akcje i notowania giełdowe

ark

Pokemon Go nie da zarobić Nintendo? Akcje w dół

Pokemon Go nie da zarobić Nintendo? Akcje w dół

Japońska firma Nintendo, która jeszcze kilka dni temu cieszyła się ze wzrostu kursu akcji, notuje giełdowe spadki. Wszystko po ogłoszeniu przez firmę informacji, że finansowy sukces gry "Pokemon Go" będzie miał znacznie mniejszy wpływ na jej wyniki, niż zakładano.

Kulczyk przejął akcje Pekaesu

Kulczyk Holding został właścicielem kontrolnego pakietu akcji giełdowej firmy logistycznej Pekaes. Nie zamierza wycofać jej z notowań

GPW wykluczyła akcje Impexmetalu z obrotu od 13 listopada

Warszawa, 08.11.2019 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) postanowiła wykluczyć akcje Impexmetalu z obrotu giełdowego od 13 listopada, podała spółka. "W związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie udzielenia spółce zezwolenia na przywrócenia akcjom spółki

AB chce skupić do 3,24 mln akcji własnych za maks. 15 mln zł

akcji nie może przekraczać wartości wyższej spośród ceny akcji z ostatniej niezależnej transakcji giełdowej i najwyższej bieżącej niezależnej oferty kupna w systemie obrotu, b) liczba akcji nabywanych w ciągu jednego dnia nie może przekroczyć 25% średniego dziennego wolumenu obrotu akcjami emitenta

GPW liczy, że pierwszym elementem SRRK będzie Sąd Giełdowy

regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez

GPW przyjęła stanowisko dot. kryteriów dopuszczania akcji do obrotu na rynku

Warszawa, 17.12.2018 (ISBnews) - Decyzją rady nadzorczej oraz zarządu Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) od 1 stycznia 2019 roku zacznie obowiązywać katalog przypadków służących ocenie spełniania przez emitentów jednego z wymogów dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji i praw

GPW wykluczy akcje Próchnika z obrotu giełdowego z dniem 18 stycznia

Warszawa, 09.01.2019 (ISBnews) - Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) postanowił wykluczyć akcje Próchnika w upadłości z obrotu giełdowego z dniem 18 stycznia, podała spółka. "Stosownie do przepisów art. 91 ust. 9 zdanie pierwsze i ust. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o

KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Ferrum dot. akcji serii F

Warszawa, 19.07.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Ferrum w zamiarem wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji serii F, podała spółka. "Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny sporządzony przez emitenta w związku z ubieganiem

Coal Energy, Interbud i Zastal przestały być kwalifikowane w Liście Alertów

Lista Alertów. Zmiana systemu notowań wynikająca z okresowej weryfikacji i kwalifikacji do segmentu Lista Alertów nastąpi począwszy od sesji giełdowej w dniu 1 lipca 2019 r., podano w informacji. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji

Polska Grupa Energetyczna stanie się największą polską firmą na GPW

mld zł), czy PKO BP (38-39 mld zł). PGE stałaby się największą krajową i trzecią największą firmą notowaną na GPW po włoskim UniCredit i czeskim CEZ, którego wartość to około 80 mld zł. Na razie PGE czeka z oficjalną publikacją wyników do momentu zatwierdzenia przez KNF jej prospektu. Wartość spółki

Hollywood złożył do KNF wniosek ws. zniesienia dematerializacji akcji

procedura wykupu przymusowego akcji oraz formalne opuszczenie notowań giełdowych powinny nastąpić w perspektywie najbliższych 2-3 miesięcy. Grupa Hollywood to największa sieć pralni przemysłowych w Polsce, która rozpoczęła także ekspansję zagraniczną (Niemcy). Jest obecna w trzech segmentach rynku

Na GPW zadebiutowały certyfikaty bazujące na indeksie WIG-ESG

bazowych (long faktor) i na ich spadkach (short faktor)" - czytamy dalej. Certyfikaty indeksowe (TRACKERY) najczęściej nie mają terminu wykupu (tzw. open-end). Trackery naśladują 1:1 zmiany instrumentu bazowego (np. produktów rolnych, indeksów giełdowych, surowców, kursów akcji). Umożliwiają

Ultimate Games przejdzie we wtorek na rynek główny GPW z NewConnect

zgodnie z którymi: dzień 29 lipca 2019 r. został wyznaczony jako dzień ostatniego notowania akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E i F spółki na rynku NewConnect w ramach alternatywnego systemu obrotu, z dniem 30 lipca 2019 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym wprowadzone zostaną akcje

Akcjonariusze Hollywood ogłosili przymusowy wykup akcji spółki

przymusowego akcji oraz formalne opuszczenie notowań giełdowych powinny nastąpić w perspektywie najbliższych 2-3 miesięcy. Grupa Hollywood to największa sieć pralni przemysłowych w Polsce, która rozpoczęła także ekspansję zagraniczną (Niemcy). Jest obecna w trzech segmentach rynku - szpitalnym, HoReCa oraz

