akcje energetyki cena na giełdzie

Przegląd informacji ze spółek

Polska Grupa Energetyczna (PGE) zawiąże ok. 220-260 mln zł rezerwy na umowy rodzące obciążenia z związku z zatwierdzeniem taryfy PGE Obrót przez Urząd Regulacji Energetyki (URE), podała spółka. Rezerwa zostanie ujęta w wynikach IV kw. 2019 r. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna PGE GiEK

PKP Energetyka wydziela spółkę dystrybucyjną, może ona docelowo trafić na giełdę

scenariuszy dla nowej spółki jest debiut na giełdzie. "Zmiana struktury holdingu poprzez wydzielenie tego obszaru działalności, mogłaby być potencjalnie wstępem do debiutu tego podmiotu na giełdzie" - powiedział Orzech dziennikarzom po debacie nt. książki "PKP Energetyka po prywatyzacji

Awbud ustalił cenę emisyjną akcji serii B1 na 1,08 zł na akcję

komunikacie. Rada nadzorcza, mając na uwadze, że: (i) średnia cena rynkowa akcji spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie z okresu 6 miesięcy poprzedzających dzień powzięcia Uchwały WZ wynosiła 0,96 zł, (ii) w okresie 6 miesięcy poprzedzających dzień

PKP Energetyka wstrzymała wydzielenie spółki dystrybucyjnej

CVC Capital Partners podpisały umowę sprzedaży akcji PKP Energetyka. Wartość przedsiębiorstwa w transakcji opiewała na 1 965 mln zł co, po korekcie o wartość długu netto spółki, dawało cenę na poziomie 1 410 mln zł. Spółka PKP Energetyka działa na polskim rynku od 2001 roku. Jest jednym z

Aplisens miał 3,06 mln zł zysku netto, 3,56 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020 r.

. Oferuje szeroką gamę urządzeń do pomiaru, regulacji i przetwarzania ciśnienia, wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu od energetyki po przemysł chemiczny, rafineryjny, farmaceutyczny czy spożywczy. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2008 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży

Budimex ma w najtańszych ofertach i kontraktach z 2020 r. łącznie 3 mld zł

mld zł" - czytamy w komunikacie. Spółka podała też, że dzięki selektywnemu podejściu do ofertacji w 2019 r. oraz obserwowanej stabilizacji cen materiałów zauważa oznaki poprawy średniej marży portfela zamówień w obszarze inżynieryjnym oraz budynków. Rentowność segmentu energetyki ciągle

Aplisens rozpocznie 9 X skup akcji własnych oferując 14,8 zł za szt.

przetwarzania ciśnienia, wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu od energetyki po przemysł chemiczny, rafineryjny, farmaceutyczny czy spożywczy. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2008 r. (ISBnews)  

Przegląd informacji ze spółek

do zapisywania się na sprzedaż 100% akcji Orbisu po cenie 115 zł za sztukę, podał wzywający oraz Santander Biuro Maklerskie jako podmiot pośredniczący. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zawiesił od dziś obrót akcjami JHM Development w związku z przymusowym wykupem ogłoszonym

Abadon RE ogłosił wezwanie na pozostałe 34% akcji Awbudu po 1,08 zł za sztukę

Warszawa, 27.12.2018 (ISBnews) - Abadon Real Estate z Grupy Murapol ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 2 802 602 akcji Awbudu, po cenie 1,08 zł za każdą akcję, podał Abadon. Zapisy potrwają od 21 stycznia do 20 lutego 2019 r. Nabywający posiada wraz z podmiotem zależnym 66

NIK: Prywatyzacja PKP Energetyki była legalna, ale niesie ryzyka

Warszawa, 22.06.2016 (ISBnews) - Prywatyzacja spółki PKP Energetyka nie budzi zastrzeżeń z punktu widzenia legalności i ceny sprzedaży. Jednak z uwagi na chęć maksymalizacji ceny spółkę sprzedano inwestorowi finansowemu, a nie branżowemu, co niesie ze sobą ryzyka, wykazała Najwyższa

Akcjonariusze Aplisens sprzedadzą 327 tys. akcji w skupie akcji własnych

. Oferuje szeroką gamę urządzeń do pomiaru, regulacji i przetwarzania ciśnienia, wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu od energetyki po przemysł chemiczny, rafineryjny, farmaceutyczny czy spożywczy. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2008 r. (ISBnews)

Przegląd informacji ze spółek

niezmienionym składzie na nową wspólną kadencję, będzie sprawował funkcji od 1 lutego 2020 przez 4 lata. R22 wykonało opcję nabycia 30 646 akcji spółki H88 od TCEE Fund III S.C.A. Sicar za łączną cenę 6,82 mln euro, podała spółka. MCI Venture Projects VI - z portfela Subfunduszu MCI.EuroVentures

