akcje giełda wyceny

wnp.pl

Marek Drac-Tatoń: w chemii najpierw fuzja, potem giełda

Marek Drac-Tatoń: w chemii najpierw fuzja, potem giełda

Transparentność, rynkowa wycena akcji i możliwość uzyskania znaczących przychodów z ich sprzedaży, to powód do prywatyzacji Zakładów Azotowych Kędzierzyn i Tarnów poprzez Giełdę Papierów Wartościowych - uważa Marek Drac-Tatoń, prezes Nafty Polskiej.

Mennica Polska rozpozna 5,5 mln zł kosztu finansowego w zw. z wyceną akcji Enei

koniec IV kwartału 2019 roku wyceny akcji spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - Enea [...] w ilości 8 122 339 sztuk, w jednostkowym jak i skonsolidowanym bilansie emitenta na 31 grudnia 2019 roku wykaże akcje Enea o wartości 64 288 313,19 zł wynikającej z wyceny bilansowej

Prezes GPW liczy na ok. 30 debiutów na rynku głównym i NewConnect w 2020 r.

widzenia kulturowego, mamy bardzo dobre perspektywy dla giełdy, problematyczne są po prostu niskie wyceny. Jeśli poprawią się wyceny i dostosują do średnich europejskich, to uważam, że pojawią się u nas bardzo ciekawe debiuty" - wskazał Dietl. Problemów z wyceną nie mają spółki z branży detalicznej

Mennica Polska ujmie w raporcie za I kw. koszt z tyt. spadku wyceny akcji Enei

[...] w następstwie dokonania na koniec I kwartału 2019 roku wyceny akcji spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - Enea S.A. oznaczonych kodem ISIN: PLENEA000013 w ilości 7 833 548 sztuk, w jednostkowym jak i skonsolidowanym bilansie emitenta za I kwartał 2019 roku wykaże akcje

Drageus Games zadebiutuje na NewConnect 17 stycznia

Warszawa, 03.01.2020 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wyznaczyła pierwszy dzień notowań akcji Drageus Games na rynku NewConnect na 17 stycznia 2020 roku, podała spółka. "Z wielką radością i satysfakcją informujemy, że już za dwa tygodnie dołączymy do grona

GPW chce utrzymać zaintersowanie rynkiem akcji przez indywidualnych inwestorów

Warszawa, 15.05.2020 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) będzie starać się utrzymać zainteresowanie inwestycjami na giełdzie przez inwestorów indywidualnych, poinformowali przedstawiciele spółki. "Mamy połowę maja i chcielibyśmy, oczywiście, żeby zainteresowanie

Zolkiewicz & Partners: Wyceny na GPW atrakcyjne, może rozpocząć się gra pod PPK

starała się wykorzystać ten fakt, nabywając akcje wcześniej, poinformował ISBnews Piotr Żółkiewicz, zarządzający funduszem Zolkiewicz & Partners Inwestycji w Wartość FIZ. "Wyceny na polskiej giełdzie są atrakcyjne. Jednak, jak to zazwyczaj na rynku kapitałowym bywa, spadek wycen

Likwidacja OFE. Gdy na giełdzie załamanie, kusi wybór ZUS

Likwidacja OFE. Gdy na giełdzie załamanie, kusi wybór ZUS

Alokacja OFE w polskie akcje wynosi około 75 proc., zatem stan oszczędności członków OFE zależy w dużej mierze od tego, co się dzieje na polskiej giełdzie. A dzieje się źle i oszczędności spadają w galopującym tempie. Według wyliczeń Instytutu Emerytalnego od początku 2020 roku otwarte fundusze

Immofinanz miał 37,6 mln euro straty netto, 1,5 mln euro straty EBIT w I kw.

opodatkowaniem) wzrosło o 3,6% do 29,1 mln euro. FFO 1 na akcję wzrosło o 11,5% do 0,29 euro. Negatywne efekty wyceny doprowadziły do straty netto 37,6 mln euro" - czytamy w komunikacie. "Strata 45 mln euro na przeszacowaniu inwestycji pracujących [standing investments] i wartości firmy [goodwill

Plantwear zadebiutuje w środę na NewConnect

Warszawa, 07.01.2020 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie wyznaczyła pierwszy dzień notowań akcji Plantwear na rynku NewConnect na środę 8 stycznia 2020 r., podała spółka.  "Debiut na NewConnect to zwieńczenie intensywnych, rocznych działań związanych z

Drageus Games liczy na debiut na NewConnect w styczniu

wyznaczenie przez GPW pierwszego dnia notowań akcji naszej spółki na giełdzie. Wierzymy, że debiut będzie udany, a nasza strategia i dotychczasowe osiągnięcia zdobędą uznanie inwestorów, co pomoże nam dalej dynamicznie rozwijać firmę. Jesteśmy przekonani, że zdobyte doświadczenie pozwoli nam dostarczać

Adam Młodkowski został powołany na wiceprezesa TGE

członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, podsumowano. Towarowa Giełda Energii (TGE) to spółka zależna Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych

Ronson planuje skupić do 2,5 mln akcji własnych po 2,1 zł za szt.

