akcje gpw katowice

Elektrobudowa: Zarmen złożył ofertę dzierżawy ZCP spółki

), złożona przez Zarmen, podała spółka. 23 kwietnia Elektrobudowa informowała, że syndyk masy upadłości umożliwi Zarmen zapoznanie się z informacjami dotyczącymi przedsiębiorstwa spółki. We wrześniu 2019 r. Zarmen odstąpił od dalszego udziału w procesie dokapitalizowania w drodze emisji akcji serii F i

Atal zakontraktował 3 196 lokali w całym 2019 roku

kompleksów mieszkaniowych, zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce. Jej akcje notowane są na GPW od 2015 r. W 2018 r. sprzedała 2 416 lokali. (ISBnews)

COIG z grupy Wasko złożył pozew przeciwko Katowicom o zapłatę 18,18 mln zł

integracyjne oraz serwisowe. Akcje spółki zadebiutowały na GPW w 2001 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 319,3 mln zł w 2018 r. (ISBnews)  

Atal uzna 607 lokali w przychodach za I kw. 2019 r.

następnie w Warszawie (191), Krakowie (104), Łodzi (73), Katowicach (12) i Trójmieście (9)" - czytamy w komunikacie.  Atal to firma deweloperska specjalizująca się w budownictwie kompleksów mieszkaniowych, zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce. Jej akcje notowane są na GPW od

Syndyk Elektrobudowy dopuścił Zarmen do badania sytuacji spółki

; - czytamy w komunikacie. We wrześniu 2019 r. Zarmen odstąpił od dalszego udziału w procesie dokapitalizowania w drodze emisji akcji serii F i pozyskania inwestora dla Elektrobudowy. Na początku sierpnia 2019 r. Zarmen złożył wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie przejęcia

Jujubee wyemituje 150 tys. akcji bez pp dla menedżerów

wprowadzenia akcji serii I do obrotu w ASO na rynku NewConnect, albo które będą zmierzały do dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii I do obrotu na rynku regulowanym GPW" - czytamy dalej. Zgodnie z uchwałą, zarząd wyłączył w całości prawo poboru akcji serii I przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom

Kopex złożył do GPW wniosek o zawieszenie obrotu akcjami do 29 maja br.

Warszawa, 16.05.2018 (ISBnews) - Kopex złożył do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wniosek o zawieszenie obrotu akcjami Kopexu na okres od 17 maja 2018 r. do 29 maja 2018 r., poinformowała spółka. "Złożenie wniosku o zawieszenie obrotu akcjami emitenta związane jest z

Oferta COIG z grupy Wasko za 130,82 mln zł najkorzystniejsza w przetargu PGG

oferty wynosi 106 361 640 zł netto, tj. 130 824 817,2 zł brutto, podano także. Wasko - spółka z branży IT - świadczy kompleksowe usługi informatyczne i integracyjne oraz serwisowe. Akcje spółki zadebiutowały na GPW w 2001 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 415 mln zł w 2019 r. (ISBnews)  

Akcjonariusze PHN zdecydują 23 grudnia o emisji 4,19 mln akcji bez prawa poboru

Chemobudowa Kraków oraz (b) 187 000 akcji w spółce Centrum Biurowe Plac Grunwaldzki z siedzibą w Katowicach (CBPG) będących akcjami zwykłymi imiennymi serii A o wartości nominalnej 10 zł każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 1 870 000 zł, stanowiących 85% kapitału zakładowego CBPG oraz uprawniających

Atal przekazał 473 lokale mieszkalne i usługowe w I kw. 2020 r.

mieszkaniowych, zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce. Jej akcje notowane są na GPW od 2015 r. (ISBnews)    

GPW zawiesiła obrót akcjami Kopeksu 17-29 maja na wniosek spółki

Warszawa, 16.05.2018 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zawiesiła obrót akcjami Kopeksu - na wniosek spółki - w okresie od 17 maja do 29 maja 2018 r. (włącznie), podała giełda. "Po rozpatrzeniu wniosku spółki Kopex S.A. o zawieszenie obrotu akcjami tej spółki

Porozumienie akcjonariuszy Elektrobudowy chce zmiany upadłości spółki na sanację

Elektrobudowy 19 marca 2020 r. złożył wniosek o ogłoszenie upadłości spółki w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach. 24 marca 2020 roku sąd wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości Elektrobudowy. "Nasza inicjatywa spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem mniejszościowych akcjonariuszy, którzy

KNF zatwierdziła memorandum informacyjne Famuru wz. z ofertą akcji serii F

Katowicach sporządzone w związku z ofertą publiczną oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii F" - czytamy w komunikacie. Oferującym jest Mercurius Dom Maklerski.  Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na produkcji

