akcje energetyki cena na giełdzie

NIK: Prywatyzacja PKP Energetyki była legalna, ale niesie ryzyka

Warszawa, 22.06.2016 (ISBnews) - Prywatyzacja spółki PKP Energetyka nie budzi zastrzeżeń z punktu widzenia legalności i ceny sprzedaży. Jednak z uwagi na chęć maksymalizacji ceny spółkę sprzedano inwestorowi finansowemu, a nie branżowemu, co niesie ze sobą ryzyka, wykazała Najwyższa

Akcjonariusze Aplisens sprzedadzą 327 tys. akcji w skupie akcji własnych

. Oferuje szeroką gamę urządzeń do pomiaru, regulacji i przetwarzania ciśnienia, wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu od energetyki po przemysł chemiczny, rafineryjny, farmaceutyczny czy spożywczy. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2008 r. (ISBnews)

Nowe rozporządzenie może doprowadzić do finansowej zapaści energetyki wiatrowej

Nowe rozporządzenie może doprowadzić do finansowej zapaści energetyki wiatrowej

są biogazownie rolnicze. Dla nich zarezerwowano specjalną pulę zielonych certyfikatów. W Polsce działa setka takich instalacji. Zielony certyfikat można porównać do papieru wartościowego - tak jak akcje spółki notowany jest na giełdzie, gdzie jego cena podlega prawom podaży i popytu. Od kilku lat na

Po sprzedaży PKP Energetyka, kolej dokapitalizuje PKP Intercity kwotą 1 mld zł

. Uważamy, że giełda jest najbardziej właściwa dla tej spółki, podobnie jak wcześniej dla PKP Cargo" - dodał prezes PKP. PKP sfinalizowały dziś sprzedaż PKP Energetyka na rzecz CVC Capital Partners za 1,41 mld zł według wartości kapitału własnego PKP Energetyka. "Będziemy również spłacać

Aplisens chce skupić 845 470 własnych akcji po 12,45 zł za sztukę

Warszawa, 07.11.2016 (ISBnews) - Aplisens opublikował ofertę zakupu nie więcej niż 845 470 własnych akcji stanowiących nie więcej niż 6,4% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, poinformowała spółka. Oferowana cena zakupu akcji wynosi 12,45 zł za jedną akcję. "Publikacja oferty

Saski Partners: Po rekordowym 2015 roku polski rynek fuzji czeka spadek

oscylowała wokół 15 mln USD wobec 22 mln USD rok wcześniej. W ubiegłym roku do największej liczby fuzji i przejęć doszło w sektorze produkcji przemysłowej, gdzie liczba transakcji podwoiła się. Wartościowo największą dynamikę odnotował sektor mediów za sprawą przejęcia akcji telewizji TVN oraz energetyka

Ferrum ma porozumienie restrukturyzacyjne z PFR, MWAM i Mezzanine FIZAN

propozycje układowe w przewidujące: konwersję na nowe akcje Ferrum wierzytelności układowych oraz, opcjonalnie prolongatę spłaty wierzytelności z tytułu pożyczki obrotowej. Cena emisyjna nowych akcji spółki na potrzeby konwersji została ustalona na 4,5 zł za jedną akcję. "Szacuje się, że nowe akcje

Murapol ogłosił wezwanie na 10,5% akcji Awbudu po 7,5 zł za sztukę

Warszawa, 10.08.2017 (ISBnews) - Murapol ogłosił wezwanie na 867 150 akcji Awbudu, uprawniających do wykonywania 10,52% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, po cenie 7,5 zł za sztukę, podała spółka. Podmiotem nabywającym akcje jest Abadon Real Estate. Podmiotem pośredniczącym - Dom

Projprzem: Cena w wezwaniu GK Immobile znacznie odbiega od wartości godziwej

giełdzie za jedną akcję spółki Projprzemu płacono na 8,53 zł. Zarząd podkreśla także, że cena nie uwzględnia możliwości biznesowych spółki, w szczególności w segmencie techniki przeładunku. Nie daje także premii dla posiadaczy akcji uprzywilejowanych. "W ocenie zarządu spółki, wezwanie GK Immobile

Socha z Esaliens TFI: Giełda w fazie wzrostów, ale ich może struktura niepokoić

to 27%. Wzrosty są realizowane głównie przez duże spółki z WIG20. Indeksy mWIG40 (spółki średniej wielkości) i sWIG80 (najmniejsze spółki) pokazują spadki za ostatnie 30 dni. Patrząc sektorowo, za wzrostami stoją głównie trzy sektory - energetyka (ze względu na korzystne regulacje, wzrost cen energii

