akcje europejskie w euro cena

Bank Millennium ma umowę zakupu ok. 99,79% akcji Euro Banku za 1,83 mld zł 

Warszawa, 05.11.2018 (ISBnews) - Bank Millennium podpisał umowę dotyczącą nabycia ok. 99,787% akcji Euro Bank S.A od SG Financial Services Holdings - spółki w 100% zależnej Societe Generale (SG), za cenę referencyjną wysokości 1,83 mld zł, podał Bank Millennium. Bank Millennium zamierza połączyć

Volantis Bidco nabędzie akcje Pfleiderer mimo nieziszczenia 2 warunków wezwania

Warszawa, 19.08.2019 (ISBnews) - Volantis Bidco zdecydował, że nabędzie akcje Pfleiderer Group w wezwaniu mimo nieziszczenia się warunku minimalnej liczby akcji ani warunku wydania zgody na koncentrację przez Komisję Europejską, podał wzywający. "Wzywający niniejszym informuje, że w dniu

W wezwaniu na Pfleiderer Group zawarto transakcje na 15,05 mln akcji

pośredniczący w wezwaniu. Wcześniej podano, że Volantis Bidco zdecydował, iż nabędzie akcje Pfleiderer Group w wezwaniu mimo nieziszczenia się warunku minimalnej liczby akcji ani warunku wydania zgody na koncentrację przez Komisję Europejską. 11 lipca br. Volantis Bidco B.V. ogłosił wezwanie na 23,52 mln

Volantis Bidco ogłosił wezwanie na 36,35% akcji Pfleiderer Group po 25,17 zł

868 046 akcji, tj. co najmniej, po zaokrągleniu do jednej setnej procenta, 26,07% ogólnej liczby akcji, zostanie objętych zapisami w wezwaniu. "Akcje objęte wezwaniem będą nabywane po cenie 25,17 zł za jedną akcję" - czytamy dalej. Zapisy w wezwaniu zaplanowano na 1-16 sierpnia br

Spółka z chińskiej grupy Hisense złoży ofertę przejęcia 100% akcji Gorenje

chińskiej grupy Hisense, oferującej nabycie pakietu 50% i jednej akcji spółki po cenie 12 euro za akcję. W listopadzie ub.r. Gorenje podało, że wybrało doradcę finansowego i prawnego w procesie poszukiwania partnera strategicznego. Grupa oczekiwała wówczas, że pozyskanie partnera strategicznego potrwa do

Grupa Azoty Polyolefins podwyższy kapitał o 131,9 mln zł

. Podwyższenie kapitału o 131 944 310 zł odbędzie się poprzez emisję 13 194 431 nowych akcji imiennych serii F o wartości nominalnej 10 zł każda. Cena emisyjna akcji serii F wynosi 47,90 zł za sztukę, poinformowano. "Objęcie nowych akcji nastąpi w trybie subskrypcji prywatnej przez: - spółkę Grupa Azoty

AccorInvest ma 98,6% akcji Orbisu, został nowym inwestorem strategicznym

John Ozinga, cytowany w komunikacie. Transakcja jest ostatnim elementem procesu transformacji Orbisu po nabyciu przez Accor za cenę 286 mln euro części przedsiębiorstwa obejmującej działalność hotelarską prowadzoną na podstawie umów zarządzania hotelami i franczyzy, co miało miejsce w październiku

Gorenje: Hisense proponuje przejęcie 50% i jednej akcji po cenie 12 euro za szt.

Warszawa, 09.05.2018 (ISBnews) - Gorenje - w procesie poszukiwania partnera strategicznego - wybrało ofertę chińskiej grupy Hisense, oferującej nabycie pakietu 50% i jednej akcji spółki po cenie 12 euro za akcję, podało Gorenje. "Zarząd Gorenje przeanalizował otrzymane oferty i oferty

Spółka z grupy Hisense chce nabyć 24,42 mln akcji Gorenje po 12 euro za szt.

nabycie pakietu 50% i jednej akcji spółki po cenie 12 euro za akcję. W listopadzie ub.r. Gorenje podało, że wybrało doradcę finansowego i prawnego w procesie poszukiwania partnera strategicznego. Grupa oczekiwała wówczas, że pozyskanie partnera strategicznego potrwa do końca III kw. 2018 r. Grupa

Przegląd informacji ze spółek

umowie przejęła całość praw do gier "Knight Simulator" oraz "Roman Legionary" w wersji na PC, podała spółka. Rada dyrektorów grupy IMC zadecydowała o przeznaczeniu na dywidendę ok. 14,9 mln euro, podała spółka. Wysokość wypłaconej dywidendy zaliczkowej wyniesie 0,45 euro na akcję

Bank Millennium ma zgodę UOKiK na przejęcie Euro Banku 

dotyczącą nabycia ok. 99,787% akcji Euro Bank S.A od SG Financial Services Holdings - spółki w 100% zależnej Societe Generale (SG), za cenę referencyjną wysokości 1,83 mld zł. Bank podał wówczas, że planuje zamknięcie transakcji w II kw. 2019 roku, zaś połączenie operacyjne banków planowane jest na IV