Atal przekazał 174 lokale mieszkalne i usługowe w III kw. 2019 r.

mieszkaniowych, zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce. Jej akcje notowane są na GPW od 2015 r. (ISBnews)

BOŚ Bank sfinansuje projekt realizowany przez DL Invest Group

Warszawa, 06.05.2019 (ISBnews) - Bank Ochrony Środowiska (BOŚ Bank) podpisał z DL Invest Group umowy dotyczące sfinansowania najnowszej inwestycji grupy - budynku typu mixed-use, o powierzchni całkowitej ok. 22 000 m2 - DL Center Point Katowice II Wrocławska, podał bank. Udzielone przez bank

Enter Air sfinalizował umowę objęcia 49% akcji Germania Flug

Flug liczy ponad 100 osób wraz z załogami lotniczymi. Operuje na rynkach europejskich oraz popularnych kierunkach wakacyjnych w Afryce i na Bliskim Wschodzie. Enter Air jest notowany na GPW od 2015 roku. Przewoźnik posiada pięć stałych baz operacyjnych w Warszawie, Katowicach, Poznaniu, Wrocławiu i

Gobarto zmienia strategię, chce sprzedać ZM Silesia na rzecz Cedrobu

emitenta należących do niego akcji w Zakładach Mięsnych Silesia S.A. z siedzibą w Katowicach, w tym w szczególności o rozpoczęciu rozmów z Cedrob S.A. z siedzibą w Ujazdówku, jako potencjalnym nabywcą przedmiotowych akcji" - czytamy dalej. W 2017 r. Gobarto zawarło z Cedrobem umowę rozporządzającą

Wasko miało 1,13 mln zł zysku netto, 1,16 mln zł zysku EBIT w IV kw. 2019 r.

jednostkowym zysk netto w I-IV kw. 2019 r. wyniósł 4,54 mln zł wobec 2,45 mln zł straty rok wcześniej. Wasko - spółka z branży IT - świadczy kompleksowe usługi informatyczne i integracyjne oraz serwisowe. Akcje spółki zadebiutowały na GPW w 2001 r. (ISBnews)  

Przegląd informacji ze spółek

. na dywidendę, co oznacza wypłatę 0,15 zł na akcję, podała spółka. Akcjonariusze zdecydowali o wycofaniu akcji z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), wynika z uchwał podjętych na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu. Wiceprzewodniczący rady nadzorczej Marcus Preston został

Jujubee zamierza wyemitować 150 tys. akcji bez pp dla menedżerów

wyemitowane w ramach kapitału docelowego do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. Jujubee to studio deweloperskie zajmujące się tworzeniem gier wideo. Spółka została założona w 2012 roku w Katowicach przez byłych pracowników studiów CD Projekt RED (Wiedźmin 2), Traveller's Tales (LEGO Indiana

Atal przekazał 1 769 lokali w 2019 r.

lokalami. Atal to firma deweloperska specjalizująca się w budownictwie kompleksów mieszkaniowych, zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce. Jej akcje notowane są na GPW od 2015 r. (ISBnews)

Akcjonariusze Enter Air zdecydowali o wypłacie 0,7 zł dywidendy na akcję 

Warszawa, 25.06.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Enter Air zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę 12,28 mln zł co oznacza wypłatę w wysokości 0,7 zł na akcję, wynika z uchwał.  "(...) zwyczajne walne zgromadzenie spółki podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy w wysokości 12

KNF zatwierdziła prospekt Enter Air w zw. z dopuszczeniem do obrotu akcji A i B

akcje na okaziciela i dopuszczone, na podstawie prospektu, do obrotu na GPW. Operacja nie spowoduje żadnych zmian w strukturze właścicielskiej, wyjaśniono także. Akcjonariusze założyciele posiadający łącznie około 60% akcji zobowiążą się w umowie "lock up" do niesprzedawania akcji Enter Air

Akcjonariusze Enter Air zdecydują 24 VI o 0,7 zł dywidendy na akcję za 2018 r.

