akcje energetyka

Ministerstwo Dziwnych Kroków

Gdyby ogłosić konkurs na najgłupszy pomysł obecnego rządu, Krzysztof Tchórzewski miałby dużą szansę na pierwsze miejsce. Chce zmusić kontrolowane przez Ministerstwo Energetyki spółki do podniesienia wartości nominalnej akcji po to, by obciążyć je podatkiem wynoszącym w sumie 10 mld zł. Z punktu widzenia spółek księgowa sztuczka proponowana przez ministra nie ma żadnego sensu. Zresztą urzędnicy Ministerstwa Energetyki tego nie ukrywają. Chodzi po prostu o to, by spółki wpłaciły dodatkowe pieniądze do budżetu. Podniesiona wartość nominalna akcji będzie potraktowana jako zysk, od którego należy się podatek.

Haitong Bank rekomenduje: "sprzedaj" dla polskich spółek energetycznych

Ryzyko, że polska energetyka będzie ratować kopalnie i budować nowe elektrownie węglowe, sprawia, że biura maklerskie radzą sprzedawać akcje spółek energetycznych. Analitycy uznali też decyzję Tauronu o zakupie kopalni Brzeszcze za ?niszczącą? dla spółki.

PGE miała wstępnie 1 702 mln zł zysku netto, 4 395 mln zł EBITDA w I poł. 2019

;Skonsolidowany zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące (EBITDA) w I półroczu 2019 r. wyniósł około 4 395 mln zł, w tym: EBITDA segmentu Energetyka Konwencjonalna: 2 106 mln zł, EBITDA segmentu Ciepłownictwo: 772 mln zł, EBITDA segmentu Dystrybucja: 1 211 mln zł, EBITDA segmentu

Akcjonariusze Introlu zdecydowali o 0,08 zł dywidendy na akcję

wypłaty dywidendy ustala się na dzień 24 kwietnia 2019 r." - czytamy w komunikacie. Dywidendą objęte są wszystkie akcje spółki, w łącznej liczbie 26 138 800 akcji. Introl to holding kilkunastu spółek głównie z branży energetyki, ochrony środowiska i automatyki przemysłowej. Jest notowany na GPW

PGE miała wstępnie 585 mln zł zysku netto, 1,82 mld zł EBITDA w I kw. 2019

aktualizujące (EBITDA) w I kwartale 2019 r. wyniósł około 1 822 mln zł, w tym: EBITDA segmentu Energetyka Konwencjonalna: 677 mln zł, EBITDA segmentu Ciepłownictwo: 403 mln zł, EBITDA segmentu Dystrybucja: 643 mln zł, EBITDA segmentu Obrót: 167 mln zł, EBITDA segmentu Energetyka Odnawialna: 184 mln

Aplisens otrzymał oferty na sprzedaż ok. 2,26 mln akcji własnych

i dostawcą rozwiązań w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. Oferuje szeroką gamę urządzeń do pomiaru, regulacji i przetwarzania ciśnienia, wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu od energetyki po przemysł chemiczny, rafineryjny, farmaceutyczny czy spożywczy. Spółka jest

PGE miała wstępnie ok. 2,17 mld zł zysku netto w I-III kw. 2019 r.

, EBITDA segmentu Obrót: 532 mln zł, EBITDA segmentu Energetyka Odnawialna: 410 mln zł, wymieniono w informacji. "Skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł około 2 173 mln zł (czyli 1,16 zł na akcję). Nakłady inwestycyjne wyniosły 4 468 mln zł. Szacunkowe

Dominika Kulczyk: Polenergia to inwestycja strategiczna i długoterminowa

Polsce. Stawiam na energetykę odnawialną, dlatego traktuję tę spółkę jako aktywo strategiczne i długoterminowe" - powiedziała Kulczyk, cytowana w komunikacie. Dominika Kulczyk planuje rozwijać projekty biznesowe z obszarów energetyki odnawialnej oraz infrastruktury w Europie i Afryce. Wspólnie z

PGNiG Termika połączyła PTEP i PEC w PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa

energię elektryczną i cieplną na potrzeby przemysłu oraz sprężone i chłodne powietrze na potrzeby kopalń Jastrzębskiej Spółki Węglowej. W kwietniu 2016 r. Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) sprzedała na rzecz PGNiG Termika 100% akcji Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej (PEC) w Jastrzębiu Zdroju za 190,4

Akcjonariusze Introlu zdecydowali o skupie akcji własnych na kwotę do 8 mln zł

głównie z branży energetyki, ochrony środowiska i automatyki przemysłowej. Jest notowany na GPW od 2007 r. (ISBnews)  

Aplisens ogłosił skup 7,25% akcji po 12 zł za szt.

kontrolno-pomiarowej i automatyki. Oferuje szeroką gamę urządzeń do pomiaru, regulacji i przetwarzania ciśnienia, wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu od energetyki po przemysł chemiczny, rafineryjny, farmaceutyczny czy spożywczy. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2008 r