Arabia Saudyjska z funduszem o wartości 3 bln dol. na życie bez ropy naftowej

Arabia Saudyjska z funduszem o wartości 3 bln dol. na życie bez ropy naftowej

najmniej połowę wyposażenia dla saudyjskiej armii, sprzyjając jednocześnie tworzeniu nowych miejsc pracy. W przyszłości część akcji tego holdingu również może trafić na giełdę. Wcześniej Saudyjczycy zapowiadali, że planowana transformacja gospodarcza zakłada rozwój przemysłu i energetyki. Rijad planuje

Strata netto CEZ to 206 mln CZK w III kw. 2017 r. wobec zysku rok wcześniej

wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 146 732 mln CZK w porównaniu z 145 108 mln CZK rok wcześniej. EBITDA grupy w okresie I-III kw. spadła o 6% r/r do 41,1 mld CZK, głównie w wyniku spadku realizowanych cen energii (-3,1 mld CZK) i zwiększonych wydatków na uprawnienia do emisji (-1,3 mld

Przegląd informacji ze spółek

bezpośredniej, podała spółka. Cube.ITG podpisała z Mazowieckim Szpitalem Bródnowskim oraz dwudziestoma trzema mazowieckimi jednostkami ochrony zdrowia umowę na dostawy i wdrożenia w projekcie "E-zdrowie dla Mazowsza", podała spółka. Wartość umowy to 77,54 mln zł. Rada nadzorcza PKP Energetyka

Fortum może w ciągu 3-4 miesięcy zdecydować, czy zdjąć Duon z giełdy

związane z obecnością Duonu na giełdzie. Prawdopodobnie podejmiemy decyzję w ciągu trzech lub czterech miesięcy" - powiedział Saario podczas konferencji prasowej. Wskazał, że nabycie akcji spółki nastąpiło niedawno i firma nie chce jeszcze ogłaszać szczegółowych planów rozwojowych. Fortum jest

Przegląd informacji ze spółek

energetycznego o mocy 450 MW netto, poinformowała PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK). Transport z zakładów Hitachi w Japonii do Europy odbył się drogą morską, a następnie transportem  kolejowym, podano także. Akcjonariusze Gorenje zdecydowali na walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu na

Czyszczenie kadrowe w budowlanej firmie, którą uratowało państwo

Czyszczenie kadrowe w budowlanej firmie, którą uratowało państwo

bezpieczeństwa energetycznego państwa. Jego upadek mógłby więc pokrzyżować plany modernizacji energetyki. Ponadto są to kontrakty, na których spółka ma szansę zarobić. Czyszczenie kadrowe jest możliwe, bo mimo że rządowa ARP posiada tylko 7 proc. akcji Polimexu, to po blisko 14 proc. posiadają kontrolowane przez

Przegląd informacji ze spółek

zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę 30,2 mln zł, tj.2,7 zł na jedną akcję z zysku wypracowanego w 2016 r, wynika z uchwały podjętej przez walne zgromadzenie. CEZ zdecydował o utworzeniu dywizji energetyki jądrowej od 1 czerwca br., podała spółka. Jednocześnie obecna dywizja wytwarzania zostanie

Przegląd informacji ze spółek

Urząd Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził taryfę PGNiG Obrót Detaliczny w zakresie obrotu paliwami gazowymi Nr 6 (taryfa detaliczna), utrzymującej wysokość dotychczas obowiązujących cen za paliwo gazowe oraz stawki opłat abonamentowych, poinformowała spółka. Z upoważnienia Komisji Nadzoru

Cube.ITG przyjął ofertę sprzedaży 68 udziałów w ITMED na rzecz Mizarus

, telekomunikacji, energetyce, handlu, administracji publicznej i sektorze ochrony zdrowia. Spółka przeniosła się na rynek główny warszawskiej giełdy z NewConnect w 2014 roku. (ISBnews)

Przegląd informacji ze spółek

rok 2016 w kwocie 6,8 mln zł, tj. 0,2 zł na akcję, podała spółka.  Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zawiesiła obrót akcjami spółek: Ampli, Cash Flow, Clean&Carbon Energy, Ideon i Kerdos Group w okresie od 3 kwietnia do 30 czerwca 2017 r. (włącznie), podała Giełda

JSW sprzedała PEC w Jastrzębiu Zdroju na rzecz PGNiK Termika za 190,4 mln zł

Warszawa, 28.04.2016 (ISBnews) - Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) sprzedała na rzecz PGNiG Termika 100% akcji Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej (PEC) w Jastrzębiu Zdroju, poinformowała JSW. Wartość transakcji wynosi 190,4 mln zł, podano także. "Łączna cena za akcje PEC wynosi 190 400

Przegląd prasy

mocy 450 MW netto, poinformowała PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK). Transport z zakładów Hitachi w Japonii do Europy odbył się drogą morską, a następnie transportem  kolejowym, podano także. --Akcjonariusze Gorenje zdecydowali na walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu na

