akcje holdingu

Elemental Holding: W ofercie na sprzedaż akcji złożono zapisy na 21,7 mln akcji

Warszawa, 22.10.2019 (ISBnews) - Tesla Recycling - spółka zależna Elemental Holding - w odpowiedzi na ofertę sprzedaży akcji emitenta, uzyskała zapisy na łącznie 21,7 mln akcji, stanowiących ok. 12,73% kapitału, podała spółka. Średnia stopa redukcji akcji w złożonych odpowiedziach na ofertę

Akcjonariusze Kernel Holding zdecydowali o wypłacie 0,25 USD dywidendy na akcję

Warszawa, 13.12.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Kernel Holding zdecydowali o wypłacie 0,25 USD dywidendy na akcję za rok finansowy spółki zakończony 30 czerwca 2019 r., podano w komunikacie. Walne zdecydowało także, że zarząd Kernel ustali dzień ustalenia prawa do dywidendy i dzień wypłaty

GPW: Wycofanie akcji Redwood Holding z obrotu nastąpi z dniem 1 lutego

Warszawa, 28.01.2020 (ISBnews) - Wycofanie z obrotu na rynku regulowanym akcji Redwood Holding w upadłości nastąpi z dniem 1 lutego 2020 r., podała Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). "Zarząd giełdy stwierdza, że […] w związku z upływem 6 miesięcy od dnia

Murapol sfinalizował sprzedaż akcji Skarbiec Holding

Warszawa, 18.06.2018 (ISBnews) - Murapol sfinalizował sprzedaż na rzecz Aoram Sp. z o. o. pakietu 2 251 152 akcji Skarbiec Holding za cenę 28,23 zł za jedną akcję, to jest za łączną cenę ok. 63,55 mln zł, podała spółka.  "Murapol informuje, że dzisiaj na rachunek bankowy emitenta

Akcjonariusze Elemental Holding nie uchwalili emisji do 34,09 mln akcji serii R

Warszawa, 17.12.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Elemental Holding nie przyjęli na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji do 34,09 mln akcji serii R, z prawem poboru nowych walorów, wynika z uchwał walnego zgromadzenia. "

Elemental Holding złożył ofertę pośredniego nabycia 60,55% akcji Orła Białego

Warszawa, 16.01.2019 (ISBnews) - Elemental Holding złożył ofertę nabycia 100% udziałów NEF Battery Holding, który posiada 60,55% akcji spółki Orzeł Biały, podała firma. "Spółka działając w imieniu i na rzecz swojego podmiotu zależnego, tj. Elemental Capital SARL z siedzibą w Luksemburgu

Akcjonariusze Skarbiec Holding zdecydują 24 X o 0,5 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 17.09.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Skarbiec Holding zdecydują o przeznaczeniu kwoty 3,41 mln zł z zysku za ostatni rok obrotowy na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,5 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na dzień 24 października. "

Dywidenda na akcję Skarbiec Holding może być wyższa r/r w przyszłym roku 

Warszawa, 20.11.2019 (ISBnews) - Skarbiec Holding oczekuje, że wyniki Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych w roku kalendarzowym 2019 będą bardzo dobre, co daje podstawy do oczekiwania, że wartość dywidendy na akcję, wypłacona przez Skarbiec Holding może być wyższa w ujęciu

Luma Holding nie kupi akcji Protektora w ramach wezwania

Warszawa, 18.10.2018 (ISBnews) - Luma Holding Limited nie dokona zakupu akcji Protektora w drodze wezwania ogłoszonego 6 września 2018 r., podało Luma Investment. "Zapisy złożone na sprzedaż akcji spółki w ramach okresu przewidzianego w tym celu w wezwaniu, który zakończył się w dniu

Getin Holding zdecydował o scaleniu akcji w stosunku 4:1

Warszawa, 21.09.2018 (ISBnews) - Getin Holding zdecydował o rozpoczęciu realizacji procesu scalenia (połączenia) akcji, podała spółka. Stosunek wymiany ustalono na 4:1. "W ocenie zarządu spółki, scalenie akcji spółki powinno zostać dokonane poprzez połączenie każdych 4 akcji spółki o

GPW wykluczyła z obrotu akcje Emperia Holding od 21 sierpnia

Warszawa, 16.08.2018 (ISBnews) - Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zdecydował o wykluczeniu z obrotu giełdowego na głównym rynku akcji Emperia Holding z dniem 21 sierpnia 2018 r., podała spółka. "Uchwała została podjęta na skutek wniosku złożonego przez spółkę do

KNF zezwoliła na zniesienie dematerializacji akcji AAT Holding 7 sierpnia

Warszawa, 16.07.2018 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) udzieliła zezwolenia na przywrócenie akcjom spółki AAT Holding formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) z dniem 7 sierpnia 2018 r., podała spółka. „Niezwłocznie po otrzymaniu decyzji Komisji spółka zamierza

ALSO Holding i MCI nabyli 34,74 mln akcji ABC Data w wezwaniu

ALSO Holding - poprzez podmiot zależny Roseville Investments - oraz Grupa MCI wezwały do sprzedaży akcji ABC Data, stanowiących 37,1% głosów na walnym zgromadzeniu po 1,3 zł za sztukę. ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. (ISBnews)

Globalworth Holding skupił 1 075 178 akcji Globalworth Poland Real Estate N.V.