Bank Millennium złożył wniosek do UOKiK ws. zamiaru przejęcia Euro Banku

Millennium S.A. wyłącznej kontroli nad Euro Bank S.A." - czytamy w komunikacie.  Wniosek wpłynął 4 grudnia, sprawa jest w toku. Na początku listopada Bank Millennium podpisał umowę dotyczącą nabycia ok. 99,787% akcji Euro Bank S.A od SG Financial Services Holdings - spółki w 100% zależnej

Art Games Studio: Premiera pierwszej gry na Nintendo Switch wyznaczona na 7 maja

USD w dystrybucji na rynku USA, Kanady i Meksyku oraz 4,49 euro w dystrybucji na rynku europejskim. Wcześniej spółka podała, że zamierza wydać na platformę Nintendo Switch co najmniej 3 nowe projekty. Art Games Studio, założone w 2017 r., specjalizując się w zakresie produkcji i dystrybucji gier

Bank Millennium kupił ok. 99,8% akcji Euro Banku za 1,833 mld zł

Bank Millennium. "Cena zapłacona przez bank za akcje wynosi 1 833 000 000 zł. Cena będzie podlegała mechanizmowi korekty uzgodnionemu w umowie na podstawie porównania ostatecznej wartości aktywów netto Euro Banku wyliczonej na dzień dzisiejszy (Data Zamknięcia) z wartością referencyjną aktywów

Bank Millennium ma zgodę KNF na przejęcie Euro Banku

kierunku udanej finalizacji zakupu Euro Banku" - dodał wiceprezes Fernando Bicho. Na początku listopada Bank Millennium podpisał umowę dotyczącą nabycia ok. 99,787% akcji Euro Bank S.A od SG Financial Services Holdings - spółki w 100% zależnej Societe Generale (SG), za cenę referencyjną wysokości

Akcjonariusze PBKM zdecydowali o emisji ponad 3,5 mln nowych akcji po 62 zł/szt.

0,50 zł każda.  Emisja nowych akcji zostanie przeprowadzona w ramach subskrypcji prywatnej. Oferta objęcia nowych akcji zostanie skierowana wyłącznie do obecnego akcjonariusza spółki, tj. Active Ownership Fund SICAV-FIS SCS, w zamian za wkład pieniężny o wartości odpowiadającej łącznej cenie

Relacje Chiny-USA i decyzje banków centralnych kluczowe na rynkach surowców

. W czwartek Europejski Bank Centralny zaprezentował gołębią retorykę, co okazało się optymistycznym impulsem na rynkach finansowych. Decyzje EBC były wsparciem dla indeksów akcji oraz dla euro, podczas gdy amerykański dolar osunął się w dół, wspierając tym samym ceny złota. W rezultacie, na rynku

DM BZ WBK podniósł rekomendację CEZ do 'trzymaj', wycenę do 77,23 zł

szczególności ze strony Niemiec i Francji. Obecne poziomy cen CO2 są nadal niewystarczające, aby uzasadnić bieżącą wycenę CEZ-u, ale uważamy, że cena certyfikatu CO2 może wzrosnąć w ciągu kilku miesięcy do około 10 euro / t, co uzasadniałby dzisiejszą cenę akcji spółki" - czytamy w raporcie. (ISBnews)

ZPP: Polska nie powinna szybko wprowadzać wspólnej waluty

szereg zagrożeń, które mogłyby spaść na polską gospodarkę w przypadku nieprzemyślanego wprowadzenia euro. "Stopy procentowe ustalane przez Europejski Bank Centralny mogą okazać się zbyt niskie dla Polski, która jest krajem o niskim PKB oraz relatywnie niskim poziomie cen, co może skutkować

Mabion uzgodnił z EBI warunki finansowania do 30 mln euro

Warszawa, 22.10.2019 (ISBnews) - Mabion uzgodnił z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) warunki udzielenia niezabezpieczonego kredytu wypłacanego w trzech transzach do łącznej kwoty 30 mln euro, podała spółka. Środki pozyskane w ramach udzielonego kredytu zostaną przeznaczone na

Pharmena przydzieliła ok. 2,2 mln akcji serii E, pozyskała 13,1 mln zł

innowacyjnych suplementów diety Menavitin na rynek w Polsce i Europie. Oferta publiczna obejmowała 2 638 516 akcji zwykłych serii E, po cenie 6 zł za jedna akcję. W trakcie subskrypcji inwestorzy złożyli łącznie zapisy na 2 189 706 oferowanych przez spółkę akcji, podano. "Oferta zakończyła się sukcesem

Gorenje miało wstęp. 1,31 mln euro przychodów 2017, planuje 1,33 mld euro na br.