Certyfikaty na akcje Jeronimo Martins zadebiutowały na GPW

instrumentu bazowego (np. produktów rolnych, indeksów giełdowych, kursów akcji). Umożliwiają zarabianie zarówno na wzrostach, jak i na spadkach (short trackery). Certyfikaty te wykorzystywane są przez inwestorów, którzy chcą uzyskać ekspozycję na inne rynki lub klasy aktywów (np. złoto, srebro, ropa naftowa

GPW zakwalifikowała 38 spółek do listy alertów, 3 usunęła z tego segmentu

, Zremb-Chojnice) przestały być kwalifikowane do listy, podała giełda. "Zgodnie z § 3 Działu IV szczegółowych zasad obrotu giełdowego w systemie UTP zmiana systemu notowań wynikająca z okresowej weryfikacji i kwalifikacji do segmentu Lista Alertów nastąpi począwszy od sesji giełdowej w dniu 1

GPW zmienia zasady kwalifikacji do Listy Alertów i Strefy Niższej Płynności

podlegać będą akcje spółek, których obrót charakteryzuje się niskim poziomem płynności, tzn. gdy na więcej niż połowie sesji giełdowych w ostatnim kwartale przed dniem okresowej weryfikacji liczba transakcji akcjami danej spółki będzie niższa niż pięć transakcji na sesję. Celem

Vicis New Investments wnioskuje o wykluczenie akcji z obrotu na GPW

Warszawa, 13.08.2019 (ISBnews) - Vicis New Investments (dawniej ABC Data) wystąpił do zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) z wnioskiem o wykluczenie z obrotu giełdowego wszystkich akcji, podała spółka. "Spółka wystąpiła do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w

Goldman Sachs został nowym emitentem certyfikatów strukturyzowanych na GPW

strukturyzowanymi oraz zacieśnić współpracę z lokalnymi dystrybutorami.   Do obrotu giełdowego zostały wprowadzone trzy certyfikaty z terminem ostatniego notowania przypadającym na: maj 2024 r. (WIG20), lipiec 2024 r. (STOXX Europe 600 Automobiles & Parts Price EUR) i sierpień 2024 r. (Nikkei 225). Cena

Notowania akcji PGNiG osiągnęły rekordowy poziom 7,26 zł w poniedziałek

Warszawa, 08.01.2019 (ISBnews) - Notowania akcji Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) wzrosły o 4,91% do 7,26 zł na zakończenie sesji giełdowej w poniedziałek, 7 stycznia, osiągając najwyższy poziom od debiutu. Wczorajsza cena akcji przekroczyła dotychczas rekordowy poziom z 7

Konsorcjum GPW ma memorandum z Elewarr na magazyny dla Platformy Żywnościowej

szczególności na bazie magazynów zbożowych będących w posiadaniu Elewarr i spółek zależnych, podała GPW. "Magazyny autoryzowane są gwarantem i wykonawcą rozliczenia transakcji w towarze zawieranych na giełdowym rynku rolnym. Uruchomienie Platformy Żywnościowej jest kluczowym projektem strategicznym

GPW wykluczyła akcje Hawe z obrotu giełdowego z dniem 2 czerwca

wykluczyć z obrotu giełdowego akcje spółki Hawe S.A., oznaczone kodem 'PLVENTS00019' - z dniem 2 czerwca 2018 r." - czytamy w komunikacie. Grupa kapitałowa Hawe świadczy kompleksowe usługi operatorskie na bazie posiadanej infrastruktury światłowodowej oraz usługi projektowe i budowlane dla branży

GPW wykluczyła akcje NWR z obrotu od 13 grudnia

obrotu wymaga wykluczenia akcji spółki New World Resources Plc z obrotu giełdowego. podsumowano w materiale.  New World Resources Plc było notowane na GPW od 2011 r. (ISBnews)  

GPW wykluczyła z obrotu akcje Emperia Holding od 21 sierpnia

; - czytamy w komunikacie. Zgodnie z uchwałą, zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie postanowił wykluczyć z obrotu giełdowego na głównym rynku GPW z dniem 21 sierpnia 2018 r. wszystkie 12 342 027 akcji spółki. Emperia Holding jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2002 r. Grupa handlowa

GPW szykuje nowe standardy raportowania giełdowego i budowę hurtowni danych

giełdy, implementacja narzędzi bazujących na AI ma wspierać inwestorów uczestniczących w obrocie przy analizie danych giełdowych i finansowych. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także

Grupa AB może rozpocząć skup akcji w ciągu kilku tygodni

Warszawa, 07.03.2019 (ISBnews) - Grupa AB może rozpocząć skup akcji w ciągu kilku tygodni, wynika z wypowiedzi członka zarządu ds. finansowych Grzegorza Ochędzana. "Domykamy umowę z domem maklerskim i jest to zapewne kwestia kolejnych tygodni" - powiedział Ochędzan na konferencji

