjach o błyskawicznych zwrotach inwestycji z gier, które kosztują kilkaset tysięcy złotych w produkcji i do których wystarczy sprzedaż kilku tysięcy sztuk, aby zwrócić ich koszt. Giełdowi inwestorzy CI Games mają akcje dobrej, zdrowej spółki, która ostatnią premierą pokazała, że

GPW wznowi obrót akcjami Plaza Centers od 19 maja br.

Warszawa, 18.05.2017 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wznowi obrót akcjami Plaza Centers poczynając od sesji giełdowej 19 maja br., podała Giełda. "Zarząd Giełdy [..] postanawia uchylić uchwałę [...] w sprawie zawieszenia obrotu na głównym rynku GPW akcjami

Zapisy w wezwaniu Famuru na sprzedaż akcji Primetechu ruszą w piątek

65,8% kapitału Primetechu, czyli 10 274 359 akcji. Intencją wzywającego jest osiągnięcie pełnej kontroli nad Primetechem i wycofanie spółki z obrotu giełdowego. "Harmonogram wezwania przedstawia się następująco: • 14 czerwca 2019 r. - ogłoszenie wezwania • 5 lipca 2019 r

KNF zezwoliła na zniesienie dematerializacji akcji PCC Intermodal 11 IX

;Niezwłocznie po doręczeniu decyzji KNF spółka zamierza złożyć wniosek do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o wykluczenie akcji spółki z obrotu giełdowego na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW oraz wniosek do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. o ustanie uczestnictwa spółki w KDPW

Societe Generale został nowym emitentem certyfikatów strukturyzowanych na GPW

polskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Płynność instrumentu i dostęp do notowań online pomagają w bieżącym zarządzaniu portfelem" - powiedział wiceprezes Alior Banku Dariusz Szwed, cytowany w komunikacie. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny

Premium Fund pod logo Mousetrap Games prowadzi pierwszy giełdowy crowdfunding

Depesza uzupełniona o harmonogram wydań gier w 2020 r. Warszawa, 23.03.2020 - (ISBnews/ ISBtech.pl) - Premium Fund, który zmienia nazwę na Oxygen, jako pierwsza giełdowa firma pod logo swojej spółki zależnej Mousetrap Games, zbiera środki w crowdfundingowej emisji akcji na produkcję gier

PZ Cormay ogłosił wezwanie na 992 283 akcji Orphee po cenie 1,96 zł/ szt.

spółki publicznej / giełdowej podmiotu (Orphée) z tej grupy innego niż jednostka dominująca, jest jednym z elementów strategii rozwojowej spółki. PZ Cormay to producent odczynników diagnostycznych i dystrybutor aparatury medycznej. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2008 r. (ISBnews

RN Próchnika wynaczyła cenę emisyjną akcji serii O na 0,3 zł

wyniku obniżenia kapitału zakładowego wyniesie 0,3 zł za sztukę. Próchnik jest spółką handlową z branży odzieżowej, zlecającą produkcję projektowanych przez siebie kolekcji firmom zewnętrznym. Specjalizuje się w produkcji odzieży męskiej. Spółka jest notowana na GPW od pierwszej sesji giełdowej (16

INC spodziewa się co najmniej kilkunastu debiutów na NewConnect w 2020 r.

pkt proc., - zlikwidowanie podatku w przypadku obejmowania instrumentów udziałowych spółek przeprowadzających IPO i SPO, pod warunkiem, że akcje trafią w przeciągu 2 lat do obrotu publicznego w Polsce i nie zostaną sprzedane przez rok od debiutu giełdowego, - zmniejszenie podatku o 50% w przypadku

GPW: Procedura dopuszczenia do obrotu papierów GetBacku była wykonana prawidłowo

zawiesiła notowania akcji i obligacji spółki na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego, która sprawuje nadzór nad obowiązkami informacyjnymi spółek giełdowych. NIK opublikowała dziś raport, w którym stwierdziła, że instytucje państwowe nie zapewniły skutecznej ochrony konsumentów przed niezgodną z prawem

Program motywac. 11 bit studios zakłada 156 mln zł zysku brutto w l. 2020-2023

- maksymalnie 150 000 warrantów subskrypcyjnych, uprawniających do objęcia takiej samej ilości akcji spółki, o wartości nominalnej 0,1 zł każda; 5) Cena konwersji warrantów na akcje - średni ważony kurs akcji spółki na zamknięcie sesji notowań giełdowych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z I

