akcje hawe

KNF żąda zawieszenia obrotu akcjami Hawe

Spółka nie przekazała inwestorom raportu za pierwszy kwartał 2016 r. Wcześniej nie pokazała raportu za ubiegły rok.

Fundusze Pionieera obejmą nowe akcje Hawe. A Hawe może przejmować

Fundusze z grupy Pionieer obejmą akcje nowej emisji spółki Hawe, jeśli akcjonariusze spółki we wtorek zgodzą się na walnym zgromadzeniu na jej przeprowadzenie, poinformował prezes Robert Kwiatkowski w poniedziałek.

GPW zawiesiła obrót akcjami Hawe do 1 stycznia 2017 r.

Warszawa, 02.12.2016 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) na żądanie zgłoszone przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) podjęła uchwałę o zawieszeniu obrotu akcjami Hawe od 1 grudnia 2016 r. do końca dnia 1 stycznia 2017 r., podało Hawe. "Żądanie zawieszenia obrotu

Giełda zawiesiła obrót akcjami Hawe, Topmedical, Interbud Lublin i B3System

Warszawa, 05.10.2016 (ISBnews) - Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zawiesił obrót akcjami Hawe, Topmedical, Interbud Lublin i B3System do 4 listopada, w związku z żądaniem Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), podała giełda. Według komunikatu KNF, żądanie zawieszenia

Marek Falenta sprzedał wszystkie posiadane akcje Hawe

Warszawa, 13.07.2015 (ISBnews) - Marek Falenta zbył wszystkie posiadane bezpośrednio i pośrednio akcje Hawe, podała spółka. "Zawiadamiam, że w wyniku transakcji opisanej w niniejszym zawiadomieniu zbyłem bezpośrednio 1 214 285 akcji spółki Hawe Spółka Akcyjna, stanowiących 1,13

GPW zawiesiła obrót akcjami Hawe do 6 lipca

Warszawa, 06.06.2016 (ISBnews) - Zarząd Giełdy zawiesza obrót akcjami spółki Hawe w restrukturyzacji do końca 6 lipca w związku z żądaniem zgłoszonym przez KNF, podała GPW. W połowie maja Hawe podało, że nie dotrzyma terminu publikacji skróconego skonsolidowanego kwartalnego raportu grupy

Mniejszościowi akcjonariusze Hawe chcą by KNF zbadał plan emisji akcji Mediatela

Mniejszościowych Hawe S.A., podało Porozumieni. "Akcjonariusze spółki Hawe S.A. zrzeszeni w Porozumieniu Akcjonariuszy Mniejszościowych Hawe S.A. posiadający 9,15% akcji tej spółki i będący największym akcjonariuszem ujawnionym spółki pragną zwrócić się do Komisji Nadzoru Finansowego z prośbą o weryfikację

KNF zażądała zawieszenia obrotu akcjami Hawe do 6 lipca

Warszawa, 06.06.2016 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) skierowała do Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) żądanie zawieszenia obrotu akcjami spółki Hawe do 6 lipca 2016 r. włącznie, z powodu nieprzekazania przez spółkę do publicznej wiadomości raportu kwartalnego za pierwszy kwartał br

GPW zawiesiła obrót akcjami Mediatela, Petrolinvestu i Hawe

Warszawa, 22.03.2016 (ISBnews) - Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zdecydował o zawieszeniu obrotu akcjami spółek Mediatel, Petrolinvest i Hawe, podała Giełda. "W związku z żądaniem zgłoszonym przez Komisję Nadzoru Finansowego na podstawie art. 20 ust 2 ustawy z dnia

KNF wnioskuje o zawieszenie obrotu akcjami Hawe, Hyperion i Topmedical

KNF wnioskuje o zawieszenie obrotu akcjami Hawe, Hyperion i Topmedical

inwestorom, jakie mogą być dalsze losy spółki. Komisja Nadzoru Finansowego żąda, by GPW zawiesiła obrót akcjami Hawe, Hyperion i Topmedical do 5 czerwca. - Raporty okresowe, w tym właśnie raporty roczne, są jednym z kluczowych źródeł informacji o spółce, stąd niezwykle ważne, aby inwestorzy otrzymywali je na

Giełda zawiesiła obrót akcjami Petrolinvestu, Hawe i Mediatela

kwartalnych i zawierają opinię biegłego rewidenta - tłumaczył "Wyborczej" Piotr Cieślak, wiceprezes Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Obrót akcjami Mediatela zawieszono do 15 kwietnia 2016 r. włącznie, Petrolinvestu - do 8 kwietnia, Hawe - do 22 kwietnia. Z wnioskiem o zawieszenie notowań

Whitestone Capital rezygnuje z gotowości objęcia akcji nowej emisji Hawe

Warszawa, 29.05.2015 (ISBnews) - Whitestone Capital poinformował, że rezygnuje z gotowości objęcia akcji nowej emisji Hawe o łącznej wartości emisyjnej do 30 mln zł w związku z brakiem ziszczenia do dnia 15 maja 2015 r. warunków wskazanych w "Deklaracji intencji objęcia akcji nowej emisji

