akcje famur

Kopex i Famur się łączą, akcje ostro w górę. Lekarstwo na przetrwanie kryzysu w górnictwie

Dwie największe firmy produkujące maszyny górnicze zamierzają się połączyć. Famur kupi pakiet akcji od Krzysztofa Jędrzejewskiego, głównego udziałowca firmy Kopex. Akcje spółek mocno podrożały na GPW. Nie ujawniono jednak kwoty transakcji ani tego, jak będzie wyglądał akcjonariat po połączeniu.

Famur ogłosi wezwanie na sprzedaż 34,18% akcji Primetech po 1,45 zł sztuka

Warszawa, 14.06.2019 (ISBnews) - Famur zamierza ogłosić wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 5 335 474 akcji spółki zależnej Primetech, stanowiących 34,18% kapitału i uprawniających do tyluż głosów na walnym zgromadzeniu, po cenie 1,45 zł za walor, podał Famur. W związku z wezwaniem Famur

Famur nie planuje wykupu akcji części usługowo-handlowej Kopeksu

Katowice, 09.05.2017 (ISBnews) - Famur nie planuje wykupu akcjonariuszy mniejszościowych części usługowo-handlowej Kopeksu po podziale spółki, poinformował prezes Mirosław Bendzera. "Na dziś nie plan wykupu pozostały akcji części uslugowo-handlowej Kopeksu. Zakładamy, że ta część

Famur zawarł umowę doyczącą zakupu 65,83% akcji Kopeksu za 204,05 mln zł

Warszawa, 27.06.2017 (ISBnews) - Famur zawarł umowę z jednostkami zależnymi od TDJ dotyczącą zakupu 48,93 mln akcji zwykłych na okaziciela Kopeksu, stanowiących 65,83% udziału w kapitale zakładowym za łączną kwotę 204,05 mln zł tj 4,17 zł za jedną akcję, poinformowała spółka. "Nabycie

Famur chce pozyskać 400 mln zł z emisji akcji na działania połączeniowe

Katowice, 09.05.2017 (ISBnews) - Famur chce pozyskać 400 mln zł z emisji akcji skierowanej do wybranych inwestorów celem przejęcia akcji Kopeksu, Fugo i działania związane z integracją, poinformowała dyrektor finansowa Olga Panek. Proces ten ma być przeprowadzony najpóźniej do połowy lipca

Famur kupił 76,7% akcji Famak za 69,1 mln zł

Warszawa, 28.11.2014 (ISBnews) - Famur podpisał z TDJ oraz Fugo umowy nabycia pakietu 76,69% akcji Famak za 69,1 mln zł, podała spółka. Tym samym Famur rozpoczął budowę spółki zależnej zajmującej się systemami przeładunkowymi dla górnictwa odkrywkowego. "Umowy zostały zawarte w ramach

Famur zakłada podpisanie finalnej umowy sprzedaży PBSz na 20 maja

Warszawa, 10.05.2019 (ISBnews) - Spełniony został ostatni warunek zawieszający warunkowej umowy sprzedaży akcji Przedsiębiorstwa Budowy Szybów (PBSz), zawartej między Jastrzębską Spółką Węglową oraz spółkami zależnymi Famuru, tj. Primetech (dawniej: Kopex) i PBSZ 1, podał Famur. "W

Famur nie przewiduje podniesienia ceny w wezwaniu na Primetech

ceny" -powiedział Bendzera podczas konferencji prasowej. W lipcu Famur przedłużył termin przyjmowania zapisów w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Primetech, do 12 września z 5 sierpnia. Zgodnie z wezwaniem, Famur zamierza nabyć w wyniku wezwania 5 335 474 akcji zwykłych na

Famur miał wstępnie ok. 253 mln zł zysku netto w 2019 r.

Spółki Węglowej akcji Przedsiębiorstwa Budowy Szybów., tj. w kwocie, stanowiącej część ceny sprzedaży akcji która została zatrzymana przez Jastrzębską Spółkę Węglową. Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane

W II terminie wezwania na akcje Primetech zawarto transakcje na 1 125 485 akcji

września 2019 r. transakcje, których przedmiotem było 1 125 485 akcji spółki Primetech S.A." - czytamy w komunikacie. Famur nabędzie prawa ze wszystkich akcji, będących przedmiotem zapisów złożonych w odpowiedzi na wezwanie w II terminie zapisów w dniu rozliczenia transakcji, tj. 20 września 2019 r

Zapisy w wezwaniu Famuru na sprzedaż akcji Primetechu ruszą w piątek

Warszawa, 04.07.2019 (ISBnews) - Zapisy na sprzedaż akcji Primetechu w wezwaniu ogłoszonym przez Famur ruszą w piątek, 5 lipca 2019 r., podał Famur. Przyjmowanie zapisów zakończy się 5 sierpnia. Wzywający oferuje 1,45 zł za akcję, co stanowi 28,1-proc. premię względem ceny zamknięcia na dzień

W ramach wezwania na akcje Primetech zawarto transakcje na 31 781 akcji

Warszawa, 25.07.2019 (ISBnews) - W wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Primetech, ogłoszonym 14 czerwca 2019 r. przez Famur, 25 lipca br. zawarto transakcje, których przedmiotem było 31 781 akcji Primetechu, podało Santander Biuro Maklerskie, jako podmiot pośredniczący w