Warszawa, 26.06.2019 (ISBnews) - Globalworth Holding w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Globalworth Poland Real Estate N.V., ogłoszonego 26 kwietnia, skupił łącznie 1 075 178 akcji tej spółki, podał Santander Bank Polska, podmiot pośredniczący w

Murapol prowadzi negocjacje ws. sprzedaży 32,99 akcji Skarbiec Holding

Warszawa, 15.06.2018 (ISBnews) - Zarząd Murapol podjął decyzję o przystąpieniu do negocjacji z podmiotami trzecimi w sprawie sprzedaży pakietu 2 251 152 akcji spółki Skarbiec Holding o wartości nominalnej 0,80 zł każda i łącznej wartości nominalnej 1,8 mln zł stanowiących 32,99% kapitału

Pol-Mot Holding nie zgadza się z KNF ws. zarzutów dot. sprzedaży akcji Ursusa

Warszawa, 11.04.2019 (ISBnews) - Pol-Mot Holding nie zgadza się z ustaleniami i twierdzeniami Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) dotyczącymi zarzutu wykorzystania informacji poufnej w związku z obrotem akcjami Ursusa przez Pol-Mot Auto, podała spółka. "Odnosząc się do komunikatu KNF

MCI i ALSO Holding podniosły cenę w wezwaniu na ABC Data do 1,44 zł za akcję

Warszawa, 06.03.2019 (ISBnews) - MCI Venture Projects i Roseville Investments - podmiot zależny ALSO Holding- podniosły cenę w wezwaniu na 37,1% akcji ABC Data do 1,44 zł za akcję z 1,3 zł poprzednio, podali wzywający. "Wzywający oraz Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro

Główny akcjonariusz Pol-Mot Holding przejął 29,26% akcji Ursus Bus

Warszawa, 05.02.2018 (ISBnews) - Spółka Invest-Mot, główny akcjonariusz Pol-Mot Holding - większościowego udziałowca spółki Ursus, odkupiła od AMZ Kutno 29,26% akcji w spółce Ursus Bus, poinformował prezes Pol-Mot Holding Andrzej Zarajczyk.  Ursus Bus, w której Ursus S.A. posiada

Kernel Holding rekomenduje 0,25 USD dywidendy na akcję za r.fin. 2018

Warszawa, 22.10.2018 (ISBnews) - Zarząd Kernel Holding będzie rekomendować wypłatę 0,25 USD dywidendy na akcję za rok finansowy zakończony 30 czerwca 2018 r., poinformował prezes Andriy Verevskyy. "Zarząd planuje rekomendować akcjonariuszom wypłatę 0,25 USD dywidendy na akcję za rok

Akcjonariusze Getin Holding zdecydowali o scaleniu akcji w stosunku 4:1

Warszawa, 30.10.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Getin Holding podjęli uchwałę dotyczącą scalenia akcji w stosunku 4:1, wynika z uchwał podjętych podczas dzisiejszego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia,  "Wszystkie akcje spółki, tj. akcje spółki oznaczone kolejnymi seriami: A, B i

Grupa ALSO Holding i MCI wezwały do sprzedaży 37,1% akcji ABC Data po 1,3 zł/szt

Warszawa, 21.12.2018 (ISBnews) - Grupa ALSO Holding oraz Grupa MCI wezwały do sprzedaży akcji ABC Data, stanowiących 37,1% głosów na walnym zgromadzeniu po 1,3 zł za sztukę, podało MCI. Zapisy na akcje będą przyjmowane od 15 lutego do 18 marca 2019 roku. "Santander Bank Polska S.A

Akcjonariusze Skarbiec Holding zdecydowali o wypłacie 4,45 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 10.10.2018 (ISBnews) -  Akcjonariusze Skarbiec Holding zdecydowali o wypłacie 4,45 zł dywidendy na akcję z zysku wypracowanego w roku obrotowym trwającym do 1 lipca 2017 r. do dnia 30 czerwca 2018 r., wynika z uchwał walnego zgromadzenia.  "Spółka postanowiła

Murapol nabył 32,99% akcji Skarbiec Holding za 75,23 mln zł

Warszawa, 02.06.2017 (ISBnews) - Murapol nabył 2 251 152 akcje Skarbiec Holding, stanowiące 32,99% w kapitale zakładowym, za łączną cenę 75 233 499,84 zł, podał Murapol. "Spółka nabyła w ramach transakcji pakietowej [...] 2 251 152 akcje w kapitale zakładowym spółki Skarbiec Holding

Akcjonariusze Skarbiec Holding zdecydują 10 X o 4,45 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 05.09.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Skarbiec Holding zdecydują o wypłacie 30,36 mln zł dywidendy z zysku za rok obrotowy 2011/2018, co daje 4,45 zł dywidendy na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie, zaplanowane na 10 października. "Zwyczajne walne

GPW zawiesiła obrót akcjami Colian Holding w zw. z przymusowym wykupem

Warszawa, 20.07.2018 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zawiesiła obrót na głównym rynku akcji Colian Holding w związku z ogłoszeniem przymusowego wykupu, podała spółka. "Zgodnie z uchwałą GPW, w związku z przekazanym zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia

Luma Holding wzywa do sprzedaży 6,29 mln akcji Protektora po 4,2 zł sztuka

Warszawa, 06.09.2018 (ISBnews) - Luma Holding ogłosiła wezwanie do sprzedaży 6,296 mln akcji Protektora, stanowiących 33,1% głosów po 4,20 zł za akcję, podał pośredniczący DM mBanku. Przyjmowanie zapisów ruszy 26 września i potrwa do 9 października. Przewidywana data transakcji na GPW

Fairfax nabył pakiet akcji Astarta Holding, dające 9,99% głosów

Warszawa, 13.03.2017 (ISBnews) - Fairfax Financial Holdings Limited (Fairfax) nabył 9,99% Astarta Holding N.V., podała spółka. "Fairfax nabył 2 497 800 akcji spółki, reprezentujące 9,99% głosów od Aluxes Holding Limited. Cena wynosiła 60 zł za akcję" – czytamy w komunikacie

Akcjonariusze Colian Holding zdecydowali o skupie do 7,1 mln akcji własnych

Warszawa, 31.08.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Colian Holding zdecydowali o skupie do 7,1 mln akcji własnych za kwotę do 29,45 mln zł, wynika z uchwał podjętych na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu. "Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki niniejszym postanawia o nabyciu przez spółkę do 7

DM Vestor wycenił akcję Colian Holding na 3,48 zł

Warszawa, 04.07.2017 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego Vestor ustalili cenę docelową akcji Colian Holding na 3,48 zł, wynika z raportu datowanego na 30 czerwca. Rekomendacja została wydana przy cenie za akcję wynoszącej 3,54 zł. We wtorek po godz. 11-ej kurs wynosił 3,5 zł, bez

Cognor Holding złożył KNF prospekt dot. oferty publicznej akcji

Warszawa, 28.06.2017 (ISBnews) - Cognor Holding złożył w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) prospekt emisyjny w związku z planowaną ofertą publiczną akcji, podała spółka. Spółka liczy na pozyskanie nie mniej niż 101 mln zł brutto na refinansowanie części zadłużenia. "Cognor Holding ma

GPW zawiesiła obrót akcjami AAT Holding w związku z żądaniem przymusowego wykupu

Warszawa, 20.04.2018 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie zawiesiła obrót akcjami AAT Holding od 20 kwietnia w związku z ogłoszeniem żądania przymusowego wykupu wszystkich pozostałych tj. 196 020 akcji przez Lock Syndication, podała spółka

Maxima Grupe: W wezwaniu na Emperię Holding złożono zapisy na 11,56 mln akcji

Warszawa, 12.04.2018 (ISBnews) - W wezwaniu Maxima Grupe na akcje Emperii Holding złożono zapisy na 11 559 259 akcji, co oznacza spełnienie warunku nabycia akcji w wezwaniu, podał wzywający. "Wzywający niniejszym informuje, że do końca okresu przyjmowania zapisów na akcje w ramach wezwania

Skarbiec Holding Limited chce sprzedać do 25% akcji Skarbiec Holding w ABB

Warszawa, 05.12.2016 (ISBnews) - Skarbiec Holding Limited (SHL) rozpoczął proces przyśpieszonej budowy księgi popytu (accelerated book-building - ABB) celem zbycia do 1 705 419 akcji, stanowiących do 25% udziału w ogólnej liczbie głosów Skarbiec Holding, podała spółka. "Proces sprzedaży

Zarząd Gekoplastu zobowiązał się do sprzedaży akcji w wezwaniu K-Holding

Warszawa, 17.11.2017 (ISBnews) - Zarząd Gekoplastu, który posiada 703 376 akcji spółki, stanowiących 11,63% udziału w kapitale zakładowym i w głosach, zobowiązał się do sprzedaży wszystkich posiadanych akcji w przypadku ogłoszenia wezwania przez K-Holding S.p.A. 

Getin Holding sprzeda 32,92% akcji Idea Bank Białoruś na rzecz Carcade

Warszawa, 13.06.2017 (ISBnews) - Getin Holding zobowiązał się do sprzedaży na rzecz Carcade Rosja 32,92% akcji Idea Bank Białoruś, za cenę 716,26 mln RUB, podał holding.  "Zarząd Getin Holding informuje, że w dniu 13 czerwca 2017 r. emitent i OOO Carcade z siedzibą w

Akcjonariusze Skarbiec Holding zdecydowali o wypłacie 2,62 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 11.10.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Skarbiec Holding zdecydowali o wypłacie 2,62 zł dywidendy na akcję z zysku wypracowanego w roku obrotowym trwającym do 1 lipca 2016 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku, wynika z uchwał walnego zgromadzenia.  "Spółka postanowiła

Akcjonariusze Getin Holding zdecydowali o emisji 27,78 mln akcji bez pp

Warszawa, 27.06.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Getin Holding zdecydowali o emisji 27,78 mln akcji serii C, bez prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, wynika z podjętych uchwał.  "Podwyższa się kapitał zakładowy spółki o kwotę 27 780 000 złotych w drodze emisji 27 780 000

Włoski K-Holding złożył ofertę nabycia 100% akcji Gekoplastu po 16,55 zł/ szt.