, Holandii, Bliskiego i Dalekiego Wschodu, Stanów Zjednoczonych, Azji i Australii" - czytamy w komunikacie. Zysk operacyjny za 2017 r. jest szacowany na 21,7 mln euro, a zysk netto na 1,2 mln euro. Na wyniki 2017 r. wpłynęły negatywne warunki rynkowe, w szczególności wzrost cen surowców i materiałów

Przegląd prasy

wewnątrz UE  Puls Biznesu -- Komisja Europejska zamierza zgodzić się na przejęcie grupy Lotos przez PKN Orlen, ale wymaga to wielu ustępstw ze strony Orlenu, w tym m.in. dezyinwestycji.  W grę wchodzi wymiana z MOL-em i partner na część akcji Lotosu Gazeta Wyborcza  --- Trwa

Akcjonariusze PBKM zdecydowali o emisji akcji serii L bez prawa poboru

profesjonalnymi w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi; lub (ii) inwestorów, z których każdy nabędzie akcje serii L o wartości liczonej według ceny emisyjnej z dnia jej ustalenia wynoszącej co najmniej 100 000 euro.  Oferta zostanie przeprowadzona na terytorium

Przegląd prasy

otrzymał 150 mln euro pożyczki od CEB na finansowanie inwestycji MŚP --UTK: Przewozy intermodalne wzrosły o 11,8% r/r do 383 tys. jednostek w I kw. --Emilewicz: Rząd nie rozważa zniesienia zakazu handlu w niedzielę --Credit-Agricole: Dynamika cen warzyw i owoców obniży się w II półroczu 2020 --CCC

Akcjonariusze PBKM zdecydują 23 listopada o emisji do 946,96 tys. akcji serii L

będzie dążył do tego, aby ostateczna cena minimalna uchwalona przez walne zgromadzenie nie była niższa niż 60 zł za jedną akcję" - czytamy w uzasadnieniu zarządu.  PBKM zamierza przeprowadzić emisję akcji w celu pozyskania znaczącego inwestora wspierającego konsolidację rynku europejskiego i

Przegląd informacji ze spółek

rozliczenia sprzedaży (i otrzymania ceny) nie później niż do 7 listopada 2018 r., podało Echo. Cena sprzedaży akcji, pomniejszona o koszty transakcyjne, wyniesie 17,1 mln euro. Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos wyniosła 7,42 USD na baryłce w październiku br. wobec 5,59 USD miesiąc wcześniej i 8,55 USD

Ciech nabył 100% udziałów hiszpańskiego Proplanu za 44,6 mln euro

. Ciech informował, że podpisał umowę o wartości 33,5 mln euro na zakup 75% akcji hiszpańskiego Proplan Plant Protection Company (18 750 udziałów). Spółka zawarła również umowę wspólników dotyczącą między innymi nabycia pozostałych 6 250 udziałów stanowiących 25% udziałów w kapitale zakładowym Proplan

EBOR sprzedał w ramach ABB wszystkie posiadane akcje Wirtualnej Polski

Warszawa, 26.01.2017 (ISBnews) - Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) sprzedał w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu (accelerated book-building, ABB) 3,12% akcji spółki Wirtualna Polska Holding, tj. cały posiadany pakiet, podał bank. "Akcje trafiły do krajowych, regionalnych i

Przegląd informacji ze spółek

Europejską Agencję Leków jeszcze w 2020 roku. Tatry Mountain Resorts (TMR) odnotowało 1,81 mln euro skonsolidowanej straty netto w roku obrotowym 2018/2019 (zakończonym 31 października 2019 r.)  wobec 3,1 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Soho Development

Bank Millennium chce zamknąć transakcję zakupu Euro Banku w II kw. 2019 r.

nabycie przez Bank Millennium ok. 99,79% akcji Euro Banku od SG Financial Services Holdings - spółki w 100% zależnej Societe Generale (SG) za cenę referencyjną wynoszącą 1 833 mln zł. Ostateczna cena nabycia zostanie skorygowana o zmianę wartości księgowej Euro Banku na dzień zamknięcia transakcji

Złoty kontynuuje spadki, ale daleko od prawdziwego krachu

, w tym na programie skupu aktywów. Przy okazji, właśnie w kontekście inflacji warto zwrócić dziś uwagę na odczyt dynamiki wzrostu cen dóbr produkcyjnych – indeks PPI na wzrosnąć jedynie o 0,3%. W nocy, już po zakończeniu środowej sesji w USA, Europejski Bank Centralny ogłosił program

Bank Millennium nie wypłaci dywidendy z zysku za 2018 r.

Warszawa, 05.11.2018 (ISBnews) - Bank Millennium, w związku z planowaną transakcją zakupu ok. 99,79% akcji Euro Banku za cenę referencyjna wysokości1,83 mld zł, nie planuje wypłaty dywidendy z zysku za 2018 rok i uważa, że trudno na razie określić, kiedy powróci do dzielenia się zyskiem z

BOŚ Bank: Struktura PKB Polski w III kw. i dane z USA w centrum uwagi w tym tyg.

oraz sytuacji w Europie" - czytamy w raporcie tygodniowym banku. Biorąc pod uwagę notowany w ostatnim czasie spadek cen ropy naftowej oraz większe obawy dot. perspektyw wzrostu gospodarczego zapewne istotniejsze od wskaźników inflacyjnych (listopadowy HICP w strefie euro i październikowy PCE w

NWZ Pfleiderer Group zdecydowało o 1,1 zł dywidendy/akcję i skupie do 10% akcji

Warszawa, 21.06.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Pfleiderer Group zdecydowali o wypłacie dywidendy w wysokości 71,17 mln zł, co stanowi 1,1 zł na akcję, podała spółka. Zwyczajne walne zgromadzenie upoważniło także zarząd spółki do skupu do 10% akcji własnych po cenie nie niższej niż 0,6 zł za