Hawe ma porozumienie ws. wykupu menedżerskiego 17,6% akcji

Warszawa, 20.04.2015 (ISBnews) - Zarząd Hawe zawarł z Whitestone Capital i swoim akcjonariuszem - Trinitybay Investments Limited, porozumienie, obejmujące zestawienie wstępnych warunków transakcji pośredniego nabycia pakietu 17,58% akcji Hawe, podała spółka. "Jego [porozumienia

Hawe sprzedało łącznie 30% akcji Mediatela na rzecz dwóch podmiotów

Warszawa, 20.03.2015 (ISBnews) - Hawe zawarło z Carlson Ventures International Limited oraz Rainbow Central and Eastern Europe Investments Ltd umowe sprzedaży łącznie 30% akcji Mediatela, wynika z dwóch odrębnych komunikatów spółki. Według komunikatów, Hawe sprzedało obu podmiotom dwa

Tele-Polska Holding nabył pośrednio 14,37% akcji Hawe

Warszawa, 13.07.2015 (ISBnews) - Tele-Polska Holding nabył od Presto 100% udziałów w cypryjskiej spółce Trinitybay Investments Limited (TB), co oznacza pośrednie nabycie 14,37% akcji Hawe, podała spółka. "Przedmiotem podpisanej umowy jest zakup przez emitenta 5 000 udziałów o wartości

KNF żąda zawieszenia obrotu akcjami B3System, Hawe i Topmedical do 1.01.2017 r.

Warszawa, 01.12.2016 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) skierowała do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) żądanie zawieszenia obrotu akcjami spółek B3System, Hawe i Topmedical od 1 grudnia br. do 1 stycznia 2017 r. włącznie, podała Komisja. Wniosek został skierowany z

GPW zawiesiła obrót akcjami Topmedical, Hyperiona i Hawe do 5 czerwca

Warszawa, 05.05.2016 (ISBnews) - Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych zawiesił obrót na głównym rynku GPW akcjami spółek Topmedical, Hyperion i Hawe w restrukturyzacji do 5 czerwca w związku z żądaniem zgłoszonym przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF), podała giełda w odrębnych komunikatach

KNF chce zawieszenia obrotu na GPW akcjami Mediatel, Petrolinvest i Hawe

Warszawa, 22.03.2016 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) skierowaa do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) żądanie zawieszenia obrotu akcjami spółek Mediatel, Petrolinvest i Hawe, podała Komisja. Powodem wniosku jest "nieprzekazanie przez spółki do publicznej

KNF żąda od GPW zawieszenia obrotu akcjami Hyperionu, Hawe i Topmedical do 5VI

Warszawa, 05.05.2016 (ISBnews) - Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) skierowano do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) żądanie zawieszenia obrotu akcjami spółek: Hyperion, Hawe, Topmedical począwszy od 5 maja do 5 czerwca br. włącznie z powodu nieprzekazania

Hawe: Po restrukturyzacji finansowej przyjdzie czas na strategię i emisję akcji

Warszawa, 12.10.2015 (ISBnews) - Hawe liczy na finalizację restrukturyzacji zadłużenia do końca roku i następnie planuje skupić się na przejściu do działań operacyjnych. Strategia miałaby zostać zaprezentowana w I kwartale, czemu ma towarzyszyć emisja akcji z prawem poboru, poinformowali

Ewentualna emisja akcji Hawe może być trudna do uplasowania wg analityków

Warszawa, 08.09.2015 (ISBnews) - Ewentualna emisja akcji Hawe może być trudna do uplasowania, po tym jak branżowy inwestor - Tele Polska Holding w lipcu wycofał się ze spółki. Upadłość Hawe wydaje się bardzo prawdopodobnym rozwiązaniem, inną opcją jest układ z wierzycielami, który będzie

Akcjonariusze Hawe zdecydują o emisji do 1,5 mld akcji serii I bez p.p. 2 X

Warszawa, 07.09.2015 (ISBnews) - Akcjonariusze Hawe zdecydują o podwyższeniu kapitału w drodze  emisji do 1,5 mld akcji serii I bez prawa poboru, wynika z projektów uchwał na walne, zaplanowane na 2 października. Walne zdecyduje także o obniżeniu wartości nominalnej wszystkich dotychczas

Akcjonariusze Hawe nie głosowali w sprawie emisji akcji wz. z brakiem kworum

Warszawa, 02.10.2015 (ISBnews) - Akcjonariusze Hawe nie głosowali w sprawie emisji akcji w związku z brakiem kworum, wynika z komunikatu po walnym. "Wobec braku przewidzianego przepisami Kodeksu spółek handlowych kworum wymaganego do podjęcia uchwały w sprawie obniżenia kapitału

Akcjonariusze Hawe zagłosują 4 VIII ws. emisji do 50 mln akcji serii I z PP

Warszawa, 08.07.2015 (ISBnews) - Akcjonariusze Hawe będą głosować na walnym zgromadzeniu zwołanym na 4 sierpnia nad propozycję podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji od 1 do 50 mln akcji serii I o wartości nominalnej 1 zł każda, podała spółka w projektach uchwał na NWZ. Akcje