Warszawa, 02.08.2017 (ISBnews) - Włoski K-Holding, właściciel największego europejskiego podmiotu z branży produkcji płyt polipropylenowych - Karton S.p.A. złożył niewiążącą ofertę zakupu do 100% akcji Gekoplast w formie wezwania giełdowego, podał Gekopolast. Cena ma wynieść 16,55 zł za

Eurocash ma przedwstępną umowę przejęcia 100% akcji EKO Holding

Warszawa, 18.03.2016 (ISBnews) - Grupa Eurocash zawarła przedwstępną umowę zakupu 100% akcji EKO Holding - właściciela sieci ponad 250 małych supermarketów zlokalizowanych głównie w południowo-zachodniej Polsce od spółki PelicanVentures. Docelowo, Eurocash zamierza zarządzać siecią EKO

Akcjonariusze Getin Holding zdecydują 27 VI o emisji 27,78 mln akcji bez pp

Warszawa, 29.05.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Getin Holding podejmą 27 czerwca decyzję o emisji 27,78 mln akcji serii C, bez prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, wynika z projektów uchwał. Cena emisyjna akcji serii C wynosić będzie 1,08 zł. "Nadzwyczajne walne zgromadzenie

Sigvaris Holding skupił wszystkie pozostałe akcje Pani Teresa Medica

Warszawa, 11.01.2016 (ISBnews) - Sigvaris Holding w drodze przeprowadzonego przymusowego wykupu akcji nabył 111 024 akcje na okaziciela spółki Pani Teresa Medica, stanowiące 4,61 % wszystkich akcji w kapitale zakładowym oraz 3,61% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Tym samym

Sigvaris Holding planuje przymusowy wykup pozostałych akcji Pani Teresa Medica

Warszawa, 07.12.2015 (ISBnews) - Sigvaris Holding AG nabył w wezwaniu akcje spółki Pani Teresa Medica stanowiące 95,39% ogólnej liczby akcji, uprawniające do 96,39% ogólnej liczby głosów i planuje przeprowadzenie przymusowego skupu pozostałych akcji i wycofania spółki z obrotu, podała Pani

Fortum Holding ma zgodę UOKiK na nabycie akcji Grupy Duon

Warszawa, 12.02.2016 (ISBnews) – Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zgodę na przejęcie przez Fortum Holding kontroli nad Grupą Duon. Tym samym spełnił się jeden z warunków realizacji wezwania na akcje spółki, podał Fortum Holding. "Niniejszym informujemy

AAT Sweden Holding II AB sprzedał ponad 2,39 mln akcji AAT Holding

Warszawa, 30.09.2015 (ISBnews) -  AAT Sweden Holding II AB sprzedał w ofercie publicznej ponad 2,39 mln akcji spółki AAT Holding, czyli wszystkie posiadane, podała spółka w komunikacie.   "Do zmniejszenia przedmiotowego progu doszło w wyniku zbycia przez

Kernel Holding rekomenduje wypłatę 0,25 USD dywidendy na akcję

Warszawa, 22.10.2015 (ISBnews) - Kernel Holding rekomenduje wypłatę 0,25 USD dywidendy na akcję w ciągu roku finansowego kończącego się 30 czerwca 2016, podała spółka. "Wypłaciliśmy naszą pierwszą dywidendę 0,25 USD na akcję w kwietniu, mimo strat w roku finansowym 2013/2014. Według

AAT Holding rekomenduje wypłatę 0,4 zł dywidendy na akcję za 2016 r. 

Warszawa, 15.03.2017 (ISBnews) - Zarząd AAT Holding podjął decyzję odnośnie rekomendowania wypłaty dywidendy wysokości 3,2 mln zł, tj, 0,4 zł na jedną akcję, zaś pozostałą część zysku, wypracowanego w 2016 roku chce przeznaczyć na kapitał zapasowy, podała spółka.  "Jednocześnie

Cena sprzedaży akcji Skarbiec Holding w ABB ustalona na 27 zł

Warszawa, 07.12.2016 (ISBnews) - Cena sprzedaży jednej akcji Skarbiec Holding ustalona została na poziomie 27 zł, a liczba akcji sprzedawanych przez Skarbiec Holding Limited w ramach przyśpieszonej budowy księgi popytu (ABB) - na 2,1 mln sztuk, podała spółka. "Zarząd Skarbiec Holding S.A

AAT Holding przydzielił w ofercie wszystkie 2,4 mln akcji

Warszawa, 25.09.2015 (ISBnews) - AAT Holding przydzielił wszystkie 2 397 536 akcji oferowanych w pierwszej ofercie publicznej, podała spółka. Wartość oferty wyniosła 57 mln zł. "Zarząd AAT Holding S.A. (...), informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 25 września 2015 roku, dokonano

Elemental Holding przydzielił w subskrypcji prywatnej wszystkie 12 mln akcji

Warszawa, 17.09.2015 (ISBnews) - Elemental Holding przydzielił w subskrypcji prywatnej wszystkie oferowane 12 mln akcji serii P, podała spółka. Wartość oferty wyniosła 54 mln zł. "Subskrypcja została otwarta w dniu 11 września 2015 r. a zakończona w dniu 16 września 2015 r. (&hellip