Przegląd informacji ze spółek

osiągnięciu bezpośrednio i przez podmioty zależne 97,97% udziału w kapitale zakładowym ATM, zażądał przymusowego wykupu pozostałych 2,03% akcji po cenie 12 zł za akcję, podał podmiot pośredniczący Trigon Dom Maklerski. W związku z tym Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zawiesiła od dziś notowania

ZCh Police zawarły ze Skarbem Państwa umowę dot. objęcia 5,5 mln akcji serii C

pozytywnego rozpatrzenia wniosku spółki o objęcie akcji przez prezesa Rady Ministrów. Skarb Państwa jest uprawniony do objęcia 5 513 722 akcji o wartości ok. 56,2 mln zł (wg ceny emisyjnej 10,2 zł). Zapisy na akcje w ofercie kończą się 9 grudnia br., poinformowano. Na podstawie umowy

Ceny ropy mogą dziś zaważyć na notowaniach na GPW

Warszawa, 23.04.2019 (ISBnews/ CMC Markets) - Okres świąteczny minął inwestorom na GPW pod znakiem złych doniesień z europejskiej gospodarki, które napłynęły w czwartek. Dzisiejsze notowania dodatkowo mogą skomplikować najnowsze zwyżki cen ropy naftowej. Warto też zwrócić uwagę na publikowane

Przegląd prasy

przemysłu strefy euro wzrósł do 49,1 pkt w II wg wst. danych --GUS: Produkcja firm budowlanych wzrosła o 6,5% r/r w styczniu --GUS: Sprzedaż detaliczna (ceny stałe) wzrosła o 3,4% r/r w styczniu --Projekt onkologiczny Ryvu Therapeutics ma 32,76 mln zł dofinansowania z NCBR --Wskaźnik PMI dla sektora

Zysk netto Gorenje wzrósł r/r do 2,3 mln euro w II kw. 2017 r.

Warszawa, 25.08.2017 (ISBnews) - Gorenje odnotowało 2,3 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 1,45 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 6,7 mln euro wobec 9,9 mln euro zysku rok

Przegląd informacji ze spółek

spółki, a cenę 4,65 zł za akcję uważa za zgodną z wymogami ceny minimalnej, podała spółka. Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja odnotował ok. 83 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. według wstępnych danych, podała spółka. Rainbow

Przegląd prasy

niż w 2009 r.  --Program zakupu aktywów na kwotę 750 mld euro pokazuje, że Europejski Bank Centralny wreszcie dostrzegł ogromną skalę kryzysu Puls Biznesu -- Publiczne środki z PFR Ventures trafiły do start-upu, którego udziałowcami są firmy mające na karku komorników. Szef jednej z nich

UniCredit sprzedał ok. 121,4 mln akcji FinecoBanku za ok. 552 mln euro

przeznaczoną dla inwestorów instytucjonalnych ofertę około 121,4 mln istniejących akcji zwykłych FinecoBank S.p.A., stanowiących 20% kapitału akcyjnego spółki, po cenie 4,55 euro za akcję" - czytamy w komunikacie. Zamknięcie oferty nastąpi 17 października br. Koordynatorami i współprowadzącymi księgę

Przegląd prasy

antykryzysowej - o ustalaniu maksymalnych cen lub marż będzie bardzo trudne --Ceneo: Zainteresowanie materiałami budowlanymi i dekoracyjnymi rośnie średnio o 30% Parkiet --Średnie obroty na rynku akcji w marcu wyniosły 1,17 mld zł - to najlepszy wynik od sierpnia 2011 r. --Bogusław Grabowski: Rząd

Obecnie psychologiczną barierę na indeksie WIG20 stanowi poziom 1600 pkt

" o niemal 30%, a w konsekwencji pociągnęło za sobą pozostałe rynki. Przy silnych obawach związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa impuls ten okazał na tyle silny, że inwestorzy bez opamiętania pozbywali się z portfeli akcji spółek, nie bacząc na to, że dla części z nich spadki cen ropy

Revolut dostał europejską licencję bankową, może przyjmować depozyty

bezprowizyjnego inwestowania w akcje spółek notowanych w USA i w Europie, przypomniano. Europejska licencja bankowa oznacza dla Revolut możliwość przyjmowania depozytów, które chronione będą do kwoty 100 000 euro w ramach europejskiego systemu gwarancji depozytów. Revolut rozpocznie także prace nad ofertą

Przegląd prasy

, która lobbowała przeciw daninie, przyjmuje decyzję z gorzką satysfakcją ISBnews --BNP Paribas BP wnioskuje do KNF o zaliczenie zysku za IV kw. do Tier I --EUNB przełożył ogólnoeuropejskie testy warunków skrajnych banków na 2021 r.  --Games Operators: cena za akcję w ofercie publicznej

EBOR zamierza nabyć 5-10% akcji Griffin Premium RE w ramach oferty publicznej

Warszawa, 23.03.2017 (ISBnews) - Griffin Premium RE podpisał umowę ramową z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR) dotyczącą nabycia akcji spółki w ramach trwającej oferty publicznej, podała spółka. EBOR może nabyć nie mniej niż 5% i nie więcej niż 10% kapitału spółki za