Warszawa, 29.05.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Enter Air zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 24 czerwca o przeznaczeniu na dywidendę 12,28 mln zł co oznacza wypłatę w wysokości 0,7 zł na akcję, wynika z projektów na walne zgromadzenie. Pozostałą kwotę z zysku za 2018 r. tj. 7 384 375

Atal uznał w przychodach łącznie 2308 lokali w 2017 r., wzrost o 64% r/r

(447), a następnie w Katowicach (305) i Łodzi (223)" – czytamy w komunikacie. Atal to firma deweloperska specjalizująca się w budownictwie kompleksów mieszkaniowych, zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce. Jej akcje notowane są na GPW od 2015 r. W całym 2017 r. Atal sprzedał

Atal sprzedał 1 064 lokale w okresie I-IV 2019 r., wzrost o 18% r/r

2,5 tys. lokali, przypomniano także w materiale. Atal to firma deweloperska specjalizująca się w budownictwie kompleksów mieszkaniowych, zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce. Jej akcje notowane są na GPW od 2015 r. W 2018 r. sprzedała 2 420 lokali. (ISBnews)

Przegląd informacji ze spółek

jedną akcję. Oferta konsorcjum Mirbudu (lider) i Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia (partner, spółka z grupy Mirbudu), warta 586,7 mln zł brutto, została wybrana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach w przetargu pn. "Budowa drogi S1 Kosztowy - Bielsko

JSW ma zgodę UOKiK na przejęcie kontroli nad PBSz

. jako kupującej oraz PBSZ 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach i Primetech S.A. z siedzibą w Katowicach jako sprzedających warunkowej umowy zobowiązującej sprzedaży 4 430 476 akcji PBSz stanowiących 95,01% udziału w kapitale zakładowym PBSz" - czytamy w komunikacie. Uzyskanie zgody UOKiK na

Przegląd informacji ze spółek

Essen, umożliwia markom prezentację swoich produktów w stylu showroomów oraz zmianę asortymentu w 8-tygodniowych interwałach tematycznych. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zawiesił obrót akcjami Pfleiderer Group z dniem 16 września, w związku z ogłoszeniem przymusowego wykupu

Atal sprzedał 2 305 lokali w I-III kw. 2019 r., wzrost o ok. 28% r/r

, zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce. Jej akcje notowane są na GPW od 2015 r. (ISBnews)

Atal uzna w przychodach za III kw 605 przekazanych lokali wg ostatecznych danych

lokali są wyższe od wydań w analogicznym okresie roku poprzedniego (1 668) o 38%" - czytamy także w komunikacie. W III kwartale 2018 r. najwięcej lokali zostało wydanych w Warszawie (169), Wrocławiu (147), Gdańsku (123), Krakowie (70), Łodzi (56), Katowicach (23) i Poznaniu (17). Wcześniej Atal

Grupa Atal planuje oddać do użytkowania 25 projektów z 3 804 mieszkań w 2020 r.

przedsięwzięć na ponad. 1 046 tys. PUM, podano także. Atal to firma deweloperska specjalizująca się w budownictwie kompleksów mieszkaniowych, zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce. Jej akcje notowane są na GPW od 2015 r. (ISBnews)  

Atal zakontraktował 717 lokali w I kw. 2019 r.

Trójmieście (34). "Spółka zakłada, że w 2019 roku kontraktacja wyniesie co najmniej 2,5 tys. lokali" - podano także. Atal to firma deweloperska specjalizująca się w budownictwie kompleksów mieszkaniowych, zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce. Jej akcje notowane są na GPW od 2015

Atal uzna w przychodach za III kw. 530 przekazanych lokali

), Gdańsku (121), Krakowie (71) i Wrocławiu (71), Łodzi (56), Katowicach (23) i Poznaniu (16), podano także. Atal to firma deweloperska specjalizująca się w budownictwie kompleksów mieszkaniowych, zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce. Jej akcje notowane są na GPW od 2015 r. W całym 2017 r

PHN ma list intencyjny ze Skarbem Państwa dot. możliwości objęcia akcji spółki

Warszawa, 01.03.2019 (ISBnews) - Polski Holding Nieruchomości (PHN) podpisał list intencyjny ze Skarbem Państwa w sprawie podjęcia rozmów i rozpoczęcia współpracy mającej na celu rozpoznanie możliwości objęcia przez Skarb Państwa akcji spółki w zamian za wkład niepieniężny, podała spółka. "

Enter Air rekomenduje 0,7 zł na akcję dywidendy za 2018 r.

jednostki dominującej w 2018 r. wobec 58,39 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2018 r. wyniósł 19,67 mln zł wobec 10,85 mln zł zysku rok wcześniej. Enter Air jest notowany na GPW od 2015 roku. Przewoźnik posiada pięć stałych baz operacyjnych w Warszawie, Katowicach, Poznaniu

