akcje energetyka

Ministerstwo Dziwnych Kroków

Gdyby ogłosić konkurs na najgłupszy pomysł obecnego rządu, Krzysztof Tchórzewski miałby dużą szansę na pierwsze miejsce. Chce zmusić kontrolowane przez Ministerstwo Energetyki spółki do podniesienia wartości nominalnej akcji po to, by obciążyć je podatkiem wynoszącym w sumie 10 mld zł. Z punktu widzenia spółek księgowa sztuczka proponowana przez ministra nie ma żadnego sensu. Zresztą urzędnicy Ministerstwa Energetyki tego nie ukrywają. Chodzi po prostu o to, by spółki wpłaciły dodatkowe pieniądze do budżetu. Podniesiona wartość nominalna akcji będzie potraktowana jako zysk, od którego należy się podatek.

Haitong Bank rekomenduje: "sprzedaj" dla polskich spółek energetycznych

Ryzyko, że polska energetyka będzie ratować kopalnie i budować nowe elektrownie węglowe, sprawia, że biura maklerskie radzą sprzedawać akcje spółek energetycznych. Analitycy uznali też decyzję Tauronu o zakupie kopalni Brzeszcze za ?niszczącą? dla spółki.

Spółka Bielowickiego podniosła cenę w wezwaniu na akcje Radpolu do 2 zł/ szt.

wytwórca i dostawca instalacji do przesyłu ciepła, produktów dla energetyki oraz rur z tworzyw sztucznych do instalacji wodnych, kanalizacyjnych i gazowych, a także rozwiązań dla innych gałęzi przemysłu. Kluczowymi odbiorcami produktów grupy są takie sektory, jak energetyka, gazownictwo, ciepłownictwo

Spółka G.Bielowickiego wydłużył zapisy w wezwaniu na 100% akcji Radpolu do 8 VII

zarząd Radpolu ocenił, że cena zaproponowana w wezwaniu THC SICAV-RAIF nie odpowiada wartości godziwej akcji. Radpol to wytwórca i dostawca instalacji do przesyłu ciepła, produktów dla energetyki oraz rur z tworzyw sztucznych do instalacji wodnych, kanalizacyjnych i gazowych, a także rozwiązań dla

Radpol ocenia, że cena w wezwaniu THC SICAV-RAIF nie odpowiada wartości godziwej

(compartment) Fund 3) - należący do Grzegorza Jana Bielowickiego - ogłosił wezwanie na 38 260 605 akcji Radpolu, stanowiących 100% kapitału i głosów na walnym zgromadzeniu, po cenie 1,32 zł na akcję. Radpol to wytwórca i dostawca instalacji do przesyłu ciepła, produktów dla energetyki oraz rur z tworzyw

Spółka G. Bielowickiego ogłosiła wezwanie na 100% akcji Radpolu po 1,32 zł/szt.

, a przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia akcji to 10 lipca 2020 r. Radpol to wytwórca i dostawca instalacji do przesyłu ciepła, produktów dla energetyki oraz rur z tworzyw sztucznych do instalacji wodnych, kanalizacyjnych i gazowych, a także rozwiązań dla innych gałęzi przemysłu

THC SICAV-RAIF ma zgodę UOKiK na przejęcie kontroli nad Radpolem

instalacji do przesyłu ciepła, produktów dla energetyki oraz rur z tworzyw sztucznych do instalacji wodnych, kanalizacyjnych i gazowych, a także rozwiązań dla innych gałęzi przemysłu. Kluczowymi odbiorcami produktów grupy są takie sektory, jak energetyka, gazownictwo, ciepłownictwo, kolejnictwo czy

Introl nabył 434 782 akcji własnych w ofercie, redukcja zapisów: 92,54%

wynosiła 2,3 zł za sztukę. Introl to holding kilkunastu spółek głównie z branży energetyki, ochrony środowiska i automatyki przemysłowej. Jest notowany na GPW od 2007 r. (ISBnews)  

PGE miała wstępnie ok. 1,86 mld zł zysku netto w 2019 r.

mln zł, EBITDA segmentu Energetyka Odnawialna: 536 mln zł" - czytamy w komunikacie.  "Skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł około 1 864 mln złotych (czyli 1 zł na akcję)" - czytamy dalej. Nakłady inwestycyjne wyniosły około 7 009

PGE miała wstępnie 1 702 mln zł zysku netto, 4 395 mln zł EBITDA w I poł. 2019

;Skonsolidowany zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące (EBITDA) w I półroczu 2019 r. wyniósł około 4 395 mln zł, w tym: EBITDA segmentu Energetyka Konwencjonalna: 2 106 mln zł, EBITDA segmentu Ciepłownictwo: 772 mln zł, EBITDA segmentu Dystrybucja: 1 211 mln zł, EBITDA segmentu

Introl planuje nabyć do 434 782 akcji własnych po 2,3 zł/szt. w celu umorzenia

2020 r." - czytamy w komunikacie. Introl to holding kilkunastu spółek głównie z branży energetyki, ochrony środowiska i automatyki przemysłowej. Jest notowany na GPW od 2007 r. (ISBnews)