Famur: Przejęcie kontroli na Famakiem przez TDJ wspomoże pozostałe segmenty

organizacyjny. Grupa Famak zostanie wsparta doświadczeniem i zasobami TDJ, a wsparcie finansowe przyjmie formę dokapitalizowania poprzez emisję nowych akcji Famur Famak S.A., które obejmie TDJ, przejmując kontrolę nad spółką oraz jej podmiotami zależnymi. Wartość dokapitalizowania będzie wynosiła 70 mln zł, co

Kopex złożył do GPW wniosek o zawieszenie obrotu akcjami do 29 maja br.

koniecznością przeprowadzenia przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych operacji zamiany akcji Kopex S.A. na akcje Famur S.A. i wycofaniem części akcji spółki dzielonej z obrotu, w związku z podziałem spółki Kopex S.A. - na szczegółowych zasadach opisanych w planie podziału" - czytamy w komunikacie

Famur zakłada finalizację sprzedaży PBSz na przełomie czerwca i lipca

Warszawa, 17.04.2019 (ISBnews) - Famur spodziewa się, że transakcja zbycia Przedsiębiorstwa Budowy Szybów (PBSz) zostanie sfinalizowana na przełomie czerwca i lipca, co oznaczać będzie też zamknięcie procesu restrukturyzacji Kopeksu, poinformował prezes Famuru Mirosław Bendzera. "Zakładamy

Primetech utworzył odpis wys. 5 mln zł na należność zatrzymaną przez JSW

podał, że JSW odmówiła dokonania na rzecz spółki wpłaty 5 mln zł, stanowiących część ceny sprzedaży akcji PBSz. Grupa Primetech (dawniej Kopex) specjalizuje się w kompleksowych usługach górniczych. Właścicielem większościowego pakietu akcji spółki jest Famur. (ISBnews)

Przegląd informacji ze spółek

skonsolidowanego zysku netto w 2019 r. według szacunkowych danych, podała spółka. TDJ Equity I przyjął propozycję objęcia pakietu kontrolnego akcji spółki zależnej Famuru - Famur Famak - w ramach nowej emisji, podał Famur. Skarb Państwa powinien sprzedać akcje Energi w wezwaniu korzystniej niż po 7 zł za akcję

Famur miał 50,47 mln zł zysku netto z działalności kont. w III kw. 2019 r.

miało istotny wpływ w 2019 na zysk brutto oraz netto Grupy Famur była sprzedaż akcji PBSz, podkreśliła także spółka. "W związku ze sprzedażą akcji PBSz S.A., Grupa Famur rozpoznała wynik na utracie kontroli ('Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych') w

Primetech miało 0,99 mln zł zysku netto z działalności kont. w I kw. 2020 r.

mln zł wobec 0,69 mln zł straty rok wcześniej. Grupa Primetech (dawniej Kopex) specjalizuje się w kompleksowych usługach górniczych. Właścicielem większościowego pakietu akcji spółki jest Famur. (ISBnews)

KNF zatwierdziła memorandum informacyjne Famuru wz. z ofertą akcji serii F

Warszawa, 08.02.2018 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła memorandum informacyjne Famuru w związku z publiczną ofertą akcji serii F, podała Komisja. "Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono memorandum informacyjne: Famur SA z siedzibą w

TDJ zwiększa pulę plasowanych akcji Famuru do 20% ze względu na duży popyt w ABB

transakcji ABB, podał Famur. Famur wraz z TDJ Equity oraz mBank, a także Mercurius Dom Maklerski Dom Maklerski PKO BP zawarli aneks do umowy plasowania akcji, zakładający zwiększenie liczby akcji spółki, które TDJ zamierza zaoferować w Polsce do nie więcej niż 149 inwestorów instytucjonalnych do łącznej

Akcjonariusze Kopeksu zdecydują 29 IX o przeniesieniu części majątku na Famur

akcjonariusza) dotyczącą zakupu 48,93 mln akcji Kopeksu, stanowiących 65,83% udziału w kapitale zakładowym za łączną kwotę 204,05 mln zł tj 4,17 zł za jedną akcję. Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane

Akcjonariusze Kopeksu zdecydowali o przeniesieniu części majątku na Famur

ramach podziału przeniesiona na Famur zostanie zorganizowana część przedsiębiorstwa Kopeksu obejmująca w szczególności: aktywa operacyjne i udziały lub akcje w spółkach związanych z produkcją, serwisem oraz dystrybucją maszyn górniczych, a także procesami produkcyjnymi czy inwestycyjnymi, w szczególności

Famur chce usamodzielnić segment usługowy, nie wyklucza dezinwestycji

wykonawczo. Szukamy inwestora, który byłby w stanie dalej ten projekt poprowadzić pod kątem jego skomercjalizowania i zakończenia decyzją o budowie kopalni" - powiedział Bendzera. Pod koniec czerwca br. Famur przejął 65,83% akcji Kopeksu od TDJ. Na początku grudnia 2016 r. TDJ sfinalizował umowę