zarząd, jesteśmy przekonani, że bieżąca wycena rynkowa akcji Ronson Development nie odzwierciedla ich wartości godziwej. Notowania akcji naszej spółki w ostatnim czasie oscylują znacząco poniżej wartości księgowej. Biorąc pod uwagę stabilną sytuację finansową spółki, a także popularne wskaźniki, takie

Mercor zakończył przegląd opcji strategicznych bez emisji akcji dla inwestora

strategicznych, podała spółka. "Prowadzone przez emitenta rozmowy z potencjalnymi inwestorami nie doprowadziły do zawarcia umowy o inwestycję w nowo emitowane akcje spółki. W ocenie zarządu emitenta, obecna wycena rynkowa akcji spółki uniemożliwiła przeprowadzenie emisji nowych akcji po cenie

Black Rock przekroczył 5% głosów na walnym zgromadzeniu Banku Pekao

akcji w sektorze (27-proc. potencjał wzrostu kursu na podstawie średniej ceny docelowej z aktualnych rekomendacji), a 72% rekomendacji dla akcji Banku Pekao to "kupuj", wskazano także w komunikacie. "Pomimo relatywnie niskiej obecnie wycenie giełdowej, bank zachowuje premię w wycenie

PL Group planuje przejście na rynek główny GPW z NewConnect w II poł. 2020 r.

Albin podczas konferencji prasowej. "Do przejścia na GPW potrzebujemy odpowiedniej kapitalizacji. Obecna wycena akcji - naszym zdaniem - odbiega od naszego potencjału, stąd m.in. skup własnych akcji, którym pokazujemy dobrą kondycję spółki i chcemy zadbać o wartość dla akcjonariuszy" - dodał

Plantwear może zadebiutować na NewConnect w styczniu

Warszawa, 13.12.2019 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) podjęła uchwałę w sprawie wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect akcji Plantwear, podała spółka. Debiut na NewConnect planowany jest na styczeń 2020 roku. "Dzięki zatwierdzeniu dokumentu

Zolkiewicz & Partners FIZ: Niskie wyceny na GPW będą sprzyjać kolejnym wezwaniom

raczej poprawa wyników finansowych, obecne niskie wyceny oraz zakupy insiderów i wezwania od inwestorów strategicznych lub także skup akcji własnych przez samych emitentów. Nie mam jednak wątpliwości, że gdy wzrosty na giełdzie nastąpią - po kilku kwartałach stadnie dołączą do nich 'Kowalscy

GPW zmienia zasady kwalifikacji do Listy Alertów i Strefy Niższej Płynności

obrotem giełdowym. Jej wyniki potwierdziły pozytywny wpływ wprowadzonych zmian na zmienność kursów oraz efektywność wyceny spółek groszowych, dlatego zarząd giełdy zdecydował o obniżeniu do 10 groszy progu groszowości przy kwalifikacji akcji do Listy Alertów. Zmiany w zasadach kwalifikacji

Analizy.pl: Średnie mies. stopy zwrotu TFI w zakresie od -0,1% do +6,6% w VI

Warszawa, 02.07.2020 (ISBnews) - Średnie miesięczne stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych w czerwcu br. mieściły się w zakresie od -0,1% w przypadku funduszy papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych (jedyna kategoria ze stratą) do +6,6% w przypadku funduszy akcji azjatyckich bez

Goldman Sachs został nowym emitentem certyfikatów strukturyzowanych na GPW

inwestorów indywidualnych. "Kupując odpowiedni instrument strukturyzowany na GPW, inwestor może mieć ekspozycję na zmiany cen różnych aktywów bazowych: surowców, metali szlachetnych, towarów rolnych, zagranicznych akcji, czy indeksów giełd zagranicznych. O płynność i wycenę instrumentów na tym rynku

Wysokie obroty na GPW potwierdzają wagę wzrostów WIG20

paradoksalnie sprzyjać wzrostom wycen akcji, utwierdzając inwestorów w przekonaniu, że banki centralne będą nadal stymulować gospodarkę. Stało się - na parkiet warszawskiej giełdy z impetem wdarł się kapitał zagraniczny, ciągnąc WIG20 w górę, dzięki czemu pokonał on wczoraj dwumiesięczne szczyty i zakończył

Akcjonariusze SimFabric zdecydują 26 czerwca o przejściu na rynek główny GPW

Warszawa, 29.05.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze SimFabric podejmą na walnym zgromadzeniu zwołanym na 26 czerwca br. decyzję w sprawie przejścia spółki na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), podała spółka. "W dniu debiutu na NewConnect zadeklarowaliśmy, że po

Ceny ropy naftowej stabilizują się po dynamicznym spadku

obniżenie wydobycia ropy o 400 tys. baryłek dziennie. Działania te mają wspierać ceny ropy w kolejnych miesiącach. Tymczasem po największym w historii IPO nie zwalnia Saudi Aramco. W drugi dzień po debiucie kurs akcji na parkiecie w Rijadzie wyraźnie przekroczył 38 riali, co sprawiło, że wycena arabskiego

GPW przyjęła stanowisko dot. kryteriów dopuszczania akcji do obrotu na rynku

Warszawa, 17.12.2018 (ISBnews) - Decyzją rady nadzorczej oraz zarządu Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) od 1 stycznia 2019 roku zacznie obowiązywać katalog przypadków służących ocenie spełniania przez emitentów jednego z wymogów dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji i praw