Przegląd informacji ze spółek

spółka. Zarząd MZN Property ocenia, że ogłoszone przez Ringier Axel Springer Media AG wezwanie na  na 100% akcji po cenie 1,97 zł za sztukę akcji pozostanie bez istotnego wpływu na dotychczasową działalność, a cena w wezwaniu (66,4 zł za akcję) jest godziwa, podał MZN. Ronson Development

Przegląd informacji ze spółek

zadebiutuje na NewConnect i że będzie to już w formie offline w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), poinformował prezes Marek Markuszewski. XTPL zakończyło subskrypcję prywatną akcji serii T, pozyskując 9 250 000 zł, podała spółka. Selvita prowadzi obecnie rozmowy w sprawie

Przegląd informacji ze spółek

indeks mWIG40TR (total return), który będzie inwestował pieniądze powierzone przez inwestorów w akcje spółek notowanych na GPW, wchodzące w skład  indeksu mWIG40TR, podała Giełda. Jest to drugi w historii GPW polski fundusz inwestycyjny typu ETF (Exchange Traded Fund), który został utworzony i

Nowe rozporządzenie może doprowadzić do finansowej zapaści energetyki wiatrowej

Nowe rozporządzenie może doprowadzić do finansowej zapaści energetyki wiatrowej

są biogazownie rolnicze. Dla nich zarezerwowano specjalną pulę zielonych certyfikatów. W Polsce działa setka takich instalacji. Zielony certyfikat można porównać do papieru wartościowego - tak jak akcje spółki notowany jest na giełdzie, gdzie jego cena podlega prawom podaży i popytu. Od kilku lat na

Po sprzedaży PKP Energetyka, kolej dokapitalizuje PKP Intercity kwotą 1 mld zł

. Uważamy, że giełda jest najbardziej właściwa dla tej spółki, podobnie jak wcześniej dla PKP Cargo" - dodał prezes PKP. PKP sfinalizowały dziś sprzedaż PKP Energetyka na rzecz CVC Capital Partners za 1,41 mld zł według wartości kapitału własnego PKP Energetyka. "Będziemy również spłacać

Przegląd informacji ze spółek

głównym Giełdy Papierów Wartościowych. Na otwarciu kurs akcji wzrósł wobec ceny odniesienia o 2,16% i wyniósł 23,7 zł. Eko Export potwierdził pierwsze zamówienie na rok 2020 dla dużego koncernu z branży wypełniaczy, wieloletniego kontrahenta spółki działającego na pięciu kontynentach, na dostawy

Aplisens chce skupić 845 470 własnych akcji po 12,45 zł za sztukę

Warszawa, 07.11.2016 (ISBnews) - Aplisens opublikował ofertę zakupu nie więcej niż 845 470 własnych akcji stanowiących nie więcej niż 6,4% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, poinformowała spółka. Oferowana cena zakupu akcji wynosi 12,45 zł za jedną akcję. "Publikacja oferty

Przegląd informacji ze spółek

nie więcej niż 10 mln akcji serii H bez prawa poboru z ceną emisyjną nie niższą niż 2 zł za akcje, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na 27 lutego. Celem emisji jest szczególnie przejęcie sieci 4 Faces. PKN Orlen zakłada, że w 2020 roku poziom marży downstream koncernu będzie wyższy od

Przegląd informacji ze spółek

Hitachi Capital Polska przedłużył zapisy w wezwaniu na 100% akcji Prime Car Management (PCM) do 22 lutego, podała spółka. Unified Factory w restrukturyzacji ustalił strukturę transakcji, w ramach której akcjonariusze posiadający 49,49% akcji udzielą spółce co najmniej 2,5 mln zł pożyczki

Przegląd informacji ze spółek

Energetyka Przemysłowa - spółka z grupy kapitałowej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) - podpisała umowy na łącznie niemal 17 mln zł dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Katowicach do projektów modernizacji oraz budowy jednostek

Przegląd informacji ze spółek

przychodów rok wcześniej, podała spółka. PGE Klaster, należąca do PGE Energia Odnawialna (PGE EO) - spółki zależnej Polskiej Grupy Energetycznej - otrzymała od Urzędu Regulacji Energetyki (URE) koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej w Farmie Wiatrowej Karnice II, podała PGE EO. To część większego

PKN Orlen ma porozumienie z Energą i Eneą w sprawie elektrowni Ostrołęka C

. segment energetyki oparty na gazie będzie rósł w tempie 1,4% r/r. Wskazuje to na niewątpliwą potrzebę wykorzystania źródeł gazowych w niektórych obszarach geograficznych. "Obecnie w Polsce średnia emisyjność jednostek wytwórczych opartych o gaz ziemny jest ponad dwukrotnie niższa w porównaniu do