PKP Energetyka ma memorandum o współpracy z Kolejami Ukraińskimi

. Spółka PKP Energetyka działa na polskim rynku od 2001 roku. Jest jednym z największych sprzedawców energii elektrycznej, w tym energii elektrycznej trakcyjnej (przeznaczonej dla przewoźników kolejowych). W 2015 r. Polskie Koleje Państwowe (PKP) akcje PKP Energetyka funduszowi CVC Capital Partners

Radpol: Cena emisyjna akcji serii E została ustalona na 1,4 zł

prawa poboru akcji nowej emisji, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie praw poboru, praw do akcji oraz akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym. Radpol to wytwórca i dostawca instalacji do przesyłu ciepła, produktów dla energetyki oraz rur z tworzyw sztucznych do

Akcjonariusze Aplisens zdecydują 4 czerwca o wypłacie 0,31 zł dywidendy na akcję

producentem i dostawcą rozwiązań w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. Oferuje szeroką gamę urządzeń do pomiaru, regulacji i przetwarzania ciśnienia, wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu od energetyki po przemysł chemiczny, rafineryjny, farmaceutyczny czy spożywczy. Spółka jest

Mostostal Zabrze zakłada zakończenie scalenia akcji na początku października

chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną środowiska, obiektami użyteczności publicznej oraz infrastrukturą komunikacyjną. Produkuje i zajmuje się montażem konstrukcji stalowych oraz wykonuje specjalistyczne prace montażowe w sektorze energetycznym. W 2018 r. miał

Tchórzewski: Możemy rozważyć udział państwa w finansowaniu elektrowni jądrowej

Warszawa, 26.09.2018 (ISBnews) - Udział państwa w finansowani budowy elektrowni jądrowej może być rozważany, poinformował minister energii Krzysztof Tchórzewski.  "Udział państwa w finansowaniu energetyki może być rozważany w energetyce atomowej" - powiedział Tchórzewski

PGE miała wstępnie 1,7 mld zł zysku netto, 5,14 mld zł EBITDA w I-III kw. 2018

powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące (EBITDA) w 9 miesiącach 2018 roku wyniósł około 5 141 mln zł, w tym: EBITDA segmentu Energetyka Konwencjonalna (w tym Ciepłownictwo): 2 366 mln zł, EBITDA segmentu Dystrybucja: 1 892 mln zł, EBITDA segmentu Obrót: 459 mln zł, EBITDA segmentu Energetyka

Introl ogłosił ofertę nabycia do 500 tys. akcji własnych po 4 zł za szt.

niż 2 mln zł. Introl to holding kilkunastu spółek głównie z branży energetyki, ochrony środowiska i automatyki przemysłowej. Jest notowany na GPW od 2007 r. (ISBnews)  

Paweł Szczeszek powołany na prezesa Kogereneracji

Inżynierii Mechanicznej i Informatyki oraz Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Ukończył również studia podyplomowe w zakresie dyplomacji w Toruniu. W latach 2017–2018 zastępca prezesa zarządu PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa. Od 2016 r. do sierpnia 2017 r. prezes zarządu

Akcjonariusze LW Bogdanka zdecydują 18 VI o wypłacie 0,75 zł dywidendy na akcję

sprzedanego do energetyki zawodowej. Od października 2015 r. należy do grupy kapitałowej Enei. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. (ISBnews)  

Akcjonariusze Introlu zdecydowali o skupie do 500 tys. akcji w celu umorzenia

., nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel. Introl to holding kilkunastu spółek głównie z branży energetyki, ochrony środowiska i automatyki przemysłowej. Jest notowany na GPW od 2007 r. (ISBnews)

Radpol przydzielił 10 mln akcji serii E po cenie emisyjnej 1,4 zł sztuka

serii E. [...] Akcje serii E zostały objęte przez łącznie 384 Inwestorów w tym: 377 w ramach zapisów podstawowych; 64 w ramach zapisów dodatkowych" - czytamy w komunikacie. Radpol to wytwórca i dostawca instalacji do przesyłu ciepła, produktów dla energetyki oraz rur z tworzyw sztucznych do

Akcjonariusze Introlu zdecydują 9 IV o 0,08 zł dywidendy na akcję

holding kilkunastu spółek głównie z branży energetyki, ochrony środowiska i automatyki przemysłowej. Jest notowany na GPW od 2007 r. (ISBnews)

Aplisens przewiduje buy-back o wartości do 11 mln zł w IV kwartale 2019

energetyki po przemysł chemiczny, rafineryjny, farmaceutyczny czy spożywczy. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2008 r. Skonsolidowane przychody sięgnęły 105,71 mln zł w 2018 r. (ISBnews)  

PKP Energetyka wydziela spółkę dystrybucyjną, może ona docelowo trafić na giełdę

wskazana spółka kontrolowana przez Skarb Państwa przystąpiła do rozmów" - wyjaśnił prezes. Dodał, że w tej sprawie spółka jeszcze nie otrzymała odpowiedzi. W lipcu ub.r. Polskie Koleje Państwowe (PKP) i fundusz CVC Capital Partners podpisały umowę sprzedaży akcji PKP Energetyka. Wartość

