akcje grupy total

Akcjonariusze Banku Pekao zdecydowali o wypłacie 6,6 zł dywidendy na akcję

biorąc po uwagę całkowity zwrot z inwestycji (TSR - total shareholder return) uwzględniający zarówno zmianę notowań akcji, jak i wpływy z dywidend, w ciągu ostatnich dwóch lat TSR akcji Pekao zachowywał się o blisko 20% lepiej niż indeks 50 największych banków w Europie i o ponad 5% lepiej niż indeks

Black Rock przekroczył 5% głosów na walnym zgromadzeniu Banku Pekao

nad europejskimi bankami z uwagi na wysoką rentowność. Biorąc po uwagę całkowity zwrot z inwestycji (TSR - total shareholder return) uwzględniający zarówno zmianę notowań akcji, jak i wpływy z dywidend, w ciągu ostatnich dwóch lat TSR akcji Pekao zachowywał się o blisko 20% lepiej niż indeks 50

Przegląd informacji ze spółek

dywidendową na lata 2020-2023 zakładającą rekomendowanie wypłaty dywidendy o wartości co najmniej 50% skonsolidowanego zysku netto grupy kapitałowej spółki za poprzedni rok obrotowy, podano w komunikacie. Grupa Azoty złożyła w firmie inwestycyjnej dyspozycję objęcia 28 551 500 akcji spółki zależnej

Przegląd informacji ze spółek

 231 540 akcji, skierowanej do największego akcjonariusza - Total FIZ. Środki z emisji - 16,2 mln zł - spółka przeznaczy na maksymalizację wartości projektów.  Klabater zawarł umowę dystrybucyjną z Meridiem Games na korzystanie przez hiszpańskiego partnera z gry "Big Pharma

Noobz from Poland chce zadebiutować na NewConnect w I kw. 2019 r.

" - czytamy w komunikacie. "Za nami już testy wewnętrzne, grudzień to testy wersji beta na zamkniętej grupie graczy. Możliwe, że nawet szybciej od naszych akcji na NewConnect zadebiutuje gra. Pod koniec miesiąca będziemy gotowi wskazać finalną datę premiery 'Total Tank Simulator' (TTS)"

Przegląd informacji ze spółek

którego karty flotowe Grupy MOL będą akceptowane na stacjach paliw Total we Francji, Belgii, Holandii, Luksemburgu i w Niemczech, a karty Total na stacjach MOL i Slovnaft na Węgrzech, w Rumunii, Słowenii i na Słowacji, podał MOL. ING Bank Śląski szacuje, że wprowadzony z dniem 1 stycznia standard MSSF

Przegląd prasy

Budimeksu za 486,8 mln zł netto na S7 Modlin-Czosnów z najwyższą oceną --NBP: Zysk netto banków wzrósł o 3,3% r/r do 13,12 mld zł w I-X 2019 --Total FIZ rozpoczął proces ABB na akcje Scope Fluidics po maks. 70 zł/szt.  --Wydajność pracy w USA spadła o 0,2% kw/kw w III kw. - dane fin

PKN Orlen: Rozmowy z KE w sprawie przejęcia Lotosu w finalnej fazie

dokumencie nakreślone zostały ramy struktury transakcji. W pierwszym etapie PKN Orlen planuje nabyć 32,99% akcji od Skarbu Państwa. W kolejnym konieczne będzie ogłoszenie wezwania na zakup akcji reprezentujących do 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Grupy Lotos" - czytamy dalej. Według

Scope Fluidics chce pozyskać 16,2 mln zł z emisji akcji, podtrzymuje harmonogram

Warszawa, 13.11.2019 (ISBnews) - Scope Fluidics podtrzymuje gotowość do komercjalizacji systemu PCR|ONE w połowie 2020 r. Spółka zwołała na 10 grudnia zgromadzenie wspólników, które ma zdecydować o emisji do 231 540 akcji, skierowanej do największego akcjonariusza - Total FIZ. Środki z

Przegląd informacji ze spółek

wcześniej, podała spółka w raporcie. PGNiG Upstream Norway - spółka zależna Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) - uzyskała zgody administracyjne w Norwegii, stanowiące warunek zawieszający umowy zakupu złoża King Lear od Total E&P Norge, podała spółka. ING Bank Śląski zawarł z ING Bank