K. Jędrzejewski i jego spółka ogłosili wezwanie na 34% akcji Mostostalu Zabrze

pośredniczącym jest Dom Maklerski BDM. Krzysztof Jędrzejewski jest podmiotem dominujących wobec KMW Investment. Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną środowiska, obiektami

Akcjonariusze Introlu zdecydowali o 0,08 zł dywidendy na akcję

wypłaty dywidendy ustala się na dzień 24 kwietnia 2019 r." - czytamy w komunikacie. Dywidendą objęte są wszystkie akcje spółki, w łącznej liczbie 26 138 800 akcji. Introl to holding kilkunastu spółek głównie z branży energetyki, ochrony środowiska i automatyki przemysłowej. Jest notowany na GPW

PGE miała wstępnie 585 mln zł zysku netto, 1,82 mld zł EBITDA w I kw. 2019

aktualizujące (EBITDA) w I kwartale 2019 r. wyniósł około 1 822 mln zł, w tym: EBITDA segmentu Energetyka Konwencjonalna: 677 mln zł, EBITDA segmentu Ciepłownictwo: 403 mln zł, EBITDA segmentu Dystrybucja: 643 mln zł, EBITDA segmentu Obrót: 167 mln zł, EBITDA segmentu Energetyka Odnawialna: 184 mln

Dominika Kulczyk: Polenergia to inwestycja strategiczna i długoterminowa

Polsce. Stawiam na energetykę odnawialną, dlatego traktuję tę spółkę jako aktywo strategiczne i długoterminowe" - powiedziała Kulczyk, cytowana w komunikacie. Dominika Kulczyk planuje rozwijać projekty biznesowe z obszarów energetyki odnawialnej oraz infrastruktury w Europie i Afryce. Wspólnie z

Aplisens otrzymał oferty na sprzedaż ok. 2,26 mln akcji własnych

i dostawcą rozwiązań w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. Oferuje szeroką gamę urządzeń do pomiaru, regulacji i przetwarzania ciśnienia, wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu od energetyki po przemysł chemiczny, rafineryjny, farmaceutyczny czy spożywczy. Spółka jest

PGE miała wstępnie ok. 2,17 mld zł zysku netto w I-III kw. 2019 r.

, EBITDA segmentu Obrót: 532 mln zł, EBITDA segmentu Energetyka Odnawialna: 410 mln zł, wymieniono w informacji. "Skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł około 2 173 mln zł (czyli 1,16 zł na akcję). Nakłady inwestycyjne wyniosły 4 468 mln zł. Szacunkowe

Akcjonariusze Aplisensu zdecydowali o wypłacie 0,25 zł dywidendy na akcję

. Oferuje szeroką gamę urządzeń do pomiaru, regulacji i przetwarzania ciśnienia, wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu od energetyki po przemysł chemiczny, rafineryjny, farmaceutyczny czy spożywczy. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2008 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży

Akcjonariusze Aplisensu zdecydują 25 VI o 0,25 zł dywidendy na akcję za 2019 r.

-pomiarowej i automatyki. Oferuje szeroką gamę urządzeń do pomiaru, regulacji i przetwarzania ciśnienia, wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu od energetyki po przemysł chemiczny, rafineryjny, farmaceutyczny czy spożywczy. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2008 r. Jej skonsolidowane

PGNiG Termika połączyła PTEP i PEC w PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa

energię elektryczną i cieplną na potrzeby przemysłu oraz sprężone i chłodne powietrze na potrzeby kopalń Jastrzębskiej Spółki Węglowej. W kwietniu 2016 r. Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) sprzedała na rzecz PGNiG Termika 100% akcji Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej (PEC) w Jastrzębiu Zdroju za 190,4

KGHM: Testy na utratę wartości zwiększyły wynik brutto grupy za 2019 o 64 mln zł

Warszawa, 28.02.2020 (ISBnews) - KGHM Polska Miedź zakończył działania związane z testami na utratę wartości należących do grupy zagranicznych aktywów górniczych oraz aktywów spółki zależnej Energetyka oraz jej jednostki zależnej WPEC. W ich rezultacie jednostkowy wynik brutto KGHM za 2019 r

Akcjonariusze Introlu zdecydowali o skupie akcji własnych na kwotę do 8 mln zł

głównie z branży energetyki, ochrony środowiska i automatyki przemysłowej. Jest notowany na GPW od 2007 r. (ISBnews)  

PKP Energetyka ma memorandum o współpracy z Kolejami Ukraińskimi

. Spółka PKP Energetyka działa na polskim rynku od 2001 roku. Jest jednym z największych sprzedawców energii elektrycznej, w tym energii elektrycznej trakcyjnej (przeznaczonej dla przewoźników kolejowych). W 2015 r. Polskie Koleje Państwowe (PKP) akcje PKP Energetyka funduszowi CVC Capital Partners