CVC zrefinansuje dług PKP Energetyka

finansowanie od UE" - wskazał dyrektor CVC. Szacuje on nakłady inwestycyjne PKP Energetyka na ok. 2 mld zł w ciągu pięciu lat. Polskie Koleje Państwowe S.A. i fundusz CVC Capital Partners poinformowały dziś, że podpisały umowę sprzedaży akcji PKP Energetyka. Zaproponowana wartość przedsiębiorstwa

PKP Energetyka wstrzymała wydzielenie spółki dystrybucyjnej

CVC Capital Partners podpisały umowę sprzedaży akcji PKP Energetyka. Wartość przedsiębiorstwa w transakcji opiewała na 1 965 mln zł co, po korekcie o wartość długu netto spółki, dawało cenę na poziomie 1 410 mln zł. Spółka PKP Energetyka działa na polskim rynku od 2001 roku. Jest jednym z

Michał Wuczyński zrezygnował z funkcji prezesa Awbudu

, w tym z funkcji prezesa zarządu" - czytamy w komunikacie. Awbud to wyspecjalizowana grupa budowlana, prowadząca działalność w następujących obszarach: budownictwa komercyjnego i ogólnego, realizacji obiektów przemysłowych, rewitalizacji obiektów, realizacji w obszarach ekologii i energetyki

PGE miała wstępnie 3,57 mld zł EBITDA i 1,2 mld zł netto w I półr.

odpisy aktualizujące (EBITDA) w I półroczu 2018 roku wyniósł około 3 577 mln zł, w tym: - EBITDA segmentu Energetyka Konwencjonalna (w tym Ciepłownictwo): 1 741 mln zł, - EBITDA segmentu Dystrybucja: 1 270 mln zł, - EBITDA segmentu Obrót: 302 mln zł, - EBITDA segmentu Energetyka Odnawialna: 222 mln zł

Akcjonariusze Aplisensu zdecydowali o 0,35 zł dywidendy na akcję za 2018 r.

zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. Oferuje szeroką gamę urządzeń do pomiaru, regulacji i przetwarzania ciśnienia, wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu od energetyki po przemysł chemiczny, rafineryjny, farmaceutyczny czy spożywczy. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od

CVC: Nie znamy szczegółów pozwu o unieważnienie prywatyz. PKP Energetyka

transakcji prywatyzacji. W lipcu ub.r. Polskie Koleje Państwowe (PKP) i fundusz CVC Capital Partners podpisały umowę sprzedaży akcji PKP Energetyka. Wartość przedsiębiorstwa w transakcji opiewała na 1 965 mln zł co, po korekcie o wartość długu netto spółki, dawało cenę na poziomie 1 410 mln zł. Spółka

ZA Puławy mają umowę na budowę bloku węglowego 90-100 MWe za 1,16 mld zł netto

, realizuje usługi na zasadach generalnego wykonawstwa dla wielu branż przemysłu, w tym energetyki, chemii, przemysłu rafineryjno-petrochemicznego czy ochrony środowiska. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 1,64 mld zł w 2018 r. Grupa Azoty Puławy wchodzi w skład Grupy Azoty. Jej akcje notowane są na GPW

Abadon RE kupi akcje Awbudu pomimo nieziszczenia się warunków w wezwaniu

: budownictwa komercyjnego i ogólnego, realizacji obiektów przemysłowych, rewitalizacji obiektów, realizacji w obszarach ekologii i energetyki, prac instalacyjnych, prac żelbetowych. Od marca 2011 roku firma obecna jest na rynku podstawowym GPW. W 2017 roku grupa uzyskała przychody ze sprzedaży na poziomie 199

PKO BP: Konieczne wypracowanie nowego modelu finansowania energetyki wiatrowej

całej branży [energetyki wiatrowej], w kontekście finansowania przez banki, będzie kwestia znalezienia nowego modelu finansowania inwestycji w wiatraki, czy to offshore czy onshore, po pewnym zachwianiu zaufania do dotychczasowego modelu finansowania inwestycji na skutek pozwów, które były w ubiegłym

UTK umorzył sprawę cofnięcia certyfikatu bezpieczeństwa dla PKP Energetyka

postępowanie w sprawie cofnięcia certyfikatu bezpieczeństwa spółce PKP Energetyka na początku lipca. W lipcu ub.r. Polskie Koleje Państwowe (PKP) i fundusz CVC Capital Partners podpisały umowę sprzedaży akcji PKP Energetyka. Wartość przedsiębiorstwa w transakcji opiewała na 1 965 mln zł co, po korekcie o

Abadon RE nabył w wezwaniu na Awbud 277,66 tys. akcji

komercyjnego i ogólnego, realizacji obiektów przemysłowych, rewitalizacji obiektów, realizacji w obszarach ekologii i energetyki, prac instalacyjnych, prac żelbetowych. Od marca 2011 roku firma obecna jest na rynku podstawowym GPW. W 2017 roku grupa uzyskała przychody ze sprzedaży na poziomie 199 mln zł

Zysk netto PGE wyniósł wstępnie ok. 959 mln zł w I kw. 2018 r.