Primetech: Cena w wezwaniu Famuru odpowiada wartości godziwej

informacje dotyczące zakresu działalności spółki po dokonaniu sprzedaży Przedsiębiorstwa Budowy Szybów S.A., w ocenie zarządu spółki, cena proponowana z wezwaniu odpowiada wartości godziwej" - czytamy w komunikacie. Zgodnie z wezwaniem, Famur zamierza nabyć w wyniku wezwania 5 335 474 akcji zwykłych

Famur: Decyzje dot. dywidendy po finalizacji sprzedaży PBSz

Warszawa, 17.04.2019 (ISBnews) - Famur czeka z podjęciem decyzji dotyczącej dywidendy do finalizacji transakcji zbycia Przedsiębiorstwa Budowy Szybów (PBSz), poinformował prezes Mirosław Bendzera. "W tym roku jeszcze czekamy, jak przebiegnie finalizacja transakcji PBSz i wtedy określimy

GPW zawiesiła obrót akcjami Kopeksu 17-29 maja na wniosek spółki

przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych operacji zamiany akcji Kopex S.A. na akcje Famur S.A. i wycofaniem części akcji spółki dzielonej z obrotu, w związku z podziałem spółki Kopex S.A. - na szczegółowych zasadach opisanych w planie podziału, podała wcześniej spółka. W ub. tygodniu Famur podał

Famur: Zakończył się proces integracji operacyjnej Kopeksu

eksportu do 2022 r." – powiedział prezes Famuru Mirosław Bendzera, cytowany w komunikacie. Pod koniec czerwca 2017 r. Famur przejął 65,83% akcji Kopeksu od TDJ. Na początku grudnia 2016 r. TDJ sfinalizował umowę inwestycyjną z Krzysztofem Jędrzejewskim, na podstawie której przejął pośrednią

DM mBanku wznowił rekomendowanie Famuru od zalecenia 'kupuj' i wyceny 6,95 zł

Warszawa, 26.07.2017 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego mBanku wznowili wydawanie rekomendacji dla akcji Famuru od zalecenia „kupuj", jednocześnie wyznaczając cenę docelową na poziomie 6,95 zł za akcję, wynika z raportu datowanego na 20 lipca. W dniu wydania rekomendacji kurs

Przegląd prasy

. 75% zysku netto za 2019 r. na dywidendę --Famur miał wstępnie ok. 253 mln zł zysku netto w 2019 r. --Famur: TDJ Equity I obejmie pakiet kontrolny akcji Famur Famak --Sasin: Skarb Państwa powinien sprzedać akcje Energi korzystniej niż po 7 zł/szt. --Paweł Kapica zrezygnował z członkostwa w

TDJ Equity I sprzedał 10% akcji Famuru w ramach ABB po 4,8 zł za akcję

wczoraj, że TDJ Equity I zamierza sprzedać do ok. 57,48 mln akcji Famuru (czyli do 10% kapitału) w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu. Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne systemy

Famur rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2019 r.

zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę 304,62 mln zł, co dało wypłatę w wysokości 0,53 zł na akcję (z wyłączeniem akcji własnych). Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne systemy sterowania i

Akcjonariusze Famuru zdecydują 29 VI o wypłacie 0,44 zł dywidendy na akcję

wypłatę dywidendy przez  Famur w wysokości 0,44 zł na każdą akcję tej spółki. W ocenie akcjonariusza. planowana wypłata dywidendy uwzględnia stabilną sytuację finansową Famur oraz osiągane wyniki i nie wpłynie na ograniczenie możliwości realizacji planów rozwojowych tej spółki" - czytamy w

TDJ Equity zakończyło ABB 97,29 mln akcji Famuru po cenie 5,5 zł/ sztuka

, ze względu na duży popyt zgłoszony przez inwestorów instytucjonalnych w ramach realizacji transakcji ABB. Rozpoczęcie procedury ABB jest następstwem zawarcia przez Famur, TDJ oraz doradców finansowych umowy plasowania akcji, która określa warunki przeprowadzenia procedury ABB. Wcześniej spółka

Jan Poświata został powołany na prezesa Primetech

. Jest notowana na głównym rynku GPW od 1998 r. Większościowy pakiet akcji spółki posiada Famur, należący do grupy kapitałowej TDJ. (ISBnews)

Famur pozostaje umiarkowanie optymistyczny co do sprzedaży PBSz

Warszawa, 05.03.2018 (ISBnews) - Famur kontynuuje rozmowy w sprawie sprzedaży Przedsiębiorstwa Budowy Szybów (PBSz) na rzecz Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW), jednak wciąż bierze pod uwagę pozostawienie tego aktywa w grupie, poinformował prezes Mirosław Bendzera.  "Jeśli

Famur przejmie część maszynową Kopeksu za 204,05 mln zł

nabycia 65,83% akcji Kopex od podmiotów zależnych od TDJ S.A. Zaproponowana przez Famur cena za pakiet 48 932 015 szt. akcji Kopex, stanowiących 65,83% udziałów w kapitale zakładowym oraz dających po nabyciu 48 932 015 głosów podczas walnego zgromadzenia (65,83%% udziału w ogólnej liczbie głosów) wynosi

