akcje i kontrakty terminowe

GPW planuje wprowadzenie do obrotu nowych instrumentów pochodnych

inwestorów rynkiem terminowym. GPW we współpracy z uczestnikami rynku wprowadziła możliwość notowań kontraktów terminowych na akcje pojedynczych spółek z mnożnikami 1 i 10. "Dalszy rozwój rynku instrumentów pochodnych został ujęty w inicjatywie strategicznej GPW. Uważamy, że jednym z priorytetów jest

GPW: Nowy indeks WIG.Games oraz indeksy makrosektorowe od 18 III

płynności, zaś udziały największych spółek będą limitowane. Takich zasad nie spełniają indeksy sektorowe, gdzie kwalifikacja spółek i ich wagi wynikają z ich udziału w WIG. Dzięki temu poszerzymy naszą ofertę indeksową o wskaźniki, które mogą być instrumentami bazowymi dla kontraktów terminowych"

GPW wprowadziła certyfikaty typu Long oparte na kontraktach na ropę Brent

, które zakładają trend wzrostowy, czyli ich wartość rośnie przy wzroście ceny aktywa bazowego. Instrumentem bazowym tych certyfikatów są kontrakty terminowe na ropę naftową Brent Crude Oil. Wyemitowane przez Raiffeisen Centrobank certyfikaty partycypacyjne mają z góry określony termin zapadalności, który

GPW nie przewiduje tworzenia możliwości handlu na ujemnych wartościach

obowiązującymi regulacjami, minimalna wartość instrumentu finansowego to 0,01 zł" - powiedział ISBtech Lasiuk. Wcześniej na amerykańskim rynku notowania kontraktów futures na ropę WTI z dostawą w maju br. spadały nawet do minus 37,6 USD. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów

GPW planuje wprowadzenie kontraktów terminowych na indeksy sektorowe

Warszawa, 27.06.2018 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) planuje kontrakty terminowe na indeksy sektorowe - banki, paliwa/energię i spółki technologiczne, poinformował wiceprezes Jacek Fotek. "Planujemy wprowadzenie kontraktów na indeksy sektorowe - na banki, paliwa

GPW: Zmiana dokładności kroków notowania akcji i na rynku terminowym od 4 marca

Warszawa, 25.02.2019 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie zmienia kroki notowania dla akcji, funduszy typu ETF, kontraktów terminowych na akcje i kursy waluty od 4 marca 2019 r. Kursy tych instrumentów będą określane z dokładnością do czterech miejsc po przecinku (0,0001 zł

Obroty na rynku głównym GPW wzrosły o 28,6% r/r do 21,7 mld zł w maju

mld zł. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła 1,025 mld zł, o 29,1% więcej niż rok wcześniej. Wartość indeksu WIG na koniec maja 2020 r. wyniosła 48 127,64 pkt i była o 16,9% niższa niż przed rokiem" - czytamy w komunikacie. Na rynku NewConnect w maju 2020 r

Obroty na rynku głównym GPW wzrosły o 65,1% r/r do 26,72 mld zł w czerwcu

WIG na koniec czerwca 2020 r. wyniosła 49 569,17 pkt i była o 17,6% niższa niż przed rokiem" - czytamy w komunikacie. Na rynku NewConnect w czerwcu 2020 r. odnotowano wzrost łącznej wartości obrotu akcjami o 1030,7% r/r do 844,3 mln zł. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku

GPW wprowadza kontrakty terminowe na funta brytyjskiego

kurs funta brytyjskiego to kolejny krok do uatrakcyjnienia oferty giełdy dla inwestorów. Zarówno kontrakty terminowe na waluty, jak i kontrakty na akcje, cieszą się zainteresowaniem aktywnych uczestników obrotu" - powiedziała prezes GPW Małgorzata Zaleska, cytowana w komunikacie

GPW zwiększa liczbę kontraktów terminowych na pojedyncze spółki do 28

. Pozwalają na osiąganie zysków zarówno w okresach wzrostów, jak i spadków cen akcji spółek, które są instrumentem bazowym" - powiedział wiceprezes Grzegorz Zawada, cytowany w komunikacie. W najbliższym czasie GPW planuje zwiększać liczbę spółek, na które dostępne będą kontrakty terminowe, oraz inne

Grupa GPW planuje uruchomić giełdową Platformę Żywnościową w marcu

sierpnia będzie trwał pilotaż systemu i w tym czasie nie będą pobierane opłaty. Według planów, na początku będą zawierane najprostsze transakcje spotowe, natomiast w przyszłości mają zostać wprowadzone również kontrakty terminowe. Zdaniem wiceministra aktywów państwowych i pełnomocnika rządu ds

GPW: Udział inwestorów indywidualnych na głównym rynku wyniósł 12% r/r w 2019 r.

wolumenie obrotów kontraktami terminowymi kształtował się w 2019 r. na poziomie 47%, a opcjami - 43%. Udział inwestorów zagranicznych wzrósł o 1 pkt proc. r/r do 18% na kontraktach i o 2 pkt proc. na opcjach - do 28%. Inwestorzy instytucjonalni utrzymali udział w obrotach kontraktami terminowymi na poziomie

Obawy o wzrost gospodarczy i inflację ciążą notowaniom na GPW

strony podażowej. Większość (75%) inwestorów zaangażowanych w kontrakty CFD na polski indeks akcji blue chips, dostępne na platformie transakcyjnej CMC Markets, jakby na przekór utrzymuje pozycje wzrostowe. Sytuacji tej nie zmieniło nawet niższe otwarcie kontraktów terminowych na GPW w dniu dzisiejszym i

GPW:Udział inwestorów indywidualnych na głównym rynku wzrósł do 13% r/r w I poł.