Sigvaris Holding ogłosił wezwanie na 100% akcji Pani Teresa - Medica

Warszawa, 10.09.2015 (ISBnews) - Sigvaris Holding AG, w związku z planowanym nabyciem akcji spółki Pani Teresa - Medica, uprawniających do wykonywania 100% ogólnej liczby głosów w spółce, oraz  zamiarem wycofania ich z obrotu regulowanego, ogłosił wezwanie na 2 408 077 akcji, co odpowiada

Getin Holding sprzedał 1,46% akcji Idea Banku za 26,5 mln zł na rzecz LC Corp

Warszawa, 16.12.2016 (ISBnews) - Getin Holding sprzedał 1,148 mln akcji Idea Bank, stanowiących 1,46% kapitału i uprawniających do 1,45% głosów na walnym zgromadzeniu, na rzecz LC Corp B.V. za 26,5 mln zł, podała spółka. Celem sprzedaży jest pozyskanie środków na realizację celów strategicznych i

Tele-Polska Holding nabył pośrednio 14,37% akcji Hawe

Warszawa, 13.07.2015 (ISBnews) - Tele-Polska Holding nabył od Presto 100% udziałów w cypryjskiej spółce Trinitybay Investments Limited (TB), co oznacza pośrednie nabycie 14,37% akcji Hawe, podała spółka. "Przedmiotem podpisanej umowy jest zakup przez emitenta 5 000 udziałów o wartości

Skarbiec Holding wnioskuje o wypłatę 3,08 zł dywidendy na akcję za 2015/2016

Warszawa, 04.10.2016 (ISBnews) - Skarbiec Holding wnioskuje o przeznaczenie zysku netto za rok obrotowy 2015/2016 w kwocie 21,01 mln zł na dywidendę, co oznaczałoby wypłatę w wysokości 3,08 zł na akcję, podała spółka. "Zarząd spółki rekomenduje radzie nadzorczej oraz zwyczajnemu walnemu

JR Holding chce wypłacić 0,04-0,15 zł zaliczkę na dywidendę na akcję za 2016 r.

zł na 1 akcję, poinformowała spółka. "Zarząd JR Holding podejmie działania celem zwołania walnego zgromadzenia, któremu przedstawiony zostanie projekt zmiany statutu dający uprawnienie zarządowi do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy" - czytamy w komunikacie

Akcjonariusze Skarbiec Holding zdecydują 3 XI o 3,08 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 07.10.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze Skarbiec Holding zdecydują 3 listopada br. o wypłacie 3,08 zł dywidendy na akcję z zysku netto za rok obrotowy zakończony 30 czerwca 2016 r., wynika z projektów uchwał walnego zgromadzenia. Zarząd spółki zarekomendował wcześniej wyznaczenie dnia

WPEF VI Holding V ma zgodę UOKiK na nabycie akcji Kredyt Inkaso

Warszawa, 18.08.2016 (ISBnews) - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał WPEF VI Holding V B.V. zgodę na nabycie akcji Kredyt Inkaso, podał fundusz. "Ziścił się warunek, o którym mowa w punkcie 24 Wezwania, tj. w dniu 17 sierpnia 2016 r. wydana została bezwarunkowa zgoda

Kulczyk Holding zbył 63% pakiet akcji Pekaesu na rzecz spółki funduszu Innova

Warszawa, 15.12.2015 (ISBnews) - Kulczyk Holding (KH) i jego spółka zależna Kulczyk Investments (KI) zbyli na rzecz Strada Holding II S.à. r.l., należącej do Innova Capital, cały posiadany pośrednio 63% pakiet akcji Pekaesu, podała spółka. "Na skutek

Getin Holding sprzedał 39,26% akcji Getin Leasing, ma umowę warunkową na 10,02%

Warszawa, 02.03.2016 (ISBnews) - Getin Holding (GH) zawarł z LC Corp B.V. jako kupującym umowę sprzedaży 2 957 akcji Getin Leasing, stanowiących 39,26 % kapitału oraz 39,26 % udziału w głosach w Getin Leasing (umowa 1)  oraz warunkową umowę sprzedaży dalszych 755 akcji Getin Leasing

Kurs akcji AAT Holding spadł o 0,08% na debiucie na rynku głównym GPW

Warszawa, 05.10.2015 (ISBnews) - Akcje Suneksu AAT Holding dzisiaj na rynku głównym GPW. Na otwarciu kurs akcji spadł o 0,08% do 23,98 zł. Jest to 16. debiut w tym roku, AAT Holding jest 477. spółką notowaną na rynku głównym GPW. Łączna wartość oferty publicznej akcji spółki przekroczyła

Elemental Holding ustalił cenę emisyjną akcji serii P na 4,5 zł

Warszawa, 11.09.2015 (ISBnews) - Zarząd Elemental Holding podjął uchwałę, w której ustalił cenę emisyjną akcji zwykłych na okaziciela serii P na kwotę 4,5 zł za sztukę, podała spółka. Dwa dni temu akcjonariusze Elemental Holding zdecydowali o podwyższeniu kapitału w drodze emisji do 12 mln