Przegląd informacji ze spółek

możliwie najlepszych wyników ekonomicznych, podały spółki w osobnych komunikatach. Elemental rozważa też możliwość zaangażowania się kapitałowo w Prime Minerals. CEZ podpisał umowę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) w sprawie kredytu o wartości 330 mln euro, podała spółka. Cena emisyjna akcji

UniCredit sprzedał ok. 10% akcji Banku Pekao po 126 zł za akcję za 3,3 mld zł

Warszawa, 13.07.2016 (ISBnews) - UniCredit sprzedał 26,2 mln akcji (ok. 10% kapitału) Banku Pekao w przyspieszonym procesie book-buildingu po cenie 126 zł za akcję, za łączną kwotę 749 mln euro, tj. ok. 3,3 mld zł, podał UniCredit. "UniCredit sprzedał 26,2 mln akcji Banku Pekao w

Przegląd prasy

roczną wys. 2100 zł brutto --BM Reflex: Wzrosty cen paliw na stacjach powinny wyhamować --Santander BP: Banki nie powinny lekceważyć wielkich graczy w kontekście PSD2 --Sprzedaż detaliczna w USA wzrosła o 1,6% m/m w marcu --Akcjonariusze Dom Development zdecydują 30 V o 9,05 zł dywidendy na akcję

Kurs EUR/PLN osiągnął kluczowy opór, złotemu ciążą obawy o kolejne cięcie stóp

USA. Pogarszająca się atmosfera przeniosła się więc na główne, zachodnie parkiety, gdzie notowania spadały o 3-4%. Wyprzedaż była odczuwalna również na większości rynków towarowych. Spadek cen akcji, ropy naftowej i metali przemysłowych, w połączeniu z ruchem wzrostowym na złocie i jenie, zarysował

UniCredit sprzedał 10% akcji w FinecoBanku za ok. 328 mln euro

dla inwestorów instytucjonalnych na 60,7 mln istniejących akcji zwykłych FinecoBank S.p.A., stanowiących 10% kapitału akcyjnego spółki, po cenie 5,40 euro za akcję. Zamknięcie oferty nastąpi 14 lipca 2016 r." - czytamy w komunikacie. UBS Limited i UniCredit Corporate & Investment Banking byli

Przegląd prasy

zdecydują 25 VI o niewypłacaniu dywidendy za 2019 r. --Akcjonariusze Krka zdecydują 9 lipca o 4,25 euro dywidendy na akcję za 2019 r. --Ultimate Games: Premiera gry 'House Flipper' na Nintendo Switch - 12 czerwca --Wasko miało 1,44 mln zł zysku netto, 1,88 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020 r. --CI

Przegląd prasy

naruszanie interesów konsumenta --PGNiG ma zakontraktowane 10 dostaw LNG na I kw. 2020 r. --PZU przygląda się okazjom inwestycyjnym na rynku, w tym sprzedaży AXA --Prezes PZU: Cena akcji Alior Banku nie uwzględnia jego potencjału --MPiT oczekuje wzrostu PKB zbliżonego do 4% r/r w II półr. 2019 r

Przegląd informacji ze spółek

publicznych. Maciej Popowicz i Arkadiusz Pernal - akcjonariusze i menedżerowie Ten Square Games - sprzedali łącznie 963 574 akcji, stanowiących 13,31% kapitału, po cenie 230 zł w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB), podała spółka. Projekt OncoArendi Therapeutics pt. "Poszukiwanie i

Przegląd prasy

przeniesieniu zakładów do innych krajów lub już to zaczęła robić Parkiet --Większość ekspertów liczy na kontynuację wzrostu cen akcji w kolejnych miesiącach w USA i w Polsce Dziennik Gazeta Prawna --Związkowcy chcą podwyżki płacy minimalnej do 2520 zł w 2020 r. --Glapiński: Z polskim złotym i

Przegląd prasy

mln pasażerów w lipcu, o 0,3% mniej r/r --GPW wykluczyła z obrotu giełdowego akcje Qumak w upadłości --Sąd uwzględnił skargę Torpolu dot. przetargu Elektrowni Ostrołęka --P.A. Nova ma umowę na sprzedaż 100% udziałów P.A. Nova Invest 3 za 0,88 mln euro --Elektrobudowa rozmawia z PG Energy Capital

Deutsche Hypo:Indeks koniunktury nieruchomości REECOX w Polsce spadł o 1% w 2018

spadek wyniósł 1%. W ten sposób polska koniunktura nieruchomości okazała się odporniejsza niż w innych krajach europejskich. Wskaźnik Deutsche Hypo Euro-Score w roku 2018 spadł o 6,3%. "Rynek nieruchomości komercyjnych w Polsce znajduje się wciąż na kursie wzrostowym. Wielkość transakcji w roku

PBKM rozpoczął emisję akcji serii L bez pp, w subskrypcji prywatnej

szacowana łączna wycena wynosi ok. 25 mln euro. W listopadzie prezes PBKM Jakub Baran poinformował także, iż spółka zakłada, że środki z emisji akcji wykorzysta w ciągu 12 miesięcy.  Prezes powiedział także, że spółka ze względu na słabą sytuację na warszawskiej giełdzie oczekuje dalszego