4 pkt proc. na kontraktach (20%) i o 1 pkt proc. na opcjach (26%). Udział w obrotach kontraktami terminowymi inwestorów instytucjonalnych spadł w pierwszym półroczu tego roku do 30% (o 7 pkt proc.), ale na rynku opcji zwiększył się do 34% (o 4 pkt proc. r/r). Zarówno na rynku kontraktów terminowych

GPW wprowadzi 24 IX zmiany zasad obliczania i publikacji 4 indeksów (aktual.)

rozliczających KDPW_CCP (banków i biur maklerskich) w związku z odmiennym traktowaniem klientów deklarujących otwieranie i zamykanie pozycji w kontraktach terminowych tego samego dnia. Znosi to barierę wejścia dla inwestorów indywidualnych w postaci relatywnie wysokiego standardowego wstępnego depozytu

GPW wprowadzi 24 IX zmiany dot. zasad obliczania i publikacji 4 indeksów

inwestorów indywidualnych otwierających pozycje na kontrakcie terminowym na indeks mWIG40. Inwestorzy dostaną szansę szybszej reakcji na rynku derywatów w związku ze zmianami cen akcji wchodzących w skład portfela indeksu mWIG40" - powiedziała członek zarządu GPW Izabela Olszewska, cytowana w

GPW: Inwestorzy indywidualni wygenerowali 12% obrotów na rynku głównym w 2018 r.

rolę na rynku derywatów. Ich udział w wolumenie obrotów kontraktami terminowymi kształtował się na poziomie 48%, a opcjami - 46% w całym 2018 r. Udział inwestorów zagranicznych spadł o 2 pkt proc. na kontraktach i o 3 pkt proc. na opcjach. Inwestorzy instytucjonalni zwiększyli swój udział w obrotach

Trakcja pracuje nad emisją obligacji zamiennych na akcje dla ARP na 20 mln zł

spokojnego uczestniczenia w kolejnych przetargach, których mamy na rynku wiele. Mamy możliwość zdrowego i terminowego realizowania podpisanych kontraktów, ale i patrzenia w przyszłość, rozwijania tej firmy. Grupa jest finansowo stabilna, zatrudnieni nie muszą się obawiać o pracę" - dodał prezes

Odbicie na GPW może być dziś mniejsze niż na wiodących giełdach

notowania kontraktów terminowych na amerykańskie i europejskie indeksy, również na GPW może nastąpić odreagowanie. Z pewnością istotne będzie to, jak w ciągu dnia będą kształtować się nastroje na giełdzie we Frankfurcie, gdzie DAX będzie toczyć się walkę o utrzymanie wsparcia na poziomie 13100 pkt

Obroty na rynku głównym GPW wzrosły o 69,4% r/r do 23,7 mld zł w kwietniu

71,4% r/r do poziomu 23,5 mld zł. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła w kwietniu 2020 r. 1,176 mld zł, o 71,4% więcej niż rok wcześniej. Wartość indeksu WIG na koniec kwietnia 2020 r. wyniosła 46 117,0 pkt i była o 23,3% niższa niż przed rokiem" - czytamy w

Trakcja: Rozprzestrzenianie się SARS CoV-2 może mieć wpływ na wyniki w 2020 r.

przekazania niniejszego raportu, zarząd przewiduje, że trwające zagrożenie epidemiczne wirusa SARS CoV-2, skutkujące m.in. potencjalnym ograniczeniem transportu oraz zachwianiem ciągłości dostaw komponentów i surowców, może doprowadzić do opóźnień w realizacji przez grupę zamówień na podstawie kontraktów w

Obroty na rynku głównym GPW spadły o 8,2% r/r do 18,7 mld zł w styczniu

% r/r do poziomu 18,1 mld zł. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła w styczniu 2020 r. 862,2 mln zł, o 4,6% mniej niż rok wcześniej. Wartość indeksu WIG na koniec stycznia 2020 r. wyniosła 56 681,27 pkt i była o 6,1% niższa niż przed rokiem" - czytamy w

Obroty na rynku głównym GPW wzrosły o 59,5% r/r do 26 mld zł w marcu

/r do poziomu 25,7 mld zł. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła w marcu 2020 r. 1,166 mld zł, o 52,5% więcej niż rok wcześniej. Wartość indeksu WIG na koniec marca 2020 r. wyniosła 41 624,62 pkt i była o 30,2% niższa niż przed rokiem" - czytamy w komunikacie