Nowy fundusz Beta ETF na indeks WIG20short zadebiutował na GPW

funduszu typu ETF, notowane są na warszawskiej giełdzie na zasadach analogicznych jak akcje, w szczególności można je swobodnie kupować i sprzedawać, a ich płynność wspierana jest przez animatora rynku (dom maklerski). GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także

GPW: Zmiana dokładności kroków notowania akcji i na rynku terminowym od 4 marca

; 0,0050 zł, podano także. "Na GPW krok notowania akcji danej spółki lub jednostek danego funduszu typu ETF zależy od kursu (ceny giełdowej) tych instrumentów oraz płynności (wartości) obrotu. Obowiązuje sześć tabel kroków notowania i każda z nich dotyczy innego poziomu płynności [...] Klasyfikacji

GPW pracuje nad harmonogramem swoich zadań ze strategii rynku kapitałowego

dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie

Black Rock przekroczył 5% głosów na walnym zgromadzeniu Banku Pekao

nad europejskimi bankami z uwagi na wysoką rentowność. Biorąc po uwagę całkowity zwrot z inwestycji (TSR - total shareholder return) uwzględniający zarówno zmianę notowań akcji, jak i wpływy z dywidend, w ciągu ostatnich dwóch lat TSR akcji Pekao zachowywał się o blisko 20% lepiej niż indeks 50

Idea Bank: Nie ma fundamentalnych przesłanek dla znacznych wahań kursu na GPW

Warszawa, 25.04.2018 (ISBnews) - Sytuacja Idea Banku pozostaje stabilna, strategia jest nadal realizowana i nie zachodzą fundamentalne przesłanki uzasadniające znaczące wahania kursu giełdowego, podała instytucja. "W związku ze znaczącą zmiennością notowań giełdowych Idea Bank S.A

GPW wykluczyła akcje MNI z obrotu giełdowego z dniem 27 października

dnia 26.04.2018 r. Powyższe oznacza, że na podstawie art. 91 ust. 9 i 10 ustawy o ofercie publicznej akcje spółki zostaną wycofane z obrotu giełdowego z dniem 27 października 2018 r." - czytamy w komunikacie.  W skład grupy MNI wchodzą firmy działające w branży medialnej, w dziedzinie

Societe Generale został nowym emitentem certyfikatów strukturyzowanych na GPW

polskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Płynność instrumentu i dostęp do notowań online pomagają w bieżącym zarządzaniu portfelem" - powiedział wiceprezes Alior Banku Dariusz Szwed, cytowany w komunikacie. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny

SII: Kryzys zachwiał reputacją giełdowych spółek

, badania było m.in. uzyskanie informacji jak zarządzający spółkami giełdowymi postrzegają polski rynek kapitałowy, czy widzą konieczność prowadzenia działań z zakresu public relations oraz relacji inwestorskich i jak według nich powinny one wyglądać. W badaniu, wzięły udział 84 spółki. Z badania wynika, że

Zapisy w wezwaniu Famuru na sprzedaż akcji Primetechu ruszą w piątek

65,8% kapitału Primetechu, czyli 10 274 359 akcji. Intencją wzywającego jest osiągnięcie pełnej kontroli nad Primetechem i wycofanie spółki z obrotu giełdowego. "Harmonogram wezwania przedstawia się następująco: • 14 czerwca 2019 r. - ogłoszenie wezwania • 5 lipca 2019 r

Mediacap przejdzie na rynek główny GPW z NewConnect w czwartek

Warszawa, 09.08.2016 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) postanowiła wprowadzić w czwartek, 11 sierpnia, do obrotu giełdowego na rynku równoległym akcje spółki Mediacap, podała giełda. Akcje mają być notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "Mediacap

Przymusowy wykup akcji Hollywood został rozliczony

Warszawa, 23.09.2019 (ISBnews) - Przymusowy wykup niemal 4,5 mln akcji Hollywood, reprezentujących 7,43% kapitału zakładowego i 5,76% ogólnej liczby głosów, został rozliczony, podała spółka. Akcje po 1 zł za walor nabyła spółka z grupy inwestycyjnej 21 Concordia, największy pojedynczy

BCC: Środki z PPK powinny nieco poprawić sytuację na GPW w II poł. roku

obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń była w analizowanym okresie o 4,7% niższa niż rok wcześniej i wyniosła 15,9 mld zł. "W czerwcu br. wzrosły podstawowe indeksy giełdowe, w tym WIG20 o blisko 3,95% a WIG o 3,93%. Licząc od początku tego roku oba indeksy wzrosły odpowiednio o 2,24% i 4,33%. W

KNF zezwoliła na zniesienie dematerializacji akcji PCC Intermodal 11 IX

;Niezwłocznie po doręczeniu decyzji KNF spółka zamierza złożyć wniosek do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o wykluczenie akcji spółki z obrotu giełdowego na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW oraz wniosek do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. o ustanie uczestnictwa spółki w KDPW

Cerrad ma zgodę UOKiK na przejęcie Ceramiki Nowej Gali

postępowanie antymonopolowe zostało przeprowadzone tak sprawnie i zakończyło się wydaniem zgody prezesa UOKiK na planowaną transakcję. W przypadku powodzenia wezwania, pozwoli nam to płynnie przejść do kolejnego etapu, jakim jest wycofanie Ceramiki Nowej Gali z obrotu giełdowego, a następnie przeprowadzenie

GPW wznowi obrót akcjami Plaza Centers od 19 maja br.