Przegląd prasy

r/r przychodów i 5% marży brutto w 2019 r. --Kwestia objęcia akcji Grupy Azoty Polyolefins przez Lotos na 'kluczowym etapie' --Prezes URE: Możemy mówić o 'boomie' w instalacjach fotowoltaicznych --The Dust zaprezentował grę 'Exterminator Simulator', premiera w 2020 r. --LPP: Strategia

Przegląd informacji ze spółek

zarządu, podała spółka. PZ Cormay ogłosił wezwanie na 992 283 akcji Orphee o wartości nominalnej 0,1 CHF każda, stanowiących 2,57% kapitału i uprawniających do tyluż głosów na walnym zgromadzeniu po cenie 1,96 zł za sztukę, podał pośredniczący w wezwaniu Trigon Dom Maklerski. Unimot zaktualizował

Przegląd informacji ze spółek

indeks mWIG40TR (total return), który będzie inwestował pieniądze powierzone przez inwestorów w akcje spółek notowanych na GPW, wchodzące w skład  indeksu mWIG40TR, podała Giełda. Jest to drugi w historii GPW polski fundusz inwestycyjny typu ETF (Exchange Traded Fund), który został utworzony i

Przegląd informacji ze spółek

Zarząd Grupy Azoty Police - spółki wchodzącej w skład Grupy Azoty - ustalił cenę emisyjną akcji zwykłych na okaziciela serii C na 10,2 zł za sztukę, podała spółka. Biomed-Lublin ma umowę z Ministerstwem Zdrowia na dostawy szczepionki przeciwgruźliczej BCG 10 w łącznej ilości 100 000 ampułek z

Przegląd prasy

, import wzrósł o 2,5% w VIII --NBP: Saldo na rachunku C/A to -606 mln euro w VIII --Łukasz Hołubowski został nowym prezesem IKS Solino z Grupy Orlen --Akcjonariusze PBKM zdecydowali o emisji ponad 3,5 mln nowych akcji po 62 zł/szt. --DataWalk pozyskał 15 mln zł w ramach emisji akcji serii N --MF

Przegląd prasy

sprzedaży akcji przez głównych akcjonariuszy --Grupa Azoty jest otwarta na współpracę biznesową z Acronem --Santander BP: Eksport opakowań będzie rósł o 6,5-7%, poziom Niemiec - w 2025 r. --NBP: Eksport liczony w euro wzrósł o 9,3% r/r, import wzrósł o 4,3% w IX --NBP: Saldo na rachunku C/A to +171

Tadeusz Tuora sprzedał większość posiadanych akcji Orphée

br. sprzedałem większość posiadanych akcji Orphée na wolnym rynku. Do tego dnia wierzyłem w szczerość intencji Total FIZ" - napisał Tuora w oświadczeniu przesłanym ISBnews. "Jako założyciel, akcjonariusz spółek PZ Cormay i Orphée oraz współtwórca całej grupy kapitałowej

Przegląd prasy

listopadzie --Lokum Deweloper przydzielił obligacje o łącznej wartości nom. 65 mln zł --Grupa Archicom nabyła grunt w Poznaniu za 46 mln zł netto --Total FIZ sprzeda 170 772 akcji Scope Fluidics po 60 zł/szt. w ABB --Reino Capital pozyskał z emisji akcji 5,8 mln zł na projekty deweloperskie --Sąd

PZ Cormay ma umowę nabycia do 5 mln akcji Orphee

Warszawa, 18.05.2016 (ISBnews) - PZ Cormay ma umowę nabycia do 5 mln akcji Orphee od TT1, podmiotu zależnego od Total FIZ, podała spółka. "Spółka nabędzie od TTL nie więcej niż 5 000 000 akcji Orphée po cenie 2,00 zł za jedną akcję […],w terminie do dnia 15 czerwca