(EBITDA) w I kwartale 2018 r. wyniósł około 2 214 mln zł, w tym: - EBITDA segmentu energetyka konwencjonalna: 1 288 mln zł, - EBITDA segmentu dystrybucja: 638 mln zł, - EBITDA segmentu obrót: 189 mln zł, - EBITDA segmentu energetyka odnawialna: 114 mln zł" - czytamy dalej. Średnia cena hurtowa

Akcjonariusze LW Bogdanka zdecydowali o 0,75 zł dywidendy na akcję za 2018 r.

zysku rok wcześniej. LW Bogdanka na koniec 2018 r. miała 14,8% udziału w rynku węgla kamiennego w Polsce; 18,7% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 24,7% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej. Od października 2015 r. należy do grupy kapitałowej Enei. Spółka jest notowana na

Radpol miał wstępnie 0,93 mln zł zysku netto, 5,77 mln zł EBITDA w I poł. br.

przeglądowi biegłego rewidenta, wskazano w komunikacie. Radpol to wytwórca i dostawca instalacji do przesyłu ciepła, produktów dla energetyki oraz rur z tworzyw sztucznych do instalacji wodnych, kanalizacyjnych i gazowych, a także rozwiązań dla innych gałęzi przemysłu. Kluczowymi odbiorcami produktów grupy

Radosław Woszczyk będzie czasowo wykonywał obowiązki prezesa Kogeneracji

Energia Ciepła. Wcześnie był m.in. członkiem zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej oraz Spółki Energetycznej "Jastrzębie", a następnie PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa. PGE Energia Ciepła jest największym akcjonariuszem Kogeneracji (58,07% akcji wg informacji ze strony spółki

Prezes PKN Orlen: Przejęcie Energi to nie ostatnia nasza akwizycja

; - dodał. Podstawowe segmenty biznesowe Grupy PKN Orlen to: upstream (poszukiwania i wydobycie), downstream (rafinerie, petrochemia, energetyka) oraz detal. "Zamierzamy nadal wypłacać dywidendę dla akcjonariuszy i żadne akwizycje tego nie zmienią" - powiedział także Obajtek. W czerwcu 2018

Rafako zakończyło emisję 42,5 mln akcji serii K

poboru i podmiotom, które złożyły zapisy dodatkowe oraz 7 392 584 akcji nowej emisji podmiotom, które złożyły zapisy w odpowiedzi na zaproszenie zarządu" - czytamy w komunikacie. Rafako S.A. jest największym w Europie producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje

LW Bogdanka rekomenduje 0,75 zł dywidendy na akcję z zysku za 2018 r.

wysokości 673,28 mln zł na kapitał rezerwowy, co oznaczało brak dywidendy. LW Bogdanka na koniec 2018 r. miała 14,8% udziału w rynku węgla kamiennego w Polsce; 18,7% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 24,7% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej. Od października 2015 r. należy do

KNF zatwierdziła prospekt Radpolu w związku z emisją akcji serii E

na rynku regulowanym. Radpol to wytwórca i dostawca instalacji do przesyłu ciepła, produktów dla energetyki oraz rur z tworzyw sztucznych do instalacji wodnych, kanalizacyjnych i gazowych, a także rozwiązań dla innych gałęzi przemysłu. Kluczowymi odbiorcami produktów grupy są takie sektory jak

Aplisens złożył ofertę skupu do 255 079 akcji własnych po cenie 12,8 zł/szt.

ciśnienia, wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu od energetyki po przemysł chemiczny, rafineryjny, farmaceutyczny czy spożywczy. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2008 r. (ISBnews)

PGE miała szacunkowo ok. 2,64 mld zł skonsolidowanego zysku netto w 2017 r.

powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące (EBITDA) w 2017 roku wyniósł około 7 601 mln zł, w tym:  EBITDA segmentu Energetyka Konwencjonalna: 4 050 mln zł,  EBITDA segmentu Dystrybucja: 2 333 mln zł,  EBITDA segmentu Obrót: 811 mln zł,  EBITDA segmentu Energetyka Odnawialna: 364 mln

Mostostal Zabrze chce przeprowadzić scalanie akcji w stosunku 2:1

, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną środowiska, obiektami użyteczności publicznej oraz infrastrukturą komunikacyjną. Produkuje i zajmuje się montażem konstrukcji stalowych oraz wykonuje specjalistyczne prace montażowe w sektorze energetycznym. W 2018 r. miał 613 mln zł

Akcjonariusze Awbudu zdecydują 25 III m.in. o emisji do 40 mln akcji bez pp

energetyki, prac instalacyjnych, prac żelbetowych. Od marca 2011 roku firma obecna jest na rynku podstawowym GPW. W 2017 roku grupa uzyskała przychody ze sprzedaży na poziomie 199 mln zł. (ISBnews)

Radpol widzi możliwości dalszej poprawy sytuacji finansowej w tym roku

energetyki oraz rur z tworzyw sztucznych do instalacji wodnych, kanalizacyjnych i gazowych, a także rozwiązań dla innych gałęzi przemysłu. Kluczowymi odbiorcami produktów grupy są takie sektory, jak energetyka, gazownictwo, ciepłownictwo, kolejnictwo czy motoryzacja. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r