Budimex sfinalizował sprzedaż Elektromontażu-Poznań i BI 'Grunwald'

głosów na walnym zgromadzeniu, tj. 98,96% głosów na tym zgromadzeniu, za łączną cenę wynoszącą 64 990 tys. zł na rzecz spółki PG Energetyka. [...] Na mocy Umów BIG Budimex sprzedał 354 224 740 akcji spółki Biuro Inwestycji 'Grunwald' [...] stanowiących udział 98,96% w kapitale zakładowym spółki o

Przegląd informacji ze spółek

przeznaczy 5 zł na potrzeby szpitali jednoimiennych na zakup niezbędnego sprzętu medycznego, podała spółka. Pomysłodawcą dobroczynnej inicjatywy byli klienci programu lojalnościowego koncernu. JHM Development złożył wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o udzielenie zezwolenia na wycofanie akcji z

Przegląd prasy

skłonni do podwyżek płac niż do zwiększania zatrudnienia  -- Bez gruntownych zmian w strukturze polskiej energetyki podwyżki cen i tak nas dosięgną, alarmują eksperci -- W przyszłym roku należy spodziewać się dalszego spadku sprzedaży mieszkań --Kontrole Kancelarii Premiera z ostatnich czterech

Saski Partners: Po rekordowym 2015 roku polski rynek fuzji czeka spadek

oscylowała wokół 15 mln USD wobec 22 mln USD rok wcześniej. W ubiegłym roku do największej liczby fuzji i przejęć doszło w sektorze produkcji przemysłowej, gdzie liczba transakcji podwoiła się. Wartościowo największą dynamikę odnotował sektor mediów za sprawą przejęcia akcji telewizji TVN oraz energetyka

Przegląd prasy

; Puls Biznesu --PGNiG powołało fundusz venture capital, żeby finansować nowe technologie dla energetyki. PGNiG Ventures w ciągu 6 lat zainwestuje blisko 100 mln zł --Samorządy nie mówią 'nie' rządowym pomysłom rozruszania partnerstwa publiczno-prywatnego w mieszkaniówce, ale chcą  realnych

DNB Bank Polska miał 68,2 mln zł zysku netto w 2018 r.

materiale. DNB Bank Polska S.A. jest obecny w Polsce od 2002 roku. To specjalistyczny bank korporacyjny obsługujący duże przedsiębiorstwa i sektor publiczny. Właścicielem banku jest Grupa DNB - największa norweska grupa finansowa prowadząca działalność w 19 krajach. Jej akcje notowane są na giełdzie w

Murapol ogłosił wezwanie na 10,5% akcji Awbudu po 7,5 zł za sztukę

Warszawa, 10.08.2017 (ISBnews) - Murapol ogłosił wezwanie na 867 150 akcji Awbudu, uprawniających do wykonywania 10,52% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, po cenie 7,5 zł za sztukę, podała spółka. Podmiotem nabywającym akcje jest Abadon Real Estate. Podmiotem pośredniczącym - Dom

Ferrum ma porozumienie restrukturyzacyjne z PFR, MWAM i Mezzanine FIZAN

propozycje układowe w przewidujące: konwersję na nowe akcje Ferrum wierzytelności układowych oraz, opcjonalnie prolongatę spłaty wierzytelności z tytułu pożyczki obrotowej. Cena emisyjna nowych akcji spółki na potrzeby konwersji została ustalona na 4,5 zł za jedną akcję. "Szacuje się, że nowe akcje

Przegląd informacji ze spółek

Silesia, dodano. A&R Carton - będący częścią szwedzkiej grupy AR Packaging - oraz Colorpack - spółka zależna A&R Carton - ogłosiły wezwanie na sprzedaż 3 842 136 akcji BSC Drukarnia Opakowań, uprawniających do 39,18% głosów na walnym zgromadzeniu, podała spółka. Cena oferowana w wezwaniu to

Przegląd prasy

ceny nie wszystkim pomaga - niektórym przedsiębiorstwom rekompensaty nie pokryją podwyżek wg gazety --Naimski: Wybudujemy farmy wiatrowe na morzu, w perspektywie 20-25 lat będziemy wytwarzali ok. 20% energii z OZE i 20% z energetyki jądrowej ISBnews --Indeks WIG20 wzrósł o 0,12% na zamknięciu w

Przegląd prasy

spółka. --Przedsiębiorstwa energetyczne wycofają złożone wnioski taryfowe zgodnie z poleceniem prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE), poinformował minister energii Krzysztof Tchórzewski. --TIM ogłosił przymusowy wykup 87 249 akcji zwykłych na okaziciela Rotopino.pl, które stanowią 0,87% kapitału