Aplisens zarekomendował wypłatę 0,25 zł dywidendy na akcję z zysku za 2019 rok

producentem i dostawcą rozwiązań w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. Oferuje szeroką gamę urządzeń do pomiaru, regulacji i przetwarzania ciśnienia, wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu od energetyki po przemysł chemiczny, rafineryjny, farmaceutyczny czy spożywczy. Spółka jest

Strategia Aplisens zakłada przeznaczanie min. 25% rocznych zysków na dywidendy

rok wcześniej. Aplisens jest producentem i dostawcą rozwiązań w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. Oferuje szeroką gamę urządzeń do pomiaru, regulacji i przetwarzania ciśnienia, wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu od energetyki po przemysł chemiczny, rafineryjny

Aplisens ogłosił skup 7,25% akcji po 12 zł za szt.

kontrolno-pomiarowej i automatyki. Oferuje szeroką gamę urządzeń do pomiaru, regulacji i przetwarzania ciśnienia, wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu od energetyki po przemysł chemiczny, rafineryjny, farmaceutyczny czy spożywczy. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2008 r

Radpol: Cena emisyjna akcji serii E została ustalona na 1,4 zł

prawa poboru akcji nowej emisji, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie praw poboru, praw do akcji oraz akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym. Radpol to wytwórca i dostawca instalacji do przesyłu ciepła, produktów dla energetyki oraz rur z tworzyw sztucznych do

Aeref zawarł przedwstępną umowę kupna 98,04% akcji Murapolu

grupa budowlana, prowadząca działalność w następujących obszarach: budownictwa komercyjnego i ogólnego, realizacji obiektów przemysłowych, rewitalizacji obiektów, realizacji w obszarach ekologii i energetyki, prac instalacyjnych, prac żelbetowych. Od marca 2011 roku firma obecna jest na rynku

LW Bogdanka rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2019 r.

. wyniósł 306,18 mln zł wobec 51,6 mln zł zysku rok wcześniej. LW Bogdanka na koniec 2019 r. miała 20,8% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 26,8% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej. Od października 2015 r. należy do grupy kapitałowej Enei. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r

Tchórzewski: Możemy rozważyć udział państwa w finansowaniu elektrowni jądrowej

Warszawa, 26.09.2018 (ISBnews) - Udział państwa w finansowani budowy elektrowni jądrowej może być rozważany, poinformował minister energii Krzysztof Tchórzewski.  "Udział państwa w finansowaniu energetyki może być rozważany w energetyce atomowej" - powiedział Tchórzewski

Akcjonariusze Aplisens zdecydują 4 czerwca o wypłacie 0,31 zł dywidendy na akcję

producentem i dostawcą rozwiązań w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. Oferuje szeroką gamę urządzeń do pomiaru, regulacji i przetwarzania ciśnienia, wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu od energetyki po przemysł chemiczny, rafineryjny, farmaceutyczny czy spożywczy. Spółka jest

CVC zrefinansuje dług PKP Energetyka

finansowanie od UE" - wskazał dyrektor CVC. Szacuje on nakłady inwestycyjne PKP Energetyka na ok. 2 mld zł w ciągu pięciu lat. Polskie Koleje Państwowe S.A. i fundusz CVC Capital Partners poinformowały dziś, że podpisały umowę sprzedaży akcji PKP Energetyka. Zaproponowana wartość przedsiębiorstwa

Introl ogłosił ofertę nabycia do 500 tys. akcji własnych po 4 zł za szt.

niż 2 mln zł. Introl to holding kilkunastu spółek głównie z branży energetyki, ochrony środowiska i automatyki przemysłowej. Jest notowany na GPW od 2007 r. (ISBnews)  

PGE miała wstępnie 1,7 mld zł zysku netto, 5,14 mld zł EBITDA w I-III kw. 2018

powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące (EBITDA) w 9 miesiącach 2018 roku wyniósł około 5 141 mln zł, w tym: EBITDA segmentu Energetyka Konwencjonalna (w tym Ciepłownictwo): 2 366 mln zł, EBITDA segmentu Dystrybucja: 1 892 mln zł, EBITDA segmentu Obrót: 459 mln zł, EBITDA segmentu Energetyka

PKP Energetyka wydziela spółkę dystrybucyjną, może ona docelowo trafić na giełdę

wskazana spółka kontrolowana przez Skarb Państwa przystąpiła do rozmów" - wyjaśnił prezes. Dodał, że w tej sprawie spółka jeszcze nie otrzymała odpowiedzi. W lipcu ub.r. Polskie Koleje Państwowe (PKP) i fundusz CVC Capital Partners podpisały umowę sprzedaży akcji PKP Energetyka. Wartość

Mostostal Zabrze zakłada zakończenie scalenia akcji na początku października

chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną środowiska, obiektami użyteczności publicznej oraz infrastrukturą komunikacyjną. Produkuje i zajmuje się montażem konstrukcji stalowych oraz wykonuje specjalistyczne prace montażowe w sektorze energetycznym. W 2018 r. miał