Wasko: Katowice odstąpiły od umowy z konsorcjum COIG wartej 19,5 mln zł netto

Warszawa, 28.11.2019 (ISBnews) - Miasto Katowice odstąpiło od umowy na realizację zamówienia publicznego pn. "Realizacja projektu Miejskie Centrum Usług Wspólnych w Katowicach", zawartej z konsorcjum firm COIG (spółka zależna Wasko) oraz Vulcan, podało Wasko. Wartość umowy wynosiła 19,5

Akcjonariusze Enter Air zdecydowali o wypłacie 0,55 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 23.05.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Enter Air zdecydowali o wypłacie dywidendy wysokości 9,65 mln zł, tj. 0,55 zł na akcję z zysku za 2017 rok, podała spółka.  "Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 17 543 750. Zwyczajne walne zgromadzenie spółki ustaliło dzień dywidendy

Enter Air: Germania Flug AG będzie działać jako Chair Airlines od 1 lipca

. Umowa zawiera też opcję call uprawniającą Enter Air do objęcia dodatkowych akcji linii dających łącznie udział do 80% akcji, przypomniano także. Enter Air jest notowany na GPW od 2015 roku. Przewoźnik posiada pięć stałych baz operacyjnych w Warszawie, Katowicach, Poznaniu, Wrocławiu i Paryżu oraz

Atal sprzedał 1 616 mieszkań w I poł. 2019 r.

, zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce. Jej akcje notowane są na GPW od 2015 r. W 2018 r. sprzedała 2 416 lokali, a jej skonsolidowane przychody sięgnęły 1 055 mln zł. (ISBnews)

FIPP FIZAN ogłosił wezwanie na 16,28% akcji Ferrum po 4,39 zł za szt.

, podał pośredniczący w wezwaniu Dom Maklerski PKO Banku Polskiego. "Przedmiotem wezwania jest 9 425 151 sztuk akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 3,09 zł każda akcja spółki Ferrum spółka akcyjna z siedzibą w Katowicach […] łącznie uprawniających do wykonywania 9 425 151

Enter Air obejmie akcje szwajcarskiej linii lotniczej warte ok. 7,7 mln zł

kierunkach wakacyjnych w Afryce i na Bliskim Wschodzie. Enter Air jest notowany na GPW od 2015 roku. Przewoźnik posiada pięć stałych baz operacyjnych w Warszawie, Katowicach, Poznaniu, Wrocławiu i Paryżu oraz kilka baz sezonowych, m.in. w Londynie, Madrycie, Pradze i Tel Awiwie. (ISBnews)

Atal miał 45,29 mln zł zysku netto, 59,35 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019 r.

wcześniej. Atal to firma deweloperska specjalizująca się w budownictwie kompleksów mieszkaniowych, zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce. Jej akcje notowane są na GPW od 2015 r. (ISBnews)

MAP obejmie nadzór właścicielski nad 210 spółkami z udziałem Skarbu Państwa

Warszawa, 06.12.2019 (ISBnews) -  Minister Aktywów Państwowych (MAP) obejmie nadzór właścicielski nad 210 spółkami z udziałem Skarbu Państwa m.in. z sektora energetycznego, surowcowego, zbrojeniowego, a także nad takimi spółkami, jak PZU, GPW, czy PKO BP, podało Rządowe Centrum Legislacji

PHN oczekuje porozumienia ws. objęcia akcji przez Skarb Państwa za kilka tygodni

Warszawa, 20.03.2019 (ISBnews) - Polski Holding Nieruchomości (PHN) ocenia, że osiągnie w ciągu kilku tygodni porozumienie ze Skarbem Państwa w sprawie warunków objęcia akcji PHN w zamian za wkład niepieniężny - akcje Chemobudowy Kraków i Centrum Biurowego Plac Grunwaldzki w Katowicach (CBPG

Enter Air rekomenduje wypłatę 0,55 zł dywidendy na akcję za 2017 r. 

, Katowicach, Poznaniu, Wrocławiu i Paryżu oraz kilka baz sezonowych, m.in. w Londynie i Tel Awiwie. Spółka jest notowana na GPW od 2015 r. (ISBnews)

Przegląd prasy

za 20-25 lat --Czajkowski z SoDA: Straty software house'ów związane w pandemią mogły wynieść 0,5 mld zł Parkiet --GPW zaproponowała brokerom rozszerzenie programu płatnych analiz do 52 spółek z obecnych 40 wg gazety --Stajniak z X-Trade Brokers: Cena ropy Brent maksymalnie podejdzie pod

Konsorcjum spółki Wasko ma umowę na system ERP dla Katowic za maks. 25,3 mln zł

rozszerzony okres gwarancyjny w wymiarze 30 miesięcy. Wasko - spółka z branży IT - świadczy kompleksowe usługi informatyczne i integracyjne oraz serwisowe. Akcje spółki zadebiutowały na GPW w 2001 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 209 mln zł w 2016 r. (ISBnews)