Przegląd informacji ze spółek

NewConnect. Data premiery gry "Hard West" na platformie Xbox One została ustalona na 19 czerwca, podało Ultimate Games. Planowana cena gry to 19,99 EUR/USD. Rada nadzorcza Towarowej Giełdy Energii (TGE) powołała Adama Młodkowskiego na funkcję wiceprezesa ds. finansowych nowej kadencji

Przegląd informacji ze spółek

przekraczający 40 tysięcy kopii, wynika z danych sprzedażowych Valve Corporation (platforma Steam) przedstawionych przez Movie Games. Akcje spółki XTPL zadebiutowały dzisiaj na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych. Na otwarciu kurs akcji spadł wobec ceny odniesienia o 0,43% i wyniósł 232 zł. PKN Orlen

Przegląd prasy

miało wstępnie 0,25 mld zysku netto, 1 mld zł EBITDA w II kw. 2019 r. --Acciona podniosła cenę w wezwaniu na akcje Mostostalu Warszawa do 4,5 zł za szt. --PKN Orlen i Grupa PZU powołają spółkę do zakupów marketingowych i reklamowych --PGNiG: Wolumen dystrybucji gazów przez PSG wyniósł 2,43 mld m3 w II

Projprzem: Cena w wezwaniu GK Immobile znacznie odbiega od wartości godziwej

giełdzie za jedną akcję spółki Projprzemu płacono na 8,53 zł. Zarząd podkreśla także, że cena nie uwzględnia możliwości biznesowych spółki, w szczególności w segmencie techniki przeładunku. Nie daje także premii dla posiadaczy akcji uprzywilejowanych. "W ocenie zarządu spółki, wezwanie GK Immobile

Przegląd informacji ze spółek

pozwoli kopalniom grupy na zwiększenie produkcji węgla handlowego. The Dust zawarł z trzema inwestorami umowy objęcia przez tych inwestorów łącznie 225 000 akcji serii E, podała spółka. Cena emisyjna za 1 akcję wynosiła 8 zł, co oznacza pozyskanie przez spółkę środków pieniężnych w wysokości 1,8 mln zł

Przegląd informacji ze spółek

spółka. Budimex wskazał też, że główni inwestorzy zalecają kontynuowanie prac na kontraktach. TXM w restrukturyzacji spodziewa się, iż skutki koronawirusa SARS-CoV-2 będą miały bardzo istotny wpływ na jego działalność i przyszłe wyniki finansowe, podała spółka. Gaz-System i PGE Górnictwo i Energetyka

Przegląd informacji ze spółek

złożone wnioski taryfowe zgodnie z poleceniem prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE), poinformował minister energii Krzysztof Tchórzewski. TIM ogłosił przymusowy wykup 87 249 akcji zwykłych na okaziciela Rotopino.pl, które stanowią 0,87% kapitału zakładowego spółki, podał TIM. Cena wykupu wynosi 3,3

Przegląd informacji ze spółek

okresie średnioterminowym, poinformował wiceprezes Cyfrowego Polsatu i Polkomtelu Maciej Stec. Zmianie rynków notowań Photon Energy na rynki główne giełd w Warszawie i Pradze z rynków alternatywnych nie będzie towarzyszyć emisja akcji. Photon Energy ma zapewnione środki do rozwoju w najbliższych latach

Przegląd prasy

3,6 tys. lokali Parkiet --Virgin Mobile Polska nadal nie wyklucza wejścia na giełdę, ale czeka na decyzję Playa dot. możliwości skorzystania z opcji call zgodnie z umową ze stycznia 2018 r. Puls Biznesu --Nowe Technologie Budowlane chcą pozyskać 4 mln zł na uruchomienie nowej linii

Przegląd informacji ze spółek

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny BoomBit w związku z planowaną ofertą publiczną i ubieganiem się o wprowadzenie akcji do obrotu na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), podała spółka. BoomBit planuje publikację prospektu na 8 kwietnia

Przegląd informacji ze spółek

bezpośredniej, podała spółka. Cube.ITG podpisała z Mazowieckim Szpitalem Bródnowskim oraz dwudziestoma trzema mazowieckimi jednostkami ochrony zdrowia umowę na dostawy i wdrożenia w projekcie "E-zdrowie dla Mazowsza", podała spółka. Wartość umowy to 77,54 mln zł. Rada nadzorcza PKP Energetyka