Obroty na rynku głównym GPW wzrosły o 4,6% r/r do 20,3 mld zł w styczniu

instrumentami pochodnymi wyniósł 567,6 tys. szt., czyli o 23,0% więcej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami na indeksy wzrósł o 30,7% rdr do poziomu 332,1 tys. szt. Wolumen obrotu kontraktami na akcje wzrósł o 22,6% rdr do 105,7 tys. szt. Wolumen obrotu kontraktami terminowymi na waluty wzrósł o 14,6

Inwestorzy na GPW w dobrych nastrojach, ale uwaga na Hong-Kong

, azjatyckiej sesji i ponad dwuprocentowe wzrosty indeksów giełd w Tokio i Sydney, a także wzrosty na kontraktach terminowych na S&P500 z ostatnich godzin, nie można wykluczyć próby wybicia z tej konsolidacji. Na pozytywne nastroje wpływają przede wszystkim informacje o coraz bardziej śmiałych krokach w

GPW zwiększa liczbę kontraktów terminowych na pojedyncze spółki do 27

prowizji od obrotu kontraktami terminowymi na akcje, podkreśla GPW. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych

Obroty na rynku głównym GPW spadły o 8,8% r/r do 16,2 mld zł w czerwcu

do poziomu 16 mld zł. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła w czerwcu 2019 r. 839,5 mln zł, o 5,3% więcej niż rok wcześniej. Wartość indeksu WIG na koniec czerwca 2019 r. wyniosła 60 187,43 pkt i była o 7,6% wyższa niż przed rokiem" - czytamy w

Obroty na rynku głównym GPW spadły o 12% r/r do 14,7 mld zł w lipcu

ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect w lipcu wzrosła o 74,5% rdr i wyniosła 163,2 mln zł, podano także.  "W lipcu 2018 r. łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi wyniósł 504,7 tys. szt., o 21,1% więcej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami terminowymi na indeksy wyniósł w

Obroty na rynku głównym GPW spadły o 3,8% r/r do 16,9 mld zł w maju

poziomu 16,7 mld zł. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła w maju 2019 r. 793,7 mln zł, o 6,9% mniej niż rok wcześniej. Wartość indeksu WIG na koniec maja 2019 r. wyniosła 57 909,95 pkt i była o 1,1% wyższa niż przed rokiem" - czytamy w komunikacie. Na

GPW wprowadzi od 27 grudnia 3 indeksy dywidendowe

giełdy.  "Indeksy WIG20dvp, mWIG40dvp i sWIG80dvp uruchamiamy 27 grudnia. One będą prezentować skumulowane dywidendy. Idziemy za trendami światowymi, indeksy stanowią istotne źródło informacji dla inwestorów, szczególnie na rynku kontraktów terminowych, jak i opcji. Metodologia jest podobna

Obroty na rynku głównym GPW spadły o 41,4% r/r do 17,74 mld zł w czerwcu

akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect w czerwcu wzrosła o 28,9% r/r i wyniosła 144,6 mln zł, podano także.  "W czerwcu 2018 r. łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi wyniósł 896,1 tys. szt., o 16,5% więcej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami terminowymi na

Obroty na rynku głównym GPW spadły o 17,9% r/r do 18 mld zł w listopadzie

arkusza zleceń na rynku NewConnect w listopadzie wzrosła o 111,2% r/r i wyniosła 173,2 mln zł.podano również. "W listopadzie 2018 r. łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi wyniósł 664,3tys. szt., o 14,9% więcej r/r. Wolumen obrotu kontraktami terminowymi na waluty wzrósł o 109,7% do

Obroty na rynku głównym GPW spadła o 22,6% r/r do 16,53 mld zł w październiku

arkusza zleceń na rynku NewConnect w październiku wzrosła o 221,7% r/r i wyniosła 293,19 mln zł, podano również. "W październiku 2018 r. łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi wyniósł 712,6 tys. szt., o 33,6% więcej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami terminowymi na waluty

GPW: Udział inwestorów indywidualnych na głównym rynku wzrósł do 16% r/r w 2017

indywidualni odegrali również dominującą rolę na rynku derywatów. Ich udział w wolumenie obrotów kontraktami terminowymi kształtował się na poziomie 51% a opcjami – 46% w całym 2017 r. "Udział inwestorów zagranicznych wzrósł o 1 pkt proc. na kontraktach i aż o 13 pkt proc. na opcjach. Inwestorzy

Obroty na rynku głównym GPW spadły o 7,5% r/r do 14 mld zł w grudniu

/r do poziomu 13,8 mld zł. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła w grudniu 2019 r. 763,9 mln zł, o 12,4% mniej niż rok wcześniej. Wartość indeksu WIG na koniec grudnia 2019 r. wyniosła 57 832,88 pkt i była o 0,2% wyższa niż przed rokiem" - czytamy w

Obroty na rynku głównym GPW wzrosły o 12,1% r/r do 16,8 mld zł w lipcu

do poziomu 16,7 mld zł. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła w lipcu 2019 r. 724 mln zł, o 8,1% więcej niż rok wcześniej. Wartość indeksu WIG na koniec lipca 2019 r. wyniosła 59 670,6 pkt i była o 0,5% niższa niż przed rokiem" - czytamy w komunikacie