URE: W kontekście regulacji nie ma znaczenia struktura właścicielska spółki

akcji PKP Energetyka. Zaproponowana wartość przedsiębiorstwa opiewa na 1 965 mln zł co, po korekcie o wartość długu netto spółki, daje cenę na poziomie 1 410 mln zł. Umowa ma charakter przedwstępny. Po spełnieniu się tzw. warunków zawieszających, do których zaliczają się zgoda organu antymonopolowego

Quercus TFI zwiększyło udział w Mostostalu Zabrze powyżej 5% głosów na WZ

5,11% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu" - czytamy dalej. Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną środowiska, obiektami użyteczności publicznej oraz

NIK: Prywatyzacja PKP Energetyki była legalna, ale niesie ryzyka

inwestora finansowego zamiast branżowego dla spółki PKP Energetyka SA - ostatecznie zasadniczym kryterium sprzedaży akcji była maksymalizacja ich ceny, przypomina NIK. W ocenie NIK, wybór ten - w długim okresie czasu - jest obarczony znaczącymi ryzykami, podkreślono. "Obecny właściciel PKP

KNF zatwierdził prospekt Polimex-Mostostal w związku z emisją 150 mln akcji

przemysłu, w tym energetyki, chemii, przemysłu rafineryjno-petrochemicznego czy ochrony środowiska. Jego skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 668 mln zł w 2016 r. (ISBnews)  

Awbud ustalił cenę emisyjną akcji serii B1 na 1,08 zł na akcję

energetyki, prac instalacyjnych, prac żelbetowych. Od marca 2011 roku firma obecna jest na rynku podstawowym GPW. W 2017 roku grupa uzyskała przychody ze sprzedaży na poziomie 199 mln zł. (ISBnews)  

Akcjonariusze Aplisens zdecydowali o wypłacie 0,3 zł dywidendy na akcję

na 14 lipca 2017 r." – czytamy w komunikacie. Aplisens jest producentem i dostawcą rozwiązań w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. Oferuje szeroką gamę urządzeń do pomiaru, regulacji i przetwarzania ciśnienia, wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu od energetyki

Steinhoff: Sprzedaż PKP Energetyka zagranicznemu funduszowi wyjątkowo szkodliwe

Steinhoff. W jego ocenie PKP Energetyka powinna zostać spółką strategiczną skarbu państwa, a w razie sprzedaży jej akcje powinny trafić do PKP PLK lub jednego z polskich koncernów energetycznych. "Udzielenie przez PKP SA wyłączności do dalszego prowadzenia negocjacji w procesie prywatyzacji PKP

IS: Nierealizowanie napraw przez PKP Energetyka może oznaczać paraliż kolei

zaistniałą sytuację "- czytamy także. W lipcu ub.r. Polskie Koleje Państwowe (PKP) i fundusz CVC Capital Partners podpisały umowę sprzedaży akcji PKP Energetyka. Wartość przedsiębiorstwa w transakcji opiewała na 1 965 mln zł co, po korekcie o wartość długu netto spółki, dawało cenę na poziomie 1 410

CVC zawarło porozumienie ze związkami zawodowymi PKP Energetyka

stron, opartej na dialogu i trosce nas wszystkich o przyszłość firmy i jej pracowników. Wiem, że to ważny krok w naszych negocjacjach, które mam nadzieję zakończymy niebawem pomyślnie, podpisując umowę nabycia akcji PKP Energetyka" - powiedział Obłój, cytowany w komunikacie. W treści

Akcjonariusze Aplisensu złożyli oferty sprzedaży 3,04 mln akcji

realizacji skupu do 537 170 akcji własnych po 14,8 zł za sztukę. Aplisens jest producentem i dostawcą rozwiązań w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. Oferuje szeroką gamę urządzeń do pomiaru, regulacji i przetwarzania ciśnienia, wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu od energetyki

Akcjonariusze Introla zdecydowali o wypłacie 0,4 zł dywidendy na akcję

energetyki, ochrony środowiska i automatyki przemysłowej. Jest notowany na GPW od 2007 r. (ISBnews)  

Rafako ustaliło cenę emisyjną akcji serii K na 4 zł/szt.