Arabia Saudyjska z funduszem o wartości 3 bln dol. na życie bez ropy naftowej

najmniej połowę wyposażenia dla saudyjskiej armii, sprzyjając jednocześnie tworzeniu nowych miejsc pracy. W przyszłości część akcji tego holdingu również może trafić na giełdę. Wcześniej Saudyjczycy zapowiadali, że planowana transformacja gospodarcza zakłada rozwój przemysłu i energetyki. Rijad planuje

Przegląd informacji ze spółek

wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska członków zarządu, podano w ogłoszeniu. Zgłoszenia należy nadsyłać do 11 czerwca br. Ciech podjął decyzję o rozpoczęciu fazy przygotowawczej istotnych inwestycji w obszarze energetyki, realizowanych przez spółkę zależną Ciech Soda Polska w jej dwóch

Socha z Esaliens TFI: Giełda w fazie wzrostów, ale ich może struktura niepokoić

to 27%. Wzrosty są realizowane głównie przez duże spółki z WIG20. Indeksy mWIG40 (spółki średniej wielkości) i sWIG80 (najmniejsze spółki) pokazują spadki za ostatnie 30 dni. Patrząc sektorowo, za wzrostami stoją głównie trzy sektory - energetyka (ze względu na korzystne regulacje, wzrost cen energii

Przegląd informacji ze spółek

11bit Studios. Cena detaliczna gry na te platformy będzie wynosiła 29,99 USD/euro. W Elektrowni Turów, należącej do PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) - spółki zależnej Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - można korzystać z nowoczesnej stacji ładowania pojazdów elektrycznych od

Fortum może w ciągu 3-4 miesięcy zdecydować, czy zdjąć Duon z giełdy

związane z obecnością Duonu na giełdzie. Prawdopodobnie podejmiemy decyzję w ciągu trzech lub czterech miesięcy" - powiedział Saario podczas konferencji prasowej. Wskazał, że nabycie akcji spółki nastąpiło niedawno i firma nie chce jeszcze ogłaszać szczegółowych planów rozwojowych. Fortum jest

Strata netto CEZ to 206 mln CZK w III kw. 2017 r. wobec zysku rok wcześniej

wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 146 732 mln CZK w porównaniu z 145 108 mln CZK rok wcześniej. EBITDA grupy w okresie I-III kw. spadła o 6% r/r do 41,1 mld CZK, głównie w wyniku spadku realizowanych cen energii (-3,1 mld CZK) i zwiększonych wydatków na uprawnienia do emisji (-1,3 mld

Przegląd informacji ze spółek

infrastrukturalne oraz potrzeby mieszkaniowe Polaków. Energa Kogeneracja (EKO) przedstawiła radnym Elbląga propozycję modelu wytwarzania ciepła na potrzeby Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej (EPEC). Model przygotowany przez EKO zakłada budowę do końca 2021 roku kotłowni rezerwowo-szczytowej o mocy

Przegląd informacji ze spółek

Śliwińskiego, poinformowała spółka. CD Projekt rozpoczął przedsprzedaż gry fabularnej "Wojny Krwi: Wiedźmińskie Opowieści", a sugerowana cena detaliczna to 99,99 zł, poinformowała spółka. Bank BGŻ BNP Paribas otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o wyrażeniu zgody na zaliczenie

Przegląd prasy

, w tym roku ma ich być jeszcze więcej  -- Tanich ofert wakacyjnych będzie w tym roku jak na lekarstwo  -- Rosną ceny warzyw krajowychi z eksportu  -- Pezes Towarowej Giełdy Energii Piotr Zawistowski liczy, że w na jesieni uzyska zgodę KNF na uruchomienie platformy OTF Parkiet

Czyszczenie kadrowe w budowlanej firmie, którą uratowało państwo

bezpieczeństwa energetycznego państwa. Jego upadek mógłby więc pokrzyżować plany modernizacji energetyki. Ponadto są to kontrakty, na których spółka ma szansę zarobić. Czyszczenie kadrowe jest możliwe, bo mimo że rządowa ARP posiada tylko 7 proc. akcji Polimexu, to po blisko 14 proc. posiadają kontrolowane przez

Przegląd informacji ze spółek

telekomunikacja oraz nowe technologie. Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) poinformowało o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w Mostostalu Zabrze, podała spółka. Obecnie TFI ma 5,11% akcji Mostostalu Zabrze. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) - spółka zależna

Przegląd informacji ze spółek

Amika chce skupić nie więcej niż 250 tys. akcji własnych po cenie 120 zł za sztukę, poinformowała spółka.  Akcje Creepy Jar zadebiutują na rynku NewConnect w poniedziałek, 6 sierpnia, podała spółka. Na 29 sierpnia planowana jest premiera gry "Green Hell" na PC. Polska Grupa