Przymusowy wykup akcji Hollywood został rozliczony

Warszawa, 23.09.2019 (ISBnews) - Przymusowy wykup niemal 4,5 mln akcji Hollywood, reprezentujących 7,43% kapitału zakładowego i 5,76% ogólnej liczby głosów, został rozliczony, podała spółka. Akcje po 1 zł za walor nabyła spółka z grupy inwestycyjnej 21 Concordia, największy pojedynczy

BCC: Środki z PPK powinny nieco poprawić sytuację na GPW w II poł. roku

obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń była w analizowanym okresie o 4,7% niższa niż rok wcześniej i wyniosła 15,9 mld zł. "W czerwcu br. wzrosły podstawowe indeksy giełdowe, w tym WIG20 o blisko 3,95% a WIG o 3,93%. Licząc od początku tego roku oba indeksy wzrosły odpowiednio o 2,24% i 4,33%. W

Obligacje serii D GPW zadebiutują na Catalyst w czwartek

będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "GPW0122". GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji

Martis: 57% inwestorów wchodzących na GPW miało już kontakt z rynkiem giełdowym

zagraniczne, podano w komunikacie. "Wszystkie te instrumenty są dostępne na warszawskim parkiecie. By inwestować w surowce, zagraniczne akcje czy indeksy nie trzeba ich szukać na giełdach zagranicznych. Można je kupić na warszawskiej GPW w formie notowanych produktów strukturyzowanych, opartych na tych

GPW wykluczyła z obrotu akcje Farmacolu na wniosek spółki od wtorku

Warszawa, 14.06.2017 (ISBnews) - Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wykluczył z obrotu giełdowego akcje Farmacolu - na wniosek spółki - z dniem 20 czerwca 2017 r., podała Giełda. "W związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie udzielenia spółce Farmacol

GPW wykluczyła akcje Robyga z obrotu giełdowego z dniem 29 maja

Warszawa, 24.05.2018 (ISBnews) - Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) postanowił wykluczyć akcje Robyga z obrotu giełdowego z dniem 29 maja, podała giełda. "Na podstawie § 31 ust. 2 pkt 3) Regulaminu Giełdy, w związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w

GPW wykluczyła akcje TelforceOne z obrotu z dniem 21 lutego

Warszawa, 15.02.2017 (ISBnews) - Zarząd GPW zdecydował o wykluczeniu z obrotu giełdowego na głównym rynku akcji spółki TelforceOne z dniem 21 lutego, podała giełda. Pod koniec stycznia Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zezwoliła na zniesienie dematerializacji akcji TelForceOne od 21 lutego

GPW usunęła GetinNoble, GinoRossi, Harper, OpenFinance, Sygnity, TXM z indeksów

); jednocześnie spółka ECHO opuści portfele indeksów sWIG80 i sWIG80TR. sWIG80 i sWIG80TR zostaną uzupełnione o pakiet 9 595 000 akcji spółki PEKABEX (ISIN PLPKBEX00072)" - czytamy w komunikacie. Korekta ta wynika z metodologii indeksów giełdowych, zgodnie z którą w wyżej wymienionych indeksach

Ronson planuje skupić do 2,5 mln akcji własnych po 2,1 zł za szt.

komunikacie. Akcje mogłyby być nabywane w ramach transakcji giełdowych lub w drodze dobrowolnej oferty złożonej wszystkim akcjonariuszom (i proporcjonalnej redukcji zapisów w przypadku, gdy oferty sprzedaży przekroczą łączny limit akcji, jaki zamierza nabyć spółka), podano dalej. "Zgodę na

ATM Grupa zastąpi Coliana w indeksie sWIG80 po sesji 21 czerwca br.

Warszawa, 20.06.2018 (ISBnews) - Akcje spółki Colian zostaną wykreślone z list uczestników indeksów sWIG80, sWIG80TR, WIG, WIG-Poland oraz WIG-spożywczy po sesji 21 czerwca 2018 r. i w indeksach sWIG80 i sWIG80TR zostaną uzupełnione przez akcje ATM Grupy, poinformowała Giełda Papierów

KNF zezwoliła na zniesienie dematerializacji akcji AAT Holding 7 sierpnia

złożyć wniosek do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie o wykluczenie akcji spółki z obrotu giełdowego na rynku regulowanym […] oraz wniosek do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych o ustanie uczestnictwa spółki […] oraz wycofanie z depozytu wszystkich akcji wyemitowanych przez