Przegląd prasy

, nie wyklucza, że będzie to miało miejsce w 2021 r. --Hońdo z Quercus TFI: Rynki akcji w błyskawicznym tempie przeszły od bagatelizowania sprawy koronawirusa do nagłej paniki na tym punkcie Dziennik Gazeta Prawna --Szweda-Lewandowska z SGH: Współczynnik dzietności pozostanie w okolicy 1,4, ale

Przegląd informacji ze spółek

) podjęła decyzję o objęciu 6 993 048 nowych akcji spółki zależnej Grupa Azoty Polyolefins w ramach emisji akcji imiennych serii F w cenie emisyjnej 47,9 zł za każdą akcję, tj. za łączną kwotę 334 966 999,20 zł, podała spółka. Aplikacja mBanku jest już dostępna w Huawei AppGallery - autorskim sklepie z

Przegląd prasy

--Oferta Budimeksu za 348,98 mln zł netto najkorzystniejsza w przetargu MPWiK --Unibep ma umowę na budowę 3 budynków w Warszawie za 84,8 mln zł netto --Lotos uruchomi 38 punktów ładowania pojazdów elektrycznych do końca I kw. 2020 --PayPal wprowadza przekazy pieniężne Xoom na rynki europejskie

Przegląd prasy

dokumentację do NCBR ws. pojazdów bezemisyjnych do 3 czerwca --Orphee sprzedało 13,5 mln akcji Diesse za 13,3 mln euro --Elektrobudowa chce podwyższyć kapitał w drodze emisji akcji --Sfinks Polska ponownie ustalił cenę emisyjną akcji serii P na 1 zł --Impexmetal zamierza wykupić akcje Alchemii w drodze

Przegląd prasy

koronawirusa obroty w gastronomii spadły o ok. 80-90% --Yareal ma umowę sprzedaży stołecznego biurowca Nowogrodzka Square --Grupa INC pozyskała dla GenXone 4,14 mln zł z emisji akcji --Photon Energy planuje uruchomienie 10 farm PV o mocy 14,2 MW do końca 2020 r. --Photon Energy miał 0,73 mln euro

Przegląd informacji ze spółek

Eurocash i Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) zawarły umowę kredytu w kwocie stanowiącej w złotych ekwiwalent 50 mln euro - środki zostaną wykorzystane m.in. do finalizacji transakcji nabycia Frisco, podała spółka. Ten Square Games (TSG) podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego

7Levels celuje w debiut na rynku NewConnect na początku 2018 r.

serii C. Papiery oferowane przez 7Levels spotkały się z dużym zainteresowaniem rynku, dzięki czemu gamedeveloper uplasował w pierwszej publicznej emisji całą oferowaną pulę akcji. Inwestorzy wycenili krakowskie studio na 31,5 mln zł, a 7Levels pozyskało 1,5 mln zł na rozpoczęcie prac nad kolejnym

Deutsche Bank Polska: Wzrost PKB Polski spowolni do 3,8% w 2019 z 4,9% w 2018

najprawdopodobniej podniesie stopy procentowe trzykrotnie, za każdym razem po 25 pb" - uważa główny ekonomista. Europejski Bank Centralny zakończył program zakupu aktywów w 2018 r., ale przez kilka następnych kwartałów zapadające instrumenty finansowe będą reinwestowane, co będzie spowalniać spadki cen

Przegląd prasy

-814 mln euro w VII, konsensus: -295 mln euro --Akcjonariusze LPP zdecydowali o programie obligacji o wartości do 300 mln zł --URE: Ponad 3,7 tys. odbiorców zmieniło sprzedawcę energii w lipcu --Alchemia złożyła do KNF wniosek ws. zniesienia dematerializacji akcji --Elektrotim liczy na dodatni

Przegląd informacji ze spółek

Zarząd Sfinks Polska określi cenę emisyjną akcji serii P w ramach oferty bez prawa poboru na 1 zł za sztukę, podała spółka.  Zarząd Kruka podjął uchwałę w sprawie emisji do 250 000 5-letnich obligacji serii AG2  w trybie oferty publicznej po cenie emisyjnej równej wartości

Przegląd prasy

' pod marką Teraz by Aviva --Akcjonariusze LW Bogdanka zdecydowali o 0,75 zł dywidendy na akcję za 2018 r. --Ceny ropy naftowej spadają ze względu na sytuację w OPEC i gospodarce USA --Wskaźnik ZEW w Niemczech spadł do -21,1 pkt w czerwcu --Eurostat: Nadwyżka w handlu zagr. strefy euro wyniosła

EBOR kupił 9,48% akcji Griffin Premium RE w IPO za 84,4 mln zł

5% i nie więcej niż 10% kapitału spółki za równowartość do 20 mln euro. Wartość przeprowadzonej oferty wynosiła 508 253 171,10 mln zł (89 167 223 wszystkich akcji - w tym 22 201 267 akcji nowej emisji - w ramach oferty i cena jednej akcji 5,7 zł). Griffin Premium RE.. to pierwsza w Polsce spółka