Przegląd prasy

mln euro straty netto, 0,36 mln euro zysku EBIT w I kw. --Przedsiębiorcy apelują do KE o notyfikację tarczy finansowej PFR --Inpro rekomenduje wypłatę 0,15 zł dywidendy z zysku za 2019 r. --Akcjonariusze Baltony zdecydowali o wycofaniu akcji z obrotu na GPW --Work Service: M. Preston będzie

BOŚ: Nowela dot. OZE umożliwi stopniowy powrót do finansowania nowych projektów

nieruchomości. To przywróciłoby zaufanie instytucji finansowych i inwestorów, i stworzyłoby przestrzeń na finansowanie nowych projektów OZE" - podsumowała dyrektor. Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ S.A

Atal przekazał 830 lokali o 66% więcej r/r w I kw. br.

specjalizująca się w budownictwie kompleksów mieszkaniowych, zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce. Jej akcje notowane są na GPW od 2015 r. W całym 2017 r. Atal sprzedał 2 787 mieszkań. (ISBnews)  

Sprzedaż Atalu wzrosła o 16% do 2 041 lokali w I-III kw., cel roczny podtrzymany

branży notowanych na GPW" - powiedział wiceprezes Mateusz Juroszek, cytowany w komunikacie. Najwięcej umów deweloperskich podpisano w Krakowie (507), następnie w Warszawie (434), Wrocławiu (412), Łodzi (259), Katowicach (232), Trójmieście (144) i Poznaniu (53), podano również. W br. deweloper

Atal wprowadził do sprzedaży 280 mieszkań w ramach Sokolska 30 Towers

w komunikacie. Ceny za 1 m2 zaczynają się od 6 200 zł brutto. Atal to firma deweloperska specjalizująca się w budownictwie kompleksów mieszkaniowych, zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce. Jej akcje notowane są na GPW od 2015 r. W całym 2017 r. Atal sprzedał 2 787 mieszkań

Atal wprowadził do sprzedaży 142 lokale w II etapie os. Nowy Brynów w Katowicach

Katowickiego Parku Leśnego. Atal to firma deweloperska specjalizująca się w budownictwie kompleksów mieszkaniowych, zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce. Jej akcje notowane są na GPW od 2015 r. W całym 2017 r. Atal sprzedał 2 787 mieszkań. (ISBnews)

Atal wprowadził do sprzedaży 350 mieszkań w katowickiej inwestycji Nowy Brynów

kwartał 2020 r.  Atal to firma deweloperska specjalizująca się w budownictwie kompleksów mieszkaniowych, zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce. Jej akcje notowane są na GPW od 2015 r. W całym 2017 r. Atal sprzedał 2 787 mieszkań. (ISBnews)

Przegląd prasy

--Akcjonariusze GPW zdecydowali o wypłacie 3,18 zł dywidendy na akcję za 2018 r. --PGNiG spodziewa się odnowienia koncesji na złoże Przemyśl w krótkim czasie --Adamed kupił udziały we włoskiej Ecupharmie, ma z nią partnerstwo strategiczne --R22 zainwestuje w Blugento - narzędzie SaaS do prowadzenia e

Enter Air ma umowę z DVB Bank na finansowanie 2 Boeingów, zawiesza plany SPO

Boeingów 737-8 MAX.  Enter Air jest notowany na GPW od grudnia 2015 roku. Przewoźnik posiada pięć stałych baz operacyjnych w Warszawie, Katowicach, Poznaniu, Wrocławiu i Paryżu oraz kilka baz sezonowych, m.in. w Londynie, Madrycie, Pradze i Tel Awiwie. (ISBnews)  

Famur: Formalno-prawne połączenie z Kopeksem najpóźniej w I poł. 2018 r.

ścianowych grupa przeniesie do nowego zakładu Famuru w Katowicach Piotrowicach. Prezes powtórzył też, że obecnie nie ma planów wycofywania Kopeksu z giełdy. Pod koniec czerwca br. Famur przejął 65,83% akcji Kopeksu od TDJ. Na początku grudnia 2016 r. TDJ sfinalizował umowę inwestycyjną z Krzysztofem

Atal zakontraktował 1799 lokali w I-III kw. 2018 r.

kolejnych latach wyników finansowych zbliżonych do obecnych" - powiedział prezes Mateusz Juroszek, cytowany w komunikacie. Atal to firma deweloperska specjalizująca się w budownictwie kompleksów mieszkaniowych, zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce. Jej akcje notowane są na GPW od