Warszawa, 18.05.2017 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wznowi obrót akcjami Plaza Centers poczynając od sesji giełdowej 19 maja br., podała Giełda. "Zarząd Giełdy [..] postanawia uchylić uchwałę [...] w sprawie zawieszenia obrotu na głównym rynku GPW akcjami

RN Próchnika wynaczyła cenę emisyjną akcji serii O na 0,3 zł

wyniku obniżenia kapitału zakładowego wyniesie 0,3 zł za sztukę. Próchnik jest spółką handlową z branży odzieżowej, zlecającą produkcję projektowanych przez siebie kolekcji firmom zewnętrznym. Specjalizuje się w produkcji odzieży męskiej. Spółka jest notowana na GPW od pierwszej sesji giełdowej (16

GPW usunęła GetinNoble, GinoRossi, Harper, OpenFinance, Sygnity, TXM z indeksów

); jednocześnie spółka ECHO opuści portfele indeksów sWIG80 i sWIG80TR. sWIG80 i sWIG80TR zostaną uzupełnione o pakiet 9 595 000 akcji spółki PEKABEX (ISIN PLPKBEX00072)" - czytamy w komunikacie. Korekta ta wynika z metodologii indeksów giełdowych, zgodnie z którą w wyżej wymienionych indeksach

GPW zakwalifikowała 40 spółek do listy alertów, 2 usunęła z tego segmentu

kwalifikowane do listy, podała giełda. "Zmiana systemu notowań wynikająca z okresowej weryfikacji i kwalifikacji do segmentu lista alertów nastąpi począwszy od sesji giełdowej w dniu 1 kwietnia 2019 r." - czytamy w komunikacie. Spółki zakwalifikowane do segmentu lista alertów to: Magna Polonia

GPW uruchomi Program Wsparcia Rozwoju Technologii dla członków giełdy od 1 marca

rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie. (ISBnews)

Ronson planuje skupić do 2,5 mln akcji własnych po 2,1 zł za szt.

komunikacie. Akcje mogłyby być nabywane w ramach transakcji giełdowych lub w drodze dobrowolnej oferty złożonej wszystkim akcjonariuszom (i proporcjonalnej redukcji zapisów w przypadku, gdy oferty sprzedaży przekroczą łączny limit akcji, jaki zamierza nabyć spółka), podano dalej. "Zgodę na

GPW wykluczyła akcje Robyga z obrotu giełdowego z dniem 29 maja

Warszawa, 24.05.2018 (ISBnews) - Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) postanowił wykluczyć akcje Robyga z obrotu giełdowego z dniem 29 maja, podała giełda. "Na podstawie § 31 ust. 2 pkt 3) Regulaminu Giełdy, w związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w

GPW zawiesiła obrót akcjami Bytomia w zw. z planowanym połączeniem z Vistulą

Warszawa, 28.11.2018 (ISBnews) - Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) po rozpatrzeniu wniosku Bytomia o zawieszenie notowań akcjami tej spółki w związku z planowanym połączeniem z Vistula Group zdecydował o zawieszeniu obrotu akcjami Bytomia od 29 listopada 2018 r., podała

Fundusz Beta ETF na indeks mWIG40TR zadebiutował na GPW

Warszawa, 05.09.2019 (ISBnews) - Na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie zadebiutował fundusz Beta ETF na indeks mWIG40TR (total return), który będzie inwestował pieniądze powierzone przez inwestorów w akcje spółek notowanych na GPW, wchodzące w skład  indeksu

KNF zezwoliła na zniesienie dematerializacji akcji AAT Holding 7 sierpnia

złożyć wniosek do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie o wykluczenie akcji spółki z obrotu giełdowego na rynku regulowanym […] oraz wniosek do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych o ustanie uczestnictwa spółki […] oraz wycofanie z depozytu wszystkich akcji wyemitowanych przez

ATM Grupa zastąpi Coliana w indeksie sWIG80 po sesji 21 czerwca br.