169 863 996 zł. Rafako S.A. jest największym w Europie producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Większościowym akcjonariuszem spółki jest PBG. (ISBnews)

CVC szacuje nakłady inwestycyjne PKP Energetyka na ok. 2 mld zł w 5 lat

umowę sprzedaży akcji PKP Energetyka. Zaproponowana wartość przedsiębiorstwa opiewa na 1 965 mln zł co, po korekcie o wartość długu netto spółki, daje cenę na poziomie 1 410 mln zł. CVC aktualnie prowadzi inwestycje z funduszy o łącznej wartości 52 mld USD. Zarządza rachunkami ponad 300 inwestorów z

Akcjonariusze Radpolu zdecydują 17 V o wypłacie 0,04 zł na akcję dywidendy

wysokości 0,35 zł na akcję. W 2015 r. Radpol odnotował 2,39 mln zł jednostkowego zysku netto wobec 9,56 mln zł zysku rok wcześniej. Grupa Radpol to wytwórca i dostawca zaawansowanych technologicznie instalacji do przesyłu ciepła, produktów dla energetyki oraz rur z tworzyw sztucznych do instalacji

LW Bogdanka chce przeznaczać do 50% jedn. zysku na dywidendy w przyszłości

energetycznego w Polsce i 24,7% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej. Od października 2015 r. należy do grupy kapitałowej Enei. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. (ISBnews)

CVC ma 'zaawansowane' rozmowy z EBOiR ws. inwestycji w PKP Energetyka

;   "Rozmowy CVC z EBOiR w sprawie PKP Energetyka są już mocno zaawansowane" – powiedziało ISBnews źródło.    Według wcześniejszych publicznych informacji potencjalny partner miałby zaangażować się na poziomie do 15% akcji energetycznej spółki, a w sytuacji 

PGNiG Termika ma zgodę UOKiK na przejęcie PEC w Jastrzębiu-Zdroju od JSW

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, kontrolowane przez Spółkę Energetyczną Jastrzębie także wytwarza ciepło oraz je dystrybuuje i sprzedaje" - czytamy w komunikacie. Wczoraj Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) podała, że sprzedała na rzecz PGNiG Termika 100% akcji PEC w Jastrzębiu-Zdroju. Wartość transakcji

Abadon RE ogłosił wezwanie na pozostałe 34% akcji Awbudu po 1,08 zł za sztukę

obszarach ekologii i energetyki, prac instalacyjnych, prac żelbetowych. Od marca 2011 roku firma obecna jest na rynku podstawowym GPW. W 2017 roku grupa uzyskała przychody ze sprzedaży na poziomie 199 mln zł. (ISBnews)

PGE miało wstępnie 1,497 mld zł skonsolidowanego zysku netto w I półroczu

497 mln zł (czyli 80 groszy na akcję). Nakłady inwestycyjne wyniosły 2 595 mln zł. Szacunkowe zadłużenie netto na dzień 30 czerwca 2017 wyniosło około 4 718 mln zł, podano również. "Średnia cena hurtowa energii zrealizowana przez segment Energetyki Konwencjonalnej w I półroczu 2017 wyniosła

EuroRating podniósł perspektywę ratingu kredytowego BOŚ Banku do stabilnej

;EuroRating ocenia, że wzmocnienie kapitału banku neutralizuje obecnie w znacznym stopniu ryzyka związane z wcześniejszym silnym wzrostem udziału kredytów zagrożonych (NPL) w portfelu kredytów ogółem, na co istotny wpływ miało pogorszenie jakości kredytów udzielonych na rzecz podmiotów z branży energetyki

Elektrobudowa przyjęła ramowy plan finansowania spółki

konkurencyjnej wynikającej z doświadczenia w zakresie produkcji i usług w branży energetycznej i elektroinstalacyjnej - koncentracja na dotychczasowych oraz pozyskaniu nowych rynków w zakresie: i. produktów i usług dla energetyki zawodowej (produkcja i dystrybucja energii elektrycznej) w tym w zakresie OZE, ii

Prezes URE wyznaczył TGE na Nominowanego Operatora Rynku Energii Elektrycznej

Warszawa, 03.12.2019 (ISBnews) - Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) powtórnie wyznaczył Towarową Giełdę Energii (TGE) na Nominowanego Operatora Rynku Energii Elektrycznej (Nominated Electicity Market Operator, NEMO), podał Urząd.  "TGE po raz pierwszy została wyznaczona NEMO w

Aplisens rekomenduje 0,31 zł dywidendy na akcję za 2018 r.

zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. Oferuje szeroką gamę urządzeń do pomiaru, regulacji i przetwarzania ciśnienia, wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu od energetyki po przemysł chemiczny, rafineryjny, farmaceutyczny czy spożywczy. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od

PKN Orlen: Przejęcie Energi umożliwi m.in. pozyskanie znaczącego portfela OZE

koncernu, w tym dalszy rozwój obszaru energetyki, podano.  "Ważnym elementem strategii Grupy Orlen są inwestycje rozwojowe we wszystkich obszarach naszej działalności oraz akwizycje podmiotów, dzięki którym możemy uzyskać maksymalny efekt synergii. W te działania wpisuje się zarówno przejęcie

TF Silesia wnioskuje do UOKiK ws. przejęcia WZK Victoria

Energetycznych epeKoks, będący spółką zależną od WZKV, zajmuje się głównie świadczeniem usług w zakresie energetyki, elektryki oraz automatyki kontrolno-pomiarowej, jak też świadczeniem usług projektowych w obiektach przemysłowych i użyteczności publicznej. (ISBnews)  

Strata netto Radpolu zmniejszyła się r/r do 2,67 mln zł w 2017 r.