Akcjonariusze Kopeksu zdecydowali o przeniesieniu części majątku na Famur

spółkę dzieloną i spółkę przejmującą, w dniu 29 czerwca 2017 r., plan podziału Kopex S.A. z siedzibą w Katowicach poprzez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na Famur Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, […] oraz na zmiany statutu spółki dzielonej" – czytamy w uchwale. W

Enter Air złożył do KNF prospekt ws. publicznej emisji do 2,3 mln akcji

, podawał Enter Air. Jednocześnie spółka podtrzymała wtedy plan emisji do 2,3 mln nowych akcji. Enter Air jest notowany na GPW od grudnia 2015 roku. Przewoźnik posiada pięć stałych baz operacyjnych w Warszawie, Katowicach, Poznaniu, Wrocławiu i Paryżu oraz kilka baz sezonowych, m.in. w Londynie, Madrycie

Akcjonariusze Wasko zdecydują 26 IX o sprzedaży części przedsiębiorstwa

siedzibą w Katowicach, spółki zależnej Wasko, za cenę sprzedaży nie niższą niż 200 000 zł" - czytamy w projekcie uchwały.  Wasko - spółka z branży IT - świadczy kompleksowe usługi informatyczne i integracyjne oraz serwisowe. Akcje spółki zadebiutowały na GPW w 2001 r. Skonsolidowane przychody

GPP Business Park ma 35 mln euro pożyczki od BOŚ na energooszczędną inwestycję

Warszawa, 20.05.2019 (ISBnews) - Spółka GPP Business Park zrealizowała inwestycję polegającą na stworzeniu nowoczesnego, energooszczędnego kompleksu biurowo-magazynowego w Katowicach. Dzięki udzielonej przez Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) 10-letniej pożyczce w wysokości 35 mln euro, będzie mogła

Przegląd prasy

Katowice --Tchórzewski: Projekt specustawy górniczej nie dotyczy Śląska --Moody's nadał rating Aa3 hipotecznym listom zastawnym serii 1 ING BH --PKO BP: Eksport towarów wzrośnie o 6,5% do 238,1 mld euro w 2019 r. --Kino Polska kupi wszystkie akcje Stopklatki i wycofa z obrotu na NewConnect

Watchet ogłosił wezwanie na 19,79 mln akcji Ferrum po cenie 4,39 zł/szt.

dzień transakcji nabycia akcji zdematerializowanych na GPW oraz dzień transakcji nabycia akcji niezdematerializowanych to 18 lipca, zaś przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia akcji to 23 lipca 2018 r. Wspólnikami Watchet są Fundusz Inwestycyjny Polskich Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny

Atal przekazał 869 lokali w II kw. 2018 r., wzrost o 50% r/r

, zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce. Jej akcje notowane są na GPW od 2015 r. W całym 2017 r. Atal sprzedał 2 787 mieszkań. (ISBnews)  

Bowim zadowolony z rozstrzygnięcia spraw dot. VAT, nie ma dalszych postępowań

, dostarczając 320 tys. ton stali rocznie. Poza podstawową działalnością, tj. handlem wyrobami hutniczymi, Bowim prowadzi produkcję prefabrykatów zbrojeniowych dla budownictwa. Dysponuje nowoczesnymi zakładami produkcyjnymi w Sosnowcu, Płocku i Gliwicach. Akcje spółki są od 2012 r. notowane na GPW

Przegląd informacji ze spółek

r., wynoszącego 10,5 mln zł, co oznacza wypłatę w wysokości 2,16 zł na akcję, podała spółka. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Gaming Factory w związku z ofertą publiczną akcji serii B i E oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

PHN złożył wniosek do UOKiK ws. przejęcia Chemobudowy i CBPG

wykonuje usługi w zakresie zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi. TBS Krak-System jest spółką zależną Chemobudowy. CBPG prowadzi działalność w zakresie wynajmu i zarządzania nieruchomością biurową w Katowicach. CBPG jest spółką kontrolowaną przez Skarb Państwa. W kwietniu 2019 r. PHN podpisał

Oferta konsorcjum spółki zal. Wasko najkorzystniejsza na centrum usług Katowic

i integracyjne oraz serwisowe. Akcje spółki zadebiutowały na GPW w 2001 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 209 mln zł w 2016 r. (ISBnews)

Przegląd informacji ze spółek

w Warszawie (GPW) wyznaczyła pierwszy dzień notowań akcji Drageus Games na rynku NewConnect na 17 stycznia 2020 roku, podała spółka. Atal zakłada, że w 2020 r. jego sprzedaż pozostanie na wysokim poziomie - zbliżonym do wyniku z 2019 r., kiedy zakontraktował rekordową liczbę 3 196 lokali, podała