Fortum Holding zobowiązał się ogłosić wezwanie na Duon po 3,85 zł za akcję

Warszawa, 08.01.2016 (ISBnews) – Grupa Duon zawarła z Fortum Holding B.V. umowę, zgodnie z którą Fortum zobowiązało się do ogłoszenia wezwania na 100% akcji spółki po 3,85 zł za sztukę, podała grupa. Inwestor zawarł także umowy z akcjonariuszami posiadającymi 44% w Grupie Duon

Zapisy na akcje AAT Holding rozpoczną się 10 IX, planowany debiut ok. 5 X

Warszawa, 09.09.2015 (ISBnes) - Zapisy na akcje AAT Holding oferowane w transzy inwestorów indywidualnych rozpoczną się 10 września, zaś w transzy inwestorów instytucjonalnych - 22 września. W ramach oferty publicznej, akcjonariusze sprzedający mogą zaoferować łącznie do 3 997 536 akcji

Akcjonariusze Skarbiec Holding zdecydowali o wypłacie 3,12 zł na akcję dywidendy

Warszawa, 24.09.2015 (ISBnews) - Akcjonariusze Skarbiec Holding zdecydowali o wypłacie kwoty 21,28 mln zł na dywidendę, czyli 3,12 zł na akcję, wynika w uchwał walnego. „(…) dniem ustalenia prawa do dywidendy (…) będzie dzień 2 października 2015 roku, a dniem wypłaty

Cena emisyjna w ofercie AAT Holding ustalona na 24 zł za akcję

Warszawa, 22.09.2015 (ISBnews) - W pierwotnej ofercie publicznej AAT Holding ustalono cenę emisyjną akcji na 24 zł (wobec ceny maksymalnej wyznaczonej wcześniej na 30 zł) oraz ich ostateczną liczbę na 2 397 536 walorów, podała spółka. Wcześniej w prospekcie emisyjnym informowano, że w ramach

Akcjonariusze Elemental Holding zdecydowali o emisji do 12 mln akcji bez p.p.

Warszawa, 09.09.2015 (ISBnews) - Akcjonariusze Elemental Holding zdecydowali o podwyższeniu kapitału w drodze emisji do 12 mln akcji serii P, które zostaną zaoferowane wybranym inwestorom prywatnym, wynika z uchwał nadzwyczajnego walnego. "Kapitał zakładowy spółki zostaje podwyższony z

Akcjonariusze Elemental Holding zdecydują 9 IX o emisji akcji bez prawa poboru

Warszawa, 14.08.2015 (ISBnews) – Akcjonariusze Elemental Holding zdecydują o emisji do 12 mln akcji serii P, które mają być oferowane w ramach subskrypcji prywatnej, wynika z uchwał walnego zwołanego na 9 września. "Kapitał zakładowy spółki zostaje podwyższony z kwoty

Emperia Holding zwiększyła kwotę na skup akcji do 70 mln zł

Warszawa, 29.01.2015 (ISBnews) – Emperia Holding postanowiła zwiększyć kwotę przeznaczoną na nabywanie swoich akcji do 70 mln zł oraz przedłużyć program skupu swoich akcji przez spółkę zależną Elpro Development do dnia 31 grudnia 2015, podała spółka. „Środki dotychczas wydane w

WZA Getin Holding zdecyduje 27 III o skupie akcji własnych za maks. 80,3 mln zł

Warszawa, 02.03.2015 (ISBnews) – Getin Holding planuje skup do 40 mln akcji własnych, stanowiących 5,47% kapitału zakładowego. Spółka planuje przeznaczyć na ten cel do 80,3 mln zł, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zaplanowane na 27 marca. "Maksymalna liczba akcji

Leszek Czarnecki i Getin Holding kupią ponad 5% akcji Idea Banku w IPO

Warszawa, 02.04.2015 (ISBnews) - Leszek Czarnecki i Getin Holding, którzy zrezygnowali ze sprzedaży posiadanych akcji Idea Banku, zadeklarowali, że kupią ponad 5% akcji banku w jego pierwotnej ofercie publicznej. "Dr Leszek Czarnecki, pośrednio, poprzez Getin Holding S.A. oraz Getin

mDM rekomenduje 'kupuj' dla akcji Elemental Holding, cena docelowa 4,0 zł

Warszawa, 14.01.2015 (ISBnews) – Analitycy Domu Maklerskiego mBanku rozpoczęli wydawanie rekomendacji dla spółki Elemental Holding od zalecenia „kupuj" i ceny docelowej w wysokości 4,0 zł za akcję, wynika z raportu datowanego na 8 stycznia. Rekomendacja została wydana przy

Inwestorzy złożyli zapisy na 20,63 mln akcji Global City Holding w wezwaniu

Warszawa, 23.07.2015 (ISBnews) - Po zakończeniu okresu przyjmowania zapisów w ramach wezwania do zapisywania się do sprzedaży akcji Global City Holdings zapisy objęły 20 639 017 akcji, uprawniających do wykonywania 42,27% efektywnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki (40,31% ogólnej

Włoski UniCredit sprzedał Rosjanom bank na Ukrainie

włoski UniCredit dostał 9,9 proc. akcji luksemburskiego holdingu rosyjskich oligarchów. We wrześniu transakcję zaakceptował ukraiński urząd antymonopolowy, a w październiku zgodził się na nią także Narodowy Bank Ukrainy. To największa inwestycja rosyjskiego biznesu w sektorze bankowym Ukrainy od czasu