Famur i Kopex popisały list intencyjny z argentyńskim YCRT

wspólnie projektów" - czytamy w komunikacie. List intencyjny został podpisany podczas wizyty rządowej delegacji z Argentyny na Śląsku. Famur 5 maja 2017 r. złożył warunkową ofertę nabycia 65,83% akcji Kopeksu od podmiotów zależnych od TDJ S.A. Na początku grudnia 2016 r. TDJ sfinalizował umowę

Akcjonariusze Famuru zdecydowali o podziale Kopeksu i emisji akcji serii F

Warszawa, 13.04.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Famuru wyrazili zgodę na plan podziału Kopeksu i przeniesienie części majątku spółki na Famur oraz podwyższenie kapitału zakładowego spółki o kwotę 153 227,12 zł w drodze emisji 15 322 712 akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej

Akcjonariusze Famuru zgodzili się na emisję akcji dla TDJ, TDJ rozpoczyna ABB

przeprowadzone w drodze subskrypcji skierowanej do TDJ Equity I Sp. z o.o. Famur poinformował też, że TDJ Equity rozpoczęło proces budowania przyśpieszonej książki popytu (ABB) na 15% akcji istniejących Famuru, by pozyskać środki na objęcie akcji serii D i E. Ustalono także, że objęcie akcji serii D i E w

Primetech zdecydował o wygaszeniu działalności obrotu węglem

większościowego pakietu akcji spółki jest Famur. (ISBnews)

Zamet przewiduje, że sfinalizuje sprzedaż Fugo Famakowi w I poł. kwietnia

wydzielona we wrześniu 2011 r. ze struktur grupy Famur i jest częścią Grupy TDJ. Akcje Zamet Industry zadebiutowały na rynku głównym warszawskiej giełdy w 2011 r. Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane

Famur nadal rozważa zarówno dezinwestycję PBSz, jak i pozostawienie w grupie

odbicia rynkowego, ponieważ w pierwszej kolejności konieczne będzie przeprowadzenie działań inwestycyjnych związanych z infrastrukturą - zarówno szybową, jak i chodnikową " - podkreślił prezes. Pod koniec czerwca br. Famur przejął 65,83% akcji Kopeksu od TDJ. Na początku grudnia 2016 r. TDJ

Famur: Projektem kopalni w Przeciszowie interesują się inwestorzy branżowi

zainteresowanych, którzy rozważają ten projekt jako potencjalne rozszerzenie zaplecza wydobywczego, natomiast to nie jest jeszcze moment, kiedy możemy zrobić kolejny krok" - podsumował. Pod koniec czerwca br. Famur przejął 65,83% akcji Kopeksu od TDJ. Na początku grudnia 2016 r. TDJ sfinalizował umowę

Famur podtrzymuje I poł. 2018 r. jako termin fuzji prawnej z Kopeksem

. Po otrzymaniu decyzji Komisji Nadzoru Finansowego zwołamy walne zgromadzenie. Podtrzymujemy, że do fuzji prawnej dojdzie w I połowie 2018 r." - powiedział prezes. Pod koniec czerwca br. Famur przejął 65,83% akcji Kopeksu od TDJ. Na początku grudnia 2016 r. TDJ sfinalizował umowę inwestycyjną z

Akcjonariusze Famuru zdecydowali o wypłacie 0,53 zł dywidendy na akcję

projektu uchwały w sprawie podziału zysku spółki za rok obrotowy 2018 oraz użycia kapitałów Spółki pochodzących z zysków lat ubiegłych - propozycja opiewała na przeznaczenie na dywidendę łącznej kwoty 304,62 mln zł, co oznaczałoby wypłatę w wysokości 0,53 zł na akcję (z wyłączeniem akcji własnych). Famur

Primetech miał 120,6 mln zł zysku netto, 2,24 mln zł zysku EBIT w II kw. 2019 r.

. Właścicielem większościowego pakietu akcji spółki jest Famur. (ISBnews)

Famur: Formalno-prawne połączenie z Kopeksem najpóźniej w I poł. 2018 r.

ścianowych grupa przeniesie do nowego zakładu Famuru w Katowicach Piotrowicach. Prezes powtórzył też, że obecnie nie ma planów wycofywania Kopeksu z giełdy. Pod koniec czerwca br. Famur przejął 65,83% akcji Kopeksu od TDJ. Na początku grudnia 2016 r. TDJ sfinalizował umowę inwestycyjną z Krzysztofem

Famur: Za 7-10 lat większość przychodów połączonej grupy z eksportu

granicą stanowiły około 30% łącznych skonsolidowanych przychodów Famuru. Dzisiaj rano zarząd Famuru poinformował o złożeniu w dniu 5 maja 2017 r. warunkowej oferty nabycia 65,83% akcji Kopex od podmiotów zależnych od TDJ S.A. Zaproponowana przez Famur cena za pakiet 48 932 015 szt. akcji Kopeksu