, Włochy, Dania, Estonia i Czechy. Udział eksportu w sprzedaży 2017 roku to 13% w porównaniu do 14% w 2016 r., podano także. Radpol to wytwórca i dostawca instalacji do przesyłu ciepła, produktów dla energetyki oraz rur z tworzyw sztucznych do instalacji wodnych, kanalizacyjnych i gazowych, a także

Cele Radpolu na 2017 r. to wynik netto blisko 0, dług netto/ EBITDA blisko 4x

instalacji do przesyłu ciepła, produktów dla energetyki oraz rur z tworzyw sztucznych do instalacji wodnych, kanalizacyjnych i gazowych, a także rozwiązań dla innych gałęzi przemysłu. Kluczowymi odbiorcami produktów grupy są takie sektory jak energetyka, gazownictwo, ciepłownictwo, kolejnictwo czy

Akcjonariusze Aplisensu zdecydowali o 0,32 zł dywidendy na akcję za 2017 r.

zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. Oferuje szeroką gamę urządzeń do pomiaru, regulacji i przetwarzania ciśnienia, wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu od energetyki po przemysł chemiczny, rafineryjny, farmaceutyczny czy spożywczy. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od

Aplisens rozpocznie 9 X skup akcji własnych oferując 14,8 zł za szt.

przetwarzania ciśnienia, wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu od energetyki po przemysł chemiczny, rafineryjny, farmaceutyczny czy spożywczy. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2008 r. (ISBnews)  

Przegląd informacji ze spółek

. PGE Energia Odnawialna i PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) - spółki zależne Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) podpiszą w najbliższym czasie umowę dotyczącą instalacji fotowoltaicznych o mocy do 60 MW na dotychczasowym składowisku odpadów w Elektrowni Bełchatów, poinformował prezes

Radpol rekomenduje niewypłacanie dywidendy za 2015 r.

odnotował 2,39 mln zł jednostkowego zysku netto wobec 9,56 mln zł zysku rok wcześniej. Grupa Radpol to wytwórca i dostawca zaawansowanych technologicznie instalacji do przesyłu ciepła, produktów dla energetyki oraz rur z tworzyw sztucznych do instalacji wodnych, kanalizacyjnych i gazowych, a także

PKP podpisały z CVC przedwstępną umowę sprzedaży PKP Energetyka

Warszawa, 23.07.2015 (ISBnews) - Polskie Koleje Państwowe S.A. i fundusz CVC Capital Partners podpisały umowę sprzedaży akcji PKP Energetyka. Zaproponowana wartość przedsiębiorstwa opiewa na 1 965 mln zł co, po korekcie o wartość długu netto spółki, daje cenę na poziomie 1 410 mln zł, podały

PKP Energetyka: Nakłady na modernizację sieci dystryb. sięgną 260 mln zł w 2016

, usprawniając funkcjonowanie spółki i podnosząc jakość jej usług, powinny w konsekwencji przyczynić się do zwiększenia jej wartości" - stwierdził Orzech. W lipcu ub.r. Polskie Koleje Państwowe (PKP) i fundusz CVC Capital Partners podpisały umowę sprzedaży akcji PKP Energetyka. Wartość przedsiębiorstwa w

PKP Energetyka chce przetrwać zastój w Polsce dzięki nowym zleceniom z zagranicy

elektrycznej trakcyjnej (przeznaczonej dla przewoźników kolejowych). W 2015 r. Polskie Koleje Państwowe (PKP) akcje PKP Energetyka funduszowi CVC Capital Partners. Lesław Kretowicz (ISBnews)  

CVC Capital Partners planuje kolejne, po PKP Energetyka, inwestycje w Polsce

inwestycyjnego opartego na dialogu, który sprawdził się w wielu krajach Europy, gdzie prowadzimy działalność inwestycyjną" - wskazał przewodniczący rady dyrektorów CVC. W lipcu ub.r. Polskie Koleje Państwowe (PKP) i fundusz CVC Capital Partners podpisały umowę sprzedaży akcji PKP Energetyka. Wartość

Po sprzedaży PKP Energetyka, kolej dokapitalizuje PKP Intercity kwotą 1 mld zł

śledztwa przez prokuraturę. Dodatkowo opublikujemy Białą Księgę całej transakcji" - podkreślił Karnowski. W lipcu br. Polskie Koleje Państwowe (PKP) i fundusz CVC Capital Partners podpisały umowę sprzedaży akcji PKP Energetyka. Jak wówczas informowano, zaproponowana wartość przedsiębiorstwa opiewa

CVC dokapitalizuje swoją polską spółkę 2 mld zł przed przejęciem PKP Energetyka

pozwala zachować transparentność każdej transakcji i ułatwia śledzenie inwestorom losu pieniędzy powierzonych np. CVC" - dodał partner CVC. Wcześniej Polskie Koleje Państwowe S.A. i fundusz CVC Capital Partners podpisały umowę sprzedaży akcji PKP Energetyka. Zaproponowana wartość przedsiębiorstwa