GPW uruchomi Program Wsparcia Rozwoju Technologii dla członków giełdy od 1 marca

rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie. (ISBnews)

Cerrad ma zgodę UOKiK na przejęcie Ceramiki Nowej Gali

postępowanie antymonopolowe zostało przeprowadzone tak sprawnie i zakończyło się wydaniem zgody prezesa UOKiK na planowaną transakcję. W przypadku powodzenia wezwania, pozwoli nam to płynnie przejść do kolejnego etapu, jakim jest wycofanie Ceramiki Nowej Gali z obrotu giełdowego, a następnie przeprowadzenie

GPW zakwalifikowała 40 spółek do listy alertów, 2 usunęła z tego segmentu

kwalifikowane do listy, podała giełda. "Zmiana systemu notowań wynikająca z okresowej weryfikacji i kwalifikacji do segmentu lista alertów nastąpi począwszy od sesji giełdowej w dniu 1 kwietnia 2019 r." - czytamy w komunikacie. Spółki zakwalifikowane do segmentu lista alertów to: Magna Polonia

GPW i KDPW chcą przejąć CBF lub nieruchomość przy ul. Książęcej 4 w Warszawie

spółki CBF lub przejęciem przez GPW i KDPW nieruchomości zlokalizowanej w Warszawie przy ulicy Książęcej 4 "Centrum Giełdowe", do których prawa obecnie przysługują spółce CGSA" - czytamy w komunikacie. GPW, KDPW oraz CGSA są właścicielami, współwłaścicielami lub użytkownikami wieczystymi

GPW zawiesiła obrót akcjami Bytomia w zw. z planowanym połączeniem z Vistulą

Warszawa, 28.11.2018 (ISBnews) - Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) po rozpatrzeniu wniosku Bytomia o zawieszenie notowań akcjami tej spółki w związku z planowanym połączeniem z Vistula Group zdecydował o zawieszeniu obrotu akcjami Bytomia od 29 listopada 2018 r., podała

TGE nie analizowała jeszcze wpływu wzrostu obliga na wysokość obrotów

pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie. (ISBnews)  

GPW zdecydowała o wykluczenia z obrotu akcji Synthosu od 3 IV

Warszawa, 26.03.2018 (ISBnews) - Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) podjął uchwałę w sprawie wykluczenia z obrotu giełdowego akcji spółki Synthos z dniem 3 kwietnia br, poinformowała spółka. "Zgodnie z uchwałą, w związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie

Spółki z Grupy Boryszew ogłosiły wezwanie na 100% akcji Impexmetalu

wezwaniu cena jest zgodna z warunkami wskazanymi w ustawie o ofercie publicznej i wynosi 4,25 zł za akcję. W czwartek na koniec sesji giełdowy kurs spółki wyniósł 4,3 zł. Proponowana cena jest wyższa niż średnia arytmetyczna ze średnich, dziennych cen z okresu trzech oraz sześciu miesięcy poprzedzających

Obroty na rynku głównym GPW spadły o 11% r/r do 19,4 mld zł w styczniu

spółek krajowych i zagranicznych notowanych na Głównym Rynku sięgnęła na koniec stycznia tego roku 1 446,21 mld zł (348,59 mld euro). W styczniu 2018 r. na GPW odbyło się 21 sesji giełdowych, tyle samo co rok wcześniej. (ISBnews) 

Akcjonariusze Emperii zdecydują 13 VI o wycofaniu akcji z obrotu giełdowego

Warszawa, 18.05.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Emperii Holding zdecydują o zniesieniu dematerializacji i wycofaniu wszystkich akcji spółki z obrotu giełdowego, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 13 czerwca. "Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia

Giełdowy Indeks Produkcji GIP60 wzrósł o 6,04% m/m do 690,75 pkt w maju

odpowiedzialność spoczywa na społeczeństwie i podejściu do kwestii bezpieczeństwa każdego z nas. Myjmy więc ręce i kupujmy akcje polskich producentów" - napisano także w analizie. Giełdowy Indeks Produkcji to wspólne przedsięwzięcie firmy DSR, serwisu analitycznego "Produkcja.Expert" oraz Wydziału

Tower Investments przejdzie na rynek główny GPW 28 grudnia

Warszawa, 21.12.2017 (ISBnews) - Zarząd Giełdy postanowił dopuścić z dniem 28 grudnia do obrotu na rynku równoległym akcje Tower Investments dotychczas notowane na NewConnect, podała spółka. Według komunikatu do obrotu wejdą 121 329 akcji serii A (z czego 27 443 pod warunkiem ich rejestracji