Przegląd informacji ze spółek

stanowią opcje na akcje, które pracownicy będą mogli objąć w trakcie trwania programu po bieżącej cenie rynkowej. Rozwiązanie spaja wynagrodzenia dla kluczowej kadry ze wzrostem wartości spółki. mBank ogranicza finansowanie energetyki węglowej i kopalni, podał bank. Chce aktywniej wspierać projekty

Przegląd informacji ze spółek

energetycznego o mocy 450 MW netto, poinformowała PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK). Transport z zakładów Hitachi w Japonii do Europy odbył się drogą morską, a następnie transportem  kolejowym, podano także. Akcjonariusze Gorenje zdecydowali na walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu na

Przegląd informacji ze spółek

zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę 30,2 mln zł, tj.2,7 zł na jedną akcję z zysku wypracowanego w 2016 r, wynika z uchwały podjętej przez walne zgromadzenie. CEZ zdecydował o utworzeniu dywizji energetyki jądrowej od 1 czerwca br., podała spółka. Jednocześnie obecna dywizja wytwarzania zostanie

Przegląd informacji ze spółek

dostaw sody kalcynowanej z zakładów Ciech w Inowrocławiu i Janikowie, podał Ciech. Elektrownia Turów, jeden z oddziałów spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) z Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) zbuduje na zaporze na rzece Witka w Niedowie dwa nowe hydrogeneratory o łącznej

Przegląd prasy

; --NFZ będzie co roku przeznaczał tę samą cześć budżetu na refundację famaceutyków  --Zapowiada się wojna na linii resort energii - Urząd Regulacji Energetyki. Prąd dla gospodarstw domowych ma nie drożeć, choć jego cena hurtowa poraża   ISBnews --Murapol i Awbud zawarły list intencyjny

Przegląd informacji ze spółek

Urząd Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził taryfę PGNiG Obrót Detaliczny w zakresie obrotu paliwami gazowymi Nr 6 (taryfa detaliczna), utrzymującej wysokość dotychczas obowiązujących cen za paliwo gazowe oraz stawki opłat abonamentowych, poinformowała spółka. Z upoważnienia Komisji Nadzoru

Przegląd informacji ze spółek

to 18,65 mln zł netto. Polimex-Mostostal zawarł list intencyjny z General Electric Global Services GmbH Oddział w Polsce w sprawie woli wspólnego przygotowania i złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) na realizację dwóch bloków gazowo

Przegląd informacji ze spółek

Finlandii oraz Bośni i Hercegowiny w 2019 r. Planuje także otwarcie salonu w Paryżu, poinformował prezes Marek Piechocki.  PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) - spółka zależna Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - zawarła z SBB Energy umowę na rozbudowę instalacji redukcji emisji NOx

Cube.ITG przyjął ofertę sprzedaży 68 udziałów w ITMED na rzecz Mizarus

, telekomunikacji, energetyce, handlu, administracji publicznej i sektorze ochrony zdrowia. Spółka przeniosła się na rynek główny warszawskiej giełdy z NewConnect w 2014 roku. (ISBnews)

JSW sprzedała PEC w Jastrzębiu Zdroju na rzecz PGNiK Termika za 190,4 mln zł

Warszawa, 28.04.2016 (ISBnews) - Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) sprzedała na rzecz PGNiG Termika 100% akcji Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej (PEC) w Jastrzębiu Zdroju, poinformowała JSW. Wartość transakcji wynosi 190,4 mln zł, podano także. "Łączna cena za akcje PEC wynosi 190 400

Przegląd informacji ze spółek

przychodów ze sprzedaży i wypracować zysk na sprzedaży, poinformowali przedstawiciele spółki.  Sławomir Zawada zrezygnował z funkcji prezesa PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) – spółki zależnej Polskiej Grupy Energetycznej, podała spółka. Stalexport Autostrady miał 141,81 mln

Przegląd prasy

-- Enterprise Investors obejmie 38% akcji spółki Unilink, multiagencji pośrednictwa ubezpieczeniowego  --Wraca pomysł blokowania przez KNF stron internetowych firm działających bez licencji, głównie na rynku forex   Dziennik Gazeta Prawna --Rząd będzie monitorować funkcjonowanie nowych rozwiązań

Przegląd informacji ze spółek

rok 2016 w kwocie 6,8 mln zł, tj. 0,2 zł na akcję, podała spółka.  Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zawiesiła obrót akcjami spółek: Ampli, Cash Flow, Clean&Carbon Energy, Ideon i Kerdos Group w okresie od 3 kwietnia do 30 czerwca 2017 r. (włącznie), podała Giełda