Obroty na rynku głównym GPW spadły o 3,1% r/r do 13,97 mld zł w kwietniu

Warszawa, 02.05.2019 (ISBnews) - Łączna wartość obrotów akcjami na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) wyniosła 13,97 mld zł w kwietniu 2019 r., czyli spadła o 3,1% r/r, podała giełda. W okresie styczeń-kwiecień łączna wartość obrotów na tym rynku wyniosła  66,55 mld zł i była

Obroty na rynku głównym GPW spadły o 14,7% r/r do 15,39 mld zł w listopadzie

. o 14,5% r/r do poziomu 15,2 mld zł. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła w listopadzie 2019 r. 800,5 mln zł, o 10% mniej niż rok wcześniej. Wartość indeksu WIG na koniec listopada 2019 r. wyniosła 57 502,14 pkt i była o 1,2% niższa niż przed rokiem

Obroty na rynku głównym GPW wzrosły o 28,7% r/r do 25,17 mld zł we wrześniu

zleceń na rynku NewConnect we wrześniu spadła o 6,5% r/r i wyniosła 102,6 mln zł, podano również. "We wrześniu 2018 r. łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi wyniósł 720,3 tys. szt., o 1,7% mniej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami terminowymi na waluty wzrósł o 3,6% do poziomu

Obroty na rynku głównym GPW spadły o 4,6% r/r do 16,4 mld zł w sierpniu

do poziomu 16,2 mld zł. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła w sierpniu 2019 r. 771,8 mln zł, o 0,6% więcej niż rok wcześniej. Wartość indeksu WIG na koniec sierpnia 2019 r. wyniosła 56 739,53 pkt i była o 5,7% niższa niż przed rokiem" - czytamy w

Obroty na rynku głównym GPW spadły o 2,8% r/r do 16,1 mld zł w październiku

. o 2,8% r/r do poziomu 15,9 mld zł. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła w październiku 2019 r. 691,9 mln zł, o 2,8% mniej niż rok wcześniej. Wartość indeksu WIG na koniec października 2019 r. wyniosła 57 783,02 pkt i była o 4,5% wyższa niż przed

Obroty na rynku głównym GPW spadła o 14% r/r do 16,32 mld zł w marcu

Warszawa, 02.04.2019 (ISBnews) - Łączna wartość obrotów akcjami na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) wyniosła 16,32 mld zł w marcu 2018 r., czyli spadła o 14% r/r, podała giełda. W okresie styczeń-marzec łączna wartość obrotów na tym rynku wyniosła  52,58 mld zł i była o 4,8

Obroty na rynku głównym GPW spadły o 7,2% r/r do 17,15 mld zł w sierpniu

rynku NewConnect w sierpniu wzrosła o 64,2% r/r i wyniosła 168,3 mln zł, podano także.  "W lipcu 2018 r. łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi wyniósł wyniósł 532,6 tys. szt., o 2,2% więcej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami terminowymi na waluty wzrósł o 84,2% do poziomu

Konsorcjum GPW ma memorandum z Elewarr na magazyny dla Platformy Żywnościowej

terminowych, czyli da możliwość ustalania cen transakcyjnych zbiorów, które będą dopiero za kilka miesięcy" – powiedział minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski. Uruchomienie "Platformy Żywnościowej" zostało ujęte w rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

Dzisiejsza sesja na GPW pozostanie pod wpływem sytuacji na zachodnich rynkach

wrześniowych kontraktów terminowych na WIG20 wczoraj wydawało się, że kupujący są w stanie wynieść nową serię kontraktu terminowego powyżej poziomu 1760 pkt. To oznaczałoby zanegowanie wyraźnie negatywnej formacji głowy z ramionami i możliwość wejścia w mocne wzrosty. Tak się jednak nie stało. Więcej, kurs

Obroty na rynku głównym GPW spadła o 5,1% r/r do 15,93 mld zł w lutym

Warszawa, 04.03.2019 (ISBnews) - Łączna wartość obrotu akcjami na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) wyniosła 15,93 mld zł w lutym 2018 r., czyli spadła o 5,1% mniej r/r, podała giełda. W okresie styczeń-lutym łączna wartość obrotu na tym rynku wyniosła 36,26 mld zł i była o 0,1

Obroty na rynku głównym GPW spadły o 32,1% r/r do 17,1 mld zł we wrześniu

26,3% r/r do poziomu 16,1 mld zł. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła we wrześniu 2019 r. 768,8 mln zł, o 29,8% mniej niż rok wcześniej. Wartość indeksu WIG na koniec września 2019 r. wyniosła 57 320,30 pkt i była o 2,8% niższa niż przed rokiem"

Decycja Fed może nie wystarczyć, żeby zatrzymać spadki na giełdach, w tym na GPW

%. W obecnej sytuacji trudno jednak mówić o powrocie optymizmu. Jest to raczej spekulacyjne podbicie cen mocno przecenionych aktywów. Lepsze notowania na parkietach w Azji powinny przenieść się do Europy, a biorąc pod uwagę nocne notowania kontraktów terminowych na DAX można wnioskować, iż rynek