Warszawa, 20.06.2018 (ISBnews) - Akcje spółki Colian zostaną wykreślone z list uczestników indeksów sWIG80, sWIG80TR, WIG, WIG-Poland oraz WIG-spożywczy po sesji 21 czerwca 2018 r. i w indeksach sWIG80 i sWIG80TR zostaną uzupełnione przez akcje ATM Grupy, poinformowała Giełda Papierów

Spółki z Grupy Boryszew ogłosiły wezwanie na 100% akcji Impexmetalu

wezwaniu cena jest zgodna z warunkami wskazanymi w ustawie o ofercie publicznej i wynosi 4,25 zł za akcję. W czwartek na koniec sesji giełdowy kurs spółki wyniósł 4,3 zł. Proponowana cena jest wyższa niż średnia arytmetyczna ze średnich, dziennych cen z okresu trzech oraz sześciu miesięcy poprzedzających

Obligacje serii D GPW zadebiutują na Catalyst w czwartek

będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "GPW0122". GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji

GPW wykluczyła z obrotu akcje Farmacolu na wniosek spółki od wtorku

Warszawa, 14.06.2017 (ISBnews) - Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wykluczył z obrotu giełdowego akcje Farmacolu - na wniosek spółki - z dniem 20 czerwca 2017 r., podała Giełda. "W związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie udzielenia spółce Farmacol

TGE nie analizowała jeszcze wpływu wzrostu obliga na wysokość obrotów

pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie. (ISBnews)  

GPW wykluczyła akcje TelforceOne z obrotu z dniem 21 lutego

Warszawa, 15.02.2017 (ISBnews) - Zarząd GPW zdecydował o wykluczeniu z obrotu giełdowego na głównym rynku akcji spółki TelforceOne z dniem 21 lutego, podała giełda. Pod koniec stycznia Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zezwoliła na zniesienie dematerializacji akcji TelForceOne od 21 lutego

Giełdowy Indeks Produkcji GIP60 spadł o 7,08% m/m do 796,9 pkt w VIII

Indeksu Produkcji były to najgorsze wakacje w ponadtrzyletniej historii notowań. Nienajlepszy okres dla akcji polskich producentów sprawił, że indeks GIP60 zredukował swoją wartość do najniższych poziomów w historii" - powiedział analityk i współtwórca GIP dr Maciej Zaręba, cytowany w komunikacie

GPW i KDPW chcą przejąć CBF lub nieruchomość przy ul. Książęcej 4 w Warszawie

spółki CBF lub przejęciem przez GPW i KDPW nieruchomości zlokalizowanej w Warszawie przy ulicy Książęcej 4 "Centrum Giełdowe", do których prawa obecnie przysługują spółce CGSA" - czytamy w komunikacie. GPW, KDPW oraz CGSA są właścicielami, współwłaścicielami lub użytkownikami wieczystymi

GPW zdecydowała o wykluczenia z obrotu akcji Synthosu od 3 IV

Warszawa, 26.03.2018 (ISBnews) - Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) podjął uchwałę w sprawie wykluczenia z obrotu giełdowego akcji spółki Synthos z dniem 3 kwietnia br, poinformowała spółka. "Zgodnie z uchwałą, w związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie

Obroty na rynku głównym GPW spadły o 11% r/r do 19,4 mld zł w styczniu

spółek krajowych i zagranicznych notowanych na Głównym Rynku sięgnęła na koniec stycznia tego roku 1 446,21 mld zł (348,59 mld euro). W styczniu 2018 r. na GPW odbyło się 21 sesji giełdowych, tyle samo co rok wcześniej. (ISBnews) 

EuroRating wycofał ratingi Energi i Eurocash z powodu wykluczenia spółek z WIG20

Warszawa, 18.03.2019 (ISBnews) - EuroRating zaprzestał prowadzenia oceny ratingowej ryzyka kredytowego spółek Energa i Eurocash w związku z wykluczeniem akcji spółek z indeksu WIG20, poinformowała agencja. Agencja wycofała nadany spółce Eurocash niezamówiony publiczny rating

Akcjonariusze Emperii zdecydują 13 VI o wycofaniu akcji z obrotu giełdowego

Warszawa, 18.05.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Emperii Holding zdecydują o zniesieniu dematerializacji i wycofaniu wszystkich akcji spółki z obrotu giełdowego, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 13 czerwca. "Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia

Famur ogłosi wezwanie na sprzedaż 34,18% akcji Primetech po 1,45 zł sztuka

Warszawa, 14.06.2019 (ISBnews) - Famur zamierza ogłosić wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 5 335 474 akcji spółki zależnej Primetech, stanowiących 34,18% kapitału i uprawniających do tyluż głosów na walnym zgromadzeniu, po cenie 1,45 zł za walor, podał Famur. W związku z wezwaniem Famur

GK Immobile finalizuje przejęcie spółki Atrem

okaziciela i 3,95 zł za jedną akcję imienną, podwyższając w międzyczasie cenę akcji na okaziciela do 2,32 zł. Grupa Kapitałowa Immobile posiada w portfelu spółki działające w przemyśle, hotelarstwie, nieruchomościach oraz branży budowlanej. Jest notowana na GPW od 2007 r. (początkowo jako Makrum