Radpol przydzielił 10 mln akcji serii E po cenie emisyjnej 1,4 zł sztuka

serii E. [...] Akcje serii E zostały objęte przez łącznie 384 Inwestorów w tym: 377 w ramach zapisów podstawowych; 64 w ramach zapisów dodatkowych" - czytamy w komunikacie. Radpol to wytwórca i dostawca instalacji do przesyłu ciepła, produktów dla energetyki oraz rur z tworzyw sztucznych do

PKP Energetyka wstrzymała wydzielenie spółki dystrybucyjnej

CVC Capital Partners podpisały umowę sprzedaży akcji PKP Energetyka. Wartość przedsiębiorstwa w transakcji opiewała na 1 965 mln zł co, po korekcie o wartość długu netto spółki, dawało cenę na poziomie 1 410 mln zł. Spółka PKP Energetyka działa na polskim rynku od 2001 roku. Jest jednym z

Paweł Szczeszek powołany na prezesa Kogereneracji

Inżynierii Mechanicznej i Informatyki oraz Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Ukończył również studia podyplomowe w zakresie dyplomacji w Toruniu. W latach 2017–2018 zastępca prezesa zarządu PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa. Od 2016 r. do sierpnia 2017 r. prezes zarządu

CVC: Nie znamy szczegółów pozwu o unieważnienie prywatyz. PKP Energetyka

transakcji prywatyzacji. W lipcu ub.r. Polskie Koleje Państwowe (PKP) i fundusz CVC Capital Partners podpisały umowę sprzedaży akcji PKP Energetyka. Wartość przedsiębiorstwa w transakcji opiewała na 1 965 mln zł co, po korekcie o wartość długu netto spółki, dawało cenę na poziomie 1 410 mln zł. Spółka

Akcjonariusze Introlu zdecydowali o skupie do 500 tys. akcji w celu umorzenia

., nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel. Introl to holding kilkunastu spółek głównie z branży energetyki, ochrony środowiska i automatyki przemysłowej. Jest notowany na GPW od 2007 r. (ISBnews)

Pekao Leasing rusza z ofertą finansowania mikroinstalacji PV dla przedsiębiorców

Warszawa, 20.02.2020 (ISBnews) - Pekao Leasing wprowadził ofertę finansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych dla przedsiębiorców, podał Bank Pekao. "W dobie postępujących zmian klimatu niezwykle ważny jest rozwój energetyki opartej na przyjaznych dla środowiska odnawialnych źródłach

Akcjonariusze LW Bogdanka zdecydują 18 VI o wypłacie 0,75 zł dywidendy na akcję

sprzedanego do energetyki zawodowej. Od października 2015 r. należy do grupy kapitałowej Enei. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. (ISBnews)  

Akcjonariusze Introlu zdecydują 9 IV o 0,08 zł dywidendy na akcję

holding kilkunastu spółek głównie z branży energetyki, ochrony środowiska i automatyki przemysłowej. Jest notowany na GPW od 2007 r. (ISBnews)

PGE miała wstępnie 3,57 mld zł EBITDA i 1,2 mld zł netto w I półr.

odpisy aktualizujące (EBITDA) w I półroczu 2018 roku wyniósł około 3 577 mln zł, w tym: - EBITDA segmentu Energetyka Konwencjonalna (w tym Ciepłownictwo): 1 741 mln zł, - EBITDA segmentu Dystrybucja: 1 270 mln zł, - EBITDA segmentu Obrót: 302 mln zł, - EBITDA segmentu Energetyka Odnawialna: 222 mln zł

Przegląd informacji ze spółek

Polska Grupa Energetyczna (PGE) zawiąże ok. 220-260 mln zł rezerwy na umowy rodzące obciążenia z związku z zatwierdzeniem taryfy PGE Obrót przez Urząd Regulacji Energetyki (URE), podała spółka. Rezerwa zostanie ujęta w wynikach IV kw. 2019 r. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna PGE GiEK

Michał Wuczyński zrezygnował z funkcji prezesa Awbudu

, w tym z funkcji prezesa zarządu" - czytamy w komunikacie. Awbud to wyspecjalizowana grupa budowlana, prowadząca działalność w następujących obszarach: budownictwa komercyjnego i ogólnego, realizacji obiektów przemysłowych, rewitalizacji obiektów, realizacji w obszarach ekologii i energetyki

UTK umorzył sprawę cofnięcia certyfikatu bezpieczeństwa dla PKP Energetyka

postępowanie w sprawie cofnięcia certyfikatu bezpieczeństwa spółce PKP Energetyka na początku lipca. W lipcu ub.r. Polskie Koleje Państwowe (PKP) i fundusz CVC Capital Partners podpisały umowę sprzedaży akcji PKP Energetyka. Wartość przedsiębiorstwa w transakcji opiewała na 1 965 mln zł co, po korekcie o

Aplisens przewiduje buy-back o wartości do 11 mln zł w IV kwartale 2019

energetyki po przemysł chemiczny, rafineryjny, farmaceutyczny czy spożywczy. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2008 r. Skonsolidowane przychody sięgnęły 105,71 mln zł w 2018 r. (ISBnews)  

Akcjonariusze Aplisensu zdecydowali o 0,35 zł dywidendy na akcję za 2018 r.

zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. Oferuje szeroką gamę urządzeń do pomiaru, regulacji i przetwarzania ciśnienia, wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu od energetyki po przemysł chemiczny, rafineryjny, farmaceutyczny czy spożywczy. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od

Polenergia oczekuje 418 mln zł wyniku EBITDA w 2024 r. 