Akcjonariusze Hawe zdecydowali o emisji do 160,86 mln akcji serii I

Warszawa, 05.08.2015 (ISBnews) – Akcjonariusze Hawe zdecydowali o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki poprzez emisję do 160,86 mln akcji serii I z prawem poboru, wynika z uchwał nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. "Podwyższa się kapitał zakładowy spółki z kwoty 107 237 064

Trinitybay Inv. i Falenta będą rozmawiać z PTI nt. sprzedaży akcji Hawe

Warszawa, 19.12.2014 (ISBnews) - Trinitybay Investment Ltd oraz Marek Falenta zawarli z Powszechnym Towarzystwem Inwestycyjnym (PTI) listy intencyjne na temat rozpoczęcia negocjacji dotyczących sprzedaży wszystkich akcji Hawe na rzecz PTI, podało Hawe. Strony uzgodniły wstępnie wartość akcji

EVR rozpoczął rekomendowanie akcji Hawe od 'kupuj' i wyceny 3,9 zł

Warszawa, 21.05.2015 (ISBnews) - East Value Research rozpoczął rekomendowanie Hawe od "kupuj" z 12-miesięczną ceną docelową na poziomie 3,9 zł za akcję, wynika z raportu instytucji. Rekomendację sporządzono przy cenie za akcję wynoszącej 2,12 zł. W czwartek ok. godz. 10-ej kurs

Wierzyciele Hawe uważają postępowanie sanacyjne za zasadne, zmienili zarządcę

. Wcześniej zarząd GPW zawiesił obrót akcjami spółki Hawe w restrukturyzacji do końca 6 lipca. Grupa kapitałowa Hawe świadczy kompleksowe usługi operatorskie na bazie posiadanej infrastruktury światłowodowej oraz usługi projektowe i budowlane dla branży telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej i samorządów

GPW podejmie działania w celu wykluczenia Hawe z obrotu w ciągu 6 mies. od 6 II

Warszawa, 09.04.2018 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) poinformowała Hawe, że z upływem 6 miesięcy od uprawomocnienia się postanowienia sądu z 6 lutego o oddaleniu wniosków wierzycieli spółki o ogłoszenie jej upadłości, podejmie czynności w celu wycofania akcji Hawe

Wierzyciele Hawe zmienili zarządcę Hawe na PMR Restrukturyzacje (aktual.)

. oraz Hawe Telekom - spółki zależnej od Hawe S.A. Sąd wszczynając postępowania sanacyjne powołał w tych spółkach odrębnych zarządców. Ich zadaniem było m.in. przygotowanie w ciągu trzech miesięcy rzeczywistego planu restrukturyzacyjnego. Wcześniej zarząd GPW zawiesił obrót akcjami spółki Hawe w

Prezes Hawe: Decyzja sądu oznacza upadłość Hawe, ale likwidacja potrwa kilka lat

strony spółki stracili także inwestorzy, którzy objęli emisję akcji serii L01 i L02 emitowanych przez Hawe SA" - skomentował Paluchowski, cytowany w oświadczeniu. Dodał, że w obecnej sytuacji nie widzi szans na uratowanie Hawe SA. "Dlatego nasze wysiłki będą się obecnie koncentrować na

Hawe Telekom zdecydowało o utworzeniu 29,4 mln zł odpisów, 26,5 mln zł rezerw

" - wskazano w komunikacie. Grupa Mediatel jest podmiotem działającym na rynku telekomunikacyjnym. Należy do grupy Hawe. Jak podano wcześniej w tym miesiącu, akcjonariusze Mediatela zdecydują 8 maja o emisji akcji serii C i D celem obrony przed próbą wrogiego przejęcia, do którego - w ocenie

Porozumienie Akcjonariuszy Hawe chce współpracy z ARP ws. działań naprawczych

Akcjonariuszy Mniejszościowych posiada obecnie prawie 10% akcji Hawe.  Mediatel podał w środę wieczorem, że odnotował 65,33 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 47,64 mln zł straty rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym strata

Sąd postanowił o umorzeniu postępowania sanacyjnego Hawe

zarządca Hawe Telekom Maciej Pietrzak uważa, że wykonanie układu w Hawe Telekom jest możliwe. Złożył w sądzie wniosek restrukturyzacyjny spółki, który będzie wymagał szczegółowej analizy i oceny niezależnego audytora. Wcześniej zarząd GPW zawiesił obrót akcjami spółki Hawe w restrukturyzacji do końca 6

ARP: Jedyny sposób ochrony interesów wierzycieli to ogłoszenie upadłości Hawe

akcjami spółki Hawe w restrukturyzacji do końca 6 lipca. W połowie maja Hawe podało, że nie dotrzyma terminu publikacji skróconego skonsolidowanego kwartalnego raportu grupy kapitałowej za I kwartał 2016 roku. Powodem zaistniałego opóźnienia tej publikacji jest niesporządzenie jednostkowego raportu