Famur chce usamodzielnić segment usługowy, nie wyklucza dezinwestycji

Katowice, 30.08.2017 (ISBnews) - Famur skupia się na przygotowaniu segmentu usługowego, do którego należy Przedsiębiorstwo Budowy Szybów (PBSz) do funkcjonowania jako samodzielny podmiot, ale nie wyklucza pozyskania dla niej inwestora, poinformował prezes Mirosław Bendzera. Spółka nadal poszukuje

Enter Air obniży koszt finans. samolotów o kilka pkt proc. dzięki emisji akcji

emisyjnej przewiduje preferencyjny przydział, który ma umożliwić inwestorom utrzymanie dotychczasowego udziału w akcjonariacie na zasadach analogicznych do prawa poboru. "Od momentu debiutu na GPW nasze akcje podrożały o prawie 100%, dlatego zakładamy, że planowana emisja spotka się z dobrym

Przegląd prasy

obowiązywania konstytucji dla biznesu aż 4 664 postępowania podatkowe wobec przedsiębiorców trwały  ponad 2 lata  --Ponad 60% startupów w Polsce nie ma klientów za granicą  Parkiet --Akcje małych spółek dały zarobić w listopadzie, oczekiwania na grudzień są podobne 

Akcjonariusze Enter Air zgodzili się na publiczną emisję do 2,3 mln akcji bez pp

w Warszawie, Katowicach, Poznaniu, Wrocławiu i Paryżu oraz kilka baz sezonowych, m.in. w Londynie i Tel Awiwie. Spółka jest notowana na GPW od 2015 r. (ISBnews)  

Przegląd prasy

: Inwestorzy zachowują się nieracjonalnie, możliwości dla kapitału spekulacyjnego są bardzo duże i taka sytuacja będzie się utrzymywać -- Z obrotu na GPW znikną w najbliższych tygodniach spłki warte łącznie ponad 6 mld zł, wynika z szacunków dziennika  Dziennik Gazeta Prawna  --Rządowy projekt

Atal zawarł 714 umów deweloperskich w I kw. 2018 r. o 6% więcej r/r

deweloperska specjalizująca się w budownictwie kompleksów mieszkaniowych, zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce. Jej akcje notowane są na GPW od 2015 r. W całym 2017 r. Atal sprzedał 2 787 mieszkań. (ISBnews)

Atal pracuje nad kolejnymi 41 inwestycjami na blisko 10000 lokali

. Atal to firma deweloperska specjalizująca się w budownictwie kompleksów mieszkaniowych, zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce. Jej akcje notowane są na GPW od 2015 r. W całym 2017 r. Atal sprzedał 2 787 mieszkań. (ISBnews)

Przegląd informacji ze spółek

działającymi w spółce organizacjami związkowymi, podjęły decyzję o przestoju ekonomicznym spółki w kwietniu 2020 r., podało Forte. PKN Orlen rozpoczął akcję charytatywną w ramach programu Vitay, wspierającą placówki zdrowia. Za każde 1000 punktów Vitay przekazane przez użytkowników programu, Fundacja Orlen

Przegląd informacji ze spółek

koncentracji, polegającej na przejęciu kontroli nad Work Service przez spółkę Gi International, której całościowym właścicielem jest Gi Group SpA, podał Work Service.  Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zarekomendowała wypłatę dywidendy w wysokości 100,73 mln zł, tj. 2,4 zł na akcję z zysku

ING BSK liczy na zgodę na działalność operacyjną banku hipotecznego w IV kw.

akcji depozytowej. Przekroczyliśmy już 90%, a poziom 93-95% - w zależności od struktury to jest w miarę spokojny element. Jesteśmy daleko od granicy 95% i na pewno do niej nie dojdziemy" - powiedział prezes.  ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 1994 r. Jego głównym akcjonariuszem

Play: Przejęcie 3S to optymalizacja sieci światłowodowej i synergie data center

; - powiedział prezes 3S Piotr Pawłowski, cytowany w komunikacie. P4 Sp. z o.o., operator największej sieci komórkowej w Polsce (Play) podpisał przedwstępną umowę zakupu akcji 3S, operatora sieci światłowodowej oraz klastra data centre. "Transakcja wspiera realizację strategii Play skoncentrowanej na

Przegląd prasy

do 30 VI --innogy go! ma specjalną ofertę w cenie biletu komunikacji na czas epidemii --Forte przedłużyło przestój ekonomiczny spółki na kwiecień --PKN Orlen: Użytkownicy programu Vitay mogą przekazać środki na walkę z COVID-19 --JHM Development złożył wniosek do KNF ws. wycofania akcji z