, instrumentów dłużnych i rozwiązania hybrydowe. Strategia Polenergii na lata 2020-2024 ma umocnić jej pozycję w gronie liderów polskiego rynku energetyki odnawialnej. Spółka chce mieć 821 MW łącznej mocy projektów w operacji do 2024 roku, a dokument przewiduje również gotowość do rozpoczęcia budowy

PKO BP: Konieczne wypracowanie nowego modelu finansowania energetyki wiatrowej

całej branży [energetyki wiatrowej], w kontekście finansowania przez banki, będzie kwestia znalezienia nowego modelu finansowania inwestycji w wiatraki, czy to offshore czy onshore, po pewnym zachwianiu zaufania do dotychczasowego modelu finansowania inwestycji na skutek pozwów, które były w ubiegłym

Aplisens: Skup akcji własnych mógłby się odbyć w okresie październik-listopad

. Obecnie spółka nie posiada akcji własnych. Aplisens jest producentem i dostawcą rozwiązań w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. Oferuje szeroką gamę urządzeń do pomiaru, regulacji i przetwarzania ciśnienia, wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu od energetyki po przemysł

Abadon RE kupi akcje Awbudu pomimo nieziszczenia się warunków w wezwaniu

: budownictwa komercyjnego i ogólnego, realizacji obiektów przemysłowych, rewitalizacji obiektów, realizacji w obszarach ekologii i energetyki, prac instalacyjnych, prac żelbetowych. Od marca 2011 roku firma obecna jest na rynku podstawowym GPW. W 2017 roku grupa uzyskała przychody ze sprzedaży na poziomie 199

Żabka Polska, Huawei, Caritas Polska wyróżnione za walkę z koronawirusem

Logistics, PKP Energetyka czy Vaping Association Polska. Przedstawiono także przykłady akcji skierowanych do przedsiębiorców, jak np. kampania Krajowej Izby Gospodarczej "Nie pozwolę ci się zamknąć". Przeczytać można również o działaniach służb medycznych, o tym jak sobie radzą lekarze z

Rafako zakończyło emisję 42,5 mln akcji serii K

poboru i podmiotom, które złożyły zapisy dodatkowe oraz 7 392 584 akcji nowej emisji podmiotom, które złożyły zapisy w odpowiedzi na zaproszenie zarządu" - czytamy w komunikacie. Rafako S.A. jest największym w Europie producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje

Zysk netto PGE wyniósł wstępnie ok. 959 mln zł w I kw. 2018 r.

(EBITDA) w I kwartale 2018 r. wyniósł około 2 214 mln zł, w tym: - EBITDA segmentu energetyka konwencjonalna: 1 288 mln zł, - EBITDA segmentu dystrybucja: 638 mln zł, - EBITDA segmentu obrót: 189 mln zł, - EBITDA segmentu energetyka odnawialna: 114 mln zł" - czytamy dalej. Średnia cena hurtowa

Radpol miał wstępnie 0,93 mln zł zysku netto, 5,77 mln zł EBITDA w I poł. br.

przeglądowi biegłego rewidenta, wskazano w komunikacie. Radpol to wytwórca i dostawca instalacji do przesyłu ciepła, produktów dla energetyki oraz rur z tworzyw sztucznych do instalacji wodnych, kanalizacyjnych i gazowych, a także rozwiązań dla innych gałęzi przemysłu. Kluczowymi odbiorcami produktów grupy

KNF zatwierdziła prospekt Radpolu w związku z emisją akcji serii E

na rynku regulowanym. Radpol to wytwórca i dostawca instalacji do przesyłu ciepła, produktów dla energetyki oraz rur z tworzyw sztucznych do instalacji wodnych, kanalizacyjnych i gazowych, a także rozwiązań dla innych gałęzi przemysłu. Kluczowymi odbiorcami produktów grupy są takie sektory jak

URE: W kontekście regulacji nie ma znaczenia struktura właścicielska spółki

akcji PKP Energetyka. Zaproponowana wartość przedsiębiorstwa opiewa na 1 965 mln zł co, po korekcie o wartość długu netto spółki, daje cenę na poziomie 1 410 mln zł. Umowa ma charakter przedwstępny. Po spełnieniu się tzw. warunków zawieszających, do których zaliczają się zgoda organu antymonopolowego

Abadon RE nabył w wezwaniu na Awbud 277,66 tys. akcji

komercyjnego i ogólnego, realizacji obiektów przemysłowych, rewitalizacji obiektów, realizacji w obszarach ekologii i energetyki, prac instalacyjnych, prac żelbetowych. Od marca 2011 roku firma obecna jest na rynku podstawowym GPW. W 2017 roku grupa uzyskała przychody ze sprzedaży na poziomie 199 mln zł