KNF zatwierdziła prospekt BoomBit w związku z planowanym debiutem na GPW

Warszawa, 05.04.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny BoomBit w związku z planowaną ofertą publiczną i ubieganiem się o wprowadzenie akcji do obrotu na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), podała spółka. BoomBit planuje

Członek zarządu Libetu kupił 520 tys. akcji spółki za 676 tys. zł

Warszawa, 06.02.2019 (ISBnews) - Członek zarządu Libetu Ireneusz Gronostaj zwiększył swoje zaangażowane w akcje spółki. W transakcji pakietowej kupił 520 tys. akcji po cenie 1,3 zł, przy kursie oscylującym wokół 1,14 zł, podała spółka. "Libet od początku był dla

Pandemia zaszkodzi sztandarowej reformie PiS? Za mało aktywów w PPK

osiągnięcie zakładanych przez PFR 3 mld zł aktywów na koniec roku. Za niskie limity inwestycji zagranicznych Już widać, że jednym z problemów, z którymi mierzą się PPK, jest sytuacja na polskiej giełdzie. – Do słabości rynku akcji w ostatnich miesiącach doszła także słabość rynku długu, głównie

GPW liczy, że trend odbudowywania się wartości obrotów będzie kontynuowany

Sopot, 19.06.2018 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) liczy, że trend odbudowywania się wartości obrotów będzie kontynuowany, poinformował ISBnews.tv prezes Marek Dietl. „Perspektywa na kolejne miesiące wygląda dobrze, ale nie koncentrujemy się na wycenach

CD Projekt chce uruchomić nowy program motywacyjny na lata 2020-2025

zmiany kursu akcji CD Projekt na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w taki sposób, że wyrażona w procentach zmiana poziomu kursu akcji spółki ustalona w oparciu o kurs zamknięcia notowań akcji CD Projekt na GPW na dzień weryfikacji w stosunku do kursu zamknięcia notowań akcji CD Projekt na dzień

Prometheus planuje przygotowania do wejścia na giełdę od 2021 r.

przekonać indywidualnych inwestorów do nabycia akcji i przedstawia realną możliwość zarobku. Małgorzata Książek - prezes zarządu Prometheus deklaruje, że w przypadku wypracowania zysku 30% już w 2020 zostanie wypłacona w formie dywidendy, a spółka planuje również rozpocząć procedurę wprowadzenia na giełdę

Skarbiec TFI: Potencjał wzrostu dla GPW w 2020 r. to solidne kilkanaście procent

;. "Jeśli przyjąć scenariusz bazowy, że strona kupująca wykorzysta efekt dyskonta w wycenie i będzie dążyć do powrotu w kierunku wieloletnich średnich, a prognoza wzrostu skumulowanego zysku spółek z WIG to 9%, okazuje się, że teoretycznie potencjał wzrostu dla polskiej giełdy to solidne kilkanaście

Giełdy zagraniczne mogą dziś pomagać GPW, gwiazdą parkietu pozostanie CD Projekt

oczekiwało bliższej perspektywy. Gwiazda „Matriksa" przyćmiła jednak wszystko i wczoraj około 1/3 obrotu naszej giełdy przypadło na akcje CDR. Ich cena przebiła 220 złotych. Teraz rynek będzie walczył o utrzymanie tego poziomu. Od początku roku wycena CD Projekt zwiększyła się już o prawie 60

Ferrum: Cena w wezwaniu FIPP FIZAN nie jest godziwa, ale adekwatna do nastrojów

Warszawa, 18.10.2018 (ISBnews) - Cena zaproponowana w wezwaniu Funduszu Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw FIZAN na sprzedaż akcji Ferrum wysokości 4,39 zł za akcję, nie odpowiada wartości godziwej spółki, ale jest adekwatna do obecnie panujących nastrojów na Giełdzie Papierów Wartościowych w

Zolkiewicz Inwestycji w Wartość FIZ: Wyceny na GPW są atrakcyjne długoterminowo

akcjonariuszy, konkurentów oraz fundusze private equity do skupowania akcji na giełdzie. Przykładem może być niedawne nabycie przez PKO Leasing 94,4% akcji PCM. Najprawdopodobniej trend wycofywania spółek z giełdy będzie trwał. Wynika to głównie z tego powodu, że oszczędności gromadzone przez Polaków

Zolkiewicz Inwestycji w Wartość FIZ: Na GPW dalsze odpływy z funduszy akcji

sprzedaży akcji, co odbija się na wycenach spółek" - wskazuje zarządzający.  W jego ocenie, obecna sytuacja rynkowa powoduje pojawienie się okazji inwestycyjnych, jednak dotyczy to tylko wybranych spółek.  "Brak napływu nowego kapitału na warszawską giełdę jest szczególnie widoczny

Bioton dokonał odpisu dot. zaangażowania w SciGen na kwotę 52,4 mln USD

Warszawa, 05.12.2017 (ISBnews) - Bioton zdecydował się na dokonanie odpisu aktualizującego wycenę zaangażowania w spółce zależnej SciGen na skutek otrzymania od KPMG Advisory raportów z oszacowania wartości godziwej akcji oraz należącej do SciGen licencji na obrót produktami