Przegląd informacji ze spółek

Polska Grupa Energetyczna (PGE) odnotowała skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w wysokości ok. 1 702 mln zł (czyli 0,91 zł na akcję) w I poł. 2019 r., podała spółka, prezentując wstępne szacunkowe dane. Vantage Development odnotowało 9,76 mln zł

Beta Securities Poland planuje wprowadzanie kolejnych rodzajów ETF-ów

- ta opłata za zarządzanie jest najniższa na rynku. Spread [różnica między ofertą kupna i sprzedaży] jest niższy, niż na akcjach i niewiele wyższy od kontraktów terminowych na WIG20. Chcemy żeby to było wyróżnikiem naszego ETF - spready znacząco niższe od rynku kasowego" - wskazał członek

Wskazówek dla sesji na GPW dostarczą dziś liczne odczyty makroekonomiczne

ekonomiczne mogą być dziś źródłem nerwowości, szczególnie w godzinach porannych. Na razie japoński indeks Nikkei pozostaje spokojny, podobnie jak kontrakty terminowe na niemiecki DAX. „Niewykorzystane okazje lubią się mścić", co od kilkudziesięciu lat powtarza jeden z komentatorów piłki nożnej

GPW wprowadza indeks WIGtech dla spółek technologicznych od 24 czerwca

intencją jest, aby w niedalekiej przyszłości indeks WIGtech stał się instrumentem bazowym dla kontraktów terminowych lub innych instrumentów finansowych. Wierzymy, że nowy wskaźnik spotka się z zainteresowaniem ze strony inwestorów" - dodała Olszewska. GPW zaznaczyła, że wprowadzenie

GPW przedłuża okres niższych opłat transakcyjnych

Warszawa, 29.03.2016 (ISBnews) - GPW utrzymuje niższe opłaty transakcyjne od obrotu kontraktami terminowymi na indeks WIG20 do końca I półrocza. Z kolei do końca września giełda znosi opłaty pobierane od animatorów akcji małych i średnich spółek, podała spółka. GPW spodziewa się, że preferencyjne

Zagraniczny kapitał wybiera akcje WIG20 w oczekiwaniu na decyzję Fed

zaangażowaniem inwestorów w kontrakty terminowe na amerykańskie fundusze federalne prawdopodobieństwo cięcia stóp wynosi obecnie 95%. W związku z tym decyzja odbiegająca od tych oczekiwań byłaby dla rynku sporym zaskoczeniem i katalizatorem znacznej wyprzedaży. Z drugiej jednak strony nie można wykluczyć, że

Obroty na rynku głównym GPW spadły o 15,1% r/r do 15,1 mld zł w grudniu

 wzrosła o 8,4% r/r i wyniosła 77,4 mln zł.  W grudniu 2018 r. łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi wyniósł 840,5 tys. szt., o 34,9% więcej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami terminowymi na waluty

GPW: Udział inwestorów indywidualnych na głównym rynku spadł do 12% r/r w I poł.

w analogicznym okresie rok wcześniej" - czytamy dalej. W I półroczu 2018 r. wśród instytucji krajowych na NewConnect dominowały TFI, które odpowiadały za 62% obrotów akcjami (wzrost z 52% w analogicznym okresie przed rokiem). Aktywnymi inwestorami na NewConnect w tym okresie byli także

Jak obniżyć rachunki za telefon i internet? Sześć prostych sztuczek

55 za 55 zł, których wartość kontraktu wynosi odpowiednio 1200 i 1370 zł. Tyle w sumie klient zapłaci za usługę przez dwa lata. Tymczasem w Plushu i nju mobile, a więc submarkach Plusa i Orange - za praktycznie to samo, a nawet z większymi transferami GB, klient zapłaci przez dwa lata w sumie 600 i

Przegląd informacji ze spółek

spółka. Gaz-System podpisał z Izostalem - spółką zależną Stalprofilu - umowę na dostawę łuków giętych indukcyjnie na potrzeby budowy gazociągów Goleniów-Lwówek i Niechorze-Płoty budowanych na potrzeby projektu Baltic Pipe, podała spółka. Wartość kontraktu wynosi ok. 2,3 mln euro. Polskie Sieci

WIG20 wśród najsłabszych indeksów giełdowych na świecie, czeka na Fed i EBC

kontrakty terminowe na amerykańskie fundusze federalne, wynosi 99,3%. W czwartek natomiast decyzję dotyczącą wysokości stóp procentowych podejmie Europejski Bank Centralny. Podobniej jak w przypadku posiedzenia Fed kluczowa będzie konferencja prasowa z udziałem nowej szefowej EBC, Christine Lagarde

Rośnie ryzyko wyprzedaży na GPW, słabe nastroje globalne nie pomogą

WIG20 mogą zwiększać ryzyko niekontrolowanej bessy na GPW. W nocy rynki w Azji, szczególnie w Japonii, Hong Kongu i Chinach, mocno spadły, a za nimi kontrakty terminowe na amerykańskie indeksy. Dodatkowo inwestorzy uciekali do dolara i „bezpiecznych" aktywów. W takim otoczeniu, przynajmniej

TGE uruchomi program poprawy płynności od 1 lutego 2019 r.