ZA Puławy mają umowę na budowę bloku węglowego 90-100 MWe za 1,16 mld zł netto

, realizuje usługi na zasadach generalnego wykonawstwa dla wielu branż przemysłu, w tym energetyki, chemii, przemysłu rafineryjno-petrochemicznego czy ochrony środowiska. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 1,64 mld zł w 2018 r. Grupa Azoty Puławy wchodzi w skład Grupy Azoty. Jej akcje notowane są na GPW

Radosław Woszczyk będzie czasowo wykonywał obowiązki prezesa Kogeneracji

Energia Ciepła. Wcześnie był m.in. członkiem zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej oraz Spółki Energetycznej "Jastrzębie", a następnie PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa. PGE Energia Ciepła jest największym akcjonariuszem Kogeneracji (58,07% akcji wg informacji ze strony spółki

Akcjonariusze LW Bogdanka zdecydowali o 0,75 zł dywidendy na akcję za 2018 r.

zysku rok wcześniej. LW Bogdanka na koniec 2018 r. miała 14,8% udziału w rynku węgla kamiennego w Polsce; 18,7% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 24,7% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej. Od października 2015 r. należy do grupy kapitałowej Enei. Spółka jest notowana na

PGE miała szacunkowo ok. 2,64 mld zł skonsolidowanego zysku netto w 2017 r.

powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące (EBITDA) w 2017 roku wyniósł około 7 601 mln zł, w tym:  EBITDA segmentu Energetyka Konwencjonalna: 4 050 mln zł,  EBITDA segmentu Dystrybucja: 2 333 mln zł,  EBITDA segmentu Obrót: 811 mln zł,  EBITDA segmentu Energetyka Odnawialna: 364 mln

Aplisens złożył ofertę skupu do 255 079 akcji własnych po cenie 12,8 zł/szt.

ciśnienia, wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu od energetyki po przemysł chemiczny, rafineryjny, farmaceutyczny czy spożywczy. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2008 r. (ISBnews)

Radpol widzi możliwości dalszej poprawy sytuacji finansowej w tym roku

energetyki oraz rur z tworzyw sztucznych do instalacji wodnych, kanalizacyjnych i gazowych, a także rozwiązań dla innych gałęzi przemysłu. Kluczowymi odbiorcami produktów grupy są takie sektory, jak energetyka, gazownictwo, ciepłownictwo, kolejnictwo czy motoryzacja. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r

LW Bogdanka rekomenduje 0,75 zł dywidendy na akcję z zysku za 2018 r.

wysokości 673,28 mln zł na kapitał rezerwowy, co oznaczało brak dywidendy. LW Bogdanka na koniec 2018 r. miała 14,8% udziału w rynku węgla kamiennego w Polsce; 18,7% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 24,7% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej. Od października 2015 r. należy do

NIK: Prywatyzacja PKP Energetyki była legalna, ale niesie ryzyka

inwestora finansowego zamiast branżowego dla spółki PKP Energetyka SA - ostatecznie zasadniczym kryterium sprzedaży akcji była maksymalizacja ich ceny, przypomina NIK. W ocenie NIK, wybór ten - w długim okresie czasu - jest obarczony znaczącymi ryzykami, podkreślono. "Obecny właściciel PKP

Steinhoff: Sprzedaż PKP Energetyka zagranicznemu funduszowi wyjątkowo szkodliwe

Steinhoff. W jego ocenie PKP Energetyka powinna zostać spółką strategiczną skarbu państwa, a w razie sprzedaży jej akcje powinny trafić do PKP PLK lub jednego z polskich koncernów energetycznych. "Udzielenie przez PKP SA wyłączności do dalszego prowadzenia negocjacji w procesie prywatyzacji PKP

Prezes PKN Orlen: Przejęcie Energi to nie ostatnia nasza akwizycja

; - dodał. Podstawowe segmenty biznesowe Grupy PKN Orlen to: upstream (poszukiwania i wydobycie), downstream (rafinerie, petrochemia, energetyka) oraz detal. "Zamierzamy nadal wypłacać dywidendę dla akcjonariuszy i żadne akwizycje tego nie zmienią" - powiedział także Obajtek. W czerwcu 2018

Akcjonariusze Awbudu zdecydują 25 III m.in. o emisji do 40 mln akcji bez pp

energetyki, prac instalacyjnych, prac żelbetowych. Od marca 2011 roku firma obecna jest na rynku podstawowym GPW. W 2017 roku grupa uzyskała przychody ze sprzedaży na poziomie 199 mln zł. (ISBnews)

CVC zawarło porozumienie ze związkami zawodowymi PKP Energetyka

stron, opartej na dialogu i trosce nas wszystkich o przyszłość firmy i jej pracowników. Wiem, że to ważny krok w naszych negocjacjach, które mam nadzieję zakończymy niebawem pomyślnie, podpisując umowę nabycia akcji PKP Energetyka" - powiedział Obłój, cytowany w komunikacie. W treści