GPW jest narażona na umiarkowane ryzyko operacyjne zw. z koronawirusem

zarządu Giełdy, pandemia wirusa SARS-CoV-2 na obecnym etapie nie zagraża kontynuacji działalności przez spółkę" -podsumowano.  GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst

Monnari Trade ma wyłączność na negocjacje ws. przejęcia Simple CP od Gino Rossi

Warszawa, 23.02.2018 (ISBnews) - Zarząd Gino Rossi udzielił Monnari Trade wyłączności na negocjacje dotyczące zakupu 100% akcji Simple Creative Products, pod warunkiem utrzymania wyceny na poziomie nie niższym niż 46 mln zł i zgłoszenia zamiaru realizacji transakcji do Urzędu Ochrony

Kurs PLN nadał bardzo zmienny, zależny od notowań indeksów w USA

Warszawa, 26.03.2020 (ISBnews/ CMC Markets) - Przyszłość złotego pozostaje niepewna, a zmienność cen utrzymuje się na bardzo wysokich poziomach. Kursowi PLN niestety nie pomogły działania RPP. Ostatnim źródłem nadziei dla inwestorów pozostają notowania amerykańskich akcji, od których zależą

Investors TFI: Segment średnich i małych spółek z GPW może wrócić do życia w br.

krajowemu parkietowi w podążaniu za giełdami rynków wschodzących, których wzrosty mają odzwierciedlać ożywienie w globalnej gospodarce. Investors TFI przypomina, że polska giełda w 2019 roku rozczarowała swoją względną słabością wobec i tak relatywnie słabych rynków wschodzących, ale raczej nie zaskoczyła

Inwestorzy na GPW w oczekiwaniu na kontynuację wzrostów

też paraliż wywołany rozruchami nie wpływa na kursy akcji, pomimo, że cierpi, dotknięty już negatywnymi efektami pandemii, tradycyjny handel detaliczny. Inwestorów bardziej martwią wyjątkowo wysokie wyceny amerykańskich spółek i dalsze przeważanie w portfelach spółek technologicznych. Rosną

Investors TFI nie zakłada recesji, GPW ma szansę na poprawę w 2019 r.

swoje nastawienie do rynku akcji. Dominują bardzo niskie sentymenty rynkowe i nikt nie chce słyszeć o akcjach. Reset wycen i oceny przyszłości powoduje spadek C/Z oraz odpływ inwestorów. Możliwe jest testowanie dołków przez indeksy USA, ale jak nie pojawią się sygnały recesji, wtedy giełdy powinny to

Akcjonariusze Impexmetalu zdecydują 15VI o niewypłacaniu dywidendy, skupie akcji

czerwca.  "Zdaniem zarządu obecny poziom wycen rynkowych spółki odbiega w dół od jej realnej wartości. Daje to możliwość skupu części akcji po niższych cenach rynkowych w stosunku do realnej wyceny spółki. Działanie takie ma na celu zwiększenie wartości spółki dla akcjonariuszy oraz wyrównanie

GPW rozpocznie wdrażanie nowych inicjatyw strategicznych od lipca

dostrzegała „olbrzymie synergie", a potem została zaproszona do złożenia oferty. Ostatecznie zwycięzcą przetargu jest fundusz inwestycyjny.  "Żadna z 9 giełd, z którymi konkurowaliśmy nie dostała tego mandatu. Zresztą  fundusz kupuje na razie 19,9% akcji, więc widać, że proces

ATM miał 6,01 mln zł zysku netto, 59,7 mln zł EBITDA w 2019 r.

kadry zarządzającej (1,44 mln zł - pozycja niekasowa); - koszty restrukturyzacji emitenta w wysokości 1,9 mln zł (ujęte w ramach kosztów działalności operacyjnej sprawozdania z dochodów); - ujęcie kosztów wyceny kredytu wg skorygowanej ceny nabycia w wysokości 0,45 mln zł (pozycja niekasowa

Obecnie psychologiczną barierę na indeksie WIG20 stanowi poziom 1600 pkt

Warszawa, 10.03.2020 (ISBnews) - Po wczorajszym, dramatycznym krachu na wiodących rynkach akcji, WIG20 może dziś odbić nieco w górę. W kolejnych dniach będą jednak napływać informacje o dalszych zachorowaniach na Covid-19 w Polsce, co nie będzie pomagać wycenom na GPW. Inwestorzy obawiają się, że

BoomBit finalizuje postępowanie prospektowe, planuje debiut na GPW w II kw.

Warszawa, 29.03.2019 (ISBnews) - BoomBit finalizuje postępowanie prospektowe i przygotowuje się do rozpoczęcia pierwszej oferty publicznej akcji, podano w komunikacie. Spółka planuje zadebiutować na rynku głównym GPW w II kwartale br. "Wejście na giełdę pozwoli nam uzyskać rynkową wycenę

Kurs akcji Ten Square Games wzrósł o 13,5% na debiucie

głównym rynku oraz 4 debiutem na tym rynku w 2018 roku. "Bardzo się cieszymy, że dołączyliśmy do grona spółek publicznych. Debiut na głównym parkiecie GPW jest ważnym etapem w rozwoju naszej grupy. Wejście na giełdę umożliwi nam rynkową wycenę naszego biznesu i pozwoli, jeszcze bardziej