Przegląd prasy

zagłosuje za likwidacją 30-krotności dot. składek na ZUS; wg niego, temat zostanie zdjęty z agendy Parkiet --Łapiński z Total FIZ: Jeśli partycypacja w PPK będzie poniżej 25%, to scenariusz pozytywnego wpływu na GPW trzeba będzie zweryfikować; przy 40-50% pozostanie on aktualny Puls Biznesu --SKM

Przegląd informacji ze spółek

/Naramowickiej w Poznaniu, podała spółka. Zamawiającym jest Monday Kosmonautów MP, spółka zależna od Unidevelopment, należąca do grupy kapitałowej Unibepu. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi łącznie ok. 82,9 mln zł netto. Murapol sprzedał pakiet 3,227 mln akcji Polnordu o łącznej wartości

PZ Cormay nabędzie 12,95% akcji Orphee od TTL 1 za 10 mln zł

Warszawa, 09.06.2016 (ISBnews) - PZ Cormay zawarł z TTL 1, podmiotem zależnym Total FIZ, umowę inwestycyjną, na podstawie której nabędzie za pośrednictwem firmy inwestycyjnej 5 mln akcji Orphee, stanowiących 12,95% w kapitale spółki, za łącznie 10 mln zł, podala spółka. "Zarząd PZ Cormay

Przegląd informacji ze spółek

, podała spółka. Rafał Lechowicz złożył rezygnację z funkcji członka zarządu Grupy Kęty, podała spółka. PGNiG Upstream Norway - spółka zależna Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) - przejmie 22,2% udziałów w złożu Król Lear na Morzu Północnym, w koncesjach PL146 i PL333, od Total E&P

Przegląd informacji ze spółek

wyroku do Naczelnego Sądu Administracyjnego.  Eurohold Bulgaria złożył ofertę nabycia bułgarskich aktywów Grupy CEZ, podała spółka. Oferta konsorcjum Mirbudu i jego spółki zależnej PBDiM Kobylarnia, warta 667,69 mln zł brutto, została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu Generalnej

IS: Potencjał Orlenu wyjdzie na dobre inwestycjom w infrastrukturę Lotosu

Warszawa, 27.06.2018 (ISBnews) - Połączenie PKN Orlen i Grupy Lotos stworzyłoby silny koncern - już dziś łączna kapitalizacja spółek wynosi ponad 56 mld zł - co oznaczałoby widoczną poprawę pozycji porównaniu z graczami z Europy Środkowo-Wschodniej, uważają eksperci Instytutu Staszica

Przegląd informacji ze spółek

nominalnej blisko 13,2 mln zł, podała spółka. Obligacje te zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na rynek Catalyst. Polska Grupa Energetyczna (PGE) zawarła umowę sprzedaży 100% akcji Exatela na rzecz Skarbu Państwa za cenę 368,5 mln zł, podała spółka. Amica spodziewa się, że

Przegląd informacji ze spółek

boksytów w Kopalni Zagrad, podała spółka. Nextbike Polska zawarł z miastem Zielona Góra umowę na uruchomienie i zarządzanie Zielonogórskim Rowerem Miejskim, składającym się z 360 rowerów, poinformowała spółka. Grupa PGE pozyskała 27,5 mln zł na realizację innowacyjnych projektów w ramach Programu

Przegląd informacji ze spółek

mln zł, co oznacza 23 grosze na akcję, podała spółka. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) podjął uchwałę ws. wykluczenia akcji Grupy Duon z obrotu z dniem 14 czerwca 2016 r. na wniosek spółki, podał Duon. Miraculum zawarł umowę z Wyższą Szkołą Pedagogiczną im. J. Korczaka w

Przegląd prasy

. ISBnews --Rząd Mateusza Morawieckiego uzyskał wotum zaufania w Sejmie --Kaczyński: Zmiany w rządzie będą niemal na pewno w styczniu, dość głębokie --EJT Investment ogłosiło wezwanie na 6 mln akcji Tarczyńskiego po 10,5 zł szt. --Grupa WP pozyskała 500 mln zł kredytu na dalszy rozwój, w tym