Mostostal Zabrze chce przeprowadzić scalanie akcji w stosunku 2:1

, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną środowiska, obiektami użyteczności publicznej oraz infrastrukturą komunikacyjną. Produkuje i zajmuje się montażem konstrukcji stalowych oraz wykonuje specjalistyczne prace montażowe w sektorze energetycznym. W 2018 r. miał 613 mln zł

PGE wdraża optymalizację, zamyka projekty spoza podstawowej działalności

; - zakończono w informacji. Grupa PGE wytwarza 43% produkcji energii elektrycznej (w tym segment Energetyki Konwencjonalnej ok. 42%) w Polsce oraz 25% ciepła z kogeneracji. Dodatkowo, 9% krajowej energii odnawialnej pochodzi z jej instalacji. Linie dystrybucyjne GK PGE obejmują ok. 40% powierzchni Polski i

IS: Nierealizowanie napraw przez PKP Energetyka może oznaczać paraliż kolei

zaistniałą sytuację "- czytamy także. W lipcu ub.r. Polskie Koleje Państwowe (PKP) i fundusz CVC Capital Partners podpisały umowę sprzedaży akcji PKP Energetyka. Wartość przedsiębiorstwa w transakcji opiewała na 1 965 mln zł co, po korekcie o wartość długu netto spółki, dawało cenę na poziomie 1 410

Akcjonariusze Aplisens zdecydowali o wypłacie 0,3 zł dywidendy na akcję

na 14 lipca 2017 r." – czytamy w komunikacie. Aplisens jest producentem i dostawcą rozwiązań w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. Oferuje szeroką gamę urządzeń do pomiaru, regulacji i przetwarzania ciśnienia, wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu od energetyki

KNF zatwierdził prospekt Polimex-Mostostal w związku z emisją 150 mln akcji

przemysłu, w tym energetyki, chemii, przemysłu rafineryjno-petrochemicznego czy ochrony środowiska. Jego skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 668 mln zł w 2016 r. (ISBnews)  

CVC szacuje nakłady inwestycyjne PKP Energetyka na ok. 2 mld zł w 5 lat

umowę sprzedaży akcji PKP Energetyka. Zaproponowana wartość przedsiębiorstwa opiewa na 1 965 mln zł co, po korekcie o wartość długu netto spółki, daje cenę na poziomie 1 410 mln zł. CVC aktualnie prowadzi inwestycje z funduszy o łącznej wartości 52 mld USD. Zarządza rachunkami ponad 300 inwestorów z

JR Holding ASI chce pod koniec roku rozpocząć przygotowania do przejścia na GPW

; - powiedział Ciszewski. W portfelu inwestycyjnym JR Holding ASI jest notowana na rynku NewConnect Columbus Energy działająca na rynku nowoczesnej energetyki, w tym fotowoltaiki w Polsce. JR Holding ASI jest także największym akcjonariuszem Setanta - spółki notowanej na głównym rynku GPW w Warszawie, która

CVC ma 'zaawansowane' rozmowy z EBOiR ws. inwestycji w PKP Energetyka

;   "Rozmowy CVC z EBOiR w sprawie PKP Energetyka są już mocno zaawansowane" – powiedziało ISBnews źródło.    Według wcześniejszych publicznych informacji potencjalny partner miałby zaangażować się na poziomie do 15% akcji energetycznej spółki, a w sytuacji 

Akcjonariusze Radpolu zdecydują 17 V o wypłacie 0,04 zł na akcję dywidendy

wysokości 0,35 zł na akcję. W 2015 r. Radpol odnotował 2,39 mln zł jednostkowego zysku netto wobec 9,56 mln zł zysku rok wcześniej. Grupa Radpol to wytwórca i dostawca zaawansowanych technologicznie instalacji do przesyłu ciepła, produktów dla energetyki oraz rur z tworzyw sztucznych do instalacji

Quercus TFI zwiększyło udział w Mostostalu Zabrze powyżej 5% głosów na WZ

5,11% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu" - czytamy dalej. Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną środowiska, obiektami użyteczności publicznej oraz

PGNiG Termika ma zgodę UOKiK na przejęcie PEC w Jastrzębiu-Zdroju od JSW

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, kontrolowane przez Spółkę Energetyczną Jastrzębie także wytwarza ciepło oraz je dystrybuuje i sprzedaje" - czytamy w komunikacie. Wczoraj Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) podała, że sprzedała na rzecz PGNiG Termika 100% akcji PEC w Jastrzębiu-Zdroju. Wartość transakcji

Akcjonariusze Introla zdecydowali o wypłacie 0,4 zł dywidendy na akcję

energetyki, ochrony środowiska i automatyki przemysłowej. Jest notowany na GPW od 2007 r. (ISBnews)  

Akcjonariusze Aplisensu złożyli oferty sprzedaży 3,04 mln akcji

realizacji skupu do 537 170 akcji własnych po 14,8 zł za sztukę. Aplisens jest producentem i dostawcą rozwiązań w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. Oferuje szeroką gamę urządzeń do pomiaru, regulacji i przetwarzania ciśnienia, wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu od energetyki

Rafako ustaliło cenę emisyjną akcji serii K na 4 zł/szt.