Przegląd informacji ze spółek

730 tys. akcji po 3,7 zł za sztukę w ramach IX transzy programu skupu akcji własnych, podała spółka.  Famur rozpoznał w segmencie powierzchniowym (surface) dodatkowe ryzyka w wysokości ok. 18 mln zł, nie ujęte w wyniku III kw. Spółka zakłada możliwość ich ograniczenia lub całkowitej

Famur potrzebuje kilku miesięcy do pełnej integracji operacyjnej z Kopeksem

Famur Olga Panek. Głównym celem Famuru jest zdobycie kluczowej pozycji rynkowej w wymiarze globalnym. „Famur kupił akcje Kopeksu, jesteśmy w jednej grupie kapitałowej i teraz przeszliśmy do fazy integracji operacyjnej. Konsolidujemy działy sprzedaży, zakupów, finansów. Porządkujemy park

Famur po korekcie deklaracji VAT zwróci 48,9 mln zł wraz z odsetkami

Warszawa, 22.12.2017 (ISBnews) - Famur razem ze spółką zależną zdecydował o złożeniu korekty deklaracji podatkowej w zakresie podatku od towarów i usług za październik 2013 r., co będzie skutkowało koniecznością zwrotu podatku VAT w kwocie 48,9 mln zł wraz z odsetkami, poinformowała spółka

TDJ Equity I chce sprzedać do 10% akcji Famuru w ramach ABB

Warszawa, 08.01.2019 (ISBnews) - TDJ Equity I, akcjonariusz Famuru, zamierza sprzedać do ok. 57,48 mln akcji Famuru (czyli do 10% kapitału) w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB), podał Famur. "Akcjonariusz poinformował, że w związku z realizacją strategii TDJ na lata 2018-2022

Akcjonariusze Famuru zdecydują 14 IV o podziale Kopeksu i emisji akcji serii F

Warszawa, 13.02.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Famuru wyrażą zgodę na plan podziału Kopeksu poprzez przeniesienie części jego majątku na Famur oraz o związanej z tym emisji akcji serii F, wynika z projektów uchwał na nadzwyczajne walne zgromadzenie zwołane na 14 kwietnia. "Na podstawie art

Primetech: JSW wstrzymała wypłatę kwoty gwarancyjnej do umowy sprzedaży PBSz

dalsze rozmowy w tym zakresie z JSW, natomiast w przypadku ich niepowodzenia rozważy podjęcie stosownych kroków prawnych. Grupa Primetech (dawniej Kopex) specjalizuje się w kompleksowych usługach górniczych. Właścicielem większościowego pakietu akcji spółki jest Famur. (ISBnews)  

Przegląd prasy

. --Capital Park sprzedał Eurocentrum w Warszawie na rzecz CPIPG --Indeks WIG20 spadł o 0,42% na zamknięciu w środę --Konkurs na zarząd PGNiG VI kadencji został zakończony bez rozstrzygnięcia --IMS planuje skupić 730 tys. akcji po 3,7 zł za sztukę --Famur pracuje nad ograniczeniem rozpoznanych ryzyk w

Famur przedłużył list intencyjny z udziałowcami Elgór+Zamet dot. fuzji do 31 XII

częściowo w środkach pieniężnych i w akcjach. Elgór + Zamet jest uznanym niezależnym producentem maszyn górniczych stanowiących uzupełnienie obecnie posiadanego portfela produktów Famur, w szczególności w obszarze Segmentu Kompleksów Chodnikowych. Spółka jest wiodącym dostawcą wozów wiercących, wiertnic

Famur i LC Corp wejdą do indeksów mWIG40 i mWIG40TR po sesji 15 grudnia

Warszawa, 01.12.2017 (ISBnews) - W związku z kwartalną korektą portfeli indeksów na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), po sesji 15 grudnia 2017 r. do indeksów mWIG40 oraz mWIG40TR wejdą Famur i LC Corp, zastępując Trakcję i Apatora, podała Giełda. W wyniku korekty portfele

Grupa Famur kupiła Fugo od Zamet Industry za 14 mln zł

maszyn i urządzeń dla sektora offshore i przemysłu hutniczego. Spółka została wydzielona we wrześniu 2011 r. ze struktur grupy Famur i jest częścią Grupy TDJ. Akcje Zamet Industry zadebiutowały na rynku głównym warszawskiej giełdy w 2011 r. (ISBnews)  

Akcjonariusze Kopeksu zdecydują 12 IV o podziale i połączeniu z Famurem

, w dniu 29 czerwca 2017 r., plan podziału Kopex S.A.poprzez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na Famur. Podział nastąpi przez przeniesienie części majątku Kopex [...] stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa obejmującą w szczególności aktywa operacyjne i udziały lub akcje w

Obligacje Famuru serii A zadebiutują na Catalyst w czwartek

okaziciela serii A spółki Famur S.A., o wartości nominalnej 1 000 zł każda" - czytamy w uchwale. Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne systemy sterowania i nadzoru. Akcje spółki są od

Famur Famak ma kontrakt z EMO za 32 mln zł

Famur w drugiej połowie ub.r. Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne systemy sterowania i nadzoru. Akcje spółki są od sierpnia 2006 r. notowane na GPW. (ISBnews)  