Tadeusz Tuora zrezygnował ze stanowiska członka rady dyrektorów Orphée

w branży medycznej, a także zarządzając spółkami w Szwajcarii, Włoszech i Irlandii ma zamiar wykorzystywać jako ekspert specjalizujący się w strategiach rozwoju przedsiębiorstw. "Jednocześnie mam nadzieję, że osoby obecnie kierujące spółkami z grupy Cormay/Orphée będą rozwijać

Przegląd informacji ze spółek

. Fundusz Venture Inc. kupił 12,5% akcji Inno-Gene od Med-Center i Ultra Qam 5, podała spółka. Naftoremont-Naftobudowa, należąca do grupy kapitałowej Polimex-Mostostal, wykona prace w rafineriach Total w Antwerpii i PKN Orlen w Płocku za odpowiednio 16,2 mln zł i 9,8 mln zł, podał Polimex. Sfinks chce

Przegląd informacji ze spółek

. Agrowill Group dokona w ciągu następnego roku podniesienia kapitału poprzez emisję akcji w ramach realizacji strategii, podała spółka. Prawa do akcji (PDA) Brastera Pekabeksu dzisiaj na rynku głównym GPW. Na otwarciu kurs akcji spadł o 10% do 9 zł. Maalkaf B.V. - z grupy Immofinanz - złożyło wniosek

Przegląd informacji ze spółek

koszty ryzyka na poziomie ok. 70 punktów bazowych w całym roku -tak jak zapowiadał zarząd na początku roku, poinformowała prezes Małgorzata Kołakowska. Total Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (Total FIZ) zamierza objąć co najmniej 7 mln akcji nowej emisji w ramach oferty publicznej PZ Cormay obejmującej

NWZ Orphee powołało nową radę dyrektorów na rok finansowy 2015

poinformował ISBnews, że "mając na uwadze najlepszy interes spółki" zdecydował o odejściu z rady dyrektorów Orphée. Na początku lipca sprzedał zaś większość posiadanych akcji Orphée, ponieważ - jak argumentował - przestał wierzyć w możliwość porozumienia w ramach akcjonariatu tej spółki

Przegląd informacji ze spółek

przełożyć się na szybkie rozpoczęcie sprzedaży finalnych produktów w Polsce i Europie. Braster złożył dziś do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o wznowienie postępowania w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego spółki w związku z planową ofertą do 2,6 mln akcji serii F i przejścia na rynek główny

Przegląd informacji ze spółek

skali roku, poinformowała spółka. W ujęciu narastającym za 11 miesięcy 2014 r. sprzedaż grupy Redan wyniosła 439,5 mln zł i wzrosła o 6,8% r./r. Akcjonariusze AB zdecydowali o wypłacie 11,33 mln zł dywidendy, tj. 0,70 zł na akcję z zysku za rok finansowy 2013/2014, poinformowała spółka. Bioton

Przegląd prasy

), podała spółka.  mBank chce pozyskać 0,5 mln nowych klientów z grupy wiekowej do 24 lat w ciągu pięciu lat, poinformował wiceprezes instytucji odpowiedzialny za detal Cezary Kocik. Fundusz Venture Inc. kupił 12,5% akcji Inno-Gene od Med-Center i Ultra Qam 5, podała spółka. Naftoremont

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

listu intencyjnego studia połączą siły przy opracowaniu i wydaniu minimum siedmiu tytułów dostępnych w swoich portfoliach.  Źródło: ISBnews Action w restrukturyzacji: Wstępne, szacunkowe obroty grupy kapitałowej Action za październik br. wynoszą 153 mln zł. Jednocześnie zarząd podkreśla, iż w

Przegląd prasy

% Gazeta Wyborcza --Rosnieft ma wykupić od francuskiego koncernu Total udziały w niemieckiej rafinerii Schwedt, przy granicy z Polską pod Szczecinem ISBnews --GPW wznowiła obrót akcjami Point Group po ich scaleniu --KGHM ma umowę z Prysmian na sprzedaż walcówki miedzianej za min. 2,07 mld zł

Przegląd prasy

--KNF pozytywnie o projekcie ustawy PO dot. kredytów hipotecznych w walutach --BOŚ Bank zakończył buy-back, skupił akcje stanowiące 0,02% kapitału --Altus TFI nie zrezygnuje z konsolidacji rynku funduszy inwestycyjnych --Hilti chce zwiększyć przychody w Polsce do 380 mln zł w 2020 r. --Grupa