Porozumienie Akcjonariuszy Hawe liczy, że syndyk skupi się na odzyskaniu majątku

Warszawa, 14.06.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze spółki Hawe zrzeszeni w Porozumieniu Akcjonariuszy Mniejszościowych, posiadający powyżej 9% akcji tej spółki i będący największym ujawnionym jej akcjonariuszem, liczą, że wyznaczony przez sąd syndyk jako priorytet przyjmie odzyskanie utraconego

NWZ Mediatela ma zdecydować 8 V o emisji akcji, ARP skieruje sprawę do KNF

podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii D podyktowana jest kilkoma krytycznie ważnymi powodami i celami: celem zarządu spółki jest obrona grupy kapitałowej Hawe, w tym w szczególności jej aktywów w postaci przedsiębiorstwa Hawe Telekom sp. z o.o. w restrukturyzacji przed próbą

DNB Bank Polska wypowiedział kredyt Hawe Telekom

zasiadali w zarządzie spółki. Złożenie przez Hawe Telekom wniosku o upadłość z możliwością zawarcia układu skutkowało rozwiązaniem zawartej 30 października 2015 r. umowy ramowej dotyczącej warunków restrukturyzacji zadłużenia Hawe oraz Hawe Telekom.  W środę przed południem akcje Hawe, czyli spółki

Sąd ogłosił upadłość likwidacyjną Hawe

spółki, którzy nie będą w stanie odzyskać zainwestowanych środków w akcje. Zgodnie z prawem, po uprawomocnieniu się wyroku zostaną one wycofane z obrotu giełdowego" - powiedział prezes Hawe Paweł Paluchowski, cytowany w komunikacie. Nadal podtrzymuje, że grupa jest w stanie z sukcesem zakończyć

KNF zdecydowała o ostatecznym wykluczeniu Hawe z obrotu na GPW - 2 VI

Warszawa, 22.05.2018 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) w związku z nie otrzymaniem od Hawe środka odwoławczego na decyzję o wykluczeniu z obrotu, uznała decyzję z 27 marca 2018 r. jako decyzją ostateczną, poinformował regulator. Wykluczenie akcji z obrotu na rynku regulowanym powinno

Hawe odwoła się od wniosku ARP ws. zarządy do wykonywania praw korporacyjnych

od emitenta, stanowiących łącznie 99,54% głosów i akcji w kapitale zakładowym Mediatel. Grupa Mediatel jest podmiotem działającym na rynku telekomunikacyjnym. Należy do grupy Hawe. Grupa kapitałowa Hawe świadczy kompleksowe usługi operatorskie na bazie posiadanej infrastruktury światłowodowej oraz

Zarząd Hawe zawarł przedwstępną umowę wykupu menedżerskiego

Warszawa, 14.05.2015 (ISBnews) - Prezes Hawe Paweł Sobków i wiceprezes Paweł Paluchowski zawarli z Trinitybay Investments Limited warunkową umowę przedwstępną nabycia nie mniej niż 14,45% akcji Hawe w ramach procesu wykupu menedżerskiego, podała spółka. Przedmiotem transakcji jest co

Mediatel odwołał walne ws. emisji warrantów i akcji, planowane na 4 stycznia

komunikacie. Akcjonariusze Mediatela mieli decydować o emisji warrantów subskrypcyjnych oraz warunkowej emisji akcji bez prawa poboru. Grupa Mediatel jest podmiotem działającym na rynku telekomunikacyjnym. Należy do grupy Hawe. (ISBnews)  

Giełda zawiesiła obrót akcjami Mediatela do 14 czerwca

Warszawa, 02.06.2016 (ISBnews) - Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych postanowił zawiesić obrót akcjami spółki Mediatel do końca 14 czerwca, w związku z żądaniem zgłoszonym przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF), podała giełda. Wcześniej Mediatel podał, że opublikuje skrócony skonsolidowany

Hawe złożyło w sądzie zażalenie na decyzję o upadłości spółki

Warszawa, 24.07.2017 (ISBnews) - Pełnomocnik Hawe złożył zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie o ogłoszeniu upadłości spółki. Prezes Hawe liczy na to, że akcjonariusze skorzystają z oferty obrotu akcjami w postaci opcji konwertowalnych na Novej Giełdzie

Kolejne aktywa grupy Hawe będą trafiać do sprzedaży - media

Marka Falenty, to niepokój  wierzycieli jest bardziej niż uzasadniony" - czytamy także. Dziś Hawe ogłosiło wczoraj walne zgromadzenie, które ma zdecydować o podwyższeniu kapitału w drodze  emisji do 1,5 mld akcji serii I bez prawa poboru. Zarząd poinformował, że propozycja emisji

Giełda zawiesiła obrót akcjami Mediatela do końca 31 maja

Warszawa, 04.05.2016 (ISBnews) - Zarząd Giełdy zawiesił obrót akcjami spółki Mediatel do końca 31 maja, podała GPW. Wcześniej dziś Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) skierowała do Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) żądanie zawieszenia obrotu akcjami spółki Mediatel do 31 maja włącznie, z

KNF zażądała zawieszenia obrotu akcjami Mediatela do 14 czerwca

Warszawa, 02.06.2016 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) skierowała do Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) żądanie zawieszenia obrotu akcjami spółki Mediatel do 14 czerwca 2016 r. włącznie, z powodu nieprzekazania przez spółkę do publicznej wiadomości raportu kwartalnego za