Famur zakończył testy konieczne dla realizacji kontraktu w Rosji

Warszawa, 22.03.2016 (ISBnews) - Wszystkie testowane urządzenia, wyprodukowane w zakładach Grupy Famur, zostały pozytywnie ocenione przez przedstawicieli kontrahenta rosyjskiego, kopalni  Szachtouprawlienie Tałdinskoje-Kyrgajskoje, gdzie spółka ma dostarczyć zmechanizowany kompleks ścianowy

Akcjonariusze Famuru zdecydowali o wypłacie 0,44 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 02.07.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Famuru zdecydowali na walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu kwoty 252,9 mln zł na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,44 zł na akcję, podała spółka. "Liczba akcji objęta dywidendą: 574 763 212. Dzień dywidendy: 9 lipiec 2018 r

Górniczy giganci Famur i Kopex mogą połączyć siły. Ratunek dla branży?

na przeniesieniu majątku Kopexu w zamian za akcje spółki Famur. Jednak przeciwnikiem pomysłu był wówczas Krzysztof Jędrzejewski kontrolujący ponad 59 proc. akcji Kopexu. Dlatego dwa lata temu do połączenia przedsiębiorstw nie doszło. Zarówno Kopex, jak i Famur to spółki notowane na warszawskiej

Famur zakończy optymalizację połączonej struktury do końca 2017 r.

prawne" - powiedział prezes. Dzisiaj rano zarząd Famuru poinformował o złożeniu w dniu 5 maja 2017 r. warunkowej oferty nabycia 65,83% akcji Kopex od podmiotów zależnych od TDJ S.A. Zaproponowana przez Famur cena za pakiet 48 932 015 szt. akcji Kopeksu, stanowiących 65,83% udziałów w kapitale

Famur ma list intencyjny ws. połączenia ze spółką Elgór + Zamet

Warszawa, 02.11.2015 (ISBnews) - Famur podpisał list intencyjny z udziałowcami Elgór + Zamet, którego przedmiotem jest udzielenie Famurowi wyłączności negocjacyjnej na przeprowadzenie transakcji połączenia z Elgór + Zamet oraz uzgodnienie ramowych parametrów planowanej transakcji, podała spółka

Primetech miał 4,05 mln zł straty netto z działalności kont. w III kw. 2019 r.

) specjalizuje się w kompleksowych usługach górniczych. Właścicielem większościowego pakietu akcji spółki jest Famur. (ISBnews)  

Famur i Kopex liczą na pozyskanie kolejnych kontraktów w Argentynie

delegacją z Argentyny, która będzie w Polsce 12 i 13 czerwca br. W skład delegacji argentyńskiej wejdą m.in. pełnomocnik Ministerstwa ds. Górnictwa oraz przedstawiciele YCRT - największej spółki górniczej w Argentynie. Famur 5 maja 2017 r. złożył warunkową ofertę nabycia 65,83% akcji Kopex od podmiotów

GPW zaprezentowała portfel indeksu WIG-ESG

Handlowy, JSW, GTC, InterCars, Grupa Azoty, Eurocash, Budimex, Energa, Kernel, Enea, Tauron, Famur, Comarch, LC Corp, Wirtualna, 11bit, Echo Inv., GPW, PKP Cargo, VRG, Ciech, Benefit Systems, Orbis, Mabion, Amica, Forte, LiveChat, Bogdanka, Boryszew, Stalprodukt, PlayWay, Polimex, Getin Noble Bank, CI

Konsorcjum z Famurem ma umowę na prace przy blokach 5,6 El.Opole za 139,8 mln zł

zaawansowane informatyczne systemy sterowania i nadzoru. Skonsolidowane przychody spółki ze sprzedaży sięgnęły 1176 mln zł w 2013 r. Famur podpisał dziś z TDJ oraz Fugo umowy nabycia pakietu 76,69% akcji Famak za 69,1 mln zł. Famak to zlokalizowany w Kluczborku producent maszyn i urządzeń przeładunkowych

DM BOŚ dodał Sanok, Enel-Med, GTC, Famur i Unimot do 'top picks'

Warszawa, 07.06.2017 (ISBnews) - Do listy spółek, których kurs akcji w najbliższym miesiącu powinien zachowywać się lepiej niż cały rynek analitycy Domu Maklerskiego BOŚ dodali Sanok, Enel-Med, GTC, Famur i Unimot. Z listy najlepszych spółek usunięto jednocześnie: Vistulę, Trakcję, Netię, LPP

Przegląd prasy

banków --KGHM otworzył nową instalację oczyszczania spalin w EC przy ZG Lubin --Ciech: Organ skarbowy podtrzymał decyzję dot. zaległości podatkowej za 2012 r. --Akcjonariusze GTC zdecydują o wypłacie 0,37 zł dywidendy na akcję 14 maja --Erbud ma umowę ze spółką Vantage Dev. na budynek mieszkalny

Przegląd informacji ze spółek

zgromadzenia. Famur zamierza ogłosić wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 5 335 474 akcji spółki zależnej Primetech, stanowiących 34,18% kapitału i uprawniających do tyluż głosów na walnym zgromadzeniu, po cenie 1,45 zł za walor, podał Famur. W związku z wezwaniem Famur zawarł umowę z Santander Bank