169 863 996 zł. Rafako S.A. jest największym w Europie producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Większościowym akcjonariuszem spółki jest PBG. (ISBnews)

Awbud ustalił cenę emisyjną akcji serii B1 na 1,08 zł na akcję

energetyki, prac instalacyjnych, prac żelbetowych. Od marca 2011 roku firma obecna jest na rynku podstawowym GPW. W 2017 roku grupa uzyskała przychody ze sprzedaży na poziomie 199 mln zł. (ISBnews)  

PGE miało wstępnie 1,497 mld zł skonsolidowanego zysku netto w I półroczu

497 mln zł (czyli 80 groszy na akcję). Nakłady inwestycyjne wyniosły 2 595 mln zł. Szacunkowe zadłużenie netto na dzień 30 czerwca 2017 wyniosło około 4 718 mln zł, podano również. "Średnia cena hurtowa energii zrealizowana przez segment Energetyki Konwencjonalnej w I półroczu 2017 wyniosła

Aplisens miał 3,06 mln zł zysku netto, 3,56 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020 r.

. Oferuje szeroką gamę urządzeń do pomiaru, regulacji i przetwarzania ciśnienia, wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu od energetyki po przemysł chemiczny, rafineryjny, farmaceutyczny czy spożywczy. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2008 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży

DNB Bank Polska i EBI udzieliły 82 mln zł kredytu na farmy PV w północnej Polsce

aukcyjny wzbudził ogromne zainteresowanie inwestorów krajowych i zagranicznych, co widać na przykładzie litewskiej spółki Lords LB Asset Management. Jest to pierwszy konkretny projekt finansowany przez EBI w ramach zatwierdzonego w 2018 roku kredytu programowego na rzecz energetyki słonecznej w Polsce

Abadon RE ogłosił wezwanie na pozostałe 34% akcji Awbudu po 1,08 zł za sztukę

obszarach ekologii i energetyki, prac instalacyjnych, prac żelbetowych. Od marca 2011 roku firma obecna jest na rynku podstawowym GPW. W 2017 roku grupa uzyskała przychody ze sprzedaży na poziomie 199 mln zł. (ISBnews)

LW Bogdanka chce przeznaczać do 50% jedn. zysku na dywidendy w przyszłości

energetycznego w Polsce i 24,7% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej. Od października 2015 r. należy do grupy kapitałowej Enei. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. (ISBnews)

Radpol rekomenduje niewypłacanie dywidendy za 2015 r.

odnotował 2,39 mln zł jednostkowego zysku netto wobec 9,56 mln zł zysku rok wcześniej. Grupa Radpol to wytwórca i dostawca zaawansowanych technologicznie instalacji do przesyłu ciepła, produktów dla energetyki oraz rur z tworzyw sztucznych do instalacji wodnych, kanalizacyjnych i gazowych, a także

EuroRating podniósł perspektywę ratingu kredytowego BOŚ Banku do stabilnej

;EuroRating ocenia, że wzmocnienie kapitału banku neutralizuje obecnie w znacznym stopniu ryzyka związane z wcześniejszym silnym wzrostem udziału kredytów zagrożonych (NPL) w portfelu kredytów ogółem, na co istotny wpływ miało pogorszenie jakości kredytów udzielonych na rzecz podmiotów z branży energetyki

PKP podpisały z CVC przedwstępną umowę sprzedaży PKP Energetyka

Warszawa, 23.07.2015 (ISBnews) - Polskie Koleje Państwowe S.A. i fundusz CVC Capital Partners podpisały umowę sprzedaży akcji PKP Energetyka. Zaproponowana wartość przedsiębiorstwa opiewa na 1 965 mln zł co, po korekcie o wartość długu netto spółki, daje cenę na poziomie 1 410 mln zł, podały

Cele Radpolu na 2017 r. to wynik netto blisko 0, dług netto/ EBITDA blisko 4x

instalacji do przesyłu ciepła, produktów dla energetyki oraz rur z tworzyw sztucznych do instalacji wodnych, kanalizacyjnych i gazowych, a także rozwiązań dla innych gałęzi przemysłu. Kluczowymi odbiorcami produktów grupy są takie sektory jak energetyka, gazownictwo, ciepłownictwo, kolejnictwo czy

Bogdanka przekaże darowizny rzeczowe warte 0,5 mln zł na rzecz walki z pandemią

są koordynowane przez Ministerstwo Aktywów Państwowych, podano także. LW Bogdanka na koniec 2019 r. miała 20,8% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 26,8% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej. Od października 2015 r. należy do grupy kapitałowej Enei. Spółka jest notowana na

Aplisens rozpocznie 9 X skup akcji własnych oferując 14,8 zł za szt.

przetwarzania ciśnienia, wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu od energetyki po przemysł chemiczny, rafineryjny, farmaceutyczny czy spożywczy. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2008 r. (ISBnews)