Animator" ma natomiast na celu zachęcenie uczestników rynku do zwiększenia aktywności w zakresie animowania rynku. Podstawowym jego założeniem jest prowadzenie dla każdego miesiąca kalendarzowego rankingu najlepszych animatorów w zakresie kontraktów terminowych na energię elektryczną oraz gaz. Program

Święto narodowe w USA oznacza spokojniejszą sesję na GPW

zeszłym tygodniu WIG20 zareagował słabością na wyprzedaż niemieckiego DAX i amerykańskich indeksów, niwecząc tym samym szansę na wybicie kontraktów terminowych w górę z trwającej ponad miesiąc konsolidacji. Dzisiejsza sesja, podobnie jak wczorajsza, prawdopodobnie nie zmieni wiele z obrazie rynku, patrząc

Indeks WIG20 nie może dać sobie rady z poziomem 2400 pkt

polskie akcje. Dzisiaj w nocy Nikkei wspiął się jeszcze nieco wyżej. W efekcie ceny kontraktów terminowych na amerykańskie indeksy rosną. Już wkrótce, choć pewnie jeszcze nie dziś, inwestorzy mogą oczekiwać też na elektryzujące doniesienia dotyczące rozmów handlowych na linii UE - USA. Bez wątpienia

Przegląd informacji ze spółek

zobowiązań skonsolidowanych i2 Development, rozumiana jako suma zobowiązań krótkoterminowych i długoterminowych, wyniosła 338,16 mln zł na 31 grudnia 2019 r., podała spółka, powołując się na wstępne szacunki. Braster ocenia, iż istnieje wysokie prawdopodobieństwo braku terminowej spłaty przez spółkę

O nastrojach na GPW będzie decydować sytuacja na zachodnich giełdach

zwiększają oczekiwania względem radykalnych kroków ze strony EBC i napływu gotówki na rynek. Inwestorzy przeprowadzający transakcje na platformie transakcyjnej CMC Markets są obecnie umiarkowanie sceptyczni względem możliwości kontynuacji wzrostów w krótkim terminie – na kontraktach CFD na indeks S

Unified Factory prognozuje 6,2 mln zł straty netto w 2019 r. po aktualizacji

, wynikającą z opóźnień w składaniu kolejnych zleceń zarówno na produkt UF Easy jak i UF Pro. Ponadto trwający kryzys wizerunkowy spółki wpływa na wydłużony - w stosunku do założeń - okres zawierania nowych kontraktów. Jako podmiot znajdujący się w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego bez zawartego układu

Przegląd informacji ze spółek

notowań kontraktów terminowych na akcje pojedynczych spółek z mnożnikami 1 i 10. MLP Group odnotowało 92,39 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I 2018 r. wobec 47,29 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Talanx odnotował 215 mln euro

Huta Stalowa Wola chce zwiększyć zysk netto r/r do 16 mln zł w tym roku

milionów straty. Dobre wyniki są przede wszystkim konsekwencją terminowej i efektywnej ekonomicznie realizacji pozyskanych przez Hutę dużych kontraktów na produkcję sprzętu dla Sił Zbrojnych RP. Mam na myśli kompanijne moduły ogniowe moździerzy samobieżnych o kryptonimie 'Rak' oraz dywizjonowe moduły

Przegląd prasy

rozwinął algorytmy sztucznej inteligencji, które na zasadzie machine learning uczą się z ogłoszeń, jakie oferty na rynku najmu nieruchomości są najbardziej atrakcyjne dla inwestorów --Według wyceny kontraktów terminowych rośnie prawdopodobieństwo obniżki stóp NBP w 2020 r. Gazeta Wyborcza --Choć

Po wystąpieniu szefa FEDu rynki akcji w górę, na walutach zmiany są niewielkie

większe ryzyko globalnego spowolnienia i za niskiej inflacji. Rynek zaczyna dyskontować najbliższą obniżkę nawet o 50 punktów. W tej chwili w cenach jest już łączne obniżenie stóp procentowych o 75 punktów do końca roku. W efekcie poziom 3000 na S&P500 został przełamany, a teraz kontrakty terminowe na

Przegląd informacji ze spółek

giełda. Wprowadzono także kontrakty terminowe na indeks WIG.Games. Zgodnie ze strategią Grupy CEZ w Polsce, z dniem 30 września 2019 roku nastąpiło połączenie spółek CEZ Polska oraz CEZ Trade Polska, podała grupa. Wdrożona zmiana jest częścią procesu upraszczania struktury Grupy CEZ w

Polwax ma umowę z ING BSK o wstrzymaniu egzekwowania zobowiązań do 15 XII

w ramach kredytu wieloproduktowego. "Jednocześnie, na podstawie przedstawionych przez bank informacji, spółka będzie zobowiązana w terminach wskazanych w umowie czasowej m.in. do: (i) terminowego regulowania wszelkich odsetek i prowizji, a także zapadających płatności należnych bankowi na

Cena złota powróciła powyżej 1300 USD za uncję pierwszy raz od listopada

Warszawa, 29.08.2017 (ISBnews/ Superfund TFI) - W poniedziałek cena kontraktów terminowych na uncję złota wybiła się powyżej 1300 dolarów. Doszło do tego po raz pierwszy od listopada, czyli od czasu wielkiej niepewności związanej z prezydenckimi wyborami w Stanach Zjednoczonych. Tylko wczoraj