Ceny węgla lekko w górę. Akcje węglowych spółek też rosną

świecie przekłada się na wzrost cen akcji polskich spółek górniczych - zaznacza analityk. W poniedziałek przed godziną 12:00 w południe cena akcji lubelskiej Bogdanki sięgnęła 55,59 zł. To o niemal 4 proc. więcej niż na zamknięciu giełdy w piątek. Także kurs akcji Jastrzębskiej Spółki Węglowej zalicza

Gospodarstwa domowe bez ulgi z gazowni

proc., a do piecyków gazowych - o 1,7 proc. Ale jednocześnie wzrosły opłaty za dostawę gazu. Urząd Regulacji Energetyki zapowiadał, że po tych zmianach taryf łączna wysokość domowych rachunków za gaz nie zmieni się w stosunku do zeszłego roku. Na dodatek taryfy za gaz dla gospodarstw domowych zostały

Przegląd informacji ze spółek

. restrukturyzacji zadłużenia Sygnity. E003B7, spółka zależna Rafako, zawarła z Polimeksem Energetyka porozumienie o rozwiązaniu umowy na montaż części ciśnieniowej kotła, dokonanie prób oraz współuczestnictwo w rozruchu w związku z projektem budowy bloku energetycznego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III

Przegląd informacji ze spółek

kwietnia, podała giełda. Cena w wezwaniu na akcje Uniwheels jest w korzystna dla obecnych akcjonariuszy i ostateczna, poinformował prezes Superior Industries Donald J. Stebbins. Akcjonariusze Mediatela zdecydują 8 maja o emisji akcji serii C i D celem obrony przed próbą wrogiego przejęcia, do którego

Przegląd prasy

" położonego w Budapeszcie, podał Orbis. --Maxcom ustalił ostateczną cenę akcji w pierwszej ofercie publicznej (IPO) na 55 zł, dzięki czemu wartość oferty wyniesie 47,5 mln zł, podała spółka. Debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) planowany jest około 30 czerwca br

Wymienili prezes Polimexu-Mostostalu. Jest de facto państwowy, bo był "zbyt duży, by upaść"

przez podatników. Za duży, by upaść W Polsce jeszcze nigdy nie zaangażowano tak dużych publicznych pieniędzy w ratowanie prywatnej spółki notowanej na giełdzie, którą rząd uznał za "zbyt dużą, aby upadła". W najgorszym momencie rządowa Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) kupiła akcje za 150 mln zł

Przegląd informacji ze spółek

;Średni wzrost stawek opłat w dystrybucji dla wszystkich grup taryfowych wynosi 5,6 %.  Urząd Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził taryfę Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) dla największych klientów na I kwartał 2017 r., podała spółka. Średnia cena gazu wysokometanowego

Przegląd informacji ze spółek

dywidendy z zysku za 2016 r. i zysków zatrzymanych, co oznacza wypłatę 0,22 zł dywidendy na akcję, podała spółka. Gino Rossi odnotowało 2,14 mln zł skonsolidowanej straty netto w I kw. 2017 r. wobec 0,54 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE

Przegląd prasy

; Rzeczpospolita  -- Wprowadzenie zakazu reklam leków spowoduje, że rynek reklamy radiowej może skurczyć się o jedną czwartą   ISBnews --Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził nową taryfę Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) na paliwo gazowe dla klientów

Przegląd informacji ze spółek

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził nową taryfę Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) na paliwo gazowe dla klientów indywidualnych oraz biznesowych (zużywających do 25 mln m3 gazu rocznie), podała spółka. Dla blisko 6,8 mln gospodarstw domowych oraz

Przegląd informacji ze spółek

br. pozyska przynajmniej część z negocjowanych obecnie dużych i prestiżowych kontraktów na prace mostowe w Skandynawii, głównie Szwecji, poinformował ISBnews prezes Ryszard Matyka. Urząd Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził ustaloną przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) taryfę w

Mizarus objął akcje Cube.ITG w ramach przejęcia ITMED

emisyjnej 5 zł. Ostatnim etapem przejęcia ma być sprzedaż 34% udziałów w ITMED za cenę 7,55 mln zł, która zostanie rozliczona nowymi akcjami kupującego. Transakcja może zostać zrealizowana do końca 2017 r. Cube.ITG koncentruje się na wdrażaniu i integracji rozwiązań aplikacyjnych (zarówno własnych, jak i

Analitycy BZ WBK wierzą w JSW. Rekomendują dla akcji: "kupuj"

Akcje JSW w czwartek na otwarciu warszawskiej giełdy kosztowały 14,84 zł. Po godzinie 16 ich cena wzrosła o ponad 6 proc. Analitycy Domu Maklerskiego BZ WBK podnieśli rekomendację dla spółki z 'trzymaj" do "kupuj". Według analityków cena docelowa JSW może wynieść 15,6 zł. Eksperci