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

, smartfony i wybrane urządzenia dla domu. Źródło: spółka Yieldbird: Robert Larsson objął stanowisko Chief Revenue Officer spółki należącej do Grupy Agora. Źródło: ISBnews Bank Pekao: Banki muszą podążać za postępującymi zmianami, a kluczem do sukcesu są transformacja cyfrowa oraz inwestycje w nowe

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

marketing produktu. To następstwo umów podpisanych między innymi przez QubicGames oraz TFI Capital Partners. Ich efektem będzie wprowadzenie jeszcze w tym roku spółki Noobz from Poland (właściciela Total Tank Simulator) na rynek NewConnect. Debiut poprzedzi emisja akcji, która zostanie przeprowadzona po

Przegląd prasy

. 2014 r. --KNF: Wartość kredytów wzrosła o 6,3% r/r, depozytów - o 8,5% w I-X 2014 r. --FAMMU/ FAPA: Eksport jaj z Polski poza UE wzrósł o 34,1% r/r w I-IX --KNF: Zysk netto sektora bankowego wzrósł o 10,34% r/r do 14,38 mld zł w I-X --Grupa Polimeksu ma list intencyjny na prace w rafinerii Total w

Przegląd informacji ze spółek

Rafako sprzedaje TDJ pakiet akcji spółki FPM, stanowiący 82,19% głosów, za 48 mln zł, podała spółka. Grupa Lotos podpisała umowę sprzedaży paliw w 2015 r. na rzecz BP Europa SE wartą ok. 913 mln zł netto oraz z Shell Polska, a jej wartość wyniosła ok. 1,96 mld zł netto, podała spółka w

Walory firm działających na rynku dóbr luksusowych (chwilowo) przestały być świetną lokatą

spółki średnio 1,8 proc. Widać, że nie jest tak ryzykowny, jak akcje: w ciągu ostatnich 12 miesięcy jego wycena zmniejszyła się o 1,3 proc., a czterech wybranych przez nas spółek średnio o 10,8 proc.Nie da się jednak ukryć, że jest to dosyć drogi fundusz. Wskaźnik Total Expense Ratio (TER) dla PKO Dóbr

Przegląd prasy

opłat lotniskowych Puls Biznesu --Kurs franka może zejść poniżej 3,8 zł wg analityków ISBnews --Comarch odnotuje ok. 9,7 mln zł dodatniego wpływu na wynik grupy w I kw. --Strata netto Trakcji wyniosła 6,13 mln zł w I kw. wobec zysku rok wcześniej --AmRest sfinalizował zakup Pizza Topco za ok

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

rozwijać ofertę również bez włączenia do grupy Gadu-Gadu.     Źródło: ISBnews Agora: Ogłosiła ofertę zakupu nie więcej niż 1 191 635 własnych akcji, stanowiących łącznie nie więcej niż 2,5% kapitału zakładowego, poinformowała spółka. Oferowana cena zakupu jednej akcji wynosi 20 zł

Przegląd informacji ze spółek

Grupy Lotos - oraz Statoil i Total Norge przedstawili regulatorom norweskim i brytyjskim plan zagospodarowania koncesji Utgard (wcześniej Alfa Sentral) na Morzu Północnym, podała spółka. Zgodnie z przyjętym harmonogramem uruchomienie wydobycia przewidziano na koniec 2019 r. Enea wypracowała w I poł

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

działalności Total Games będzie tworzenie gry pod roboczą nazwą "Contraband Police", a następnie innych gier, a Duality - produkcja gier PC, w tym dokończenie produkcji gry o roboczym tytule "Blood Child". Źródło: ISBnews Qumak, Euvic: Jeśli zaś dojdzie finalnie do połączenia Grupy Qumak

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

zaktualizowaną strategię, podała spółka. QubicGames podjął także decyzję o wstrzymaniu produkcji gry Shadow i przekierowaniu zespołu produkcyjnego do wsparcia produkcji gry Total Tank Simulator. Strategia QubicGames na lata 2017-2018, przewiduje stworzenie grupy kapitałowej oraz wydawanie gier