Mediatel ma opublikować wyniki za I kwartał do końca maja

skonsolidowanego raportu rocznego (RS_2015) emitenta za 2015 rok, które emitent […] zamierza opublikować nie później niż w dniu 31 maja 2016 r., a także trwające postępowania restrukturyzacyjne Hawe, będącą spółką dominującą wobec emitenta i Hawe Telekom będącą spółką zależną od emitenta oraz konieczność

Wierzyciele złożyli w sądzie wniosek o egzekucję z dochodów Hawe Telekom

, cytowany przez "Puls Biznesu". Według Vestor DM, szanse na zdobycie przez Hawe pieniędzy na spłatę zadłużenia w drodze emisji akcji są obecnie nieduże, podkreśla gazeta. W ramach egzekucji z dochodów wszystkie składniki majątku dłużnika podlegają automatycznemu zajęciu, tłumaczy także "

Zarządca Hawe uważał sanację za nierealną, stąd wniosek o jej zamknięcie

układ został wykonany. Z kolei zarządca Hawe Telekom Maciej Pietrzak uważa, że wykonanie układu w Hawe Telekom jest możliwe. Złożył w sądzie wniosek restrukturyzacyjny spółki, który będzie wymagał szczegółowej analizy i oceny niezależnego audytora. Wcześniej zarząd GPW zawiesił obrót akcjami spółki

Meditel opublikuje raporty roczne za 2015 r. do 30 kwietnia

otwartych postępowaniach sanacyjnych Hawe oraz Hawe Telekom" - czytamy w komunikacie. Pod koniec GPW postanowiła zawiesić obrót akcjami Mediatela od 22 marca do końca dnia 15 kwietnia 2016 r., na wniosek Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), która wyjaśniała, że powodem złożenia wniosku w tej sprawie

GPW zawiesiła obrót akcjami 7 spółek do 5 czerwca i Mediatela do 29 maja

Warszawa, 05.05.2017 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych zawiesiła obrót na głównym rynku GPW akcjami spółek MNI, Lark.pl, Hawe, Graviton Capital, Budopol-Wrocław, B3System i B.A.C.D. do 5 czerwca oraz Mediatel do 29 maja, podała giełda w odrębnych komunikatach. Wcześniej KNF skierowała

Hawe zwołało NWZ na żądanie akcjonariusza celem wyboru rady nadzorczej

giełdowych 71 913 akcji Hawe, w wyniku czego posiada w sumie 5 421 913 akcji spółki, stanowiących 5,06% głosów na walnym zgromadzeniu. Grupa kapitałowa Hawe świadczy kompleksowe usługi operatorskie na bazie posiadanej infrastruktury światłowodowej oraz usługi projektowe i budowlane dla branży

ARP złożyła wniosek o ustanowienie w Hawe zarządcy do wykonywania praw korpo.

: Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie, będącą spółką zależną od emitenta, stanowiących łącznie 99,54% głosów i akcji w kapitale zakładowym Mediatel" - czytamy w komunikacie. Zgodnie ze stanowiskiem ARP wskazanym we wniosku i podzielanym przez Hawe, samo zajęcie praw udziałowych w postępowaniu

Mediatel opóźnił publikację raportu rocznego do maksymalnie 31 maja

ustanowionych w otwartych postępowaniach sanacyjnych Hawe oraz Hawe Telekom" - czytamy w komunikacie. Giełda Papierów Wartościowych (GPW) na żądanie zgłoszone przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF), podjęła uchwałę o zawieszeniu obrotu akcjami Mediatela do 30 kwietnia włącznie. Wcześniej obrót akcjami

DM BZ WBK rozpoczął rekomendowanie Hawe od 'kupuj' wycena 4,4 zł

Warszawa, 13.11.2014 (ISBnews) – Dom Maklerski BZ WBK rozpoczął rekomendowanie akcji Hawe od zalecenia "kupuj" z ceną docelową 4,4 zł, wynika z raportu datowanego na 12 listopada. W dniu wydania rekomendacji kurs wynosił 2,51 zł. W czwartek po godz. 14 za akcję płacono 2,46

KNF chce zawieszenia obrotu akcjami Mediatela do 31 maja

Warszawa, 04.05.2016 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) skierowała do Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) żądanie zawieszenia obrotu akcjami spółki Mediatel do 31 maja włącznie, z powodu nieprzekazania przez spółkę do publicznej wiadomości raportu rocznego za rok obrotowy 2015 w

GPW zawiesiła obrót akcjami Mediatela do 7 czerwca br.