Przegląd informacji ze spółek

Holding podejmą 27 czerwca decyzję o emisji 27,78 mln akcji serii C, bez prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, wynika z projektów uchwał. Cena emisyjna akcji serii C wynosić będzie 1,08 zł. Bank BGŻ BNP Paribas przeprowadzi działania mające na celu poprawę wskaźników kapitałowych. Wskaźnik

Przegląd informacji ze spółek

okresie możliwość skorzystania z prawa pierwokupu zostanie przedstawiona Tauronowi Ciepło. Akcjonariusze Netxbike Polska zdecydowali o ubieganiu się o wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) po spełnieniu stosownych kryteriów i warunków, wynika z

Przegląd prasy

Zjednoczonych. Puls Biznesu  --Polska Grupa Energetyczna ma apetyt na gdańską sieć ciepłowniczą, kontrolowaną przez niemieckie miasto Lipsk --Spółka zależna od Eesti Energia, działająca w branży energetyki odnawialnej, zakończyła budowę elektrowni słonecznej na największej farmie mleczarskiej w

Rząd będzie skupował zielone certyfikaty? Ich ceny szaleją

, Tauron), muszą je kupować, np. na giełdzie energii. Cenę certyfikatu doliczają klientom do rachunku. Przeciętna rodzina płaci za energię odnawialną ok. 6 zł miesięcznie, przynajmniej 2-3 razy tyle dopłaca dodatkowo w cenach towarów, np. chleba - piekarnie mają piece na prąd, a energetycy doliczają im też

Przegląd informacji ze spółek

Cormay rozpocznie się 3 sierpnia i potrwa do 17 sierpnia. Przydział akcji i zamknięcie oferty nastąpi 31 sierpnia, poinformowała spółka w prospekcie emisyjnym. Wpływy z emisji, przy cenie emisyjnej za akcję wysokości 1,5 zł zostały oszacowane na 46,3 mln zł netto. Briju oczekuje, że jej sieć sprzedaży

Przegląd informacji ze spółek

Akcjonariusze Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zdecydują podczas walnego zgromadzenia zwołanego na 22 czerwca br. o przeznaczeniu 96,54 mln zł z zysku za 2015 r. i 2,52 z kapitału rezerwowego na dywidendę, co da łącznie 2,36 zł dywidendy na akcję, wynika z projektów uchwał na walne

Vestor DM: Docelowy poziom indeksu WIG20 to 2 150 pkt na koniec 2017 r. 

Vestor DM przypomniał, że w ub. roku głównym ryzykiem dla polskiego rynku akcji była kwestia przyszłości OFE. W lipcu wicepremier Mateusz Morawiecki przedstawił Program Budowy Kapitału, który - w jego ocenie - oddala ryzyko pełnej nacjonalizacji OFE i daje nadzieje na napływ kapitału na giełdę w długim

Przegląd informacji ze spółek

Cyprze umowę sprzedaży wszystkich posiadanych akcji Indar ZAO z siedzibą na Ukrainie, stanowiących łącznie 29,29% kapitału zakładowego, podał Bioton.  PKP Energetyka przygotowała wydzielenie ze swoich struktur podmiotu odpowiedzialnego za zarządzanie siecią dystrybucyjną energii elektrycznej i

Przegląd prasy

Warszawa, 20.01.2017 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Parkiet --Związkowcy największej spółki w grupie - PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna - negocjują porozumienia pracownicze do 2027 r. --RBI: Zaczęliśmy koncentrować się na przygotowaniach

Przegląd informacji ze spółek

Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna na modernizację kotłów w Elektrowni Turów, podał Polimex. Giełda Papierów Wartościowych (GPW) zdecydowała o zawieszeniu obrotu akcjami E-Kancelarii, Europejskiego Funduszu Hipotecznego (EFH), Cash Flow, MSX Resources, PC Guard i Polymetal, podała giełda. PKP Cargo

Przegląd informacji ze spółek

(MAC) zmieniającego rozporządzenie w sprawie aukcji LTE, podał operator. Załączył niezależne opinie profesorów prawa, "potwierdzające wątpliwości P4 co do legalności rozporządzenia MAC". Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) zamierza nabyć pakiet akcji PKP Energetyka o wartości ok. 210

Przegląd prasy

, zgodnie z oczekiwaniami --Władze lokalne wspierają plan Praire dot. budowy kopalni węgla kamiennego --Serinus szacuje zasoby prawdopodobne i możliwe złoża Sabria na 18,2 MMboe --KPMG: Sprzedaż branży poligraficznej wzrosła o 7% r/r do 13,9 mld zł w 2015 r. --Giełda zawiesiła obrót akcjami

Przegląd prasy

. --Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zgodę na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez Eneę kontroli nad Polską Grupą Górniczą (PGG), która będzie sprawowana wspólnie z Energa Kogeneracja, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, PGNiG Termika oraz Funduszem Inwestycji