Aplisens rozważa skup akcji pod koniec roku na potrzeby programu motywacyjnego

170 akcji własnych po 14,8 zł za sztukę. Aplisens jest producentem i dostawcą rozwiązań w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. Oferuje szeroką gamę urządzeń do pomiaru, regulacji i przetwarzania ciśnienia, wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu od energetyki po przemysł

PGE wstępnie szacuje 1,87 mld zł EBITDA i 882 mln zł zysku netto grupy w I kw.

odpisy aktualizujące (EBITDA) w I kwartale 2017 r. wyniósł około 1 873 mln zł,  w tym: - EBITDA segmentu Energetyka Konwencjonalna: 917 mln zł, - EBITDA segmentu Dystrybucja: 618 mln zł,  - EBITDA segmentu Obrót: 243 mln zł,  - EBITDA segmentu Energetyka Odnawialna: 91 mln zł. "

Zysk netto PGE wyniósł szacunkowo ok. 2,96 mld zł w I-III kw. 2017 r.

2017 roku wyniósł około 6 108 mln zł (wobec 4 786 mln zł rok wcześniej, jak podał rzecznik), w tym: EBITDA segmentu Energetyka Konwencjonalna: 3 401 mln zł (wobec odpowiednio: 2 446 mln zł), EBITDA segmentu Dystrybucja: 1 807 mln zł (wobec odpowiednio: 1 685 mln zł), EBITDA segmentu Obrót: 614

KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Rafako dot. oferty 42,5 mln akcji serii K

urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Większościowym akcjonariuszem spółki jest PBG. (ISBnews)  

LW Bogdanka rekomenduje 1 zł dywidendy na akcję za 2016 r.

w strategii rozwoju LW Bogdanka Obszar Wydobycie Grupy Enea do 2025 roku (perspektywa do 2030 roku), podano również. LW Bogdanka na koniec 2016 r. miała 15,9% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 25,4% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej. Od października 2015 r. należy do

Nowe rozporządzenie może doprowadzić do finansowej zapaści energetyki wiatrowej

wstrzymanych - wynika z ankiety przeprowadzonej przez firmę doradczą Ambiens. Oznacza to, że polska energetyka wiatrowa zatrzyma się blisko poziomu 5,6 tys. MW zainstalowanej mocy. Obecnie całkowita moc w Polsce wynosi ok. 36 tys. MW. Według szacunków Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej (PSEW

Aplisens rekomenduje 0,28 zł dywidendy na akcję za 2017 r.

gałęziach przemysłu od energetyki po przemysł chemiczny, rafineryjny, farmaceutyczny czy spożywczy. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2008 r. (ISBnews)  

Portfel zamówień Grupy Awbudu wynosi 326 mln zł

następujących obszarach: budownictwa komercyjnego i ogólnego, realizacji obiektów przemysłowych, rewitalizacji obiektów, realizacji w obszarach ekologii i energetyki, prac instalacyjnych, prac żelbetowych. Od marca 2011 roku firma obecna jest na rynku podstawowym GPW. W 2017 roku grupa uzyskała przychody ze

Akcjonariusze Introlu zdecydują 28 VI o 0,3 zł dywidendy na akcję za 2017 r.

skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 9,53 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 16,18 mln zł wobec 9,19 mln zł zysku rok wcześniej. Introl to holding kilkunastu spółek głównie z branży energetyki, ochrony

Abadon nabył 867 150 akcji Awbudu w wezwaniu, stopa redukcji 56,1%

: budownictwa komercyjnego i ogólnego, realizacji obiektów przemysłowych, rewitalizacji obiektów, realizacji w obszarach ekologii i energetyki, prac instalacyjnych, prac żelbetowych. Od marca 2011 roku firma obecna jest na rynku podstawowym GPW. W 2016 roku Grupa uzyskała przychody ze sprzedaży na poziomie 268

PKN Orlen spodziewa się zamknięcia transakcji przejęcia Energi w I poł 2020 r.

poprawić zbilansowanie w Grupie Energa o ok. 25%" - powiedział dyrektor wykonawczy ds. energetyki w PKN Orlen Jarosław Dybowski. Produkcja energii elektrycznej Grupy Orlen to 8 TWh netto, przy czym nadwyżka produkcji to 4,3 TWh. Z kolei produkcja Grupy Energa to 3,6 TWh, a sprzedaż - 19,8 TWh. Po

Przegląd informacji ze spółek

odnawialnych źródeł energii (OZE) do 1 mld zł z przyznanych dotychczas 500 mln zł, podał bank. Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna (Polenergia ENS) - spółka zależna Polenergii - otrzymała decyzje Urzędu Regulacji Energetyki (URE) dotyczące korekt kosztów osieroconych na łączną kwotę ok. 39,8 mln zł

Awbud: Cena w wezwaniu Abadon RE odpowiada wartości godziwej

: budownictwa komercyjnego i ogólnego, realizacji obiektów przemysłowych, rewitalizacji obiektów, realizacji w obszarach ekologii i energetyki, prac instalacyjnych, prac żelbetowych. Od marca 2011 roku firma obecna jest na rynku podstawowym GPW. W 2017 roku grupa uzyskała przychody ze sprzedaży na poziomie 199