Przegląd prasy

sprzedawców miału węglowego i od lipca nie będzie można już kupić najtańszego węgla do ogrzewania domów Parkiet  --W poniedziałek akcjonariusze GPW wybiorą nową radę nadzorczą. Rynek obawia się, że reprezentacja uczestników rynku, tj. m.in.domów maklerskich czy inwestorów indywidualnych może zostać

KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Atalu, publikacja dokumentu jutro

Warszawa, 21.05.2015 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny sporządzony przez Atal w związku z ofertą publiczną akcji serii E oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na GPW akcji serii B, C, D i E oraz praw do akcji serii E, podała Komisja

Echo Investment celuje w co najmniej utrzymanie r/r zysku w 2019 r.

dziennikarzom. Podkreślił, że w poprzednich dwóch latach spółka osiągała po ok. 300 mln zł zysku netto, przy czym w 2017 r. pochodził on w ok. 2/3 z działalności deweloperskiej, a w 1/3 z zysku na akcjach EPP. W 2018 r. zysk pochodził wyłącznie z działalności deweloperskiej. "W tym roku jest podobnie

BOŚ uruchamia preferencyjne kredyty we współpracy z WFOŚiGW w Katowicach

wiceprezes. Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ S.A. (ISBnews)  

Atal zwiększył sprzedaż mieszkań o 14 % r/r do 2 787 w 2017 r. 

których prowadzimy działalność" – podkreślił Juroszek. Atal to firma deweloperska specjalizująca się w budownictwie kompleksów mieszkaniowych, zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce. Jej akcje notowane są na GPW od 2015 r. (ISBnews)

Prezes BOŚ: Gdy rząd stworzy plany walki ze smogiem, banki przygotują oferty

na sfinansowanie budowy lub modernizacji systemów wytwarzania ciepła lub termoizolacji budynków" - wyliczył. Białowąs zapewnił, że wkrótce podobne rozwiązania zostaną zaproponowane w kolejnych województwach. Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW. W

Polkomtel rozpoczyna budowę komercyjnej sieci 5G

przez Zygmunta Solorza-Żaka. Akcje Cyfrowego Polsatu są notowane na GPW od 2008 r. (ISBnews)  

Przegląd informacji ze spółek

wejściu na warszawską giełdę, poinformował ISBnews prezes Nikolay Baryshnikov. 1C Entertainment planuje pierwotna ofertę akcji (IPO) na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) i zakłada zwiększenie tempa wzrostu grupy oraz generowanie zysków w każdym

Bank Millennium udostępni w aplikacji usługę płatności za autostrady Autopay

. Przenosimy funkcjonalność Autopay do bankowości, która jest i będzie centrum zarządzania usługami poprzez aplikację. Obecnie trwają testy na autostradzie A4 - na odcinku Katowice-Kraków. Planujemy podłączanie kolejnych odcinków autostrad" - powiedział szef projektu Autopay w Blue Media Miłosz

Akcjonariusze Famuru zdecydowali o podziale Kopeksu i emisji akcji serii F

Warszawa, 13.04.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Famuru wyrazili zgodę na plan podziału Kopeksu i przeniesienie części majątku spółki na Famur oraz podwyższenie kapitału zakładowego spółki o kwotę 153 227,12 zł w drodze emisji 15 322 712 akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej

Przegląd prasy

inwestycjach na rynku długu dają płynność i aktywność --ManpowerGroup: W 5 na 6 regionów wzrośnie zatrudnienie w efekcie automatyzacji --Murapol ma przedwstępną umowę dot. gruntu w Katowicach pod ok. 1,2 tys. mieszkań --Akcja kredytowa Banku Millennium wzrosła o 12,4% r/r, wskaźnik NPL: 4,42% w I kw

Atal wyemitował obligacje serii AH o wartości nominalnej 70 mln zł

miast w Polsce. Jej akcje notowane są na GPW od 2015 r. W całym 2017 r. Atal sprzedał 2 787 mieszkań. (ISBnews)

Enter Air planuje publiczną emisję do 2,3 mln akcji

połączenia dla czołowych polskich i zagranicznych biur podróży latając w ponad 30 krajach. Przewoźnik posiada pięć stałych baz operacyjnych w Warszawie, Katowicach, Poznaniu, Wrocławiu i Paryżu oraz kilka baz sezonowych, m.in. w Londynie i Tel Awiwie. Spółka jest notowana na GPW od 2015 r. (ISBnews)