GK Immobile ogłosiła wezwanie na akcje odpowiadające 33% głosów na WZA Projprzem

Warszawa, 02.09.2016 (ISBnews) - Grupa Kapitałowa Immobile ogłosiła wezwanie na sprzedaż akcji spółki Projprzem, reprezentujących do 33% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Akcje objęte wezwaniem będą nabywane po cenie 8,5 zł. W przypadku przejęcia kontroli GKI Immobile zamierza

Przegląd informacji ze spółek

prognozę całorocznych wyników, poinformował dyrektor finansowy Rafał Warpechowski. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) - spółka zależna Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) ma umowę sprzedaży o wartości 233 mln zł z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi (PSE) na pokrywanie strat

Przegląd prasy

na nabycie 7 339 449 akcji po cenie jednostkowej 3,27 zł za jedną sztukę, podała spółka. --Tatry Mountain Resorts (TMR) planuje dokonać dwóch nowych emisji obligacji, pierwszej na maksymalnie łącznie 90 mln euro (6-letnie, zabezpieczone) i drugiej do łącznie 1,5 mld CZK (4-letnie, zabezpieczone

Ceny węgla lekko w górę. Akcje węglowych spółek też rosną

świecie przekłada się na wzrost cen akcji polskich spółek górniczych - zaznacza analityk. W poniedziałek przed godziną 12:00 w południe cena akcji lubelskiej Bogdanki sięgnęła 55,59 zł. To o niemal 4 proc. więcej niż na zamknięciu giełdy w piątek. Także kurs akcji Jastrzębskiej Spółki Węglowej zalicza

Przegląd prasy

mocy 450 MW netto, poinformowała PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK). Transport z zakładów Hitachi w Japonii do Europy odbył się drogą morską, a następnie transportem  kolejowym, podano także. --Akcjonariusze Gorenje zdecydowali na walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu na

Przegląd prasy

rozwijał giełdę w Arabii Saudyjskiej  -- GPW proponuje rabaty, ale oczekuje od brokerów zaangażowania  -- Resort energii widzi w Polsce miejsce na co najmniej 10 małych reaktorów dających ciepło dla przemysłu    Dziennik Gazeta Prawna  -- Urząd Regulacji Energetyki prowadzi

Przegląd prasy

zawieszanie notowań Parkiet --Trwający 11 lat rynek byka w USA prawdopodobnie dożywa już swoich ostatnich dni --Panika na rynkach spowodowała, że inwestorzy masowo przenoszą kapitał na rynek złota, windując jego cenę --Borowski z Credit Agricole Bank Polska: W II kwartale dojdzie do spadku konsumpcji

Przegląd prasy

konsumenckie na wynik odsetkowy 10 największych banków z GPW może wynieść 1,2 mld zł w 2020 r., wynika z szacunków analityków  -- Develia spodziewa się w tym roku wysokiego jednocyfrowego wzrostu cen lokali na rynku pierwotnym Dziennik Gazeta Prawna  - GetBack zawarł umowę z Lartiq TFI w wyniku

Wymienili prezes Polimexu-Mostostalu. Jest de facto państwowy, bo był "zbyt duży, by upaść"

przez podatników. Za duży, by upaść W Polsce jeszcze nigdy nie zaangażowano tak dużych publicznych pieniędzy w ratowanie prywatnej spółki notowanej na giełdzie, którą rząd uznał za "zbyt dużą, aby upadła". W najgorszym momencie rządowa Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) kupiła akcje za 150 mln zł

Przegląd informacji ze spółek

kwietnia, podała giełda. Cena w wezwaniu na akcje Uniwheels jest w korzystna dla obecnych akcjonariuszy i ostateczna, poinformował prezes Superior Industries Donald J. Stebbins. Akcjonariusze Mediatela zdecydują 8 maja o emisji akcji serii C i D celem obrony przed próbą wrogiego przejęcia, do którego

Przegląd informacji ze spółek

. restrukturyzacji zadłużenia Sygnity. E003B7, spółka zależna Rafako, zawarła z Polimeksem Energetyka porozumienie o rozwiązaniu umowy na montaż części ciśnieniowej kotła, dokonanie prób oraz współuczestnictwo w rozruchu w związku z projektem budowy bloku energetycznego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III

Przegląd informacji ze spółek

przez amerykańską Federalną Komisję Regulacji Energetyki (FERC) na budowę terminalu skraplającego Port Arthur w Jefferson County w stanie Teksas nad Zatoką Meksykańską, który ma zacząć działać w 2023 roku, podała spółka. PZU zakłada, że w najbezpieczniejszych funduszach w ramach pracowniczych planów

Przegląd informacji ze spółek

;Średni wzrost stawek opłat w dystrybucji dla wszystkich grup taryfowych wynosi 5,6 %.  Urząd Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził taryfę Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) dla największych klientów na I kwartał 2017 r., podała spółka. Średnia cena gazu wysokometanowego