Warszawa, 02.06.2017 (ISBnews) - Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) zdecydował o zawieszeniu obrotu akcjami spółki Mediatel, podała Giełda. "W związku z żądaniem zgłoszonym przez Komisję Nadzoru Finansowego na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie

KNF żąda zawieszenia obrotu Topmedical, B3System, Hawe, Interbud i Budopol

Warszawa, 04.10.2016 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) skierowała do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) żądanie zawieszenia obrotu akcjami spółek Topmedical, B3System, Hawe, Interbud Lublin i Budopol Wrocław do 4 listopada, podał urząd. Według komunikatu, żądanie

Hawe nie dotrzyma terminu publikacji wyników za I kwartał

skróconego skonsolidowanego raportu kwartalnego grupy kapitałowej za I kwartał 2016 roku, podano w informacji. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych zawiesił obrót na głównym rynku GPW akcjami Hawe w restrukturyzacji do 5 czerwca w związku z żądaniem zgłoszonym przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF), z

GPW: Alumetal i Stalprodukt zastąpią Hawe i PCM w mWIG40 po sesji 16 IX

10%. Spółki Alumetal  i Stalprodukt zastąpią Hawe i PCM w indeksie mWIG40, a Braster i PCM zastąpią Alumetal i Stalprodukt w indeksie sWIG80, podała Giełda Papierów Wartościowych (GPW). W indeksie mWIG40 będą miały miejsce następujące zmiany: nowe spółki: Alumetal, Stalprodukt; spółki

KNF zdecydowała o bezterminowym wykluczeniu Hawe z obrotu na GPW

Warszawa, 28.03.2018 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie nałożyła na Hawe S.A. karę pieniężną w wysokości 700 tys. zł oraz bezterminowo wykluczyła akcje spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA (GPW), podała

KNF nałożyła na Hawe 250 tys. zł kary w związku z nieprzekazaniem informacji

Warszawa, 05.07.2016 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie nałożyła na spółkę Hawe karę pieniężną w wysokości 250 tys. zł, wobec naruszenia obowiązków informacyjnych, podała Komisja. "Spółka ta dopuściła się naruszenia: - art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie w związku

Akcjonariusze Mediatela zdecydują 4 stycznia o emisji warrantów i akcji bez pp

Warszawa, 08.12.2015 (ISBnews) - Akcjonariusze Mediatela zdecydują o emisji warrantów subskrypcyjnych oraz warunkowej emisji akcji bez prawa poboru skierowanej do ich posiadaczy, wynika z projektów uchwał nadzwyczajnego walnego zgromadzenia zwołanego na 4 stycznia. "Objęcie akcji w

Hawe nie odwoła się od decyzji KNF o karze i wykluczeniu z obrotu na GPW

Warszawa, 04.05.2018 (ISBnews) - Hawe postanowiła nie wnosić odwołania od decyzji Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), na podstawie której Komisja postanowiła o ukaraniu spółki karą pieniężną w wysokości 700 tys. zł oraz karą bezterminowego wykluczenia akcji z obrotu na rynku regulowanym

GPW zakwalifikowała akcje 34 spółek do Listy Alertów

; - czytamy w komunikacie. Spółki, których akcje zostały zakwalifikowane do segmentu Lista Alertów: Magna Polonia, Alma Market, Ampli, Budopol, Bumech, Calatrava Capital, Clean&Carbon Energy, CFI Holding, Cube.ITG, Elkop, FMG, Fon, Hawe, Hyperion, Ideon, Investment Friends, IndygoTech Minerals, Interbud

KNF żąda zawieszenia notowań Hawe, Budopolu-Wrocław i B3System od 6 VI

Finansowego (KNF) skierowano do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) żądanie zawieszenia obrotu akcjami spółek: Hawe S.A. od dnia 6 czerwca 2017 r. Budopol-Wrocław S.A. od dnia 6 czerwca 2017 r. B3System S.A. od dnia 6 czerwca 2017 r. z powodu nieprzekazania do publicznej

Giełda zawiesi notowania Topmedical, B3System, Hawe i Budopolu Wrocław

Notowane na warszawskim parkiecie firmy muszą się regularnie dzielić informacjami z posiadaczami ich akcji. - Raporty okresowe są dla inwestorów kluczowym źródłem informacji finansowych o spółkach notowanych na rynku regulowanym - uzasadniła swoją decyzję Komisja Nadzoru Finansowego. Znajdują się

KNF żąda zawieszenia notowań Mediatela od 9 czerwca

Finansowego skierowano do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) żądanie zawieszenia obrotu akcjami spółki Mediatel S.A. od dnia 9 czerwca 2017 r. z powodu nieprzekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu za I kwartał  2017 r. w terminie określonym przepisami prawa"

GPW zawiesiła obrót akcjami Mediatela do 30 kwietnia

Warszawa, 19.04.2016 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych (GPW) na żądanie zgłoszone przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF), podjęła uchwałę o zawieszeniu obrotu akcjami Mediatela do 30 kwietnia włącznie, podała spółka. "Żądanie zawieszenia obrotu akcjami emitenta zostało złożone

GPW zawiesi notowania Mediatela od 27 kwietnia do 11 maja na wniosek spółki

Warszawa, 22.04.2015 (ISBnews) - GWP na wniosek Mediatela zawiesiła notowania akcji tej spółki od 27 kwietnia do 11 maja br. w związku ze zmianą ich wartości nominalnej, podała giełda. Mediatel poinformował w osobnym komunikacie, że złożył wniosek do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych

Przegląd informacji ze spółek

1,2 mln euro, podała spółka. Fiński sąd powszechny wydał decyzję o zabezpieczeniu roszczenia o zapłatę należnego Cherrypick Games wynagrodzenia w wysokości 2,6 mln euro z tytułu sprzedaży praw do gry "My Hospital". W wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Primetech

Przegląd informacji ze spółek

106,4 mln zł. Pełnomocnik Hawe złożył zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie o ogłoszeniu upadłości spółki. Prezes Hawe liczy na to, że akcjonariusze skorzystają z oferty obrotu akcjami w postaci opcji konwertowalnych na Novej Giełdzie, wynika z oświadczenia zarządu

KNF nałożyła na Mediatel kary finansowe w łącznej wysokości 1 mln zł

środki pieniężne (przedsiębiorstwo spółki Hawe Telekom), w związku z możliwą utratą wartości przez te aktywa oraz brak przypisania lub niewłaściwe przypisanie odpisu aktualizującego do aktywów należących do wyżej wymienionego ośrodka, przy sporządzaniu: skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I

Jerzy Karney został powołany na stanowisko prezesa zarządu PBG

inwestycyjnego Maggelan Pro-equity Fund I oraz funkcję prezesa zarządu HAWE, podano również. "To jest jeden z najbardziej wymagających okresów, w jakich znalazła się spółka PBG i Grupa. Stoimy przed ogromnymi i bardzo trudnymi wyzwaniami. Ze swojej strony mogę zapewnić, że jesteśmy zdeterminowani do

Przegląd informacji ze spółek

miesięcy od uprawomocnienia się postanowienia sądu z 6 lutego o oddaleniu wniosków wierzycieli spółki o ogłoszenie jej upadłości, podejmie czynności w celu wycofania akcji Hawe z obrotu na rynku regulowanym, podało Hawe. Braster odnotował 24,89 mln zł jednostkowej straty netto w 2017 r. wobec 14,39

Przegląd informacji ze spółek

Szczecinie VIII Wydział Gospodarczy pozew przeciwko Zakładowi Unieszkodliwiania Odpadów o zapłatę  90,1 mln zł wraz z odsetkami ustawowymi za roboty wykonane przy budowie Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, poinformowała spółka. Popyt na akcje

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

, czyli bankowością w wydaniu  internetowym i mobilnym. Taki sam odsetek deklaruje zaufanie do tego rodzaju usług.      Źródło: Citi Handlowy  BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI  Hawe Telekom: Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów złożył w

Przegląd informacji ze spółek

PDC Industrial Center 72, wspólny przedsiębiorca MVP Logistics (spółki zależnej Marvipolu) i PG Dutch Holding, zawarła umowy nabycia nieruchomości w okolicy Krakowa, na których zamierza zrealizować obiekt magazynowo – logistyczny, podał Marvipol. Cena maksymalna akcji w

Przegląd informacji ze spółek

zakończenia nabycia akcji został ustalony na 30 czerwca. Decyzja Sądu Rejonowego w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2017 r. o oddaleniu zażalenia zarządu Hawe na postanowienie sądu z 4 lipca 2016 r. o umorzeniu postępowania sanacyjnego Hawe otwiera drogę do upadłości spółki, uważa zarząd spółki. Prezes Paweł

Przegląd informacji ze spółek

"Baltona" o unieważnienie 14 umów najmu zawartych pomiędzy Baltoną a PPL, podała Baltona. Wartość przedmiotu sporu została określona przez LTR na kwotę 78,9 mln zł. Hawe Telekom w restrukturyzacji, spółka zależna Mediatela, oraz Huawei Polska zakończyły procedurę podpisywania wynegocjowanych

Przegląd informacji ze spółek

Stokrotka - spółka zależna Emperia Holding - osiągnęła w kwietniu 2018 r. wstępne wyniki sprzedaży towarów na poziomie 200 mln zł, co oznacza spadek o ok. 5,1% r/r, podała Emperia. Łączna wartość obrotu akcjami na głównym rynku warszawskiej giełdy spadła o 27,7% r/r do 14,41 mld zł w kwietniu

Przegląd informacji ze spółek

analiz związanych z możliwością połączenia Getin Noble Banku (GNB) i Idea Banku (IB), zarządy obu banków uzgodniły, a rady nadzorcze obu instytucji zaakceptowały 'Plan połączenia' i złożenie odpowiedniego wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Zarządy banków uzgodniły parytet wymiany akcji na

Przegląd informacji ze spółek

Hawe zrzeszeni w Porozumieniu Akcjonariuszy Mniejszościowych, posiadający powyżej 9% akcji tej spółki i będący największym ujawnionym jej akcjonariuszem, liczą, że wyznaczony przez sąd syndyk jako priorytet przyjmie odzyskanie utraconego majątku, a nie sprzedaż infrastruktury, napisali w oświadczeniu

Przegląd informacji ze spółek

Selvita dokonała przydziału 2,2 mln akcji nowej emisji serii H we wtórnej ofercie publicznej, poinformowała spółka.   W związku z faktem, że akcjonariusze Tarczyńskiego tj. trzy OFE - Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK

Przegląd informacji ze spółek

wykluczenie z obrotu na GPW 14 689 975 zwykłych akcji na okaziciela serii B, poinformowała spółka. Projprzem Budownictwo, spółka zależna Projprzem, zawarła z CDI Konsultanci Budowlani umowę na pakiet robót budowlanych dla inwestycji o nazwie "Budowa budynku handlowo-usługowo-biurowego przy ulicach

Przegląd informacji ze spółek

S.R.L. w Rumunii, poinformował dyrektor generalny i prezes Fortuna Entertainment Group N.V. Per Widerström. Hawe Telekom - spółka zależna Mediatela - nie wykupił obligacji serii C_01 o pozostającej do wykupu wartości nominalnej 5,75 mln zł, podał Mediatel. GPW postanowiła wykluczyć akcje

KNF chce zawieszenia notowań 8 spółek za brak publikacji raportów fin. za 2016

(KNF) skierowano do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) żądanie zawieszenia obrotu akcjami spółek: MNI S.A. od dnia 5 maja 2017 r. do dnia 5 czerwca 2017 r. włącznie, B.A.C.D. S.A. w upadłości układowej od dnia 5 maja 2017 r. do dnia 5 czerwca 2017 r. włącznie, Lark.pl S.A. od dnia 5

Przegląd informacji ze spółek

Akcjonariusze Fortuna Entertainment Group zdecydowali na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu o wycofaniu akcji spółki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i Praskiej Giełdy Papierów Wartościowych, podała spółka. Śnieżka przyjęła ofertę objęcia w drodze subskrypcji prywatnej całości akcji

Przegląd informacji ze spółek

Sprawiedliwości zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez przedstawicieli spółek Alcatel-Lucent Polska, TP Teltech z grupy Orange oraz byłych członków zarządu Hawe, poinformowało Hawe. OPTeam podpisał warunkową przedwstępną umowę nabycia 50% akcji Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

których rynek cyberprzestępczości rozwija się najszybciej. Zdaniem 70 proc. polskich przedsiębiorców głównym źródłem ataków w ich firmach są pracownicy. Źródło: Orange Polska BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI Hawe: Sąd ustanowił spółkę SG Legal Sierota Gugała sp. j. (SG Legal) kuratorem dla obligatariuszy Hawe

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

członek zarządu Mikołaj Chruszczewski.   Źródło: ISBnews Hawe: Złożyło wniosek o zmianę zarządcy sanacyjnego i powołania do tej funkcji kancelarii PMR Restrukturyzacje, która pełni już rolę zarządcy sanacyjnego w Hawe Telekom, wynika z komunikatu spółki. Zdaniem zarządu Hawe, wyznaczenie

Przegląd informacji ze spółek

trudne. Spółka po raz kolejny wypłaci dywidendę, rekomendując kwotę 12,5 gr. na akcję. Hawe złożyło wniosek o zmianę zarządcy sanacyjnego i powołania do tej funkcji kancelarii PMR Restrukturyzacje, która pełni już rolę zarządcy sanacyjnego w Hawe Telekom, wynika z komunikatu spółki. Zdaniem zarządu

Przegląd informacji ze spółek

Akcjonariusze 4fun Media zdecydowali o wypłacie kwoty 2,44 mln zł, czyli 0,6 zł na akcję, na dywidendę oraz skupie do 60 tys. akcji za kwotę do 1,38 mln zł, podała spółka w odrębnych komunikatach. Oferta spółki zależnej Nextbike Polska o wartości blisko 24 mln zł brutto została wybrana jako

Przegląd prasy

Grupy Kęty powołała zarząd na nową kadencję, uzupełniony o Rafała Lechowicza --Rank Progress chce nabyć za 20 mln zł udziały spółki budującej obiekt handlowy --PKO BP wprowadzi w br. kartę wielowalutową dla wszystkich dorosłych klientów --Cena akcji OncoArendi Therapeutics w IPO ustalona na 29 zł

Jak Marek Falenta zarabiał na długach szpitali

. Prokuratura odmawia Markowi Falencie statusu poszkodowanego i nie zezwala na dostęp do akt sprawy. Giełdowy odprysk podsłuchów Mocno spadają akcje Hawe - spółki telekomunikacyjnej kontrolowanej przez Marka Falentę, w której wiceprezesem jest Krzysztof R. We wtorek kurs spółki spadł o 6,47 proc. W środę akcje

Przegląd prasy

Noble Banku (GNB) i Idea Banku (IB), zarządy obu banków uzgodniły, a rady nadzorcze obu instytucji zaakceptowały 'Plan połączenia' i złożenie odpowiedniego wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Zarządy banków uzgodniły parytet wymiany akcji na 0,185 akcji Idea Banku za 1 akcję Getin Noble Banku

Przegląd prasy

obrotu akcjami w postaci opcji konwertowalnych na Novej Giełdzie, wynika z oświadczenia zarządu Hawe. Tymczasem Nova Giełda została w ub. tygodniu wpisana przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) na listę ostrzeżeń publicznych.  --Sygnity zapowiada, że szczegółowe warunki porozumienia z