Famur skupi się na konsolidacji Famaku, nie wyklucza dalszych akwizycji

nam Famak" - powiedział Bendzera w rozmowie z ISBnews. W listopadzie 2014 r. Famur podpisał z TDJ oraz Fugo umowy nabycia pakietu 76,69% akcji Famak za 69,1 mln zł. Tym samym - jak wówczas podkreślano - Famur rozpoczął budowę spółki zależnej zajmującej się systemami przeładunkowymi dla

Przegląd prasy

wyniósł szacunkowo 10,6 mld m3 w I kw. 2020 --Herkules dokona odpisów obniżających o 13,5 mln zł wynik grupy za 2019 r. --Celon Pharma rekomenduje wypłatę 0,08 zł dywidendy na akcję za 2019 r. --Indeks WIG20 spadł o 4,06% na zamknięciu we wtorek --M. Zużałek ma zastąpić M. Popowicza na stanowisku

Primetech miał 120,52 mln zł zysku netto z działalności kontynuowanej w 2019 r.

. Grupa Primetech (dawniej Kopex) specjalizuje się w kompleksowych usługach górniczych. Właścicielem większościowego pakietu akcji spółki jest Famur. (ISBnews)

BESI obniżyło wycenę Famuru do 3,61 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'

kupuj dla spółki Famur, ale z nową niższą ceną docelową akcji 3,61 zł (wcześniej 6,6 zł). Pomimo trudnej sytuacji na rynku węgla w 2015 roku analitycy uważają, że akcje spółki Famur są niedowartościowane i zgodnie z podaną przez BESI ceną docelową oferują 22 proc. potencjał wzrostowy." - czytamy w

Przegląd informacji ze spółek

Amsterdamie ustaliła cenę przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych Globalworth Poland Real Estate na 1,6 euro za jedną akcję, podała spółka. Tracy Heck, pełniąca funkcję CFO oraz dyrektora w radzie dyrektorów Serinusa, złożyła rezygnację z zajmowanych stanowisk z powodów osobistych

JSW liczy na uzgodnienie ceny przejęcia PBSz w ciągu kilku tygodni

konferencji prasowej. "Optymistycznie patrzę na tę transakcję. Mam nadzieję, że w ciągu kilku tygodni zostanie ona w zakresie cenowym zrealizowana" - dodał. Pod koniec stycznia br. JSW złożyła warunkową wiążącą ofertę nabycia 95,01% akcji PBSz, będącego częścią Grupy Kopex

JSW złożyła wiążącą ofertę nabycia 95,01% akcji PBSz

Warszawa, 30.01.2018 (ISBnews) - Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) złożyła warunkową wiążącą ofertę nabycia 95,01% akcji Przedsiębiorstwa Budowy Szybów (PBSz), podała spółka. "JSW zakłada że złożenie oferty pozwoli na przystąpienie do negocjacji szczegółowych warunków umowy nabycia przez

BESI obniżyło rekomendację dla Famuru do 'neutralnie', wycenę do 1,87 zł

BESI obniżył rekomendację dla spółki Famuru z 'kupuj' do 'neutralnej', obniżając jednocześnie cenę docelową akcji spółki do 1,87 zł (wcześniej 3,61 zł). Analitycy spodziewają się znacznego spadku wyników spółki na koniec 2015 i 2016 roku. Prognozę zysku EBIT dla spółki Famur na lata 15/16 obniżyli

Przegląd prasy

Energy zawarł kontrakt na budowę instalacji przetwarzania gazu w Rumunii --Akcjonariusze Polwaksu zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2016 r. --Famur zakłada możliwość wypłaty dywidendy po 2018 r. --Famur nie planuje wykupu akcji części usługowo-handlowej Kopeksu --Ferrum skupiło 0,3797

Famur: PBSz będzie mogło pozostać w strukturach dawnego Kopeksu

. Wskazał, że obecnie nie ma planów dotyczących ewentualnego delistingu Kopeksu.  W połowie lipca JSW podpisała z Kopeksem oraz PBSz dokument (tzw. term sheet) obejmujący podstawowe warunki transakcji zakupu przez JSW pakietu 95,01% akcji PBSz.  Przedmiotem działalności PBSz jest

Kopex: Cena w wezwaniu TDJ odzwierciedla wartość godziwą

wyniku którego zamierza osiągnąć udział około 66% w głosach na walnym zgromadzeniu spółki. Zapisy na akcje będą przyjmowane 7-20 marca br. TDJ to polska, prywatna, firma inwestycyjna, prowadząca od ponad 30 lat działalność w wielu sektorach gospodarki. Jest większościowym akcjonariuszem spółek: Famur

Przegląd prasy

--Indeks WIG20 wzrósł o 0,43% na zamknięciu w poniedziałek --Global Cosmed miał wstępnie 8,4 mln zł EBITDA w I poł. 2019 r. --Nir Netzer złożył rezygnację z funkcji prezesa Ronson Development od 30 XI --Famur nie przewiduje podniesienia ceny w wezwaniu na Primetech --Famur spodziewa się pozytywnej dynamiki