Fortuna: W ramach wezwania sprzedano 68 504 akcji

Warszawa, 01.03.2018 (ISBnews) - Przedmiotem transakcji giełdowych zawartych w ramach wezwania było 68 504 akcji spółki Fortuna Entertainment Group N.V., podał Erste Securities Polska. Na początku stycznia br. Fortbet Holdings Limited z grupy Penta Investments Limited ogłosił wezwanie do

Tower Investments przejdzie na rynek główny GPW 28 grudnia

Warszawa, 21.12.2017 (ISBnews) - Zarząd Giełdy postanowił dopuścić z dniem 28 grudnia do obrotu na rynku równoległym akcje Tower Investments dotychczas notowane na NewConnect, podała spółka. Według komunikatu do obrotu wejdą 121 329 akcji serii A (z czego 27 443 pod warunkiem ich rejestracji

NN TFI wprowadziło do oferty pierwszy fundusz pasywny oparty na indeksie WIG-ESG

Wartościowych na rosnące zainteresowanie inwestorów giełdowych tematyką odpowiedzialnego inwestowania. Na świecie występuje coraz silniejszy trend inwestowania w akcje przedsiębiorstw uwzględniających w swojej działalności kwestie odpowiedzialności społecznej i środowiskowe oraz dbające o relacje ze swoimi

PZ Cormay ma zgodę rady nadzorczej na nabycie pozostałych akcji Orphee

akcji Orphée, a następnie doprowadzić do wycofania akcji Orphée z alternatywnego systemu obrotu NewConnect" - czytamy w komunikacie. Zakończenie konsolidacji Emitenta i Orphée na poziomie kapitałowym oraz uporządkowanie organizacyjne grupy kapitałowej PZ Cormay, obejmujące

Akcje Marvipol Development będą notowane na GPW od wtorku

Papierów Wartościowych w Warszawie [...] postanowił wprowadzić z dniem 19 grudnia 2017 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym 100 000 akcji serii A, 1 000 akcji serii B oraz 41 551 852 akcji serii C. Dodatkowo zarząd GPW postanowił notować ww. akcje w systemie notowań ciągłych pod

AmRest przewiduje debiut na giełdach w Hiszpanii na 21 listopada

Warszawa, 15.11.2018 (ISBnews) - AmRest Holdings przewiduje datę wprowadzenia akcji spółki do obrotu na giełdach w Madrycie, Barcelonie, Bilbao i Walencji na 21 listopada 2018 r., podała spółka. "Jesteśmy niezwykle podekscytowani naszym debiutem na hiszpańskiej giełdzie. Mam ogromne

GPW zakwalifikowała akcje 45 spółek do Listy Alertów

-Pak, Skotan, TXM, Wilbo, Zastal i Zremb-Chojnice. Zmiana systemu notowań wynikająca z okresowej weryfikacji i kwalifikacji do segmentu Lista Alertów nastąpi począwszy od sesji giełdowej 2 stycznia 2019 r., podano także. Kwalifikacja walorów do segmentu Lista Alertów ma charakter wyłącznie

Analizy Online: Aktywa TFI wzrosły m/m do 258,5 mld zł w lipcu

polskich indeksów giełdowych - WIG20 (-0,9%) i mWIG40 (-3,2%), co negatywnie odbiło się na wynikach i, w konsekwencji, aktywach funduszy akcji polskich" - podsumowano w materiale.  (ISBnews)

GPW zakwalifikowała 39 spółek do listy alertów, 2 usunęła z tego segmentu

giełda. "Zmiana systemu notowań wynikająca z okresowej weryfikacji i kwalifikacji do segmentu lista alertów nastąpi począwszy od sesji giełdowej w dniu 1 października 2018 r." - czytamy w komunikacie. Spółki zakwalifikowane do segmentu lista alertów to: Magna Polonia, Ampli, Budopol Wrocław

Akcje Gekoplastu zostaną wykluczone z obrotu giełdowego 24 IV

na 21 lutego 2018 br. Gekoplast to największy w Europie Środkowo-Wschodniej i piąty w Europie producent płyt komórkowych z polipropylenu. Gekoplast jest spółką portfelową funduszu private equity Capital Partners. Akcje spółki notowane są od maja 2016 roku na głównym parkiecie Giełdy Papierów

Obroty na rynku głównym GPW spadły o 8,8% r/r do 16,2 mld zł w czerwcu

spółek krajowych i zagranicznych notowanych na Głównym Rynku sięgnęła na koniec czerwca 2019 roku 1 199,6 mld zł (282,9 mld euro). Na NewConnect w czerwcu 2019 r. zadebiutowała spółka Moonlit (oferta publiczna o wartości 2 mln zł). W czerwcu 2019 r. na GPW odbyło się 19 sesji giełdowych, w