Idea Bank w ofercie publicznej sprzedał akcje za 254 mln zł

Holding - objęła ona prawie 4,17 mln akcji. Wcześniej Getin Holding zobowiązał się, że po ofercie publicznej nie będzie sprzedawać akcji Banku przez okres co najmniej 12 miesięcy - Zgodnie z prezentowanymi celami emisyjnymi pozyskaną kwotę przeznaczymy przede wszystkim na zwiększenie akcji kredytowej. Mam

Największy proces zbiorowy w Polsce. Akcjonariusze upadłej stoczni przeciwko skarbowi państwa

- Akcjonariusze byłej Stoczni Szczecińskiej domagają się odszkodowania za spadek wartości ich akcji w związku z upadkiem stoczni - mówi "Wyborczej" sędzia Tomasz Szaj, rzecznik Sądu Okręgowego w Szczecinie. Wyjaśnia, że roszczenia poszczególnych osób są różne i zależą od liczby

Cena akcji Idea Banku ustalona na 24 zł

Oferta warta jest zatem 480 mln zł. Publiczna oferta Idea Banku obejmie 20 mln akcji nowej emisji. Wcześniej bank zapowiadał, że obejmie ona do 27 mln akcji, w tym do 20 mln papierów nowej emisji i do 7 mln sprzedawanych przez dotychczasowych akcjonariuszy. Getin Holding podał jednak, że nie będzie

Leszek Czarnecki sprzedaje Idea Bank Rosja

miesięcy straciły one ponad 35 proc. Akcje Getin Holding są notowane na GPW od 2001 roku. Getin Holding należy do Leszka Czarneckiego i to jego największa firma w Polsce. Aktywnie działa na rynkach Europy Wschodniej i Południowej, gdzie posiada pięć banków oraz trzy firmy leasingowe. Idea Bank Rosja

70 mln zł odszkodowania za akcję ratunkową w KHW. Uniqa wypłaciła już pierwszą ratę

górników uwięzionych pod ziemią. Pomimo heroicznych wysiłków nie udało się uratować górników. Po niemal dwóch miesiącach poszukiwań ratownicy przetransportowali ich ciała na powierzchnię. Duże straty KHW Katowicki Holding Węglowy podał, że koszty związane z prowadzeniem akcji sięgnęły nieco ponad 20 mln zł

Sieć sklepów EKO zmienia właściciela. Eko Holding zniknie z giełdy?

Advent oferuje 5,6 zł za akcję Eko Holdingu. Swoje 55 proc. udziałów sprzedali funduszowi dotychczasowi właściciele - Marzena i Krzysztof Gradeccy. - Advent International wnosi dużą wiedzę o sektorze i zaprezentował bardzo przekonującą strategię, która umożliwi grupie dalszy i niezależny wzrost

Kulczyk przejął akcje Pekaesu

, będący własnością wieloletniego współpracownika Kulczyka w interesach - Jana Wagi. Kwoty transakcji nie ujawniono. Kulczyk Holding już wcześniej był typowany jako przyszły właściciel Pekaesu, bo prawie trzy lata temu sfinansował częściowo przejęcie akcji przez AKJ. W skrócie: Kulczyk dostarczył kapitału

Krzysztof Florczak zrezygnował z funkcji członka zarządu Getin Holding

, obrót i zarządzanie wierzytelnościami oraz faktoring). Akcje Getin Holding są notowane na GPW od 2001 roku. (ISBnews)

Cztery firmy chcą doradzać KHW przy upublicznianiu akcji

, zgodnie z wcześniejszymi informacjami, będą mogli objąć nie więcej niż 35 procent akcji holdingu.

Getin International planuje emisję akcji o wartości ponad 100 mln USD

Getin Holding planuje przeprowadzenie pierwotnej oferty publicznej i emisję akcji spółki Getin International w połowie tego roku. Na rynek może trafić 51-80% kapitału spółki, która przejmuje aktywa zagraniczne grupy, a wartość planowanej emisji może przekroczyć 100 mln USD, poinformowali

Austriacka prasa: Raiffeisen przejmie bank BZ WBK

Allied Irish Banks, irlandzki właściciel 70,36 proc. akcji BZ WBK, na tyle mocno odczuł skutki kryzysu finansowego, że mimo wcześniejszych zapowiedzi będzie musiał sprzedać swoje zagraniczne aktywa. O tej decyzji poinformował pod koniec marca Brian Lenihan, minister finansów Irlandii, której rząd

Getin Holding dokona odpisu wartości M.W. Trade w wysokości 9,85 mln zł

Holding prowadzi działalność operacyjną w 5 krajach w 7 branżach (bankowość, leasing, pośrednictwo finansowe, doradztwo księgowe, finansowanie publicznej służby zdrowia i jednostek samorządu terytorialnego, obrót i zarządzanie wierzytelnościami oraz faktoring). Akcje Getin Holding są notowane na GPW od

France Telecom kupuje TP SA

Konsorcjum France Telecom i Kulczyk Holding staje się właścicielem strategicznego pakietu akcji Telekomunikacji Polskiej. Odpowiednie umowy podpisano we wtorek wieczorem. Konsorcjum zgodziło się zapłacić 4,3 mld dolarów za 35 proc. pakiet akcji, czyli 38 zł za akcję. To prawie dwukrotnie więcej