Akcje Kerdos Group wejdą w poniedziałek do obrotu na giełdzie we Frankfurcie

informował, że Kerdos rozważa dual listing na giełdzie we Frankfurcie bez emisji akcji, celem zwiększenia rozpoznawalności na rynkach zachodnioeuropejskich oraz urealnienia wyceny rynkowej spółki. Kerdos Group to spółka holdingowa, skupiona na sprzedaży detalicznej i hurtowej artykułów kosmetycznych i

Firma prywatna, decyzja państwowa. Rząd ingeruje w sprzedaż polskich spółek

równowartości 10 mln euro w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie. - Spółki publiczne to podmioty, których chociażby część akcji została dopuszczona do obrotu na rynku regulowanym – na przykład giełdzie papierów wartościowych, zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej oraz

BGK: Spowolnienie w Chinach zw. z koronawirusem będzie też odczuwalne w Polsce

nie otrzymają dostaw materiałów z Chin, będą miały problemy z wykonaniem własnych zamówień. Dodatkowo trzeba pamiętać o tym, że Chiny są bardzo ważnym importerem surowców. Chińskie problemy przekładają się na niską wycenę takich surowców jak ropa naftowa czy węgiel, a w efekcie problemy będą mieć

Ferrum: Wartość rynkowa linii Bender wynosi 74,6 mln zł wg rzeczoznawcy

25,4 mln zł. Nowa linia działa w Ferrum od połowy 2018 roku. Wartość rynkową linii Bender oszacowano na podstawie podejścia dochodowego. W wycenie uwzględniono informacje o aktualnych rynkowych poziomach produktów gotowych, przy uwzględnieniu kosztów prowadzenia działalności usługowej, jak również

Union Investment TFI: Ceny akcji mniejszych spółek na GPW nadal mogą iść w górę

Warszawa, 10.01.2018 (ISBnews) - Ceny akcji na GPW, szczególnie mniejszych spółek, nadal mogą iść w górę. Dobrą inwestycją może być też ropa i metale przemysłowe, wynika z prognoz  zarządzający funduszami Union Investment.  "Nadchodzący rok może być dobry dla polskiej giełdy

Przegląd informacji ze spółek

spędzają na rozmowach przez telefony komórkowe o 40% więcej czasu niż przed epidemią koronawirusa, podał operator. Rekordowa była pod tym względem godzina 11.00 w środę, 25 marca. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) ustaliła, że dniem wycofania akcji ES-System z obrotu na rynku głównym GPW

Vestor DM spodziewa się większej liczby wezwań w 2018 r., pracuje nad 3 IPO

prasowego. "A po czwarte, wiemy, że zespoły doradców M&A mówią o tym, że być może jest to ostatni moment na to, żeby spółki po atrakcyjnych wycenach z polskiej giełdy zdjąć. Jeżeli ruszą Pracownicze Plany Kapitałowe, to napływy na giełdę spowodują, że po pierwsze ceny będą wyższe, a po drugie nowi

Gino Rossi wydłużył Monnari prawo pierwokupu Simple Creative Products do 31 V

akcji Simple Creative Products (SCP) w terminie do 30 kwietnia 2018 r., które to prawo pierwokupu stanowi wyłączność przyznaną spółce. W lutym Gino Rossi udzieliło Monnari Trade wyłączności na negocjacje dotyczące zakupu 100% akcji Simple Creative Products, pod warunkiem utrzymania wyceny na

PBKM rozpoczął emisję akcji serii L bez pp, w subskrypcji prywatnej

szacowana łączna wycena wynosi ok. 25 mln euro. W listopadzie prezes PBKM Jakub Baran poinformował także, iż spółka zakłada, że środki z emisji akcji wykorzysta w ciągu 12 miesięcy.  Prezes powiedział także, że spółka ze względu na słabą sytuację na warszawskiej giełdzie oczekuje dalszego

Początek grudnia nie wróży 'rajdu świętego Mikołaja' na GPW

Warszawa, 03.12.2019 (ISBnews/ CMC Markets) - Napędzane przez protekcjonistyczne zapędy Donalda Trumpa spadki na zachodnich giełdach znalazły dziś w nocy odzwierciedlenie w zniżkach notowań w Azji. Nie będzie to dziś pomagać wycenom akcji na GPW, co może studzić nadzieje inwestorów

Emilewicz o wrogich przejęciach: "Polska gospodarka nie jest na sprzedaż"

katalogu wymienionych spółek zaproponowano katalog otwarty i do tego bardzo ogólny. Ochroną, która polega m.in. na zgodzie na zbycie akcji organów kontrolnych, mają zostać objęte polskie spółki publiczne (czyli m.in. wszystkie notowane na giełdzie), których przychód ze sprzedaży towarów i usług w Polsce

Aktywa Quercus TFI wzrosły m/m do 4,47 mld zł na koniec lutego

Multistrategy FIZ, - 25,3 mln zł aktywów funduszu Private Equity Multifund FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 4 stycznia 2018 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny), - 25,7 mln zł aktywów funduszu Sequoia FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 29 grudnia 2017 r

PwC: Na GPW w Warszawie doszło do 4 IPO w III kw. o łącznej wartości 8 mln euro

wcześniej pierwszą ofertę publiczną oraz przeniesienie pomiędzy rynkami w ramach jednej giełdy, nie zostały uwzględnione w statystykach. Raport dotyczy okresu od 1 lipca do 30 września 2018 roku i został sporządzony w oparciu o daty debiutów akcji lub praw do akcji.  (ISBnews)    

