akcje euco

Przegląd informacji ze spółek

Logistyka (właścicielem 56,71% akcji w spółce Pekaes), podał Pekaes. Arteria podpisała umowę z Orange Polska i TP Invest w sprawie przejęcia spółki Contact Center od jej obecnych udziałowców, podała spółka. Ostatecznie Arteria zapłaciła za udziały 9,07 mln zł. Wiceprezes Wojciech Glapa zapowiedział, że

Przegląd prasy

. zł kary na spółkę Acronu w zw. z akcjami Grupy Azoty --KNF zgodziła się na nabycie przez Aviva Investors Holdings akcji Aviva Investors --KNF nałożyła 500 tys. zł kary na DSS za niedopełnienie obowiązków informacyjnych --KNF wyraziła zgodę na powołanie T. Bogusa na stanowisko prezesa BGŻ BNP

Przegląd prasy

--Braster chce rozpocząć dystrybucję urządzenia Braster w Irlandii w IV kw. br.  --Akcjonariusze Bogdanki zdecydowali o 1 zł dywidendy na akcję za 2016 r. --Gaz-System ma pozwolenia na budowę gazociągu Tworóg - Kędzierzyn-Koźle --LC Corp zawarł z Budimeksem umowę na realizację Wola Retro za

Przegląd prasy

śmiertelnych ofiar na 1 mln mieszkańców wzrosła w Polsce o 2 do 79 w 2016 r.; średnia w UE to 50 (spadek o 2) ISBnews --Kredyt Inkaso przydzieliło warunkowo obligacje serii C1 o wart. 103,05 mln zł --iAlbatros Group skupił 2,45 mln akcji własnych po 59,09 zł sztuka --EuCO wyemituje obligacje serii A o

Przegląd prasy

śmiertelnych ofiar na 1 mln mieszkańców wzrosła w Polsce o 2 do 79 w 2016 r.; średnia w UE to 50 (spadek o 2) ISBnews --Kredyt Inkaso przydzieliło warunkowo obligacje serii C1 o wart. 103,05 mln zł --iAlbatros Group skupił 2,45 mln akcji własnych po 59,09 zł sztuka --EuCO wyemituje obligacje serii A o

Auxilia planuje debiut na NC w styczniu, nie wyklucza emisji akcji lub obligacji

Warszawa, 15.12.2015 (ISBnews) - Auxilia oczekuje debiutu na NewConnect w styczniu przyszłego roku. Spółka chce zwiększać przychody o 25-30% średniorocznie i w najbliższych 2-3 latach może sięgnąć po dodatkowy kapitał, pochodzący z emisji akcji lub obligacji, poinformował prezes Bartosz

Przegląd informacji ze spółek

, Jakub Sitarz oraz Maciej Jarzębowski, akcjonariusze LiveChat Software zdecydowali o rozpoczęciu procesu przyśpieszonej budowy księgi popytu (procedura ABB), której celem jest sprzedaż do 1 033 523 akcji spółki, uprawniających do 4% głosów, podała spółka. Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w

Przegląd prasy

gazety ISBnews --AdMassive Group wyemituje obligacje serii E o wartości 1,6 mln zł --Stalexport inwestuje w Catterick Inv. który ma uczestniczyć w przetargu na KSPO --Famur dostarczy maszyny do kopalni w Rosji za 17,5 mln euro --Akcjonariusze LiveChat sprzedają 4% akcji w ramach procedury ABB

Przegląd informacji ze spółek

Zarząd Kredyt Inkaso podjął uchwałę w sprawie warunkowego przydziału Obligacji serii C1 o łącznej wartości nominalnej emisji 103 050 000 zł, podała spółka.  iAlbatros Group skupił ponad 2,45 mln własnych akcji za łączną kwotę 145 mln zł, podała spółka.  Europejskie Centrum

Przegląd prasy

Banku Komórek Macierzystych --EuCO wnioskuje o wypłatę 3,58 zł na akcję dywidendy za 2015 r. --Wojciech Drożdż i Dariusz Szymczak dołączyli do zarządu Enea Operator --PGNiG Termika złożył do UOKiK wniosek o zgodę na przejęcie PEC Jastrzębie-Zdrój --Grupa Lotos złożyła skargę na decyzję Izby

Przegląd prasy

zmiany w prawie dotyczące norm jakości węgla i ograniczenia w ruchu samochodowym ISBnews --Spółka zależna CAM Media uruchomi wypożyczalnię Wrocławski Rower Miejski --Altus TFI ma zgodę UOKiK na przejęcie TFI SKOK --EuCO proponuje wypłatę dywidendy wysokości 2,68 zł na akcję --Rada nadzorcza

Przegląd informacji ze spółek

publiczną akcji serii A, B, D, E, F, G, H oraz I oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C, D, E, F, G, H, I oraz J, podał urząd. Europejskie Centrum Odszkodowań (EuCO) wnioskuje o wypłatę dywidendy za rok obrotowy 2015 w kwocie niemal 20,05 mln zł, to

Przegląd prasy

Redan ws. wycofania spółki z GPW --Zysk netto Skarbiec Holding spadł r/r do 2,99 mln zł w III kw. r. fin. 2015/2016 --Indeks WIG20 spadł o 0,39% na zamknięciu w środę --Zysk netto EuCO wzrósł r/r do 6,05 mln zł w I kw. 2016 r. --Tacit wprowadza Apartamenty Park Lane, planuje hotel we Wrocławiu

Przegląd prasy

mln euro ISBnews --ING BSK rekomenduje wypłatę 4,0 zł dywidendy na akcję z zysku za 2014 r. --Wskaźnik zaufania konsumentów Conference Board spadł do 96,4 pkt w lutym --Es-System skupi się na produktach LED i umacnianiu pozycji na rynkach --Wskaźnik PMI dla sektora usług USA wzrósł do 57,0 pkt

Przegląd prasy

wzrósł r/r do 5,74 mln zł w 2015 r. --Zysk netto Impela spadł r/r do 22,9 mln zł w 2015 r. --MF rozważa uproszczenia podatkowe dla firm o obrotach do 150 tys. zł rocznie --Zysk netto Torpolu wzrósł r/r do 31,95 mln zł w 2015 r. --Zysk netto EuCO wzrósł r/r do 22,52 mln zł w 2015 r. --Indeks

Przegląd informacji ze spółek

Zarząd ING Banku Śląskiego przedłoży walnemu zgromadzeniu propozycję uchwały o przeznaczeniu z zysku za 2014 r. kwoty 520,40 mln zł na wypłatę dywidendy, co stanowi 50% skonsolidowanego zysku netto grupy.  Dywidenda przypadająca na 1 akcję wyniesie 4,00 zł brutto. Es-System skoncentruje

Przegląd informacji ze spółek

Akcjonariusze Redan zdecydują w sprawie zniesienia dematerializacji wszystkich zdematerializowanych akcji oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na żądanie Radosława Wiśniewskiego, Piengjai Wiśniewskej, Teresy