Kontrakty terminowe na kryptowaluty, czyli zakłady o ich przyszłą cenę. Czy to zniszczy bitcoina, czy uspokoi rekordy?

giełdy - instrumentów opartych na bitcoinie może oznaczać zwiększenie dostępności bitcoina jako inwestycji. To może "ucywilizować" rynek bitcoina i nieco uspokoić wahania jego cen, bo najwięksi spekulanci przeniosą się na rynek kontraktów terminowych na bitcoina, gdzie będzie możliwość

Summa Linguae Technologies chce utrzymać 30-40% dynamikę wzrostu rocznie

;Summa Linguae Technologies rośnie ok. 30-40% organicznie r/r w ostatnich latach i chcemy utrzymać tę dynamikę dzięki coraz większym wartościowo kontraktom. Posiadamy referencje oraz kompetencje, aby startować do coraz większych postępowań typu RFQ dla globalnych korporacji. Chcemy optymalizować naszą

KNF udzieliła zgody TGE na platformę aukcyjną uprawnień do emisji gazów

Wartościowych w Warszawie jest największą giełdą regionu Europy Środkowej i Wschodniej. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. GPW rozwija także Catalyst – rynek przeznaczony dla emitentów obligacji

Udział zagranicy w obrotach na rynku głównym GPW wzrósł do 52% w 2015 r.

, tzn. kontraktów na indeksy, waluty, akcje, WIBOR i obligacje" - czytamy w komunikacie. (ISBnews)  

Wypowiedzi Trumpa mogą dzisiaj poprawić nastroje na GPW

Chin, i stwierdził, że oczekuje porozumienia na linii Chiny – USA. W efekcie japoński Nikkei zakończył sesję dużym wzrostem o 2,61%, a wiele walut zaczęło zyskiwać w relacji do dolara. Kontrakty terminowe na niemiecki indeks DAX mocno zyskują. Zapowiada się więc ciekawy i pracowity poranek dla

Przegląd prasy

--Aegon i Signal Iduna połączyły siły, aby przygotować wspólną i nową ofertę grupowych ubezpieczeń na życie i zdrowotnych --Bursa z Opti TFI: Przez ostatnie 10 lat S&P500 potroił wartość, ale kolejna dekada też nie będzie stracona dla rynku akcji dzięki bezprecedensowej zmianie technologicznej ISBnews

Nowe rekordy amerykańskich indeksów będą dziś sprzyjać akcjom GPW

terminowych na GPW najskuteczniejsi inwestorzy zaangażowani w kontrakty CFD Poland20 za pośrednictwem platformy transakcyjnej CMC Markets pozostawili długie pozycje. 83% z nich utrzymuje pozycje na wzrost polskich akcji "blue chips". Jeśli chodzi o kalendarz ekonomiczny, po odczycie cen

Warszawska giełda pozytywnie zaskoczyła

Przychody GPW w drugim kwartale wyniosły 74,5 mln zł w porównaniu z ponad 77 mln zł przed rokiem. Na wyniku zaciążyła gorsza koniunktura giełdowa. Przychody z handlu instrumentami finansowymi, czyli m.in. akcjami i kontraktami terminowymi, spadły w całym pierwszym półroczu do 54,9 mln zł wobec 67,5

CCC miało wstępnie -136 mln zł EBITDA, 944 mln zł przychodów w I kw. 2020 r.

i zabezpieczenie finansowania grupy. "Porozumieliśmy się w tym zakresie z bankami i instytucjami finansującymi, które zgodziły się na odroczenie naszych zobowiązań, teraz rozmawiamy dalej z intencją zmiany warunków finansowania. Planujemy także emisję akcji, z której zamierzamy pozyskać 400

Inwestorzy czekają na odbicie na GPW, ale wskaźniki makro dziś go nie ułatwią

notowania poniżej zamknięcia z piątku. Inwestorzy w Europie bardzo nie lubią takich sytuacji. Kontrakty terminowe na główne, amerykańskie indeksy są więc na istotnych minusach. Dzisiaj światowe rynki, w tym polski, będą nadal „lizać rany" po wyprzedaży z ubiegłego tygodnia. Widać, że zmienność

Przegląd informacji ze spółek

) w Warszawie zmienia kroki notowania dla akcji, funduszy typu ETF, kontraktów terminowych na akcje i kursy waluty od 4 marca 2019 r. Kursy tych instrumentów będą określane z dokładnością do czterech miejsc po przecinku (0,0001 zł), podała Giełda. Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) oraz Prairie Mining

Prezes GPW: Nowe 14 inicjatyw strategicznych podnosi capex o 22 mln zł w 2018

elektrycznej i gazu; 13.  Rozliczanie Transakcji OTC - prowadzenie usług rozliczeniowych dla kontraktów terminowych na energię elektryczną i gaz, zawieranych na zorganizowanych platformach obrotu lub w ramach transakcji bilateralnych; 14.  Platforma Handlu Odpadami i Surowcami Wtórnymi