Przegląd prasy

Central Group ma na oku WSiP oraz polską giełdę -- Dobra konunktura w Polsce będzie coraz wyraźn iej przekładała się na wzrost cen, uważa ekonomista BGŻ BNP Paribas Mariusz Kapuściński  -- Reklasyfikacja w FTSE i Stoxx nie przyniesie rewolucji na GPW Dziennik Gazeta Prawna  --W ciągu

Przegląd prasy

" położonego w Budapeszcie, podał Orbis. --Maxcom ustalił ostateczną cenę akcji w pierwszej ofercie publicznej (IPO) na 55 zł, dzięki czemu wartość oferty wyniesie 47,5 mln zł, podała spółka. Debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) planowany jest około 30 czerwca br

Przegląd prasy

czasu poznania terminu i zasad aukcji dla tego typu energetyki, poinformował członek zarządu Michał Michalski.  --InventionMed zakłada przejście na rynek główny GPW w 2018/2019 r., by zdobyć dostęp do szerszego grona inwestorów, ale nie zakłada emisji akcji. W realizowanym projekcie TutorDerm

Przegląd informacji ze spółek

dywidendy z zysku za 2016 r. i zysków zatrzymanych, co oznacza wypłatę 0,22 zł dywidendy na akcję, podała spółka. Gino Rossi odnotowało 2,14 mln zł skonsolidowanej straty netto w I kw. 2017 r. wobec 0,54 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE

Przegląd informacji ze spółek

. Akcjonariusze Vigo System zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2017 r., wynika z uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu. Cena maksymalna w ofercie publicznej akcji  Silvair, Inc. została ustalona na 25 zł za walor, podała spółka. W ramach oferty spółka planuje wyemitować do 2,4 mln akcji

Przegląd prasy

; Rzeczpospolita  -- Wprowadzenie zakazu reklam leków spowoduje, że rynek reklamy radiowej może skurczyć się o jedną czwartą   ISBnews --Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził nową taryfę Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) na paliwo gazowe dla klientów

Przegląd informacji ze spółek

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził nową taryfę Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) na paliwo gazowe dla klientów indywidualnych oraz biznesowych (zużywających do 25 mln m3 gazu rocznie), podała spółka. Dla blisko 6,8 mln gospodarstw domowych oraz

Przegląd prasy

Warszawa, 08.11.2019 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita  -- Coraz więcej ciepłowni balansuje na granicy upadłości ze względu na wzrost cen emisji CO2, kurs euro i ceny węgla  --Intercity otrzyma 19,5 mld zł wsparcia na

Mizarus objął akcje Cube.ITG w ramach przejęcia ITMED

emisyjnej 5 zł. Ostatnim etapem przejęcia ma być sprzedaż 34% udziałów w ITMED za cenę 7,55 mln zł, która zostanie rozliczona nowymi akcjami kupującego. Transakcja może zostać zrealizowana do końca 2017 r. Cube.ITG koncentruje się na wdrażaniu i integracji rozwiązań aplikacyjnych (zarówno własnych, jak i

Przegląd prasy

. --Grupa Lotos: Przerób ropy będzie zbliżony do maksymalnego w II kw. 2020 --BM Reflex: Paliwa na stacjach mogą podrożeć o 4-8 gr/ l w przyszłym tygodniu --Esaliens TFI: Giełdy będą czekać na impulsy jak stymulacja lub szczepionka --GPW chce utrzymać zaintersowanie rynkiem akcji przez indywidualnych

Przegląd informacji ze spółek

br. pozyska przynajmniej część z negocjowanych obecnie dużych i prestiżowych kontraktów na prace mostowe w Skandynawii, głównie Szwecji, poinformował ISBnews prezes Ryszard Matyka. Urząd Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził ustaloną przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) taryfę w

Analitycy BZ WBK wierzą w JSW. Rekomendują dla akcji: "kupuj"

Akcje JSW w czwartek na otwarciu warszawskiej giełdy kosztowały 14,84 zł. Po godzinie 16 ich cena wzrosła o ponad 6 proc. Analitycy Domu Maklerskiego BZ WBK podnieśli rekomendację dla spółki z 'trzymaj" do "kupuj". Według analityków cena docelowa JSW może wynieść 15,6 zł. Eksperci

Cube.ITG uchwalił emisję 754 tys. akcji w ramach przejęcia ITMED

wysokości 15.358.894 zł do wysokości 16.868.494 zł w drodze emisji 754.800 nowych akcji na okaziciela serii B1, o wartości nominalnej 2 zł każda. Cena emisyjna jednej akcji serii B1 została ustalona na poziomie 5 zł" – czytamy w komunikacie. "Akcje serii B1 zostaną pokryte w drodze