Noble Securities zaczęło rekomendowanie Wieltonu od 'akumuluj' i wyceny 9,3 zł

została wydana przy cenie za akcję wysokości 8,33  zł, zaś we wtorek ok. godz. 13:09 kurs akcji wynosił 8,82 zł. "Wielton jest jednym z czołowych europejskich producentów przyczep i naczep. Segment ten rozwija się dynamicznie od kilku kwartałów, a na kluczowych rynkach

UniCredit rozważa sprzedaż całego pakietu Pekao

mln akcji (ok. 10% kapitału) Banku Pekao w przyspieszonym procesie book-buildingu po cenie 126 zł za akcję, za łączną kwotę 749 mln euro, tj. ok. 3,3 mld zł, w ofercie skierowanej do inwestorów instytucjonalnych. Po zakończeniu  oferty UniCredit nadal posiada pakiet kontrolny udziałów w Pekao

Na GPW spokojniej po trzech sesjach wzrostów

; zarówno zamieszanie wokół Brexitu, jak i nowych ceł w USA wymuszają dużą zmienność cen. Tematem dnia są dziś w Europie spekulacje dotyczące ewentualnych, przedterminowych wyborów do brytyjskiego parlamentu. Biorąc pod uwagę wyniki wyborów do Europarlamentu i ostatnie sondaże, mogłoby to oznaczać koniec

Przegląd informacji ze spółek

(BGK) wypowiedział Nextbike Polska wszystkie umowy kredytu obrotowego nieodnawialnego w rachunku kredytowym, podała spółka.  Zarząd Selvity ustalił cenę emisyjną akcji serii C na kwotę 38 zł za każdą akcję, podała spółka. PCC Exol zdecydował o wcześniejszym wykupie wszystkich 250 tys

Akcjonariusze Pfleiderera zdecydują 21 VI o 1,1 zł dywidendy/akcję i buy-backu

warunkami określonymi w podjętej przez zarząd i zatwierdzonej przez radę nadzorczą odrębnej uchwale, spółka może nabyć w ramach programu skupu akcji własnych do 6 470 100 w pełni pokrytych akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących nie więcej niż 10% kapitału zakładowego spółki. Cena akcji nabywanych w

Przegląd prasy

jesienią  Parkiet  --Hossa w USA potrwa jeszcze 10 lat, uważa zarządzajacy Adam Drozdowski  Dziennik Gazeta Prawna  --Lokalne władze nie wierzą w zamrożenie cen i pytają resort energii o nowe przepisy  --W I kw.  cudzoziemcy w polskich sklepach, na bazarach, w

Gekoplast podtrzymuje prognozę ponad 7 mln zł zysku netto w tym roku

rentowności" - dodał prezes. Na początku sierpnia br. Włoski K-Holding, właściciel największego europejskiego podmiotu z branży produkcji płyt polipropylenowych - Karton S.p.A. złożył niewiążącą ofertę zakupu do 100% akcji Gekoplast w formie wezwania giełdowego. Cena ma wynieść 16,55 zł za akcję

Przegląd informacji ze spółek

zapewnieniu jej ciągłości, w tym wsparcia dla klientów, podał Urząd.  Cena za akcję w ofercie publicznej Games Operators została ustalona na 22 zł, podała spółka. Kruk planuje rozpocząć 19 marca br. zapisy na pierwszą w tym roku emisję obligacji publicznych w ramach VI Programu Emisji Obligacji

Przegląd prasy

społ. --Murapol uruchomił program wspierający kredytobiorców, dołączył do niego mBank --Movie Games rekomenduje 0,32 zł dywidendy na akcję z zysku za 2019 r. --Grupa CCC uruchomiła w Czechach i na Słowacji aplikację mobilną --Wskaźnik nastrojów inwestorów Sentix w strefie euro wzrósł do -41,8

Środa przynosi niewielkie wahania złotego w relacji do głównych walut

przedstawienie nowej propozycji budżetu w ciągu trzech tygodni. To w sposób oczywisty zwiększa obawy o kondycję włoskiej gospodarki, a pośrednio o sytuację w całej strefie euro. Ten brak zdecydowanej reakcji na opisane wyżej bodźce może oznaczać, że w znaczniej mierze są one już zawarte w cenach. Dlatego też

Przegląd informacji ze spółek

euro (106 mln zł) w obligacje operatora Play, podała instytucja. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) podjęła uchwałę w sprawie zawieszenia obrotu na głównym rynku akcjami Indykpolu w związku z przekazanym zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu akcji spółki, podał

Przegląd prasy

--Aktywa w usłudze asset management Skarbiec TFI przekroczyły 1 mld zł --XTPL ustalił cenę emisyjną akcji serii T na 74 zł za sztukę --Frisco.pl: Produkty spożywcze Marks & Spencer będą dostępne od 17 VI  --Samar: Rejestracje nowych samochodów użytkowych spadły o 54,48% r/r w V --Eobuwie.pl z

Generali Investments TFI: Złoto pozostanie atrakcyjną inwestycją w 2020 r. 