J. Wojciechowski nabył w wezwaniu 17,416 mln akcji JW Construction

Warszawa, 17.03.2017 (ISBnews) - Józef Wojciechowski w ramach wezwania na J.W. Construction Holding nabył 17,416 mln akcji, podał podmiot pośredniczący Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska. "Przedmiotem transakcji giełdowych wynikających z realizacji ww. wezwania było 17 416 894

Giełdowy Indeks Produkcji GIP60 wzrósł o 3,28% m/m do 892 pkt w styczniu

poziomu od lutego 2016 roku (48,3), podano w materiale. Giełdowy Indeks Produkcji to wspólne przedsięwzięcie firmy DSR, serwisu analitycznego "Produkcja.Expert" oraz Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Indeks obejmuje 60 spółek produkcyjnych notowanych na

GPW wprowadziła indeksy makrosektorowe i futures na WIG.Games

obrocie giełdowym są dostępne nowe kontrakty terminowe, dla których instrumentami bazowymi są indeks WIG.GAMES (grupujący producentów i wydawców gier komputerowych) oraz indeksy makrosektorowe: WIG.MS-FIN (grupujący spółki z sektorów: banki, ubezpieczenia, rynek kapitałowy, wierzytelności), WIG.MS-BAS

GPW pracuje nad uruchomieniem giełdowego rynku produktów rolnych

alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie. Sebastian Gawłowski (ISBnews)   

Rekordy indeksów giełdowych w USA mogą dziś pomóc GPW

Warszawa, 19.09.2017 (ISBnews/ CMC Markets) - Notowania amerykańskich indeksów giełdowych biją kolejne rekordy. Od 2007 r. ich wartość urosła już o 60%. Tymczasem akcje na GPW zwyżkowały w tym samym okresie o 36%, pozostając „w cieniu". Szczyty za oceanem mogą dziś pomóc giełdzie w

Obroty na rynku głównym GPW spadły o 3,8% r/r do 16,9 mld zł w maju

zagranicznych notowanych na Głównym Rynku sięgnęła na koniec maja 2019 roku 1 182,4 mld zł (275,5 mld euro), wskazano również. W maju 2019 r. na GPW odbyło się 21 sesji giełdowych, w porównaniu do 20 sesji rok wcześniej. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także

GPW będzie kontynuować dalszą dywersyfikację przychodów grupy

dywersyfikację przychodów na rynku krajowym i nowe projekty biznesowe ujęte w strategii #GPW2022" - powiedział Fotek podczas spotkania z dziennikarzami. Wśród kluczowych inicjatyw są m.in. giełdowy rynek rolny, Private Market, a także Pożyczki Papierów Wartościowych.  "Rynek akcji jest dla nas

GPW Benchmark szykuje się do przejęcia indeksów i wniosku o przejęcie WIBOR

Warszawa, 08.08.2019 (ISBnews) - GPW Benchmark szykuje się do przejęcia administrowania indeksami giełdowymi od Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) i chce złożyć do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o zgodę na przejęcie stawek WIBOR i WIBID do końca 2019 r., tak aby

Na GPW zadebiutowały certyfikaty bazujące na indeksie WIG.GAMES

region CEE.Anna Kujawska. Na GPW notowanych jest łącznie ponad 1 200 produktów strukturyzowanych. Inwestorzy mają duży wybór zróżnicowanych instrumentów bazowych: akcji, koszyków akcji, indeksów czy produktów rolnych. Ponadto produkty strukturyzowane umożliwiają wybór instrumentu bazowego zgodnego z

Sacellum ogłosiło przymusowy wykup akcji Gekoplastu po 15,31 zł za szt.

największego europejskiego podmiotu z branży produkcji płyt polipropylenowych - Karton S.p.A., złożył niewiążącą ofertę zakupu do 100% akcji Gekoplast w formie wezwania giełdowego. Gekoplast to największy w Europie Środkowo-Wschodniej i piąty w Europie producent płyt komórkowych z polipropylenu. Gekoplast

Obroty na rynku głównym GPW wzrosły o 12,1% r/r do 16,8 mld zł w lipcu

pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie. (ISBnews)

Giełdowy Indeks Produkcji GIP60 wzrósł o 3,68% m/m do 826,2 pkt we IX

Warszawa, 04.10.2019 (ISBnews) - Giełdowy Indeks Produkcji (GIP60) zakończył wrzesień na poziomie 826,2 pkt, tj. o 3,68% więcej niż przed miesiącem. Negatywne dla polskiego przemysłu sygnały, których we wrześniu przybyło, nie zdołały zaszkodzić akcjom wszystkich polskich producentów, podano w

Dariusz Daniluk został powołany do zarządu Idea Banku

Gospodarstwa Krajowego, a także członkiem Komisji Nadzoru Finansowego. Grupa Idea Bank specjalizuje się w usługach bankowych i finansowych dla małych firm. Akcje Idea Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2015 r. (ISBnews)  