Przegląd informacji ze spółek

na 7 sierpnia br. nadzwyczajne walne zgromadzenie, które wybierze nowy skład rady i nowego audytora, podała spółka. Akcjonariusze Medicalgorithmics zdecydowali na walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu 5,53 mln zł na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 1,6 zł na akcję, podała spółka. Grupa Recykl

Felieton: Kilka fajnych pomysłów na "struktury"

niedawno obligacje strukturyzowane, których wynik opiera się na zyskowności funduszu inwestycyjnego Templeton Global Total Return. Jest to fundusz z gatunku umiarkowanie bezpiecznych, należący do grupy funduszy tzw. absolutnej stopy zwrotu (ma inwestować przede wszystkim tak, by nie stracić). Ale w ramach

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Forrester Wave™ Unified Endpoint Management, Q4 2019", w którym po raz pierwszy firma baramundi software AG została włączona do grupy 13 najważniejszych dostawców UEM.  Źródło: spółka Satelity: Przemysł satelitarny i branża kosmiczna prężnie rosną w siłę. Dane z satelitów są dziś niezbędne

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

internetu oraz w segmencie usług mobilnych - dedykowanego dostępu do internetu oraz komunikacji M2M. Źródło: spółka BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI Asseco Poland: Rozwija trzy międzynarodowe centra kompetencji Grupy: w obszarze ERP, płatności oraz ubezpieczeń, poinformował prezes Adam Góral. Ocenia on, że

Przegląd informacji ze spółek

Comarch odnotował łączny dodatni wpływ operacji związanych z różnicami kursowymi na wynik netto grupy na poziomie ok. 9,7 mln zł za I kwartał 2017 r., podała spółka. Trakcja odnotowała 6,13 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r

Przegląd informacji ze spółek

jej aktywa netto na jedną akcję powinny wzrosnąć o 15-20%, podało MCI. Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów grupę Redan w lutym br. wyniosła 35 mln zł i była o 3% wyższa niż przed rokiem, podała spółka. W ujęciu narastającym sprzedaż grupy kapitałowej wyniosła 69,3

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech

; Źródło: ISBnews TIM: Kupił 2 499 111 akcji Rotopino.pl za cenę 2,6 zł za sztukę, zwiększając tym samym swój udział w kapitale spółki do 99,1% z 74,1%, podał TIM. Rozliczenie transakcji nastąpi 20 września br. Źródło: ISBnews XTPL: Grupa Deutsche Balaton AG podjęła decyzję o ponowieniu inwestycji w

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

w upadłości układowej umowę inwestycyjną dotyczącą zakupu tego pomiotu w zamian za objęcie 13,82 mln akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Merlin Group, podała spółka. Celem  transakcji jest przejęcie przez grup Merlin praw do znaku towarowego merlin.pl.   Źródło: ISBnews Grupa AB

Przegląd prasy

za 48 mln zł --Indeks WIG20 wzrósł o 0,58% na zamknięciu we wtorek --Grupa Lotos sprzeda paliwa do BP za 0,91 mld zł i do Shell za 1,96 mld zł w 2015 r. --KGHM dostarczy walcówkę dla Tele-Fonika Kable za 2,52-2,71 mld zł w 2015 roku --PGNiG kupi 4 złoża na Szelfie Norweskim od Total za ok. 400

Znów głośno o problemach Deutsche Banku. Co z polskim oddziałem?

Na poniedziałkowej sesji akcje Deutsche Banku spadły do najniższego w historii poziomu 10,6 euro za sztukę. Od początku roku bank stracił połowę wartości rynkowej, zaś od czasów największej chwały, czyli początku 2007 r. - wtedy za jedną płacono nawet ponad 100 euro - straty przekroczyły już 90

Przegląd prasy

wykrawania franków z bilansu zostanie przerywany i nastąpi realizacja scenariusza numer dwa, czyli przygotowanie do upublicznienia akcji Raiffeisena z terminem do końca czerwca 2017 r. wg gazety --Topmall: Co miesiąc notujemy zwyżki sprzedaży Merlin.pl na poziomie 20-30%; liczymy na zysk w 2018 r. Gazeta