GPW zakłada, że nowe inicjatywy strateg. przyniosą 31% przychodów grupy w 2022

; Platforma Aukcyjna Usług Infrastrukturalnych - udostępnienie platformy aukcyjnej dla usług infrastrukturalnych związanych z rynkami energii elektrycznej i gazu; 13.  Rozliczanie Transakcji OTC - prowadzenie usług rozliczeniowych dla kontraktów terminowych na energię elektryczną i gaz, zawieranych na

Prezes GPW: Rozpoczynamy konkurencję z 24 najbardziej rozwiniętymi rynkami

- udostępnienie platformy aukcyjnej dla usług infrastrukturalnych związanych z rynkami energii elektrycznej i gazu; 13.  Rozliczanie Transakcji OTC - prowadzenie usług rozliczeniowych dla kontraktów terminowych na energię elektryczną i gaz, zawieranych na zorganizowanych platformach obrotu lub w ramach

GPW: Udział inwestorów indywidualnych na głównym rynku wzrósł do 13% w 2016 r.

w II pół. 2016 r. odpowiadały za 43% obrotów akcjami. Udział TFI wzrósł o 10 pkt proc. r/r do 31%. "Również na rynku derywatów w 2016 r. wiodącą rolę odgrywali krajowi inwestorzy indywidualni. Na rynku kontraktów terminowych ich udział w obrotach kształtował się na poziomie 46% (spadek o 1

Przegląd prasy

rynku terminowym od 4 marca --JSW i Prairie wydłużyły do 28 IX termin umowy dot. potencjalnej współpracy --Sygnity ma umowę ze spółkami PGE na ok. 18 mln zł brutto --OEX analizuje ofertę inwestora zainteresowanego nabyciem 100% akcji ArchiDoc --Santander BP ma zezwolenie KNF na zaliczenie akcji

Beta ETF WIG20TR na bazie prawa polskiego zadebiutował na GPW

segmentów rynku inwestycyjnego. Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska jest jednym z wiodących podmiotów na rynku usług maklerskich w Polsce. Jest wieloletnim liderem rynku kontraktów terminowych, nagradzanym przez prezesa GPW za aktywność i działalność animatora. Biuro zapewnia swoim Klientom dostęp do

Dobra atmosfera na rynkach globalnych może pozytywnie wpłynąć na GPW

. Rano wyceny kontraktów terminowych na amerykańskie indeksy osiągnęły nowe szczyty i polska giełda może być pod wpływem tych pomyślnych wydarzeń. Dodatkowo japoński Nikkei zanotował znaczny wzrost i nowy szczyt obecnej hossy. Tamtejszy indeks wyraźnie przebił opory z kilkunastu ostatnich lat. Dzisiaj

Polskie akcje mogą rosnąć pomimo niepokojących sygnałów z niemieckiej gospodarki

jedyne 0,2%, podczas gdy oczekiwano 0,5%. Pomimo, iż odchylenie od prognozy nie jest tak duże, jak w ostatnich trzech odczytach, może to popsuć bardzo dobry nastrój po azjatyckich sesjach. Wczoraj WIG20 i kontrakty terminowe potwierdziły piątkowe wybronienie przedostatniego, ważnego wsparcia w średnim

Indeks WIG20 blisko ważnych wsparć, cenom akcji może pomóc odbicie PLN

Warszawa, 30.08.2016 (ISBnews/ CMC Markets) - Po spokojnych sesjach w USA i Azji "niemrawo" może mogą zacząć się notowania w Warszawie. W późniejszych godzinach można jednak oczekiwać zmienności cen akcji stymulowanej publikacjami danych ekonomicznych, bliskością istotnych poziomów

Dziś najważniejszy poziom do zdobycia na zamknięcie sesji to 2300 pkt na WIG20

tym względzie i inwestorzy kupują akcje. Pytanie, czy uda się utrzymać dobry nastrój do końca warszawskiej sesji. Z dnia na dzień najwięcej "miesza" Donald Trump. Jego wypowiedzi o cłach na chińskie towary targają notowaniami na rynkach, od koloru zielonego po czerwony. Trudno uznać

Przegląd informacji ze spółek

, przy czym ponad 1,5 mln klientów korzysta z bankowości internetowej i mobilnej, podał bank. W I pół. br. 90% nowych lokat terminowych i 51% kredytów gotówkowych została założona w tych kanałach. Do rafinerii PKN Orlen w Płocku dotrze w październiku kolejna dostawa 100 tys. ton amerykańskiej ropy WTI

Przegląd informacji ze spółek

Infoscan.  Polenergia Farma Wiatrowa 17 - spółka zależna Polenergii - zawarła z ING Bankiem Śląskim umowę kredytu dotyczącą finansowania terminowego w kwocie do 40 mln zł oraz kredytu na obsługę podatku od towarów i usług w kwocie do 4,5 mln zł, przeznaczonych na finansowanie refinansowanie budowy

Dzisiejsze dane makro mogą dać impuls do powrotu do wzrostów na GPW

za słabe, można się będzie spodziewać ataków na lokalne szczyty z początku marca, czyli poziomy 2265-2270 pkt na WIG20. Inwestorzy przeprowadzający transakcje na kontrakty terminowe na polski indeks „blue chips" poprzez CFD dostępne na platformie transakcyjnej CMC Markets w większości