Giełdowy Indeks Produkcji GIP60 wzrósł o 4,31% m/m do 930,63 pkt w lutym

Warszawa, 07.03.2019 (ISBnews) - Giełdowy Indeks Produkcji (GIP) wzrósł w styczniu o 4,31% m/m do poziomu 930,63 punktów, odrabiając tym samym część strat z poprzedniego roku, podała firma DSR. "Polskie spółki produkcyjne notowane na GPW wykorzystały wzrost cen akcji małych i średnich

PKO BP przedstawi wysokość rezerw na tzw. duże TSUE w 2020 r. 

prezentowali wyniki za cały rok [bank pokaże rezerwę na duże TSUE], chyba, że z punktu widzenia istotności tej kwestii będziemy zobowiązani do wcześniejszej informacji w formie informacji giełdowej" - dodał.  Dodał, że bank podchodzi do tej kwestii "wstrzemięźliwie" i ocenił, że

Obroty na rynku głównym GPW spadła o 14% r/r do 16,32 mld zł w marcu

. na GPW odbyło się 21 sesji giełdowych, to tyle samo co rok wcześniej. Kapitalizacja 410 spółek krajowych notowanych na głównym rynku wyniosła na koniec marca 2019 r. 636,45 mld zł (147,97 mld euro). Łączna kapitalizacja 461 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na głównym rynku sięgnęła na

Getin Noble Bank scali akcje i szybko opuści listę alertów

Getin Noble Bank scali akcje w proporcji 3:1. W związku z tym notowania zostaną zawieszone od 22 września do 3 października. Operacja ta będzie miała jednak charakter wyłącznie techniczny. - Zgodnie z decyzją GPW pierwsze notowanie akcji po scaleniu odbędzie się 4 października. Będzie to

Obroty na rynku głównym GPW spadły o 14,7% r/r do 15,39 mld zł w listopadzie

. o 14,5% r/r do poziomu 15,2 mld zł. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła w listopadzie 2019 r. 800,5 mln zł, o 10% mniej niż rok wcześniej. Wartość indeksu WIG na koniec listopada 2019 r. wyniosła 57 502,14 pkt i była o 1,2% niższa niż przed rokiem

Obroty na rynku głównym GPW spadły o 3,1% r/r do 13,97 mld zł w kwietniu

Warszawa, 02.05.2019 (ISBnews) - Łączna wartość obrotów akcjami na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) wyniosła 13,97 mld zł w kwietniu 2019 r., czyli spadła o 3,1% r/r, podała giełda. W okresie styczeń-kwiecień łączna wartość obrotów na tym rynku wyniosła  66,55 mld zł i była

Giełdowy Indeks Produkcji GIP60 wzrósł o 0,54% m/m do 941,83 pkt w kwietniu

i znacznie chłodniejszych prognoz. Nie bez znaczenia dla przyszłych cen akcji pozostaje także wynik zbliżających się wyborów do Parlamentu Europejskiego, który może szczególnie interesować międzynarodowe fundusze inwestycyjne" - czytamy również.  Giełdowy Indeks Produkcji to wspólne

Giełdowy Indeks Produkcji GIP60 spadł o 9,3% m/m do 854,29 pkt w maju

lepiej wypadły takie ikony polskiego rynku akcji, jak: Wielton (-15,58% m/m), czy LPP (-14,36% m/m). W przypadku CCC i LPP, spadków nie można tłumaczyć obecnymi wynikami finansowymi spółek, gdyż obie tradycyjnie zwiększyły swoje przychody, choć przy nieco mniejszej dynamice, niż w poprzednich

PGNiG dokupi własnych akcji. Ich cena spadła

tygodniach kurs akcji PGNiG spadł i obecnie koncern zaoferuje za nie inwestorom mniej. Proponowana cena 5 zł "została ustalona na podstawie średniej arytmetycznej z cen zamknięcia notowań akcji spółki w 5 dniach roboczych poprzedzających dzień podjęcia uchwały zarządu" - poinformowało PGNiG. W

Obroty na rynku głównym GPW spadły o 20,4% r/r do 17,6 mld zł w maju

Warszawa, 04.06.2018 (ISBnews) - Łączna wartość obrotu akcjami na głównym rynku warszawskiej giełdy spadła o 20,4% r/r do 17,57 mld zł w maju 2018 r., podała giełda. W okresie styczeń-maj łączna wartość obrotu na tym rynku wyniosła 87,18 mld zł i była o 21,1% niższa niż rok wcześniej

Kofola chce wycofać się z obrotu na GPW, oferta skupu akcji po 78,6 zł sztuka

giełdowego" – czytamy w komunikacie. Oferta skupu pozostałych akcji została notyfikowana do GPW i KNF. „Ostatnie notowanie akcji Kofoli na GPW jest oczekiwane w połowie marca 2017 r." – czytamy dalej. Działalność Grupy Kofola koncentruje się na produkcji napojów w pięciu