Fortuna: W ramach wezwania sprzedano 68 504 akcji

Warszawa, 01.03.2018 (ISBnews) - Przedmiotem transakcji giełdowych zawartych w ramach wezwania było 68 504 akcji spółki Fortuna Entertainment Group N.V., podał Erste Securities Polska. Na początku stycznia br. Fortbet Holdings Limited z grupy Penta Investments Limited ogłosił wezwanie do

Fundusz Beta ETF na indeks mWIG40TR zadebiutował na GPW

Warszawa, 05.09.2019 (ISBnews) - Na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie zadebiutował fundusz Beta ETF na indeks mWIG40TR (total return), który będzie inwestował pieniądze powierzone przez inwestorów w akcje spółek notowanych na GPW, wchodzące w skład  indeksu

Akcje Marvipol Development będą notowane na GPW od wtorku

Papierów Wartościowych w Warszawie [...] postanowił wprowadzić z dniem 19 grudnia 2017 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym 100 000 akcji serii A, 1 000 akcji serii B oraz 41 551 852 akcji serii C. Dodatkowo zarząd GPW postanowił notować ww. akcje w systemie notowań ciągłych pod

GPW jest narażona na umiarkowane ryzyko operacyjne zw. z koronawirusem

instytucjonalnych i indywidualnych oraz wycofywanie spółek z obrotu giełdowego. Malejąca liczba inwestorów oraz spółek notowanych na GPW może przełożyć się na zmniejszenie płynności instrumentów notowanych na GPW oraz ograniczenie przychodów Spółki. - Zmniejszonej aktywności domów maklerskich - członków giełdy, w

EuroRating wycofał ratingi Energi i Eurocash z powodu wykluczenia spółek z WIG20

Warszawa, 18.03.2019 (ISBnews) - EuroRating zaprzestał prowadzenia oceny ratingowej ryzyka kredytowego spółek Energa i Eurocash w związku z wykluczeniem akcji spółek z indeksu WIG20, poinformowała agencja. Agencja wycofała nadany spółce Eurocash niezamówiony publiczny rating

Giełdowy Indeks Produkcji GIP60 spadł o 7,08% m/m do 796,9 pkt w VIII

Indeksu Produkcji były to najgorsze wakacje w ponadtrzyletniej historii notowań. Nienajlepszy okres dla akcji polskich producentów sprawił, że indeks GIP60 zredukował swoją wartość do najniższych poziomów w historii" - powiedział analityk i współtwórca GIP dr Maciej Zaręba, cytowany w komunikacie

Ceny ropy naftowej stabilizują się po dynamicznym spadku

Warszawa, 12.12.2019 (ISBnews/ Superfund TFI) - Po dynamicznym spadku w środę, ceny ropy niemal natychmiast odbiły i w czwartek rano powróciły do wcześniejszych poziomów. Kontrakty na Brent na londyńskiej giełdzie paliw ICE Futures Europe są wyceniane po 63,90 dolarów za baryłkę. Z kolei notowane

GK Immobile finalizuje przejęcie spółki Atrem

okaziciela i 3,95 zł za jedną akcję imienną, podwyższając w międzyczasie cenę akcji na okaziciela do 2,32 zł. Grupa Kapitałowa Immobile posiada w portfelu spółki działające w przemyśle, hotelarstwie, nieruchomościach oraz branży budowlanej. Jest notowana na GPW od 2007 r. (początkowo jako Makrum

Famur ogłosi wezwanie na sprzedaż 34,18% akcji Primetech po 1,45 zł sztuka

Warszawa, 14.06.2019 (ISBnews) - Famur zamierza ogłosić wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 5 335 474 akcji spółki zależnej Primetech, stanowiących 34,18% kapitału i uprawniających do tyluż głosów na walnym zgromadzeniu, po cenie 1,45 zł za walor, podał Famur. W związku z wezwaniem Famur

Stalprodukt miał wstępnie 31,25 mln zł zysku netto w I kw. 2020 r.

przygotowane w ramach prowadzonych procedur konsolidacyjnych. Skonsolidowany raport kwartalny spółki za I kwartał 2020 roku zostanie opublikowany 15 maja 2020 r. Stalprodukt to producent i dystrybutor wyrobów stalowych. Akcje spółki notowane są na GPW od 1997 r. jej skonsolidowane przychody sięgnęły 3,82 mld