Przegląd informacji ze spółek

zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela spółki Sare po cenie 22,7 zł za sztukę, podało Sare. Dekpol zawarł przyrzeczoną umowę nabycia nieruchomości położonej w Gdańsku o łącznej powierzchni ok. 13 hektarów, poinformowała spółka. Plan zakłada realizację na niej projektu deweloperski o łącznej

Przegląd informacji ze spółek

sprzedającymi, dokonał przydziału akcji nowej emisji oraz akcji sprzedawanych w ramach oferty publicznej. Inwestorzy objęli wszystkie oferowane 220 tys. akcji po cenie maksymalnej 12 zł, podała spółka. Wartość całej oferty wyniosła ponad 2,6 mln zł. Spółka rozpoczyna działania zmierzające do

PiS rozliczy prywatyzację poprzedników

tym, że nie było chętnych do zakupu spółki po takiej wyższej cenie. Obecnie akcja tej firmy na giełdzie kosztuje ok. 86 zł. W związku z raportem NIK skarb państwa nie wykonuje na razie żadnych ruchów i oświadcza, że "analizuje transakcje sprzedaży akcji spółek skarbu państwa z ostatnich lat"

Przegląd informacji ze spółek

zainteresowana objęciem w wyniku nowej emisji akcji 9 mln akcji na okaziciela w spółce Zakład Budowy Maszyn Zremb-Chojnice w restrukturyzacji, po cenie emisyjnej 0,75 zł za jedną akcję, tj. o łącznej wartości emisji nowych akcji w wysokości 6,75 mln zł. Oferta konsorcjum Torpol Oil&Gas (TOG) – spółki

Przegląd informacji ze spółek

publicznej, podała spółka. Jako powód podano obecną sytuację na rynku finansowym oraz niepewność inwestorów związaną z wprowadzeniem do polskiego systemu prawnego regulacji instytucji typu REIT. Giełda Papierów Wartościowych (GPW) szacuje, że nowe zasady raportowania danych niefinansowych, które mają wejść

Przegląd informacji ze spółek

Polimex Energetyka, spółka zależna Polimex-Mostostal, zawarła z Rafako umowę na wykonanie, dostawę i montaż konstrukcji dla instalacji SCR blok nr 9 i 10 w Enea Wytwarzanie (Elektrownia Kozienice) za 57,3 mln zł netto, podał Polimex. Unimot przydzielił 2,2 mln akcji serii J oferowanych w ramach

Przegląd informacji ze spółek

;Cena oferty wynosi 121,7 mln zł netto tj. 149,7 mln zł brutto, podano także. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wyznaczył poniedziałek, 30 stycznia, jako dzień pierwszego notowania na NewConnect akcji Kofama Koźle, podała giełda. Kofama Koźle wprowadzi do obrotu 1 619 089 akcji

Przegląd prasy

PGNiG zdecydują o zmianie ceny zakupu akcji własnych na NWZ 24 XI --Piotrowski z ME: W ramach aukcji w 2016 powstaną nowe instalacje fotowoltaiczne --Stalprodukt: ZGH Bolesław utrzyma pracę kopalni Olkusz-Pomorzany do 2020 r. --MF dokonało wyceny obligacji nominowanych w euro o wartości 250 mln

MM Prime TFI: Duże spółki ciążą GPW, ratunkiem spółki przemysłowe i deweloperzy

szacunkiem GUS urosła ona w tym okresie o 3% w porównaniu z rokiem poprzednim. Wytłumaczenie to skład branżowy indeksów i nadreprezentacja na GPW sektorów, które dotknęła dekoniunktura - wydobycia surowców, energetyki i banków. Stąd pogorszenie przychodów spółek z WIG20 ogółem o 8% r/r, zaś zysku netto aż o

Przegląd informacji ze spółek

wysokości 300 tys. zł za istotne naruszenie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, podał urząd. PS Holdco nabył 2,52 mln akcji Cognora w wezwaniu, podał pośredniczący w wezwaniu Dom Maklerski BDM. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK), Energa Kogeneracja, PGNiG Termika i Fundusz

Przegląd informacji ze spółek

projektów uchwał na walne zwołane na 25 czerwca.  Adiuvo Investment zadebiutuje w środę, 27 maja 2015 r., na rynku NewConnect, podała giełda. Akcjonariusze PZU SA zdecydują o splicie akcji w stosunku 1:10 oraz o wypłacie dywidendy w wysokości 2,59 mld zł z zysku za 2014 r., tj. 30 zł na akcję

Ponad 3 mld zł straty JSW za 2015 r. Cała branża pogrążona w kłopotach

JSW jest spółką notowaną na giełdzie, w której skarb państwa ma 55 proc. akcji. Na koniec ubiegłego roku spółka zatrudniała 24 tys. osób. To kolejna firma z sektora górniczego, która ma problemy finansowe. Z opublikowanego po poniedziałkowej sesji giełdowej raportu wynika, że JSW miała 3,14 mld zł