Fotek z GPW: Pozytywny wpływ reformy PPK na giełdę jest niedoszacowany 

wprowadzać nowe kontrakty futures na indeksy i na pojedyncze akcje. Dzięki temu płynność na giełdzie wzrośnie. Liczymy także, że wpłynie na rynek IPO w Polsce. Jak szacuje Min. Finansów wpływy na rynek kapitałowy powinny być w 2019 r. ok. 6 mld zł a w kolejnych latach 2020 - 12 mld zł, od 2021 r. 15 mld zł

Obawy o niemiecką gospodarkę ciążą indeksowi WIG20

indeksowi WIG20 ciąży perspektywa możliwych strat polskich banków w przededniu orzeczenia TSUE ws. kredytów frankowych. Wycenom akcji może pomóc właśnie ogłoszona zapowiedź kolejnej tury negocjacji handlowych między Chinami i USA, która ma nastąpić za dwa tygodnie. Ostatnie dni nie są dla warszawskiej

Gino Rossi udzieliło Monnari prawa pierwokupu akcji Simple Creative Products

negocjacje dotyczące zakupu 100% akcji Simple Creative Products, pod warunkiem utrzymania wyceny na poziomie nie niższym niż 46 mln zł i zgłoszenia zamiaru realizacji transakcji do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKIK) do 30 marca br. Monnari Trade poinformowało 20 lutego, że złożyło spółce Gino

Esaliens TFI: Akcje małych spółek z GPW mogą być atrakcyjną okazją w 2018

Warszawa, 29.12.2017 (ISBnews) - Obecna faza cyklu gospodarczego sugeruje, że akcje będą dobrym kierunkiem inwestycyjnym, a zwłaszcza małe spółki z warszawskiej giełdy mogą być atrakcyjną okazją w najbliższych miesiącach, poinformował ISBnews analityk Esaliens TFI Łukasz Majkowski. "

Inwestorzy na GPW ofiarą obaw o chiński odwet na amerykanach

. Można się obawiać, że dopóki wyceny nie spadną do tego poziomu, dopóty wielu inwestorów nie zdecyduje się na kupowanie akcji. Według takiej logiki warto śledzić obroty, sprawdzając, czy przypadkiem podczas ewentualnego odbicia nie są one symboliczne. Kluczowym powodem wyprzedaży była deklaracja

DM BOŚ zaleca sprzedaż akcji Robyga w wezwaniu po 3,55 zł za akcję

Warszawa, 08.12.2017 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego BOŚ zalecają sprzedaż akcji Robyga w wezwaniu ogłoszonym przez Bricks Acquisition Ltd po 3,55 zł za akcję, wynika z raportu domu maklerskiego. "Zalecamy sprzedaż  akcji w wezwaniu (w konsekwencji obniżamy nasze rekomendacje

Prospekt Tower Investments wz. z przejściem na GPW z NC trafił do KNF

C o wartości nominalnej 1 zł każda oraz w celu ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A, akcji serii B, akcji serii C oraz praw do akcji serii C spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie" - czytamy w komunikacie. W IV

WIG20 wśród najsłabszych indeksów giełdowych na świecie, czeka na Fed i EBC

Warszawa, 10.12.2019 (ISBnews/ CMC Markets) - Ten tydzień upłynie pod znakiem posiedzeń Rezerwy Federalnej i Europejskiego Banku Centralnego. Mimo, iż oba wydarzenia będą wpływać głównie na wyceny walut, pozytywny lub negatywny przekaz ze strony banków centralnych mógłby zadecydować również o

Bricks Acquisitions podwyższa cenę w wezwaniu na Robyg do 4 zł

zarządzający w Goldman Sachs International Tavis Cannell, cytowany w komunikacie. Nowa cena reprezentuje premię w wysokości 10% wobec konsensusu wycen analityków dla akcji Robyg, który na podstawie średniej 12-miesięcznych cen docelowych z rekomendacji wydanych w ciągu ostatnich trzech miesięcy, zebranych

Główny akcjonariusz Pol-Mot Holding przejął 29,26% akcji Ursus Bus

pozostałe 70,74% udziałów, zajmująca się produkcją dla transportu publicznego, powoli wyrasta na krajowego potentata w sektorze elektromobilności. "Wszystkim nam zależy na coraz lepszej wycenie akcji Ursusa na giełdzie, chcemy docenić inwestorów, którzy - tak jak wiodący akcjonariusze - wiążą się z

Akcjonariusze PBKM zdecydowali o emisji akcji serii L bez prawa poboru

Jakub Baran poinformował, iż spółka zakłada, że środki z emisji akcji wykorzysta w ciągu 12 miesięcy.  Prezes powiedział także, że spółka ze względu na słabą sytuację na warszawskiej giełdzie oczekuje dalszego zainteresowania ze strony zagranicznych inwestorów. Stwierdził, że w 