Getin Holding: Umowa sprzedaży Idea Bank na Ukrainie została rozwiązana

Warszawa, 25.06.2020 (ISBnews) - Umowa sprzedaży 100% akcji Idea Bank na Ukrainie na rzecz Dragon Capital Investments Limited z siedzibą w Nikozji została rozwiązana, podał Getin Holding. "Z dniem 25 czerwca 2020 r. warunkowa umowy sprzedaży 100% akcji Idea Bank spółka akcyjna z siedzibą

KNF zgodziła się na przejęcie Union Investment TFI przez Generali CEE Holding

Warszawa, 11.06.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec zamiaru bezpośredniego nabycia przez Generali CEE Holding B.V. oraz pośredniego nabycia przez Assicurazioni Generali S.p.A. akcji Union Investment Towarzystwa

Getin Holding: Termin przeniesienia własności aktywów ukraińskich to 30 VI

Holding. "Zarząd Getin Holding [...] zawarł, jako sprzedający, aneksy: 1) do warunkowej umowy sprzedaży 100% akcji Idea Bank spółka akcyjna z siedzibą we Lwowie, Ukraina podpisanej w dniu 20 grudnia 2019 r. z Dragon Capital Investments Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr, Dragon Capital New

PHN rekomenduje wypłatę 0,54 zł dywidendy na akcję z zysku za 2019 r.

Warszawa, 01.06.2020 (ISBnews) - Zarząd Polskiego Holdingu Nieruchomości (PHN) podjął uchwałę w sprawie rekomendowania akcjonariuszom wypłaty dywidendy wysokości 27,58 mln zł tj. 0,54 zł na akcję z zysku za 2019 r., podała spółka.  "Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości

Getin Holding będzie negocjował sprzedaż Carcade na rzecz Grupy Gazprombanku

pakietu akcji Idea Bank S.A. z siedzibą w Mińsku, podała spółka. "Zarząd Getin Holding [...] powziął informację o otrzymaniu przez podmioty z Grupy Gazprombank, Federacja Rosyjska, zgody komitetu inwestycyjnego inwestora na przystąpienie do rozmów z emitentem celem uzgodnienia warunków potencjalnej

Elemental: W ofercie skupu złożono zapisy na 5,04% akcji, średnia redukcja 1,98%

Warszawa, 03.02.2020 (ISBnews) - W odpowiedzi na ofertę zakupu akcji Elemental Holding, złożoną przez jego spółkę zależną Tesla Recycling, akcjonariusze złożyli oferty opiewające łącznie na 8 600 000 akcji emitenta, stanowiących ok. 5,04% wszystkich akcji spółki, podał Elemental, powołując się na

Elemental Holding wnioskuje do UOKiK ws. przejęcia NEF Battery Holding

przejęciu przez Elemental Holding kontroli nad NEF Battery Holding S. à r.l. (NEF) oraz za jej pośrednictwem, kontroli nad spółką Orzeł Biały i jej spółkami zależnymi, poprzez nabycie 100% udziałów spółki NEF. NEF zajmuje się zakupem i sprzedażą akcji spółek oraz zarządzaniem nimi. Kontroluje m.in

Elemental poprzez spółkę zal. ogłasza ofertę skupu do 8,43 akcji po 1,75 zł/szt

Warszawa, 24.01.2020 (ISBnews) - Tesla Recycling, spółka zależna Elemental Holding, ogłasza ofertę zakupu do 8,43 mln akcji Elemental Holding, stanowiących 4,95% kapitału, po 1,75 zł sztuka, wynika komunikatu spółki. "Akcje Elemental będą nabywane poza rynkiem regulowanym z

Geting Holding ma zgodę urzędu antymonopol. na sprzedaż Idea Bank na Ukrainie

Warszawa, 15.01.2020 (ISBnews) - Geting Holding ma zgodę ukraińskiego organu antymonopolowego sprzedaż 100% akcji Idea Bank na Ukrainie na rzecz Dragon Capital Investments Limited z siedzibą w Nikozji, podała spółka. "Uzyskanie zgód właściwego ukraińskiego organu antymonopolowego jest

GPW zawiesiła obrót akcjami 5 spółek od 2 maja

Warszawa, 02.05.2019 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zawiesiła obrót akcjami spółek: TXM, Redwood Holding w restrukturyzacji, Redan, Eko Export, Awbud na rynku głównym, podała giełda. Obrót akcjami spółek został zawieszony od 2 maja. (ISBnews)

GH ma zgodę RN na sprzedaż Carcade oraz nabycie akcji Idea Bank Białoruś

Moskwie oraz na zawarcie stosownych umów, podał Getin Holding. "Jednocześnie emitent informuje, że dzisiaj uzyskał zgodę rady nadzorczej emitenta na nabycie przez emitenta od Carcade 26 690 akcji ZAO Idea Bank z siedzibą w Mińsku, Białoruś, spółki zależnej od emitenta stanowiących 22,059% kapitału

Getin Holding: Nastąpiło przeniesienie 100% kapitału Carcade na 2 podmioty

zarządzanie wierzytelnościami oraz faktoring). Akcje Getin Holding są notowane na GPW od 2001 roku. (ISBnews)