Przegląd informacji ze spółek

Energetyka powinna zostać spółką strategiczną skarbu państwa, a w razie sprzedaży jej akcje powinny trafić do PKP PLK lub jednego z polskich koncernów energetycznych. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nałożyła na W Investments kary pieniężne w wysokości łącznie 400 tys. zł za naruszenia obowiązków

Wielka awaria w Enerdze. Pomoże pielęgniarka w radzie nadzorczej?

wszelką cenę, może zakończyć się źle. Pozwalniano inkasentów, oszczędza się na bhp. Przez rok mieliśmy 12 wypadków śmiertelnych w spółkach podwykonawcach - wytyka Roman Rutkowski, szef "Solidarności" w Enerdze, przewodniczący Sekcji Krajowej Energetyki NSZZ "Solidarność". "

100 najbogatszych Polaków 2016 "Wprost". Dominika i Sebastian Kulczykowie na czele, za nimi Solorz-Żak i Sołowow

;ubiegłego roku, tydzień przed wyborami parlamentarnymi, agenci CBA, działając na polecenie prokuratury apelacyjnej, wkroczyli do siedziby Giełdy Papierów Wartościowych i Ministerstwa Skarbu, w obu instytucjach żądając wydania dokumentów dotyczących sprzedaży akcji Ciechu. Powód? Ówczesny prezes GPW

Przegląd prasy

rzecz Luraq Investments Ltd z siedzibą na Cyprze umowę sprzedaży wszystkich posiadanych akcji Indar ZAO z siedzibą na Ukrainie, stanowiących łącznie 29,29% kapitału zakładowego, podał Bioton.  PKP Energetyka przygotowała wydzielenie ze swoich struktur podmiotu odpowiedzialnego za zarządzanie

Zwyżki na giełdach, złoty odrobił część strat

Końcówka tygodnia przyniosła uspokojenie na rynkach finansowych wstrząśniętych wydarzeniami w Japonii oraz w krajach arabskich. Środowa minipanika wywołana kassandrycznymi przepowiedniami komisarza Unii ds. energetyki Günthera Oettingera okazała się krótkotrwała. Przez kolejne dwa dni trwało

Przegląd informacji ze spółek

dokumentacji projektowej inwestycji za cenę w kwocie 67,33 mln netto, podał Rank Progress. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wykluczyła bezterminowo akcje MSX Resources z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, co nastąpi po upływie 30 dni od dnia

Przegląd informacji ze spółek

umowy na dostawy skroplonego gazu LNG z czerwca 2009 r., podała spółka. Zgodnie z porozumieniem, w I poł. 2016 r. Qatargas ulokuje LNG na innych rynkach, a PGNiG pokryje różnicę w cenie. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK), w toku postępowania mediacyjnego, osiągnęła porozumienie

Przegląd informacji ze spółek

przymusowego wykupu akcji spółki, podał eCard. Inwestycja polegająca na odbudowie zapory na rzece Witka w Niedowie (powiat zgorzelecki), realizowana przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK), osiągnęła 60% zaawansowania, podała Polska Grupa Energetyczna (PGE). Oddanie obiektu do użytku

Przegląd informacji ze spółek

drodze emisji 15 092 694 akcji serii H, realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej, z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, podała spółka. Emisja zaplanowana została na przełom III i IV kwartału 2016 roku, przy cenie emisyjnej nie niższej niż 0,22 zł za jedną akcję

Cube.ITG przejął 66% udziałów Itmed oraz pośrednio kontrolę nad Data Techno Park

Warszawa, 09.06.2015 (ISBnews) - Cube.ITG wykonał opcję call I na zakup 98 udziałów Itmed za łączną cenę 8,2 mln zł oraz opcji call II, na zakup 34 udziałów Itmed za 3,7 mln zł. Oznacza to przejęcie 66% udziałów w tej spółce oraz pośrednio Data Techno Park, podał Cube.ITG. "Do

Przegląd informacji ze spółek

, podała spółka. Termin oddania inwestycji to luty 2017 r. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Pagedu w związku z ubieganiem się o dopuszczenie 400 000 akcji serii F i 7 000 000 akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW

Przegląd prasy

pozwu o unieważnienie prywatyz. PKP Energetyka --Alior Bank: Wygasł prospekt dot. programu obligacji na 800 mln zł --Oferta konsorcjum Famuru na 72,4 mln zł wybrana dla Nowe Brzeszcze Grupa Tauron --KE kwestionuje legalność podatku od sprzedaży detalicznej - prasa (ISBnews)  