M Food ustalił cenę emisyjną akcji serii F na 11 zł za sztukę

Warszawa, 23.06.2017 (ISBnews) - Cena emisyjna akcji serii F w ofercie M Food została ustalona na 11 zł za jedną akcję, podała spółka.  "Cena emisyjna akcji serii F została ustalona w oparciu o wycenę spółki wykonaną przez Carda Consultancy S.A. oraz badanie popytu wśród

Redan miał 24,93 mln zł zysku netto z działalności kontynuowanej w III kw. 2019

eliminacji kumulacji strat wypracowanych przez TXM w okresie, gdy Redan sprawował kontrolę. Ponadto wynik na działalności kontynuowanej TXM za okres od 18 lipca do 30 września br. podlega wycenie metodą praw własności, w związku z tym w sprawozdaniu nie ujęto dodatkowej straty, poniesionej przez TXM w tym

Immofinanz spodziewa się 361,4 mln euro straty netto w r. fin. 2014/15

na negatywny efekt wyceny finansowania w dolarach dla moskiewskich centrów handlowych i wyceny obligacji zamiennych na akcje spółki Buwog. Immofinanz oczekuje jednocześnie wyniku operacyjnego na poziomie 316,5 mln za rok finansowy 2014/15, co oznacza wzrost o 17% wobec 270,5 mln euro rok wcześniej

DM BZ WBK podniósł rekomendacje Pekao i Alior Banku do 'kupuj'

Warszawa, 22.11.2017 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego BZ WBK podnieśli rekomendacje Banku Pekao i Alior Banku do "kupuj", a ceny docelowe akcji - odpowiednio do 150 zł i 88 zł, wynika z raportu datowanego na 13 listopada. Rekomendacja została sporządzona przy cenie akcji Pekao

Libet rozpoczął buy-back do 20% kapitału zakładowego za maks. 10 mln zł

jako element dzielenia się zyskiem z naszymi akcjonariuszami. Biorąc pod uwagę niską wycenę naszych akcji, a także niezadowalającą płynność, umożliwiamy wycofanie się z inwestycji tym, którzy są zainteresowani takim rozwiązaniem. Równocześnie budujemy wartość dla tych, którzy są zdecydowani pozostać w

BoomBit ustalił cenę maksymalną akcji na poziomie 35,50 zł

Warszawa, 08.04.2019 (ISBnews) - BoomBit ustalił maksymalną cenę akcji w rozpoczętej dziś ofercie publicznej na 35,50 zł, podała spółka.    "Zapisy dla inwestorów indywidualnych będą prowadzone w dniach 9-16 kwietnia. Ustalenie ceny maksymalnej dla jednej akcji na poziomie

NIK nt. GetBacku: Działania instytucji państwa nieadekwatne do skali zagrożeń

. Niemniej NIK stwierdziła brak faktycznego nadzoru nad przygotowaniem dla zarządu GPW opinii w sprawie dopuszczenia obligacji i akcji GetBack S.A. do obrotu giełdowego. Opinie te zawierały znacząco zaniżoną wielkość zobowiązań spółki i nie zostały zweryfikowane. "To na ich podstawie zarząd giełdy

Prezes Asseco Poland nie wyklucza IPO Asseco International na GPW

Warszawa, 12.10.2017 (ISBnews) - Asseco Poland zakłada docelowe upublicznienie Asseco International (AI) i nie wyklucza, że pozyskanie kapitału i debiut może odbyć się na warszawskiej giełdzie, poinformował prezes Asseco Poland Adam Góral.  "AI ma być jak 'druga Formula

Dietl: Giełda dobrym miejscem dla firm rodzinnych do uporządkowanej sukcesji

z roku na rok, co sprawia, że inwestorzy chętnie w nie inwestują. Rynkowa wartość biznesu rodzinnego na giełdzie liczona jest już w dziesiątkach miliardów złotych" - powiedział Dietl podczas konferencji prasowej.  "Wprowadzając akcje spółki na giełdę, właściciel i jego następcy nie

PIT ASI rusza z zapisami na akcje od 18 VI, debiut na NC III/IV kw. br.

farmaceutycznej i 14,56% akcji w Advanced Cinema Robotic Systems - producenta zaawansowanych technologicznie gimbali. "Nasze wyjścia ze spółek zakładamy poprzez sprzedaż akcji inwestorowi strategicznemu lub poprzez wprowadzanie ich na giełdę" - wskazał Piasecki. Bugajski poinformował, że spółka chce

Polnord dokonał odpisu aktualizacyjnego na kwotę ok. 31,13 mln zł

Warszawa, 24.04.2018 (ISBnews) - Polnord podjął decyzję o dokonaniu aktualizacji wyceny wartości aktywów finansowych spółki. Aktualizacją wartości objęte zostały m.in. akcje spółki Korporacja Budowlana Dom w Kartoszynie w kwocie 28,45 mln zł oraz pożyczka wraz z należnymi odsetkami na łączną

Ferrum: Cena w wezwaniu Watchet niższa od wartości godziwej, wezwanie korzystne

, że wezwanie będzie miało pozytywny wpływ na działalność spółki i nie wyklucza odpowiedzi na nie, podało Ferrum. "Biorąc pod uwagę wycenę akcji spółki na rynku regulowanym w ostatnich sześciu miesiącach przed ogłoszeniem wezwania zarząd wskazuje, że zaproponowana w wezwaniu cena jest

Jamajka giełdowym mistrzem świata. W 2015 r. akcje firm z karaibskiej wyspy podrożały o blisko 80 proc.