centralnych. W 2019 roku nastąpił symboliczny zwrot w globalnej polityce pieniężnej. Największe banki centralne: Amerykańska Rezerwa Federalna i Europejski Bank Centralny, obniżyły stopy procentowe. Podstawowa stopa procentowa w USA wynosi obecnie 1,5%-1,75%. W strefie euro stopa refinansowa jest na poziomie

Uniwheels sprzeda akcje po 105 zł za sztukę, łączna wartość oferty 504 mln zł

Warszawa, 24.04.2015 (ISBnews) - Uniwheels AG ustaliła ostateczną liczbę akcji oferowanych w pierwotnej ofercie publicznej na 4,8 mln sztuk, w tym 2,4 mln nowych akcji w ramach podwyższenia kapitału zakładowego oraz 2,4 mln istniejących akcji, podała spółka. Cena za jedną akcję wynosi 105 zł

Na fali silnych wzrostów w USA i w Japonii polskie akcje mogą dziś odzyskać siłę

. Inwestorzy nie będą dzisiaj przejmować się sytuacją w Hiszpanii. Napięcia w Katalonii więcej złego mogą przynieść euro niż europejskim akcjom. Szczególnie, że już teraz w Hiszpanii mamy rząd mniejszościowy i o ile premier Rajoy nie znajdzie szybko rozwiązania sporu, może całkowicie stracić poparcie

Przegląd prasy

na wielu rynkach, ale znaczna większość indeksów giełdowych była na koniec czerwca niżej niż w styczniu Dziennik Gazeta Prawna --W kolejnych trzech latach NFZ i budżet państwa łącznie przeznaczą na lecznictwo niemal 390 mld zł --Kolej dużych prędkości łącząca europejskie stolice to jeden z

Przegląd informacji ze spółek

niemieckiego producenta elementów prefabrykowanych z betonu, zlokalizowanego w północnej Bawarii, podała spółka. Zaoferowana kwota nabycia udziałów to 14,8 mln euro. Zarząd Polskiego Banku Komórek Macierzystych (PBKM) ocenia, że ogłoszone przez AOC Health wezwanie na 10,6% akcji spółki pozostanie bez

Przegląd prasy

miało wstępnie 0,25 mld zysku netto, 1 mld zł EBITDA w II kw. 2019 r. --Acciona podniosła cenę w wezwaniu na akcje Mostostalu Warszawa do 4,5 zł za szt. --PKN Orlen i Grupa PZU powołają spółkę do zakupów marketingowych i reklamowych --PGNiG: Wolumen dystrybucji gazów przez PSG wyniósł 2,43 mld m3 w II

Millennium liczy na ok. 650 mln zł synergii z połączenia z Euro Bankiem w 5 lat

jest na IV kwartał 2019 r.  Przedmiotem ogłoszonej dziś transakcji jest nabycie przez Bank Millennium ok. 99,79% akcji Euro Banku od SG Financial Services Holdings - spółki w 100% zależnej Societe Generale (SG) za cenę referencyjną wynoszącą 1 833 mln zł. Ostateczna cena nabycia zostanie

Przegląd prasy

Warszawa, 08.11.2019 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita  -- Coraz więcej ciepłowni balansuje na granicy upadłości ze względu na wzrost cen emisji CO2, kurs euro i ceny węgla  --Intercity otrzyma 19,5 mld zł wsparcia na

Przegląd prasy

pobudzić gospodarkę UE --Sun & Snow Real Estate uruchamia sprzedaż apartamentów w Szklarskiej Porębie --Unibep rekomenduje wypłatę 0,22 zł dywidendy na akcję z zysku za 2019 r. --Konferencje online 'KPMG (e)Forum | Biznes w czasach pandemii' ruszą od 21 maja --Kopeć z MEN: Będzie rozporządzenie ws

Przegląd informacji ze spółek

zł wobec 1,63 mld zł rok wcześniej, podała spółka, prezentując wstępne dane. Acciona Construcción podniosła cenę w wezwaniu na 100% akcji Mostostalu Warszawa do 4,5 zł za akcję (poprzednio 3,45 zł za jedną akcję), podała spółka. Wydłużony został także pierwszy etap przyjmowania zapisów pozwalający

KE wydała zgodę na przejęcie Visa Europe przez Visa Inc.

uzależnione od otrzymania stosownych zgód regulacyjnych.  Zgodnie z treścią umowy, wartość transakcji wynosi maksymalnie do 21,2 mld euro i składa się z następujących elementów: -  ceny nabycia płatnej w momencie zamknięcia transakcji wynoszącej 16,5 mld euro oraz -  odroczonej płatności

Przegląd informacji ze spółek

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police (ZCh Police) w ramach planowanej emisji, po cenie emisyjnej 10,2 zł za akcję, tj. za łączną kwotę 291 225 300 zł w ramach przysługujących praw poboru, podała spółka. (ISBnews)

Przegląd prasy

kredytów wyższych niż 80% wartości zabezpieczenia Puls Biznesu --Inovo Venture Partners otrzymał 15 mln euro z Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI), szykuje się do inwestycji w spółki technologiczne Gazeta Wyborcza --ONZ ostrzega, że pandemia wpędzi dziesiątki milionów ludzi w głód