Przegląd informacji ze spółek

Zabłocie - Kraków Krzemionki". Wartość umowy wynosi 209,73 mln zł netto, podała spółka. Fortum w Polsce nadal będzie skupiać się na kogeneracji, jednak wciąż wstrzymuje się z inwestycją we Wrocławiu. W długoterminowej perspektywie spółka zakłada jednak rozwój energetyki odnawialnej na świecie

Przegląd informacji ze spółek

Dino Polska w związku z publiczną ofertą do 48 040 000 akcji, podała spółka. Publikacja prospektu zaplanowana jest na 20 marca br. Urząd Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził nową taryfę dla największych klientów Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG), zakładającą wzrost średnich cen

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

. Spółka rozpoczęła ofertę publiczną akcji i chce pozyskać 5,5 mln zł. Wyemituje w tym celu maksymalnie 1 mln akcji zwykłych serii C przy cenie emisyjnej 5,50 zł za akcje. Zapisy na akcje potrwaja do 5 grudnia.  Źródło: ISBnews Action w restrukturyzacji: Prognozuje 436,39 mln zł przychodów ze

Przegląd informacji ze spółek

tego programu w walucie krajowej na poziomie 'BBB-', podał Fitch. Analitycy Domu Maklerskiego mBanku rozpoczęli wydawanie rekomendacji dla AmRestu od zalecenia 'kupuj' i wyznaczyli cenę docelową akcji spółki na 180 zł za akcję, wynika z raportu datowanego na 10 lipca. Spełnił się kolejny z

Przegląd informacji ze spółek

zł za akcję, podała spółka. Sprzedaż akcji w wezwaniu zadeklarowały fundusze posiadające 26,6% akcji GCH. Po tym, jak wczoraj zakończył się etap nadsyłania ofert wiążących na zakup spółki PKP Energetyka, PKP S.A. rozpoczęła analizę otrzymanych ofert wiążących, podała spółka. PKP S.A. podtrzymuje

Przegląd informacji ze spółek

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE), podała spółka. PKP Cargo nabyło 80% udziałów Advanced World Transport (AWT) w wyniku zawarcia umowy przenoszącej własność udziałów i zapłaty ceny w wysokości 103,2 mln euro (427,3 mln zł), podała spółka. Akcjonariusze spółki Duon zdecydują 23 czerwca br. o

Przegląd informacji ze spółek

na 55 mln zł, podał Sfinks. Wartość grupy Energetyki Cieplnej Opolszczyzny (ECO) zwiększyła się do ok. 700 mln zł w ub.r. z 150 mln zł w 2000 r., poinformował jej prezes Wiesław Chmielowicz. AB podpisało aneks do umowy z Bankiem Pekao zwiększający maksymalną wartość programu emisji obligacji do

Energa płynie z prądem. I wymyka się z rąk politykom

nieuczciwego zachwalania świadczonych usług. A jak PiS przyjdzie do władzy... Jaka będzie Energa za 10 lat? - Spółka będzie mocniejsza, a prąd tańszy dzięki postępowi technicznemu, większej dostępności energetyki odnawialnej i niższym cenom surowców - przewiduje prezes Bieliński. Na spotkaniach w ostatnim

Roman Karkosik: Najgorsze już za nami

Karkosik zarobił na wiosennym odbiciu pół miliarda złotych, ale to wcale nie dużo w porównaniu z innymi rekinami rynku (150 proc. zyskały akcje z portfela Leszka Czarneckiego). 5 września 2007 roku Karkosik przewidywał korektę i spadek cen akcji nawet o 50 proc. Dzisiaj mówi, że giełda wyprzedza

Przegląd informacji ze spółek

Akcjonariusze Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) będą decydować na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu, zwołanym na 24 listopada br., m.in. o zmianie ceny zakupu akcji własnych, wynika z projektów uchwał na NWZ. ZGH "Bolesław", spółka zależna Stalproduktu, uzyskała nową

Przegląd prasy

dopuszczają normy   ISBnews --Polimex Energetyka, spółka zależna Polimex-Mostostal, zawarła z Rafako umowę na wykonanie, dostawę i montaż konstrukcji dla instalacji SCR blok nr 9 i 10 w Enea Wytwarzanie (Elektrownia Kozienice) za 57,3 mln zł netto, podał Polimex. --Unimot przydzielił 2,2 mln

Przegląd prasy

złotych, by spełnić nowe, wyśrubowane normy emisji trujących substancji, co grozi podwyżkami cen w najbliższych latach ISBnews --Cena emisyjna akcji serii F 4Mobility została ustalona na 25 zł --Wikana sprzedała umowami deweloperskimi i przedwstęp. 191 lokali w I-III kw. br. --Indeks WIG20 nie

Przegląd informacji ze spółek

Labo Print liczy, że przeniesie notowania akcji z NewConnect na główny rynek Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) do końca 2015 r., poinformował prezes Krzysztof Fryc. Standard & Poor's Ratings Services (S&P) podniósł rating korporacyjny Ciechu oraz obligacji wyemitowanych przez Ciech Group