, spółki pokazują coraz większe zyski, a ich giełdowe wyceny ciągle nie są wygórowane. Od paru lat Jamajka realizuje ambitny program reform nadzorowany przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy. MFW w swoich raportach bardzo chwali Jamajkę . To przyciąga kapitał zagraniczny. Sama giełda w Kingston  nie

NWZ Gino Rossi upoważniło zarząd do emisji do 20 mln akcji

wyznaczaniu ceny emisyjnej wycenę rynkową akcji spółki, podano także w uzasadnieniu. Kapitał zakładowy Gino Rossi S.A. wynosi 50 333 095 zł (opłacony w całości) i dzieli się na 50 333 095 akcji zwykłych na okaziciela, czytamy na stronie internetowej spółki. Gino Rossi zarządza markami modowymi: Gino

Prezes GPW: Polskim parkietem interesują się zagraniczne firmy z branży gier

Sopot, 19.06.2018 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) widzi duże zainteresowanie polskim parkietem nie tylko rodzimych, ale również zagranicznych firm z branży gier komputerowych, poinformował ISBnews.tv prezes Marek Dietl. "Mamy do czynienia na świecie z dobrą

GPW, PFR, BIK i IAiR mają umowę ws. utworzenia agencji ratingowej

Warszawa, 19.07.2018 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Polski Fundusz Rozwoju (PFR), Biuro Informacji Kredytowej (BIK) i Instytut Analiz i Ratingu (IAiR) podpisały umowę inwestycyjną z zamiarem utworzenia wspólnej agencji ratingowej, której misją będzie wypełnienie luki w

Aktywa pod zarządzaniem Skarbiec TFI spadły m/m nieznacznie w lutym

Warszawa, 07.03.2019 (ISBnews) - Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych według stanu na dzień wyceny 28 stycznia 2018 r. lub na dzień ostatniej statutowej wyceny aktywów funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez spółkę wyniosła 4 278,1 mln zł, podał

Prezes PKN Orlen: Nie kupimy Grupy Lotos za wszelką cenę

Lotosu na warszawskiej giełdzie podrożały o ponad 70%, szef Orlenu zwrócił uwagę, że poza aktualną wyceną giełdową na ostateczną cenę transakcji będzie się składać przede wszystkim ocena rentowności tego przedsięwzięcia z uwzględnieniem środków zaradczych, ale też negocjacje ze Skarbem

Przegląd informacji ze spółek

., podała spółka, prezentując informacje przekazane podmiotowi dominującemu. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) ustaliła, że dniem wycofania akcji Stopklatki z obrotu na rynku NewConnect będzie 29 lutego 2020 r., podała spółka. CCC w wyniku prac nad skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym

Żółkiewicz z Inwestycji w Wartość FIZ: GPW nie jest jeszcze w okresie hossy

fundusze typu private equity, korzystając z niskich wycen spółek z sektora spożywczego, wierzytelności czy przemysłowego - wzywały na wszystkie ich akcje i wycofywały je z giełdy.  "Za jeden z najbardziej jaskrawych przykładów można uznać przypadek spółki z branży rybnej Graal, którą

Żółkiewicz z Inwestycji w Wartość FIZ: Kolejne wezwania na spółki z GPW w 2018r.

;Wartość FIZ. W jego ocenie, nadal pierwszym wyborem wśród inwestorów lokujących swoje środki w fundusze inwestycyjne będą rozwiązania uważane za bezpieczne, co w efekcie doprowadzi do tego, że tym razem na akcjach zarobią inwestorzy strategiczni i smart-money, a nie przeciętny Kowalski. "Wyceny na

DM PKO BP podniósł rekomendację GPW do 'kupuj', obniżył wycenę do 37,4 zł

Warszawa, 30.06.2016 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego PKO BP podnieśli rekomendację dla akcji GPW do "kupuj" z "trzymaj", ale obniżyli cenę docelową do 37,4 zł z 44,2 zł, wynika z raportu datowanego na 23 czerwca. W dniu wydania rekomendacji kurs wynosił 33,03 zł. W

Jacek Babiński został powołany na wiceprezesa zarządu Pekao TFI

85 lat i jest jednym z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku akcje Pekao są notowane na warszawskiej giełdzie. (ISBnews)  

Stalmach, Skarbiec TFI: Dołek notowań spółek z sektora MŚP może być już za nami

Warszawa, 14.02.2019 (ISBnews) - Efekt równania do średniej powinien sprzyjać segmentowi małych i średnich spółek (MŚP) na warszawskiej giełdzie, po tym, jak w ub. roku spółki z indeksów mWIG40 i sWIG80 traciły więcej niż inne segmenty rynku, uważa Michał Stalmach, zarządzający funduszami w

GPW może uaktualnić lub opracować nową strategię po uzupełnieniu składu zarządu

pozytywną sytuację gospodarczą w kraju, perspektywy rynku giełdowego w II półroczu jawią się optymistycznie. Zaznaczył jednak, że należy obserwować czynniki zewnętrzne, jak chociażby wysokie wyceny na giełdach zachodnich. Podczas konferencji podkreślił konsekwentną dyscyplinę kosztową grupy GPW i