Famur Famak chce kupić Fugo Zamet od Zamet Industry za 12-15 mln zł

przemysłu hutniczego. Spółka została wydzielona we wrześniu 2011 r. ze struktur grupy Famur i jest częścią Grupy TDJ. Akcje Zamet Industry zadebiutowały na rynku głównym warszawskiej giełdy w 2011 r. TDJ to polska, prywatna, firma inwestycyjna, prowadząca od ponad 30 lat działalność w wielu sektorach

Famur Famak chce kupić Fugo Zamet od Zamet Industry za 12-15 mln zł

przemysłu hutniczego. Spółka została wydzielona we wrześniu 2011 r. ze struktur grupy Famur i jest częścią Grupy TDJ. Akcje Zamet Industry zadebiutowały na rynku głównym warszawskiej giełdy w 2011 r. TDJ to polska, prywatna, firma inwestycyjna, prowadząca od ponad 30 lat działalność w wielu sektorach

DM BOŚ podniósł rekomendację Kopeksu do 'kupuj', wycenę do 5,5 zł

na zamknięciu kurs wynosił 3,7 zł. DM BOŚ sporządził raport po ogłoszeniu przez Kopex porozumienia z bankami w sprawie restrukturyzacji zadłużenia, które zbliża spółkę do fuzji z Famurem. "Naszym zdaniem, rośnie prawdopodobieństwo wezwania na akcje Kopeksu i zakładamy, że Famur ogłosi takie

UOKiK zgodził się na przejęcie przez Grupę TDJ kontroli nad Kopeksem

Warszawa, 21.06.2016 (ISBnews) - Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zgodę na transakcję przejęcia kontroli przez Grupę TDJ nad Grupą Kopex, podał Famur. "Otrzymanie powyższej zgody jest spełnieniem jednego z kluczowych warunków realizacji umowy inwestycyjnej

JSW uzgodniła z Kopeksem warunki zakupu 95,01% akcji PBSz

nabycia 95,01% akcji PBSz, będącego częścią Grupy Kopex, przejętej w 2017 r. przez Famur. Przedmiotem działalności PBSz jest wykonawstwo specjalistycznych usług górniczych: wyrobisk pionowych (głównie szybów i szybików), poziomych i tuneli, budownictwo, działalność w zakresie architektury

mDM wskazał 26 spółek jako kluczowe pozytywne rekomendacje na 2018 r.

Warszawa, 09.02.2018 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego mBanku jako kluczowe pozytywne rekomendacje w strategii inwestycyjnej na 2018 r. wskazują akcje spółek: Agora, Alior Bank, Ciech, Dino, Dom Development, Echo Investment, Elektrobudowa, Energa, Erbud, Famur, JSW, Komercni Banka, Kruk, LC

Spółka zal. TDJ złożyła wniosek do UOKiK ws. przejęcia kontroli nad Kopeksem

pakietu akcji Kopeksu. Docelowo TDJ chce zbudować podmiot oparty o potencjał Famuru i Kopeksu. Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne sys\temy sterowania i nadzoru. Akcje spółki są od sierpnia

Przegląd informacji ze spółek

-handlowej Kopeksu po podziale spółki, poinformował prezes Mirosław Bendzera. Ferrum zakończyło program skupu akcji własnych w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży, poinformowała spółka. W ramach programu skupiono 93 185 akcje po średniej cenie 10,25 zł za sztukę, podano także. Famur planuje

TDJ nabył 395 akcji Kopeksu w ramach wezwania

Warszawa, 22.03.2017 (ISBnews) - TDJ nabył 395 akcji Kopeksu w ramach wezwania, poinformował pośredniczący w wezwaniu Millennium Dom Maklerski. "Przedmiotem transakcji giełdowej zawartej w dniu 22 marca 2017 r. w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż 127 855 akcji spółki Kopex S.A

Przegląd informacji ze spółek

dnia 31 grudnia 2019 r. wynosi 7,6 mln zł. Zarząd Celon Pharma zarekomenduje akcjonariuszom wypłatę dywidendy wysokości 3,6 mln zł, tj. 0,08 zł na akcję z zysku za 2019 r., podała spółka. Maciej Zużałek ma objąć funkcję prezesa zarządu Ten Square Games w czerwcu br., zastępując na tym

TDJ podniósł cenę w wezwaniu na akcje Kopeksu do 3,64 zł za szt.

Warszawa, 23.02.2017 (ISBnews) - TDJ Equity IV podniósł cenę w wezwaniu na akcje Kopeksu do 3,64 zł z 3,63 zł za sztukę, podał wzywający. "TDJ Equity IV S.A. niniejszym informuje, że dokonuje zmiany ceny, po której nabywane będą akcje w wezwaniu z 3,63 zł na 3,64 zł" – czytamy w

Krzysztof Jędrzejewski sprzedał 23% akcji Kopeksu na rzecz TDJ

Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Z wnioskiem o wyrażenie takiej zgody wystąpiła 21 kwietnia br. spółka zależna TDJ, akcjonariusza dominującego w spółce Famur. Spółka celowa TDJ zawarła 17 marca z Krzysztofem Jędrzejewskim umowę warunkową nabycia kontrolnego pakietu akcji Kopeksu. Docelowo TDJ chce