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

TwitchCon spółka pokaże m.in. nową grywalną misję i będzie obecna na scenie głównej Twitch. Pomimo wygaśnięcia lock-up'u, prezes CI Games Marek Tymiński nie planuje żadnej sprzedaży akcji spółki, wynika z jego wypowiedzi dla agencji ISBnews. Jak podkreśla, zdecydowana większość posiadanego przez niego

Przegląd informacji ze spółek

spółka. Jej wartość to ryczałtowo 65,61 mln zł netto.33 Eurocent chce wyemitować do 30 tys. obligacji na okaziciela serii F, podała spółka. Wartość emisji może wynieść do 3 mln zł.  Total powołał Benoît Pimont na nowego dyrektora generalnego na Polskę, podał koncern. Będzie

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

oznacza wypłatę w wysokości 0,03 USD na akcję , wynika z projektu uchwały na ZWZ.   Źródło: ISBnews Vigo System: Odnotowało 2,45 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2017 r. wobec 0,94 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.    Źródło: ISBnews Grupa Voicetel

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

: spółka Comarch: Po raz 14. organizuje wakacyjny program stażowy. W tym roku firma w polskich oddziałach zamierza przyjąć 300 studentów.   Źródło: ISBnews GIEŁDA, EMISJE, M&A Orange Polska: Akcjonariusze podjęli uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy w wysokości 0,25 zł na jedną akcję, podała

Marcin Piróg nowym prezesem LOT

osiągnąć - dodaje. Marcin Piróg ma 51 lat. Ostatnio przez kilka miesięcy był prezesem Ruchu, wcześniej w latach 2000-08 był prezesem Carlsberg Polska. Pracował na kierowniczych stanowiskach w Grupie Leaf w E.Wedel i Total. Skończył studia inżynierskie na Politechnice Lotaryńskiej w Nancy we Francji oraz

Kredytobiorcy nie chcą się zabezpieczać? Frankowe fundusze mało popularne

, zarządzającej funduszami na całym świecie. Klienci mają do wyboru fundusz Global Discovery (inwestujący głównie w akcje), Global Bond (fundusz obligacji) oraz Global Total Return (inwestujący w papiery dłużne emitowane przez rządy i firmy prywatne). Franklin Templeton obniżył do 2,5 tys. franków próg wejścia

Taylor Swift, szef Apple i 18-latek z Hongkongu. Co ich łączy? Oto lista największych światowych liderów

2017 r. pierwsze w historii wybory powszechne, oraz dymisji szefa lokalnej administracji Leung Chun-yinga. Joshua Wong, wtedy 18-letni uczeń United Christian College był twarzą tych protestów. Urodzony w 1996 r. Joshua założył wraz z kolegami-aktywistami z uczelni grupę Scholarism, która odcisnęła

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

; Grupa AB: Akcjonariusze zdecydowali o wypłacie 11,33 mln zł dywidendy, tj. 0,70 zł na akcję z zysku za rok finansowy 2013/2014, poinformowała spółka. Źródło: ISBnews   TVN: Z nieoficjalnych informacji wynika, że wstępne oferty zakupu stacji złożyło 8 podmiotów, kupujący deklarowali chęć

Jak spłonęło 300 mld euro

perypetiach Grecji widać, że najtaniej byłoby ogłosić niewypłacalność, zamiast urządzać nieudolną akcję ratunkową. Oczywiście nie obeszłoby się bez pomocy z zewnątrz. Odbudowa greckiego systemu bankowego kosztowałaby kilkanaście miliardów euro; dokapitalizowanie banków najbardziej zaangażowanych w Grecji

Instytut Badań Społecznych o użytkownikach sieci w akademikach AGH

znajomymi. A zatem Internet, zamiast dzielić - integruje. Bardzo łatwo tu jednak o przesadę. Z roku na rok w grupie znajomych statystycznego studenta - internauty rośnie liczba osób, z którymi pierwszy kontakt został nawiązany w wirtualnej przestrzeni. Do zawierania znajomości tą drogą przyznaje się już