Przegląd informacji ze spółek

(Kofola CS) zadebiutowały dzisiaj na rynku głównym GPW. Na otwarciu kurs akcji wzrósł o 11,42% wobec ceny odniesienia i wyniósł 89,73 zł. Petrolot, spółka z Grupy Kapitałowej Orlen, podpisał z Lotos – Air BP, spółką należącą do BP Europa i Grupy Lotos umowę na magazynowanie paliwa lotniczego w

Przegląd informacji ze spółek

Rada nadzorcza Asseco Business Solutions pozytywnie zaopiniowała wniosek zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016, który zakłada m.in. wypłaty akcjonariuszom dywidendy w wysokości 1,27 zł na akcję, podała spółka. Jednostkowy wynik finansowy netto Konsorcjum Stali wyniósł 43 513 tys

Przegląd informacji ze spółek

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził nową taryfę hurtową na paliwo gazowe dla Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG), podała spółka. W konsekwencji, średnia cena paliwa gazowego wysokometanowego została obniżona o 6,6%, a w przypadku gazu ziemnego zaazotowanego o

Drożeje ropa, żywność i surowce z powodu zamieszek w Egipcie

surowców i giełd. Im tańszy dolar, tym droższe surowce, bo handluje się nimi w dolarach. Np. cena miedzi doszła wczoraj do 9950 dol. za tonę. Na europejskich i amerykańskich giełdach akcje mocno podskoczyły: indeksy w Paryżu, Londynie, Frankfurcie wzrosły po ok. 1,5 proc., zaś indeks S&P500 krótko po

Dlaczego Polska Grupa Energetyczna kupiła samą siebie?

skarbu państwa resztówki akcji w trzech swoich spółkach-córkach: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, PGE Dystrybucja i PGE Obrót. Cenę wyliczono według wartości księgowej, ale i tak sięgnęła 3,1 mld zł. Uzasadnienie tej transakcji także jest lakoniczne. "Transakcja jest kontynuacją procesu

Strajk w Jastrzębskiej Spółce Węglowej obniży wycenę akcji

finiszu są przygotowania JSW do oferty publicznej i debiutu na warszawskiej giełdzie. Nieoficjalne mówi się, że wycena górniczego koncernu sięga 11-15 mld zł, a minister skarbu chce sprzedać ok. 30 proc. akcji za kilka miliardów. Te pieniądze są mu potrzebne, aby wypełnić tegoroczny plan prywatyzacyjny

Przegląd informacji ze spółek

sierpnia. Mespila Investments Limited, zarejestrowana na Cyprze, ogłosiła wezwanie do sprzedaży 14 989 akcji Pagedu, stanowiących 0,10% ogólnej liczby głosów, podał pośredniczący - BM Alior Banku. Cena po której nabywane będą akcje objęte wezwaniem wynosi 55,46 zł za sztukę. Skonsolidowane przychody

MSP: Prawdopodobnie znacząco obniżymy podatek miedziowy

marne 33 mln zł. Przy cenie miedzi w okolicach 4 tys. dol. za tonę wydobycie stałoby się nieopłacalne. W połowie stycznia akcje wydobywczej spółki spadły do 51 zł, czyli najniższego poziomu od 2010 r. Inwestorów niepokoją też sugestie polityków, że KGHM zaangażuje się bardziej w energetykę.

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

działu dostarczania rozwiązań dla biznesu w Orange Polska zastąpił Leszka Hołdę na stanowisku prezesa zarządu. Hołda będzie kontynuował karierę w spółce PKP Energetyka. Źródło: spółka GIEŁDA, EMISJE, M&A Travelplanet: GPW zawiesiła obrót akcjami spółki w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia

Przegląd informacji ze spółek

radiacyjnego o wartości 6 kiurów i może uwalniać Tc-99m w ilościach komercyjnych i klinicznie użytecznych, podała Perma-Fix. Katowicki Holding Węglowy (KHW) podpisał z DK Energy Polska - spółką należącą do grupy EDF - umowę sprzedaży 100% akcji Zakładów Energetyki Cieplnej Katowice, podał holding. Łączna

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

na obsługę IT i widzi pole do dalszej optymalizacji. Źródło: DM PKO BP Atende: RN odwołała Andrzeja Słodczyka z funkcji wiceprezesa w związku z powierzeniem mu w spółce funkcji dyrektora działu rozwoju ds. energetyki oraz powołała Jacka Forysiaka do pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu ds

Przegląd informacji ze spółek

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził nowe taryfy na paliwo gazowe dla PGNiG oraz PGNiG Obrót Detaliczny. Dla odbiorców hurtowych (kupujących gaz do dalszej odsprzedaży oraz odbiorców końcowych o rocznym zużyciu większym niż 25 mln m3) średnia cena paliwa gazowego została