akcje energomontażu

Przegląd prasy

łączną kwotę 100 mln zł --Unibep zrealizuje inwestycję budowlaną w Kutnie za ok. 26 mln zł --Akcjonariusze Asseco SEE zdecydowali o wypłacie 0,52 zł dywidendy na akcję --Union Investment TFI: Ochłodzenie nastrojów na rynkach akcji w USA w II półr. --Ceny producentów w USA wzrosły o 0,6% m/m w

ZM Ropczyce miały 6,28 mln zł zysku netto, 13,78 mln zł zysku EBIT w II kw. 2018

wcześniej. Wynik netto skorygowany wyniósł odpowiednio: 21,8 mln zł wobec 7,1 mln zł rok wcześniej.  Zdarzenia, o które skorygowano wynik, to: "Styczeń 2018: podatek dochodowy od sprzedaży akcji ZMI: 6,9 mln zł; Czerwiec 2018: utworzenie odpisu aktualizującego na niespłacone wierzytelności

KNF nałożyła na spółkę PBG karę w wysokości 800 tys. zł

. "Spółka nie opublikowała informacji poufnej, która powstała najpóźniej w dniu 13 października 2011 r. o gotowości spółki do podjęcia rozmów na temat transakcji zbycia znacznego pakietu akcji spółki Energomontaż-Południe SA na rzecz Rafako SA, której dokonano w dniu 20 grudnia 2011 r. Na dzień 13

Przegląd informacji ze spółek

Mex Polska zawarł z Grupą Żywiec umowę o współpracy, która dotyczy sprzedaży piw Grupy Żywiec w lokalach Mex Polska. Szacunkowa wartość umowy wynosi 16 mln zł, a jej ostateczna wartość zależna będzie od wolumenu zakupionego piwa, podała spółka. Liczba akcji zaoferowanych do nabycia w ramach

Przegląd informacji ze spółek

należąca do małżeństwa Elżbiety i Jacka Tarczyńskich, podniosła cenę w publicznym wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Tarczyński do 14 zł za akcję z 12,6 zł za akcję, poinformował wzywający. Zniesiony został też warunek podjęcia uchwały o zniesieniu dematerializacji akcji jako warunek

Zysk netto Polimeksu-Mostostalu może wzrosnąć o 15 proc., będą przejęcia

podczas konferencji prasowej. Dodał, że w zamian za przejmowane akcje spółek z grupy, ich akcjonariuszom zostaną wydane akcje Polimeksu-Mostostal. Z informacji Polimeksu wynika, że chodzi o przejęcie udziałów w kluczowych spółkach - córkach m.in. w notowanych na warszawskiej GPW Energomontażu Północ i

Wieści ze spółek

Koncern Holsten-Bauerei w wyniku ogłoszonego 30 maja wezwania skupił 300,3 tys. akcji koszalińskiego browaru Brok. Papiery te dają 14,9 proc. głosów na WZA. Holsten ma obecnie 95,7 proc. papierów spółki. Elektromontaż-Export podpisał nowe kontrakty na dostawę urządzeń i roboty

Piątek, zamknięcie. Złoty mocniejszy, giełdy lekko w górę

inwestorzy chętniej zaczęli kupować waluty rynków wschodzących, w tym złotego. Późnym popołudniem frank kosztował 3,28 zł, za euro płacono 3,98 zł, a za dolara - 2,78 zł. Nastroje poprawiły się też na rynkach akcji. Co prawda na minusie kończyły notowania giełdy azjatyckie, a później słabe nastroje